ΔΙΑΘΕΜΑΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΡΓΑΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΘΕΜΑΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΡΓΑΙΑ"

Transcript

1 τοιχεία εκπαιδευτικού Ονοματεπώνυμο: Γρέντζιου Μαγδαληνή Ειδικότητα: φιλόλογος Α. ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΔΙΑΘΕΜΑΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΕΡΓΑΙΑ Σίτλος μαθήματος: «Η αρχαία Επίδαμνος μήλον της έριδος στα πλαίσια της αποικιοκρατίας και των συμμαχιών» Σύνοψη: Η αντιπαράθεση του αρχαίου κόσμου στα πλαίσια της αποικιοκρατίας και η σύγκρουση των συμφερόντων μεγάλων πόλεων-κρατών οδήγησε σε πολιτικούς χειρισμούς διαπλοκής, ενέπλεξε και διαμόρφωσε τις ήδη υπάρχουσες ισχυρές συμμαχίες. Με αφορμή τη σύγκρουση Κέρκυρας-Κορίνθου για την αποικία της Επιδάμνου η εμπλοκή όλου του τότε ελληνικού κόσμου στον Πελοποννησιακό Πόλεμο ήταν θέμα χρόνου. Ο Θουκυδίδης καταγράφει το πολιτικό σκηνικό και αποδεικνύει τη διαχρονικότητα της συγγραφής του. κεπτικό της δραστηριότητας: Οι συλλεγόμενες πληροφορίες από ηλεκτρονικές πηγές και οι ασκήσεις με τη βοήθεια των ΣΠΕ αποκαλύπτουν σταδιακά και με έναν ελκυστικό τρόπο απόκτησης της γνώσης την αιτιώδη σχέση ανάμεσα στα δύο μεγάλα θέματα που εξετάζονται: τον αποικισμό και τις συμμαχίες στην αρχαία Ελλάδα. Παράλληλα διεισδύουν στον επιστημονικό τρόπο γραφής της ιστορίας εξετάζοντας τα δομικά στοιχεία του και αιτιολογούν τη θέση του Θουκυδίδη στο σύγχρονο πολιτικό τρόπο σκέψης. Προστιθέμενη αξία: Προωθείται η διερευνητική μάθηση, η συνεργασία, η ομαδικότητα, η απόκτηση δεξιοτήτων επεξεργασίας ηλεκτρονικών πηγών και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΣΠΕ στη διαδικασία μάθησης. Βασικός άξονας είναι η αναζήτηση, επιλογή, ταξινόμηση και ανάλυση υλικού από ηλεκτρονικές πηγές και η σύνθεση του σε νέα αφαιρετική μορφή με ασκήσεις λογισμικού, επεξεργαστή κειμένου και Εxcel, ώστε να αποκαλυφθούν τα δομικά του στοιχεία. Σάξη που προορίζεται: Α Λυκείου Χρόνος που απαιτείται: 4-6 διδακτικές ώρες ύνδεση με το πρόγραμμα σπουδών: Θουκυδίδου Ιστορίαι: Βιβλίο 1. Κεφάλαιο 25, 27, 28. Η ενότητα συνδέεται επίσης με τον Β Αποικισμό (8 ος 6 ος αι. π.φ) και φωτίζει το πολιτικό παρασκήνιο του Πελοποννησιακού Πολέμου ( π.φ.) από την Ιστορία του αρχαίου κόσμου της Α Λυκείου. Εργαλεία για την προετοιμασία του δασκάλου: Ο εκπαιδευτικός οργανώνει το μάθημα σε αίθουσα με υπολογιστές ή το εργαστήριο πληροφορικής. Εκ των προτέρων γίνεται έλεγχος της πρόσβασης στο διαδίκτυο, εγκατάσταση του λογισμικού Ιnspiration και δημιουργία φακέλου με τα συνοδευτικά αρχεία και φύλλα εργασίας. Ανάλογα με τις δεξιότητες των μαθητών στη χρήση του Η/Τ χωρίζει τις ομάδες, ώστε σε κάθε μία να υπάρχει τουλάχιστον ένας χειριστής του υπολογιστή με ικανότητα στην πληκτρολόγηση. Προετοιμασία των μαθητών: Οι μαθητές προαπαιτείται να έχουν συνολική εικόνα των κεφαλαίων 24-28, των εισαγωγικών του βιβλίου για το έργο του Θουκυδίδη και των αντίστοιχων ενοτήτων του βιβλίου της Ιστορίας. Έχει προηγηθεί επανάληψη στην τάξη και

2 προσωπική μελέτη στο σπίτι. Απαραίτητη για όλες τις ομάδες είναι η χρήση του Η/Τ στον επεξεργαστή κειμένου και βασικές γνώσεις πλοήγησης στο Διαδίκτυο. Tο Power Point, το Εxcel και η χρήση του λογισμικού Inspiration θα χρειαστούν σε συγκεκριμένα φύλλα εργασίας. Πρόσθετοι πόροι, υλικά και εξοπλισμός: ειδική τάξη με υπολογιστές και πρόσβαση στο διαδίκτυο /φύλλα εργασίας με οδηγίες και ιστοσελίδες / ηλεκτρονικός φάκελος με αρχεία προς επεξεργασία / λογισμικό Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης: οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των τριών ατόμων. Αναλαμβάνουν ρόλους συντονιστή, γραμματέα και χειριστή P/C. Ο συντονιστής μπορεί να συνεργάζεται και με τις άλλες ομάδες ή να ζητά τη βοήθεια του καθηγητή. Ο καθηγητής ελέγχει την πρόοδο της κάθε ομάδας και σε περίπτωση κωλύματος ρυθμίζει την πορεία της εργασίας τους ανάλογα με το υπόλοιπο του χρόνου. Β. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΣΟΦΟΙ 1. κοπός διδασκαλίας : Γενικότερα οι μαθητές επιδιώκεται: 1.1. να καλλιεργήσουν την ιστορική και πολιτική τους συνείδηση και σκέψη και να κατανοήσουν τη σχέση της ιστοριογραφίας με την πολιτική να αποκτήσουν την πεποίθηση ότι ο σύγχρονος κόσμος είναι συνέχεια του παρελθόντος και ότι διέπεται από τις ίδιες αρχές ανθρώπινης συμπεριφοράς να αξιολογήσουν την προσπάθεια ενός ιστοριογράφου για καταγραφή των γεγονότων με ακρίβεια, επιστημονισμό και αμεροληψία να επισημάνουν δομικά χαρακτηριστικά γραφής που συνιστούν το ιδιαίτερο συγγραφικό ύφος ενός ιστοριογράφου. 2. Διδακτικοί στόχοι: Κατά τη διάρκεια διεκπεραίωσης της ενότητας οι μαθητές : 2.1. συγκεντρώνουν πληροφορίες για το Β Αποικισμό και την Αθηναϊκή και Πελοποννησιακή υμμαχία και αναλύουν τη δυναμική των πολιτικών σχέσεων πόλεωνκρατών με βάση τις συμμαχίες αντλούν υλικό από διαδραστικούς χάρτες που λειτουργούν ως βοηθητικό εργαλείο στην κατανόηση των σχέσεων των κρατών και τη διαμόρφωση εξωτερικής πολιτικής αναλύουν τις διπλωματικές κινήσεις της Κορίνθου και της Κέρκυρας όσον αφορά στις επιπτώσεις που έχουν στον πολιτικό χάρτη των συμμαχιών κρίνουν τους χειρισμούς και επιχειρηματολογουν υπέρ της πολιτικής των συμμαχιών ή της πολιτικής ουδετερότητας με βάση τα αποτελέσματα των κινήσεων των δύο αντιπάλων συνειδητοποιήσουν τη διαχρονικότητα των σκοπιμοτήτων που πυροδοτούν διενέξεις και συγκρούσεις μέσα από πηγές που παρουσιάζουν πολιτική σκέψη επεξεργάζονται τα μορφολογικά στοιχεία και κατανοούν τη δομή του αρχαίου κειμένου κατανοούν και ερμηνεύουν το αρχαίο κείμενο εν γένει μελετούν την τυπολογία αφήγησης του Θουκυδίδη και εκφράζουν την άποψη τους για την επιρροή του στη νεότερη και σύγχρονη πολιτική σκέψη. 3. Ειδικοί στόχοι της Ενότητας: Μετά το πέρας της διδασκαλίας οι μαθητές αναμένεται να είναι σε θέση να: 3.1. προσεγγίζουν το αρχαίο κείμενο ερμηνευτικά ως πηγή πληροφοριών και απόκτησης ιστορικών γνώσεων ανιχνεύουν μέσα από εκφραστικούς τρόπους και μορφολογικά στοιχεία του κειμένου την πρόθεση του συγγραφέα και το ύφος της αφήγησης.

3 3.3. ξεχωρίζουν τα αίτια από τις αφορμές και να αναλύουν πολιτικές σκοπιμότητες με βάση τα αποτελέσματα των ενεργειών, τον οικονομικό παράγοντα και την αλλαγή πολιτικής γραμμής στις συμμαχίες χρησιμοποιούν έγκυρες επιστημονικές ιστοσελίδες για ανεύρεση πληροφοριών και πηγές αρχαίων συγγραφέων συλλέγουν, ταξινομούν, αναλύουν και να ανασυνθέτουν υλικό προς επεξεργασία χρησιμοποιούν ως βοηθητικά εργαλεία ειδικά λογισμικά ανάλυσης και σύνθεσης της σκέψης. 1. Αναπτυσσόμενες ικανότητες: 1.1. Επικοινωνίας και συνεργασίας 1.2. Κατανόησης γραπτών κειμένων 1.3. Διαχείρισης πληροφοριών και δεδομένων 1.4. Αξιολόγησης και κριτικής σκέψης 1.5. Αφαιρετικής ικανότητας 2. Ανάλυση ως προς τη δυσκολία: ε κάθε ομάδα θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας μαθητής με επαρκή δεξιότητα στη χρήση του Η/Τ, ώστε να μην παρακωλύεται η πρόοδος των δραστηριοτήτων τουλάχιστον ως προς το πρακτικό μέρος. Σα φύλλα εργασίας είναι κλιμακούμενης δυσκολίας ώστε να ενεργοποιηθούν οι μαθητές στο σύνολο τους. Σα δύο πρώτα καλύπτουν την ύλη της Ιστορίας σε μια σχέση επιβεβαίωσης πληροφοριών από το κείμενο. υλλέγουν κυρίως υλικό και προχωρούν σε ασκήσεις που έχουν ήδη υποστεί μια αρχική επεξεργασία από τον καθηγητή. Σο τρίτο φύλλο απαιτεί ανεπτυγμένη κριτική ικανότητα, ενώ τα δύο τελευταία εστιάζουν αποκλειστικά στα αρχαία κείμενα και απαιτούν ικανότητα ανάλυσης, επεξεργασίας υλικού με εξειδικευμένη ορολογία και ικανότητα παραγωγής λόγου. Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ Με την είσοδο των μαθητών στο εργαστήριο δίδεται από τον εκπαιδευτικό και το φύλλο εργασίας που αντιστοιχεί σε κάθε ομάδα. Οι μαθητές μπορούν να καταγράψουν τις σημειώσεις τους χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά. Κάποιες δραστηριότητες επεξεργάζονται στον Η/Τ. τόχος της Α ομάδας είναι να συγκεντρώσει στοιχεία για το Β Αποικισμό μέσα από την ιστοσελίδα του ΙΜΕ και δύο συνοδευτικά αρχεία. Παράλληλα συγκρίνει και συμπληρώνει τις πληροφορίες που συλλέγει με στοιχεία από το κεφάλαιο 25 των Ιστοριών του Θουκυδίδη. το τέλος, με τη χρήση του λογισμικού Ιnspiration, αναπαριστά σχηματικά τους βασικούς άξονες του Β Αποικισμού σε έναν εννοιολογικό χάρτη σύνδεσης εννοιών και συμπληρώνει σύντομα σχόλια που κατά την κρίση του αφορούν στις πιο σημαντικές πληροφορίες. H ομάδα Β από την ιστοσελίδα της Wikipedia σχηματίζει έναν εποπτικό πίνακα του Β Αποικισμού. Mε τη βοήθεια διαδραστικών χαρτών από το Βρετανικό Μουσείο και το Πανεπιστήμιο του Oregon μελετά τη σταδιακή επέκταση των αποικιών σε κάθε περιοχή σε συσχετισμό με τα αίτια. Ένα απλό γράφημα στο Excel συγκρίνει το βαθμό εξάπλωσης. Σελικός στόχος της ομάδας είναι να εξηγήσει το ενδιαφέρον της Κορίνθου για την Επίδαμνο με κατευθυνόμενες ερωτήσεις και να κατανοήσει πως ο αποικισμός είναι αφορμή για τη διαμόρφωση συμμαχιών. Η ομάδα Γ αρχικά συγκεντρώνει πληροφορίες για την Πελοποννησιακή, την Αθηναϊκή υμμαχία και την Κόρινθο ειδικότερα, με τη χρήση των ιστοσελίδων του Εκήβολου, του ΙΜΕ και του Μικρού Απόπλου. Κατόπιν απαντούν σε ερωτήσεις που ελέγχουν την κριτική τους σκέψη και την ικανότητα κατανόησης στην εξέταση των διπλωματικών κινήσεων και τη θέση της Κορίνθου και της Κέρκυρας στη δυναμική των συμμαχιών αυτών. το τέλος, σε ένα χάρτη mind-map του λογισμικού Ιnspiration που εξετάζει τις ικανότητες σκέψεων, αποτυπώνουν σε ένα σχεδιάγραμμα διακλαδώσεων από τα κεφάλαια 27, 28 τις κινήσεις των δύο αντιπάλων σε μορφή δράσης-

4 ανάδρασης. Παράλληλα διατυπώνουν αξιολογικές κρίσεις για τα βαθύτερα κίνητρα των ενεργειών αυτών με την εισαγωγή σχολίων σε κάθε πλαίσιο. Η επόμενη ομάδα Δ μελετάει τους εκφραστικούς τρόπους και το ύφος συγγραφής των κεφαλαίων 25 και 27 με τη βοήθεια ασκήσεων στον επεξεργαστή κειμένου. Διακρίνει επιπλέον στοιχεία της τυπολογίας αφήγησης του Θουκυδίδη από την ιστοσελίδα του Κόμβου και δύο συνοδευτικών αρχείων. τόχος του φύλλου εργασίας είναι η κατανόηση της δομής, την οποία και καταγράφει στην τελική δραστηριότητα. Η τελευταία ομάδα Ε επεξεργάζεται το σχήμα των λεκτικών αντιθέσεων στο κεφ. 28 από την τυπολογία αφήγησης του Θουκυδίδη στον Κόμβο. τη συνέχεια εξετάζει τη διαχρονικότητα του επιστημονισμού του σε μια σύγκριση με τον Hobbes με βάση το κείμενο και τις σύγχρονες διδασκαλίες για τις διεθνείς διακρατικές σχέσεις. Σα συμπεράσματα τους τα καταγράφουν σε ένα κείμενο 120 λέξεων. Σελικός στόχος η συνοπτική παρουσίαση του Θουκυδίδη ως ιστοριογράφου με διαχρονικό έργο σε Power Point. Σο τελευταίο δίωρο γίνεται η παρουσίαση των δραστηριοτήτων κάθε ομάδας. Ακολουθεί συζήτηση, ανάλυση, σύγκριση και σύνθεση των αποτελεσμάτων κάθε δραστηριότητας. Ο εκπαιδευτικός αξιολογεί την τελική παρουσίαση της κάθε ομάδας, το επιπρόσθετο υλικό που παρήγαγαν και τη συμπεριφορά τους, την αλληλεπίδραση και τη συμμετοχή τους στη συνεργατική μάθηση. το τέλος οι μαθητές συμπληρώνουν φύλλο αξιολόγησης προς διόρθωση και ανατροφοδότηση της διαδικασίας. Επέκταση της δραστηριότητας : δίδεται στους μαθητές ένα φύλλο εργασίας με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών κλειστού τύπου επάνω στα συμπεράσματα της συγκεντρωτικής εργασίας. υνοδευτικά αρχεία σεναρίου: mind map B αποικισμός mind map υμμαχίες Αρχαία μνημεία στη Μαύρη Θάλασσα Σα όρια του Ελληνισμού Θουκυδίδης και σύγχρονες Διεθνείς χέσεις Υύλλο εργασίας Υύλλο αξιολόγησης Δικτυακή Βιβλιογραφία

5 ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 1 ΟΜΑΔΑ Α : (Θουκ. Ιστοριών 1, κεφ. 25 / Ιστορία του αρχ. κόσμου Αποικισμός) τόχος της ομάδας σας είναι να συγκεντρώσετε στοιχεία για το Β αποικισμό μέσα από την πλοήγηση στο Διαδίκτυο. Παράλληλα συγκρίνετε και συμπληρώνετε τις πληροφορίες που συλλέγετε με στοιχεία από το κεφάλαιο 25 των Ιστοριών του Θουκυδίδη. το τέλος, με τη χρήση του λογισμικού Ιnspiration, αναπαριστάτε σχηματικά τη δομή του Β Αποικισμού σε έναν εννοιολογικό χάρτη και συμπληρώνετε σχόλια αναφέροντας τις πιο σημαντικές πληροφορίες. Η καταγραφή των σημειώσεων σας μπορεί να γίνει σε ένα νέο έγγραφο του Word. ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 1. Εισέρχεστε στην ιστοσελίδα: και κάνετε κλικ στον δεσμό του αποικισμού. Μελετάτε το σχετικό παράθεμα και απαντάτε στις παρακάτω ερωτήσεις: Ποιες ήταν οι περιοχές ίδρυσης των αποικιών; το κάτω μέρος της ιστοσελίδας ανοίγετε την βιβλιογραφία και διαβάζετε από τις Ηροδότου Ιστορίαι τα παραθέματα: Ιστορίαι , Ιστορίαι ,, Ιστορίαι : ποιες ελληνικές μητροπόλεις και αποικίες διακρίνετε σύμφωνα με τις μαρτυρίες του ιστορικού; Ανοίγετε τον δεσμό επάνω στο χάρτη και συγκρίνετε τα στοιχεία των ερευνών σας με τις πληροφορίες που σας παρέχει. Πως σκιαγραφούνται οι σχέσεις των αποίκων με τους αυτόχθονες; Ποια ήταν η κυριότερη οικονομική δραστηριότητα των αποίκων και με ποια εφεύρεση σχετίζεται; 2. Με τη χρήση του παρακάτω υπερδεσμού διαβάζετε από την Εφημερίδα Βήμα το σχετικό άρθρο της Μαίρης Παπαγιαννίδου για το βιβλίο του Ιταλού Βαλέριου Μανφρέντι: οι Έλληνες της Δύσης. Πότε ξεκινάει ο ελληνικός αποικισμός στη Δύση; Ποιοι είναι οι πρώτοι Έλληνες αποικιστές; Να καταγράψετε όλες τις ελληνικές αποικίες που αναφέρονται στην ενότητα «ο σκύφος της Πιθηκούσας». Ποια στοιχεία υποδηλώνουν το πολιτιστικό επίπεδο των αποίκων; Σο άρθρο παρουσιάζει δύο συμπεράσματα του Μανφρέντι για τις διαφορές στο χαρακτήρα των αποίκων και τους Έλληνες των μητροπολιτικών κέντρων. Ποιες αντιστοιχίες διαπιστώνετε στη σχέση Κερκυραίων - Κορινθίων; Να τεκμηριώσετε την απάντηση σας παραθέτοντας τα αντίστοιχα χωρία του κειμένου. 3. Με τη βοήθεια του παρακάτω υπερδεσμού διαβάζετε από το ένθετο της εφημερίδας Ριζοσπάστης το άρθρο με τίτλο «αρχαία μνημεία στη μαύρη θάλασσα, στα ίχνη του μεγάλου αποικισμού», του Γρηγόρη Σραγγανίδα: Ποια είναι τα χρονικά όρια του Β αποικισμού σύμφωνα με το άρθρο και με ποια ονομασία είναι γενικότερα γνωστός στη βιβλιογραφία;

6 Ποια ήταν η πρωτοπόρος πόλη-κράτος που αποίκισε τη Μαύρη Θάλασσα και ποιες οι σημαντικότερες αποικίες; Ποιοι λόγοι ώθησαν τις μητροπόλεις στην ανεύρεση νέων χώρων προς αποίκιση και με ποια κριτήρια γινόταν η επιλογή του τόπου; Ποιες συνήθειες και πολιτιστικά στοιχεία της μητρόπολης διατήρησαν οι άποικοι; 4. Φρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή κειμένου καταγράφετε τις απαντήσεις σας σε ένα νέο έγγραφο. Κατόπιν ανοίγετε από το φάκελο ενάριο το αρχείο mind map Β Αποικισμός. Ο χάρτης είναι κατασκευασμένος με τη χρήση του template: main idea. Ολοκληρώνετε την κατασκευή του χάρτη ως εξής: Κάνετε δεξί κλικ στο κεντρικό εικονίδιο και διαλέγετε add or edit not. το πλαίσιο που ανοίγει συμπληρώνετε τα χρονικά όρια του αποικισμού και τη δεύτερη ονομασία του. Κατόπιν καταγράφετε στα κενά εικονίδια τις μητροπόλεις και τις αποικίες τους. Με την χρήση των notes συμπληρώνετε, υπό μορφή συντομεύσεων, επιλεγμένες πληροφορίες για τις αποικίες που κατά την κρίση σας θεωρείτε σημαντικές (π.χ. συβαριτισμός). ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 2 ΟΜΑΔΑ Β : (Θουκ. Ιστοριών 1, κεφ. 25,27 / Ιστορία του αρχ. κόσμου Β Αποικισμός) τόχος της ομάδας σας είναι με τη βοήθεια χαρτών να μελετήσετε τις διαδικασίες ίδρυσης των αποικιών, να εμβαθύνετε στα αίτια επέκτασης των μητροπόλεων και να αντιληφθείτε πως διαμορφώνονται οι σχέσεις μεταξύ αποικιστών και αποίκων στηριζόμενες σε σχέσεις συμφερόντων εκτός από τους υπάρχοντες δεσμούς συγγενείας. ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 1. Ανοίγετε με τον υπερσύνδεσμο την ελληνική εγκυκλοπαίδεια Βικιπαίδεια και από το θεματικό κατάλογο επιλέγετε Ιστορία και ακολουθείτε τη διαδρομή: αρχαία ιστορία - αρχαϊκή εποχή - β ελληνικός αποικισμός. υμπληρώνετε επιγραμματικά τον παρακάτω πίνακα με τις σημαντικότερες πληροφορίες: Φρονική Περίοδος Β Αποικισμού: Φαρακτηριστικά: Περιοχές ίδρυσης αποικιών: Εσωτερικές αλλαγές πόλεων Αίτια : Διαδικασία ίδρυσης αποικιών: Οι ιστορικές συνέπειες:

7 2. Εισέρχεστε στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου του Oregon και συγκεκριμένα στην ενότητα: Greek and Phoenician Colonization. Ανοίγετε το δεσμό the focus of colonization και καταγράφετε τις αποικίες καταχωρώντας τες σε έναν πίνακα του Excel με τη μορφή του παρακάτω διαγράμματος: ΠΕΡΙΟΦΕ ΕΞΑΠΛΩΗ Β ΑΠΟΙΚΙΜΟΤ 1 ΔΤΗ (Ιταλία) ΕΤΞΕΙΝΟ ΠΟΝΣΟ Μ. ΑΙΑ ΝΟΣΟ 2 <<<<. <<<<<<<< <<<.<.. <<<<< 3 <<<<. <<<<<<<< <<<<< <<<<... ΤΝΟΛΟ ΑΠΟΙΚΙΩΝ Ση στήλη του Νότου συμπληρώνετε από την ιστοσελίδα της δραστηριότητας 1 Σελειώνοντας κατασκευάζετε ένα απλό γράφημα πίτας με δεδομένα από το σύνολο των αποικιών στο οποίο να διαφαίνεται συγκριτικά η έκταση που καλύπτουν σε κάθε περιοχή. Ανοίγετε το δεσμό της ιστοσελίδας natural resaurces. Παρατηρήστε τον φυσικό πλούτο κάθε περιοχής και προσπαθήστε να διαπιστώσετε αν δικαιολογεί τα αποτελέσματα του γραφήματος. τη ίδια ιστοσελίδα ανοίγετε το δεσμό colonies and emporia και παρατηρείτε το χάρτη μετακινώντας το δείκτη στην μπάρα του χρόνου σε δύο στάδια: αρχικά ως το 720 BC και κατόπιν ως το 650BC. Με βάση τις εξελίξεις του χάρτη πως θα δικαιολογούσατε το ενδιαφέρον της Κορίνθου για την Επίδαμνο; 3. Πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα του Βρετανικού Μουσείου και διαλέξτε τον χάρτη colonies. Κάθε μητρόπολη λειτουργεί ως δεσμός και σχηματίζονται στο χάρτη οι αποικίες της. Μελετήστε τις πόλεις που διαδραμάτισαν βασικό ρόλο σε αυτή τη φάση του Πελοποννησιακού Πολέμου σε μια δυναμική σχέση μεταξύ τους. Δεδομένης της σύντομης μελέτης που έχει προηγηθεί για το Β Αποικισμό και τη ρήξη των πόλεων κατά τα Κερκυραϊκά, όπως γνωρίζετε από τα κεφ , τι συμπεράσματα βγάζετε: α. για τη εξωτερική πολιτική γραμμή της Κέρκυρας έναντι της Κορίνθου. β. για τα οικονομικά συμφέροντα της Κορίνθου στο χώρο της Δύσης. γ. για το δυναμικό ρόλο που μπορεί να παίξει η Αθήνα με τις συμμαχικές της πόλεις. δ. για τη σύγκρουση συμφερόντων Αθήνας-Κορίνθου. ε. για τη δυναμικότητα της συμμαχίας Κορίνθου-Μεγάρων.

8 ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 3 ΟΜΑΔΑ Γ : (Θουκ. Ιστοριών 1, κεφ. 25,27 / Ιστορία του αρχ. κόσμου Αθηναϊκή υμμαχία- Πελοποννησιακός Πόλεμος) τόχος της ομάδας σας είναι να συγκεντρώσετε πληροφορίες για την Πελοποννησιακή και Αθηναϊκή υμμαχία την περίοδο που λαμβάνουν χώρα τα γεγονότα της Επιδάμνου και να εξετάσετε τις διπλωματικές κινήσεις και τη θέση της Κορίνθου και της Κέρκυρας στη δυναμική των συμμαχιών αυτών. Παράλληλα καλείστε να διατυπώσετε αξιολογικές κρίσεις για τα βαθύτερα κίνητρα των ενεργειών των δύο αυτών μεγάλων πόλεων-κρατών σε περιόδους πολιτικής όξυνσης. ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 1. Ανοίγετε τον Internet Explorer. Εισέρχεστε στις παρακάτω ιστοσελίδες και απαντάτε στις ακόλουθες ερωτήσεις καταγράφοντας τις απαντήσεις σας σε ένα νέο φύλλο του Word: καρτέλα εξελίξεις, Πελοποννησιακός Πόλεμος Ποιος ήταν ο αρχικός σκοπός ίδρυσης της Α Αθηναϊκής ή Δηλιακής υμμαχίας; Ποιες ήταν οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα κάθε πόλης μέλους; Πόσες πόλεις συμμετείχαν αρχικά στη συμμαχία και από ποιες περιοχές; Σι επιδίωκε η Αθήνα ως ηγέτιδα πόλη μέσω της συμμαχίας; μελετάτε από το Β μέρος την ενότητα 5. Ποιος ήταν ο αρχικός σκοπός ίδρυσης της Πελοποννησιακής υμμαχίας; Ποιες πόλεις εντός και εκτός της Πελοποννήσου προσχώρησαν στην υμμαχία; Πως διαμορφώνεται ο ρόλος της πάρτης με το ξέσπασμα των Πελοποννησιακών πολέμων; την αρχική σελίδα του Μικρού Απόπλου ανοίγετε το δεσμό Ιστορία. Επιλέγετε από το βιβλίο Α την ενότητα 13 και 14. Για ποιους λόγους η Κόρινθος εξελίχθηκε σε μεγάλη ναυτική δύναμη; 3. Από την Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα κατεβάζετε το κεφάλαιο 27 και 28 του 1 ου Βιβλίου των Ιστοριών του Θουκυδίδη. Καταγράφατε τις πόλεις συμμάχους του κεφ.27 από τις οποίες ζήτησε βοήθεια η Κόρινθος. Με τη χρήση του υπερδεσμού ανοίγετε από την καρτέλα πολιτική εξέλιξη στην αρχαία Αθήνα το χάρτη που δείχνει παραστατικά τις συμμαχίες στον ελλαδικό χώρο. Μελετάτε τη θέση των συγκεκριμένων πόλεων σε σχέση με την Κόρινθο και συγκρίνετε την έκταση της Πελοποννησιακής με την Αθηναϊκή υμμαχία. Με βάση και τα συμπεράσματα των προηγούμενων ερωτήσεων απαντάτε σύντομα στα ακόλουθα: Για ποιο, κατά τη γνώμη σας λόγο, δε ζήτησε η Κόρινθος βοήθεια από την πάρτη, εφόσον ήταν συμμαχικές πόλεις; Δεδομένου ότι η Κόρινθος διέθετε ισχυρό ναυτικό, γιατί ζήτησε βοήθεια σε πλοία και χρήματα από τους συμμάχους; Σι δείχνει αυτό για τον αντίπαλο της, την Κέρκυρα;

9 Μελετώντας το εύρος της Αθηναϊκής υμμαχίας στο χάρτη, πόσο κατά τη γνώμη σας μπορούσε να επηρεάσει τα διπλωματικά «ανοίγματα» των Κορινθίων μια επικείμενη συμμαχία της Κέρκυρας με την Αθήνα; Η χρήση του αορίστου στο κεφ. 27 δείχνει ότι η Κόρινθος δεν απαίτησε συγκεκριμένη βοήθεια σε πλοία ή χρήματα από τους συμμάχους. Παρόλα αυτά η ανταπόκριση υπήρξε άμεση. Σι δείχνει αυτό α) για τη σχέση τους με την Κόρινθο και β) για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους; Παρατηρήστε τη θέση των Μεγάρων στο χάρτη σε σχέση με την Αθήνα. Δεδομένης της συμμετοχής μιας όμορης πόλης στην επικείμενη εκστρατεία των Κορινθίων πως θα αντιδρούσαν οι Αθηναίοι; Γιατί οι Λακεδαιμόνιοι ήρθαν ως πρέσβεις μαζί με τους Κερκυραίους, αν λάβουμε υπόψη τη θέση της πάρτης στην Πελοποννησιακή υμμαχία; Σι επιδίωκαν; Η πολιτική ουδετερότητα της Κέρκυρας υπαγορευόταν από τη μεγάλη ναυτική της δύναμη. ε μια περίοδο όμως πολιτικής όξυνσης αποδεικνύεται ανεπαρκής μπροστά σε ισχυρές συμμαχίες. Να παρακολουθήσετε την αλλαγή της πολιτικής της στάσης α) ως προς την ειρηνική επίλυση των διαφορών: γιατί προτείνουν τη λύση της διαιτησίας σε πελοποννησιακές πόλεις ή το μαντείο που μάλλον ευνοούν τους Κορινθίους; β) ως προς τη στροφή της Κέρκυρας προς την Αθήνα: Με βάση τις πληροφορίες που συλλέξατε από την δραστηριότητα 1 πιστεύετε ότι θα ανταποκρινόταν σε μια συμμαχία με την Κέρκυρα; Να επιχειρηματολογήσετε υπέρ της πολιτικής των συμμαχιών ή της πολιτικής ουδετερότητας με αναφορές στο σήμερα (π.χ. EOK). 3. Έχοντας ολοκληρώσει τη μελέτη σας στο θέμα των συμμαχιών, με τη βοήθεια του λογισμικού Ιnspiration ανοίγετε από το φάκελο ενάριο το αρχείο mind map Συμμαχίες και συμπληρώνετε τα κενά του ιδεολογικού χάρτη που καταδεικνύει τις κινήσεις Κερκυραίων και Κορινθίων σε ένα template right tree.ist. τη συνέχεια κάνετε δεξί κλικ σε κάθε κουτάκι και εισάγετε add or edit notes. το πλαίσιο που ανοίγει γράφετε ένα σύντομο σχόλιο που να εξηγεί τα πραγματικά κίνητρα των κινήσεων της κάθε πόλης. ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 4 - ΟΜΑΔΑ Γ : ( Θουκ. Ιστοριών 1, κεφ. 25, 27) τόχος της ομάδας σας είναι μέσα από την επεξεργασία εκφραστικών τρόπων και βασικών αρχών ιστοριογραφίας που εφαρμόζονται στα κεφάλαια 25, 27 να ερευνήσετε τον επιστημονισμό του Θουκυδίδη ως προς τη συγγραφή και να κατανοήσετε ευκολότερα τη δομή ενός κεφαλαίου. ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ Κεφάλαιο 25 * Γνόντες δὲ οἱ Ἐπιδάμνιοι 1 οὐδεμίαν σφίσιν ἀπὸ Κερκύρας τιμωρίαν οὖσαν 2 ἐν ἀπόρῳ εἴχοντο θέσθαι τὸ παρόν, καὶ πέμψαντες ἐς Δελφοὺς τὸν θεὸν ἐπήροντο εἰ παραδοῖεν Κορινθίοις τὴν πόλιν ὡς οἰκισταῖς καὶ τιμωρίαν τινὰ πειρῷντ ἀπ αὐτῶν ποιεῖσθαι. ὁ δ αὐτοῖς ἀνεῖλε παραδοῦναι καὶ ἡγεμόνας ποιεῖσθαι. * ἐλθόντες δὲ οἱ Ἐπιδάμνιοι ἐς τὴν Κόρινθον κατὰ τὸ μαντεῖον παρέδοσαν τὴν ἀποικίαν, τόν τε οἰκιστὴν 3 ἀποδεικνύντες σφῶν ἐκ Κορίνθου ὄντα καὶ τὸ χρηστήριον δηλοῦντες, ἐδέοντό τε 4 μὴ σφᾶς περιορᾶν φθειρομένους, ἀλλ ἐπαμῦναι. [1.25.3] Κορίνθιοι δὲ 5 κατά τε τὸ δίκαιον ὑπεδέξαντο τὴν τιμωρίαν, νομίζοντες οὐχ ἧσσον ἑαυτῶν εἶναι τὴν ἀποικίαν ἢ Κερκυραίων, ἅμα δὲ καὶ μίσει τῶν Κερκυραίων, ὅτι αὐτῶν παρημέλουν ὄντες ἄποικοι * οὔτε γὰρ ἐν πανηγύρεσι ταῖς κοιναῖς διδόντες γέρα τὰ νομιζόμενα οὔτε Κορινθίῳ ἀνδρὶ προκαταρχόμενοι τῶν ἱερῶν ὥσπερ αἱ ἄλλαι ἀποικίαι, περιφρονοῦντες δὲ αὐτοὺς καὶ χρημάτων δυνάμει ὄντες κατ ἐκεῖνον τὸν χρόνον ὁμοῖα τοῖς Ἑλλήνων πλουσιωτάτοις καὶ τῇ ἐς πόλεμον παρασκευῇ δυνατώτεροι, ναυτικῷ δὲ καὶ πολὺ προὔχειν ἔστιν ὅτε ἐπαιρόμενοι καὶ κατὰ τὴν Υαιάκων προενοίκησιν τῆς Κερκύρας κλέος ἐχόντων τὰ περὶ τὰς ναῦς (ᾗ καὶ

10 μᾶλλον ἐξηρτύοντο τὸ ναυτικὸν καὶ ἦσαν οὐκ ἀδύνατοι τριήρεις γὰρ εἴκοσι καὶ ἑκατὸν ὑπῆρχον αὐτοῖς ὅτε ἤρχοντο πολεμεῖν) 1. Να συμπληρώσετε τη δεύτερη και τη τρίτη στήλη του παρακάτω πίνακα με τα σχήματα λόγου και τις αντίστοιχες λειτουργίες τους: Μορφολογικά σχήματα: σύνθετες λέξεις, περίφραση σε παρατατικό, πολυσύνδετο, υπόταξη της αιτίας, υπερβατό σχήμα, σχήμα άρσης-θέσης Λειτουργία: στρογγυλοποίηση του νοήματος δέσιμο της αρχής και του τέλους της φράσης, βάθος και αναλυτικός τρόπος σκέψης, αντιθετικός λόγος που δίνει βαρύτητα στο δεύτερο μέλος της αντίθεσης, δηλώνει διάρκεια της αμηχανίας του υποκειμένου, δήλωση πολλών συγχρόνως επιρρηματικών σχέσεων, συσσώρευση αγανάκτησης του υποκειμένου και δικαιολόγηση των ενέργειών του ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΟΡΥΟΛΟΓΙΚΑ ΦΗΜΑΣΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 1 οὐδεμίαν < τιμωρίαν 2 ἐν ἀπόρῳ εἴχοντο 3 ἀποδεικνύντες προκαταρχόμενοι προενοίκησιν 4 μὴ σφᾶς περιορᾶν φθειρομένους, ἀλλ ἐπαμῦναι 5 κατά τε τὸ δίκαιον / νομίζοντες / ὅτι αὐτῶν παρημέλουν 6 οὔτε γὰρ ἐν πανηγύρεσι ταῖς κοιναῖς διδόντες γέρα τὰ νομιζόμενα οὔτε Κορινθίῳ ἀνδρὶ προκαταρχόμενοι τῶν ἱερῶν, περιφρονοῦντες δὲ αὐτοὺς, ναυτικῷ δὲ καὶ πολὺ προὔχειν ἔστιν ὅτε ἐπαιρόμενοι 2. Να χαρακτηρίσετε και να δικαιολογήσετε το σύνθετο ύφος της συγγραφής λαμβάνοντας υπόψη: την αισθητική του λόγου, όπως διαμορφώνεται από την παραπάνω δραστηριότητα τη χρήση πολλών δευτερευουσών προτάσεων και μετοχών την παράλλαξη της αιτίας, δηλαδή τέσσερις διαφορετικές μορφές του αναγκαστικού αιτίου: κατά το δίκαιον, νομίζοντες, μίσει, ὅτι αὐτῶν παρημέλουν ὄντες ἄποικοι τις βασικές αρχές συγγραφής που αναφέρονται στο αρχείο: Θουκυδίδης και σύγχρονες διεθνείς σχέσεις.doc

11 Κεφάλαιο 27 * Κορίνθιοι δ, ὡς αὐτοῖς ἐκ τῆς Ἐπιδάμνου ἦλθον ἄγγελοι ὅτι πολιορκοῦνται, παρεσκευάζοντο στρατείαν, καὶ ἅμα ἀποικίαν ἐς τὴν Ἐπίδαμνον ἐκήρυσσον ἐπὶ τῇ ἴσῃ καὶ ὁμοίᾳ τὸν βουλόμενον ἰέναι εἰ δέ τις τὸ παραυτίκα μὲν μὴ ἐθέλει ξυμπλεῖν, μετέχειν δὲ βούλεται τῆς ἀποικίας, πεντήκοντα δραχμὰς καταθέντα Κορινθίας μένειν. ἦσαν δὲ καὶ οἱ πλέοντες πολλοὶ καὶ οἱ τἀργύριον καταβάλλοντες. [1.27.2] ἐδεήθησαν δὲ καὶ τῶν Μεγαρέων ναυσὶ σφᾶς ξυμπροπέμψαι, εἰ ἄρα κωλύοιντο ὑπὸ Κερκυραίων πλεῖν οἱ δὲ παρεσκευάζοντο αὐτοῖς ὀκτὼ ναυσὶ ξυμπλεῖν, καὶ Παλῆς Κεφαλλήνων τέσσαρσιν. καὶ Ἐπιδαυρίων ἐδεήθησαν, οἳ παρέσχον πέντε, Ἑρμιονῆς δὲ μίαν καὶ Σροιζήνιοι δύο, Λευκάδιοι δὲ δέκα καὶ Ἀμπρακιῶται ὀκτώ. Θηβαίους δὲ χρήματα ᾔτησαν καὶ Υλειασίους, Ἠλείους δὲ ναῦς τε κενὰς καὶ χρήματα. αὐτῶν δὲ Κορινθίων νῆες παρεσκευάζοντο τριάκοντα καὶ τρισχίλιοι ὁπλῖται. 1. Επιλέγοντας από το παρακάτω σύνολο (σχήμα πολυσύνδετο, σχήμα δράσης-αντίδρασης, προσδιορισμός χρόνου, μεταβατικός δε, προσδιορισμός αιτίας, προϋπόθεση, μερισμός-διαίρεση) να εισάγετε, με τη βοήθεια του Word, σε κάθε υπογραμμισμένο σύνδεσμο ένα σχόλιο που να καταδεικνύει τη χρήση του στη συνοχή του κειμένου. (Σους χρωματισμένους με μπλε χρώμα συνδέσμους να τους θεωρήσετε ως ένα σύνολο). 2. Ανοίγετε τον Internet Explorer και με τη χρήση του υπερδεσμού εισέρχεστε στην παρακάτω ιστοσελίδα Μελετάτε την τυπολογία της αφήγησης του Θουκυδίδη και απαντάτε στα ακόλουθα ερωτήματα: Ποια στοιχεία της δραστηριότητας 1 πετυχαίνουν την εκφραστική λιτότητα και σαφήνεια; Να παραθέσετε τα αντίστοιχα χωρία. Πως λειτουργεί η ενοποιητική αρχή οργάνωσης των γεγονότων σε μία ενότητα με την πρόθεση των υποκειμένων; 3. Έχοντας επεξεργαστεί τα βασικά δομικά στοιχεία μπορείτε να ολοκληρώσετε τη δομή του κεφαλαίου αντιστοιχώντας τις παρακάτω προτάσεις με χωρία. Μπορείτε να δουλέψετε με copy-paste για να διατηρήσετε την πολυτονική γραφή του κειμένου. Α. Η Κέρκυρα πολιορκεί την Επίδαμνο. Β. Η Κόρινθος α) προετοιμάζει εκστρατεία υπό προϋποθέσεις: β) ανακοινώνει την ίδρυση αποικίας στην Επίδαμνο i) για όσους θα συμμετείχαν άμεσα: ii) για όσους θα συμμετείχαν μελλοντικά:

12 Γ. Η αθρόα συμμετοχή όσων ενδιαφέρθηκαν για την εκστρατεία Δ. Η Κόρινθος προσκαλεί τους συμμάχους της, οι οποίοι και ανταποκρίνονται: Ε. Οι προετοιμασίες των ίδιων των Κορινθίων ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 5 - ΟΜΑΔΑ Γ : (Θουκ. Ιστοριών 1, κεφ. 28) τόχος της ομάδας σας είναι με την επεξεργασία των λεκτικών αντιθέσεων του κεφ. 28 και την μελέτη πολιτικών αναλύσεων να διερευνήσετε τη διαχρονικότητα που διέπει την ανταγωνιστική σχέση κρατών και να εξετάσετε κατά πόσο συνεισέφερε ο Θουκυδίδης στη μελέτη της πολιτικής σκέψης. Κεφάλαιο 28 [1.28.1] Ἐπειδὴ δὲ ἐπύθοντο οἱ Κερκυραῖοι τὴν παρασκευήν, ἐλθόντες ἐς Κόρινθον μετὰ Λακεδαιμονίων καὶ ικυωνίων πρέσβεων, οὓς παρέλαβον, ἐκέλευον Κορινθίους τοὺς ἐν Ἐπιδάμνῳ φρουρούς τε καὶ οἰκήτορας ἀπάγειν, ὡς οὐ μετὸν αὐτοῖς Ἐπιδάμνου. * εἰ δέ τι ἀντιποιοῦνται, δίκας ἤθελον δοῦναι ἐν Πελοποννήσῳ παρὰ πόλεσιν αἷς ἂν ἀμφότεροι ξυμβῶσιν ὁποτέρων δ ἂν δικασθῇ εἶναι τὴν ἀποικίαν, τούτους κρατεῖν. ἤθελον δὲ καὶ τῷ ἐν Δελφοῖς μαντείῳ ἐπιτρέψαι. * πόλεμον δὲ οὐκ εἴων ποιεῖν εἰ δὲ μή, καὶ αὐτοὶ ἀναγκασθήσεσθαι ἔφασαν, ἐκείνων βιαζομένων, φίλους ποιεῖσθαι οὓς οὐ βούλονται ἑτέρους τῶν νῦν ὄντων μᾶλλον ὠφελίας ἕνεκα. * οἱ δὲ Κορίνθιοι ἀπεκρίναντο αὐτοῖς, ἢν τάς τε ναῦς καὶ τοὺς βαρβάρους ἀπὸ Ἐπιδάμνου ἀπαγάγωσι, βουλεύσεσθαι πρότερον δ οὐ καλῶς ἔχειν τοὺς μὲν πολιορκεῖσθαι, αὐτοὺς δὲ δικάζεσθαι. * Κερκυραῖοι δὲ ἀντέλεγον, ἢν καὶ ἐκεῖνοι τοὺς ἐν Ἐπιδάμνῳ ἀπαγάγωσι, ποιήσειν ταῦτα *ἔλεγον δὲ+ ἑτοῖμοι δὲ εἶναι καὶ ὥστε ἀμφοτέρους μένειν κατὰ χώραν, σπονδὰς δὲ ποιήσασθαι ἕως ἂν ἡ δίκη γένηται. 1. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με τις λεκτικές αντιθέσεις και αντιστοιχίες Κερκυραίων και Κορινθίων δουλεύοντας αφαιρετικά για να αναδειχθούν οι επαναλήψεις των λέξεων: οἱ Κερκυραῖοι ἐκέλευον Κορινθίους εἰ δὲ μή ἔφασαν οἱ δὲ Κορίνθιοι ἀπεκρίναντο αὐτοῖς πρότερον δ [ἀπεκρίναντο+

13 Κερκυραῖοι δὲ ἀντέλεγον [ἔλεγον δὲ+ 2. Ανατρέχοντας στην τυπολογία του Θουκυδίδη από την ιστοσελίδα να εξηγήσετε: με ποιον τρόπο οι λεκτικές αντιθέσεις βοηθούν στη συνοχή του έργου αντλώντας στοιχεία από το παραπάνω παράδειγμα των Κερκυραίων και Κορινθίων, ποια είναι η σχέση των λεκτικών αντιθέσεων με τη γενικότερη λειτουργία ερμηνείας της ανθρώπινης συμπεριφοράς; 3. Ανοίγετε την ιστοσελίδα. Από το κεφάλαιο: Θουκυδίδης - Περιοδικό: ιστορικά θέματα- Η πολιτική ανάλυση του HOBBES και ο Θουκυδίδης, μελετάτε τα τρία κίνητρα της ανθρώπινης φύσης, τα οποία κατά το νεότερο ιστορικό παρακινούν τα άτομα να μάχονται και να προσπαθεί το καθένα να επιβληθεί του άλλου. Φρησιμοποιώντας χωρία του κειμένου να δείξετε πως αυτά εφαρμόζονται στην περίπτωση Κερκυραίων και Κορινθίων στο κεφάλαιο 28. Από το κεφάλαιο Θουκυδίδης - η επιρροή του Θουκυδίδη στον σύγχρονο κόσμο να καταγράψετε τα ονόματα των ξένων σύγχρονων αναλυτών και τις βασικές τους θέσεις για την διαχρονικότητα του έργου του. 4. Κάνοντας κλικ στον υπερδεσμό: Θουκυδίδης και σύγχρονες διεθνείς σχέσεις.doc διαβάζετε τα κείμενα σε italic και γράφετε ένα κείμενο έως 100 λέξεις για την αξία του Θουκυδίδειου έργου στο σύγχρονο κόσμο. 5. Ανοίγετε το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point. Ετοιμάζετε από δύο έως τρεις διαφάνειες με το προφίλ του Θουκυδίδη ως ιστοριογράφου με διαχρονικό έργο.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Κεφ. 24

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Κεφ. 24 Κεφ. 24 «Τά δε τελευταια πρό τουδε του πολέμου ο δημος αυτων εξεδίωξε τούς δυνατούς, οι δε επελθόντες μετά των βαρβάρων ελήζοντο τούς εν τη πόλει κατά τε γην καί κατά θάλατταν. Οι δε εν τη πόλει όντες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ Δ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤ/ΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: MAΪΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ Α) Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Σχολείο: ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΛΕΜΕΣΟΣ Τάξη: Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Θέμα: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Τόμος 3 ος ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ (ΞΕΝΟΦΩΝ, ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ) Α ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Τόμος 3ος Ομάδα συγγραφής: Κυριακή Διαλησμά Άρης Δρουκόπουλος Ευαγγελία Κουτρουμπέλη Γεράσιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Οι διδακτικοί στόχοι για τη διδασκαλία της εισαγωγής προσδιορίζονται στο βιβλίο για τον καθηγητή, Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. Α Αρχαίο Κείμενο

ΑΡΧΑΙΑ. 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. Α Αρχαίο Κείμενο ΑΡΧΑΙΑ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α Αρχαίο Κείμενο «ιαλιπούσης δ ἡμέρας μάχῃ αὖθις γίγνεται καὶ νικᾷ ὁ δῆμος χωρίων τε ἰσχύι καὶ πλήθει προύχων αἱ τε γυναῖκες αὐτοῖς τολμηρῶς ξυνεπελάβοντο βάλλουσαι ἀπὸ τῶν οἰκιῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στοιχεία εκπαιδευτικού Ονοματεπώνυμο: Μαρκαντωνάτος Δημήτρης Βαθμίδα: Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ειδικότητα: Φιλόλογος E-mail: dmark@acn.gr, dmark@sch.gr Τίτλος μαθήματος: Οι θεσμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙς ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙς International Conference Facilitating the Acquisition and Recognition of Key Competences ΑΡΧΙΚΗ ΙΔΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Προβληματισμός αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Οι ερωτήσεις στη διδασκαλία Α) Η ερώτηση του εκπαιδευτικού Β) Η ερώτηση του μαθητή Α) Η

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών 2.2. Φόρµα Μαθήµατος 2 ης Τηλεδιάσκεψης Το νερό νεράκι Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος και της Κύπρου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα της διδακτικής πρότασης: «Η ανάπτυξη δυναμικών ομάδων και ο ρόλος τους στον ελλαδικό χώρο από το το 1453 έως το 1820».

Θέμα της διδακτικής πρότασης: «Η ανάπτυξη δυναμικών ομάδων και ο ρόλος τους στον ελλαδικό χώρο από το το 1453 έως το 1820». M ί α δ ι δ α κ τ ι κ ή π ρ ό τ α σ η μ ε α ν α ζ ή τ η σ η κ α ι α ξ ι ο π ο ί η σ η ι σ τ ο ρ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ύ α π ό τ ο λ ο γ ι σ μ ι κ ό 2 1 Ε Ν Π Λ Ω Σύντομη περιγραφή: Οι μαθητές/τριες αντλούν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36

ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΘΟΥΚΥ Ι Η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 ΘΕΜΑ: Εγκώμιο των προγόνων, των πατέρων και της σύγχρονης γενιάς. Υποδήλωση του θέματος του Επιταφίου. ΠΡΟΓΟΝΟΙ (Από τη μυθική εποχή ως το τέλος των Περσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

2. Ποιες ήταν οι αποφάσεις της Πρώτης Εθνοσυνέλευσης της Επιδαύρου;

2. Ποιες ήταν οι αποφάσεις της Πρώτης Εθνοσυνέλευσης της Επιδαύρου; συνέχεια τη χρονολογία 1821. Στο χάρτη που ανοίγεται μπροστά σας εντοπίστε τις ενότητες που αναφέρονται στις πολιτικές εξελίξεις στον ευρωπαϊκό και τον ελληνικό χώρο (Η Ευρωπαϊκή Διπλωματία το 1821, Φιλελληνισμός,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Α Λυκείου

Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Α Λυκείου Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Α Λυκείου Ξενοφώντος Αγησίλαος Κεφάλαιο 7, 1 Διδακτική πρόταση: Πόπη Πούγιουρου, Σύμβουλος Φιλολογικών Μαθημάτων Εποπτεία:Λουκία Χατζημιχαήλ, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Μάθημα: Δημιουργικές Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών στην

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιμένης Κυριάκος Καθηγητής Τεχνολογίας Υπ/ντής 3 ου ΓΕΛ Κερατσινίου perimeniskiriakos@windowslive.com Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού Στηρίζει τους μαθητές στην αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ΗΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2008 Ερευνητικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Δημοτικά Σχολεία της Ελλάδος 70 Ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας ( Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πώς και γιατί μετακινούμαστε;

Πώς και γιατί μετακινούμαστε; Πώς και γιατί μετακινούμαστε; Διδακτική πρόταση 1: Συνοπτικό πλαίσιο μετακίνησης και εγκατάστασης Ερωτήματα-κλειδιά Γιατί και πώς μετακινούμαστε από τα πολύ παλιά χρόνια μέχρι σήμερα; Πού μένουμε από τα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Με κόκκινο έχει προστεθεί, µε πράσινο έιναι εντάξει Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε, από τον Ιούνιο του 2010 ένα νέο «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» λειτουργεί και στη Χαλκίδα. Στο Φροντιστήριό μας, κάνοντας χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση

Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση Tο φαινόμενο της ανάγνωσης προσεγγίζεται ως ολική διαδικασία, δηλαδή ως λεξιλόγιο, ως προφορική έκφραση και ως κατανόηση. ημήτρης Γουλής Πρώτη Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002

37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002 37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, «ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ» ΤΑΞΗ: Γ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Αρετή Πότσιου, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: Νίκος Κοκκινάκης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Ελισάβετ Μαυρουδή 3ο Γυμνάσιο Ρόδου Εργαστηριακή Συνεδρία - Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η ιδέα Η θέση και ο ρόλος της γυναίκας στο κοινωνικό σύνολο διαφοροποιείται από κοινωνία σε κοινωνία και από εποχή σε εποχή. Είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς,

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σχέδιο Διδασκαλίας Τάξη: Β Γυμνασίου Μάθημα: Νεοελληνική Γλώσσα Θέμα: Η συνοχή ενός ευρύτερου Κειμένου Διάρκεια: Μία περίοδος Στην τέταρτη ενότητα ο προγραμματισμός προβλέπει έξι περιόδους. Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Στόχοι Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2009. Κλάδος: ΠΕ 02 Φιλολόγων ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2009. Κλάδος: ΠΕ 02 Φιλολόγων ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2009 Κλάδος: ΠΕ 02 Φιλολόγων ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Ερώτημα 1 Ο α) Στόχοι - να γνωρίσουν οι μαθητές το στρατηγικό σχέδιο του Περικλή και να το εντάξουν στο ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν τα φύλλα εργασίας : ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ. Επιμορφώτρια : Κατερίνα Μούρτζινου ΠΕ2

Ακολουθούν τα φύλλα εργασίας : ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ. Επιμορφώτρια : Κατερίνα Μούρτζινου ΠΕ2 ΣΧΟΛΕΙΟ: ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Επιμορφώτρια : Κατερίνα Μούρτζινου ΠΕ2 ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : Σιμοπούλου Παρασκευή ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΞΗ: Α Λυκείου ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θουκυδίδη Ιστορία, Βιβλίο Α, Κεφ. 26

Διαβάστε περισσότερα

Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα. Γεωγραφία Γλώσσα Ερευνώ και Ανακαλύπτω ΤΠΕ

Οι συγκοινωνίες στην Ελλάδα. Γεωγραφία Γλώσσα Ερευνώ και Ανακαλύπτω ΤΠΕ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Οι συγκοινωνίες» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αρχαία από μετάφραση (Ο τόπος και οι άνθρωποι Ανθολόγιο) 1. Τίτλος Μαθήματος: Η κατοικία των αρχαίων Ελλήνων.

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αρχαία από μετάφραση (Ο τόπος και οι άνθρωποι Ανθολόγιο) 1. Τίτλος Μαθήματος: Η κατοικία των αρχαίων Ελλήνων. ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Αρχαία από μετάφραση (Ο τόπος και οι άνθρωποι Ανθολόγιο) Περιγραφή Μαθήματος 1. Τίτλος Μαθήματος: Η κατοικία των αρχαίων Ελλήνων. 2. Λογισμικό Χρησιμοποιούμενες Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ Η/Υ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ανθολόγιο: Αρχαία Ελλάδα, ο τόπος και οι άνθρωποι

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ Η/Υ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ανθολόγιο: Αρχαία Ελλάδα, ο τόπος και οι άνθρωποι 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕ Η/Υ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ανθολόγιο: Αρχαία Ελλάδα, ο τόπος και οι άνθρωποι ΣΧΟΛΕΙΟ: 2 ο Γυμνάσιο Μαλακοπής Θεσσαλονίκης ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ- ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ- ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ»

ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ- ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ- ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ» ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε ΤΑΞΗ- ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ- ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ» Παπανδρέου Σταυρούλα Β Γενική Αρ.Μητρώου: 1. Μάθηµα ιδακτική ενότητα Η διδακτική ενότητα αφορά τις αλλαγές στην επιφάνεια της γης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών

Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης Αθήνα, Ιούνιος 2014 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ... 3 1.1 Η εξέταση... 3 2 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστημα Αναζήτησης Εργασίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστημα Αναζήτησης Εργασίας Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστημα Αναζήτησης Εργασίας Υλοποίηση: Omega Technology Η Πράξη «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» υλοποιείται στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, 1,1,27-28 Ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ ἠγγέλθη τοῖς τῶν Συρακοσίων στρατηγοῖς οἴκοθεν ὅτι φεύγοιεν ὑπὸ τοῦ δήμου. Συγκαλέσαντες οὖν τοὺς ἑαυτῶν στρατιώτας Ἑρμοκράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης ΠΣ Helpdesk για τους τελικούς χρήστες

Οδηγός Χρήσης ΠΣ Helpdesk για τους τελικούς χρήστες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Οδηγός Χρήσης ΠΣ Helpdesk για τους τελικούς χρήστες Έκδοση 4.0 - Ιανουάριος 2014 Σύνταξη:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Γ Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Εργασίας Μαθητή Τίτλος: Γίνομαι Ερευνητής/Ερευνήτρια

Φύλλο Εργασίας Μαθητή Τίτλος: Γίνομαι Ερευνητής/Ερευνήτρια Φύλλο Εργασίας Μαθητή Τίτλος: Γίνομαι Ερευνητής/Ερευνήτρια Τάξη: Γ Γυμνασίου Ενότητα: Επικοινωνώ και Συνεργάζομαι σε Διαδικτυακά Περιβάλλοντα Λύνω Προβλήματα με Υπολογιστικά Φύλλα Μάθημα: Επεξεργασία Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2005. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2005. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ Ο ΥΣΣΕΑΣ 2005 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΦΟΡΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 (συµπληρώνεται από τους ασκάλους)

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα Σύστημα Διαχείρισης Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήσης Εκπαιδευόμενου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα τηλ.: 210-3689381, 210-3689354 fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΣ Φωτίζοντας τη διδασκαλία: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2013 Μπιλιούρη Αργυρή Δ/ντρια 5 ου Δημ.Σχ.Ναυπλίου ΜSc Διδακτική Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Ε. Κολέζα Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία; Είναι μια θεώρηση της διδασκαλίας που βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι δάσκαλοι πρέπει να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στη

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1) Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Παιχνίδι με τα γράμματα και τα ζώα» 2) Θέμα : Διαθεματική δραστηριότητα για επανάληψη και τον διαχωρισμό των γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανθρωπογενές περιβάλλον» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ ΜΟΤΔΑΝΙΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΓΕΩΓΡΑΥΙΑ ΣΑΞΗ Σ ΕΝΟΣΗΣΑ: Η ΘΕΗ ΣΗ ΑΙΑ ΣΗ ΓΗ. ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Βασίλης Μισαηλίδης

ΚΕ ΜΟΤΔΑΝΙΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΓΕΩΓΡΑΥΙΑ ΣΑΞΗ Σ ΕΝΟΣΗΣΑ: Η ΘΕΗ ΣΗ ΑΙΑ ΣΗ ΓΗ. ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Βασίλης Μισαηλίδης ΚΕ ΜΟΤΔΑΝΙΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΓΕΩΓΡΑΥΙΑ ΣΑΞΗ Σ ΕΝΟΣΗΣΑ: Η ΘΕΗ ΣΗ ΑΙΑ ΣΗ ΓΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Βασίλης Μισαηλίδης ΕΠΙΜΟΡΥΟΤΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ: Νίκος Κουμπούρης Φρήστος Βαγιάννης Ραλλιώ Αδαμίδου ΜΑΡΣΙΟ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α Λυκείου Χρόνος εξέτασης: 2 ώρες και 30 λεπτά ΜΕΡΟΣ Α (20 μονάδες) Να απαντήσετε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και στις δύο (2) ερωτήσεις. 1. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

Mία πρόταση για το μάθημα των αρχαίων ελληνικών από το πρωτότυπο

Mία πρόταση για το μάθημα των αρχαίων ελληνικών από το πρωτότυπο Mία πρόταση για το μάθημα των αρχαίων ελληνικών από το πρωτότυπο Θέμα: Επεξεργασία λεξιλογίου με τη βοήθεια ηλεκτρονικών λεξικών Εισαγωγή: η επεξεργασία του λεξιλογίου των ενοτήτων στο μάθημα της αρχαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Στο τρίτο άρθρο αυτής της σειράς, η οποία αποτελεί μια πρώτη, μικρή απάντηση στις ανάγκες των εκπαιδευτών του σεμιναρίου της 12 ης & 13 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 Τίτλος παρέμβασης: «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» (Α 1.1) Χρόνος διάρκεια: 1 διδακτική ώρα. Τάξη: Α Γυμνασίου Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα