Το πάθημα ενός ψεύτη: Ένα παράδειγμα διδασκαλίας λατινικών στην Γ λυκείου με αξιοποίηση των ΤΠΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το πάθημα ενός ψεύτη: Ένα παράδειγμα διδασκαλίας λατινικών στην Γ λυκείου με αξιοποίηση των ΤΠΕ"

Transcript

1 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ Το πάθημα ενός ψεύτη: Ένα παράδειγμα διδασκαλίας λατινικών στην Γ λυκείου με αξιοποίηση των ΤΠΕ Ιωσηφίδου Ειρήνη Φιλόλογος, eirini Περίληψη Η θέση που κατέχουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην εκπαίδευση και η εφαρμογή τους στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων αποτελεί σήμερα ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα προς διερεύνηση. Η παρούσα εισήγηση ασχολείται με την ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία των Λατινικών με στόχο την αποτελεσματικότερη μάθηση. Το προτεινόμενο παράδειγμα καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο διδασκαλίας της 24ης διδακτικής ενότητας (λεξιλόγιο, συντακτική και γραμματική ανάλυση, πραγματολογικά στοιχεία, μετάφραση και αξιολόγηση) και υλοποιείται με την αξιοποίηση του power point, του λογισμικού hot potatoes και του διαδικτύου. Αναμφισβήτητα, οι ΤΠΕ καθιστούν τη διδασκαλία μιας νεκρής γλώσσας ελκυστική για τους μαθητές, καθώς προσφέρουν τη δυνατότητα για εξερεύνηση και αυτενέργεια κατά την ανακάλυψη της γνώσης. Επιπροσθέτως, ενισχύεται η κοινωνικοποίηση με την ομαδοσυνεργατική και αλληλοδιδακτική μάθηση. Λέξεις κλειδιά: ΤΠΕπικοινωνίας και λατινική γλώσσα, power point. 1. Εισαγωγή Σήμερα, η εξοικείωση των μαθητών με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές αποτελεί επιταγή της νέας εποχής, καθώς η χρήση του Η/Υ διευρύνεται σε ολοένα και περισσότερους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Καθίσταται, επομένως, αναγκαία η εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση. Οι πρώτες απόπειρες εισαγωγής των ΤΠΕ στην ελληνική εκπαίδευση χαρακτηρίζονταν από έλλειψη σοβαρού σχεδιασμού (Κουτσογιάννης, 1998; Κουτσογιάννης, 2000). Σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών οι εκπαιδευτικοί τείνουν να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ σύμφωνα με το παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό μοντέλο (Κουτσογιάννης, 2001; Demetriadis et al., 2003), διότι δεν προηγήθηκε κατάλληλη επιμόρφωση ώστε να διαφοροποιηθούν οι παραδοσιακοί ρόλοι των εκπαιδευτικών και των μαθητών (Σολομωνίδου, 2001). Ο εκπαιδευτικός διαδραματίζει τον πιο καθοριστικό ρόλο στην επιτυχημένη εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Μιχαηλίδου-Ευρυπίδου, 1996; Μπίκος, 1995; Fullan, 1993). Η επιμόρφωση, επομένως, των εκπαιδευτικών πρέπει να αποσκοπεί αφενός στην τεχνολογική τους κατάρτιση, αφετέρου στην επιμόρφωσή τους ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1092 αναφορικά με την παιδαγωγική αξιοποίηση των Η/Υ στη διδασκαλία (Davis & Tearle, 1998). Η αξιοποίηση του Η/Υ στη διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων προσφέρει πλεονεκτήματα στον εκπαιδευτικό και στο μαθητή, διότι συμβάλλει στην καλύτερη αφομοίωση της γνώσης, αλλά και οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία και ενισχύεται η μαθητοκεντρική διδασκαλία. Δυστυχώς, το ποσοστό των εκπαιδευτικών που έχει αποδεχτεί τον Η/Υ ως χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο παραμένει μικρό (Μιχαηλίδου-Ευρυπίδου, 1996). Απαιτείται, επομένως, ο εκπαιδευτικός να γίνει καθοδηγητικός, ενισχύοντας τους μαθητές να ανακαλύψουν μόνοι τους τη γνώση, παρέχοντάς τους βοήθεια όποτε τη χρειάζονται (Vygotsky, 1988). 2. Το παράδειγμα 2.1 Γενική παρουσίαση Πρόκειται για ένα σενάριο μαθήματος 3 διδακτικών ωρών και αποτελεί παράδειγμα ένταξης των ΤΠΕ στην παραδοσιακή διδασκαλία. Αφορά τη γλωσσική διδασκαλία της 24ης ενότητας των Λατινικών Γ Λυκείου θεωρητικής κατεύθυνσης: «Το πάθημα ενός ψεύτη» και στοχεύει στην αξιοποίηση των κριτικών ικανοτήτων που έχουν οι μαθητές, ώστε να προσεγγίσουν αποτελεσματικότερα τη λατινική γλώσσα. Η σημασία της κριτικής σκέψης στη διδακτική πράξη είναι βάση ενός γενικότερου παιδαγωγικού κινήματος, γιατί με αυτήν καλλιεργούνται ουσιαστικά οι γνωστικές δεξιότητες (Ματσαγγούρας, 2007). Αναμφισβήτητα, οι ΤΠΕ καθιστούν τη διδασκαλία μιας νεκρής γλώσσας ελκυστική για τους μαθητές διότι προσφέρουν τη δυνατότητα για εξερεύνηση και αυτενέργεια κατά την ανακάλυψη της γνώσης και ταυτόχρονα συμβάλλουν στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους. Έτσι, ενισχύεται η κοινωνικοποίηση με την ομαδοσυνεργατική και αλληλοδιδακτική μάθηση (Ματσαγγούρας, 2001) και όλοι οι μαθητές συνεισφέρουν ανάλογα με τις δεξιότητές τους στη διαμόρφωση του μαθήματος με αποτέλεσμα να ενισχύονται θετικά και οι πιο αδύνατοι μαθητές. 2.2 Καθορισμός εκπαιδευτικών στόχων Η σαφής διατύπωση των στόχων της διδακτικής ενότητας αποτελεί πρωταρχική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας (Mager, 1985). Οι στόχοι τους οποίους θα θέσουμε στη συγκεκριμένη διδακτική ενότητα είναι οι εξής: Σε επίπεδο γνώσεων: Να αναγνωρίζουν τις καταλήξεις της υποτακτικής παρακειμένου και υπερσυντελίκου. Να αντιληφθούν τις διαφορές μεταξύ χρονικού και ιστορικού συνδέσμου cum. Να κατακτήσουν το λεξιλόγιο και τα συντακτικά φαινόμενα της 24ης διδακτικής ενότητας. Σε επίπεδο ικανοτήτων: ΜΕΡΟΣ Β - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

3 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ Να διακρίνουν τα διαφορετικά είδη προτάσεων π υ εισάγονται με τ σύνδεσμο cum. Να χρησιμοποιούν το internet ώστε να βρίσκουν τις πληροφορίες που χρειάζονται. Να εφαρμόζουν σωστά τους νέους τύπους της υποτακτικής που έχουν διδαχθεί όταν επιλύουν τις ασκήσεις εμπέδωσης. Σε επίπεδο στάσεων: Να απομυθοποιήσουν την παντοκρατορία του βιβλίου και να ενθαρρυνθούν να χρησιμοποιούν και άλλα μέσα (Η/Υ, internet κ.α.) όσον αφορά τις πηγές γνώσης τους. Να εκτιμήσουν την αξία των ΤΠΕ στη διδασκαλία των λατινικών και κατ επέκταση όλων των σχολικών μαθημάτων. 2.3 Προτεινόμενη πορεία διδασκαλίας 1η ώρα Στην αίθουσα του εργαστηρίου οι μαθητές χωρισμένοι σε δυάδες χρησιμοποιούν τους Η/Υ ώστε να γράψουν δύο παραγράφους με βιογραφικά στοιχεία για δύο Ρωμαίους πολίτες. Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους υπερσυνδέσμους που έχει διαλέξει ο εκπαιδευτικός ή να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε άλλη πηγή επιθυμούν από το διαδίκτυο. Ακόμη, θα πρέπει να τοποθετήσουν στο κείμενό τους μια σχετική εικόνα. Αφού εκτυπώσουν το κείμενό τους θα ακολουθήσει συζήτηση σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνάς τους στην ολομέλεια της τάξης. Έτσι, οι μαθητές παίρνουν μια πρώτη γεύση για το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούν. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός μοιράζει το πρώτο φύλλο εργασίας που περιλαμβάνει τη μετάφραση του άγνωστου λεξιλογίου του κειμένου και προβάλλει τις διαφάνειες που έχει ετοιμάσει στον Η/Υ με πρόγραμμα power point μέσω του προτζέκτορα. Οι μαθητές από την πρώτη διαφάνεια πληροφορούνται τον τίτλο της ενότητας που θα διδαχθούν και αισθάνονται οικεία καθώς ήδη γνωρίζουν πληροφορίες για τη ζωή των δυο ηρώων. Στην επόμενη διαφάνεια οι μαθητές βλέπουν την πρώτη περίοδο του κειμένου και προσπαθούν να την χωρίσουν σε προτάσεις (κύριες και δευτερεύουσες). Μετά από κάθε σωστή απάντηση των μαθητών προβάλλεται στη διαφάνεια η επαλήθευση. Αμέσως μετά ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να κάνουν συντακτική αναγνώριση των όρων της πρότασης καθοδηγώντας τους ως προς τη σειρά των όρων που θα αναγνωρίσουν. Στο σημείο αυτό ο εκπαιδευτικός τους ζητά να προσπαθήσουν να μεταφράσουν την πρόταση με τη σειρά των λέξεων στηριζόμενοι στη σύνταξη και συμβουλευόμενοι το έντυπο υλικό που τους έχει διανεμηθεί. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να γίνει συντακτική αναγνώριση και μετάφραση όλων των προτάσεων. Κάθε φορά που κάποιος μαθητής απαντά σωστά, δίνεται η επαλήθευσή της στον τοίχο ή τον πίνακα. Σε περίπτωση, όμως, που δοθεί κάποια λάθος απάντηση, τότε ο εκπαιδευτικός οφείλει να ενισχύσει το μαθητή δίνοντάς του κάποια βοήθεια ώστε να βρει μόνος του τη σωστή απάντηση. ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

4 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ η ώρα Στη δεύτερη διδακτική ώρα ο εκπαιδευτικός θα παρουσιάσει ένα power point στο οποίο θα παρουσιάζεται περιληπτικά το μάθημα με μορφή κόμικς. Έχει καταδειχθεί ότι τα ψηφιακά κόμικς αποτελούν εναλλακτικό τρόπο διδασκαλίας και συμβάλλουν θετικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, αφού η προστιθέμενη αξία τους είναι η πρωτοτυπία, η προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών, η χαρά, η διέγερση της φαντασίας, η βιωματικότητα και η καλλιέργεια των καλλιτεχνικών ανησυχιών του μαθητή (Βασιλακοπούλου κ.α., 2008). Οι μαθητές θα συμμετάσχουν ενεργά στην ανάγνωση του κόμικς. Θα γίνει, επομένως, σύνδεση με το προηγούμενο μάθημα, αλλά και ανακεφαλαίωση του περιεχόμενου του προηγούμενου μαθήματος. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός θα παρουσιάσει ένα δεύτερο power point στο οποίο μέσα από εύκολες ασκήσεις σαν παιχνίδι θα διδάξει τη θεωρία γραμματικής της ενότητας. Οι ίδιοι οι μαθητές θα προσπαθήσουν να βρουν τον κανόνα σχετικά με το πώς δημιουργούνται οι τύποι αυτοί. Αρχικά θα υπάρχουν ρήματα με καταλήξεις ήδη γνωστές αλλά και άγνωστες στους μαθητές. Στις τελευταίες διαφάνειες θα υπάρχουν παραδείγματα εφαρμογής των νέων γραμματικών τύπων μέσα σε προτάσεις. Αυτή θα είναι η γέφυρα για να διδαχθούν και να κατανοήσουν στην πράξη οι μαθητές μια κατηγορία δευτερευουσών χρονικών προτάσεων που εκφέρονται με τους χρόνους που διδάχθηκαν πριν από λίγο. Εν συνεχεία οι μαθητές θα ανοίξουν από την επιφάνεια εργασίας του Η/Υ το φάκελο που περιλαμβάνει τα αρχεία που θα χρειαστούν. Οι μαθητές συνεργαζόμενοι ανά δυάδες χωρίς να βαθμολογηθούν θα λύσουν τέσσερις ασκήσεις εμπέδωσης, οι οποίες είναι σχεδιασμένες με το ελεύθερο λογισμικό hot potatoes και αφορούν τη θεωρία που διδάχθηκαν πριν από λίγο. Μέσα από ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης και συμπλήρωσης κενών οι μαθητές εμπεδώνουν τη θεωρία με ευχάριστο τρόπο και την εφαρμόζουν στην πράξη. Κάθε φορά που θα απαντούν σωστά θα επιβραβεύονται, ενώ όταν δίνουν λάθος απάντηση θα παίρνουν ανατροφοδότηση ώστε να προσπαθήσουν να βρουν τη σωστή απάντηση. 3η ώρα Στην τελευταία διδακτική ώρα της συγκεκριμένης ενότητας των Λατινικών θα ζητηθεί από τους μαθητές να εκφράσουν τυχόν απορίες που τους έχουν δημιουργηθεί. Οι απαντήσεις δε θα δοθούν από τον εκπαιδευτικό, αλλά θα γίνει προσπάθεια να εκμαιευθούν οι σωστές απαντήσεις μέσα από τη συζήτηση με τους μαθητές. Με τον τρόπο αυτό και μέσα από την ενεργή συμμετοχή των μαθητών θα διαλευκανθούν όλα τα σκοτεινά σημεία και οι μαθητές θα αισθανθούν ικανοποίηση όταν θα κατανοήσουν ότι έχουν επιτύχει τους στόχους που είχαν τεθεί κατά την πρώτη ώρα της διδακτικής ενότητας. Στη συνέχεια οι μαθητές θα κληθούν να απαντήσουν στο κριτήριο αξιολόγησης που είναι σχεδιασμένο με το λογισμικό hot potatoes σε είκοσι λεπτά. Με την ολοκλήρωση του κριτηρίου θα λάβουν άμεσα τη βαθμολογία τους σε ποσοστό επί τοις εκατό. Με τον τρόπο αυτό μαθητές και ΜΕΡΟΣ Β - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

5 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/ εκπαιδευτικός θα πάρουν ανατρ φ δότηση έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν έχ υν επιτευχθεί τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα μάθησης. 3. Επίλογος Η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των Λατινικών αποτελεί πρόκληση, την οποία οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αξιοποιήσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ακόμη, ας μην λησμονούμε ότι η χρήση των ΤΠΕ μπορεί να ωθήσει στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή των παιδαγωγικών μεθόδων και να επιφέρει εξατομικευμένη διδασκαλία και αφύπνιση εσωτερικών κινήτρων μάθησης για τους μαθητές. Το προτεινόμενο παράδειγμα διδασκαλίας θα βοηθήσει τους μαθητές να αγαπήσουν το μάθημα των Λατινικών, θα αναδείξει την πολυτροπικότητα ως βασικό παράγοντα της διδασκαλίας και θα φανερώσει διάφορες πτυχές του γνωστικού αντικειμένου. Επιπλέον, θα αναβαθμιστεί ο ρόλος που διαδραματίζει ο εκπαιδευτικός, καθώς ο ίδιος είναι πλέον ο σχεδιαστής του μαθήματός του και έτσι διευρύνονται τα περιθώρια δράσης και πρωτοβουλίας. Τα παραπάνω αποτελούν βασικά στοιχεία για τη γενικότερη αναβάθμιση του σημερινού σχολείου. Χρειάζεται, όμως, και τα αναλυτικά προγράμματα να συντονιστούν με την ηλεκτρονική πραγματικότητα και να δημιουργηθούν κατάλληλα λογισμικά. Βιβλιογραφία Βασιλακοπούλου, Μ, Μπολουδάκης, Μ, Αράπογλου, Ι., Ρετάλης, Σ., Αλτάνης, Ι. & Γεωργιακάκης, Π. (2008). Αποτελέσματα Πιλοτικού Εργαστηρίου Χρήσης Εκπαιδευτικών Ψηφιακών Κόμικς σε Μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 5ο Πανελλήνο Συνέδριο ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ «ΤΠΕ & Εκπαίδευση» Αποτελέσματα κρίσης προτάσεων συμμετοχής, 4 & 5/10/2008. Davis, N. & Tearle P. (1998). A Core Curriculum for Telematics in Teacher Training. Proceedings o f the XV, IFIP World Computer Congress - Teleteaching 98. Distance Learning, Training and Education, Vol.1 (pp ). Vienna & Budapest. Demetriadis, S., Barbas, A., Molohides, A., Palaigeorgiou, G., Psillos, D., Vlahavas, I., Tsoukalas, I. & Pombortsis, A. (2003). Cultures in negotiation : teachers' acceptance/resistance attitudes considering the infusion o f technology into schools, Computers & Education, 41(1), pp Fullan, M. (1993). Change Forces Probing the Depths o f Educational Reform. London: The Falmer Press. Κουτσογιάννης, Δ. (1998). Περιθώρια δημιουργικής αξιοποίησης των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη διδασκαλία του γραπτού λόγου: έρευνα σε μαθητές Α ' Γυμνασίου. Διδακτορική διατριβή, Τομέας Γλωσσολογίας, Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης. ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

6 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1096 Κουτσογιάννης, Δ. (2000). Γλωσσική αγωγή και διαδίκτυο: δυνατότητες και περιορισμοί. Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Κυριακίδης. Κουτσογιάννης, Δ. (επιμ.) (2001/ Πληροφορική - επικοινωνιακή τεχνολογία και γλωσσική αγωγή: η διεθνής εμπειρία. (Information-communication technology and literacy: the international experience). Πρακτικά Διεθνούς Ημερίδας (2001). Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Mager, R. F. (1985). Διδακτικοί στόχοι και διδασκαλία. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. Εκδόσεις Ματσαγγούρας, Γ. Η. (2001). Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση. Αθήνα: Γρηγόρης. Ματσαγγούρας Γ. Η. (2007). Στρατηγικές της Διδασκαλίας. Η Κριτική Σκέψη στη Διδακτική Πράξη. Αθήνα: Gutenberg. Μιχαηλίδου-Ευρυπίδου, Α. (1996). Οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την Τεχνολογική καινοτομία της Εισαγωγής των Η/Υ στην Κυπριακή Δημοτική Εκπαίδευση. Σειρά: Παιδαγωγικές Έρευνες 33. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Μπίκος, Κ. Γ. (1995). Εκπαιδευτικοί και ηλεκτρονικοί υπολογιστές: στάσεις Ελλήνων εκπαιδευτικών απέναντι στην εισαγωγή των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη Γενική Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. Σολωμονίδου, X. (2001). Σύγχρονη Εκπαιδευτική Τεχνολογία: Υπολογιστές και μάθηση στην Κοινωνία της Γνώσης. Θεσσαλονίκη: Κώδικας. Vygotsky, L. (μτφρ Ροδή, Α.) (1988). Σκέψη και γλώσσα. Αθήνα: Γνώση. ΜΕΡΟΣ Β - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

«Όλα τα πήρε το καλοκαίρι»: Ένα παράδειγµα διαθεµατικής διδασκαλίας της λογοτεχνίας στην Α Γυµνασίου µε αξιοποίηση των ΤΠΕ.

«Όλα τα πήρε το καλοκαίρι»: Ένα παράδειγµα διαθεµατικής διδασκαλίας της λογοτεχνίας στην Α Γυµνασίου µε αξιοποίηση των ΤΠΕ. «Όλα τα πήρε το καλοκαίρι»: Ένα παράδειγµα διαθεµατικής διδασκαλίας της λογοτεχνίας στην Α Γυµνασίου µε αξιοποίηση των ΤΠΕ. Ιωσηφίδου Ειρήνη Φιλόλογος eirini_iosifidou@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η θέση που κατέχουν

Διαβάστε περισσότερα

«Μία Οπτικοακουστική Προσέγγιση σε Θέματα Αγγλικής Γραμματικής με τη Χρήση Εργαλείων Web 2.0»

«Μία Οπτικοακουστική Προσέγγιση σε Θέματα Αγγλικής Γραμματικής με τη Χρήση Εργαλείων Web 2.0» «Μία Οπτικοακουστική Προσέγγιση σε Θέματα Αγγλικής Γραμματικής με τη Χρήση Εργαλείων Web 2.0» Παναγιώτης Γεωργάλας 1, Αδάμος Αναστασίου 2, Δέσποινα Ανδρούτσου 3 1 Καθηγητής Πληροφορικής, 5 ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο

Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο Αδάμος Αναστασίου 1, Δέσποινα Ανδρούτσου 2, Παναγιώτης Γεωργάλας 3 adamosana@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Εισαγωγή. Σύντομη περιγραφή του διδακτικού σεναρίου.

Περίληψη. Εισαγωγή. Σύντομη περιγραφή του διδακτικού σεναρίου. Νέες προσεγγίσεις για την κατανόηση της αναπαράστασης συμβόλων στο δυαδικό σύστημα με εργαλεία οπτικής αναπαράστασης (εμπλουτισμένα βιβλία, ψηφιακό κόμικ) Σαμαράς Νικόλαος 1, Χαρατσής Κωνσταντίνος 2, Καπανιάρης

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας των εννοιών Υλικό Λογισμικό στην Γ Δημοτικού Σχολείου ΕΑΕΠ

Σενάριο Διδασκαλίας των εννοιών Υλικό Λογισμικό στην Γ Δημοτικού Σχολείου ΕΑΕΠ Σενάριο Διδασκαλίας των εννοιών Υλικό Λογισμικό στην Γ Δημοτικού Σχολείου ΕΑΕΠ Κομματάς Νικόλαος 1 nikoskommatas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ19 10 ο ΕΑΕΠ Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Περίληψη Το

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Νέα Λογομάθεια στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας: μία διδακτική πρόταση για την Α Γυμνασίου»

«Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Νέα Λογομάθεια στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας: μία διδακτική πρόταση για την Α Γυμνασίου» «Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Νέα Λογομάθεια στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας: μία διδακτική πρόταση για την Α Γυμνασίου» Ευγενία Δανιηλίδου Σχολική Σύμβουλος Δ.Ε., Περιφερειακή Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας «Η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Περιπλάνηση στο Χωρο-Χρόνο και του Διαδικτύου στη διδασκαλία της Ιστορίας. Ενδεικτική πρόταση για την τρίτη τάξη Γυμνασίου» Ιωάννα Βορβή 1, Φωτεινή Παπαγάλου

Διαβάστε περισσότερα

Νεοφύτου Σκεύη Πανεπιστήμιο Κύπρου

Νεοφύτου Σκεύη Πανεπιστήμιο Κύπρου Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο: Παραδείγματα Σχεδίασης και Υλοποίησης Δραστηριοτήτων που κάνουν Χρήση Διαφόρων Εκπαιδευτικών Λογισμικών Κατάλληλων για Παιδιά Προσχολικής Εκπαίδευσης από Μελλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιώντας τις ΤΠΕ για τη διδασκαλία του θεσμού της φιλοξενίας στην Οδύσσεια σε μαθητές με νοητική υστέρηση

Αξιοποιώντας τις ΤΠΕ για τη διδασκαλία του θεσμού της φιλοξενίας στην Οδύσσεια σε μαθητές με νοητική υστέρηση Αξιοποιώντας τις ΤΠΕ για τη διδασκαλία του θεσμού της φιλοξενίας στην Οδύσσεια σε μαθητές με νοητική υστέρηση Αδαμίδου Ουρανία Καθηγήτρια Φιλόλογος, Med in SEN, ΤΕΕ Α Βαθμίδας- Ειδικό ΕΠΑ.Λ. Σερρών rania_ada@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας: Σειριακή Αναζήτηση (Sequential searching) στοιχείου σε πίνακα

Σενάριο Διδασκαλίας: Σειριακή Αναζήτηση (Sequential searching) στοιχείου σε πίνακα Σενάριο Διδασκαλίας: Σειριακή Αναζήτηση (Sequential searching) στοιχείου σε πίνακα Νικολέττα Σούλα nsoula@sch.gr Καθηγήτρια Πληροφορικής, Med Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΦΑΙΑΚΩΝ»: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΦΑΙΑΚΩΝ»: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΦΑΙΑΚΩΝ»: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ. Σολομωνίδου *, Επίκουρη Καθηγήτρια, Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Μεταξία Κουσκουνά

ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Μεταξία Κουσκουνά ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Μεταξία Κουσκουνά ΣΧΟΛΕΙΟ 30 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών Αθήνα 4/6/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανάπτυξη και υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της»

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Καλλιάρας Κωνσταντίνος Καθηγητής Πληροφορικής, 7 ο Γυμνάσιο Τρικάλων kkalliaras@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Student s evaluation through the project method- Case study

Student s evaluation through the project method- Case study Η αξιολόγηση του μαθητή μέσω της μεθόδου project - Μελέτη περίπτωσης Student s evaluation through the project method- Case study Βενετία Καπαχτσή, Εκπαιδευτικός, Med, Phd, bekapah@gmail.com Ιωάννα Παντελίδη,

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Σενάριο διδασκαλίας μοντελοποίησης εννοιών με διαθεματική προσέγγιση και χρήση του Kidspiration

9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Σενάριο διδασκαλίας μοντελοποίησης εννοιών με διαθεματική προσέγγιση και χρήση του Kidspiration 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής Σενάριο διδασκαλίας μοντελοποίησης εννοιών με διαθεματική προσέγγιση και χρήση του Kidspiration Θεοδώρου Παρασκευή 1, Νταούλας Νίκος 2 vantheodorou@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

«Αγαπάω τα ζώα Φροντίζω τα ζώα Είμαι υγιής»

«Αγαπάω τα ζώα Φροντίζω τα ζώα Είμαι υγιής» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Αγαπάω τα ζώα Φροντίζω τα ζώα Είμαι υγιής» Αντωνιάδου Α. Μαρία Δασκάλα, 1 ο Δημοτικό Σχολείο Τριλόφου marantoniadou@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διαδραστικός Πίνακας στη Σχολική Τάξη Εκπαιδευτικά Σενάρια

Ο Διαδραστικός Πίνακας στη Σχολική Τάξη Εκπαιδευτικά Σενάρια 2010 Ο Διαδραστικός Πίνακας στη Σχολική Τάξη Εκπαιδευτικά Σενάρια Επιστημονικός Υπεύθυνος Παναγιώτης Αναστασιάδης Συντονίστρια Ομάδας Εκπαιδευτικών Σεναρίων Μαρία Φραγκάκη Συγγραφική Ομάδα Διδακτικών Σεναρίων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης

Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης Μήτκας Κυριάκος 1, Τσουλής Μιλτιάδης 2, ΠόΘος Διονύσιος

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Τσιάγκα Μαργαρίτα

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Τσιάγκα Μαργαρίτα «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου: Μια φεμινίστρια του 19ου αι.». Διδακτικό σενάριο με χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εισήγηση

Εργαστηριακή εισήγηση Εργαστηριακή εισήγηση «Διδακτικό Σενάριο: Προσεγγίζοντας Κωνικές Τομές με τη βοήθεια της Μεσοκαθέτου στο Δυναμικό Περιβάλλον του Geometer s Sketchpad» Σάββας Πιπίνος 1, Σταύρος Κοκκαλίδης 2, Χρήστος Ηρακλείδης

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό»

«Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή στο Δημοτικό» Γίδας Γεώργιος Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 3ο Πιλοτικό Δημοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Βασίλειος Βερύκιος. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ. Ο Συντονιστής του Γνωστικού Αντικειμένου. «Πληροφορική» Β.

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Βασίλειος Βερύκιος. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ. Ο Συντονιστής του Γνωστικού Αντικειμένου. «Πληροφορική» Β. Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη Ε.Π. Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα ματιά στο μαθηματικό πρόβλημα: Σχέδιο μαθήματος από το βιβλίο των Μαθηματικών της Δ Δημοτικού Ξένια Βαμβακούση, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Μια νέα ματιά στο μαθηματικό πρόβλημα: Σχέδιο μαθήματος από το βιβλίο των Μαθηματικών της Δ Δημοτικού Ξένια Βαμβακούση, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών Μια νέα ματιά στο μαθηματικό πρόβλημα: Σχέδιο μαθήματος από το βιβλίο των Μαθηματικών της Δ Δημοτικού Ξένια Βαμβακούση, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών Στα πλαίσια του καινούριου Α.Π.Σ. για τα Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΣΤ. Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα»

Ε ΣΤ. Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στον Κόσμο με Νόημα» 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 4 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού παιδιού... 10 Αναλυτικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα