Τόπος και ημερομηνία γέννησης: Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 1970

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τόπος και ημερομηνία γέννησης: Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 1970"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασίλειος Ν. Κουβέλης Ιούνιος ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος και ημερομηνία γέννησης: Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 1970 Υπηκοότητα: Ελληνική Διεύθυνση Εργασίας: Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιούπολη, 15701, Αθήνα Τηλέφωνα επικοινωνίας: , ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΠΟΥΔΕΣ 9/2008 Joint Genome Institute (JGI), U.S. Dept. of Energy (DOE), Walnut Creek, CA, USA ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚOΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ Ερευνητική μετεκπαίδευση στο πεδίο της Βιοπληροφορικής σε συνεργασία με τον Δρ. Ν. Κυρπίδη. Ερευνητικό Αντικείμενο: Ανάλυση ολόκληρων γονιδιωμάτων βακτηρίων με διαδικτυακά προγράμματα σχεδιασμένα σε πλατφόρμα Linux (IMG-ER). 6/2007 Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, Τμήμα Βιολογικών Επιστημών, Λευκωσία, Κύπρος ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚOΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ Ερευνητική μετεκπαίδευση στο πεδίο της Βιοπληροφορικής σε συνεργασία με τον Λέκτορα Βασίλη Ι. Προμπονά. Ερευνητικό Αντικείμενο: Ανάλυση μιτοχονδριακών γονιδιωμάτων με προγράμματα σχεδιασμένα σε πλατφόρμα UNIX και Linux Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας, Εργαστήριο Γενετικής ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Ερευνητική μετεκπαίδευση στο πεδίο της Μοριακής Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας. Ερευνητικό Αντικείμενο: γενετική ταυτοποίηση εντομοπαθογόνων μυκήτων ενδιαφέροντος, εδραίωση γενετικού μετασχηματισμού σε

2 στελέχη προοριζόμενα για χρήση βιολογικού ελέγχου με διαδικασίες διακοπής λειτουργίας γονιδίων τοξικότητας, έλεγχος πιθανής μεταλλαξογόνου ικανότητας δευτερογενών μεταβολιτών. 10/ /2004 Eldgenősslsche Technische Hochschule (ETH), Institute of Plant Sciences, Phytopathology, Zurich, Switzerland ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚOΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ Ερευνητική μετεκπαίδευση στο πεδίο της Μοριακής Βιοτεχνολογίας σε συνεργασία με την Καθηγήτρια Geneviève Défago. Ερευνητικό Αντικείμενο: Μοριακή ταυτοποίηση στελεχών του μύκητα Stagonospora που χρησιμοποιούνται για τον βιο-έλεγχο φυτικών ζιζανίων & Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας, Εργαστήριο Γενετικής ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΣΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Βαθμός: «Άριστα». Τίτλος διατριβής: Μελέτη του μιτοχονδριακού γονιδιώματος του εντομοπαθογόνου μύκητα Verticillium lecanii. 9/ /1996 l Institute National de la Recherche Agronomique (INRA), Laboratoire de la lutte biologique, La Miniere, France «Μελέτη του εντομοπαθογόνου μύκητα Beauveria bassiana» Επιβλέπουσα: Dr. Yvonne Couteaudieur. Ερευνητικό Αντικείμενο: Δημιουργία γονιδιωματικής μιτοχονδριακής τράπεζας του μύκητα Beauveria bassiana και ανάλυση της χρωμοσωμικής του οργάνωσης με χρήση της τεχνικής «ηλεκτροφόρησης σε εναλλασσόμενο παλλόμενο πεδίο PFGE» Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας ΠΤΥΧΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Βαθμός: «Λίαν Καλώς» (7,18/10). 6/ /1993 University of Greenwich, Greenwich, UK Φοιτητής ERASMUS Επιβλέπων Καθηγητής: Dr. Ian Bruce. Προσπάθεια απομόνωσης περιοριστικής ενδονουκλεάσης από θερμόφιλο βακτήριο (Thermophilus aquaticus), εκμάθηση μοριακών τεχνικών. 2

3 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2009-σήμερα Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας Λέκτορας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, Μετονομασία σε Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Τεχνολόγος Εργαστηρίων Π.Ε. (Ι.Δ.Α.Χ. Π.Ε. Τεχνολόγος Εργαστηρίων) (Μόνιμη σχέση εργασίας). Η θέση αυτή περιλαμβάνει: α) Διδασκαλία σε εργαστήρια προπτυχιακών φοιτητών και β) συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα του εργαστηρίου Γενετικής Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας, Εργαστήριο Γενετικής ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Συμμετοχή ως ερευνητής σε Προγράμματα του εργαστηρίου. Αναλυτικότερα: «Αλληλούχιση των αιθανολο-παραγωγών στελεχών του βακτηρίου Zymomonas mobilis CP4, ATCC και ATCC (subsp. mobilis lectotype and phenotypic centrotype), ATCC (subsp. pomaceae lectotype) και Z. mobilis sp. NCIB Αλληλούχιση των πλασμιδίων του στελέχους ZM4 (ATCC 31821)» (subsp. mobilis lectotype and phenotypic centrotype) Κωδικός: CSP_ σε συνεργασία με το ινστιτούτο Joint Genome Institute (JGI) of Department of Energy (DOE), Η.Π.Α [2007-σήμερα]. «Βιολογική επεξεργασία και αξιοποίηση υγρών αποβλήτων ελαιουργίας: Μηχανισμοί και ολοκληρωμένες εφαρμογές» Κωδικός: ΦΠ-66, Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ-Γ.Γ.Ε.Τ. [2007]. «Ανάπτυξη διαδικτυακού συστήματος διαχείρισης και ανά-λυσης πλήρως προσδιορισμένων αλληλουχιών μιτοχονδρια-κών γονιδιωμάτων μυκήτων» Κωδικός: 70/4/8804 [2006-σήμερα]. «Αξιολόγηση κινδύνων των μυκητιακών παραγόντων βιολογικού ελέγχου» (Risk Assessment of Fungal Biological Control Agents - RAFBCA) Κωδικός: QLK1-CT [ ]. «Αλκοολική ζύμωση κατά την οινοποίηση. Επιλογή και αξιολόγηση σακχαρομυκήτων» Κωδικός: ΕΠΕΤ 98 ΒΙ-5 [ ]. «Bιοέλεγχο των σημαντικών εδαφόβιων παρασίτων με βελτίωση της δραστικότητας των εντομοπαθογόνων μυκήτων» (Biocontrol of important soil dwelling pests by improving the efficacy of insect pathogenic fungi - BIPESCO) Κωδικός: FAIR6-CT [1999]. «Εντομοπαθογόνοι μύκητες για οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον έλεγχο των παρασίτων στα θερμοκήπια» (Insect pathogenic fungi for economic, 3

4 environmentally friendly pest control in the glasshouse) Κωδικός: AIR-CT [ ]. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Συμμετοχή στα ακόλουθα ερευνητικά έργα (επιπλέον των Ερευνητικών Προγραμμάτων που αναφέρονται στην προηγούμενη Παράγραφο): ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011: Τίτλος: «Ολοκληρωμένη Διεργασία Παραγωγής Βιοαιθανόλης από Ελληνική Λιγνινοκυτταρινούχα Βιομάζα». Κωδικός: 11Συν_7_1579. Συμμετοχή στην Ερευνητική Ομάδα του καθ. Μ.Α. Τύπα. Αθήνα, Μάρτιος 2013 σήμερα ΘΑΛΗΣ: Τίτλος: «Μεταγονιδιωματική ανάλυση λιγνινολυτικών μικροοργανισμών - Βιομετατροπή παραπροϊόντων φυτικής προέλευσης σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας». Κωδικός: MIS Συμμετοχή στην Ερευνητική Ομάδα του καθ. Μ.Α. Τύπα. Αθήνα, Οκτώβριος 2012 σήμερα. Mohamed bin Zayed Fund: Τίτλος: «Conservation of the vanishing Stachys virgata (Lamiaceae)». Κωδικός: Υπεύθυνος συγκέντρωσης και ανάλυσης των μοριακών δεδομένων, σε συνεργασία με τον Κύριο Ερευνητή του Προγράμματος Επικ. Καθ. Θ. Κωνσταντινίδη. Αθήνα, Αύγουστος 2011 σήμερα. Mohamed bin Zayed Fund: Τίτλος: «Assessment of the critically endangered fungal populations of Pleurotus nebrodensis in Greece and its in situ and ex situ conservation». Κωδικός: Υπεύθυνος συγκέντρωσης και ανάλυσης των μοριακών δεδομένων, σε συνεργασία με τη Λέκτορα Ζ. Γκόνου-Ζάγκου. Αθήνα, Αύγουστος 2012 σήμερα. Δημιουργία μιτοχονδριακής γονιδιωματικής τράπεζας πληροφοριών στο διαδικτυακό τόπο «MitoFun», σε συνεργασία με τον Καθηγητή Σ. Χαμόδρακα (Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α.) και το Λέκτορα Β. Προμπονά (Τμήμα Βιολογικών Επιστημών της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου), για την παρουσία, ανάλυση και διάθεση μιτοχονδριακών γονιδιωμάτων μυκήτων στην επιστημονική κοινότητα. Αθήνα, Μάρτιος 2007 σήμερα. 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 05/2014-σήμερα 09/2009-σήμερα Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Μ.Δ.Ε.ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Παραδόσεις και εργαστηριακές άσκησεις φοιτητών στο μάθημα Υπολογιστική Ανάλυση Ακολουθιών. Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας Παραδόσεις και εργαστηριακές άσκησεις φοιτητών στα (α) υποχρεωτικά μάθηματα Α και Δ εξαμήνου «Εισαγωγή στη Βιολογία» και «Γενετική» αντ/χα, στο (β) υποχρεωτικό μάθημα του Τμήματος Φαρμακευτικής «Εισαγωγή στη Βιολογία» και (γ) στα μάθηματα επιλογής 3 ου και 4 ου έτους «Ειδικά Θέματα Γενετικής» και «Βιοτεχνολογία» αντίστοιχα. 4

5 Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας Συμμετοχή στην οργάνωση και επίβλεψη των εργαστηριακών ασκήσεων των: (α) υποχρεωτικών μαθημάτων «Γενετικής», και «Εισαγωγής στη Βιολογία» (β) του επιλεγόμενου μαθημάτος «Βιοτεχνολογίας» Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας, Εργαστήριο Γενετικής Συμμετοχή στην επίβλεψη των διπλωματικών: 2002 Αφροδίτη Σιαλακούμα, «Πληθυσμιακή μελέτη του Verticillium lecanii βασισμένη στην ITS περιοχή και τα μιτοχονδριακά γονίδια nad1, nad3 και rns» Χρήστος Μπέλος, «Μελέτη των mat γονιδίων του φυτοπαθογόνου μύκητα του γένους Verticillium» Αθηνά Παπανδρέου, «Δομή και οργάνωση μεταθετών στοιχείων στο γονιδίωμα του φυτοπαθογόνου μύκητα Verticillium dahliae». Επίβλεψη Πτυχιακών Εργασιών Τμήματος Βιολογίας, ΕΚΠΑ 2013 σήμερα Ελισάβετ Αυγερινού (Α.Μ ), «Τα εσώνια εντός των μιτοχονδριακών γονιδίων στο βασίλειο των μυκήτων» 2013 σήμερα Γιώργος Νικολόπουλος (Α.Μ ), «Μελέτη της γενετικής ποικιλότητας του φυτού Stachys virgata (Labiotae) με μοριακές τεχνικές» 2012 σήμερα Στυλιανός Βαρασσάς (Α.Μ ), «Μελέτη πυρηνικών γονιδίων που εμπλέκονται στην αντιγραφή και μεταγραφή του μιτοχονδριακού γονιδιώματος στους εντομοπαθογόνους μύκητες Metarhizium anisopliae και Beauveria bassiana» Αιμιλία Στάυρου, «Μοριακή μελέτη στελεχών του μυκητόφιλου μύκητα του γένους Cladobotryum» σε συνεργασία με τη Λέκτορα Δρ. Ζαχαρούλα Γκόνου-Ζάγκου Μαρία Ντερτιλή, «Μελέτη μιτοχονδριακών γονιδίων για τη μοριακή διάκριση μυκήτων με έμφαση στους Ασκομύκητες» 5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ & 2013-σήμερα Μέλος της Γενικής Συνέλευσης Τμήματος Βιολογίας ΕΚΠΑ 2011-σήμερα Μέλος των Επιτροπών (α) «Οικονομικών Υποθέσεων» (β) «Φοιτητικών Θεμάτων & Οδηγού Σπουδών» (γ) «Κοινών Οργάνων & Υλικοτεχνικής Υποδομών του Τμήματος» Μέλος της Επιτροπής «Κτηρίων και Καθημερινότητας Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας» 5

6 6. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 5/1999-4/2001: Ελληνικός Στρατός Ξηράς Έφεδρος ανθυπολοχαγός: Ειδικότητα Φροντιστής Πεζικού. Διατέλεσα Γενικός Διαχειριστής Υλικού στη ανεξάρτητη Υπομονάδα 88 - Λόχος Αντιαρματικών (88 Λ.Α/Τ., Λήμνος) και Βοηθός Γενικού Διαχειριστή Υλικού στο 11 ο Σ.Π. (Σύνταγμα Πεζικού, Τρίπολη). 7. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Προφορικά Γραπτά Αγγλική άριστα άριστα Γαλλική πολύ καλά πολύ καλά ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Άριστη χρήση Η/Υ και γνώση εφαρμογών MS Windows για επεξεργασία κειμένων/παρουσιάσεων (MS Office: Word, Excel, PowerPoint), βιολογικών (DNASTAR) και φυλογενετικών (PAUP, PHYLIP, PAML, CONSEL, MrBayes) εφαρμογών, Internet (Explorer, Mozilla). Γνώση λειτουργικών συστημάτων UNIX και Linux. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Βιολόγων (1995 σήμερα) Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών (1995 σήμερα) Μέλος του Μικροβιόκοσμου (2007 σήμερα) Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Υπολογιστικής Βιολογίας και Βιοπληροφορικής (2007 σήμερα) Μέλος της European Mycological Association (EMA; 2011-σήμερα) ΚΡΙΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Συντάκτης (στο Editorial Board) του περιοδικού «ISRN Genetics» (2012-σήμερα) και του υπό έκδοση περιοδικού «New Journal of Science» (2013-σήμερα). Κριτής στα διεθνή περιοδικά «Journal in Applied Microbiology» (2007, 2014), «Letters in Applied Microbiology» (2007, , 2013), «Mycological Research» (2008), «Dendrobiology» (2011), «Journal of Food Science» (2012), Fungal Biology (2011, 2014), International Journal of Medicinal Mushrooms - IJMM (2013), «Annals of Microbiology» ( ), Biomed Research International (2013), PLOS one ( ). Κριτής σε ερευνητικά προγράμματα για λογαριασμό του «Pest Management Center, Agriculture and Agri-Food», του Υπουργείου Γεωργίας του Καναδά από το

7 8. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 8.1. ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ - ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ Κουβέλης Β.Ν. (2002). «Μελέτη του μιτοχονδριακού γονιδιώματος του εντομοπαθογόνου μύκητα Verticillium lecanii», Διδακτορική Διατριβή, Εργαστήριο Γενετικής, Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΤΩΝ Kouvelis V.N., Teshima H., Bruce D., Detter C., Tapia R., Han C., Tampakopoulou V.-O.,Goodwin L., Woyke T., Kyrpides N.C., Typas M.A., Pappas, K.M. (2014). Finished genome of Zymomonas mobilis subsp. mobilis strain CP4, an applied ethanol producer. Genome Announcements 2: e Krimitzas A., Pyrri I., Kouvelis V.N., Kapsanaki-Gotsi E., Typas M.A. (2013). A phylogenetic analysis of Greek isolates of Aspergillus species based on morphology, nuclear and mitochondrial gene sequences. Biomed Research International 2013: doi: /2013/ Desiniotis A., Kouvelis V.N., Davenport K., Bruce D., Detter C., Tapia R., Han C., Goodwin L.A., Woyke T., Kyrpides N.C., Typas M.A., Pappas, K.M. (2012). Complete genome sequence of the ethanol-producing Zymomonas mobilis subsp. mobilis centrotype ATCC Journal of Bacteriology 194: Kouvelis V.N., Davenport K.W., Brettin T.S., Bruce D., Detter C., Han C.S., Nolan M., Tapia R., Damoulaki A., Kyrpides N.C., Typas M.A. and Pappas K.M. (2011). Genome Sequence of the Ethanol-Producing Zymomonas mobilis subsp. pomaceae Lectotype Strain ATCC Journal of Bacteriology 193: Pappas K. M., Kouvelis V.N., Saunders E., Brettin T.S., Bruce D., Detter C., Balakireva M., Han C.S., Savvakis G., Kyrpides N.C. and M.A. Typas (2011). Genome Sequence of the Ethanol-Producing Zymomonas mobilis subsp. mobilis Lectotype Strain ATCC Journal of Bacteriology 193: Kouvelis V.N., Wang C., Skrobek A., Pappas, M.A., Typas M.A., Butt T.M. (2011). Assessing the cytotoxic and mutagenic effects of secondary metabolites produced by several fungal biological control agents with the Ames assay and the VITOTOX test. Mutation Research: Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis 722: Ghikas* D.V., Kouvelis* V.N. and Typas M.A. (2010). Phylogenetic and biogeographic implications inferred by mitochondrial intergenic region analyses and ITS1-5.8S-ITS2 of the entomopathogenic fungi Beauveria bassiana and B. brongniartii. BMC Microbiology: 10: 174. * = συγγραφείς που συνεισέφεραν ισότιμα 7

8 Yang S., Pappas, K.M., Hauser L.J., Land M.L., Chen G.-L., Hurst G.B., Pan C., Kouvelis V.N., Typas M.A., Pelletier D.A., Klingeman D.M., Chang Y.-J., Samatova N.F., and Brown S.D. (2009). Improved genome annotation for Zymomonas mobilis. Nature Biotechnology: 27: Kouvelis V.N., Saunders E., Brettin T.S., Bruce D., Detter C., Han C., Typas M.A., and Pappas K.M. (2009). Complete genome sequence of the ethanol producer Zymomonas mobilis NCIMB Journal of Bacteriology 191: Pantou* M.P., Kouvelis* V.N. and Typas M.A. (2008). The complete mitochondrial genome of Fusarium oxysporum: insights into fungal mitochondrial evolution. Gene 419: * = συγγραφείς που συνεισέφεραν ισότιμα Kouvelis V.N., Sialakouma A. and Typas M.A. (2008). Mitochondrial gene sequences alone or combined with ITS region sequences provide firm molecular criteria for the classification of Lecanicillium species. Mycological Research 112: Kouvelis V.N., Ghikas D.V., Edgington S., Typas M.A., and Moore D. (2008). Molecular characterisation of isolates of Beauveria bassiana obtained from overwintering and summer populations of Sunn Pest (Eurygaster integriceps). Letters in Applied Microbiology 46: Pramateftaki P.V., Kouvelis V.N., Lanaridis P. and Typas M.A. (2008). The complete mitochondrial genome sequence of the wine yeast Candida stellata: intra-species distribution of a novel group-iib1 intron with eubacterial affiliations. FEMS Yeast Research 8: Pantou M.P., Kouvelis V.N. and Typas M.A. (2006). The complete mitochondrial genome of the vascular wilt fungus Verticillium dahliae: a novel gene order for Verticillium and a diagnostic tool for species identification. Current Genetics 50: Ghikas D.V., Kouvelis V.N. and Typas M.A. (2006). The complete mitochondrial genome of the entomopathogenic fungus Metarhizium anisopliae var. anisopliae: gene order and trn gene clusters reveal a common evolutionary course for all Sordariomycetes, while intergenic regions show variation. Archives of Microbioliology 185 (5): Pramateftaki P.V., Kouvelis V.N., Lanaridis P. and Typas M.A. (2006). The mitochondrial genome of the wine yeast Hanseniaspora uvarum: a unique genome organization among yeast/fungal counterparts. FEMS Yeast Research 6: Kouvelis V.N., Ghikas D.V. and Typas M.A. (2004). The analysis of the complete mitochondrial genome of Lecanicillium muscarium (synonym Verticillium lecanii) suggests a minimum common gene organization in mtdnas of Sordariomycetes: phylogenetic implications. Fungal Genetics and Biology 41: Zare R, Kouvelis V.N., Typas M.A. and Bridge P.D. (1999). Presence of a 20 bp insertion/deletion in the ITS1 region of Verticillium lecanii. Letters in Applied Microbiology 28:

9 Kouvelis V.N., Zare R, Bridge P.D. and Typas M.A. (1999). Differentiation of mitochondrial subgroups in the Verticillium lecanii species complex. Letters in Applied Microbiology 28: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΤΩΝ Ntertili M., Kirmitzoglou I., Promponas V.J., Typas M.A., Kouvelis V.N. (2013). MitoFun: a curated web-based database of complete mitochondrial genomes offers comparative genome analysis of Fungi. EMBO Conference - Comparative Genomics of Eukaryotic Microorganisms: Complexity Patterns in Eukaryotic Genomes, San Feliu de Quixols, Spain October 19-24, p Constantinidis T., Kalpoutzakis E., Kouvelis V.N. (2013). A new species of Euphorbia L. (Euphorbiaceae) from Greeceand its phylogenetic placement within E. sect. Patellares. XIV OPTIMA Meeting, Palermo, Italy, September 9-15, p Pyrri I., Kouvelis V.N., Krimitzas A., Kapsanaki-Gotsi E., Typas M.A. (2013). New insights into phylogenetic affinities within the genus Aspergillus based on morphological and multi-gene sequence analysis. ECCO XXXII Athens, June 12-14, pp Gonou-Zagou Z., Kouvelis V.N. (2013). Inonotus laevis (Basidiomycota): an emerging alien fungal pathogen of Populus spp. in Europe. IUFRO 2013 WP Foliage, shoot and stem diseases, Brno and Cerna Hora, Czech Republic, May 20-25, p Milic N., Kostidis S., Stavrou A., Gonou-Zagou Z., Kouvelis V.N., Fokialakis N. (2012). A polyphasic approach (metabolomics, morphological and molecular analyses) in the systematics of Cladobotryum species in Greece. International Congress on Natural Products Research, New York, USA, July 28-August 1. Η περίληψη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Planta Medica με τα παρακάτω στοιχεία: Milic et al., (2012). Planta Med 78: PG14, DOI: /s Kapsanaki-Gotsi E., Gonou-Zagou Z., Pyrri I., Sergentani A., Angelopoulos A., Delivorias P., Hatzinikolaou D., Fokialakis N., Kouvelis V.N., Krimitzas A., Typas M.A. (2012). Exploring fungal diversity in Greece by morphological, biochemical and molecular tools. In ECCO XXXI Meeting Biological Resource Centers: Closing the gap between science and society Abstracts book (Eds. R. Paterson, M.F. Simões, L. Pereira, C. Santos, N. Lima), Braga, Portugal, June 14-15, p Ntertili M., Typas M.A., Kouvelis V.N. (2012). Fungal Mitochondrial Genomes: an Excellent Source for Phylogenetic and Species Identification Studies. FEBS/EMBO Course: Mitochondria in Life, Death and Disease, Heraklion, Greece, May 9-13, p Desiniotis Α., Kouvelis V.N., Davenport K., Bruce D., Detter C., Tapia R., Han C., Land M., Hauser L., Chang Y.-J., Pan C., Goodwin L., Woyke T., Kyrpides 9

10 N., Typas M.A., Pappas K.M (2012). Genomic analysis of Zymomonas mobilis subsp. mobilis ATCC 29191: comparative structural and functional insights. JGI, Walnut Creek, CA, March Gonou-Zagou Z., Kouvelis V.N., Krimitzas A., Floudas D., Typas M.A (2011). Morphological and molecular characterization of Inonotus levis: a new fungal invasive pathogen for Europe. XVI European Mycological Congress Chalkidiki, Greece p Angelopoulos A., Kouvelis V.N., Τypas Μ.Α., Kapsanaki-Gotsi E. (2011). A morphological and molecular study of Seiridium associated with stem-canker disease on Cupressaceae in Greece. XVI European Mycological Congress Chalkidiki, Greece, p Kouvelis V.N. (2011). Genetic Identification of the entomopathogenic fungi and its contribution to their selection as Biological Control Agents. BIT 1 st International Symposium of Mycology, Beijing 29 July 1 August 2011, p. 259 (Invited speaker) Pappas K.M., Kouvelis V.N., Typas M.A. (2010). Genomics of the ethanolproducing Zymomonas mobilis. JGI, Walnut Creek, CA, March Kouvelis V.N. and Typas M.A. (2008). Mitogenomics: a tool for genetic fingerprinting and fungal phylogeny. JGI, Walnut Creek, CA, September Kouvelis V.N., Wang C.S., Skrobek A., Tavoularis S.N., Butt T.M. and Typas M.A. (2004). Ames and Vitotox tests: an ideal combination to determine mutagenicity and cytotoxicity. EC - RAFBCA - IBMA - IOBC Workshop: New Insights into Risk Assessment and Registration of Fungal Biocontrol Agents in Europe, Brussels 30 September Kouvelis V.N., Tavoularis S.N., Pantou M.P., Ghikas D.V. and Typas M.A. (2004). Genetic fingerprinting of fungal BCAs and risk assessment of their metabolites. ETH Zurich 20 November Kouvelis V.N. and Typas M.A. (2004). Risk assessment of fungal BCAs: What Bbr-Pr1 gene reveals. Cost Action Meeting 842: Biological Control of Pest Insects and Mites with Special Interest to Entomophthorales. Cambridge, U.K., September Typas M.A., Kouvelis V.N., Tavoularis S.N., Pantou M.P., and Ghikas D.V. (2004). New methodologies and tools for assessing risks of metabolites. EC - RAFBCA - IBMA - IOBC Workshop: New Insights into Risk Assessment and Registration of Fungal Biocontrol Agents in Europe, Brussels 30 September Kouvelis V.N., Tavoularis S.N., Pantou M.P., Ghikas D.V. and Typas M.A. (2004). Genetic fingerprinting of BCAs. EC - RAFBCA - IBMA - IOBC Workshop: New Insights into Risk Assessment and Registration of Fungal Biocontrol Agents in Europe, Brussels 30 September Kouvelis V.N. and Typas M.A. (1997). The use of mt DNA gene probes for the molecular typing and differentiation of Verticillium lecanii isolates. 7 th International Verticillium Symposium, Cape Sounion, Athens 6-10 October, 1997 p Kouvelis V.N. and Typas M.A. (1997). The organization of mitochondrial DNA in Verticillium lecanii species. 7 th International Verticillium Symposium, Cape Sounion, Athens 6-10 October, 1997 p. 25, (poster). 10

11 Kouvelis V.N. and Typas M.A. (1997). Molecular typing of Verticillium lecanii isolates based on mitochondrial DNA polymorphisms. IOBC/WPRS Bulletin 20(4): ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΤΩΝ Ntertili M., Kirmitzoglou I., Promponas V.J., Kouvelis V.N., and Typas M.A. (2013). MiToFun: a curated web-based database of complete fungal mitochondrial genomes. Proceedings of the 8th conference of the Hellenic Society for Computational Biology & Bioinformatics, Lamia, November 22-24, p Βαρασσάς Σ. και Κουβέλης Β.Ν. (2013). Μελέτη πυρηνικών γονιδίων που εμπλέκονται στην αντιγραφή και μεταγραφή του μιτοχονδριακού γονιδιώματος στους εντομοπαθογόνους μύκητες Metarhizium anisopliae και Beauveria bassiana. Proceedings of the 35 th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences, Nafplio, May 23-25, 2013, p Milic N., Σταύρου Α., Καραγιάννης Ι., Γκόνου-Ζάγκου Ζ., Κουβέλης Β.Ν. (2012). Αξιοποίηση μορφολογικών και μοριακών δεδομένων για τον προσδιορισμό ειδών του μυκητόφιλου μύκητα Cladobotryum στην Ελλάδα. 5 ο Συνέδριο της επιστημονικής εταιρείας ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ, Αθήνα, Δεκεμβρίου 2012, σελ Desiniotis A., Kouvelis V.N., Davenport K., Bruce D., Detter Ch., Tapia R., Han C., Goodwin L., Woyke T., Kyrpides N.C., Typas M.A.,Pappas K.M. (2012). Analysis of the Genome Sequence of the Ethanol-Producing Zymomonas mobilis subsp. mobilis centrotype ATCC th Conference of the Hellenic Society for Computational Biology and Bioinformatics (HSCBB), Heraklion, Greece (October 4-6), Session 7 p Σταύρου Α., Καραγιάννης Ι., Γκόνου-Ζάγκου Ζ., Κουβέλης Β.Ν. (2012). Μοριακή και μορφολογική ανάλυση στελεχών του μυκητόφιλου μύκητα Cladobotryum. Proceedings of the 34 th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences, Trikala, May , p Kouvelis V.N., Ntertilis M. and Typas M.A. (2011). Developing universal primers for the analysis of mitochondrial genomes within the kingdom of fungi. 6th Conference of the Hellenic Society for Computational Biology and Bioinformatics (HSCBB), Patras, Greece (October 7-9), pp Kirmitzoglou I., Ntertili M., Tamana S., Kalvari I., Vasiliadis M., Kouvelis V.N., Promponas V.J., and Typas M.A. (2011). MiToFun: a curated database of fungal mitochondrial genomes. 6th Conference of the Hellenic Society for Computational Biology and Bioinformatics (HSCBB), Patras, Greece (October 7-9), pp Ntertili Μ., Typas Μ.Α. and Kouvelis V.N. (2011). Analysing mitochondrial genomes: designing and using universal primers within the kingdom of fungi. 4 th Congress of MIKROBIOKOSMOS, Ioannina, October 21-23, pp Gonou-Zagou Ζ., Kouvelis V.Ν., Krimitzas Α., Floudas D., Typas Μ.Α. (2011). Morphological and molecular characterisation of Inonotus levis: a new fungal 11

12 Constantinidis Th. and Kouvelis V.N. (2011). Molecular phylogenetics of Consolida L. (Ranunculaceae). 12 th Panhellenic Scientific Convention Hellenic Botanical Society, Rethymno September 29 October 2, pp Ntertili M., Typas M.A. and Kouvelis V.N. (2011). Designing and using universal primers for the amplification of mitochondrial genes within the kingdom of fungi. 33 th Annual Meeting of the Greek Biological Society, Edessa, May , p Κουβέλης Β.Ν., Saunders E., Brettin T.S., Detter C., Han C., Davenport K., Tapia R., Bruce D., Κυρπίδης Ν., Τύπας Μ.Α. και Παππά Κ.Μ. (2010). Τα πλήρη γονιδιώματα τριών στελεχών του αιθανολοπαραγωγού βακτηρίου Zymomonas mobilis: διαπιστώσεις σε επίπεδο συγκριτικής γονιδιωματικής. 3 ο Συνέδριο της επιστημονικής εταιρείας ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ, Θεσσαλονίκη, Δεκεμβρίου 2010, σελ Τσούπρας Α.Β., Κουβέλης Β.Ν., Δημόπουλος Κ.Α., Παππά Κ.Μ. και Τύπας Μ.Α. (2010). In vitro αντι-φλεγμονώδεις δράσεις λιποειδικών μορίων του Beauveria bassiana έναντι του παράγοντα ενεργοποίησης αιμοπεταλίων (PAF). 3 ο Συνέδριο της επιστημονικής εταιρείας ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ, Θεσσαλονίκη, Δεκεμβρίου 2010, σελ Kouvelis, V.N., Typas, M.A., Pappas, K.M. et al. (2010) The complete genomes of three ethanolproducing Zymomonas mobilis strains: Insights in comparative genomics, 5th Conference of the Hellenic Society for Computational Biology and Bioinformatics (HSCBB), Alexandroupolis, Greece (October 17-19), pp Κουβέλης Β.Ν., Κριμιτζάς Α. και Τύπας Μ.Α. (2009). Φυλογενετικός διαχωρισμός ειδών Aspergillus και Penicillium με πυρηνικά και μιτοχονδριακά γονίδια. 2 ο Συνέδριο της επιστημονικής εταιρείας ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ, Αθήνα, Δεκεμβρίου 2009, σελ Κουβέλης Β.Ν. και Τύπας Μ.Α. (2008). Μιτοχονδριακά γονιδιώματα μυκήτων: συγκριτική ανάλυση και γενετική ταυτοποίηση ειδών στελεχών. 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της επιστημονικής εταιρείας ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ, Αθήνα, Δεκεμβρίου 2008, σελ Κουβέλης Β.Ν. και Τύπας Μ.Α. (2008). Μοριακή ανάλυση και συγκριτική μελέτη μιτοχονδριακών γονιδιωμάτων των Ασκομυκήτων. 30 th Annual Meeting of the Greek Biological Society, Thessaloniki, May , p Κouvelis V.N. and Typas M.A. (2006). qpcr and fungi of biotechnological interest. 1 st National Meeting of Real-Time qpcr Users of Stratagene. Pasteur Institute, Athens, 22 November Ghikas D.V., Kouvelis V.N. and Typas M.A. (2006). The mitochondrial genome of fungi Beauveria bassiana και Beauveria brongniartii: Gene order conservation, phylogenetic analysis and functional organization. 29 th Annual Meeting of the Greek Biological Society, Ioannina, May 2006, p Kouvelis V.N. and Typas M.A. (1998). Approaching the structure and organization of the mtdna of the entomopathogenic fungus Verticillium lecanii. 20 th Annual Meeting of the Greek Biological Society, Samos, May 1998, p

13 8.5. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Typas M.A. and Kouvelis V.N. (2012) Assessing genotoxic effects of microbial products. In Beneficial Microorganisms in Agriculture, Food and the Environment: Safety Assessment and Regulation" (Sundh I., Wilcks A. and Goettel M.S, eds.) CABI Publications, pp Typas M.A. and Kouvelis V.N. (2011). Phylogenetic Analysis of the entomopathogenic fungi. In Microbial insecticides: Principles and Applications (Borgio F.J. and Kawar N.S., eds.). Nova Science Publications, pp Typas M.A., Pantou M.P. and Kouvelis V.N. (2011). MtDNA and rdna: Two different evolutionary lines combined for genetic differentiation, taxonomy and phylogeny in ascomycetes. XVI European Mycological Congress Chalkidiki, Greece pp Kouvelis V.N. and Typas M.A. (2000). The use of mt DNA gene probes for the molecular typing and differentiation of Verticillium lecanii isolates. In Advances in Verticillium. Research and disease management (Tjamos E.C., Rowe R.C., Heale J.B. and Fravel D.R., eds.) pp , APS Press, Minnesota USA Typas M.A., Mavridou A. and Kouvelis V.N. (1998). Mitochondrial DNA differences provide maximum intraspecific polymorphism in the entomopathogenic fungi Verticillium lecanii and Metarhizium anisopliae, and allow isolate detection/identification. In Molecular Variability of Fungal Pathogens (Bridge P., Couteaudier Y. and Clarkson J, eds.) pp.: CAB International Wallingford Oxon, UK ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΩΝ / ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΑ Lucas S., Copeland A., Lapidus A., Glavina del Rio T., Tice H., Bruce D., Goodwin L., Pitluck S., Saunders E., Brettin T., Detter J.C., Han C., Larimer F., Land M., Hauser L., Kyrpides N., Ovchinnikova G., Kouvelis V., Typas M.A. and Pappas K.M. (2012). Zymomonas mobilis subsp. mobilis NCIMB chromosome, complete (and its plasmids). Κατατέθηκε στη διεθνή γονιδιακή τράπεζα δεδομένων GenBank Accession Number: NC_ (NC_013357, NC_013356, NC_013358) Huntemann M., Wei C.-L., Han J., Detter J.C., Han C., Tapia R., Davenport K., Bruce D., Chen A., Krypides N., Mavromatis K., Markowitz V., Szeto E., Ivanova N., Mikhailova N., Ovchinnikova G., Pagani I., Pati A., Goodwin L., Peters L., Pitluck S., Woyke T., Desiniotis A., Kouvelis V., Typas M. and Pappas K. (2012). Zymomonas mobilis subsp. mobilis ATCC chromosome, complete genome (and its plasmids). Κατατέθηκε στη διεθνή γονιδιακή τράπεζα δεδομένων GenBank Accession Number: NC_ (NC_018146, NC_018147, NC_018148). 13

14 Lucas S., Copeland A., Lapidus A., Cheng J.-F., Goodwin L., Pitluck S., Davenport K., Brettin T., Detter J.C., Han C., Tapia R., Land M., Hauser L., Kyrpides N., Ivanova N., Mikhailova N., Pagani I., Kouvelis V.N., Typas M.A., Pappas K.M. and Woyke T. (2012). Zymomonas mobilis subsp. pomaceae ATCC chromosome, complete genome (and its plasmids). Κατατέθηκε στη διεθνή γονιδιακή τράπεζα δεδομένων GenBank Accession Number: NC_ (NC_015715, NC_015716) Lucas S., Han J., Lapidus A., Cheng J.-F., Goodwin L., Pitluck S., Saunders E., Detter J.C., Han C., Tapia R., Land M., Hauser L., Kyrpides N., Ivanova N., Mikhailova N., Pagani I., Kouvelis V.N., Typas M.A., Pappas,K.M. and Woyke,T. (2012). Zymomonas mobilis subsp. mobilis ATCC chromosome, complete genome (and its plasmids). Κατατέθηκε στη διεθνή γονιδιακή τράπεζα δεδομένων GenBank Accession Number: NC_ (NC_017180, NC_017183, NC_017181, NC_017184, NC_017182, NC_017185) Ghikas D.V., Kouvelis V.N. and Typas M.A. (2007). Beauveria bassiana strain Bb147 mitochondrion, complete genome. Κατατέθηκε στη διεθνή γονιδιακή τράπεζα δεδομένων GenBank - Accession Number: EU Ghikas D.V., Kouvelis V.N. and Typas M.A. (2007). Beauveria brongniartii strain IMBST95031 mitochondrion, complete genome. Κατατέθηκε στη γονιδιακή τράπεζα δεδομένων GenBank - Accession Number: EU Pantou M.P., Kouvelis V.N. and Typas M.A. (2006). Verticillium dahliae mitochondrion, complete genome. Κατατέθηκε στη διεθνή γονιδιακή τράπεζα δεδομένων GenBank - Accession Number: DQ Pramateftaki P.V., Kouvelis V.N., Lanaridis P. and Typas M.A. (2006). Hanseniaspora uvarum mitochondrion, complete genome. Κατατέθηκε στη διεθνή γονιδιακή τράπεζα δεδομένων GenBank - Accession Number: DQ Ghikas D.V., Kouvelis V.N. and Typas M.A. (2005). Metarhizium anisopliae strain ME1 mitochondrion, complete genome. Κατατέθηκε στη διεθνή γονιδιακή τράπεζα δεδομένων GenBank - Accession Number: AF Kouvelis V.N., Ghikas D.V. and Typas M.A. (2004). Lecanicillium muscarium mitochondrion, complete genome. Κατατέθηκε στη διεθνή γονιδιακή τράπεζα δεδομένων GenBank - Accession Number: AF ΓΟΝΙΔΙΑ Krimitzas A., Kouvelis V.N. and Typas M.A. (2011). Κατατέθηκαν αλληλουχίες ειδών Aspergillus και Penicillium για τις γενετικές περιοχές (α) ITS1-5.8S-ITS2 (b) bena (c) IGS (d) rpb2 (e) nms (f) cox1 στη διεθνή γονιδιακή τράπεζα δεδομένων GenBank - Accession Numbers: EU EU982182, FJ FJ Ghikas D.V., Kouvelis V.N., and Typas M.A. (2009). Κατατέθηκαν αλληλουχίες στελεχών του γένους Beauveria για τις γενετικές περιοχές (α) ITS1-5.8S-ITS2 (b) nad3-atp9 (c) atp6-rns στη διεθνή γονιδιακή τράπεζα δεδομένων GenBank - Accession Numbers: FJ FJ

15 Kouvelis V.N., Ghikas D.V. and Typas M.A. (2007). Κατατέθηκαν αλληλουχίες στελεχών Beauveria bassiana για τις γενετικές περιοχές (α) ITS1-5.8S-ITS2 (b) nad3-atp9 (c) atp6-rns στη διεθνή γονιδιακή τράπεζα δεδομένων GenBank - Accession Numbers: EU EU Kouvelis V.N., Sialakouma A. and Typas M.A. (2007). Κατατέθηκαν αλληλουχίες στελεχών από τα γένη Lecanicillium και Simplicillium για τις γενετικές περιοχές (α) ITS1-5.8S-ITS2 (b) nad1 (c) nad3 (d) rns στη διεθνή γονιδιακή τράπεζα δεδομένων GenBank- Accession Numbers: EF EF Pramateftaki P.V., Kouvelis V.N., Lanaridis P. and Typas M.A. (2007). Κατατέθηκαν αλληλουχίες στελεχών Candida zemplinina για τις γενετικές περιοχές (α) ITS1-5.8S-ITS2 (b) rnl με το εσώνιο του στη διεθνή γονιδιακή τράπεζα δεδομένων GenBank- Accession Numbers: EU EU και EU EU Pantou M.P., Kouvelis V.N. and Typas M.A. (2006). Κατατέθηκαν αλληλουχίες στελεχών Verticillium dahliae και Verticillium longisporum για τις γενετικές περιοχές (α) nad3-nad1 (b) nad1-nad4 στη διεθνή γονιδιακή τράπεζα δεδομένων GenBank- Accession Numbers: DQ DQ Ghikas D.V., Kouvelis V.N. and Typas M.A. (2005). Κατατέθηκαν αλληλουχίες στελεχών Metarhizium anisopliae για τις γενετικές περιοχές (α) nad1-nad4 (b) nad3-atp9 (c) atp9-cox2 στη διεθνή γονιδιακή τράπεζα δεδομένων GenBank- Accession Numbers: DQ DQ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Kouvelis V.N. (2011). Genetic Identification of the entomopathogenic fungi and its contribution to their selection as Biological Control Agents. BIT 1 st International Symposium of Mycology, Beijing 29 July 1 August 2011, p Typas M.A., Pantou M.P., Kouvelis V.N. (2011). MtDNA and rdna: Two different evolutionary lines combined for genetic differentiation, taxonomy and phylogeny in ascomycetes. XVI European Mycological Congress Chalkidiki, Greece pp Kouvelis V.N., Tavoularis S.N., Pantou M.P., Ghikas D.V. and Typas M.A. (2004). Genetic fingerprinting of fungal BCAs and risk assessment of their metabolites. ETH Zurich 20 November

Τόπος και ημερομηνία γέννησης: Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 1970

Τόπος και ημερομηνία γέννησης: Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 1970 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασίλειος Ν. Κουβέλης Ιανουάριος 2012 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος και ημερομηνία γέννησης: Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 1970 Υπηκοότητα: Ελληνική Διεύθυνση Εργασίας: Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΣΟΤ ΜΙΛΣΙΑΓΗ Α. ΣΤΠΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ, ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΣΟΤ ΜΙΛΣΙΑΓΗ Α. ΣΤΠΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ, ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΣΟΤ ΜΙΛΣΙΑΓΗ Α. ΣΤΠΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ, ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ Θέζεις : Πξνζσξηλφο Kαζεγεηήο, Παλεπηζηήκην Λνλδίλνπ, 1975-77. Δπηκειεηήο, Παλεπηζηήκην Αζελψλ, 1977-1982.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (2006-2008) Βαθμός: «Άριστα» (9,25/10)

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (2006-2008) Βαθμός: «Άριστα» (9,25/10) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΓΠΣ MSc- ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τηλέφωνο: 6972314589 / 210-8221676 E-mail: tmaltez@otenet.gr, tasosmalt@yahoo.gr Στρατιωτική θητεία: Ολοκληρωμένη ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικές Πληροφορίες Όνομα Σπανού Άννα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 18.04.1982 Διευθύνσεις Ζηργάνου 41Β τ.κ. 55134, Καλαμαριά-Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα 6973616490

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Βιοχημεία ή Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Νόσος Parkinson-Νέοι ορίζοντες Ξηροµερήσιου Γεωργία Νευρολόγος-Μέλος ερευνητικής οµάδας Νευρογενετικής Αίτια της νόσου Parkinson Περιβαλλοντικοί παράγοντες Γενετικοί παράγοντες Γενετική βλάβη (παθογόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Splice site recognition between different organisms

Splice site recognition between different organisms NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF SCIENCE DEPARTMENT OF INFORMATICS AND TELECOMMUNICATIONS INTERDEPARTMENTAL POSTGRADUATE PROGRAM "INFORMATION TECHNOLOGIES IN MEDICINE AND BIOLOGY"

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων χαρτογράφησης γονιδιωμάτων

Βάσεις δεδομένων χαρτογράφησης γονιδιωμάτων Βάσεις δεδομένων χαρτογράφησης γονιδιωμάτων Vasilis Promponas Bioinformatics Research Laboratory Department of Biological Sciences University of Cyprus http://en.wikipedia.org/wiki/image:cyprus_topo.png

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία.

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία. Γεώργιος Ακρίβης Προσωπικά στοιχεία Έτος γέννησης 1950 Τόπος γέννησης Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων Εκπαίδευση 1968 1973,, Ιωάννινα. Μαθηματικά 1977 1983,, Μόναχο, Γερμανία. Μαθηματικά, Αριθμητική Ανάλυση Ακαδημαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Βιοπληροφορική. Μαργαρίτα Θεοδωροπούλου. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λαμία 2016

Βιοπληροφορική. Μαργαρίτα Θεοδωροπούλου. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λαμία 2016 Βιοπληροφορική Μαργαρίτα Θεοδωροπούλου Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λαμία 2016 Βιοπληροφορική Εισαγωγή στη Μοριακή Βιολογία, Γενωμική και Βιοπληροφορική. Βάσεις Βιολογικών Δεδομένων. Ακολουθίες Πρωτεϊνών και

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 505 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 Ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών Πρόγραμμα: «Κ. Καραθεοδωρή 2010-2013» Κωδικός έργου: D.160 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχαήλ Ντεμούσης Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 02/10/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Μικροβιολογία (Εργαστήριο)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

Department of Biological Sciences, Texas Tech University, MS 43131, Lubbock,Texas 79409-3131. 3

Department of Biological Sciences, Texas Tech University, MS 43131, Lubbock,Texas 79409-3131. 3 1 Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης. 2 Department of Biological Sciences, Texas Tech University, MS 43131, Lubbock,Texas 79409-3131. 3 Department of Biology, Faculty of Science, Dokuz

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Σαγρή Χ.Ευθυμία. Department of Biochemistry and Biotechnology University of Thessaly

Σαγρή Χ.Ευθυμία. Department of Biochemistry and Biotechnology University of Thessaly Department of Biochemistry and Biotechnology University of Thessaly Laboratory of Molecular Biology and Genomics ΤΡΑΝΣΚΡΙΠΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ, ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 1983-1986. Γυμνασιακές στην Ελασσόνα και στη Λάρισα. 1986-1989. Λυκειακές σπουδές στη Λάρισα. Οκτώβριος 1990. Εγγραφή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

Γενετικά Τροποποιηµένα. Κλωνοποίηση - Πατέντα

Γενετικά Τροποποιηµένα. Κλωνοποίηση - Πατέντα Γενετικά Τροποποιηµένα Φυτά Κλωνοποίηση - Πατέντα Τεχνική της κλωνοποίησης Πανοµοιότυπα αντίγραφα σταθερότητα παραγωγής α) Φυτά: εγγενής αγενής αναπαραγωγή β) Ζώα: διασταυρώσεις Αντιδράσεις Κλωνοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ +30 2410 551084, +30 2410 685577,

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ +30 2410 551084, +30 2410 685577, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ +30 2410 551084, +30 2410 685577, +30 6977319812 aliber@med.uth.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 5 Οκτωβρίου 1976 Τόπος: Αθήνα Διεύθυνση: Χατζηζωγίδου 23, 41223 Λάρισα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ Α) Ελληνικά 1. 1 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λοιμώξεων Π.Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», 11-13 Οκτωβρίου 1991 2. 2 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (Δρ.)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (Δρ.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (Δρ.) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 11 05 1987 E mail: ekyriakou@biol.uoa.gr Τηλέφωνο: κινητό: +30 6979031604 / οικία: +30 211 4016242 ΣΠΟΥΔΕΣ 2010 2015 Διδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΔΕΜΕΤΖΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΑΝΟ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διευθυντή του Εργαστηρίου της Φαρμακευτικής Τεχνολογίας ΤΜΗΜΑΤΟ Σ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΜΕΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟ ΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY 10 ο COMECAP 2010, Πρακτικά Συνεδρίου, Πάτρα 10 th COMECAP 2010, Proceedings, Patras, Greece ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY ΥΧΡΟΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΚΚΔΝΧΔΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 1998-2007

Διαβάστε περισσότερα

Βιοτεχνολογία Φυτών. Μοριακοί Δείκτες (Εισαγωγή στη Μοριακή Βιολογία)

Βιοτεχνολογία Φυτών. Μοριακοί Δείκτες (Εισαγωγή στη Μοριακή Βιολογία) Βιοτεχνολογία Φυτών ΔΠΘ / Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΜΣ Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία Μοριακοί Δείκτες (Εισαγωγή στη Μοριακή Βιολογία) Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

Βιοπληροφορική Ι. Παντελής Μπάγκος. Παν/µιο Στερεάς Ελλάδας

Βιοπληροφορική Ι. Παντελής Μπάγκος. Παν/µιο Στερεάς Ελλάδας Βιοπληροφορική Ι Παντελής Μπάγκος Παν/µιο Στερεάς Ελλάδας Λαµία 2006 1 Βιοπληροφορική Ι Εισαγωγή: Ορισµός της Βιοπληροφορικής, Υποδιαιρέσεις της Βιοπληροφορικής, Τα είδη των δεδοµένων στη Βιοπληροφορική.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Κολιώνης Γεώργιος 19 / 04 / 1980 (34 ετών) Θεσσαλονίκη Άγαμος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. 2.Μεταπτυχιακό δίπλωµα Ειδίκευσης στη Βιοχηµεία - Συντελεστής βαρύτητας: 15%

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. 2.Μεταπτυχιακό δίπλωµα Ειδίκευσης στη Βιοχηµεία - Συντελεστής βαρύτητας: 15% ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στις 29/07/2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 συνεκλήθη η Επιτροπή Αξιολόγησης, όπως ορίστηκε µε την µε αρ. πρωτ. 100/2016-3149 της 14/06/2016 απόφαση, αποτελούµενη από τον Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Μικροβιολογία (Εργαστήριο)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΛΕΝΗ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 1 ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ), Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιακή Ποικιλότητα και Μεταγονιδιωµατική. Επιστήµη, Τεχνολογία και Εφαρµογές

Μικροβιακή Ποικιλότητα και Μεταγονιδιωµατική. Επιστήµη, Τεχνολογία και Εφαρµογές Μικροβιακή Ποικιλότητα και Μεταγονιδιωµατική Επιστήµη, Τεχνολογία και Εφαρµογές Βασίλης Ι. Προµπονάς, Ph.D. Ερευνητικό Εργαστήριο Βιοπληροφορικής Τµήµα Βιολογικών Επιστηµών Πανεπιστήµιο Κύπρου email: vprobon@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Προσωπικά στοιχεία

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Προσωπικά στοιχεία ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Λεμονιά Σκούρα Ημερομηνία γέννησης: 2/1/1969 Τόπος γέννησης : Θεσσαλονίκη Διεύθυνση κατοικίας: Κεραμοπούλου 11, 551 33, Θεσσαλονίκη Ειδικότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών

Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Εθνικό σύστημα καινοτομίας και δικτύωση (clusters) επιχειρήσεων και οργανισμών Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές).

Προσωπικά Στοιχεία. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα. Οικονομική και Πολιτική Ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών (με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία ΕΠΙΘΕΤΟ: ΤΣΙΩΤΣΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 27/5/1981 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΕΦΝΕΡ 10-12, ΤΚ 11636 ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2109248841/ ΚΙΝ. 6972478618

Διαβάστε περισσότερα

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia.

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1986 Β Πανελλήνιο Συνέδριο Μεσογειακής Αναιμίας Πάτρα. 1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1990 Δ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας, Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Καραστογιάννης Δημοσθένης 2310-994082 2310-200392 Procur@rc.auth.gr 84859 Θεσσαλονίκη, 01/02/2013 Αρ.Πρωτ.: 10335 /2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΛΙΠΟΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΛΙΠΟΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Εξώφυλλο Το εξώφυλλο θα περιλαμβάνει τα εξής: 1. Το όνομα του Πανεπιστημίου, του Τμήματος και του Τομέα 2. Το όνομα του φοιτητή στη γενική 3. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ.. : Στέφου ΟΝΟΜΑ....: Βασιλική ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ...: Κανέλλος ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ...: Ειρήνη ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ...: 10-11-1983 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... : Άγαμη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Σπουδών Κατεύθυνση: Βιοδιαγνωστική

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Σπουδών Κατεύθυνση: Βιοδιαγνωστική ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Σπουδών Κατεύθυνση: Βιοδιαγνωστική Μαθήματα 1. ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΙΔΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ (50 ώρες 2 Πιστωτικές Μονάδες) Υπεύθυνος Μαθήματος: Καθηγητής Ζ. Σκούρας Διδάσκοντες Μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΙΟ 650) Ειδικά Θέματα Βιοπληροφορικής Διδάσκων: Βασίλειος Ι. Προμπονάς, Ph.D. Λέκτορας Βιοπληροφορικής ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διαλέξεις Δευτέρα και Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακής Δυναμικής της διάχυσης αλκανίων και ολιγομερών σε δυαδικά μίγματά τους με πολυαιθυλένιο. Σημειώνεται ότι η

Μοριακής Δυναμικής της διάχυσης αλκανίων και ολιγομερών σε δυαδικά μίγματά τους με πολυαιθυλένιο. Σημειώνεται ότι η ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της ΔΗΜΗΤΡΑΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1974 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓPAΦIKO ΣΗΜΕΙΩΜΑ ~ 1 ~ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

BIOΓPAΦIKO ΣΗΜΕΙΩΜΑ ~ 1 ~ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ BIOΓPAΦIKO ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Βασίλειος Επώνυμο: Νακούλας Ημ/νία γέννησης: 04/10/1973 Τόπος γέννησης: Λάρισα e-mail: nakulasb@yahoo.gr Στρατιωτικές υποχρεώσεις: Εκπληρωμένες ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΜΠΟ ΟΣΑΚΗ. ΣΕΜΙΝΑΡIΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Σούνιο Αττικής, 9 13 Σεπτεμβρίου 2012

Ι ΡΥΜΑ ΜΠΟ ΟΣΑΚΗ. ΣΕΜΙΝΑΡIΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Σούνιο Αττικής, 9 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΣΕΜΙΝΑΡIΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Σούνιο Αττικής, 9 13 Σεπτεμβρίου 2012 Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, εμπλουτίζοντας το κοινωφελές έργο του στους τομείς της Επιστήμης και της Εκπαίδευσης, ανακοινώνει τη διοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΕΤΟΡΑΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΕΤΟΡΑΚΗ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΕΤΟΡΑΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: Δετοράκης Ευστάθιος ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 26/07/1967 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Ηράκλειο Κρήτης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Χρήστος Δ. Ρούντας Ημερομηνία Γέννησης: 10/09/1967 Τόπος Γέννησης: Φωτεινό Τρικάλων Υπηκοότητα: Ελληνική Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος (Δύο Παιδιά) Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Στοιχεία Μοριακής Βιολογίας Βιολογικά Μακρομόρια ΙΙ. Επισκόπηση του πεδίου της Υπολογιστικής Βιολογίας - Βιοπληροφορικής

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Στοιχεία Μοριακής Βιολογίας Βιολογικά Μακρομόρια ΙΙ. Επισκόπηση του πεδίου της Υπολογιστικής Βιολογίας - Βιοπληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Στοιχεία Μοριακής Βιολογίας Βιολογικά Μακρομόρια ΙΙ. Επισκόπηση του πεδίου της Υπολογιστικής Βιολογίας - Βιοπληροφορικής Vasilis Promponas Bioinformatics Research Laboratory Department of Biological

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Σπανός Χειρουργός Οδοντίατρος Συνεργάτης Τμήματος Οδοντικών Εμφυτευμάτων Θεραπευτηρίου «ΥΓΕΙΑ» 1 Προσωπικά Δεδομένα. 1.1 Βιογραφικά Στοιχεία

Αθανάσιος Σπανός Χειρουργός Οδοντίατρος Συνεργάτης Τμήματος Οδοντικών Εμφυτευμάτων Θεραπευτηρίου «ΥΓΕΙΑ» 1 Προσωπικά Δεδομένα. 1.1 Βιογραφικά Στοιχεία Αθανάσιος Σπανός Χειρουργός Οδοντίατρος Συνεργάτης Τμήματος Οδοντικών Εμφυτευμάτων Θεραπευτηρίου «ΥΓΕΙΑ» 1 Προσωπικά Δεδομένα 1.1 Βιογραφικά Στοιχεία Επώνυμο: Σπανός Όνομα: Αθανάσιος Όνομα πατρός: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΟΛΗ 1. Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, τίτλοι σπουδών: Ξένες Γλώσσες: Μετεκπαιδευτική κατάρτιση: 2. Διδακτικό έργο Πανεπιστημιακά Μαθήματα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΟΛΗ 1. Εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, τίτλοι σπουδών: Ξένες Γλώσσες: Μετεκπαιδευτική κατάρτιση: 2. Διδακτικό έργο Πανεπιστημιακά Μαθήματα ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΜΟΛΗ Επ. Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1. Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος 2012 ΣΥΝΤΟΜΑ ΒIΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Ημερομηνία γεννήσεως: 14 Σεπτεμβρίου 1958 Τόπος γεννήσεως:

Μάρτιος 2012 ΣΥΝΤΟΜΑ ΒIΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Ημερομηνία γεννήσεως: 14 Σεπτεμβρίου 1958 Τόπος γεννήσεως: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ζαχαρούλα Γκόνου-Ζάγκου Μάρτιος 2012 ΣΥΝΤΟΜΑ ΒIΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ζαχαρούλα Γκόνου-Ζάγκου Ημερομηνία γεννήσεως: 14 Σεπτεμβρίου 1958 Τόπος γεννήσεως: Διεύθυνση κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας πρέπει να ανταποκρίνεται στην εξαγωγή επιστημόνων Γεωπόνων Βιοτεχνολόγων ικανών να μελετούν, να αντιμετωπίζουν και να προτείνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ,ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ,ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 23-10-1951 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΚΥΠΡΟΥ 9, ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1 : Έκθεση καταγραφής χρήσεων γης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1 : Έκθεση καταγραφής χρήσεων γης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο Ενότητα 10: Μοριακή Βιολογία και Μικροβιολογία Τροφίμων (1/2), 1ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Ευστάθιος Ζ. Πανάγου Πασχαλίτσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ BIO 230 Εισαγωγή στην Υπολογιστική Βιολογία Διδάσκων: Βασίλειος Ι. Προμπονάς, Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Βιοπληροφορικής ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διαλέξεις Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

Βιοπληροφορική. Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική, 2 ΔΩ. Τμήμα: Βιοτεχνολογίας Όνομα καθηγητή: Τ. Θηραίου

Βιοπληροφορική. Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική, 2 ΔΩ. Τμήμα: Βιοτεχνολογίας Όνομα καθηγητή: Τ. Θηραίου Βιοπληροφορική Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική, 2 ΔΩ Τμήμα: Βιοτεχνολογίας Όνομα καθηγητή: Τ. Θηραίου Μαθησιακοί Στόχοι Γενική θεώρηση του δυναμικά αναπτυσσόμενου επιστημονικού πεδίου της Βιοπληροφορικής:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Δημήτρης Δημητρίου εργάζεται ως εκπαιδευτικός δημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Πτυχίο Επιστημών της Αγωγής) και

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κλινικής Χημείας. Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ. Παρουσίαση και αξιολόγηση 20 ετών συνεχούς λειτουργίας

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κλινικής Χημείας. Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ. Παρουσίαση και αξιολόγηση 20 ετών συνεχούς λειτουργίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κλινικής Χημείας Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ Παρουσίαση και αξιολόγηση 20 ετών συνεχούς λειτουργίας Εύη Λιανίδου Καθηγήτρια Αναλυτικής Χημείας Κλινικής Χημείας Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ρουμπελάκη Μαρία roumb@staff.teicrete.gr Βασικό πτυχίο 24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδακτορικό 03-04-2008:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) «Οι σύγχρονες τεχνικές βιο-ανάλυσης στην υγεία, τη γεωργία, το περιβάλλον και τη διατροφή» Η Συμβολή της Μοριακής Βιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

«Sustainable Management of Resilient Bee Populations» «Αειφόρος Διαχείριση Ανθεκτικών Πληθυσμών Μελισσών»

«Sustainable Management of Resilient Bee Populations» «Αειφόρος Διαχείριση Ανθεκτικών Πληθυσμών Μελισσών» EC FP7-KBBE Project 613960 «Sustainable Management of Resilient Bee Populations» «Αειφόρος Διαχείριση Ανθεκτικών Πληθυσμών Μελισσών» Ν. Γ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Μ. ΜΠΟΥΓΑ και Λ. ΠΑΠΟΥΤΣΗ Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Συνεδρία αρ. 9/06.05.2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Συνεδρία αρ. 9/06.05.2014 9η Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής (αρ. 9/06-05-14) σελ. 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Συνεδρία αρ. 9/06.05.2014 Η Κοσμητεία της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης, μετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

newsletter ISEKI_Food Association ISEKI_Food-4 Ο 4ος κύκλος των επιτυχημένων δράσεων του θεματικού δικτύου ISEKI_Food

newsletter ISEKI_Food Association ISEKI_Food-4 Ο 4ος κύκλος των επιτυχημένων δράσεων του θεματικού δικτύου ISEKI_Food 2012/1 newsletter Έργα του ISEKI_Food Το νέο ISEKI_Food Άλλα σχετ. έργα ISEKI_Food 3 ISEKI_Mundus 2 ISEKI_Food Association Εις μνήμην Γιώργος Καλαντζόπουλος 1936-2011 ISEKI_Food-4 Ο 4ος κύκλος των επιτυχημένων

Διαβάστε περισσότερα

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο : ιεύθυνση : Email: Web: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙ ΗΣ Τµήµα Μαθηµατικών, Λεωφ. Κνωσσού, Ηράκλειο, 71409. chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής Τμήμα Βιολογικών Επιστημών http://www.ucy.ac.cy/goto/biosci/el-gr/home.aspx ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής Μελετά ό,τι έχει σχέση με τους ζωντανούς οργανισμούς στον πλανήτη μας, από το μικροσκοπικό επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Κοτσαρίνη Παναγιώτη. Πτυχιούχου Ηλεκτρονικής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Κοτσαρίνη Παναγιώτη. Πτυχιούχου Ηλεκτρονικής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Κοτσαρίνη Παναγιώτη Πτυχιούχου Ηλεκτρονικής ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΟΤΣΑΡΙΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 13 / 4 / 1970 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ : ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΘΕΜΙΣΤΙΚΛΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΑΒΕΡΩΦ 51 ΛΑΜΙΑ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΓΓΑΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία

Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ελληνική ημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Εφαρμογή Υπολογιστικών Τεχνικών στη Γεωργία Ενότητα 6 : Συστήματα Λήψης Αποφάσεων στην Γεωργία (2/3) Μελετίου Γεράσιμος 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ. (τ.γ') 557/ (τ.νπδδ) 251/ τ.γ 317/ (τ.νπδδ) 45/

Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ. (τ.γ') 557/ (τ.νπδδ) 251/ τ.γ 317/ (τ.νπδδ) 45/ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ ) Ίδιο γνωστικό αντικείμενο: α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Γνωστικό Ζερβάκης Γεώργιος Αναπληρωτής Γεωργική - Μυκητολογία (τ.γ') 557/0.05.04 Εργ. Γενικής και Γεωργικής ς Τηλ: 0-59434 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: Βιολογικές και Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Αθήνα, 11-13/04/2008 Κώστας Καμπουράκης Εκπαιδευτήρια Γείτονα,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της αισθητικής αξίας δασογεωργικών και γεωργικών συστημάτων

Αξιολόγηση της αισθητικής αξίας δασογεωργικών και γεωργικών συστημάτων Αξιολόγηση της αισθητικής αξίας δασογεωργικών και γεωργικών συστημάτων Α. Σιδηροπούλου 1, M. Βραχνάκης 2, Γ. Φωτιάδης 3 και Δ. Μπούσμπουρας 4 1 Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Τ.Θ. 286, Α.Π.Θ., Τ.Κ. 54124,

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Β. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ Τσιφόρα ΟΝΟΜΑ Ευδοκία ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Ισίδωρος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 17011971 ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ Ελληνική ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Έγγαμη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΑΣ Ζωοδόχου Πηγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY (ΑΚΑΔ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY (ΑΚΑΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY (ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016 2017) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ MOΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Το Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία (4 Ο Κεφάλαιο) επιμέλεια: Μιχάλης Χαλικιόπουλος καθηγητής Βιολογίας

Θεωρία (4 Ο Κεφάλαιο) επιμέλεια: Μιχάλης Χαλικιόπουλος καθηγητής Βιολογίας Θεωρία (4 Ο Κεφάλαιο) επιμέλεια: Μιχάλης Χαλικιόπουλος καθηγητής Βιολογίας 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ DNA 2 Θεωρία (4 Ο Κεφάλαιο) 3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ DNA 1 2 3 ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ 4 5 6 ορισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου Οικολογίας και Βιοποικιλότητας στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου

Ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου Οικολογίας και Βιοποικιλότητας στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου Ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου Οικολογίας και Βιοποικιλότητας στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου Επικεφαλής εργαστηρίου: Σπύρος Σφενδουράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Οικολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Βιοπληροφορική. Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Βιοπληροφορική. Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοπληροφορική Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail: sbellou@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.Θ-M.Sc - Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15

Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.Θ-M.Sc - Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15 Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.ΘM.Sc Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.ΘM.Sc

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ I. ΤΣΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Φυτοπαθολογίας Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΑΘΗΝΑ ΔHMHTPIOΣ I. TΣITΣIΓIANNHΣ

Διαβάστε περισσότερα

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας δημιούργησε το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Προς Κέντρο Γλωσσών. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Προς Κέντρο Γλωσσών. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Προς Κέντρο Γλωσσών Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Στα πλαίσια των μεγάλων ανακατατάξεων και αλλαγών που επιφέρει στο νησί μας τόσο το κλίμα της παγκοσμιοποίησης όσο και η ένταξη

Διαβάστε περισσότερα