Εµβολιασµοί Ενοφθαλµισµοί

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εµβολιασµοί Ενοφθαλµισµοί"

Transcript

1 55 Άσκηση 5 η Εµβολιασµοί Ενοφθαλµισµοί Με τον όρο εµβολιασµός εννοούµε την τεχνική που χρησιµοποιείται για να ενώσουµε µέρη διαφορετικών φυτών, φέρνοντας σε επαφή τα κάµβιά τους και δηµιουργώντας συνθήκες κατά τις οποίες οι κοµµένες επιφάνειες ενώνονται και µεγαλώνουν εφεξής µαζί ως ένα σώµα, ως ένα δισυπόστατο φυτό. Στους εµβολιασµούς χρησιµοποιούνται ορισµένοι όροι οι οποίοι περιγράφονται κατωτέρω: Υποκείµενο: το ένα από τα δύο φυτά που λαµβάνουν µέρος στον εµβολιασµό το οποίο συνεισφέρει στο δισυπόστατο φυτό το ριζικό του σύστηµα και µέρος του κορµού του. Σαν υποκείµενα µπορούν να χρησιµοποιηθούν τόσο σπορόφυτα όσο και κλωνικά υποκείµενα στο φυτώριο, ενώ επίσης και µεγάλης ηλικίας δένδρα, όταν πρόκειται για αλλαγή ποικιλίας. Ενδιάµεσο υποκείµενο: χρησιµοποιείται όταν η ένωση των δύο µερών δεν είναι ισχυρή, µε αποτέλεσµα αυτό να παρεµβάλλεται ανάµεσα στα δύο µέρη ώστε να ισχυροποιήσει την ένωση και να προλάβει τυχόν ασυµφωνίες (µη συγκόλληση µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών). Στο τελικό φυτό συνεισφέρει κυρίως µέρος του κορµού του. Εµβόλιο: το δεύτερο από τα φυτά, το οποίο ενώνεται µε το υποκείµενο ώστε στο τελικό δισυπόστατο φυτό να συνεισφέρει µέρος του κορµού του και την κόµη του. Αυτό αποτελεί και την καλλιεργούµενη ποικιλία. Ενοφθαλµισµός: από την ετυµολογία της λέξης, όταν ως εµβόλιο χρησιµοποιείται ένας µόνο οφθαλµός. Εγκεντρισµός: όταν ως εµβόλιο χρησιµοποιείται κεντράδι, τµήµα δηλαδή βλαστού το οποίο φέρει περισσότερους από έναν οφθαλµούς (συνήθως από 3-5 οφθαλµούς. Προσέγγισης: στον εµβολιασµό αυτόν τα δύο συµβαλλόµενα µέρη φέρονται απλά σε επαφή και δένονται, χωρίς να υπάρχει κάποια µηχανική υποστήριξη εκατέρωθεν. Επιτραπέζιος εµβολιασµός: όταν η τεχνική χρησιµοποιείται σε τραπέζι εργασίας. Αυτό προϋποθέτει ότι το υποκείµενο είτε έχει βγει από το έδαφος (γυµνόρριζο, είτε σε σακούλα) είτε η ριζοβολία και η συγκόλληση του εµβολίου µε το υποκείµενο θα γίνει σχεδόν ταυτόχρονα. Εµβολιασµός στο χωράφι: όταν ο εµβολιασµός γίνεται στο χωράφι, κυρίως όταν θέλουµε να αλλάξουµε την καλλιεργούµενη ποικιλία. Εµβολιασµός επικοτυλίου: σχετικά νέα τεχνική, όπου συνήθως ένα κεντράδι εµβολιάζεται σε επικοτύλιο νεαρού σποροφύτου. Hot callusing: όταν η παραγωγή κάλλου (καλλογέφυρας µεταξύ υποκειµένου εµβολίου) επάγεται µε τη βοήθεια θερµότητας, που παράγεται είτε από ηλεκτρικές αντιστάσεις είτε από σωλήνες όπου περνάει ζεστό νερό. Η τεχνική αυτή βρίσκει ευρεία εφαρµογή σε εµβολιασµούς φουντουκιάς και καρυδιάς. Μικροεγκεντρισµοί: εγκεντρισµοί µε µικρό και λεπτό τεµάχιο βλαστού που εµβολιάζονται σε σπορόφυτα στο φυτώριο. Βρίσκει εφαρµογή σε φυτώρια εσπεριδοειδών. In vitro εµβολιασµοί: οι εµβολιασµοί αυτοί γίνονται υπό ασηπτικές συνθήκες in vitro, µε σκοπό την παραγωγή φυτών απαλλαγµένων από ιώσεις (κυρίως). Έχει βρει εφαρµογή σε εσπεριδοειδή, κερασιά και µηλοειδή.

2 56 Συµφωνία ασυµφωνία: όροι που χαρακτηρίζουν την επιτυχηµένη ή αποτυχηµένη ένωση των συµβαλλοµένων µερών. Ασύµφωνοι συνδυασµοί αδυνατούν να ενωθούν και να λειτουργήσουν ως ένα ενιαίο φυτό. Η αδυναµία αυτή µπορεί να είναι ορατή από τις πρώτες κιόλας εβδοµάδες µετά τον εµβολιασµό, ενώ µπορεί και να συµβεί χρόνια αργότερα, µε µια ξαφνική ξήρανση του δένδρου (καθυστερηµένη ασυµφωνία, π.χ. καρυδιά). Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι οι τύποι εµβολιασµού είναι πολλοί και οι τεχνικές ακόµα περισσότερες. Για ποιους λόγους όµως εφαρµόζονται οι εµβολιασµοί και ποιους σκοπούς εξυπηρετούν? Συνοπτικά οι λόγοι εφαρµογής εµβολιασµών είναι οι κατώτεροι: Για να πάρουµε ιδιαίτερες µορφές συνδυασµούς φυτών Για να πολλαπλασιάσουµε φυτά τα οποία είναι δύσκολο ή αδύνατο να πολλαπλασιαστούν µε άλλο τρόπο Για να πολλαπλασιάσουµε αγενώς κλωνικό υλικό Για γρήγορο πολλαπλασιασµό φυτών (µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα) Για να εκµεταλλευτούµε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά υποκειµένων (κυρίως κλωνικών) όπως το ύψος, η ζωηρότητα, η αντοχή τους σε ασθένειες και εχθρούς και σε εδαφοκλιµατικές συνθήκες (ph, αλατότητα, CaCO 3, προβλήµατα επαναφύτευσης). Για µείωση του χρόνου εισόδου σε καρποφορία (συντόµευση της περιόδου νεανικότητας) Για έλεγχο ιώσεων Για επιδιόρθωση τυχόν ασύµφωνων συνδυασµών ή τραυµατισµένων δένδρων Για αλλαγή ποικιλίας. Όµως για να επιτύχουµε στους στόχους που προαναφέρθηκαν θα πρέπει να τηρηθούν ορισµένοι κανόνες και να γίνει ο εµβολιασµός µε συγκεκριµένη τεχνική. Αυτό προκαλεί ορισµένους περιορισµούς στην ευκολία πραγµατοποίησης εµβολιασµών από τον οιοδήποτε καθώς: Απαιτούνται ιδιαίτερες εγκαταστάσεις (πχ. για επιτραπέζιους εµβολιασµούς, ή εµβολιασµούς επικοτυλίων) Απαιτείται εξειδικευµένο προσωπικό, µε υψηλά ποσοστά επιτυχίας εµβολιασµών Απαιτούνται γνώσεις των δυνατών συνδυασµών υποκειµένων εµβολίων, προς αποφυγή προβληµάτων κυρίως καθυστερηµένης ασυµφωνίας, που θα φανερωθεί στο χωράφι του παραγωγού (η νέκρωση των δένδρων είναι το πιο κοινό σύµπτωµα) Έτσι λοιπόν για υψηλά ποσοστά επιτυχίας στους εµβολιασµούς θα πρέπει να έχουµε υπόψη τους βασικούς κανόνες που τους διέπουν, και που περιγράφονται κατωτέρω: Βοτανική συγγένεια: αυτό σηµαίνει ότι δεν µπορούν όλα τα είδη να εµβολιαστούν ή πιο απλά να επιτευχθεί ισχυρή ένωση µεταξύ τους. Η επιτυχία του εµβολιασµού είναι µεγάλη όταν εµβολιάζουµε φυτά της ίδιας ποικιλίας (η ένωση λειτουργεί ως περιοριστικός παράγοντας επηρεάζοντας την είσοδο σε καρποφορία των δένδρων), µεγάλη επίσης όταν εµβολιάζονται φυτά του ίδιου είδους, µικρότερη όταν εµβολιάζονται φυτά του ίδιου γένους, ακόµα µικρότερη όταν εµβολιάζονται φυτά εντός της ίδιας οικογένειας αλλά άλλων ειδών (πχ, Rutaceae, εµβολιασµός φυτού γένους Citrus σε υποκείµενο γένους

3 57 Poncirus) και ουσιαστικά µηδενίζεται όταν προσπαθούµε να εµβολιάσουµε φυτά διαφορετικών οικογενειών. Επαφή καµβίων: για να δηµιουργηθεί η καλλογέφυρα (ο συνδετικός ιστός µεταξύ υποκειµένου και εµβολίου) θα πρέπει τα κάµβια των συµβαλλοµένων µερών να έρθουν σε επαφή. ραστηριότητα καµβίων: δεν αρκεί όµως µόνο η επαφή των καµβίων, αλλά θα πρέπει τα κάµβια να είναι ενεργά, ώστε να παραχθεί η καλλογέφυρα αυτή. Η τεχνική και η δεξιοτεχνία του εµβολιαστή: για ορισµένα φυτικά είδη είναι προτιµότερος ένας συγκεκριµένος τύπος εµβολιασµού από κάποια άλλα είδη, ενώ σηµαντικότατο ρόλο παίζει και η δεξιοτεχνία του εµβολιαστή (για αυτό το λόγο πληρώνονται και ακριβά) αφού αυτός είναι που καλείται να εφαρµόσει όλους αυτούς τους κανόνες. Εποχή περιβαλλοντικοί παράγοντες: η εποχή επηρεάζει σηµαντικά τη δραστηριότητα των καµβίων, αφού ουσιαστικά το κάµβιο είναι ενεργό κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου (από την άνοιξη µέχρι το φθινόπωρο, η ακριβής διάρκεια βεβαίως διαφέρει ανάλογα µε την περιοχή νότια ή βόρεια). Από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες σηµαντικό ρόλο παίζει η θερµοκρασία, µε την επιθυµητή να κυµαίνεται µεταξύ C. Σηµαντικοί παράγοντες επίσης είναι η υγρασία, που αποτρέπει την αφυδάτωση των συµβαλλοµένων µερών και το οξυγόνο, που χρησιµοποιείται από τα µεριστωµατικά κύτταρα προς παραγωγή παρεγχυµατικών κυττάρων κάλλου. Οι υπόλοιποι κανόνες είναι λιγότερο σηµαντικοί αλλά δεν παύουν να είναι άκρως ουσιαστικοί αν οι προαναφερθέντες κανόνες έχουν τηρηθεί επακριβώς, αφού οποιοσδήποτε λάθος χειρισµός µπορεί να είναι υπεύθυνος για τη µείωση του ποσοστού επιτυχίας των εµβολιασµών. Φυτικά µέρη απαλλαγµένα ιών: αφού φαίνεται ότι ενώ παλαιότερα θεωρούνταν αδιανόητο να εµβολιασθούν δύο φυτικά είδη αυτό επετεύχθη όταν διαπιστώθηκε ότι η αδυναµία επιτυχούς εµβολιασµού οφείλονταν σε παρουσία ιώσεων Κατάλληλος εξοπλισµός: θεωρείται αδιανόητο η χρησιµοποίηση ακατάλληλου εξοπλισµού για την εκτέλεση των εµβολιασµών, αφού παίζει σηµαντικό ρόλο στην οµαλή κοπή των συµβαλλοµένων µερών (Εικόνες 1-2) Φροντίδες µετά τον εµβολιασµό: επίσης σηµαντικός παράγοντας που µπορεί να αποβεί ακόµα σηµαντικότερος αν δεν δοθεί η δέουσα προσοχή στις µετέπειτα του εµβολιασµού φροντίδες, οι οποίες όντας ακατάλληλες, µπορεί να οδηγήσουν στην αποτυχία ενός κατά τα άλλα πλήρως επιτυχούς εµβολιασµού. Οι κανόνες αυτοί µπορεί να αυξηθούν σε αριθµό ανάλογα µε το πόσο αυστηρός θέλει να είναι κάποιος. Πάντα όµως θα πρέπει να έχουµε υπόψη µας ότι οι βασικότεροι είναι οι αρχικώς αναφερθέντες και οι οποίοι αν δεν προσεχθούν δεν έχει νόηµα η περαιτέρω προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών εµβολιασµού. Επιλογή εµβολιοφόρων βλαστών. Η επιλογή των εµβολιοφόρων βλαστών πρέπει να γίνεται µε γνώµονα την πιστότητα της ποικιλίας και τη φυτοϋγεία αυτής. Πολλές φορές παρατηρείται αγορά µιας ποικιλίας που τελικά προκύπτει, κατά την περίοδο καρποφορίας, ότι καµία σχέση δεν έχει µε την ποικιλία την οποία θεωρητικά αγοράσαµε. Καλό είναι λοιπόν οι φυτωριούχοι να διατηρούν µητρική φυτεία ή να εξασφαλίζουν πιστοποιηµένους εµβολιοφόρους βλαστούς, πιστούς της ποικιλίας και υγιείς. Αυτό µπορεί να γίνει είτε

4 58 µε τη διατήρηση µητρικής φυτείας (υψηλό κόστος) ή µε το αυστηρό κλάδεµα ορισµένων δένδρων, που γνωρίζουµε την ποικιλία, προς αποφυγή καρποφορίας και επαγωγή µετρίας ζωηρότητας ξυλοφόρων βλαστών. Πρέπει να γνωρίζουµε ότι δένδρα τα οποία φέρουν ανθοφόρους οφθαλµούς πρέπει να ελέγχονται διεξοδικά, ώστε να αποφευχθεί η λήψη ανθοφόρων οφθαλµών ως εµβόλια, η οποία θα είχε ως αποτέλεσµα την άνθιση του οφθαλµού και την παραγωγή καρπού και όχι νέας βλάστησης της επιθυµητής ποικιλίας. Οι οφθαλµοί που προτιµούνται είναι οι ξυλοφόροι και σπάνια οι µικτοί. Οι εµβολιοφόροι βλαστοί είναι συνήθως ώριµοι βλαστοί τρέχουσας περιόδου (µετά τον Ιούνιο) ή κλάδοι ενός έτους, όταν ο εµβολιασµός πρόκειται να γίνει την άνοιξη. Κατά το καλοκαίρι επιλέγονται οφθαλµοί από το κεντρικό τµήµα του βλαστού (να είναι πλήρως ώριµοι και να µην έχουν πέσει σε λήθαργο) όταν πρόκειται για εµβολιασµούς κατά τον Ιούνιο µε αρχές Αυγούστου, ενώ λαµβάνεται το βασικό τµήµα του βλαστού καθώς προχωράµε προς τα τέλη Αυγούστου και το Σεπτέµβριο, µε γνώµονα τους ώριµους οφθαλµούς που έχουν πέσει σε λήθαργο, προς αποφυγή έκπτυξής τους λίγο πριν το χειµώνα και τυχόν καταστροφή της νέας βλάστησης από παγετό. Αυτό βέβαια εξαρτάται τόσο από το είδος (στη βερικοκιά η καµβιακή δραστηριότητα σταµατά νωρίς, ενώ στο GF 677 συνεχίζεται µέχρι και το φθινόπωρο) αλλά και από την περιοχή της χώρας (Νότια ή Βόρεια Ελλάδα). Όταν πρόκειται για εµβολιασµούς αργά την άνοιξη, τότε θα πρέπει να έχουµε φροντίσει ώστε να λάβουµε τους κλάδους κατά την περίοδο του χειµώνα, να τους συντηρήσουµε υπό χαµηλή θερµοκρασία και υψηλή υγρασία µέχρι την εποχή εµβολιασµού (µέσα σε σακούλα, τυλιγµένους µε βρεγµένη πετσέτα, και τοποθετηµένους στο ψυγείο). Σε αυτήν την περίπτωση, λίγες ώρες πριν τον εµβολιασµό, οι κλάδοι αυτοί βυθίζονται σε νερό προς ενυδάτωσή τους. Εποχή εµβολιασµών. Η εποχή εµβολιασµού παίζει σηµαντικό ρόλο στην επιτυχία αυτού. Πρέπει να έχουµε υπόψη µας ότι δεν διενεργούνται όλα τα είδη εµβολιασµών όλες τις εποχές. Συνοπτικά η εποχή εκτέλεσης των εµβολιασµών παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα: Εποχή Άνοιξη Καλοκαίρι Φθινόπωρο Εµβολιασµός Ενοφθαλµισµοί Εγκεντρισµοί Ενοφθαλµισµοί Ενοφθαλµισµοί Προετοιµασία και συντήρηση εµβολιοφόρων βλαστών Οι εµβολιοφόροι βλαστοί θα πρέπει να διακρίνονται από τις παρακάτω ιδιότητες: Να είναι πιστοί της ποικιλίας που θέλουµε να πολλαπλασιάσουµε και υγιείς, και για αυτό το λόγο καλό θα ήταν να διατηρούµε µητρική φυτεία µε τις ποικιλίες που εµπορεύεται το φυτώριο Να είναι ώριµοι κλάδοι ηλικίας 1-2 ετών Θα πρέπει να φέρουν ξυλοφόρους βλαστούς (καλό είναι να επιλέγονται εύρωστοι αλλά ώριµοι κλάδοι και όχι λαίµαργοι) Αν φέρουν φύλλα αυτά αποκόπτονται (σε περίπτωση που οι εµβολιοφόροι βλαστοί χρησιµοποιηθούν για ενοφθαλµισµούς τότε παραµένει τµήµα του µίσχου του φύλλου) Αφαιρείται το ¼ της κορυφής και της βάσης του βλαστού Η συντήρηση των εµβολιοφόρων βλαστών καλό θα ήταν να γίνεται υπό χαµηλή θερµοκρασία (2-5 0 C) και υψηλή σχετική υγρασία. Αυτό

5 59 επιτυγχάνεται µε τη συσκευασία των εµβολιοφόρων βλαστών ανά οµάδες, οι οποίοι τυλίγονται είτε µε βρεγµένο πανί, είτε µε βρεγµένο πριονίδι ή άλλο υλικό που διατηρεί την υγρασία του, την εισαγωγή τους σε σακούλα πολυαιθυλενίου η οποία κλείνεται ώστε να διατηρηθεί η υγρασία του περιτυλίγµατος και τέλος την τοποθέτηση του δέµατος στο ψυγείο. Καλό είναι να ελέγχεται η υγρασία του περιτυλίγµατος τακτικά κατά τη διάρκεια της συντήρησης. Τόσο πάνω στους βλαστούς όσο και στη σακούλα τοποθετούνται ταµπελάκια σήµανσης, µε πληροφορίες που αφορούν την ηµεροµηνία κοπής και την ποικιλία. Σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να χρησιµοποιηθεί και διάλυµα µυκητοκτόνου στο οποίο εµβαπτίζονται οι εµβολιοφόροι βλαστοί πριν τη συντήρησή τους. Σε περίπτωση που η χρησιµοποίηση των εµβολιοφόρων βλαστών γίνει σχετικά άµεσα, τότε αυτοί µπορεί να συντηρηθούν υπό χαµηλή θερµοκρασία τυλιγµένοι µέσα σε βρεγµένο πανί. Κατά την έξοδο των εµβολιοφόρων βλαστών από τη συντήρηση, µπορεί να εµβαπτιστούν σε νερό ώστε να ενυδατωθούν ξανά, πριν τη χρησιµοποίησή τους. Ενοφθαλµισµοί Είναι ουσιαστικά ένας τύπος πλάγιου εµβολιασµού. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στους ενοφθαλµισµούς χρησιµοποιείται ως εµβόλιο ένα τεµάχιο ιστού που περιλαµβάνει έναν οφθαλµό. Το τεµάχιο αυτό ιστού µπορεί να αποτελείται από µικρό τµήµα φλοιού µε ή χωρίς τεµάχιο ξύλου. Τούτο δε εξαρτάται από την ευκολία αποκόλλησης του καµβίου (αν αποκολλάται εύκολα τότε ο οφθαλµός µπορεί να χρησιµοποιηθεί χωρίς τµήµα ξύλου, ενώ αν δεν αποκολλάται τότε είµαστε αναγκασµένοι να παραλάβουµε τον οφθαλµό µε τµήµα ξύλου). Επίσης εξαρτάται από το είδος του εµβολιασµού που εφαρµόζεται, αφού ο τύπος ενοφθαλµισµού «ηµιµαγιόρκιος» περιλαµβάνει πάντοτε τµήµα ξύλου. Ο ενοφθαλµισµός είναι τύπος εµβολιασµού πολύ διαδεδοµένος, µε ευρεία εφαρµογή σε εµπορική κλίµακα στα φυτώρια. Είναι αρκετά ευέλικτη µέθοδος όσον αφορά την εποχή εκτέλεσης, και θεωρείται µια γρήγορη µέθοδος εµβολιασµού, µε καλά αποτελέσµατα. Λόγω επίσης του ότι χρησιµοποιείται µόνον ένας οφθαλµός, θεωρείται η µέθοδος αυτή αρκετά οικονοµική όσον αφορά τη χρησιµοποίηση των εµβολιοφόρων βλαστών, αφού µε έναν εµβολιοφόρο βλαστό µπορούν να γίνουν αρκετοί ενοφθαλµισµοί, σε αντίθεση µε τους εγκεντρισµούς. Βέβαια πρέπει να έχουµε υπόψη ότι µε τους εγκεντρισµούς κερδίζουµε σε χρόνο µόρφωσης του νέου δένδρου. Επιπλέον ο ενοφθαλµισµός θεωρείται ως η κύρια µέθοδος εµβολιασµού των πυρηνοκάρπων, αφού αυτά χαρακτηρίζονται από την έκκριση τραυµατικού κόµεος, µετά από οποιαδήποτε τοµή γίνει στο ξυλώδες µέρος του βλαστού. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να καθίσταται αδύνατος ο εγκεντρισµός, που προϋποθέτει µεγάλες τοµές κυρίως στο υποκείµενο, οι οποίες δύσκολα επουλώνονται και αποτελούν πηγή εισόδου µικροοργανισµών, ενώ η έκκριση κόµεος εµποδίζει τη συγκόλληση των συµβαλλοµένων µερών. Οι κυριότεροι τύποι ενοφθαλµισµών είναι οι παρακάτω: Ασπιδιωτός µε όρθιο ταυ «Τ» Ασπιδιωτός µε ανεστραµµένο ταυ «Τ» Πλακίτης και παραλλαγές αυτού Ηµιµαγιόρκιος

6 60 Από τους παραπάνω οι τρεις πρώτοι αποτελούν τους σηµαντικότερους τύπους ενοφθαλµισµών που εφαρµόζονται κυρίως στα φυτώρια της χώρας µας. Περιγραφή ενοφθαλµισµών. Ασπιδιωτός µε όρθιο ταυ «Τ» (Εικόνα 3) Από όλες τις µεθόδους ενοφθαλµισµού, η µέθοδος αυτή είναι η πιο διαδεδοµένη λόγω της απλότητα στην εκτέλεσή της και στην αποτελεσµατικότητά της. Ονοµάστηκε ασπιδιωτός λόγω της οµοιότητας που έχει το τεµάχιο του εµβολίου µε τις ασπίδες των σταυροφόρων. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω µπορεί να γίνει σχεδόν οποιαδήποτε εποχή του έτους (εκτός από το χειµώνα αφού δεν είναι ενεργό το κάµβιο). Μπορεί να εφαρµοστεί σε όλα τα καρποφόρα δένδρα, πλην όσων έχουν παχύ φλοιό, όχι λόγω µικρής αποτελεσµατικότητας, όσο λόγω δυσκολιών στην εκτέλεσή του. Σε όσα πάλι δένδρα έχουµε εκροή µεγάλης µάζας χυµού ή έκκριση παχύρρευστων χυµών, τότε χρησιµοποιείται µια παραλλαγή αυτού που θα περιγραφεί κατωτέρω. Βασική προϋπόθεση για την εκτέλεση του εµβολιασµού αυτού, όπως άλλωστε όλων των εµβολιασµών, είναι να είναι ενεργό το κάµβιο, τόσο του υποκειµένου όσο και του εµβολίου (λιγότερο σηµαντικό όµως). Η ενεργότητα του καµβίου επιτρέπει την εύκολη απόσπαση του φλοιού από το ξύλο, µε αποτέλεσµα την ευκολία εκτέλεσης του εµβολιασµού. Αυτό είναι σηµαντικό για το υποκείµενο και λιγότερο σηµαντικό για το εµβόλιο (όσον αφορά την ευκολία αποκόλλησης του φλοιού), µιας και το εµβόλιο µπορεί σε αυτήν την περίπτωση να αποµακρυνθεί από τον εµβολιοφόρο βλαστό µε τεµάχιο ξύλου. Πρέπει όµως να είναι ενεργό το κάµβιο του εµβολίου, ώστε να γίνει ταχύτατα η καλλογέφυρα και να επιτευχθεί συγκόλληση. Τα στάδια που ακολουθούµε στον ασπιδιωτό ενοφθαλµισµό είναι τα εξής: Επιλογή και κοπή των εµβολιοφόρων βλαστών, προσεκτικός χειρισµός τους, συσκευασία αυτών και µεταφορά στο φυτώριο υπό συνθήκες χαµηλής θερµοκρασίας και υψηλής σχετικής υγρασίας Προετοιµασία του υποκειµένου: αφαιρείται όλη η πλάγια βλάστηση από το ύψος του εδάφους και µέχρι ύψος περί τα εκατοστά, ώστε να διευκολυνθεί η εκτέλεση των τοµών. Καθαρίζεται επίσης η περιοχή αυτή από φύλλα ή αγκάθια και επιλέγεται ένα σηµείο λείο, σε ύψος περί τα 5-20 εκατοστά από το έδαφος. Το τµήµα της κόµης του υποκειµένου πάνω από το σηµείο αυτό αφήνεται ακλάδευτο, ώστε να αποτελεί την κινητήριο δύναµη των χυµών από τη ρίζα προς το υπέργειο µέρος, και να συµβάλει στη συγκόλληση. Προετοιµασία εµβολίου: επιλέγεται ο ξυλοφόρος οφθαλµός που θα χρησιµοποιηθεί ως εµβόλιο και το φύλλο που φύεται στον ίδιο κόµβο αποκόπτεται, αφήνοντας όµως ανέπαφο το µίσχο αυτού, αφού θα χρησιµεύσει σε δύο πολύ σπουδαίες διεργασίες που θα δούµε παρακάτω. Στη συνέχεια διενεργείται περί τα 1-2 εκατοστά πάνω από τον οφθαλµό αυτόν µία κάθετη προς τον άξονα του βλαστού τοµή. Από το κάθε άκρο της τοµής αυτής φέρονται κάθετες στην πρώτη τοµή νέες τοµές (παράλληλες µε τον άξονα του βλαστού) οι οποίες καθώς φτάνουν στο επίπεδο του οφθαλµού, αρχίζουν και συγκλίνουν προς σηµείο κάτω από τον οφθαλµό, όπου και ενώνονται, ιδανικά σε σηµείο κάτω από τον οφθαλµό, ώστε να σχηµατιστεί το σχήµα της ασπίδας και ο οφθαλµός να βρίσκεται στο κέντρο αυτής. Στη συνέχεια, εφόσον το κάµβιο είναι ενεργό και υπάρχει κυκλοφορία χυµών ο οφθαλµός αποκολλάται

7 µε απλή πίεση του ασπιδίου µε τα δύο δάχτυλα δεξιά και αριστερά των συγκλίνουσων τοµών. Αν πάλι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό τότε χρησιµοποιείται η γλωσσίδα του εµβολιαστηρίου, ώστε να σηκώσει προσεκτικά το φλοιό και σιγά σιγά να αποκολλήσει τον οφθαλµό. Μετά την αφαίρεση του εµβολίου, περιστρέφουµε το ασπίδιο ώστε να δούµε την εσωτερική του πλευρά, αυτή που ήταν προσκολληµένη στο ξύλο. Θα πρέπει η θέση που βρίσκεται ο οφθαλµός από την εξωτερική πλευρά να είναι πλήρης ή αλλιώς γεµάτη, ώστε να έχουµε πάρει την καταβολή του οφθαλµού πάνω στο εµβόλιο και να µην έχει µείνει πάνω στον εµβολιοφόρο βλαστό (Εικόνα 4). Σε περίπτωση που η θέση αυτή είναι κενή το εµβόλιο απορρίπτεται. Προσοχή χρειάζεται ώστε να µην µπερδέψουµε τη θέση αυτή µε τη θέση του µίσχου του φύλλου, που θα είναι ούτως ή άλλως κενή. Στη συνέχεια, αφού βεβαιωθήκαµε ότι πήραµε την καταβολή του οφθαλµού, κρατάµε το ασπίδιο από το µίσχο (1 η χρήση του µίσχου) και είµαστε έτοιµοι για την τοποθέτηση του εµβολίου στο υποκείµενο. Εκτέλεση τοµής στο υποκείµενο τοποθέτηση εµβολίου: Στο υποκείµενο στο σηµείο που επιλέχθηκε διενεργείται µια κάθετη στον άξονα του υποκειµένου τοµή µήκους περί τα 2 εκατοστά, και από το κέντρο αυτής της τοµής διενεργείται µία κάθετη, παράλληλη µε τον άξονα του βλαστού, µήκους περί τα 3-5 εκατοστά, ώστε να σχηµατίζουν οι δύο αυτές τοµές το κεφαλαίο γράµµα «Τ». Προσέχουµε ώστε η τοµή να µην φτάνει βαθιά στο ξύλο και τραυµατίζεται το ξύλο του υποκειµένου, αλλά να είναι σχετικά επιφανειακή και να αποκόπτεται µόνο ο φλοιός. Πριν και µετά τη διενέργεια του εµβολιασµού, φροντίζουµε ώστε το υποκείµενο να έχει ποτιστεί αρκετά, ώστε να εξασφαλίσουµε καλή κίνηση των χυµών και ευκολία απόσπασης του φλοιού από τα ξύλο. Προσεκτικά λοιπόν µε τη γλωσσίδα του εµβολιαστηρίου, ανασηκώνουµε το φλοιό του υποκειµένου, δεξιά και αριστερά της κατακόρυφης τοµής ξεκινώντας από το πάνω µέρος του «Τ», ώστε να δηµιουργηθεί µε αυτόν τον τρόπο µια εικόνα τύπου «παντζούρια». Στη συνέχεια κρατώντας το εµβόλιο από το µίσχο εισάγουµε αυτό από το επάνω µέρος του «Τ» και το γλιστράµε µέσα στην τοµή του υποκειµένου, µέχρι να φτάσει στο κάτω µέρος της τοµής. Προσέχουµε ώστε ο οφθαλµός να µην καλύπτεται από το φλοιό του υποκειµένου και επίσης αν εξέχει τεµάχιο φλοιού του εµβολίου πάνω από την ανώτατη τοµή του «Τ» στο υποκείµενο αυτό κόβεται προσεκτικά µε το εµβολιαστήρι. Στη συνέχεια ακολουθεί δέσιµο του εµβολίου το οποίο ξεκινά από το ανώτερο σηµείο και κατευθυνόµαστε προς το κατώτερο. Το δέσιµο γίνεται µε διάφορα υλικά όπως ράφια (φυτικό υλικό το οποίο αρχικά βρέχεται για να µπορούµε να το µεταχειριστούµε, και καθώς αυτό στεγνώνει σφίγγει γύρω από τον οφθαλµό, κρατώντας τον σταθερά πάνω στο υποκείµενο), κορδέλες ζαχαροπλαστείου, ελαστικά σχοινιά εµβολιασµού κτλ. Η επιλογή γίνεται µε βάση τη διαθεσιµότητα και το κόστος των υλικών αυτών, αλλά και µε την ευκολία στο δέσιµο που προσφέρουν όπως επίσης και στο λύσιµο αυτών, ενώ δεν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται υλικά που δεν επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα. εν πρέπει να ξεχνάµε, ότι οποιαδήποτε εργασία στο φυτώριο κοστολογείται, οπότε αναγκαιότητα ή µη µιας εργασίας επηρεάζει το κόστος παραγωγής. Κατά το δέσιµο δίδεται προσοχή να µην σκεπαστεί ο οφθαλµός ούτε και να τραυµατιστεί. ιαπίστωση επιτυχίας εµβολιασµού: αυτή γίνεται περίπου 2-3 εβδοµάδες µετά την εκτέλεση του εµβολιασµού, µε τη βοήθεια του µίσχου του φύλλου που κρατήσαµε πάνω στο εµβόλιο (2 η χρήση µίσχου). Ακουµπώντας ελαφριά 61

8 62 το µίσχο αν αυτός πέσει ενώ το εµβόλιο παραµένει πράσινο τότε ο εµβολιασµός έχει επιτύχει. Αν ο µίσχος δεν πέσει, ενώ φαίνεται µαυρισµένος και συρρικνωµένος, τότε ο εµβολιασµός δεν έχει πετύχει (Εικόνες 5-6). Αφαίρεση υλικών δεσίµατος: Η αφαίρεση των υλικών δεσίµατος γίνεται µε την διαπίστωση της επιτυχίας του εµβολιασµού. Συνήθως αν πρόκειται για ράφια ή άλλο εύκολο στην κοπή υλικό, κόβεται από την πίσω πλευρά του εµβολιασµού, µε µία κατακόρυφη κίνηση του εµβολιαστηριού πάνω στο δετικό υλικό. Υπάρχουν βέβαια υλικά τα οποία δεν χρειάζονται λύσιµο, καθώς µε τον καιρό χαλαρώνουν από µόνα τους και πέφτουν. Αυτό διευκολύνει τις εργασίες στο φυτώριο, αφού εξοικονοµούνται εργατο-ώρες. Προσοχή χρειάζεται στην παρακολούθηση της πορείας ανάπτυξης, ώστε να αποφευχθεί χαράκωµα (χαραγή) του αναπτυσσόµενου φυτού στο σηµείο εµβολιασµού, σε περίπτωση που αφεθεί το δετικό υλικό για µεγαλύτερο χρόνο. Εργασίες µετά την επιτυχία του εµβολιασµού: µε την έναρξη της έκπτυξης του οφθαλµού αποκόπτεται το τµήµα του υποκειµένου πάνω από το σηµείο εµβολιασµού και αφαιρείται τυχόν βλάστηση του υποκειµένου κάτω από το σηµείο αυτό. Πάνω από το σηµείο του εµβολιασµού κρατάµε µόνο ένα µικρό τµήµα από τον κορµό του υποκειµένου, το οποίο θα λειτουργήσει ως οδηγός για την ανάπτυξη του εµβολίου. Αυξανόµενος ο νέος βλαστός και αποκτώντας φυλλική επιφάνεια, είναι πολύ επιρρεπής στην αποκόλληση από το υποκείµενο, κυρίως λόγω ανέµων. Για το λόγο αυτό δένεται καθώς µεγαλώνει στο τµήµα του υποκειµένου που έχει παραµείνει πάνω από το σηµείο εµβολιασµού, ώστε να συγκρατείται γερά στη θέση του µέχρι να ξυλοποιηθεί, οπότε και το τµήµα αυτό το υποκειµένου αφαιρείται. Σε περίπτωση που ο φλοιός του υποκειµένου δεν αποκολλάται τότε είτε προσφεύγουµε σε άλλο τύπο εµβολιασµού είτε περιµένουµε την επόµενη περίοδο για ασπιδιωτό ενοφθαλµισµό. Μπορούµε όµως και να αφαιρέσουµε το εµβόλιο µε τεµάχιο ξύλου, ξεκινώντας µια τοµή 1-2 εκατοστά πάνω από τον οφθαλµό, µε κατεύθυνση προς το κέντρο του βλαστού και να τελειώσουµε την τοµή αυτή κάτω από τον οφθαλµό περί τα 2-3 εκατοστά, αποκόπτοντας δηλαδή τεµάχιο οφθαλµού µε ξύλο. Αυτή η τεχνική παρουσιάζει µεγαλύτερες δυσκολίες στην εκτέλεσή της, µε αποτέλεσµα οι περισσότεροι φυτωριούχοι να την αποφεύγουν, φροντίζοντας να εκτελούν τον ασπιδιωτό ενοφθαλµισµό την ιδανική εποχή εκτέλεσης. Ενοφθαλµισµός µε ανεστραµµένο «Τ» ( ). Ο ενοφθαλµισµός αυτός πραγµατοποιείται στην εποχή και µε τις προϋποθέσεις επιτυχίας όπως και ο προηγούµενος εµβολιασµός. Η διαφορά τους έγκειται στο γεγονός ότι το σχήµα της τοµής στο υποκείµενο δεν είναι όρθιο αλλά ανεστραµµένο «Τ». Αυτό βοηθάει στο να εκρέουν οι πλεονάζοντες χυµοί ή τα παχύρρευστα υγρά που χαρακτηρίζουν ορισµένα δένδρα, από την µεγάλη τοµή στη βάση του. Εφαρµόζεται µε επιτυχία σε είδη που χαρακτηρίζονται από µεγάλη εκροή χυµών, όπως η καστανιά, η συκιά κτλ. Μπορεί βέβαια να εφαρµοστεί και σε άλλα είδη. Η προετοιµασία του υποκειµένου και του εµβολίου είναι η ίδια όπως και προηγουµένως µε τη διαφορά ότι στο υποκείµενο όπως αναφέρθηκε προηγουµένως σχηµατίζεται ανεστραµµένο «Τ» ενώ στο εµβόλιο η πρώτη τοµή γίνεται 1-2 εκατοστά κάτω από τον οφθαλµό και από τα άκρα της τοµής αυτή ξεκινούν τοµές παράλληλες µε τον

9 63 άξονα του βλαστού και προς τα πάνω, οι οποίες συγκλίνουν σε σηµείο πάνω από τον οφθαλµό, σχηµατίζοντας έτσι µία ανεστραµµένη ασπίδα µήκους περί τα 3-5 εκατοστά. Το εµβόλιο πλέον τοποθετείται στο υποκείµενο από την κάτω πλευρά (την κάτω µεγάλη τοµή του ανεστραµµένου «Τ») και γλιστράει προς τα πάνω αυτή τη φορά. Το δέσιµο και αυτό γίνεται ξεκινώντας από την κάτω πλευρά και κινούµενοι προς τα πάνω. Πλακίτης ενοφθαλµισµός (Εικόνα 7). Ο τύπος αυτός ενοφθαλµισµού διαφέρει από τους προηγούµενους όσον αφορά το σχήµα του εµβολίου. Σε αυτήν την περίπτωση το εµβόλιο έχει σχήµα ορθογώνιο παραλληλόγραµµο ή τετράγωνο. Η εποχή εκτέλεσης του εµβολιασµού και οι προϋποθέσεις είναι οι ίδιες µε αυτές του ασπιδιωτού ενοφθαλµισµού. Εφαρµόζεται κυρίως σε δένδρα που χαρακτηρίζονται από παχύ φλοιό, όπου ο ασπιδιωτός είναι δύσκολο να εκτελεστεί. Τέτοια δένδρα είναι η ελιά και η καρυδιά, αν και τελευταία και στα δύο αυτά είδη είτε δεν εφαρµόζεται ο εµβολιασµός γιατί πολλαπλασιάζονται αγενώς µε µοσχεύµατα χωρίς τη χρήση υποκειµένου (αυτόριζα δένδρα, βλ. ελιά) είτε έχουν βρεθεί νέοι τύποι εµβολιασµού µε υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας (επιτραπέζιος αγγλικός µε γλωσσίδα ή εµβολιασµός επικοτυλίου, βλ. καρυδιά). Η τεχνική αυτή εµβολιασµού συνοπτικά είναι η κατωτέρω: Προετοιµασία υποκειµένου: όπως ακριβώς περιγράφηκε στον ασπιδιωτό Προετοιµασία εµβολίου: αφού αποκοπούν τα φύλλα από τον εµβολιοφόρο βλαστό κρατώντας µόνο τους µίσχους αυτών, γίνονται δύο τοµές δεξιά και αριστερά του οφθαλµού, παράλληλες µε τον άξονα του βλαστού σε απόσταση περί τα 2-4 εκατοστά. Στη συνέχεια διενεργούνται δύο κάθετες τοµές στον άξονα του βλαστού πάνω και κάτω από τον οφθαλµό σε απόσταση περί τα 2-4 εκατοστά, οι οποίες τέµνονται µε τις προηγούµενες, σχηµατίζοντας έτσι ένα ορθογώνιο παραλληλόγραµµό ή τετράγωνο. Με τη γλωσσίδα του εµβολιαστηριού ανασηκώνουµε το φλοιό του εµβολίου και αποκολλάµε το εµβόλιο. Προετοιµασία υποκειµένου- τοποθέτηση εµβολίου: στο υποκείµενο διενεργούνται όµοια τοµές όπως αυτές του εµβολίου, µόνο που διενεργούνται σε µια λεία περιοχή και αποκολλάται τεµάχιο φλοιού ίδιου περίπου εµβαδού (διαστάσεων) µε αυτό του εµβολίου. Στη συνέχεια το εµβόλιο προσαρµόζει στο κενό που άφησε η αποµάκρυνση του τεµαχίου του υποκειµένου και δένεται σφιχτά στο υποκείµενο. Η επιτυχία ή µη του εµβολιασµού διαπιστώνεται µε τον ίδιο τρόπο όπως και στον ασπιδιωτό. Πρέπει να έχουµε υπόψη µας ότι οι τοµές αυτές γίνονται µε εύκολο τρόπο µε τη βοήθεια ειδικών εµβολιαστηρίων µε διπλή λεπίδα, τα οποία έχουν την ιδιότητα να κόβουν σταθερού εµβαδού περιοχή, µε αποτέλεσµα το εµβόλιο να ταιριάζει απόλυτα µε το κενό του υποκειµένου. Αυτό βέβαια δεν αποκλείει τη δυνατότητα χρησιµοποιήσεως ενός απλού εµβολιαστηρίου. Σε περίπτωση µεγάλης διαφοράς στις επιφάνειες εµβολίου-υποκειµένου, αν το µεν εµβόλιο είναι µεγαλύτερο τότε κόβονται οι άκρες ώστε να συµπέσει το εµβόλιο στην περιοχή του υποκειµένου, ενώ αν είναι µικρότερο, τότε καλό θα ήταν να επαλειφθούν να κενά του υποκειµένου µε κόλλα εµβολιασµού, προς αποφυγή

10 64 αφυδάτωσης, µε προσοχή ώστε να µην εισχωρήσει η κόλλα στην επιφάνεια συγκόλλησης εµβολίου-υποκειµένου. Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές όσον αφορά την τοµή του υποκειµένου, µε χαρακτηριστική αυτή που σχηµατίζεται κεφαλαίο γιώτα «Ι» και ο φλοιός ανοίγει σαν παντζούρι, ώστε να δεχτεί το εµβόλιο. Σε αυτήν την περίπτωση δε χρειάζεται να ανησυχούµε για το αν ταιριάζουν απόλυτα το εµβόλιο µε το κενό στο υποκείµενο. Παραλλαγή επίσης του πλακίτη θεωρείται και ο αυλοειδής ενοφθαλµισµός (Εικόνα 8), όπου τόσο στο εµβόλιο όσο και στο υποκείµενο, αποκόπτεται περιµετρικά ολόκληρη η περιοχή του φλοιού, σχηµατίζοντας έτσι έναν κύλινδρο. Σε περίπτωση που τα δύο συµβαλλόµενα µέρη έχουν την ίδια διάµετρο τότε η εφαρµογή είναι τέλεια. Ενώ σε αντίθετη περίπτωση προσέχουµε ώστε να επιλέγουµε εµβόλια µε τουλάχιστον µεγαλύτερη διάµετρο αυτής του υποκειµένου, τα οποία στη συνέχεια κόβονται και προσαρµόζονται στην περιοχή του υποκειµένου. Στην αντίθετη περίπτωση, όση επιφάνεια του υποκειµένου παραµένει ακάλυπτη, καλύπτεται µε κόλλα εµβολιασµού, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως. Ηµιµαγιόρκιος ενοφθαλµισµός (Εικόνα 9). Βρίσκει κυρίως εφαρµογή σε εµβολιασµού αµπέλου και άλλων ειδών και λιγότερο καρποφόρων δένδρων. Μπορεί να εφαρµοστεί όταν δεν αποκολλάται εύκολα ο φλοιός είτε από το εµβόλιο είτε από το υποκείµενο. Μπορεί να εφαρµοστεί µε µεγάλη επιτυχία µε ειδικά εµβολιαστήρια, τα οποία αποκόπτουν ακριβώς το ίδιο τεµάχιο από το υποκείµενο και από το εµβόλιο, µε αποτέλεσµα την πλήρη σύµπτωση των δύο τµηµάτων. Η περιγραφή του φαίνεται στα σχήµατα που ακολουθούν. Πρακτικό µέρος. Παραλαβή εµβολιοφόρων βλαστών. Προετοιµασία υποκειµένου. Εκτέλεση τοµών στο υποκείµενο και στον εµβολιοφόρο βλαστό για πραγµατοποίηση ασπιδιωτού µε όρθιο «Τ», ασπιδιωτού µε ανεστραµµένο «Τ» και πλακίτη. Τοποθέτηση εµβολίων και δέσιµο αυτών. Εξοικείωση των φοιτητών µε εµβολιαστήρι εκτέλεσης παραλλαγών του ηµιµαγιόρκιου.

11 65 Εικόνα 1. Εµβολιαστήρια χρησιµοποιούνται στον πλακίτη. που Εικόνα 2. Κοινά εµβολιαστήρια γενικής χρήσεως. Εικόνα 3. Σχεδιαγραµµατική απεικόνιση ασπιδιωτού ενοφθαλµισµού µε όρθιο «Τ»

12 66 Εικόνα 4. «Γεµάτο» µάτι (αριστερά) και Εικόνα 5. Επιτυχηµένος ενοφθαλµισµός «άδειο» δεξιά. (έκπτυξη οφθαλµού). Εικόνα 6. Αποτυχηµένος ενοφθαλµισµός (νέκρωση ασπιδίου).

13 Εικόνα 7. Στάδιο στάδιο η πορεία εκτέλεσης πλακίτη ενοφθαλµισµού. 67

14 68 Εικόνα 8. Αυλοειδής ενοφθαλµισµός. Εικόνα 9. Ηµιµαγιόρκειος ενοφθαλµισµός.

Τύποι Φυτών. Ετήσια Διετή Πολυετή. Ποώδη. Ξυλώδη

Τύποι Φυτών. Ετήσια Διετή Πολυετή. Ποώδη. Ξυλώδη Τύποι Φυτών Ετήσια Διετή Πολυετή Ποώδη Ξυλώδη Δένδρα Θάμνοι Ανατομική των αγγειωδών φυτών Κύτταρο Ιστός Όργανο Φυτό Υπόγειο μέρος Υπέργειο μέρος Ρίζα Βλαστοί ή στελέχη Προέλευση και ανάπτυξη σπόρων Εγγενής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΕΝΗΣ ΠΟΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

ΕΓΓΕΝΗΣ ΠΟΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΕΓΓΕΝΗΣ ΠΟΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ Σπορά τον Απρίλιο σε βάθος 2-3 cm και σε απόσταση 15 cm Μικρή βλαστική ικανότητα σπόρων (περίπου 3-4 έτη) Αδύνατη η πιστή αναπαραγωγή των ποικιλιών Καθυστέρηση εισόδου πρέμνων σε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2η Αγενής Πολλαπλασιασµός - Πολλαπλασιασµός µε καταβολάδες Καταβολάδες. καθ όσον υπάρχει αγγειακή σύνδεση αυτού µε το µητρικό φυτό

Άσκηση 2η Αγενής Πολλαπλασιασµός - Πολλαπλασιασµός µε καταβολάδες Καταβολάδες. καθ όσον υπάρχει αγγειακή σύνδεση αυτού µε το µητρικό φυτό 20 Άσκηση 2 η Αγενής Πολλαπλασιασµός - Πολλαπλασιασµός µε καταβολάδες Όπως ήδη έχει αναφερθεί (Άσκηση 1 η ), κατά τον αγενή πολλαπλασιασµό χρησιµοποιούµε ως πολλαπλασιαστικό υλικό οποιοδήποτε µέρος του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΤΑΝΙΑ. Καταγωγή: Μ. Ασία Βοτανική ταξινόμηση:

ΚΑΣΤΑΝΙΑ. Καταγωγή: Μ. Ασία Βοτανική ταξινόμηση: ΚΑΣΤΑΝΙΑ Καταγωγή: Μ. Ασία Βοτανική ταξινόμηση: Οικ.: Faqgaceae Castanea mollissima (κινέζικη Καστανιά) Α: έλκος και μελάνωση C. crenata (Ιαπωνική Καστανιά) Α: έλκος και μελάνωση C. sativa (Ευρωπαϊκή Καστανιά)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΚΛΑΔΕΜΑ ΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ 1 ΚΛΑΔΕΜΑ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΚΛΑΔΕΜΑ ΜΟΡΦΩΣΗΣ Είδη κλαδέματος ανάλογα με την ηλικία ή την παραγωγική ζωή (περίοδο) των δένδρων. α) Περίοδος νεανικότητας - κλάδεμα μόρφωσης β) Περίοδος εισόδου στην παραγωγή. Συμπλήρωμα κλαδέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μεγάλου µεγέθους, βλάστηση ορθόκλαδη. Καταγωγή: Κασπία

ΚΕΡΑΣΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μεγάλου µεγέθους, βλάστηση ορθόκλαδη. Καταγωγή: Κασπία Καταγωγή: Κασπία ΚΕΡΑΣΙΑ Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Rosaceae Prunus avium Prunus mahaleb(µαχαλέπιος κερασιά) Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μεγάλου µεγέθους, βλάστηση ορθόκλαδη Φύλλα Απλά, κατ εναλλαγή,

Διαβάστε περισσότερα

Το κλάδεμα καρποφορίας στα Μονόκλωνα δένδρα κερασιάς

Το κλάδεμα καρποφορίας στα Μονόκλωνα δένδρα κερασιάς Το κλάδεμα καρποφορίας στα Μονόκλωνα δένδρα κερασιάς Κωνσταντίνος Καζαντζής 1 και Πασχάλης Αποστόλου 2 1 ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων, Τ.Θ. 122, 592 00 Νάουσα 2 «Φυτώρια Αποστόλου», 592 00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΚΙΑ ΣΥΚΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

ΣΥΚΙΑ ΣΥΚΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΥΚΙΑ Καταγωγή: Ν. Αραβία Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Moraceae FicuscaricaL. Βοτανικοί Χαρακτήρες Θηλυκοδίοικο (αρρενοσυκιά-µόνοικο, ηµεροσυκιά θηλυκά άνθη) Φυλλοβόλο Μέτριο έως µεγάλο µέγεθος, µαλακό ξύλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΙΝΙ ΙΟ ΑΚΤΙΝΙ ΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Καταγωγή: Κίνα. Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Actinidiaceae Actinidia chinensis var. hispida τύπου hispida L.

ΑΚΤΙΝΙ ΙΟ ΑΚΤΙΝΙ ΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Καταγωγή: Κίνα. Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Actinidiaceae Actinidia chinensis var. hispida τύπου hispida L. Καταγωγή: Κίνα ΑΚΤΙΝΙ ΙΟ Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Actinidiaceae Actinidia chinensis var. hispida τύπου hispida L. Καρπός πλούσιος σε βιταµίνη C ΒοτανικοίΧαρακτήρες ίοικο Φυλλοβόλο, αναρριχώµενο, πολυετές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΥΓ ΑΛΙΑ ΑΜΥΓ ΑΛΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μικρό έως µεγάλο µέγεθος. Καταγωγή: Ασία

ΑΜΥΓ ΑΛΙΑ ΑΜΥΓ ΑΛΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μικρό έως µεγάλο µέγεθος. Καταγωγή: Ασία Καταγωγή: Ασία ΑΜΥΓ ΑΛΙΑ Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Rosaceae Prunus amygdalus (Prunus communis, Amygdalus communis). Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μικρό έως µεγάλο µέγεθος Φύλλα Απλά, κατ εναλλαγή, οδοντωτά,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΔΙΑ. Οικ.: Juglandaceae Juglans nigra (μαύρη καρυδιά, Αμερική) J. hindsii (μαύρη καρυδιά Καλιφόρνιας) J. regia (καλλιεργουμενη καρυδιά)

ΚΑΡΥΔΙΑ. Οικ.: Juglandaceae Juglans nigra (μαύρη καρυδιά, Αμερική) J. hindsii (μαύρη καρυδιά Καλιφόρνιας) J. regia (καλλιεργουμενη καρυδιά) ΚΑΡΥΔΙΑ Καταγωγή: Κεντρική Ασία Βοτανική ταξινόμηση: Οικ.: Juglandaceae Juglans nigra (μαύρη καρυδιά, Αμερική) J. hindsii (μαύρη καρυδιά Καλιφόρνιας) J. regia (καλλιεργουμενη καρυδιά) Υβρίδια Paradox (J.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΙΑΝΝΟΣ - ΠΥΡΚΑΓΙΑ 30/7/2012 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πυρκαγιά της 30/7/2012 στην περιοχή Βιάννου καθώς και αυτή που την ακολούθησε σχεδόν αμέσως στην περιοχή της Ιεράπετρας είχαν σαν αποτέλεσμα τεράστιες καταστροφές

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

γνωστό ως μονόκλωνο γραμμικό σύστημα, διαμόρφωσης των δένδρων κερασιάς

γνωστό ως μονόκλωνο γραμμικό σύστημα, διαμόρφωσης των δένδρων κερασιάς Το μονόκλωνο γραμμικό σύστημα διαμόρφωσης των δένδρων κερασιάς Προϋποθέσεις Εγκατάσταση Διαμόρφωση των δένδρων Κλάδεμα καρποφορίας Κωνσταντίνος Καζαντζής, Τεχνολόγος Γεωπονίας Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ. Εργαστήριο 2 ο. Υλικό Καλλιέργειας. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ. Εργαστήριο 2 ο. Υλικό Καλλιέργειας. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ IN VITRO Εργαστήριο 2 ο Υλικό Καλλιέργειας Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 ΥΛΙΚΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ o Ο ζυγώτης εμφανίζει ολοδυναμικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγή Ευκαλύπτων Γιαννάκης Βαρνάβα Μελισσοκόμος

Αναπαραγωγή Ευκαλύπτων Γιαννάκης Βαρνάβα Μελισσοκόμος Αναπαραγωγή Ευκαλύπτων Γιαννάκης Βαρνάβα Μελισσοκόμος Το παρόν άρθρο το θεωρώ συνέχεια των προηγούμενων άρθρων σχετικά με τους ευκαλύπτους και μετά από πολλές ερωτήσεις φίλων μελισσοκόμων σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΕΥΜΑ. Η αποκοπή μερών του δένδρου ονομάζεται κλάδευμα Αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη καλλιεργητική τεχνική Με το κλάδευμα ρυθμίζουμε:

ΚΛΑΔΕΥΜΑ. Η αποκοπή μερών του δένδρου ονομάζεται κλάδευμα Αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη καλλιεργητική τεχνική Με το κλάδευμα ρυθμίζουμε: ΚΛΑΔΕΥΜΑ Η αποκοπή μερών του δένδρου ονομάζεται κλάδευμα Αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη καλλιεργητική τεχνική Με το κλάδευμα ρυθμίζουμε: Στα νεαρά δένδρα το μέγεθος και το σχήμα τους Στα ενήλικα δένδρα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο. Εισαγωγικές Έννοιες. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο. Εισαγωγικές Έννοιες. Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ IN VITRO ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Εισαγωγικές Έννοιες Δούμα Δήμητρα Άρτα, 2013 Καλλιέργεια in vitro (= μέσα σε γυαλί): η καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Αγενής πολλαπλασιασµός

Αγενής πολλαπλασιασµός Αγενής πολλαπλασιασµός Τα παραγόµενα φυτά έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά και γονότυπο µε το µητρικό Λόγοι εφαρµογής αγενούς πολλαπλασιασµού Αδυναµία παραγωγής ζωτικών σπόρων Η ανικανότητα αναπαραγωγής γενετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Δρ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Δρ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Δρ. ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η γενική δενδροκομία πραγματεύεται τη βιολογία των καρποφόρων δένδρων και θάμνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων: ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - βλάπτει την υγεία των & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιγαρτόκαρπα Μηλιά (Malus pumilla)

Γιγαρτόκαρπα Μηλιά (Malus pumilla) Σκοπός της άσκησης Τρόπος καρποφορίας οπωροφόρων δένδρων κύρια καρποφόρα όργανα των οπωροφόρων δέντρων σε ποια ηλικίας βλαστούς βρίσκονται τα καρποφόρα όργανα µακροσκοπική διάκριση βλαστοφόρων από ανθοφόρους

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία φυσιολογίας αμπελιού. Αύξηση Αποθησαυρισμός Χειμέρια ανάπαυση Μεταφορά και διακίνηση αποθησαυριστικών ουσιών Αναπαραγωγική φάση

Στοιχεία φυσιολογίας αμπελιού. Αύξηση Αποθησαυρισμός Χειμέρια ανάπαυση Μεταφορά και διακίνηση αποθησαυριστικών ουσιών Αναπαραγωγική φάση Στοιχεία φυσιολογίας αμπελιού Αύξηση Αποθησαυρισμός Χειμέρια ανάπαυση Μεταφορά και διακίνηση αποθησαυριστικών ουσιών Αναπαραγωγική φάση Αύξηση: από την έκπτυξη των οφθαλμών (θ>10 0 C) μέχρι την ωρίμανση

Διαβάστε περισσότερα

Α1.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη(23 ΜΟΝΑΔΕΣ)

Α1.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη(23 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΝΘΟΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-02-2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΜΠΑΣΤΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΘΕΜΑ Α Α1.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-05-03-00 10 Φυτοτεχνικά Εργα 05 Εγκατάσταση Πρασίνου 03 Εγκατάσταση µεσηµβριάνθεµου (µπουζίου) 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγική Ανθοκομία. Γυψοφίλη. Εργαστήριο Παραγωγική Ανθοκομία. Γεώργιος Δημόκας. * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Παραγωγική Ανθοκομία. Γυψοφίλη. Εργαστήριο Παραγωγική Ανθοκομία. Γεώργιος Δημόκας. * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου TEI Πελοποννήσου Εργαστήριο Παραγωγική Ανθοκομία Θέμα Παραγωγική Ανθοκομία Ποικιλίες Καλλιέργεια Απαιτήσεις Γυψοφίλη Προβλήματα Ασθένειες Εχθροί Γεώργιος Δημόκας * Καθηγητής Εφαρμογών - Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη φύτευση

Οδηγίες για τη φύτευση Οδηγίες για τη φύτευση Πότε; Η εποχή φύτευσης παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία των αναδασώσεων. Η καλύτερη είναι εκείνη κατά την οποία εξασφαλίζεται 1. η άμεση και δραστήρια ανάπτυξη του ριζικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑΣΚΗΝΙΑ. αµασκηνιά - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Βοτανικοί Χαρακτήρες P. domestica Φυλλοβόλο Μετρίου έως µεγάλου µεγέθους, βλάστηση πλαγιόκλαδη.

ΑΜΑΣΚΗΝΙΑ. αµασκηνιά - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Βοτανικοί Χαρακτήρες P. domestica Φυλλοβόλο Μετρίου έως µεγάλου µεγέθους, βλάστηση πλαγιόκλαδη. Καταγωγή: ---- ΑΜΑΣΚΗΝΙΑ Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Rosaceae Prunus domestica (Ευρωπαϊκή αµασκηνιά), P. salicina (Ιαπωνική αµασκηνιά), P. insitita (Κοροµηλιά) Οι περισσότερες ποικιλίες είναι διπλοειδείς

Διαβάστε περισσότερα

Πολλές φορές όμως δεν τίθεται θέμα επιλογής καθώς αναφυτεύουμε το γερασμένο ή προβληματικό μας αμπελώνα

Πολλές φορές όμως δεν τίθεται θέμα επιλογής καθώς αναφυτεύουμε το γερασμένο ή προβληματικό μας αμπελώνα Η σημασία του γνήσιου & υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού και η εγκατάσταση ενός βιώσιμου αμπελώνα επιτραπέζιων ποικιλιών Κανάκης Γιάννης Γεωπόνος Μsc Εγκατάσταση Αμπελώνα Επιλογή Θέσης του Αμπελώνα Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Η αχλαδιά αφού φυτευτεί στο χωράφι κλαδεύεται στα 70εκ-120εκ από το έδαφος. Έκτοτε αφήνουμε το δέντρο να αναπτυχθεί μέχρι την αρχή του 3 ου

Η αχλαδιά αφού φυτευτεί στο χωράφι κλαδεύεται στα 70εκ-120εκ από το έδαφος. Έκτοτε αφήνουμε το δέντρο να αναπτυχθεί μέχρι την αρχή του 3 ου Αχλάδι Έχει πάρα πολλές ποικιλίες και υποποικιλίες. Είναι φυλλοβόλο δέντρο και ευδοκιμεί σε μέρη που δεν χαρακτηρίζονται ούτε από την υπερβολική ζέστη ούτε από το υπερβολικό κρύο. Καλλιεργείται σε όλη

Διαβάστε περισσότερα

Ασθένειες της μηλιάς

Ασθένειες της μηλιάς Ασθένειες της μηλιάς Οι ασθένειες μηλιάς με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από δενδροκομικής και οικονομικής πλευράς είναι: το φουζικλάδιο, το ωίδιο, το βακτηριακό κάψιμο και οι σηψιριζίες (σημαντικότερη η Φυτόφθορα).

Διαβάστε περισσότερα

Αμερικάνικα είδη αμπέλου: γνωστά ως ανθεκτικά στη ριζόβια μορφή φυλλοξήρας (α.ρ.μ.φ.) υποκείμενα

Αμερικάνικα είδη αμπέλου: γνωστά ως ανθεκτικά στη ριζόβια μορφή φυλλοξήρας (α.ρ.μ.φ.) υποκείμενα ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥ Αμερικάνικα είδη αμπέλου: γνωστά ως ανθεκτικά στη ριζόβια μορφή φυλλοξήρας (α.ρ.μ.φ.) υποκείμενα Εισβολή της φυλλοξήρας στην Ευρώπη από την Αμερική το 1864. Φυλλοξήρα ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ Οι ελιές και το ελαιόλαδο αποτελούν βασικό στοιχείο της διατροφής των Ελλήνων από την αρχαιότητα ακόμη. Επίσης αποτελούν ουσιαστικό μέρος της Μεσογειακής δίαιτας για την οποία τόσο

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΚΙΑ. Γραμματικός Διονύσιος, Γεωπόνος, Msc Τμήμα Αμπέλου & Ξ. Κ. Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής

ΣΥΚΙΑ. Γραμματικός Διονύσιος, Γεωπόνος, Msc Τμήμα Αμπέλου & Ξ. Κ. Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΣΥΚΙΑ Γραμματικός Διονύσιος, Γεωπόνος, Msc Τμήμα Αμπέλου & Ξ. Κ. Δ/νση ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής ΒΟΤΑΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ Τάξη των Αγγειόσπερμων Δικότυλων φυτών. Οικογένεια Moraceae, γένος Ficus, είδος Carica.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΑΓΚΙΝΑΡΑ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΤοΜονόκλωνογραµµικό σύστηµαδιαµόρφωσηςτων δένδρωνκερασιάς. Καζαντζής Κωνσταντίνος Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων Νάουσας www.pomologyinstitute.

ΤοΜονόκλωνογραµµικό σύστηµαδιαµόρφωσηςτων δένδρωνκερασιάς. Καζαντζής Κωνσταντίνος Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων Νάουσας www.pomologyinstitute. ΤοΜονόκλωνογραµµικό σύστηµαδιαµόρφωσηςτων δένδρωνκερασιάς Καζαντζής Κωνσταντίνος Ινστιτούτο Φυλλοβόλων ένδρων Νάουσας www.pomologyinstitute.gr Προϋποθέσεις εφαρµογής του συστήµατος Καλή στράγγιση του εδάφους.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΘΑΡΓΟΣ. Οικολήθαργος (διάπαυση) Παραλήθαργος (κυριαρχία κορυφής) Ενδολήθαργος (κύριος λήθαργος) (ενδογενείς παρεμποδιστές)

ΛΗΘΑΡΓΟΣ. Οικολήθαργος (διάπαυση) Παραλήθαργος (κυριαρχία κορυφής) Ενδολήθαργος (κύριος λήθαργος) (ενδογενείς παρεμποδιστές) ΛΗΘΑΡΓΟΣ Το χειμώνα σταμάτημα της βλάστησης, πτώση φύλλων στα φυλλοβόλα ώστε να προσαρμοστούν στις επικείμενες δύσκολες συνθήκες Λήθαργος = ορατή αδρανή κατάσταση Οικολήθαργος (διάπαυση) Παραλήθαργος (κυριαρχία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΡΩΝΑ. Ύψος υδατικού ορίζοντα Ετήσια βροχόπτωση και αποθέματα νερού

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΡΩΝΑ. Ύψος υδατικού ορίζοντα Ετήσια βροχόπτωση και αποθέματα νερού ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΡΩΝΑ Επιλογή τοποθεσίας Εποχικές Θερμοκρασίες Θερμοκρασία σε σχέση με την κάλυψη των αναγκών για διακοπή λήθαργου Ελάχιστες θερμοκρασίες Ημέρες απαλλαγμένες παγετού Επίδραση υδάτινων όγκων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΔΟΜΗΣ. Δομή Ξύλου - Θεωρία. Στέργιος Αδαμόπουλος

ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΔΟΜΗΣ. Δομή Ξύλου - Θεωρία. Στέργιος Αδαμόπουλος ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ 10-11. ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΔΟΜΗΣ Μεταβλητότητα δομής Δομή δακτυλίων Μορφολογία κυττάρων Χημική σύσταση Υποδομή Μέσα σ ένα δέντρο Ανάμεσα στα δέντρα Οριζόντια Κατακόρυφα Πλάγια Στο ίδιο είδος Σε διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟ ΑΚΙΝΙΑ ΡΟ ΑΚΙΝΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μετρίου µεγέθους αλλά ταχείας ανάπτυξης Βραχύβιο.

ΡΟ ΑΚΙΝΙΑ ΡΟ ΑΚΙΝΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ. Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μετρίου µεγέθους αλλά ταχείας ανάπτυξης Βραχύβιο. Καταγωγή: Ασία ΡΟ ΑΚΙΝΙΑ Βοτανική ταξινόµηση: Οικ.: Rosaceae Prunus persica Prunus persica var. nucipersica (Μηλοροδακινιάς) Οι περισσότερες ποικιλίες είναι διπλοειδείς Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο Μετρίου

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 210-92 12 090. ουσία), GIBBERELLIC ACID - Έχοντας υπόψη:

FAX: 210-92 12 090. ουσία), GIBBERELLIC ACID - Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 6 7-2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 20928 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Για Ροδάκινα- Δαμάσκηνα - Βερίκοκα

Για Ροδάκινα- Δαμάσκηνα - Βερίκοκα Οι γενικές αρχές λίπανσης...... αξιοποιούνται μαζί με τις Εδαφολογικές και Φυλλοδιαγνωστικές Αναλύσεις και τα στοιχεία από τα Ερωτηματολόγια Λίπανσης για την έκδοση των Οδηγιών Λίπανσης στο κάθε αγροτεμάχιο.

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι Φυτών. Ετήσια Διετή Πολυετή. Ποώδη. Ξυλώδη

Τύποι Φυτών. Ετήσια Διετή Πολυετή. Ποώδη. Ξυλώδη Τύποι Φυτών Ετήσια Διετή Πολυετή Ποώδη Ξυλώδη Δένδρα Θάμνοι Ανατομική των αγγειωδών φυτών Κύτταρο Ιστός Όργανο Φυτό Υπόγειο μέρος Υπέργειο μέρος Ρίζα Βλαστοί ή στελέχη Ιστοί του βλαστού Εφυμενίδα Επιδερμίδα

Διαβάστε περισσότερα

Βέμμος Σταύρος. 3. Καστανιά 4. Πεκάν 4/4/2013. Πίνακας 1. Έκταση καλλιεργούμενης καστανιάς σε στρέμματα (2006) ΝΟΜΟΣ Έκταση 1 Έκταση 2 Σύνολο

Βέμμος Σταύρος. 3. Καστανιά 4. Πεκάν 4/4/2013. Πίνακας 1. Έκταση καλλιεργούμενης καστανιάς σε στρέμματα (2006) ΝΟΜΟΣ Έκταση 1 Έκταση 2 Σύνολο 3. Καστανιά 4. Πεκάν Πίνακας 1. Έκταση καλλιεργούμενης καστανιάς σε στρέμματα (2006) ΝΟΜΟΣ Έκταση 1 Έκταση 2 Σύνολο ΑΡΚΑ ΙΑΣ 13400 2122 15552 ΑΧΑΙΑΣ 0 0 0 ΕΥΒΟΙΑΣ 260 3920 4180 ΗΛΕΙΑΣ 462 0 462 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αίτια: Κλιματικοί παράγοντες Εδαφικοί παράγοντες (δυσμενείς συνθήκες υγρασίας, έλλειψη ή περίσσεια θρεπτικών στοιχείων)

Αίτια: Κλιματικοί παράγοντες Εδαφικοί παράγοντες (δυσμενείς συνθήκες υγρασίας, έλλειψη ή περίσσεια θρεπτικών στοιχείων) ΜΗ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Αίτια: Κλιματικοί παράγοντες Εδαφικοί παράγοντες (δυσμενείς συνθήκες υγρασίας, έλλειψη ή περίσσεια θρεπτικών στοιχείων) Ατμοσφαιρικοί ρυπαντές Ασθένειες που προκαλούνται από κλιματικούς

Διαβάστε περισσότερα

2. Άλλα γενικά µέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 1/6

2. Άλλα γενικά µέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 1/6 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Κλάδεµα δένδρων 1. Το κλάδεµα δένδρων τµήµατα των οποίων βρίσκονται κοντά σε ηλεκτροφόρους αγωγούς είναι ενέργεια απαραίτητη για να προληφθούν ατυχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Αντοχήστονπαγετόκαι Φυσιολογικέςανωµαλίεςστην καλλιέργειατηςροδιάς

Αντοχήστονπαγετόκαι Φυσιολογικέςανωµαλίεςστην καλλιέργειατηςροδιάς Αντοχήστονπαγετόκαι Φυσιολογικέςανωµαλίεςστην καλλιέργειατηςροδιάς ρ. Παυλίνα ρογούδη, Αναπληρώτρια Ερευνήτρια ιεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός ΗΜΗΤΡΑ, Νάουσα Νάουσα, Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ Άσκηση 1 η Μορφολογικά χαρακτηριστικά καρποφόρων δένδρων-διάκριση αειθαλών Εισαγωγή Τα καρποφόρα δέδρα διακρίνονται σε δύο μεγάλες ομάδες, στα αειθαλή και τα φυλλοβόλα. Τα αειθαλή

Διαβάστε περισσότερα

Ασθένειες της Κερασιάς

Ασθένειες της Κερασιάς Ασθένειες της Κερασιάς ΚΟΡΥΝΕΟ Stigmina carpophila ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΥΝΕΟΥ Συνθήκες αναπτύξεως: Ο υγρός και βροχερός καιρός αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην ανάπτυξη της ασθένειας. Οι μολύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΔΑΦΟΣ Φυσικές ιδιότητες Δομή και σύσταση Χρώμα Βάθος Διαπερατότητα Διαθέσιμη υγρασία Θερμοκρασία Χημικές ιδιότητες ph Αλατότητα Γονιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ & ΕΧΘΡΟΙ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ & ΕΧΘΡΟΙ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος

Νίκος Χαριτωνίδης. Πρόλογος Πρόλογος Η ψύξη είναι σήµερα η πιο διαδοµένη µέθοδος διατήρησης των ευπαθών προϊόντων, όπως είναι τα τρόφιµα. Η επιστήµη της Βιοµηχανικής Ψύξης έχει σήµερα ξεχωριστή θέση και παίζει σηµαντικό ρόλο στην

Διαβάστε περισσότερα

Ε: Μπορεί το BREVIS να αντικαταστήσει την αραίωση με το χέρι;

Ε: Μπορεί το BREVIS να αντικαταστήσει την αραίωση με το χέρι; Συχνές Ερωτήσεις Ε: Μπορεί το BREVIS να αντικαταστήσει την αραίωση με το χέρι; Α: Η αραίωση με το χέρι συνήθως γίνεται αμέσως μετά τη φυσική καρπόπτωση και είναι χρονοβόρα (5-20 ώρες/στρ) και πολύ ακριβή

Διαβάστε περισσότερα

αναπτύσσεται και αποδίδει σε συγκεκριµένο έδαφος, κλίµα, υψόµετρο υγρασία και έκθεση. Εποχή φύτευσης

αναπτύσσεται και αποδίδει σε συγκεκριµένο έδαφος, κλίµα, υψόµετρο υγρασία και έκθεση. Εποχή φύτευσης Οδηγός φυτεύσεων Επιλογή θέσης φύτευσης Η θέση φύτευσης επιλέγεται, µε βάση τις τοπικές συνθήκες, το µέγεθος της επέµβασης και το σκοπό που θα εξυπηρετήσει. Η επιβίωση του φυτού κρίνεται από το βάθος του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ:

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ: Άριστη ποιότητα αλλά και αρκετή ποσότητα Γρήγορα στην καρποφορία από τη φύτευση Μείωση καλλιεργητικών δαπανών Εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Παραγωγής και πιστοποίηση αυτής ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρίζα. νερού και θρεπτικών. Στήριξη και πρόσληψη

Ρίζα. νερού και θρεπτικών. Στήριξη και πρόσληψη Ρίζα νερού και θρεπτικών Στήριξη και πρόσληψη Η ρίζα Ρόλος 1. στήριξη 2. πρόσληψη νερού & αλάτων 3. παραγωγή ορμονών (κυτοκινίνη & γιβερελίνη) 4. αποταμίευση μερική αυτονομία στη διαχείριση των υδατανθράκων,

Διαβάστε περισσότερα

Το κόστος του κλαδέματος, αν βάλλουμε μέσα και την λειψή παραγωγή που προκύπτει από τα λαθεμένα κλαδέματα, μπορεί να φράσει το κόστος της συλλογής.

Το κόστος του κλαδέματος, αν βάλλουμε μέσα και την λειψή παραγωγή που προκύπτει από τα λαθεμένα κλαδέματα, μπορεί να φράσει το κόστος της συλλογής. Το κλάδεμα της ελιάς Tο κλάδεμα είναι ίσως η σπουδαιότερη σε σχέση με όλες τις άλλες ελαιοκαλλιεργιτικές εργασίες. Απ αυτό εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό η καρποφορία και η μακροζωία των ελαιοδέντρων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

ΑΡΧΕΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. /νση: T.Θ: 2222 Τηλέφωνο: 2810.331290 Καστοριάς και Θερµοπυλών

Διαβάστε περισσότερα

φυτοπαθολογία ανθοκηπευτικών

φυτοπαθολογία ανθοκηπευτικών φυτοπαθολογία ανθοκηπευτικών κλάση: Deuteromycetes θαλλός: πολυκύτταρο μυκήλιο σαπρόφυτα παράσιτα αναπαραγωγή: κυρίως αγενώς (ατελής μορφή) τέλεια μορφή: Ασκομύκητες (κυρίως), Βασιδιομύκητες τάξη: Moniliales

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΕΧΝΗΤΗ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΕΧΝΗΤΗ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗ 1 Ύπερος ( ): ωοθήκη (εμβρυόσακος), στύλος, στίγμα Ανδρείο ( ): στήμονες (νήμα, ανθήρας) στίγμα στύλος πέταλο ανθήρας νήμα σέπαλο ωοθήκη εμβρυόσακος Τυπικό τέλειο άνθος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ΟΕ-01) ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ Κωδικός Έκδοση Έγκριση ΣΟΔ-Λ-ΕΓΧ 1 η /2016 ΟΕΦ-ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΑΕΣ -ΕΟΠ

ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ΟΕ-01) ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ Κωδικός Έκδοση Έγκριση ΣΟΔ-Λ-ΕΓΧ 1 η /2016 ΟΕΦ-ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ ΑΕΣ -ΕΟΠ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ΟΕ-01) 1.1. Λίπανση Την περίοδο που ξεκινάει η λίπανση ο Επιβλέπων Γεωπόνος κοινοποιεί στον κάθε παραγωγό συμπληρωμένο το Έντυπο Ε-02: «Εντολή Λίπανσης», όπου καταγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη αξιολόγησης της επίδρασης διαφορετικών φυσικών. ουσιών στην αντοχή της ροδιάς σε χαµηλές θερµοκρασίες

Μελέτη αξιολόγησης της επίδρασης διαφορετικών φυσικών. ουσιών στην αντοχή της ροδιάς σε χαµηλές θερµοκρασίες Μελέτη αξιολόγησης της επίδρασης διαφορετικών φυσικών ουσιών στην αντοχή της ροδιάς σε χαµηλές θερµοκρασίες Παυλίνα ρογούδη, αναπλ. ερευνήτρια Ανθούλα έλλα, γεωπόνος MSc Γεώργιος Παντελίδης, µεταδιδακτορικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΨΙΡΡΙΖΙΕΣ ΑΣΙΚΩΝ ΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟ ΜΥΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ARMILLARIA

ΣΗΨΙΡΡΙΖΙΕΣ ΑΣΙΚΩΝ ΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟ ΜΥΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ARMILLARIA ΣΗΨΙΡΡΙΖΙΕΣ ΑΣΙΚΩΝ ΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟ ΜΥΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ARMILLARIA Εικ.1. Ελάτη προσβεβληµένη από το µύκητα Armillaria mellea. ιακρίνονται οι λευκές µυκηλιακές πλάκες στη βάση του κορµού. Μαίναλο. Εικ.2. Μυκηλιακές

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους

Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους Συσκευή Πεδίου Για Την Μέτρηση Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Υγρασίας και ph Εδάφους Εγχειρίδιο χρήσης Η παρούσα συσκευή πεδίου είναι ένα σύστημα μέτρησης χαρακτηριστικών εδάφους, όπως η Ηλεκτρική αγωγιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Υποκείμενα- Πολλαπλασιασμός

Υποκείμενα- Πολλαπλασιασμός Βερικοκιά Στον κόσμο περίπου 2,5 εκατ. τόννοι, με Τουρκία 350000, πρώην ΕΣΣΔ 220000, Ιταλία 216000 τόννους.h Κίνα δεν φαίνεται σε αυτά, αλλά όλες οι κομπόστες. Στην Ελλάδα το 1990 110000, το 1995 35000,

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερα Πέμπτη, 30 Απρίλιος :02 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 13 Ιούνιος :25

Περισσότερα Πέμπτη, 30 Απρίλιος :02 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 13 Ιούνιος :25 Είδη ιστών: -κεντρικός ιστός : το διαχρονικό σχήμα ομπρέλας. Τύποι ομπρέλας: Riviera Samara Bajazzo Big Ben -σκίαση «εκκρεμές»: η παρέα μπορεί να καθίσει κατευθείαν κάτω από την ομπρέλα χωρίς ο ιστός να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 93

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Ι 93 Η Τέχνη της Κατασκευής και η Μελέτη Εφαρµογής Άµεσο, τετράποδο καβαλέτο. Είναι προκατασκευασµένο προϊόν από λεπτή χαλύβδινη ράβδο, ενώ τα στηρίγµατα του είναι εµβαπτισµένα σε πλαστικό υλικό, για να µην

Διαβάστε περισσότερα

Μελισσοκομικά Φυτά Eucalyptus torquata Ευκάλυπτος ο κολλαρωτός Γιαννάκης Βαρνάβα

Μελισσοκομικά Φυτά Eucalyptus torquata Ευκάλυπτος ο κολλαρωτός Γιαννάκης Βαρνάβα Μελισσοκόμος Μελισσοκομικά Φυτά Eucalyptus torquata Ευκάλυπτος ο κολλαρωτός Γιαννάκης Βαρνάβα Ο Ευκάλυπτος ο torquata όπως όλοι σχεδόν οι ευκάλυπτοι κατάγεται και αυτός από την μακρινή Αυστραλία, και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Άρθρο AN009 JUN-2009

Τεχνικό Άρθρο AN009 JUN-2009 Τεχνικό Άρθρο JUN-2009 Εφαρµογές ιαφορικών Θερµοστατών Γενικά Τα σύγχρονα συστήµατα θέρµανσης γίνονται ολοένα και πολυπλοκότερα. Οι σύγχρονες ανάγκες επιβάλλουν την ενσωµάτωση εξελιγµένων υποσυστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Kαθοριστικός παράγοντας για την εμπορική καλλιέργεια της

Kαθοριστικός παράγοντας για την εμπορική καλλιέργεια της του Δρ. Σπύρου Λιονάκη, Γεωπόνου Καθηγητή Δενδροκομίας Τροπικά, Υποτροπικά & Μεσογειακά Καρποφόρα Δένδρα Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής Παραγωγής ΤΕΙ Κρήτης (πρώην Ερευνητή στο Ινστιτούτο Ελιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ. Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ. Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα Για την αύξηση και την ανάπτυξη των φυτών απαιτείται νερό και χώμα πλούσιο σε θρεπτικά

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme econteplusproject Organic.Edunet ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΧΘΡΩΝ ΣΕ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΕΩΝΕΣ 1. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βέμμος Σταύρος. 2. Καρυδιά. Εισαγωγή 4/4/2013

Βέμμος Σταύρος. 2. Καρυδιά. Εισαγωγή 4/4/2013 2. Καρυδιά Εισαγωγή Ιστορικό Κατάγεται από τα Καρπάθια βουνά. Από το Ιράν ήλθε στην Ελλάδα, από Έλληνες εξαπλώθηκε στη Ρώμη, στη Γαλλία, την Ισπανία, Αμερική κ.α. Εξέλιξη της καλλιέργειας στη χώρα μας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ 9. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. Δομή Ξύλου - Θεωρία. Στέργιος Αδαμόπουλος

ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ 9. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. Δομή Ξύλου - Θεωρία. Στέργιος Αδαμόπουλος ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ 9. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ Μεριστωματικοί ιστοί: ειδικευμένα κύτταρα, πολλαπλασιάζονται, αύξηση δέντρων (ύψος, διάμετρος) Αρχέφυτρα: πρωτογενείς μεριστωματικοί ιστοί στις κορυφές των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΤΗΣ ΜΟΥΡΙΑΣ

ΤΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΤΗΣ ΜΟΥΡΙΑΣ ΓΕΩΠΟ ΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ & ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΤΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΤΗΣ ΜΟΥΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Προϋπολογισμού: 9.920 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 9.920 (με Φ.Π.Α.) συντάχθηκε και αφορά εργασίες κλαδέματος ή κοπής δένδρων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ. Εισηγητής: Δαμιανός Κιντζονίδης Διευθυντής Παραγωγής AGRIS

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ. Εισηγητής: Δαμιανός Κιντζονίδης Διευθυντής Παραγωγής AGRIS ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Εισηγητής: Δαμιανός Κιντζονίδης Διευθυντής Παραγωγής AGRIS AGRIS PROFILE Η AGRIS A.E ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 1983 ΜΕ ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΣΤΙΚΙΑ. Καταγωγή: Κεντρική Ασία Βοτανική ταξινόμηση: Οικ.: Anacardiaceae Pistacia sp.

ΦΙΣΤΙΚΙΑ. Καταγωγή: Κεντρική Ασία Βοτανική ταξινόμηση: Οικ.: Anacardiaceae Pistacia sp. ΦΙΣΤΙΚΙΑ Καταγωγή: Κεντρική Ασία Βοτανική ταξινόμηση: Οικ.: Anacardiaceae Pistacia sp. Βοτανικοί Χαρακτήρες Φυλλοβόλο, δίοικο, πρωτανδρικό Μεγάλο μέγεθος Μακρόβιο Φύλλα Σύνθετα - περιττόληκτα, κατ εναλλαγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΣΤΙΚΙΑ ΚΑΡΥΔΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΟΡΜΟΥ ΚΑΙ ΡΙΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΦΙΣΤΙΚΙΑ ΚΑΡΥΔΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΟΡΜΟΥ ΚΑΙ ΡΙΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ - βλάπτει την υγεία των καταναλωτών Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση και Προστασία Δασογενετικών Πόρων. Στρατηγικές Βελτίωσης

Βελτίωση και Προστασία Δασογενετικών Πόρων. Στρατηγικές Βελτίωσης Βελτίωση και Προστασία Δασογενετικών Πόρων Στρατηγικές Βελτίωσης 5 Σύνοψη Στη βελτίωση προσπαθούμε να συμπεράνουμε την απόδοση των απογόνων βασιζόμενοι στο φαινότυπο και την απόδοση των γονέων Η μαζική

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικά προϊόντα κήπου. του γκαζόν

Βιολογικά προϊόντα κήπου. του γκαζόν Δωρεάν Δωρεάν συμβουλές συμβουλές Βιολογικά προϊόντα κήπου Το σύστημα περιποίησης του γκαζόν Ο χλοοτάπητας το "πράσινο σαλόνι"! Το μυστικό......κρύβεται σε ένα σύστημα περιποίησης γκαζόν που καλύπτει τις

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

1. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» 1. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΒΙΒΛΙΟ: «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» (ΚΑΛ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΠΑΘΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΤΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛ., ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝ., έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Ηδοµή καιηλειτουργεί του σπέρµατος

Κεφάλαιο 8. Ηδοµή καιηλειτουργεί του σπέρµατος Κεφάλαιο 8 Ηδοµή καιηλειτουργεί του σπέρµατος Σπέρµατα - καρποί Αποτελούν την κύρια πηγή τροφής ανθρώπων και ζώων Έχουν µεγάλη οικονοµική - κοινωνική σηµασία Η εξέλιξη του πολιτισµού στηρίχθηκε σε µεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μηκών και ακτίνων καμπυλότητας σφαιρικών επιφανειών

Μέτρηση μηκών και ακτίνων καμπυλότητας σφαιρικών επιφανειών Μ7 Μέτρηση μηκών και ακτίνων καμπυλότητας σφαιρικών επιφανειών 1. Σκοπός Τα διαστημόμετρα, τα μικρόμετρα και τα σφαιρόμετρα είναι όργανα που χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της διάστασης του μήκους, του

Διαβάστε περισσότερα

δημητριακών προς σπορά, 68/193/ΕΟΚ' περί εμπορίας υλικών

δημητριακών προς σπορά, 68/193/ΕΟΚ' περί εμπορίας υλικών Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 3988, 6.5.2005 Αριθμός 228 1919 Κ.Δ.Π. 228/2005 Οι περί ΠαραγωγΙ1ς και Εμπορίας Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού της Αμπέλου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005, οι οποίοι εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ - ΚΟΥΤΙ v.2b. οδηγίες κατασκευής και χρήσης parathirofyllo@riseup.net

ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ - ΚΟΥΤΙ v.2b. οδηγίες κατασκευής και χρήσης parathirofyllo@riseup.net ΗΛΙΑΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ - ΚΟΥΤΙ v.2b οδηγίες κατασκευής και χρήσης parathirofyllo@riseup.net ΥΛΙΚΑ 4 κομμάτια κόντρα-πλακέ Αν βρείτε πάχους 8mm χρησιμοποιείστε αυτές τις διαστάσεις: 37 Χ 50 εκ (βάση) 37 X 45 εκ

Διαβάστε περισσότερα

οµή δικτύου ΣΧΗΜΑ 8.1

οµή δικτύου ΣΧΗΜΑ 8.1 8. ίκτυα Kohonen Το µοντέλο αυτό των δικτύων προτάθηκε το 1984 από τον Kοhonen, και αφορά διαδικασία εκµάθησης χωρίς επίβλεψη, δηλαδή δεν δίδεται καµία εξωτερική επέµβαση σχετικά µε τους στόχους που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

4.1.α. Κρούσεις. Κρούσεις. 4.1.21. Ενέργεια Ταλάντωσης και Ελαστική κρούση. 4.1.22. Κρούση και τριβές. 4.1.23. Κεντρική ανελαστική κρούση

4.1.α. Κρούσεις. Κρούσεις. 4.1.21. Ενέργεια Ταλάντωσης και Ελαστική κρούση. 4.1.22. Κρούση και τριβές. 4.1.23. Κεντρική ανελαστική κρούση 4.1.α.. 4.1.21. Ενέργεια Ταλάντωσης και Ελαστική κρούση. Μια πλάκα µάζας Μ=4kg ηρεµεί στο πάνω άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου, σταθεράς k=250ν/m, το άλλο άκρο του οποίου στηρίζεται στο έδαφος. Εκτρέπουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑ Δήμος Καλαμαριάς ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑ Αντιδημαρχία Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου Διεύθυνση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η κομποστοποίηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

11 Το ολοκλήρωµα Riemann

11 Το ολοκλήρωµα Riemann Το ολοκλήρωµα Riem Το πρόβληµα υπολογισµού του εµβαδού οποιασδήποτε επιφάνειας ( όπως κυκλικοί τοµείς, δακτύλιοι και δίσκοι, ελλειπτικοί δίσκοι, παραβολικά και υπερβολικά χωρία κτλ) είναι γνωστό από την

Διαβάστε περισσότερα

Επίτευξη και προσδιορισμός της βέλτιστης τεχνολογικής ωριμότητας. Κανάκης Γιάννης Γεωπόνος Οινολόγος Mc

Επίτευξη και προσδιορισμός της βέλτιστης τεχνολογικής ωριμότητας. Κανάκης Γιάννης Γεωπόνος Οινολόγος Mc Επίτευξη και προσδιορισμός της βέλτιστης τεχνολογικής ωριμότητας Κανάκης Γιάννης Γεωπόνος Οινολόγος Mc Ποιότητα Σταφυλιών Στάδια Ανάπτυξης της Ράγας Δυνατότητα Επίτευξης Βέλτιστης Τεχνολογικής Ωριμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-06-04-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 10-06-04-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-04-02 10 Φυτοτεχνικά Εργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 04 Κλαδέµατα - Κουρέµατα 02 Κλάδεµα θάµνων Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Ανθοκομία - Κηποτεχνία ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΦΥΤΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 204008

ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΦΥΤΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 204008 ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΦΥΤΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 204008 Υπόβαθρο Τα φυτά προσαρμόζονται πρώτιστα στη ζωή στο έδαφος, αν και πολλά ζουν στο νερό κατά τη διάρκεια μέρους του κύκλου ζωής τους. Αυτό το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (RUBBER FOAM)

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (RUBBER FOAM) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-AE-1367/12-2009 8335-03-004-041209 ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (RUBBER FOAM) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2ο Γρ. ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα