Τόπος και ημερομηνία γέννησης: Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 1970

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τόπος και ημερομηνία γέννησης: Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 1970"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασίλειος Ν. Κουβέλης Ιούνιος ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος και ημερομηνία γέννησης: Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 1970 Υπηκοότητα: Ελληνική Διεύθυνση Εργασίας: Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιούπολη, 15701, Αθήνα Τηλέφωνα επικοινωνίας: , ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΠΟΥΔΕΣ 9/2008 Joint Genome Institute (JGI), U.S. Dept. of Energy (DOE), Walnut Creek, CA, USA ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚOΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ Ερευνητική μετεκπαίδευση στο πεδίο της Βιοπληροφορικής σε συνεργασία με τον Δρ. Ν. Κυρπίδη. Ερευνητικό Αντικείμενο: Ανάλυση ολόκληρων γονιδιωμάτων βακτηρίων με διαδικτυακά προγράμματα σχεδιασμένα σε πλατφόρμα Linux (IMG-ER). 6/2007 Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, Τμήμα Βιολογικών Επιστημών, Λευκωσία, Κύπρος ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚOΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ Ερευνητική μετεκπαίδευση στο πεδίο της Βιοπληροφορικής σε συνεργασία με τον Λέκτορα Βασίλη Ι. Προμπονά. Ερευνητικό Αντικείμενο: Ανάλυση μιτοχονδριακών γονιδιωμάτων με προγράμματα σχεδιασμένα σε πλατφόρμα UNIX και Linux Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας, Εργαστήριο Γενετικής ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Ερευνητική μετεκπαίδευση στο πεδίο της Μοριακής Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας. Ερευνητικό Αντικείμενο: γενετική ταυτοποίηση εντομοπαθογόνων μυκήτων ενδιαφέροντος, εδραίωση γενετικού μετασχηματισμού σε

2 στελέχη προοριζόμενα για χρήση βιολογικού ελέγχου με διαδικασίες διακοπής λειτουργίας γονιδίων τοξικότητας, έλεγχος πιθανής μεταλλαξογόνου ικανότητας δευτερογενών μεταβολιτών. 10/ /2004 Eldgenősslsche Technische Hochschule (ETH), Institute of Plant Sciences, Phytopathology, Zurich, Switzerland ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚOΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ Ερευνητική μετεκπαίδευση στο πεδίο της Μοριακής Βιοτεχνολογίας σε συνεργασία με την Καθηγήτρια Geneviève Défago. Ερευνητικό Αντικείμενο: Μοριακή ταυτοποίηση στελεχών του μύκητα Stagonospora που χρησιμοποιούνται για τον βιο-έλεγχο φυτικών ζιζανίων & Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας, Εργαστήριο Γενετικής ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΣΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Βαθμός: «Άριστα». Τίτλος διατριβής: Μελέτη του μιτοχονδριακού γονιδιώματος του εντομοπαθογόνου μύκητα Verticillium lecanii. 9/ /1996 l Institute National de la Recherche Agronomique (INRA), Laboratoire de la lutte biologique, La Miniere, France «Μελέτη του εντομοπαθογόνου μύκητα Beauveria bassiana» Επιβλέπουσα: Dr. Yvonne Couteaudieur. Ερευνητικό Αντικείμενο: Δημιουργία γονιδιωματικής μιτοχονδριακής τράπεζας του μύκητα Beauveria bassiana και ανάλυση της χρωμοσωμικής του οργάνωσης με χρήση της τεχνικής «ηλεκτροφόρησης σε εναλλασσόμενο παλλόμενο πεδίο PFGE» Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας ΠΤΥΧΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Βαθμός: «Λίαν Καλώς» (7,18/10). 6/ /1993 University of Greenwich, Greenwich, UK Φοιτητής ERASMUS Επιβλέπων Καθηγητής: Dr. Ian Bruce. Προσπάθεια απομόνωσης περιοριστικής ενδονουκλεάσης από θερμόφιλο βακτήριο (Thermophilus aquaticus), εκμάθηση μοριακών τεχνικών. 2

3 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2009-σήμερα Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας Λέκτορας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, Μετονομασία σε Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Τεχνολόγος Εργαστηρίων Π.Ε. (Ι.Δ.Α.Χ. Π.Ε. Τεχνολόγος Εργαστηρίων) (Μόνιμη σχέση εργασίας). Η θέση αυτή περιλαμβάνει: α) Διδασκαλία σε εργαστήρια προπτυχιακών φοιτητών και β) συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα του εργαστηρίου Γενετικής Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας, Εργαστήριο Γενετικής ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Συμμετοχή ως ερευνητής σε Προγράμματα του εργαστηρίου. Αναλυτικότερα: «Αλληλούχιση των αιθανολο-παραγωγών στελεχών του βακτηρίου Zymomonas mobilis CP4, ATCC και ATCC (subsp. mobilis lectotype and phenotypic centrotype), ATCC (subsp. pomaceae lectotype) και Z. mobilis sp. NCIB Αλληλούχιση των πλασμιδίων του στελέχους ZM4 (ATCC 31821)» (subsp. mobilis lectotype and phenotypic centrotype) Κωδικός: CSP_ σε συνεργασία με το ινστιτούτο Joint Genome Institute (JGI) of Department of Energy (DOE), Η.Π.Α [2007-σήμερα]. «Βιολογική επεξεργασία και αξιοποίηση υγρών αποβλήτων ελαιουργίας: Μηχανισμοί και ολοκληρωμένες εφαρμογές» Κωδικός: ΦΠ-66, Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ-Γ.Γ.Ε.Τ. [2007]. «Ανάπτυξη διαδικτυακού συστήματος διαχείρισης και ανά-λυσης πλήρως προσδιορισμένων αλληλουχιών μιτοχονδρια-κών γονιδιωμάτων μυκήτων» Κωδικός: 70/4/8804 [2006-σήμερα]. «Αξιολόγηση κινδύνων των μυκητιακών παραγόντων βιολογικού ελέγχου» (Risk Assessment of Fungal Biological Control Agents - RAFBCA) Κωδικός: QLK1-CT [ ]. «Αλκοολική ζύμωση κατά την οινοποίηση. Επιλογή και αξιολόγηση σακχαρομυκήτων» Κωδικός: ΕΠΕΤ 98 ΒΙ-5 [ ]. «Bιοέλεγχο των σημαντικών εδαφόβιων παρασίτων με βελτίωση της δραστικότητας των εντομοπαθογόνων μυκήτων» (Biocontrol of important soil dwelling pests by improving the efficacy of insect pathogenic fungi - BIPESCO) Κωδικός: FAIR6-CT [1999]. «Εντομοπαθογόνοι μύκητες για οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον έλεγχο των παρασίτων στα θερμοκήπια» (Insect pathogenic fungi for economic, 3

4 environmentally friendly pest control in the glasshouse) Κωδικός: AIR-CT [ ]. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Συμμετοχή στα ακόλουθα ερευνητικά έργα (επιπλέον των Ερευνητικών Προγραμμάτων που αναφέρονται στην προηγούμενη Παράγραφο): ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011: Τίτλος: «Ολοκληρωμένη Διεργασία Παραγωγής Βιοαιθανόλης από Ελληνική Λιγνινοκυτταρινούχα Βιομάζα». Κωδικός: 11Συν_7_1579. Συμμετοχή στην Ερευνητική Ομάδα του καθ. Μ.Α. Τύπα. Αθήνα, Μάρτιος 2013 σήμερα ΘΑΛΗΣ: Τίτλος: «Μεταγονιδιωματική ανάλυση λιγνινολυτικών μικροοργανισμών - Βιομετατροπή παραπροϊόντων φυτικής προέλευσης σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας». Κωδικός: MIS Συμμετοχή στην Ερευνητική Ομάδα του καθ. Μ.Α. Τύπα. Αθήνα, Οκτώβριος 2012 σήμερα. Mohamed bin Zayed Fund: Τίτλος: «Conservation of the vanishing Stachys virgata (Lamiaceae)». Κωδικός: Υπεύθυνος συγκέντρωσης και ανάλυσης των μοριακών δεδομένων, σε συνεργασία με τον Κύριο Ερευνητή του Προγράμματος Επικ. Καθ. Θ. Κωνσταντινίδη. Αθήνα, Αύγουστος 2011 σήμερα. Mohamed bin Zayed Fund: Τίτλος: «Assessment of the critically endangered fungal populations of Pleurotus nebrodensis in Greece and its in situ and ex situ conservation». Κωδικός: Υπεύθυνος συγκέντρωσης και ανάλυσης των μοριακών δεδομένων, σε συνεργασία με τη Λέκτορα Ζ. Γκόνου-Ζάγκου. Αθήνα, Αύγουστος 2012 σήμερα. Δημιουργία μιτοχονδριακής γονιδιωματικής τράπεζας πληροφοριών στο διαδικτυακό τόπο «MitoFun», σε συνεργασία με τον Καθηγητή Σ. Χαμόδρακα (Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής του Τμήματος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α.) και το Λέκτορα Β. Προμπονά (Τμήμα Βιολογικών Επιστημών της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου), για την παρουσία, ανάλυση και διάθεση μιτοχονδριακών γονιδιωμάτων μυκήτων στην επιστημονική κοινότητα. Αθήνα, Μάρτιος 2007 σήμερα. 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 05/2014-σήμερα 09/2009-σήμερα Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Μ.Δ.Ε.ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Παραδόσεις και εργαστηριακές άσκησεις φοιτητών στο μάθημα Υπολογιστική Ανάλυση Ακολουθιών. Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας Παραδόσεις και εργαστηριακές άσκησεις φοιτητών στα (α) υποχρεωτικά μάθηματα Α και Δ εξαμήνου «Εισαγωγή στη Βιολογία» και «Γενετική» αντ/χα, στο (β) υποχρεωτικό μάθημα του Τμήματος Φαρμακευτικής «Εισαγωγή στη Βιολογία» και (γ) στα μάθηματα επιλογής 3 ου και 4 ου έτους «Ειδικά Θέματα Γενετικής» και «Βιοτεχνολογία» αντίστοιχα. 4

5 Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας Συμμετοχή στην οργάνωση και επίβλεψη των εργαστηριακών ασκήσεων των: (α) υποχρεωτικών μαθημάτων «Γενετικής», και «Εισαγωγής στη Βιολογία» (β) του επιλεγόμενου μαθημάτος «Βιοτεχνολογίας» Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας, Εργαστήριο Γενετικής Συμμετοχή στην επίβλεψη των διπλωματικών: 2002 Αφροδίτη Σιαλακούμα, «Πληθυσμιακή μελέτη του Verticillium lecanii βασισμένη στην ITS περιοχή και τα μιτοχονδριακά γονίδια nad1, nad3 και rns» Χρήστος Μπέλος, «Μελέτη των mat γονιδίων του φυτοπαθογόνου μύκητα του γένους Verticillium» Αθηνά Παπανδρέου, «Δομή και οργάνωση μεταθετών στοιχείων στο γονιδίωμα του φυτοπαθογόνου μύκητα Verticillium dahliae». Επίβλεψη Πτυχιακών Εργασιών Τμήματος Βιολογίας, ΕΚΠΑ 2013 σήμερα Ελισάβετ Αυγερινού (Α.Μ ), «Τα εσώνια εντός των μιτοχονδριακών γονιδίων στο βασίλειο των μυκήτων» 2013 σήμερα Γιώργος Νικολόπουλος (Α.Μ ), «Μελέτη της γενετικής ποικιλότητας του φυτού Stachys virgata (Labiotae) με μοριακές τεχνικές» 2012 σήμερα Στυλιανός Βαρασσάς (Α.Μ ), «Μελέτη πυρηνικών γονιδίων που εμπλέκονται στην αντιγραφή και μεταγραφή του μιτοχονδριακού γονιδιώματος στους εντομοπαθογόνους μύκητες Metarhizium anisopliae και Beauveria bassiana» Αιμιλία Στάυρου, «Μοριακή μελέτη στελεχών του μυκητόφιλου μύκητα του γένους Cladobotryum» σε συνεργασία με τη Λέκτορα Δρ. Ζαχαρούλα Γκόνου-Ζάγκου Μαρία Ντερτιλή, «Μελέτη μιτοχονδριακών γονιδίων για τη μοριακή διάκριση μυκήτων με έμφαση στους Ασκομύκητες» 5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ & 2013-σήμερα Μέλος της Γενικής Συνέλευσης Τμήματος Βιολογίας ΕΚΠΑ 2011-σήμερα Μέλος των Επιτροπών (α) «Οικονομικών Υποθέσεων» (β) «Φοιτητικών Θεμάτων & Οδηγού Σπουδών» (γ) «Κοινών Οργάνων & Υλικοτεχνικής Υποδομών του Τμήματος» Μέλος της Επιτροπής «Κτηρίων και Καθημερινότητας Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας» 5

6 6. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 5/1999-4/2001: Ελληνικός Στρατός Ξηράς Έφεδρος ανθυπολοχαγός: Ειδικότητα Φροντιστής Πεζικού. Διατέλεσα Γενικός Διαχειριστής Υλικού στη ανεξάρτητη Υπομονάδα 88 - Λόχος Αντιαρματικών (88 Λ.Α/Τ., Λήμνος) και Βοηθός Γενικού Διαχειριστή Υλικού στο 11 ο Σ.Π. (Σύνταγμα Πεζικού, Τρίπολη). 7. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Προφορικά Γραπτά Αγγλική άριστα άριστα Γαλλική πολύ καλά πολύ καλά ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Άριστη χρήση Η/Υ και γνώση εφαρμογών MS Windows για επεξεργασία κειμένων/παρουσιάσεων (MS Office: Word, Excel, PowerPoint), βιολογικών (DNASTAR) και φυλογενετικών (PAUP, PHYLIP, PAML, CONSEL, MrBayes) εφαρμογών, Internet (Explorer, Mozilla). Γνώση λειτουργικών συστημάτων UNIX και Linux. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Βιολόγων (1995 σήμερα) Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών (1995 σήμερα) Μέλος του Μικροβιόκοσμου (2007 σήμερα) Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Υπολογιστικής Βιολογίας και Βιοπληροφορικής (2007 σήμερα) Μέλος της European Mycological Association (EMA; 2011-σήμερα) ΚΡΙΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Συντάκτης (στο Editorial Board) του περιοδικού «ISRN Genetics» (2012-σήμερα) και του υπό έκδοση περιοδικού «New Journal of Science» (2013-σήμερα). Κριτής στα διεθνή περιοδικά «Journal in Applied Microbiology» (2007, 2014), «Letters in Applied Microbiology» (2007, , 2013), «Mycological Research» (2008), «Dendrobiology» (2011), «Journal of Food Science» (2012), Fungal Biology (2011, 2014), International Journal of Medicinal Mushrooms - IJMM (2013), «Annals of Microbiology» ( ), Biomed Research International (2013), PLOS one ( ). Κριτής σε ερευνητικά προγράμματα για λογαριασμό του «Pest Management Center, Agriculture and Agri-Food», του Υπουργείου Γεωργίας του Καναδά από το

7 8. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 8.1. ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ - ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ Κουβέλης Β.Ν. (2002). «Μελέτη του μιτοχονδριακού γονιδιώματος του εντομοπαθογόνου μύκητα Verticillium lecanii», Διδακτορική Διατριβή, Εργαστήριο Γενετικής, Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΤΩΝ Kouvelis V.N., Teshima H., Bruce D., Detter C., Tapia R., Han C., Tampakopoulou V.-O.,Goodwin L., Woyke T., Kyrpides N.C., Typas M.A., Pappas, K.M. (2014). Finished genome of Zymomonas mobilis subsp. mobilis strain CP4, an applied ethanol producer. Genome Announcements 2: e Krimitzas A., Pyrri I., Kouvelis V.N., Kapsanaki-Gotsi E., Typas M.A. (2013). A phylogenetic analysis of Greek isolates of Aspergillus species based on morphology, nuclear and mitochondrial gene sequences. Biomed Research International 2013: doi: /2013/ Desiniotis A., Kouvelis V.N., Davenport K., Bruce D., Detter C., Tapia R., Han C., Goodwin L.A., Woyke T., Kyrpides N.C., Typas M.A., Pappas, K.M. (2012). Complete genome sequence of the ethanol-producing Zymomonas mobilis subsp. mobilis centrotype ATCC Journal of Bacteriology 194: Kouvelis V.N., Davenport K.W., Brettin T.S., Bruce D., Detter C., Han C.S., Nolan M., Tapia R., Damoulaki A., Kyrpides N.C., Typas M.A. and Pappas K.M. (2011). Genome Sequence of the Ethanol-Producing Zymomonas mobilis subsp. pomaceae Lectotype Strain ATCC Journal of Bacteriology 193: Pappas K. M., Kouvelis V.N., Saunders E., Brettin T.S., Bruce D., Detter C., Balakireva M., Han C.S., Savvakis G., Kyrpides N.C. and M.A. Typas (2011). Genome Sequence of the Ethanol-Producing Zymomonas mobilis subsp. mobilis Lectotype Strain ATCC Journal of Bacteriology 193: Kouvelis V.N., Wang C., Skrobek A., Pappas, M.A., Typas M.A., Butt T.M. (2011). Assessing the cytotoxic and mutagenic effects of secondary metabolites produced by several fungal biological control agents with the Ames assay and the VITOTOX test. Mutation Research: Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis 722: Ghikas* D.V., Kouvelis* V.N. and Typas M.A. (2010). Phylogenetic and biogeographic implications inferred by mitochondrial intergenic region analyses and ITS1-5.8S-ITS2 of the entomopathogenic fungi Beauveria bassiana and B. brongniartii. BMC Microbiology: 10: 174. * = συγγραφείς που συνεισέφεραν ισότιμα 7

8 Yang S., Pappas, K.M., Hauser L.J., Land M.L., Chen G.-L., Hurst G.B., Pan C., Kouvelis V.N., Typas M.A., Pelletier D.A., Klingeman D.M., Chang Y.-J., Samatova N.F., and Brown S.D. (2009). Improved genome annotation for Zymomonas mobilis. Nature Biotechnology: 27: Kouvelis V.N., Saunders E., Brettin T.S., Bruce D., Detter C., Han C., Typas M.A., and Pappas K.M. (2009). Complete genome sequence of the ethanol producer Zymomonas mobilis NCIMB Journal of Bacteriology 191: Pantou* M.P., Kouvelis* V.N. and Typas M.A. (2008). The complete mitochondrial genome of Fusarium oxysporum: insights into fungal mitochondrial evolution. Gene 419: * = συγγραφείς που συνεισέφεραν ισότιμα Kouvelis V.N., Sialakouma A. and Typas M.A. (2008). Mitochondrial gene sequences alone or combined with ITS region sequences provide firm molecular criteria for the classification of Lecanicillium species. Mycological Research 112: Kouvelis V.N., Ghikas D.V., Edgington S., Typas M.A., and Moore D. (2008). Molecular characterisation of isolates of Beauveria bassiana obtained from overwintering and summer populations of Sunn Pest (Eurygaster integriceps). Letters in Applied Microbiology 46: Pramateftaki P.V., Kouvelis V.N., Lanaridis P. and Typas M.A. (2008). The complete mitochondrial genome sequence of the wine yeast Candida stellata: intra-species distribution of a novel group-iib1 intron with eubacterial affiliations. FEMS Yeast Research 8: Pantou M.P., Kouvelis V.N. and Typas M.A. (2006). The complete mitochondrial genome of the vascular wilt fungus Verticillium dahliae: a novel gene order for Verticillium and a diagnostic tool for species identification. Current Genetics 50: Ghikas D.V., Kouvelis V.N. and Typas M.A. (2006). The complete mitochondrial genome of the entomopathogenic fungus Metarhizium anisopliae var. anisopliae: gene order and trn gene clusters reveal a common evolutionary course for all Sordariomycetes, while intergenic regions show variation. Archives of Microbioliology 185 (5): Pramateftaki P.V., Kouvelis V.N., Lanaridis P. and Typas M.A. (2006). The mitochondrial genome of the wine yeast Hanseniaspora uvarum: a unique genome organization among yeast/fungal counterparts. FEMS Yeast Research 6: Kouvelis V.N., Ghikas D.V. and Typas M.A. (2004). The analysis of the complete mitochondrial genome of Lecanicillium muscarium (synonym Verticillium lecanii) suggests a minimum common gene organization in mtdnas of Sordariomycetes: phylogenetic implications. Fungal Genetics and Biology 41: Zare R, Kouvelis V.N., Typas M.A. and Bridge P.D. (1999). Presence of a 20 bp insertion/deletion in the ITS1 region of Verticillium lecanii. Letters in Applied Microbiology 28:

9 Kouvelis V.N., Zare R, Bridge P.D. and Typas M.A. (1999). Differentiation of mitochondrial subgroups in the Verticillium lecanii species complex. Letters in Applied Microbiology 28: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΤΩΝ Ntertili M., Kirmitzoglou I., Promponas V.J., Typas M.A., Kouvelis V.N. (2013). MitoFun: a curated web-based database of complete mitochondrial genomes offers comparative genome analysis of Fungi. EMBO Conference - Comparative Genomics of Eukaryotic Microorganisms: Complexity Patterns in Eukaryotic Genomes, San Feliu de Quixols, Spain October 19-24, p Constantinidis T., Kalpoutzakis E., Kouvelis V.N. (2013). A new species of Euphorbia L. (Euphorbiaceae) from Greeceand its phylogenetic placement within E. sect. Patellares. XIV OPTIMA Meeting, Palermo, Italy, September 9-15, p Pyrri I., Kouvelis V.N., Krimitzas A., Kapsanaki-Gotsi E., Typas M.A. (2013). New insights into phylogenetic affinities within the genus Aspergillus based on morphological and multi-gene sequence analysis. ECCO XXXII Athens, June 12-14, pp Gonou-Zagou Z., Kouvelis V.N. (2013). Inonotus laevis (Basidiomycota): an emerging alien fungal pathogen of Populus spp. in Europe. IUFRO 2013 WP Foliage, shoot and stem diseases, Brno and Cerna Hora, Czech Republic, May 20-25, p Milic N., Kostidis S., Stavrou A., Gonou-Zagou Z., Kouvelis V.N., Fokialakis N. (2012). A polyphasic approach (metabolomics, morphological and molecular analyses) in the systematics of Cladobotryum species in Greece. International Congress on Natural Products Research, New York, USA, July 28-August 1. Η περίληψη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Planta Medica με τα παρακάτω στοιχεία: Milic et al., (2012). Planta Med 78: PG14, DOI: /s Kapsanaki-Gotsi E., Gonou-Zagou Z., Pyrri I., Sergentani A., Angelopoulos A., Delivorias P., Hatzinikolaou D., Fokialakis N., Kouvelis V.N., Krimitzas A., Typas M.A. (2012). Exploring fungal diversity in Greece by morphological, biochemical and molecular tools. In ECCO XXXI Meeting Biological Resource Centers: Closing the gap between science and society Abstracts book (Eds. R. Paterson, M.F. Simões, L. Pereira, C. Santos, N. Lima), Braga, Portugal, June 14-15, p Ntertili M., Typas M.A., Kouvelis V.N. (2012). Fungal Mitochondrial Genomes: an Excellent Source for Phylogenetic and Species Identification Studies. FEBS/EMBO Course: Mitochondria in Life, Death and Disease, Heraklion, Greece, May 9-13, p Desiniotis Α., Kouvelis V.N., Davenport K., Bruce D., Detter C., Tapia R., Han C., Land M., Hauser L., Chang Y.-J., Pan C., Goodwin L., Woyke T., Kyrpides 9

10 N., Typas M.A., Pappas K.M (2012). Genomic analysis of Zymomonas mobilis subsp. mobilis ATCC 29191: comparative structural and functional insights. JGI, Walnut Creek, CA, March Gonou-Zagou Z., Kouvelis V.N., Krimitzas A., Floudas D., Typas M.A (2011). Morphological and molecular characterization of Inonotus levis: a new fungal invasive pathogen for Europe. XVI European Mycological Congress Chalkidiki, Greece p Angelopoulos A., Kouvelis V.N., Τypas Μ.Α., Kapsanaki-Gotsi E. (2011). A morphological and molecular study of Seiridium associated with stem-canker disease on Cupressaceae in Greece. XVI European Mycological Congress Chalkidiki, Greece, p Kouvelis V.N. (2011). Genetic Identification of the entomopathogenic fungi and its contribution to their selection as Biological Control Agents. BIT 1 st International Symposium of Mycology, Beijing 29 July 1 August 2011, p. 259 (Invited speaker) Pappas K.M., Kouvelis V.N., Typas M.A. (2010). Genomics of the ethanolproducing Zymomonas mobilis. JGI, Walnut Creek, CA, March Kouvelis V.N. and Typas M.A. (2008). Mitogenomics: a tool for genetic fingerprinting and fungal phylogeny. JGI, Walnut Creek, CA, September Kouvelis V.N., Wang C.S., Skrobek A., Tavoularis S.N., Butt T.M. and Typas M.A. (2004). Ames and Vitotox tests: an ideal combination to determine mutagenicity and cytotoxicity. EC - RAFBCA - IBMA - IOBC Workshop: New Insights into Risk Assessment and Registration of Fungal Biocontrol Agents in Europe, Brussels 30 September Kouvelis V.N., Tavoularis S.N., Pantou M.P., Ghikas D.V. and Typas M.A. (2004). Genetic fingerprinting of fungal BCAs and risk assessment of their metabolites. ETH Zurich 20 November Kouvelis V.N. and Typas M.A. (2004). Risk assessment of fungal BCAs: What Bbr-Pr1 gene reveals. Cost Action Meeting 842: Biological Control of Pest Insects and Mites with Special Interest to Entomophthorales. Cambridge, U.K., September Typas M.A., Kouvelis V.N., Tavoularis S.N., Pantou M.P., and Ghikas D.V. (2004). New methodologies and tools for assessing risks of metabolites. EC - RAFBCA - IBMA - IOBC Workshop: New Insights into Risk Assessment and Registration of Fungal Biocontrol Agents in Europe, Brussels 30 September Kouvelis V.N., Tavoularis S.N., Pantou M.P., Ghikas D.V. and Typas M.A. (2004). Genetic fingerprinting of BCAs. EC - RAFBCA - IBMA - IOBC Workshop: New Insights into Risk Assessment and Registration of Fungal Biocontrol Agents in Europe, Brussels 30 September Kouvelis V.N. and Typas M.A. (1997). The use of mt DNA gene probes for the molecular typing and differentiation of Verticillium lecanii isolates. 7 th International Verticillium Symposium, Cape Sounion, Athens 6-10 October, 1997 p Kouvelis V.N. and Typas M.A. (1997). The organization of mitochondrial DNA in Verticillium lecanii species. 7 th International Verticillium Symposium, Cape Sounion, Athens 6-10 October, 1997 p. 25, (poster). 10

11 Kouvelis V.N. and Typas M.A. (1997). Molecular typing of Verticillium lecanii isolates based on mitochondrial DNA polymorphisms. IOBC/WPRS Bulletin 20(4): ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΤΩΝ Ntertili M., Kirmitzoglou I., Promponas V.J., Kouvelis V.N., and Typas M.A. (2013). MiToFun: a curated web-based database of complete fungal mitochondrial genomes. Proceedings of the 8th conference of the Hellenic Society for Computational Biology & Bioinformatics, Lamia, November 22-24, p Βαρασσάς Σ. και Κουβέλης Β.Ν. (2013). Μελέτη πυρηνικών γονιδίων που εμπλέκονται στην αντιγραφή και μεταγραφή του μιτοχονδριακού γονιδιώματος στους εντομοπαθογόνους μύκητες Metarhizium anisopliae και Beauveria bassiana. Proceedings of the 35 th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences, Nafplio, May 23-25, 2013, p Milic N., Σταύρου Α., Καραγιάννης Ι., Γκόνου-Ζάγκου Ζ., Κουβέλης Β.Ν. (2012). Αξιοποίηση μορφολογικών και μοριακών δεδομένων για τον προσδιορισμό ειδών του μυκητόφιλου μύκητα Cladobotryum στην Ελλάδα. 5 ο Συνέδριο της επιστημονικής εταιρείας ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ, Αθήνα, Δεκεμβρίου 2012, σελ Desiniotis A., Kouvelis V.N., Davenport K., Bruce D., Detter Ch., Tapia R., Han C., Goodwin L., Woyke T., Kyrpides N.C., Typas M.A.,Pappas K.M. (2012). Analysis of the Genome Sequence of the Ethanol-Producing Zymomonas mobilis subsp. mobilis centrotype ATCC th Conference of the Hellenic Society for Computational Biology and Bioinformatics (HSCBB), Heraklion, Greece (October 4-6), Session 7 p Σταύρου Α., Καραγιάννης Ι., Γκόνου-Ζάγκου Ζ., Κουβέλης Β.Ν. (2012). Μοριακή και μορφολογική ανάλυση στελεχών του μυκητόφιλου μύκητα Cladobotryum. Proceedings of the 34 th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences, Trikala, May , p Kouvelis V.N., Ntertilis M. and Typas M.A. (2011). Developing universal primers for the analysis of mitochondrial genomes within the kingdom of fungi. 6th Conference of the Hellenic Society for Computational Biology and Bioinformatics (HSCBB), Patras, Greece (October 7-9), pp Kirmitzoglou I., Ntertili M., Tamana S., Kalvari I., Vasiliadis M., Kouvelis V.N., Promponas V.J., and Typas M.A. (2011). MiToFun: a curated database of fungal mitochondrial genomes. 6th Conference of the Hellenic Society for Computational Biology and Bioinformatics (HSCBB), Patras, Greece (October 7-9), pp Ntertili Μ., Typas Μ.Α. and Kouvelis V.N. (2011). Analysing mitochondrial genomes: designing and using universal primers within the kingdom of fungi. 4 th Congress of MIKROBIOKOSMOS, Ioannina, October 21-23, pp Gonou-Zagou Ζ., Kouvelis V.Ν., Krimitzas Α., Floudas D., Typas Μ.Α. (2011). Morphological and molecular characterisation of Inonotus levis: a new fungal 11

12 Constantinidis Th. and Kouvelis V.N. (2011). Molecular phylogenetics of Consolida L. (Ranunculaceae). 12 th Panhellenic Scientific Convention Hellenic Botanical Society, Rethymno September 29 October 2, pp Ntertili M., Typas M.A. and Kouvelis V.N. (2011). Designing and using universal primers for the amplification of mitochondrial genes within the kingdom of fungi. 33 th Annual Meeting of the Greek Biological Society, Edessa, May , p Κουβέλης Β.Ν., Saunders E., Brettin T.S., Detter C., Han C., Davenport K., Tapia R., Bruce D., Κυρπίδης Ν., Τύπας Μ.Α. και Παππά Κ.Μ. (2010). Τα πλήρη γονιδιώματα τριών στελεχών του αιθανολοπαραγωγού βακτηρίου Zymomonas mobilis: διαπιστώσεις σε επίπεδο συγκριτικής γονιδιωματικής. 3 ο Συνέδριο της επιστημονικής εταιρείας ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ, Θεσσαλονίκη, Δεκεμβρίου 2010, σελ Τσούπρας Α.Β., Κουβέλης Β.Ν., Δημόπουλος Κ.Α., Παππά Κ.Μ. και Τύπας Μ.Α. (2010). In vitro αντι-φλεγμονώδεις δράσεις λιποειδικών μορίων του Beauveria bassiana έναντι του παράγοντα ενεργοποίησης αιμοπεταλίων (PAF). 3 ο Συνέδριο της επιστημονικής εταιρείας ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ, Θεσσαλονίκη, Δεκεμβρίου 2010, σελ Kouvelis, V.N., Typas, M.A., Pappas, K.M. et al. (2010) The complete genomes of three ethanolproducing Zymomonas mobilis strains: Insights in comparative genomics, 5th Conference of the Hellenic Society for Computational Biology and Bioinformatics (HSCBB), Alexandroupolis, Greece (October 17-19), pp Κουβέλης Β.Ν., Κριμιτζάς Α. και Τύπας Μ.Α. (2009). Φυλογενετικός διαχωρισμός ειδών Aspergillus και Penicillium με πυρηνικά και μιτοχονδριακά γονίδια. 2 ο Συνέδριο της επιστημονικής εταιρείας ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ, Αθήνα, Δεκεμβρίου 2009, σελ Κουβέλης Β.Ν. και Τύπας Μ.Α. (2008). Μιτοχονδριακά γονιδιώματα μυκήτων: συγκριτική ανάλυση και γενετική ταυτοποίηση ειδών στελεχών. 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της επιστημονικής εταιρείας ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΣ, Αθήνα, Δεκεμβρίου 2008, σελ Κουβέλης Β.Ν. και Τύπας Μ.Α. (2008). Μοριακή ανάλυση και συγκριτική μελέτη μιτοχονδριακών γονιδιωμάτων των Ασκομυκήτων. 30 th Annual Meeting of the Greek Biological Society, Thessaloniki, May , p Κouvelis V.N. and Typas M.A. (2006). qpcr and fungi of biotechnological interest. 1 st National Meeting of Real-Time qpcr Users of Stratagene. Pasteur Institute, Athens, 22 November Ghikas D.V., Kouvelis V.N. and Typas M.A. (2006). The mitochondrial genome of fungi Beauveria bassiana και Beauveria brongniartii: Gene order conservation, phylogenetic analysis and functional organization. 29 th Annual Meeting of the Greek Biological Society, Ioannina, May 2006, p Kouvelis V.N. and Typas M.A. (1998). Approaching the structure and organization of the mtdna of the entomopathogenic fungus Verticillium lecanii. 20 th Annual Meeting of the Greek Biological Society, Samos, May 1998, p

13 8.5. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ Typas M.A. and Kouvelis V.N. (2012) Assessing genotoxic effects of microbial products. In Beneficial Microorganisms in Agriculture, Food and the Environment: Safety Assessment and Regulation" (Sundh I., Wilcks A. and Goettel M.S, eds.) CABI Publications, pp Typas M.A. and Kouvelis V.N. (2011). Phylogenetic Analysis of the entomopathogenic fungi. In Microbial insecticides: Principles and Applications (Borgio F.J. and Kawar N.S., eds.). Nova Science Publications, pp Typas M.A., Pantou M.P. and Kouvelis V.N. (2011). MtDNA and rdna: Two different evolutionary lines combined for genetic differentiation, taxonomy and phylogeny in ascomycetes. XVI European Mycological Congress Chalkidiki, Greece pp Kouvelis V.N. and Typas M.A. (2000). The use of mt DNA gene probes for the molecular typing and differentiation of Verticillium lecanii isolates. In Advances in Verticillium. Research and disease management (Tjamos E.C., Rowe R.C., Heale J.B. and Fravel D.R., eds.) pp , APS Press, Minnesota USA Typas M.A., Mavridou A. and Kouvelis V.N. (1998). Mitochondrial DNA differences provide maximum intraspecific polymorphism in the entomopathogenic fungi Verticillium lecanii and Metarhizium anisopliae, and allow isolate detection/identification. In Molecular Variability of Fungal Pathogens (Bridge P., Couteaudier Y. and Clarkson J, eds.) pp.: CAB International Wallingford Oxon, UK ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΩΝ / ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΑ Lucas S., Copeland A., Lapidus A., Glavina del Rio T., Tice H., Bruce D., Goodwin L., Pitluck S., Saunders E., Brettin T., Detter J.C., Han C., Larimer F., Land M., Hauser L., Kyrpides N., Ovchinnikova G., Kouvelis V., Typas M.A. and Pappas K.M. (2012). Zymomonas mobilis subsp. mobilis NCIMB chromosome, complete (and its plasmids). Κατατέθηκε στη διεθνή γονιδιακή τράπεζα δεδομένων GenBank Accession Number: NC_ (NC_013357, NC_013356, NC_013358) Huntemann M., Wei C.-L., Han J., Detter J.C., Han C., Tapia R., Davenport K., Bruce D., Chen A., Krypides N., Mavromatis K., Markowitz V., Szeto E., Ivanova N., Mikhailova N., Ovchinnikova G., Pagani I., Pati A., Goodwin L., Peters L., Pitluck S., Woyke T., Desiniotis A., Kouvelis V., Typas M. and Pappas K. (2012). Zymomonas mobilis subsp. mobilis ATCC chromosome, complete genome (and its plasmids). Κατατέθηκε στη διεθνή γονιδιακή τράπεζα δεδομένων GenBank Accession Number: NC_ (NC_018146, NC_018147, NC_018148). 13

14 Lucas S., Copeland A., Lapidus A., Cheng J.-F., Goodwin L., Pitluck S., Davenport K., Brettin T., Detter J.C., Han C., Tapia R., Land M., Hauser L., Kyrpides N., Ivanova N., Mikhailova N., Pagani I., Kouvelis V.N., Typas M.A., Pappas K.M. and Woyke T. (2012). Zymomonas mobilis subsp. pomaceae ATCC chromosome, complete genome (and its plasmids). Κατατέθηκε στη διεθνή γονιδιακή τράπεζα δεδομένων GenBank Accession Number: NC_ (NC_015715, NC_015716) Lucas S., Han J., Lapidus A., Cheng J.-F., Goodwin L., Pitluck S., Saunders E., Detter J.C., Han C., Tapia R., Land M., Hauser L., Kyrpides N., Ivanova N., Mikhailova N., Pagani I., Kouvelis V.N., Typas M.A., Pappas,K.M. and Woyke,T. (2012). Zymomonas mobilis subsp. mobilis ATCC chromosome, complete genome (and its plasmids). Κατατέθηκε στη διεθνή γονιδιακή τράπεζα δεδομένων GenBank Accession Number: NC_ (NC_017180, NC_017183, NC_017181, NC_017184, NC_017182, NC_017185) Ghikas D.V., Kouvelis V.N. and Typas M.A. (2007). Beauveria bassiana strain Bb147 mitochondrion, complete genome. Κατατέθηκε στη διεθνή γονιδιακή τράπεζα δεδομένων GenBank - Accession Number: EU Ghikas D.V., Kouvelis V.N. and Typas M.A. (2007). Beauveria brongniartii strain IMBST95031 mitochondrion, complete genome. Κατατέθηκε στη γονιδιακή τράπεζα δεδομένων GenBank - Accession Number: EU Pantou M.P., Kouvelis V.N. and Typas M.A. (2006). Verticillium dahliae mitochondrion, complete genome. Κατατέθηκε στη διεθνή γονιδιακή τράπεζα δεδομένων GenBank - Accession Number: DQ Pramateftaki P.V., Kouvelis V.N., Lanaridis P. and Typas M.A. (2006). Hanseniaspora uvarum mitochondrion, complete genome. Κατατέθηκε στη διεθνή γονιδιακή τράπεζα δεδομένων GenBank - Accession Number: DQ Ghikas D.V., Kouvelis V.N. and Typas M.A. (2005). Metarhizium anisopliae strain ME1 mitochondrion, complete genome. Κατατέθηκε στη διεθνή γονιδιακή τράπεζα δεδομένων GenBank - Accession Number: AF Kouvelis V.N., Ghikas D.V. and Typas M.A. (2004). Lecanicillium muscarium mitochondrion, complete genome. Κατατέθηκε στη διεθνή γονιδιακή τράπεζα δεδομένων GenBank - Accession Number: AF ΓΟΝΙΔΙΑ Krimitzas A., Kouvelis V.N. and Typas M.A. (2011). Κατατέθηκαν αλληλουχίες ειδών Aspergillus και Penicillium για τις γενετικές περιοχές (α) ITS1-5.8S-ITS2 (b) bena (c) IGS (d) rpb2 (e) nms (f) cox1 στη διεθνή γονιδιακή τράπεζα δεδομένων GenBank - Accession Numbers: EU EU982182, FJ FJ Ghikas D.V., Kouvelis V.N., and Typas M.A. (2009). Κατατέθηκαν αλληλουχίες στελεχών του γένους Beauveria για τις γενετικές περιοχές (α) ITS1-5.8S-ITS2 (b) nad3-atp9 (c) atp6-rns στη διεθνή γονιδιακή τράπεζα δεδομένων GenBank - Accession Numbers: FJ FJ

15 Kouvelis V.N., Ghikas D.V. and Typas M.A. (2007). Κατατέθηκαν αλληλουχίες στελεχών Beauveria bassiana για τις γενετικές περιοχές (α) ITS1-5.8S-ITS2 (b) nad3-atp9 (c) atp6-rns στη διεθνή γονιδιακή τράπεζα δεδομένων GenBank - Accession Numbers: EU EU Kouvelis V.N., Sialakouma A. and Typas M.A. (2007). Κατατέθηκαν αλληλουχίες στελεχών από τα γένη Lecanicillium και Simplicillium για τις γενετικές περιοχές (α) ITS1-5.8S-ITS2 (b) nad1 (c) nad3 (d) rns στη διεθνή γονιδιακή τράπεζα δεδομένων GenBank- Accession Numbers: EF EF Pramateftaki P.V., Kouvelis V.N., Lanaridis P. and Typas M.A. (2007). Κατατέθηκαν αλληλουχίες στελεχών Candida zemplinina για τις γενετικές περιοχές (α) ITS1-5.8S-ITS2 (b) rnl με το εσώνιο του στη διεθνή γονιδιακή τράπεζα δεδομένων GenBank- Accession Numbers: EU EU και EU EU Pantou M.P., Kouvelis V.N. and Typas M.A. (2006). Κατατέθηκαν αλληλουχίες στελεχών Verticillium dahliae και Verticillium longisporum για τις γενετικές περιοχές (α) nad3-nad1 (b) nad1-nad4 στη διεθνή γονιδιακή τράπεζα δεδομένων GenBank- Accession Numbers: DQ DQ Ghikas D.V., Kouvelis V.N. and Typas M.A. (2005). Κατατέθηκαν αλληλουχίες στελεχών Metarhizium anisopliae για τις γενετικές περιοχές (α) nad1-nad4 (b) nad3-atp9 (c) atp9-cox2 στη διεθνή γονιδιακή τράπεζα δεδομένων GenBank- Accession Numbers: DQ DQ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Kouvelis V.N. (2011). Genetic Identification of the entomopathogenic fungi and its contribution to their selection as Biological Control Agents. BIT 1 st International Symposium of Mycology, Beijing 29 July 1 August 2011, p Typas M.A., Pantou M.P., Kouvelis V.N. (2011). MtDNA and rdna: Two different evolutionary lines combined for genetic differentiation, taxonomy and phylogeny in ascomycetes. XVI European Mycological Congress Chalkidiki, Greece pp Kouvelis V.N., Tavoularis S.N., Pantou M.P., Ghikas D.V. and Typas M.A. (2004). Genetic fingerprinting of fungal BCAs and risk assessment of their metabolites. ETH Zurich 20 November

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικές Πληροφορίες Όνομα Σπανού Άννα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 18.04.1982 Διευθύνσεις Ζηργάνου 41Β τ.κ. 55134, Καλαμαριά-Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα 6973616490

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (2006-2008) Βαθμός: «Άριστα» (9,25/10)

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (2006-2008) Βαθμός: «Άριστα» (9,25/10) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΓΠΣ MSc- ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τηλέφωνο: 6972314589 / 210-8221676 E-mail: tmaltez@otenet.gr, tasosmalt@yahoo.gr Στρατιωτική θητεία: Ολοκληρωμένη ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων χαρτογράφησης γονιδιωμάτων

Βάσεις δεδομένων χαρτογράφησης γονιδιωμάτων Βάσεις δεδομένων χαρτογράφησης γονιδιωμάτων Vasilis Promponas Bioinformatics Research Laboratory Department of Biological Sciences University of Cyprus http://en.wikipedia.org/wiki/image:cyprus_topo.png

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Βιοχημεία ή Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Βιογραφικό Σημείωμα. ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. Τίτλος Πτυχίου. Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Βιογραφικό Σημείωμα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΜΑΝΩΛΙΤΖΑΣ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πατρώνυμο : ΣΤΑΥΡΟΣ Μητρώνυμο ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ E-mail: pmanol@gmail.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Πτυχίου

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Βιοπληροφορική Ι. Παντελής Μπάγκος. Παν/µιο Στερεάς Ελλάδας

Βιοπληροφορική Ι. Παντελής Μπάγκος. Παν/µιο Στερεάς Ελλάδας Βιοπληροφορική Ι Παντελής Μπάγκος Παν/µιο Στερεάς Ελλάδας Λαµία 2006 1 Βιοπληροφορική Ι Εισαγωγή: Ορισµός της Βιοπληροφορικής, Υποδιαιρέσεις της Βιοπληροφορικής, Τα είδη των δεδοµένων στη Βιοπληροφορική.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Μικροβιολογία (Εργαστήριο)

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Κολιώνης Γεώργιος 19 / 04 / 1980 (34 ετών) Θεσσαλονίκη Άγαμος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ.. : Στέφου ΟΝΟΜΑ....: Βασιλική ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ...: Κανέλλος ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ...: Ειρήνη ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ...: 10-11-1983 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... : Άγαμη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΜΠΟ ΟΣΑΚΗ. ΣΕΜΙΝΑΡIΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Σούνιο Αττικής, 9 13 Σεπτεμβρίου 2012

Ι ΡΥΜΑ ΜΠΟ ΟΣΑΚΗ. ΣΕΜΙΝΑΡIΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Σούνιο Αττικής, 9 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΣΕΜΙΝΑΡIΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Σούνιο Αττικής, 9 13 Σεπτεμβρίου 2012 Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, εμπλουτίζοντας το κοινωφελές έργο του στους τομείς της Επιστήμης και της Εκπαίδευσης, ανακοινώνει τη διοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia.

1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1986 Β Πανελλήνιο Συνέδριο Μεσογειακής Αναιμίας Πάτρα. 1988 XXXI Congresso Internazionale di Storia dellamedicina /Bologna Italia. 1990 Δ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορίας, Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ελληνική ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ. Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο ΜΕΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ιεύθυνση ΚΟΡΑΗ 2Α, 82100, ΧΙΟΣ - ΕΛΛΑ Α Τηλέφωνο 2271035042 Τηλεοµοιοτυπία 2271035299 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο v.mennis@aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας

Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ρωξάνη Καραγιάννη Ερευνήτρια Γ Βαθμίδας Ερευνητική Περιοχή: Οικονομικά της Υγείας Άλλα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Μικροοικονομική, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική: Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Οικονομετρία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής Τμήμα Βιολογικών Επιστημών http://www.ucy.ac.cy/goto/biosci/el-gr/home.aspx ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής Μελετά ό,τι έχει σχέση με τους ζωντανούς οργανισμούς στον πλανήτη μας, από το μικροσκοπικό επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Διδακτικής & Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Διδακτικής & Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Διδακτικής & Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa

chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο : ιεύθυνση : Email: Web: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΙ ΗΣ Τµήµα Μαθηµατικών, Λεωφ. Κνωσσού, Ηράκλειο, 71409. chatzipa@math.uoc.gr http://www.math.uoc.gr/ chatzipa Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας πρέπει να ανταποκρίνεται στην εξαγωγή επιστημόνων Γεωπόνων Βιοτεχνολόγων ικανών να μελετούν, να αντιμετωπίζουν και να προτείνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Κοτσαρίνη Παναγιώτη. Πτυχιούχου Ηλεκτρονικής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Κοτσαρίνη Παναγιώτη. Πτυχιούχου Ηλεκτρονικής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Κοτσαρίνη Παναγιώτη Πτυχιούχου Ηλεκτρονικής ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΟΤΣΑΡΙΝΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 13 / 4 / 1970 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ρ. Ευάγγελος Μεννής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ρ. Ευάγγελος Μεννής ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Βιογραφικά στοιχεία.....3 1.1 Προσωπικές Πληροφορίες 3 1.2 Εκπαίδευση και Κατάρτιση.. 3 1.3 Υποτροφίες και Βραβεία.. 4 1.4 Άλλες δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ANNAΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ (PhD, M.Ed) ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ANNAΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ (PhD, M.Ed) ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ANNAΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ (PhD, M.Ed) ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ M.Ed, ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (SPECIAL EDUCATION) ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Νικοπόλεως 24, Υμηττός, Αθήνα, ΤΚ: 17237 Τηλέφωνο: 210-9732005, 6945-736528 E-mail: andrianadima@aueb.gr, andrianadima@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Συνεδρία αρ. 9/06.05.2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Συνεδρία αρ. 9/06.05.2014 9η Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής (αρ. 9/06-05-14) σελ. 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Συνεδρία αρ. 9/06.05.2014 Η Κοσμητεία της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης, μετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Costanza Dal Cin D Agata

Costanza Dal Cin D Agata Βιογραφικό Σημείωμα Costanza Dal Cin D Agata Μάρτιο 2015 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλ.: 28210 37074 γραφείο 6947 247660 κινητό e-mail: cdagata@isc.tuc.gr Ιστοσελίδα: www.unfiorealgiorno.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γεννήθηκε το 1977

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012 1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Πάτρα 2012 1979 Πτυχιούχος Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Βαθμός πτυχίου «Αριστα 9» 1987 Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης

24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού. 03-04-2008: Ιατρικό Τμήμα Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ρουμπελάκη Μαρία roumb@staff.teicrete.gr Βασικό πτυχίο 24-10-1985: Νοσηλευτική, Σχολή Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδακτορικό 03-04-2008:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με ένα παιδί. Καβάλα ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με ένα παιδί Καβάλα modip-tech@duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 50 ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 3, 2006 (50-54) Προσεχείς επιστημονικές συναντήσεις Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας-Αγγειοχειρουργικής 20-22 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.Θ-M.Sc - Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15

Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.Θ-M.Sc - Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15 Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.ΘM.Sc Θεσ/κη Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:13 Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 30 Ιούνιος 2011 18:15 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεωπόνος Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου Α.Π.ΘM.Sc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΛ 450 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Παύλος Αντωνίου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΛ 450 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Παύλος Αντωνίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΛ 450 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Παύλος Αντωνίου Με μια ματιά: Εισαγωγή στη Βιολογία Ευθυγράμμιση Ακολουθιών Αναζήτηση ομοίων ακολουθιών από βάσεις δεδομενων Φυλογενετική πρόβλεψη Πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

TreeTOPS. ένα εισαγωγικό παιχνίδι για τα φυλογενετικά δέντρα. Teacher s Guide. ELLS European Learning Laboratory for the Life Sciences

TreeTOPS. ένα εισαγωγικό παιχνίδι για τα φυλογενετικά δέντρα. Teacher s Guide. ELLS European Learning Laboratory for the Life Sciences TreeTOPS ένα εισαγωγικό παιχνίδι για τα φυλογενετικά δέντρα Teacher s Guide ELLS European Learning Laboratory for the Life Sciences 1 Γενικός σκοπός Το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει ως στόχο να εισάγει τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΌΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ: ΌΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΟΣ Ρ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΌΝΟΜΑ: ΘΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ: 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Τεντολούρης Νικόλαος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/07/1962 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αρματολικό Δήμου Πύλης Τρικάλων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Λακωνίας 33 Αμπελόκηποι Αθήνα ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννη Φρειδερίκου 7, Παλλουριώτισσα 1036, Λευκωσία, Κύπρος. Τ.Θ. 24729, 1303 Λευκωσία, Κύπρος.

Γιάννη Φρειδερίκου 7, Παλλουριώτισσα 1036, Λευκωσία, Κύπρος. Τ.Θ. 24729, 1303 Λευκωσία, Κύπρος. Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση Εργασίας: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ Μονάδα Διατήρησης της Φύσης Γιάννη Φρειδερίκου 7, Παλλουριώτισσα 1036, Λευκωσία, Κύπρος. Τ.Θ. 24729, 1303 Λευκωσία, Κύπρος.

Διαβάστε περισσότερα

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας δημιούργησε το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Υ ΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Διεύθυνση Κατοικίας Πετεινός, Ξάνθη, Τ.Κ. 67 100 Τηλέφωνο 6937476255 Διεύθυνση Γραφείου Τμήμα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Dr. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ Εκπαίδευση: 5.2010-10.2013 PhD in Marketing and Communication (Άριστα) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 9.2008-5.2010 MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙAΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙAΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙAΦΕΡΟΝΤΟΣ Αλεξανδρούπολη 24/09/2015 Αρ. Πρ. 26049 Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στη συνεδρίασή της με αρ. 345/23.9.2015, λαμβάνοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Ονοματεπώνυμο... Κοσσιέρη Ευαγγελία Όνομα πατέρα... Γεώργιος Όνομα μητέρας... Αικατερίνη Τόπος γεννήσεως... Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση... Έγγαμη kjnnnbbvvghgf Διεύθυνση επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Προς Κέντρο Γλωσσών. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. Προς Κέντρο Γλωσσών. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Προς Κέντρο Γλωσσών Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Στα πλαίσια των μεγάλων ανακατατάξεων και αλλαγών που επιφέρει στο νησί μας τόσο το κλίμα της παγκοσμιοποίησης όσο και η ένταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Βιοπληροφορική. Ενότητα 14: Μοντέλα Πολλαπλής Στοίχισης (2/2), 1.5ΔΩ. Τμήμα: Βιοτεχνολογίας Όνομα καθηγητή: Τ. Θηραίου

Βιοπληροφορική. Ενότητα 14: Μοντέλα Πολλαπλής Στοίχισης (2/2), 1.5ΔΩ. Τμήμα: Βιοτεχνολογίας Όνομα καθηγητή: Τ. Θηραίου Βιοπληροφορική Ενότητα 14: Μοντέλα Πολλαπλής Στοίχισης (2/2), 1.5ΔΩ Τμήμα: Βιοτεχνολογίας Όνομα καθηγητή: Τ. Θηραίου Μαθησιακοί Στόχοι παρουσίαση των μοντέλων πολλαπλής στοίχισης. κατανόηση των εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

Σταδιοδρομία 2014. Κωνσταντίνος Βοσκαρίδης 30-11-2014. Τμήμα Βιολογικών Επιστημών & Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σταδιοδρομία 2014. Κωνσταντίνος Βοσκαρίδης 30-11-2014. Τμήμα Βιολογικών Επιστημών & Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Επάγγελμα: Γενετιστής - Μοριακός Βιολόγος Σταδιοδρομία 2014 Κωνσταντίνος Βοσκαρίδης Τμήμα Βιολογικών Επιστημών & Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής Πανεπιστήμιο Κύπρου 30-11-2014 20 Νοεμβρίου, 2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 650 3000, FAX: 210 6510649 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο μαγικός κόσμος της έρευνας στη Βιολογία και Βιοϊατρική

Ο μαγικός κόσμος της έρευνας στη Βιολογία και Βιοϊατρική Ο μαγικός κόσμος της έρευνας στη Βιολογία και Βιοϊατρική Χρυσούλα Πιτσούλη, Ph.D. Τμήμα Βιολογικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Κύπρου (pitsouli@ucy.ac.cy) Η Βιολογία μελετά τη ζωή Η Βιοϊατρική αποτελεί εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου. ESVS XXII Annual Meeting. 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis, Nice, France Πληροφορίες: www.esvs.

Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου. ESVS XXII Annual Meeting. 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis, Nice, France Πληροφορίες: www.esvs. 164 ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 14, 2008 (164-168) Προσεχείς επιστημονικές συναντήσεις Επιμέλεια: Β. Παπαβασιλείου ESVS XXII Annual Meeting 4-7 Σεπτεμβρίου 2008 Τόπος: Acropolis,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβατικές και ταχείες μέθοδοι ανίχνευσης για έλεγχο μικροβίων σε τρόφιμα και νερό Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Συμβατικές και ταχείες μέθοδοι ανίχνευσης για έλεγχο μικροβίων σε τρόφιμα και νερό Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συμβατικές και ταχείες μέθοδοι ανίχνευσης για έλεγχο μικροβίων σε τρόφιμα και νερό Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών October 1, 2010 8:30-9:00 πμ Εγγραφή, εισαγωγή October 1-3, 2010 9:00-9:30 πμ Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Α. Φουρτούνας Ημερομηνία γέννησης: 14/08/1965 Τόπος γέννησης: Σουφλί Έβρου Υπηκοότητα: Ελληνική Διεύθυνση οικίας: Εθνάρχου Μακαρίου 31, Νίκαια-Λάρισα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ημερομηνία γέννησης 20.6.1981 Διεύθυνση κατοικίας Εγνατίας 125, 54635 - Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 535354, 6936127493 Φαξ 2310 530468 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Βιογραφικό Σημείωμα. Τεχν. Τροφίμων ΑΠΘ Μ.Sc - Θεσσαλονίκη. Προσωπικά Στοιχεία. Πόλη: Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54640

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Βιογραφικό Σημείωμα. Τεχν. Τροφίμων ΑΠΘ Μ.Sc - Θεσσαλονίκη. Προσωπικά Στοιχεία. Πόλη: Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54640 Τεχν Τροφίμων ΑΠΘ ΜSc Θεσσαλονίκη Πέμπτη, 13 Σεπτέμβριος 2012 16:53 Βιογραφικό Σημείωμα Τεχν Τροφίμων ΑΠΘ ΜSc Θεσσαλονίκη Προσωπικά Στοιχεία Πόλη: Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54640 Τηλέφωνο: 2310835103, 6984767744

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επιστημών (Paris X Nanterre), Παρίσι, Γαλλία Έτος απόκτησης: 1995. DEA en Sciences Politiques ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Ονοματεπώνυμο: Φωτεινή (Φανή) Κομσέλη 2. Εκπαίδευση: Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 3. Δ/νση εργασίας: ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ, Πειραιώς 211, 177 78 Ταύρος 4. Τηλ.: 213.1306.236, -255, -200, -204

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

Harald zur Hausen Βιογραφία

Harald zur Hausen Βιογραφία ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ Τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014 αναγορεύθηκε Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών ο Καθηγητής Harald zur Hausen, κάτοχος του βραβείου Nobel Ιατρικής 2008 για την ανακάλυψη του ρόλου των

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου ημέρα γνωριμίας Ιανουάριος 2014 Σωκράτης Στρατής, Δρ. Αρχιτέκτονας, Πολεοδόμος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αρχιτεκτονικής -Δομή Τμήματος -Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΣΠΟΥ ΕΣ 2010 σήμερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΣΠΟΥ ΕΣ 2010 σήμερα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο ΠΛΟΣΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πατρώνυμο Ιωάννης Μητρώνυμο Θεοδώρα Ημερομηνία και τόπος γέννησης 24/6/1985, Κοζάνη ιεύθυνση κατοικίας A. Συμεωνίδη 10, Τ.Κ. 54

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Υπηκοότητα ΜΠΕΛΟΥΛΗ ΑΓΑΘΗ agathabel@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ημερομηνία γέννησης 11/11/1985 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ Ημερομηνίες (από

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Μόρφωση, σπουδές: Αποφοίτηση τον Αύγουστο 1980

Βιογραφικό Σημείωμα. Μόρφωση, σπουδές: Αποφοίτηση τον Αύγουστο 1980 Βιογραφικό Σημείωμα Ονοματεπώνυμο: Επικοινωνία: Βασίλης, Ζουμπουλίδης e-mail: vzoumpou@ba.duth.gr Μόρφωση, σπουδές: Γυμνάσιο, Λύκειο, Ινστιτούτο γερμανικής γλώσσας: Πανεπιστημιακές σπουδές: Γυμνάσιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ CLIL 29/11/2014

ΗΜΕΡΙΔΑ CLIL 29/11/2014 ΗΜΕΡΙΔΑ CLIL 29/11/2014 9.30-10.00 ΕΝΑΡΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Α (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ) 10.00-10.30 «CLIL: Από τη Διδασκαλία στη Δημιουργία» Ματθαιουδάκη Μαρίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Επιλογής Συνεργάτη για το έργο «New Medicines for Trypanosomatidic Infections (NMTrypI)» Σε συνέχεια σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη Σύµβασης Έργου που δηµοσιεύθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ - ΓΝΩΣΕΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Λίτος Όνομα : Χαράλαμπος Όνομα πατρός: Ιωάννης Ημερομηνία Γέννησης : 6 Ιουνίου 1974 Τόπος Γέννησης : Αθήνα Οικογενειακή Κατάσταση : Άγαμος Διεύθυνση : Πολογιώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣΤΕΡ (MSc) ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δεκέμβιος 2013

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δεκέμβιος 2013 1 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δεκέμβιος 2013 2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ευάγγελος Χολόγκιτας Ημερομηνία γέννησης: 1 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Η συμβολή της βιοπληροφορικής στη μελέτη της ποικιλότητας των πληθυσμών της πεταλούδας Carassius gibelio»

«Η συμβολή της βιοπληροφορικής στη μελέτη της ποικιλότητας των πληθυσμών της πεταλούδας Carassius gibelio» «Η συμβολή της βιοπληροφορικής στη μελέτη της ποικιλότητας των πληθυσμών της πεταλούδας Carassius gibelio» Γεώργιος Τσιπάς 1, Μαρία Τάτση 2 1 Καθηγητής Βιολόγος Ph.D., Γυμνάσιο Καινουργίου Αιτωλοακαρνανίας

Διαβάστε περισσότερα

Chain Reaction: A Sustainable approach to Inquiry Based Science Education

Chain Reaction: A Sustainable approach to Inquiry Based Science Education Chain Reaction: A Sustainable approach to Inquiry Based Science Education Μαρία Φουσκάκη, Χημικός Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος Ηράκλειο, 13 Σεπτεμβρίου 2014 Ρέθυμνο, 19 Σεπτεμβρίου 2014 Chain

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Άριστα (1 st Class) 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Επώνυμο: ΜΑΥΡΙΔΗΣ Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Ημερομηνία γέννησης: 7 Σεπτεμβρίου 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος - 2 παιδιά Διεύθυνση κατοικίας: Μελπομένης 3, Βάρη, Αττική 166 72

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία. Προσωπικά στοιχεία. Γνωστικό αντικείμενο: Αθλητική Ψυχολογία με έμφαση τις εφαρμογές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: Τρέχουσα διοικητική θέση: Προσωπική ιστοσελίδα: Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΝΑΤΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ KΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Β Πανεπιστηµικακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκοµείο «Αττικόν» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ KΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Β Πανεπιστηµικακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκοµείο «Αττικόν» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΓΝΑΤΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ KΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Β Πανεπιστηµικακή Καρδιολογική Κλινική Νοσοκοµείο «Αττικόν» ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αθήνα 2014 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

THALAMOSS THALASSAEMIA MODULAR STRATIFICATION SYSTEM FOR PERSONALIZED THERAPY OF BETA-THALASSAEMIA FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 CALL

THALAMOSS THALASSAEMIA MODULAR STRATIFICATION SYSTEM FOR PERSONALIZED THERAPY OF BETA-THALASSAEMIA FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 CALL 1 THALAMOSS THALASSAEMIA MODULAR STRATIFICATION SYSTEM FOR PERSONALIZED THERAPY OF BETA-THALASSAEMIA FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-1 CALL Μαρίνα Κλεάνθους Ινστιτούτο Νευρολογίας & Γενετικής Κύπρου ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Master στην Αρχιτεκτονική (Master of Science), αριθμός πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.: 1/250, 25-11-1994. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Προσωπικά Στοιχεία ΟΝΟΜΑ: ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-5294552 FAX: 210-5294553 KINHTO: 6977-356013 E-mail: vissilia@aua.gr ΒΙΣΙΛΙΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

: ΧΑΤΖΗΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος με τρία παιδιά

: ΧΑΤΖΗΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος με τρία παιδιά ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Όνομα ΠΑΤΕΡΑ : ΧΑΤΖΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ Ευτυχία Διεύθυνση (-εις) Φρε 43, Λειβάδια, Χανιά Κρήτης, ΤΚ 73100 Τηλέφωνο (-α) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 2821094568

Διαβάστε περισσότερα

7, Yianni Freiderickou, Pallouriotissa 1036, Nicosia, Cyprus. P.O. box 24729, 1303 Nicosia, Cyprus. res.en@frederick.ac.cy / niceliades@gmail.

7, Yianni Freiderickou, Pallouriotissa 1036, Nicosia, Cyprus. P.O. box 24729, 1303 Nicosia, Cyprus. res.en@frederick.ac.cy / niceliades@gmail. Name and Surname: Work address: E mail address: NICOLAS GEORGE ELIADES Nature Conservation Unit 7, Yianni Freiderickou, Pallouriotissa 1036, Nicosia, Cyprus. P.O. box 24729, 1303 Nicosia, Cyprus. res.en@frederick.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σπουδές ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Βιβλιοθηκονόμος, Ph.D. Διεθνολόγος Πολιτικός επιστήμονας koulouris.a@gmail.com, akoul@teiath.gr http://users.teiath.gr/akoul/ Σπουδές Οκτώβριος 2007 Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης)

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης) 1 Κωδικός: ΥΔ0008 Τίτλος: Διδασκαλία γλώσσας και νέες τεχνολογίες Διδακτικές Μονάδες European Credit Transfer System Συνολικός Φόρτος εργασίας δια ζώσης συμμετοχή (διάλεξη, εργαστήρια, σεμινάρια, φροντιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Τσοπανοµίχαλου PhD. Μοριακής Βιολογίας. ΝΕΕΣ Κοργιαλένειο Μπενάκειο

Μαρία Τσοπανοµίχαλου PhD. Μοριακής Βιολογίας. ΝΕΕΣ Κοργιαλένειο Μπενάκειο Μαρία Τσοπανοµίχαλου PhD. Μοριακής Βιολογίας ΝΕΕΣ Κοργιαλένειο Μπενάκειο Καταφεύγουµε στις µοριακές τεχνικές Συλλέγουµε το δείγµα για µοριακές τεχνικές ιάσπαση ιστικών δοµών ιαχωρισµός των κυττάρων ιάσπαση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.&Τ.) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ανακοινώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόγραμμα Σπουδών Κατεύθυνση: Υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων ζωικής προέλευσης και προστασία της Δημόσιας Υγείας

1. Πρόγραμμα Σπουδών Κατεύθυνση: Υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων ζωικής προέλευσης και προστασία της Δημόσιας Υγείας Β. Κτηνιατρικός Κύκλος Ο Κτηνιατρικός κύκλος σπουδών περιλαμβάνει 3 κατευθύνσεις: 1. Υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων ζωικής προέλευσης και προστασία της Δημόσιας Υγείας. 2. Διαχείριση της υγείας των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟ ΟΣ)

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΗΣΙΟ ΟΣ) 1. ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ, φυτικής παραγωγής για διεξαγωγή πειραµάτων αγρού. Εδρα τα Οινόφυτα Βοιωτίας. Απαραίτητα αγγλικά & Η/Υ. Επιθυµητή προυπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. email:, συζητήσιµη 6947/421665 2. ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

Καθηγητής Παν Πειραιά, Δρ Φούντας Ευάγγελος. Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ ΦΟΥΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής Μ. ΚΑΡΑΟΛΗ και Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 80, 185 34 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ 210 414 2314 / Fax: 210-4142107

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΟΥ Ιούλιος 2013

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΟΥ Ιούλιος 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΟΥ Ιούλιος 2013 Διεύθυνση: Τομέας Θεωρητικών Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστήμιο Πατρών, 26500, Ρίο Ελλάδα. Τηλέφωνο: 2610-997391. e-mail: vvlachou@math.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλ +Φαξ : 210-7232928 Κινητό :6944 355019

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Τηλ +Φαξ : 210-7232928 Κινητό :6944 355019 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Σουλτάνα Βλαδένη Τόπος γεννήσεως: Σιδηρόκαστρο Σερρών Ημερομηνία. Γεννήσεως.: 21 Απριλίου Δ/νση ιατρείου: Αντήνορος 7 Κολωνάκι Τ.Κ 11634 Αθήνα Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

Λύδια Μίτιτς. Αβέρωφ 6, 691 00, Κομοτηνή. Τηλέφωνο: 25310-36839, 6937131484. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lydiamitits@gmail.com

Λύδια Μίτιτς. Αβέρωφ 6, 691 00, Κομοτηνή. Τηλέφωνο: 25310-36839, 6937131484. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lydiamitits@gmail.com Λύδια Μίτιτς Αβέρωφ 6, 691 00, Κομοτηνή Τηλέφωνο: 25310-36839, 6937131484 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: lydiamitits@gmail.com Βιογραφικό σημείωμα: Λύδια Μίτιτς Εκπαίδευση Διδάκτορας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Τρυφωνόπουλος Γιώργος

Τρυφωνόπουλος Γιώργος Βιογραφικό σημείωμα Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο / Όνομα Διεύθυνση Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Τρυφωνόπουλος Γιώργος Ξηροπηγαδο Τ.Κ.: 22001, Αρκαδία (Ελλάδα) Τηλέφωνο +306946378761 Υπηκοότητα

Διαβάστε περισσότερα