Z30258 PIJANO ZA NAMOTATI ΠΛΗΚΤΡΑ ΠΙΑΝΟΥ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ROLL OUT PIANO ROLLPIANO. Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Z30258 PIJANO ZA NAMOTATI ΠΛΗΚΤΡΑ ΠΙΑΝΟΥ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ROLL OUT PIANO ROLLPIANO. Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost"

Transcript

1 PIJANO ZA NAMOTATI Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost ΠΛΗΚΤΡΑ ΠΙΑΝΟΥ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας ROLL OUT PIANO Operation and Safety Notes ROLLPIANO Bedienungs- und Sicherheitshinweise Z30258

2 HR Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost Stranica 5 GR / CY Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Σελίδα 14 GB / CY Assembly and safety advice Page 24 DE / AT / CH Bedienungs- und Sicherheitshinweise Seite 33

3 A

4 B 34 DC 4.5V OUT AUDIO

5 Popis sadržaja Uvod Namjenska uporaba... Stranica 6 Opis dijelova... Stranica 6 Tehnički podaci... Stranica 6 Funkcije... Stranica 7 Opseg isporuke... Stranica 8 Sigurnosne upute Sigurnosne upute za baterije... Stranica 8 Prije uporabe Upotrebljavanje roll piana putem mrežnog adaptera... Stranica 9 Stavljanje / mijenjanje baterija... Stranica 9 Rukovanje Roll piano uključiti- / isključiti... Stranica 9 Namještanje... Stranica 9 Zvućni efekti (Sound Effects)... Stranica 11 Posebne funkcije (FUNCTION)... Stranica 11 Funkcija učenja (LEARNING)... Stranica 11 Jačina zvuka / Tempo... Stranica 12 Čišćenje i njega... Stranica 12 Zbrinjavanje otpada... Stranica 12 HR 5

6 Uvod Pijano za namotati Uvod Uputa za korištenje sastavni je dio ovog proizvoda. Ona sadržava važne upute o sigurnosti, upotrebi i uklanjanju otpada. Prije upotrebe proizvoda upoznajte se sa svim njegovim uputama za korištenje i sigurnosnim uputama. Koristite ovaj proizvod samo u skladu s navedenim uputama i za navedene svrhe. Sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za budućnost! Ukoliko proizvod dajete nekoj drugoj osobi, predajte toj osobi također i sve upute. Namjenska uporaba Ovaj proizvod je namjenjen isključivo za muziciranje u suhim zatvorenim prostorijama. Roll piano se alternativno može koristiti s mrežnim dijelom ili baterijama. Druga uporaba od prije opisane ili preinaka proizvoda nije dozvoljena i može dovesti do ozljeđivanja i / ili oštećenja proizvoda. Za štetu prouzrokovane nenamjenskom uporabom, proizvođač ne preuzima odgovornost. Proizvod nije namjenjen za komercijalnu uporabu. Ovaj električni glasovir na koture nije namijenjen za profesionalne svrhe. 11 DUAL-tipka (druga boja zvuka) 12 PROGRAM-tipka (program) 13 RECORD-tipka (snimanje) 14 PLAY-tipka (sviranje) 15 KEY SHIFT-tipka (mijenjanje nota) 16 GUIDE-tipka (modus učenja 1) 17 1K1N-tipka (modus učenja 2) 18 DEMO SONG-tipka (sviranje demo pjesme) 19 ACMP COL -tipka (smanjivanje jačine zvuka popratne muzike) 20 ACMP COL + -tipka (pojačavanje jačine zvuka popratne muzike) Poslužna jedinica 27 : 21 VOL + / TEMPO / VOL / TEMPO + - tipka (regulator jačine zvuka / regulator tempa) 22 RECORD-LED (snimanje) 23 POWER-LED 24 RHYTHM-LED (ritam) 25 START / STOP-tipka 26 ON / OFF-tipka (uključivanje / isključivanje) 27 poslužna jedinica 28 tipke 29 tipke za akord 30 pretinac za baterije 31 poklopac pretinca za baterije 32 mrežni adapter 33 izlaz za slušalice (slušalice nisu sadržane u opsegu isporuke) 34 ulaz za mrežni adapter Opis dijelova Tehnički podaci Roll piano: 1 numeričke tipke RHYTHM / TONE (ritam / boja zvuka) 2 izborna tipka RHYTHM / TONE (ritam / boja zvuka) 3 tipka jedan prst (pojednostavljeni akord) 4 tipka prsti (akord) 5 CHORD OFF-tipka (isključiti akord) 6 FILL IN-tipka (sekvenca bubnjeva) 7 SYN-tipka (sinhronizacija) 8 numerička tipka DRUM (bubnjevi) 9 SUSTAIN-tipka (usporavanje zvuka) 10 VIBRATION-tipka (vibracija) Baterijski pogon: Pogonski napon: 4 x 1,5 V Izlazna snaga: 2,1 W Baterije: 4 x 1,5, AA Pogon s mrežnim adapterom: Izlazni napon: 4,5 V, 1000 ma Izlazna snaga: 1,58 W Ulazni napon: V ~, 0,4 A, 50 / 60 Hz Zaštitna klasa: 6 HR

7 Uvod Mrežni adapter (model JY ) je TÜV / GS provjeren. Roll piano: Mjere: Zaštitna klasa: Funkcije 103 x 23,5 x 3,5 cm (dužina x širina x visina) Demo pjesme: 0. Merry widow waltz 1. Have yourself a merry little christmas 2. Twinkle twinkle little star 3. Rudolph the red nosed reindeer 4. Air on the G string 5. If you are happy 6. Oh, Susannah 7. Wish you a Merry Christmas 8. Rondo Alla Turca 9. Menuett Boje zvuka: 0. koncertni klavir 1. clavinet 2. vibrafon 3. harmonika 4. usna harmonika 5. gitara 6. električna gitara (prigušena) 7. gitara s pojačalom 8. akustični bas 9. električni bas (prst) 10. slap bass 11. harfa za orkestar 12. gudači 13. gudački orkestar 14. sintetski gudači 15. truba 16. rog 17. lira 18. bendžo Ritmovi: 0. disko 1. POP 8 taktni 2. fast rock 3. rumba 4. tango 5. marš 6. narodni ples 7. bossa nova 8. valcer 9. cha-cha-cha 10. POP 11. POP 16 taktni 12. rock sentiš 13. samba 14. swing 15. polka 16. jock rock 17. dječje pjesme 18. POP 70-tih 19. disco fox 20. otkucaj srca 21. express POP 22. narodna pjesma 23. brzi valcer 24. baiao 25. dance 26. punk 27. bruce 28. rock 29. swing 8 taktni taktni brzi 31. country Bubnjevi: Drum 1 bas bubanj 1 Drum 2 električni snare Drum 3 činela (nožna) Drum 4 činela (ručna 1) Drum 5 high tom Drum 6 splash činela Drum 7 visoki bongo Drum 8 udaraljke HR 7

8 Uvod / Sigurnosne upute Opseg isporuke Odmah nakon otvaranja paketa provjerite dali su svi dijelovi unutra, te dali su proizvod i svi pojedini dijelovi ispravni. Nikako ne montirajte proizvod, ako se u paketu ne nalaze svi potrebni dijelovi. 1 roll piano 1 mrežni adapter 4 baterije, 1,5 V, AA 1 uputstvo za uporabu Sigurnosne upute U slučaju oštećenja uređaja, zbog nepridržavanja ovih uputa za korištenje, jamstvo postaje bespredmetno! Jamstvo ne obuhvaća štete nastale nezgodom! U slučaju materijalne ili osobne štete, prouzrokovane od nestručnog rukovanja ili nepridržavanja sigurnosnih uputa, jamstvo postaje bespredmetno! UPOZORENJE! OPA- SNOST PO ŽIVOT I OD NEZ- GODA ZA DJECU! Ne ostavljajte djecu nikad bez nadzora zajedno sa omotnim materijalom. Inače prijeti opasnost od gušenja omotnim materijalom. Djeca često podcjenjuju opasnost. Stoga držite djecu uvijek podalje od proizvoda. Djeci ili osobama, koje nemaju dostatno znanje ili iskustvo u uporabi uređaja, ili kojima su ograni čene tijelesne, senzoričke ili mentalne sposobnosti, zabranjeno je korištenje uređaja bez nadzora ili nadgledanja osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost. Potrebno je nadzirati djecu, kako se nebi igrala sa uređajem. Pazite da proizvod montira samo stručna osoba. OPREZ! OPASNOST OD PREGRIJAVA- NJA! Ne uključujte proizvod u omotu. OPREZ! OPASNOST OD PREGRIJAVA- NJA! Pazite stalno na dovoljnu ventilaciju. Osigurajte se da proizvod nije prekriven ručnicima, zavjesama, novinskim papirom ili sličnim predmetima. Ne povlačite kabel proizvoda i osigurajte, da je tako položen, da nitko nemože prelaziti preko njega ili se preko njega spotaknuti. UPOZORENJE! OPASNOST PO ŽIVOT! Prije svake uporabe, provjerite proizvod na moguća oštećenja. Ne rabite proizvod, ako ustanovite oštećenja. OPREZ! OPASNOST OD PO- ŽARA! Udaljavajte otvorenu vatru (svijeće i slično) od proizvoda. Ne otvarajte nikad električne pogonske uređaje i ne gurajte nikakve predmete u iste. Držite proizvod podalje od vlage. Proizvod je isključivo namijenjen za uporabu u suhim i zatvorenim unutarnjim prostorijama. Držite proizvod dalje od kapajućih i prskajućih tekućina. Pazite na to da posude napunjene tekućinama (vaze i slično) ne stavljate u blizinu proizvoda. Ne izlažite proizvod nikada visokim temperaturama i vlazi, jer se u suprotnome proizvod može oštetiti. Upotrebljavajte samo u pošiljci isporučeni mrežni adapter (tip: JYI ). Ne zavrčite roll piano nipošto i ne razvlačite ga. U suprotnome se proizvod može oštetiti. Imajte u obziru da tipke u namotanom stanju ne možete pritiskati. Udaljavajte proizvod od oštrih i šiljastih predmeta. U suprotnome se proizvod može oštetiti. Ne priključujte proizvod nikada izravno na 230 V ~, 50 Hz strujne priključke. Postavite mrežni adapter uvijek tako da ga lako možete dosegnuti. Sigurnosne upute za baterije UPOZORENJE! OPASNOST PO ŽIVOT! Baterije nisu namijenjene za djecu. Ne odlažite baterije posvuda. Prijeti opasnost, da ih djeca ili kućni ljubimci progutaju. Ako se progutaju baterije, smjesta potražite liječnika. 8 HR

9 Sigurnosne upute / Prije uporabe / Rukovanje OPASNOST OD EKSPLOZIJE! Ne punite nenapunjive baterije nikad ponovno, ne spajajte ih ponovno i / ili ne otvarajte ih. Isto bi moglo prouzročiti pregrijavanje, opasnost od požara ili raspuknuće. Ne bacajte baterije nikad u vatru ili vodu. Baterije bi mogle eksplodirati. Istrošene baterije smjesta otklonite iz proizvoda. Inače prijeti povećana opasnost od iscurivanja. Zamijenite uvijek sve baterije istovremeno i umetnite samo baterije istoga tipa. Ne rabite baterije različitog tipa ili rabljene i nove baterije zajedno. Redovito provjeravajte baterije na nepropusnost. Iscurijele ili oštećene baterije mogu u slučaju dodira nagristi kožu. Stoga u takvom slučaju obvezno nosite prikladne zaštitne rukavice! U slučaju duljeg nekorištenja, otklonite bateriju iz proizvoda. Pri postavljanju, vodite računa o ispravnoj polarizaciji. Baterije bi inače mogle eksplodirati. Ispravno usmjeravanje baterija je prikazano u baterijskom kućištu. Ne punite nikada ponovno nenapunjive baterije. Odstranite prema potrebi potrošene baterije. Stavite 4 baterije (1,5 V, AA) u pretinac za baterije. Uputstvo: Pazite pri tome na ispravnu polarnost. Ova je prikazana u pretincu za baterije. Zatvorite pretinac za baterije pomoću poklopca pretinca za baterije. Rukovanje Roll piano uključiti- / isključiti Pritisnite ON- / OFF-tipku kako bi roll piano uključili tj. isključili. Napomena: Kod uključenog proizvoda, svijetli POWER-LED crveno. Koristite tipke kako bi roll piano uporabili. Namještanje Namještanje boje zvuka: Uputa: RHYTHM-LED ne svijetli za vrijeme namještanja. Prije uporabe Uputstvo: Imate mogućnost da roll piano alternativno upotrebljavate s mrežnim adapterom ili baterijama. Upotrebljavanje roll piana putem mrežnog adaptera Stavite utikač mrežnom adaptera u utičnicu na poleđini poslužne jedinice. Stavite utikač mrežnog adapter u propisno instaliranu utičnicu. Stavljanje / mijenjanje baterija Otvorite pretinac za baterije na poleđini poslužne jedinice. 1. Pritisnite TONE na tipki za odabir RHYTHM / TONE. 2. Pritisnite jednu od brojčanih tipki RHYTHM / TONE, kako bi odabrali željenu boju zvuka (vidi Funkcije > Boje zvuka ). 3. Ponovno pritisnite TONE na tipki za odabir RHYTHM / TONE, kako bi potvrdili Vaš unos. Kao potvrda zazvuči pokusni zvuk odabrane boje zvuka. ILI 1. Pritisnite TONE na tipki za odabir RHYTHM / TONE. 2. Nakon toga pritisnite + ili na tipki za odabir RHYTHM / TONE, kako bi pozvali po redu boje zvuka sukladno popisu (vidi Funkcije > Boje zvuka ). 3. Ponovno pritisnite TONE na tipki za odabir RHYTHM / TONE, kako bi potvrdili Vaš unos. HR 9

10 Rukovanje Kao potvrda zazvuči pokusni zvuk odabrane boje zvuka. Namještanje ritma: Uputa: RHYTHM-LED svijetli zeleno za vrijeme namještanja. 1. Pritisnite RHYTHM na tipki za odabir RHYTHM / TONE. 2. Pritisnite jednu od brojčanih tipki RHYTHM / TONE, kako bi odabrali željeni ritam (vidi Funkcije > Ritmovi ). 3. Ponovno pritisnite RHYTHM na tipki za odabir RHYTHM / TONE, kako bi potvrdili Vaš unos. Odabrani ritam odmah zazvuči. ILI 1. Pritisnite RHYTHM na tipki za odabir RHYTHM / TONE. 2. Pritisnite nakon toga + ili na tipki za odabir RHYTHM / TONE, kako bi trenutno odabrani ritam sukladno popisu povećali ili smanjili za jedan brojnik (vidi Funkcije > Ritmovi ). 3. Ponovno pritisnite RHYTHM na tipki za odabir RHYTHM / TONE, kako bi potvrdili Vaš unos. Odabrani ritam odmah zazvuči. Pokretanje / zaustavljanje ritma: Pritisnite tipku START / STOP, kako bi zaustavili željeni ritam odnosno kako bi ga ponovno reproducirali. Pojednostavljeni akord-modus (vidi prik. C): U pojednostavljenom akord-modusu reproducirate pritiskanjem maksimalno 3 takozvanih akord-tipki (vidi prik. C) jedan ukupni akord. Akord-tipke su donje jedno i pol oktave klavijature (to znači zvukovi od donjeg C do drugog F (vidi prik. A)). Ako se odabere pojednostavljeni akord-modus, dok se ritam reproducira, potrebno je samo kratko pritisnuti kombinaciju tipki. Onda zazvuči - odgovarajući prema odabranom ritmu - ritmična pratnja s odabranim akordom. Pritisnite -tipku, kako bi pozvali pojednostavljeni akord-modus. Pritisnite CHORD OFF-tipku, kako bi napustili akord-modus. Akord-modus (vidi prik. D): U akord-modusu pozivate pritiskanjem jednog akorda u području akord-tipki (vidi prik. D) jedan akord. Akord-tipke su donje jedno i pol oktave klavijature (to znači zvukovi od donjeg C do drugog F (vidi prik. A)). Ako se odabere akord-modus za vrijeme reproduciranja ritma, treba se samo kratko pritisnuti kombinaciju tipki i onda zazvuči - odgovarajući prema odabranom ritmu - ritmična pratnja s odabranim akordom. Pritisnite -tipku, kako bi pozvali akord-modus. Pritisnite CHORD OFF-tipku, kako bi napustili akord-modus. Ubacivanje solo-a s bubnjevima: Uputa: Vodite računa o tome, da ritam treba biti aktiviran (vidi Namještanje ritma ). Pritisnite FILL IN-tipka. Glasovir na koture sadrži ugrađeni solo s bubnjevima od 2 duljine takta u trenutnom ritmu. Nakon što je završio solo s bubnjevima, ritam se normalno nastavlja. Sinkronizacija: Uputa: Ta funkcija omogućuje reproduciranje ritma istovremeno dok Vi svirate. Pritisnite SYN-tipku, kako bi stigli u modus sinkronizacije. Pritisnite jednu ili više akord-tipki, kako bi pokrenuli odabrani ritam. Uputa: Ako se je prije pritiskanja SYN-tipke odabralo akord-modus ili pojednostavljeni akord-modus, ritam započinje sa pratnjom. 10 HR

11 Rukovanje Bubnjevi: Pritisnite bilo koju brojčanu tipku DRUM, kako bi svirali određenu udaraljku. Funkciju tipki pronaći će te na popisu Funkcije > Bubnjevi. Zvućni efekti (Sound Effects) Odjek (Sustain): Pritisnite SUSTAIN-tipku, kako bi zvukovi još malo odjekivali nakon što ste otpustili tipku. Uputa: Akordi i bubnjevi ne sadrže taj efekt. Ponovno pritisnite SUSTAIN-tipku, kako bi isključili funkciju odjekivanja. Vibrato (vibracija): Pritisnite VIBRATION-tipku, kako bi odsviranim kajdama dodali vibrato visine zvuka. Uputa: Akordi i bubnjevi ne sadrže taj efekt. Ponovno pritisnite VIBRATION-tipku, kako bi isključili Vibrato-funkciju. Miješani zvukovi (dualni modus): U dualnom modusu možete prethodno odabranom zvuku dodati drugi zvuk. Pritisnite DUAL-tipku i nakon toga odaberite pomoću RHYTHM / TONE-tipke drugi zvuk. Elektrčni glasovir na koture reproducira sad istovremeno dva zvuka. Ponovno pritisnite DUAL-tipku, kako bi isključili dualni modus. Posebne funkcije (FUNCTION) Modus programiranja (bubnjevi): Uputa: Glasovir na koture može snimiti se do 50 zvukova bubnjeva jedan iza drugog. Pritisnite PROGRAM-tipku. Modus programiranja je uključen. RECORD-LED svijetli zeleno. Pritisnite tipke klavijature, kako bi svirali željeni slijed bubnjeva. Uputa: Klavijatura je u tom modusu programirana na 19 različitih zvukova bubnjeva, koji se redovito ponavljaju. Vezano za to vodite računa o prik. E. Pritisnite PLAY-tipku, kako bi reproducirali tj. zaustavili programirani slijed. Uputa: Tijekom reproduciranja slijeda bubnjeva, možete istovremeno na tipkama glasovira dodatno svirati zvukove bubnjeva. Ako je slijed zaustavljen, tipke klavijature se automatski prebace na normalne boje zvuka. Pritisnite PROGRAM-tipku, kako bi napustili modus programiranja. Uputa: Programirani slijed ostaje toliko dugo snimljen, sve dok se modus programiranja ponovno pokrene, uređaj isključi ili memoriju snimanja programira sa keyboard-slijedom sukladno slijedećem odlomku. Modus snimanja (Keyboard): Uputa: Glasovir na koture može snimiti se do 50 zvukova. Pritisnite RECORD-tipku. Modus snimanja je uključen. RECORD-LED svijetli zeleno. Svirajte željeni slijed. Pritisnite PLAY-tipku. Snimak se sad reproducira. Pritisnite ponovno PLAY-tipku, kako bi napustili modus reproduciranja. Pritisnite ponovno RECORD-tipku, kako bi završili snimanje. RECORD-LED se izgasi. Uputa: Čim napustite Record-modus, snimak je izbrisan. Promjena zvuka (KEY-SHIFT): Pritisnite KEY-SHIFT-tipku, kako bi promijenili zvuk (visinu zvuka) glasovira na koturama. Nakon toga pritisnite + ili odabirne tipke RHYTHM / TONE, kako bi sa po jednim stiskanjem tipke povisili tj. snizili zvuk kajde. Pritiskajte istovremeno + i odabirne tipke RHYTHM / TONE, kako bi prebacili kajde ponovno na normalni zvuk. Funkcija učenja (LEARNING) Odabir demo pjesme: Uputa: U tom modusu mogućnosti namještanja boje zvuka i ritma nisu uključene. HR 11

12 Rukovanje / Čišćenje i njega / Zbrinjavanje otpada Pritisnite DEMO SONG-tipku. Sad se reproducira pjesma 0. Pritisnite DEMO SONG-tipku, kako bi zaustavili reproduciranje pjesme. Ponovno pritisnite DEMO SONG-tipku, kako reproducirali pjesmu sa slijedećom brojkom. Uputa: Imate mogućnost, nakon pritiskanja DEMO SONG-tipke, izravno odabrati željeni komad. Pritisnite + ili odabirne tipke RHYTHM / TONE ili brojčane tipke RHYTHM / TONE, kako bi izravno odabrali željenu demo pjesmu (vidi Funkcije > Demo pjesme ). Pritisnite ponovno DEMO SONG-tipku, kako bi zaustavili reproduciranje demo pjesme. Modus učenja 1 (Tempo): Uputa: Vodite računa o tome, kao prvo da ste odabrali željenu demo pjesmu kao pratnju (vidi Namještanje > Odabir demo pjesme ). Kajde demo pjesama mogu se skinuti na web-stranici (IAN 54438). Pritisnite 1K1N-tipku. Pritisnite bilo koju tipku, kako bi pokrenuli popratni komad. Glasovir na koture sad automatski svira pratnju. Pokušajte svirati melodiju odgovarajući pratnji. Uputa: U tom modusu učenja važno je pogoditi tipke u pravome trenutku. Pogrešno odsvirana visina zvuka automatski se ispravlja. Pritisnite 1K1N-tipku, kako bi napustili modus učenja 1. Modus učenja 2 (Melodija): Uputa: Vodite računa o tome, kao prvo da ste odabrali željenu demo pjesmu kao pratnju (vidi Namještanje > Odabir demo pjesme ). Kajde demo pjesama mogu se skinuti na web-stranici (IAN 54438). Jačina zvuka / Tempo Namještanje jačine zvuka popratne muzike: Pritisnite tipke ACMP VOL + tj. ACMP VOL kako bi jačinu zvuka ritma pojačali tj. smanjili. Pritisnite istovremeno tipke ACMP VOL + tj. ACMP VOL kako bi jačinu zvuka vratili na stanje kao kod isporuke. Namještanje jačine zvuka: Pritisnite VOL + tj. VOL na VOL + / TEMPO / VOL / TEMPO + - tipci kako bi jačinu zvuka pojačali tj. smanjili. Čim je dostignuta maksimalna tj. minimalna jačina zvuka, oglašava se upozorni signal. Napomena: Proizvod posjeduje 17 jačina zvuka. Namještanje tempa: Pritisnite TEMPO + tj. TEMPO na VOL + / TEMPO / VOL / TEMPO + - tipci kako bi tempo ubrzali tj. smanjili. Čim je dostignut maksimalan tj. minimalan tempo, oglašava se upozorni signal. Napomena: Proizvod posjeduje 33 tempa. Pritisnite istovremeno TEMPO + tj. TEMPO na VOL + / TEMPO / VOL / TEMPO + - tipci, kako bi tempo vratili na stanje kao kod isporuke. Čišćenje i njega Ne rabite ni u kojem slučaju agresivna sredstva za čišćenje ili ribajuća sredstva, kako nebi oštetili materijal. Za čišćenje i njegu rabite suhu krpu bez sitnih vlakanaca. Čistite proizvod kod grubljih onečišćenja vlažnom krpom. Pritisnite GUIDE-tipku. Pritisnite bilo koju tipku, kako bi pokrenuli pjesmu za učenje. Električni glasovir na koture sad automatski svira pratnju. Svirajte sad melodiju odgovarajući pratnji. Pritisnite GUIDE-tipku, kako bi napustili modus učenja 2. Zbrinjavanje otpada Pakiranje se sastoji od ekološki prihvatljivog materijala, kojeg možete odložiti preko lokalnih reciklažnih mjesta. 12 HR

13 Zbrinjavanje otpada O mogućnostima zbrinjavanja dotrajalog proizvoda možete se informirati pri vašem općinskom ili gradskom komunalnom uredu. Ne bacajte dotrajali proizvod u smeće iz kućanstva, zbog zaštite okoline, već ga predajte na mjestu za stručno odlaganje otpada. Informacije o mjestima za sakupljanje otpada i njihovom radnom vremenu možete dobiti pri Vašem nadležnom općinskom uredu. Oštećene ili istrošene baterije potrebno je sukladno smjernici 2006 / 66 / EC predati sustavu reciklaže. Vratite baterije i / ili uređaj preko ponuđenih sabirnih ustanova. Pb Ugrožavanje okoliša kroz pogrešno uklanjanje baterija! Baterije se ne smije uklanjati zajedno s kućnim otpadom. Iste mogu sadržavati otrovne teške metale i obvezno ih je uklanjati sukladno odredbama za poseban otpad. Kemički znakovi teških metala su slijedeći: Cd = kadmij, Hg = živa, Pb = olovo. Stoga predajte istrošene baterije na komunalno mjesto za sabiranje otpada. Informacije o proizvodu: Pijano za namotati Model br.: Z30258 Verzija: 08 / 2010 EMC Izjava o sukladnosti za ovaj proizvod dostupna je na internet stranici HR 13

14 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες...σελίδα 15 Περιγραφή εξαρτημάτων...σελίδα 15 Τεχνικά στοιχεία...σελίδα 15 Λειτουργίες...Σελίδα 16 Συσκευασία...Σελίδα 17 Υποδείξεις ασφάλειας...σελίδα 17 Υποδείξεις ασφάλειας για τις μπαταρίες...σελίδα 18 Πριν από τη θέση σε λειτουργία Λειτουργία πιάνου ρολό με προσαρμογέα δικτύου...σελίδα 18 Τοποθέτηση / αντικατάσταση μπαταριών...σελίδα 18 Χειρισμός Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση πιάνου...σελίδα 18 Εκτέλεση ρυθμίσεων...σελίδα 19 Ηχητικά εφέ (Sound Effects)...Σελίδα 20 Ειδικές λειτουργίες (FUNCTION)...Σελίδα 20 Λειτουργία εκμάθησης (LEARNING)...Σελίδα 21 Ένταση ήχου/τέμπο...σελίδα 22 Καθαρισμός και συντήρηση...σελίδα 22 Απόρριψη...Σελίδα GR/CY

15 Εισαγωγή Πλήκτρα πιάνου σε υπόστρωμα σιλικόνης Εισαγωγή Οι οδηγίες χρήσεως είναι μέρος αυτού του προϊόντος. Περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, τη χρήση και την διάθεση στα απορρίμματα. Εξοικειω-θείτε πριν την χρήση του προϊόντος με όλες τις οδηγίες χρήσης και ασφάλειας. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο όπως περιγράφεται και για τους δεδομένους τομείς εφαρμογής. Διαφυλάξτε τις υποδείξεις ασφάλειας και τις οδηγίες για μελλοντική χρήση. Κατά την παράδοση του προϊόντος σε τρίτους παραδώστε και όλα τα έγγραφα. Χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες Το προϊόν αυτό είναι αποκλειστικά κατάλληλο για παίξιμο μουσικής σε ξηρούς, εσωτερικούς χώρους. Το πιάνο ρολό μπορεί να λειτουργεί επιλεκτικά με τροφοδοτικό ή με μπαταρίες. Οποιαδήποτε άλλη χρήση από αυτή που περιγράφεται ή τροποποίηση του προϊόντος απαγορεύεται και ίσως προκαλέσει τραυματισμούς ή / και βλάβες στο προϊόν. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για φθορές που οφείλονται σε αντικανονική χρήση. Το προϊόν δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση. Αυτό το τυλιγόμενο πιάνο δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση. Περιγραφή εξαρτημάτων Πιάνο ρολό: 1 Αριθμητικά πλήκτρα RHYTHM / TONE (ρυθμός / χροιά ήχου) 2 Πλήκτρο επιλογής RHYTHM / TONE (ρυθμός / χροιά ήχου) 3 Πλήκτρο ενός δακτύλου (απλουστευμένησυγχορδία) 4 Πλήκτρο δακτύλων (συγχορδία) 5 Πλήκτρο CHORD OFF (απενεργοποίηση συγχορδίας) 6 Πλήκτρο FILL IN (αλληλουχία ντραμς) 7 Πλήκτρο SYN (συγχρονισμός) 8 Αριθμητικά πλήκτρα DRUM (ντραμς) 9 Πλήκτρο SUSTAIN (τελευταίος ήχος) 10 Πλήκτρο VIBRATION (δόνηση) 11 Πλήκτρο DUAL (δεύτερη χροιά ήχου) 12 Πλήκτρο PROGRAM (πρόγραμμα) 13 Πλήκτρο RECORD (ηχογράφηση) 14 Πλήκτρο PLAY (αναπαραγωγή) 15 Πλήκτρο KEY SHIFT (αλλαγή νότας) 16 Πλήκτρο GUIDE (λειτουργία εκμάθησης 1) 17 Πλήκτρο 1K1N (λειτουργία εκμάθησης 2) 18 Πλήκτρο DEMO SONG (αναπαραγωγή τραγουδιού επίδειξης) 19 Πλήκτρο ACMP COL (μείωση έντασης ήχου μουσικής υπόκρουσης) 20 Πλήκτρο ACMP COL + (αύξηση έντασης ήχου μουσικής υπόκρουσης) Μονάδα χειρισμού 27 : 21 Πλήκτρο VOL + / TEMPO / VOL / TEMPO + (ρυθμιστής έντασης ήχου / ρυθμιστής ρυθμού) 22 RECORD-LED (ηχογράφηση) 23 POWER-LED 24 RHYTHM-LED (ρυθμός) 25 Πλήκτρο START / STOP 26 Πλήκτρο ON / OFF (Eντός / Εκτός) 27 Μονάδα χειρισμού 28 Πλήκτρα 29 Πλήκτρα συγχορδίας 30 Ερμάριο μπαταριών 31 Καπάκι ερμαρίου μπαταριών 32 Προσαρμογέας δικτύου 33 Ακουστικά-έξοδος (ακουστικά δεν περιλαμβάνονται στο πακέτο παράδοσης) 34 Είσοδος προσαρμογέα δικτύου Τεχνικά στοιχεία Λειτουργία μπαταριών: Τάση λειτουργίας: 4 x 1,5 V Απόδοση εξόδου: 2,1 W Μπαταρία: 4 x 1,5, AA GR/CY 15

16 Εισαγωγή Λειτουργία προσαρμογέα δικτύου: Τάση εξόδου: 4,5 V, 1000 ma Ισχύς εξόδου: 1,58 W Τάση εισόδου: V ~, 0,4 A, 50 / 60 Hz Κλάση προστασίας: Ο προσαρμογέας δικτύου (μοντέλο JY ) έχει ελεγχθεί από TÜV / GS. Πιάνο ρολό: Διαστάσεις: Κλάση προστασίας: Λειτουργίες 103 x 23,5 x 3,5 cm (Μ x Π x Υ) Τραγούδια επίδειξης: 0. Merry widow waltz 1. Have yourself a merry little christmas 2. Twinkle twinkle little star 3. Rudolph the red nosed reindeer 4. Air on the G string 5. If you are happy 6. Oh, Susannah 7. Wish you a Merry Christmas 8. Rondo Alla Turca 9. Menuett Χροιές ήχου: 0. Πιάνο κοντσέρτων 1. Clavinet 2. Βιμπραφόν 3. Ακορντεόν 4. Φυσαρμόνικα 5. Κιθάρα 6. Ηλεκτρική κιθάρα (εξασθενημένη) 7. Κιθάρα απορυθμισμένη 8. Ακουστική κιθάρα μπάσο 9. Ηλεκτρικά μπάσα (δάκτυλα) 10. Ντραμς μπάσα 11. Άρπα ορχήστρας 12. Έγχορδα 13. Έγχορδα ορχήστρα 14. Έγχορδα ηλεκτρονικά 15. Τρομπέτα 16. Κόρνο 17. Λύρα 18. Μπάντζο Ρυθμοί: 0. Ντίσκο 1. POP 8 ρυθμός 2. Fast Rock 3. Ρούμπα 4. Ταγκό 5. Εμβατήριο 6. Δημοτικό 7. Bossa Nova 8. Βαλς 9. Cha-Cha-Cha 10. POP 11. POP 16 ρυθμός 12. Απαλό ροκ 13. Σάμπα 14. Swing 15. Πόλκα 16. Jock Rock 17. Παιδικό τραγούδι 18. POP Disco Fox 20. Χτύπος καρδιάς 21. Express POP 22. Δημοτικό τραγούδι 23. Βαλς γρήγορο 24. Baiao 25. Dance 26. Punk 27. Bruce 28. Ροκ 29. Swing 8 ρυθμός ρυθμός γρήγορος 31. Country Ντραμς: Ντραμς 1 Τύμπανο μπάσα 1 Ντραμς 2 Ηλεκτρικό ταμπούρο Ντραμς 3 Κύμβαλο (πόδι) Ντραμς 4 Κύμβαλο (χέρι 1) Ντραμς 5 High Tom Ντραμς 6 Κύμβαλο Ντραμς 7 Bongo πρίμα Ντραμς 8 Ξυλάκια 16 GR/CY

17 Εισαγωγή / Υποδείξεις ασφάλειας Συσκευασία Ελέγξτε αμέσως μετά το ξεπακετάρισμα την συσκευασία για πληρότητα καθώς και την άψογη κατάσταση του προϊόντος και όλων των μερών. Σε καμία περίπτωση μην συναρμολογείτε το προϊόν, αν η συσκευασία δεν είναι πλήρης. 1 πιάνο ρολό 1 προσαρμογέας δικτύου 4 μπαταρίες 1,5 V, AA 1 οδηγίες χειρισμού Υποδείξεις ασφάλειας Παύει να ισχύει η αξίωση απόδοσης εγγύησης για φθορές, οι οποίες προκύπτουν από μη τήρηση των υποδείξεων εντός αυτών των οδηγιών χειρισμού! Σε ό,τι αφορά σε ζημιές που θα ακολουθήσουν δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη! Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση υλικών φθορών και τραυματισμών ατόμων, που προκύπτουν από μη ορθό χειρισμό ή μη τήρηση των υποδείξεων εντός αυτών των οδηγιών χειρισμού! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ! Μην αφήνετε ποτέ μικρά παιδιά χωρίς επίβλεψη με το υλικό συσκευασίας. Το υλικό συσκευασίας εγκυμονεί κίνδυνο ασφυξίας. Τα παιδιά υποτιμούν συχνά τους κινδύνους. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το προϊόν. Τα παιδιά ή τα άτομα, τα οποία δεν έχουν γνώση ή εμπειρία στο χειρισμό της συσκευής, ή τα οποία έχουν περιορισμένες σωματικές, διανοητικές ή πνευματικές ικανότητες, δεν επιτρέπεται να χειρίζονται τη συσκευή χωρίς την επίβλεψη ή την καθοδήγηση υπεύθυνου ατόμου για τη δική τους ασφάλεια. Πρέπει να επιβλέπετε τα παιδιά, ούτως ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. Φροντίστε η συναρμολόγηση του προϊόντος να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένα άτομα. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΥΠΕΡΘΕΡ- ΜΑΝΣΗΣ! Απαγορεύεται αυστηρά η λειτουργία του προϊόντος μέσα στη συσκευασία. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΥΠΕΡΘΕΡ- ΜΑΝΣΗΣ! Προσέχετε ώστε να υπάρχει πάντα επαρκής αερισμός. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν καλύπτεται από πετσέτες, κουρτίνες, εφημερίδες ή παρόμοια αντικείμενα. Μην τραβάτε στο καλώδιο προϊόντος και βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε κανένα άτομο να μην μπορεί να περάσει από πάνω του ή να παραπατήσει πάνω σε αυτό. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ! Ελέγχετε το προϊόν για τυχόν φθορές πριν από κάθε χρήση. Απαγορεύεται η χρήση προϊόντος σε περίπτωση διαπίστωσης βλαβών. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡ- ΚΑΓΙΑΣ! Διατηρείτε το προϊόν μακριά από φωτιά (κεριά κ.λπ.). Μην ανοίγετε το ηλεκτρικό μέσο λειτουργίας ούτε εισάγετε οποιαδήποτε αντικείμενα μέσα του. Κρατήστε το προϊόν μακριά από υγρασία. Η χρήση του προϊόντος επιτρέπεται μόνο μέσα σε στεγνούς και κλειστούς εσωτερικούς χώρους. Διατηρείτε το προϊόν μακριά από στάξιμο ή ψέκασμα υγρών. Προσέχετε ώστε να μην τοποθετείτε πλησίον του προϊόντος γεμάτα δοχεία με υγρά (βάζα κ.λπ.). Μην εκθέτετε ποτέ το προϊόν σε υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία, διότι διαφορετικά το προϊόν ίσως υποστεί βλάβη. Χρησιμοποιείτε μόνο το συνημμένο προσαρμογέα (τύπος: JYI ). Μη συστρέφετε σε καμία περίπτωση το πιάνο ούτε το τραβάτε. Σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να προκληθούν βλάβες στο προϊόν. Προσέχετε ώστε να μην πιέζονται τα πλήκτρα όταν το πιάνο ρολό είναι σε τυλιγμένη κατάσταση. Διατηρείτε το προϊόν μακριά από αιχμηρά ή κοφτερά αντικείμενα. Σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να προκληθούν βλάβες στο προϊόν. GR/CY 17

18 Υποδείξεις ασφάλειας / Πριν από τη θέση σε λειτουργία / Χειρισμός Μη συνδέετε ποτέ το προϊόν άμεσα σε συνδέσεις ρεύματος 230 V ~, 50 Hz. Τοποθετείτε πάντα τον προσαρμογέα δικτύου έτσι ώστε να έχετε εύκολη πρόσβαση. Μη φορτίζετε ποτέ μπαταρίες, οι οποίες δεν επαναφορτίζονται. Πριν από τη θέση σε λειτουργία Υποδείξεις ασφάλειας για τις μπαταρίες ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ! Οι μπαταρίες δεν πρέπει να φτάνουν στα χέρια των μικρών παιδιών. Μην αφήνετε εκτεθειμένες τις μπαταρίες. Υφίσταται κίνδυνος κατάποσής τους από παιδιά ή κατοικίδια ζώα. Σε περίπτωση κατάποσης απευθυνθείτε άμεσα σε γιατρό. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ! Απαγορεύεται αυστηρά η επαναφόρτιση όχι επαναφορτιζόμενων μπαταριών, μην τις βραχυκυκλώνετε και / ή μην τις ανοίγετε. Τα αποτελέσματα κάτι τέτοιου μπορεί να είναι κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης. Μην πετάτε ποτέ τις μπαταρίες μέσα σε φωτιά ή νερό. Οι μπαταρίες ίσως εκραγούν. Απομακρύνετε άμεσα τις εξαντλημένες μπαταρίες από το προϊόν. Διαφορετικά υφίσταται μεγάλος κίνδυνος υπερχείλισης. Αντικαταστήστε πάντα όλες τις μπαταρίες ταυτόχρονα και χρησιμοποιήστε μόνο μπαταρίες ίδιου τύπου. Απαγορεύεται η χρήση διαφορετικών τύπων ή χρησιμοποιημένων και νέων μπαταριών σε συνδυασμό. Ελέγχετε τακτικά τις μπαταρίες για στεγανότητα. Οι υπερχειλισμένες ή οι κατεστραμμένες μπαταρίες ίσως προκαλέσουν ερεθισμούς όταν έρθουν σε επαφή με το δέρμα. Ως εκ τούτου φοράτε πάντα σε τέτοια περίπτωση κατάλληλα προστατευτικά γάντια! Σε περίπτωση μεγάλων διαστημάτων αχρηστίας αποσύρετε τη μπαταρία από το προϊόν. Λάβετε υπόψη σας την ορθή πολικότητα κατά την τοποθέτηση! Σε διαφορετική περίπτωση ίσως εκραγούν οι μπαταρίες. Η σωστή θέση τοποθέτησης μπαταριών φαίνεται στο ερμάριο μπαταρίας. Υπόδειξη: Έχετε τη δυνατότητα να λειτουργείτε το πιάνο ρολό με προσαρμογέα δικτύου ή μπαταρίες. Λειτουργία πιάνου ρολό με προσαρμογέα δικτύου Εισάγετε το βύσμα του προσαρμογέα δικτύου στην υποδοχή στην πίσω πλευρά της μονάδας χειρισμού. Εισάγετε το βύσμα του προσαρμογέα δικτύου σε κανονικά εγκαταστημένη ηλεκτρική πρίζα. Τοποθέτηση / αντικατάσταση μπαταριών Ανοίξτε το ερμάριο μπαταριών στην πίσω πλευρά της μονάδας χειρισμού. Απομακρύνετε εν ανάγκη τις εξαντλημένες μπαταρίες. Τοποθετήστε 4 μπαταρίες (1,5 V, AA) στο ερμάριο μπαταριών. Υπόδειξη: Λάβετε υπόψη σας τη σωστή πολικότητα. Η πολικότητα φαίνεται στο ερμάριο μπαταριών. Κλείστε το ερμάριο μπαταριών με τη βοήθεια του καπακιού ερμαρίου μπαταριών. Χειρισμός Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση πιάνου Πατήστε το πλήκτρο ON- / OFF, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το πιάνο. Υπόδειξη: Όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο, είναι αναμμένη η κόκκινη λυχνία POWER- LED. 18 GR/CY

19 Χειρισμός Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα, για να λειτουργήσετε το πιάνο. Εκτέλεση ρυθμίσεων Ρύθμιση χρώματος ήχου: Υπόδειξη: Η φωτοδίοδος LED RHYTHM δεν ανάβει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ρύθμισης. 1. Πατήστε TONE στο πλήκτρο επιλογής RHYTHM / TONE. 2. Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα RHYTHM / TONE, για να επιλέξετε τον επιθυμητό ήχο χρώματος (βλέπε Λειτουργίες > Χρώματα ήχου ). 3. Πατήστε εκ νέου TONE στο πλήκτρο επιλογής RHYTHM / TONE, για να επιβεβαιώσετε την καταχώρησή σας. Ως επιβεβαίωση ηχεί ένας αρχικός ήχος του επιλεγμένου χρώματος ήχου. Ή 1. Πατήστε TONE στο πλήκτρο επιλογής RHYTHM / TONE. 2. Εν συνεχεία πατήστε + ή στο πλήκτρο επιλογής RHYTHM / TONE, για να εμφανίσετε τα χρώματα ήχου στη σειρά σύμφωνα με τον κατάλογο (βλέπε Λειτουργίες > Χρώματα ήχου ). 3. Πατήστε εκ νέου TONE στο πλήκτρο επιλογής RHYTHM / TONE, για να επιβεβαιώσετε την καταχώρησή σας. Ως επιβεβαίωση ηχεί ένας αρχικός ήχος του επιλεγμένου χρώματος ήχου. Ρύθμιση ρυθμού: Υπόδειξη: Η φωτοδίοδος LED RHYTHM ανάβει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ρύθμισης σε πράσινο χρώμα. 1. Πατήστε RHYTHM στο πλήκτρο επιλογής RHYTHM / TONE. 2. Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα RHYTHM / TONE, για να επιλέξετε τον επιθυμητό ρυθμό (βλέπε Λειτουργίες > Ρυθμοί ). 3. Πατήστε εκ νέου RHYTHM στο πλήκτρο επιλογής RHYTHM / TONE, για να επιβεβαιώσετε την καταχώρησή σας. Ηχεί ο επιλεγμένος ρυθμός άμεσα. Ή 1. Πατήστε RHYTHM στο πλήκτρο επιλογής RHYTHM / TONE. 2. Εν συνεχεία πατήστε + ή στο πλήκτρο επιλογής RHYTHM / TONE, για να αυξήσετε ή να μειώσετε κατά μία μονάδα τον επίκαιρα επιλεγμένο ρυθμό σύμφωνα με τον κατάλογο (βλέπε Λειτουργίες > Ρυθμοί ). 3. Πατήστε εκ νέου RHYTHM στο πλήκτρο επιλογής RHYTHM / TONE, για να επιβεβαιώσετε την καταχώρησή σας. Ηχεί ο επιλεγμένος ρυθμός άμεσα. Έναρξη/σταμάτημα ρυθμού: Πατήστε το πλήκτρο START / STOP, για να σταματήσετε ή να εκκινήσετε εκ νέου τον επιλεγμένο ρυθμό. Είδος απλουστευμένων συγχορδιών (είδος Εικ. C): Σε είδος απλουστευμένων συγχορδιών μπορείτε να παίξετε μία ολοκληρωμένη συγχορδία πατώντας 3 το πολύ από τα κατανομαζόμενα πλήκτρα συγχορδιών (βλέπε Εικ. C). Ως πλήκτρα συγχορδιών έχει καταληφθεί η κάτω μιάμιση οκτάβα της κλίμακας πλήκτρων (δηλ. οι τόνοι από την χαμηλότερη ντο έως τη δεύτερη φα (βλέπε Εικ. A)). Εφόσον επιλέξετε το είδος απλουστευμένων συγχορδιών, ενώ παίζει ένας ρυθμός πρέπει να πατάτε σύντομα το συνδυασμό πλήκτρων. Ηχεί σύμφωνα με τον επιλεγμένο ρυθμό μία ρυθμική συνοδεία με την επιλεγμένη συγχορδία. Πατήστε το πλήκτρο, για την ενεργοποίηση του είδους απλουστευμένων συγχορδιών. Πατήστε το πλήκτρο CHORD OFF, για να εγκαταλείψετε το είδος συγχορδιών. Είδος συγχορδιών (βλέπε Εικ. D): Σε είδος συγχορδιών ακούγεται μία συγχορδία πατώντας μία συγχορδία στο χώρο των πλήκτρων συγχορδιών (βλέπε Εικ. D). GR/CY 19

20 Χειρισμός Ως πλήκτρα συγχορδιών έχει καταληφθεί η κάτω μιάμιση οκτάβα της κλίμακας πλήκτρων (δηλ. οι τόνοι από την χαμηλότερη ντο έως τη δεύτερη φα (βλέπε Εικ. A). Εφόσον έχετε επιλέξει το είδος συγχορδιών, ενώ παίζει ένας ρυθμός πρέπει να πατάτε σύντομα το συνδυασμό πλήκτρων και ακούγεται σύμφωνα με τον επιλεγμένο ρυθμό μία ρυθμική συνοδεία με την επιλεγμένη συγχορδία. Πατήστε το πλήκτρο, για την ενεργοποίηση του είδους συγχορδιών. Πατήστε το πλήκτρο CHORD OFF, για να εγκαταλείψετε το είδος συγχορδιών. Εισαγωγή σόλο κρουστών: Υπόδειξη: Θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί ο ρυθμός (βλέπε Ρύθμιση ρυθμού ). Πατήστε το πλήκτρο FILL IN. Στο τυλιγόμενο πιάνο έχει ενσωματωθεί σόλο κρουστών 2 χρόνων στον επίκαιρο ρυθμό. Αμέσως μόλις ολοκληρωθεί το σόλο κρουστών, συνεχίζει κανονικά ο ρυθμός. Συγχρονισμός: Υπόδειξη: Η λειτουργία αυτή εκκινεί το ρυθμό ταυτόχρονα με το παίξιμό σας. Πατήστε το πλήκτρο SYN για να καταλήξετε σε είδος συγχρονισμού. Πατήστε ένα ή περισσότερα πλήκτρα συγχορδιών, για να εκκινήσετε το επιλεγμένο ρυθμό. Υπόδειξη: Σε περίπτωση που πριν πατηθεί το πλήκτρο SYN, είχε επιλεχθεί το είδος συγχορδιών ή το είδος απλουστευμένων συγχορδιών, ο ρυθμός ξεκινάει με συνοδεία. Κρουστά: Πατήστε ένα τυχαίο αριθμητικό πλήκτρο DRUM, για να παίξετε το εκάστοτε κρουστό όργανο. Μπορείτε να πληροφορηθείτε την κατάληψη των πλήκτρων στον κατάλογο Λειτουργίες > Κρουστά. Ηχητικά εφέ (Sound Effects) Ηχός (Sustain): Πατήστε το πλήκτρο SUSTAIN, ούτως ώστε οι ήχοι να ακούγονται λίγο ακόμα μετά την απελευθέρωση του πλήκτρου. Υπόδειξη: Η κατάληψη συγχορδιών και τα κρουστά δεν διαθέτουν το εν λόγω εφέ. Πατήστε εκ νέου το πλήκτρο SUSTAIN, για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ηχούς. Βιμπράτο (Vibration): Πατήστε το πλήκτρο VIBRATION, για να δώσετε στις νότες που παίζεται βιμπράτο ύψους τόνου. Υπόδειξη: Τα κρουστά και ο αυτοματισμός συνοδείας δεν διαθέτουν το εν λόγω εφέ. Πατήστε εκ νέου το πλήκτρο VIBRATION, για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία βιμπράτου. Ανάμικτη ήχοι (διπλό είδος): Στο διπλό είδος μπορείτε να προσθέσετε προκαταβολικά δεύτερο ήχο στον επιλεγμένο ήχο. Πατήστε το πλήκτρο DUAL και επιλέξτε τελικά με τα πλήκτρα RHYTHM / TONE δεύτερο ήχο. Το τυλιγόμενο πιάνο παίζει στο σημείο αυτό ταυτόχρονα δύο ήχους. Πατήστε εκ νέου το πλήκτρο DUAL, για να απενεργοποιήσετε το διπλό είδος. Ειδικές λειτουργίες (FUNCTION) Είδος προγραμματισμού (κρουστό): Υπόδειξη: Το τυλιγόμενο πιάνο μπορεί να παίξει έως και 50 τόνους κρουστού διαδοχικά. Πιέστε το πλήκτρο PRGOGRAM. Στο σημείο αυτό είναι ενεργό το είδος προγραμματισμού. Η φωτοδίοδος LED RECORD ανάβει σε πράσινο χρώμα. Πατήστε τα πλήκτρα της κλίμακας πλήκτρων, για να παίξετε την επιθυμητή αλληλουχία κρουστών. Υπόδειξη: Η κλίμακα πλήκτρων έχει καταληφθεί στο είδος αυτό με 19 διαφορετικούς ήχους κρουστών, οι οποίοι επαναλαμβάνονται τακτικά. 20 GR/CY

21 Χειρισμός Για το σκοπό αυτό, λάβετε υπόψη την Εικ. E. Πατήστε το πλήκτρο PLAY, για να παίξετε ή να σταματήσετε την προγραμματισμένη αλληλουχία. Υπόδειξη: Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής συχνότητας κρουστών, μπορείτε να παίξετε στα πλήκτρα της κλίμακας πλήκτρων ήχους κρουστών. Όταν σταματήσει η αλληλουχία, τα πλήκτρα της κλίμακας πλήκτρων έχουν και πάλι το φυσιολογικό ήχο χρώματος. Πατήστε το πλήκτρο PROGRAM, για να εγκαταλείψετε το είδος προγραμματισμού. Υπόδειξη: Η προγραμματισμένη αλληλουχία παραμένει αποθηκευμένη έως ότου εκκινήσετε εκ νέου το είδος προγραμματισμού, απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή συνδέσετε στη μνήμη εγγραφής πληκτρολόγιο σύμφωνα με το παρακάτω τμήμα. Είδος εγγραφής (Keyboard): Υπόδειξη: Το τυλιγόμενο πιάνο μπορεί να αποθηκεύσει έως και 50 τόνους. Πιέστε το πλήκτρο RECORD. Στο σημείο αυτό είναι ενεργό το είδος εγγραφής. Η φωτοδίοδος LED RECORD ανάβει σε πράσινο χρώμα. Παίξτε την επιθυμητή αλληλουχία. Πιέστε το πλήκτρο PLAY. Αναπαράγεται η αποθηκευμένη εγγραφή. Πατήστε εκ νέου το πλήκτρο PLAY, για να απενεργοποιήσετε το είδος αναπαραγωγής. Πατήστε εκ νέου το πλήκτρο RECORD, για να απενεργοποιήσετε την εγγραφή. Η φωτοδίοδος LED RECORD σβήνει. Υπόδειξη: Αμέσως μόλις εγκαταλείψετε το είδος Record, διαγράφεται η εγγραφή. Αλλαγή κουρδίσματος (KEY-SHIFT): Πατήστε το πλήκτρο KEY-SHIFT, για να αλλάξετε το κούρδισμα (το ύψος τόνου) του τυλιγόμενου πιάνο. Πατήστε τελικά το πλήκτρο επιλογής + ή RHYTHM / TONE, για να ρυθμίσετε τις νότες σε κάθε πάτημα πλήκτρου κατά μισό τόνο ψηλότερα ή χαμηλότερα. Πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο επιλογής + και RHYTHM / TONE, για να επαναφέρετε τις νότες στο φυσιολογικό κούρδισμα. Λειτουργία εκμάθησης (LEARNING) Επιλογή δοκιμαστικού τραγουδιού: Υπόδειξη: Σε αυτό το είδος δεν είναι ενεργές οι δυνατότητες ρύθμισης για χρώμα ήχου και ρυθμό. Πιέστε το πλήκτρο DEMO SONG. Στο σημείο αυτό αναπαράγεται το τραγούδι με τον αριθμό 0. Πατήστε το πλήκτρο DEMO SONG, για να σταματήσετε την αναπαραγωγή του τραγουδιού. Πατήστε εκ νέου το πλήκτρο DEMO SONG, για αναπαραγωγή τραγουδιού με το επόμενο ψηφίο. Υπόδειξη: Έχετε τη δυνατότητα, μετά το πάτημα του πλήκτρου DEMO SONG, να επιλέξετε άμεσα το επιθυμητό κομμάτι. Πατήστε τα πλήκτρα επιλογής + ή RHYTHM / TONE ή τα αριθμητικά πλήκτρα RHYTHM / TONE, για να επιλέξετε άμεσα το επιθυμητό δοκιμαστικό τραγούδι (βλέπε Λειτουργίες > Δοκιμαστικά τραγούδια ). Πατήστε εκ νέου το πλήκτρο DEMO SONG, για να σταματήσετε την αναπαραγωγή του δοκιμαστικού τραγουδιού. Είδος εκμάθησης 1 (Τέμπο): Υπόδειξη: Φροντίστε ώστε να έχετε επιλέξει το επιθυμητό δοκιμαστικό τραγούδι ως συνοδευτικό κομμάτι (βλέπε Πραγματοποίηση ρυθμίσεων > Επιλογή δοκιμαστικού τραγουδιού ). Μπορείτε να κατεβάσετε τις νότες των ντέμο τραγουδιών στη διεύθυνση (IAN 54438). Πιέστε το πλήκτρο 1K1N. Πατήστε ένα τυχαίο πλήκτρο για την εκκίνηση του συνοδευτικού κομματιού. Το τυλιγόμενο πιάνο αναπαράγει αυτόματα τη συνοδεία. Προσπαθήστε να παίξετε τη μελωδία της συνοδείας. Υπόδειξη: Σε αυτό το είδος εκμάθησης πρέπει να πατάτε τα πλήκτρα στη σωστή χρονική στιγμή. Τα λάθη στο ύψος τόνου διορθώνονται αυτόματα. Πατήστε το πλήκτρο 1K1N, για να εγκαταλείψετε το είδος εκμάθησης 1. GR/CY 21

22 Χειρισμός / Καθαρισμός και συντήρηση / Απόρριψη Είδος εκμάθησης 2 (Μελωδία): Υπόδειξη: Φροντίστε ώστε να έχετε επιλέξει το επιθυμητό δοκιμαστικό τραγούδι ως συνοδευτικό κομμάτι (βλέπε Πραγματοποίηση ρυθμίσεων > Επιλογή δοκιμαστικού τραγουδιού ). Μπορείτε να κατεβάσετε τις νότες των ντέμο τραγουδιών στη διεύθυνση (IAN 54438). Πιέστε το πλήκτρο GUIDE. Πατήστε ένα τυχαίο πλήκτρο για την εκκίνηση του τραγουδιού εκμάθησης. Το τυλιγόμενο πιάνο αναπαράγει αυτόματα τη συνοδεία. Παίξτε τη μελωδία στη συνοδεία. Πατήστε το πλήκτρο GUIDE, για να εγκαταλείψετε το είδος εκμάθησης 2. TEMPO +, για να επαναφέρετε το ρυθμό στην αρχική κατάσταση. Καθαρισμός και συντήρηση Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση επιθετικών καθαριστικών μέσων ή λειαντικών μέσων, προς αποφυγή καταστροφής υλικού. Χρησιμοποιήστε μόνο ένα στεγνό πανί που δεν αφήνει χνούδι για τον καθαρισμό και τη συντήρηση. Καθαρίζετε το προϊόν από χοντρούς ρύπους με τη βοήθεια ενός νωπού πανιού. Απόρριψη Ένταση ήχου/τέμπο Ρύθμιση έντασης ήχου μουσικής υπόκρουσης: Πατήστε τα πλήκτρα ACMP VOL + ή ACMP VOL, για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση ήχου του ρυθμού. Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα ACMP VOL + ή ACMP VOL, για να επαναφέρετε την ένταση ήχου στην αρχική κατάσταση. Ρύθμιση έντασης ήχου: Πατήστε VOL + ή VOL στο πλήκτρο VOL + / TEMPO / VOL / TEMPO +, για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση ήχου. Μόλις επιτευχθεί η μέγιστη ή ελάχιστη ένταση ήχου, ηχεί ένα προειδοποιητικό σήμα. Υπόδειξη: Το προϊόν διαθέτει 17 εντάσεις ήχου. Ρύθμιση ρυθμού: Πατήστε TEMPO + ή TEMPO στο πλήκτρο VOL + / TEMPO / VOL / TEMPO +, για να αυξήσετε ή να μειώσετε το ρυθμό. Μόλις επιτευχθεί ο μέγιστος ή ελάχιστος ρυθμός, ηχεί ένα προειδοποιητικό σήμα. Υπόδειξη: Το προϊόν διαθέτει 33 ρυθμούς. Πατήστε ταυτόχρονα TEMPO + ή TEMPO στο πλήκτρο VOL + / TEMPO / VOL / Η συσκευασία αποτελείται αποκλειστικά από υλικά που σέβονται το περιβάλλον. Αποσύρετέ τη με τη βοήθεια των κατά τόπους υπηρεσιών ανακύκλωσης. Δυνατότητες απόσυρσης των χρησιμοποιημένων προϊόντων θα πληροφορηθείτε από τη διοίκηση της κοινότητας ή του δήμου σας. Για την προστασία του περιβάλλοντος μην αποσύρετε το άχρηστο πλέον προϊόν στα οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε το σε διαδικασία ορθής απόσυρσης. Μπορείτε να πληροφορηθείτε τις θέσεις συλλογής και τις ώρες λειτουργίας τους από την αρμόδια υπηρεσία διαχείρισης. Οι ελαττωματικές ή οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται σύμφωνα με την οδηγία 2006 / 66 / EC. Επιστρέψτε τις μπαταρίες και / ή το προϊόν σε κατάλληλες υπηρεσίες συλλογής. Pb Περιβαλλοντικές βλάβες λόγω εσφαλμένης απόρριψης μπαταριών! Απαγορεύεται η απόρριψη μπαταριών στα οικιακά απορρίμματα. Ίσως περιέχουν δηλητηριώδη βαριά 22 GR/CY

23 Απόρριψη μέταλλα και συγκαταλέγονται στην επεξεργασία ειδικών απορριμμάτων. Τα χημικά σύμβολα βαρέων μετάλλων είναι τα εξής: Cd = Κάδμιο, Hg= Υδράργυρος, Pb = Μόλυβδος. Συνεπώς παραδώστε τις εξαντλημένες μπαταρίες σε κοινοτική υπηρεσία συλλογής. Χαρακτηρισμός προϊόντος: Πλήκτρα πιάνου σε υπόστρωμα σιλικόνης Αρ. μοντέλου: Z30258 Έκδοση: 08 / 2010 EMC GR/CY 23

24 Table of Contents Introduction Proper use...page 25 Description of parts...page 25 Technical Data...Page 25 Functions...Page 26 Includes...Page 26 Safety Information Battery Safety Instructions...Page 27 Before Initial Use Operating the roll piano by means of the mains adapter...page 28 Inserting / Replacing the Batteries...Page 28 Operation Turning the Roll Piano on / off...page 28 Making Adjustments...Page 28 Sound effects...page 29 Special functions (FUNCTION)...Page 30 Learning function (LEARNING)...Page 30 Volume / Tempo...Page 31 Cleaning and care...page 31 Disposal...Page GB/CY

25 Introduction Roll Out Piano Introduction The instructions for use are to be considered as part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all of the safety information and instructions for use. The product must only be used as described and for the stated fields of application. Keep all the safety advice and instruction in a safe place for future reference. If you pass the product on to third parties, please give them all of the documentation as well. Proper use This product is only suitable for playing music in dry indoor rooms. The roll piano can be operated either by battery or mains adapter. Any use other than the aforementioned or any product modification is prohibited and can lead to injuries and / or product damage. The manufacturer is not liable for any damages caused by any use other than its intended purpose. This product is not intended for commercial use. This roll-up piano is not intended for professional use. Description of parts Roll Piano: 1 Number buttons RHYTHM / TONE 2 Selection button RHYTHM / TONE 3 Single finger button (simplified chord) 4 Finger button (chord) 5 CHORD OFF button (switch off chord) 6 FILL IN button (drum sequence) 7 SYN button (synchronization) 8 Number buttons DRUM 9 SUSTAIN button (sustain note) 10 VIBRATION button 11 DUAL button (second tone) 12 PROGRAM button 13 RECORD button 14 PLAY button 15 KEY SHIFT button 16 GUIDE button (learning mode 1) 17 1K1N button (learning mode 2) 18 DEMO SONG button (play demo song) 19 ACMP COL - button (reduce volume of accompanying music) 20 ACMP COL + - button (increase volume of accompanying music) Control Unit 27 : 21 VOL + / TEMPO / VOL / TEMPO + - button (volume control / tempo control) 22 RECORD LED 23 POWER LED 24 RHYTHM-LED 25 START / STOP button 26 ON / OFF button 27 Control unit 28 Keys 29 Chord keys 30 Battery compartment 31 Battery compartment cover 32 Mains adapter 33 Headphone outlet (headphones not included) 34 Mains adapter socket Technical Data Battery operation: Operating voltage: 4 x 1.5 V Output power: 2.1 W Batteries: 4 x 1.5 V, AA Mains adapter operation: Output voltage: 4.5 V, 1000 ma Output power: 1.58 W Input voltage: V ~, 0.4 A, 50 / 60 Hz Protection class: The mains adapter (Model JY ) is TÜV / GS tested. GB/CY 25

26 Introduction Roll-up piano: Dimensions: Protection class: Functions 103 x 23.5 x 3.5 cm (L x W x H) Demo Songs: 0. Merry widow waltz 1. Have yourself a merry little christmas 2. Twinkle twinkle little star 3. Rudolph the red nosed reindeer 4. Air on the G string 5. If you are happy 6. Oh, Susannah 7. Wish you a Merry Christmas 8. Rondo Alla Turca 9. Menuett Tones: 0. Concert grand 1. Clavinet 2. Vibraphone 3. Accordion 4. Harmonica 5. Guitar 6. Electric guitar (muted) 7. Overmodulated guitar 8. Acoustic bass 9. Electric bass (finger) 10. Slap bass 11. Orchestral harp 12. Strings 13. String orchestra 14. Synthesized strings 15. Trumpet 16. Horn 17. Lyre 18. Banjo Rhythms: 0. Disco 1. POP 8 time 2. Fast rock 3. Rumba 4. Tango 5. March 6. Folk dance 7. Bossa nova 8. Waltz 9. Cha-cha 10. POP 11. POP 16 time 12. Smooth rock 13. Samba 14. Swing 15. Polka 16. Jock rock 17. Nursery rhyme s POP 19. Disco fox 20. Heartbeat 21. Express POP 22. Folk song 23. Fast waltz 24. Baiao 25. Dance 26. Punk 27. Bruce 28. Rock 29. Swing 8 time time fast 31. Country Drums: Drum 1 Bass drum 1 Drum 2 Electric snare Drum 3 Cymbal (foot) Drum 4 Cymbal (hand 1) Drum 5 High Tom Drum 6 Splash cymbal Drum 7 High bongo Drum 8 Claves Includes Immediately after unpacking please check the package contents for completeness and if all parts and the product are in good condition. Do not under any circumstances use the product if the delivery is incomplete. 26 GB/CY

27 1 Roll Out Piano 1 Mains adapter 4 Batteries 1.5 V AA 1 Operating instructions Safety Information In the case of damage resulting from non-compliance with these operating instructions the guarantee claim becomes invalid! No liability is accepted for consequential damage! In the case of material damage or personal injury caused by incorrect handling or non-compliance with the safety instructions, no liability is accepted! WARNING! DANGER OF DEATH AND ACCIDENTS FOR TODDLERS AND CHILDREN! Never leave children unsupervised with the packaging material. The packaging material represents a danger of suffocation. Children frequently underestimate the dangers. Please keep children away from the device at all times. Children or other individuals who do not know or have no experience of handling this device, or whose physical, sensory or mental abilities are restricted, must not use the device without supervision or instruction by an individual responsible for their safety. Children must be supervised in order to ensure that they do not play with the device. Make sure that the product is only installed by skilled individuals. CAUTION! DANGER OF OVERHEATING! Do not operate the product in its packaging. CAUTION! DANGER OF OVERHEATING! Always ensure that there is adequate ventilation. Ensure that the product does not become covered by towels, curtains, newspapers or similar objects. Do not pull on the cable of the product and make sure that it is laid in such a way that no-one can walk or stumble over it. WARNING! DANGER OF DEATH! Check the product for damage beforehand every time you use it. Do not use the product if you find any damage. Introduction / Safety Information CAUTION! DANGER OF FIRE! Do not allow open flames (candles etc.) near the product. Never open any of the electrical equipment or insert any objects into it. Keep the product away from moisture. The product is only suitable for use in dry, enclosed indoor locations. Keep the product away from liquid droplets or sprays. Do not allow vessels containing liquids (e.g. vases) to be placed near the product. Never expose the product to high temperatures or humidity, as otherwise the product may be damaged. Use only the mains adapter supplied (type: JYI ). Never overstretch or twist the roll-up piano. Otherwise damage to the product may occur. Ensure that the keys and buttons cannot be pressed while the product is in the rolled-up condition. Keep the product away from sharp or pointed objects. Otherwise damage to the product may occur. Never connect the product directly to the 230 V ~, 50 Hz mains electricity supply. Always place the mains adapter so that you can easily reach it. Battery Safety Instructions WARNING! DANGER TO LIFE! Keep batteries out of the reach of children. Do not leave batteries lying around. There is a risk of children or animals swallowing them. Consult a doctor immediately if a battery is swallowed. EXPLOSION HAZARD! Never recharge nonrechargeable batteries, short-circuit and / or open batteries. This can cause them to overheat, burn or burst. Never throw batteries into fire or water. The batteries may explode. GB/CY 27

66546_mel_LED-Lichtervorhang_Content_LB6+GR.indd :56

66546_mel_LED-Lichtervorhang_Content_LB6+GR.indd :56 1 2 3 4 3 66546_mel_LED-Lichtervorhang_Content_LB6+GR.indd 3 29.04.11 13:56 Table of contents Introduction Intended Use... Page 5 Description of parts... Page 5 Delivery scope... Page 6 Technical information...

Διαβάστε περισσότερα

Z30652A-BS _liv_Steckerleuchte_Content_LB6_BS.indd :07. Min. Min. Max. Max

Z30652A-BS _liv_Steckerleuchte_Content_LB6_BS.indd :07. Min. Min. Max. Max A Z30652A-BS 1 2 5 Min 3 4 Max Min Max 3 57106_liv_Steckerleuchte_Content_LB6_BS.indd 3 06.12.10 09:07 B Z30652B-BS 1 2 5 Min Max 3 4 Min Max 4 57106_liv_Steckerleuchte_Content_LB6_BS.indd 4 06.12.10 09:07

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Aερόθερμo / Fan Heater PTC-906 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-11 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας θερμαντικών IZZY. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Τα Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

MODEL: ICR-210. Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και διατηρήστε το για μελλοντκή χρήση

MODEL: ICR-210. Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και διατηρήστε το για μελλοντκή χρήση MODEL: ICR-210 Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και διατηρήστε το για μελλοντκή χρήση 1. 1st Alarm Indicator Buzzer 2. 1st Alarm Indicator Music 3. Volume Increase/Alarm 1 Set 4. Volume Decrease/Alarm 2 Set

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου

INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου INNOVATOR S51324 Σετ 5.1 Ηχείων Οικιακού Κινηματογράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που επιλέξατε τα ηχεία Innovator S51324 5.1. Με τα ηχεία αυτά μπορείτε να απολαύσετε ήχο 5.1 καναλιών από

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Μην τοποθετείτε αντικείμενα με φλόγα, όπως αναμμένα κεριά κοντά στο προϊόν. Μην τοποθετείτε αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Model/Μοντέλο: WKH-1132 INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ENGLISH General Safety Instructions Before commissioning this kettle, please read the instruction manual carefully. Please keep the instruction

Διαβάστε περισσότερα

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED Multi-Function Light LED Multi-Function Light Operation and Safety Notes Φωτιστικό LED Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας IAN 94381 94381_liv_BS_LED_Taschenlampe_cover_GB_CY.indd 4 24.09.13 09:59 GB

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Ελληνικά..................104 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

CD/USB/AM/FM Boombox

CD/USB/AM/FM Boombox CD/USB/AM/FM Boombox ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Πρίν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση της συσκευής σας ταιριάζει με την οικιακή τάση. Σημείωση : Συνδέστε τη

Διαβάστε περισσότερα

LED CABINET LIGHT. Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-LED ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Z31206B-BS

LED CABINET LIGHT. Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-LED ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Z31206B-BS LED CABINET LIGHT Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-LED ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Z31206B-BS GB / CY GR / CY Operation and Safety Notes Page 3 Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Προοριζόμενη χρήση Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για παρακολούθηση του μωρού μέσα στο σπίτι. Άλλες ή πρόσθετες χρήσεις είναι ακατάλληλες.

Προοριζόμενη χρήση Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για παρακολούθηση του μωρού μέσα στο σπίτι. Άλλες ή πρόσθετες χρήσεις είναι ακατάλληλες. 92667 Οδηγίες Χρήσης Παρουσίαση Πνευματικά Δικαιώματα Αυτό το έγγραφο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Δεν μπορεί να γίνει αντίγραφο ή να αναπαραχθεί (περιλαμβανομένων των εικόνων) στο σύνολό του

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box B3 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο/mp3 player με τεχνολογία Bluetooth,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Aρ. Μοντέλου: DW - 100

Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Λεπτό πληκτρολόγιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ multimedia με νέα σχεδίαση τετράγωνα πλήκτρα 1. Αντικείμενο: Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου, επεξηγήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΑ LED. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας. Operation and Safety Notes IAN

ΛΑΜΠΑ LED. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας. Operation and Safety Notes IAN LED Clip Light LED Clip Light Operation and Safety Notes ΛΑΜΠΑ LED Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας IAN 270697 GB / IE / CY Operation and Safety Notes Page 4 GR / CY Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM CAR FM-T CAR MP3 F2. Εγχειρίδιο χρήσης

ENERGY SISTEM CAR FM-T CAR MP3 F2. Εγχειρίδιο χρήσης ENERGY SISTEM CAR FM-T CAR MP3 F2 Εγχειρίδιο χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Car MP3 f2. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αυτό το MP3 player αυτοκινήτου έχει έναν πομπό

Διαβάστε περισσότερα

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Καλώς ήλθατε Οδηγός γρήγορης εκκίνησης 1 2 3 Σύνδεση Εγκατάσταση Απόλαυση Τί περιέχει το κουτί Σταθμός βάσης CD140 Ή Ακουστικό CD140/CD145 Σταθμός βάσης CD145 Μονάδα παροχής ισχύος για το σταθμό βάσης

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 50 Conference Unit

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 50 Conference Unit Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 50 Conference Unit ΕΛΛΗΝΙΚΑ Conference phones for every situation Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εγχειρίδιο χρήσης στο CD ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Three LEDs Blue microphone

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER141/ER1411 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Καθαρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ BT-160 LIGHT Φωτιζόμενο ηχείο Bluetooth

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ BT-160 LIGHT Φωτιζόμενο ηχείο Bluetooth ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ BT-160 LIGHT Φωτιζόμενο ηχείο Bluetooth Για περισσότερες πληροφορίες: www.lenco.com www.divitec.gr 1 A. Προειδοποίηση ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ Μην τοποθετείτε αντικείμενα με φλόγα, όπως αναμμένα κεριά

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση SBA3011/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  SBA3011/00. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome SBA3011/00 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση.

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο πριν τη χρήση. BTCLIPARDP ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1-Bluetooth Ακουστικό 2-Πλήκτρο αναδίπλωσης καλωδίου ακουστικού 3-LED φως ένδειξης 4-Πλήκτρο πολλαπλών χρήσεων 5- Πλήκτρα + και της έντασης 6-Μικρόφωνο 7-Υποδοχή φόρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS SIU 150 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-118

Οδηγός χρήσης Ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-118 Οδηγός χρήσης Ακουστικά με μικρόφωνο Bluetooth Nokia BH-118 Τεύχος 1.0 2 Περιεχόμενα Εισαγωγή 3 Πληροφορίες για τα ακουστικά με μικρόφωνο 3 Σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth 3 Έναρξη χρήσης 4 Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. GA310 Vibration Steering Wheel RS-100

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Vibration Steering Wheel RS-100 σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας U R Safe DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

SRM Γνωρίζοντας τη συσκευή σας. Μπαταρία

SRM Γνωρίζοντας τη συσκευή σας. Μπαταρία SRM-8340 Γνωρίζοντας τη συσκευή σας Μπαταρία Η μπαταρία είναι πλήρης στα 3.8V. Όσο περνάει ο χρόνος η χωρητικότητα της ένδειξης θα εξαντλείται. Η ένδειξη είναι κενή όταν η μπαταρία έχει σχεδόν τελειώσει.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 60W Conference Unit

Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 60W Conference Unit Γρήγορος οδηγός χρήσης για Konftel 60W Conference Unit ΕΛΛΗΝΙΚΑ Conference phones for every situation Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εγχειρίδιο χρήσης στο CD ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Three LEDs Blue microphone

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης Εισαγωγή Mε αυτό το έξυπνο σύστημα ενδοεπικοινωνίας με βίντεο είστε βέβαιοι ότι δεν θα βρεθείτε προ εκπλήξεως εάν κάποιος είναι στην πόρτα σας. Η εξωτερική μονάδα αποτελείται από ένα κουδούνι με πολύ μικρή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel

Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Ηλεκτρικός Θερμοπομπός Panel Οδηγίες χρήσης Μοντέλο : UHP-772 Διαβάστε και αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση ΜΗΝ ΓΥΡΙΖΕΤΕ ΑΝΑΠΟΔΑ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΜΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-110 Τεύχος 1.0 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-110, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1 Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγός έναρξης HT-XT1 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 3 2 Εγκατάσταση 4 3 Σύνδεση 6 4 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 5 Ακρόαση ήχου 9 Βασικοί χειρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Βλάβη Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση Χωρίς ήχο Παραμόρφωση του ήχου Το ΚΑΡΑΟΚΕ δε λειτουργεί Το MP3 δεν παίζει 1. Καμία πηγή εισόδου ήχου. 2. Η

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY CAR MP ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY CAR MP ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY CAR MP3 1100 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Car MP3 1100. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. MP3 Player & FM transmitter για το αυτοκίνητο με επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Headset BH-112 Τεύχος 1.1 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-112, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Ελληνικά........................ 113 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 3 4 5 1. Κύρια μονάδα με κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533 Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533-1 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. 1. Αυτό το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AV-1305R

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AV-1305R ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AV-1305R 1 Σημαντικές οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΘΕΙΤΕ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido m_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido m_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. Ελληνική έκδ ση έκδoση. SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Συνδέσεις. Ελληνική έκδ ση έκδoση. SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB Ελληνική έκδ ση έκδoση SC016 Sweex - Εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB Εισαγωγή Μην εκθέσετε σε ακραίες θερμοκρασίες την εξωτερική κάρτα ήχου 7.1 USB της Sweex. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BLUETOOTH B2

ENERGY MUSIC BOX BLUETOOTH B2 ENERGY MUSIC BOX BLUETOOTH B2 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box B2 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο/mp3 player με τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

USER GUIDE HEADSET. Voxtel Roam

USER GUIDE HEADSET. Voxtel Roam USER GUIDE GR HEADSET Voxtel Roam V1 2 P1 2 1 3 P2 P3 1 ΕΠΕΙΔΗ ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΣΑΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος. Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τη μέγιστη δυνατή

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης Swap Frame 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου Εγχειρίδιο Χρήσης 1 Μη ρίξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αν θελήσετε να την πετάξετε, να απευθυνθείτε στην τοπική

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΣΕΦΕΡΗ 8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 542-50 ΤΗΛ. 031-330177 & 330-185 FAX. 031-330187 teletechnika@the.forthnet.gr

Γ. ΣΕΦΕΡΗ 8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 542-50 ΤΗΛ. 031-330177 & 330-185 FAX. 031-330187 teletechnika@the.forthnet.gr 8 FT48-200 Οδηγίες χρήσεως 1 Γενικά Οι παρακάτω σελίδες παρουσιάζουν την ειδική τηλεφωνική συσκευή FT48. Οι οδηγίες χωρίζονται σε τρία κεφάλαια. 1. Περιγραφή των μερών της συσκευής (έως σελ. 2. Μενού της

Διαβάστε περισσότερα

LED PICTURE LIGHT. Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ-LED. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Z31206A-BS

LED PICTURE LIGHT. Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ-LED. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Z31206A-BS LED PICTURE LIGHT Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ-LED Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Z31206A-BS GB / CY GR / CY Operation and Safety Notes Page 3 Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 1. Περιγραφή της οθόνης αφής (Touch LCD Wall Controller) Αφής LCD τοίχου ελεγκτή είναι ένα εξάρτημα KKRP01A προσαρμογέα που επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Απαιτήσεις συστήματος. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Απαιτήσεις συστήματος. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM Εισαγωγή IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Sweex USB Internet Phone with Display. Με αυτό το τηλέφωνο εύκολης σύνδεσης μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter USB Charger Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter Compact charger for devices chargeable via USB For example ipod, iphone, MP3 player, etc. Output voltage: 5V; up to 1.2A; short-circuit

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο 1. Εγχειρίδιο χρήσης

Τηλέφωνο 1. Εγχειρίδιο χρήσης Τηλέφωνο 1 Εγχειρίδιο χρήσης GR Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου σας τηλεφώνου JACOB JENSEN TM. Το τηλέφωνο αυτό σχεδιάζεται στη Δανία από τον Jacob Jensen. Τα προϊόντα του έχουν κερδίσει διεθνή αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης

Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης T110 Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης crypto ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ LCD ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP500. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP500

ICP-CP500. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP500 ICP-CP500 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP500 ICP-CP500 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση σειράς πληκτρολογίων ICP-CP500 EL 2 1.0 Επισκόπηση σειράς πληκτρολογίων ICP- CP500 Το πληκτρολόγιο είναι το μέσο

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο CABLE TESTER CT100. Professional 6-in-1 Cable Tester

Περιληπτικό Εγχειρίδιο CABLE TESTER CT100. Professional 6-in-1 Cable Tester Περιληπτικό Εγχειρίδιο CABLE TESTER CT100 Professional 6-in-1 Cable Tester 2 1. Εισαγωγη Συγχαρητήρια! Με την αγορά του CT100 έχετε στη διάθεσή σας ένα απολύτως απαραίτητο εργαλείο για τον έλεγχο καλωδίων

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-832 Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προιόντος. Η κάθε συσκευή έχει

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα Η3 MP3 ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Luna

Οδηγός χρήσης Nokia Luna Οδηγός χρήσης Nokia Luna Τεύχος 1.0 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα Ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia Luna, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις σας χωρίς να χρησιμοποιείτε τα

Διαβάστε περισσότερα

DUTEST pro. Οδηγίες χρήσεως. Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at

DUTEST pro. Οδηγίες χρήσεως. Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at DUTEST pro Οδηγίες χρήσεως Mehrsprachige Anleitung unter www.benning.de Multilingual manuals at D F E I S 6 1 2 3 J 4 5 7 8 9 T.-Nr: 10115279.01 Stand: 09-2014 09/ 2014 DUTEST pro Οδηγίες χειρισμού DUTEST

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Touch Touch Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Touch Touch Visio 12:30 60cm Volume 3 Volume 2 Volume 1 2,25m 60cm 1 4m 2 A 220mm B 342mm Ø:6mm / L:35mm C 3 4 60cm min 15cm min 15cm 3m min 50cm min 15cm min 60cm

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα