Εµβολιασµοί Ενοφθαλµισµοί

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εµβολιασµοί Ενοφθαλµισµοί"

Transcript

1 55 Άσκηση 5 η Εµβολιασµοί Ενοφθαλµισµοί Με τον όρο εµβολιασµός εννοούµε την τεχνική που χρησιµοποιείται για να ενώσουµε µέρη διαφορετικών φυτών, φέρνοντας σε επαφή τα κάµβιά τους και δηµιουργώντας συνθήκες κατά τις οποίες οι κοµµένες επιφάνειες ενώνονται και µεγαλώνουν εφεξής µαζί ως ένα σώµα, ως ένα δισυπόστατο φυτό. Στους εµβολιασµούς χρησιµοποιούνται ορισµένοι όροι οι οποίοι περιγράφονται κατωτέρω: Υποκείµενο: το ένα από τα δύο φυτά που λαµβάνουν µέρος στον εµβολιασµό το οποίο συνεισφέρει στο δισυπόστατο φυτό το ριζικό του σύστηµα και µέρος του κορµού του. Σαν υποκείµενα µπορούν να χρησιµοποιηθούν τόσο σπορόφυτα όσο και κλωνικά υποκείµενα στο φυτώριο, ενώ επίσης και µεγάλης ηλικίας δένδρα, όταν πρόκειται για αλλαγή ποικιλίας. Ενδιάµεσο υποκείµενο: χρησιµοποιείται όταν η ένωση των δύο µερών δεν είναι ισχυρή, µε αποτέλεσµα αυτό να παρεµβάλλεται ανάµεσα στα δύο µέρη ώστε να ισχυροποιήσει την ένωση και να προλάβει τυχόν ασυµφωνίες (µη συγκόλληση µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών). Στο τελικό φυτό συνεισφέρει κυρίως µέρος του κορµού του. Εµβόλιο: το δεύτερο από τα φυτά, το οποίο ενώνεται µε το υποκείµενο ώστε στο τελικό δισυπόστατο φυτό να συνεισφέρει µέρος του κορµού του και την κόµη του. Αυτό αποτελεί και την καλλιεργούµενη ποικιλία. Ενοφθαλµισµός: από την ετυµολογία της λέξης, όταν ως εµβόλιο χρησιµοποιείται ένας µόνο οφθαλµός. Εγκεντρισµός: όταν ως εµβόλιο χρησιµοποιείται κεντράδι, τµήµα δηλαδή βλαστού το οποίο φέρει περισσότερους από έναν οφθαλµούς (συνήθως από 3-5 οφθαλµούς. Προσέγγισης: στον εµβολιασµό αυτόν τα δύο συµβαλλόµενα µέρη φέρονται απλά σε επαφή και δένονται, χωρίς να υπάρχει κάποια µηχανική υποστήριξη εκατέρωθεν. Επιτραπέζιος εµβολιασµός: όταν η τεχνική χρησιµοποιείται σε τραπέζι εργασίας. Αυτό προϋποθέτει ότι το υποκείµενο είτε έχει βγει από το έδαφος (γυµνόρριζο, είτε σε σακούλα) είτε η ριζοβολία και η συγκόλληση του εµβολίου µε το υποκείµενο θα γίνει σχεδόν ταυτόχρονα. Εµβολιασµός στο χωράφι: όταν ο εµβολιασµός γίνεται στο χωράφι, κυρίως όταν θέλουµε να αλλάξουµε την καλλιεργούµενη ποικιλία. Εµβολιασµός επικοτυλίου: σχετικά νέα τεχνική, όπου συνήθως ένα κεντράδι εµβολιάζεται σε επικοτύλιο νεαρού σποροφύτου. Hot callusing: όταν η παραγωγή κάλλου (καλλογέφυρας µεταξύ υποκειµένου εµβολίου) επάγεται µε τη βοήθεια θερµότητας, που παράγεται είτε από ηλεκτρικές αντιστάσεις είτε από σωλήνες όπου περνάει ζεστό νερό. Η τεχνική αυτή βρίσκει ευρεία εφαρµογή σε εµβολιασµούς φουντουκιάς και καρυδιάς. Μικροεγκεντρισµοί: εγκεντρισµοί µε µικρό και λεπτό τεµάχιο βλαστού που εµβολιάζονται σε σπορόφυτα στο φυτώριο. Βρίσκει εφαρµογή σε φυτώρια εσπεριδοειδών. In vitro εµβολιασµοί: οι εµβολιασµοί αυτοί γίνονται υπό ασηπτικές συνθήκες in vitro, µε σκοπό την παραγωγή φυτών απαλλαγµένων από ιώσεις (κυρίως). Έχει βρει εφαρµογή σε εσπεριδοειδή, κερασιά και µηλοειδή.

2 56 Συµφωνία ασυµφωνία: όροι που χαρακτηρίζουν την επιτυχηµένη ή αποτυχηµένη ένωση των συµβαλλοµένων µερών. Ασύµφωνοι συνδυασµοί αδυνατούν να ενωθούν και να λειτουργήσουν ως ένα ενιαίο φυτό. Η αδυναµία αυτή µπορεί να είναι ορατή από τις πρώτες κιόλας εβδοµάδες µετά τον εµβολιασµό, ενώ µπορεί και να συµβεί χρόνια αργότερα, µε µια ξαφνική ξήρανση του δένδρου (καθυστερηµένη ασυµφωνία, π.χ. καρυδιά). Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι οι τύποι εµβολιασµού είναι πολλοί και οι τεχνικές ακόµα περισσότερες. Για ποιους λόγους όµως εφαρµόζονται οι εµβολιασµοί και ποιους σκοπούς εξυπηρετούν? Συνοπτικά οι λόγοι εφαρµογής εµβολιασµών είναι οι κατώτεροι: Για να πάρουµε ιδιαίτερες µορφές συνδυασµούς φυτών Για να πολλαπλασιάσουµε φυτά τα οποία είναι δύσκολο ή αδύνατο να πολλαπλασιαστούν µε άλλο τρόπο Για να πολλαπλασιάσουµε αγενώς κλωνικό υλικό Για γρήγορο πολλαπλασιασµό φυτών (µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα) Για να εκµεταλλευτούµε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά υποκειµένων (κυρίως κλωνικών) όπως το ύψος, η ζωηρότητα, η αντοχή τους σε ασθένειες και εχθρούς και σε εδαφοκλιµατικές συνθήκες (ph, αλατότητα, CaCO 3, προβλήµατα επαναφύτευσης). Για µείωση του χρόνου εισόδου σε καρποφορία (συντόµευση της περιόδου νεανικότητας) Για έλεγχο ιώσεων Για επιδιόρθωση τυχόν ασύµφωνων συνδυασµών ή τραυµατισµένων δένδρων Για αλλαγή ποικιλίας. Όµως για να επιτύχουµε στους στόχους που προαναφέρθηκαν θα πρέπει να τηρηθούν ορισµένοι κανόνες και να γίνει ο εµβολιασµός µε συγκεκριµένη τεχνική. Αυτό προκαλεί ορισµένους περιορισµούς στην ευκολία πραγµατοποίησης εµβολιασµών από τον οιοδήποτε καθώς: Απαιτούνται ιδιαίτερες εγκαταστάσεις (πχ. για επιτραπέζιους εµβολιασµούς, ή εµβολιασµούς επικοτυλίων) Απαιτείται εξειδικευµένο προσωπικό, µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας εµβολιασµών Απαιτούνται γνώσεις των δυνατών συνδυασµών υποκειµένων εµβολίων, προς αποφυγή προβληµάτων κυρίως καθυστερηµένης ασυµφωνίας, που θα φανερωθεί στο χωράφι του παραγωγού (η νέκρωση των δένδρων είναι το πιο κοινό σύµπτωµα) Έτσι λοιπόν για υψηλά ποσοστά επιτυχίας στους εµβολιασµούς θα πρέπει να έχουµε υπόψη τους βασικούς κανόνες που τους διέπουν, και που περιγράφονται κατωτέρω: Βοτανική συγγένεια: αυτό σηµαίνει ότι δεν µπορούν όλα τα είδη να εµβολιαστούν ή πιο απλά να επιτευχθεί ισχυρή ένωση µεταξύ τους. Η επιτυχία του εµβολιασµού είναι µεγάλη όταν εµβολιάζουµε φυτά της ίδιας ποικιλίας (η ένωση λειτουργεί ως περιοριστικός παράγοντας επηρεάζοντας την είσοδο σε καρποφορία των δένδρων), µεγάλη επίσης όταν εµβολιάζονται φυτά του ίδιου είδους, µικρότερη όταν εµβολιάζονται φυτά του ίδιου γένους, ακόµα µικρότερη όταν εµβολιάζονται φυτά εντός της ίδιας οικογένειας αλλά άλλων ειδών (πχ, Rutaceae, εµβολιασµός φυτού γένους Citrus σε υποκείµενο γένους

3 57 Poncirus) και ουσιαστικά µηδενίζεται όταν προσπαθούµε να εµβολιάσουµε φυτά διαφορετικών οικογενειών. Επαφή καµβίων: για να δηµιουργηθεί η καλλογέφυρα (ο συνδετικός ιστός µεταξύ υποκειµένου και εµβολίου) θα πρέπει τα κάµβια των συµβαλλοµένων µερών να έρθουν σε επαφή. ραστηριότητα καµβίων: δεν αρκεί όµως µόνο η επαφή των καµβίων, αλλά θα πρέπει τα κάµβια να είναι ενεργά, ώστε να παραχθεί η καλλογέφυρα αυτή. Η τεχνική και η δεξιοτεχνία του εµβολιαστή: για ορισµένα φυτικά είδη είναι προτιµότερος ένας συγκεκριµένος τύπος εµβολιασµού από κάποια άλλα είδη, ενώ σηµαντικότατο ρόλο παίζει και η δεξιοτεχνία του εµβολιαστή (για αυτό το λόγο πληρώνονται και ακριβά) αφού αυτός είναι που καλείται να εφαρµόσει όλους αυτούς τους κανόνες. Εποχή περιβαλλοντικοί παράγοντες: η εποχή επηρεάζει σηµαντικά τη δραστηριότητα των καµβίων, αφού ουσιαστικά το κάµβιο είναι ενεργό κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου (από την άνοιξη µέχρι το φθινόπωρο, η ακριβής διάρκεια βεβαίως διαφέρει ανάλογα µε την περιοχή νότια ή βόρεια). Από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες σηµαντικό ρόλο παίζει η θερµοκρασία, µε την επιθυµητή να κυµαίνεται µεταξύ C. Σηµαντικοί παράγοντες επίσης είναι η υγρασία, που αποτρέπει την αφυδάτωση των συµβαλλοµένων µερών και το οξυγόνο, που χρησιµοποιείται από τα µεριστωµατικά κύτταρα προς παραγωγή παρεγχυµατικών κυττάρων κάλλου. Οι υπόλοιποι κανόνες είναι λιγότερο σηµαντικοί αλλά δεν παύουν να είναι άκρως ουσιαστικοί αν οι προαναφερθέντες κανόνες έχουν τηρηθεί επακριβώς, αφού οποιοσδήποτε λάθος χειρισµός µπορεί να είναι υπεύθυνος για τη µείωση του ποσοστού επιτυχίας των εµβολιασµών. Φυτικά µέρη απαλλαγµένα ιών: αφού φαίνεται ότι ενώ παλαιότερα θεωρούνταν αδιανόητο να εµβολιασθούν δύο φυτικά είδη αυτό επετεύχθη όταν διαπιστώθηκε ότι η αδυναµία επιτυχούς εµβολιασµού οφείλονταν σε παρουσία ιώσεων Κατάλληλος εξοπλισµός: θεωρείται αδιανόητο η χρησιµοποίηση ακατάλληλου εξοπλισµού για την εκτέλεση των εµβολιασµών, αφού παίζει σηµαντικό ρόλο στην οµαλή κοπή των συµβαλλοµένων µερών (Εικόνες 1-2) Φροντίδες µετά τον εµβολιασµό: επίσης σηµαντικός παράγοντας που µπορεί να αποβεί ακόµα σηµαντικότερος αν δεν δοθεί η δέουσα προσοχή στις µετέπειτα του εµβολιασµού φροντίδες, οι οποίες όντας ακατάλληλες, µπορεί να οδηγήσουν στην αποτυχία ενός κατά τα άλλα πλήρως επιτυχούς εµβολιασµού. Οι κανόνες αυτοί µπορεί να αυξηθούν σε αριθµό ανάλογα µε το πόσο αυστηρός θέλει να είναι κάποιος. Πάντα όµως θα πρέπει να έχουµε υπόψη µας ότι οι βασικότεροι είναι οι αρχικώς αναφερθέντες και οι οποίοι αν δεν προσεχθούν δεν έχει νόηµα η περαιτέρω προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών εµβολιασµού. Επιλογή εµβολιοφόρων βλαστών. Η επιλογή των εµβολιοφόρων βλαστών πρέπει να γίνεται µε γνώµονα την πιστότητα της ποικιλίας και τη φυτοϋγεία αυτής. Πολλές φορές παρατηρείται αγορά µιας ποικιλίας που τελικά προκύπτει, κατά την περίοδο καρποφορίας, ότι καµία σχέση δεν έχει µε την ποικιλία την οποία θεωρητικά αγοράσαµε. Καλό είναι λοιπόν οι φυτωριούχοι να διατηρούν µητρική φυτεία ή να εξασφαλίζουν πιστοποιηµένους εµβολιοφόρους βλαστούς, πιστούς της ποικιλίας και υγιείς. Αυτό µπορεί να γίνει είτε

4 58 µε τη διατήρηση µητρικής φυτείας (υψηλό κόστος) ή µε το αυστηρό κλάδεµα ορισµένων δένδρων, που γνωρίζουµε την ποικιλία, προς αποφυγή καρποφορίας και επαγωγή µετρίας ζωηρότητας ξυλοφόρων βλαστών. Πρέπει να γνωρίζουµε ότι δένδρα τα οποία φέρουν ανθοφόρους οφθαλµούς πρέπει να ελέγχονται διεξοδικά, ώστε να αποφευχθεί η λήψη ανθοφόρων οφθαλµών ως εµβόλια, η οποία θα είχε ως αποτέλεσµα την άνθιση του οφθαλµού και την παραγωγή καρπού και όχι νέας βλάστησης της επιθυµητής ποικιλίας. Οι οφθαλµοί που προτιµούνται είναι οι ξυλοφόροι και σπάνια οι µικτοί. Οι εµβολιοφόροι βλαστοί είναι συνήθως ώριµοι βλαστοί τρέχουσας περιόδου (µετά τον Ιούνιο) ή κλάδοι ενός έτους, όταν ο εµβολιασµός πρόκειται να γίνει την άνοιξη. Κατά το καλοκαίρι επιλέγονται οφθαλµοί από το κεντρικό τµήµα του βλαστού (να είναι πλήρως ώριµοι και να µην έχουν πέσει σε λήθαργο) όταν πρόκειται για εµβολιασµούς κατά τον Ιούνιο µε αρχές Αυγούστου, ενώ λαµβάνεται το βασικό τµήµα του βλαστού καθώς προχωράµε προς τα τέλη Αυγούστου και το Σεπτέµβριο, µε γνώµονα τους ώριµους οφθαλµούς που έχουν πέσει σε λήθαργο, προς αποφυγή έκπτυξής τους λίγο πριν το χειµώνα και τυχόν καταστροφή της νέας βλάστησης από παγετό. Αυτό βέβαια εξαρτάται τόσο από το είδος (στη βερικοκιά η καµβιακή δραστηριότητα σταµατά νωρίς, ενώ στο GF 677 συνεχίζεται µέχρι και το φθινόπωρο) αλλά και από την περιοχή της χώρας (Νότια ή Βόρεια Ελλάδα). Όταν πρόκειται για εµβολιασµούς αργά την άνοιξη, τότε θα πρέπει να έχουµε φροντίσει ώστε να λάβουµε τους κλάδους κατά την περίοδο του χειµώνα, να τους συντηρήσουµε υπό χαµηλή θερµοκρασία και υψηλή υγρασία µέχρι την εποχή εµβολιασµού (µέσα σε σακούλα, τυλιγµένους µε βρεγµένη πετσέτα, και τοποθετηµένους στο ψυγείο). Σε αυτήν την περίπτωση, λίγες ώρες πριν τον εµβολιασµό, οι κλάδοι αυτοί βυθίζονται σε νερό προς ενυδάτωσή τους. Εποχή εµβολιασµών. Η εποχή εµβολιασµού παίζει σηµαντικό ρόλο στην επιτυχία αυτού. Πρέπει να έχουµε υπόψη µας ότι δεν διενεργούνται όλα τα είδη εµβολιασµών όλες τις εποχές. Συνοπτικά η εποχή εκτέλεσης των εµβολιασµών παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα: Εποχή Άνοιξη Καλοκαίρι Φθινόπωρο Εµβολιασµός Ενοφθαλµισµοί Εγκεντρισµοί Ενοφθαλµισµοί Ενοφθαλµισµοί Προετοιµασία και συντήρηση εµβολιοφόρων βλαστών Οι εµβολιοφόροι βλαστοί θα πρέπει να διακρίνονται από τις παρακάτω ιδιότητες: Να είναι πιστοί της ποικιλίας που θέλουµε να πολλαπλασιάσουµε και υγιείς, και για αυτό το λόγο καλό θα ήταν να διατηρούµε µητρική φυτεία µε τις ποικιλίες που εµπορεύεται το φυτώριο Να είναι ώριµοι κλάδοι ηλικίας 1-2 ετών Θα πρέπει να φέρουν ξυλοφόρους βλαστούς (καλό είναι να επιλέγονται εύρωστοι αλλά ώριµοι κλάδοι και όχι λαίµαργοι) Αν φέρουν φύλλα αυτά αποκόπτονται (σε περίπτωση που οι εµβολιοφόροι βλαστοί χρησιµοποιηθούν για ενοφθαλµισµούς τότε παραµένει τµήµα του µίσχου του φύλλου) Αφαιρείται το ¼ της κορυφής και της βάσης του βλαστού Η συντήρηση των εµβολιοφόρων βλαστών καλό θα ήταν να γίνεται υπό χαµηλή θερµοκρασία (2-5 0 C) και υψηλή σχετική υγρασία. Αυτό

5 59 επιτυγχάνεται µε τη συσκευασία των εµβολιοφόρων βλαστών ανά οµάδες, οι οποίοι τυλίγονται είτε µε βρεγµένο πανί, είτε µε βρεγµένο πριονίδι ή άλλο υλικό που διατηρεί την υγρασία του, την εισαγωγή τους σε σακούλα πολυαιθυλενίου η οποία κλείνεται ώστε να διατηρηθεί η υγρασία του περιτυλίγµατος και τέλος την τοποθέτηση του δέµατος στο ψυγείο. Καλό είναι να ελέγχεται η υγρασία του περιτυλίγµατος τακτικά κατά τη διάρκεια της συντήρησης. Τόσο πάνω στους βλαστούς όσο και στη σακούλα τοποθετούνται ταµπελάκια σήµανσης, µε πληροφορίες που αφορούν την ηµεροµηνία κοπής και την ποικιλία. Σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να χρησιµοποιηθεί και διάλυµα µυκητοκτόνου στο οποίο εµβαπτίζονται οι εµβολιοφόροι βλαστοί πριν τη συντήρησή τους. Σε περίπτωση που η χρησιµοποίηση των εµβολιοφόρων βλαστών γίνει σχετικά άµεσα, τότε αυτοί µπορεί να συντηρηθούν υπό χαµηλή θερµοκρασία τυλιγµένοι µέσα σε βρεγµένο πανί. Κατά την έξοδο των εµβολιοφόρων βλαστών από τη συντήρηση, µπορεί να εµβαπτιστούν σε νερό ώστε να ενυδατωθούν ξανά, πριν τη χρησιµοποίησή τους. Ενοφθαλµισµοί Είναι ουσιαστικά ένας τύπος πλάγιου εµβολιασµού. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στους ενοφθαλµισµούς χρησιµοποιείται ως εµβόλιο ένα τεµάχιο ιστού που περιλαµβάνει έναν οφθαλµό. Το τεµάχιο αυτό ιστού µπορεί να αποτελείται από µικρό τµήµα φλοιού µε ή χωρίς τεµάχιο ξύλου. Τούτο δε εξαρτάται από την ευκολία αποκόλλησης του καµβίου (αν αποκολλάται εύκολα τότε ο οφθαλµός µπορεί να χρησιµοποιηθεί χωρίς τµήµα ξύλου, ενώ αν δεν αποκολλάται τότε είµαστε αναγκασµένοι να παραλάβουµε τον οφθαλµό µε τµήµα ξύλου). Επίσης εξαρτάται από το είδος του εµβολιασµού που εφαρµόζεται, αφού ο τύπος ενοφθαλµισµού «ηµιµαγιόρκιος» περιλαµβάνει πάντοτε τµήµα ξύλου. Ο ενοφθαλµισµός είναι τύπος εµβολιασµού πολύ διαδεδοµένος, µε ευρεία εφαρµογή σε εµπορική κλίµακα στα φυτώρια. Είναι αρκετά ευέλικτη µέθοδος όσον αφορά την εποχή εκτέλεσης, και θεωρείται µια γρήγορη µέθοδος εµβολιασµού, µε καλά αποτελέσµατα. Λόγω επίσης του ότι χρησιµοποιείται µόνον ένας οφθαλµός, θεωρείται η µέθοδος αυτή αρκετά οικονοµική όσον αφορά τη χρησιµοποίηση των εµβολιοφόρων βλαστών, αφού µε έναν εµβολιοφόρο βλαστό µπορούν να γίνουν αρκετοί ενοφθαλµισµοί, σε αντίθεση µε τους εγκεντρισµούς. Βέβαια πρέπει να έχουµε υπόψη ότι µε τους εγκεντρισµούς κερδίζουµε σε χρόνο µόρφωσης του νέου δένδρου. Επιπλέον ο ενοφθαλµισµός θεωρείται ως η κύρια µέθοδος εµβολιασµού των πυρηνοκάρπων, αφού αυτά χαρακτηρίζονται από την έκκριση τραυµατικού κόµεος, µετά από οποιαδήποτε τοµή γίνει στο ξυλώδες µέρος του βλαστού. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να καθίσταται αδύνατος ο εγκεντρισµός, που προϋποθέτει µεγάλες τοµές κυρίως στο υποκείµενο, οι οποίες δύσκολα επουλώνονται και αποτελούν πηγή εισόδου µικροοργανισµών, ενώ η έκκριση κόµεος εµποδίζει τη συγκόλληση των συµβαλλοµένων µερών. Οι κυριότεροι τύποι ενοφθαλµισµών είναι οι παρακάτω: Ασπιδιωτός µε όρθιο ταυ «Τ» Ασπιδιωτός µε ανεστραµµένο ταυ «Τ» Πλακίτης και παραλλαγές αυτού Ηµιµαγιόρκιος

6 60 Από τους παραπάνω οι τρεις πρώτοι αποτελούν τους σηµαντικότερους τύπους ενοφθαλµισµών που εφαρµόζονται κυρίως στα φυτώρια της χώρας µας. Περιγραφή ενοφθαλµισµών. Ασπιδιωτός µε όρθιο ταυ «Τ» (Εικόνα 3) Από όλες τις µεθόδους ενοφθαλµισµού, η µέθοδος αυτή είναι η πιο διαδεδοµένη λόγω της απλότητα στην εκτέλεσή της και στην αποτελεσµατικότητά της. Ονοµάστηκε ασπιδιωτός λόγω της οµοιότητας που έχει το τεµάχιο του εµβολίου µε τις ασπίδες των σταυροφόρων. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω µπορεί να γίνει σχεδόν οποιαδήποτε εποχή του έτους (εκτός από το χειµώνα αφού δεν είναι ενεργό το κάµβιο). Μπορεί να εφαρµοστεί σε όλα τα καρποφόρα δένδρα, πλην όσων έχουν παχύ φλοιό, όχι λόγω µικρής αποτελεσµατικότητας, όσο λόγω δυσκολιών στην εκτέλεσή του. Σε όσα πάλι δένδρα έχουµε εκροή µεγάλης µάζας χυµού ή έκκριση παχύρρευστων χυµών, τότε χρησιµοποιείται µια παραλλαγή αυτού που θα περιγραφεί κατωτέρω. Βασική προϋπόθεση για την εκτέλεση του εµβολιασµού αυτού, όπως άλλωστε όλων των εµβολιασµών, είναι να είναι ενεργό το κάµβιο, τόσο του υποκειµένου όσο και του εµβολίου (λιγότερο σηµαντικό όµως). Η ενεργότητα του καµβίου επιτρέπει την εύκολη απόσπαση του φλοιού από το ξύλο, µε αποτέλεσµα την ευκολία εκτέλεσης του εµβολιασµού. Αυτό είναι σηµαντικό για το υποκείµενο και λιγότερο σηµαντικό για το εµβόλιο (όσον αφορά την ευκολία αποκόλλησης του φλοιού), µιας και το εµβόλιο µπορεί σε αυτήν την περίπτωση να αποµακρυνθεί από τον εµβολιοφόρο βλαστό µε τεµάχιο ξύλου. Πρέπει όµως να είναι ενεργό το κάµβιο του εµβολίου, ώστε να γίνει ταχύτατα η καλλογέφυρα και να επιτευχθεί συγκόλληση. Τα στάδια που ακολουθούµε στον ασπιδιωτό ενοφθαλµισµό είναι τα εξής: Επιλογή και κοπή των εµβολιοφόρων βλαστών, προσεκτικός χειρισµός τους, συσκευασία αυτών και µεταφορά στο φυτώριο υπό συνθήκες χαµηλής θερµοκρασίας και υψηλής σχετικής υγρασίας Προετοιµασία του υποκειµένου: αφαιρείται όλη η πλάγια βλάστηση από το ύψος του εδάφους και µέχρι ύψος περί τα εκατοστά, ώστε να διευκολυνθεί η εκτέλεση των τοµών. Καθαρίζεται επίσης η περιοχή αυτή από φύλλα ή αγκάθια και επιλέγεται ένα σηµείο λείο, σε ύψος περί τα 5-20 εκατοστά από το έδαφος. Το τµήµα της κόµης του υποκειµένου πάνω από το σηµείο αυτό αφήνεται ακλάδευτο, ώστε να αποτελεί την κινητήριο δύναµη των χυµών από τη ρίζα προς το υπέργειο µέρος, και να συµβάλει στη συγκόλληση. Προετοιµασία εµβολίου: επιλέγεται ο ξυλοφόρος οφθαλµός που θα χρησιµοποιηθεί ως εµβόλιο και το φύλλο που φύεται στον ίδιο κόµβο αποκόπτεται, αφήνοντας όµως ανέπαφο το µίσχο αυτού, αφού θα χρησιµεύσει σε δύο πολύ σπουδαίες διεργασίες που θα δούµε παρακάτω. Στη συνέχεια διενεργείται περί τα 1-2 εκατοστά πάνω από τον οφθαλµό αυτόν µία κάθετη προς τον άξονα του βλαστού τοµή. Από το κάθε άκρο της τοµής αυτής φέρονται κάθετες στην πρώτη τοµή νέες τοµές (παράλληλες µε τον άξονα του βλαστού) οι οποίες καθώς φτάνουν στο επίπεδο του οφθαλµού, αρχίζουν και συγκλίνουν προς σηµείο κάτω από τον οφθαλµό, όπου και ενώνονται, ιδανικά σε σηµείο κάτω από τον οφθαλµό, ώστε να σχηµατιστεί το σχήµα της ασπίδας και ο οφθαλµός να βρίσκεται στο κέντρο αυτής. Στη συνέχεια, εφόσον το κάµβιο είναι ενεργό και υπάρχει κυκλοφορία χυµών ο οφθαλµός αποκολλάται

7 µε απλή πίεση του ασπιδίου µε τα δύο δάχτυλα δεξιά και αριστερά των συγκλίνουσων τοµών. Αν πάλι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό τότε χρησιµοποιείται η γλωσσίδα του εµβολιαστηρίου, ώστε να σηκώσει προσεκτικά το φλοιό και σιγά σιγά να αποκολλήσει τον οφθαλµό. Μετά την αφαίρεση του εµβολίου, περιστρέφουµε το ασπίδιο ώστε να δούµε την εσωτερική του πλευρά, αυτή που ήταν προσκολληµένη στο ξύλο. Θα πρέπει η θέση που βρίσκεται ο οφθαλµός από την εξωτερική πλευρά να είναι πλήρης ή αλλιώς γεµάτη, ώστε να έχουµε πάρει την καταβολή του οφθαλµού πάνω στο εµβόλιο και να µην έχει µείνει πάνω στον εµβολιοφόρο βλαστό (Εικόνα 4). Σε περίπτωση που η θέση αυτή είναι κενή το εµβόλιο απορρίπτεται. Προσοχή χρειάζεται ώστε να µην µπερδέψουµε τη θέση αυτή µε τη θέση του µίσχου του φύλλου, που θα είναι ούτως ή άλλως κενή. Στη συνέχεια, αφού βεβαιωθήκαµε ότι πήραµε την καταβολή του οφθαλµού, κρατάµε το ασπίδιο από το µίσχο (1 η χρήση του µίσχου) και είµαστε έτοιµοι για την τοποθέτηση του εµβολίου στο υποκείµενο. Εκτέλεση τοµής στο υποκείµενο τοποθέτηση εµβολίου: Στο υποκείµενο στο σηµείο που επιλέχθηκε διενεργείται µια κάθετη στον άξονα του υποκειµένου τοµή µήκους περί τα 2 εκατοστά, και από το κέντρο αυτής της τοµής διενεργείται µία κάθετη, παράλληλη µε τον άξονα του βλαστού, µήκους περί τα 3-5 εκατοστά, ώστε να σχηµατίζουν οι δύο αυτές τοµές το κεφαλαίο γράµµα «Τ». Προσέχουµε ώστε η τοµή να µην φτάνει βαθιά στο ξύλο και τραυµατίζεται το ξύλο του υποκειµένου, αλλά να είναι σχετικά επιφανειακή και να αποκόπτεται µόνο ο φλοιός. Πριν και µετά τη διενέργεια του εµβολιασµού, φροντίζουµε ώστε το υποκείµενο να έχει ποτιστεί αρκετά, ώστε να εξασφαλίσουµε καλή κίνηση των χυµών και ευκολία απόσπασης του φλοιού από τα ξύλο. Προσεκτικά λοιπόν µε τη γλωσσίδα του εµβολιαστηρίου, ανασηκώνουµε το φλοιό του υποκειµένου, δεξιά και αριστερά της κατακόρυφης τοµής ξεκινώντας από το πάνω µέρος του «Τ», ώστε να δηµιουργηθεί µε αυτόν τον τρόπο µια εικόνα τύπου «παντζούρια». Στη συνέχεια κρατώντας το εµβόλιο από το µίσχο εισάγουµε αυτό από το επάνω µέρος του «Τ» και το γλιστράµε µέσα στην τοµή του υποκειµένου, µέχρι να φτάσει στο κάτω µέρος της τοµής. Προσέχουµε ώστε ο οφθαλµός να µην καλύπτεται από το φλοιό του υποκειµένου και επίσης αν εξέχει τεµάχιο φλοιού του εµβολίου πάνω από την ανώτατη τοµή του «Τ» στο υποκείµενο αυτό κόβεται προσεκτικά µε το εµβολιαστήρι. Στη συνέχεια ακολουθεί δέσιµο του εµβολίου το οποίο ξεκινά από το ανώτερο σηµείο και κατευθυνόµαστε προς το κατώτερο. Το δέσιµο γίνεται µε διάφορα υλικά όπως ράφια (φυτικό υλικό το οποίο αρχικά βρέχεται για να µπορούµε να το µεταχειριστούµε, και καθώς αυτό στεγνώνει σφίγγει γύρω από τον οφθαλµό, κρατώντας τον σταθερά πάνω στο υποκείµενο), κορδέλες ζαχαροπλαστείου, ελαστικά σχοινιά εµβολιασµού κτλ. Η επιλογή γίνεται µε βάση τη διαθεσιµότητα και το κόστος των υλικών αυτών, αλλά και µε την ευκολία στο δέσιµο που προσφέρουν όπως επίσης και στο λύσιµο αυτών, ενώ δεν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται υλικά που δεν επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα. εν πρέπει να ξεχνάµε, ότι οποιαδήποτε εργασία στο φυτώριο κοστολογείται, οπότε αναγκαιότητα ή µη µιας εργασίας επηρεάζει το κόστος παραγωγής. Κατά το δέσιµο δίδεται προσοχή να µην σκεπαστεί ο οφθαλµός ούτε και να τραυµατιστεί. ιαπίστωση επιτυχίας εµβολιασµού: αυτή γίνεται περίπου 2-3 εβδοµάδες µετά την εκτέλεση του εµβολιασµού, µε τη βοήθεια του µίσχου του φύλλου που κρατήσαµε πάνω στο εµβόλιο (2 η χρήση µίσχου). Ακουµπώντας ελαφριά 61

8 62 το µίσχο αν αυτός πέσει ενώ το εµβόλιο παραµένει πράσινο τότε ο εµβολιασµός έχει επιτύχει. Αν ο µίσχος δεν πέσει, ενώ φαίνεται µαυρισµένος και συρρικνωµένος, τότε ο εµβολιασµός δεν έχει πετύχει (Εικόνες 5-6). Αφαίρεση υλικών δεσίµατος: Η αφαίρεση των υλικών δεσίµατος γίνεται µε την διαπίστωση της επιτυχίας του εµβολιασµού. Συνήθως αν πρόκειται για ράφια ή άλλο εύκολο στην κοπή υλικό, κόβεται από την πίσω πλευρά του εµβολιασµού, µε µία κατακόρυφη κίνηση του εµβολιαστηριού πάνω στο δετικό υλικό. Υπάρχουν βέβαια υλικά τα οποία δεν χρειάζονται λύσιµο, καθώς µε τον καιρό χαλαρώνουν από µόνα τους και πέφτουν. Αυτό διευκολύνει τις εργασίες στο φυτώριο, αφού εξοικονοµούνται εργατο-ώρες. Προσοχή χρειάζεται στην παρακολούθηση της πορείας ανάπτυξης, ώστε να αποφευχθεί χαράκωµα (χαραγή) του αναπτυσσόµενου φυτού στο σηµείο εµβολιασµού, σε περίπτωση που αφεθεί το δετικό υλικό για µεγαλύτερο χρόνο. Εργασίες µετά την επιτυχία του εµβολιασµού: µε την έναρξη της έκπτυξης του οφθαλµού αποκόπτεται το τµήµα του υποκειµένου πάνω από το σηµείο εµβολιασµού και αφαιρείται τυχόν βλάστηση του υποκειµένου κάτω από το σηµείο αυτό. Πάνω από το σηµείο του εµβολιασµού κρατάµε µόνο ένα µικρό τµήµα από τον κορµό του υποκειµένου, το οποίο θα λειτουργήσει ως οδηγός για την ανάπτυξη του εµβολίου. Αυξανόµενος ο νέος βλαστός και αποκτώντας φυλλική επιφάνεια, είναι πολύ επιρρεπής στην αποκόλληση από το υποκείµενο, κυρίως λόγω ανέµων. Για το λόγο αυτό δένεται καθώς µεγαλώνει στο τµήµα του υποκειµένου που έχει παραµείνει πάνω από το σηµείο εµβολιασµού, ώστε να συγκρατείται γερά στη θέση του µέχρι να ξυλοποιηθεί, οπότε και το τµήµα αυτό το υποκειµένου αφαιρείται. Σε περίπτωση που ο φλοιός του υποκειµένου δεν αποκολλάται τότε είτε προσφεύγουµε σε άλλο τύπο εµβολιασµού είτε περιµένουµε την επόµενη περίοδο για ασπιδιωτό ενοφθαλµισµό. Μπορούµε όµως και να αφαιρέσουµε το εµβόλιο µε τεµάχιο ξύλου, ξεκινώντας µια τοµή 1-2 εκατοστά πάνω από τον οφθαλµό, µε κατεύθυνση προς το κέντρο του βλαστού και να τελειώσουµε την τοµή αυτή κάτω από τον οφθαλµό περί τα 2-3 εκατοστά, αποκόπτοντας δηλαδή τεµάχιο οφθαλµού µε ξύλο. Αυτή η τεχνική παρουσιάζει µεγαλύτερες δυσκολίες στην εκτέλεσή της, µε αποτέλεσµα οι περισσότεροι φυτωριούχοι να την αποφεύγουν, φροντίζοντας να εκτελούν τον ασπιδιωτό ενοφθαλµισµό την ιδανική εποχή εκτέλεσης. Ενοφθαλµισµός µε ανεστραµµένο «Τ» ( ). Ο ενοφθαλµισµός αυτός πραγµατοποιείται στην εποχή και µε τις προϋποθέσεις επιτυχίας όπως και ο προηγούµενος εµβολιασµός. Η διαφορά τους έγκειται στο γεγονός ότι το σχήµα της τοµής στο υποκείµενο δεν είναι όρθιο αλλά ανεστραµµένο «Τ». Αυτό βοηθάει στο να εκρέουν οι πλεονάζοντες χυµοί ή τα παχύρρευστα υγρά που χαρακτηρίζουν ορισµένα δένδρα, από την µεγάλη τοµή στη βάση του. Εφαρµόζεται µε επιτυχία σε είδη που χαρακτηρίζονται από µεγάλη εκροή χυµών, όπως η καστανιά, η συκιά κτλ. Μπορεί βέβαια να εφαρµοστεί και σε άλλα είδη. Η προετοιµασία του υποκειµένου και του εµβολίου είναι η ίδια όπως και προηγουµένως µε τη διαφορά ότι στο υποκείµενο όπως αναφέρθηκε προηγουµένως σχηµατίζεται ανεστραµµένο «Τ» ενώ στο εµβόλιο η πρώτη τοµή γίνεται 1-2 εκατοστά κάτω από τον οφθαλµό και από τα άκρα της τοµής αυτή ξεκινούν τοµές παράλληλες µε τον

9 63 άξονα του βλαστού και προς τα πάνω, οι οποίες συγκλίνουν σε σηµείο πάνω από τον οφθαλµό, σχηµατίζοντας έτσι µία ανεστραµµένη ασπίδα µήκους περί τα 3-5 εκατοστά. Το εµβόλιο πλέον τοποθετείται στο υποκείµενο από την κάτω πλευρά (την κάτω µεγάλη τοµή του ανεστραµµένου «Τ») και γλιστράει προς τα πάνω αυτή τη φορά. Το δέσιµο και αυτό γίνεται ξεκινώντας από την κάτω πλευρά και κινούµενοι προς τα πάνω. Πλακίτης ενοφθαλµισµός (Εικόνα 7). Ο τύπος αυτός ενοφθαλµισµού διαφέρει από τους προηγούµενους όσον αφορά το σχήµα του εµβολίου. Σε αυτήν την περίπτωση το εµβόλιο έχει σχήµα ορθογώνιο παραλληλόγραµµο ή τετράγωνο. Η εποχή εκτέλεσης του εµβολιασµού και οι προϋποθέσεις είναι οι ίδιες µε αυτές του ασπιδιωτού ενοφθαλµισµού. Εφαρµόζεται κυρίως σε δένδρα που χαρακτηρίζονται από παχύ φλοιό, όπου ο ασπιδιωτός είναι δύσκολο να εκτελεστεί. Τέτοια δένδρα είναι η ελιά και η καρυδιά, αν και τελευταία και στα δύο αυτά είδη είτε δεν εφαρµόζεται ο εµβολιασµός γιατί πολλαπλασιάζονται αγενώς µε µοσχεύµατα χωρίς τη χρήση υποκειµένου (αυτόριζα δένδρα, βλ. ελιά) είτε έχουν βρεθεί νέοι τύποι εµβολιασµού µε υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας (επιτραπέζιος αγγλικός µε γλωσσίδα ή εµβολιασµός επικοτυλίου, βλ. καρυδιά). Η τεχνική αυτή εµβολιασµού συνοπτικά είναι η κατωτέρω: Προετοιµασία υποκειµένου: όπως ακριβώς περιγράφηκε στον ασπιδιωτό Προετοιµασία εµβολίου: αφού αποκοπούν τα φύλλα από τον εµβολιοφόρο βλαστό κρατώντας µόνο τους µίσχους αυτών, γίνονται δύο τοµές δεξιά και αριστερά του οφθαλµού, παράλληλες µε τον άξονα του βλαστού σε απόσταση περί τα 2-4 εκατοστά. Στη συνέχεια διενεργούνται δύο κάθετες τοµές στον άξονα του βλαστού πάνω και κάτω από τον οφθαλµό σε απόσταση περί τα 2-4 εκατοστά, οι οποίες τέµνονται µε τις προηγούµενες, σχηµατίζοντας έτσι ένα ορθογώνιο παραλληλόγραµµό ή τετράγωνο. Με τη γλωσσίδα του εµβολιαστηριού ανασηκώνουµε το φλοιό του εµβολίου και αποκολλάµε το εµβόλιο. Προετοιµασία υποκειµένου- τοποθέτηση εµβολίου: στο υποκείµενο διενεργούνται όµοια τοµές όπως αυτές του εµβολίου, µόνο που διενεργούνται σε µια λεία περιοχή και αποκολλάται τεµάχιο φλοιού ίδιου περίπου εµβαδού (διαστάσεων) µε αυτό του εµβολίου. Στη συνέχεια το εµβόλιο προσαρµόζει στο κενό που άφησε η αποµάκρυνση του τεµαχίου του υποκειµένου και δένεται σφιχτά στο υποκείµενο. Η επιτυχία ή µη του εµβολιασµού διαπιστώνεται µε τον ίδιο τρόπο όπως και στον ασπιδιωτό. Πρέπει να έχουµε υπόψη µας ότι οι τοµές αυτές γίνονται µε εύκολο τρόπο µε τη βοήθεια ειδικών εµβολιαστηρίων µε διπλή λεπίδα, τα οποία έχουν την ιδιότητα να κόβουν σταθερού εµβαδού περιοχή, µε αποτέλεσµα το εµβόλιο να ταιριάζει απόλυτα µε το κενό του υποκειµένου. Αυτό βέβαια δεν αποκλείει τη δυνατότητα χρησιµοποιήσεως ενός απλού εµβολιαστηρίου. Σε περίπτωση µεγάλης διαφοράς στις επιφάνειες εµβολίου-υποκειµένου, αν το µεν εµβόλιο είναι µεγαλύτερο τότε κόβονται οι άκρες ώστε να συµπέσει το εµβόλιο στην περιοχή του υποκειµένου, ενώ αν είναι µικρότερο, τότε καλό θα ήταν να επαλειφθούν να κενά του υποκειµένου µε κόλλα εµβολιασµού, προς αποφυγή

10 64 αφυδάτωσης, µε προσοχή ώστε να µην εισχωρήσει η κόλλα στην επιφάνεια συγκόλλησης εµβολίου-υποκειµένου. Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές όσον αφορά την τοµή του υποκειµένου, µε χαρακτηριστική αυτή που σχηµατίζεται κεφαλαίο γιώτα «Ι» και ο φλοιός ανοίγει σαν παντζούρι, ώστε να δεχτεί το εµβόλιο. Σε αυτήν την περίπτωση δε χρειάζεται να ανησυχούµε για το αν ταιριάζουν απόλυτα το εµβόλιο µε το κενό στο υποκείµενο. Παραλλαγή επίσης του πλακίτη θεωρείται και ο αυλοειδής ενοφθαλµισµός (Εικόνα 8), όπου τόσο στο εµβόλιο όσο και στο υποκείµενο, αποκόπτεται περιµετρικά ολόκληρη η περιοχή του φλοιού, σχηµατίζοντας έτσι έναν κύλινδρο. Σε περίπτωση που τα δύο συµβαλλόµενα µέρη έχουν την ίδια διάµετρο τότε η εφαρµογή είναι τέλεια. Ενώ σε αντίθετη περίπτωση προσέχουµε ώστε να επιλέγουµε εµβόλια µε τουλάχιστον µεγαλύτερη διάµετρο αυτής του υποκειµένου, τα οποία στη συνέχεια κόβονται και προσαρµόζονται στην περιοχή του υποκειµένου. Στην αντίθετη περίπτωση, όση επιφάνεια του υποκειµένου παραµένει ακάλυπτη, καλύπτεται µε κόλλα εµβολιασµού, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως. Ηµιµαγιόρκιος ενοφθαλµισµός (Εικόνα 9). Βρίσκει κυρίως εφαρµογή σε εµβολιασµού αµπέλου και άλλων ειδών και λιγότερο καρποφόρων δένδρων. Μπορεί να εφαρµοστεί όταν δεν αποκολλάται εύκολα ο φλοιός είτε από το εµβόλιο είτε από το υποκείµενο. Μπορεί να εφαρµοστεί µε µεγάλη επιτυχία µε ειδικά εµβολιαστήρια, τα οποία αποκόπτουν ακριβώς το ίδιο τεµάχιο από το υποκείµενο και από το εµβόλιο, µε αποτέλεσµα την πλήρη σύµπτωση των δύο τµηµάτων. Η περιγραφή του φαίνεται στα σχήµατα που ακολουθούν. Πρακτικό µέρος. Παραλαβή εµβολιοφόρων βλαστών. Προετοιµασία υποκειµένου. Εκτέλεση τοµών στο υποκείµενο και στον εµβολιοφόρο βλαστό για πραγµατοποίηση ασπιδιωτού µε όρθιο «Τ», ασπιδιωτού µε ανεστραµµένο «Τ» και πλακίτη. Τοποθέτηση εµβολίων και δέσιµο αυτών. Εξοικείωση των φοιτητών µε εµβολιαστήρι εκτέλεσης παραλλαγών του ηµιµαγιόρκιου.

11 65 Εικόνα 1. Εµβολιαστήρια χρησιµοποιούνται στον πλακίτη. που Εικόνα 2. Κοινά εµβολιαστήρια γενικής χρήσεως. Εικόνα 3. Σχεδιαγραµµατική απεικόνιση ασπιδιωτού ενοφθαλµισµού µε όρθιο «Τ»

12 66 Εικόνα 4. «Γεµάτο» µάτι (αριστερά) και Εικόνα 5. Επιτυχηµένος ενοφθαλµισµός «άδειο» δεξιά. (έκπτυξη οφθαλµού). Εικόνα 6. Αποτυχηµένος ενοφθαλµισµός (νέκρωση ασπιδίου).

13 Εικόνα 7. Στάδιο στάδιο η πορεία εκτέλεσης πλακίτη ενοφθαλµισµού. 67

14 68 Εικόνα 8. Αυλοειδής ενοφθαλµισµός. Εικόνα 9. Ηµιµαγιόρκειος ενοφθαλµισµός.

Το κλάδεμα καρποφορίας στα Μονόκλωνα δένδρα κερασιάς

Το κλάδεμα καρποφορίας στα Μονόκλωνα δένδρα κερασιάς Το κλάδεμα καρποφορίας στα Μονόκλωνα δένδρα κερασιάς Κωνσταντίνος Καζαντζής 1 και Πασχάλης Αποστόλου 2 1 ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων, Τ.Θ. 122, 592 00 Νάουσα 2 «Φυτώρια Αποστόλου», 592 00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΕΥΜΑ. Η αποκοπή μερών του δένδρου ονομάζεται κλάδευμα Αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη καλλιεργητική τεχνική Με το κλάδευμα ρυθμίζουμε:

ΚΛΑΔΕΥΜΑ. Η αποκοπή μερών του δένδρου ονομάζεται κλάδευμα Αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη καλλιεργητική τεχνική Με το κλάδευμα ρυθμίζουμε: ΚΛΑΔΕΥΜΑ Η αποκοπή μερών του δένδρου ονομάζεται κλάδευμα Αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη καλλιεργητική τεχνική Με το κλάδευμα ρυθμίζουμε: Στα νεαρά δένδρα το μέγεθος και το σχήμα τους Στα ενήλικα δένδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΚΙΑ ΣΥΚΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

ΣΥΚΙΑ ΣΥΚΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΥΚΙΑ Καταγωγή: Ν. Αραβία Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Moraceae FicuscaricaL. Βοτανικοί Χαρακτήρες Θηλυκοδίοικο (αρρενοσυκιά-µόνοικο, ηµεροσυκιά θηλυκά άνθη) Φυλλοβόλο Μέτριο έως µεγάλο µέγεθος, µαλακό ξύλο

Διαβάστε περισσότερα

γνωστό ως μονόκλωνο γραμμικό σύστημα, διαμόρφωσης των δένδρων κερασιάς

γνωστό ως μονόκλωνο γραμμικό σύστημα, διαμόρφωσης των δένδρων κερασιάς Το μονόκλωνο γραμμικό σύστημα διαμόρφωσης των δένδρων κερασιάς Προϋποθέσεις Εγκατάσταση Διαμόρφωση των δένδρων Κλάδεμα καρποφορίας Κωνσταντίνος Καζαντζής, Τεχνολόγος Γεωπονίας Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγή Ευκαλύπτων Γιαννάκης Βαρνάβα Μελισσοκόμος

Αναπαραγωγή Ευκαλύπτων Γιαννάκης Βαρνάβα Μελισσοκόμος Αναπαραγωγή Ευκαλύπτων Γιαννάκης Βαρνάβα Μελισσοκόμος Το παρόν άρθρο το θεωρώ συνέχεια των προηγούμενων άρθρων σχετικά με τους ευκαλύπτους και μετά από πολλές ερωτήσεις φίλων μελισσοκόμων σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ. Εργαστήριο 2 ο. Υλικό Καλλιέργειας. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ. Εργαστήριο 2 ο. Υλικό Καλλιέργειας. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ IN VITRO Εργαστήριο 2 ο Υλικό Καλλιέργειας Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ o Ο ζυγώτης εμφανίζει ολοδυναμικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΚΙΑ. Γραμματικός Διονύσιος, Γεωπόνος, Msc Τμήμα Αμπέλου & Ξ. Κ. Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής

ΣΥΚΙΑ. Γραμματικός Διονύσιος, Γεωπόνος, Msc Τμήμα Αμπέλου & Ξ. Κ. Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΣΥΚΙΑ Γραμματικός Διονύσιος, Γεωπόνος, Msc Τμήμα Αμπέλου & Ξ. Κ. Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΒΟΤΑΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ Τάξη των Αγγειόσπερμων Δικότυλων φυτών. Οικογένεια Moraceae, γένος Ficus, είδος Carica.

Διαβάστε περισσότερα

Η αχλαδιά αφού φυτευτεί στο χωράφι κλαδεύεται στα 70εκ-120εκ από το έδαφος. Έκτοτε αφήνουμε το δέντρο να αναπτυχθεί μέχρι την αρχή του 3 ου

Η αχλαδιά αφού φυτευτεί στο χωράφι κλαδεύεται στα 70εκ-120εκ από το έδαφος. Έκτοτε αφήνουμε το δέντρο να αναπτυχθεί μέχρι την αρχή του 3 ου Αχλάδι Έχει πάρα πολλές ποικιλίες και υποποικιλίες. Είναι φυλλοβόλο δέντρο και ευδοκιμεί σε μέρη που δεν χαρακτηρίζονται ούτε από την υπερβολική ζέστη ούτε από το υπερβολικό κρύο. Καλλιεργείται σε όλη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ Οι ελιές και το ελαιόλαδο αποτελούν βασικό στοιχείο της διατροφής των Ελλήνων από την αρχαιότητα ακόμη. Επίσης αποτελούν ουσιαστικό μέρος της Μεσογειακής δίαιτας για την οποία τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Αντοχήστονπαγετόκαι Φυσιολογικέςανωµαλίεςστην καλλιέργειατηςροδιάς

Αντοχήστονπαγετόκαι Φυσιολογικέςανωµαλίεςστην καλλιέργειατηςροδιάς Αντοχήστονπαγετόκαι Φυσιολογικέςανωµαλίεςστην καλλιέργειατηςροδιάς ρ. Παυλίνα ρογούδη, Αναπληρώτρια Ερευνήτρια ιεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός ΗΜΗΤΡΑ, Νάουσα Νάουσα, Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Βέμμος Σταύρος. 2. Καρυδιά. Εισαγωγή 4/4/2013

Βέμμος Σταύρος. 2. Καρυδιά. Εισαγωγή 4/4/2013 2. Καρυδιά Εισαγωγή Ιστορικό Κατάγεται από τα Καρπάθια βουνά. Από το Ιράν ήλθε στην Ελλάδα, από Έλληνες εξαπλώθηκε στη Ρώμη, στη Γαλλία, την Ισπανία, Αμερική κ.α. Εξέλιξη της καλλιέργειας στη χώρα μας

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομίες στην ελαιοκαλλιέργεια

Καινοτομίες στην ελαιοκαλλιέργεια του R. Gucci Πανεπιστήμιο Πίζας, Τομέας καλλιέργειας και προστασίας της δενδροκομίας Καινοτομίες στην ελαιοκαλλιέργεια Η καλλιέργεια της ελιάς, του ελαιόδεντρου συσχετίζεται συνήθως με την παράδοση. Συναντάμε

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση των δένδρων κερασιάς σε U.F.O.

Διαμόρφωση των δένδρων κερασιάς σε U.F.O. Διαμόρφωση των δένδρων κερασιάς σε U.F.O. Κωνσταντίνος Καζαντζής & Ανθούλα Δέλλα Τεχνολόγος Γεωπονίας & Γεωπόνος, αντίστοιχα, ΕΛ.Γ.Ο. «Δήμητρα», Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας Το UFO είναι ένα νέο

Διαβάστε περισσότερα

Ασθένειες της Κερασιάς

Ασθένειες της Κερασιάς Ασθένειες της Κερασιάς ΚΟΡΥΝΕΟ Stigmina carpophila ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΥΝΕΟΥ Συνθήκες αναπτύξεως: Ο υγρός και βροχερός καιρός αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην ανάπτυξη της ασθένειας. Οι μολύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

2. Άλλα γενικά µέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 1/6

2. Άλλα γενικά µέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 1/6 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Κλάδεµα δένδρων 1. Το κλάδεµα δένδρων τµήµατα των οποίων βρίσκονται κοντά σε ηλεκτροφόρους αγωγούς είναι ενέργεια απαραίτητη για να προληφθούν ατυχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Kαθοριστικός παράγοντας για την εμπορική καλλιέργεια της

Kαθοριστικός παράγοντας για την εμπορική καλλιέργεια της του Δρ. Σπύρου Λιονάκη, Γεωπόνου Καθηγητή Δενδροκομίας Τροπικά, Υποτροπικά & Μεσογειακά Καρποφόρα Δένδρα Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Κρήτης (πρώην Ερευνητή στο Ινστιτούτο Ελιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους

Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους Εγχειρίδιο χρήσης Η παρούσα συσκευή πεδίου είναι ένα σύστημα μέτρησης χαρακτηριστικών εδάφους, όπως η Ηλεκτρική αγωγιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Κυρούδη Λαμπρινή. Η επίδραση του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών

Κυρούδη Λαμπρινή. Η επίδραση του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών Κυρούδη Λαμπρινή Η επίδραση του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Η έρευνα αυτή διαπραγματεύεται, θέλοντας να εξηγήσει τα εξής θέματα:- Ο ρόλος του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΔΡΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΔΡΑ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΠΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΔΡΑ Για τη συστηματική μελέτη του τρόπου καρποφορίας τα καρποφόρα δένδρα χωρίστηκαν σε διάφορες ομάδες: α) Σε αυτές που τα είδη

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικά προϊόντα κήπου. του γκαζόν

Βιολογικά προϊόντα κήπου. του γκαζόν Δωρεάν Δωρεάν συμβουλές συμβουλές Βιολογικά προϊόντα κήπου Το σύστημα περιποίησης του γκαζόν Ο χλοοτάπητας το "πράσινο σαλόνι"! Το μυστικό......κρύβεται σε ένα σύστημα περιποίησης γκαζόν που καλύπτει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΕΧΝΗΤΗ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΕΧΝΗΤΗ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ 1 Ύπερος ( ): ωοθήκη (εμβρυόσακος), στύλος, στίγμα Ανδρείο ( ): στήμονες (νήμα, ανθήρας) στίγμα στύλος πέταλο ανθήρας νήμα σέπαλο ωοθήκη εμβρυόσακος Τυπικό τέλειο άνθος

Διαβάστε περισσότερα

Καρυδιά. Φυσιολογία καρυδιάς. Ποικιλίες της καρυδιάς. Υποκείμενα - Πολλαπλασιασμός

Καρυδιά. Φυσιολογία καρυδιάς. Ποικιλίες της καρυδιάς. Υποκείμενα - Πολλαπλασιασμός Καρυδιά Όλες οι καλλιεργούμενες ποικιλίες από Juglans regia. Στην Καλιφόρνια οι J. nigra και κύρια η J. hindsii μόνο για υποκείμενο και υβρίδια. Μεγάλη παραγωγή σε ΗΠΑ (>40% της παγκόσμιας παραγωγής).

Διαβάστε περισσότερα

αναπτύσσεται και αποδίδει σε συγκεκριµένο έδαφος, κλίµα, υψόµετρο υγρασία και έκθεση. Εποχή φύτευσης

αναπτύσσεται και αποδίδει σε συγκεκριµένο έδαφος, κλίµα, υψόµετρο υγρασία και έκθεση. Εποχή φύτευσης Οδηγός φυτεύσεων Επιλογή θέσης φύτευσης Η θέση φύτευσης επιλέγεται, µε βάση τις τοπικές συνθήκες, το µέγεθος της επέµβασης και το σκοπό που θα εξυπηρετήσει. Η επιβίωση του φυτού κρίνεται από το βάθος του

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο ασικών Ερευνών. πολύτιµες ιδιότητες»

Ινστιτούτο ασικών Ερευνών. πολύτιµες ιδιότητες» ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ινστιτούτο ασικών Ερευνών (Βασιλικά, Λουτρά Θέρµης) ρ. Ιωάννης Σπανός Τακτικός Ερευνητής «Κρανιά: Μία νέα καλλιέργεια µε πολύτιµες ιδιότητες» Λαµία, 16Μαϊου 2012 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΛΑΔΙΣΚΩΝ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ Χειμώνας / Ανοιξη Άνθηση Ανάπτυξη καρπών ΦΟΥΖΙΚΟΚΚΟ ΜΟΝΙΛΙΑ ΠΤΩΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΦΟΥΣΚΩΜΑ ΜΑΤΙΩΝ ΡΟΔΙΝΗ ΚΟΡΥΦΗ ΑΝΘΗΣΗ-ΠΤΩΣΗ ΠΕΤΑΛΩΝ ΠΤΩΣΗ ΚΑΛΥΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ - ΚΟΥΤΙ v.2b. οδηγίες κατασκευής και χρήσης parathirofyllo@riseup.net

ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ - ΚΟΥΤΙ v.2b. οδηγίες κατασκευής και χρήσης parathirofyllo@riseup.net ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ - ΚΟΥΤΙ v.2b οδηγίες κατασκευής και χρήσης parathirofyllo@riseup.net ΥΛΙΚΑ 4 κομμάτια κόντρα-πλακέ Αν βρείτε πάχους 8mm χρησιμοποιείστε αυτές τις διαστάσεις: 37 Χ 50 εκ (βάση) 37 X 45 εκ

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μαζαράκης Αθήνα 2010

Νίκος Μαζαράκης Αθήνα 2010 Νίκος Μαζαράκης Αθήνα 2010 Οι χάρτες των 850 Hpa είναι ένα από τα βασικά προγνωστικά επίπεδα για τη παράµετρο της θερµοκρασίας. Την πίεση των 850 Hpa τη συναντάµε στην ατµόσφαιρα σε ένα µέσο ύψος περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΝΑ ΦΟΥΛΙΔΗ Προϊσταμένη του τμήματος Πυρηνοκάρπων - Μηλοειδών Διεύθυνση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΥΠΑΑΤ ΛΑΡΙΣΑ 22-02-2013 ΜΥΡΤΙΛΟ 2 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ Υψηλό κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Κερασιά. Διαμόρφωση των δένδρων κερασιασ σε ισπανικό θάμνο

Κερασιά. Διαμόρφωση των δένδρων κερασιασ σε ισπανικό θάμνο ειδικά άρθρά Διαμόρφωση των δένδρων κερασιασ σε ισπανικό θάμνο κωνσταντίνος καζαντζής ΕΛ.Γ.Ο. «Δήμητρα», Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας Κερασιά Ο ισπανικός θάμνος

Διαβάστε περισσότερα

Βερικοκιά. Prunus armeniaca

Βερικοκιά. Prunus armeniaca Βερικοκιά Prunus armeniaca Χώρες που παράγουν σημαντικές ποσότητες βερυκόκκου: Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία Ελλάδα 60.000-40.000 τόνους/έτος ένδρο βερικοκιάς Prunus armeniaca L. - κατάγεται

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών.

Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών. Μ4 Εύρεση της πυκνότητας στερεών και υγρών. 1 Σκοπός Στην άσκηση αυτή προσδιορίζεται πειραματικά η πυκνότητα του υλικού ενός στερεού σώματος. Το στερεό αυτό σώμα βυθίζεται ή επιπλέει σε υγρό γνωστής πυκνότητας

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός και οργάνωση του. 2.1 Έδαφος γεµάτο ζωή Α ΜΕΡΟΣ (70 ) 2.1.1 Η διαδικασία δηµιουργίας χούµους στο έδαφος

1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός και οργάνωση του. 2.1 Έδαφος γεµάτο ζωή Α ΜΕΡΟΣ (70 ) 2.1.1 Η διαδικασία δηµιουργίας χούµους στο έδαφος Σεµινάριο Οικολογικό περιβόλι & ανθόκηποι ταράτσας Το σεµινάριο αποτελείται από 20 µαθήµατα των 10 συναντήσεων Σύνολο: 35 εκπαιδευτικές ώρες 1 η Συνάντηση (1 ο µάθηµα) 1.1 Οικολογικό περιβόλι. Σχεδιασµός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για Ασθενείς που Φέρουν Νάρθηκες

Οδηγίες για Ασθενείς που Φέρουν Νάρθηκες Οδηγίες για Ασθενείς που Φέρουν Νάρθηκες Ποιος είναι ο σκοπός της χρήσης ναρθήκων; Οι νάρθηκες που τοποθετούνται στα άνω και στα κάτω άκρα έχουν ως σκοπό την ακινητοποίηση ενός μέρους του σώματος προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Άρθρο AN009 JUN-2009

Τεχνικό Άρθρο AN009 JUN-2009 Τεχνικό Άρθρο JUN-2009 Εφαρµογές ιαφορικών Θερµοστατών Γενικά Τα σύγχρονα συστήµατα θέρµανσης γίνονται ολοένα και πολυπλοκότερα. Οι σύγχρονες ανάγκες επιβάλλουν την ενσωµάτωση εξελιγµένων υποσυστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΛΑ ΙΑ ΑΧΛΑ ΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Καταγωγή: υτική Ασία και Βόρεια Ασία Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Rosaceae Pyruscommunis L. P. pyrifolia, κ.ά.

ΑΧΛΑ ΙΑ ΑΧΛΑ ΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Καταγωγή: υτική Ασία και Βόρεια Ασία Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Rosaceae Pyruscommunis L. P. pyrifolia, κ.ά. ΑΧΛΑ ΙΑ Καταγωγή: υτική Ασία και Βόρεια Ασία Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Rosaceae Pyruscommunis L. P. pyrifolia, κ.ά. Οι περισσότερες ποικιλίες είναι διπλοειδείς, αλλά υπάρχουν και τριπλοειδείς και τετραπλοειδείς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ REHAU

ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ REHAU ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ REHAU ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ Τα παράθυρα με προφίλ REHAU χαρακτηρίζονται από την ποιότητα, τα σύγχρονα τεχνολογικά πρότυπα, τον πρακτικό χειρισμό και τη μεγάλη ευκολία στη

Διαβάστε περισσότερα

Next. Πάνελ Maico για εσωτερικές και εξωτερικές πόρτες. Τασκούδης Χρήστος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Δομικά υλικά Τηλ. 2310709136-574936-574990 Φάξ 2310709152

Next. Πάνελ Maico για εσωτερικές και εξωτερικές πόρτες. Τασκούδης Χρήστος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Δομικά υλικά Τηλ. 2310709136-574936-574990 Φάξ 2310709152 Τασκούδης Χρήστος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Δομικά υλικά Τηλ. 2310709136-574936-574990 Φάξ 2310709152 Next - Πάνελ για ξύλινες πόρτες εισόδου Next Πάνελ Maico για εσωτερικές και εξωτερικές πόρτες Γιατί επιλέγουμε

Διαβάστε περισσότερα

www.domil.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ

www.domil.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ www.domil.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποσυναρµολογηµενη διάταξη µονόφυλλου ανοιγόµενου παραθυρου..σελ 3 Πίνακας απαιτούµενων εξαρτηµάτων..σελ 4 Συναρµολόγηση κάσας.....σελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥ ΙΑ. Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων ιεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός ΗΜΗΤΡΑ, Νάουσα

ΚΑΡΥ ΙΑ. Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων ιεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός ΗΜΗΤΡΑ, Νάουσα ΚΑΡΥ ΙΑ ρ. Παυλίνα ρογούδη, Αναπληρώτρια Ερευνήτρια Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων ιεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός ΗΜΗΤΡΑ, Νάουσα Νάουσα, Ιστοσελίδα www.pomologyinstitute.gr Η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Οι ιστοί συγκροτούν όργανα

Κεφάλαιο 3. Οι ιστοί συγκροτούν όργανα Κεφάλαιο 3 Οι ιστοί συγκροτούν όργανα Τα µέρη ενός αντιπροσωπευτικού σπερµατόφυτου Οβλαστός: (α) στηρίζει τα φύλλα και τα άνθη, (β) µεταφέρει νερό και ανόργανα άλατα από τις ρίζες προς όλα τα εναέρια µέρη

Διαβάστε περισσότερα

AYΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

AYΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ AYΞΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ Χ.Κ. ΚΙΤΣΑΚΗ 2008 1 Αντικείμενα της ενότητας Ορισμοί και έννοιες Σκοπός των διεργασιών της ανάπτυξης Πού και πώς πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

[ΚΑΜΨΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;]

[ΚΑΜΨΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;] ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Ε ΜΑΙΟΣ 2013 [ΚΑΜΨΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;] [] Του Μηχ. Μηχανικού Αγγέλου Αλέξανδρου Η σωστή ακτίνα καμπυλότητας ανά υλικό παίζει καίριο ρόλο στην βέλτιστη ποιότητα μίας καμπύλης ή κούρμπας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Με το σχεδιασµό επιφάνειας (Custom επιφάνεια) µπορούµε να σχεδιάσουµε επιφάνειες και αντικείµενα που δεν υπάρχουν στους καταλόγους του 1992. Τι µπορούµε να κάνουµε µε το σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ (SCREENS) ΈΚΔΟΣΗ 2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ (SCREENS) ΈΚΔΟΣΗ 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ (SCREENS) ΈΚΔΟΣΗ 2011 Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑΣ Ο Βορράς και η Ανατολή κάθονται στην ίδια πλευρά του χωρίσματος, καθ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Είναι ευθύνη του Βορρά να τοποθετήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ I Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα

ΠΕΙΡΑΜΑ I Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα ΠΕΙΡΑΜΑ I Απλές Μετρήσεις και Σφάλµατα Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα χρησιµοποιήσουµε βασικά όργανα του εργαστηρίου (διαστηµόµετρο, µικρόµετρο, χρονόµετρο) προκειµένου να: Να µετρήσουµε την πυκνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 19 Γ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βασικότερες κατεργασίες με αφαίρεση υλικού και οι εργαλειομηχανές στις οποίες γίνονται οι αντίστοιχες κατεργασίες, είναι : Κατεργασία Τόρνευση Φραιζάρισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ 6.. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για τον υπολογισµό των τάσεων και των παραµορφώσεων ενός σώµατος, που δέχεται φορτία, δηλ. ενός φορέα, είναι βασικό δεδοµένο ή ζητούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Στόχος(οι): Η διαπαιδαγώγηση των μαθητών γύρω από το ζήτημα της ενεργειακής αποδοτικότητας στα σχολεία με έμφαση στην χρήση των παραθύρων (εφόσον επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

Ανθοκομία (Εργαστήριο)

Ανθοκομία (Εργαστήριο) Ανθοκομία (Εργαστήριο) Α. Λιόπα-Τσακαλίδη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4 Πολλαπλασιασμός ανθοκομικών φυτών 2 Στα θερμοκήπια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 1ο

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 1ο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 1ο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Ένας άνθρωπος μολύνεται από έναν ιό. Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τις συγκεντρώσεις των αντιγόνων και των αντισωμάτων αυτού του ανθρώπου κατά

Διαβάστε περισσότερα

200 κ.εκ. ATONIK SL K-22853/31007 - GREECE

200 κ.εκ. ATONIK SL K-22853/31007 - GREECE 071047 K-22853 (12 pages) 20/07/10 10:52 Page 1 K-22853/31007 - GREECE - (COVER) PAGE 1 ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΑΡ. ΕΓΚΡ. ΥΠ. ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Σας αποστέλλουμε τις προτεινόμενες απαντήσεις που αφορούν τα θέματα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας των Ημερησίων Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β ).

Σας αποστέλλουμε τις προτεινόμενες απαντήσεις που αφορούν τα θέματα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας των Ημερησίων Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β ). Αθήνα, 20/5/2015 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Σας αποστέλλουμε τις προτεινόμενες απαντήσεις που αφορούν τα θέματα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας των Ημερησίων Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β ). Η

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ. Θέμα: «Μελέτη της βολής με κατασκευή και εκτόξευση χάρτινων πυραύλων με χρήση εκτοξευτή που λειτουργεί με πιεσμένο αέρα»

ΦΥΣΙΚΗ. Θέμα: «Μελέτη της βολής με κατασκευή και εκτόξευση χάρτινων πυραύλων με χρήση εκτοξευτή που λειτουργεί με πιεσμένο αέρα» ΦΥΣΙΚΗ Θέμα: «Μελέτη της βολής με κατασκευή και εκτόξευση χάρτινων πυραύλων με χρήση εκτοξευτή που λειτουργεί με πιεσμένο αέρα» Τάξη Γ : Λεμπιδάκης Αποστόλης, Καπετανάκης Δημήτρης, Κοπιδάκης Γιώργος, Ζαμπετάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ- Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 0 Μαΐου 05 Ώρα : 0:0 - :00 ΘΕΜΑ 0 (µονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ Ι Σημειώσεις για ειδικά θέματα

ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ Ι Σημειώσεις για ειδικά θέματα 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ Αναπλ. Καθηγητής Γιώργος Νάνος ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ Ι Σημειώσεις για ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ - ΚΟΧΛΙΕΣ Διαμόρφωση Σπειρώματος Το σπείρωμα δημιουργείται από την κίνηση ενός παράγοντος σχήματος (τρίγωνο, ορθογώνιο κλπ) πάνω σε έλικα που

Διαβάστε περισσότερα

071326 K-31951 (24 pages) 16/09/13 14:03 Page1 K-31951/31307 - GREECE - (GLUE PAGE) - PAGE 1

071326 K-31951 (24 pages) 16/09/13 14:03 Page1 K-31951/31307 - GREECE - (GLUE PAGE) - PAGE 1 071326 K-31951 (24 pages) 16/09/13 14:03 Page1 K-31951/31307 - GREECE - (GLUE PAGE) - PAGE 1 071326 K-31951 (24 pages) 16/09/13 14:03 Page2 K-31951/31307 - GREECE - (BASE) - PAGE 2 ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Θέρμανση Μη θερμαινόμενα Ελαφρώς θερμαινόμενα Πλήρως θερμαινόμενα θερμοκήπια Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτρια: Τέλλου Βασιλική, Α.Μ. 331/03 Επιβλέπων: κ. Παλάτος Γεώργιος Καθηγητής Εφαρµογών

Φοιτήτρια: Τέλλου Βασιλική, Α.Μ. 331/03 Επιβλέπων: κ. Παλάτος Γεώργιος Καθηγητής Εφαρµογών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Φοιτήτρια: Τέλλου Βασιλική, Α.Μ. 331/03 Επιβλέπων: κ. Παλάτος Γεώργιος Καθηγητής Εφαρµογών ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. Οι ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. Οι ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Οι ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Το ηλεκτρικό ρεύµα εκτός από την τεράστια συνεισφορά στην ανθρώπινη πρόοδο δεν παύει να εγκυµονεί πάντοτε µεγάλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ρ. Ρούσσος Πέτρος 1 ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ. Φλέµινγκ 15, Μαρούσι 151 23 (τηλ. 210-6800900) Η ελιά πολλαπλασιάζεται σχετικά εύκολα, σε σύγκριση µε άλλα οπωροφόρα δένδρα και µάλιστα εφαρµόζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Τεχνικές οδηγίες για τις µετρήσεις θερµοκρασίας και σχετικής υγρασίας στους χώρους εργασίας

Θέµα: Τεχνικές οδηγίες για τις µετρήσεις θερµοκρασίας και σχετικής υγρασίας στους χώρους εργασίας ΕΓΓΥΚΛΙΟΣ: 140120/24-7-89 του Υπουργείου Εργασίας Θέµα: Τεχνικές οδηγίες για τις µετρήσεις θερµοκρασίας και σχετικής υγρασίας στους χώρους εργασίας Α. Μετρήσεις µε το χειροκίνητο περιστρεφόµενο υγρόµετρο

Διαβάστε περισσότερα

Το κόκκινο σκαθάρι Rhynchophorus ferrugineus Απειλεί το φοινικόδασος Ενημερώσου Προστάτευσε το φοινικόδασος

Το κόκκινο σκαθάρι Rhynchophorus ferrugineus Απειλεί το φοινικόδασος Ενημερώσου Προστάτευσε το φοινικόδασος Το κόκκινο σκαθάρι Rhynchophorus ferrugineus Απειλεί το φοινικόδασος Ενημερώσου Προστάτευσε το φοινικόδασος Ο κόκκινος ρυγχωτός κάνθαρος (σκαθάρι) το έντοµο δηλαδή Rhynchophorus ferrugineus, είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικά προϊόντα κήπου. Οδηγός για εύκολη και γρήγορη κομποστοποίηση

Βιολογικά προϊόντα κήπου. Οδηγός για εύκολη και γρήγορη κομποστοποίηση Δωρεάν Δωρεάν συμβουλές συμβουλές Βιολογικά προϊόντα κήπου Οδηγός για εύκολη και γρήγορη κομποστοποίηση Η φύση ως πρότυπο Σε κάθε τετραγωνικό εκατοστό εδάφους, υπάρχουν εκατομμύρια μικροοργανισμοί που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Γενικά: Οι συχνότερες επισκευές ενίσχυσης έχουν ως υλικά συγκόλλησης των ρωγµών του σκυροδέµατος τις εποξειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΔΥΟ (2)

AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΔΥΟ (2) AΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΔΥΟ (2) ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: 1. Απεικόνιση του θέματος στον καθορισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης Η ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 1

Νίκος Χαριτωνίδης Η ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ 1 Νίκος Χαριτωνίδης Η ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ Τα φρούτα και λαχανικά υφίστανται µια φυσιολογική διεργασία, η οποία ονοµάζεται ωρίµανση. Η ωρίµανση συχνά είναι επιθυµητή για το

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο.

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 63 6. Άσκηση 6 Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. 6.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης αυτής, καθώς και των δύο εποµένων, είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ Η επιτυχία μιας ανθοκομικής καλλιέργειας στην ύπαιθρο εξασφαλίζεται όταν οι συνθήκες είναι οι κατάλληλες για ένα συγκεκριμένο είδος.

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά που χρειαζόμαστε

Υλικά που χρειαζόμαστε Θέρμανση νερού σε ηλιακό συλλέκτη και κατασκευή ενός ηλιακού θερμοσίφωνα Η Ελλάδα έχει περίπου το 1/4 των ηλιακών θερμοσιφώνων από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το διαπιστώνουμε εύκολα αν κοιτάξουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υαλοπίνακες

Ενεργειακοί Υαλοπίνακες Ενεργειακοί Υαλοπίνακες Μπορεί η οικολογική προσέγγιση μιας πιο λελογισμένης χρήσης των ενεργειακών πόρων του πλανήτη να προσπαθεί εδώ και πολλά χρόνια να μας πείσει για μια οικονομικότερη χρήση των πηγών

Διαβάστε περισσότερα

ροµολόγηση πακέτων σε δίκτυα υπολογιστών

ροµολόγηση πακέτων σε δίκτυα υπολογιστών ροµολόγηση πακέτων σε δίκτυα υπολογιστών Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το µάθηµα Αλγόριθµοι Επικοινωνιών Ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 1 Εισαγωγή Οι παρακάτω σηµειώσεις παρουσιάζουν την ανάλυση του άπληστου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ β Γυµνασίου

ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ β Γυµνασίου ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ β Γυµνασίου Οι µαθητές: Γεωργακοπούλου Ελευθερία Κατσαρός Νίκος Νάκου Τζωρτζίνα Πατρίκη Μαίρη Φωνιαδάκη Μαρία Οι Καθηγητές: ηµακοπούλου Ελένη Λιάπη Βασιλική Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ 4. Το ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας του βέλους που μεταφέρεται στο περιβάλλον του συστήματος μήλο-βέλος κατά τη διάρκεια της διάτρησης.

Δ 4. Το ποσοστό της αρχικής κινητικής ενέργειας του βέλους που μεταφέρεται στο περιβάλλον του συστήματος μήλο-βέλος κατά τη διάρκεια της διάτρησης. Σε οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται ακίνητο ένα μήλο μάζας Μ = 200 g. Ένα μικρό βέλος μάζας m = 40 g κινείται οριζόντια με ταχύτητα μέτρου, υ 1 = 10 m / s, χτυπά το μήλο με αποτέλεσμα να το διαπεράσει. Αν γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

NHS - ΕΣΥ ΠΑΝ ΗΜΙΑ ΓΡΙΠΗΣ. Σηµαντικές πληροφορίες για εσάς και την οικογένειά σας

NHS - ΕΣΥ ΠΑΝ ΗΜΙΑ ΓΡΙΠΗΣ. Σηµαντικές πληροφορίες για εσάς και την οικογένειά σας NHS - ΕΣΥ ΠΑΝ ΗΜΙΑ ΓΡΙΠΗΣ Σηµαντικές πληροφορίες για εσάς και την οικογένειά σας Πανδηµία γρίπης προβλέπεται τώρα από τους ειδικούς στον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας. Αυτό το φυλλάδιο περιγράφει την πανδηµική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ. Roto Fentro. Σύγχρονος σχεδιασµός Τέλεια λειτουργία.

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ. Roto Fentro. Σύγχρονος σχεδιασµός Τέλεια λειτουργία. ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ Roto Fentro Σύγχρονος σχεδιασµός Τέλεια λειτουργία. FENTRO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ. Fentro : Eνα ευέλικτο πρόγραµµα µηχανισµών παντζουριών πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

Η κίνηση του νερού εντός των φυτών (Soil-Plant-Atmosphere Continuum) Δημήτρης Κύρκας

Η κίνηση του νερού εντός των φυτών (Soil-Plant-Atmosphere Continuum) Δημήτρης Κύρκας Η κίνηση του νερού εντός των φυτών (Soil-Plant-Atmosphere Continuum) Δημήτρης Κύρκας Η Σεκόγια (Sequoia) «Redwood» είναι το ψηλότερο δέντρο στο κόσμο και βρίσκεται στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ 130 μέτρα ύψος

Διαβάστε περισσότερα

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων

8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων 8. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων Βασική θεωρία Σύνθεση δυνάμεων Συνισταμένη Σύνθεση δυνάμεων είναι η διαδικασία με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τη δύναμη εκείνη που προκαλεί τα ίδια αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

DIY: Κατασκευή πολυεστερικού Doorpanel 29/04/2006, 11:54 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΥ DOORPANEL ΣΕ ALFA ROMEO 33

DIY: Κατασκευή πολυεστερικού Doorpanel 29/04/2006, 11:54 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΥ DOORPANEL ΣΕ ALFA ROMEO 33 DIY: Κατασκευή πολυεστερικού Doorpanel 29/04/2006, 11:54 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΥ DOORPANEL ΣΕ ALFA ROMEO 33 Πρόκειται για µία κατασκευή σχετικά απλή η οποία όµως απαιτεί χρόνο και µεράκι. Σκοπός της είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΖΑΚΙΟΥ -ΠΛΑΤΟΣ -ΒΑΘΟΣ -ΥΨΟΣ -ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

FELCO 16 - Κλαδευτικό ψαλίδι - Υψηλής απόδοσης - Εργονομικό - Μικρό - Για αριστερόχειρες

FELCO 16 - Κλαδευτικό ψαλίδι - Υψηλής απόδοσης - Εργονομικό - Μικρό - Για αριστερόχειρες FELCO 16 - Κλαδευτικό ψαλίδι - Υψηλής απόδοσης - Εργονομικό - Μικρό - Για αριστερόχειρες Made in Switzerland by FELCO 7 8 3 9 2 9 1 0 0 6 4 7 > Αξιοπιστία: πρακτικές λαβές, ελαφριές και ισχυρές, από σφυρηλατημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 4. ΚΛΙΜΑΚΕΣ Ή ΣΚΑΛΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ή ΣΚΑΛΑ ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-06-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 10-06-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-01-00 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 01 Ανασχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσίευση: www.inarcadia.gr

ηµοσίευση: www.inarcadia.gr Η περίοδος µετά την εφαρµογή βιολογικής καταπολέµησης του έλκους της καστανιάς: Το θαύµα που περιµένουν οι καστανοκαλλιεργητές 1 Από το ρα Στέφ. ιαµαντή Ινστιτούτο ασικών Ερευνών Η καλλιέργεια της καστανιάς

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com Μιχάλης Μακρή EFIAP www.michalismakri.com Γιατί κάποιες φωτογραφίες είναι πιο ελκυστικές από τις άλλες; Γιατί κάποιες φωτογραφίες παραμένουν κρεμασμένες σε γκαλερί για μήνες ή και για χρόνια για να τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας. Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης:

Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας. Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης: Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης: παρόμοιο με του Cabri με αρκετές όμως διαφορές στην αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-06-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 07 Καθαρισµός Χώρων Πρασίνου 00 -

ΠΕΤΕΠ 10-06-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 07 Καθαρισµός Χώρων Πρασίνου 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-07-00 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 07 Καθαρισµός Χώρων Πρασίνου 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. β. Η μόλυνση των φυτικών προϊόντων από γεωργικά φάρμακα μπορεί να είτε άμεση είτε έμμεση. ΣΩΣΤΟ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 15/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα