15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002819138 2015-06-03"

Transcript

1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σοφ. Βενιζέλου 1 Λυκόβρυση Τηλ: Fax: Λυκόβρυση, 03/06/2015 Αριθ. Πρωτ.: 818 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας» (ΑγροΕΤΑΚ) (Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2014ΣΕ ) του ΠΔΕ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ,00 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) ΔΗΛΑΔΗ ,66 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους

2 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σοφ. Βενιζέλου 1 Λυκόβρυση Τηλ: Fax: Λυκόβρυση, 03/06/2015 Αριθ. Πρωτ.: 818 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν.4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ 180 Α / ). 2. Την παρ. 1 του άρθρου 66 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/ ) και την υπ αριθμ / Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2284/Β/ ). 3. «Την υπ άριθμ. 919/131869/ ΚΥΑ..» σχετικά με την Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρεσιακών Μονάδων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ. 4. Τη με αριθμ. 15Β απόφαση της 48ης/ Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ σχετικά με την εφαρμογή της ΚΥΑ τοποθέτηση Προϊσταμένων. 5. Το ν.1845/89 (ΦΕΚ 102, Α 26 Απριλίου 1989) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 6. Τις διατάξεις της αριθμ / απόφασης του Υπουργού Γεωργίας «Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.» (ΦΕΚ 419/Β/1990) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 7. Η με αριθμ. 28 απόφαση της 31ης/ Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με την οποία εγκρίθηκε η υλοποίηση της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας» (ΑγροΕΤΑΚ) με ίδια μέσα. 8. Την αριθμ /6.5938/ Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας για την ένταξη της Οριζόντιας Πράξης «ΑγροΕΤΑΚ» με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και το συνημμένο σε αυτή Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης. 9. Ο Κωδικός ΣΑ: Ε1828 (Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2014ΣΕ ) του ΠΔΕ όπου έχει ενταχθεί η ανωτέρω Πράξη, συνολικού προϋπολογισμού ,00 ευρώ. 10. Την αριθμ. πρωτ. 2455/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση Σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (έργων ΕΤΑΚ) και τον συνημμένο σε αυτή Οδηγό Εφαρμογής, ο οποίος αποτελεί

3 αναπόσπαστο τμήμα της, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2670/ Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, η οποία μετεγκρίθηκε με την αριθμ. 08 Απόφαση της 40ης/ Συνεδρίασης του ΔΣ. 11. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160, ΜΕΡΟΣ Β ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ). 12. Το αριθμ. 8302/ έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Έρευνας, σχετικά με την πραγματοποίηση δαπανών στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων ΕΤΑΚ. (15PROC ) 13. Την με αριθμ. 12 απόφαση (ΑΔΑ: 6Δ2ΨΟΞ3Μ-ΒΝΦ) της 53ης/ Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια συνοπτικών (πρόχειρων μειοδοτικών) διαγωνισμών (αρθρο 143 του Ν. 4281/2014), για την προμήθεια αναλώσιμων και άλλων υλικών και μικροεξοπλισμού για την υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας «(ΑγροΕΤΑΚ) με Κωδ. ΟΠΣ του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 14. Τα με αριθμ. πρωτ. 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318/ αιτήματα των Ωφελούμενων των έργων ΕΤΑΚ με ΚΥΠΕ: 7559/B9, 7517/B6, 7526/B7, 7728/B43, 7750/B64, 7732/B47, 7726/B41, 7742/B56, 7735/B50, 7630/B14, στο πλαίσιο της πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS )» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤκαι από Εθνικούς Πόρους 15. Την με αριθμ. πρωτ. 743/ (ΑΔΑ: 7Χ7ΑΟΞ3Μ-ΦΒΛ) απόφαση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων. 16. Την με αριθμ. πρωτ. 1079/ (ΑΔΑ: 7ΠΓ2ΟΞ3Μ-ΙΚ4) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά ανά είδος και αντικείμενο για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων προμήθειας εξοπλισμού για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας» (ΑγροΕΤΑΚ) (Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2014ΣΕ ) του ΠΔΕ που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, για τις ανάγκες υλοποίησης των έργων ΕΤΑΚ με ΚΥΠΕ: 7559/B9, 7517/B6, 7526/B7, 7728/B43, 7750/B64, 7732/B47, 7726/B41, 7742/B56, 7735/B50, 7630/B14.

4 Ο/Οι ανάδοχος/οι θα προμηθεύσουν είδη των παρακάτω τεσσάρων (4) ομάδων: Ομάδα 1. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, εξαρτήματα και περιφερειακά αυτών με μέγιστο εκτιμώμενο κόστος 5.870,86 πλέον 23% ΦΠΑ 1.350,30, σύνολο 7.221,16, κωδικός (Η/Υ). Ομάδα 2. Εργαστηριακός εξοπλισμός με μέγιστο εκτιμώμενο κόστος 4.891,46 πλέον 23% ΦΠΑ 1.125,04, σύνολο 6.016,50, κωδικός 14. (Εργαστηριακός εξοπλισμός). Ομάδα 3. Εργαστηριακές πιπέτες με μέγιστο εκτιμώμενο κόστος 1.541,46 πλέον 23% ΦΠΑ 354,54, σύνολο 1.896,00, κωδικός 14 (Εργαστηριακός εξοπλισμός). Ομάδα 4. Λοιπός εξοπλισμός με μέγιστο εκτιμώμενο κόστος 1.551,22 πλέον 23% ΦΠΑ 356,78, σύνολο 1.908,00, κωδικός 14 (Εργαστηριακός εξοπλισμός). Ο μέγιστος διατιθέμενος προϋπολογισμός για την προμήθεια του συνόλου των παραπάνω τεσσάρων ομάδων ειδών ανέρχεται σε ,00 πλέον 23% ΦΠΑ 3.186,66, σύνολο ,66. Ο Διευθυντής Δρ. Κλ. Ισραηλίδης Τακτικός Ερευνητής Α

5 Α. Όροι Διαγωνισμού 1. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160, ΜΕΡΟΣ Β -ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ). Το κάθε είδος του παραρτήματος θεωρείται ανεξάρτητο υποέργο. Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί κάθε είδος που περιλαμβάνεται στο διαγωνισμό από διαφορετικούς προμηθευτές και αντίστοιχα οι προμηθευτές μπορούν να δώσουν προσφορά για ένα ή και για όλα τα είδη αυτής της διακήρυξης, στις ποσότητες που προβλέπονται στην παρούσα. 2. Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) του προμηθευτή με το Ινστιτούτο θα γίνονται στην Ελληνική γλώσσα. 3. Οι προσφορές θα κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο (εντός του οποίου θα εμπεριέχονται ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς) που θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις : ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Στοιχεία του υποψηφίου : Επωνυμία:. Διεύθυνση: Αριθμό τηλεφώνου:... (Είναι απαραίτητοστοιχείο) (Είναι απαραίτητο στοιχείο) Για το Διαγωνισμό: «Προμήθεια εξοπλισμού ΑΓΡΟΕΤΑΚ» Κωδικός Έργου: ΣΑ: 2014ΣΕ Αριθμός Πρωτοκόλλου της Διακήρυξης:.. Τόπος/Διεύθυνση Κατάθεσης ή αποστολής προσφορών: «Διεύθυνση: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων, Σοφοκλή Βενιζέλου 1, Λυκόβρυση Αττικής, τηλ. επικοινωνίας: » ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο

6 Οι επί μέρους φάκελοι θα πρέπει να φέρουν τις εντός του παραπάνω πλαισίου ενδείξεις του κυρίως φακέλου, με μόνη διαφορά ότι αντί της ένδειξης «Φάκελος Προσφοράς», θα πρέπει να αναγράφουν το είδος του επί μέρους φακέλου («Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς» ή «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς»). Στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να τοποθετούνται με τη σειρά, οι σχετικοί Πίνακες Συμμόρφωσης που παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ «Προδιαγραφές - Πίνακες Συμμόρφωσης» συρραμμένοι ανά ομάδα ειδών και τα έγγραφα/έντυπα της προσφοράς που αφορούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ομάδων ειδών. Αυτά περιλαμβάνουν τα εμπορικά φυλλάδια (PROSPECTUS), τεχνικά φυλλάδια, ή άλλα έγγραφα του κατασκευαστή από το περιεχόμενο των οποίων θα πρέπει να προκύπτει σαφώς η συμμόρφωση των ειδών της προσφερόμενης ομάδας (ή των προσφερόμενων ομάδων) στις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές. Στον πίνακα συμμόρφωσης θα περιλαμβάνεται παραπομπή με αριθμό σελίδας και σημείου αναφοράς στα συραμμένα Τεχνικά Φυλλάδια για κάθε προσφερόμενο είδος. Τεχνικές προδιαγραφές που δεν προκύπτει από τα προσκομιζόμενα στοιχεία του κατασκευαστή πως πληρούνται, θα θεωρείται ότι δεν πληρούνται εκτός αν κατά την κρίση της Ε.Δ.Δ.Α.Π. είναι δυνατή η από αυτή ανεξάρτητη εξακρίβωσή τους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία με τις απαιτούμενες από την διακήρυξη τεχνικές προδιαγραφές, η τεχνική προσφορά απορρίπτεται, εκτός αν οι αποκλίσεις, κατά την κρίση της Ε.Δ.Δ.Α.Π., θεωρηθούν επουσιώδεις. Στο κείμενο της Οικονομικής Προσφοράς θα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος. Για κάθε ομάδα ειδών στην οποία υποβάλει προσφορά θα πρέπει να αναγράφονται η πλήρης ονομασία της ομάδας ειδών, και η τιμή της προσφοράς εκφρασμένη σε ευρώ, τόσο χωρίς Φ.Π.Α. όσο και με Φ.Π.Α., αριθμητικώς με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου και ολογράφως. Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να γίνει ανά ομάδα ειδών. 4. Οι προσφορές (Οικονομική και Τεχνική) θα πρέπει να συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Με εξαίρεση τα τυχόν συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι και στην Αγγλική γλώσσα. 5. Οι προσφορές γίνονται δεκτές μόνο σε Ευρώ. Προσφορές σε οποιαδήποτε άλλο νόμισμα εκτός από το ευρώ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 6. Εναλλακτικές Προσφορές δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 7. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 8. Ο προσφέρων εφόσον συμμετέχει στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό του υποβάλλει παραστατικό εκπροσώπησης.

7 9. Προσφορές που θα υποβληθούν ή περιέλθουν στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (Ε.Δ.Δ.Α.Π.) με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 10. Όλες οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την Ε.Δ.Δ.Α.Π. 11. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγιστούν από την Ε.Δ.Δ.Α.Π., για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων. 12. Η Ε.Δ.Δ.Α.Π. με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της, μπορεί να προτείνει ότι αναφέρεται στο άρθρο 20 του Κανονισμού Προμηθειών του συγχωνευθέντος ΕΘΙΑΓΕ. 13. Η σύμβαση θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα έχει διάρκεια έως την 30/11/ Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 15. Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της κατακύρωσης, λύεται η σύμβαση με τον Ανάδοχο, της Αναθέτουσας Αρχής επιφυλασσομένης της αναζήτησης κάθε ζημιάς από την αιτία αυτή. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή προχωρά σε κοινοποίηση κατακύρωσης στον επόμενο υποψήφιο βάσει του πίνακα κατάταξης κοκ. 16. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν εισήγησης της Ε.Δ.Δ.Α.Π., να αποφασίσει τη τελική ματαίωση της προμήθειας που διενεργεί με την παρούσα προκήρυξη. Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες, να δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 17. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων και απαιτήσεων του συγκεκριμένου έργου η δωρεάν προσφορά υπηρεσιών ή επιπλέον συνοδευόντων στοιχείων τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της διακήρυξης δεν αποκλείονται, θα διαχωρίζονται όμως σαφώς τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονομική προσφορά και θα συνεκτιμώνται από την Ε.Δ.Δ.Α.Π. 18. Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 19. Οι αναφερόμενες στην οικονομική προσφορά τιμές για τα προσφερόμενα αναλώσιμα είδη (ομάδες ειδών 1 έως και 4) θα δίνονται για την παράδοσή τους, σε καινούριες συσκευασίες με ημερομηνία λήξεως (εφόσον υπάρχει) τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία παράδοσής τους, στους χώρους του Tμήματος Γάλακτος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», που θα υποδείξουν οι Ε.Υ. (στη Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 3 Κατσικάς, Ιωάννινα) και θα περιλαμβάνουν όλες τις τυχόν κρατήσεις και επιβαρύνσεις που βαρύνουν την προμήθεια τους. Η παράδοση του

8 εξοπλισμού θα γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έγγραφης παραγγελίας τους από τους Επιστημονικά Υπεύθυνους (ΕΥ) του έργου. Εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος ο Ανάδοχος οφείλει να έχει παραδώσει τα προμηθευόμενα με την παρούσα προϊόντα. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν τα προϊόντα εντός της παραπάνω προθεσμίας και εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία για την περίπτωση αυτή. Η Αναθέτουσα Αρχή, επιφυλάσσεται ρητά κάθε αξίωσής της προς αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημιά που υπέστη εκ του λόγου αυτού. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται μονομερώς να παρατείνει το ανωτέρω χρόνο παράδοσης κατά την απόλυτη κρίση της, ενημερώνοντας προς τούτο εγγράφως τον Ανάδοχο. Για όλα τα προϊόντα η παραγγελία, η παραλαβή και η πληρωμή θα γίνεται σταδιακά κατά παραγγελία του Επ. Υπευθύνου ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και καθ όλη τη διάρκεια του έργου μέχρι Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προμηθευόμενων με την παρούσα προϊόντων θα πραγματοποιηθεί από την Ε.Δ.Δ.Α.Π. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές αποκλίσεις από τα οριζόμενα στη σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής, συντάσσει Πρωτόκολλο Απόρριψης τεκμηριώνοντας την απόφασή της και την κοινοποιεί στον Ανάδοχο. Η Αναθέτουσα Αρχή, επιφυλάσσεται ρητά κάθε αξίωσής της προς αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημιά που υπέστη εκ του λόγου αυτού. 21. Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών στους προμηθευτές θα γίνει με την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αντίστοιχων ειδών. Για τους προμηθευτές Ελληνικής Επικράτειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Νόμου 4127/2013, σαν φορέας γενικής κυβέρνησης, παρακρατείται φόρος επί του καθαρού ποσού της αξίας των υπό προμήθεια ειδών. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του προμηθευτή. 22. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επιπλέον, σύμφωνα με το Α.Π. Δ ΤΕΦ Α ΕΞ 2013/ έγγραφο της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών, επί της κράτησης 0,10% διενεργείται και κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ). 23. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που θα περιγράφονται στην υπογεγραμμένη σύμβαση με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών (ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα).

9 24. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. 25. Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι της πράξης, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, θα αναγγέλλειπαραγγέλλει στον ανάδοχο, τις ημερομηνίες παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών. 26. Επιπλέον ισχύουν και τα ακόλουθα: Για την αξιολόγηση προσφορών, λαμβάνονται υπόψη, τα παρακάτω κριτήρια: Η προσφερόμενη τιμή Η συμφωνία της τεχνικής προσφοράς της προσφερόμενης ομάδας ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης Ο χρόνος παράδοσης των ειδών Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης προμηθευτή, η προσφορά του οποίου κρίθηκε οικονομοτεχνικά ως η πλέον συμφέρουσα. Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στους προσφέροντες την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

10 Χρόνος και Τόπος υποβολής προτάσεων Οι προσφορές μπορεί να υποβάλλονται μέχρι τις 17/6/2015 και ώρα στην έδρα του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων, Σ. Βενιζέλου 1, Λυκόβρυση, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής θα πρέπει να έχουν σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και 17/6/2015) Το άνοιγμα των φακέλων των τεχνικών προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων την 22/6/2015 στις π.μ. στα γραφεία του Ινστιτούτου, Σ. Βενιζέλου 1, Λυκόβρυση. Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί για διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, στο κατάστημα του Δήμου της έδρας του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων και στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΘΙΑΓΕ (www.nagref.gr), του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ- ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr), καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr), ΔΙΑΥΓΕΙΑ Γ. ΔΙΕΎΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΩΗΝ ΕΘΙΑΓΕ). Ο Διευθυντής Δρ. Κ. Ισραηλίδης Τακτικός Ερευνητής

11 Αναλυτικά η περιγραφή και οι προδιαγραφές των παραπάνω ομάδων ειδών είναι οι εξής: Ομάδα 1 (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, εξαρτήματα και περιφερειακά αυτών) Α/Α CPV Είδος (Περιγραφή και προδιαγραφές) Ποσότητα ΚΥΠΕ Πολυμηχάνημα (Εκτυπωτής-Fax-Φωτοτυπικό-Σαρωτής) -Τεχνολογία Laser, Ενσωματωμένη επιλογή wifi Ναι, Συσκευασία:Καλώδιο USB Ναι, Μέγεθος εγγράφου A4, Fax Ναι, Ανάλυση εκτύπωσης 1200X2400 DPI, Ταχύτητα εκτύπωσης ασπρόμαυρη 15 PPM, Ταχύτητα εκτύπωσης έγχρωμη 12 PPM, Ανάλυση σάρωσης 1200X1200 DPI, Σύνδεση USB 2.0, Μνήμη 128 MB, Μηνιαίος κύκλος λειτουργίας 30000, Εκτύπωση διπλής όψης Όχι, ADF Ναι, DADF Όχι, Τροφοδοσία χαρτιού 150 ΣΕΛ, Έγχρωμη εκτύπωση Ναι, Θύρα Δικτύου Ναι, Μεικτό βάρος (ενδεικτικό) 21 KG, Καθαρό βάρος 18.9 KG, Διαστάσεις 410 x 389 x 337 mm. 1 τεμάχιo 7559 Β Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής που να πληρεί τουλάχιστον τις παρακάτω προδιαγραφές: επεξεργαστής Intel Core I7-4510U 2.00 GHz Μνήμη 4GB - DDR3. Σκληρός δίσκος 1000GB, HDD. Κάρτα Γραφικών Intel HD 4400, Οθόνη 15.6 ιντσών. 2,23Kg. Windows 8., Γλώσσα: Ελληνικά και Αγγλικά /Β Hλεκτρονικός Υπολογιστής: DELL Inspiron Series Διαγώνιος Οθόνης15.6" - Κάρτα γραφικών:geforce 820M Μνήμη Κάρτας Γραφικών 2 GB - Επεξεργαστής:ΕπεξεργαστήςIntel Core i5 -Μοντέλο Επεξεργαστή i5-5200u -Μνήμη:Μέγεθος Μνήμης 8 GB -Τύπος Μνήμης DDR3 Σκληρός Δίσκος: Χωρητικότητα 1TB -Software-Λειτουργικό ΣύστημαWindows Bit /B56 Τόνερ μαύρου χρώματος συμβατό με εκτυπωτή Samsung M2675F, black, σελίδες, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 3 τεμάχια 7559 Β9

12 Τόνερ μαύρου χρώματος συμβατό με εκτυπωτή Samsung ML-2240, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Φορητός Η/Υ για ανάλυση και μεταφορά δεδομένων στο πεδίο και στο εργαστήριο. Προτεινόμενες προδιαγραφές: Λειτουργικό Σύστημα: Windows 8, Μνήμη RAM: 8GB, Επεξεργαστής: Intel Core I5, Σκληρός Δίσκος >= 500 GB Mονάδα Η/Υ Intel τελευταίας τεχνολογίας 3,2 GHz & 6 MB, Mνήμη RAM 4G (τουλάχιστον),σκληρός δίσκος 1ΤΒ,Κάρτα γραφικών, Λειτουργικό Σύστημα Windows 7 home ή 8, Κάρτα ήχου, κάρτα internet, θύρες USB 2-4, εγγύηση τουλάχιστον 1 έτους, ενσύρματο πληκτρολόγιο και ενσύρματο ποντίκι. 2 τεμάχια 7559 Β /Β64 1 τεμάχιο 7726/B Προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής (15.6'' LED LCD/IPS PANEL,FULL HD Touchscreen, Ι7-2.0GHz, 8GB RAM, 1TB HDD, 2GB GRAPHICS CARD) Προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής (15.6'' LED LCD/IPS PANEL,FULL HD Touchscreen, Ι7-2.0GHz, 8GB RAM, 1TB HDD, 2GB GRAPHICS CARD) Εξωτερικός σκληρός δίσκος αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών, χωρητικότητα: 2TB, διαστάσεις: 2,5, σύνδεση: θύρας USB 3.0, ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων: 5Gbit, συμβατότητα: προηγούμενη έκδοση USB Εξωτερικός σκληρός δίσκος αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών, χωρητικότητας τουλάχιστον 0.5TB /Β47 2 τεμάχια 7559 Β9 1 τεμάχιο 7526/Β Εξωτερικός σκληρός δίσκος αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών, χωρητικότητας 2TB. Μνήμη φλας 64GB Usb stick τεμάχιο 7728/Β43 1 τεμάχιo 7559 Β Στικάκι USB (flash drive) χωρητικότητας τουλάχιστον 16GB. 1 τεμάχιο 7526/Β7

13 Στικάκι USB (flash drive) χωρητικότητας 32GB. 1 τεμάχιο 7728/Β Στατιστικό πακέτο (software) ανάλυσης δεδομένων με μεθόδους ANOVA, MANOVA,PCR,Regression Analysis, κλπ- εύχρηστο-φιλικό προς το χρήστη/συμβατό με Windows XP (τουλάχιστον) 1 τεμάχιο 7526/Β7 Ομάδα 2 (Εργαστηριακός Εξοπλισμός Α/Α CPV Είδος (Περιγραφή και προδιαγραφές) Ποσότητα ΚΥΠΕ UV-Cleaner χωρίς άμεση υπεριώδη ακτινοβολία, κατάλληλο για καθαρισμό 14 m3 αέρα ανά ώρα. Χωρίς HEPA-filters, χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης /B Λάμπα πυρακτώσεως υπέρυθρης ακτινοβολίας IR250RH/BR125 PHI. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 20 τεμάχια 7559 Β λαβίδες, με οξύληκτα άκρα, ανοξείδωτες, ελάχιστου μήκους 130mm 2 τμχ Σύστημα διήθησης νερού πλήρες(millipore) για μεμβράνες 47mm(τουλάχιστον) αποτελούμενο από: 1. Γυάλινο χωνί 300 ml (τουλάχιστον) για μικροβιολογική διήθηση νερού. 2. Κωνική κενού 1 lt. 3. Λάστιχο κενού Φ8x18 τουλάχιστον. 4. Πλυντρίδα 500 ml τουλάχιστον (παγίδα για την αντλία). 1 τεμαχιο φιάλες pyrex 250ml 5 τμχ 7732/Β /B /Β47

14 φιάλες pyrex 500ml 5 τμχ φιάλες pyrex 1lt 5 τμχ 7732/Β /Β Ψηφιακό Θερμόμετρο 10 ο C+50 ο C, Υγρόμετρο : 20% - 99%; Εσωτερικού Εξωτερικού Χώρου Ακριβείας, με μεγάλη ψηφιακή οθόνη 2.9" LCD, μνήμη μικρότερης και μεγαλύτερης τιμής θερμοκρασίας, μαγνήτη για τοποθέτηση σε μεταλλικές επιφάνειες. Λειτουργία με μπαταρία 1.5V ΑΑΑ (να περιλαμβάνεται). ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Μηχανικός ανακινητήρας (Vortex) Αναδευτήρας κυκλικής τροχίας για ανακίνηση φορτίου μέχρι 2.5κιλά. LCD οθόνη για να φαίνονται ταυτόχρονα οι ενδείξεις ρυθμισμένης ταχύτητας και χρόνου. Δυνατότητα επιλογής χρόνου ή συνεχούς λειτουργίας. Με κινητήρα συνεχούς ρεύματος χωρίς ψύκτρες. Με σύστημα ανίχνευσης και προστασίας για εκτός ορίων ταχύτητας. Με δωρεάν διαθέσιμο λογισμικό για έλεγχο μέσω υπολογιστή μέσω θύρας RS232. Τάση (vac) Συχνότητα (Hz) 50/60. Ισχύς (W) 30. Κυκλική ανακίνηση/ Orbital. Δίαμετρος τροχίας ανακίνησης (mm) 4. Εύρος ταχύτητας (rpm) orbital. Να διαθέτει χρονομετρο με εύρος (min) Διαστάσεις: 340Χ300Χ100. Βάρος 8.1 κιλά. Να λειτουργεί σε συνθήκες θερμοκρασίας περιβάλλοντος 5-40C. Να λειτουργεί σε συνθήκες σχετικής υγρασίας 80%. Να διαθέτει κλάση προστασίας IP21 σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN Να παρέχεται πλατφόρμα με 3 μπάρες ασφαλείας, ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος κατά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 & ISO και το όργανο να φέρει σήμανση CE. 10 τεμάχια 1 τμχ Β9 7732/Β /Β Τζαρες αναεροβιωσης 2.5 L Petri dish Rack γιατζαρες αναεροβιωσης 2.5 L /B /B6

15 Γυάλινα φιαλίδια ελάχιστης χωρητικότητας 25 ml με βιδωτό μεταλλικό καπάκι που κλείνουν αεροστεγώς Μπλέντερ εργαστηριακό 1200W, rpm, δοχείο 2,5 L με δοσομετρητή, με ανοξείδωτες λάμες, στερεής και υγρής κοπής Ιοντοανταλλακτικές συσκευές απιονισμού ύδατος τύπου Zalion, 1200 λίτρων διαστάσεων 1100mm x 154 mm. 50 τμχ 1 τεμάχιο Λουτρό υπερήχων με θέρμανση, τουλάχιστον 4,5 lt. 1 τεμάχιο /Β /Β /Β /Β43 17 Φιάλη αναεροβίωσης (Anaerobic jar) ελαχίστης χωρητικότητας 3l (για την ανάπτυξη αναερόβιων και μικροαερόφιλων μικρτοοργανισμών, Υλικό κατασκευής: ανοξείδωτος χάλυβας, κάλυμμα από PVC. 1 τμχ 7732/Β47 Ομάδα 3 (Εργαστηριακές πιπέτες) Α/Α CPV Είδος (Περιγραφή και προδιαγραφές) Ποσότητα ΚΥΠΕ / CB / CB Μηχανικές μικροπιπέτες όγκου 1000, 200, 20, 10 μl. Δυνατότητα ρύθμισης όγκου και αποβολής ρύγχων. Προσαρμογή ακριβείας. Επιδέχεται ολόκληρη αποστείρωση, χωρίς να αποσυναρμολογηθεί. Δυνατότητα αποσυναρμολόγησης. Μηχανικές μικροπιπέτες όγκου μl και μl. Δυνατότητα ρύθμισης όγκου και αποβολής ρύγχων. Προσαρμογή ακριβείας. Επιδέχεται ολόκληρη αποστείρωση, χωρίς να αποσυναρμολογηθεί. Δυνατότητα αποσυναρμολόγησης. Πιπέτα ακριβείας 0,1-2 μl. Να είναι ανθεκτική στο UV. Να είναι ακριβείας. Να δοθεί εγγύηση τουλάχιστον 6 μηνών. Να υπάρχει η δυνατότητα service και βαθμονόμησης και μετά το πέρας της εγγύησης /Β /Β /B56

16 Πιπέτα ακριβείας 2-20 μl. Να είναι ανθεκτική στο UV. Να είναι ακριβείας. Να δοθεί εγγύηση τουλάχιστον 6 μηνών. Να υπάρχει η δυνατότητα service και βαθμονόμησης και μετά το πέρας της εγγύησης. Πιπέτα ακριβείας μl. Να είναι ανθεκτική στο UV. Να είναι ακριβείας. Να δοθεί εγγύηση τουλάχιστον 6 μηνών. Να υπάρχει η δυνατότητα service και βαθμονόμησης και μετά το πέρας της εγγύησης. Πιπέτα ακριβείας μl. Να είναι ανθεκτική στο UV. Να είναι ακριβείας. Να δοθεί εγγύηση τουλάχιστον 6 μηνών. Να υπάρχει η δυνατότητα service και βαθμονόμησης και μετά το πέρας της εγγύησης /B /B /B56 Ομάδα 4 (Λοιπός εξοπλισμός) Α/Α CPV Είδος (Περιγραφή και προδιαγραφές) Ποσότητα ΚΥΠΕ Γυάλινα βάζα με μεταλλικό καπάκι που κλείνουν αεροστεγώς χωρητικότητας 0,5 lt 100 τμχ 7732/Β ψαλίδι, ευθύ, με οξύληκτα άκρα ελάχιστου μήκους 140mm 2 τμχ 7732/Β Ψυγειοκαταψύκτης ενεργειακής κλάσης Α++- Νo FROST- Χωρητικότητα συντήρησης τουλάχιστον 268lt-Χωριτικότητα κατάψυξης τουλάχιστον 86 lt- χαμηλού θορύβου. 1 τεμάχιο 7726/B41

17 Πολύπριζο ασφαλείας 5 θέσεων, από μη εύφλεκτο περίβλημα, παρεχόμενη τροφοδοσία 3500W, προστασία από βραχυκυκλώματα και υπέρταση του δικτύου 1 τεμάχιο 7728/Β Κλαδευτικό ψαλίδι επαγγελματικό με ανοξείδωτες λάμες κοπής 1 τεμάχιο 7728/Β Ψαλίδι κορυφής με ενσωματωμένο πριόνι και τηλεσκοπικό κοντάρι μήκους έως 3m. Οικιακό ψυγείο-ενεργειακής κλάσης Α+++- Με ενσωματωμένη κατάψυξη- Full no frost- Χωρητικότητας 150lt(τουλάχιστον)-Χαμηλού θορύβου-αριθμός ραφιών/καλαθιών:3(τουλάχιστον)- Αριθμός ραφιών:4 (τουλάχιστον)-χωρητικότητα συντήρησης τουλάχιστον 284lt. 1 τεμάχιο 7728/Β Β50 Προβολέας (LCD Projector) με απόσταση προβολής 1-11 m τουλάχιστον, τεχνολογία προβολής 3 LCD, αντίθεση (τουλάχιστον), φωτεινότητα 2000 (τουλάχιστον), μέγεθος εικόνας 30''-300'' Β50

18

15PROC002839923 2015-06-11

15PROC002839923 2015-06-11 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού

Προκήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΚΥΑ 679/22.08.96) Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 Ξάνθη Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ο Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ «Δ Η Μ Η Τ Ρ Α»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ο Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ «Δ Η Μ Η Τ Ρ Α» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ο Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ «Δ Η Μ Η Τ Ρ Α» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΔΡΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟ Υ.ΠΕ.ΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20%

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350)

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών Πληροφορίες: Γεώργιος Μίχας Ταχ. Διεύθυνση: Θεοφράστου 1,T.K.: 41335 Λάρισα Τηλ: 2410 533811, Fax: 2410 533809 e-mail: ikflaris@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 25η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: Αρχαία Κόρινθος Ταχ.Κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων των Κ.Υ Ικαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πρωτ: ΠΡΠ0520180912 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Ημερ/νία: 18-09-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Καβάλα, Αριθ.Πρωτ.: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ε 14 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧAΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ & ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 1 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ A Πληροφορίες: Ιωάν. Σπυροπούλου E-mail: legadv@nagref.gr Μαρούσι, 16 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 11786 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 5-6-2013 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ «Παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων σε εφαρµογή της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

49.416,33 06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 .

49.416,33      06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 . Θεσσαλονίκη 23/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Προκήρυξη δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων ειδών για τις οργανικές μονάδες της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27.01.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5281/11070/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001552460 2013-07-23

13PROC001552460 2013-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45 -Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. : 0 900 38 188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Δ. Κίκερη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3-721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αγιος Νικόλαος, 23-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα