Α/Α Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά Μέλη. Ι ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, κλάδου ΔΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, κλάδου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α/Α Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά Μέλη. Ι ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, κλάδου ΔΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, κλάδου"

Transcript

1 Ι Διευθυντής Διευθυντής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ.Δ/νση: Λ. Λ. Μαραθώνος 29 Τηλ.: ΓΑΧ: & Αθ. Διόκου ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΙΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Δήμου Διονύσου τους: Λ. Σήμερα Την 8η του μηνός Απριλίου του έτους 2015 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Λ. Μαραθώνας 29 & ΑΒ. Διάκου Άγιος Στέφανος - διενεργήθηκε από 1) ΛΙΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2) ΦΛΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 3) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - 4) ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 5) ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ - Προϊσταμένη Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών Οικονομικών Υπηρεσιών Προϊσταμένη Περιβάλλοντος Τμήματος Τεχνικών Εργων Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού η κλήρωση για την ανάδειξη των μελών που Θα συγκροτήσουν τις Επιτροπές του Δήμου για το οικονομικό έτος 2015, σύμφωνα μετην αριθ. πρωτ. 8866/ τοιχοκολληθείσα ανακοίνωση. Πρώτα διενεργήθηκε κλήρωση για τα τακτικά και Τα αναπληρωματικά μέλη των Επιτροπών του Δήμου έτους 2015, ως παρακάτω: Ι. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Ο.Ε. 2015: Α. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΕΚΠΟΤΑ): 1) Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών ηλεκτρομηχανολογικού, μηχανολογικού, υδραυλικού & ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, αυτοκινήτων & οχημάτων κλπ Α/Α ειδών αυτών, Η/Υ και συναφών ειδών, ειδών ατομικής προστασίας: Τακτικά μέλη Αναπληρωματικό Μέλη 1 ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, κλάδου ΤΕ ΤΣΕΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, κλάδου ΠΕ Πληροφορικής Πληροφορικής 2 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, κλάδου ΔΕ ΖΟΛΟΤΑΡΙΩΦ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΕ Διοικητικού Διοικηυκού 3 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ, κλάδου ΔΕ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, κλάδου ΔΕ Διοικητικού Διοικητικού

2 Σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός των ανωτέρω προμηθειών εμπίπτει στο όριο των ανοικτών ηλεκτρονικών διαγωνισμών το τρίτο μέλος της Επιτροπής τακτικό ή αναπληρωματικό - Θα είναι ένας από τους υπαλλήλους του Τμήματος Προμηθειών: Βορριά Μαρία κλάδου ΠΕ Διοικητικού, Μυλωνάς Χαράλαμπος κλάδου ΠΕ Διοικητικού, Χρυσαφογιώργη Μαρία κλάδου ΔΕ Πληροφορικής, με την προϋπόθεση να μην Είναι συντάκτης της διακήρυξης του διαγωνισμού (χειριστής του φακέλου του διαγωνισμού). 2) Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών των Γενικών Υπηρεσιών (00.), Οικονομικών - Διοικητικών Υπηρεσιών (10.), Υπηρεσιών Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής (15.) και Υπηρεσιών Τεχνικών Έργων (30.) (σύμφωνα με την κωδικοποίηση του προϋπολογισμού): Α/Α Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά Μέλη Ι ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, κλάδου ΔΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, κλάδου ι Διοικητικου ΠΕ Δισικητικου ΓΞ ΊΚΑΛΛΟΝΙΑΤΟΥ ΛΟΥΚΙΑ, λάδου ΔΕΕΞΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, κλάδου ΠΕ οικητικου Πληροφορικής 3 ΚΟΥΖΙΝ0ΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, κλάδου ΠΑΝΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, κλάδου ΔΕ ΔΕ Τεχνικών/Σχεδιαστών Διοικητικού Σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός των ανωτέρω προμηθειών εμπίπτει στο όριο των ανοικτών ηλεκτρονικών διαγωνισμών το τρίτο μέλος της Επιτροπής τακτικά ή αναπληρωματικό - Θα είναι ένας από τους υπαλλήλους Του Τμήματος Προμηθειών: Βορριά Μαρία κλάδου ΠΕ Διοικητικού, Μυλωνάς Χαράλαμπος κλάδου ΠΕ Διοικητικού, Χρυσαφογιώργη Μαρία κλάδου ΔΕ Πληροφορικής, με την προϋπόθεση να μην είναι συντάκτης της διακήρυξης του διαγωνισμού (χειριστής του φακέλου του διαγωνισμού). Ι

3 ΜΑΡΙΑ, Ι 3) Εττιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών των Υπηρεσιών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού (20.), Υπηρεσιών Υδρευσης (25.), Υπηρεσιών Τίρασίνου (35.), Υπηρεσιών Νεκροταφείων (45.) και Λοιπών Υπηρεσιών (70.) (σύμφωνα με την κωδικοποίηση του προϋπολογισμού): Α/Α Τακτικά μέλη Αναπληρωματικό Μέλη.1 ΡΑΦΤΟΠΟΥΛ0Υ κλάδου ΔΕ Δισικητικου ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ, ΜΑΡΟΥΜΚΗ ΖΩΗ, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτών ΊΑΨΟΥΡΟΥ ΟΛΓΑ, ΠΕ ΧΑΧΑΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Διοικητικού - ΜΑΚΑΡΙΩΤΗ - Οικονομικου - ΜΑΚΑΡΙΑΔΗ κλάδου Οικονομικου ΜΠΙΤΑΚΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, κλάδου ΔΕ Διοικητικού Διοικητικου ΧΡΥΣΟΥΛΑ, κλάδου ΔΕ: Σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός των ανωτέρω προμηθειών εμπίπτει στο όριο των ανοικτών ηλεκτρονικών διαγωνισμών το τρίτο μέλος της Επιτροπής αναπληρωματικό - Θα τακτικό ή είναι ένας από τους υπαλλήλους του Τμήματος Προμηθειών: Βορριά Μαρία κλάδου ΠΕ Διοικητικού, Μυλωνάς Χαράλαμπος κλάδου ΠΕ Διοικητικού, Χρυσαφογιώργη Μαρία κλάδου ΔΕ Πληροφορικής, με την προϋπόθεση να μην είναι συντάκτης της διακήρυξης του διαγωνισμού (χειριστής του φακέλου του διαγωνισμού). Β. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΠΔ 28/1980): 1) Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών, εργασιών & μεταφορών των Γενικών Υπηρεσιών (ΟΟ.), Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (10.), Υπηρεσιών Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής (15.) και Υπηρεσιών Τεχνικών Έργων (30.) του Δήμου, καθώς και του διαγωνισμού ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΕΣΤΙΑ» για τη «Διαμόρφωση τριών προκατασκευασμένων αιθουσών παραπλεύρως του Νηπιαγωγείου Ροδόπολης για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Διονύσου»: Α/Α Τακτικά μέλη Αναπληρωματικό Μέλη Ι Δημοτικός Σύμβουλος Δημοτικός Σύμβουλος 2 ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, κλάδου ΤΣΙΝΙΚΑΛΗ ΕΛΕΝΗ. κλάδου ΔΕ Χειριστών Η/Υ Διοικητικού 3 ΜΠΕΛΙΑ ΘΕΚΛΑ - κλάδου ΠΕ ΚΑΝΛΗ ΕΙΡΗΝΗ, κλάδου ΤΕ Διοικητικού Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

4 ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ, Σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός των ανωτέρω προμηθειών εμπίπτει στο όριο των ανοικτών ηλεκτρονικών διαγωνισμών το τρίτο μέλος της Επιτροπής τακτικό ή αναπληρωματικό Θα Είναι ένας από τους υπαλλήλους του Τμήματος Προμηθειών: Βορριά Μαρία κλάδου ΠΕ Διοικητικού, Μυλωνάς Χαράλαμπος κλάδου ΠΕ Διοικητικού, Χρυσαφογιώργη Μαρία κλάδου ΔΕ Πληροφορικής, με την προϋπόθεση να μην είναί συντάκτης της διακήρυξης του διαγωνισμού (χειριστής του φακέλου του διαγωνισμού). 2) Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών των Υπηρεσιών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού (20.), Υπηρεσιών Ύδρευσης (25.), Υπηρεσιών Πρασίνου (35.), Υπηρεσιών Νεκροταφείων (45), Λοιπών Υπηρεσιών (70.), καθώς και των εργασιών συντήρησης και επισκευής των αυτοκινήτων & οχημάτων του Δήμου Α/Α Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά Μέλη Ι Δημοτικός Σύμβουλος Δημοτικός Σύμβουλος 2 ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΤΟΥΛΑ - κλάδου ΔΕ Διοικητικού ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, κλάδου ΔΕ Διοικητικού ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΙΙΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤ.& ΟΧΗΜ.: ΡΑΥΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, κλάδου ΔΕ ΜΠΟΥΓΑΤΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ, κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Εργων Οδηγών Λεωφορείου 3 ΠΑΤΣΑΧΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, κλάδου ΔΕ ΠΑΤΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ, κλάδου ΔΕ Διοικητικού Διοικητικού Σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός των ανωτέρω προμηθειών εμπίπτει στο όριο των ανοικτών ηλεκτρονικών διαγωνισμών το τρίτο μέλος της Επιτροπής τακτικό ή αναπληρωματικό Θα είναι ένας από τους υπαλλήλους του Τμήματος Προμηθειών: Βορριά Μαρία κλάδου ΠΕ Διοικητικού, Μυλωνάς Χαράλαμπος κλάδου ΠΕ Διοικητικού, Χρυσαφογιώργη Μαρία ΔΕ Πληροφορικής, με την προϋπόθεση να μην Είναι συντάκτης της διακήρυξης του διαγωνισμού (χειριστής του φακέλου του διαγωνισμού). 4

5 ΙΙ. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: Α. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ! ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΕΚΠΟΤΑ): 1) Επιτροπή τιαραλαβής ηλεκτρομηχανολογικού, μηχανολογικού εξοπλισμού, Η/Υ και συναφών ειδών, αυτοκινήτων & οχημάτων κλπ ειδών αυτών: Α/Α Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά Μέλη 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, κλάδου ΠΑΡΝΑΣΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, κλάδου ΠΕ 2. ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών Πληροφορικής ΝΥΔΡΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, κλάδου ΔΕ ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, κλάδου ΔΕ Οδηγών Οδηγών Απορριμματοφόρων Αυτοκινήτων 3 ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, κλάδου ΔΕ ΠΕΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, κλάδου ΔΕ Υδραυλικού Υδραυλικών 2)Επιτροπή παραλαβής προμηθειών των Γενικών Υπηρεσιών (00.), Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (10.), Υπηρεσιών Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής (15.) και Υπηρεσιών Τεχνικών Εργων (30.) Α/Α Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά Μέλη 1. ΝΤΟΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, κλάδου ΔΕ ΣΕΙΝΤΗ ΜΑΡΙΑ, κλάδου ΔΕ Διοικητικού Διεκπεραωσης Υποθέσεων Πολιτών 2. λ γξι7 κλάίι7λ Ί Γυμναστών Πληροφορικής ΛΙΑΛΙΑΗΚΑΛΑΟΠΗ,κλάδουΔΠΑΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣΠΑΝΑΠΩΤΗκυϊ Πληροφορικής Διοικητικού Λογιστικού 3) Επιτροπή παραλαβής προμηθειών των Υπηρεσιών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού (20.), Υπηρεσιών Ύδρευσης (25.), Υπηρεσιών Πρα&νου (35.), Υπηρεσιών Νεκροταφείων (45.), Λοιπών Υπηρεσιών (70.) και ειδών ατομικής προοτασέας εργαζομένων): Α/Α Τακτικό μέλη Αναπληρωματικά Μέλη 1. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, κλάδου ΣΚΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, κλάδου ΔΕ Υδραυλικών ΔΕ Υδραυλικων 2. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, κλάδου ΔΕ ΜΑΡΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, κλάδου ΔΕ Ηλεκτρολόγων Ηλεκτρολόγων 3 ΠΑΡΑΣΚΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, κλαδου ΔΕ ΤΖΙΛΙΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, κλαδου ΔΕ Χειριστων Οδηγών Αυτοκινήτων Μηχανημάτων Ερνων

6 ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 4) Επιτροπή παραλοβής προμηθειών δομικών υλικών (έτοιμου σκυροδέματος, ασφάλτου): Α/Α Τακτικά μέλη Ανοπληρωματικά Μέλη Ι ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, κλάδου ΠΕ: ΦΑΡΑΧ ΝΑΤΖΙΠ - κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Πολιτικών Μηχανικών 2 ΜΑΝΤΖΙΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, κλάδου ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, κλάδου ΔΕ ΔΕ Εποπτων Καθαριοτητας Εποπτων Καθαριοτητας 3 ΝΤΑΒΑΝΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, κλάδου ΔΕ κλάδου ΔΕ Υδραυλικών Υδραυλικών 5) Επιτροπή παραλαβής προμήθειας καυσίμων (κίνησης ελαιολιπαντικών του Δήμου: και θέρμανσης) και Α/Α Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά Μέλη ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ, κλάδου Υδρα υλικών ΔΕ ΝΤΙΝΗΣ ΎδρΕυσης ΚΩΝ/ΝΟΣ, κλάδου ΥΕ Εργατών 2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, κλάδου ΔΕ ΠΑΡΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, κλάδου ΔΕ Οδηγών Οδηγών Αυτοκινήτων Απορριμματοφάρου ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, κλαδου ΜΕΓΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρηστου, ΛΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Εργων Β. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑλΑΒΗΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Π.Δ. 28/1980): 1) Επιτροπή παραλαβής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών, εργασιών & μεταφορών του Δήμου, καθώς και των εργασιών του ΝΠΔΔ «ΕΣΤΙΑ», απαιτούνται τεχνικές γνώσεις: που Α/Α Τακτικό μέλη Αναπληρωματικά Μέλη Ι. Δημοτικός Σύμβουλος Δημοτικός Σύμβουλος 2. ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, κλάδου ΠΕ ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτάνων Μηχανικών Πολιτικών Μηχανικών 3. ΝΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, κλάδου ΠΕ ΜΠΑΛΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, κλάδου ΤΕ Τοπογοαφων Μηχανικών Πολιτικών Μηχανικών ό

7 Γ. Γ Γ,. Γ. 2) Επ ιτροιιή παραλαβής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης - υπηρεσιών, εργασιών & μεταφορών του Δήμου: Α/Α Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά Μέλη Γ Γ: Δημοτικός Σύμβουλος 2. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Δημοτικός Σύμβουλος ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ - κλάδου ΔΕ Διοικητικού κλάδου ΠΕ Διοικητικού ΘΕΟΔΩΡΑ, 3 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, κλάδου ΥΕ ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, κλάδου ΥΕ Εργατών Εργατών Καθαριότητας Ύδρευσης 3) Επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων και οχημάτων του Δήμου: Α/Α Τακτικά μέλη Αναπληρωματικό Μέλη ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, κλάδου ΔΕ Γεωργίου, κλάδου ΔΕ Οδηγών Οδηγών Αυτοκινήτων Αυτοκινήτων Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Χειριστών Χειριατών Μηχανημάτων Εργων Μηχανημάτων Εργων ΙΙΙ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΤΙΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ. 1) Επιτροπή συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων Δήμου (Απ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/1975 (ΦΕΚ 349, τεύχος Β ): Α/Α Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά Μέλη Ι. Εχ-οΝίςϊο ο Υπεύθυνος του Γραφείου Ο αναπληρωτής του Συντήρησης & Διαχείρισης Οχημάτων 2. ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, κλάδου ΔΕ ΤΕΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, κλάδου ΔΕ Οδηγών Οδηγών Αυτοκινήτων Λεωφορείου 3. ΣΙΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, κλάδου ΔΕ ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, κλάδου ΔΕ Χειριστων Μηχανηματων Εργων Χειριστων Μηχανπματων Εσ ιων

8 ΣΗΜΕΤ ΩΣΗ: Μέ,ηίΕΧ-ο[ΤΊείο ο Υπεύθυνος του Γραφείου Συντήρησης & Διαχείρισης Οχημότων με τον αναπληρωτή του (σύμφωνα με την σχετική απόφαση τοποθέτησης του Δημάρχου). Οπου στις Επιτροπές συμμετέχει Δημοτικός ή Διοικητικός Σύμβουλος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το Δημοτικό Συμβούλιο ή Διοικητικό Συμβούλιο, αντίστοιχα γα Το Δήμο ή το ΝΓΙΔΔ, κατόπιν κληρώσεως. Με ευθύνη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας Θα ειδοποιηθούν αμελλητί για την επιλογή τους τα ανωτέρω τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη των επιτροπών του Δήμου έτους Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1) ΛΙ0ΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2) ΦΛΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 3) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 4) ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 5) ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ Θεωρήθηκαν για την ακρίβεια σι υπογραφές Αγ. Στέφανος 8-4-2Ο15 Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ Εσωτεσική Διανουή: 1) Γραφείο Δημάρχου 2) Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικ. Μέριμνας 3) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 4) Τμήμα Προμηθειών 5) Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 6) Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 7) Δ/νση Περιβάλλοντος 7) ΝΠΔΔ «Η ΕΣΤΙΑ»

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 7

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 18 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 15 ης Ιουλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 194/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 2 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 4/2013

AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 2 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 2 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 4/2013 ΘΕΜΑ Ορισμός Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩΚΑ-ΧΥΧ ΑΠΟΣΠΑΣΜA

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩΚΑ-ΧΥΧ ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 338/13-1-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 208/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 858-37/18-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Αχαρνών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Αχαρνών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΩΨ8-3ΛΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΩΞΜ-4ΘΚ ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΩΞΜ-4ΘΚ ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 2/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Στον Πολύγυρο, σήμερα τριάντα μία (31) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Σ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λεωφ.Αλεξάνδρας 6 Α Κέρκυρα 49100 Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΝΟ3. Αριθµ. Απόφασης: 8 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΝΟ3. Αριθµ. Απόφασης: 8 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: / -0-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 8 / 04 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προµηθειών έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 17 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 17 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 17 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Ορισμός Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2012».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 04/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αρ. Απόφασης: 40/ 2011. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2614/14.03.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αρ. Απόφασης: 40/ 2011. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2614/14.03.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης: 40/ 2011 Αρ. Πρωτοκόλλου: 2614/14.03.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών 1. Πολ/κων Μηχανικών Π.Ε

Πίνακες Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών 1. Πολ/κων Μηχανικών Π.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Γρεβενών «Κώστας Ταλιαδούρης» Ταχ. Κώδικας : 51100 Πληροφορίες : Oλγα Τζήκα Ευθ. Φωτόπουλος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 27ης /2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 27ης /2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔ0ΟΡ0Ρ-ΤΤ5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 4/2013 Ημέρ. Απόφασης : 5/2/2013

ΑΔΑ: ΒΕΔ0ΟΡ0Ρ-ΤΤ5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 4/2013 Ημέρ. Απόφασης : 5/2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΔ0ΟΡ0Ρ-ΤΤ5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 4/2013 Ημέρ. Απόφασης : 5/2/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 01/17-01-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 01/17-01-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 01/17-01-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 2 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 2 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 2 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-10-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-10-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-10-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ.Πρωτ.:2524 ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων στις Διευθύνσεις και στις Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Πάρος 30 εκεµβρίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΜΑ: «Επανατοποθέτηση προσωπικού στις οργανικές µονάδες του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 22α του µήνα Φεβρουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Μητρώων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 19/28-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 202/2012 Θέμα:«Κατάταξη των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 6ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ -ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ Σήµερα, ηµέρα Πέµπτη 24 Μαρτίου 2011 και ώρα 12:30 µ.µ. συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Κ.ΛΠ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Κ.ΛΠ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Κ.ΛΠ. Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ - ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 1 Κυρίζογλου Λάζαρος Δήμαρχος 2310 729 601 2 Ζέρβα Ελένη Γραμματεία Δημάρχου 2310 729

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά:

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 17/09/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: 4531 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΜΑ: Κατανομή αρμοδιοτήτων των υπαλλήλων του Δήμου Κυθήρων. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 514 Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Κ.ΛΠ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Κ.ΛΠ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Κ.ΛΠ. Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ - ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 1 Κυρίζογλου Λάζαρος Δήμαρχος 2310 729 601 2 Ζέρβα Ελένη Γραμματεία Δημάρχου 2310 729

Διαβάστε περισσότερα