L 302/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "L 302/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.11.2011"

Transcript

1 L 302/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1189/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου περί αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με ορισμένους φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 2010 περί αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με ορισμένους φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 26, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η οδηγία 2010/24/ΕΕ επέφερε ουσιαστικές αλλαγές στους κανόνες που διέπουν την αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα και καθόρισε εκ νέου τις εκτελεστικές εξουσίες της Επιτροπής σε σχέση με εκείνες που θεσπίστηκαν με την οδηγία 2008/55/ΕΚ του Συμβουλίου ( 2 ). Κατά συνέπεια, πρέπει να αντικατασταθούν οι υφιστάμενοι κανόνες εφαρμογής που εξέδωσε η Επιτροπή με έναν νέο εκτελεστικό κανονισμό. (6) Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, πρέπει να δηλωθεί ρητά η νομική επίπτωση των κοινοποιήσεων που πραγματοποιεί το κράτος μέλος που λαμβάνει την αίτηση προς το αιτούν κράτος μέλος. (7) Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, πρέπει επίσης να προσδιοριστεί ότι η κοινοποίηση ή γνωστοποίηση του ενιαίου τίτλου που επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος μέλος που λαμβάνει την αίτηση δεν έχει καμία επίπτωση στις συνέπειες της κοινοποίησης του αρχικού τίτλου που επιτρέπει την εκτέλεση και ότι ο αναθεωρημένος τίτλος που επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος μέλος που λαμβάνει την αίτηση δεν έχει καμία επίπτωση στην αρχική απαίτηση ή στον αρχικό τίτλο που επιτρέπει την εκτέλεση. (8) Πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1179/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 2008/55/ΕΚ του Συμβουλίου περί της αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με ορισμένες εισφορές, δασμούς, φόρους και άλλα μέτρα ( 3 ). (9) Τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό μέτρα είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής είσπραξης, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: (2) Για να διασφαλιστεί η ταχεία επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων αρχών, πρέπει να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες σχετικοί με τις πρακτικές ρυθμίσεις και τις χρονικές περιόδους επικοινωνίας μεταξύ των αρχών που είναι λαμβάνουν τις αιτήσεις και των αρχών τις υποβάλλουν. (3) Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, πρέπει να διευκρινιστεί ότι η εγκυρότητα των εγγράφων δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι διαβιβάζονται ηλεκτρονικά. (4) Για να επιβεβαιωθεί ότι τα έγγραφα που διαβιβάζονται ταχυδρομικώς αποστέλλονται από αρμόδια αρχή, πρέπει να προβλεφθούν ειδικοί κανόνες σχετικοί με αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας. (5) Για να διασφαλιστεί η διαβίβαση των απαραίτητων δεδομένων και πληροφοριών, πρέπει να καθοριστούν υποδείγματα των τυποποιημένων εγγράφων που συνοδεύουν την αίτηση κοινοποίησης και του τίτλου που επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος μέλος που λαμβάνει την αίτηση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του άρθρου 5 παράγραφος 1, του άρθρου 8, του άρθρου 10, του άρθρου 12 παράγραφος 1, του άρθρου 13 παράγραφοι 2, 3, 4 και 5, του άρθρου 15, του άρθρου 16 παράγραφος 1 και του άρθρου 21 παράγραφος 1 της οδηγίας 2010/24/ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερών κανόνων σχετικά με τη μετατροπή και μεταφορά εισπραττόμενων ποσών καθώς και των μέσων διαβίβασης των κοινοποιήσεων μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Άρθρο 2 1. Όλες οι αιτήσεις παροχής πληροφοριών, κοινοποίησης, είσπραξης ή λήψης ασφαλιστικών μέτρων κατ εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 1, του άρθρου 8, του άρθρου 10 και του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 2010/24/ΕΕ (στο εξής «αιτήσεις συνδρομής») και όλοι οι συνοδευτικοί τίτλοι, τα έντυπα και λοιπά έγγραφα, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που κοινοποιείται σε σχέση με τις εν λόγω αιτήσεις αποστέλλονται από το δίκτυο CCN, εκτός εάν αυτό είναι πρακτικά ανέφικτο για τεχνικούς λόγους. ( 1 ) ΕΕ L 84 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 150 της , σ. 28. ( 3 ) ΕΕ L 319 της , σ. 21.

2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 302/17 2. Τα έγγραφα που διαβιβάζονται σε ηλεκτρονική ή σε έντυπη μορφή θεωρείται ότι παράγουν τα ίδια νομικά αποτελέσματα με αυτά των εγγράφων τα οποία διαβιβάζονται ταχυδρομικώς. 3. Εάν μία αίτηση δεν είναι δυνατό να διαβιβαστεί μέσω του δικτύου CCN, διαβιβάζεται ταχυδρομικώς. Σε αυτή την περίπτωση ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες: α) η αίτηση υπογράφεται από υπάλληλο της αιτούσας αρχής, ο οποίος είναι δεόντως εξουσιοδοτημένος να υποβάλει την αίτηση β) το αναφερόμενο στο άρθρο 8 παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2010/24/ΕΕ τυποποιημένο έντυπο που συνοδεύει την αίτηση κοινοποίησης (στο εξής «ενιαίο έντυπο κοινοποίησης») ή ο αναφερόμενος στο άρθρο 12 της εν λόγω οδηγίας ενιαίος τίτλος που επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος μέλος που λαμβάνει την αίτηση υπογράφεται από δεόντως εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της αιτούσας αρχής β) πρόσωπο άλλο από τον (συν-)οφειλέτη, υπόχρεο για τη διευθέτηση των φόρων, δασμών και άλλων μέτρων, ή για άλλες απαιτήσεις σχετικές με τους εν λόγω φόρους και δασμούς και άλλα μέτρα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η αιτούσα αρχή γ) οιοδήποτε τρίτο πρόσωπο που κατέχει περιουσιακά στοιχεία τα οποία ανήκουν σε, ή έχει οφειλές προς, ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα στοιχεία α) ή β). Άρθρο 4 Οι πληροφορίες και τα άλλα στοιχεία που κοινοποιεί η αποδέκτρια αρχή στην αιτούσα αρχή, κατ εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 1, του άρθρου 8, του άρθρου 10 και του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 2010/24/ΕΕ, κοινοποιούνται στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους της αποδέκτριας αρχής ή σε άλλη γλώσσα που συμφωνείται μεταξύ της αιτούσας και της αποδέκτριας αρχής. γ) εάν η αίτηση συνοδεύεται με αντίγραφο άλλου εγγράφου από το ενιαίο έντυπο κοινοποίησης ή τον ενιαίο τίτλο που επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος μέλος που λαμβάνει την αίτηση, η αιτούσα αρχή πιστοποιεί την αντιστοιχία του εν λόγω αντιγράφου με το πρωτότυπο, αναγράφοντας στο εν λόγω αντίγραφο, στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη, τις λέξεις «γνήσιο επικυρωμένο αντίγραφο», το όνομα του πιστοποιούντος υπαλλήλου και την ημερομηνία της εν λόγω επικύρωσης. Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου σημείο β), τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το ενιαίο έντυπο κοινοποίησης που καταρτίζουν βάσει του υποδείγματος που καθορίζεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού και τον ενιαίο τίτλο που επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος μέλος που λαμβάνει την αίτηση, ο οποίος καταρτίζεται βάσει του υποδείγματος που καθορίζεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού. 4. Εάν το ενιαίο έντυπο κοινοποίησης ή ο ενιαίος τίτλος που επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος μέλος που λαμβάνει την αίτηση διαβιβάζονται με ηλεκτρονικά μέσα, η δομή και διάταξή τους μπορούν να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του συστήματος ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία μεταξύ των αρμοδίων αρχών, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των δεδομένων και πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά δεν μεταβάλλεται ουσιαστικά σε σχέση με τα υποδείγματα που καθορίζονται στα παραρτήματα I και ΙΙ. Άρθρο 3 1. Η αιτούσα αρχή μπορεί να υποβάλει αίτηση συνδρομής είτε για μία μόνο απαίτηση είτε για περισσότερες απαιτήσεις, όταν αυτές πρέπει να εισπραχθούν από ένα και το αυτό πρόσωπο. 2. Μια αίτηση παροχής πληροφοριών, είσπραξης ή λήψης ασφαλιστικών μέτρων μπορεί να αφορά οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πρόσωπα: α) τον κύριο οφειλέτη ή τον συνοφειλέτη Άρθρο 5 Εάν η αποδέκτρια αρχή αρνηθεί να εξετάσει μια αίτηση συνδρομής, κοινοποιεί στην αιτούσα αρχή τους λόγους της άρνησής της, προσδιορίζοντας τις διατάξεις της οδηγίας 2010/24/ΕΕ στις οποίες βασίζεται. Η κοινοποίηση αυτή πραγματοποιείται από την αποδέκτρια αρχή αμέσως μόλις αυτή λάβει την απόφασή της, και οπωσδήποτε εντός ενός μηνός από την ημερομηνία βεβαίωσης της παραλαβής της αίτησης. Άρθρο 6 Κάθε αίτηση παροχής πληροφοριών ή είσπραξης ή λήψης ασφαλιστικών μέτρων αναφέρει αν έχει υποβληθεί παρόμοια αίτηση σε άλλη αρχή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Άρθρο 7 Η αποδέκτρια αρχή επιβεβαιώνει την παραλαβή της αίτησης παροχής πληροφοριών το ταχύτερο δυνατόν, και οπωσδήποτε εντός επτά ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της αίτησης. Μόλις παραλάβει την αίτηση, η αποδέκτρια αρχή ζητά από την αιτούσα αρχή, εφόσον είναι απαραίτητο, να παράσχει τυχόν αναγκαίες συμπληρωματικές πληροφορίες. Η αιτούσα αρχή παρέχει όλες τις αναγκαίες πρόσθετες πληροφορίες στις οποίες έχει κανονικά πρόσβαση. Άρθρο 8 1. Η αποδέκτρια αρχή διαβιβάζει στην αιτούσα αρχή κάθε μία από τις αιτούμενες πληροφορίες όπως και μόλις τις λάβει. 2. Όταν, λόγω της ιδιαιτερότητας μιας υπόθεσης, δεν είναι δυνατό να ληφθούν όλες ή ορισμένες από τις ζητούμενες πληροφορίες σε εύλογο διάστημα, η αποδέκτρια αρχή ενημερώνει σχετικά την αιτούσα αρχή και παραθέτει τους λόγους.

3 L 302/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σε κάθε περίπτωση, κατά τη λήξη της εξάμηνης προθεσμίας από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της παραλαβής της αίτησης, η αποδέκτρια αρχή πληροφορεί την αιτούσα αρχή σχετικά με το αποτέλεσμα των ερευνών που πραγματοποίησε για να λάβει τις ζητούμενες πληροφορίες. Μόλις παραλάβει την αίτηση κοινοποίησης, η αποδέκτρια αρχή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εκτελέσει την εν λόγω κοινοποίηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένη. Στο πλαίσιο των πληροφοριών που λαμβάνει από την αποδέκτρια αρχή, η αιτούσα αρχή μπορεί να ζητήσει από την αποδέκτρια αρχή να συνεχίσει τις έρευνές της. Η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται εντός δύο μηνών από τη λήψη της κοινοποίησης του αποτελέσματος των ερευνών που διεξήγαγε η αποδέκτρια αρχή, η οποία τυγχάνει χειρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στην αρχική αίτηση. Άρθρο 9 Η αιτούσα αρχή μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει την αίτηση παροχής πληροφοριών που έχει αποστείλει στην αποδέκτρια αρχή. Η σχετική απόφαση διαβιβάζεται στην αποδέκτρια αρχή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Άρθρο Κάθε αίτηση κοινοποίησης περιλαμβάνει το πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο κάθε εγγράφου του οποίου ζητείται η κοινοποίηση. Το ενιαίο έντυπο κοινοποίησης που συνοδεύει την αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2010/24/ΕΕ, συμπληρώνεται από ή με ευθύνη της αιτούσας αρχής. Παρέχει πληροφορίες στον αποδέκτη σχετικά με τα έγγραφα για τα οποία έχει ζητηθεί συνδρομή κοινοποίησης. 2. Όσον αφορά τις πληροφορίες που αναφέρονται στο ενιαίο έντυπο κοινοποίησης, εφαρμόζονται τα ακόλουθα: α) το ποσό της απαίτησης αναφέρεται όταν έχει ήδη καθοριστεί Εάν είναι απαραίτητο, χωρίς επηρεασμό της προθεσμίας κοινοποίησης η οποία καθορίζεται στην αίτηση κοινοποίησης, η αποδέκτρια αρχή ζητά από την αιτούσα αρχή να παράσχει συμπληρωματικές πληροφορίες. Η αιτούσα αρχή παρέχει κάθε πρόσθετη πληροφορία στην οποία έχει κανονικά πρόσβαση. 2. Μόλις εκτελεστεί η κοινοποίηση, η αποδέκτρια αρχή ενημερώνει την αιτούσα αρχή σχετικά με την ημερομηνία κοινοποίησης, πιστοποιώντας την κοινοποίηση στο έντυπο της αίτησης το οποίο επιστρέφεται στη αιτούσα αρχή. Άρθρο Κοινοποίηση που έγινε από το κράτος μέλος της αποδέκτριας αρχής, σύμφωνα με τις ισχύουσες σε αυτό εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και τις διοικητικές πρακτικές, θεωρείται ότι έχει την ίδια ισχύ στο αιτούν κράτος μέλος, όπως εάν είχε γίνει από το αιτούν κράτος μέλος, σύμφωνα με τις ισχύουσες στο αιτούν κράτος μέλος νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και τις διοικητικές πρακτικές. 2. Κοινοποίηση εγγράφου που αφορά φόρο, δασμό, ή άλλα μέτρα, περισσότερα του ενός τύπου, θεωρείται έγκυρη, εάν πραγματοποιηθεί από αρχή του κράτους μέλους που λαμβάνει την αίτηση που είναι αρμόδια τουλάχιστον για έναν από τους φόρους, δασμούς ή τα άλλα μέτρα που αναφέρονται στο κοινοποιηθέν έγγραφο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό επιτρέπεται βάσει της εθνικής νομοθεσίας του κράτους μέλους που λαμβάνει την αίτηση. β) η αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να πραγματοποιηθεί η κοινοποίηση μπορεί να γίνει με δήλωση της ημερομηνίας πριν από την οποία η αιτούσα αρχή επιθυμεί να γίνει η κοινοποίηση. Άρθρο 11 Η αίτηση κοινοποίησης μπορεί να αφορά κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 3 στοιχείο γ) της οδηγίας 2010/24/ΕΕ το οποίο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο αιτούν κράτος μέλος, πρέπει να ενημερώνεται για κάθε έγγραφο που το αφορά. Άρθρο Η αποδέκτρια αίτηση αρχή επιβεβαιώνει την παραλαβή της αίτησης κοινοποίησης το ταχύτερο δυνατόν, και οπωσδήποτε εντός επτά ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής. Άρθρο 14 Για τους σκοπούς της κοινοποίησης, το κράτος μέλος που λαμβάνει την αίτηση μπορεί να χρησιμοποιεί το αναφερόμενο στο άρθρο 10 παράγραφος 1 ενιαίο έντυπο κοινοποίησης στην επίσημη ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Ή ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Άρθρο 15 Οι αιτήσεις είσπραξης ή λήψης ασφαλιστικών μέτρων περιλαμβάνουν δήλωση ότι πληρούνται οι προβλεπόμενες στην οδηγία 2010/24/ΕΕ προϋποθέσεις για την κίνηση της διαδικασίας αμοιβαίας συνδρομής.

4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 302/19 Άρθρο Ο ενιαίος τίτλος ο οποίος επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος μέλος που λαμβάνει την αίτηση, ο οποίος συνοδεύει την αίτηση είσπραξης ή λήψης ασφαλιστικών μέτρων, συμπληρώνεται από ή με ευθύνη της αιτούσας αρχής βάσει του αρχικού τίτλου που επιτρέπει την εκτέλεση στο αιτούν κράτος μέλος. Οι διοικητικές κυρώσεις, πρόστιμα, τέλη και προσαυξήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2010/24/ΕΕ και οι τόκοι και τα έξοδα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της ίδιας οδηγίας, τα οποία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στο αιτούν κράτος μέλος, οφείλονται από την ημερομηνία του αρχικού τίτλου που επιτρέπει την εκτέλεση έως την ημερομηνία πριν την ημερομηνία αποστολής της αίτησης είσπραξης, μπορούν να συνυπολογιστούν στον ενιαίο τίτλο που επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος μέλος που λαμβάνει την αίτηση. 2. Μπορεί να εκδίδεται ένας ενιαίος τίτλος που επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος μέλος που λαμβάνει την αίτηση για διάφορες απαιτήσεις και περισσότερα πρόσωπα, ο οποίος αντιστοιχεί στον αρχικό τίτλο που επιτρέπει την εκτέλεση στο αιτούν κράτος μέλος. 3. Κατά το μέτρο που οι αρχικοί τίτλοι που επιτρέπουν την εκτέλεση διαφόρων απαιτήσεων στο αιτούν κράτος μέλος έχουν ήδη αντικατασταθεί από έναν συνολικό τίτλο που επιτρέπει την εκτέλεση όλων αυτών των απαιτήσεων στο εν λόγω κράτος, ο ενιαίος τίτλος που επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος μέλος που λαμβάνει την αίτηση μπορεί να βασίζεται στους αρχικούς τίτλους που επιτρέπουν την εκτέλεση στο αιτούν κράτος μέλος ή στον συνολικό τίτλο που ομαδοποιεί τους αρχικούς τίτλους που επιτρέπουν την εκτέλεση στο αιτούν κράτος μέλος. 4. Για την εκτέλεση των απαιτήσεων για τις οποίες ζητείται συνδρομή είσπραξης, το κράτος μέλος που λαμβάνει την αίτηση μπορεί να χρησιμοποιεί τον ενιαίο τίτλο που επιτρέπει την εκτέλεση σε αυτό στην επίσημη γλώσσα του ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του. Άρθρο 17 Ο αποδέκτης μιας αίτησης είσπραξης ή λήψης ασφαλιστικών μέτρων δεν μπορεί να βασιστεί στην κοινοποίηση ή τη γνωστοποίηση του ενιαίου τίτλου που επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος μέλος που λαμβάνει την αίτηση για να ζητήσει παράταση ή επανέναρξη της προθεσμίας αμφισβήτησης της απαίτησης ή του αρχικού τίτλου που επιτρέπει την εκτέλεση, εάν αυτός έχει κοινοποιηθεί με έγκυρο τρόπο. Άρθρο Εάν το νόμισμα του κράτους μέλους που λαμβάνει την αίτηση είναι διαφορετικό από το νόμισμα του αιτούντος κράτους μέλους, η αιτούσα αρχή αναγράφει το προς είσπραξη ποσό της απαίτησης εκφρασμένο και στα δύο νομίσματα. 2. Η ισοτιμία συναλλάγματος που πρέπει να χρησιμοποιείται για τη συνδρομή είσπραξης είναι η τελευταία ισοτιμία συναλλάγματος που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν την ημερομηνία αποστολής της αίτησης. Άρθρο Η αποδέκτρια αρχή επιβεβαιώνει την παραλαβή της αίτησης το ταχύτερο δυνατόν, και το αργότερο εντός επτά ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής της αίτησης είσπραξης ή λήψης ασφαλιστικών μέτρων. 2. Η αποδέκτρια αρχή μπορεί να ζητήσει από την αιτούσα αρχή να της παράσχει συμπληρωματικές πληροφορίες ή εάν ζητηθεί να συμπληρώσει τον ενιαίο τίτλο που επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος μέλος που λαμβάνει την αίτηση. Η αιτούσα αρχή παρέχει όλες τις αναγκαίες συμπληρωματικές πληροφορίες στις οποίες έχει κανονικά πρόσβαση. Άρθρο Όταν, λόγω της ιδιαιτερότητας μιας υπόθεσης, το σύνολο ή μέρος της απαίτησης δεν μπορεί να εισπραχθεί ή δεν μπορούν να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η αποδέκτρια αρχή ενημερώνει σχετικά την αιτούσα αρχή παραθέτοντας τους λόγους. Βάσει των πληροφοριών που λαμβάνει από την αποδέκτρια αρχή, η αιτούσα αρχή μπορεί να ζητήσει από την αποδέκτρια αρχή να συνεχίσει τη διαδικασία είσπραξης ή λήψης ασφαλιστικών μέτρων. Η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται εντός δύο μηνών από την παραλαβή της κοινοποίησης του αποτελέσματος αυτής της διαδικασίας και τυγχάνει χειρισμού από την αποδέκτρια αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στην αρχική αίτηση. 2. Το αργότερο έως τη λήξη κάθε εξάμηνης περιόδου από την ημερομηνία βεβαίωσης της παραλαβής της αίτησης, η αποδέκτρια αρχή ενημερώνει την αιτούσα αρχή σχετικά με την εξέλιξη ή το αποτέλεσμα της διαδικασίας είσπραξης ή της λήψης ασφαλιστικών μέτρων. Άρθρο Η αιτούσα αρχή γνωστοποιεί στην αποδέκτρια αρχή κάθε ενέργεια αμφισβήτησης της απαίτησης ή του τίτλου που επιτρέπει την εκτέλεση της η οποία ασκείται στο κράτος μέλος της αιτούσας αρχής, αμέσως μόλις αυτή ενημερωθεί για τέτοια ενέργεια αμφισβήτησης. 2. Αν βάσει των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων και διοικητικών πρακτικών που ισχύουν στο κράτος μέλος της αποδέκτριας αρχής δεν επιτρέπεται η λήψη ασφαλιστικών μέτρων ή η είσπραξη που ζητείται δυνάμει του άρθρου 14 παράγραφος 4 δεύτερο και τρίτο εδάφιο της οδηγίας 2010/24/ΕΟΚ, η αποδέκτρια αρχή ενημερώνει σχετικά την αιτούσα αρχή το ταχύτερο δυνατόν, και οπωσδήποτε εντός ενός μηνός από την παραλαβή της αναφερόμενης στην παράγραφο 1 κοινοποίησης. 3. Η αποδέκτρια αρχή γνωστοποιεί στην αιτούσα αρχή κάθε ενέργεια που λαμβάνεται στο κράτος μέλος που λαμβάνει την αίτηση για την επιστροφή ανακτώμενων ποσών ή για την αποζημίωση σε σχέση με την ανάκτηση αμφισβητούμενων απαιτήσεων βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο της οδηγίας 2010/24/ΕΕ, αμέσως μόλις η αποδέκτρια αρχή ενημερωθεί για την εν λόγω ενέργεια.

5 L 302/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η αποδέκτρια αρχή επιδιώκει, στο μέτρο του δυνατού, τη συμμετοχή της αιτούσας αρχής στις διαδικασίες καθορισμού του προς επιστροφή ποσού και της οφειλόμενης αποζημίωσης. Κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης της αποδέκτριας αρχής, η αιτούσα αρχή εμβάζει τα επιστραφέντα ποσά και την καταβληθείσα αποζημίωση εντός δύο μηνών από την παραλαβή της εν λόγω αίτησης. Άρθρο Εάν η αίτηση είσπραξης ή λήψης ασφαλιστικών μέτρων καταστεί άνευ αντικειμένου λόγω εξόφλησης της απαίτησης ή λόγω ακύρωσής της ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, η αιτούσα αρχή ενημερώνει αμέσως την αποδέκτρια αρχή, ώστε η τελευταία να διακόψει τυχόν αναληφθείσα ενέργειά της. 2. Σε περίπτωση αναπροσαρμογής του ποσού της απαίτησης που αποτελεί αντικείμενο της αίτησης είσπραξης ή λήψης ασφαλιστικών μέτρων, με απόφαση της αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 της οδηγίας 2010/24/ΕΕ, η αιτούσα αρχή ενημερώνει την αποδέκτρια αρχή για την εν λόγω απόφαση και, εάν ζητηθεί η είσπραξη, κοινοποιεί αναθεωρημένο ενιαίο τίτλο που επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος μέλος που λαμβάνει την αίτηση. Ο εν λόγω αναθεωρημένος ενιαίος τίτλος που επιτρέπει την εκτέλεση υποβάλλεται από την αιτούσα αρχή ή με ευθύνη της βάσει της απόφασης αναπροσαρμογής του ποσού της απαίτησης. 3. Ένας αναθεωρημένος ενιαίος τίτλος που επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος μέλος που λαμβάνει την αίτηση δεν έχει καμία επίπτωση όσον αφορά τις δυνατότητες αμφισβήτησης της αρχικής απαίτησης, του αρχικού τίτλου που επιτρέπει την εκτέλεση στο αιτούν κράτος μέλος ή της απόφασης που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο. αρχική αίτηση, η αποδέκτρια αρχή διεκπεραιώνει τη συμπληρωματική αίτηση μόνο εάν αυτή αφορά ποσό που δεν είναι μικρότερο από το αναφερόμενο ποσό στο άρθρο 18 παράγραφος 3 της οδηγίας 2010/24/ΕΕ. 6. Για τη μετατροπή του αναπροσαρμοσμένου, σύμφωνα με την παράγραφο 2, ποσού της απαίτησης στο νόμισμα του κράτους μέλους της αποδέκτριας αρχής, η αιτούσα αρχή εφαρμόζει την ισοτιμία συναλλάγματος που χρησιμοποίησε στην αρχική της αίτηση. Άρθρο Τα ποσά που πρέπει να εμβαστούν στην αιτούσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 5 της οδηγίας 2010/24/ΕΕ, μεταφέρονται στην αιτούσα αρχή στο νόμισμα του κράτους μέλους που λαμβάνει την αίτηση. Η μεταφορά των εισπραττόμενων ποσών πραγματοποιείται εντός δύο μηνών από την ημερομηνία εκτέλεσης της είσπραξης. Εντούτοις, σε περίπτωση αμφισβήτησης των εισπρακτικών μέτρων που εφαρμόζει η αποδέκτρια αρχή, για λόγο ο οποίος δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του αιτούντος κράτους μέλους, η αποδέκτρια αρχή μπορεί να καθυστερήσει τη μεταφορά εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με την απαίτηση του αιτούντος κράτους μέλους έως την επίλυση της διαφοράς, εφόσον πληρούνται ταυτόχρονα οι ακόλουθοι όροι: α) η αποδέκτρια αρχή θεωρεί πιθανό ότι το αποτέλεσμα της εν λόγω αμφισβήτησης θα είναι ευνοϊκό για τον ενδιαφερόμενο, και 4. Εάν η αναφερόμενη στην παράγραφο 2 αναπροσαρμογή συνεπάγεται μείωση του ποσού της απαίτησης, η αποδέκτρια αρχή συνεχίζει τις ενέργειές της για την είσπραξη ή τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, που ωστόσο περιορίζονται στο ποσό της εκκρεμούσας οφειλής. Εάν κατά τον χρόνο ενημέρωσης της αποδέκτριας αρχής σχετικά με τη μείωση του ποσού της απαίτησης η αποδέκτρια αρχή έχει ήδη εισπράξει ποσό που υπερβαίνει το ποσό της εκκρεμούσας οφειλής, αλλά δεν έχει ακόμη αρχίσει η αναφερόμενη στο άρθρο 23 διαδικασία μεταφοράς, η αποδέκτρια αρχή επιστρέφει στον δικαιούχο το επιπλέον ποσό που κατέβαλε καθ υπέρβαση της οφειλής. 5. Εάν η αναφερόμενη στην παράγραφο 2 αναπροσαρμογή συνεπάγεται προσαύξηση του ποσού της απαίτησης, η αιτούσα αρχή μπορεί να απευθύνει στη αποδέκτρια αρχή συμπληρωματική αίτηση είσπραξης ή λήψης ασφαλιστικών μέτρων. Η συμπληρωματική αυτή αίτηση διεκπεραιώνεται από την αποδέκτρια αρχή, εάν είναι δυνατό, μαζί με την αρχική αίτηση της αιτούσας αρχής. Όταν, με βάση την πρόοδο της τρέχουσας διαδικασίας, είναι αδύνατη η ενοποίηση της συμπληρωματικής με την β) η αιτούσα αρχή δεν έχει δηλώσει ότι θα επιστρέψει τα ποσά που της έχουν ήδη μεταφερθεί, εάν το αποτέλεσμα της αμφισβήτησης είναι ευνοϊκό για τον ενδιαφερόμενο. Εάν η αιτούσα αρχή υποβάλει δήλωση επιστροφής των χρημάτων, σύμφωνα με το σημείο β) του τρίτου εδαφίου, επιστρέφει τα ήδη εισπραχθέντα ποσά που της μετέφερε η αποδέκτρια αρχή εντός ενός μηνός από την παραλαβή της αίτησης επιστροφής. Κάθε άλλη οφειλόμενη αποζημίωση βαρύνει, σε αυτή την περίπτωση, αποκλειστικά την αποδέκτρια αρχή. 2. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να συμφωνήσουν διαφορετικές ρυθμίσεις για την απόδοση ποσών χαμηλότερων από το ισχύον όριο σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3 της οδηγίας 2010/24/ΕΕ. Άρθρο 24 Ανεξάρτητα από τα ποσά που εισπράττει η αποδέκτρια αρχή ως τόκους, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 της οδηγίας 2010/24/ΕΕ, η απαίτηση θεωρείται ότι ικανοποιείται κατ αναλογία προς το εισπραχθέν ποσό στο εθνικό νόμισμα του κράτους μέλους της αποδέκτριας αρχής, με την ισοτιμία συναλλάγματος που ορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 302/21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 25 Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1179/2008 καταργείται. Άρθρο 26 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος José Manuel BARROSO

7 L 302/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Ενιαίο έντυπο κοινοποίησης για την παροχή πληροφοριών σχετικά με κοινοποιηθέντα έγγραφα (πρέπει να διαβιβάζονται στον αποδέκτη της κοινοποίησης) ( 1 ) Το παρόν έγγραφο συνοδεύει τα έγγραφα που κοινοποιούνται από την αρμόδια αρχή του/της [όνομα του κράτους μέλους που λαμβάνει την αίτηση]. Η παρούσα κοινοποίηση αφορά έγγραφα των αρμόδιων αρχών του/της [Όνομα του αιτούντος κράτους μέλους], οι οποίες ζήτησαν συνδρομή για κοινοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου Όνομα: 2. Διεύθυνση: 3. Ημερομηνία γέννησης: 4. Τόπος γέννησης: A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ B. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. Σκοπός της παρούσας κοινοποίησης είναι: να ενημερώσει τον αποδέκτη για τα έγγραφα στα οποία επισυνάπτεται το παρόν έγγραφο πληροφοριών. να διακόψει την περίοδο παραγραφής όσον αφορά την(τις) απαίτηση(εις) που αναφέρονται στα κοινοποιηθέντα έγγραφα. να επιβεβαιώσει στον αποδέκτη την υποχρέωσή του να πληρώσει τα ποσά που αναφέρονται στο σημείο Γ. Παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη ότι, σε περίπτωση μη πληρωμής, οι αρχές μπορούν να λάβουν μέτρα εκτέλεσης ή/και ασφαλιστικά μέτρα για να διασφαλίσουν την είσπραξη των απαιτήσεων. Αυτό ενδέχεται να συνεπάγεται επιπλέον έξοδα στον αποδέκτη. Είστε ο αποδέκτης της παρούσας κοινοποίησης διότι θεωρείστε: ο κύριος οφειλέτης συνοφειλέτης πρόσωπο άλλο από τον (συν)οφειλέτη, υπόχρεο για τη διευθέτηση των φόρων, δασμών και άλλων μέτρων ή για άλλες απαιτήσεις σχετικές με τους εν λόγω φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας στο αιτούν κράτος πρόσωπο άλλο από τον (συν)οφειλέτη, το οποίο κατέχει περιουσιακά στοιχεία του (συν)οφειλέτη ή έχει οφειλές έναντι του (συν)οφειλέτη ή οποιουδήποτε άλλου υπόχρεου τρίτο πρόσωπο που μπορεί να επηρεαστεί από μέτρα εκτέλεσης που αφορούν άλλα πρόσωπα. (Οι ακόλουθες πληροφορίες εμφανίζονται εάν ο αποδέκτης της κοινοποίησης είναι πρόσωπο άλλο από τον (συν)οφειλέτη, το οποίο κατέχει περιουσιακά στοιχεία του (συν)οφειλέτη ή έχει οφειλές έναντι του (συν)οφειλέτη ή οποιουδήποτε άλλου υπόχρεου, ή τρίτο πρόσωπο που μπορεί να επηρεαστεί από μέτρα εκτέλεσης που αφορούν άλλα πρόσωπα: τα κοινοποιηθέντα έγγραφα αφορούν απαιτήσεις σχετικές με φόρους και δασμούς για τις οποίες είναι υπόχρεο (α) το(τα) κάτωθι πρόσωπο(α): [όνομα και διεύθυνση (γνωστά ή εικαζόμενα)]). 2. Η αιτούσα αρχή του/της [όνομα του αιτούντος κράτους μέλους] κάλεσε τις αρμόδιες αρχές του/της [όνομα κράτους μέλους που λαμβάνει την αίτηση] να πραγματοποιήσει την παρούσα κοινοποίηση πριν την [ημερομηνία]. Παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη ότι η εν λόγω ημερομηνία δεν σχετίζεται συγκεκριμένα με οποιαδήποτε προθεσμία παραγραφής. 1. Αριθμός αναφοράς: Ημερομηνία έκδοσης: Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ( 1 ) Τα στοιχεία σε πλάγιους χαρακτήρες είναι προαιρετικά.

8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 302/23 2. Φύση των κοινοποιούμενων εγγράφων Βεβαίωση φόρου Διάταγμα πληρωμής Απόφαση κατόπιν διοικητικής ένστασης Άλλο διοικητικό έγγραφο Απόφαση/διάταγμα του: Άλλο δικαστικό έγγραφο 3. Όνομα της σχετικής απαίτησης (στη γλώσσα του αιτούντος κράτους μέλους) 4. Φύση της απαίτησης α) β) γ) δ) ε) τελωνειακοί δασμοί φόρος προστιθέμενης αξίας ειδικοί φόροι κατανάλωσης φόροι εισοδήματος ή κεφαλαίου φόρος ασφαλίστρων στ) φόρος κληρονομιών και δωρεών ζ) η) θ) ι) εθνικοί φόροι και τέλη επί ακίνητης περιουσίας, εκτός από τους προαναφερόμενους εθνικοί φόροι και τέλη επί της χρήσης ή ιδιοκτησίας μέσων μεταφοράς άλλοι φόροι και τέλη που επιβάλλονται από ή για λογαριασμό του αιτούντος κράτους φόροι και τέλη που επιβάλλονται από ή για λογαριασμό εδαφικών ή διοικητικών υποδιαιρέσεων του αιτούντος κράτους, εξαιρουμένων των φόρων και τελών που επιβάλλονται από τοπικές αρχές ια) φόροι και τέλη που επιβάλλονται από ή για λογαριασμό τοπικών αρχών ιβ) άλλες απαιτήσεις που έχουν ως βάση φόρους ιγ) επιστροφές, παρεμβάσεις και άλλα μέτρα που αποτελούν μέρος του συστήματος ολικής ή μερικής χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), συμπεριλαμβανομένων των ποσών που εισπράττονται σε σχέση με τις εν λόγω δράσεις, και εισφορές και άλλα τέλη που προβλέπονται στο πλαίσιο της κοινής οργάνωσης της αγοράς στον τομέα της ζάχαρης. 5. Ποσό της εν λόγω απαίτησης, στο νόμισμα του/της [Όνομα του αιτούντος κράτους μέλους]: Αρχικό ποσό: Διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα: Τόκοι έως [ημερομηνία]: Έξοδα έως [ημερομηνία]: Τέλη για πιστοποιητικά και παρόμοια έγγραφα που εκδίδονται σε σχέση με διοικητικές διαδικασίες που αφορούν την αναφερόμενη στο σημείο 3 απαίτηση: Συνολικό ποσό της παρούσας απαίτησης: 6. Το ποσό που αναφέρεται στο σημείο 5 πρέπει να πληρωθεί: πριν από:

9 L 302/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός [αριθμός] ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της παρούσας κοινοποίησης: αμέσως Η πληρωμή αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί: Στοιχεία αναφοράς που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή: 7. Μπορείτε να απαντήσετε στα κοινοποιούμενα με το παρόν έγγραφα. Τελευταία ημερομηνία για απάντηση: Προθεσμία για απάντηση: Όνομα και διεύθυνση της αρχής στην οποία μπορεί να αποσταλεί απάντηση: 8. Δυνατότητα αμφισβήτησης Η περίοδος αμφισβήτησης της απαίτησης ή των κοινοποιηθέντων εγγράφων έχει ήδη εκπνεύσει. Τελευταία ημέρα δυνατότητας αμφισβήτησης: Προθεσμία για αμφισβήτηση: Όνομα και διεύθυνση της αρχής στην οποία πρέπει να υποβληθεί η αμφισβήτηση: Παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη ότι αμφισβητήσεις σχετικά με την απαίτηση, τον τίτλο που επιτρέπει την εκτέλεση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που προέρχεται από τις αρχές του/της [όνομα του αιτούντος κράτους μέλους] εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των αρμόδιων οργάνων του/της [όνομα του αιτούντος κράτους μέλους], σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου. Οποιαδήποτε τέτοια αμφισβήτηση διέπεται από τους διαδικαστικούς και γλωσσικούς κανόνες που ισχύουν στο/στην [όνομα του αιτούντος κράτους μέλους]. Παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη ότι η είσπραξη μπορεί να αρχίσει πριν από τη λήξη της προθεσμίας αμφισβήτησης. 9. Γραφείο υπεύθυνο για τα επισυναπτόμενα έγγραφα. Όνομα Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλεκτρονική διεύθυνση: Γλώσσα επικοινωνίας με αυτό το γραφείο 10. Άλλες πληροφορίες σχετικά με: τα κοινοποιηθέντα έγγραφα ή/και τη δυνατότητα αμφισβήτησης των υποχρεώσεων μπορούν να ληφθούν από: το υπεύθυνο γραφείο για τα επισυναπτόμενα έγγραφα, το οποίο αναφέρεται στο σημείο Γ.9. το ακόλουθο γραφείο:

10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 302/25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Ενιαίος τίτλος που επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος μέλος που λαμβάνει την αίτηση ( 1 ) ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2010/24/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ημερομηνία έκδοσης: ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2010/24/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ημερομηνία έκδοσης του αρχικού ενιαίου τίτλου: Ημερομηνία αναθεώρησης: Λόγος της αναθεώρησης απόφαση/διάταγμα του [όνομα του δικαστηρίου] διοικητική απόφαση της [ημερομηνία] Αριθμός αναφοράς: Κράτος μέλος της ΕΕ όπου εκδόθηκε το παρόν έγγραφο: Κάθε κράτος μέλος της ΕΕ μπορεί να ζητήσει συνδρομή είσπραξης από άλλα κράτη μέλη για απλήρωτες απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου Τα μέτρα είσπραξης που λαμβάνονται από το κράτος μέλος που λαμβάνει την αίτηση βασίζονται στον: ενιαίο τίτλο που επιτρέπει την εκτέλεση, σύμφωνα με το άρθρο 12 της εν λόγω οδηγίας. αναθεωρημένο ενιαίο τίτλο που επιτρέπει την εκτέλεση, σύμφωνα με το άρθρο 15 της εν λόγω οδηγίας (λαμβάνεται υπόψη η απόφαση του αρμόδιου οργάνου που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας). Το παρόν έγγραφο είναι ο [αναθεωρημένος] ενιαίος τίτλος που επιτρέπει την εκτέλεση. Αφορά τις απαιτήσεις που αναφέρονται κατωτέρω, οι οποίες παραμένουν απλήρωτες στο/στην [όνομα του αιτούντος κράτους μέλους]. Ο αρχικός τίτλος για την εκτέλεση της παρούσας απαίτησης(εων) έχει κοινοποιηθεί στην έκταση που απαιτείται από την εθνική νομοθεσία του/της [όνομα του αιτούντος κράτους μέλους]. Αμφισβητήσεις σχετικά με απαιτήσεις εμπίπτουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των αρμόδιων οργάνων του/της [όνομα του αιτούντος κράτους μέλους], σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 2010/24/ΕΕ. Οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια πρέπει να τεθεί ενώπιον των εν λόγω οργάνων, σύμφωνα με τους διαδικαστικούς και γλωσσικούς κανόνες που ισχύον στο/στην [όνομα του αιτούντος κράτους μέλους]. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 1. Αριθμός αναφοράς: 2. Φύση της απαίτησης α) β) γ) δ) ε) τελωνειακοί δασμοί φόρος προστιθέμενης αξίας ειδικοί φόροι κατανάλωσης φόροι εισοδήματος ή κεφαλαίου φόρος ασφαλίστρων ( 1 ) Τα στοιχεία με πλάγιους χαρακτήρες είναι προαιρετικά.

11 L 302/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στ) φόροι κληρονομιών και δωρεών ζ) εθνικοί φόροι και τέλη επί ακίνητης περιουσίας, εκτός από τους προαναφερόμενους η) εθνικοί φόροι και τέλη επί της χρήσης ή ιδιοκτησίας μέσων μεταφοράς θ) άλλοι φόροι και τέλη που επιβάλλονται από ή για λογαριασμό του (αιτούντος) κράτους ι) φόροι και τέλη που επιβάλλονται από ή για λογαριασμό εδαφικών ή διοικητικών υποδιαιρέσεων του (αιτούντος) κράτους, εξαιρουμένων των φόρων και τελών που επιβάλλονται από τοπικές αρχές ια) φόροι και τέλη που επιβάλλονται από ή για λογαριασμό τοπικών αρχών ιβ) άλλες απαιτήσεις που έχουν ως βάση φόρους ιγ) επιστροφές, παρεμβάσεις και άλλα μέτρα που αποτελούν μέρος του συστήματος ολικής ή μερικής χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), συμπεριλαμβανομένων των ποσών που εισπράττονται σε σχέση με τις εν λόγω δράσεις, και εισφορές και άλλα τέλη που προβλέπονται στο πλαίσιο της κοινής οργάνωσης της αγοράς στον τομέα της ζάχαρης. 3. Όνομα του σχετικού φόρου/δασμού: 4. Περίοδος ή ημερομηνία που αφορά: 5. Ημερομηνία καθορισμού της απαίτησης: 6. Ημερομηνία από την οποία καθίσταται δυνατή η εκτέλεση: 7. Ποσό της απαίτησης (αρχικά οφειλόμενο παραμένει οφειλόμενο): αρχικό ποσό: διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα: τόκοι έως την ημερομηνία που προηγείται της ημέρας αποστολής της αίτησης: έξοδα έως την ημερομηνία που προηγείται της ημέρας αποστολής της αίτησης: τέλη για πιστοποιητικά και παρόμοια έγγραφα που εκδίδονται σε σχέση με διοικητικές διαδικασίες που αφορούν το σχετικό φόρο/δασμό: συνολικό ποσό της παρούσας απαίτησης: 8. Ημερομηνία κοινοποίησης του αρχικού τίτλου που επιτρέπει την εκτέλεση στο/στη [όνομα του αιτούντος κράτους]: 9. Γραφείο υπεύθυνο για τον προσδιορισμό της απαίτησης: όνομα, διεύθυνση και άλλες λεπτομέρειες επικοινωνίας. 10. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την απαίτηση ή τις δυνατότητες αμφισβήτησης της υποχρέωσης πληρωμής μπορούν να ληφθούν από: το γραφείο υπεύθυνο για τον προσδιορισμό της απαίτησης, το οποίο αναφέρεται στο σημείο 9 το γραφείο υπεύθυνο για τον ενιαίο τίτλο που επιτρέπει την εκτέλεση: όνομα, διεύθυνση και άλλες λεπτομέρειες επικοινωνίας

12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 302/27 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ(ΤΩΝ) ΠΡΟΣΩΠΟΥ(ΩΝ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 1. Όνομα 2. Διεύθυνση 3. Αιτία οφειλής: κύριος οφειλέτης συνοφειλέτης πρόσωπο άλλο από τον (συν)οφειλέτη, υπόχρεο για τη διευθέτηση των φόρων, δασμών και άλλων μέτρων, ή για άλλες απαιτήσεις σχετικές με τους εν λόγω φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα.

L 302/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 302/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 302/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.11.2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Ενιαίο έντυπο κοινοποίησης για την παροχή πληροφοριών σχετικά με κοινοποιηθέντα έγγραφα (πρέπει να διαβιβάζονται στον αποδέκτη της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012 Αρ. 4342, 29.6.2012 85(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΦΟΡΟΥΣ, ΔΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 84, 31.03.2010, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΔΑΣΜΟΥΣ, ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. 2/Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ, ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 5600/14 Διοργανικός φάκελος: 2011/0184 (APP)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 5600/14 Διοργανικός φάκελος: 2011/0184 (APP) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 5600/14 Διοργανικός φάκελος: 2011/0184 (APP) RESPR 4 FIN 52 CADREFIN 10 POLGEN 13 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12841/15 INST 349 DELACT 131 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 31.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 84/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/24/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Μαρτίου 2010 περί αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 807/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2013 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 15.7.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 679/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/13

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/13 29.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 169/13 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 568/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουνίου 2012 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 21.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 254/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 343/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.12.2013 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1360/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τον καθορισμό των εισφορών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων Συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 668/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL L 341/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.12.2013 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2013 για την κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.5.2016 COM(2016) 266 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4282, 29/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 111 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 111 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0047 (NLE) 7098/17 AELE 28 EEE 7 N 9 ISL 4 FL 6 MI 198 ENV 236 ENT 58 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

2003R1709 EL

2003R1709 EL 2003R1709 EL 01.04.2014 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1709/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, (Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, (Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 205(Ι)/2012 205(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 64, 11.03.2011, σ. 1. Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 255, 30.9.2005, σ. 22. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 967/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 15/1/2010 ΠΟΛ:1003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.8.2012 COM(2012) 432 final 2012/0208 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ στο ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ * της 2168ης συνόδου του Συµβουλίου (Γενικές Υποθέσεις) που έγινε στις Βρυξέλλες, στις Μαρτίου 1999

ΠΡΟΣΘΗΚΗ στο ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ * της 2168ης συνόδου του Συµβουλίου (Γενικές Υποθέσεις) που έγινε στις Βρυξέλλες, στις Μαρτίου 1999 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 1999 (28.06) (OR. f) 6948/99 ADD 1 LIMITE PV/CONS 14 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στο ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ * της 2168ης συνόδου του Συµβουλίου (Γενικές Υποθέσεις) που έγινε

Διαβάστε περισσότερα

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της 11.1.2017 A8-0361/ 001-003 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-003 κατάθεση: Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Έκθεση Adam Szejnfeld A8-0361/2016 Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 374 final 2014/0190 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

* ΦΠΑ * Νο. 27

* ΦΠΑ * Νο. 27 -- 763 -- * ΦΠΑ * Νο. 27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 Ιουνίου 1996 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1071169/3845/1080/0014 Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1187 ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Διεύθυνση 14η ΦΠΑ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 171/37 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2009 για τροποποίηση της απόφασης 97/245/ΕΚ, Ευρατόμ για τη θέσπιση των όρων κοινοποίησης από τα

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα, 26/09/2016. Αριθμός απόφασης: 3280

Καλλιθέα, 26/09/2016. Αριθμός απόφασης: 3280 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ 2017

Αριθμός 4(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ 2017 21 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 4(Ι)/2017 Αρ. 4588, 3.2.2017 Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/20 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 885/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Αυγούστου 2014 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές μπαμιών και φύλλων κάρι από την Ινδία και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.12.2010 COM(2010) 772 τελικό 2010/0372 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 378/2007 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.5.2014 COM(2014) 318 final 2014/0164 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τα μέτρα που μπορεί να θεσπίσει η Ένωση σε σχέση με τις

Διαβάστε περισσότερα

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 189 Α παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ)

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 189 Α παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ) Τροποποιηµένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιτάχυνση και διασαφήνιση της εφαρµογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος /* COM/97/0117 ΤΕΛΙΚΟ - CNS 96/0248 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: CT/CA-012/2004/01EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2010 σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απαιτούμενα δικαιολογητικά και καθορισμός διαδικασίας για την εφαρμογή της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 58 του ν.

ΘΕΜΑ: Απαιτούμενα δικαιολογητικά και καθορισμός διαδικασίας για την εφαρμογή της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 58 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Φ.Μ.Α.Π. 2.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει Σχέδιο νόμου «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15 ης Μαΐου 2014 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2490 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2490 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 20/08/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2490 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ L 200/140 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1 Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες, πιστωτικού ιδρύματος Mercedes-Benz Bank Polska Υποκατάστημα Ελλάδας ΑΕ Έκδοση Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έννοια Συνεργάσιμου Δανειολήπτη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

και τους δύο (2) μήνες για την νησιωτική, με τη συναίνεση του κατόχου του, που δηλώνει την εισαγωγή του. Εάν ο δηλών δεν επιθυμεί να παραμείνει το

και τους δύο (2) μήνες για την νησιωτική, με τη συναίνεση του κατόχου του, που δηλώνει την εισαγωγή του. Εάν ο δηλών δεν επιθυμεί να παραμείνει το ΦΕΚ B 455/2004 Tρόπος απόδειξης εισαγωγής - διακίνησης και κυριότητας των εισαγόμενων - διακινούμενων αρχαίων 1 ιαδικασία εξαγωγής - αποστολής από την ελληνική επικράτεια πολιτιστικών αγαθών 2 ----- /////

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινοποιήσεις διαβατηρίου για μεσίτες πιστώσεων βάσει της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 275/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.2.2017 COM(2017) 79 final 2017/0030 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 479/2013 του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 11-03-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 953 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Ι Πεδίο εφαρµογής

ΤΙΤΛΟΣ Ι Πεδίο εφαρµογής Οδηγία 92/3/ΕΥΡΑΤΟΜ του Συµβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 1992 για την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων µεταξύ κρατών µελών καθώς και προς και από την Κοινότητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο B2C. Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εκσυγχρονισμός του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο B2C. Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.12.2016 COM(2016) 756 final 2016/0372 (NLE) Εκσυγχρονισμός του ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο B2C Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2011 (21.11) (OR. en) 16847/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0184 (APP)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2011 (21.11) (OR. en) 16847/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0184 (APP) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2011 (21.11) (OR. en) 16847/11 Διοργανικός φάκελος: 2011/0184 (APP) RESPR 15 FIN 881 CADREFIN 132 POLGEN 191 ΠΡΟΤΑΣΗ Της: Επιτροπής Με ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ, ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4250 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4250 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10731/17 EF 139 ECOFIN 585 DELACT 113 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 46/8 23.2.2016 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/248 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3 31.10.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1067/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2008 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίουl

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίουl ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίουl για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ των κρατών της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 COM(2014) 743 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της αρμοδιότητας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 308 final 2014/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255/59

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255/59 28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255/59 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 908/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.7.2015 COM(2015) 349 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την αξιολόγηση της προόδου που έχει αναφέρει η Ιταλία στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο όσον αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2016 L 32/143 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/166 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Φεβρουαρίου 2016 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της οδηγίας 93/5/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα