Τόπος και ημερομηνία γέννησης: Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 1970

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τόπος και ημερομηνία γέννησης: Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 1970"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασίλειος Ν. Κουβέλης Ιούνιος ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος και ημερομηνία γέννησης: Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 1970 Υπηκοότητα: Ελληνική Διεύθυνση Εργασίας: Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιούπολη, 15701, Αθήνα Τηλέφωνα επικοινωνίας: , ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΠΟΥΔΕΣ 9/2008 Joint Genome Institute (JGI), U.S. Dept. of Energy (DOE), Walnut Creek, CA, USA ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚOΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ Ερευνητική μετεκπαίδευση στο πεδίο της Βιοπληροφορικής σε συνεργασία με τον Δρ. Ν. Κυρπίδη. Ερευνητικό Αντικείμενο: Ανάλυση ολόκληρων γονιδιωμάτων βακτηρίων με διαδικτυακά προγράμματα σχεδιασμένα σε πλατφόρμα Linux (IMG-ER). 6/2007 Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, Τμήμα Βιολογικών Επιστημών, Λευκωσία, Κύπρος ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚOΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ Ερευνητική μετεκπαίδευση στο πεδίο της Βιοπληροφορικής σε συνεργασία με τον Λέκτορα Βασίλη Ι. Προμπονά. Ερευνητικό Αντικείμενο: Ανάλυση μιτοχονδριακών γονιδιωμάτων με προγράμματα σχεδιασμένα σε πλατφόρμα UNIX και Linux Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας, Εργαστήριο Γενετικής ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Ερευνητική μετεκπαίδευση στο πεδίο της Μοριακής Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας. Ερευνητικό Αντικείμενο: γενετική ταυτοποίηση εντομοπαθογόνων μυκήτων ενδιαφέροντος, εδραίωση γενετικού μετασχηματισμού σε

2 στελέχη προοριζόμενα για χρήση βιολογικού ελέγχου με διαδικασίες διακοπής λειτουργίας γονιδίων τοξικότητας, έλεγχος πιθανής μεταλλαξογόνου ικανότητας δευτερογενών μεταβολιτών. 10/ /2004 Eldgenősslsche Technische Hochschule (ETH), Institute of Plant Sciences, Phytopathology, Zurich, Switzerland ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚOΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ Ερευνητική μετεκπαίδευση στο πεδίο της Μοριακής Βιοτεχνολογίας σε συνεργασία με την Καθηγήτρια Geneviève Défago. Ερευνητικό Αντικείμενο: Μοριακή ταυτοποίηση στελεχών του μύκητα Stagonospora που χρησιμοποιούνται για τον βιο-έλεγχο φυτικών ζιζανίων & Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας, Εργαστήριο Γενετικής ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΣΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Βαθμός: «Άριστα». Τίτλος διατριβής: Μελέτη του μιτοχονδριακού γονιδιώματος του εντομοπαθογόνου μύκητα Verticillium lecanii. 9/ /1996 l Institute National de la Recherche Agronomique (INRA), Laboratoire de la lutte biologique, La Miniere, France «Μελέτη του εντομοπαθογόνου μύκητα Beauveria bassiana» Επιβλέπουσα: Dr. Yvonne Couteaudieur. Ερευνητικό Αντικείμενο: Δημιουργία γονιδιωματικής μιτοχονδριακής τράπεζας του μύκητα Beauveria bassiana και ανάλυση της χρωμοσωμικής του οργάνωσης με χρήση της τεχνικής «ηλεκτροφόρησης σε εναλλασσόμενο παλλόμενο πεδίο PFGE» Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας ΠΤΥΧΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Βαθμός: «Λίαν Καλώς» (7,18/10). 6/ /1993 University of Greenwich, Greenwich, UK Φοιτητής ERASMUS Επιβλέπων Καθηγητής: Dr. Ian Bruce. Προσπάθεια απομόνωσης περιοριστικής ενδονουκλεάσης από θερμόφιλο βακτήριο (Thermophilus aquaticus), εκμάθηση μοριακών τεχνικών. 2

3 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2009-σήμερα Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας Λέκτορας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, Μετονομασία σε Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Τεχνολόγος Εργαστηρίων Π.Ε. (Ι.Δ.Α.Χ. Π.Ε. Τεχνολόγος Εργαστηρίων) (Μόνιμη σχέση εργασίας). Η θέση αυτή περιλαμβάνει: α) Διδασκαλία σε εργαστήρια προπτυχιακών φοιτητών και β) συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα του εργαστηρίου Γενετικής Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας, Εργαστήριο Γενετικής ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Συμμετοχή ως ερευνητής σε Προγράμματα του εργαστηρίου. Αναλυτικότερα: «Αλληλούχιση των αιθανολο-παραγωγών στελεχών του βακτηρίου Zymomonas mobilis CP4, ATCC και ATCC (subsp. mobilis lectotype and phenotypic centrotype), ATCC (subsp. pomaceae lectotype) και Z. mobilis sp. NCIB Αλληλούχιση των πλασμιδίων του στελέχους ZM4 (ATCC 31821)» (subsp. mobilis lectotype and phenotypic centrotype) Κωδικός: CSP_ σε συνεργασία με το ινστιτούτο Joint Genome Institute (JGI) of Department of Energy (DOE), Η.Π.Α [2007-σήμερα]. «Βιολογική επεξεργασία και αξιοποίηση υγρών αποβλήτων ελαιουργίας: Μηχανισμοί και ολοκληρωμένες εφαρμογές» Κωδικός: ΦΠ-66, Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ-Γ.Γ.Ε.Τ. [2007]. «Ανάπτυξη διαδικτυακού συστήματος διαχείρισης και ανά-λυσης πλήρως προσδιορισμένων αλληλουχιών μιτοχονδρια-κών γονιδιωμάτων μυκήτων» Κωδικός: 70/4/8804 [2006-σήμερα]. «Αξιολόγηση κινδύνων των μυκητιακών παραγόντων βιολογικού ελέγχου» (Risk Assessment of Fungal Biological Control Agents - RAFBCA) Κωδικός: QLK1-CT [ ]. «Αλκοολική ζύμωση κατά την οινοποίηση. Επιλογή και αξιολόγηση σακχαρομυκήτων» Κωδικός: ΕΠΕΤ 98 ΒΙ-5 [ ]. «Bιοέλεγχο των σημαντικών εδαφόβιων παρασίτων με βελτίωση της δραστικότητας των εντομοπαθογόνων μυκήτων» (Biocontrol of important soil dwelling pests by improving the efficacy of insect pathogenic fungi - BIPESCO) Κωδικός: FAIR6-CT [1999]. «Εντομοπαθογόνοι μύκητες για οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον έλεγχο των παρασίτων στα θερμοκήπια» (Insect pathogenic fungi for economic, 3

4 environmentally friendly pest control in the glasshouse) Κωδικός: AIR-CT [ ]. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Συμμετοχή στα ακόλουθα ερευνητικά έργα (επιπλέον των Ερευνητικών Προγραμμάτων που αναφέρονται στην προηγούμενη Παράγραφο): ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011: Τίτλος: «Ολοκληρωμένη Διεργασία Παραγωγής Βιοαιθανόλης από Ελληνική Λιγνινοκυτταρινούχα Βιομάζα». Κωδικός: 11Συν_7_1579. Συμμετοχή στην Ερευνητική Ομάδα του καθ. Μ.Α. Τύπα. Αθήνα, Μάρτιος 2013 σήμερα ΘΑΛΗΣ: Τίτλος: «Μεταγονιδιωματική ανάλυση λιγνινολυτικών μικροοργανισμών - Βιομετατροπή παραπροϊόντων φυτικής προέλευσης σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας». Κωδικός: MIS Συμμετοχή στην Ερευνητική Ομάδα του καθ. Μ.Α. Τύπα. Αθήνα, Οκτώβριος 2012 σήμερα. Mohamed bin Zayed Fund: Τίτλος: «Conservation of the vanishing Stachys virgata (Lamiaceae)». Κωδικός: Υπεύθυνος συγκέντρωσης και ανάλυσης των μοριακών δεδομένων, σε συνεργασία με τον Κύριο Ερευνητή του Προγράμματος Επικ. Καθ. Θ. Κωνσταντινίδη. Αθήνα, Αύγουστος 2011 σήμερα. Mohamed bin Zayed Fund: Τίτλος: «Assessment of the critically endangered fungal populations of Pleurotus nebrodensis in Greece and its in situ and ex situ conservation». Κωδικός: Υπεύθυνος συγκέντρωσης και ανάλυσης των μοριακών δεδομένων, σε συνεργασία με τη Λέκτορα Ζ. Γκόνου-Ζάγκου. Αθήνα, Αύγουστος 2012 σήμερα. Δημιουργία μιτοχονδριακής γονιδιωματικής τράπεζας πληροφοριών στο διαδικτυακό τόπο «MitoFun», σε συνεργασία με τον Καθηγητή Σ. Χαμόδρακα (Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α.) και το Λέκτορα Β. Προμπονά (Τμήμα Βιολογικών Επιστημών της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου), για την παρουσία, ανάλυση και διάθεση μιτοχονδριακών γονιδιωμάτων μυκήτων στην επιστημονική κοινότητα. Αθήνα, Μάρτιος 2007 σήμερα. 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 05/2014-σήμερα 09/2009-σήμερα Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Μ.Δ.Ε.ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Παραδόσεις και εργαστηριακές άσκησεις φοιτητών στο μάθημα Υπολογιστική Ανάλυση Ακολουθιών. Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας Παραδόσεις και εργαστηριακές άσκησεις φοιτητών στα (α) υποχρεωτικά μάθηματα Α και Δ εξαμήνου «Εισαγωγή στη Βιολογία» και «Γενετική» αντ/χα, στο (β) υποχρεωτικό μάθημα του Τμήματος Φαρμακευτικής «Εισαγωγή στη Βιολογία» και (γ) στα μάθηματα επιλογής 3 ου και 4 ου έτους «Ειδικά Θέματα Γενετικής» και «Βιοτεχνολογία» αντίστοιχα. 4

5 Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας Συμμετοχή στην οργάνωση και επίβλεψη των εργαστηριακών ασκήσεων των: (α) υποχρεωτικών μαθημάτων «Γενετικής», και «Εισαγωγής στη Βιολογία» (β) του επιλεγόμενου μαθημάτος «Βιοτεχνολογίας» Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας, Εργαστήριο Γενετικής Συμμετοχή στην επίβλεψη των διπλωματικών: 2002 Αφροδίτη Σιαλακούμα, «Πληθυσμιακή μελέτη του Verticillium lecanii βασισμένη στην ITS περιοχή και τα μιτοχονδριακά γονίδια nad1, nad3 και rns» Χρήστος Μπέλος, «Μελέτη των mat γονιδίων του φυτοπαθογόνου μύκητα του γένους Verticillium» Αθηνά Παπανδρέου, «Δομή και οργάνωση μεταθετών στοιχείων στο γονιδίωμα του φυτοπαθογόνου μύκητα Verticillium dahliae». Επίβλεψη Πτυχιακών Εργασιών Τμήματος Βιολογίας, ΕΚΠΑ 2013 σήμερα Ελισάβετ Αυγερινού (Α.Μ ), «Τα εσώνια εντός των μιτοχονδριακών γονιδίων στο βασίλειο των μυκήτων» 2013 σήμερα Γιώργος Νικολόπουλος (Α.Μ ), «Μελέτη της γενετικής ποικιλότητας του φυτού Stachys virgata (Labiotae) με μοριακές τεχνικές» 2012 σήμερα Στυλιανός Βαρασσάς (Α.Μ ), «Μελέτη πυρηνικών γονιδίων που εμπλέκονται στην αντιγραφή και μεταγραφή του μιτοχονδριακού γονιδιώματος στους εντομοπαθογόνους μύκητες Metarhizium anisopliae και Beauveria bassiana» Αιμιλία Στάυρου, «Μοριακή μελέτη στελεχών του μυκητόφιλου μύκητα του γένους Cladobotryum» σε συνεργασία με τη Λέκτορα Δρ. Ζαχαρούλα Γκόνου-Ζάγκου Μαρία Ντερτιλή, «Μελέτη μιτοχονδριακών γονιδίων για τη μοριακή διάκριση μυκήτων με έμφαση στους Ασκομύκητες» 5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ & 2013-σήμερα Μέλος της Γενικής Συνέλευσης Τμήματος Βιολογίας ΕΚΠΑ 2011-σήμερα Μέλος των Επιτροπών (α) «Οικονομικών Υποθέσεων» (β) «Φοιτητικών Θεμάτων & Οδηγού Σπουδών» (γ) «Κοινών Οργάνων & Υλικοτεχνικής Υποδομών του Τμήματος» Μέλος της Επιτροπής «Κτηρίων και Καθημερινότητας Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας» 5

6 6. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 5/1999-4/2001: Ελληνικός Στρατός Ξηράς Έφεδρος ανθυπολοχαγός: Ειδικότητα Φροντιστής Πεζικού. Διατέλεσα Γενικός Διαχειριστής Υλικού στη ανεξάρτητη Υπομονάδα 88 - Λόχος Αντιαρματικών (88 Λ.Α/Τ., Λήμνος) και Βοηθός Γενικού Διαχειριστή Υλικού στο 11 ο Σ.Π. (Σύνταγμα Πεζικού, Τρίπολη). 7. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Προφορικά Γραπτά Αγγλική άριστα άριστα Γαλλική πολύ καλά πολύ καλά ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Άριστη χρήση Η/Υ και γνώση εφαρμογών MS Windows για επεξεργασία κειμένων/παρουσιάσεων (MS Office: Word, Excel, PowerPoint), βιολογικών (DNASTAR) και φυλογενετικών (PAUP, PHYLIP, PAML, CONSEL, MrBayes) εφαρμογών, Internet (Explorer, Mozilla). Γνώση λειτουργικών συστημάτων UNIX και Linux. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Βιολόγων (1995 σήμερα) Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών (1995 σήμερα) Μέλος του Μικροβιόκοσμου (2007 σήμερα) Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Υπολογιστικής Βιολογίας και Βιοπληροφορικής (2007 σήμερα) Μέλος της European Mycological Association (EMA; 2011-σήμερα) ΚΡΙΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Συντάκτης (στο Editorial Board) του περιοδικού «ISRN Genetics» (2012-σήμερα) και του υπό έκδοση περιοδικού «New Journal of Science» (2013-σήμερα). Κριτής στα διεθνή περιοδικά «Journal in Applied Microbiology» (2007, 2014), «Letters in Applied Microbiology» (2007, , 2013), «Mycological Research» (2008), «Dendrobiology» (2011), «Journal of Food Science» (2012), Fungal Biology (2011, 2014), International Journal of Medicinal Mushrooms - IJMM (2013), «Annals of Microbiology» ( ), Biomed Research International (2013), PLOS one ( ). Κριτής σε ερευνητικά προγράμματα για λογαριασμό του «Pest Management Center, Agriculture and Agri-Food», του Υπουργείου Γεωργίας του Καναδά από το

7 8. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 8.1. ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ - ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ Κουβέλης Β.Ν. (2002). «Μελέτη του μιτοχονδριακού γονιδιώματος του εντομοπαθογόνου μύκητα Verticillium lecanii», Διδακτορική Διατριβή, Εργαστήριο Γενετικής, Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΤΩΝ Kouvelis V.N., Teshima H., Bruce D., Detter C., Tapia R., Han C., Tampakopoulou V.-O.,Goodwin L., Woyke T., Kyrpides N.C., Typas M.A., Pappas, K.M. (2014). Finished genome of Zymomonas mobilis subsp. mobilis strain CP4, an applied ethanol producer. Genome Announcements 2: e Krimitzas A., Pyrri I., Kouvelis V.N., Kapsanaki-Gotsi E., Typas M.A. (2013). A phylogenetic analysis of Greek isolates of Aspergillus species based on morphology, nuclear and mitochondrial gene sequences. Biomed Research International 2013: doi: /2013/ Desiniotis A., Kouvelis V.N., Davenport K., Bruce D., Detter C., Tapia R., Han C., Goodwin L.A., Woyke T., Kyrpides N.C., Typas M.A., Pappas, K.M. (2012). Complete genome sequence of the ethanol-producing Zymomonas mobilis subsp. mobilis centrotype ATCC Journal of Bacteriology 194: Kouvelis V.N., Davenport K.W., Brettin T.S., Bruce D., Detter C., Han C.S., Nolan M., Tapia R., Damoulaki A., Kyrpides N.C., Typas M.A. and Pappas K.M. (2011). Genome Sequence of the Ethanol-Producing Zymomonas mobilis subsp. pomaceae Lectotype Strain ATCC Journal of Bacteriology 193: Pappas K. M., Kouvelis V.N., Saunders E., Brettin T.S., Bruce D., Detter C., Balakireva M., Han C.S., Savvakis G., Kyrpides N.C. and M.A. Typas (2011). Genome Sequence of the Ethanol-Producing Zymomonas mobilis subsp. mobilis Lectotype Strain ATCC Journal of Bacteriology 193: Kouvelis V.N., Wang C., Skrobek A., Pappas, M.A., Typas M.A., Butt T.M. (2011). Assessing the cytotoxic and mutagenic effects of secondary metabolites produced by several fungal biological control agents with the Ames assay and the VITOTOX test. Mutation Research: Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis 722: Ghikas* D.V., Kouvelis* V.N. and Typas M.A. (2010). Phylogenetic and biogeographic implications inferred by mitochondrial intergenic region analyses and ITS1-5.8S-ITS2 of the entomopathogenic fungi Beauveria bassiana and B. brongniartii. BMC Microbiology: 10: 174. * = συγγραφείς που συνεισέφεραν ισότιμα 7

8 Yang S., Pappas, K.M., Hauser L.J., Land M.L., Chen G.-L., Hurst G.B., Pan C., Kouvelis V.N., Typas M.A., Pelletier D.A., Klingeman D.M., Chang Y.-J., Samatova N.F., and Brown S.D. (2009). Improved genome annotation for Zymomonas mobilis. Nature Biotechnology: 27: Kouvelis V.N., Saunders E., Brettin T.S., Bruce D., Detter C., Han C., Typas M.A., and Pappas K.M. (2009). Complete genome sequence of the ethanol producer Zymomonas mobilis NCIMB Journal of Bacteriology 191: Pantou* M.P., Kouvelis* V.N. and Typas M.A. (2008). The complete mitochondrial genome of Fusarium oxysporum: insights into fungal mitochondrial evolution. Gene 419: * = συγγραφείς που συνεισέφεραν ισότιμα Kouvelis V.N., Sialakouma A. and Typas M.A. (2008). Mitochondrial gene sequences alone or combined with ITS region sequences provide firm molecular criteria for the classification of Lecanicillium species. Mycological Research 112: Kouvelis V.N., Ghikas D.V., Edgington S., Typas M.A., and Moore D. (2008). Molecular characterisation of isolates of Beauveria bassiana obtained from overwintering and summer populations of Sunn Pest (Eurygaster integriceps). Letters in Applied Microbiology 46: Pramateftaki P.V., Kouvelis V.N., Lanaridis P. and Typas M.A. (2008). The complete mitochondrial genome sequence of the wine yeast Candida stellata: intra-species distribution of a novel group-iib1 intron with eubacterial affiliations. FEMS Yeast Research 8: Pantou M.P., Kouvelis V.N. and Typas M.A. (2006). The complete mitochondrial genome of the vascular wilt fungus Verticillium dahliae: a novel gene order for Verticillium and a diagnostic tool for species identification. Current Genetics 50: Ghikas D.V., Kouvelis V.N. and Typas M.A. (2006). The complete mitochondrial genome of the entomopathogenic fungus Metarhizium anisopliae var. anisopliae: gene order and trn gene clusters reveal a common evolutionary course for all Sordariomycetes, while intergenic regions show variation. Archives of Microbioliology 185 (5): Pramateftaki P.V., Kouvelis V.N., Lanaridis P. and Typas M.A. (2006). The mitochondrial genome of the wine yeast Hanseniaspora uvarum: a unique genome organization among yeast/fungal counterparts. FEMS Yeast Research 6: Kouvelis V.N., Ghikas D.V. and Typas M.A. (2004). The analysis of the complete mitochondrial genome of Lecanicillium muscarium (synonym Verticillium lecanii) suggests a minimum common gene organization in mtdnas of Sordariomycetes: phylogenetic implications. Fungal Genetics and Biology 41: Zare R, Kouvelis V.N., Typas M.A. and Bridge P.D. (1999). Presence of a 20 bp insertion/deletion in the ITS1 region of Verticillium lecanii. Letters in Applied Microbiology 28:

9 Kouvelis V.N., Zare R, Bridge P.D. and Typas M.A. (1999). Differentiation of mitochondrial subgroups in the Verticillium lecanii species complex. Letters in Applied Microbiology 28: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΤΩΝ Ntertili M., Kirmitzoglou I., Promponas V.J., Typas M.A., Kouvelis V.N. (2013). MitoFun: a curated web-based database of complete mitochondrial genomes offers comparative genome analysis of Fungi. EMBO Conference - Comparative Genomics of Eukaryotic Microorganisms: Complexity Patterns in Eukaryotic Genomes, San Feliu de Quixols, Spain October 19-24, p Constantinidis T., Kalpoutzakis E., Kouvelis V.N. (2013). A new species of Euphorbia L. (Euphorbiaceae) from Greeceand its phylogenetic placement within E. sect. Patellares. XIV OPTIMA Meeting, Palermo, Italy, September 9-15, p Pyrri I., Kouvelis V.N., Krimitzas A., Kapsanaki-Gotsi E., Typas M.A. (2013). New insights into phylogenetic affinities within the genus Aspergillus based on morphological and multi-gene sequence analysis. ECCO XXXII Athens, June 12-14, pp Gonou-Zagou Z., Kouvelis V.N. (2013). Inonotus laevis (Basidiomycota): an emerging alien fungal pathogen of Populus spp. in Europe. IUFRO 2013 WP Foliage, shoot and stem diseases, Brno and Cerna Hora, Czech Republic, May 20-25, p Milic N., Kostidis S., Stavrou A., Gonou-Zagou Z., Kouvelis V.N., Fokialakis N. (2012). A polyphasic approach (metabolomics, morphological and molecular analyses) in the systematics of Cladobotryum species in Greece. International Congress on Natural Products Research, New York, USA, July 28-August 1. Η περίληψη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Planta Medica με τα παρακάτω στοιχεία: Milic et al., (2012). Planta Med 78: PG14, DOI: /s Kapsanaki-Gotsi E., Gonou-Zagou Z., Pyrri I., Sergentani A., Angelopoulos A., Delivorias P., Hatzinikolaou D., Fokialakis N., Kouvelis V.N., Krimitzas A., Typas M.A. (2012). Exploring fungal diversity in Greece by morphological, biochemical and molecular tools. In ECCO XXXI Meeting Biological Resource Centers: Closing the gap between science and society Abstracts book (Eds. R. Paterson, M.F. Simões, L. Pereira, C. Santos, N. Lima), Braga, Portugal, June 14-15, p Ntertili M., Typas M.A., Kouvelis V.N. (2012). Fungal Mitochondrial Genomes: an Excellent Source for Phylogenetic and Species Identification Studies. FEBS/EMBO Course: Mitochondria in Life, Death and Disease, Heraklion, Greece, May 9-13, p Desiniotis Α., Kouvelis V.N., Davenport K., Bruce D., Detter C., Tapia R., Han C., Land M., Hauser L., Chang Y.-J., Pan C., Goodwin L., Woyke T., Kyrpides 9

10 N., Typas M.A., Pappas K.M (2012). Genomic analysis of Zymomonas mobilis subsp. mobilis ATCC 29191: comparative structural and functional insights. JGI, Walnut Creek, CA, March Gonou-Zagou Z., Kouvelis V.N., Krimitzas A., Floudas D., Typas M.A (2011). Morphological and molecular characterization of Inonotus levis: a new fungal invasive pathogen for Europe. XVI European Mycological Congress Chalkidiki, Greece p Angelopoulos A., Kouvelis V.N., Τypas Μ.Α., Kapsanaki-Gotsi E. (2011). A morphological and molecular study of Seiridium associated with stem-canker disease on Cupressaceae in Greece. XVI European Mycological Congress Chalkidiki, Greece, p Kouvelis V.N. (2011). Genetic Identification of the entomopathogenic fungi and its contribution to their selection as Biological Control Agents. BIT 1 st International Symposium of Mycology, Beijing 29 July 1 August 2011, p. 259 (Invited speaker) Pappas K.M., Kouvelis V.N., Typas M.A. (2010). Genomics of the ethanolproducing Zymomonas mobilis. JGI, Walnut Creek, CA, March Kouvelis V.N. and Typas M.A. (2008). Mitogenomics: a tool for genetic fingerprinting and fungal phylogeny. JGI, Walnut Creek, CA, September Kouvelis V.N., Wang C.S., Skrobek A., Tavoularis S.N., Butt T.M. and Typas M.A. (2004). Ames and Vitotox tests: an ideal combination to determine mutagenicity and cytotoxicity. EC - RAFBCA - IBMA - IOBC Workshop: New Insights into Risk Assessment and Registration of Fungal Biocontrol Agents in Europe, Brussels 30 September Kouvelis V.N., Tavoularis S.N., Pantou M.P., Ghikas D.V. and Typas M.A. (2004). Genetic fingerprinting of fungal BCAs and risk assessment of their metabolites. ETH Zurich 20 November Kouvelis V.N. and Typas M.A. (2004). Risk assessment of fungal BCAs: What Bbr-Pr1 gene reveals. Cost Action Meeting 842: Biological Control of Pest Insects and Mites with Special Interest to Entomophthorales. Cambridge, U.K., September Typas M.A., Kouvelis V.N., Tavoularis S.N., Pantou M.P., and Ghikas D.V. (2004). New methodologies and tools for assessing risks of metabolites. EC - RAFBCA - IBMA - IOBC Workshop: New Insights into Risk Assessment and Registration of Fungal Biocontrol Agents in Europe, Brussels 30 September Kouvelis V.N., Tavoularis S.N., Pantou M.P., Ghikas D.V. and Typas M.A. (2004). Genetic fingerprinting of BCAs. EC - RAFBCA - IBMA - IOBC Workshop: New Insights into Risk Assessment and Registration of Fungal Biocontrol Agents in Europe, Brussels 30 September Kouvelis V.N. and Typas M.A. (1997). The use of mt DNA gene probes for the molecular typing and differentiation of Verticillium lecanii isolates. 7 th International Verticillium Symposium, Cape Sounion, Athens 6-10 October, 1997 p Kouvelis V.N. and Typas M.A. (1997). The organization of mitochondrial DNA in Verticillium lecanii species. 7 th International Verticillium Symposium, Cape Sounion, Athens 6-10 October, 1997 p. 25, (poster). 10

11 Kouvelis V.N. and Typas M.A. (1997). Molecular typing of Verticillium lecanii isolates based on mitochondrial DNA polymorphisms. IOBC/WPRS Bulletin 20(4): ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΤΩΝ Ntertili M., Kirmitzoglou I., Promponas V.J., Kouvelis V.N., and Typas M.A. (2013). MiToFun: a curated web-based database of complete fungal mitochondrial genomes. Proceedings of the 8th conference of the Hellenic Society for Computational Biology & Bioinformatics, Lamia, November 22-24, p Βαρασσάς Σ. και Κουβέλης Β.Ν. (2013). Μελέτη πυρηνικών γονιδίων που εμπλέκονται στην αντιγραφή και μεταγραφή του μιτοχονδριακού γονιδιώματος στους εντομοπαθογόνους μύκητες Metarhizium anisopliae και Beauveria bassiana. Proceedings of the 35 th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences, Nafplio, May 23-25, 2013, p Milic N., Σταύρου Α., Καραγιάννης Ι., Γκόνου-Ζάγκου Ζ., Κουβέλης Β.Ν. (2012). Αξιοποίηση μορφολογικών και μοριακών δεδομένων για τον προσδιορισμό ειδών του μυκητόφιλου μύκητα Cladobotryum στην Ελλάδα. 5 ο Συνέδριο της επιστημονικής εταιρείας ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ, Αθήνα, Δεκεμβρίου 2012, σελ Desiniotis A., Kouvelis V.N., Davenport K., Bruce D., Detter Ch., Tapia R., Han C., Goodwin L., Woyke T., Kyrpides N.C., Typas M.A.,Pappas K.M. (2012). Analysis of the Genome Sequence of the Ethanol-Producing Zymomonas mobilis subsp. mobilis centrotype ATCC th Conference of the Hellenic Society for Computational Biology and Bioinformatics (HSCBB), Heraklion, Greece (October 4-6), Session 7 p Σταύρου Α., Καραγιάννης Ι., Γκόνου-Ζάγκου Ζ., Κουβέλης Β.Ν. (2012). Μοριακή και μορφολογική ανάλυση στελεχών του μυκητόφιλου μύκητα Cladobotryum. Proceedings of the 34 th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences, Trikala, May , p Kouvelis V.N., Ntertilis M. and Typas M.A. (2011). Developing universal primers for the analysis of mitochondrial genomes within the kingdom of fungi. 6th Conference of the Hellenic Society for Computational Biology and Bioinformatics (HSCBB), Patras, Greece (October 7-9), pp Kirmitzoglou I., Ntertili M., Tamana S., Kalvari I., Vasiliadis M., Kouvelis V.N., Promponas V.J., and Typas M.A. (2011). MiToFun: a curated database of fungal mitochondrial genomes. 6th Conference of the Hellenic Society for Computational Biology and Bioinformatics (HSCBB), Patras, Greece (October 7-9), pp Ntertili Μ., Typas Μ.Α. and Kouvelis V.N. (2011). Analysing mitochondrial genomes: designing and using universal primers within the kingdom of fungi. 4 th Congress of MIKROBIOKOSMOS, Ioannina, October 21-23, pp Gonou-Zagou Ζ., Kouvelis V.Ν., Krimitzas Α., Floudas D., Typas Μ.Α. (2011). Morphological and molecular characterisation of Inonotus levis: a new fungal 11

12 Constantinidis Th. and Kouvelis V.N. (2011). Molecular phylogenetics of Consolida L. (Ranunculaceae). 12 th Panhellenic Scientific Convention Hellenic Botanical Society, Rethymno September 29 October 2, pp Ntertili M., Typas M.A. and Kouvelis V.N. (2011). Designing and using universal primers for the amplification of mitochondrial genes within the kingdom of fungi. 33 th Annual Meeting of the Greek Biological Society, Edessa, May , p Κουβέλης Β.Ν., Saunders E., Brettin T.S., Detter C., Han C., Davenport K., Tapia R., Bruce D., Κυρπίδης Ν., Τύπας Μ.Α. και Παππά Κ.Μ. (2010). Τα πλήρη γονιδιώματα τριών στελεχών του αιθανολοπαραγωγού βακτηρίου Zymomonas mobilis: διαπιστώσεις σε επίπεδο συγκριτικής γονιδιωματικής. 3 ο Συνέδριο της επιστημονικής εταιρείας ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ, Θεσσαλονίκη, Δεκεμβρίου 2010, σελ Τσούπρας Α.Β., Κουβέλης Β.Ν., Δημόπουλος Κ.Α., Παππά Κ.Μ. και Τύπας Μ.Α. (2010). In vitro αντι-φλεγμονώδεις δράσεις λιποειδικών μορίων του Beauveria bassiana έναντι του παράγοντα ενεργοποίησης αιμοπεταλίων (PAF). 3 ο Συνέδριο της επιστημονικής εταιρείας ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ, Θεσσαλονίκη, Δεκεμβρίου 2010, σελ Kouvelis, V.N., Typas, M.A., Pappas, K.M. et al. (2010) The complete genomes of three ethanolproducing Zymomonas mobilis strains: Insights in comparative genomics, 5th Conference of the Hellenic Society for Computational Biology and Bioinformatics (HSCBB), Alexandroupolis, Greece (October 17-19), pp Κουβέλης Β.Ν., Κριμιτζάς Α. και Τύπας Μ.Α. (2009). Φυλογενετικός διαχωρισμός ειδών Aspergillus και Penicillium με πυρηνικά και μιτοχονδριακά γονίδια. 2 ο Συνέδριο της επιστημονικής εταιρείας ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ, Αθήνα, Δεκεμβρίου 2009, σελ Κουβέλης Β.Ν. και Τύπας Μ.Α. (2008). Μιτοχονδριακά γονιδιώματα μυκήτων: συγκριτική ανάλυση και γενετική ταυτοποίηση ειδών στελεχών. 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της επιστημονικής εταιρείας ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ, Αθήνα, Δεκεμβρίου 2008, σελ Κουβέλης Β.Ν. και Τύπας Μ.Α. (2008). Μοριακή ανάλυση και συγκριτική μελέτη μιτοχονδριακών γονιδιωμάτων των Ασκομυκήτων. 30 th Annual Meeting of the Greek Biological Society, Thessaloniki, May , p Κouvelis V.N. and Typas M.A. (2006). qpcr and fungi of biotechnological interest. 1 st National Meeting of Real-Time qpcr Users of Stratagene. Pasteur Institute, Athens, 22 November Ghikas D.V., Kouvelis V.N. and Typas M.A. (2006). The mitochondrial genome of fungi Beauveria bassiana και Beauveria brongniartii: Gene order conservation, phylogenetic analysis and functional organization. 29 th Annual Meeting of the Greek Biological Society, Ioannina, May 2006, p Kouvelis V.N. and Typas M.A. (1998). Approaching the structure and organization of the mtdna of the entomopathogenic fungus Verticillium lecanii. 20 th Annual Meeting of the Greek Biological Society, Samos, May 1998, p

13 8.5. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Typas M.A. and Kouvelis V.N. (2012) Assessing genotoxic effects of microbial products. In Beneficial Microorganisms in Agriculture, Food and the Environment: Safety Assessment and Regulation" (Sundh I., Wilcks A. and Goettel M.S, eds.) CABI Publications, pp Typas M.A. and Kouvelis V.N. (2011). Phylogenetic Analysis of the entomopathogenic fungi. In Microbial insecticides: Principles and Applications (Borgio F.J. and Kawar N.S., eds.). Nova Science Publications, pp Typas M.A., Pantou M.P. and Kouvelis V.N. (2011). MtDNA and rdna: Two different evolutionary lines combined for genetic differentiation, taxonomy and phylogeny in ascomycetes. XVI European Mycological Congress Chalkidiki, Greece pp Kouvelis V.N. and Typas M.A. (2000). The use of mt DNA gene probes for the molecular typing and differentiation of Verticillium lecanii isolates. In Advances in Verticillium. Research and disease management (Tjamos E.C., Rowe R.C., Heale J.B. and Fravel D.R., eds.) pp , APS Press, Minnesota USA Typas M.A., Mavridou A. and Kouvelis V.N. (1998). Mitochondrial DNA differences provide maximum intraspecific polymorphism in the entomopathogenic fungi Verticillium lecanii and Metarhizium anisopliae, and allow isolate detection/identification. In Molecular Variability of Fungal Pathogens (Bridge P., Couteaudier Y. and Clarkson J, eds.) pp.: CAB International Wallingford Oxon, UK ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΩΝ / ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΑ Lucas S., Copeland A., Lapidus A., Glavina del Rio T., Tice H., Bruce D., Goodwin L., Pitluck S., Saunders E., Brettin T., Detter J.C., Han C., Larimer F., Land M., Hauser L., Kyrpides N., Ovchinnikova G., Kouvelis V., Typas M.A. and Pappas K.M. (2012). Zymomonas mobilis subsp. mobilis NCIMB chromosome, complete (and its plasmids). Κατατέθηκε στη διεθνή γονιδιακή τράπεζα δεδομένων GenBank Accession Number: NC_ (NC_013357, NC_013356, NC_013358) Huntemann M., Wei C.-L., Han J., Detter J.C., Han C., Tapia R., Davenport K., Bruce D., Chen A., Krypides N., Mavromatis K., Markowitz V., Szeto E., Ivanova N., Mikhailova N., Ovchinnikova G., Pagani I., Pati A., Goodwin L., Peters L., Pitluck S., Woyke T., Desiniotis A., Kouvelis V., Typas M. and Pappas K. (2012). Zymomonas mobilis subsp. mobilis ATCC chromosome, complete genome (and its plasmids). Κατατέθηκε στη διεθνή γονιδιακή τράπεζα δεδομένων GenBank Accession Number: NC_ (NC_018146, NC_018147, NC_018148). 13

14 Lucas S., Copeland A., Lapidus A., Cheng J.-F., Goodwin L., Pitluck S., Davenport K., Brettin T., Detter J.C., Han C., Tapia R., Land M., Hauser L., Kyrpides N., Ivanova N., Mikhailova N., Pagani I., Kouvelis V.N., Typas M.A., Pappas K.M. and Woyke T. (2012). Zymomonas mobilis subsp. pomaceae ATCC chromosome, complete genome (and its plasmids). Κατατέθηκε στη διεθνή γονιδιακή τράπεζα δεδομένων GenBank Accession Number: NC_ (NC_015715, NC_015716) Lucas S., Han J., Lapidus A., Cheng J.-F., Goodwin L., Pitluck S., Saunders E., Detter J.C., Han C., Tapia R., Land M., Hauser L., Kyrpides N., Ivanova N., Mikhailova N., Pagani I., Kouvelis V.N., Typas M.A., Pappas,K.M. and Woyke,T. (2012). Zymomonas mobilis subsp. mobilis ATCC chromosome, complete genome (and its plasmids). Κατατέθηκε στη διεθνή γονιδιακή τράπεζα δεδομένων GenBank Accession Number: NC_ (NC_017180, NC_017183, NC_017181, NC_017184, NC_017182, NC_017185) Ghikas D.V., Kouvelis V.N. and Typas M.A. (2007). Beauveria bassiana strain Bb147 mitochondrion, complete genome. Κατατέθηκε στη διεθνή γονιδιακή τράπεζα δεδομένων GenBank - Accession Number: EU Ghikas D.V., Kouvelis V.N. and Typas M.A. (2007). Beauveria brongniartii strain IMBST95031 mitochondrion, complete genome. Κατατέθηκε στη γονιδιακή τράπεζα δεδομένων GenBank - Accession Number: EU Pantou M.P., Kouvelis V.N. and Typas M.A. (2006). Verticillium dahliae mitochondrion, complete genome. Κατατέθηκε στη διεθνή γονιδιακή τράπεζα δεδομένων GenBank - Accession Number: DQ Pramateftaki P.V., Kouvelis V.N., Lanaridis P. and Typas M.A. (2006). Hanseniaspora uvarum mitochondrion, complete genome. Κατατέθηκε στη διεθνή γονιδιακή τράπεζα δεδομένων GenBank - Accession Number: DQ Ghikas D.V., Kouvelis V.N. and Typas M.A. (2005). Metarhizium anisopliae strain ME1 mitochondrion, complete genome. Κατατέθηκε στη διεθνή γονιδιακή τράπεζα δεδομένων GenBank - Accession Number: AF Kouvelis V.N., Ghikas D.V. and Typas M.A. (2004). Lecanicillium muscarium mitochondrion, complete genome. Κατατέθηκε στη διεθνή γονιδιακή τράπεζα δεδομένων GenBank - Accession Number: AF ΓΟΝΙΔΙΑ Krimitzas A., Kouvelis V.N. and Typas M.A. (2011). Κατατέθηκαν αλληλουχίες ειδών Aspergillus και Penicillium για τις γενετικές περιοχές (α) ITS1-5.8S-ITS2 (b) bena (c) IGS (d) rpb2 (e) nms (f) cox1 στη διεθνή γονιδιακή τράπεζα δεδομένων GenBank - Accession Numbers: EU EU982182, FJ FJ Ghikas D.V., Kouvelis V.N., and Typas M.A. (2009). Κατατέθηκαν αλληλουχίες στελεχών του γένους Beauveria για τις γενετικές περιοχές (α) ITS1-5.8S-ITS2 (b) nad3-atp9 (c) atp6-rns στη διεθνή γονιδιακή τράπεζα δεδομένων GenBank - Accession Numbers: FJ FJ

15 Kouvelis V.N., Ghikas D.V. and Typas M.A. (2007). Κατατέθηκαν αλληλουχίες στελεχών Beauveria bassiana για τις γενετικές περιοχές (α) ITS1-5.8S-ITS2 (b) nad3-atp9 (c) atp6-rns στη διεθνή γονιδιακή τράπεζα δεδομένων GenBank - Accession Numbers: EU EU Kouvelis V.N., Sialakouma A. and Typas M.A. (2007). Κατατέθηκαν αλληλουχίες στελεχών από τα γένη Lecanicillium και Simplicillium για τις γενετικές περιοχές (α) ITS1-5.8S-ITS2 (b) nad1 (c) nad3 (d) rns στη διεθνή γονιδιακή τράπεζα δεδομένων GenBank- Accession Numbers: EF EF Pramateftaki P.V., Kouvelis V.N., Lanaridis P. and Typas M.A. (2007). Κατατέθηκαν αλληλουχίες στελεχών Candida zemplinina για τις γενετικές περιοχές (α) ITS1-5.8S-ITS2 (b) rnl με το εσώνιο του στη διεθνή γονιδιακή τράπεζα δεδομένων GenBank- Accession Numbers: EU EU και EU EU Pantou M.P., Kouvelis V.N. and Typas M.A. (2006). Κατατέθηκαν αλληλουχίες στελεχών Verticillium dahliae και Verticillium longisporum για τις γενετικές περιοχές (α) nad3-nad1 (b) nad1-nad4 στη διεθνή γονιδιακή τράπεζα δεδομένων GenBank- Accession Numbers: DQ DQ Ghikas D.V., Kouvelis V.N. and Typas M.A. (2005). Κατατέθηκαν αλληλουχίες στελεχών Metarhizium anisopliae για τις γενετικές περιοχές (α) nad1-nad4 (b) nad3-atp9 (c) atp9-cox2 στη διεθνή γονιδιακή τράπεζα δεδομένων GenBank- Accession Numbers: DQ DQ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Kouvelis V.N. (2011). Genetic Identification of the entomopathogenic fungi and its contribution to their selection as Biological Control Agents. BIT 1 st International Symposium of Mycology, Beijing 29 July 1 August 2011, p Typas M.A., Pantou M.P., Kouvelis V.N. (2011). MtDNA and rdna: Two different evolutionary lines combined for genetic differentiation, taxonomy and phylogeny in ascomycetes. XVI European Mycological Congress Chalkidiki, Greece pp Kouvelis V.N., Tavoularis S.N., Pantou M.P., Ghikas D.V. and Typas M.A. (2004). Genetic fingerprinting of fungal BCAs and risk assessment of their metabolites. ETH Zurich 20 November

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (2006-2008) Βαθμός: «Άριστα» (9,25/10)

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (2006-2008) Βαθμός: «Άριστα» (9,25/10) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΓΠΣ MSc- ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τηλέφωνο: 6972314589 / 210-8221676 E-mail: tmaltez@otenet.gr, tasosmalt@yahoo.gr Στρατιωτική θητεία: Ολοκληρωμένη ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικές Πληροφορίες Όνομα Σπανού Άννα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 18.04.1982 Διευθύνσεις Ζηργάνου 41Β τ.κ. 55134, Καλαμαριά-Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα 6973616490

Διαβάστε περισσότερα

Splice site recognition between different organisms

Splice site recognition between different organisms NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF SCIENCE DEPARTMENT OF INFORMATICS AND TELECOMMUNICATIONS INTERDEPARTMENTAL POSTGRADUATE PROGRAM "INFORMATION TECHNOLOGIES IN MEDICINE AND BIOLOGY"

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Βιοχημεία ή Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Νόσος Parkinson-Νέοι ορίζοντες Ξηροµερήσιου Γεωργία Νευρολόγος-Μέλος ερευνητικής οµάδας Νευρογενετικής Αίτια της νόσου Parkinson Περιβαλλοντικοί παράγοντες Γενετικοί παράγοντες Γενετική βλάβη (παθογόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων χαρτογράφησης γονιδιωμάτων

Βάσεις δεδομένων χαρτογράφησης γονιδιωμάτων Βάσεις δεδομένων χαρτογράφησης γονιδιωμάτων Vasilis Promponas Bioinformatics Research Laboratory Department of Biological Sciences University of Cyprus http://en.wikipedia.org/wiki/image:cyprus_topo.png

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 02/10/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Μικροβιολογία (Εργαστήριο)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Department of Biological Sciences, Texas Tech University, MS 43131, Lubbock,Texas 79409-3131. 3

Department of Biological Sciences, Texas Tech University, MS 43131, Lubbock,Texas 79409-3131. 3 1 Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης. 2 Department of Biological Sciences, Texas Tech University, MS 43131, Lubbock,Texas 79409-3131. 3 Department of Biology, Faculty of Science, Dokuz

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία.

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία. Γεώργιος Ακρίβης Προσωπικά στοιχεία Έτος γέννησης 1950 Τόπος γέννησης Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων Εκπαίδευση 1968 1973,, Ιωάννινα. Μαθηματικά 1977 1983,, Μόναχο, Γερμανία. Μαθηματικά, Αριθμητική Ανάλυση Ακαδημαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 1983-1986. Γυμνασιακές στην Ελασσόνα και στη Λάρισα. 1986-1989. Λυκειακές σπουδές στη Λάρισα. Οκτώβριος 1990. Εγγραφή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

Βιοπληροφορική Ι. Παντελής Μπάγκος. Παν/µιο Στερεάς Ελλάδας

Βιοπληροφορική Ι. Παντελής Μπάγκος. Παν/µιο Στερεάς Ελλάδας Βιοπληροφορική Ι Παντελής Μπάγκος Παν/µιο Στερεάς Ελλάδας Λαµία 2006 1 Βιοπληροφορική Ι Εισαγωγή: Ορισµός της Βιοπληροφορικής, Υποδιαιρέσεις της Βιοπληροφορικής, Τα είδη των δεδοµένων στη Βιοπληροφορική.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ +30 2410 551084, +30 2410 685577,

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ +30 2410 551084, +30 2410 685577, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ +30 2410 551084, +30 2410 685577, +30 6977319812 aliber@med.uth.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 5 Οκτωβρίου 1976 Τόπος: Αθήνα Διεύθυνση: Χατζηζωγίδου 23, 41223 Λάρισα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Μικροβιολογία (Εργαστήριο)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΔΕΜΕΤΖΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΑΝΟ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διευθυντή του Εργαστηρίου της Φαρμακευτικής Τεχνολογίας ΤΜΗΜΑΤΟ Σ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΜΕΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟ ΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ Α) Ελληνικά 1. 1 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λοιμώξεων Π.Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», 11-13 Οκτωβρίου 1991 2. 2 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY 10 ο COMECAP 2010, Πρακτικά Συνεδρίου, Πάτρα 10 th COMECAP 2010, Proceedings, Patras, Greece ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY ΥΧΡΟΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΚΚΔΝΧΔΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 1998-2007

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1.3.Ξένες γλώσσες Αγγλικά πολύ καλά 1.4.Τεχνικές γνώσεις 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο: Παπαγεωργίου Γεώργιος του Ιωάννη. ιεύθυνση κατοικίας: ηµητρακοπούλου 10 Φάρσαλα Έγγαµος, πατέρας δύο (2) παιδιών. Τηλέφωνα: 6984143143, 2491022594

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Κολιώνης Γεώργιος 19 / 04 / 1980 (34 ετών) Θεσσαλονίκη Άγαμος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia.

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1986 Β Πανελλήνιο Συνέδριο Μεσογειακής Αναιμίας Πάτρα. 1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1990 Δ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας, Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ιευθυντής: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΣΤΑΜΟΥ, Καθηγητής ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΜΠΟ ΟΣΑΚΗ. ΣΕΜΙΝΑΡIΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Σούνιο Αττικής, 9 13 Σεπτεμβρίου 2012

Ι ΡΥΜΑ ΜΠΟ ΟΣΑΚΗ. ΣΕΜΙΝΑΡIΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Σούνιο Αττικής, 9 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΣΕΜΙΝΑΡIΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Σούνιο Αττικής, 9 13 Σεπτεμβρίου 2012 Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, εμπλουτίζοντας το κοινωφελές έργο του στους τομείς της Επιστήμης και της Εκπαίδευσης, ανακοινώνει τη διοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ.. : Στέφου ΟΝΟΜΑ....: Βασιλική ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ...: Κανέλλος ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ...: Ειρήνη ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ...: 10-11-1983 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... : Άγαμη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΙΟ 650) Ειδικά Θέματα Βιοπληροφορικής Διδάσκων: Βασίλειος Ι. Προμπονάς, Ph.D. Λέκτορας Βιοπληροφορικής ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διαλέξεις Δευτέρα και Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Σπουδών Κατεύθυνση: Βιοδιαγνωστική

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Σπουδών Κατεύθυνση: Βιοδιαγνωστική ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Σπουδών Κατεύθυνση: Βιοδιαγνωστική Μαθήματα 1. ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΙΔΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ (50 ώρες 2 Πιστωτικές Μονάδες) Υπεύθυνος Μαθήματος: Καθηγητής Ζ. Σκούρας Διδάσκοντες Μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος 2012 ΣΥΝΤΟΜΑ ΒIΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Ημερομηνία γεννήσεως: 14 Σεπτεμβρίου 1958 Τόπος γεννήσεως:

Μάρτιος 2012 ΣΥΝΤΟΜΑ ΒIΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Ημερομηνία γεννήσεως: 14 Σεπτεμβρίου 1958 Τόπος γεννήσεως: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ζαχαρούλα Γκόνου-Ζάγκου Μάρτιος 2012 ΣΥΝΤΟΜΑ ΒIΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ζαχαρούλα Γκόνου-Ζάγκου Ημερομηνία γεννήσεως: 14 Σεπτεμβρίου 1958 Τόπος γεννήσεως: Διεύθυνση κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΕΤΟΡΑΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΕΤΟΡΑΚΗ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΕΤΟΡΑΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: Δετοράκης Ευστάθιος ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 26/07/1967 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Ηράκλειο Κρήτης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας πρέπει να ανταποκρίνεται στην εξαγωγή επιστημόνων Γεωπόνων Βιοτεχνολόγων ικανών να μελετούν, να αντιμετωπίζουν και να προτείνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1 : Έκθεση καταγραφής χρήσεων γης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1 : Έκθεση καταγραφής χρήσεων γης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ,ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ,ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΠΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 23-10-1951 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΚΥΠΡΟΥ 9, ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΟΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κλινικής Χημείας. Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ. Παρουσίαση και αξιολόγηση 20 ετών συνεχούς λειτουργίας

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κλινικής Χημείας. Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ. Παρουσίαση και αξιολόγηση 20 ετών συνεχούς λειτουργίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κλινικής Χημείας Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ Παρουσίαση και αξιολόγηση 20 ετών συνεχούς λειτουργίας Εύη Λιανίδου Καθηγήτρια Αναλυτικής Χημείας Κλινικής Χημείας Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΣΧΟΝΑ (Νοεμβριος 2013)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΣΧΟΝΑ (Νοεμβριος 2013) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΣΧΟΝΑ (Νοεμβριος 2013) 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Νικόλαος Κ. Μοσχονάς Ημερομηνία Γεννήσεως: 21 Νοεμβρίου 1952 Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος, δύο παιδία 2. ΣΠΟΥΔΕΣ 1979-1981:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ : ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΘΕΜΙΣΤΙΚΛΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΑΒΕΡΩΦ 51 ΛΑΜΙΑ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΕΓΓΑΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακής Δυναμικής της διάχυσης αλκανίων και ολιγομερών σε δυαδικά μίγματά τους με πολυαιθυλένιο. Σημειώνεται ότι η

Μοριακής Δυναμικής της διάχυσης αλκανίων και ολιγομερών σε δυαδικά μίγματά τους με πολυαιθυλένιο. Σημειώνεται ότι η ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της ΔΗΜΗΤΡΑΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1974 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.Θ-M.Sc - Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15

Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.Θ-M.Sc - Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15 Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.ΘM.Sc Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.ΘM.Sc

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ANNAΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ (PhD, M.Ed) ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ANNAΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ (PhD, M.Ed) ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ANNAΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ (PhD, M.Ed) ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ M.Ed, ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (SPECIAL EDUCATION) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής Τμήμα Βιολογικών Επιστημών http://www.ucy.ac.cy/goto/biosci/el-gr/home.aspx ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής Μελετά ό,τι έχει σχέση με τους ζωντανούς οργανισμούς στον πλανήτη μας, από το μικροσκοπικό επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Κοτσαρίνη Παναγιώτη. Πτυχιούχου Ηλεκτρονικής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Κοτσαρίνη Παναγιώτη. Πτυχιούχου Ηλεκτρονικής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Κοτσαρίνη Παναγιώτη Πτυχιούχου Ηλεκτρονικής ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΟΤΣΑΡΙΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 13 / 4 / 1970 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

newsletter ISEKI_Food Association ISEKI_Food-4 Ο 4ος κύκλος των επιτυχημένων δράσεων του θεματικού δικτύου ISEKI_Food

newsletter ISEKI_Food Association ISEKI_Food-4 Ο 4ος κύκλος των επιτυχημένων δράσεων του θεματικού δικτύου ISEKI_Food 2012/1 newsletter Έργα του ISEKI_Food Το νέο ISEKI_Food Άλλα σχετ. έργα ISEKI_Food 3 ISEKI_Mundus 2 ISEKI_Food Association Εις μνήμην Γιώργος Καλαντζόπουλος 1936-2011 ISEKI_Food-4 Ο 4ος κύκλος των επιτυχημένων

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: Βιολογικές και Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Αθήνα, 11-13/04/2008 Κώστας Καμπουράκης Εκπαιδευτήρια Γείτονα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της αισθητικής αξίας δασογεωργικών και γεωργικών συστημάτων

Αξιολόγηση της αισθητικής αξίας δασογεωργικών και γεωργικών συστημάτων Αξιολόγηση της αισθητικής αξίας δασογεωργικών και γεωργικών συστημάτων Α. Σιδηροπούλου 1, M. Βραχνάκης 2, Γ. Φωτιάδης 3 και Δ. Μπούσμπουρας 4 1 Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Τ.Θ. 286, Α.Π.Θ., Τ.Κ. 54124,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΛ 450 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Παύλος Αντωνίου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΛ 450 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Παύλος Αντωνίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΛ 450 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Παύλος Αντωνίου Με μια ματιά: Εισαγωγή στη Βιολογία Ευθυγράμμιση Ακολουθιών Αναζήτηση ομοίων ακολουθιών από βάσεις δεδομενων Φυλογενετική πρόβλεψη Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012 1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Πάτρα 2012 1979 Πτυχιούχος Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Βαθμός πτυχίου «Αριστα 9» 1987 Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Νικοπόλεως 24, Υμηττός, Αθήνα, ΤΚ: 17237 Τηλέφωνο: 210-9732005, 6945-736528 E-mail: andrianadima@aueb.gr, andrianadima@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ρουμπελάκη Μαρία roumb@staff.teicrete.gr Βασικό πτυχίο 24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδακτορικό 03-04-2008:

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Συνεδρία αρ. 9/06.05.2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Συνεδρία αρ. 9/06.05.2014 9η Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής (αρ. 9/06-05-14) σελ. 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Συνεδρία αρ. 9/06.05.2014 Η Κοσμητεία της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης, μετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ. Βιογραφικό Σημείωμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 10434 ΑΘΗΝΑ Ε - ΜΑΙL : mkap@aueb.gr ΤΗΛ: 210-8203814, 6947-931643 ΚΑΠΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εθνικότητα: Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Βιοϊατρικός Κύκλος

Α. Βιοϊατρικός Κύκλος ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Περιεχόµενο Προγράµµατος (µαθήµατα, ώρες κλπ): Το Πρόγραµµα Σπουδών διαχωρίζεται σε δύο Κύκλους

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Χρήση μοριακών δεικτών για τη διάκριση πληθυσμών των ειδών εντόμων Macrolophus pygmaeus και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Προς Κέντρο Γλωσσών. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Προς Κέντρο Γλωσσών. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Προς Κέντρο Γλωσσών Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Στα πλαίσια των μεγάλων ανακατατάξεων και αλλαγών που επιφέρει στο νησί μας τόσο το κλίμα της παγκοσμιοποίησης όσο και η ένταξη

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί είναι σημαντική η Βιοποικιλότητα;

Γιατί είναι σημαντική η Βιοποικιλότητα; Γενετική Διαχείριση Ο όρος βιοποικιλότητα αναφέρεται σε όλους τους διαφορετικούς οργανισμούς του πλανήτη μας και περιλαμβάνει τόσο την ποικιλότητα σε επίπεδο ειδών, όσο και τη γενετική ποικιλότητα. Γιατί

Διαβάστε περισσότερα

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο : ιεύθυνση : Email: Web: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙ ΗΣ Τµήµα Μαθηµατικών, Λεωφ. Κνωσσού, Ηράκλειο, 71409. chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία: Στοιχεία επικοινωνίας: ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία: Στοιχεία επικοινωνίας: ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ ΣΟΦΙΑ ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 07/09/1987 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΓΑΜΗ Στοιχεία επικοινωνίας: E-mail: soph.papanikola@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Ευάγγελος Μεννής ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βιογραφικά στοιχεία.....3 1.1 Προσωπικές Πληροφορίες 3 1.2 Εκπαίδευση και Κατάρτιση.. 3 1.3 Υποτροφίες και Βραβεία.. 4 1.4 Άλλες δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας δημιούργησε το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ I. ΤΣΙΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Φυτοπαθολογίας Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΑΘΗΝΑ ΔHMHTPIOΣ I. TΣITΣIΓIANNHΣ

Διαβάστε περισσότερα

Costanza Dal Cin D Agata

Costanza Dal Cin D Agata Βιογραφικό Σημείωμα Costanza Dal Cin D Agata Μάρτιο 2015 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλ.: 28210 37074 γραφείο 6947 247660 κινητό e-mail: cdagata@isc.tuc.gr Ιστοσελίδα: www.unfiorealgiorno.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γεννήθηκε το 1977

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Βιοπληροφορική. Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Βιοπληροφορική. Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοπληροφορική Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail: sbellou@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση

ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση Θέµατα ΕΠΛ202:'Η'επιστημονική'δημοσίευση 2 Ορισµός Τι είναι ένα επιστηµονικό άρθρο; Παρουσίαση και τεκµηρίωση µιας πρωτότυπης επιστηµονικής συνεισφοράς 3 Θέµατα Θέµατα 7 8 Θέµατα Ετεροναφορές Η δοµή ενός

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Διδακτικής & Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Διδακτικής & Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Διδακτικής & Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ: 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Τεντολούρης Νικόλαος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/07/1962 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αρματολικό Δήμου Πύλης Τρικάλων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Λακωνίας 33 Αμπελόκηποι Αθήνα ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου. ESVS XXII Annual Meeting. 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis, Nice, France Πληροφορίες: www.esvs.

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου. ESVS XXII Annual Meeting. 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis, Nice, France Πληροφορίες: www.esvs. 164 ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 14, 2008 (164-168) Προσεχείς επιστημονικές συναντήσεις Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου ESVS XXII Annual Meeting 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis,

Διαβάστε περισσότερα

TreeTOPS. ένα εισαγωγικό παιχνίδι για τα φυλογενετικά δέντρα. Teacher s Guide. ELLS European Learning Laboratory for the Life Sciences

TreeTOPS. ένα εισαγωγικό παιχνίδι για τα φυλογενετικά δέντρα. Teacher s Guide. ELLS European Learning Laboratory for the Life Sciences TreeTOPS ένα εισαγωγικό παιχνίδι για τα φυλογενετικά δέντρα Teacher s Guide ELLS European Learning Laboratory for the Life Sciences 1 Γενικός σκοπός Το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει ως στόχο να εισάγει τους

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην Προεμφυτευτική Γενετική Ανάλυσητο μέλλον

Εξελίξεις στην Προεμφυτευτική Γενετική Ανάλυσητο μέλλον 1 ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Γενετικής ΤΙ ΝΕΟΤΕΡΟ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Εξελίξεις στην Προεμφυτευτική Γενετική Ανάλυσητο μέλλον Γεωργία Κάκουρου, PhD ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΛΗ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗΣ Τόπος Γέννησης Κολυμβάρι Χανίων Έτος Γέννησης 12-3-1949 Κατοικία Αλ. Παναγούλη 7, 18648 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Βιογραφικό Σημείωμα. Τεχν. Τροφίμων ΑΠΘ Μ.Sc - Θεσσαλονίκη. Προσωπικά Στοιχεία. Πόλη: Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54640

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Βιογραφικό Σημείωμα. Τεχν. Τροφίμων ΑΠΘ Μ.Sc - Θεσσαλονίκη. Προσωπικά Στοιχεία. Πόλη: Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54640 Τεχν Τροφίμων ΑΠΘ ΜSc Θεσσαλονίκη Πέμπτη, 13 Σεπτέμβριος 2012 16:53 Βιογραφικό Σημείωμα Τεχν Τροφίμων ΑΠΘ ΜSc Θεσσαλονίκη Προσωπικά Στοιχεία Πόλη: Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54640 Τηλέφωνο: 2310835103, 6984767744

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννη Φρειδερίκου 7, Παλλουριώτισσα 1036, Λευκωσία, Κύπρος. Τ.Θ. 24729, 1303 Λευκωσία, Κύπρος.

Γιάννη Φρειδερίκου 7, Παλλουριώτισσα 1036, Λευκωσία, Κύπρος. Τ.Θ. 24729, 1303 Λευκωσία, Κύπρος. Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση Εργασίας: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ Μονάδα Διατήρησης της Φύσης Γιάννη Φρειδερίκου 7, Παλλουριώτισσα 1036, Λευκωσία, Κύπρος. Τ.Θ. 24729, 1303 Λευκωσία, Κύπρος.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Έτος και τόπος γεννήσεως Διεύθυνση οικίας Διεύθυνση εργασίας Γεώργιος Κ. Ροδάκης 1948, Χίος Ούλωφ Πάλμε 34, 157 71 Ζωγράφου Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Βιολογίας Τομέας Βιοχημείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΌΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΌΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΟΣ Ρ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΌΝΟΜΑ: ΘΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο μαγικός κόσμος της έρευνας στη Βιολογία και Βιοϊατρική

Ο μαγικός κόσμος της έρευνας στη Βιολογία και Βιοϊατρική Ο μαγικός κόσμος της έρευνας στη Βιολογία και Βιοϊατρική Χρυσούλα Πιτσούλη, Ph.D. Τμήμα Βιολογικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Κύπρου (pitsouli@ucy.ac.cy) Η Βιολογία μελετά τη ζωή Η Βιοϊατρική αποτελεί εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδότηση: Ε.Ε., ΚΕΟΣΟΕ (Γ.Γ.Ε.Τ. ΠΕΝΕΔ 2001)

Χρηµατοδότηση: Ε.Ε., ΚΕΟΣΟΕ (Γ.Γ.Ε.Τ. ΠΕΝΕΔ 2001) Χρηµατοδότηση: Ε.Ε., ΚΕΟΣΟΕ (Γ.Γ.Ε.Τ. ΠΕΝΕΔ 2001) Συµµετέχοντες ερευνητικοί φορείς: Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (Τµήµα Βιοχηµείας & Βιοτεχνολογίας), Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Δ3.4. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ3.4. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 50 ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 3, 2006 (50-54) Προσεχείς επιστημονικές συναντήσεις Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής 20-22 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design

Energy. study live excel. MSc in Energy Systems. MSc in Energy Management. MSc in Energy Building Design www.ihu.edu.gr Thessaloniki study live excel Masters of Science Programmes in: Energy MSc in Energy Systems MSc in Energy Management MSc in Energy Building Design Information & Online Applications at www.tech.ihu.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα