L 302/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "L 302/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.11.2011"

Transcript

1 L 302/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1189/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου περί αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με ορισμένους φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 2010 περί αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με ορισμένους φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 26, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η οδηγία 2010/24/ΕΕ επέφερε ουσιαστικές αλλαγές στους κανόνες που διέπουν την αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα και καθόρισε εκ νέου τις εκτελεστικές εξουσίες της Επιτροπής σε σχέση με εκείνες που θεσπίστηκαν με την οδηγία 2008/55/ΕΚ του Συμβουλίου ( 2 ). Κατά συνέπεια, πρέπει να αντικατασταθούν οι υφιστάμενοι κανόνες εφαρμογής που εξέδωσε η Επιτροπή με έναν νέο εκτελεστικό κανονισμό. (6) Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, πρέπει να δηλωθεί ρητά η νομική επίπτωση των κοινοποιήσεων που πραγματοποιεί το κράτος μέλος που λαμβάνει την αίτηση προς το αιτούν κράτος μέλος. (7) Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, πρέπει επίσης να προσδιοριστεί ότι η κοινοποίηση ή γνωστοποίηση του ενιαίου τίτλου που επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος μέλος που λαμβάνει την αίτηση δεν έχει καμία επίπτωση στις συνέπειες της κοινοποίησης του αρχικού τίτλου που επιτρέπει την εκτέλεση και ότι ο αναθεωρημένος τίτλος που επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος μέλος που λαμβάνει την αίτηση δεν έχει καμία επίπτωση στην αρχική απαίτηση ή στον αρχικό τίτλο που επιτρέπει την εκτέλεση. (8) Πρέπει να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1179/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 2008/55/ΕΚ του Συμβουλίου περί της αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με ορισμένες εισφορές, δασμούς, φόρους και άλλα μέτρα ( 3 ). (9) Τα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό μέτρα είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής είσπραξης, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: (2) Για να διασφαλιστεί η ταχεία επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων αρχών, πρέπει να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες σχετικοί με τις πρακτικές ρυθμίσεις και τις χρονικές περιόδους επικοινωνίας μεταξύ των αρχών που είναι λαμβάνουν τις αιτήσεις και των αρχών τις υποβάλλουν. (3) Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, πρέπει να διευκρινιστεί ότι η εγκυρότητα των εγγράφων δεν επηρεάζεται από το γεγονός ότι διαβιβάζονται ηλεκτρονικά. (4) Για να επιβεβαιωθεί ότι τα έγγραφα που διαβιβάζονται ταχυδρομικώς αποστέλλονται από αρμόδια αρχή, πρέπει να προβλεφθούν ειδικοί κανόνες σχετικοί με αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας. (5) Για να διασφαλιστεί η διαβίβαση των απαραίτητων δεδομένων και πληροφοριών, πρέπει να καθοριστούν υποδείγματα των τυποποιημένων εγγράφων που συνοδεύουν την αίτηση κοινοποίησης και του τίτλου που επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος μέλος που λαμβάνει την αίτηση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του άρθρου 5 παράγραφος 1, του άρθρου 8, του άρθρου 10, του άρθρου 12 παράγραφος 1, του άρθρου 13 παράγραφοι 2, 3, 4 και 5, του άρθρου 15, του άρθρου 16 παράγραφος 1 και του άρθρου 21 παράγραφος 1 της οδηγίας 2010/24/ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερών κανόνων σχετικά με τη μετατροπή και μεταφορά εισπραττόμενων ποσών καθώς και των μέσων διαβίβασης των κοινοποιήσεων μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Άρθρο 2 1. Όλες οι αιτήσεις παροχής πληροφοριών, κοινοποίησης, είσπραξης ή λήψης ασφαλιστικών μέτρων κατ εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 1, του άρθρου 8, του άρθρου 10 και του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 2010/24/ΕΕ (στο εξής «αιτήσεις συνδρομής») και όλοι οι συνοδευτικοί τίτλοι, τα έντυπα και λοιπά έγγραφα, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που κοινοποιείται σε σχέση με τις εν λόγω αιτήσεις αποστέλλονται από το δίκτυο CCN, εκτός εάν αυτό είναι πρακτικά ανέφικτο για τεχνικούς λόγους. ( 1 ) ΕΕ L 84 της , σ. 1. ( 2 ) ΕΕ L 150 της , σ. 28. ( 3 ) ΕΕ L 319 της , σ. 21.

2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 302/17 2. Τα έγγραφα που διαβιβάζονται σε ηλεκτρονική ή σε έντυπη μορφή θεωρείται ότι παράγουν τα ίδια νομικά αποτελέσματα με αυτά των εγγράφων τα οποία διαβιβάζονται ταχυδρομικώς. 3. Εάν μία αίτηση δεν είναι δυνατό να διαβιβαστεί μέσω του δικτύου CCN, διαβιβάζεται ταχυδρομικώς. Σε αυτή την περίπτωση ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες: α) η αίτηση υπογράφεται από υπάλληλο της αιτούσας αρχής, ο οποίος είναι δεόντως εξουσιοδοτημένος να υποβάλει την αίτηση β) το αναφερόμενο στο άρθρο 8 παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2010/24/ΕΕ τυποποιημένο έντυπο που συνοδεύει την αίτηση κοινοποίησης (στο εξής «ενιαίο έντυπο κοινοποίησης») ή ο αναφερόμενος στο άρθρο 12 της εν λόγω οδηγίας ενιαίος τίτλος που επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος μέλος που λαμβάνει την αίτηση υπογράφεται από δεόντως εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της αιτούσας αρχής β) πρόσωπο άλλο από τον (συν-)οφειλέτη, υπόχρεο για τη διευθέτηση των φόρων, δασμών και άλλων μέτρων, ή για άλλες απαιτήσεις σχετικές με τους εν λόγω φόρους και δασμούς και άλλα μέτρα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η αιτούσα αρχή γ) οιοδήποτε τρίτο πρόσωπο που κατέχει περιουσιακά στοιχεία τα οποία ανήκουν σε, ή έχει οφειλές προς, ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα στοιχεία α) ή β). Άρθρο 4 Οι πληροφορίες και τα άλλα στοιχεία που κοινοποιεί η αποδέκτρια αρχή στην αιτούσα αρχή, κατ εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφος 1, του άρθρου 8, του άρθρου 10 και του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 2010/24/ΕΕ, κοινοποιούνται στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους της αποδέκτριας αρχής ή σε άλλη γλώσσα που συμφωνείται μεταξύ της αιτούσας και της αποδέκτριας αρχής. γ) εάν η αίτηση συνοδεύεται με αντίγραφο άλλου εγγράφου από το ενιαίο έντυπο κοινοποίησης ή τον ενιαίο τίτλο που επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος μέλος που λαμβάνει την αίτηση, η αιτούσα αρχή πιστοποιεί την αντιστοιχία του εν λόγω αντιγράφου με το πρωτότυπο, αναγράφοντας στο εν λόγω αντίγραφο, στην επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη, τις λέξεις «γνήσιο επικυρωμένο αντίγραφο», το όνομα του πιστοποιούντος υπαλλήλου και την ημερομηνία της εν λόγω επικύρωσης. Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου σημείο β), τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το ενιαίο έντυπο κοινοποίησης που καταρτίζουν βάσει του υποδείγματος που καθορίζεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού και τον ενιαίο τίτλο που επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος μέλος που λαμβάνει την αίτηση, ο οποίος καταρτίζεται βάσει του υποδείγματος που καθορίζεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού. 4. Εάν το ενιαίο έντυπο κοινοποίησης ή ο ενιαίος τίτλος που επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος μέλος που λαμβάνει την αίτηση διαβιβάζονται με ηλεκτρονικά μέσα, η δομή και διάταξή τους μπορούν να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του συστήματος ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία μεταξύ των αρμοδίων αρχών, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των δεδομένων και πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά δεν μεταβάλλεται ουσιαστικά σε σχέση με τα υποδείγματα που καθορίζονται στα παραρτήματα I και ΙΙ. Άρθρο 3 1. Η αιτούσα αρχή μπορεί να υποβάλει αίτηση συνδρομής είτε για μία μόνο απαίτηση είτε για περισσότερες απαιτήσεις, όταν αυτές πρέπει να εισπραχθούν από ένα και το αυτό πρόσωπο. 2. Μια αίτηση παροχής πληροφοριών, είσπραξης ή λήψης ασφαλιστικών μέτρων μπορεί να αφορά οποιοδήποτε από τα ακόλουθα πρόσωπα: α) τον κύριο οφειλέτη ή τον συνοφειλέτη Άρθρο 5 Εάν η αποδέκτρια αρχή αρνηθεί να εξετάσει μια αίτηση συνδρομής, κοινοποιεί στην αιτούσα αρχή τους λόγους της άρνησής της, προσδιορίζοντας τις διατάξεις της οδηγίας 2010/24/ΕΕ στις οποίες βασίζεται. Η κοινοποίηση αυτή πραγματοποιείται από την αποδέκτρια αρχή αμέσως μόλις αυτή λάβει την απόφασή της, και οπωσδήποτε εντός ενός μηνός από την ημερομηνία βεβαίωσης της παραλαβής της αίτησης. Άρθρο 6 Κάθε αίτηση παροχής πληροφοριών ή είσπραξης ή λήψης ασφαλιστικών μέτρων αναφέρει αν έχει υποβληθεί παρόμοια αίτηση σε άλλη αρχή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Άρθρο 7 Η αποδέκτρια αρχή επιβεβαιώνει την παραλαβή της αίτησης παροχής πληροφοριών το ταχύτερο δυνατόν, και οπωσδήποτε εντός επτά ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της αίτησης. Μόλις παραλάβει την αίτηση, η αποδέκτρια αρχή ζητά από την αιτούσα αρχή, εφόσον είναι απαραίτητο, να παράσχει τυχόν αναγκαίες συμπληρωματικές πληροφορίες. Η αιτούσα αρχή παρέχει όλες τις αναγκαίες πρόσθετες πληροφορίες στις οποίες έχει κανονικά πρόσβαση. Άρθρο 8 1. Η αποδέκτρια αρχή διαβιβάζει στην αιτούσα αρχή κάθε μία από τις αιτούμενες πληροφορίες όπως και μόλις τις λάβει. 2. Όταν, λόγω της ιδιαιτερότητας μιας υπόθεσης, δεν είναι δυνατό να ληφθούν όλες ή ορισμένες από τις ζητούμενες πληροφορίες σε εύλογο διάστημα, η αποδέκτρια αρχή ενημερώνει σχετικά την αιτούσα αρχή και παραθέτει τους λόγους.

3 L 302/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σε κάθε περίπτωση, κατά τη λήξη της εξάμηνης προθεσμίας από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της παραλαβής της αίτησης, η αποδέκτρια αρχή πληροφορεί την αιτούσα αρχή σχετικά με το αποτέλεσμα των ερευνών που πραγματοποίησε για να λάβει τις ζητούμενες πληροφορίες. Μόλις παραλάβει την αίτηση κοινοποίησης, η αποδέκτρια αρχή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να εκτελέσει την εν λόγω κοινοποίηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένη. Στο πλαίσιο των πληροφοριών που λαμβάνει από την αποδέκτρια αρχή, η αιτούσα αρχή μπορεί να ζητήσει από την αποδέκτρια αρχή να συνεχίσει τις έρευνές της. Η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται εντός δύο μηνών από τη λήψη της κοινοποίησης του αποτελέσματος των ερευνών που διεξήγαγε η αποδέκτρια αρχή, η οποία τυγχάνει χειρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στην αρχική αίτηση. Άρθρο 9 Η αιτούσα αρχή μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει την αίτηση παροχής πληροφοριών που έχει αποστείλει στην αποδέκτρια αρχή. Η σχετική απόφαση διαβιβάζεται στην αποδέκτρια αρχή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Άρθρο Κάθε αίτηση κοινοποίησης περιλαμβάνει το πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο κάθε εγγράφου του οποίου ζητείται η κοινοποίηση. Το ενιαίο έντυπο κοινοποίησης που συνοδεύει την αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2010/24/ΕΕ, συμπληρώνεται από ή με ευθύνη της αιτούσας αρχής. Παρέχει πληροφορίες στον αποδέκτη σχετικά με τα έγγραφα για τα οποία έχει ζητηθεί συνδρομή κοινοποίησης. 2. Όσον αφορά τις πληροφορίες που αναφέρονται στο ενιαίο έντυπο κοινοποίησης, εφαρμόζονται τα ακόλουθα: α) το ποσό της απαίτησης αναφέρεται όταν έχει ήδη καθοριστεί Εάν είναι απαραίτητο, χωρίς επηρεασμό της προθεσμίας κοινοποίησης η οποία καθορίζεται στην αίτηση κοινοποίησης, η αποδέκτρια αρχή ζητά από την αιτούσα αρχή να παράσχει συμπληρωματικές πληροφορίες. Η αιτούσα αρχή παρέχει κάθε πρόσθετη πληροφορία στην οποία έχει κανονικά πρόσβαση. 2. Μόλις εκτελεστεί η κοινοποίηση, η αποδέκτρια αρχή ενημερώνει την αιτούσα αρχή σχετικά με την ημερομηνία κοινοποίησης, πιστοποιώντας την κοινοποίηση στο έντυπο της αίτησης το οποίο επιστρέφεται στη αιτούσα αρχή. Άρθρο Κοινοποίηση που έγινε από το κράτος μέλος της αποδέκτριας αρχής, σύμφωνα με τις ισχύουσες σε αυτό εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και τις διοικητικές πρακτικές, θεωρείται ότι έχει την ίδια ισχύ στο αιτούν κράτος μέλος, όπως εάν είχε γίνει από το αιτούν κράτος μέλος, σύμφωνα με τις ισχύουσες στο αιτούν κράτος μέλος νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και τις διοικητικές πρακτικές. 2. Κοινοποίηση εγγράφου που αφορά φόρο, δασμό, ή άλλα μέτρα, περισσότερα του ενός τύπου, θεωρείται έγκυρη, εάν πραγματοποιηθεί από αρχή του κράτους μέλους που λαμβάνει την αίτηση που είναι αρμόδια τουλάχιστον για έναν από τους φόρους, δασμούς ή τα άλλα μέτρα που αναφέρονται στο κοινοποιηθέν έγγραφο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό επιτρέπεται βάσει της εθνικής νομοθεσίας του κράτους μέλους που λαμβάνει την αίτηση. β) η αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να πραγματοποιηθεί η κοινοποίηση μπορεί να γίνει με δήλωση της ημερομηνίας πριν από την οποία η αιτούσα αρχή επιθυμεί να γίνει η κοινοποίηση. Άρθρο 11 Η αίτηση κοινοποίησης μπορεί να αφορά κάθε πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 3 στοιχείο γ) της οδηγίας 2010/24/ΕΕ το οποίο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο αιτούν κράτος μέλος, πρέπει να ενημερώνεται για κάθε έγγραφο που το αφορά. Άρθρο Η αποδέκτρια αίτηση αρχή επιβεβαιώνει την παραλαβή της αίτησης κοινοποίησης το ταχύτερο δυνατόν, και οπωσδήποτε εντός επτά ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής. Άρθρο 14 Για τους σκοπούς της κοινοποίησης, το κράτος μέλος που λαμβάνει την αίτηση μπορεί να χρησιμοποιεί το αναφερόμενο στο άρθρο 10 παράγραφος 1 ενιαίο έντυπο κοινοποίησης στην επίσημη ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Ή ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Άρθρο 15 Οι αιτήσεις είσπραξης ή λήψης ασφαλιστικών μέτρων περιλαμβάνουν δήλωση ότι πληρούνται οι προβλεπόμενες στην οδηγία 2010/24/ΕΕ προϋποθέσεις για την κίνηση της διαδικασίας αμοιβαίας συνδρομής.

4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 302/19 Άρθρο Ο ενιαίος τίτλος ο οποίος επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος μέλος που λαμβάνει την αίτηση, ο οποίος συνοδεύει την αίτηση είσπραξης ή λήψης ασφαλιστικών μέτρων, συμπληρώνεται από ή με ευθύνη της αιτούσας αρχής βάσει του αρχικού τίτλου που επιτρέπει την εκτέλεση στο αιτούν κράτος μέλος. Οι διοικητικές κυρώσεις, πρόστιμα, τέλη και προσαυξήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2010/24/ΕΕ και οι τόκοι και τα έξοδα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της ίδιας οδηγίας, τα οποία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στο αιτούν κράτος μέλος, οφείλονται από την ημερομηνία του αρχικού τίτλου που επιτρέπει την εκτέλεση έως την ημερομηνία πριν την ημερομηνία αποστολής της αίτησης είσπραξης, μπορούν να συνυπολογιστούν στον ενιαίο τίτλο που επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος μέλος που λαμβάνει την αίτηση. 2. Μπορεί να εκδίδεται ένας ενιαίος τίτλος που επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος μέλος που λαμβάνει την αίτηση για διάφορες απαιτήσεις και περισσότερα πρόσωπα, ο οποίος αντιστοιχεί στον αρχικό τίτλο που επιτρέπει την εκτέλεση στο αιτούν κράτος μέλος. 3. Κατά το μέτρο που οι αρχικοί τίτλοι που επιτρέπουν την εκτέλεση διαφόρων απαιτήσεων στο αιτούν κράτος μέλος έχουν ήδη αντικατασταθεί από έναν συνολικό τίτλο που επιτρέπει την εκτέλεση όλων αυτών των απαιτήσεων στο εν λόγω κράτος, ο ενιαίος τίτλος που επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος μέλος που λαμβάνει την αίτηση μπορεί να βασίζεται στους αρχικούς τίτλους που επιτρέπουν την εκτέλεση στο αιτούν κράτος μέλος ή στον συνολικό τίτλο που ομαδοποιεί τους αρχικούς τίτλους που επιτρέπουν την εκτέλεση στο αιτούν κράτος μέλος. 4. Για την εκτέλεση των απαιτήσεων για τις οποίες ζητείται συνδρομή είσπραξης, το κράτος μέλος που λαμβάνει την αίτηση μπορεί να χρησιμοποιεί τον ενιαίο τίτλο που επιτρέπει την εκτέλεση σε αυτό στην επίσημη γλώσσα του ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες του, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του. Άρθρο 17 Ο αποδέκτης μιας αίτησης είσπραξης ή λήψης ασφαλιστικών μέτρων δεν μπορεί να βασιστεί στην κοινοποίηση ή τη γνωστοποίηση του ενιαίου τίτλου που επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος μέλος που λαμβάνει την αίτηση για να ζητήσει παράταση ή επανέναρξη της προθεσμίας αμφισβήτησης της απαίτησης ή του αρχικού τίτλου που επιτρέπει την εκτέλεση, εάν αυτός έχει κοινοποιηθεί με έγκυρο τρόπο. Άρθρο Εάν το νόμισμα του κράτους μέλους που λαμβάνει την αίτηση είναι διαφορετικό από το νόμισμα του αιτούντος κράτους μέλους, η αιτούσα αρχή αναγράφει το προς είσπραξη ποσό της απαίτησης εκφρασμένο και στα δύο νομίσματα. 2. Η ισοτιμία συναλλάγματος που πρέπει να χρησιμοποιείται για τη συνδρομή είσπραξης είναι η τελευταία ισοτιμία συναλλάγματος που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν την ημερομηνία αποστολής της αίτησης. Άρθρο Η αποδέκτρια αρχή επιβεβαιώνει την παραλαβή της αίτησης το ταχύτερο δυνατόν, και το αργότερο εντός επτά ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής της αίτησης είσπραξης ή λήψης ασφαλιστικών μέτρων. 2. Η αποδέκτρια αρχή μπορεί να ζητήσει από την αιτούσα αρχή να της παράσχει συμπληρωματικές πληροφορίες ή εάν ζητηθεί να συμπληρώσει τον ενιαίο τίτλο που επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος μέλος που λαμβάνει την αίτηση. Η αιτούσα αρχή παρέχει όλες τις αναγκαίες συμπληρωματικές πληροφορίες στις οποίες έχει κανονικά πρόσβαση. Άρθρο Όταν, λόγω της ιδιαιτερότητας μιας υπόθεσης, το σύνολο ή μέρος της απαίτησης δεν μπορεί να εισπραχθεί ή δεν μπορούν να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η αποδέκτρια αρχή ενημερώνει σχετικά την αιτούσα αρχή παραθέτοντας τους λόγους. Βάσει των πληροφοριών που λαμβάνει από την αποδέκτρια αρχή, η αιτούσα αρχή μπορεί να ζητήσει από την αποδέκτρια αρχή να συνεχίσει τη διαδικασία είσπραξης ή λήψης ασφαλιστικών μέτρων. Η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται εντός δύο μηνών από την παραλαβή της κοινοποίησης του αποτελέσματος αυτής της διαδικασίας και τυγχάνει χειρισμού από την αποδέκτρια αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στην αρχική αίτηση. 2. Το αργότερο έως τη λήξη κάθε εξάμηνης περιόδου από την ημερομηνία βεβαίωσης της παραλαβής της αίτησης, η αποδέκτρια αρχή ενημερώνει την αιτούσα αρχή σχετικά με την εξέλιξη ή το αποτέλεσμα της διαδικασίας είσπραξης ή της λήψης ασφαλιστικών μέτρων. Άρθρο Η αιτούσα αρχή γνωστοποιεί στην αποδέκτρια αρχή κάθε ενέργεια αμφισβήτησης της απαίτησης ή του τίτλου που επιτρέπει την εκτέλεση της η οποία ασκείται στο κράτος μέλος της αιτούσας αρχής, αμέσως μόλις αυτή ενημερωθεί για τέτοια ενέργεια αμφισβήτησης. 2. Αν βάσει των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων και διοικητικών πρακτικών που ισχύουν στο κράτος μέλος της αποδέκτριας αρχής δεν επιτρέπεται η λήψη ασφαλιστικών μέτρων ή η είσπραξη που ζητείται δυνάμει του άρθρου 14 παράγραφος 4 δεύτερο και τρίτο εδάφιο της οδηγίας 2010/24/ΕΟΚ, η αποδέκτρια αρχή ενημερώνει σχετικά την αιτούσα αρχή το ταχύτερο δυνατόν, και οπωσδήποτε εντός ενός μηνός από την παραλαβή της αναφερόμενης στην παράγραφο 1 κοινοποίησης. 3. Η αποδέκτρια αρχή γνωστοποιεί στην αιτούσα αρχή κάθε ενέργεια που λαμβάνεται στο κράτος μέλος που λαμβάνει την αίτηση για την επιστροφή ανακτώμενων ποσών ή για την αποζημίωση σε σχέση με την ανάκτηση αμφισβητούμενων απαιτήσεων βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο της οδηγίας 2010/24/ΕΕ, αμέσως μόλις η αποδέκτρια αρχή ενημερωθεί για την εν λόγω ενέργεια.

5 L 302/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η αποδέκτρια αρχή επιδιώκει, στο μέτρο του δυνατού, τη συμμετοχή της αιτούσας αρχής στις διαδικασίες καθορισμού του προς επιστροφή ποσού και της οφειλόμενης αποζημίωσης. Κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης της αποδέκτριας αρχής, η αιτούσα αρχή εμβάζει τα επιστραφέντα ποσά και την καταβληθείσα αποζημίωση εντός δύο μηνών από την παραλαβή της εν λόγω αίτησης. Άρθρο Εάν η αίτηση είσπραξης ή λήψης ασφαλιστικών μέτρων καταστεί άνευ αντικειμένου λόγω εξόφλησης της απαίτησης ή λόγω ακύρωσής της ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, η αιτούσα αρχή ενημερώνει αμέσως την αποδέκτρια αρχή, ώστε η τελευταία να διακόψει τυχόν αναληφθείσα ενέργειά της. 2. Σε περίπτωση αναπροσαρμογής του ποσού της απαίτησης που αποτελεί αντικείμενο της αίτησης είσπραξης ή λήψης ασφαλιστικών μέτρων, με απόφαση της αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 της οδηγίας 2010/24/ΕΕ, η αιτούσα αρχή ενημερώνει την αποδέκτρια αρχή για την εν λόγω απόφαση και, εάν ζητηθεί η είσπραξη, κοινοποιεί αναθεωρημένο ενιαίο τίτλο που επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος μέλος που λαμβάνει την αίτηση. Ο εν λόγω αναθεωρημένος ενιαίος τίτλος που επιτρέπει την εκτέλεση υποβάλλεται από την αιτούσα αρχή ή με ευθύνη της βάσει της απόφασης αναπροσαρμογής του ποσού της απαίτησης. 3. Ένας αναθεωρημένος ενιαίος τίτλος που επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος μέλος που λαμβάνει την αίτηση δεν έχει καμία επίπτωση όσον αφορά τις δυνατότητες αμφισβήτησης της αρχικής απαίτησης, του αρχικού τίτλου που επιτρέπει την εκτέλεση στο αιτούν κράτος μέλος ή της απόφασης που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο. αρχική αίτηση, η αποδέκτρια αρχή διεκπεραιώνει τη συμπληρωματική αίτηση μόνο εάν αυτή αφορά ποσό που δεν είναι μικρότερο από το αναφερόμενο ποσό στο άρθρο 18 παράγραφος 3 της οδηγίας 2010/24/ΕΕ. 6. Για τη μετατροπή του αναπροσαρμοσμένου, σύμφωνα με την παράγραφο 2, ποσού της απαίτησης στο νόμισμα του κράτους μέλους της αποδέκτριας αρχής, η αιτούσα αρχή εφαρμόζει την ισοτιμία συναλλάγματος που χρησιμοποίησε στην αρχική της αίτηση. Άρθρο Τα ποσά που πρέπει να εμβαστούν στην αιτούσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 5 της οδηγίας 2010/24/ΕΕ, μεταφέρονται στην αιτούσα αρχή στο νόμισμα του κράτους μέλους που λαμβάνει την αίτηση. Η μεταφορά των εισπραττόμενων ποσών πραγματοποιείται εντός δύο μηνών από την ημερομηνία εκτέλεσης της είσπραξης. Εντούτοις, σε περίπτωση αμφισβήτησης των εισπρακτικών μέτρων που εφαρμόζει η αποδέκτρια αρχή, για λόγο ο οποίος δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του αιτούντος κράτους μέλους, η αποδέκτρια αρχή μπορεί να καθυστερήσει τη μεταφορά εισπραχθέντων ποσών σε σχέση με την απαίτηση του αιτούντος κράτους μέλους έως την επίλυση της διαφοράς, εφόσον πληρούνται ταυτόχρονα οι ακόλουθοι όροι: α) η αποδέκτρια αρχή θεωρεί πιθανό ότι το αποτέλεσμα της εν λόγω αμφισβήτησης θα είναι ευνοϊκό για τον ενδιαφερόμενο, και 4. Εάν η αναφερόμενη στην παράγραφο 2 αναπροσαρμογή συνεπάγεται μείωση του ποσού της απαίτησης, η αποδέκτρια αρχή συνεχίζει τις ενέργειές της για την είσπραξη ή τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, που ωστόσο περιορίζονται στο ποσό της εκκρεμούσας οφειλής. Εάν κατά τον χρόνο ενημέρωσης της αποδέκτριας αρχής σχετικά με τη μείωση του ποσού της απαίτησης η αποδέκτρια αρχή έχει ήδη εισπράξει ποσό που υπερβαίνει το ποσό της εκκρεμούσας οφειλής, αλλά δεν έχει ακόμη αρχίσει η αναφερόμενη στο άρθρο 23 διαδικασία μεταφοράς, η αποδέκτρια αρχή επιστρέφει στον δικαιούχο το επιπλέον ποσό που κατέβαλε καθ υπέρβαση της οφειλής. 5. Εάν η αναφερόμενη στην παράγραφο 2 αναπροσαρμογή συνεπάγεται προσαύξηση του ποσού της απαίτησης, η αιτούσα αρχή μπορεί να απευθύνει στη αποδέκτρια αρχή συμπληρωματική αίτηση είσπραξης ή λήψης ασφαλιστικών μέτρων. Η συμπληρωματική αυτή αίτηση διεκπεραιώνεται από την αποδέκτρια αρχή, εάν είναι δυνατό, μαζί με την αρχική αίτηση της αιτούσας αρχής. Όταν, με βάση την πρόοδο της τρέχουσας διαδικασίας, είναι αδύνατη η ενοποίηση της συμπληρωματικής με την β) η αιτούσα αρχή δεν έχει δηλώσει ότι θα επιστρέψει τα ποσά που της έχουν ήδη μεταφερθεί, εάν το αποτέλεσμα της αμφισβήτησης είναι ευνοϊκό για τον ενδιαφερόμενο. Εάν η αιτούσα αρχή υποβάλει δήλωση επιστροφής των χρημάτων, σύμφωνα με το σημείο β) του τρίτου εδαφίου, επιστρέφει τα ήδη εισπραχθέντα ποσά που της μετέφερε η αποδέκτρια αρχή εντός ενός μηνός από την παραλαβή της αίτησης επιστροφής. Κάθε άλλη οφειλόμενη αποζημίωση βαρύνει, σε αυτή την περίπτωση, αποκλειστικά την αποδέκτρια αρχή. 2. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να συμφωνήσουν διαφορετικές ρυθμίσεις για την απόδοση ποσών χαμηλότερων από το ισχύον όριο σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3 της οδηγίας 2010/24/ΕΕ. Άρθρο 24 Ανεξάρτητα από τα ποσά που εισπράττει η αποδέκτρια αρχή ως τόκους, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 της οδηγίας 2010/24/ΕΕ, η απαίτηση θεωρείται ότι ικανοποιείται κατ αναλογία προς το εισπραχθέν ποσό στο εθνικό νόμισμα του κράτους μέλους της αποδέκτριας αρχής, με την ισοτιμία συναλλάγματος που ορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 302/21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 25 Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1179/2008 καταργείται. Άρθρο 26 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος José Manuel BARROSO

7 L 302/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Ενιαίο έντυπο κοινοποίησης για την παροχή πληροφοριών σχετικά με κοινοποιηθέντα έγγραφα (πρέπει να διαβιβάζονται στον αποδέκτη της κοινοποίησης) ( 1 ) Το παρόν έγγραφο συνοδεύει τα έγγραφα που κοινοποιούνται από την αρμόδια αρχή του/της [όνομα του κράτους μέλους που λαμβάνει την αίτηση]. Η παρούσα κοινοποίηση αφορά έγγραφα των αρμόδιων αρχών του/της [Όνομα του αιτούντος κράτους μέλους], οι οποίες ζήτησαν συνδρομή για κοινοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου Όνομα: 2. Διεύθυνση: 3. Ημερομηνία γέννησης: 4. Τόπος γέννησης: A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ B. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. Σκοπός της παρούσας κοινοποίησης είναι: να ενημερώσει τον αποδέκτη για τα έγγραφα στα οποία επισυνάπτεται το παρόν έγγραφο πληροφοριών. να διακόψει την περίοδο παραγραφής όσον αφορά την(τις) απαίτηση(εις) που αναφέρονται στα κοινοποιηθέντα έγγραφα. να επιβεβαιώσει στον αποδέκτη την υποχρέωσή του να πληρώσει τα ποσά που αναφέρονται στο σημείο Γ. Παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη ότι, σε περίπτωση μη πληρωμής, οι αρχές μπορούν να λάβουν μέτρα εκτέλεσης ή/και ασφαλιστικά μέτρα για να διασφαλίσουν την είσπραξη των απαιτήσεων. Αυτό ενδέχεται να συνεπάγεται επιπλέον έξοδα στον αποδέκτη. Είστε ο αποδέκτης της παρούσας κοινοποίησης διότι θεωρείστε: ο κύριος οφειλέτης συνοφειλέτης πρόσωπο άλλο από τον (συν)οφειλέτη, υπόχρεο για τη διευθέτηση των φόρων, δασμών και άλλων μέτρων ή για άλλες απαιτήσεις σχετικές με τους εν λόγω φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας στο αιτούν κράτος πρόσωπο άλλο από τον (συν)οφειλέτη, το οποίο κατέχει περιουσιακά στοιχεία του (συν)οφειλέτη ή έχει οφειλές έναντι του (συν)οφειλέτη ή οποιουδήποτε άλλου υπόχρεου τρίτο πρόσωπο που μπορεί να επηρεαστεί από μέτρα εκτέλεσης που αφορούν άλλα πρόσωπα. (Οι ακόλουθες πληροφορίες εμφανίζονται εάν ο αποδέκτης της κοινοποίησης είναι πρόσωπο άλλο από τον (συν)οφειλέτη, το οποίο κατέχει περιουσιακά στοιχεία του (συν)οφειλέτη ή έχει οφειλές έναντι του (συν)οφειλέτη ή οποιουδήποτε άλλου υπόχρεου, ή τρίτο πρόσωπο που μπορεί να επηρεαστεί από μέτρα εκτέλεσης που αφορούν άλλα πρόσωπα: τα κοινοποιηθέντα έγγραφα αφορούν απαιτήσεις σχετικές με φόρους και δασμούς για τις οποίες είναι υπόχρεο (α) το(τα) κάτωθι πρόσωπο(α): [όνομα και διεύθυνση (γνωστά ή εικαζόμενα)]). 2. Η αιτούσα αρχή του/της [όνομα του αιτούντος κράτους μέλους] κάλεσε τις αρμόδιες αρχές του/της [όνομα κράτους μέλους που λαμβάνει την αίτηση] να πραγματοποιήσει την παρούσα κοινοποίηση πριν την [ημερομηνία]. Παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη ότι η εν λόγω ημερομηνία δεν σχετίζεται συγκεκριμένα με οποιαδήποτε προθεσμία παραγραφής. 1. Αριθμός αναφοράς: Ημερομηνία έκδοσης: Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ( 1 ) Τα στοιχεία σε πλάγιους χαρακτήρες είναι προαιρετικά.

8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 302/23 2. Φύση των κοινοποιούμενων εγγράφων Βεβαίωση φόρου Διάταγμα πληρωμής Απόφαση κατόπιν διοικητικής ένστασης Άλλο διοικητικό έγγραφο Απόφαση/διάταγμα του: Άλλο δικαστικό έγγραφο 3. Όνομα της σχετικής απαίτησης (στη γλώσσα του αιτούντος κράτους μέλους) 4. Φύση της απαίτησης α) β) γ) δ) ε) τελωνειακοί δασμοί φόρος προστιθέμενης αξίας ειδικοί φόροι κατανάλωσης φόροι εισοδήματος ή κεφαλαίου φόρος ασφαλίστρων στ) φόρος κληρονομιών και δωρεών ζ) η) θ) ι) εθνικοί φόροι και τέλη επί ακίνητης περιουσίας, εκτός από τους προαναφερόμενους εθνικοί φόροι και τέλη επί της χρήσης ή ιδιοκτησίας μέσων μεταφοράς άλλοι φόροι και τέλη που επιβάλλονται από ή για λογαριασμό του αιτούντος κράτους φόροι και τέλη που επιβάλλονται από ή για λογαριασμό εδαφικών ή διοικητικών υποδιαιρέσεων του αιτούντος κράτους, εξαιρουμένων των φόρων και τελών που επιβάλλονται από τοπικές αρχές ια) φόροι και τέλη που επιβάλλονται από ή για λογαριασμό τοπικών αρχών ιβ) άλλες απαιτήσεις που έχουν ως βάση φόρους ιγ) επιστροφές, παρεμβάσεις και άλλα μέτρα που αποτελούν μέρος του συστήματος ολικής ή μερικής χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), συμπεριλαμβανομένων των ποσών που εισπράττονται σε σχέση με τις εν λόγω δράσεις, και εισφορές και άλλα τέλη που προβλέπονται στο πλαίσιο της κοινής οργάνωσης της αγοράς στον τομέα της ζάχαρης. 5. Ποσό της εν λόγω απαίτησης, στο νόμισμα του/της [Όνομα του αιτούντος κράτους μέλους]: Αρχικό ποσό: Διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα: Τόκοι έως [ημερομηνία]: Έξοδα έως [ημερομηνία]: Τέλη για πιστοποιητικά και παρόμοια έγγραφα που εκδίδονται σε σχέση με διοικητικές διαδικασίες που αφορούν την αναφερόμενη στο σημείο 3 απαίτηση: Συνολικό ποσό της παρούσας απαίτησης: 6. Το ποσό που αναφέρεται στο σημείο 5 πρέπει να πληρωθεί: πριν από:

9 L 302/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός [αριθμός] ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της παρούσας κοινοποίησης: αμέσως Η πληρωμή αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί: Στοιχεία αναφοράς που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή: 7. Μπορείτε να απαντήσετε στα κοινοποιούμενα με το παρόν έγγραφα. Τελευταία ημερομηνία για απάντηση: Προθεσμία για απάντηση: Όνομα και διεύθυνση της αρχής στην οποία μπορεί να αποσταλεί απάντηση: 8. Δυνατότητα αμφισβήτησης Η περίοδος αμφισβήτησης της απαίτησης ή των κοινοποιηθέντων εγγράφων έχει ήδη εκπνεύσει. Τελευταία ημέρα δυνατότητας αμφισβήτησης: Προθεσμία για αμφισβήτηση: Όνομα και διεύθυνση της αρχής στην οποία πρέπει να υποβληθεί η αμφισβήτηση: Παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη ότι αμφισβητήσεις σχετικά με την απαίτηση, τον τίτλο που επιτρέπει την εκτέλεση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που προέρχεται από τις αρχές του/της [όνομα του αιτούντος κράτους μέλους] εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των αρμόδιων οργάνων του/της [όνομα του αιτούντος κράτους μέλους], σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου. Οποιαδήποτε τέτοια αμφισβήτηση διέπεται από τους διαδικαστικούς και γλωσσικούς κανόνες που ισχύουν στο/στην [όνομα του αιτούντος κράτους μέλους]. Παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη ότι η είσπραξη μπορεί να αρχίσει πριν από τη λήξη της προθεσμίας αμφισβήτησης. 9. Γραφείο υπεύθυνο για τα επισυναπτόμενα έγγραφα. Όνομα Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλεκτρονική διεύθυνση: Γλώσσα επικοινωνίας με αυτό το γραφείο 10. Άλλες πληροφορίες σχετικά με: τα κοινοποιηθέντα έγγραφα ή/και τη δυνατότητα αμφισβήτησης των υποχρεώσεων μπορούν να ληφθούν από: το υπεύθυνο γραφείο για τα επισυναπτόμενα έγγραφα, το οποίο αναφέρεται στο σημείο Γ.9. το ακόλουθο γραφείο:

10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 302/25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Ενιαίος τίτλος που επιτρέπει την εκτέλεση στο κράτος μέλος που λαμβάνει την αίτηση ( 1 ) ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2010/24/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ημερομηνία έκδοσης: ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2010/24/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ημερομηνία έκδοσης του αρχικού ενιαίου τίτλου: Ημερομηνία αναθεώρησης: Λόγος της αναθεώρησης απόφαση/διάταγμα του [όνομα του δικαστηρίου] διοικητική απόφαση της [ημερομηνία] Αριθμός αναφοράς: Κράτος μέλος της ΕΕ όπου εκδόθηκε το παρόν έγγραφο: Κάθε κράτος μέλος της ΕΕ μπορεί να ζητήσει συνδρομή είσπραξης από άλλα κράτη μέλη για απλήρωτες απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2010/24/ΕΕ του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου Τα μέτρα είσπραξης που λαμβάνονται από το κράτος μέλος που λαμβάνει την αίτηση βασίζονται στον: ενιαίο τίτλο που επιτρέπει την εκτέλεση, σύμφωνα με το άρθρο 12 της εν λόγω οδηγίας. αναθεωρημένο ενιαίο τίτλο που επιτρέπει την εκτέλεση, σύμφωνα με το άρθρο 15 της εν λόγω οδηγίας (λαμβάνεται υπόψη η απόφαση του αρμόδιου οργάνου που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας). Το παρόν έγγραφο είναι ο [αναθεωρημένος] ενιαίος τίτλος που επιτρέπει την εκτέλεση. Αφορά τις απαιτήσεις που αναφέρονται κατωτέρω, οι οποίες παραμένουν απλήρωτες στο/στην [όνομα του αιτούντος κράτους μέλους]. Ο αρχικός τίτλος για την εκτέλεση της παρούσας απαίτησης(εων) έχει κοινοποιηθεί στην έκταση που απαιτείται από την εθνική νομοθεσία του/της [όνομα του αιτούντος κράτους μέλους]. Αμφισβητήσεις σχετικά με απαιτήσεις εμπίπτουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των αρμόδιων οργάνων του/της [όνομα του αιτούντος κράτους μέλους], σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 2010/24/ΕΕ. Οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια πρέπει να τεθεί ενώπιον των εν λόγω οργάνων, σύμφωνα με τους διαδικαστικούς και γλωσσικούς κανόνες που ισχύον στο/στην [όνομα του αιτούντος κράτους μέλους]. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 1. Αριθμός αναφοράς: 2. Φύση της απαίτησης α) β) γ) δ) ε) τελωνειακοί δασμοί φόρος προστιθέμενης αξίας ειδικοί φόροι κατανάλωσης φόροι εισοδήματος ή κεφαλαίου φόρος ασφαλίστρων ( 1 ) Τα στοιχεία με πλάγιους χαρακτήρες είναι προαιρετικά.

11 L 302/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στ) φόροι κληρονομιών και δωρεών ζ) εθνικοί φόροι και τέλη επί ακίνητης περιουσίας, εκτός από τους προαναφερόμενους η) εθνικοί φόροι και τέλη επί της χρήσης ή ιδιοκτησίας μέσων μεταφοράς θ) άλλοι φόροι και τέλη που επιβάλλονται από ή για λογαριασμό του (αιτούντος) κράτους ι) φόροι και τέλη που επιβάλλονται από ή για λογαριασμό εδαφικών ή διοικητικών υποδιαιρέσεων του (αιτούντος) κράτους, εξαιρουμένων των φόρων και τελών που επιβάλλονται από τοπικές αρχές ια) φόροι και τέλη που επιβάλλονται από ή για λογαριασμό τοπικών αρχών ιβ) άλλες απαιτήσεις που έχουν ως βάση φόρους ιγ) επιστροφές, παρεμβάσεις και άλλα μέτρα που αποτελούν μέρος του συστήματος ολικής ή μερικής χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), συμπεριλαμβανομένων των ποσών που εισπράττονται σε σχέση με τις εν λόγω δράσεις, και εισφορές και άλλα τέλη που προβλέπονται στο πλαίσιο της κοινής οργάνωσης της αγοράς στον τομέα της ζάχαρης. 3. Όνομα του σχετικού φόρου/δασμού: 4. Περίοδος ή ημερομηνία που αφορά: 5. Ημερομηνία καθορισμού της απαίτησης: 6. Ημερομηνία από την οποία καθίσταται δυνατή η εκτέλεση: 7. Ποσό της απαίτησης (αρχικά οφειλόμενο παραμένει οφειλόμενο): αρχικό ποσό: διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα: τόκοι έως την ημερομηνία που προηγείται της ημέρας αποστολής της αίτησης: έξοδα έως την ημερομηνία που προηγείται της ημέρας αποστολής της αίτησης: τέλη για πιστοποιητικά και παρόμοια έγγραφα που εκδίδονται σε σχέση με διοικητικές διαδικασίες που αφορούν το σχετικό φόρο/δασμό: συνολικό ποσό της παρούσας απαίτησης: 8. Ημερομηνία κοινοποίησης του αρχικού τίτλου που επιτρέπει την εκτέλεση στο/στη [όνομα του αιτούντος κράτους]: 9. Γραφείο υπεύθυνο για τον προσδιορισμό της απαίτησης: όνομα, διεύθυνση και άλλες λεπτομέρειες επικοινωνίας. 10. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την απαίτηση ή τις δυνατότητες αμφισβήτησης της υποχρέωσης πληρωμής μπορούν να ληφθούν από: το γραφείο υπεύθυνο για τον προσδιορισμό της απαίτησης, το οποίο αναφέρεται στο σημείο 9 το γραφείο υπεύθυνο για τον ενιαίο τίτλο που επιτρέπει την εκτέλεση: όνομα, διεύθυνση και άλλες λεπτομέρειες επικοινωνίας

12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 302/27 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ(ΤΩΝ) ΠΡΟΣΩΠΟΥ(ΩΝ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 1. Όνομα 2. Διεύθυνση 3. Αιτία οφειλής: κύριος οφειλέτης συνοφειλέτης πρόσωπο άλλο από τον (συν)οφειλέτη, υπόχρεο για τη διευθέτηση των φόρων, δασμών και άλλων μέτρων, ή για άλλες απαιτήσεις σχετικές με τους εν λόγω φόρους, δασμούς και άλλα μέτρα.

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 31.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 84/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/24/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Μαρτίου 2010 περί αμοιβαίας συνδρομής για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5

27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 27.8.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 807/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2013 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 967/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 275/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1 Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες, πιστωτικού ιδρύματος Mercedes-Benz Bank Polska Υποκατάστημα Ελλάδας ΑΕ Έκδοση Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έννοια Συνεργάσιμου Δανειολήπτη

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απαιτούμενα δικαιολογητικά και καθορισμός διαδικασίας για την εφαρμογή της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 58 του ν.

ΘΕΜΑ: Απαιτούμενα δικαιολογητικά και καθορισμός διαδικασίας για την εφαρμογή της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 58 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, Φ.Μ.Α.Π. 2.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009

L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 L 314/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1174/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των άρθρων 34α και 37 του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/95 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 615/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2014 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Έκδοση 1.2 (29 09 2014)

Οδηγός χρήσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Έκδοση 1.2 (29 09 2014) Οδηγός χρήσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Έκδοση 1.2 (29 09 2014) Για την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των εισερχομένων εγγράφων που δέχεται στην

Διαβάστε περισσότερα

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255/59

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255/59 28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255/59 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 908/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 152/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 469/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 21 Μαΐου 2015 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2015/779 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ

31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ 31.1.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/45 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/5/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2009 για τροποποίηση του παραρτήματος III της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡ. : ΧΡ. ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24 ΤΗΛ. : 210-5285567 210-5285580 FAX : 210-5229840 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 19/4/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/30/34645 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

18.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/11

18.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/11 18.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 827/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2012 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΠΟΛ.: 1148. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ.

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΠΟΛ.: 1148. ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 1837 Β /11-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30) ΤΜΗΜΑ: Α Β. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Αριθ. πρωτ. : ΠΟΛ.1033 Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ & Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 2013

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας 2013 Ενημέρωση κατά την 1 Τι είναι ο Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας (ΦΑ) Όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κύπρο υπόκεινται στην καταβολή ετήσιου φόρου επί της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Γ.Α. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.»

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Γ.Α. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8/4/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

L 92/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.4.2008

L 92/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.4.2008 L 92/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.4.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 308/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Απριλίου 2008 για τον καθορισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Στην παρούσα ανακοίνωση συμπεριλαμβάνονται τα εξής: 1. Προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών. 2. Προϋποθέσεις χορήγησης του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 30.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 118/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 392/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008

Διαβάστε περισσότερα

20.2.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 44/23

20.2.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 44/23 20.2.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 44/23 ΟΔΗΓΙΑ 2008/9/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Φεβρουαρίου 2008 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με την επιστροφή του φόρου προστιθέμενης

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Τζαννίνη Δικηγόρος. Ιούνιος 2014

Ευγενία Τζαννίνη Δικηγόρος. Ιούνιος 2014 Το Ευρωπαικό Κανονιστικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου: Νέα δυναμική στον αυτορρυθμιστικό ρόλο του διεθνούς εμπορίου ή/και νέα ερωτηματικά στην εξέλιξη του εθνικού εμπορικού δικαίου και του εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποβολή τροποποιητικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

Θέμα: Υποβολή τροποποιητικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ. Αθήνα, 14.4.2014 ΠΟΛ: 1107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 155(Ι)/2012 Αρ. 4363, 9.11.2012 155(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2008 Προοίμιο. Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9431/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 295 AGRISTR 40 AGRIFIN 51 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. 2) του 2006 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 86 του 1972 37 του 1974

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012 Αρ.4338, 8.6.2012 69(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΌΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο Συµφώνου Αποδοχής Ο ικαιούχος..αναλαµβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης «.», µε κωδικό ΟΠΣ, συνολικής δηµόσιας δαπάνης.. και

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση «Νέα Αρχή») ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Επιθυμώ να εξοφλήσω την οφειλή μου: o o

ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση «Νέα Αρχή») ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Επιθυμώ να εξοφλήσω την οφειλή μου: o o ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση «Νέα Αρχή») ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ. ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις Άρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 692/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013) ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. ρύθμιση του Ν. 4152/2013. Επιθυμώ να εξοφλήσω

ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013) ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. ρύθμιση του Ν. 4152/2013. Επιθυμώ να εξοφλήσω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση του Ν.4152/2013) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013

Ενημερωτικό Φυλλάδιο. Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Ενημερωτικό Φυλλάδιο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 Η Alpha Leasing, θυγατρική εταιρία της Alpha Bank, έχοντας υπ όψιν τις επιπτώσεις της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, στην οποία έχει περιέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/22 30.9.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα