3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας"

Transcript

1 Εκπαιδευτικά σενάρια και διδακτικές ταυτότητες. Προτάσεις και προβληματισμοί με αφορμή την εμπειρία συγγραφής και εφαρμογής ενός σεναρίου για το γλωσσικό μάθημα Τύμπα Ευαγγελία 1, Τζοβλά Ειρήνη 2 1 Σχολική Σύμβουλος Π/θμιας Εκ/σης Α Θεσ/νίκης 2 Δασκάλα, 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρά την αύξηση των εκπαιδευτικών σεναρίων που γράφονται και εφαρμόζονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ενσωματώνουν τις νέες τεχνολογίες, απουσιάζουν μελέτες που θα έβλεπαν με κριτική ματιά τη συγκεκριμένη διδακτική πρακτική και θα βοηθούσαν τη συζήτηση για το είδος των γραμματισμών που τελικά καλλιεργούνται, αλλά και τις εγγράμματες ταυτότητες μαθητών και εκπαιδευτικών που αναδεικνύονται. Στην συγκεκριμένη εισήγηση με αφορμή ένα σενάριο A Δημοτικού, για την διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος γίνεται προσπάθεια «ανάγνωσής» του προς αυτή την κατεύθυνση. Για την ανάλυση αξιοποιούνται θεωρίες των Κουτσογιάννη (2010; 2012) και Christie (2005), σχετικές με την ανάλυση σχολικού λόγου και την αξιολόγηση μαθησιακού υλικού. Συγκεκριμένα, η συγγραφή και η εφαρμογή του σεναρίου, οι οποίες έγιναν από διαφορετικούς εκπαιδευτικούς, αναλύονται ως μακροκειμενικά είδη (curriculum macrogenre) με στόχο την ανάδειξη των διδακτικών πρακτικών και των λόγων που τα διαπερνούν. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: εκπαιδευτικό σενάριο, διδακτικές ταυτότητες, αξιοποίηση ΤΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο αριθμός των εκπαιδευτικών σεναρίων που γράφονται και εφαρμόζονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενσωματώνοντας τη χρήση των νέων τεχνολογιών, αποτελεί εκπαιδευτική πρακτική με αυξητική τάση. Μια πρόχειρη αναζήτηση στο διαδίκτυο επιβεβαιώνει τα παραπάνω: διδακτικά σενάρια παρουσιάζονται οργανωμένα κατά τάξη και μάθημα σε ιστοσελίδες προγραμμάτων επιμόρφωσης, σχολείων, σχολικών συμβούλων κ.ά. Η αύξηση αυτή σίγουρα αποτυπώνει μια τάση της εκπαιδευτικής κοινότητας ως προς την αποδοχή και ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, στοιχείο αρκετά ενθαρρυντικό, ταυτόχρονα όμως δείχνει και την αξία με την οποία επενδύεται η όλη πρακτική. Η έκθεση σεναρίων ως πρόταση «καλών πρακτικών» αποτυπώνει ουσιαστικά την αντίληψη ότι η εφαρμογή σεναρίων με τη χρήση νέων τεχνολογιών αποτελεί εξ ορισμού στοιχείο καινοτομίας, πειραματισμού και ανανέωσης της διδασκαλίας. [219]

2 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Προσεκτικότερη όμως μελέτη των σεναρίων (τουλάχιστον όσον αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και το γλωσσικό μάθημα) δείχνει μια άλλη εικόνα. Εκτός από την τυποποίηση που διαπιστώνει κανείς, τα περισσότερα, αν και προτείνονται για εφαρμογή, δεν έχουν δοκιμαστεί σε τάξη. Απουσιάζουν δηλαδή εκείνες οι οδηγίες που θα βοηθούσαν ουσιαστικά όσους εκπαιδευτικούς θα ήθελαν πράγματι να τα εφαρμόσουν. Όμως η απόσταση από το σχεδιασμό ως την εφαρμογή είναι γνωστό ότι μπορεί να είναι μεγάλη. Απουσιάζει επίσης η συζήτηση μεταξύ των εκπαιδευτικών, η συνεργασία και η αλληλοτροφοδότηση ή, όταν αυτή γίνεται, δεν επικεντρώνεται παρά σε τεχνικά ζητήματα αξιοποίησης των λογισμικών. Τέλος, διαπιστώνουμε ότι, ενώ υπάρχει πληθώρα σεναρίων, απουσιάζει μια διαχρονική και σε βάθος αξιολόγησή τους που θα μας έδινε περισσότερα στοιχεία για το είδος της διδακτικής πρότασης που καλύπτεται κάτω από τον γενικό όρο «σενάριο» και κυρίως για τα διδακτικά αποτελέσματα της εφαρμογής τους. Λείπουν, με άλλα λόγια, μελέτες που θα μας βοηθούσαν να δούμε με κριτική ματιά τη συγκεκριμένη διδακτική πρακτική, να στοχαστούμε για το είδος των γραμματισμών που τελικά καλλιεργούνται, αλλά και τις εγγράμματες ταυτότητες μαθητών και εκπαιδευτικών που αναδεικνύονται. Παρόμοια είναι τα ερωτήματα που μας απασχόλησαν κατά τη συγγραφή και εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού σεναρίου για την Α Δημοτικού με θέμα του τον Καραγκιόζη. Πόσο πραγματικά όσα κάναμε ήταν μια δημιουργική πρόταση και όχι απλώς μια ρητορεία; Πώς θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε, να αξιολογήσουμε όσα έγιναν, ώστε να οριοθετήσουμε στο μέλλον ανάλογες διδακτικές παρεμβάσεις και να ξεφύγουμε από το γνωστό κλισέ «οι στόχοι του προγράμματός μας επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό»; Στην αναζήτηση μας αυτή αξιοποιούμε το θεωρητικό πλαίσιο του Κουτσογιάννη (2010; 2012) σχετικά με την ανάλυση της δομής και την αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων για το γλωσσικό μάθημα, καθώς και θεωρίες του ίδιου για την αξιολόγηση μαθησιακού υλικού. Επίσης και όσα προτείνει, σε συνδυασμό με θεωρία της Christie (2005), για την ανάλυση σχολικού λόγου. Στη συνέχεια, αφού παρουσιάσουμε το πλαίσιο συγγραφής του σεναρίου και συνοπτικά τη σύνταξη και εφαρμογή του, θα προχωρήσουμε στην «ανάγνωση» της δικής μας παρέμβασης με βάση το συγκεκριμένο θεωρητικό-μεθοδολογικό πλαίσιο. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Το σενάριο παρήχθη στο πλαίσιο συγκεκριμένης εκπαιδευτικής κοινότητας δασκάλων, οι οποίοι επιλέχθηκαν από διαφορετικές περιοχές της χώρας και οργανώθηκαν σε κοινότητα υπό την επιστημονική καθοδήγηση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, φορέα της πράξης: «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση». Στόχος της κοινότητας ήταν η συγγραφή και εφαρμογή εκπαιδευτικών σεναρίων για το γλωσσικό μάθημα με χρήση των ΤΠΕ. Το σενάριο, επομένως, αν και αποτελεί πρωτότυπη δημιουργία των εκπαιδευτικών, ακολουθεί συγκεκριμένες προδιαγραφές που ορίστηκαν από το ΚΕΓ ως προς τη φιλοσοφία, τη σύνταξη και τη δομή του (βλ. Κουτσογιάννης & Αλεξίου 2012). Ιδιαίτερο στοιχείο της παρέμβασης αποτελεί το γεγονός ότι το σενάριο σχεδιάστηκε από άλλη εκπαιδευτικό και εφαρμόστηκε από άλλη, η οποία όμως είχε την ελεύθερη δυνατότητα της προσαρμογής του αρχικού σεναρίου με βάση το δικό της ενδιαφέρον και τα δεδομένα της τάξης της. Αυτό [220]

3 αποτελεί και μία πρωτοτυπία του όλου εγχειρήματος, καθώς κάθε εκπαιδευτικός που συμμετείχε στην κοινότητα όχι μόνο έγραψε και εφάρμοσε δικά του σενάρια, αλλά εφάρμοσε και έναν αριθμό σεναρίων που έγραψαν άλλα μέλη της κοινότητας. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε πώς δύο εκπαιδευτικοί πραγματώνουν ένα αρχικό σχέδιο σεναρίου ή με όρους της ανάλυσης των κειμενικών ειδών ένα διδακτικό μακροκειμενικό είδος (curriculum macrogenre) (Christie, 2005). Ποιες επιλογές έγιναν κατά τον αρχικό σχεδιασμό και ποιες αναπλαισιώσεις στη συνέχεια; Ποιες διδακτικές πρακτικές υποστηρίζουν ο σχεδιασμός και η εφαρμογή και ποιους γραμματισμούς; Ποιοι διδακτικοί λόγοι (discourses) (Κουτσογιάννης, 2010 Fairclough, 2003) αναδεικνύονται τελικώς και αυτοί ποιες διδακτικές ταυτότητες εκπαιδευτικών υποστηρίζουν; ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Το σενάριο ασχολείται με τη μελέτη του Θεάτρου Σκιών και το στήσιμο μιας παράστασης Καραγκιόζη από τα ίδια τα παιδιά. Αντλεί το θέμα του από σχετική ενότητα του σχολικού βιβλίου (ενότητα 3, τεύχος α ), αλλά δεν μένει προσκολλημένο σε αυτή. Χωρίζεται σε τρία διακριτά μέρη, με το κάθε ένα από αυτά να αποτελεί ένα αυτόνομο μικρότερο υπο-σενάριο με ποικιλία διδακτικών προτάσεων. Σχηματικά θα λέγαμε ότι στο πρώτο μέρος του σεναρίου γίνεται περισσότερο η διερεύνηση του θέματος, στο δεύτερο μέρος το πιο δημιουργικό, τα παιδιά ασχολούνται με την οργάνωση και την παρουσίαση μιας δική τους παράσταση Καραγκιόζη και στο τρίτο μέρος, που δεν αποτελεί παρά μία προέκταση του δεύτερου, γίνεται σύνδεση με κοινωνικά ζητήματα και την Αγωγή Υγείας. Παρά τη συγκεκριμένη δομή, δεν είναι απαραίτητο να ακολουθήσει κανείς μια γραμμική εφαρμογή, αφού θα μπορούσε να ξεκινήσει από το δεύτερο μέρος, το στήσιμο δηλαδή μιας πραγματικής παράστασης, και παράλληλα να ενσωματώνει και στοιχεία από το πρώτο μέρος του σεναρίου. Επίσης, η γραμμική παρουσίαση των διδακτικών προτάσεων των τριών μερών είναι ενδεικτική ούτε όλες είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν ούτε και με τη σειρά που παρουσιάζονται. Το σενάριο είναι έτσι δομημένο, ώστε να δίνει ελευθερία επιλογής στον εκπαιδευτικό που θα το εφαρμόσει, τέτοια που μπορεί και να μην το εφαρμόσει εξ ολοκλήρου παρά μόνο όποιο μέρος ή δραστηριότητες κρίνει ο ίδιος με βάση τα δεδομένα της τάξης του. Επομένως, στόχος της ανάλυσης που θα ακολουθήσει δεν είναι να διερευνηθεί η πιστότητα εφαρμογής του. Το αρχικό σενάριο δεν αποτελεί «πρότυπο», αλλά, όπως και η εφαρμογή, αποτελούν (ιστορικές) κοινωνικές κατασκευές (Cope & Kalantzis 2000). Αυτό σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί αντλούν από συγκεκριμένους λόγους (γνώσεις/αντιλήψεις/απόψεις) για τη διδασκαλία και τη μάθηση, οι οποίοι αποτυπώνονται στις προτάσεις και τις διδακτικές πρακτικές τους (Κουτσογιάννης, 2011). Αυτό που ενδιαφέρει λοιπόν τη μελέτη μας δεν είναι η σύγκριση, αλλά η ανίχνευση των λόγων, ώστε να κατανοήσουμε τις επιλογές και τη διδασκαλία μας. Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε πολύ σύντομα τα τρία μέρη του σεναρίου, δίνοντας έμφαση στις διδακτικές πρακτικές και τους γραμματισμούς που αναμένεται να καλλιεργηθούν. Στο πρώτο μέρος προτείνεται: - Εμπλουτισμός των γνώσεων των μαθητών με αφορμή παρακολούθηση παράστασης Καραγκιόζη (αξιοποίηση επιλεγμένων σελίδων του διαδικτύου) με στόχο να κατανοήσουν τη δομή του συγκεκριμένου θεάτρου. [221]

4 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» - Αξιοποίηση του διαδικτύου για να γνωρίσουν την ιστορία του Θεάτρου Σκιών. Σύγκριση με άλλα είδη θεάτρου, κατανόηση του ρόλου της σκιάς. - Να γράψουν οι μαθητές συμβατικά ή στον κειμενογράφο κείμενο για να παρουσιάσουν τον Καραγκιόζη ή άλλη φιγούρα και στη συνέχεια αντιγραφή φιγούρας από το διαδίκτυο και δημιουργία λίστας με τα επίθετα που της ταιριάζουν. - Γραφή συμβατικά ή στον κειμενογράφο ανά δυάδα μαθητών ενός χαρακτηριστικού διαλόγου μεταξύ δύο προσώπων ή μιας χαρακτηριστικής ατάκας ενός προσώπου. - Αναζήτηση/μελέτη σε συμβατικό και ηλεκτρονικό λεξικό του νοήματος φράσεων που περιέχουν τη λέξη «Καραγκιόζης», π.χ. «ο γάμος του Καραγκιόζη», «ντύνεται σαν Καραγκιόζης», κλπ. Με βάση το νόημα της φράσης οι μαθητές δημιουργούν μικρούς διαλόγους/δρώμενα. - Ανάγνωση του αποσπάσματος «Ο Μέγας Αλέξανδρος και το καταραμένο φίδι» από το ανθολόγιο ή ολόκληρου του έργου από το διαδίκτυο και το Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού και δραματοποίησή του. - Διαδικτυακή επίσκεψη στο Σπαθάρειο Μουσείο, μελέτη του έργου του καραγκιοζοπαίκτη Σπαθάρη, ή/και άλλων δημιουργών. Στο δεύτερο μέρος προτείνεται: - Επιστολή προς τους γονείς και τη διεύθυνση του σχολείου, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν την αγορά των υλικών για την κατασκευή του μπερντέ, των φιγούρων κ.λπ. Δίνεται έμφαση στα στοιχεία του κειμενικού είδους, δομή, ύφος κλπ. - Επιλογή από ιστοσελίδες καραγκιοζοπαιχτών των φιγούρων που θα κατασκευάσουν. Συζήτηση για τη σχέση του προσώπου/χαρακτήρα με το μέγεθος, τα ρούχα, τα χρώματα κλπ. - Κατασκευή του μπερντέ με εμπλοκή εκπαιδευτικού εικαστικών ή των γονιών. Με αφορμή την κατασκευή της παράγκας και του παλατιού συζητούν για την αντίθεση των δύο κόσμων, τις υπερβολές του θεάτρου, τα στερεότυπα κ.ο.κ. - Εξάσκηση, παίζοντας ελεύθερα μεταξύ τους και αυτοσχεδιάζοντας μικρούς διαλόγους. Τα αποτρέπουμε από το χτύπημα των φιγούρων και την ταύτιση του γέλιου με το ξύλο, προβάλλοντας το ευφυές βίντεο του Συνηγόρου του Πολίτη κατά της σωματικής βίας στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Καραγκιόζης. - Κατασκευή στον υπολογιστή ή συμβατικά της αφίσας και το προγράμματος της παράστασης. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του σχολείου. - Με τη βοήθεια εκπαιδευτικού μουσικού και της ορχήστρας του σχολείου μελετούν και ετοιμάζουν τη μουσική της παράστασης (παραδοσιακά τραγούδια, εισαγωγή, κλείσιμο κλπ.). - Με συζήτηση και συλλογικές διαδικασίες ετοιμάζουν την παρουσίαση (χώρο, κεράσματα, υποδοχή κλπ.). Την οργάνωση και τη βιντεοσκόπηση αναλαμβάνουν παιδιά, τα οποία βοηθάμε και εκπαιδεύουμε. - Αν, μετά την παράσταση, άλλα παιδιά δείξουν ενδιαφέρον, η τάξη οργανώνει ένα «σεμινάριο» με στόχο να παρουσιάσουν όσα τα ίδια έμαθαν. Στο τρίτο μέρος προτείνεται: - Αξιοποίηση της παράστασης για σύνδεση με θέματα διατροφής. Επανεξέταση, έπειτα από σχετική ενημέρωση του είδους του κεράσματος. [222]

5 - Αναζητούν στο διαδίκτυο με κατάλληλες λέξεις κλειδιά, υγιεινή συνταγή, εύκολη στην κατασκευή της και με μικρό κόστος. Κάθε ομάδα επιλέγει και παρουσιάζει στην ολομέλεια 1-2 συνταγές και γίνεται η τελική επιλογή. - Εμπλοκή στη δράση και γονιών, οι οποίοι ενισχύουν τη δράση, στέλνοντας στο σχολείο (και με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) προτάσεις υγιεινών συνταγών. Γίνεται επιμέλεια και οι συνταγές δένονται σε βιβλιαράκι που φιλοτεχνούν τα παιδιά ή αξιοποιείται πρόγραμμα κατασκευής ηλεκτρονικού βιβλίου. - Εναλλακτικά η τάξη κατασκευάζει ανάλογο βιβλίο με φανταστικές συνταγές. Τα παιδιά επινοούν μια γλυκιά συνταγή μόνο με υλικά της φύσης (π.χ. αφράτα σύννεφα, πέταλα λουλουδιών που πλύθηκαν με νερό της βροχής). - Προβάλλεται/ακούγεται από το διαδίκτυο το παιδικό τραγούδι «Ο μάγειρας», στο οποίο ακούγεται η φωνή του Καραγκιόζη και έχει ως θέμα του το φαινόμενο του υποσιτισμού. Με αφορμή το ζήτημα εμπλέκουμε τα παιδιά σε δραστηριότητες φιλαναγνωσίας και δράσεις υποστήριξης κατά της πείνας. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Το σενάριο εφαρμόστηκε σε ένα τμήμα Α δημοτικού αστικού σχολείου της πρωτεύουσας με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) κατά το μήνα Νοέμβριο του σχολικού έτους Είχε διάρκεια εννέα (9) διδακτικές ώρες και έλαβε χώρα τόσο εντός της αίθουσας διδασκαλίας, όσο και εκτός με επίσκεψη και υλοποίηση παράστασης στο Σπαθάρειο Μουσείο. Δεν απαιτούσε προηγούμενες γνώσεις των μαθητών στη χρήση Η/Υ και εφαρμόστηκε σε παιδιά που είχαν πολύ μικρή εξοικείωση με το μέσο. Επιπλέον, επειδή κατά τη χρονική περίοδο που εφαρμόστηκε το σενάριο οι μαθητές δεν είχαν κατακτήσει το μηχανισμό ανάγνωσης και γραφής, έγιναν τροποποιήσεις στον αρχικό σχεδιασμό και επιλέχτηκαν εκείνες οι δραστηριότητες που ανταποκρίνονταν στο προφίλ της τάξης. Στη συνέχεια παρουσιάζεται συνοπτικά η πορεία εφαρμογής και οι δραστηριότητες που έγιναν. 1η & 2η ώρα - Ολομέλεια Έγινε ανίχνευση και εμπλουτισμός των γνώσεων των μαθητών μέσα από τη μελέτη ιστοσελίδων που είτε πρότεινε το αρχικό σενάριο είτε επέλεξε η εκπαιδευτικός. Με τη βοήθειά τους αντλήθηκαν πληροφορίες για την ιστορία του θεάτρου, τις φιγούρες κ.ά. Οι μαθητές παρακολούθησαν από το διαδίκτυο παράσταση Καραγκιόζη, που αναφέρεται στο σχολικό εγχειρίδιο, με ιδιαίτερη ευχαρίστηση. Στη συνέχεια, αναζήτησαν επίθετα για να χαρακτηρίσουν τους ήρωες της παράστασης, τα οποία η εκπαιδευτικός έγραψε στον πίνακα, ενώ προέτρεπε τα παιδιά να αιτιολογούν τις επιλογές τους. Από σχετικές ιστοσελίδες αντλήθηκαν πληροφορίες για την ιστορία του ήρωα του Θεάτρου Σκιών, τον Καραγκιόζη και συζήτησαν τη σχέση του με τα υπόλοιπα πρόσωπα. Μελέτησαν τις φιγούρες και τα σκηνικά (παράγκα-παλάτι) διαφορετικών καραγκιοζοπαιχτών εστιάζοντας στα ρούχα, τα χρώματα, το μέγεθος κάθε φιγούρας και αναζήτησαν τη σχέση αυτών των στοιχείων με τη θέση που κάθε πρόσωπο εκφράζει. Εντοπίστηκαν προφορικά ομοιότητες και διαφορές του Θεάτρου Σκιών με άλλα είδη θεάτρου (θέατρο, κουκλοθέατρο, μαριονέτες) και δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις για το ρόλο που παίζει η σκιά. [223]

6 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» 3η & 4η ώρα Ομάδες Η εκπαιδευτικός έδειξε στην ολομέλεια με τη χρήση βιντεοπροβολέα την αντιγραφή και επικόλληση εικόνων σε ένα αρχείο κειμενογράφου. Οι μαθητές έχοντας ανά δύο έναν υπολογιστή και με καθοδήγηση από την εκπαιδευτικό επισκέφτηκαν τη σελίδα του Σπαθάρειου Μουσείου, όπου σε αρχείο που δημιούργησαν, επέλεξαν και αντέγραψαν φιγούρες δικής τους επιλογής και έγραψαν το όνομά τους. Η ολομέλεια, έπειτα από ψηφοφορία, επέλεξε μία φιγούρα την οποία εκτύπωσε και ζωγράφισε. 5η ώρα Ολομέλεια Τα παιδιά αναζήτησαν μαζί με την εκπαιδευτικό τη λέξη «Καραγκιόζης» αρχικά στο έντυπο λεξικό τους και έπειτα στο ηλεκτρονικό λεξικό Τριανταφυλλίδη του ΚΕΓ, όπου βρήκαν και την εξήγηση για πολλές εκφράσεις που την περιέχουν. Ακολούθησε συζήτηση σχετικά με τον αρνητικό συμβολισμό που έχει πάρει η λέξη στην καθημερινότητα και για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό. 6η & 7η ώρα Ολομέλεια Διαβάστηκε από το ανθολόγιο το απόσπασμα από το έργο «Ο Μέγας Αλέξανδρος και το καταραμένο φίδι» και έγινε σύνδεση με τη σελίδα του ΣΝΕ από την οποία διαβάστηκε ολόκληρο το έργο. Τα παιδιά δραματοποίησαν το διάλογο του Καραγκιόζη με τον Χατζηαβάτη ελεύθερα, χωρίς επιμονή στην αποστήθιση του κειμένου. Στην πρακτική κάποιων παιδιών να χτυπούν τις φιγούρες για να προκαλέσουν γέλιο η εκπαιδευτικός αξιοποίησε το ευφυές βίντεο του Συνηγόρου του Πολίτη με πρωταγωνιστή τον Καραγκιόζη, στο οποίο ο ήρωας αποτρέπει από τη χρήση σωματικής βίας. 8η & 9η Επίσκεψη στο μουσείο Η τάξη επισκέφθηκε το Σπαθάρειο Μουσείο, όπου οι μαθητές ενθουσιάστηκαν όχι μόνο από τα εκθέματα, την παράσταση που παρακολούθησαν και τις φιγούρες που ζωγράφισαν, αλλά κυρίως γιατί έγιναν οι ίδιοι καραγκιοζοπαίχτες, αυτοσχεδίασαν διαλόγους και δημιούργησαν τη δική τους παράσταση. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ «ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ» ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Σύμφωνα με τον Κουτσογιάννη (2012) ένα εκπαιδευτικό σενάριο, δεν αποτελεί παρά μία πλήρη καταγραφή μιας διδακτικής πρότασης, που απευθύνεται πρωτίστως σε διδάσκοντες και ένα μέρος του σε μαθητές (φύλλα εργασίας). Χαρακτηριστικά είναι όσα αναφέρει για την κατανόηση ενός σεναρίου: «Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί ένα σχέδιο διδασκαλίας, με την κοινωνικοσημειωτική διάσταση του όρου σχέδιο (design) (Kress & van Leeuwen, 2001), με την έννοια δηλαδή ότι αποτελεί ένα διαθέσιμο σχέδιο που μπορεί να αξιοποιηθεί με ποικίλους τρόπους από τους διδάσκοντες: ως αφετηρία προβληματισμού και ανάπτυξης δικών τους προτάσεων, ως βάση για προσαρμογή στα δικά τους δεδομένα αλλά και ως πλαίσιο για επιλεκτική υιοθέτηση συγκεκριμένων μόνο διδακτικών πρακτικών. Ως σχέδιο είναι προφανές ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί διαφορετικά από τάξη σε τάξη και από διδάσκοντα σε διδάσκοντα, ανάλογα με τα μέσα, τις ισχύουσες διδακτικές πρακτικές και αντιλήψεις, τα διαφορετικά δεδομένα του κάθε σχολείου και της κάθε περιοχής. Αποτελεί με άλλα λόγια ένα σχέδιο για το δέον γενέσθαι της διδασκαλίας, ως τέτοιο δε αντλεί από συγκεκριμένες παραδόσεις (παραδόσεις που έχουν σχέση με τη γλωσσική διδασκαλία και τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ) και εμπεριέχει την ενεργοποίηση συγκεκριμένου τύπου εγγράμματων μαθητών (=ταυτοτήτων). Αυτή η δυνάμει ενεργοποίηση συγκεκριμένου τύπου [224]

7 διδακτικών πρακτικών, επομένως η προϋπόθεση και η ενεργοποίηση συγκεκριμένου τύπου «φαντασιακών ταυτοτήτων» (Bernstein, 1996) (διδασκόντων και διδασκομένων), αποτελεί κατά βάθος την ουσία του σεναρίου.» Στην κατεύθυνση αυτή η ανάλυση του σεναρίου, που ακολουθεί πιστεύουμε θα μας αποκαλύψει περισσότερα στοιχεία για τις παραδόσεις από τις οποίες άντλησαν οι εκπαιδευτικοί και το είδος των διδακτικών ταυτοτήτων τους. Διδακτικό μακροκείμενο, λόγοι και ταυτότητες Για την ανάλυση/κατανόηση του σεναρίου, τόσο ως διαθέσιμο σχέδιο όσο και ως εφαρμογή, αξιοποιούμε την πρόταση της Christie (2005), η οποία αντιλαμβάνεται τη διδασκαλία και κατά προέκταση κάθε σχέδιο (Κουτσογιάννης, 2010; 2012) ως ένα διδακτικό μακροκείμενο (curriculum macrogenre), το οποίο συγκροτείται από μια συγκεκριμένη αλυσίδα κειμενικών ειδών (curriculum genres). Η Christie, η οποία αντλεί τον όρο από την παράδοση της Συστημικής Λειτουργικής Γλωσσολογίας, διαπίστωσε πως κάθε διδασκαλία/σχέδιο διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά του κειμενικού είδους: αποτελεί μία στοχοθετημένη δραστηριότητα με αναγνωρίσιμη δομή, η οποία καθορίζεται από τα επιμέρους διδακτικά κειμενικά είδη που τη συγκροτούν. Με τον ίδιο τρόπο, αντιλαμβανόμαστε τόσο την πρόταση όσο και την εφαρμογή της, ως (μακρο)κείμενα με συγκεκριμένη δομή που στην πρώτη περίπτωση αυτή συγκροτείται από τα τρία μέρη του, και στη δεύτερη από τις διδασκαλίες και τις δράσεις που έγιναν. Το μακροκείμενο της πρότασης Αναλύοντας τη δομή του προτεινόμενου σεναρίου, βλέπουμε ότι αυτό συγκροτείται από τρία διακριτά μέρη, τα οποία θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ως τα τρία επιμέρους διδακτικά κειμενικά είδη του μακροκειμένου. Πρέπει να διευκρινίσουμε, ότι τα κειμενικά είδη του μακροκειμένου ταυτίζονται με τις συνεισφορές που προτείνονται, τις δράσεις και τις διδασκαλίες και δεν πρέπει να συγχέονται με τα γνωστά μας κειμενικά είδη/κειμενικούς τύπους (περιγραφή, αφήγηση, επιστολή κ.ά.). Η διάρθρωση αυτή δείχνει ότι το σενάριο κινείται περισσότερο στη λογική ενός σχεδίου εργασίας (project) με διακριτά στάδια: α) ευαισθητοποίηση, διερεύνηση/κατανόηση (α μέρος) και β) δράση/παρουσίαση/κοινοποίηση (β και γ μέρος). Δηλαδή, αντλεί από έναν διδακτικό λόγο που εστιάζει περισσότερο στη μάθηση μέσω της εμπλοκής των παιδιών με αληθινές καταστάσεις, ευχάριστες και με νόημα για αυτά, υιοθετώντας αρχές της προοδευτικής παιδαγωγικής, όπως π.χ. διερεύνηση, βιωματική μάθηση κλπ. Με την ίδια λογική σε ένα πλαίσιο ανοιχτής μάθησης και αόρατης παιδαγωγικής (Bernstein, 1989) προτείνεται η συνεργασία άλλων εκπαιδευτικών, καθώς και των γονέων. Ενδιαφέρον όμως έχει για τη μελέτη μας να μην μείνουμε μόνο σε μια πρώτη επιφανειακή περιγραφή της άρθρωσης του διδακτικού μακροκειμενικού είδους του σεναρίου, αλλά να εισχωρήσουμε εντός του και να αναλύσουμε ακόμη περισσότερο τα επιμέρους διδακτικά κειμενικά είδη του. Για λόγους οικονομίας θα παρουσιάσουμε μόνο το αρχικό μέρος του σεναρίου, γιατί κατά την εφαρμογή του σεναρίου η εκπαιδευτικός άντλησε κυρίως από αυτό. Στο αρχικό διδακτικό κειμενικό είδος προτείνονται εφτά δραστηριότητες, οι οποίες ξεκινούν με την παρακολούθηση και ανάλυση της δομής μιας παράστασης Καραγκιόζη από το διαδίκτυο και καταλήγουν με τη δραματοποίηση ενός κειμένου από το ανθολόγιο. Η πρώτη δραστηριότητα εισάγει τα παιδιά στο θέμα, οι ενδιάμεσες δραστηριότητες λειτουργούν ως συνεισφορές και η τελευταία προετοιμάζει για την επόμενη φάση του σεναρίου, το ανέβασμα μιας παράστασης. Έχουμε δηλαδή εδώ το [225]

8 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» σχήμα ενός κλασικού κειμένου: εισαγωγή στο θέμα, εμπλουτισμός (κυρίως θέμα) και κλείσιμο (επίλογος) με μια ευχάριστη δραστηριότητα. Αν αναλύσουμε επιπλέον ξεχωριστά την κάθε δραστηριότητα το σχήμα εξειδικεύεται ακόμα περισσότερο και είναι φανερό ότι ακολουθεί τη λογική της Προσφοράς και της Ζήτησης (Κουτσογιάννης, 2010). Το διδακτικό αυτό σχήμα το συναντάμε κατά κανόνα στα σχολικά εγχειρίδια και γενικά σε διδακτικά μοντέλα που ταιριάζουν περισσότερο με τη σχολικού τύπου τυπική μάθηση. Προσεκτικότερη όμως ανάλυση του είδους της προσφοράς (παράσταση, αυθεντικά πολυτροπικά κείμενα, πληροφορίες), αλλά και του τι καλούνται να κάνουν οι μαθητές (ανάλυση, συγκρίσεις, δραματοποίηση, γραφή) δείχνουν ότι οι πρακτικές διαφέρουν σημαντικά από αυτές των σχολικών εγχειριδίων. Όσα προσφέρονται στο μαθητή δεν γίνονται με αποκλειστικό στόχο τη συσσώρευση γνώσεων, την καλλιέργεια αξιών και τη λογική «να βγει η ύλη». Επίσης, όσα καλούνται να κάνουν τα παιδιά απέχουν πολύ από την μονότονη συμπλήρωση ασκήσεων γραμματικής και την απλή κατανόηση κειμένων, στοιχεία του αναγνωριστικού γραμματισμού που η Hasan ονομάζει πρώτο επίπεδο γλωσσικού γραμματισμού (Hasan, 1996). Επιπλέον, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει με το σχολικό βιβλίο οι δραστηριότητες δεν λειτουργούν εκβιαστικά και στο κενό. Ο στόχος μιας παιδικής παράστασης νοηματοδοτεί τις δραστηριότητες και ωθεί σε δράσεις μάθησης με την ευρύτερη έννοια του όρου. Με την ίδια λογική το σχέδιο εντάσσει και τις νέες τεχνολογίες. Αυτές αποτελούν μέρος της εμπλοκής των παιδιών σε ανοιχτές διαδικασίες μάθησης. Για αυτό και η χρήση τους προτείνεται μόνο όταν είναι απαραίτητο, άλλοτε ως μέσο παροχής γνώσεων (προβολή βίντεο, πληροφοριακά κείμενα) και άλλοτε ως μέσο πρακτικής γραμματισμού (γραφή και ανάρτηση σε ιστοσελίδα, αναζήτηση σε λεξικά, κατασκευή ηλεκτρονικού βιβλίου). Επίσης η χρήση της τεχνολογίας υποστηρίζει και πιο κριτικές αναγνώσεις του θέματος, επιχειρώντας σύνδεση με τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα (νοηματοδότηση της λέξης «καραγκιόζης» και ενημέρωση κατά της σωματικής τιμωρίας). Από τα παραπάνω προκύπτει μία ενδιαφέρουσα συνύπαρξη κυρίαρχων γλωσσοδιδακτικών αντιλήψεων στο ελληνικό σχολείο με καινοτόμα στοιχεία. Συγκεκριμένα, βλέπουμε ένα ανοιχτό πλαίσιο μάθησης (σχέδιο εργασίας) που ακολουθεί όμως μια ισχύουσα φόρμα διδασκαλίας και σχολικού τύπου μοντέλο/σχήμα δραστηριοτήτων (προσφορά και ζήτηση). Από την άλλη, οι διδακτικές πρακτικές και οι γραμματισμοί που καλλιεργούνται δείχνουν πως η διδασκαλία κινείται εκτός της λογικής του ισχύοντος γλωσσοδιδακτικού λόγου. Το μακροκείμενο της εφαρμογής Κατά την εφαρμογή η εκπαιδευτικός εστίασε περισσότερο στις δραστηριότητες του πρώτου μέρους της πρότασης, καθώς τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή μια παράσταση Καραγκιόζη ή ένα πρόγραμμα Αγωγής Υγείας δεν αποτελούσε μέρος των ενδιαφερόντων της τάξης. Επιπλέον, τροποποίησε ή δεν συμπεριέλαβε καθόλου δραστηριότητες που προέβλεπαν ανάγνωση και γραφή. Αυτό, γιατί στόχος της ήταν περισσότερο η αρχική εξοικείωση των παιδιών με τον υπολογιστή και η κατάκτηση βασικού γραμματισμού, απαραίτητου για επόμενες εφαρμογές. Το ευχάριστο θέμα του σεναρίου υποστήριζε τον παραπάνω στόχο όχι όμως και η μεγάλη του έκταση, καθώς υπήρχε ο κίνδυνος να κουραστούν οι μαθητές και να μειωθεί η συμμετοχή τους. Για το λόγο αυτό, αντικατέστησε το δεύτερο μέρος με την επίσκεψη στο Σπαθάρειο Μουσείο, όπου σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο και με την καθοδήγηση εμψυχωτών τα παιδιά αυτοσχεδίασαν, δημιούργησαν διαλόγους και παρουσίασαν τη δική τους παράσταση. [226]

9 Ενδιαφέρον λοιπόν έχει να δούμε τη δομή του νέου διδακτικού μακροκειμένου και να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε μέσα από τις επιλογές που έγιναν τη γλωσσοδιδακτική του κατεύθυνση. Σημαντικό στοιχείο για την «ανάγνωση» αποτελεί επίσης η οργάνωση του χωροχρόνου, δηλαδή, πως έγινε η κατανομή και αξιοποίηση του χρόνου και του χώρου, σχολικού και εξωσχολικού (Kress κ.ά., 2005). Η δομή του διδακτικού μακροκειμένου αντιστοιχεί με τις πέντε διδασκαλίες που έγιναν, τέσσερις δίωρες και μία μονόωρη. Από τη συγκεκριμένη διάταξη του μακροκειμένου έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: Στην «εισαγωγή» του μακροκειμένου, δηλαδή στο αρχικό διδακτικό κειμενικό είδος, διαπιστώνουμε συσσώρευση προσφοράς γνώσεων σχετικές με το Θέατρο Σκιών. Φαίνεται πως στόχος αυτής της πρώτης επαφής με το θέμα είναι μια συνολική και σφαιρική παρουσίασή του, έτσι ώστε ο χρόνος να διατεθεί στις επόμενες διδακτικές ώρες στην επαφή των παιδιών με τον υπολογιστή. Η επιλογή αυτή είχε ως αποτέλεσμα τα παιδιά να παρακολουθούν τα προσφερόμενα και να συζητούν στην ολομέλεια, αλλά ουσιαστικά για ένα δίωρο να παραμένουν στατικά στο θρανίο χωρίς κίνηση, δραστηριότητα γραφής ή κάποια άλλη συνεργασία μεταξύ τους. Έτσι, αν και οι νέες τεχνολογίες ενσωματώνονται στη διδασκαλία, οι διδακτικές πρακτικές σε συνδυασμό με τη διευθέτηση του χρόνου και τη συμμετοχή των παιδιών αναδεικνύουν μια αντίληψη ότι πρώτα πρέπει να μάθουν και μετά να εμπλακούν. Οι επόμενες δύο διδασκαλίες συγκροτούν το κεντρικό κειμενικό είδος, στο οποίο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην επαφή των παιδιών με τον υπολογιστή και την εξοικείωση με τις δυνατότητές του. Αρχικά τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά ανά δυάδες σε μια δραστηριότητα αντιγραφής/επικόλλησης εικόνας σε αρχείο και στη συνέχεια με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού εξοικειώνονται με την αναζήτηση σε συμβατικό και ηλεκτρονικό λεξικό,. Οι δραστηριότητες αυτές προκάλεσαν το ενδιαφέρον των παιδιών και η επαφή με το μέσο λειτούργησε θετικά ως προς τη συμμετοχή, ενώ η πρακτική της εκπαιδευτικού δείχνει ότι κινείται στη λογική της ενθάρρυνσης και της υποστήριξης/σκαλωσιάς (Vygotsky, 1978). Εκείνο που διαπιστώνουμε όμως, όπως και σε όλο το μακροκείμενο, είναι ότι δεν ενσωματώθηκαν δραστηριότητες σχετικές με το γραπτό λόγο ούτε αξιοποιήθηκε το θέμα π.χ. για τη διδασκαλία ή εμπέδωση γραμμάτων/λέξεων. Ως έναν βαθμό αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι κατά το χρόνο εφαρμογής του σεναρίου τα παιδιά δεν γνώριζαν όλα τα γράμματα και δεν είχαν κατακτήσει τον κώδικα. Το γεγονός αυτό προσδιόρισε τους στόχους της εκπαιδευτικού και τη χρήση που επιφυλάχθηκε στο μέσο. Έτσι, ο υπολογιστής αξιοποιήθηκε περισσότερο ως μέσο ενημέρωσης και ψυχαγωγίας και λιγότερο ως περιβάλλον γραφής και δημιουργικής εξερεύνησης/αλληλεπίδρασης. Η λογική αυτή όμως, δηλαδή πρώτα τα παιδιά να γνωρίσουν όλα τα γράμματα, αντίστοιχα πρώτα να μάθουν τα βασικά στον υπολογιστή, και μετά να γράψουν, στοιχίζεται περισσότερο με τη λογική των ισχυόντων και του σχολικού εγχειριδίου και όχι με τις θεωρίες της ολιστικής προσέγγισης (whole language approach) (Smith, 2006) και του αναδυόμενου γραμματισμού (emergent literacy) (Teale & Sulzby, 1986). Τέλος, το καταληκτικό κειμενικό είδος (επίλογος) του μακροκειμένου, συγκροτούν ευχάριστες και δημιουργικές δραστηριότητες. Τα παιδιά παίζουν με τις φιγούρες, δραματοποιούν κείμενα, δημιουργούν και μαθαίνουν μέσα από τυπικές μεν αλλά ανοιχτές διαδικασίες εντός και εκτός του σχολικού χώρου. Το γεγονός όμως ότι η δράση αυτή επιφυλάχθηκε για το τέλος (αυτό ισχύει και για το αρχικό σενάριο), αφού είχε προηγηθεί η περισσότερο «σοβαρή» ενασχόληση με τη διερεύνηση/μελέτη του [227]

10 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» θέματος, εκφράζει μια διδακτική πρακτική του τύπου «πρώτα μαθαίνω και μετά υλοποιώ». Τελικά από την ανάλυση των μακροκειμενικών ειδών, εφαρμοσμένου και προτεινόμενου σχεδίου, προκύπτει μια μίξη καινοτόμων με ισχύοντα στοιχεία. Ως καινοτόμα θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τη λογική του σχεδίου εργασίας, της μάθησης μέσω της εμπλοκής με παιγνιώδεις βιωματικές δραστηριότητες και την προσπάθεια ενσωμάτωσης των ΤΠΕ εκτός της εργαλειακής λογικής και του αναγνωριστικού γραμματισμού (Κουτσογιάννης, 2010; 2012). Ως παραδοσιακότερα στοιχεία αναγνωρίζουμε την εστίαση σε ένα διδακτικό σχήμα σχολικής λογικής (πρώτα Προσφορά, μετά Ζήτηση) που αποτυπώθηκε κυρίως στις δραστηριότητες του αρχικού σχεδιασμού, καθώς και στη λογική που επιφυλάχθηκε για την καλλιέργεια του γραπτού λόγου κατά την εφαρμογή. Έχουμε δηλαδή διδακτικές πρακτικές που παραπέμπουν σε μια προφανή υβριδοποίηση διδακτικών πρακτικών: παραδοσιακών και σύγχρονων. Από μια άλλη πιο διεισδυτική οπτική έχουμε υβριδικές ταυτότητες εκπαιδευτικών, αφού και οι δύο υβριδοποιούν διαφορετικούς διδακτικούς λόγους (Κουτσογιάννης, 2010). ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Είναι γεγονός ότι τα εκπαιδευτικά σενάρια αυξήθηκαν θεαματικά κατά την τελευταία δεκαετία στο ελληνικό σχολείο. Τα σενάρια αυτά, παρότι ωθούν σε νέου τύπου διδακτικές πρακτικές, σπάνια εντάσσονται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αποτίμησης του τι πράγματι επιδιώκεται και επιτυγχάνεται κάθε φορά. Το αποτέλεσμα είναι να παρατηρείται γενικότητα στη στοχοθεσία και στην αξιολόγησή τους. Χρησιμοποιώντας ένα παράδειγμα εφαρμογής ενός σεναρίου στην Α Δημοτικού, επιχειρήσαμε να δείξουμε πώς μπορεί να αποφευχθεί η αδυναμία αυτή και πώς μπορούν να περιγραφούν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια οι όποιες διδακτικές επιλογές και πρακτικές μας. Από το πλαίσιο αυτό και με βάση τα δικά μας δεδομένα αναδείξαμε τη διδασκαλία ως μακροκειμενικό είδος, όπου έγινε προσπάθεια να συζητηθούν οι διδακτικές επιλογές με αναφορά σε γλωσσοδιδακτικές παραδόσεις και λόγους (Κουτσογιάννης, 2012). Η ανάλυση και στις δύο περιπτώσεις έγινε προκειμένου να αναδειχθούν αφενός οι λόγοι από τους οποίους αντλήσαμε και αφετέρου το είδος της εγγράμματης εμπειρίας που θέλαμε να αποτυπωθεί στις ταυτότητες των παιδιών. Η ανάλυση αυτή έδειξε ότι, παρότι οι επιλογές μας ως εκπαιδευτικών μπορεί να κινούνται προς συγκεκριμένους λόγους -στην περίπτωσή μας στις ανοιχτές ολιστικές προσεγγίσεις και τη βιωματική μάθηση-, στην εφαρμογή παίζει σημαντικό ρόλο η δύναμη του ισχύοντος διδακτικού λόγου, όπως αποτυπώνεται στα διδακτικά εγχειρίδια, πρωτίστως. Αυτό μπορεί να συμβεί, αν δεν δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στους γραμματισμούς και τις διδακτικές πρακτικές. Επίσης, σε κάθε προσπάθεια εισαγωγής καινοτομιών θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις δομές του εκπαιδευτικού μας συστήματος, καθώς και τις εδραιωμένες διδακτικές μας ταυτότητες. Το παρόν κείμενο δεν αποτελεί παρά καταγραφή της συγκεκριμένης διδακτικής μας εμπειρίας, όπως βιώθηκε και αναλύθηκε από τις ίδιες. Είναι προφανές ότι μια εξωτερική αξιολόγηση θα αναδείκνυε και άλλα ζητήματα, αδυναμίες ή και πλεονεκτήματα. Στόχος μας όμως εδώ δεν ήταν να αξιολογήσουμε απλώς τις προτάσεις και τη διδασκαλία μας, αλλά να αναδείξουμε το πώς αυτό μπορεί να γίνει με μεγαλύτερη σαφήνεια και πληρότητα, αξιοποιώντας τα παραπάνω μεθοδολογικά εργαλεία. [228]

11 ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κουτσογιάννης, Δ. (2010). Γλωσσολογικό πλαίσιο ανάγνωσης του μαθησιακού υλικού: το παράδειγμα των διδακτικών εγχειριδίων της γλώσσας του Γυμνασίου. Στο Ντίνας, Κ. Χατζηπαναγιωτίδου, Α., Βακάλη, Α. Κωτόπουλος, Τ. & Στάμου, Α. (επιμ.). Πρακτικά πανελληνίου συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή: Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας (ως πρώτης/ μητρικής, δεύτερης /ξένης).ανακτήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2014 από τη διεύθυνση Κουτσογιάννης, Δ. (2011). Εφηβικές πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού και ταυτότητες. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Κουτσογιάννης, Δ. (2012). Ο ρόμβος της γλωσσικής εκπαίδευσης. Στο Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 32ης συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη: ΙΝΣ. Κουτσογιάννης, Δ. & Αλεξίου, Μ. (2012). Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Ανακτήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2014 από τη διεύθυνση Bernstein, B. (1989). Παιδαγωγικοί κώδικες και κοινωνικός έλεγχος/µτφρ. Ιωσήφ Σολοµών. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. Bernstein, B. (1996). Pedagogy, symbolic control and identity. London: Taylor and Francis. Christie, F. (2005). Classroom Discourse Analysis. A Functional Perspective. London: Continuum. Cope, B. & Kalantzis, M. (Επιμ.) (2000). Multiliteracies. Literacy Learning and the Design of Social Futures. London: Rautledge. Fairclough, N. (2003). Critical Discourse Analysis. London & New York: Routledge. Hasan, R. (1996). Literacy, everyday talk and society. Στο Hasan R. And Williams G. (eds). Literacy in society. New York: Addison Wesley Limited., Kress, G. & Van Leewen, T. (2001). Multimodal Discourse: The Modes and Media of Contemporary Communication. London: Arnold. Kress, G., Jewitt, C., Bourne, J., Franks, A., Hardcastle, J., Jones, K. & Reid, E. (2005). English in Urban Classrooms. A multimodal perspective on teaching and learning. London: Routledge. New York: Cambridge University Press. Smith, F. (2006). Κατανοώντας την ανάγνωση. Εισαγ./επιμ. Α. Αϊδίνης. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Teale, W.H., Sulzby, E. (1986). Emergent literacy as a perspective for examining how young children become writers and readers. Στο Teale, W.H., Sulzby, E. (επιμ.). Emergent literacy: writing and reading. London: Ablex. Vygotsky, L.S. (1978). Mind and society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press. [229]

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Π.3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: για διαθεματικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3. Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3. Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το παραμύθι της τάξης»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Το παραμύθι της τάξης» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Το παραμύθι της τάξης» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικογένεια και γραμματισμός (family literacy) Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr

Οικογένεια και γραμματισμός (family literacy) Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Οικογένεια και γραμματισμός (family literacy) Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την ψηφιακή πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Συνοπτική παρουσίαση Τι είναι ο «οικογενειακός

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση. Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα. Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. bantonog@yahoo.gr

Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση. Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα. Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. bantonog@yahoo.gr Όμιλος Παραμύθι και Αφήγηση Βασιλική Αντωνογιάννη Δασκάλα Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας bantonog@yahoo.gr Εισαγωγή Τίτλος: «Παραμύθι και Αφήγηση» Υλοποίηση: στο πλαίσιο του νέου θεσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΣΑΠΗΣ Επιμέλεια 7 o Διήμερο Διαλόγου για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών 15 & 16 Μαρτίου 2008 Ομάδα Έρευνας της Μαθηματικής Εκπαίδευσης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ i ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Στον μπερντέ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων

ΘΕΜΑ: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Πιλοτικών Δημοτικών Σχολείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης)

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης) 1 Κωδικός: ΥΔ0008 Τίτλος: Διδασκαλία γλώσσας και νέες τεχνολογίες Διδακτικές Μονάδες European Credit Transfer System Συνολικός Φόρτος εργασίας δια ζώσης συμμετοχή (διάλεξη, εργαστήρια, σεμινάρια, φροντιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Κριτήρια αξιολόγησης θέµατος ελεύθερης ανάπτυξης & Οδηγίες Βαθµολόγησης Κλάδος ΠΕ60-70 Εισαγωγή Στη διεθνή ερευνητική πρακτική χρησιµοποιούνται, συνήθως, δύο µέθοδοι αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό σχολείο Σκύδρας ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE Ζωή-Ελένη Σταθάκη, Ευαγγελία Παυλάτου Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1 Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Μαθαίνουμε Γεωλογία- Γεωγραφία Α Γυμνασίου στον Διαδραστικό Πίνακα» και η αξιοποίησή του στη διδασκαλία του μαθήματος «Ο πλανήτης Γη» Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ρόλο στην προετοιμασία του θέματός μας αποτέλεσε το ιστόγραμμα που φτιάξαμε με τα παιδιά με πράγματα που ήθελαν να μάθουν για τους ζωγράφους.

ρόλο στην προετοιμασία του θέματός μας αποτέλεσε το ιστόγραμμα που φτιάξαμε με τα παιδιά με πράγματα που ήθελαν να μάθουν για τους ζωγράφους. Προπρονήπια Α 2015 ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Το δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου ασχοληθήκαμε με το θέμα «Πίνακες Ζωγραφικής». Αφορμή στάθηκε μια συζήτηση που κάναμε με τα παιδιά για το φθινόπωρο και τις αλλαγές του

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Κεραμίδα Αρετή Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας akeramida@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.)

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Σχολείο:. Ημερομηνία:. 1. Ποσοτικά δεδομένα Πρόκειται για τον αριθμό των διδακτικών που πραγματοποιήθηκαν ανά τμήμα και ανά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3: Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση -Βασικές Αρχές. 3.1 Ορισμοί 3.2. Ιστορία 3.3 Θεωρίες 3.4 Συμπεράσματα

Διάλεξη 3: Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση -Βασικές Αρχές. 3.1 Ορισμοί 3.2. Ιστορία 3.3 Θεωρίες 3.4 Συμπεράσματα Διάλεξη 3: Ανοιχτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση -Βασικές Αρχές 3.1 Ορισμοί 3.2. Ιστορία 3.3 Θεωρίες 3.4 Συμπεράσματα 1.ΟΡΙΣΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ορισμοί της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καλύπτουν πολλές πλευρές Η

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας Οι ΤΠΕ στο Α.Π. του νηπιαγωγείου και η επιμόρφωση των νηπιαγωγών στην αξιοποίηση και εφαρμογή τους στη διδακτική πράξη: Σκέψεις, προβληματισμοί και προτάσεις Συντονίστρια: Γιώτα Παναγιωτοπούλου Σχολ. Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

: Βαθ. Προτεραιότητας: ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

: Βαθ. Προτεραιότητας: ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: : Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων.

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. Η γλωσσική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κόσµος µας σαν Σήµερα!

Ο Κόσµος µας σαν Σήµερα! Πρόγραμμα Ευέλικτης Ζώνης Ο Κόσµος µας σαν Σήµερα! Τάξη: Ε Δημοτικού Διδακτικό έτος: 2012-2013 Εισαγωγή Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας προκύπτουν ερωτήματα και προβληματισμοί των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Θεοδοσία Βασιλείου Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο Τίτλος: Πινακίδες-αφίσα-αγγελία-ιστορία

Εκπαιδευτικό σενάριο Τίτλος: Πινακίδες-αφίσα-αγγελία-ιστορία Εκπαιδευτικό σενάριο Τίτλος: Πινακίδες-αφίσα-αγγελία-ιστορία Τάξη: Β Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση 1 Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά 2 Περιεχόμενο παρουσίασης: Παρούσα κατάσταση-ελλείψεις-ανάγκες Μεθοδολογίες μάθησης συμβατές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Το πολύτεχνο είναι ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο που προσφέρει εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα σε μαθητές ηλικίας 2 έως 9 ετών τα οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Μέχρι πριν λίγα χρόνια ηαντίληψη που επικρατούσε ήταν ότι ημαθηματική γνώση είναι ένα αγαθό που έχει παραχθεί και καλούνται οι μαθητές να το καταναλώσουν αποστηθίζοντάς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2008 Ερευνητικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδος 70 Ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας ( Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΚΑΠ 2015 (5η ανακοίνωση) Αρ.Πρωτ.183708/Δ2/13-11-2014/ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle Ιωάννου Παρασκευή Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό και Διαδικτυακό Περιβάλλον Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό Υλικό και Διαδικτυακό Περιβάλλον Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικό Υλικό και Διαδικτυακό Περιβάλλον Εκπαίδευσης Γιώργος Μ. Μιλής G.M EuroCy Innovations Ltd (george.milis@eurocyinnovations.com) 2 Η βασική διαδικασία μάθησης 3 Το Εκπαιδευτικό Υλικό Κατηγορία:

Διαβάστε περισσότερα

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα.

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα. Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Οµάδα Εργασίας: Βενετία Αποστολίδου Νικολίνα Κουντουρά Κατερίνα Προκοπίου Ελένη Χοντολίδου ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΣ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΤΙ ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

1.1 ΤΙ ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΦΑΣΗ Β (2013-2014) Πλαίσιο Σχεδιασμού και Οργάνωσης Διδασκαλίας Ενότητα που αφορά στη διδασκαλία (βάσει του σχολικού γλωσσικού εγχειριδίου):

Διαβάστε περισσότερα