ΑΣΚΗΣΗ 1 ΚΛΑΔΕΜΑ ΜΟΡΦΩΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΚΗΣΗ 1 ΚΛΑΔΕΜΑ ΜΟΡΦΩΣΗΣ"

Transcript

1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ΚΛΑΔΕΜΑ ΜΟΡΦΩΣΗΣ Είδη κλαδέματος ανάλογα με την ηλικία ή την παραγωγική ζωή (περίοδο) των δένδρων. α) Περίοδος νεανικότητας - κλάδεμα μόρφωσης β) Περίοδος εισόδου στην παραγωγή. Συμπλήρωμα κλαδέματος μόρφωσης και κλάδεμα καρποφορίας. (Κλάδεμα ενδιάμεσο). γ) Περίοδος σταθερής παραγωγικότητας κλάδεμα καρποφορίας δ) Περίοδος παρακμής ή γηρασμού κλάδεμα ανανέωσης ή κλάδεμα αναγέννησης. Το κλάδεμα αναγέννησης που συνίσταται στην πλήρη αφαίρεση της κόμης του δένδρου, εφαρμόζεται περισσότερο στα αειθαλή δένδρα και κύρια στην ελιά. Σπάνια εφαρμόζεται στα φυλλοβόλα δένδρα γιατί δεν έχει επιτυχία. Κριτήρια εκλογής σχήματος 1) Οι εδαφοκλιματικές συνθήκες 2) Οι βλαστικοί και μορφογενετικοί χαρακτήρες των οπωροφόρων δένδρων (Η φυσική τάση βλάστησης των δένδρων, γωνίες προσφύσεως κ.λ.π.) 3) Η ευαισθησία στο ψύχος του είδους ή της ποικιλίας (χαμηλά σχήματα πιο ευαίσθητα στο ψύχος). 4) Το υποκείμενο 5) Η ποικιλία 6) Το σύστημα εκμετάλλευσης (εκμηχάνιση της καλλιέργειας) και το κόστος εγκατάστασης συστήματος καλλιέργειας Σκοποί του κλαδέματος μόρφωσης α) Η ρύθμιση του σχήματος και του μεγέθους των δένδρων (ισχυρός κορμός και σκελετός για την στήριξη της κόμης και της καρποφορίας). β) Να δοθεί στο δένδρο το καταλληλότερο σχήμα στον ελάχιστο δυνατό χρόνο για την βέλτιστη απόδοση (παραγωγικότητα). Θεωρητικά το ιδεώδες σχήμα είναι αυτό που εξασφαλίσει τη μέγιστη ενεργό φυλλική επιφάνεια στον ελάχιστο όγκο με τη μέγιστη δυνατή παραγωγή. Γενικές αρχές 1. Η πρώτη διακλάδωση του σκελετού να είναι σχετικά χαμηλή γιατί ευνοεί την μέγιστη αρχική ανάπτυξη του δένδρου. 2. Διατήρηση 3-5 βλαστών για βραχίονες με σχετικά μικρή κλίση προς τον κορμό. Μπορεί τον πρώτο χρόνο (πρώτη χειμερινή κλάδευση) να διατηρούνται περισσότερο από 3 βλαστοί που αραιώνονται την δεύτερη χειμερινή κλάδευση. 3. Σε κάθε βραχίονα η βλάστηση να είναι αρμονικά κατανεμημένη. 4. Δυσμενείς επιδράσεις κλάδευσης των νεαρών δένδρων. α) Ελάττωση της φυλλικής επιφάνειας β) Ελάττωση της ανάπτυξης του δένδρου και ειδικά του ριζικού συστήματος. γ)εντείνουν τη κυριαρχία της βλαστικής φάσης.

2 δ) Επιβραδύνουν την είσοδο σε καρποφορία. Σχήματα καρποφόρων δένδρων Α. Σχήματα όγκου ή ελεύθερα σχήματα όγκου Τα σχήματα αυτά δίνουν μεγάλη ανάπτυξη κόμης και είναι κατάλληλα για εκτατικές και όχι εντατικές εκμεταλλεύσεις. Β. Σχήματα πειθαρχημένα Αυτά προορίζονται για εντατικές εκμεταλλεύσεις και για συστήματα πυκνών φυτεύσεων (πολλές φορές χρειάζονται υποστήριξη). 1. Κύπελλο ή κυπελλοειδές Είναι το πιο συνηθισμένο μέχρι σήμερα στην Ελλάδα. Εφαρμόζεται με επιτυχία στη μηλιά, ροδακινιά, δαμασκηνιά, βερικοκιά αλλά και στα περισσότερα καλλιεργούμενα οπωροφόρα δένδρα. Αναπτύχθηκε στις αρχές του 20 ου αιώνα. Στο κυπελλοειδές τα χαρακτηριστικά είναι ότι α) Διακόπτουμε πολύ νωρίς (με τη φύτευση) την ανάπτυξη του κεντρικού άξονα που οδηγεί στην ανάπτυξη πολλών πλαγίων βλαστών. β) Διατήρηση 3-5 βραχιόνων (πλάγιων βλαστών). γ) Η κόμη μπορεί να παρουσιάζει διάφορες παραλλαγές ανάλογα με το είδος του δένδρου ανεστραμμένος κώνος, κόλουρος κώνος, ή κυλινδρική μορφή. Στα αειθαλή το κύπελλο παίρνει σφαιρική μορφή π.χ στα εσπεριδοειδή και πολυκωνική στην ελιά ή πολυκωνική (ελιά). Ύψος κορμού (h) Είναι το ύψος που διαμορφώνεται η πρώτη διακλάδωση μεταξύ του κορμού και του 1 ου βραχίονα. α) Όταν το ύψος είναι περί τα 50cm τα δένδρα είναι βραχύκορμα β) Όταν το ύψος είναι cm τα δένδρα είναι μεσόκορμα γ) Όταν το ύψος είναι 100cm ή μεγαλύτερο τότε τα δένδρα είναι υψίκορμα Το ύψος εξαρτάται απ το είδος, την ποικιλία, τις συνθήκες του παγετού και τον τρόπο εκτέλεσης των καλλιεργητικών εργασιών. Τεχνική διαμόρφωσης του κανονικού κυπέλλου Οι σημερινές τάσεις τείνουν στα χαμηλά κύπελλα (ύψος κορμού μέχρι 50cm) με 3-4 πρωτεύοντες βραχίονες που σχηματίζουν περίπου120 ο γωνία μεταξύ τους (Σχήμα 1) και 2-4 δευτερεύοντες βραχίονες πάνω σε κάθε πρωτεύοντα (συνήθως 2). 1 ο έτος Μετά τη φύτευση (χειμώνας) τα δενδρύλλια κλαδεύονται σε ύψος cm (ανάλογα του επιδιωκόμενου ύψους κορμού). Κατά την άνοιξη αναπτύσσονται από τους πλάγιους οφθαλμούς πολλοί πλάγιοι βλαστοί. Αυτοί μπορεί το καλοκαίρι να αραιωθούν στους 3-5 βλαστούς. 2 ο έτος

3 Χειμώνας. Διαλέγονται οι 3 ισχυρότεροι βλαστοί κατανεμημένοι ανά 120 ο περίπου γύρω από τον κορμό και σε κάποια απόσταση μεταξύ τους. Καλό θα είναι να σχηματίζουν ο γωνία με τον κεντρικό κορμό. Οι 3 βλαστοί που προορίζονται για πρωτεύοντες βραχίονες συντέμνονται στο 1/2 ή 1/3 του μήκους τους (ανάλογα με το μήκος τους) από την κορυφή τους. (Κόβουμε δηλαδή το 1/3 ή 1/2 του βλαστού) ώστε να εξασφαλισθεί η παραγωγή 2-4 βλαστών κατάλληλα διατεταγμένων πάνω στον πρωτεύοντα βραχίονα. Οι υπόλοιποι βλαστοί και τυχόν παραφυάδες απομακρύνονται. Ενδεικτικά το μήκος των βραχιόνων είναι 50-90cm. Το καλοκαίρι σε κάθε βραχίονα διαλέγουμε 2-4 βλαστούς που προορίζονται για δευτερεύοντες βραχίονες και αφαιρούνται οι άλλοι (Σχήμα 2). Το μήκος τους ενδεικτικά μπορεί είναι από cm. 3 ο έτος Το χειμώνα διατηρούμε 2-4 πλάγιους (κατά προτίμηση 2 και προς τη βάση του κάθε βραχίονα) που θα γίνουν οι δευτερεύοντες βραχίονες και συντέμνονται κατά 1/3 1/2 του μήκους τους. 4 ο έτος κ.λ.π. Συνεχίζουμε στους δευτερεύοντες βραχίονες αυτό που έγινε στους πρωτεύοντες τον προηγούμενο χρόνο μέχρι την συμπλήρωση του σκελετού και τη διαμόρφωση της κόμης. 2. Παλμέττα Το σχήμα αυτό που χρησιμοποιήθηκε πρώτα σε εντατικές εκμεταλλεύσεις στη Γαλλία και Ιταλία. Η κόμη του δένδρου αναπτύσσεται σε μια επίπεδη επιφάνεια κατά μήκος των γραμμών φύτευσης. Η διαμόρφωση αυτή επιτυγχάνεται με τη χρήση υποκειμένων που προσδίδουν νανισμό ή γενικά μειωμένη ανάπτυξη δενδρυλλίων και συνήθως απαιτείται υποστήριξη των δενδρυλλίων και βραχιόνων σε σύρματα που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Πλεονεκτήματα: 1)Ευκολία διενέργειας εργασιών όπως: κλάδεμα, αραίωση φορτίου, συλλογής καρπών, καλλιέργεια εδάφους, φυτοπροστασίας. 2)Ευνοϊκότερες συνθήκες αερισμού φωτισμού και εκμετάλευση ηλιακής ακτινοβολίας 3) Καλύτερες στρεμματικές αποδόσεις 4) Καλύτερη ποιότητα καρπών λόγω καλύτερων συνθηκών ανάπτυξης των δένδρων και των καρπών. Μειονεκτήματα: 1)Xρειάζεται έμπειρο προσωπικό για τη διαμόρφωση της κόμης των δένδρων. 2)Δεν ανταποκρίνονται όλα τα είδη και ποικιλίες στο σχήμα αυτό. 3)Για ορισμένα είδη τα αυστηρά κλαδέματα μπορεί να καθυστερήσουν την είσοδο σε καρποφορία. 4)Αυξημένο κόστος εγκατάστασης (υποστυλώσεις, σύρματα, εργασία). Είδη παλμέττας.κανονική παλμέττα με κεντρικό άξονα.

4 Στην κανονική παλμέττα ανάλογα με τη ζωηρότητα των δένδρων διακρίνουμε δύο περιπτώσεις. α) Δένδρα μη ζωηρά. Η κόμη φέρεται σε δύο πλάγιους βραχίονες (με γωνία ο ) που στηρίζονται σ έναν κεντρικό άξονα τον κορμό. Οι βραχίονες μπορεί να είναι και οριζόντιοι (Σχήμα 3). β) Δένδρα ζωηρά. Η κόμη φέρεται σε 4-8 πλάγιους βραχίονες σε 2-4 ορόφους (2 βραχίονες σε κάθε όροφο), ανάλογα με τη ζωηρότητα και τον κορμό του δένδρου. Η γωνία βραχιόνων με τον κορμό του δένδρου είναι πάλι ο ή μπορεί να είναι και οριζόντια (90 ο ). Υπάρχουν όμως και άλλες παραλλαγές παλμέττας όπως το κηροπήγιο, το verrier, το ριπίδιον, οι οριζόντιοι βραχίονες, σχήμα Υ, σχήμα U και η ελεύθερη παλμέττα (Σχήμα4). Τεχνική μόρφωσης κανονικής παλμέττας (Με περισσότερους από ένα ορόφους) Θεωρείται ότι είναι προτιμότερο να γίνει πρώτα η τοποθέτηση στύλων και συρμάτων. α) Για την εγκατάσταση της παλμέττας τα δένδρα φυτεύονται σε γραμμές (3-6 μ. απόσταση μεταξύ των) ανάλογα με τη ζωηρότητα των δένδρων και το υποκείμενο. β) Κλάδεμα του κεντρικού βλαστού κορμού κατά τη φύτευση σε ύψος cm ή 30-40cm απ το έδαφος όπου θα σχηματισθεί ο πρώτος όροφος της παλμέττας. γ) Στο τέλος της πρώτης βλαστικής περιόδου ή τον επόμενο χειμώνα διαλέγονται 3 βλαστοί δύο πλάγιοι αντιδιαμετρικοί για τον 1 ο όροφο και ένας προς την κορυφή (κατακόρυφος) για τη συνέχεια του κορμού οδηγού που κλαδεύεται σε ύψος 50-60cm ανάλογα με το ύψος του επιδιωκόμενου 2 ου ορόφου. Αν θέλουμε 40cm πάνω από τον πρώτο όροφο τον 2 ο όροφο τότε κόβουμε 50-60cm. Οι δύο πλάγιοι μπορεί να συντμηθούν αλλά μπορεί και όχι (ανάλογα με το μήκος τους). Πρέπει όμως να σχηματίζουν γωνία ο με τον κεντρικό. Αυτό μπορεί να υποβοηθηθεί με δεσίματα στα υπάρχοντα σύρματα. δ) Στο τέλος της 2 ης βλαστικής περιόδου ή τον επόμενο χειμώνα κάνουμε το ίδιο κλάδεμα (σύντμηση κεντρικού-διατήρηση πλαγίων για τον 2 ο όροφο και σε απόσταση 60-80cm από τον 1 ο όροφο ανάλογα με τη ζωηρότητα). ε) Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να σχηματισθεί 3 ος ή και 4 ος όροφος για ζωηρές ποικιλίες. Ενώ στους πλάγιους διατηρούμε ενδιάμεσα βλαστούς με καρποφόρα όργανα. Η πυκνότητά τους είναι ανάλογη του είδους και της ποικιλίας. (Σχήμα 5). 3. Άτρακτος Κεντρικός άξονας και σπειροειδώς σκελετικούς κλάδους. Το μήκος κάθε σκελετικού κλάδου είναι 1/3 1/5 της απόστασης από την κορυφή. Η άτρακτος φέρει σκελετικούς. κλάδους σε οριζόντια θέση με δέσιμο. Κατά διάφορα χρονικά διαστήματα μετά την είσοδο σε καρποφορία γίνεται αντικατάσταση ορισμένων σκελετικών κλάδων (Σχήμα 6). 4. Οπωροφόρος φράκτης

5 Στον οπωροφόρο φράκτη τα σχήματα των δένδρων μπορεί να είναι η άτρακτος, τύπου κορδονίου, κατακόρυφου άξονα, νάνου πυραμίδα κ.α. Το ύψος του φράκτη ποικίλλει από 2-5 μέτρα και οι αποστάσεις φύτευσης είναι πυκνότερες από τις προηγούμενες

6

7

8

9 ΑΣΚΗΣΗ 2 ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ ΦΙΣΤΙΚΙΑΣ Εισαγωγή Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη άσκηση το κλάδεμα καρποφορίας εφαρμόζεται αφού τα δένδρα μπουν σε πλήρη παραγωγή καθώς και στο στάδιο σταθερής παραγωγικότητας των καρποφόρων δένδρων. Αυτό ισχύει και για την φιστικιά που μπαίνει σχετικά αργά σε πλήρη παραγωγή (8 ο χρόνο). Γενικά το κλάδεμα είναι μία τεχνική της καλλιέργειας που αφορά την αρχιτεκτονική του δένδρου αλλά ταυτόχρονα επιδιώκει τη διατήρηση της οικονομικής παραγωγικότητας των δένδρων. Είναι μια καλλιεργητική φροντίδα που σε συνδυασμό με τη σωστή λίπανση κ. α. φροντίδες σκοπεύουν στην λήψη των άριστων οικονομικά αποδόσεων των δένδρων. Σκοποί του κλαδέματος καρποφορίας Η συμπλήρωση του κλαδέματος μόρφωσης και η διατήρηση του σχήματος της κόμης των ενήλικων δένδρων. Η διατήρηση της ορθής ισορροπίας μεταξύ βλάστησης και καρποφορίας. Η αφαίρεση ξερών, γέρικων κλάδων και η ανανέωση του καρποφόρου ξύλου. Η διευκόλυνση της εισόδου του φωτός στο εσωτερικό μέρος της κόμης των δένδρων Η διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων επεμβάσεων. Ειδικότερα για τη φιστικιά η μείωση του βαθμού (της τάσης) παρενιαυτοφορίας Τι πρέπει να γνωρίζουμε για το σωστό κλάδεμα Τον τρόπο καρποφορίας. Η φιστικιά όπως είναι γνωστό καρποφορεί σε βλαστό παρελθόντος έτους από απλούς ανθοφόρους οφθαλμούς στα πλάγια και συνήθως δίνει καρπούς μία φορά στα δύο χρόνια (παρενιαυτοφορεί). Τη θέση των ανθοφόρων και ξυλοφόρων οφθαλμών. Στη φιστικιά οι πλάγιοι ξυλοφόροι βρίσκονται προς την κορυφή του βλαστού και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο σημείο σύντμησης των βλαστών ώστε να υπάρχουν στο τμήμα του βλαστού που απομένει ξυλοφόροι οφθαλμοί. Τα είδη των βλαστών της φιστικιάς Η φιστικιά φέρει 4 είδη βλαστών, τους ξυλοφόρους (όλοι οι οφθαλμοί είναι ξυλοφόροι) τους ανθοφόρους ή καρποφόρους (όλοι οι πλάγιοι οφθαλμοί είναι ανθοφόροι), τους μικτούς (στα πλάγια υπάρχουν και ανθοφόροι και ξυλοφόροι οφθαλμοί) και τους ουλοφόρους (στα πλάγια έχουν ουλές οφθαλμών και μερικές φορές λίγους ανθοφόρους) Σχήμα 1. Τα αρσενικά δένδρα δεν κλαδεύονται παρά μόνον σε περιπτώσεις που σκιάζουν θηλυκά ή οι βλαστοί τους είναι υπερβολικά πυκνοί ή χρειάζονται κάποια ανανέωση βλαστών. Τα θηλυκά δένδρα κλαδεύονται κάθε χρόνο ελαφρά έως μέτρια ανάλογα με τη θρεπτική κατάσταση των δένδρων και την αναμενόμενη καρποφορία. Αδύνατα (μικρής και ασθενικής βλάστησης δένδρα) κλαδεύονται αυστηρότερα απ ότι τα κανονικής ή ζωηρής βλάστησης. Τη χρονιά που αναμένεται καρποφορία το κλάδεμα είναι πιο ελαφρό απ ότι τη χρονιά της ακαρπίας.

10 Το αυστηρό κλάδεμα (αφαίρεση πάνω από το 30% της κόμης του δένδρου επηρεάζει αρνητικά τη βλάστηση ( πολύ ζωηρή και μη παραγωγική) και μειώνει το ποσοστό ανοίγματος των καρπών και πρέπει ν αποφεύγεται. Η διαπίστωση της αναμενόμενης ή μη παραγωγής των δένδρων γίνεται εύκολα με την παρατήρηση των βλαστών παρελθόντος έτους. Η ύπαρξη πολλών ανθοφόρων στα πλάγια των βλαστών είναι ένδειξη αναμενόμενης καρποφορίας. Αντίθετα η ύπαρξη πολλών ουλών από πτώση οφθαλμών είναι ένδειξη ακαρπίας. Τη θρεπτική κατάσταση των δένδρων Δένδρα ζωηρά με μεγάλο μήκος ετήσιας βλάστησης κλαδεύονται πολύ ελαφρά, αντίθετα δένδρα με μικρή βλάστηση και πολλούς ξηρούς βλαστούς κλαδεύονται αυστηρότερα για τη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης ζωηρότερης βλάστησης. Εποχή κλαδέματος γενικά όπως και σε όλα τα φυλλοβόλα δένδρα το κλάδεμα γίνεται στην περίοδο ληθάργου των δένδρων Από την πτώση των φύλλων μέχρι λίγο πριν την έκπτυξη των οφθαλμών την άνοιξη). Ειδικά για τη φιστικιά η καταλληλότερη εποχή είναι το τέλος χειμώνα αρχές άνοιξης αλλά πριν φουσκώσουν οι οφθαλμοί και εκπτυχθούν. Τεχνική εκτέλεσης κλαδέματος επεμβάσεις Με τη χρήση ψαλίδας ή μικρού πριονιού αφαιρούνται πρώτα όλες οι παραφυάδες του δένδρου (βλαστοί που αναπτύσσονται στη βάση του κορμού του δένδρου). Αφαίρεση όλων των λαίμαργων βλαστών που συνήθως φύονται κοντά στις διασταυρώσεις βραχιόνων - κορμού ή πάνω στους βραχίονες. Λαίμαργοι είναι πολύ ζωηροί, μεγάλου μήκους κατακόρυφης ανάπτυξης βλαστοί με μεγάλα μεσογονάτια διαστήματα και ξυλοφόρους όλους τους οφθαλμούς τους. Σε ειδικές περιπτώσεις για κάλυψη μεγάλων κενών και προστασία των βλαστών ή βραχιόνων από εγκαύματα ηλίου ή για αντικατάσταση βραχίονα, συνιστάται η διατήρηση κάποιου λαιμάργου με ταυτόχρονη σύντμησή του κατά 1/3- μέχρι ½ του μήκους του για την ανάπτυξη πλάγιων βλαστών ή το λύγισμα αυτού προς κάλυψη του κενού.. Αφαίρεση όλων των ξερών, γέρικων και γενικά αδύνατων μη παραγωγικών κλάδων και των παλιών ξερών ταξικαρπιών γιατί αποτελούν εστίες μόλυνσης ασθενειών και επιβλαβών εντόμων. Αφαίρεση πυκνών και διασταυρούμενων κλάδων (αραίωμα βλαστών) Σύντμηση των μεγάλου μήκους κατακόρυφων βλαστών για τη συγκράτηση του ύψους των δένδρων και τη μείωση της σκίασης. Η σύντμηση πρέπει να γίνεται κοντά σε μία διασταύρωση με πλάγιο βλαστό και να μην αφήνεται μεγάλο τμήμα βλαστού πάνω από τη διασταύρωση (τακούνι), Σχήμα 2. Οι ποδιές (χαμηλοί πλάγιοι βλαστοί) που εμποδίζουν τη μηχανική καλλιέργεια του εδάφους ή είναι πολύ μεγάλου μήκους επίσης συντέμνονται κοντά σε ένα πλάγιο για μείωση του μήκους τους (μαζέματα βλαστών). Ειδικές μεταχειρήσεις βλαστών Οι μεγάλου μήκους ξυλοφόροι βλαστοί (κύρια σε σχετικά νεαρά δένδρα) ή αφαιρούνται από τη βάση τους σε περίπτωση πυκνών βλαστών ή συντέμνονται κατά 1/3-1/4 του μήκους τους ανάλογα με τη ζωηρότητά τους. Οι μικτοί βλαστοί συντέμνονται πάνω από δύο ξυλοφόρους οφθαλμούς ώστε να μπορεί ο βλαστός να συνεχίσει την ανάπτυξή του. Αντίθετα οι ουλοφόροι και ανθοφόροι βλαστοι απαγορεύεται να συντμηθούν γιατί δεν υπάρχουν συνήθως πλάγιοι ξυλοφόροι για να δώσουν συνέχεια στην ανάπτυξή τους. Σχήμα 3.

11

12 ΑΣΚΗΣΗ 7. ΕΓΚΕΝΤΡΙΣΜΟΙ Α. Οι εγκεντρισμοί αποτελούν τη συνηθισμένη μέθοδο αλλαγής ποικιλίας στα καρποφόρα δένδρα. Οι κυριότεροι λόγοι για την αλλαγή ποικιλίας είναι: 1. Η ανάπτυξη μιας ποικιλίας πιο αποδοτικής. 2. Η εισαγωγή επικονιαστών στον οπωρώνα. Τα διάφορα είδη εγκεντρισμών, εκτός από τον υπόφλοιο, μπορούν να γίνουν πριν αρχίσει να «σηκώνει» (αποκολλάται) ο φλοιός. Τα κυριότερα είδη εγκεντρισμών είναι τα πιο κάτω: Ο Αγγλικός (Whip ή tongue) χρησιμοποιείται σε κλαδιά διαμέτρου 0.5 2cm. Μετά τον εμβολιασμό πρέπει να γίνει δέσιμο και επάλλειψη με κόλλα. Ο Πλευρικός (Side graft) χρησιμοποιείται σε κλαδιά διαμέτρου 2.5cm. Το υποκείμενο πιέζει και κρατάει το εμβόλιο στη θέση του, έτσι τις περισσότερες φορές δεν χρειάζεται δέσιμο. Το υποκείμενο κόβεται ακριβώς πάνω από την ένωση, μετά τον εμβολιασμό (με την προϋπόθεση να είναι επιτυχής). Χρησιμοποιείται στο Avocado. Ο Σχιστός γίνεται εύκολα και είναι η ευρύτερα διαδεδομένη μέθοδος εγκεντρισμού. Γίνεται συνήθως Ιανουάριο, Φεβρουάριο ή Μάρτιο, κυρίως πάνω σε κλαδιά διαμέτρου 5 10cm. Το υποκείμενο σχίζεται και μπορεί να εισάγουμε δύο εμβόλια. Το μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι λόγω του σχισίματος υπάρχει κίνδυνος εισόδου παθογόνων μικροοργανισμών που προκαλούν σήψεις. Ο κίνδυνος αυτός μπορεί να μειωθεί με την κάλυψη των τομών με ειδικές κόλες εμβολιασμού που περιέχουν και μυκητοκτόνα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην επαφή των καμβίων υποκειμένου εμβολίου. Ο υπόφλοιος είναι από τους χρησιμότερους και επιτυχέστερους εμβολιασμούς στα οπωροφόρα δένδρα. Μπορεί να γίνει τόσο σε είδη με χονδρό φλοιό (π.χ. Καρυδιά, Πεκάν), όσο και σε είδη με λεπτό φλοιό (π.χ. Μηλοειδή). Στη Χώρα μας για τον εμβολιασμό των καρποφόρων δένδρων χρησιμοποιούνται κύρια δύο είδη εγκεντρισμών, ο Σχιστός και ο Υπόφλοιος. Για το λόγο αυτό περιγράφονται λεπτομερώς πιο κάτω. Κοπή και συντήρηση εμβολιοφόρων βλαστών 1. Οι εμβολιοφόροι βλαστοί πρέπει να προέρχονται από υγιή και ζωηρά δένδρα της επιθυμητής ποικιλίας. 2 Πρέπει να είναι ώριμοι βλαστοί της τρέχουσας βλάστησης ή από ξύλο ηλικίας 1-2 χρόνων. 3 Το επάκριο ανώριμο τμήμα απορρίπτεται ως και τμήμα του βάσεως του εμβολιοφόρου βλαστού (οφθαλμοί μη καλοσχηματισμένοι). Κατά τη συλλογή των εμβολιοφόρων βλαστών απομακρύνονται αμέσως τα φύλλα, αλλά αφήνουμε μικρό τμήμα του μίσχου του φύλλου. 4. Οι εμβολιοφόροι βλαστοί πρέπει να φέρουν αρκετούς ξυλοφόρους οφθαλμούς. 5. Για προσωρινή συντήρηση οι εμβολιοφόροι βλαστοί τυλίγονται με κάποιο βρεγμένο υλικό και τοποθετούνται σε σακούλες πολυαιθυλενίου των οποίων τα άκρα

13 δένονται καλά και συντηρούνται σε δροσερό και σκιερό μέρος μέχρι το χρόνο της χρήσης τους. Αν όμως πρόκειται να διατηρηθούν μερικές ημέρες ή και περισσότερο πρέπει να συντηρούνται στο ψυγείο στους 2-5 C καλά συσκευασμένοι. Α. Σχιστός εμβολιασμός Εποχή εκτέλεσης Εφαρμόζεται κύρια το Μάρτιο αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και το χειμώνα (Ιανουάριο, Φεβρουάριο). Δεν είναι απαραίτητο να σηκώνει ο φλοιός αλλά πρέπει τα εμβόλια να κόβονται πριν οι οφθαλμοί φουσκώσουν (που σημαίνει έχει ενεργοποιηθεί το κάμβιο και μπορεί να βλαστήσουν) και φυλάσσονται στο ψυγείο μέχρι την εποχή χρήση τους. Προετοιμασία υποκειμένου 1. Τα φύλλα, αγκάθια και οι πλάγιες βλαστήσεις του υποκειμένου απομακρύνονται και καθαρίζεται καλά το σημείο στο οποίο θα γίνει η επέμβαση. 2. Αρχικά διενεργούμε στο υποκείμενο μια κάθετη τομή βάθους 5 10cm και προσέχουμε να μην τραυματιστεί καθόλου ο φλοιός. Για τον σκοπό αυτό διενεργούνται δύο τομές, η πρώτη από κάτω προς τα πάνω και σε βάθος 1/3 της διαμέτρου του κλαδιού και η δεύτερη από πάνω προς τα κάτω μέχρι να συναντήσει την πρώτη. Η τομή γίνεται με τον σχίστη και την βοήθεια σφυριού αν χρειαστεί (Εικόνα 1). Αν το υποκείμενο κοπεί με πριόνι επιβάλλεται η λείανση της τομής με ένα εμβολιαστήρι. 3. Στη περίπτωση νέων δενδρυλλίων (φυτώρια) η τομή γίνεται σε ύψος cm από το έδαφος. Σε περίπτωση αλλαγής ποικιλιών σε μεγάλης ηλικίας δένδρα η τομή γίνεται σε βραχίονες και σε απόσταση cm από τη διασταύρωση με το κεντρικό κορμό. 4. Το αιχμηρό μέρος του σχίστη χρησιμοποιείται για να διανοίξουμε την τομή και να τοποθετήσουμε το εμβόλιο (Σχήμα 1). Προετοιμασία εμβολίου 1. Κρατώντας προσεκτικά τον εμβολιοφόρο βλαστό και ξεκινώντας λίγα χιλιοστά κάτω από ένα οφθαλμό διενεργούμε με το μπολιαστήρι μία τομή παράλληλα προς το βλαστό και μήκους 3-4 cm. Η τομή πρέπει να είναι λεία και αιχμηρή προς τα κάτω. 2. Στη συνέχεια διενεργούμε μια δεύτερη τομή από την αντίθετη πλευρά της πρώτης ώστε να σχηματισθεί μία σφήνα. 3. Το εμβόλιο κόβεται δύο κόμβους πιο πάνω από την έναρξη της σφήνας ώστε να έχει συνολικό μήκος 7-10 cm και να φέρει 2 4 οφθαλμούς. Τοποθέτηση του εμβολίου και δέσιμο 1. Το εμβόλιο εισάγεται γρήγορα αλλά προσεκτικά από τη μια πλευρά της σχισμής του υποκειμένου με τη βοήθεια του σχίστη (Εικόνα 1). 2. Το σημείο ενώσεως δένεται με κάποιο προσδετικό υλικό (π.χ. ράφια) και όλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες της τομής καλύπτονται προσεκτικά με κόλλα εμβολιασμού. 3. Μερικές φορές τα εμβόλια καλύπτονται με κάποιο μέσο για να προστατευθούν από ενδεχόμενη ξήρανση κατά την περίοδο επούλωσης. Συνήθως χρησιμοποιείται υγρή άμμος ή περλίτης, αλλά το επάκριο τμήμα του εμβολίου πρέπει να προεξέχει. Κατά την διενέργεια του εμβολιασμού για να αποφύγουμε το στέγνωμα, κρατάμε τα εμβόλια υγρά και σε σκιά. Ο εμβολιασμός προτείνεται να γίνεται σε ημέρες δροσερές, συννεφιασμένες και χωρίς αέρα.

14 Φροντίδες μετά τον εμβολιασμό 1. Απαραίτητη είναι η χρήση κόλλας στα σημεία ένωσης εμβολίου υποκειμένου, αμέσως μετά τον εμβολιασμό και ανανέωση της εάν χρειαστεί. Συχνά παρουσιάζονται σπασίματα στην επιφάνεια της κόλλας, που αφήνουν εκτεθειμένα στον ήλιο και στον αέρα το εμβόλιο και το υποκείμενο. Για το λόγο αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μεγάλη ποσότητα κρύας κόλλας εμβολιασμού. Εάν βρέξει πριν στεγνώσει η κόλλα πρέπει να επαναλάβουμε την επάλειψη. Για να αποφύγουμε τα εγκαύματα από τον ήλιο, συνιστάται να βάφουμε τον κορμό του δένδρου με λευκή μπογιά ή ασβέστη μετά τον εμβολιασμό. 2. Οι λαίμαργοι πρέπει περιοδικά να αφαιρούνται γύρω από τα εμβολιασμένα μέρη, για να μην εμποδίζουν την βλάστηση των εμβολίων. Μερικές φορές κρατάμε λίγους λαίμαργους για να προφυλάξουμε από τα εγκαύματα του ηλίου και να παράγουν υδατάνθρακες μέχρι να αναπτυχθεί νέα βλάστηση. Β. Υπόφλοιος ή Υπόφλοιος Στεφανίτης Ο Υπόφλοιος εφαρμόζεται όπως και ο Σχιστός σε περιπτώσεις αλλαγής ποικιλιών αλλά και σε φυτώρια. Στην περίπτωση του Υπόφλοιου το ξύλο δε σχίζεται όπως στον Σχιστό και έτσι μειώνεται ο κίνδυνος μολύνσεων από την είσοδο μικροοργανισμών. Το κυριότερο μειονέκτημα του είναι ότι μπορεί να γίνει μόνο όταν ο «σηκώνει» ο φλοιός, δηλαδή λίγο πριν ή κατά την έναρξη της βλάστησης την άνοιξη (Μάρτιος, Απρίλιος). Κατά συνέπεια τα εμβόλια θα πρέπει να έχουν μαζευτεί νωρίτερα, όταν είναι ακόμη σε λήθαργο και να φυλαχθούν σε ψυγείο στους 2 5 C, με αρκετή υγρασία, μέχρι να γίνει ο εμβολιασμός. Υπάρχουν 3 παραλλαγές του τύπου αυτού. Η πείρα έχει δείξει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις ο υπόφλοιος έχει μεγαλύτερη επιτυχία στην καρυδιά απ ότι οι άλλοι τύποι εγκεντρισμού. Το εμβόλιο έχει φυλαχθεί στο ψυγείο. Προετοιμασία υποκειμένου 1. Αρχικά το υποκείμενο προετοιμάζεται κατάλληλα όπως στο σχιστό εμβολιασμό. Στη συνέχεια διενεργείται η οριζόντια τομή (καρατόμηση) με τον ίδιο τρόπο όπως περιγράφεται πιο πάνω για τον Σχιστό (Σχήμα 2.) 2. Στη συνέχεια διενεργείται μια αβαθής τομή κάθετα στο φλοιό μήκους 5 10 cm. Προετοιμασία εμβολίου 1. Για τη λήψη εμβολίου εφαρμόζεται πλάγια και μονόπλευρη τομή που ξεκινά λίγο κάτω από ένα οφθαλμό του εμβολιοφόρου βλαστού ώστε να σχηματιστεί μονόπλευρη σφήνα (Σχήμα 2). 2. Στη συνέχεια το εμβόλιο κόβεται σε δύο κόμβους πιο πάνω από τη πρώτη τομή (η πάνω τομή δεν είναι οριζόντια αλλά με κλίση). 3. Κάθε εμβόλιο είναι μήκους 5 10cm, δέχεται τομή στη βάση μήκους ίσου με εκείνου της κάθετης τομής του υποκειμένου ή λίγο μικρότερη. Τοποθέτηση του εμβολίου και δέσιμο 1. Τα εμβόλια τοποθετούνται με προσοχή για να καταστεί δυνατή η συνένωση των καμβίων. 2. Τα εμβόλια στο σημείο της ενώσεως δένονται προσεκτικά με ράφια ή άλλο υλικό και οι εκτιθέμενες επιφάνειες της τομής καλύπτονται με κόλλα εμβολιασμού. 3. Στη περίπτωση αλλαγής ποικιλιών με βλαστούς διαμέτρου 10-20cm, τοποθετούνται πάνω από ένα εμβόλια (Σχήμα 2). 4. Οι φροντίδες μετά τον είναι παρόμοιες με αυτές του σχιστού.

15 ού.

16

17

ΚΛΑΔΕΥΜΑ. Η αποκοπή μερών του δένδρου ονομάζεται κλάδευμα Αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη καλλιεργητική τεχνική Με το κλάδευμα ρυθμίζουμε:

ΚΛΑΔΕΥΜΑ. Η αποκοπή μερών του δένδρου ονομάζεται κλάδευμα Αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη καλλιεργητική τεχνική Με το κλάδευμα ρυθμίζουμε: ΚΛΑΔΕΥΜΑ Η αποκοπή μερών του δένδρου ονομάζεται κλάδευμα Αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη καλλιεργητική τεχνική Με το κλάδευμα ρυθμίζουμε: Στα νεαρά δένδρα το μέγεθος και το σχήμα τους Στα ενήλικα δένδρα

Διαβάστε περισσότερα

Το κλάδεμα καρποφορίας στα Μονόκλωνα δένδρα κερασιάς

Το κλάδεμα καρποφορίας στα Μονόκλωνα δένδρα κερασιάς Το κλάδεμα καρποφορίας στα Μονόκλωνα δένδρα κερασιάς Κωνσταντίνος Καζαντζής 1 και Πασχάλης Αποστόλου 2 1 ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων, Τ.Θ. 122, 592 00 Νάουσα 2 «Φυτώρια Αποστόλου», 592 00

Διαβάστε περισσότερα

γνωστό ως μονόκλωνο γραμμικό σύστημα, διαμόρφωσης των δένδρων κερασιάς

γνωστό ως μονόκλωνο γραμμικό σύστημα, διαμόρφωσης των δένδρων κερασιάς Το μονόκλωνο γραμμικό σύστημα διαμόρφωσης των δένδρων κερασιάς Προϋποθέσεις Εγκατάσταση Διαμόρφωση των δένδρων Κλάδεμα καρποφορίας Κωνσταντίνος Καζαντζής, Τεχνολόγος Γεωπονίας Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση των δένδρων κερασιάς σε U.F.O.

Διαμόρφωση των δένδρων κερασιάς σε U.F.O. Διαμόρφωση των δένδρων κερασιάς σε U.F.O. Κωνσταντίνος Καζαντζής & Ανθούλα Δέλλα Τεχνολόγος Γεωπονίας & Γεωπόνος, αντίστοιχα, ΕΛ.Γ.Ο. «Δήμητρα», Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας Το UFO είναι ένα νέο

Διαβάστε περισσότερα

Τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα της παραδοσιακής

Τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα της παραδοσιακής Νεότερα συστήματα καλλιέργειας της ελιάς Σταύρος Βέμμος Αναπλ. Καθηγητής, Δ/ντής Εργαστηρίου Δενδροκομίας, Γεωπονικό Πανεπ. Αθηνών Για αύξηση της απόδοσης και μείωση του κόστους παραγωγής ελαιολάδου γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΚΙΑ ΣΥΚΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

ΣΥΚΙΑ ΣΥΚΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΥΚΙΑ Καταγωγή: Ν. Αραβία Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Moraceae FicuscaricaL. Βοτανικοί Χαρακτήρες Θηλυκοδίοικο (αρρενοσυκιά-µόνοικο, ηµεροσυκιά θηλυκά άνθη) Φυλλοβόλο Μέτριο έως µεγάλο µέγεθος, µαλακό ξύλο

Διαβάστε περισσότερα

Η αχλαδιά αφού φυτευτεί στο χωράφι κλαδεύεται στα 70εκ-120εκ από το έδαφος. Έκτοτε αφήνουμε το δέντρο να αναπτυχθεί μέχρι την αρχή του 3 ου

Η αχλαδιά αφού φυτευτεί στο χωράφι κλαδεύεται στα 70εκ-120εκ από το έδαφος. Έκτοτε αφήνουμε το δέντρο να αναπτυχθεί μέχρι την αρχή του 3 ου Αχλάδι Έχει πάρα πολλές ποικιλίες και υποποικιλίες. Είναι φυλλοβόλο δέντρο και ευδοκιμεί σε μέρη που δεν χαρακτηρίζονται ούτε από την υπερβολική ζέστη ούτε από το υπερβολικό κρύο. Καλλιεργείται σε όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΚΙΑ. Γραμματικός Διονύσιος, Γεωπόνος, Msc Τμήμα Αμπέλου & Ξ. Κ. Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής

ΣΥΚΙΑ. Γραμματικός Διονύσιος, Γεωπόνος, Msc Τμήμα Αμπέλου & Ξ. Κ. Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΣΥΚΙΑ Γραμματικός Διονύσιος, Γεωπόνος, Msc Τμήμα Αμπέλου & Ξ. Κ. Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΒΟΤΑΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ Τάξη των Αγγειόσπερμων Δικότυλων φυτών. Οικογένεια Moraceae, γένος Ficus, είδος Carica.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Εµβολιασµοί Ενοφθαλµισµοί

Εµβολιασµοί Ενοφθαλµισµοί 55 Άσκηση 5 η Εµβολιασµοί Ενοφθαλµισµοί Με τον όρο εµβολιασµός εννοούµε την τεχνική που χρησιµοποιείται για να ενώσουµε µέρη διαφορετικών φυτών, φέρνοντας σε επαφή τα κάµβιά τους και δηµιουργώντας συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Κερασιά. Διαμόρφωση των δένδρων κερασιασ σε ισπανικό θάμνο

Κερασιά. Διαμόρφωση των δένδρων κερασιασ σε ισπανικό θάμνο ειδικά άρθρά Διαμόρφωση των δένδρων κερασιασ σε ισπανικό θάμνο κωνσταντίνος καζαντζής ΕΛ.Γ.Ο. «Δήμητρα», Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας Κερασιά Ο ισπανικός θάμνος

Διαβάστε περισσότερα

Βέμμος Σταύρος. 2. Καρυδιά. Εισαγωγή 4/4/2013

Βέμμος Σταύρος. 2. Καρυδιά. Εισαγωγή 4/4/2013 2. Καρυδιά Εισαγωγή Ιστορικό Κατάγεται από τα Καρπάθια βουνά. Από το Ιράν ήλθε στην Ελλάδα, από Έλληνες εξαπλώθηκε στη Ρώμη, στη Γαλλία, την Ισπανία, Αμερική κ.α. Εξέλιξη της καλλιέργειας στη χώρα μας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΔΡΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΔΡΑ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΔΡΑ Για τη συστηματική μελέτη του τρόπου καρποφορίας τα καρποφόρα δένδρα χωρίστηκαν σε διάφορες ομάδες: α) Σε αυτές που τα είδη

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ. Εργαστήριο 2 ο. Υλικό Καλλιέργειας. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ. Εργαστήριο 2 ο. Υλικό Καλλιέργειας. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ IN VITRO Εργαστήριο 2 ο Υλικό Καλλιέργειας Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ o Ο ζυγώτης εμφανίζει ολοδυναμικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Καρυδιά. Φυσιολογία καρυδιάς. Ποικιλίες της καρυδιάς. Υποκείμενα - Πολλαπλασιασμός

Καρυδιά. Φυσιολογία καρυδιάς. Ποικιλίες της καρυδιάς. Υποκείμενα - Πολλαπλασιασμός Καρυδιά Όλες οι καλλιεργούμενες ποικιλίες από Juglans regia. Στην Καλιφόρνια οι J. nigra και κύρια η J. hindsii μόνο για υποκείμενο και υβρίδια. Μεγάλη παραγωγή σε ΗΠΑ (>40% της παγκόσμιας παραγωγής).

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ Οι ελιές και το ελαιόλαδο αποτελούν βασικό στοιχείο της διατροφής των Ελλήνων από την αρχαιότητα ακόμη. Επίσης αποτελούν ουσιαστικό μέρος της Μεσογειακής δίαιτας για την οποία τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΛΑ ΙΑ ΑΧΛΑ ΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Καταγωγή: υτική Ασία και Βόρεια Ασία Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Rosaceae Pyruscommunis L. P. pyrifolia, κ.ά.

ΑΧΛΑ ΙΑ ΑΧΛΑ ΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Καταγωγή: υτική Ασία και Βόρεια Ασία Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Rosaceae Pyruscommunis L. P. pyrifolia, κ.ά. ΑΧΛΑ ΙΑ Καταγωγή: υτική Ασία και Βόρεια Ασία Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Rosaceae Pyruscommunis L. P. pyrifolia, κ.ά. Οι περισσότερες ποικιλίες είναι διπλοειδείς, αλλά υπάρχουν και τριπλοειδείς και τετραπλοειδείς

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγή Ευκαλύπτων Γιαννάκης Βαρνάβα Μελισσοκόμος

Αναπαραγωγή Ευκαλύπτων Γιαννάκης Βαρνάβα Μελισσοκόμος Αναπαραγωγή Ευκαλύπτων Γιαννάκης Βαρνάβα Μελισσοκόμος Το παρόν άρθρο το θεωρώ συνέχεια των προηγούμενων άρθρων σχετικά με τους ευκαλύπτους και μετά από πολλές ερωτήσεις φίλων μελισσοκόμων σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

αναπτύσσεται και αποδίδει σε συγκεκριµένο έδαφος, κλίµα, υψόµετρο υγρασία και έκθεση. Εποχή φύτευσης

αναπτύσσεται και αποδίδει σε συγκεκριµένο έδαφος, κλίµα, υψόµετρο υγρασία και έκθεση. Εποχή φύτευσης Οδηγός φυτεύσεων Επιλογή θέσης φύτευσης Η θέση φύτευσης επιλέγεται, µε βάση τις τοπικές συνθήκες, το µέγεθος της επέµβασης και το σκοπό που θα εξυπηρετήσει. Η επιβίωση του φυτού κρίνεται από το βάθος του

Διαβάστε περισσότερα

Ασθένειες της Κερασιάς

Ασθένειες της Κερασιάς Ασθένειες της Κερασιάς ΚΟΡΥΝΕΟ Stigmina carpophila ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΥΝΕΟΥ Συνθήκες αναπτύξεως: Ο υγρός και βροχερός καιρός αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην ανάπτυξη της ασθένειας. Οι μολύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Kαθοριστικός παράγοντας για την εμπορική καλλιέργεια της

Kαθοριστικός παράγοντας για την εμπορική καλλιέργεια της του Δρ. Σπύρου Λιονάκη, Γεωπόνου Καθηγητή Δενδροκομίας Τροπικά, Υποτροπικά & Μεσογειακά Καρποφόρα Δένδρα Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Κρήτης (πρώην Ερευνητή στο Ινστιτούτο Ελιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανθοκομία (Εργαστήριο)

Ανθοκομία (Εργαστήριο) Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4 Πολλαπλασιασμός ανθοκομικών φυτών 2 Στα θερμοκήπια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-06-04-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 10-06-04-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-04-01 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 04 Κλαδέµατα - Κουρέµατα 01 Κλάδεµα δένδρων Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-06-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 10-06-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-01-00 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 01 Ανασχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Διαβάστε περισσότερα

Η καλλιέργεια της ελιάς. Πληροφορίες για την λίπανση της Ελιάς. Η Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο

Η καλλιέργεια της ελιάς. Πληροφορίες για την λίπανση της Ελιάς. Η Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο Η καλλιέργεια της ελιάς Η καλλιέργεια της ελιάς Πληροφορίες για την λίπανση της Ελιάς Η Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΑΙΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ - ΛΙΠΑΝΣΗ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ 3 Καλλιεργητική τεχνική ελαιοδένδρων.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΝΑ ΦΟΥΛΙΔΗ Προϊσταμένη του τμήματος Πυρηνοκάρπων - Μηλοειδών Διεύθυνση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΥΠΑΑΤ ΛΑΡΙΣΑ 22-02-2013 ΜΥΡΤΙΛΟ 2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ Υψηλό κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ Η επιτυχία μιας ανθοκομικής καλλιέργειας στην ύπαιθρο εξασφαλίζεται όταν οι συνθήκες είναι οι κατάλληλες για ένα συγκεκριμένο είδος.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥ ΙΑ. Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων ιεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός ΗΜΗΤΡΑ, Νάουσα

ΚΑΡΥ ΙΑ. Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων ιεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός ΗΜΗΤΡΑ, Νάουσα ΚΑΡΥ ΙΑ ρ. Παυλίνα ρογούδη, Αναπληρώτρια Ερευνήτρια Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων ιεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός ΗΜΗΤΡΑ, Νάουσα Νάουσα, Ιστοσελίδα www.pomologyinstitute.gr Η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη γόνου & πληθυσμού στη διάρκεια του έτους

Ανάπτυξη γόνου & πληθυσμού στη διάρκεια του έτους Ποσότητα γόνου & ακμαίων μελισσών Μεταχείριση του μελισσιού κατά τη διάρκεια του έτους Ανάπτυξη γόνου & πληθυσμού στη διάρκεια του έτους Πληθυσμός Παραγωγική φάση Παράλληλη ανάπτυξη γόνος Μείωση γόνου

Διαβάστε περισσότερα

2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία)

2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία) Πριν ξεκινήσεις 1. Επέλεξε το χώρο (νερό, καλό έδαφος) 2. Επέλεξε τα μέσα (ποτιστικό, σύγχρονα εργαλεία) 3. Ξέχασε κατ αρχήν ευαίσθητα και σπάνια φυτά. Πρώτα περπάτα σε γνωστά μονοπάτια και σ αυτό που

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομίες στην ελαιοκαλλιέργεια

Καινοτομίες στην ελαιοκαλλιέργεια του R. Gucci Πανεπιστήμιο Πίζας, Τομέας καλλιέργειας και προστασίας της δενδροκομίας Καινοτομίες στην ελαιοκαλλιέργεια Η καλλιέργεια της ελιάς, του ελαιόδεντρου συσχετίζεται συνήθως με την παράδοση. Συναντάμε

Διαβάστε περισσότερα

Αντοχήστονπαγετόκαι Φυσιολογικέςανωµαλίεςστην καλλιέργειατηςροδιάς

Αντοχήστονπαγετόκαι Φυσιολογικέςανωµαλίεςστην καλλιέργειατηςροδιάς Αντοχήστονπαγετόκαι Φυσιολογικέςανωµαλίεςστην καλλιέργειατηςροδιάς ρ. Παυλίνα ρογούδη, Αναπληρώτρια Ερευνήτρια ιεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός ΗΜΗΤΡΑ, Νάουσα Νάουσα, Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό. Grapholita molesta Busck. (Lepidoptera: Tortricidae) (κν.

Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό. Grapholita molesta Busck. (Lepidoptera: Tortricidae) (κν. Οδηγίες μακροσκοπικών ελέγχων για τον επιβλαβή οργανισμό Grapholita molesta Busck. (Lepidoptera: Tortricidae) (κν. βλαστορύκτης της ροδακινιάς) σε ροδάκινα και νεκταρίνια για εξαγωγή στη Ρωσία Για φυτοϋγειονομικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η καλλιέργεια του αβοκάντο στην Ελλάδα άρχισε να διαδίδεται από τα τέλη της δεκαετίας του 1960.Οι πρώτες εμπορικές φυτείες έγιναν στον κάμπο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΡΕΨΗ ΚΑΙ Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Η ΘΡΕΨΗ ΚΑΙ Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ Η ΘΡΕΨΗ ΚΑΙ Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Δεδομένα για την καλλιέργεια στο Δήμο Τεμπών, Σύντομη περιγραφή καλλιέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

Πριν τη δηµιουργία ή εγκατάσταση νέου ελαιώνα βιολογικής παραγωγής είναι απαραίτητο να µελετηθούν και συνεκτιµηθούν οι εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες

Πριν τη δηµιουργία ή εγκατάσταση νέου ελαιώνα βιολογικής παραγωγής είναι απαραίτητο να µελετηθούν και συνεκτιµηθούν οι εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες Πριν τη δηµιουργία ή εγκατάσταση νέου ελαιώνα βιολογικής παραγωγής είναι απαραίτητο να µελετηθούν και συνεκτιµηθούν οι εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής. Τοποθεσίες µε περιορισµένη ηλιοφάνεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΛΑΔΙΣΚΩΝ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ Χειμώνας / Ανοιξη Άνθηση Ανάπτυξη καρπών ΦΟΥΖΙΚΟΚΚΟ ΜΟΝΙΛΙΑ ΠΤΩΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΦΟΥΣΚΩΜΑ ΜΑΤΙΩΝ ΡΟΔΙΝΗ ΚΟΡΥΦΗ ΑΝΘΗΣΗ-ΠΤΩΣΗ ΠΕΤΑΛΩΝ ΠΤΩΣΗ ΚΑΛΥΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Κουρευτική μηχανή γενειάδας/μαλλιών

Οδηγίες Χρήσης Κουρευτική μηχανή γενειάδας/μαλλιών Οδηγίες Χρήσης Κουρευτική μηχανή γενειάδας/μαλλιών Αρ. μοντέλου ER2403 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Σημαντικές πληροφορίες Μέρη της συσκευής Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ- ΔΙΚΤΥΟΚΗΠΙΑ

Η ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ- ΔΙΚΤΥΟΚΗΠΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Η ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ- ΔΙΚΤΥΟΚΗΠΙΑ Επιστημονική ομάδα έργου: Δημήτριος Τσελές, καθηγητής, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο ασικών Ερευνών. πολύτιµες ιδιότητες»

Ινστιτούτο ασικών Ερευνών. πολύτιµες ιδιότητες» ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο ασικών Ερευνών (Βασιλικά, Λουτρά Θέρµης) ρ. Ιωάννης Σπανός Τακτικός Ερευνητής «Κρανιά: Μία νέα καλλιέργεια µε πολύτιµες ιδιότητες» Λαµία, 16Μαϊου 2012 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ Ι Σημειώσεις για ειδικά θέματα

ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ Ι Σημειώσεις για ειδικά θέματα 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ Αναπλ. Καθηγητής Γιώργος Νάνος ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ Ι Σημειώσεις για ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

Τοιχοποιία Ι Επισκευές

Τοιχοποιία Ι Επισκευές Τοιχοποιία Ι Επισκευές Τα κατεστραμμένα ή φθαρμένα μέρη της τοιχοποιίας επισκευάζονται ακολουθώντας τις παραδοσιακές τεχνικές. Ο τεχνίτης πριν ξεκινήσει πρέπει να έχει έτοιμα τα απαιτούμενα υλικά: πέτρες

Διαβάστε περισσότερα

Καταγωγή της κερασιάς. Υφιστάμενη κατάσταση στον κόσμο. Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα

Καταγωγή της κερασιάς. Υφιστάμενη κατάσταση στον κόσμο. Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα Εγχειρίδιο καλλιέργειας Κερασιάς 3 Καταγωγή της κερασιάς Κανείς δεν ξέρει να πει με σιγουριά για τον τόπο καταγωγής της κερασιάς, ωστόσο, οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι προερχόταν από τη Μικρά Ασία και

Διαβάστε περισσότερα

Φυτοπροστασία της Ελιάς. ΗΛΙΑΣ Κ. ΡΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc

Φυτοπροστασία της Ελιάς. ΗΛΙΑΣ Κ. ΡΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc Φυτοπροστασία της Ελιάς ΗΛΙΑΣ Κ. ΡΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSc Η ασθένεια του κυκλοκόνιου Γνωστή και ως μαύρισμα ή μουτζούρωμα ευρύτατα διαδεδομένη ασθένεια Συμπτώματα: Καφέ - Σταχτί κηλίδες στα φύλλα Φυλλόπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Βερικοκιά. Prunus armeniaca

Βερικοκιά. Prunus armeniaca Βερικοκιά Prunus armeniaca Χώρες που παράγουν σημαντικές ποσότητες βερυκόκκου: Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία Ελλάδα 60.000-40.000 τόνους/έτος ένδρο βερικοκιάς Prunus armeniaca L. - κατάγεται

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιροποιημένο Εγχειρίδιο καλλιέργειας Κερασιάς

Επικαιροποιημένο Εγχειρίδιο καλλιέργειας Κερασιάς Επικαιροποιημένο Εγχειρίδιο καλλιέργειας Κερασιάς ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ Νάουσα 2013 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Καζαντζής Κωνσταντίνος Τεχνολόγος Γεωπονίας Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων, Γενική Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός και οργάνωση του. 2.1 Έδαφος γεµάτο ζωή Α ΜΕΡΟΣ (70 ) 2.1.1 Η διαδικασία δηµιουργίας χούµους στο έδαφος

1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός και οργάνωση του. 2.1 Έδαφος γεµάτο ζωή Α ΜΕΡΟΣ (70 ) 2.1.1 Η διαδικασία δηµιουργίας χούµους στο έδαφος Σεµινάριο Οικολογικό περιβόλι & ανθόκηποι ταράτσας Το σεµινάριο αποτελείται από 20 µαθήµατα των 10 συναντήσεων Σύνολο: 35 εκπαιδευτικές ώρες 1 η Συνάντηση (1 ο µάθηµα) 1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Βιολογική Γεωργία Βασικές Αρχές, Προβλήματα και Προοπτικές Δήμητρα Προφήτου-Αθανασιάδου Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης AGROTICA 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 1.Σημερινή κατάσταση 2.Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΚΗΠΙΩΝ. Πως επιλέγουμε και σχεδιάζουμε το σωστό τύπο δικτυοκηπίου

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΚΗΠΙΩΝ. Πως επιλέγουμε και σχεδιάζουμε το σωστό τύπο δικτυοκηπίου ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΚΗΠΙΩΝ Πως επιλέγουμε και σχεδιάζουμε το σωστό τύπο δικτυοκηπίου Παρουσίαση Προτεραιότητες Συλλογή δεδομένων Σχεδιασμός Προκειμένου να σχεδιαστεί ένα δικτυοκήπιο πρέπει πρώτα να αναλύσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΥΔΙΆ Η ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΆ ΤΗΣ

Η ΚΑΡΥΔΙΆ Η ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΆ ΤΗΣ & Δρ Δήμος Ρούσκας Γεωπόνος Δενδροκόμος Διατελέσας Τακτικός Ερευνητής ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Η ΚΑΡΥΔΙΆ Η ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΆ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η γνωστοποίηση της ευεργετικής δράσης των καρυδιών στην ανθρώπινη υγεία, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Η Αγροδασοπονία στα Πλαίσια της Νέας ΚΑΠ 2014 2020 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος εγκατάστασης Μονόκλωνου κερασεώνα

Κόστος εγκατάστασης Μονόκλωνου κερασεώνα Κόστος εγκατάστασης Μονόκλωνου κερασεώνα Κωνσταντίνος Καζαντζής ΕΛ.Γ.Ο. «Δήμητρα», Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας Στην παρούσα μελέτη υπολογίζεται το κόστος εγκατάστασης ενός στρέμματος Μονόκλωνου

Διαβάστε περισσότερα

Η Δενδροκομία στην Κρήτη Προτάσεις για βελτίωση της

Η Δενδροκομία στην Κρήτη Προτάσεις για βελτίωση της 1 Η Δενδροκομία στην Κρήτη Προτάσεις για βελτίωση της Δρ. Σπύρος M. Λιονάκης, Γεωπόνος Ομότιμος Καθηγητής Δενδροκομίας ΤΕΙ Κρήτης Πρώην Τακτικός Ερευνητής στο Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων

Διαβάστε περισσότερα

FELCO 820. Ηλεκτρικό ψαλίδι κλαδέματος. Μία εξατομικευμένη, ολοκληρωμένη λύση www.felco820.com

FELCO 820. Ηλεκτρικό ψαλίδι κλαδέματος. Μία εξατομικευμένη, ολοκληρωμένη λύση www.felco820.com FELCO 820 Ηλεκτρικό ψαλίδι κλαδέματος Μία εξατομικευμένη, ολοκληρωμένη λύση www.felco820.com FELCO 820 Μία εξατομικευμένη, ολοκληρωμένη λύση Πλήρως σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στην Ελβετία, στη Watch

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ Βιολογική γεωργία είναι ένα σύστηµα διαχείρισης και παραγωγής αγροτικών προϊόντων που στηρίζεται σε φυσικές διεργασίες δηλαδή στη µη χρησιµοποίηση µη χηµικών µεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος των περιοδικών ξυλωδών λημμάτων

Μέθοδος των περιοδικών ξυλωδών λημμάτων Μέθοδος των περιοδικών ξυλωδών λημμάτων Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Στο τεύχος αυτό, γίνεται μία όσο το δυνατόν λεπτομερής προσέγγιση των γενικών αρχών της Βιοκλιματικής που εφαρμόζονται στο έργο αυτό. 1. Γενικές αρχές αρχές βιοκλιματικής 1.1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Project 2 2014-15 ΟΜΑΔΑ Δ

Project 2 2014-15 ΟΜΑΔΑ Δ Project 2 2014-15 ΟΜΑΔΑ Δ ΜΑΘΗΤΕΣ : ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΟΥΡΛΑΥΤΗ ΝΙΚΗ ΜΕΛΕΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αμπέλι : Το αμπέλι είναι πολυετές φυτό και αναπτύσσεται γρήγορα. Ο κορμός του έχει πολλαπλές διακλαδώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ Το ακτινίδιο είναι θάμνος με άνθη χρώματος λευκού. Τα φύλλα του έχουν ωοειδές σχήμα και στο κάτω μέρος τους έχουν χνούδι. Ο καρπός του είναι εδώδιμος, με γλυκόξινη γεύση. Το εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΕΚΑΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΣΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

H ΔΕΚΑΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΣΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ H ΔΕΚΑΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΣΕ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ «Τα πάντα ρει» Το νέο βρίσκεται σε πάλη με το παλιό (Ηράκλειτος) Η παράδοση ως ηθική κατηγορία, αντίθετη με την παράδοση ως συσσωρευμένη γνώση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΚΕ ΜΠΑΝΙΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΚΕ ΜΠΑΝΙΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΑΡΚΕ ΜΠΑΝΙΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ www.huema.de Περιεχομενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ hüma ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ... 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ... 5 ΕΓΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ... 5 ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΑΣΤΟΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ Σελίδα 1 από 27 Εγκατάσταση του αμυγδαλεώνα ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΕΧΝΗΤΗ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΕΧΝΗΤΗ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ 1 Ύπερος ( ): ωοθήκη (εμβρυόσακος), στύλος, στίγμα Ανδρείο ( ): στήμονες (νήμα, ανθήρας) στίγμα στύλος πέταλο ανθήρας νήμα σέπαλο ωοθήκη εμβρυόσακος Τυπικό τέλειο άνθος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ Ι ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ Ι ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΜΠΕΛΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ Ι ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΛΥΡΑ ΚΑΙ GDC KAI

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΕΔΙΝΑ ΤΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΕΔΙΝΑ ΤΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΕΔΙΝΑ ΤΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΛΙΑ. Μηλιά. Καταγωγή: Νότια του Καυκάσου Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Rosaceae Malus domestica

ΜΗΛΙΑ. Μηλιά. Καταγωγή: Νότια του Καυκάσου Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Rosaceae Malus domestica Μηλιά ΜΗΛΙΑ Καταγωγή: Νότια του Καυκάσου Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Rosaceae Malus domestica Οι περισσότερες ποικιλίες είναι διπλοειδείς, αλλά υπάρχουν και τριπλοειδείς και τετραπλοειδείς Βοτανικοί Χαρακτήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΑ. Καλλιεργούµενα στην Ελλάδα είδη. Είδη ευκράτου ζώνης

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΑ. Καλλιεργούµενα στην Ελλάδα είδη. Είδη ευκράτου ζώνης ΓΕΝΙΚΗ ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ρ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η γενική δενδροκοµία πραγµατεύεται τη βιολογία των καρποφόρων δένδρων και θάµνων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Θέρμανση Μη θερμαινόμενα Ελαφρώς θερμαινόμενα Πλήρως θερμαινόμενα θερμοκήπια Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-05-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Εργα 05 Εγκατάσταση Πρασίνου 01 Φυτεύσεις δένδρων - θάµνων 00 -

ΠΕΤΕΠ 10-05-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Εργα 05 Εγκατάσταση Πρασίνου 01 Φυτεύσεις δένδρων - θάµνων 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-05-01-00 10 Φυτοτεχνικά Εργα 05 Εγκατάσταση Πρασίνου 01 Φυτεύσεις δένδρων - θάµνων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΙΝΟ-16 ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΙΝΟ-16 ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ ARTIS AgriFood Research & Technological Innovation Specialists ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΙΝΟ-16 ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ Δρ. ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΦΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Σελ. 0 «Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΚΑΝΩΝ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΑ ΔΙΧΤΥΑ Ή ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΡΟΧΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΚΑΝΩΝ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΑ ΔΙΧΤΥΑ Ή ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΡΟΧΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΚΑΝΩΝ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΑ ΔΙΧΤΥΑ Ή ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΡΟΧΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Το αντιχαλαζικό δίχτυ είναι ένα μέσο προστασίας των καλλιεργειών από το

Διαβάστε περισσότερα

FELCO 16 - Κλαδευτικό ψαλίδι - Υψηλής απόδοσης - Εργονομικό - Μικρό - Για αριστερόχειρες

FELCO 16 - Κλαδευτικό ψαλίδι - Υψηλής απόδοσης - Εργονομικό - Μικρό - Για αριστερόχειρες FELCO 16 - Κλαδευτικό ψαλίδι - Υψηλής απόδοσης - Εργονομικό - Μικρό - Για αριστερόχειρες Made in Switzerland by FELCO 7 8 3 9 2 9 1 0 0 6 4 7 > Αξιοπιστία: πρακτικές λαβές, ελαφριές και ισχυρές, από σφυρηλατημένο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημήτρης Αραβαντινός αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

προϊόντων ένα τρίπτυχο: Ποιότητα Ασφάλεια καταναλωτή Περιβαλλοντική μέριμνα.

προϊόντων ένα τρίπτυχο: Ποιότητα Ασφάλεια καταναλωτή Περιβαλλοντική μέριμνα. η καλλιεργεια της μηδικης στo ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε το ζητούμενο στην Ελληνική γεωργία είναι η ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της, η γεωργική παραγωγή είναι απαραίτητο να

Διαβάστε περισσότερα

2. Άλλα γενικά µέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 1/6

2. Άλλα γενικά µέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 1/6 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Κλάδεµα δένδρων 1. Το κλάδεµα δένδρων τµήµατα των οποίων βρίσκονται κοντά σε ηλεκτροφόρους αγωγούς είναι ενέργεια απαραίτητη για να προληφθούν ατυχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-06-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 07 Καθαρισµός Χώρων Πρασίνου 00 -

ΠΕΤΕΠ 10-06-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 07 Καθαρισµός Χώρων Πρασίνου 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-07-00 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 07 Καθαρισµός Χώρων Πρασίνου 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΘΕΜΑ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ-ΠΑΡΕΛΘΟΝ,ΠΑΡΟΝ & ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευαγγελοπούλου Αλεξάνδρα Κεπέογλου Τριανταφυλλιά, Φωτσεινού Αικατερίνη ΠΟΤΟΠΟΙΪΑ ΝΑΟΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΜΕ ΛΟΞΑ ΔΟΝΤΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΜΕ ΛΟΞΑ ΔΟΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΜΕ ΛΟΞΑ ΔΟΝΤΙΑ Μιχάλης Σκαρβέλης Για την κατασκευή συνδέσμων με λοξά δόντια χρησιμοποιούνται αρκετές εμπειρικές μέθοδοι. Αφού γωνιάσουμε τα

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσίευση: www.inarcadia.gr

ηµοσίευση: www.inarcadia.gr Η περίοδος µετά την εφαρµογή βιολογικής καταπολέµησης του έλκους της καστανιάς: Το θαύµα που περιµένουν οι καστανοκαλλιεργητές 1 Από το ρα Στέφ. ιαµαντή Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Η καλλιέργεια της καστανιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ - ΚΟΥΤΙ v.2b. οδηγίες κατασκευής και χρήσης parathirofyllo@riseup.net

ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ - ΚΟΥΤΙ v.2b. οδηγίες κατασκευής και χρήσης parathirofyllo@riseup.net ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ - ΚΟΥΤΙ v.2b οδηγίες κατασκευής και χρήσης parathirofyllo@riseup.net ΥΛΙΚΑ 4 κομμάτια κόντρα-πλακέ Αν βρείτε πάχους 8mm χρησιμοποιείστε αυτές τις διαστάσεις: 37 Χ 50 εκ (βάση) 37 X 45 εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Βοτανική Περιγραφή. Μαστιχόδενδρο ή σχίνος Ταξινόμηση και ποικιλίες. Καλλιέργεια του σχίνου. Βλαστικό μέρος. Ταξικαρπίες. Καλλιεργούμενα είδη

Βοτανική Περιγραφή. Μαστιχόδενδρο ή σχίνος Ταξινόμηση και ποικιλίες. Καλλιέργεια του σχίνου. Βλαστικό μέρος. Ταξικαρπίες. Καλλιεργούμενα είδη Μαστιχόδενδρο ή σχίνος Ταξινόμηση και ποικιλίες Καλλιεργούμενα είδη Pistacia lentiscus var. Chia Οικ. Anacardaceae 1 2 Καλλιέργεια του σχίνου Ελλάδα (Χίος) 20.000 στρ. 2.500.000 δένδρα 4.500 αγροτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέρνο τραπεζάκι από οξιά

Μοντέρνο τραπεζάκι από οξιά Μοντέρνο τραπεζάκι από οξιά Μικρό αριστούργημα Τραπεζάκι από οξιά Σε αυτή την εργασία διαχωρίζεται η ήρα από το σιτάρι. Επειδή το μικρό τραπεζάκι έχει πολύ μεγάλες απαιτήσεις. 1 Εισαγωγή Τώρα θα φανεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ Πρώτες Οδηγίες. Έκδοση για την GEOMATIONS AE.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ Πρώτες Οδηγίες. Έκδοση για την GEOMATIONS AE. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ Πρώτες Οδηγίες. Έκδοση για την GEOMATIONS AE. 1. Αφαιρούμε την βλάστηση και την απομακρύνουμε ώστε το έδαφος να είναι συμπαγές και να μη δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ 1.1 Εισαγωγή Οι κυριότερες κατεργασίες για την κατασκευή προϊόντων από λαμαρίνα είναι η κοπή, η μορφοποίηση και η κοίλανση. Οι κατεργασίες αυτές γίνονται ας ψαλίδια και πρέσσες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο καλλιέργειας Κερασιάς

Εγχειρίδιο καλλιέργειας Κερασιάς ΙΝ ΙΝ ΙΝ ΙΝ ΙΝ ΙΝ ΙΝ ΙΝ ΙΤ ΙΤ ΙΤ ΙΤ ΙΤ ΙΤ ΙΤ ΙΤ ΙΤ ΙΤ ΙΤ ΙΤ ΙΤ Ο ΤΟ ΤΟ ΤΟ ΤΟ ΤΟ ΤΟ ΤΟ ΤΟ ΤΟ ΤΟ ΤΟ Τ ΦΥΛ ΥΛ ΥΛ ΥΛ ΥΛ ΥΛ Υ ΛΟ ΛΟ ΛΟ ΛΟ ΛΟ ΛΟ ΛΟ ΛΟ ΛΟ Λ Ν ΔΕΝΔΡΩ ΡΩ ΡΩ ΡΩ ΡΩ Ρ Ν Ν 201 01 01 01 01 01 01 01

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ AΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΒΙΝΥΛΙΟΥ. Κόλλα. Οπισθόχαρτο. Βινύλιο. Εκτυπώσιμη Όψη

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ AΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΒΙΝΥΛΙΟΥ. Κόλλα. Οπισθόχαρτο. Βινύλιο. Εκτυπώσιμη Όψη www.houseart.gr Τηλ.: 801.11.19200 E-mail: info@houseart.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ AΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΤΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΒΙΝΥΛΙΟ Οπισθόχαρτο Κόλλα Βινύλιο Εκτυπώσιμη Όψη Η εφαρμογή (επικόλληση)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Με τον όρο «ενεργειακή αναβάθμιση» εννοούμε μια σειρά απλών επεμβάσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΛΙΑ. Μηλιά - Πέτρος Ρούσσος

ΜΗΛΙΑ. Μηλιά - Πέτρος Ρούσσος Μηλιά - Πέτρος Ρούσσος ΜΗΛΙΑ Καταγωγή: Νότια του Καυκάσου Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Rosaceae Malus domestica Οι περισσότερες ποικιλίες είναι διπλοειδείς, αλλά υπάρχουν και τριπλοειδείς και τετραπλοειδείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Πρόγραμμα επιχορηγούμενο από την Ε.Ε. Καν. (ΕΚ)867/2008 Δράση αii του εγκεκριμένου προγράμματος με την αριθμ. 286827/13.03.09 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

αμασκηνιά Είδη δαμασκηνιάς Eυρωπαϊκή δαμασκηνιά- Prunus domestica και πολλές παραλλαγές, insititia, burneles κλπ

αμασκηνιά Είδη δαμασκηνιάς Eυρωπαϊκή δαμασκηνιά- Prunus domestica και πολλές παραλλαγές, insititia, burneles κλπ αμασκηνιά Είδη δαμασκηνιάς Eυρωπαϊκή δαμασκηνιά- Prunus domestica και πολλές παραλλαγές, insititia, burneles κλπ Ιαπωνική- P. salicina Αμερικάνικη- P. americana Κορομηλιά- P. myrobalana Τσαπουρνιά- P.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.1.5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1

Τ.1.5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1 Τ.1.5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 1 Τ.1.5. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ - ΦΥΤΩΝ Λαμβάνοντας υπόψη τα κλιματικά δεδομένα της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Η διαχρονική αξία της ελιάς για την Ελλάδα. Σταύρος Βέμμος Αναπληρωτής Καθηγητής Διευθυντής Εργαστηρίου Δενδροκομίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η διαχρονική αξία της ελιάς για την Ελλάδα. Σταύρος Βέμμος Αναπληρωτής Καθηγητής Διευθυντής Εργαστηρίου Δενδροκομίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Η διαχρονική αξία της ελιάς για την Ελλάδα Σταύρος Βέμμος Αναπληρωτής Καθηγητής Διευθυντής Εργαστηρίου Δενδροκομίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ελιά στη σύγχρονη εποχή Η Ελαιοκαλλιέργεια στην σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛ. 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ. 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΛ. 5 ΥΛΙΚΑ ΣΕΛ. 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΕΛ. 7 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

071326 K-31951 (24 pages) 16/09/13 14:03 Page1 K-31951/31307 - GREECE - (GLUE PAGE) - PAGE 1

071326 K-31951 (24 pages) 16/09/13 14:03 Page1 K-31951/31307 - GREECE - (GLUE PAGE) - PAGE 1 071326 K-31951 (24 pages) 16/09/13 14:03 Page1 K-31951/31307 - GREECE - (GLUE PAGE) - PAGE 1 071326 K-31951 (24 pages) 16/09/13 14:03 Page2 K-31951/31307 - GREECE - (BASE) - PAGE 2 ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα