Διαυημιστικές μνήμες USB Flash / Stick

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαυημιστικές μνήμες USB Flash / Stick"

Transcript

1 Διαυημιστικές μνήμες USB Flash / Stick Κωδικός Αναφ. παραγγελίας Φωτογραφία Χωρητικ. Κωδικός Αναφ. παραγγελίας Φωτογραφία Χωρητικ. CL004 CL054 E396P351X336T328U004 1G 6,53 5,26 4,87 4,60 E482P437X422T414U054 1G 7,95 6,55 6,11 5,80 E509P464X449T441U004 2G 8,39 6,95 6,50 6,17 E557P512X497T489U054 2G 9,19 7,68 7,20 6,85 E655P609X594T587U004 4G 10,80 9,14 8,62 8,22 E677P632X617T609U054 4G 11,17 9,48 8,95 8,53 E1038P993X978T970U004 8G 17,13 14,89 14,18 13,59 E1061P1015X1000T993U054 8G 17,50 15,23 14,51 13,90 CL065 CL068 E396P351X336T328U065 1G 6,53 5,26 4,87 4,60 E396P351X336T328U068 1G 6,53 5,26 4,87 4,60 E509P464X449T441U065 2G 8,39 6,95 6,50 6,17 E509P464X449T441U068 2G 8,39 6,95 6,50 6,17 E655P609X594T587U065 4G 10,80 9,14 8,62 8,22 E655P609X594T587U068 4G 10,80 9,14 8,62 8,22 E1038P993X978T970U065 8G 17,13 14,89 14,18 13,59 E1038P993X978T970U068 8G 17,13 14,89 14,18 13,59 CL074 CL030 E396P351X336T328U074 1G 6,53 5,26 4,87 4,60-1G E509P464X449T441U074 2G 8,39 6,95 6,50 6,17 E537P492X477T470U030 2G 8,86 7,38 6,92 6,57 E655P609X594T587U074 4G 10,80 9,14 8,62 8,22 E658P612X597T590U030 4G 10,85 9,19 8,66 8,26 E1038P993X978T970U074 8G 17,13 14,89 14,18 13,59 E1041P996X981T973U030 8G 17,18 14,94 14,22 13,63 CL069 CL020 E396P351X336T328U069 1G 6,53 5,26 4,87 4,60 E462P417X402T394U020 1G 7,62 6,25 5,83 5,52 E509P464X449T441U069 2G 8,39 6,95 6,50 6,17 E537P492X477T470U020 2G 8,86 7,38 6,92 6,57 E655P609X594T587U069 4G 10,80 9,14 8,62 8,22 E658P612X597T590U020 4G 10,85 9,19 8,66 8,26 E1038P993X978T970U069 8G 17,13 14,89 14,18 13,59 E1041P996X981T973U020 8G 17,18 14,94 14,22 13,63 CL034 CL027

2 CL034 CL027 E399P354X339T331U034 1G 6,58 5,31 4,91 4,64 E467P422X406T399U027 1G 7,70 6,32 5,89 5,59 E512P467X452T444U034 2G 8,44 7,00 6,55 6,22 E542P497X482T474U027 2G 8,94 7,45 6,98 6,64 E658P612X597T590U034 4G 10,85 9,19 8,66 8,26 E662P617X602T594U027 4G 10,92 9,25 8,73 8,32 E1041P996X981T973U034 8G 17,18 14,94 14,22 13,63 E1045P1000X985T978U027 8G 17,25 15,01 14,29 13,69 CL009 CL055 E462P417X402T394U009 1G 7,62 6,25 5,83 5,52 E403P358X343T336U055 1G 6,66 5,38 4,98 4,70 E537P492X477T470U009 2G 8,86 7,38 6,92 6,57 E516P471X456T449U055 2G 8,52 7,07 6,61 6,28 E658P612X597T590U009 4G 10,85 9,19 8,66 8,26 E662P617X602T594U055 4G 10,92 9,25 8,73 8,32 E1041P996X981T973U009 8G 17,18 14,94 14,22 13,63 E1045P1000X985T978U055 8G 17,25 15,01 14,29 13,69 CL047 CL070 E403P358X343T336U047 1G 6,66 5,38 4,98 4,70 E467P422X406T399U070 1G 7,70 6,32 5,89 5,59 E516P471X456T449U047 2G 8,52 7,07 6,61 6,28 E542P497X482T474U070 2G 8,94 7,45 6,98 6,64 E662P617X602T594U047 4G 10,92 9,25 8,73 8,32 E662P617X602T594U070 4G 10,92 9,25 8,73 8,32 E1045P1000X985T978U047 8G 17,25 15,01 14,29 13,69 E1045P1000X985T978U070 8G 17,25 15,01 14,29 13,69 CL056 CL036 E403P358X343T336U056 1G 6,66 5,38 4,98 4,70 E411P366X351T343U036 1G 6,78 5,49 5,09 4,81 E516P471X456T449U056 2G 8,52 7,07 6,61 6,28 E524P479X464T456U036 2G 8,64 7,18 6,72 6,39 E662P617X602T594U056 4G 10,92 9,25 8,73 8,32 E670P625X609T602U036 4G 11,05 9,37 8,84 8,43 E1045P1000X985T978U056 8G 17,25 15,01 14,29 13,69 E1053P1008X993T985U036 8G 17,37 15,12 14,40 13,80 CL022 CL050 E411P366X351T343U022 1G 6,78 5,49 5,09 4,81 E474P429X414T406U050 1G 7,82 6,44 6,00 5,69 E524P479X464T456U022 2G 8,64 7,18 6,72 6,39 E549P504X489T482U050 2G 9,06 7,56 7,09 6,74 E670P625X609T602U022 4G 11,05 9,37 8,84 8,43 E670P625X609T602U050 4G 11,05 9,37 8,84 8,43

3 CL022 CL050 E1053P1008X993T985U022 8G 17,37 15,12 14,40 13,80 E1053P1008X993T985U050 8G 17,37 15,12 14,40 13,80 CL038 CL058 E411P366X351T343U038 1G 6,78 5,49 5,09 4,81 E411P366X351T343U058 1G 6,78 5,49 5,09 4,81 E524P479X464T456U038 2G 8,64 7,18 6,72 6,39 E524P479X464T456U058 2G 8,64 7,18 6,72 6,39 E670P625X609T602U038 4G 11,05 9,37 8,84 8,43 E670P625X609T602U058 4G 11,05 9,37 8,84 8,43 E1053P1008X993T985U038 8G 17,37 15,12 14,40 13,80 E1053P1008X993T985U058 8G 17,37 15,12 14,40 13,80 CL052 CL062 E411P366X351T343U052 1G 6,78 5,49 5,09 4,81 E411P366X351T343U062 1G 6,78 5,49 5,09 4,81 E524P479X464T456U052 2G 8,64 7,18 6,72 6,39 E524P479X464T456U062 2G 8,64 7,18 6,72 6,39 E670P625X609T602U052 4G 11,05 9,37 8,84 8,43 E670P625X609T602U062 4G 11,05 9,37 8,84 8,43 E1053P1008X993T985U052 8G 17,37 15,12 14,40 13,80 E1053P1008X993T985U062 8G 17,37 15,12 14,40 13,80 CL060 CL072 E411P366X351T343U060 1G 6,78 5,49 5,09 4,81 E411P366X351T343U072 1G 6,78 5,49 5,09 4,81 E524P479X464T456U060 2G 8,64 7,18 6,72 6,39 E524P479X464T456U072 2G 8,64 7,18 6,72 6,39 E670P625X609T602U060 4G 11,05 9,37 8,84 8,43 E670P625X609T602U072 4G 11,05 9,37 8,84 8,43 E1053P1008X993T985U060 8G 17,37 15,12 14,40 13,80 E1053P1008X993T985U072 8G 17,37 15,12 14,40 13,80 CL064 CL017 E474P429X414T406U064 1G 7,82 6,44 6,00 5,69 E411P366X351T343U017 1G 6,78 5,49 5,09 4,81 E549P504X489T482U064 2G 9,06 7,56 7,09 6,74 E524P479X464T456U017 2G 8,64 7,18 6,72 6,39 E670P625X609T602U064 4G 11,05 9,37 8,84 8,43 E670P625X609T602U017 4G 11,05 9,37 8,84 8,43 E1053P1008X993T985U064 8G 17,37 15,12 14,40 13,80 E1053P1008X993T985U017 8G 17,37 15,12 14,40 13,80 CL015 CL031 E411P366X351T343U015 1G 6,78 5,49 5,09 4,81 E411P366X351T343U031 1G 6,78 5,49 5,09 4,81

4 CL015 CL031 E524P479X464T456U015 2G 8,64 7,18 6,72 6,39 E524P479X464T456U031 2G 8,64 7,18 6,72 6,39 E670P625X609T602U015 4G 11,05 9,37 8,84 8,43 E670P625X609T602U031 4G 11,05 9,37 8,84 8,43 E1053P1008X993T985U015 8G 17,37 15,12 14,40 13,80 E1053P1008X993T985U031 8G 17,37 15,12 14,40 13,80 CL025 CL061 E474P429X414T406U025 1G 7,82 6,44 6,00 5,69 E411P366X351T343U061 1G 6,78 5,49 5,09 4,81 E549P504X489T482U025 2G 9,06 7,56 7,09 6,74 E524P479X464T456U061 2G 8,64 7,18 6,72 6,39 E670P625X609T602U025 4G 11,05 9,37 8,84 8,43 E670P625X609T602U061 4G 11,05 9,37 8,84 8,43 E1053P1008X993T985U025 8G 17,37 15,12 14,40 13,80 E1053P1008X993T985U061 8G 17,37 15,12 14,40 13,80 CL053 CL079 E411P366X351T343U053 1G 6,78 5,49 5,09 4,81 E474P429X414T406U079 1G 7,82 6,44 6,00 5,69 E524P479X464T456U053 2G 8,64 7,18 6,72 6,39 E549P504X489T482U079 2G 9,06 7,56 7,09 6,74 E670P625X609T602U053 4G 11,05 9,37 8,84 8,43 E670P625X609T602U079 4G 11,05 9,37 8,84 8,43 E1053P1008X993T985U053 8G 17,37 15,12 14,40 13,80 E1053P1008X993T985U079 8G 17,37 15,12 14,40 13,80 CL073 CL001 E411P366X351T343U073 1G 6,78 5,49 5,09 4,81 E474P429X414T406U001 1G 7,82 6,44 6,00 5,69 E524P479X464T456U073 2G 8,64 7,18 6,72 6,39 E549P504X489T482U001 2G 9,06 7,56 7,09 6,74 E670P625X609T602U073 4G 11,05 9,37 8,84 8,43 E670P625X609T602U001 4G 11,05 9,37 8,84 8,43 E1053P1008X993T985U073 8G 17,37 15,12 14,40 13,80 E1053P1008X993T985U001 8G 17,37 15,12 14,40 13,80 CL083 CL023 E411P366X351T343U083 1G 6,78 5,49 5,09 4,81 E411P366X351T343U023 1G 6,78 5,49 5,09 4,81 E524P479X464T456U083 2G 8,64 7,18 6,72 6,39 E524P479X464T456U023 2G 8,64 7,18 6,72 6,39 E670P625X609T602U083 4G 11,05 9,37 8,84 8,43 E670P625X609T602U023 4G 11,05 9,37 8,84 8,43 E1053P1008X993T985U083 8G 17,37 15,12 14,40 13,80 E1053P1008X993T985U023 8G 17,37 15,12 14,40 13,80 CL021 CL059

5 CL021 CL059 E418P373X358T351U021 1G 6,90 5,60 5,20 4,91 E418P373X358T351U059 1G 6,90 5,60 5,20 4,91 E531P486X471T464U021 2G 8,76 7,29 6,83 6,49 E531P486X471T464U059 2G 8,76 7,29 6,83 6,49 E677P632X617T609U021 4G 11,17 9,48 8,95 8,53 E677P632X617T609U059 4G 11,17 9,48 8,95 8,53 E1061P1015X1000T993U021 8G 17,50 15,23 14,51 13,90 E1061P1015X1000T993U059 8G 17,50 15,23 14,51 13,90 CL057 CL024 E418P373X358T351U057 1G 6,90 5,60 5,20 4,91 E418P373X358T351U024 1G 6,90 5,60 5,20 4,91 E531P486X471T464U057 2G 8,76 7,29 6,83 6,49 E531P486X471T464U024 2G 8,76 7,29 6,83 6,49 E677P632X617T609U057 4G 11,17 9,48 8,95 8,53 E677P632X617T609U024 4G 11,17 9,48 8,95 8,53 E1061P1015X1000T993U057 8G 17,50 15,23 14,51 13,90 E1061P1015X1000T993U024 8G 17,50 15,23 14,51 13,90 CL002 CL082 E418P373X358T351U002 1G 6,90 5,60 5,20 4,91 E418P373X358T351U082 1G 6,90 5,60 5,20 4,91 E531P486X471T464U002 2G 8,76 7,29 6,83 6,49 E531P486X471T464U082 2G 8,76 7,29 6,83 6,49 E677P632X617T609U002 4G 11,17 9,48 8,95 8,53 E677P632X617T609U082 4G 11,17 9,48 8,95 8,53 E1061P1015X1000T993U002 8G 17,50 15,23 14,51 13,90 E1061P1015X1000T993U082 8G 17,50 15,23 14,51 13,90 CL078 CL019 E482P437X422T414U078 1G 7,95 6,55 6,11 5,80 E426P381X366T358U019 1G 7,03 5,71 5,31 5,02 E557P512X497T489U078 2G 9,19 7,68 7,20 6,85 E539P494X479T471U019 2G 8,89 7,41 6,94 6,60 E677P632X617T609U078 4G 11,17 9,48 8,95 8,53 E685P640X625T617U019 4G 11,30 9,59 9,06 8,64 E1061P1015X1000T993U078 8G 17,50 15,23 14,51 13,90 E1068P1023X1008T1000U019 8G 17,62 15,35 14,62 14,01 CL026 CL049 E489P444X429T422U026 1G 8,07 6,66 6,22 5,90 E426P381X366T358U049 1G 7,03 5,71 5,31 5,02 E564P519X504T497U026 2G 9,31 7,79 7,31 6,95 E539P494X479T471U049 2G 8,89 7,41 6,94 6,60 E685P640X625T617U026 4G 11,30 9,59 9,06 8,64 E685P640X625T617U049 4G 11,30 9,59 9,06 8,64 E1068P1023X1008T1000U026 8G 17,62 15,35 14,62 14,01 E1068P1023X1008T1000U049 8G 17,62 15,35 14,62 14,01 CL043 CL044

6 CL043 CL044 E426P381X366T358U043 1G 7,03 5,71 5,31 5,02 E497P452X437T429U044 1G 8,19 6,77 6,33 6,01 E539P494X479T471U043 2G 8,89 7,41 6,94 6,60 E572P527X512T504U044 2G 9,43 7,90 7,42 7,06 E685P640X625T617U043 4G 11,30 9,59 9,06 8,64 E692P647X632T625U044 4G 11,42 9,71 9,16 8,74 E1068P1023X1008T1000U043 8G 17,62 15,35 14,62 14,01 E1076P1031X1015T1008U044 8G 17,75 15,46 14,72 14,11 CL075 CL076 E426P381X366T358U075 1G 7,03 5,71 5,31 5,02 E512P467X452T444U076 1G 8,44 7,00 6,55 6,22 E539P494X479T471U075 2G 8,89 7,41 6,94 6,60 E587P542X527T519U076 2G 9,68 8,13 7,64 7,27 E685P640X625T617U075 4G 11,30 9,59 9,06 8,64 E707P662X647T640U076 4G 11,67 9,93 9,38 8,95 E1068P1023X1008T1000U075 8G 17,62 15,35 14,62 14,01 E1091P1046X1031T1023U076 8G 17,99 15,68 14,94 14,32 CL032 CL067 E504P459X444T437U032 1G 8,32 6,89 6,44 6,11 E534P489X474T467U067 1G 8,81 7,34 6,87 6,53 E579P534X519T512U032 2G 9,56 8,01 7,53 7,16 E609P564X549T542U067 2G 10,06 8,47 7,97 7,59 E700P655X640T632U032 4G 11,54 9,82 9,27 8,85 E730P685X670T662U067 4G 12,04 10,27 9,71 9,27 E1083P1038X1023T1015U032 8G 17,87 15,57 14,83 14,22 E1113P1068X1053T1046U067 8G 18,37 16,02 15,27 14,64 CL016 CL014 E512P467X452T444U016 1G 8,44 7,00 6,55 6,22 E534P489X474T467U014 1G 8,81 7,34 6,87 6,53 E587P542X527T519U016 2G 9,68 8,13 7,64 7,27 E609P564X549T542U014 2G 10,06 8,47 7,97 7,59 E707P662X647T640U016 4G 11,67 9,93 9,38 8,95 E730P685X670T662U014 4G 12,04 10,27 9,71 9,27 E1091P1046X1031T1023U016 8G 17,99 15,68 14,94 14,32 E1113P1068X1053T1046U014 8G 18,37 16,02 15,27 14,64 CL077 CL048 E534P489X474T467U077 1G 8,81 7,34 6,87 6,53 E549P504X489T482U048 1G 9,06 7,56 7,09 6,74 E609P564X549T542U077 2G 10,06 8,47 7,97 7,59 E624P579X564T557U048 2G 10,30 8,69 8,18 7,80 E730P685X670T662U077 4G 12,04 10,27 9,71 9,27 E745P700X685T677U048 4G 12,29 10,50 9,93 9,48

7 CL077 CL048 E1113P1068X1053T1046U077 8G 18,37 16,02 15,27 14,64 E1128P1083X1068T1061U048 8G 18,62 16,25 15,49 14,85 CL046 CL066 E549P504X489T482U046 1G 9,06 7,56 7,09 6,74 E549P504X489T482U066 1G 9,06 7,56 7,09 6,74 E624P579X564T557U046 2G 10,30 8,69 8,18 7,80 E624P579X564T557U066 2G 10,30 8,69 8,18 7,80 E745P700X685T677U046 4G 12,29 10,50 9,93 9,48 E745P700X685T677U066 4G 12,29 10,50 9,93 9,48 E1128P1083X1068T1061U046 8G 18,62 16,25 15,49 14,85 E1128P1083X1068T1061U066 8G 18,62 16,25 15,49 14,85 CL040 CL045 E549P504X489T482U040 1G 9,06 7,56 7,09 6,74 E549P504X489T482U045 1G 9,06 7,56 7,09 6,74 E624P579X564T557U040 2G 10,30 8,69 8,18 7,80 E624P579X564T557U045 2G 10,30 8,69 8,18 7,80 E745P700X685T677U040 4G 12,29 10,50 9,93 9,48 E745P700X685T677U045 4G 12,29 10,50 9,93 9,48 E1128P1083X1068T1061U040 8G 18,62 16,25 15,49 14,85 E1128P1083X1068T1061U045 8G 18,62 16,25 15,49 14,85 CL041 CL003 E549P504X489T482U041 1G 9,06 7,56 7,09 6,74 E564P519X504T497U003 1G 9,31 7,79 7,31 6,95 E624P579X564T557U041 2G 10,30 8,69 8,18 7,80 E639P594X579T572U003 2G 10,55 8,92 8,40 8,01 E745P700X685T677U041 4G 12,29 10,50 9,93 9,48 E760P715X700T692U003 4G 12,54 10,72 10,15 9,69 E1128P1083X1068T1061U041 8G 18,62 16,25 15,49 14,85 E1143P1098X1083T1076U003 8G 18,86 16,47 15,71 15,06 CL051 CL039 E549P504X489T482U051 1G 9,06 7,56 7,09 6,74 E564P519X504T497U039 1G 9,31 7,79 7,31 6,95 E624P579X564T557U051 2G 10,30 8,69 8,18 7,80 E639P594X579T572U039 2G 10,55 8,92 8,40 8,01 E745P700X685T677U051 4G 12,29 10,50 9,93 9,48 E760P715X700T692U039 4G 12,54 10,72 10,15 9,69 E1128P1083X1068T1061U051 8G 18,62 16,25 15,49 14,85 E1143P1098X1083T1076U039 8G 18,86 16,47 15,71 15,06 CL005 CL080 E564P519X504T497U005 1G 9,31 7,79 7,31 6,95 E564P519X504T497U080 1G 9,31 7,79 7,31 6,95

8 CL005 CL080 E639P594X579T572U005 2G 10,55 8,92 8,40 8,01 E639P594X579T572U080 2G 10,55 8,92 8,40 8,01 E760P715X700T692U005 4G 12,54 10,72 10,15 9,69 E760P715X700T692U080 4G 12,54 10,72 10,15 9,69 E1143P1098X1083T1076U005 8G 18,86 16,47 15,71 15,06 E1143P1098X1083T1076U080 8G 18,86 16,47 15,71 15,06 CL063 CL018 E564P519X504T497U063 1G 9,31 7,79 7,31 6,95 E564P519X504T497U018 1G 9,31 7,79 7,31 6,95 E639P594X579T572U063 2G 10,55 8,92 8,40 8,01 E639P594X579T572U018 2G 10,55 8,92 8,40 8,01 E760P715X700T692U063 4G 12,54 10,72 10,15 9,69 E760P715X700T692U018 4G 12,54 10,72 10,15 9,69 E1143P1098X1083T1076U063 8G 18,86 16,47 15,71 15,06 E1143P1098X1083T1076U018 8G 18,86 16,47 15,71 15,06 CL028 CL033 E564P519X504T497U028 1G 9,31 7,79 7,31 6,95 E594P549X534T527U033 1G 9,81 8,24 7,75 7,37 E639P594X579T572U028 2G 10,55 8,92 8,40 8,01 E670P625X609T602U033 2G 11,05 9,37 8,84 8,43 E760P715X700T692U028 4G 12,54 10,72 10,15 9,69 E790P745X730T722U033 4G 13,03 11,17 10,58 10,11 E1143P1098X1083T1076U028 8G 18,86 16,47 15,71 15,06 E1173P1128X1113T1106U033 8G 19,36 16,92 16,14 15,48 CL042 CL010 E594P549X534T527U042 1G 9,81 8,24 7,75 7,37 E524P479X464T456U010 1G 8,64 7,18 6,72 6,39 E670P625X609T602U042 2G 11,05 9,37 8,84 8,43 E578P533X518T503U010 2G 9,53 7,99 7,51 7,04 E790P745X730T722U042 4G 13,03 11,17 10,58 10,11 E712P667X652T629U010 4G 11,74 10,00 9,45 8,81 E1173P1128X1113T1106U042 8G 19,36 16,92 16,14 15,48 E1103P1058X1043T1028U010 8G 18,19 15,86 15,12 14,39 CL008 CL012 E564P519X504T497U008 1G 9,31 7,79 7,31 6,95 E524P479X464T456U012 1G 8,64 7,18 6,72 6,39 E639P594X579T572U008 2G 10,55 8,92 8,40 8,01 E578P533X518T503U012 2G 9,53 7,99 7,51 7,04 E760P715X700T692U008 4G 12,54 10,72 10,15 9,69 E712P667X652T629U012 4G 11,74 10,00 9,45 8,81 E1143P1098X1083T1076U008 8G 18,86 16,47 15,71 15,06 E1103P1058X1043T1028U012 8G 18,19 15,86 15,12 14,39 CL081 CL029

9 CL081 CL029 E519P474X459T452U081 1G 8,57 7,11 6,66 6,32 E524P479X464T456U029 1G 8,64 7,18 6,72 6,39 E573P528X513T498U081 2G 9,46 7,92 7,44 6,97 E578P533X518T503U029 2G 9,53 7,99 7,51 7,04 E707P662X647T625U081 4G 11,67 9,93 9,38 8,74 E712P667X652T629U029 4G 11,74 10,00 9,45 8,81 E1098P1053X1038T1023U081 8G 18,12 15,80 15,05 14,32 E1103P1058X1043T1028U029 8G 18,19 15,86 15,12 14,39 CL007 CL006 E519P474X459T452U007 1G 8,57 7,11 6,66 6,32 E531P486X471T464U006 1G 8,76 7,29 6,83 6,49 E573P528X513T498U007 2G 9,46 7,92 7,44 6,97 E585P540X525T510U006 2G 9,66 8,10 7,62 7,14 E707P662X647T625U007 4G 11,67 9,93 9,38 8,74 E719P674X659T637U006 4G 11,87 10,11 9,56 8,91 E1098P1053X1038T1023U007 8G 18,12 15,80 15,05 14,32 E1110P1065X1050T1035U006 8G 18,32 15,98 15,23 14,49 CL037 CL013 E524P479X464T456U037 1G 8,64 7,18 6,72 6,39 E531P486X471T464U013 1G 8,76 7,29 6,83 6,49 E578P533X518T503U037 2G 9,53 7,99 7,51 7,04 E585P540X525T510U013 2G 9,66 8,10 7,62 7,14 E712P667X652T629U037 4G 11,74 10,00 9,45 8,81 E719P674X659T637U013 4G 11,87 10,11 9,56 8,91 E1103P1058X1043T1028U037 8G 18,19 15,86 15,12 14,39 E1110P1065X1050T1035U013 8G 18,32 15,98 15,23 14,49 CL011 CL084 E531P486X471T464U011 1G 8,76 7,29 6,83 6,49 E539P494X479T471U084 1G 8,89 7,41 6,94 6,60 E585P540X525T510U011 2G 9,66 8,10 7,62 7,14 E593P548X533T518U084 2G 9,78 8,22 7,73 7,25 E719P674X659T637U011 4G 11,87 10,11 9,56 8,91 E727P682X667T644U084 4G 11,99 10,22 9,67 9,02 E1110P1065X1050T1035U011 8G 18,32 15,98 15,23 14,49 E1118P1073X1058T1043U084 8G 18,44 16,09 15,34 14,60 Σημειώση 1. Η τιμή των παραπάνω προϊόντων ςυμπεριλαμβάνει κόςτοσ εκτφπωςησ λογότυπου με ςυνδυαςμό τριών (3) χρωμάτων και ςυςκευαςία. 2. Χρόνοσ παράδοςησ: 15 ~ 30 ημζρεσ Επικοινωνία

10 CLEVERMARKET Co ΕΙΑΓΩΓΕ - ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΕΙΕ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 7, ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: +(30) ΚΙΝ: +(30) FAX: +(30)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΘΕΤΗ για Ξενοδοχεία & Επιχειρήσεις

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΘΕΤΗ για Ξενοδοχεία & Επιχειρήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΘΕΤΗ για Ξενοδοχεία & Επιχειρήσεις ΕΚΘΕΤΗΣ Υπηρεσίες για Ξενοδοχεία & Επιχειρήσεις Η 1 η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Περίπτερο. Έτοιμη Κατασκευή: Δομή, 4τ.μ. Αφορά δύο πλάτες τοιχία

Διαβάστε περισσότερα

HP Photosmart 7510 Series

HP Photosmart 7510 Series HP Photosmart 7510 Series Περιεχόμενα 1 Βοήθεια HP Photosmart 7510 Series...3 2 Εξοικείωση με τον εκτυπωτή HP Photosmart Εξαρτήματα του εκτυπωτή...5 Λειτουργίες πίνακα ελέγχου...6 Συμβουλές για να γνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET-WEBSOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εταιρεία:.. Προς:. Tηλ.:.. Πωλητής:

ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET-WEBSOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εταιρεία:.. Προς:. Tηλ.:.. Πωλητής: Θρασυμάχου 14, Αθήνα - 6ος όροφος Τηλέφωνο: 210 2139880 Fax: 210 2139916 E-mail: sales@icop.gr www.icop.gr ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ INTERNET-WEBSOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Ημερομηνία:.. E-mail: Εταιρεία:..

Διαβάστε περισσότερα

KΟΛΛΕΓΙΟ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ Δ: Φειδιππίδου 41 11527 Γουδί T: 2107776964 F: 2107777693

KΟΛΛΕΓΙΟ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ Δ: Φειδιππίδου 41 11527 Γουδί T: 2107776964 F: 2107777693 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Φορέας διοργάνωσης KΟΛΛΕΓΙΟ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ Δ: Φειδιππίδου 41 11527 Γουδί T: 2107776964 F: 2107777693 Εταιρεία διοργάνωσης tailor made travel services WELCOME Ltd. Δ:

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης. Περιγραφή Προϊόντος EN 1504-4:2004 EN 1504-3:2005

Construction. Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό ενίσχυσης. Περιγραφή Προϊόντος EN 1504-4:2004 EN 1504-3:2005 Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 04/06/2014 Κωδικός: 08.04.010 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010401040010000001 EN 1504-4:2004 EN 1504-3:2005 09 09 0099 0099 Ρητίνη επικόλλησης για εξωτερικό οπλισμό

Διαβάστε περισσότερα

επειδή η επικάλυψη είναι τέχνη B2B HATZIYIANNAKIS b2b.hatziyiannakis.gr

επειδή η επικάλυψη είναι τέχνη B2B HATZIYIANNAKIS b2b.hatziyiannakis.gr B2B HATZIYIANNAKIS b2b.hatziyiannakis.gr ΚΟΥΦΕΤΟΠΟΙΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗ Α.Ε. www.hatziyiannakis.gr sales@hatziyiannakis.gr / emporiko@hatziyiannakis.gr Β2Β HATZYIANNAKIS 01 Β2Β HATZIYIANNAKIS Επίκεντρο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 2014 ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ WELCOME για νεa meλη Συγκέντρωσε 350 προσωπικούς πόντους τον *πρώτο μήνα εγγραφής σου στην FM GROUP Greece & Cyprus και κάνε δικό σου ένα άρωμα 15ml ή ένα σαμπουάν

Διαβάστε περισσότερα

4 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.)

4 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.) 4 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 29 Maΐου έως 01 Ιουνίου 2015 ΤΟΠΟΣ Καλαμάτα ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 600 ιατροί ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ Ξενοδοχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ III ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Λέκτορας Ι. Γιαννατσής Καθηγητής Π. Φωτήλας ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Αποθέματα: Αποθηκευμένη συγκέντρωση πόρων που έχουν υποστεί κάποια επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Βήμα 4 ο... 5. Βήμα 5 ο... 6 Τι πρέπει να προσέξουμε... 6. Page 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Περιεχόμενα. Βήμα 4 ο... 5. Βήμα 5 ο... 6 Τι πρέπει να προσέξουμε... 6. Page 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Σχετικά με την εφαρμογή... 3 Περιγραφή διαδικασίας... 3 Βήμα 1 ο... 4 Βήμα 2 ο... 4 Βήμα 3 ο...

Διαβάστε περισσότερα

09/2013 τιμοκατάλογος. www.tsialos.gr/timokatalogos

09/2013 τιμοκατάλογος. www.tsialos.gr/timokatalogos www.tsialos.gr/timokatalogos περιεχόμενα Όροι συνεργασίας Εξαρτήματα στέγης Παράθυρα στέγης Επικαλύψεις Υδρορροές Σκάλες Σύστημα φυσικού φωτισμού & εξαερισμού Εργαλεία Όροι συνεργασίας Φεγγίτες Μεμβράνες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 51.000,00 ευρώ με ΦΠΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002882043 2015-06-30

15REQ002882043 2015-06-30 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Π.Ι.Δ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΚ 26441, ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ:2613 613671 FAX: 2610 461126 http://www.ptapde.gr - e-mail : ptapde@ptapde.gr

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001628159 2013-09-23

13PROC001628159 2013-09-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 20/09/2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/111/4872 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες: Αθ. Μαλλούχος Τηλέφωνο: 210

Διαβάστε περισσότερα

KATAΛOΓOΣ. ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΚΥΡΙΑΚΗ Υποστήριξη πωλήσεων αυτοκινήτων - Εξοπλισμός συνεργείου

KATAΛOΓOΣ. ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΚΥΡΙΑΚΗ Υποστήριξη πωλήσεων αυτοκινήτων - Εξοπλισμός συνεργείου ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΚΥΡΙΑΚΗ Υποστήριξη πωλήσεων αυτοκινήτων - Εξοπλισμός συνεργείου KATAΛOΓOΣ www.ahb.gr sales@ahb.gr TIMEΣ / MONAΔA ΧΩPIΣ Φ.Π.A. Tηλ: 2310 789.740 Fax: 2310 755.840 sales@ahb.gr 1 Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Lexmark Pro200 Series

Οδηγός χρήσης Lexmark Pro200 Series Οδηγός χρήσης Lexmark Pro200 Series Απρίλιος 2009 www.lexmark.com Τύπος(-οι) μηχανήματος: 4443 Μοντέλο(α): 2W2, 2WE Περιεχόμενα Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια...5 Σχετικά με τον εκτυπωτή σας...6 Σας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 180 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΟΑΕ ΜΕ ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΑΙΟΣ 2010 2 Περιεχόμενα Απογραφή Ειδών 3 Πωλήσεις- Αγορές 5 Παρακολούθηση Προγράμματος Εργασιών Αντιπροσώπων 6 Διαχείριση Αποθήκης 7 Έλεγχος Υπολοίπων 8 Μεταφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ Μοντέλα 2111G-2115G Μοντέλα 2111G-2115G Ψηφιακό ασφαλές χρηματοκιβώτιο από ανοξείδωτο ατσάλι ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟΥ 1 Ψηφιακό Ασφαλές Χρηματοκιβώτιο από

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής σελ. 3 Εύρεση πελάτη σελ. 68 Κινήσεις πελατών σελ. 69 Καρτέλα πελάτη σελ. 71 Αλλαγή Ημερομηνίας Ώρας σελ. 5 Εκκίνηση Κλείσιμο του Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία.

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ECDL Οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιεί μία επιχείρηση ώστε να πιστοποιηθεί ως Εξεταστικό Κέντρο ECDL χωρίζονται σε: Α. Χώροι / Απαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

»Ελέγξατε την αναλογία των αερίων μέσα στη συσκευασία σας;«

»Ελέγξατε την αναλογία των αερίων μέσα στη συσκευασία σας;« TECHNOLOGY FOR GASES»Ελέγξατε την αναλογία των αερίων μέσα στη συσκευασία σας;«[ MARTIN BENDER: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ WITT-GASETECHNIK ] Εξασφαλίστε Υψηλά επίπεδα ποιοτικού ελέγχου με τους αναλυτές της WITT.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/29816/16662/1019 Ηµ/νία: 05/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/29816/16662/1019 Ηµ/νία: 05/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.05 18:06:32 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΤΠΗΓ-2ΤΗ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/29816/16662/1019 Ηµ/νία:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βασικών λειτουργιών

Οδηγός βασικών λειτουργιών Οδηγός βασικών λειτουργιών Εισαγωγή... 2 Μέρη του EPSON STYLUS DX... 2 Πίνακας ελέγχου... 3 Τοποθέτηση χαρτιού... 5 Επιλογή χαρτιού... 5 Τοποθέτηση χαρτιού στον EPSON STYLUS DX... 5 Αντιγραφή φωτογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΞΗΣ «The Mixing Star 2015»

ΠΛΗΡΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΞΗΣ «The Mixing Star 2015» ΠΛΗΡΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΞΗΣ «The Mixing Star 2015» Η εταιρεία Concepts Ltd διοργανώνει διαγωνισμό ταλέντου, δημιουργικότητας και επιδεξιότητας μεταξύ bartenders, ο οποίος διεξάγεται σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο Πελάτη

Ερωτηματολόγιο Πελάτη 2 Chytron, Limassol, Cyprus 4005 +357 25 723148 info@dynopia.com web design & development. web marketing. web hosting www.dynopia.com Ερωτηματολόγιο Πελάτη Εταιρεία: Ονοματεπώνυμο: Email: Τηλέφωνο: A.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. http://www.rodosdata.gr. Κωνσταντινίδη 3 85100, Ρόδος Τηλ: 2241027708, 224301730 email: info@rodosdata.gr url: www.rodosdata.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. http://www.rodosdata.gr. Κωνσταντινίδη 3 85100, Ρόδος Τηλ: 2241027708, 224301730 email: info@rodosdata.gr url: www.rodosdata. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012 http://www.rodosdata.gr 9 Στόχος μας στη δημιουργία κάθε website είναι πάντα ο συνδυασμός της άψογης γραφιστικής παρουσίασης και της λειτουργικότητας, ώστε να αποκτήσετε ένα ωραίο website,

Διαβάστε περισσότερα

HP LaserJet M1319 σειρά MFP Οδηγός χρήσης

HP LaserJet M1319 σειρά MFP Οδηγός χρήσης HP LaserJet M1319 σειρά MFP Οδηγός χρήσης Πνευματικά δικαιώματα και άδεια χρήσης 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η προσαρμογή ή η μετάφραση χωρίς προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ

Εγχειρίδιο Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ Εγχειρίδιο Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ 1 1. Υποστηριζόμενα αποθηκευτικά μέσα... 3 2. Περιγραφή πλήκτρων τηλεχειριστηρίου... 3 3. Ρυθμίσεις συστήματος... 4 4. Φωτογραφία... 10 5. Μουσική... 11 6. Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα