ΚΕΦ.:II. ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΦ.:III. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦ.:II. ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ... 25 ΚΕΦ.:III. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ..."

Transcript

1 1) A

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦ.:I. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5, ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΜΕΑ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΔ) ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»... 4 ΚΕΦ.:I-1 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ... 4 Κεφ.:I-1.1 Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης... 4 Κεφ.:I-1.2 Η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης... 8 Κεφ.:I-1.3 Επιτροπή Παρακολούθησης... 8 Κεφ.:I-1.4 Επιτροπή Συντονισμού και Παρακολούθησης των Στρατηγικών Προτεραιοτήτων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στον τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης... 9 Κεφ.:I-1.5 Δικαιούχοι ΚΕΦ.:I-2 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ Υ& ΚΑ ΣΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5, ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΜΕΑ ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΚΕΦ.:I-3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΕΦ.:I-4 ΈΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦ.:I-5 ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΜΕΑ ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΜΕ ΕΡΓΑ ΑΛΛΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦ.:II. ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΦ.:III. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΕΦ.:IV. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΜΕΑ ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΚΕΦ.:V. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦ.:V-1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦ.:V-2 ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 36 ΚΕΦ.:VI. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2009, ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2

3 ΚΕΦ.:VI-1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (SWOT) ΚΕΦ.:VI-2 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΤΥΚΑ ΚΕΦ.:VI-3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΕΦ.:VI-4 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΕΦ.:VI-5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΥΔ ΚΑΙ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΕΦ.:VI-6 ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ Πίνακας 1: Στελέχωση Υπηρεσίας... 6 Πίνακας 2: Εξειδίκευση κατηγοριών πράξεων Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 5 και κατηγορίας πράξεων για την πρόληψη του ιδρυματισμού και του στιγματισμού ΑμεΑ του Ε.Π. «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» Πίνακας 3: Προσκλήσεις Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας Πίνακας 4: Συνάφεια Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 5 με άλλα Προγράμματα Πίνακας 5: Κατανομή πόρων Κωδικών 76 και 79 ανά Περιφέρεια Πίνακας 6: Περιεχόμενο κωδικών 76 «Υποδομές Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης» & 79 «Άλλες Κοινωνικές Υποδομές» Πίνακας 7: Ετήσιος Προγραμματισμός ενεργειών Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πίνακας 8: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Πίνακας 9: Αναλυτική παρουσίαση προϋπολογισμού έτους 2009 ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Πίνακας 10: Ενέργειες Δημοσιότητας Πίνακας 11: Προγραμματισμός Δημοσιότητας Εικόνα 1: SWOT Ανάλυση Εικόνα 2: Λογότυπα Εικόνα 3: Ιστότοπος Ειδικής Υπηρεσίας Εικόνα 4: Φυλλάδιο Δημοσιότητας Διάγραμμα 1: Οργανόγραμμα Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης... 5 Διάγραμμα 2: Κατανομή Πόρων Επικοινωνίας ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2009, ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3

4 Κεφ.:I. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5, ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΜΕΑ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΔ) ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Κεφ.:I-1 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Κεφ.:I-1.1 Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Σε εκτέλεση των διατάξεων του εδαφ. β, παρ. 2, άρθρου 5 του Ν.3614/2007 και έχοντας όψη τα άρθρα 4,7,8,10,18,21,22 και 26 του ιδίου Νόμου (ΦΕΚ 603/Β/ ), εκδόθηκε η υπ αριθ. 4088/ Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) περί τροποποίησης της ΚΥΑ σύστασης 1 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία Πρόνοια» με σκοπό την αναδιάρθρωσή της σε «Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». Η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ασκεί καθήκοντα: Στρατηγικού σχεδιασμού και συντονισμού της εφαρμογής των πράξεων του τομέα υγείας κοινωνικής αλληλεγγύης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, καθήκοντα Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για τις κατηγορίες πράξεων του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 5 και τις δράσεις πρόληψης του ιδρυματισμού και του στιγματισμού ΑμεΑ (ΣΥΔ) του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και Yπηρεσίας Eφαρμογής για πράξεις του τομέα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΥΤΥΚΑ) διαρθρώνεται σε έξι (6) μονάδες (βλ. Πίνακα 1): Μονάδα Α1: Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Μονάδα Α2: Συντονισμού Εφαρμογής και Υποστήριξης Μονάδα Β : Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων Μονάδα Γ : Προεγκρίσεων και Επιτόπιων Επαληθεύσεων Μονάδα Δ : Οργάνωσης Υποστήριξης Μονάδα Ε : Υλοποίησης/Δικαιούχου Πράξεων 1 Υπ αριθ. ΕΥ1α/οικ.23125/2000 (ΦΕΚ 1502/ ) όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ αριθ / ,63914/ ,27696/ όμοιες Αποφάσεις. ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2009, ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4

5 Διάγραμμα 1: Οργανόγραμμα Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Σύνολο 50 Άτομα 1 Αναπληρωτής 38 ΠΕ, 5 ΤΕ, 7 ΔΕ Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας 1* Προϊστάμενος Προϊστάμενος Προϊστάμενος Προϊστάμενος Προϊστάμενος Προϊστάμενος Μονάδας Α1 Μονάδας Α2 Μονάδας Β Μονάδας Γ Μονάδας Δ Μονάδας Ε (Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού) (Συντονισμού (Παρακολούθησης Εφαρμογής και Υποστήριξης Υλοποίησης) Και Διαχείρισης) (Προεγκρίσεων και Επιτόπιων Επαληθεύσεων) 7 (Οργάνωσης και Υποστήριξης) (Υλοποίησης /Δικαιούχου Πράξεων) 5 5 *θα καλυφθεί από στέλεχος το οποίο ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένου Μονάδας ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2009, ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 5

6 Πίνακας 1: Στελέχωση Υπηρεσίας Σύνολο στελεχών Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α βάσει ΚΥΑ Αναδιάρθωσης της Υπηρεσίας (ΦΕΚ 278/ΥΟΔΔ/2008) 38 ΠΕ, 5 ΤΕ, 7 ΔΕ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Ε.Υ.Δ. ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Α1 : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΑΣ Α1: 5 (5 ΠΕ) ΜΟΝΑΔΑ Α2 : ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β : ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ -ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΑΣ Α2: 3 (2 ΠΕ, 1ΤΕ) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΑΣ Β: 12 (10 ΠΕ, 1ΤΕ, 1ΔΕ) ΜΟΝΑΔΑ Γ : ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2009, ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 6

7 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΕ 3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ : ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΑΣ Γ: 7 (6 ΠΕ, 1 ΔΕ) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Ε : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΑΣ Δ: 7 (4 ΠΕ, 3ΔΕ) ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΑΣ Ε: 2 (1ΠΕ, 1 ΤΕ) ΣΥΝΟΛΟ Ε.Υ.Δ.: 37 (29 ΠΕ, 3 ΤΕ, 5 ΔΕ) Από το έτος 2006 μέχρι σήμερα, η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπέβαλε ερωτήματα στην Επιτροπή του άρθρου 7 του Ν. 2860/2000, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3614/2008, για την αξιολόγηση δέκα έξι (16) στελεχών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Διαγράφηκε: λ Αξιολογήθηκαν θετικά έντεκα (11) άτομα, προσήλθαν στην Υπηρεσία οι οκτώ (8), ενώ εκκρεμούν δύο (2) νέες αποσπάσεις, ενώ ένα στέλεχος δεν θα προσέλθει λόγω άρνησης του Φορέα εργασίας του. Τέλος, ενός στελέχους εκκρεμεί στην Επιτροπή του άρθρου 7. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα από το Διαγωνισμό του 2003 προσελήφθηκαν από τη ΜΟΔ Α.Ε. και αποσπάστηκαν στην Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οκτώ (8) στελέχη. Παράλληλα, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα αποχώρησαν από την Υπηρεσία δώδεκα (12) στελέχη (οκτώ (8) του Δημόσιου Τομέα και τέσσερις (4) της ΜΟΔ Α.Ε.). Όσον αφορά στη παρούσα στελέχωση της ΕΥΤΥΚΑ, σύμφωνα με το άρθρο 4 της ως άνω ΚΥΑ, το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας ανέρχεται συνολικά σε 50 άτομα, και κατανέμεται ως εξής: Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), συμπεριλαμβανομένου και του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, 37 άτομα. ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2009, ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 7

8 Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), 5 άτομα Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), 7 άτομα. Επί του παρόντος το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας ανέρχεται σε 37 άτομα (Κατηγορίες ΠΕ: 29, ΤΕ: 3, ΔΕ:5). Τέλος, σημειώνεται ότι έχει ήδη ανατεθεί η εκπόνηση του έργου «Προετοιμασία & υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την επίτευξη διαχειριστικής επάρκειας», με αντικείμενο την προετοιμασία και υποστήριξη της ΕΥΤΥΚΑ, δυνητικού δικαιούχου του Ε.Σ.Π.Α , για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής της επάρκειας κατά την μεταβατική περίοδο μέχρι την έκδοση και εφαρμογή του Ελληνικού Προτύπου Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου θα καταγραφεί το σύνολο των διαδικασιών, που απαιτούνται προκειμένου η λειτουργία της Υπηρεσίας να ανταποκρίνεται πλήρως τόσο στις απαιτήσεις διαχείρισης και ελέγχου κατά την μεταβατική περίοδο, όσο και στις απαιτήσεις του Ελληνικού Προτύπου Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων, μετά την εφαρμογή του. Κεφ.:I-1.2 Η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 6 και 2 των άρθρων 2 και 59 αντίστοιχα του Καν. (Ε.Κ.) 1083/2006, του άρθρου 4 του Ν.3614/2007 και των Διατάξεων Εφαρμογής του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», στις οποίες ορίζονται οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης του εν λόγω Επιχειρησιακού Προγράμματος, εκδόθηκε η υπ αριθ /4965/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία ορίστηκε η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης για τις δράσεις του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 5 «Εδραίωση της Μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του Πληθυσμού» και για την Κατηγορία πράξεων «Πρόληψη του ιδρυματισμού και του στιγματισμού ΑμεΑ» (οργάνωση και λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης- ΣΥΔ) του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4. (Συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη: ευρώ) Κεφ.:I-1.3 Επιτροπή Παρακολούθησης Η σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης προβλέπεται τόσο με από τις διατάξεις του Κανονισμού 1083/2006 (άρθρο 63), όσο και από εκείνες του Ν. 3614/2007 (άρθρο 12). Η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συμμετέχει, λόγω των αρμοδιοτήτων Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης που της ανετέθησαν, στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (παρ. 4, άρθρου 12 του Ν. 3614/2007). Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ /2140 (ΦΕΚ Β/569/ ) Κοινή Υπουργική ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2009, ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 8

9 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης, στις 4 Απριλίου 2008, εγκρίθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκπροσωπείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης από το Γενικό Γραμματέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με αναπληρωτή τη Γενική Γραμματέα Πρόνοιας και την Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β/569/ ). Κεφ.:I-1.4 Επιτροπή Συντονισμού και Παρακολούθησης των Στρατηγικών Προτεραιοτήτων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στον τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Σε εκτέλεση των διατάξεων του εδαφ. α, παρ. 4, άρθρου 10 του Ν. 3614/2007 συστάθηκε με την υπ αριθ. 5237/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1637/Β/ ), η Επιτροπή Συντονισμού και Παρακολούθησης των Στρατηγικών Προτεραιοτήτων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ στον τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η Επιτροπή αποτελείται από τα ακόλουθα τακτικά μέλη: το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ως Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, το Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και τη Γενική Γραμματέα Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στις Συνεδριάσεις της Επιτροπής καλούνται, κατά περίπτωση για τα θέματα που είναι καθ ύλη αρμόδιοι, οι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ανάπτυξης, ενώ συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου διάφοροι υπηρεσιακοί παράγοντες. Η Επιτροπή, καθορίζει σε στρατηγικό, επιτελικό επίπεδο, τις αναγκαίες παρεμβάσεις στα Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και τις προτεραιότητες για το σύνολο των έργων και δράσεων, ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησής τους, με στόχο τη διασφάλιση της αναγκαίας συνέργιας και συμπληρωματικότητας των παρεμβάσεων του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μέχρι σήμερα, η Επιτροπή λειτούργησε ατύπως, πλην όμως ουσιαστικά και παραγωγικά σε διαδικασία συντονισμού με τα Π.Ε.Π. τον Οκτώβριο του 2008 με αντικείμενο την παρουσίαση των δράσεων υποδομών του τομέα υγείας, την εξειδίκευσή τους και τον αρχικό σχεδιασμό των έργων υποδομών στα ΠΕΠ. ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2009, ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 9

10 Κεφ.:I-1.5 Δικαιούχοι Κατά την προγραμματική περίοδο επιδιώκεται η ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσματικότητας των Φορέων υλοποίησης (Δικαιούχων) συγχρηματοδοτούμενων έργων\δράσεων, με τη θέσπιση κανόνων επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας τους, πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων. Ο Ν.3614/2007, προβλέπει το σχεδιασμό ενός Ελληνικού Προτύπου διοίκησης και διαχείρισης έργων του ΕΣΠΑ, μεριμνώντας για τις ιδιαιτερότητες των έργων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, σύμφωνα με το οποίο θα επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια των Δικαιούχων εξαιρουμένων αυτών που λαμβάνουν κρατική ενίσχυση κατά τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης EK και εξαιρουμένων των Ταμείων του άρθρου 24 του Ν.3614/07. Η εφαρμογή του προτύπου αυτού προβλέπεται να αρχίσει εντός του έτους Μέχρι την έναρξη εφαρμογής του προτύπου (μεταβατική περίοδος), η διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων θα επιβεβαιώνεται από τις αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες και τους έχοντες σχετική αρμοδιότητα Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης, εφόσον οι Φορείς αποδεικνύουν ότι εφαρμόζουν, σύστημα διαχείρισης με τεκμηριωμένες (γραπτές) διαδικασίες τουλάχιστον για τις λειτουργίες του προγραμματισμού και ωρίμανσης έργων\ενεργειών, διενέργειας διαγωνισμού και ανάθεσης συμβάσεων, παρακολούθησης\πιστοποίησης του φυσικού αντικειμένου, και οικονομικής διαχείρισης έργου. Στο πλαίσιο αυτό, η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προέβη στην έκδοση προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους Δυνητικούς Δικαιούχους πράξεων για την υποβολή αίτησης - φακέλου προκειμένου να εξεταστεί η διαχειριστική τους επάρκεια κατά τη μεταβατική περίοδο. Συνολικά έχουν προσκληθεί εκατόν πενήντα (150) Φορείς, έχουν υποβάλλει αιτήσεις για πιστοποίηση οκτώ (8) και έχουν εκδοθεί δύο (2) βεβαιώσεις διαχειριστικής επάρκειας. Ειδικότερα, εκδόθηκαν οι ακόλουθες προσκλήσεις: 1. 1 η Πρόσκληση (α.π. 5268/ ) για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας κατά τη μεταβατική περίοδο προς δυνητικούς Δικαιούχους υλοποίησης έργων της κατηγορίας Β (πράξεις χωρίς τεχνικό αντικείμενο υπηρεσίες και προμήθειες) και Γ (εκτέλεση εξειδικευμένων δράσεων ΕΚΤ και λοιπές δράσεις που υλοποιούνται με ίδια μέσα). Η Πρόσκληση απευθυνόταν στους εξής δυνητικούς δικαιούχους: Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας) Υγειονομικές Περιφέρειες (ΔΥΠΕ) Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (Κ.Ε.Ε.Λ.Π.Ν.Ο) Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2009, ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 10

11 Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών (ΕΚΕΒΥΛ Α.Ε.) 1. 2 η Πρόσκληση (α.π. 7788/ ) για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας κατά τη μεταβατική περίοδο προς δυνητικούς Δικαιούχους υλοποίησης έργων της κατηγορίας Β και Γ. Η Πρόσκληση απευθύνονταν στους εξής δυνητικούς δικαιούχους: Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας, Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδομών, Διεύθυνση Γραμματείας Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), Διεύθυνση Προγραμματισμού και παρακολούθησης προγραμμάτων, Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ), Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο ΥΥΚΑ. Νοσηλευτικά Ιδρύματα της χώρας Ν.Δ. 2592/1953 (σύνολο 136) Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.). Μέχρι σήμερα (18/2/2009) έχουν υποβληθεί οκτώ (8) αιτήσεις φάκελοι για χορήγηση βεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας. Μετά την πραγματοποίηση των σχετικών ελέγχων, εκδόθηκαν βεβαιώσεις διαχειριστικής επάρκειας για τους ακόλουθους φορείς: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΕΣΔΥ (15/12/2008) Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (Κ.Ε.Ε.Λ.Π.Ν.Ο) (8/12/2008). Επίσης, έχουν εξεταστεί οι αιτήσεις των δυνητικών Δικαιούχων: Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.), Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης, 1η Υ.ΠΕ. Αττικής, Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας «Άγιος Παντελεήμων», Ο.ΚΑ.ΝΑ. και Π.Γ.Ν «Αττικόν» και θα ακολουθήσει η έκδοση των σχετικών αποφάσεων. Τέλος, εκτός διαφορετικών οριζόντιων οδηγιών λόγω προτύπου ΕΛΟΤ, έχει προγραμματισθεί η έκδοση Πρόσκλησης εντός του Α εξαμήνου τρέχοντος έτους, με την οποία θα κληθούν, για επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας κατά τη μεταβατική περίοδο, τα ΝΠΙΔ του τομέα Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - δυνητικοί Δικαιούχοι υλοποίησης έργων των κατηγοριών Β και Γ. Για την υποστήριξη των δυνητικών Δικαιούχων κατά τη διαδικασία βεβαίωσης της διαχειριστική επάρκειας, η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προέβη στις ακόλουθες ενέργειες: Α) Διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας στις με αντικείμενο «διαδικασίες επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δυνητικών Δικαιούχων της περιόδου κατά τη μεταβατική περίοδο, μέχρι την έκδοση του ελληνικού προτύπου διοίκησης και διαχείρισης έργων», στην οποία εκλήθησαν να συμμετάσχουν όλοι οι δυνητικοί Δικαιούχοι του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Β) Ανάθεση υλοποίησης των ακόλουθων έργων, μέσω της Τεχνικής Βοήθειας του Ε.Π. «Υγεία Πρόνοια» : «Προετοιμασία και υποστήριξη Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.ΠΕ.), δυνητικών ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2009, ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 11

12 δικαιούχων έργων ΕΣΠΑ, για την επίτευξη διαχειριστικής επάρκειας» ( ). «Προετοιμασία & υποστήριξη των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την επίτευξη διαχειριστικής επάρκειας» ( ) «Οριζόντια υποστήριξη και προετοιμασία των Γενικών Νοσοκομείων και των ΝΠΔΔ για την επίτευξη διαχειριστικής επάρκειας» ( ). Κεφ.:I-2 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ Υ& ΚΑ ΣΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5, ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΜΕΑ ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ολοκλήρωσε κατά 100% την εξειδίκευση των Κατηγοριών Πράξεων του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (βλ. Πίνακα 2). Ειδικότερα: 1. Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 5 ( ,00 ) Κατηγορίες παρεμβάσεων: 3 (Ψυχική Υγεία, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Δημόσια Υγεία), Κατηγορίες πράξεων: 13. Στους 3 τύπους Περιφερειών: Κατηγορίες παρεμβάσεων: 9 Kατηγορίες πράξεων: Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 4 Κατηγορίες πράξεων:3 ( ,00 ) Πίνακας 2: Εξειδίκευση κατηγοριών πράξεων Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 5 και κατηγορίας πράξεων για την πρόληψη του ιδρυματισμού και του στιγματισμού ΑμεΑ του Ε.Π. «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» Αριθμός Κατηγορίας Πράξης ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ & & & & Ονομασία Κατηγορίας Πράξης Υπηρεσίες και δράσεις ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας Φορέων και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης δεικτών Υγείας Συνολική Δημόσια Δαπάνη ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2009, ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 12

13 Αριθμός Κατηγορίας Πράξης & & Ονομασία Κατηγορίας Πράξης Θεματικά προγράμματα και εφαρμογή Σχεδίων Δράσης για την πρόληψη και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού της χώρας, καθώς και ειδικών κατηγοριών πληθυσμού Συνολική Δημόσια Δαπάνη & & ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ & & Δικτύωση και διασύνδεση υπηρεσιών Δ.Υ. με υπηρεσίες ΟΤΑ. Ειδικές δράσεις ανάπτυξης και ευαισθητοποίησης ανθρωπίνου δυναμικού φορέων και υπηρεσιών ΔΥ. Δράσεις προώθησης ερευνητικής δραστηριότητας και διεπιστημονικής συνεργασίας. Παρακολούθηση-προτυποποίηση, αξιολόγηση και πιστοποίηση υπηρεσιών δημόσιας υγείας Μηχανισμός Υποστήριξης και Δράσεις για την υποστήριξη της υλοποίησης των δράσεων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μερικό Σύνολο: & & & & & & & & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ & & Διασφάλιση ποιότητας με ανάπτυξη προγραμμάτων διαπίστευσης και πιστοποίησης - Ανάπτυξη Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Δικτύωση Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Εκπαίδευση & Κατάρτιση του Προσωπικού όλων των βαθμίδων και υπηρεσιών Υγείας Δημοσιότητα ΠΦΥ Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση - Πρόληψη της χρονιοποίησης των νέων περιστατικών - Αποκατάσταση ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας που διαβιούν στην κοινότητα Μερικό Σύνολο: & & & & Εξασφάλιση του συνεχούς της φροντίδας - Μετασχηματισμός Ψυχιατρικών Νοσοκομείων - Ολοκλήρωση της κάλυψης των αναγκών περίθαλψης σε κοινοτικές δομές. Κατάρτιση επαγγελματιών ψυχικής υγείας και στελεχών άλλων τομέων ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2009, ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 13

14 Αριθμός Κατηγορίας Πράξης Ονομασία Κατηγορίας Πράξης Συνολική Δημόσια Δαπάνη & & Ανάπτυξη και υλοποίηση οριζόντιων και διατομεακών προγραμμάτων πρόληψης. Παρακολούθηση, προτυποποίηση, αξιολόγηση και πιστοποίηση υπηρεσιών ψυχικής υγείας.διοικητική, λειτουργική και επιστημονική υποστήριξη των Τομεακών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας για την προώθηση του θεσμού και τη στήριξη του έργου τους.υποστήριξη της αποτελεσματικότητας, της βιωσιμότητας και του ποιοτικού χαρακτήρα των παρεμβάσεων για την εδραίωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης Μερικό Σύνολο: ΆΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 - ΣΥΔ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Πρόληψη του ιδρυματισμού και του στιγματισμού ΑμεΑ (οργάνωση και λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης- ΣΥΔ) στις Περιφέρειες της Σύγκλισης. ΣΥΝΟΛΑ Κεφ.:I-3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ολοκλήρωσε την εξειδίκευση των γενικών κριτηρίων ένταξης πράξεων, καθώς και των εξειδικευμένων κριτηρίων ένταξης κατηγοριών πράξεων στο Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 5 και στην κατηγορία πράξεων «Πρόληψη του ιδρυματισμού και του στιγματισμού ΑμεΑ» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 του Ε.Π. «Ανθρώπινου Δυναμικού». Τα γενικά και εξειδικευμένα κριτήρια υπεβλήθησαν στην Αρμόδια Διαχειριστική Αρχή και εγκρίθηκαν με την αριθ. 4/ Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης επεξεργάστηκε περαιτέρω τα εξειδικευμένα κριτήρια, τα οποία και θα προταθούν στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή για έγκριση από την προσεχή Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του του Ε.Π. «Ανθρώπινου Δυναμικού». (Επισυνάπτονται στο Παράρτημα) Κεφ.:I-4 ΈΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 Η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέχρι σήμερα έχει εκδώσει τις ακόλουθες Προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) για ένταξη και χρηματοδότηση στον Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 5 του Ε. Π.«Ανάπτυξη ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2009, ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 14

15 Ανθρώπινου Δυναμικού». 1 η Πρόσκληση (α.π.5579/ ) κατηγορία παρέμβασης: προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού, συνολικός προϋπολογισμός: ,00. 2 η Πρόσκληση (α.π.5579/ ) κατηγορία παρέμβασης: Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, συνολικός προϋπολογισμός: ,14. 3 η Πρόσκληση (α.π.248/ ) κατηγορία παρέμβασης: Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον τομέα της ψυχικής υγείας, συνολικός προϋπολογισμός: ,00. Μέχρι στιγμής έχει ενεργοποιηθεί το 51,07% του συνολικού προϋπολογισμού ή ,14 του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 5 (βλ. Πίνακα 3), ενώ επίκειται η έκδοση της τροποποίησης της υπ αριθ. 1 ανοικτής Πρόσκλησης (κατηγορία παρέμβασης: προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού) συνολικού προϋπολογισμού ,00. Μέχρι σήμερα, έχουν υποβληθεί οκτώ (8) προτάσεις στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης (κατηγορία παρέμβασης: προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού), αξιολογήθηκαν θετικά οι τέσσερις (4) εξ αυτών, για τις οποίες τηρείται η διαδικασία συντονισμού και επίκειται άμεσα η έκδοση των σχετικών Αποφάσεων Ένταξης. Πίνακας 3: Προσκλήσεις Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 5 Α/Α Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας Θεματική Προτεραιότητα Τίτλος Πράξης 01 Εδραίωση της Μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 71 του Πληθυσμού και Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του Πληθυσμού Υποστηρικτικός μηχανισμός και δράσεις για την υποστήριξη της εφαρμογής και παρακολούθησης της υλοποίησης των δράσεων προάσπισης και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού. Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης δεικτών Δημόσιας Υγείας. Π/Υ , ,00 Θεματικά Προγράμματα και εφαρμογή Σχεδίων Δράσης για ,00 την πρόληψη και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού της χώρας, καθώς και ειδικών κατηγοριών πληθυσμού Μερικό Σύνολο: Εδραίωση της Μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Μηχανισμός Υποστήριξης και Δράσεις για την υποστήριξη της υλοποίησης των δράσεων ,04 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2009, ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 15

16 Α/Α Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Πληθυσμού και Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του Πληθυσμού Θεματική Τίτλος Πράξης Προτεραιότητα 71 Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Διασφάλιση ποιότητας με ανάπτυξη προγραμμάτων διαπίστευσης και πιστοποίησης - Ανάπτυξη Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Π/Υ , ,00 Δικτύωση Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Μερικό Σύνολο: ,14 03 Εδραίωση της Μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Πληθυσμού και Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του Πληθυσμού 71 Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση - Πρόληψη της χρονιοποίησης των νέων περιστατικών - Αποκατάσταση ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας που διαβιούν στην κοινότητα Εξασφάλιση του συνεχούς της φροντίδας - Μετασχηματισμός Ψυχιατρικών Νοσοκομείων - Ολοκλήρωση της κάλυψης των αναγκών περίθαλψης σε κοινοτικές δομές. Κατάρτιση επαγγελματιών ψυχικής υγείας και στελεχών άλλων τομέων , , ,00 Ανάπτυξη και υλοποίηση οριζόντιων και διατομεακών προγραμμάτων πρόληψης. Παρακολούθηση, προτυποποίηση, αξιολόγηση και πιστοποίηση υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Διοικητική, λειτουργική και επιστημονική υποστήριξη των Τομεακών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας για την προώθηση του θεσμού και τη στήριξη του έργου τους. Υποστήριξη της αποτελεσματικότητας, της βιωσιμότητας και του ποιοτικού χαρακτήρα των παρεμβάσεων για την εδραίωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης ,00 Μερικό Σύνολο: ,00 Γενικό Σύνολο: ,14 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2009, ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 16

17 Κεφ.:I-5 ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΜΕΑ ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΜΕ ΕΡΓΑ ΑΛΛΩΝ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Οι δράσεις του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 5 (5.1, 5.2 και 5.3) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» διακρίνονται για την υψηλή συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα (βλ. Πίνακα 4). Συγκεκριμένα, στα ΠΕΠ έχουν προβλεφθεί δράσεις που αφορούν στην δημιουργία των κατάλληλων υποδομών Ψυχικής Υγείας, Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Δημόσιας Υγείας. Οι δράσεις του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 5, οι οποίες αφορούν στην ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με ενέργειες που έχουν ήδη περιγραφεί και ενταχθεί σε όλα τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και καταχωρούνται τόσο στον Κωδικό 76, όσο και στον Κωδικό 79. Συγκεκριμένα στα ΠΕΠ έχουν προβλεφθεί δράσεις ύψους περίπου 300 εκ που αφορούν στη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών αποασυλοποίησης, όπως: Ξενώνες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Οικοτροφεία Προστατευμένα Διαμερίσματα Κέντρα Ψυχικής Υγείας Κέντρα Ψυχικής Υγείας με Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Κέντρα Ψυχικής Υγείας σε Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας Κέντρα Ημέρας Νοσοκομεία Ημέρας Ψυχιατρικά Τμήματα σε Γενικά Νοσοκομεία Ξενώνες Βραχείας Παραμονής Κέντρα αντιμετώπισης της κρίσης από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών Κέντρα αντιμετώπισης της κρίσης από τη χρήση αλκοόλ Εξειδικευμένα κέντρα παρέμβασης στην κρίση και την αντιμετώπιση προβλημάτων ακούσιας νοσηλείας (πιλοτικά) Οι δράσεις που αφορούν την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και τη Δημόσια Υγεία είναι επίσης άρρηκτα συνδεδεμένες με δράσεις των ΠΕΠ, όπως η δημιουργία υποδομών για: ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2009, ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 17

18 Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία Υποδομές Δημόσιας Υγείας Όλες οι παραπάνω δράσεις έχουν ήδη περιγραφεί και εξειδικευθεί σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών όπου εντοπίζονται. Για τις παραπάνω δράσεις προτείνεται η χρηματοδότηση της λειτουργίας τους για ορισμένο χρονικό διάστημα από το ΕΠ ΑΝΑΔ και τον αντίστοιχο Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 5. Επιπλέον, η εκπαίδευση του στελεχικού δυναμικού, που θα εργασθούν στις παραπάνω Δομές, προβλέπεται να υλοποιηθεί από το ίδιο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Ωστόσο, απαιτείται υψηλός βαθμός συντονισμού, έτσι ώστε οι παραπάνω δράσεις υποδομών να υλοποιηθούν εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων χωρίς να υπονομεύσουν την έγκαιρη υλοποίηση των δράσεων του ΕΠ ΑΝΑΔ. Προς την κατεύθυνση αυτή, η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει τροποποιήσει το οργανόγραμμά της με την προσθήκη, μεταξύ άλλων, της Μονάδας Α2 «Συντονισμού Εφαρμογής και Υποστήριξης Υλοποίησης» με κύριο έργο το συντονισμό και την έγκαιρη ενεργοποίηση των αρμοδίων Υπηρεσιών των Περιφερειών. Σκοπός της εν λόγω Μονάδας είναι α) ο συντονισμός της εφαρμογής των δράσεων και β) η υποστήριξη των Διαχειριστικών Αρχών/Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών στην υλοποίηση δράσεων του τομέα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Στο πλαίσιο αυτό, η Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: Επεξεργασία των εξειδικευμένων κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων για ένταξη και χρηματοδότηση από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Ο κατάλογος των εξειδικευμένων κριτηρίων έχει ήδη αποσταλεί στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για σχετική διαβούλευση, ενώ η έγκριση αυτών θα πραγματοποιηθεί από τις οικείες Επιτροπές Παρακολούθησης των ΠΕΠ εντός του Απριλίου Συνεχή διαβούλευση με τους δυνητικούς Δικαιούχους του Προγράμματος για τον καθορισμό των έργων\δράσεων ανά Περιφέρεια και κατηγορία παρέμβασης και οριστικοποίηση του σχετικού Πίνακα έργων\δράσεων. Προσδιορισμός του βαθμού ωρίμανσης των έργων\δράσεων του ως άνω Πίνακα και περαιτέρω συντονισμός της διαδικασίας ωρίμανσης για την υποβολή προτάσεων από τους δυνητικούς Δικαιούχους του τομέα υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο σχετικών Προσκλήσεων των ΠΕΠ. Όλες οι παραπάνω δράσεις των ΠΕΠ έχουν ήδη εξειδικευτεί από την Ε.Υ.Τ.ΥΚΑ (συνολικός Προϋπολογισμός ,00, βλ. Πίνακας 5) σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών (ΕΔΑ). Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διαβούλευσης με πέντε (5) από τις δέκα τρεις (13) ΕΔΑ (Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Αττικής και Δυτικής ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2009, ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 18

19 Μακεδονίας). Μέχρι σήμερα, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών έχει εκδώσει τέσσερις (4) αποφάσεις περί εκχώρησης πόρων των κωδικών υποδομών υγείας και κοινωνικών υποδομών (76 και 79) σε ΕΔΑ των Περιφερειών (βλ. Πίνακας 4). Πίνακας 4: Εκχωρούμενη συγχρηματοδοτούμενη Δ.Δ. των Θ.Π. 76 και 79 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Θ.Π. Π/Υ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Θ.Π ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΚΧΩΡΟΥΜΕΝΗ ΣΥΓΧ/ΝΗ Δ.Δ. ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ , , ,00 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ , , ,00 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ , , ,00 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ , , ,00 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ , ,00 - ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ , ,00 - ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ , ,00 - ΑΤΤΙΚΗ , ,00 - ΣΥΝΟΛΟ: , , ,00 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2009, ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 19

20 Πίνακας 5: Συνάφεια Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 5 με άλλα Προγράμματα Σχόλιο [s1]: Σχόλιο [s2]: ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 2009, ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 20

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου»

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. Κώδικας: 106

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας : Ν. Μνιέστρης, Π. Λυγερούδης : Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ - ΙΟΥNΙΟΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 I) Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 6 II) ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. Μάστορα ΤΗΛ.210-3332920 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μ ο ν ά δ α Β Πληροφορίες: Βαλλιάνου Ι. Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4, 10564, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Τομέα Υγείίας καιι Κοιινωνιικής Αλληλεγγύης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Αθήνα, 10.01.2013 Περιεχόμενα 1. Γενικά 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» Ελληνική ηµοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Ειδική Γραµµατεία για τη ιοικητική Μεταρρύθµιση Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εξειδίκευση και αποτίμηση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως αυτές Μελέτη Ανασχεδιασμού των

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35100 Πληροφορίες: Λ. Βέλλιος Δ. Κολιός Τηλέφωνο : 2231350938

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία ιαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.5 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεσογείων 14-18, Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Αθήνα, 18/7/2012 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1030 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 101 87 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα