ΦΟΡΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΟΡΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΦΟΡΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στοιχεία εκπαιδευτικού Ονοματεπώνυμο: Μαρκαντωνάτος Δημήτρης Βαθμίδα: Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ειδικότητα: Φιλόλογος Τίτλος μαθήματος: Οι θεσμοί της αθηναϊκής πολιτείας Σύνοψη: Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τους κυριότερους θεσμούς στους οποίους στηρίχθηκε η αθηναϊκή πολιτεία κατά την κλασική περίοδο. Οι μαθητές καλούνται να αναζητήσουν μόνοι τους τις απαραίτητες πληροφορίες στο Διαδίκτυο και να συνθέσουν την εικόνα του αθηναϊκού κράτους κατά την κλασική εποχή. Ο διδάσκων καθοδηγεί τους μαθητές και παρεμβαίνει στην έρευνά τους με ερωτήσεις, επεξηγήσεις και διευκρινήσεις, όμως η άντληση και, εν συνεχεία, η αξιοποίηση του υλικού γίνεται κυρίως από τους ίδιους τους μαθητές. Σκοπός και μαθησιακοί στόχοι: Στο μάθημα αυτό επιδιώκεται: - να έλθουν οι μαθητές σε επαφή με τους κυριότερους θεσμούς που στήριζαν τη λειτουργία της αθηναϊκής δημοκρατίας στην κλασική εποχή - να αντιληφθούν τη σημασία τους ως συστατικά ενός εξαιρετικά προηγμένου πολιτικού συστήματος - να συναισθανθούν κάποιες ομοιότητες και διαφορές με το σημερινό πολιτικό σύστημα της έμμεσης δημοκρατίας - να καλλιεργήσουν τη δεξιότητα της έρευνας αναζήτησης με ηλεκτρονικά μέσα Περιεχόμενο Γνωστικό/ά αντικείμενο: Ιστορία, Αρχαία Ελληνικά Τάξη: Α Γυμνασίου, Α Λυκείου Hλικία/-ες μαθητών: Περιοχή/-ές του αναλυτικού προγράμματος Ιστορία, κλασική εποχή Διδακτική/-ές ενότητες Η αθηναϊκή δημοκρατία, Οι θεσμοί της αθηναϊκής πολιτείας Έννοιες λεξιλόγιο δημοκρατία, εκκλησία του δήμου, θεωρικά, βουλή, λειτουργίες Παιδαγωγικές αρχές & μέθοδοι: αρχή της εποπτείας, ατομική αναζήτηση και μάθηση (drill and learn), συνεργατική μέθοδος Προετοιμασία Προαπαιτούμενες γνώσεις μαθητών: Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν τη διάρθρωση των ιστορικών περιόδων της αρχαιότητας και να αντιλαμβάνονται τις βασικές διαφορές ανάμεσα στα πολιτεύματα (μοναρχία, ολιγαρχία, δημοκρατία κλπ.) Προετοιμασία καθηγητή: Ο διδάσκων πρέπει να έχει σχεδιάσει μια πορεία μαθήματος βάσει της οποίας θα καθοδηγήσει τους μαθητές στην έρευνά τους με κατάλληλες διευκρινήσεις και ερωτήσεις Προετοιμασία μαθητών: Οι μαθητές θα καθίσουν μπροστά στους Η/Υ ανά 2 (στην ανάγκη ανά 3). Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη 1

2 Δραστηριότητες Δραστηριότητες στην τάξη: Ο διδάσκων εισάγει τους μαθητές στον τόπο και την εποχή και εξηγεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αθηναϊκής πολιτείας, όπως αυτή διαμορφώθηκε σταδιακά στην πορεία του 5 ου π.χ. αιώνα. Στη συνέχεια ζητεί από τα παιδιά να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΙΜΕ (www.ime.gr) και να επιλέξουν την κλασική εποχή και τον τομέα της πολιτικής ζωής. Κατόπιν θέτει ερωτήματα σχετικά με το υπό συζήτηση αντικείμενο (ποιο ήταν το κορυφαίο όργανο της αθηναϊκής δημοκρατίας, πως λειτουργούσαν τα δικαστήρια, τι ήταν τα θεωρικά και οι λειτουργίες κλπ.) και οι μαθητές αναζητούν τις απαντήσεις στην κατάλληλη περιοχή του δικτυακού τόπου που ερευνούν. Οι απαντήσεις ανακοινώνονται στην αίθουσα και συζητούνται με καθοδήγηση του καθηγητή, ο οποίος φροντίζει για τη σύνδεση της απάντησης με την επόμενο ερώτηση. Με αυτό τον τρόπο ολοκληρώνεται η διαδικασία και ανατίθενται σχετικές εργασίες. Δραστηριότητες εκτός τάξης: Το εν λόγω μάθημα μπορεί να συνδυαστεί με μια επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά (για τους μαθητές της Αθήνας), όπου οι μαθητές θα γνωρίσουν εκ του σύνεγγυς τους αυθεντικούς χώρους, όπου λειτούργησαν τα όργανα της αθηναϊκής δημοκρατίας Εργασίες για το σπίτι + δραστηριότητες επέκτασης: Είναι δυνατόν να ανατεθούν στους μαθητές σύντομες συνθετικές εργασίες (οι οποίες θα εκπονηθούν από ομάδες των 3-4 μαθητών) με θέματα όπως: 1. Η δικαστική λειτουργία στην αθηναϊκή δημοκρατία 2. Ο Αριστοτέλης για τους θεσμούς της αθηναϊκής πολιτείας (με παραπομπή σε μετάφραση της «Αθηναίων πολιτείας» του Αριστοτέλη» 3. Ο θεσμός του οστρακισμού. 4. Κοινοβούλιο Εκκλησία του Δήμου: Ομοιότητες και Διαφορές 5. Το θέατρο στην υπηρεσία της δημοκρατίας Ερωτήσεις/θέματα για συζήτηση: Μερικά θέματα προς συζήτηση μπορεί να είναι τα ακόλουθα: π.χ.: Η γενέθλια χρονιά της δημοκρατίας 2. Η συμβολή της προσωπικότητας του Περικλή στην εδραίωση της αθηναϊκής δημοκρατίας 3. Σχολιασμός του θεσμού των λειτουργιών και των θεωρικών. Υπάρχουν ανάλογοι θεσμοί σήμερα; 4. Η ναυτικής ισχύς ως στυλοβάτης της αθηναϊκής δημοκρατίας 5. Η σχέση της Αθήνας με τους συμμάχους της. Συζητείστε το θέμα επιχειρώντας παραλληλισμούς με τη σύγχρονη εποχή Οργάνωση της ομάδας: Η οργάνωση των μαθητών σε ομάδες καλό είναι να αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των ίδιων των παιδιών και να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες ικανότητες κάθε μαθητή ξεχωριστά. Χώρος και συνθήκες δραστηριοτήτων: Αίθουσα πληροφορικής με Η/Υ συνδεδεμένους στο Διαδίκτυο (1 Η/Υ για κάθε 2 μαθητές) Μέσα & υλικό Εξοπλισμός & μέσα: Υπολογιστές με σύνδεση στο Διαδίκτυο Έντυπο υλικό: Σχολικό εγχειρίδιο Διαδικτυακοί τόποι για καθηγητή/μαθητές: (Δικτυακός τόπος του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού) Εκτιμώμενη διάρκεια 2 διδακτικές ώρες Προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν και πιθανές λύσεις: Είναι απαραίτητη η διακριτική επιτήρηση των μαθητών, ώστε η συμμετοχή να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και να παρακολουθούν όλοι οι μαθητές την υπό εξέταση ιστοσελίδα. Ο διδάσκων πρέπει να είναι προετοιμασμένος για κάθε ενδεχόμενο, όπως π.χ. το να μην λειτουργεί τη δεδομένη στιγμή το Διαδίκτυο. Για κάθε άλλο πιθανό τεχνικό πρόβλημα, μια προσυνεννόηση με τον υπεύθυνο του εργαστηρίου Πληροφορικής μπορεί να είναι σωτήρια. Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη 2

3 Αξιολόγηση Αξιολόγηση μαθητών: Επισυνάπτεται σύντομο φύλλο εργασίας Αξιολόγηση μαθήματος: Η παρατήρηση της συμμετοχής και του ενδιαφέροντος των μαθητών αποτελεί, εν πολλοίς, κριτήριο για την επιτυχή ή μη έκβαση του μαθήματος. Χρήσιμη βιβλιογραφία: 1. Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών 2. Αρχαία Ελληνική ιστορία, U. Wilcken, Eκδόσεις Παπαζήση 3. Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος, J.B.Bury & R.Meiggs, Εκδόσεις Καρδαμίτσα 4. Ο Νόμος στην Ελληνική σκέψη, J.de Romilly, Εκδόσεις «Το άστυ» 5. Αριστοτέλους, Αθηναίων Πολιτεία (Εκδόσεις «Ζαχαρόπουλος» με εισαγωγή και μετάφραση) Bοηθητικό υλικό: Ακολουθεί φύλλο αξιολόγησης Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη 3

4 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Να τοποθετήσετε σε χρονολογική σειρά τα ακόλουθα ονόματα Αθηναίων πολιτικών (ξεκινώντας από τον παλιότερο) Περικλής, Κίμων, Κλεισθένης, Εφιάλτης, Σόλων, Κλέων Ποια ήταν τα βασικά δικαστήρια της αθηναϊκής πολιτείας; Να αναφερθείτε συνοπτικά στο καθένα από αυτά. Τι ήταν οι λειτουργίες; Να αναφέρετε τις σπουδαιότερες λειτουργίες και, κατά την κρίση σας, να τις κατατάξετε στον ακόλουθο πίνακα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ Τι γνωρίζετε για α) τα θεωρικά β) τον οστρακισμό Να σχολιάσετε τη φράση του Θουκυδίδη για τον Περικλή «ἐγίγνετό τε λόγῳ μὲν δημοκρατία, ἔργῳ δὲ ὑπὸ τοῦ πρώτου ἀνδρὸς ἀρχὴ» (Θουκ. Β 65). Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη 4

5 Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, η σημαντικότερη διαφορά της αθηναϊκής δημοκρατίας από τη σύγχρονη κοινοβουλευτική δημοκρατία; Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη 5

Η ΕΙΚΟΝΑ ΩΣ ΑΦΟΡΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ: ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ

Η ΕΙΚΟΝΑ ΩΣ ΑΦΟΡΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ: ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 229 Η ΕΙΚΟΝΑ ΩΣ ΑΦΟΡΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ: ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ Μαϊστρέλλης Στρατής Δ.φ., Φιλόλογος,

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Τα πολιτεύματα και το Σύνταγμα

Τα πολιτεύματα και το Σύνταγμα Τα πολιτεύματα και το Σύνταγμα Καγιόγλου Φωτεινή Καθηγήτρια Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, ΠΕ 13, Γυμνάσιο Κρόκου, αποσπασμένη στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ISSN 1792-7102 Τεύχος 97-98 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ISSN 1792-7102 Τεύχος 97-98 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ISSN 1792-7102 Τεύχος 97-98 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΟΛΙΑ 1. Βώρος Φανούριος, Επίπεδα ωριμότητας γνώσης γνώμης: χρήσιμη, νομίζω, σπουδή για όσες / όσους έχουν έργο κύριο τη διδασκαλία για οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή E2-Λογισμικό Χρήση Λογισμικών για την διδασκαλία Αρχών Οικονομικής Θεωρίας ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ για

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΠΕ και Αρχαία Ελληνικά Γ Λυκείου: Και όμως ταιριάζουν!»

«ΤΠΕ και Αρχαία Ελληνικά Γ Λυκείου: Και όμως ταιριάζουν!» «ΤΠΕ και Αρχαία Ελληνικά Γ Λυκείου: Και όμως ταιριάζουν!» Ταγτεβερενίδης Παύλος Φιλόλογος, Υποδιευθυντής 2 ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης 2lykkoza@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Χρήση των ΤΠΕ και Αρχαία Ελληνικά επιπέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΕΠΕ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ.2.Α ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Δημητρίου Γ. Κούρτη ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μικρασιατική Καταστροφή

ΣΕΝΑΡΙΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μικρασιατική Καταστροφή ΣΕΝΑΡΙΟ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μικρασιατική Καταστροφή ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΕΒΕΝΤΕΚΙ ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΜΑ: «Μία ιστοεξερεύνηση για τη Μικρασιατική

Διαβάστε περισσότερα

«Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση»

«Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Όψεις της καθημερινής ζωής στην Αθήνα της κλασικής εποχής: Διδακτική πρόταση με διαθεματικές προεκτάσεις για διδασκαλία της Ιστορίας Α Γυμνασίου στο πλαίσιο του προγράμματος Ψηφιακή τάξη» Ευαγγελία Ψυχογυιού

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Αρχαία Ελληνικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Αρχαία Ελληνικά Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα

Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα Δημιουργία δραστηριοτήτων με πολυμέσα A. Μπελεχάκη 1, K. Περτσινίδου 2 abele@sch.gr, corinna.pertsinidou@gmail.com 1 2o Γυμνάσιο Μελισσίων Αττικής 2 1 ο Γυμνάσιο Γέρακα Αττικής Περίληψη Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

"1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ"

1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 239 "1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ" Μπάλας Κων/νος Φιλόλογος - Επιμορφωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 21-0040_TEXNOLOGIA_A_GYM.indd 1 1/22/13 11:30 AM ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Συγγραφέας: ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: υπευθυνοσ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Νέα Ελληνικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Νέα Ελληνικά Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Μέση Γενική Εκπαίδευση

Ιστορία Μέση Γενική Εκπαίδευση Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Ιστορία Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013 2014 Αύγουστος 2013 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΜΑΘΗΣΗ» ΔΥΟ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Διδασκαλία Συνεργασία με γονείς Δραστηριότητες ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1963 Ηράκλειο 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

προστατευόμενες περιοχές

προστατευόμενες περιοχές ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ προστατευόμενες περιοχές Οδηγός για τον εκπαιδευτικό ΛΥΚΕΙΟ Έργο: Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τις προστατευόμενες περιοχές Το Εκπαιδευτικό Υλικό «Προστατευόμενες περιοχές» εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερη. Σύγχρονη Ιστορία

Νεότερη. Σύγχρονη Ιστορία Νεότερη & Σύγχρονη Ιστορία Γ Γυμνασίου Από το Διαφωτισμό μέχρι τον 20ο αιώνα σχέδια μαθήματος προτάσεις διδασκαλίας Φάνη Πίττα sxediomathimatos.gr online publishing Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou EAAHNIKH.l1HMOKPATIA ITacpa 27/12/2010 llaneiiiethmio llatpqn EXOl\.H AN0POlliETIKON & KOINONIKON ElliETHMON TMHMA ~IAOAOriAE OMMA EEOTEPIKHE A8IOAOrHEHE IIPO"E Tov ITp608po 'lou T).tf]).tacoc;

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση Γενική Εκπαίδευση MACROMEDIA FLASH 8

Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση Γενική Εκπαίδευση MACROMEDIA FLASH 8 Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο MACROMEDIA FLASH 8 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΞΓ Ο τόμος αυτός, 1 με τίτλο Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών, αποτελεί εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Τσιάγκα Μαργαρίτα

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Τσιάγκα Μαργαρίτα «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου: Μια φεμινίστρια του 19ου αι.». Διδακτικό σενάριο με χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Πληροφορική Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Πληροφορική Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Διδυμοτείχου 14, 104 44 Αθήνα Τηλ/Fax: 210-5138873 κιν.: 6977749143 E-mail: info@sygeke.gr TsatirisB@aua.gr, Αθήνα 15-3-2011 Αρ. Πρωτ.: 20 ΘΕΜΑ: Η θέση του Συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα:

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. ΕΔΡΑ: Α Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3. Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3. Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα