ANOVEIT KAI NPOTATEIf. -Epyurv. Frq ro v o (NOMOEXEAIO> A4pooiurv. 'Epytrlv fro ro rorvo0plo Nopooy6dto Aqpooit-'-tv

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ANOVEIT KAI NPOTATEIf. -Epyurv. Frq ro v o (NOMOEXEAIO> A4pooiurv. 'Epytrlv fro ro rorvo0plo Nopooy6dto Aqpooit-'-tv"

Transcript

1 q, AXAIKH TEXNIKH A.E. :TAOH' NAPAEKEYONOYNOI A.T.E. Kqpoi'oKdKq 14O-144' llot Po TnA.: FaX flpo6 ro Bdpo MeAurv rou IATE ANOVEIT KAI NPOTATEIf Frq ro v o (NOMOEXEAIO> A4pooiurv -Epyurv 'Epytrlv fro ro rorvo0plo Nopooy6dto Aqpooit-'-tv o) Eni rrlg opxne Toroeero0poore opv4rtro 6t6rt:. Aev enra0er npobaqporovri0erq 6qprroupyei ocopeio TEpoBqpcbv Kot d6lktrlv 6tordleurv. Aev qnorelei PeroPP00Ptor;. Epnept6Xet nr\qoci-rpo o6ptortrrv rot ouxvd np6letptrlv dtordlecltv B) Eni ru.rv ouyrerpt;tfvtrrv dtord(eulv 1. frq rnv AEME: OETIKH q 06ontorl rrlg AAAA:. Alvovrqt eup0roreg qaad Kql ouxvd yevlr6aoy S qppodl6tnrss. EvKqeiordrqr dropxi oe ox6oq pe rrlv erreaeorrrrl etouolo rot oiyoupo 0o undplouv rprp6e rot evordoete o l1oovq n KordAqq,n 6ntr-rg rorv dlaov oveldprqrtr.lv opxtirv(eaitat, (6nAupo 1.to0pou Xpr]porog rrl.) nou pnoivouv oro guyeio 11 onoregcal(ovrql ol AlolKno lg. Evro0rord npoo9erq Ypqqe lokpdtio. Asv urtdpxsr o pqlovlop6e orrg Ynrlpeoieg yto vo orrlpi(et rov 0eop6 2. lts to o0pgcrrvc orepor6rqrog(dpepo 1 A) :. Oo Orlptoupyrloer repoorrc npob,\4poro ror 0o odqyrloer ot uttokprrlk6 (KUVnYl uoytootilv> pe Bdoq opoaoyieg, nopo6o1r1 q ovoptptobrlr4r4 poprupic. Oo qrrore^ oer Bo0rupo oro rutrlpi 6Ar;.rv ourci.lv nou 0o 061\ouvq orupdlvouv 6our\er69 Pe PtrPrl rnroorl. Mrrop i vo o64yr1oel ouvo6iagoug, oe peydleg neptn6reteg (sv6 ol urrnp olqkoi rropdyovr S ndvrq 0o <o,\rjrrrovrct). 'Erot 0o eivqt sudatr.rrot oe ror6bouaeg KoroYY Aisg ovroyulvtorci.rv 11 daac,rv. H IEXYOYIA NOMOOE:IA EINAI EnAPKHI e<iv 6r\er rdnorog vq Tnv 9opp6o 1. Tq un6r\oruq cnoreao0v enrriv6uveg peyolooropiee. NA AnO:YPOEI q oxertxq 6ldro(r1. 3. fto rnv rpoogopo pe Bdorl rov r0no 6rnru-roqg otov Xp6vo nepaltlorlg rot npooa0(qoq rou Xp6vou eyy0nong(apepo 12A)

2 Αποτελεί ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΓΙ Α Αποκλείεται να ισχύσει µε την υπάρχουσα ποιότητα µελετών, την κατάσταση των Υπηρεσιών, τον συντονισµό εµπλεκοµένων Υπηρεσιών και παράλληλων εργασιών φορέων ( ΕΗ,ΟΤΕ, αρχαιολογία κτλ.) Άλλους θα ευνοήσει και άλλοι θα χάνουν τις δουλειές και θα τους καταστρέψει. ΦΑΛΚΙ ΕΥΕΙ ΤΟΝ ΥΓΙΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ. Θα στηθούν πολλά παιχνίδια. ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ Η ΙΑΤΑΞΗ αυτή. Αντ αυτού ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: Ο χρόνος περαίωσης του έργου να υπολογίζεται µε βάση τεκµηριωµένη ανάλυση που θα αποτελεί συµβατικό τεύχος. Θα υπάρχει δηλαδή στην µελέτη ένα πλήρες χρονοδιάγραµµα µε βάση τις εργασίες, τις τοπικές και καιρικές συνθήκες κλπ. (να εξαλειφθούν δηλαδή τα φαινόµενα ασφαλτικών εργασιών που πρέπει να γίνουν τον χειµώνα, ασφυκτικές προθεσµίες κλπ.) Επ αυτού ο ανάδοχος υποβάλει τις τεκµηριωµένες παρατηρήσεις του υπό µορφή του κατασκευαστικού χρονοδιαγράµµατος που απαιτεί ο νόµος εντός 15 ηµερών από την σύµβαση. Στο χρονοδιάγραµµα αυτό µπορεί να ζητείται εξ αρχής, τεκµηριωµένη πάντα, παράταση το πολύ ίση µε την οριακή προθεσµία εφόσον υπάρχουν αποδεδειγµένες αστοχίες στο χρονοδιάγραµµα της µελέτης. Με την έγκριση του αιτούµενου από τον ανάδοχο κατασκευαστικού χρονοδιαγράµµατος και της τυχούσας αιτούµενης παράτασης (υπάρχει πάντα το δικαίωµα ένστασης του αναδόχου) δεν υφίσταται µελλοντικά άλλος λόγος χορήγησης παράτασης εκτός από συγκεκριµένους εξωγενείς παράγοντες όπως: α) Αρχαιολογικά ευρήµατα β) Θεοµηνίες όπως προσδιορίζονται νοµικά ή έκτακτες καταστάσεις γ) ιακοπή εργασιών λόγω αδυναµίας πληρωµών Για την πιστή εφαρµογή του χρονοδιαγράµµατος µεγάλο και ουσιαστικό ρόλο παίζει και το ηµερολόγιο του έργου. Προτείνεται συγκεκριµένος τύπος αναλυτικού ηµερολογίου που θα προσκοµίζεται και θα υπογράφεται από την επίβλεψη ως προϋπόθεση σε κάθε πιστοποίηση εργασιών πλην της 1 ης. 4. Για τις πρόσθετες εγγυήσεις (Άρθρο 35 Ν3669/2008)) προτείνω την εξής κλιµάκωση των πρόσθετων εγγυήσεων µέχρι 35% (πλαφόν) ως εξής: Έκπτωση 12-22% : 0,25 µονάδας Έκπτωση 22-32% : 0,50 µονάδας Έκπτωση 32-42% : 0,75 µονάδας Έκπτωση 42-52% : 1 µονάδα Έκπτωση 52 και άνω : 2 µονάδες Έτσι αν κάποιος προσφέρει έκπτωση πχ 52% η πρόσθετη εγγύηση θα είναι : 25% και θα φτάνουν 35% εάν προσφέρει έκπτωση από 57% και άνω. Καταυτόν τον τρόπο θα πρέπει και το ΤΣΜΕ Ε να αναπροσαρµόσει το ποσόν της έκπτωσης επί του οποίου ζητά αντεγγυήσεις (πχ από 32% να πάει στο 45%) και φυσικά να µειωθεί κατά το ήµισυ τουλάχιστον η κλιµάκωση των αντεγγυήσεων. Είναι γνωστό ότι µε το σηµερινό καθεστώς των τραπεζών οι εγγυητικές καλής εκτέλεσης έχουν γίνει πολύ δύσκολη υπόθεση. Μια άλλη πρόταση προς συζήτηση είναι οι πρόσθετες εγγυήσεις να υπολογίζονται επί του ποσού της σύµβασης και όχι του προϋπολογισµού.

3 5. Όσον αφορά το σύστηµα δηµοπράτησης µε µελέτη κατασκευή (Άρθρο 38, παράγραφος του Νοµοσχεδίου) Έχω επί µακρού εκθέσει τις απόψεις µου και στο site του ΣΑΤΕ. για την χρησιµότητα του συστήµατος και δεν έχω λάβει καµία πειστική απάντηση. Η µόνη χρησιµότητα που φαίνεται είναι πώς ορισµένοι συνάδελφοί µας που ασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά µε τα έργα του συστήµατος αυτού να αποφεύγουν τον ελεύθερο ανταγωνισµό και να «παίζουν µπάλα» σε δικά τους χωράφια. ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟ.Σ ΤΟΥ ΣΑΤΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕ ΜΕ Ε ΕΧΟΥΝ ΜΥΡΙΣΤΕΙ ΤΟΝ ΠΑΚΤΩΛΟ ΤΟΥ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α (πάνω από ) ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΠΙΑΣΕΙ ΤΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ. Ονειρεύονται εταιρείες να φάνε την πίττα µε εκπτώσεις 0-7% χωρίς πρόσθετες εγγυήσεις εις υγείαν των κορόιδων. ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ. ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΠΛΗΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΣΕ ΜΙΑ ΤΟΣΟ ΥΣΚΟΛΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΟΠΩΣ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ. Προτείνω την ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ του συστήµατος αυτού. Σήµερα δεν προσφέρει απολύτως τίποτα πλην από αδιαφάνεια, διαπλοκή, καθυστερήσεις και συχνά κακά έργα. Αντί αυτού όµως προτείνω για ορισµένο και σαφή κατάλογο έργων υψηλής τεχνολογίας και εξειδίκευσης να υπάρχουν σαφείς και διαφανείς όροι, χωρίς αποκλεισµούς στις ιακυρήξεις των έργων όπως προτείνω πιο κάτω. 6. Για τους όρους στις διακηρύξεις των έργων (Τροποποίηση παραγράγου 4 Άρθρου 15 του Ν.3669/2008) προτείνω: Κανένας όρος για έργα προϋπολογισµού µικρότερου του χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ Να υπάρξει συγκεκριµένος περιοριστικός κατάλογος της φύσης των έργων στα οποία απαιτούνται όροι τεχνικής επαγγελµατικής ικανότητας. Βασικά στα έργα υψηλής και εξειδικευµένης τεχνολογίας (π.χ. βιολογικοί καθαρισµοί µε νέες µεθόδους, βιοκλιµατικά κτίρια, εξειδικευµένα έργα θεµελιώσεων, διυλιστήρια κτλ) Οι όροι που θα τίθενται θα πρέπει να είναι διαφανείς, συγκεκριµένοι για όλους και να µην αποκλείουν ή περιορίζουν αυθαίρετα την συµµετοχή και τον ανταγωνισµό. Τέτοιοι όροι µπορεί να είναι (όχι περιοριστικά) : - Αποδεδειγµένη κατασκευαστική εµπειρία παρόµοιων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων προϋπολογισµού 20% της δαπάνης των αντίστοιχων εργασιών του προϋπολογισµού της µελέτης είτε της εταιρείας είτε ενός κοινοπρακτούντος είτε αθροιστικά σε περίπτωση Κ/ξίας. - άνεια αποκλειστικής κατασκευαστικής εµπειρίας ως ανωτέρω αλλά σε ποσοστό 30% άλλης(ή άλλων) εταιρείας που όµως δεν συµµετέχει στον συγκεκριµένο διαγωνισµό (µε προσκόµιση όλων των στοιχείων που την αποδεικνύουν και υπεύθυνη δήλωση). Σε περίπτωση αναδοχής θα απαιτείται κατασκευαστική κοινοπραξία η κατασκευαστική υπεργολαβία µε το ανωτέρω ποσοστό συµµετοχής - Πιστοληπτική ικανότητα ίση µε το 15% του προϋπολογισµού µε συγκεκριµένη αναφορά των εν ισχύ εγκεκριµένων ορίων του πιστούχου από το συγκεκριµένο πιστωτικό ίδρυµα. Πρέπει δηλαδή να προκύπτει η δυνατότητα χρηµατοδότησης του ανωτέρω ποσοστού ( ο όρος αυτός µπορεί να τίθεται και για µη εξειδικευµένα έργα σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 15 του Ν3669/2008) - Οι όροι για τα έργα που δεν προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις (παράγραφος 4 του άρθρου 15 του Ν3669/2008) θα τίθενται µε απόφαση του ΥΠΥΜΕ Ι ύστερα από γνώµη του τεχνικού συµβουλίου Κατασκευών της Γ.Γ..Ε. του ΥΠΥΜΕ Ι

4 εφόσον όµως υποβάλλει σχετικό αίτηµα ο φορέας µε την σύµφωνα γνώµη του οικείου Τεχνικού Περιφερειακού Συµβουλίου για τα περιφερειακά έργα (δεν είναι δυνατόν να αποφασίζει για όλα ο Υπουργός και το συµβούλιό του αυθαίρετα και χωρίς την αίτηση έστω του φορέα του έργου) 7. Το προβλεπόµενο στην νέα παράγραφο 12 του άρθρου 36 του Ν3669/08 ποσοστό του 2% επί του προϋπολογισµού που θα διατίθεται για την «εποπτεία, διοίκηση και επίβλεψη του έργου» αποτελεί στην ουσία αντιστάθµισµα στο κόψιµο των µισθών των υπαλλήλων. εν µας λέει όµως από που θα καλυφθεί αυτό εφόσον εφαρµόζονται ενιαία τιµολόγια στα έργα και εφόσον δεν αυξάνεται το Γ.Ε και Ο.Ε. ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΑΥΤΗ Η ΙΑΤΑΞΗ. 8. Για τις εκθέσεις της νέα παραγράφου 15 του άρθρου 37 του Ν3669/2008 που υποβάλλει υποχρεωτικά ο ανάδοχος (σύµφωνα µε τις εκθέσεις της Υπηρεσίας της παραγράφου 8 του άρθρου 36) εγώ προτείνω να αφήσουν τους αναδόχους να κάνουν και καµία δουλειά!!!αρκετή γραφειοκρατία έχουν ήδη 9. Σχετικά µε τον έλεγχο των επιµετρήσεων της παρ.2 του άρθρου 52 του Ν3669/2008 εν µπορεί να υπάρχει χρονικός περιορισµός υποβολής των επιµετρήσεων το αργότερο είκοσι ηµέρες για το τέλος του επόµενου της εκτέλεσής τους µηνός Είναι πολύ γραφειοκρατική δέσµευση και αδύνατη για εργασίες που δεν έχουν ολοκληρωθεί. ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΙΑΤΑΞΗ ΑΠΑΡΑ ΕΚΤΟ το τρίµηνο για την έγκριση των επιµετρήσεων. Μόνο για έργα πάνω από το όριο του κοινοτικού δικαίου που µπορεί να έχουν σύνθετες επιµετρήσεις θα µπορούσε να σκεφτεί κανείς παράταση του ισχύοντος 1 µηνός και πάλι µέχρι 2 µήνες µέγιστο. ΑΠΑΡΑ ΕΚΤΗ η διάταξη που και ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΝ ΘΕΩΡΕΙ ΑΥΤΟ ΙΚΑΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ τις επιµετρήσεις έτσι ώστε να µπορούν να ελεγχθούν από την επιτροπή προσωρινής παραλαβής. ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ. Ούτως ή άλλος η επιτροπή προσωρινής παραλαβής µε τον ισχύοντα Νόµο κάνει ποσοτικό έλεγχο 10. Σχετικά µε τους λογαριασµούς της παραγράφου 8 του άρθρου 52 του Ν3669/2008: Η διάταξη για την τρίµηνη προθεσµία για έλεγχό του µετά την τυχόν αυτοδίκαια (πλασµατική) έγκρισή του µπορεί να ισχύσει αλλά για διάστηµα 1 µηνός και όχι τριών. Άλλωστε σύµφωνα µε τον ισχύοντα νόµο και τις αντίστοιχες εγκυκλίους πρέπει ο λογαριασµός να περιλαµβάνει εγκεκριµένες επιµετρήσεις διαφορετικά επιστρέφεται στον ανάδοχο πριν την παρέλευση του µηνός και την αυτοδίκαιη έγκρισή του. ΣΚΟΤΕΙΝΗ η διάταξη (παράγραφος 8 του άρθρου 53 του Ν3669/2008) βάσει της οποίας σε περίπτωση ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟ ΠΟΣΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΑΛΛΙΩΣ ΚΑΤΑΠΙΠΤΕΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ Η ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ εκτός αν ασκηθεί ένσταση οπότε η κατάπτωση αναβάλλεται µέχρι την έκδοση της απόφασης επ αυτής. Τι γίνεται δηλαδή στην περίπτωση απόρριψης της ένστασης; εν αναστέλλεται η κατάπτωση εάν κάνεις αίτηση θεραπείας, προσφυγή κλπ.; ΠΟΛΥ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΗ η διάταξη (παράγραφος 11 άρθρου 53 του Ν3669/2008) ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΥ ΑΝΤΑΛΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Θα µας κυνηγάει δηλαδή δικαίως ή αδίκως ο κάθε

5 πικραµένος. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ η διάταξη αυτή και να παραµείνει η ισχύουσα που λέει ότι στις περιπτώσεις αυτές εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις. Επίσης στο ίδιο άρθρο είναι πολύ «πονηρή» η διάταξη : Επιτρέπεται ο ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΩΝ και µέχρι ποσοστό 20% από κάθε πιστοποίηση. Πιο καλή η ισχύουσα διάταξη που αναφέρει «µπορεί πάντα να συµψηφίζονται..». Μπαίνει θέµα δηλαδή αναγκαστικού ή συναινετικού συµψηφισµού. Προτείνω επίσης να ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ Η ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ανεξαρτήτως της φύσης του κυρίου του έργου (στενός ή ευρύτερος δηµόσιος τοµέας) και ανεξαρτήτως εάν η πιστοποίηση έχει άµεση δυνατότητα εξόφλησης ή όχι. 11. ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ Η ΙΑΤΑΞΗ της παραγράφου 2 του άρθρου 57 του Νοµοσχεδίου (περίπτωση γ παραγ.4 άρθρου 57 του Ν3669/2008) σύµφωνα µε την οποία για τα έργα συντήρησης να µην ισχύουν οι ισχύουσες δεσµεύσεις για την διάθεση των επί έλασσον δαπανών. Αυτό γιατί θα «βαφτίζονται» πολλά ως έργα συντήρησης χωρίς να είναι και γιατί µετά θα εκτελεί ο καθένας ότι «γουστάρει» δηµιουργώντας συνθήκες αθέµιτου ανταγωνισµού όπως γινόταν παλαιότερα. 12. ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ Η ΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΑΠΕ ΑΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΡΙΜΗΝΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ (παραγ. 5 άρθρου 57 του Νοµοσχεδίου). ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΑΥΤΟ ΙΚΑΙΗ ΕΓΚΡΙΣΗ. Είναι φανερό ότι µε την διάταξη αυτή ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΡΓΟ. 13. Για την αποζηµίωση για το τεκµαιρόµενο όφελος του αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης (άρθρο 4 άρθρου 61 του Νοµοσχεδίου) να παραµείνει η µείωση κατά το ¼ που προβλέπει µέχρι σήµερα ο νόµος και όχι κατά το ½ που προβλέπεται στο νέο Νοµοσχέδιο. 14. Σχετικά µε την βεβαίωση περαίωσης εργασιών (παραγρ.1 του άρθρου 62 του Νοµοσχεδίου) καλώς προβλέπεται προθεσµία 10 ηµερών για τον προϊστάµενο να εκδώσει βεβαίωση µετά την αναφορά του επιβλέποντος. Εάν η βεβαίωση δεν εκδοθεί µέσα στην προθεσµία αυτή να θεωρείται αυτόµατα ότι εκδόθηκε αυτοδίκαια και όχι 30 ηµέρες µετά την έγγραφη όχληση. ΟΧΙ ΚΑΙ ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΟΧΙ ΟΛΑ ΟΠΩΣ ΒΟΛΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ. 15. Θετική µπορεί να είναι η συµβιβαστική επίλυση διαφοράς του άρθρου 64 του νέου Νοµοσχεδίου αλλά µεγάλες οι προθεσµίες αίτησης (µέχρι 3µήµες) και λήψης απόφασης (µέχρι 5 µήνες). Προτείνω να γίνουν 2 µήνες και 3 µήνες αντίστοιχα. 16. Προτείνω τροποποίηση της παραγράγου 10 του άρθρου 16 του Ν3669/2008 όσον αφορά τις Κ/ξίες αναβάθµισης έτσι ώστε αν κοινοπρακτούν τρεις επιχειρήσεις της ίδιας τάξης να επιτρέπεται να αναλάβουν έργο προϋπολογισµού µεγαλύτερου από το ανώτερο όριο της τάξης τους µέχρι 35% της διαφοράς µεταξύ του ανωτάτου ορίου της τάξης τους και του ανωτάτου ορίου της επόµενης τάξης. Αν είναι δύο να παραµείνει το 25%.

6 17. Προτείνω να αυξηθούν τα ανώτερα όρια συµµετοχής των εργοληπτικών επιχειρήσεων στις δηµοπρασίες σε ποσοστό 20% ανώτερο από τα ισχύοντα σήµερα για τις εταιρείες από 3 ης τάξης και άνω που επανακρίνονται και 10% για τις υπόλοιπες κάτω από την Γ τάξη. Εάν θεσπιστεί να επανακρίνονται και οι επιχειρήσεις 1 ης και 2 ης, όπως προτείνω πιο κάτω, να ισχύσει το 20% και για αυτές. Εννοείται ότι οι αυξήσεις αυτές επιβάλλονται και µόνο από τον πληθωρισµό τόσα χρόνια που έχουν περάσει από τον τελευταίο καθορισµό των ορίων 18. Να θεσπιστεί επανάκριση των πτυχίων µε απλούστερο τύπο στις επιχειρήσεις 1 ης και 2 ης τάξης. Χωρίς επανάκριση να παραµείνουν οι επιχειρήσεις Α1 και Α Προτείνω προσθήκη στο τέλος της παραγράφου 4.3 άρθρου 48 του νέου Νοµοσχεδίου: «Ειδικότερα τα έργα στα οποία η πρόσθετη εγγύηση υπερβαίνει την Τρίτη κλίµακα (αυτή που προτείνω εννοείται) και άρα η προσφερθείσα έκπτωση υπερβαίνει το 42% τίθενται υπό ΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ Α.Ε.Μ.Ε και η παραλαβή τους (πραγµατική ή αυτοδίκαιη) κωλύεται, αν δεν διενεργηθούν ποσοτικοί και ποιοτικοί έλεγχοι σε κάθε φάση κατασκευής του έργου σύµφωνα µε ολοκληρωµένο πρόγραµµα των ελέγχων αυτών που συντάσσεται και εγκρίνεται µετά την υπογραφή της σύµβασης µαζί µε το χρονοδιάγραµµα του έργου». Για την Εταιρεία Στάθης Παρασκευόπουλος

7

Νόµος υπ αριθµ... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1

Νόµος υπ αριθµ... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Νόµος υπ αριθµ.... Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα ηµοσίων Έργων (ν. 3669/2008) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Μετά το τέλος του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3669/2008 προστίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΣΑΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΣΑΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα, 23.5.2012 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΣΑΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αναφέρεται στα Δημόσια Έργα και πώς συντάσσονται οι προσφορές από τις εργοληπτικές επιχειρήσεις για ανάθεση έργου σε αυτές. Γίνεται αναφορά στον τρόπο κατασκευής των δημοσίων έργων,

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 3263/2004 «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 179/28.09.2004)

Νόµος 3263/2004 «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 179/28.09.2004) Νόµος 3263/2004 «Μειοδοτικό σύστηµα ανάθεσης των δηµοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 179/28.09.2004) Άρθρο 1 Ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των έργων 1. Η ανάθεση της κατασκευής των δηµόσιων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων

ΘEMA: Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (Δ17) Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

«Νοµοθεσία ανάθεσης έργων µε το ν. 3263/2004: Συµπεράσµατα από την εφαρµογή του, προβλήµατα, προτάσεις»

«Νοµοθεσία ανάθεσης έργων µε το ν. 3263/2004: Συµπεράσµατα από την εφαρµογή του, προβλήµατα, προτάσεις» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΕ Έργων Υποδοµής «Νοµοθεσία ανάθεσης έργων µε το ν. 3263/2004: Συµπεράσµατα από την εφαρµογή του, προβλήµατα, προτάσεις» Πόρισµα Οµάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' -

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για τις ανάγκες της "ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε." (Κύριου Άξονα, Καθέτων Αξόνων και λοιπών αναγκών) - Κωδ. Αναφοράς 4984 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την παρ.1 του άρθρου 37 του Π.. 334/00, ΦΕΚ 279 Α, ορίζεται ότι: "Οι διατάξεις του Ν.1418/1984 όπως ισχύει και των κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΕΙΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για τη Θαλάσσια Αστική Συγκοινωνία Θεσσαλονίκης και των πολυτροπικών συνδέσεών της µε τα υπόλοιπα δίκτυα ΜΜΜ - Κωδικός Αναφοράς 5367» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλα την ίδια περίοδο σημειώθηκε και σημαντική μεταστροφή της νομολογίας σε διάφορα ζητήματα, που άπτονται της δραστηριότητας των ΕΔΕ

Παράλληλα την ίδια περίοδο σημειώθηκε και σημαντική μεταστροφή της νομολογίας σε διάφορα ζητήματα, που άπτονται της δραστηριότητας των ΕΔΕ Επιμέλεια : Ευθύμιος Αναγνωστόπουλος Νομικός Σύμβουλος ΠΕΔΜΕΔΕ Πρόσφατα ψηφίστηκαν μια σειρά νομοθετημάτων που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την άσκηση της δραστηριότητας των ΕΔΕ.Τα νομοθετήματα αυτά που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ Α' 137).

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α' 137). Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84) : Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Υ Ρ14 2

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Υ Ρ14 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ «Καθαρισµός ρεµάτων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Υ Ρ14»

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός Εκδήλωσης

Χαιρετισµός Εκδήλωσης ΙΗΜΕΡΙ Α Ανάγκη Αναµόρφωσης Θεσµικού Πλαισίου Τεχνικών ηµοσίων Έργων ιαφάνεια ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ Τρίτη, 28 Απριλίου 2009 1 η ΣΥΝΕ ΡΙΑ Προσφωνήσεις Χαιρετισµοί ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Θεόδωρος ραγκιώτης, Μέλος.Ε. ΤΕΕ Χαιρετισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά Κρήτης 73135 Πληροφορίες: Ζωή Εύδου Τηλ.: 2821341712 Fax: 2821341716 www. chania. gr ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μελέτης : 126/2014

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΝ Ο ΗΜΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ. Προϋπολογισµού: 800.000,00 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Αρχανών ΕΡΓΟ: ΕΝ Ο ΗΜΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΝ Ο ΗΜΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ. Προϋπολογισµού: 800.000,00 σε ΕΥΡΩ. ΗΜΟΣ: Αρχανών ΕΡΓΟ: ΕΝ Ο ΗΜΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΠ/ΣΗΣ Τ.Υ. ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών ΕΡΓΟ: ΕΝ Ο ΗΜΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 33 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΝ Ο ΗΜΟΤΙΚΗ Ο ΟΠΟΙΙΑ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ Προϋπολογισµού:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΟΣ ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΟΣ ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΗΜΟΣ ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ: α) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΨΑΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διάρκεια του Έργου : 8 μήνες Προϋπολογισμός : 193.907.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διάρκεια του Έργου : 8 μήνες Προϋπολογισμός : 193.907. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, Αριθμ.Πρωτ.: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85)

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 5, 7 και 8, του άρθρου 5 παρ. 5, 6 και 9, του άρθρου 6 παρ. 4 και 7, του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ... 2 & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ... 2... 2 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ... 2 Άρθρο 1 Αντικείμενο...2 Άρθρο 2 Επικοινωνία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ... 2 & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ... 2... 2 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ... 2 Άρθρο 1 Αντικείμενο...2 Άρθρο 2 Επικοινωνία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ... 2 & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ... 2... 2 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ... 2 Άρθρο 1 Αντικείμενο...2 Άρθρο 2 Επικοινωνία Κοινοποίηση Εγγράφων...3 Άρθρο 3 Θεσμικό πλαίσιο - Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α)

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) ΑΡΤΑ 22-02-2013 Αριθµ. Πρωτοκ. 420 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ.Ε.Υ.Α.Α. ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα, 26.4.2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Τροποποιήσεις στη νοµοθεσία δηµοσίων έργων µε τον νόµο Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α 90/18-4-2013):

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Βιοµηχανικών και Επιχειρηµατικών Περιοχών (ΒΕΠΕ). Εχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του Ν. 2545/97 (ΦΕΚ 254/Α/97) "Βιοµηχανικές και Επιχειρηµατικές Περιοχές", και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ Πληροφ. : Α. Παπαδάκη Α. Παπανδρέου 100, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821029141 Fax: 2821051540

Διαβάστε περισσότερα