Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση»"

Transcript

1

2 Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση» Σκάλα, 29/11/2012 Εισηγήτριες: Βασιλική Λάτση Άννα Κοδέλλα

3 Παρουσίαση Σχεδίου Το Σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» , συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ο προϋπολογισμός του σχεδίου ανέρχεται στο ποσό των ,00 Φορέας υλοποίησης: Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ» Συντονιστής φορέας του σχεδίου είναι: Αναπτυξιακή Πάρνωνα Εταιρεία ΟΤΑ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Διάρκεια υλοποίησης: 01/07/2012 έως 31/03/2014 Δήμοι παρέμβασης: Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, Δήμος Νότιας Κυνουρίας, Δήμος Ευρώτα, Δήμος Μονεμβασιάς Πηγές χρηματοδότησης του προγράμματος: Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

4 Φορέας Υλοποίησης Α.Σ. «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ» Συντονιστής φορέας και εταίροι της Α.Σ. Συντονιστής: Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Περιφέρεια Πελοποννήσου Πελοπόννησος - Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Δήμος Βόρειας Κυνουρίας Δήμος Νότιας Κυνουρίας Δήμος Ευρώτας Δήμος Μονεμβασιάς Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου Λακωνίας Αθλητικός Πολιτιστικός Αναπτυξιακός Σύλλογος Δυτικού Πάρνωνα Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Πάρνωνα ΚΕΚ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΚΕΚ Διάσταση Α.Ε. Πελοπόννησος Α.Ε.

5 Στόχος της παρέμβασης Το Σχέδιο Δράσης αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για την περιοχή της Ανατολικής Πελοποννήσου και επικεντρώνεται στην υποστήριξη των ωφελουμένων για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. Στόχος του σχεδίου είναι η παροχή οργανωμένων και ολοκληρωμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών για την κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία καθώς και την ενδυνάμωση των ωφελουμένων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους σε αυτή. Μέσω του Σχεδίου επιδιώκεται η προώθηση στην απασχόληση ογδόντα (80) ανέργων που κατοικούν στους Δήμους της περιοχής παρέμβασης και προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, αξιοποιώντας μία ή περισσότερες παρεμβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (κατάρτιση, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, επιχορήγηση Νέων Θέσεων Εργασίας και Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών) στον κλάδο της Πράσινης Οικονομίας.

6 Δράσεις Που Περιλαμβάνει η Πράξη Μελέτες Δικτύωση Διακρατικότητα Ενέργειες Ενημέρωσης Ευαισθητοποίησης Συντονισμός και Διαχείριση Πράξης Κατάρτιση Επιμόρφωση Πληροφόρηση Συμβουλευτική-Υποστήριξη

7 Σύντομη περιγραφή των δράσεων και προϊόντα ΜΕΛΕΤΕΣ: Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της τοπικής αγοράς εργασίας με την ανάδειξη των προβλημάτων και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής παρέμβασης ΔΙΚΤΥΩΣΗ: Ηλεκτρονική και φυσική δικτύωση, προώθηση καινοτόμων ενεργειών συνεργασίας και δικτύωσης των τοπικών φορέων - εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης καθώς και μεταξύ των Αναπτυξιακών Συμπράξεων ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη διακρατικού δικτύου συνεργασίας με το φορέα FORMATER ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: Έντυπο υλικό, Επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις μέσω των ΜΜΕ, Εκδηλώσεις, Ηλεκτρονικό υλικό, Ενημερωτικές συναντήσεις

8 Σύντομη περιγραφή των δράσεων και προϊόντα ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΞΗΣ: Υπηρεσίες συντονισμού και διαχείρισης του Σχεδίου ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ: Ενέργειες κατάρτισης/ επιμόρφωσης, οι οποίες θα αφορούν στις εξειδικευμένες ανάγκες των ομάδων/στόχου και στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: Δράσεις εντοπισμού, προσέγγισης, ενημέρωσης των ωφελουμένων, δράσεις δικτύωσης με δομές που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σε ευπαθείς ομάδες, συμβουλευτική κατά την υποδοχή, δράσεις Ψυχολογικής υποστήριξης, επαγγελματική συμβουλευτική, συμβουλευτική επιχειρηματικότητας, συμβουλευτική προς τους εργοδότες, μεταπαρακολούθηση των ωφελουμένων, παρακολούθηση, συντονισμός και αξιολόγηση της Δράσης

9 Παρεμβάσεις Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις για το σύνολο των ωφελουμένων αφορούν: Συμβουλευτική υποστήριξη με στόχο την ψυχοκοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση Επιδοτούμενη Επαγγελματική Κατάρτιση (4 επιδοτούμενα προγράμματα 146 ωρών το καθένα, 6 /ώρα) Δικτύωση τοπικών κοινωνικών εταίρων, οργανισμών, επιχειρήσεων και επωφελούμενων Επιχειρηματικό Σχεδιασμό: εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση ατομικών επιχειρήσεων και κοινωνικών επιχειρήσεων Συμβουλευτική Υποστήριξη των επιχειρήσεων που θα ιδρυθούν κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας τους

10 Γενικά χαρακτηριστικά ομάδας στόχου Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες ευάλωτων κοινωνικών ομάδων: Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα: Ως άνεργοι νοούνται τα άτομα που δεν απασχολούνται κατά την έναρξη της παρέμβασης. Ως μακροχρόνια άνεργοι νοούνται τα άτομα που δεν έχουν απασχοληθεί για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/ απειλούμενα από φτώχεια: Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα άτομα που έχουν ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το κατ έτος εκάστοτε εκτιμώμενο όριο της φτώχειας στην Ελλάδα (6.591,00 ευρώ ετησίως ανά άτομο και ,00 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών). Ο πληθυσμός που απειλείται από τη φτώχεια είναι κυρίως : άνεργες Γυναίκες, μονογονεϊκά νοικοκυριά με, τουλάχιστον, ένα εξαρτώμενο παιδί, νοικοκυριά με έναν ενήλικα ηλικίας 65 ετών και άνω, νοικοκυριά με 3 ή περισσότερους ενήλικες με εξαρτώμενα παιδιά, μονοπρόσωπα νοικοκυριά με μέλος θήλυ και παιδιά ηλικίας 0-17 ετών

11 Γενικά χαρακτηριστικά ομάδας στόχου Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών: Μονογονεϊκή χαρακτηρίζεται η οικογένεια στην οποία ένας γονέας χωρίς σύζυγο, ανεξάρτητα από το λόγο για τον οποίο έχει μείνει μόνος/-η και ανεξάρτητα από την ύπαρξη άλλων ενήλικων μελών στην οικογένεια, ζει με ένα τουλάχιστον ανύπαντρο παιδί εξαρτημένο από αυτόν/-η (άγαμη μητέρα ή άγαμος πατέρας, χήρος/-α, διαζευγμένος/-η). Είναι άτομα με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα λόγω των αυξημένων οικογενειακών υποχρεώσεων, προβλήματα φροντίδας και φύλαξης των παιδιών, έλλειψη ενημέρωσης και πληροφόρησης σε σχέση με την αγορά εργασίας, μειωμένες επαγγελματικές δεξιότητες και πείρα, αδυναμία πρόσβασης στην αγορά εργασίας, υψηλό ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας, εμπλοκή σε άτυπες μορφές εργασίας, προβλήματα στην εναρμόνιση οικογένειας και εργασίας

12 Τα κριτήρια επιλογής Τα τυπικά κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων του Σχεδίου Παρέμβασης, είναι σύμφωνα με τα κριτήρια και τους στόχους του Ε.Σ.Π.Α, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού », του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου καθώς και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Απασχόληση ειδικών μειονεκτουσών ομάδων. Στόχος είναι να επιτευχθεί «ομοιογένεια» της ομάδας των ωφελουμένων, η οποία θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του Έργου. Για την επιλογή των ωφελουμένων του Σχεδίου λαμβάνονται υπόψη τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια/ προϋποθέσεις. Όσον αφορά τα τυπικά κριτήρια/ προϋποθέσεις οι ωφελούμενοι θα πρέπει : να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ εκτός Μητρώου ανεργίας να είναι μόνιμοι κάτοικοι σε έναν από τους δήμους: Β. Κυνουρίας, Ν. Κυνουρίας, Ευρώτα και Μονεμβασιάς να ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

13 Ουσιαστικά κριτήρια ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ - Εκπαιδευτικό επίπεδο - Βαθμός απολυτήριου τίτλου σπουδών (του αντίστοιχου εκπαιδευτικού επιπέδου) - Προηγούμενη συναφής κατάρτιση /επιμόρφωση ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ - Ηλικία - Χρόνος ανεργίας - Οικογενειακή κατάσταση - Προστατευόμενα μέλη - Οικονομική κατάσταση ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ - Συνολικός χρόνος προϋπηρεσίας - Προηγούμενη συναφής επαγγελματική εμπειρία

14 Ουσιαστικά κριτήρια ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Σαφήνεια επαγγελματικών στόχων - Βαθμός προσωπικής κινητοποίησης και ετοιμότητας ένταξης στο Σχέδιο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ - Ευελιξία - Προσαρμοστικότητα - Αυτογνωσία ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Έφεση - Θετική προσέγγιση των στόχων του Σχεδίου

15 Μεθοδολογία υλοποίησης Σχεδιασμός - Οργάνωση των επιμέρους Ενεργειών περιλαμβάνει την ενέργεια δημοσιοποίησης, ενεργοποίησης και επιλογής των επωφελούμενων, με στόχο τον εμπλουτισμό του σχεδίου δράσης και την τελική προσαρμογή του στις ειδικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες των ωφελούμενων και της περιοχής Υλοποίηση των επιμέρους Ενεργειών Κατά τη διαδικασία υλοποίησης των ενεργειών, χρησιμοποιούνται τεχνικές κοινωνικής εργασίας, στις ατομικές και ομαδικές συνεδρίες, που εξειδικεύονται σε «τύπο» μεθοδολογίας, περιεχόμενο και εργαλεία ανά ενέργεια, ανάλογα με το επίπεδο «ωριμότητας» των ωφελούμενων της ομάδας - στόχου, της προηγούμενής τους εμπειρίας, των ικανοτήτων τους, και το περιεχόμενο - αντικείμενο της κάθε ενέργειας για την καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα της ενδυνάμωσης και εμψύχωσης των ωφελούμενων

16 Μεθοδολογία υλοποίησης Παρακολούθηση, Συντονισμός και Αξιολόγηση των Ενεργειών της Δράσης Η συγκεκριμένη εργασία περιλαμβάνει τη συνεχή παρακολούθηση, το Συντονισμό καθώς και την Αξιολόγηση - εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και καταλληλότητας των ενεργειών του σχεδίου δράσεων Συμβουλευτικής, σύμφωνα με τις διαπιστωμένες ιδιαιτερότητες και ανάγκες της ομάδας και τους στόχους της παρέμβασης Παρακολούθηση των ωφελούμενων Η συγκεκριμένη εργασία περιλαμβάνει συμβουλευτική και ενεργητική στήριξη των χρηστών των υπηρεσιών Συμβουλευτικής στις προσπάθειές τους να ενταχθούν στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και την αγορά εργασίας, (συμμετοχή σε εξειδικευμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης προκειμένου να διευκολύνουν την μετέπειτα επαγγελματική αποκατάσταση των ωφελουμένων, απασχόληση, αυτοαπασχόληση, απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας) και τέλος καταγραφή της εργασιακής τους κατάστασης για τρεις μήνες μετά την ένταξή τους στην αγορά εργασίας

17 Μεθοδολογία υλοποίησης - Διάγραμμα

18 Αποτελέσματα ως προς τους ωφελούμενους Μέσω της υλοποίησης του Σχεδίου επιδιώκονται τα παρακάτω αποτελέσματα: αριθμός ωφελουμένων που θα τοποθετηθούν σε επιχειρήσεις: 50 αριθμός ωφελουμένων που θα υπογράψουν συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα: 10 αριθμός ωφελουμένων που θα προετοιμαστούν για ένταξη σε άλλα προγράμματα: 10 αριθμός ωφελουμένων που θα ιδρύσουν νέες επιχειρήσεις (2 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις/ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.): 10

19 Αιτήσεις και δικαιολογητικά συμμετοχής Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη έχει προβεί σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων για συμμετοχή στο Σχέδιο Δράσης, με καταληκτική ημερομηνία την 05/12/2012. Τα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν: Αίτηση συμμετοχής Πρόσφατη φωτογραφία Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψης) ή διαβατηρίου Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών Εκκαθαριστικό Εφορίας τελευταίου οικονομικού έτους ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (σχετικά με την μη παρακολούθηση άλλου επιδοτούμενου σεμιναρίου τους τελευταίους 2 μήνες) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας (σε ισχύ) Πιστοποιητικό - βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (για τους μακροχρόνια άνεργους) Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή υπεύθυνη δήλωση Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Άλλα πτυχία / πιστοποιήσεις (χρήσης Η/Υ, ξένων γλωσσών κ.α.)

20 Αιτήσεις και δικαιολογητικά συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την αίτηση που πρέπει να συμπληρωθεί στις ιστοσελίδες καθώς και στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα (Λεωνίδιο Αρκαδίας, τηλ ). Οι αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου έως τις 05 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00, στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ Εναλλακτικά τα παραπάνω μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ» Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ Τηλ.: , fax: ,

21 Ευχαριστούμε

22 Προγράμματα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ για Επιχειρήσεις Εργοδότες (Δικαιούχοι) και Άνεργους (Ωφελούμενοι) Εισηγήτριες: Άννα Κοδέλλα Βασιλική Λάτση Σκάλα, 29/11/2012

23 1. Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Πρόσληψη Ανέργων πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα, έως 35 ετών Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 3, Άξονες Προτεραιότητας 7,8,9: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές ορίζονται οι 13 Περιφέρειες της χώρας Η μέγιστη δαπάνη ανέρχεται συνολικά στο ποσό των ,00 ευρώ Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ Φορέας που έχει αρμοδιότητες διαχείρισης των πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» και ασκεί καθήκοντα Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης: ΟΑΕΔ

24 Δικαιούχοι και προϋποθέσεις συμμετοχής Δικαιούχοι: Όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα Για να υπαχθεί μία επιχείρηση στο πρόγραμμα δεν θα πρέπει να έχει προβεί κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης: σε μείωση προσωπικού (καταγγελία σύμβασης εργασίας, εθελούσια έξοδος με πρωτοβουλία του εργοδότη) σε αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης του προσωπικού από πλήρη σε μερική απασχόληση ή σε εκ περιτροπής απασχόληση κ.λπ. Δεν υπάγονται στο πρόγραμμα: Οι επιχειρήσεις που διέπονται από τις διατάξεις των Ν. 2190/94 και 3812/2009 (ΑΣΕΠ) Τα νυχτερινά κέντρα, οι εποχικές επιχειρήσεις, οι ατομικές επιχειρήσεις για άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται με α βαθμού συγγένεια με τον επιχειρηματία, σύλλογοι και σωματεία κ.λπ.

25 Διαδικασία Υπαγωγής Δικαιούχων Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ιστοσελίδα: και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα της επιχείρησης ή απευθείας στο ΚΠΑ2 αν η επιχείρηση δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο Ο δικαιούχος οφείλει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, αφού ενημερωθεί για την αποδοχή της αίτησής του από το σύστημα υποβολής αιτήσεων, να προσκομίσει στην Υπηρεσία (ΚΠΑ2) αντίγραφο της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης, στις οποίες θα έχει τεθεί υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο και η σφραγίδα της επιχείρησης

26 Δικαιολογητικά συμμετοχής δικαιούχων Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση βάσει του προτύπου που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr): σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) ότι η επιχείρηση δεν είναι προβληματική ότι δεν εκκρεμεί εις βάρος της ανάκτηση παλαιάς κρατικής ενίσχυσης ότι η επιχείρηση λειτουργεί και ασκεί οικονομική δραστηριότητα ότι έλαβε γνώση των όρων του προγράμματος, τους οποίους αποδέχεται και πληροί

27 Ωφελούμενοι - Άνεργοι Τα ωφελούμενα άτομα που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει: Να είναι άνεργοι και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα (από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ) που θα προκύπτει από το Ειδικό Μητρώο για τις ανάγκες του προγράμματος Σημ. Για τους ωφελούμενους οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικές ενώσεις-επιμελητήρια ακολουθείται ειδική διαδικασία. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας. Να είναι πτυχιούχοι σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) ή να διαθέτουν βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, όπου απαιτείται από τον ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τις αρμόδεις αρχές (για πτυχιούχους χωρών της Ε.Ε.).

28 Διαδικασία υποβολής αίτησης ωφελουμένων - ανέργων Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια υπηρεσία (ΚΠΑ2) που είναι εγγεγραμμένοι, στις επιχειρήσεις που έχουν λάβει εγκριτική απόφαση, σύμφωνα με: Τις ζητούμενες ειδικότητες από τις επιχειρήσεις Τις επιλογές των ανέργων που έχουν καταγραφεί στα Ατομικά Σχέδια Δράσης κατά τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης

29 Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους πραγματικής απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους ηλικίας έως 24 ετών ανέρχεται στο ποσό των 20,00 /ημέρα και άνω των 24 ετών η επιχορήγηση ανέρχεται στα 25,00 /ημέρα. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 27 μήνες, εκ των οποίων οι 24 μήνες αφορούν σε επιχορήγηση και οι 3 μήνες σε δέσμευση του εργοδότη για τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης.

30 2. «Ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων» Δικαιούχοι και ωφελούμενοι Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 άτομα, και ιδιαίτερα εκείνες που δραστηριοποιούνται σε καινοτόμους κλάδους όπως η πράσινη οικονομία. Ωφελούμενοι είναι οι νέοι έως 30 ετών καθώς και ειδικές ομάδες ανέργων όπως: άνεργοι που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης και στους οποίους υπολείπονται μέχρι ημέρες ασφάλισης ή έως 5 έτη για την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για τη θεμελίωση της κατώτατης σύνταξης γήρατος του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ γυναίκες μακροχρόνια άνεργες, άνω των 45 ετών και άνεργες γυναίκες, άνω των 50 ετών πολύτεκνοι/νες και τρίτεκνοι/νες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών

31 Σκοπός-Διάρκεια-Επιχορήγηση Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με την επιχορήγηση μέρους του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη ανέργων για πλήρη ή μερική απασχόληση. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 24 μήνες με δέσμευση των επιχειρήσεων για την διατήρηση των θέσεων απασχόλησης για 12 μήνες ακόμη. Η επιχορήγηση αναλύεται: α) για τους κοινούς ανέργους: 80% για το πρώτο έτος και 60% για το δεύτερο έτος. β) για τους νέους και τις ειδικές ομάδες ανέργων: 80% για το πρώτο έτος και 80% για το δεύτερο έτος.

32 Άλλα προγράμματα 3. Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, ηλικίας ετών Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων και η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ανέργων ηλικίας 16 έως 24 ετών, νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, με την απασχόλησή τους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. 4. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών), για την απασχόληση ανέργων ηλικίας ετών Σκοπός του προγράμματος είναι η απασχόληση ανέργων ηλικίας 55 έως 64 ετών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 5 του Ν. 3863/2010 (115 Α) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3996/2011 (Α 170), και του Ν. 3852/2010 (87 Α) για απασχόληση πρώην εργαζομένων ηλικίας ετών και μακροχρόνια ανέργων ηλικίας ετών.

33 Στοιχεία επικοινωνίας ΟΑΕΔ Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την υπηρεσία ΟΑΕΔ Σπάρτης: Οργανισμός: ΚΠΑ2 ΣΠΑΡΤΗΣ Διεύθυνση: Λεωνίδου 73, Σπάρτη Τηλεφωνικό Κέντρο: Fax: Ιστοσελίδα:

34 Ευχαριστούμε

Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση»

Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση» Σχέδιο «Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση» Άστρος Αρκαδίας 30/11/2012 Εισηγήτριες: Βασιλική Λάτση Άννα Κοδέλλα Παρουσίαση Σχεδίου Το Σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ για Επιχειρήσεις Εργοδότες (Δικαιούχοι) και Άνεργους (Ωφελούμενοι)

Προγράμματα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ για Επιχειρήσεις Εργοδότες (Δικαιούχοι) και Άνεργους (Ωφελούμενοι) Προγράμματα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ για Επιχειρήσεις Εργοδότες (Δικαιούχοι) και Άνεργους (Ωφελούμενοι) Εισηγήτριες: Άννα Κοδέλλα Βασιλική Λάτση Άστρος Αρκαδίας 30/11/2012 1. Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2 Παρουσίαση της Πράξης Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

«ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου»

Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου» Πράξη: «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμοτείχου» Δικαιούχος: ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Δ/νση: Δημαρχείο Διδυμοτείχου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Φυλής ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΣΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΣΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ "ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" Διεύθυνση: Ηροδότου 33 Μαρούσι Αττικής Τ.Κ. 15122 Τηλ. : 2106122334-2221090677 Fax: 2221062267 E-mail: kekepim@otenet.gr Μαρούσι, 30/12/2013 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΡΟ ΟΠΗ» Ν. Πλαστήρα & Κ. Αντωνιάδη, Κοµοτηνή Τ.Κ. 69100 Τηλ: 25310-34071 Fax: 25310-34073 E-mail: anro@anro.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΡΟ ΟΠΗ» Ν. Πλαστήρα & Κ. Αντωνιάδη, Κοµοτηνή Τ.Κ. 69100 Τηλ: 25310-34071 Fax: 25310-34073 E-mail: anro@anro. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΡΟ ΟΠΗ» Ν. Πλαστήρα & Κ. Αντωνιάδη, Κοµοτηνή Τ.Κ. 69100 Τηλ: 25310-34071 Fax: 25310-34073 E-mail: anro@anro.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Κοµοτηνή 2/04/2013 Αριθ. Πρωτ.: 1099 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕπιχΕιρησιακο προγραμμα «αναπτυξη ανθρωπινου Δυναμικου» Προσανατολισμός στον άνθρωπο

ΕπιχΕιρησιακο προγραμμα «αναπτυξη ανθρωπινου Δυναμικου» Προσανατολισμός στον άνθρωπο κασε-νεο-μιριαδ_layout 1 22/3/2012 15:50 Page 1 ΕπιχΕιρησιακο προγραμμα «αναπτυξη ανθρωπινου Δυναμικου» Προσανατολισμός στον άνθρωπο 1 κασε-νεο-μιριαδ_layout 1 22/3/2012 15:50 Page 1 ΔρασΕισ Ενισχυσησ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ»

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΩ» Πρέβεζα 06-03-2013 Αρ. πρωτ: 6611 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Η ΕΤΑΝΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝEΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ»

«ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝEΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους για συμμετοχή στο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝEΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» Αναπτυξιακή Σύμπραξη: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΊΑ Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση» Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης : «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

MIS:464660. Σημειώνεται ότι οι κάτοικοι του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου έχουν απόλυτη προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων ενδιαφερόμενων.

MIS:464660. Σημειώνεται ότι οι κάτοικοι του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου έχουν απόλυτη προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων ενδιαφερόμενων. Αθήνα, 07/01/2014 Αρ. Πρωτ.27 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ««ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» 13/10/2012 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PATRAS PALACE

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» 13/10/2012 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PATRAS PALACE Περιεχόμενα Παρουσίασης Παρουσίαση του Έργου Δικτύωση Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση Κατάρτιση & Επιμόρφωση Ωφελουμένων Συμβουλευτική Υποστήριξη Ωφελουμένων Συμβουλευτική Υποστήριξη Εργοδοτών Παρουσίαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «Ο ΤΡΟΧΟΣ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «Ο ΤΡΟΧΟΣ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «Ο ΤΡΟΧΟΣ» Ανθέων 5, Σητεία Κρήτης, Τ.Κ. 72300 Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr http://topeko.oas.gr Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικά ωφελούμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «Ο ΤΡΟΧΟΣ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «Ο ΤΡΟΧΟΣ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «Ο ΤΡΟΧΟΣ» Ανθέων 5, Σητεία Κρήτης, Τ.Κ. 72300 Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr http ://topeko.oas.gr Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δυνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ σε ΑΝΕΡΓΟΥΣ & ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ σε ΑΝΕΡΓΟΥΣ & ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ σε ΑΝΕΡΓΟΥΣ & ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ H ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης : Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ομάδες Στόχου Η Πράξη απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες στόχου: Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Νέοι Επιστήμονες Θεσσαλονίκης: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Νέοι Επιστήμονες Θεσσαλονίκης: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη» ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Νέοι Επιστήμονες Θεσσαλονίκης: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη» Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - ALTER TOURISM & EMPLOYMENT

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - ALTER TOURISM & EMPLOYMENT Καλαμπάκα, 21/02/2014 Αρ. Πρωτ. 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Τρικάλων για την Απασχόληση στον Τουρισμό - Alter Tourism & Employment» με εταίρους: Αναπτυξιακή Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗ: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» από τη Δικαιούχο Α.Σ. «Δίκτυο για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποιεί ως συντονιστής στο Σχέδιο «Αποστολή για την Κοινωνική Ένταξη και Απασχόληση Ευάλωτων Ομάδων» της Α.Σ. Δίκτυο Αλληλεγγύης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Σελίδα1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης : «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» η οποία εντάσσεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Α.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ηρώων Πολυτεχνείου 229, Λάρισα 2410-287061 /2 www.tirnavs-tpek.gr kek@dynamiki.gr Αρμόδια: Βουτσελά Πολίνα ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού» στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ : «ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» Από το Δικαιούχο / Α.Σ. «ΠΡΟΟΔΟΣ»

ΠΡΑΞΗ : «ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» Από το Δικαιούχο / Α.Σ. «ΠΡΟΟΔΟΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗ : «ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ» Από το Δικαιούχο / Α.Σ. «ΠΡΟΟΔΟΣ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ Αναπτυξιακή»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ Αναπτυξιακή» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ Αναπτυξιακή» ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα