ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ"

Transcript

1 Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης & ηµ. ιοίκησης Καθηγητής : Π. Μ. Κιτροµηλίδης. ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ι. Γενικά βοηθήµατα - Εrnest Barker, Ο πολιτικός στοχασµός στην αρχαία Ελλάδα Ο Πλάτων και οι καταβολές του, Αθήνα: Ποιότητα, P. Cartledge, Η αρχαία ελληνική πολιτική σκέψη στην πράξη, Αθήνα: Λιβάνης, U. Ceronni, Η Πολιτική σκέψη, τόµ. Α -Β -Γ, Αθήνα: Παπαζήσης, J. Coleman, Ιστορία της πολιτικής σκέψης. Από την αρχαία Ελλάδα µέχρι τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, Αθήνα: Κριτική, J. Dunn (επιµ.), ηµοκρατία. Το ταξίδι που δεν τελείωσε, 508 π.χ µ.χ., Αθήνα: Καρδαµίτσας, Christian Meier, H ελληνική καταγωγή της πολιτικής, Θεσσαλονίκη: Xιωτέλλης, R. Osborne, Η γένεση της Ελλάδας, Αθήνα: Οδυσσέας, G. Sabine, Ιστορία των πολιτικών θεωριών, Αθήνα: Ατλαντίς, χ.χ. -T. A. Sinclair, Ιστορία της ελληνικής πολιτικής σκέψεως, Αθήνα: Παπαζήσης, Κ. Τσάτσος, Η κοινωνική φιλοσοφία των αρχαίων Ελλήνων, Αθήνα: Εστία, Ρ. Λ. Φοξ, Ο κλασικός κόσµος, Αθήνα: Ωκεανίδα, II. Κείµενα. - Αισχύλος, Ορέστεια. - Σοφοκλής, Αντιγόνη. - Ευριπίδης, Ικέτιδες , Τρωάδες. - Ηρόδοτος, Ιστορίαι (ιδίως Α, Γ Ε ). - Ηρόδοτος, Οκτώ νουβέλες και τέσσερα ανέκδοτα, µετφ.. Ν. Μαρωνίτης, Αθήνα: Άγρα, Θουκυδίδης, Ιστορίαι (ιδίως Α Β Γ Ε ), µετφ. Ν. Σκουτερόπουλος, Αθήνα: Πόλις, Η αρχαία σοφιστική. Τα σωζόµενα αποσπάσµατα, επιµ. Ν. Σκουτερόπουλου, Αθήνα: Γνώση, Πλάτων, Κρίτων , Απολογία Σωκράτους. 1

2 , Πρωταγόρας , Γοργίας , Πολιτεία, µετφ. Ν. Σκουτερόπουλος, Αθήνα: Πόλις, , Πολιτικός , Νόµοι (ιδίως Γ,, Ε, Ι, ΙΒ ), µετφ. Β. Μοσκόβης, Αθήνα: Νοµική Βιβλιοθήκη, χχ. - Αριστοτέλης, Πολιτικά, µετφ. Β. Μοσκόβης, Αθήνα : Νοµική Βιβλιοθήκη, , Ηθικά Νικοµάχεια (ιδίως Α, Ε, Ι ) , Αθηναίων Πολιτεία, µετφ. Άγγελου Βλάχου, Αθήνα: Εστία, χχ , Ρητορική. - ηµοσθένης, Λόγοι [Ολυνθιακοί Φιλιππικοί Περί των εν Χερρονήσω], µετφ. Κ. Τσάτσου, Αθήνα: Εστία, Πολύβιος, Ιστορίαι (ιδίως ΣΤ ). - Κικέρων, De RePublica , De Legibus , Λόγοι [κατά Κατιλίνα Λόγοι για Μαρκέλλο και Λιγάριο], µετφ. Κ. Τσάτσου, Αθήνα: Εστία, , Περί Φιλίας, Αθήνα : Ενάλιος, , Ο τέλειος Ρήτορας, Αθήνα : Πόλις, Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι (Α σύγκριση Θησέως Ρωµύλου, Β σύγκριση Λυκούργου Νουµά). - Σενέκας, Για µία ευτυχισµένη ζωή, Αθήνα: Πατάκης, , Αποκολοκύνθωσις, Αθήνα: Γρηγόρης, Seneca, Letters from a stoic (Epistulae morales ad Lucilium), µετφ. στα Αγγλικά R. M. Gummere, Haverford College, 1916 [υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή]. - Τάκιτος, Χρονικά Ιστορίες Περί της χώρας των Γερµανών, µετάφρ. επιµ. Ν. Πετρόχειλος, Αθήνα: ΜΙΕΤ, , τόµ. Α -. - Αυγουστίνος, Η Πολιτεία του Θεού (De Civitate Dei), µετφ. Α. αλεζίου, Αθήνα: Γραφείον Καλού Τύπου, III. Ειδικά Βοηθήµατα. - Ακαδηµία Αθηνών, Η Αθηναϊκή ηµοκρατία-μελέτες για το πολίτευµα και την Ιδεολογία των Αθηναίων, Ακαδηµία Αθηνών: ηµοσιεύµατα της Επιτροπής Ερευνών, τ.2, Αθήνα, Μ. Ανδρόνικος, Ο Πλάτων και η τέχνη, Αθήνα: Νεφέλη, 1986 [ιδίως το κεφάλαιο: Πολιτεία και Τέχνη]. - Κώστας Αξελός, Ο Ηράκλειτος και η Φιλοσοφία, Αθήνα: Εξάντας, Ι. Βελισσαροπούλου, Θεσµοί της αρχαιότητος. Η Πόλις, Αθήνα-Κοµοτηνή: Σάκκουλας, Γ. Βλαστός, Σωκράτης. Ερµηνευτής και ηθικός Φιλόσοφος, Αθήνα: Εστία, , Πλατωνικές Μελέτες, Αθήνα: ΜΙΕΤ, Γ.Κ. Βλάχος, Οι πολιτικές κοινωνίες στον Όµηρο, Αθήνα: ΜΙΕΤ,

3 - Χριστόφορος Βλάχος, Πολύβιος. Ο ιστορικός της ελληνορωµαϊκής αρχαιότητας, Αθήνα: Σαββάλας, Κ. Χ. Γρόλλιος, Κικέρων και πλατωνική ηθική, Αθήνα Κ. εσποτόπουλος, Η πολιτική φιλοσοφία του Πλάτωνος, Αθήνα: Παπαζήσης, Ι. Θεοδωρακόπουλος, Εισαγωγή στον Πλάτωνα, Αθήνα: Εστία, Κ. Καστοριάδης, Η αρχαία ελληνική δηµοκρατία και η σηµασία της για µας σήµερα, Αθήνα: Υψιλον, Β. Κύρκος, Αρχαίος ελληνικός διαφωτισµός και σοφιστική, Αθήνα: Παπαδήµας, Α. Μπαγιόνας, Η πολιτική φιλοσοφία των Κυνικών, Αθήνα: Παπαζήσης, Θ.. Παπαγγελής, Από τη βουκολική ευτοπία στην πολιτική ουτοπία. Μία Μελέτη των Εκλογών του Βιργιλίου, Αθήνα: ΜΙΕΤ, Πρακτικά Παγκοσµίου Συνεδρίου, Αριστοτέλης, τόµ. Ι-ΙV, Αθήνα, Α. Ραµού-Χαψιάδη, Από την φυλετική κοινωνία στην πολιτική, Αθήνα: Καρδαµίτσας, , Σωτήρες της Ελλάδος. Ναυκράτορες, Αθήνα: Καρδαµίτσας, Στέλιος Ράµφος, Το µυστικό του Ιησού, Αθήνα: Αρµός, Μ. Β. Σακελλαρίου, Η Αθηναϊκή ηµοκρατία, Ηράκλειο: Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, , Πόλις Ένας τύπος αρχαίου ελληνικού κράτους, Αθήνα: ΜΙΕΤ, Οι Σκεπτικοί Εισαγωγή στον κλασικό σκεπτικισµό, εισ. P. Suber, Αθήνα: Θύραθεν, Συλλογικό (εισαγωγή: J. P. Vernant), Ο Έλληνας άνθρωπος, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, Συλλογικό, Πειθώ. Η Ρητορική. εκατρία µελετήµατα, Αθήνα: Σµίλη, Μιχαήλ Σταθόπουλος, Νοµικός θετικισµός και ιδεαλισµός στη σοφιστική διδασκαλία και στον πλατωνισµό, Αθήνα: Ακαδηµία Αθηνών, I. Tαϊφάκος, Σύγκριση πολιτειών στο De RePublica του Κικέρωνα, Αθήνα: Παπαδήµας, Ι. Τουλουµάκος, Η θεωρητική θεµελίωση της δηµοκρατίας στην αρχαία Ελλάδα, Αθήνα: Παπαζήσης, A. W. H. Adkins, Ηθικές αξίες και Πολιτική συµπεριφορά στην Αρχαία Ελλάδα, Αθήνα: Καρδαµίτσας, Julia Annas, Εισαγωγή στην Πολιτεία του Πλάτωνα, Αθήνα: Καλέντης, A. Andrewes, Η τυραννία στην αρχαία Ελλάδα, Αθήνα: Καρδαµίτσας, Αντρέ Μπονάρ, Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισµός Από την Ιλιάδα στον Παρθενώνα, τ. Α, Αθήνα: Θεµέλιο, A.Bowie, Αριστοφάνης Μύθος, τελετουργία και Κωµωδία, Αθήνα: τυπωθήτω, Α.Cameron, Η ύστερη Ρωµαϊκή αυτοκρατορία, Αθήνα: Καρδαµίτσας, 2000 (ιδίως σ , ). 3

4 -Paul Cartledge, Οι Έλληνες Εικόνες του εαυτού και των άλλων, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, François Châtelet, Η Γέννηση της Ιστορίας Η διαµόρφωση της ιστορικής σκέψης στην αρχαία Ελλάδα, τόµ. Α, Αθήνα: Σµίλη, Fausto Codino, Εισαγωγή στον Όµηρο, Αθήνα: Παπαδήµας, Robert Cohen, Αθηναϊκή δηµοκρατία Από τη Γέννηση ως το θάνατό της, Αθήνα: Ειρµός, F. de Coulanges, Η Αρχαία Πόλη, Αθήνα: Ειρµός, Marcel Détienne, Οι κύριοι της αλήθειας στην αρχαϊκή Ελλάδα, Αθήνα: Πατάκης, E.R. Dodds, Οι Έλληνες και το παράλογο, µετφ. Γ. Γιατροµανωλάκη, Αθήνα: Καρδαµίτσας, John Finley, Θουκυδίδης, Αθήνα: Παπαδήµας, M.I.Finley, Ο κόσµος του Οδυσσέα, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, , Οικονοµία και κοινωνία στην αρχαία Ελλάδα, µετφ. Α. Παναγόπουλος, Αθήνα: Καρδαµίτσας, , Η πολιτική στον αρχαίο κόσµο, Ηράκλειο: Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Louis Gernet, Ανθρωπολογία της αρχαίας Ελλάδας, Αθήνα: Πατάκης, G. Glotz, Η ελληνική Πόλις, µετφ. Α. Σακελλαρίου, Αθήνα: ΜΙΕΤ, Ε. Greenwood, Ο Θουκυδίδης και η διαµόρφωση της Ιστορίας, Αθήνα: Καρδαµίτσας, W.K.C. Guthrie, Οι Σοφιστές, Αθήνα: ΜΙΕΤ, P. Hadot, Τι είναι η αρχαία ελληνική φιλοσοφία, Αθήνα: Ίνδικτος, E. Hamilton, Ο Ελληνικός Τρόπος, Αθήνα: Ανατολικός, Martin Hose, Ευρυπίδης. Ο ποιητής των παθών, µεταφρ. Μ. Τσαντίλη, Αθήνα: Καρδαµίτσας, Werner Jaeger, ηµοσθένης. ιαµόρφωση και εξέλιξη της πολιτικής του, Αθήνα: ΜΙΕΤ, D. F. Kitto, Αρχαία Ελληνική Τραγωδία, Αθήνα: Παπαδήµας, G.B. Kerferd, Η Σοφιστική Κίνηση, Αθήνα: Καρδαµίτσας, W.Kullman, Η πολιτική σκέψη του Αριστοτέλη, Αθήνα: ΜΙΕΤ, Albin Lesky, Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, Nicole Loraux, Οι εµπειρίες του Τειρεσία. Το θηλυκό στοιχείο και ο άνδρας στην αρχαία Ελλάδα, Αθήνα: Πατάκης, M. J. Lossau, Αισχύλος, µεταφρ. Ν. Π. Μπεζαντάκος, Αθήνα: Καρδαµίτσας, C. Mossé, Οι Θεσµοί στην κλασική Ελλάδα, Αθήνα: Μεταίχµιο, G. Mathieu, Οι πολιτικές ιδέες του Ισοκράτη, Αθήνα: Καρδαµίτσας, C. Meier, Η πολιτική τέχνη της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, Αθήνα: Καρδαµίτσας, C. Mossé, Ιστορία µιας ηµοκρατίας : Αθήνα, Αθήνα: ΜΙΕΤ, , Το τέλος της αθηναϊκής δηµοκρατίας, Αθήνα: Παπαζήσης, Βίλχελµ Νεστλέ, Από τον Μύθο στον Λόγο, (τόµ. Α και Β ), Αθήνα: Γνώση,

5 - F. Nietzsche, Μαθήµατα Ρητορικής, Αθήνα: Πλέθρον, F. de Polignac, Η γέννηση της αρχαίας ελληνικής Πόλης, Αθήνα: ΜΙΕΤ, K. Popper, Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της, τόµ. 1 Πλάτων, Αθήνα: ωδώνη, K. Popper, Ο Κόσµος του Παρµενίδη, Αθήνα: Καρδαµίτσας, Jacqueline de Romilly, Όµηρος, Αθήνα: Ι. Ζαχαρόπουλος, , Ιστορία και Λόγος στον Θουκυδίδη, Αθήνα: ΜΙΕΤ, , Οι µεγάλοι σοφιστές στην Αθήνα του Περικλή, Αθήνα: Καρδαµίτσας, , Προβλήµατα της αρχαίας ελληνικής δηµοκρατίας, Αθήνα: Καρδαµίτσας, , Η νεοτερικότητα του Ευριπίδη, Αθήνα: Καρδαµίτσας, , O Θουκυδίδης και ο Αθηναϊκός Ιµπεριαλισµός, Αθήνα: Παπαδήµας, H.J. Rose, Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας, τόµ. Α -Β, Αθήνα: ΜΙΕΤ, Ειδικότερα: τόµ. Α, κεφάλαιο 7ο [Κικέρων], τόµ. Β, κεφάλαιο 10ο [Τίτος Λίβιος], κεφάλαιο 12ο [Σενέκας], κεφάλαιο 14ο και 15ο. - Wolfgang Schadewaldt, Από τον κόσµο και το έργο του Οµήρου τόµ. Α : Το Οµηρικό ζήτηµα, τόµ. Β : Οµηρικές εικόνες, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1994/ M. Schofield, Η Στωική Ιδέα της Πόλης, Αθήνα: ΜΙΕΤ, Richard Seaford, Ανταπόδοση και τελετουργία. Ο Όµηρος και η Τραγωδία στην αναπτυσσόµενη Πόλη-Κράτος, Αθήνα: ΜΙΕΤ, R. K. Sinclair, ηµοκρατία και Συµµετοχή στην αρχαία Αθήνα, Αθήνα: Καρδαµίτσας, B. Snell, Η ανακάλυψη του πνεύµατος, Αθήνα: ΜΙΕΤ, Renyal Sorel, Οι Ελληνικές κοσµογονίες, Αθήνα: αίδαλος-ι. Ζαχαρόπουλος, A.E. Taylor, Πλάτων, Αθήνα: ΜΙΕΤ, Τσέλλερ Νεστλέ, Ιστορία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας (Θεσσαλονίκη, 1942 α ) Αθήνα: Εστία, J. P. Vernant, Ανάµεσα στον Μύθο και την Πολιτική, Αθήνα: Σµίλη, J. P. Vernant M. Détienne, Μήτις Η πολύτροπη νόηση στην αρχαία Ελλάδα, Αθήνα: αίδαλος- Ι. Ζαχαρόπουλος, J. P. Vernant, Μύθος και Σκέψη στην αρχαία Ελλάδα, τόµ. Α - Β, Αθήνα: Ι. Ζαχαρόπουλος, Pierre Vidal Naquet, Ο κόσµος του Οµήρου, Αθήνα: Εξάντας-Νήµατα, U.v.Wilamowitz-Moellendorff, Η Αττική Τραγωδία. Γένεση και ιαµόρφωση ενός είδους, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, , Πλάτων ( Η ζωή και το έργο του. Νεότητα Ώριµα χρόνια Γήρας ), Αθήνα: Κάκτος, R. P. Winnington - Ingram, Σοφοκλής. Ερµηνευτική προσέγγιση, µετάφρ. Ν. Κ. Πετρόπουλος Χ. Π. Φαράκλας, Αθήνα: Καρδαµίτσα, F. Wolff, Ο Αριστοτέλης και η πολιτική, Αθήνα: Καρδαµίτσας,

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Η διδακτική της φιλοσοφίας Α. Ελληνόγλωσσα Φιλοσοφικά Λεξικά: Β. Ελληνόγλωσσες Ιστορίες της Φιλοσοφίας:

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Η διδακτική της φιλοσοφίας Α. Ελληνόγλωσσα Φιλοσοφικά Λεξικά: Β. Ελληνόγλωσσες Ιστορίες της Φιλοσοφίας: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Η διδακτική της φιλοσοφίας ΒΕΪΚΟΣ Θ. - ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΕΪΚΟΥ Χ., Ιστορία του φιλοσοφικού στοχασµού, εκδ. ΟΕ Β, χ.χ. ΗΜΗΤΡΑΚΟΣ Γ., Η φιλοσοφία στη µέση εκπαίδευση, εκδ. Gutenberg. ΚΑΤΣΙΜΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Η διδακτική της φιλοσοφίας Α. Ελληνόγλωσσα Φιλοσοφικά Λεξικά: Β. Ελληνόγλωσσες Ιστορίες της Φιλοσοφίας:

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Η διδακτική της φιλοσοφίας Α. Ελληνόγλωσσα Φιλοσοφικά Λεξικά: Β. Ελληνόγλωσσες Ιστορίες της Φιλοσοφίας: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Η διδακτική της φιλοσοφίας ΒΕΪΚΟΣ Θ. - ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΕΪΚΟΥ Χ., Ιστορία του φιλοσοφικού στοχασµού, εκδ. ΟΕ Β, χ.χ. ΗΜΗΤΡΑΚΟΣ Γ., Η φιλοσοφία στη µέση εκπαίδευση, εκδ. Gutenberg. ΚΑΤΣΙΜΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, 451 10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ελένη Λεοντσίνη Λέκτορας Ιστορίας της Φιλοσοφίας Τηλ: 26510-05658 (γραφείο),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, 451 10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ελένη Λεοντσίνη Λέκτορας Ιστορίας της Φιλοσοφίας Τηλ: 26510-05658 (γραφείο),

Διαβάστε περισσότερα

8. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ - ΠΟΛΙΤΕΙΑ

8. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ - ΠΟΛΙΤΕΙΑ 8. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ - ΠΟΛΙΤΕΙΑ ABEL J., Πλάτων, µτφρ. Στ. Βλοντάκης, εκδ. Παπαδήµα, Αθήνα 1995. ΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ - ΘΕΜΕΛΗ Γ., «Νόµος - ηγεµών και νόµος - τύραννος στην αρχαία σοφιστική»,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 3ος ΤΟΜΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ. Εκδότες ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ. Σχεδιασµός Συντονισµός Δρ. ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 3ος ΤΟΜΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ. Εκδότες ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ. Σχεδιασµός Συντονισµός Δρ. ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ 3 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 3ος ΤΟΜΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ Εκδότες ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Σχεδιασµός Συντονισµός Δρ. ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ Σύµβουλος Έκδοσης Δρ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΙΖΑΣ Διευθυντής Ερευνών ΚΕΙΝΕ Ακαδηµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ * ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΑ Adler Mortimer J., Ο Αριστοτέλης για όλους, µετάφραση Π. Κοτζιά Παντελή, εκδ. Παπαδήµα, Αθήνα, 1996. Αλαµανής Θ. Π., Οι φιλοσοφικές και ρητορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΠΙΝΟΖΑ. ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΥ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΠΟΛΙΣ", 2000. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΓΚΡΙ-ΜΑΥΡΟ, ΣΕΛ. 220

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΣΠΙΝΟΖΑ. ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΥ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΙΣ, 2000. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΓΚΡΙ-ΜΑΥΡΟ, ΣΕΛ. 220 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 800 Γ ΣΠΙΝΟΖΑ. ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΥ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΠΟΛΙΣ", 2000. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΓΚΡΙ-ΜΑΥΡΟ, ΣΕΛ. 220 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΕΨΗ. 2. ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ. I. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ. II. ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

KΛAΣIKH ΦIΛOΛOΓIA TO EΠIΣTHMONIKO KAI ΠANEΠIΣTHMIAKO BIBΛIO ΣTIΣ EKΔOΣEIΣ ΠATAKH NOEMBPIOΣ 2010

KΛAΣIKH ΦIΛOΛOΓIA TO EΠIΣTHMONIKO KAI ΠANEΠIΣTHMIAKO BIBΛIO ΣTIΣ EKΔOΣEIΣ ΠATAKH NOEMBPIOΣ 2010 TO EΠIΣTHMONIKO KAI ΠANEΠIΣTHMIAKO BIBΛIO ΣTIΣ EKΔOΣEIΣ ΠATAKH NOEMBPIOΣ 2010 KΛAΣIKH ΦIΛOΛOΓIA Kείμενα αρχαίων Eλλήνων συγγραφέων Kείμενα Λατίνων συγγραφέων Mελέτες Aρχαία ελληνική και λατινική γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΑΝΤΙΤΥΠΟΥ /ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡ. ΑΝΤΙΤΥΠΟΥ /ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡ. ΑΝΤΙΤΥΠΟΥ /ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 Κουκλογιάννου - Δορζιώτου Ε. Αποκατάσταση ατόμων με ειδικές ανάγκες: Φυσική, κοινωνική, επαγγελματική αυτοέκδοση Παιδαγωγική 2 συλλογικό Οκτώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ

ΑΡΧΑΙΟΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΟΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ 153 A. NAVCK EVRIPIDES TRAGOIE PIAE I A-168 1318 154 A. NAVCK EVRIPIDES TRAGOIE PIAE II A-169 1319 155 A. NAVCK EVRIPIDES TRAGOIE PIAE III A-170 1320 150 A. RZAGH HESIODYS

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΤΟΣ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΤΟΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΤΟΣ ΑΝ ΤΙΤ. ΤΑΞΙΝ. ΑΡΙΘ. C. ΟΟΟ1 Δον Ζουαν ή ο εκπορνευμένος θάνατος Montherlant, Henry de Δωδώνη 1990 1 842.912 / ΜΟΝ ΟΟΟ2 Ο Καρδινάλιος της Ισπανίας Montherlant,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ 2 ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΙΣΤΡΙΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 36 ΑΘΗΝΑ 1897 ΤΟΜΟΣ Β'

ΑΡΧΑΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ 2 ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΙΣΤΡΙΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 36 ΑΘΗΝΑ 1897 ΤΟΜΟΣ Β' ΑΡΧΑΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ 1 ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΙΣΤΡΙΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 36 ΑΘΗΝΑ 1894 ΤΟΜΟΣ Α' 2 ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΙΣΤΡΙΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 36 ΑΘΗΝΑ 1897 ΤΟΜΟΣ Β' 3 ΟΜΗΡΟΣ ΙΛΙΑΔΟΣ ΡΑΨΩΔΙΑ Α' 100 ΠΑΡΙΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

KATAAO ΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ. w w w.m ie t.gr TO ΤΑΞΙΔΙ. ... g g g FILIPPO MARIA ΡΟΝΤΑΝΙ ' ' Μ

KATAAO ΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ. w w w.m ie t.gr TO ΤΑΞΙΔΙ. ... g g g FILIPPO MARIA ΡΟΝΤΑΝΙ ' ' Μ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ w w w.m ie t.gr FILIPPO MARIA ΡΟΝΤΑΝΙ '....... g g g ' Μ KATAAO ΓΟΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ Τ ΡΑΠΕΖΗΣ L I O N E L C A S S O N TO ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ Α ΡΧΑ ΙΟ ΚΟΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΤΟΣ ΝΤΙΤ. ΤΑΞΙΝ. ΑΡΙΘ.

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΤΟΣ ΝΤΙΤ. ΤΑΞΙΝ. ΑΡΙΘ. Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚ ΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΤΟΣ ΝΤΙΤ. ΤΑΞΙΝ. ΑΡΙΘ. ΟΟΟ1 ον Ζουαν ή ο εκπορνευμένος θάνατος Montherlant, Henry de ωδώνη 1990 1 842.912 / ΜΟΝ ΟΟΟ2 Ο Καρδινάλιος της Ισπανίας Montherlant, Henry

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2012-13 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2012-13 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2012-13 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 i Πρόεδρος: Αλεξάκης Αλέξανδρος, Καθηγητής Αναπληρωτής Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

Τ Μ Η Μ Α ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Τ Μ Η Μ Α ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008-2009 ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Παράδοση (Υ) - Φ 100 Σταυρούλα Τσινόρεµα ΛΟΓΙΚΗ Παράδοση (Υ) - Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-15 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 i Πρόεδρος: Αλεξάκης Αλέξανδρος, Καθηγητής Διευθυντής Τομέα Κλασικής

Διαβάστε περισσότερα

2 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΗ Α.Ε.

2 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΗ Α.Ε. 2 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΗ Α.Ε. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2ος ΤΟΜΟΣ ΑΡΧΑΪΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ Εκδότες ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Σχεδιασµός Συντονισµός Δρ. ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ Σύµβουλος Έκδοσης Δρ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΙΖΑΣ Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

14 ΙΛΙΑΣ- ΒΕΝΕΤΙΑ 1526 Ν. ΛΟΥΚΑΝΗΣ _ 18 THUKYDIDES ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ F.KRAEMER FREYTAG-LEIPZIG ΜΟΝΑΧΟ 1934 1

14 ΙΛΙΑΣ- ΒΕΝΕΤΙΑ 1526 Ν. ΛΟΥΚΑΝΗΣ _ 18 THUKYDIDES ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ F.KRAEMER FREYTAG-LEIPZIG ΜΟΝΑΧΟ 1934 1 Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΚΔΟΤΗΣ ΤΟΠΟΣ ΕΤΟΣ ΤΟΜΟΙ 1 ΙΛΙΑΣ ΌΜΗΡΟΣ ΝΙΚ. ΣΗΦΑΚΗΣ ΠΑΠΥΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 1940 4 2 ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΌΜΗΡΟΣ Γ.ΖΕΥΓΩΛΗΣ ΠΑΠΥΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 1957 3 10 3 ΤΑ ΆΠΑΝΤΑ ΗΣΙΟΔΟΣ Κ.ΣΙΤΤΛ ΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Baladié, Jean-Marie Jacques, Pierre Debord, Robert Etienne, Bernard Guilemain, Alain Bresson. XXVII-XXVIII, γ) Σενέκας, De beneficiis (V-VI).

Baladié, Jean-Marie Jacques, Pierre Debord, Robert Etienne, Bernard Guilemain, Alain Bresson. XXVII-XXVIII, γ) Σενέκας, De beneficiis (V-VI). Β. ANAΛYTIKO YΠOMNHMA ΣΠOY ΩN KAI PAΣTHPIOTHTΩN 1. Bασικές σπουδές Παρακολούθησα τα µαθήµατα του ηµοτικού Σχολείου των Μελισσουργών, στα ορεινά Τζουµέρκα, ενώ τα γυµνασιακά στο Β εξατάξιο Γυµνάσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Bernal J.D., Η Επιστήμη στην Ιστορία. Τρεις τόμοι, Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος.

Bernal J.D., Η Επιστήμη στην Ιστορία. Τρεις τόμοι, Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος. Ιστορία και Φιλοσοφία των επιστημών Αυγελής Ν., Η Σύγχρονη Επιστημολογία και το Πρόβλημα της Αιτιότητας, Καραγιάννης, Θεσσαλονίκη 1971. Αυγελής Ν., Φιλοσοφία της Επιστήμης, Κώδικας, Θεσσαλονίκη 1998. Αυγελής

Διαβάστε περισσότερα

APXAIA IΣTOPIA TO EΠIΣTHMONIKO KAI ΠANEΠIΣTHMIAKO BIBΛIO ΣTIΣ EKΔOΣEIΣ ΠATAKH NOEMBPIOΣ 2010

APXAIA IΣTOPIA TO EΠIΣTHMONIKO KAI ΠANEΠIΣTHMIAKO BIBΛIO ΣTIΣ EKΔOΣEIΣ ΠATAKH NOEMBPIOΣ 2010 TO EΠIΣTHMONIKO KAI ΠANEΠIΣTHMIAKO BIBΛIO ΣTIΣ EKΔOΣEIΣ ΠATAKH NOEMBPIOΣ 2010 APXAIA IΣTOPIA Iστορία του αρχαίου κόσμου Aρχαίος ελληνικός πολιτισμός Aρχαιολογία Aνθρωπολογία της αρχαίας Eλλάδας YΠEYΘYNOΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Πρόγραμμα μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2011-12. 1. Αρχαία Ελληνική Υιλολογία

Ι. Πρόγραμμα μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2011-12. 1. Αρχαία Ελληνική Υιλολογία Ι. Πρόγραμμα μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2011-12 A. TOMEA KΛAIKH ΥIΛOΛOΓIA 1. Αρχαία Ελληνική Υιλολογία ΦΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ YΠOXPEΨTIKA (Y) Eξάμ. Κωδ. Mάθημα Διδάσκων I ΥY1100 α) Ρητορεία τ. Μερσινιάς Φ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2001-2002 ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2001-2002 ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Τ Μ Η Μ Α ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2001-2002 ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ Α Άσκηση - Φ 032 Βασίλης Κάλφας ευτέρα 11:30-2:30, Σ 1 Θα επιχειρήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004 ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ: ΕΙ Η ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΩΝ Άσκηση & Σεµινάριο - Φ 039 & Φ 321.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004 ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ: ΕΙ Η ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΩΝ Άσκηση & Σεµινάριο - Φ 039 & Φ 321. Τ Μ Η Μ Α ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004 ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ: ΕΙ Η ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΩΝ Άσκηση & Σεµινάριο - Φ 039 & Φ 321.1 ηµήτριος Χατζόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013-14 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013-14 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013-14 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 i Πρόεδρος: Αλεξάκης Αλέξανδρος, Καθηγητής Διευθύντρια Τομέα Κλασικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ρ. Αναστάσιος. Αναστασίου Κ.Υ του ΥΠΕΣ Α Λέξεις Κλειδιά Άβδηρα, Αρετή, Αστική ιακυβέρνηση, Επάρκεια, Ευθύνη, Συµµετοχή,

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Γ. Παππάς. Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας. Σύντομο Bιογραφικό Σημείωμα (Curriculum Vitæ)

Θεόδωρος Γ. Παππάς. Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας. Σύντομο Bιογραφικό Σημείωμα (Curriculum Vitæ) Θεόδωρος Γ. Παππάς Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας Σύντομο Bιογραφικό Σημείωμα (Curriculum Vitæ) Προσωπικά στοιχεία Τόπος και ημερομηνία γεννήσεως: Μελισσουργοί Άρτας, 05-02-1956 Διεύθυνση: οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004-2005 ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ. ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑ: QUINE, Ο ΙΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗΣ Άσκηση - Φ 044

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004-2005 ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ. ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑ: QUINE, Ο ΙΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗΣ Άσκηση - Φ 044 Τ Μ Η Μ Α ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2004-2005 ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑ: QUINE, Ο ΙΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗΣ Άσκηση - Φ 044 Γιώργος Μαραγκός Παρασκευή 11:30-2:30,

Διαβάστε περισσότερα