Μικροσκοπία Φθορισμού Μέρος 2 ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μικροσκοπία Φθορισμού Μέρος 2 ο"

Transcript

1 Μικροσκοπία Φθορισμού Μέρος 2 ο

2 Φθορισμός Excited state excitation shorter wavelength, higher energy emission longer wavelength, less energy Ground state

3 Φάσματα απορρόφησης και εκπομπής φθοριζόντων μορίων Fluorescein (FITC)

4 Τεχνικές Μικροσκοπίας Φθορισμού Κλασσικές τεχνικές» Wide-field fluorescence microscopy (μικροσκοπία φθορισμού ευρέως πεδίου)»confocal laser scanning microscopy, CLSM (Συνεστιακή Μικροσκοπία)» 2-photon

5 Μικροσκοπία φθορισμού ευρέως Επιθηλιακό κύτταρο πεδίου (wide-field) Εντοπισμός μακρομορίων Μορφολογία κυττάρων Κυτταρικές λειτουργίες (κυτταρική διαίρεση, απόπτωση, κ.ά.) Green: tubulin Red: phalloidin Blue: DAPI

6 Φθορίζοντα παρασκευάσματα με σημαντικό πάχος όπως στρογγυλά κύτταρα ή τομές ιστών δεν απεικονίζονται καλά με μικροσκοπία φθορισμού ευρέως πεδίου διότι φθορίζοντα σήματα από μόρια που ευρίσκονται εκτός αλλά κοντά στο επίπεδο εστίασης ανιχνεύονται, αυξάνουν το background και δίνουν εικόνες με χαμηλή αντίθεση (contrast) Focal plane slide

7 H συνεστιακή μικροσκοπία (confocal laser scanning microscopy) επιλύει το πρόβλημα διότι απορρίπτει σήματα από κοντινά αντικείμενα πάνω ή κάτω από το επίπεδο εστίασης Με τη συνεστιακή μικροσκοπία παρατηρούμε οπτικές «τομές» του παρασκευάσματος!! Focal plane slide

8 Wide-field vs confocal Wide-field image Confocal image Mouse Intestine

9 Βασικά στοιχεία του συνεστιακού μικροσκοπίου Αποτελείται από μικροσκόπιο φθορισμού, πολλαπλές πηγές φωτός laser, την κεφαλή σάρωσης (scan head) με οπτικά και ηλεκτρονικά στοιχεία, ηλεκτρονικό υπολογιστή, software και οθόνες για συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση της εικόνας

10 Βασικά στοιχεία του συνεστιακού μικροσκοπίου Το laser παρέχει τη φωτεινή δέσμη η οποία υπό τον έλεγχο ηλεκτρονικού υπολογιστή «σαρώνει» το παρασκεύασμα. Η κεφαλή σάρωσης του confocal κατευθύνει τα φθορίζοντα σήματα από το παρασκεύασμα στην pinhole και τον φωτοπολλαπλασιαστή (photomultiplier, PMT). Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής μετατρέπει τις διαφορές έντασης φωτός σε ψηφιακή εικόνα. Η εικόνα του confocal δεν δημιουργείται στο μικροσκόπιο και μπορούμε να τη δούμε μόνο στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

11 Lasers που χρησιμοποιούνται συχνά στη συνεστιακή μικροσκοπία

12 Η οπτική διάταξη του confocal scan head (Ι) Διάταξη εισαγωγής φωτός laser Φίλτρα φθορισμού Μηχανισμός σάρωσης (scanning) του παρασκευάσματος Διάφραγμα Pinhole Φωτοπολλαπλασιαστής (PMT)

13 Η οπτική διάταξη του confocal scan head (ΙΙ) Epi-illumination H δέσμη laser επικεντρώνεται σε ένα σημείο του παρασκευάσματος και σαρώνει το επίπεδο εστίασης από δεξιά προς τα αριστερά και από επάνω προς τα κάτω Η pinhole ευρίσκεται στο επίπεδο σχηματισμού του ειδώλου. Δέχεται τα φωτόνιαφθορισμούαπότοσημείοτου παρασκευάσματος το οποίο σαρώνει η δέσμη laser και αποκλείει το φθορισμό από σημεία εκτός του επιπέδου εστίασης Ο PMT δέχεται συνεχή ροή φωτονίων η οποία μετατρέπεται σε αλλαγές ηλεκτρικής τάσεως Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής μετατρέπει τις αλλαγές τάσεως σε ψηφιακό φωτεινό σήμα στην οθόνη

14 Ο μηχανισμός ελέγχου σάρωσης του CLSM Ο μηχανισμός περιλαμβάνει δύο καθρέπτες στο εσωτερικό του confocal scan head (στο σχήμα φαίνεται ο ένας) οι οποίοι ταλαντώνονται σε διευθύνσεις κάθετες μεταξύ τους Ο ένας καθρέπτης ελέγχει τη σάρωση του παρασκευάσματος κατά τον άξονα χ και ο άλλος κατά τον άξονα ψ Η ταχύτητα σάρωσης και η έκταση της περιοχής που σαρώνεται ελέγχονται από τον χρήστη

15 Η λειτουργία της pinhole Φθορίζουσα ακτινοβολία η οποία εκπέμπεται από σημείο του παρασκευάσματος στο επίπεδο εστίασης (σάρωσης), σχηματίζει στο διάφραγμα της pinhole μικρό φωτεινό σημείο Φθορίζουσα ακτινοβολία η οποία εκπέμπεται από σημεία του παρασκευάσματος πάνω ή κάτω από το επίπεδο εστίασης (σάρωσης) σχηματίζει στο διάφραγμα της pinhole φωτεινό δίσκο Μόνο ελάχιστο ποσοστό ακτινοβολίας από θέσεις εκτός επιπέδου εστίασης συλλέγεται από τον ανιχνευτή PMT, έτσι επιτυγχάνεται καλύτερη παρατήρηση λεπτομερειών του παρασκευάσματος από ό,τι με μικροσκοπία φθορισμού ευρέως πεδίου)

16 Παρατήρηση με χρήση συνεστιακής μικροσκοπίας objective monitor focal plane slide

17 Τρισδιάστατη παρατήρηση με χρήση συνεστιακής μικροσκοπίας objective monitor focal planes slide Διαδοχική σάρωση του παρασκευάσματος σε πολλαπλά επίπεδα (οπτικές τομές) με προκαθορισμένη απόσταση (step) μεταξύ τους κατά τον άξονα z Deconvolution software: Προβολή των οπτικών τομών σε ένα επίπεδο ή τρισδιάστατη αναπαράσταση

18 Κριτήρια για την ποιότητα της εικόνας συστήματος συνεστιακής μικροσκοπίας Διακριτικό όριο Ένταση φωτεινού σήματος Λόγος σήματος προς θόρυβο

19 Ρύθμιση της ποιότητας της εικόνας κατά τη συνεστιακή μικροσκοπία Αριθμητικό άνοιγμα, μεγέθυνση και διόρθωση σφαλμάτων από τον αντικειμενικό φακό Ρυθμίσεις offset και gain του PMT Ρυθμίσεις pinhole Ταχύτητα σάρωσης Zoom εικόνας

20 Ρυθμίσεις offset και gain από τον αναλυτή PMT Οι ρυθμίσεις gain και offset (αντιστάθμιση) γίνονται ηλεκτρονικά από τον χρήστη και βελτιώνουν το λόγο: σήμα/ θόρυβος Το offset καθορίζει το κατώφλι ανίχνευσης φωτός από τον PMT Το gain αυξάνει το σήμα πολλαπλασιάζοντας την τάση που βγαίνει από τον PMT επί ένα σταθερό συντελεστή πριν αυτή μετατραπεί σε ψηφιακό σήμα. Το gain ρυθμίζεται μετά από το offset

21 Ρύθμιση της pinhole Μεγαλύτερη pinhole = παρατήρηση πιο παχιάς «τομής» του παρασκευάσματος Μεγαλύτερη pinhole = μεγαλύτερη ένταση σήματος φθορισμού Μεγαλύτερη pinhole = μικρότερη διακριτική ικανότητα λόγω πρόσληψης φθορίζουσας ακτινοβολίας από σημεία εκτός του επιπέδου εστίασης Η ρύθμιση του μεγέθους της pinhole γίνεται ηλεκτρονικά

22 Ρύθμιση της ταχύτητας σάρωσης του παρασκευάσματος Μικρότερη ταχύτητα σάρωσης = καθυστερεί η δέσμη laser περισσότερο χρόνο σε κάθε σημείο του παρασκευάσματος (ρύθμιση ταχύτητας ηλεκτρονικά) Μικρότερη ταχύτητα σάρωσης = μεγαλύτερη ένταση σήματος Μικρότερη ταχύτητα σάρωσης = πιο γρήγορη εξασθένηση του σήματος από τη συνεχή έκθεση του χρωμοφόρου σε ακτίνα laser υψηλής εντάσεως (photobleaching)

23 Ρύθμιση του zoom της εικόνας Αυξάνοντας το ηλεκτρονικό zoom της εικόνας (ρύθμιση ηλεκτρονικά) ηδέσμηlaser σαρώνει μικρότερη περιοχή του παρασκευάσματος Επειδή η zoomed εικόνα έχει ίδιο αριθμό pixels, η εικόνα εμφανίζεται μεγεθυμένη στην οθόνη Το πόσο «ωφέλιμη» είναι η μεγέθυνση (zoom) εξαρτάται από το αριθμητικό άνοιγμα του φακού

24 Ρύθμιση της ποιότητας της εικόνας κατά τη συνεστιακή μικροσκοπία Παράμετρος Ένταση φωτός Αποτέλεσμα Διακριτική ικανότητα Αύξηση της διαμέτρου της Pinhole Αύξηση του zoom Αύξηση της ταχύτητας σάρωσης Αύξηση του ΝΑ του αντικειμενικού φακού Αύξηση Αύξηση Μείωση Αύξηση Μείωση Αύξηση* Ίδια Αύξηση

25 Πλεονεκτήματα της συνεστιακής μικροσκοπίας σε σύγκριση με τη μικροσκοπία φθορισμού ευρέως πεδίου Μπορούμε να δούμε με ευκρίνεια οπτικές τομές σε παρασκευάσματα με πάχος μm (π.χ. ιστολογικές τομές) Καλύτερη ευκρίνεια εικόνας ακόμα και σε λεπτά παρασκευάσματα (π.χ. λεπτή στρώση κυττάρων) Παίρνοντας «στοίβα» τομών κατά τον κατακόρυφο άξονα (zstacks) μπορούμε να επιτύχουμε προβολή των οπτικών τομών σε ένα επίπεδο, τρισδιάστατη απεικόνιση, περιστροφή, εγκάρσια όψη του παρασκευάσματος, κ.ά.

26 Συνηθισμένες εφαρμογές της συνεστιακής μικροσκοπίας Παρατήρηση φθοριζόντων βιολογικών δομών Λεπτομερής παρατήρηση ενδοκυτταρικών δομών όπως μεμβράνες, κυτταροσκελετός, χρωματίνη, λυσοσσώματα, κ.ά. Ακριβής εντοπισμός μακρομορίων στο κύτταρο Συνεντοπισμός μακρομορίων (π.χ. πρωτεϊνών) στο κύτταρο Παρατήρηση μονιμοποιημένων δειγμάτων Παρατήρηση ζωντανών κυττάρων με βιντεομικροσκοπία (GFP-σημασμένα μακρομόρια)

27 Παρατήρηση πολυταινικών χρωμοσωμάτων με συνεστιακή μικροσκοπία confocal Wide-field Πολυταινικά χρωμοσώματα σε πυρήνα κυττάρου σιελογόνου αδένα Drosophila. Χρώση με chromomycin A3. Δείχνεται ένα οπτικό επίπεδο, Bar: 10 μm

28 Μελέτη του εντοπισμού πρωτεϊνών κατά την κυτταροκίνηση με χρήση συνεστιακής μικροσκοπίας Myosin Late Cytokinesis Myosin DAPI Late Cytokinesis Tubulin DAPI Myosin Tubulin DAPI

29 Μελέτη συνεντοπισμού (colocalisation) πρωτεϊνών με συνεστιακή μικροσκοπία Προμετάφαση BubR1 CENP-B DAPI BubR1 CENP-B BubR1 CENP-B DAPI

30 Τεχνικές Μικροσκοπίας Φθορισμού Κλασσικές τεχνικές» Wide-field fluorescence microscopy (ή απλά fluorescence microscopy)»confocal laser scanning microscopy (Συνεστιακή Μικροσκοπία)» 2-photon microscopy

31 Φθορισμός Excited state excitation shorter wavelength, higher energy emission longer wavelength, less energy Ground state Ε = hv, E = hc/λ Η ίδια ενέργεια διέγερσης Ε μπορεί να επιτευχθεί με δύο φωτόνια, κάθε ένα από τα οποία έχει τη μισή συχνότητα (ή τοδιπλάσιομήκος κύματος) ενός φωτονίου διέγερσης, Ε = h (v/2 + v/2)

32 2-photon microscopy Excited state Excitation: long wavelength (low energy) Each photon gives ½ the required energy Emission: shorter wavelength (higher energy) than excitation Ground state

33 Χαρακτηριστικά της 2-photon microscopy Χρησιμοποιούνται ακτινοβολίες μεγαλύτερου μήκους κύματος (στο υπέρυθρο) και άρα μικρότερης ενέργειας από τα άλλα είδη μικροσκοπίας φθορισμού 1-photon: 488nm 2-photon: 843nm H δέσμη laser πρέπει να είναι πολύ στενά εστιασμένη διότι με μια πιο διάχυτηδέσμηηπιθανότητατοίδιοχρωμοφόροναδεσμεύσειδεύτερο φωτόνιο όσον χρόνο είναι διεγερμένο από το πρώτο, είναι αμελητέα Διέγερση με 2 φωτόνια συμβαίνει μόνο στο επίπεδο εστίασης, άρα δεν χρειάζεται pinhole

34 Πλεονεκτήματα της 2-photon ως προς την confocal microscopy Σε λεπτά δείγματα (10-50 μm), για παράδειγμα λίγες στρώσεις κυττάρων, η ευκρίνεια και των δύο μεθόδων είναι παρόμοια. Όμως το photobleaching φθοριζόντων μορίων πάνω και κάτω από το επίπεδο εστίασης είναι πολύ μικρότερο στη 2-photon Η υπέρυθρη ακτινοβολία διαπερνά μεγαλύτερο πάχος παρασκευάσματος από αυτήν μεγαλύτερης συχνότητας Είναι λιγότερο φωτοτοξική λόγω μικρότερης ενέργειας Η 2-photon χρησιμοποιείται για απεικόνιση παχέων ιστών (deep tissue imaging) βάθους έως 1 mm σε ζωντανούς οργανισμούς (in vivo imaging)

35 Παραδείγματα εφαρμογών της 2- photon microscopy Παρατήρηση ζωντανών εμβρύων Έμβρυα ποντικού βάφτηκαν με μη τοξική φθορίζουσα χρωστική η οποία δεσμεύεται στα μιτοχόνδρια και μελετήθηκαν σε πειράματα κυτταροκαλλιέργειας Με παρατήρηση με confocal microscopy ηανάπτυξητου εμβρύου σταμάτησε μετά από λίγα λεπτά Με 2-photon-microscopy τα έμβρυα επέζησαν και η ανάπτυξή τους μελετήθηκε επί 2 περίπου ημέρες

36 Παραδείγματα εφαρμογών της 2- photon microscopy Fluorescent cancer cells Study metastasis by 2-photon mouse with tumour lesions anti-cancer drug Study tumour therapy in vivo by 2-photon

Ρουτίνα χρήσης του συνεστιακού Μικροσκοπίου Leica TCS-SP

Ρουτίνα χρήσης του συνεστιακού Μικροσκοπίου Leica TCS-SP Ρουτίνα χρήσης του συνεστιακού Μικροσκοπίου Leica TCS-SP 1. Αρχή λειτουργίας του συνεστιακού µικροσκοπίου Η συνεστιακή µικροσκοπία στηρίζεται στο γεγονός ότι ο φωτισµός και η παρατήρηση είναι περιορισµένα

Διαβάστε περισσότερα

«Χαρακτηρισμός Νανοδομημένων Υλικών»

«Χαρακτηρισμός Νανοδομημένων Υλικών» 2 η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ Διδάσκων: κ. Σιγάλας «Χαρακτηρισμός Νανοδομημένων Υλικών» Μυστηρίδου Εμμανουέλα (ΑΜ 861) Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2010 Περίληψη Σε αυτήν την εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Ένα μονοχρωματικό, οδεύον, επίπεδο, κύμα μπορεί να παρασταθεί με ημιτονοειδές κύμα συγκεκριμένης συχνότητας και πλάτους που διαδίδεται με σταθερή ταχύτητα v ίση

Διαβάστε περισσότερα

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Βιοϊατρική Οπτική I

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Βιοϊατρική Οπτική I University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική Βιοϊατρική Οπτική I Λέιζερ Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση φωτός με

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών

Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών Μελέτες Αναλύσεις 5 Σεπτεμβρίου 2014 Φασματοσκοπία ακτινών γ & Ανιχνευτές σπινθηρισμών του Δρ. Άγγελου Βορβολάκου Φυσικού Υψηλών Ενεργειών Ειδικού Επιστήμονα Τομέα ΦΕ&Ε Σ.Σ.Ε. Ερευνητή του ΕΚΕΟ www.armscontrol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους

Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους Οπτική, Σύγχρονη, Ατομική & Μοριακή Φυσική για Βιολόγους 011 Σαμουήλ Κοέν Μέρος Α. Οπτική Κ0. Εισαγωγικό Σημείωμα Κυματικής Σελίδα 1. Απλή Αρμονική Ταλάντωση.... Κ0-1 1.1 Ορισμοί... Κ0-1 1. Η Αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΛΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΛΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΛΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ Ν. ΑΝΤΩΝΙΑ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Oόρος laser αποτελεί ακρωνύμιο των αγγλικών. Ανασκόπηση. Laser εφαρμογές στη δερματολογία. Laser Applications in Dermatology. Ðå ñß ëç øç.

Oόρος laser αποτελεί ακρωνύμιο των αγγλικών. Ανασκόπηση. Laser εφαρμογές στη δερματολογία. Laser Applications in Dermatology. Ðå ñß ëç øç. Ανασκόπηση Laser εφαρμογές στη δερματολογία Κωστάκης Π. Δρεκόλια Ε. Παναγιώτη Δ. Λάριος Γ. Κρατική Δερματολογική Κλινική, Νοσ/μείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Α. Συγγρός, Αθήνα Ðå ñß ëç øç Η εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης

Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις I: Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 Α. Εισαγωγή στην Κλασική Ακτινολογία

Διαβάστε περισσότερα

Ζουλινάκης Γεώργιος Διπλ/χος Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ηράκλειο 2013

Ζουλινάκης Γεώργιος Διπλ/χος Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ηράκλειο 2013 Πανεπιστήμιο Κρήτης University of Crete Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Οπτική και Όραση» Αξιολόγηση και πρόβλεψη ποιότητας όρασης με χρήση ray tracing wavefront analysis μετά από ένθεση ενδοκερατοειδικού

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της διαφάνειας του κερατοειδή µετά από διαθλαστικές επεµβάσεις µε Excimer laser. ΠΕΝΤΑΡΗ ΗΡΩ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΚΙΝΗΣ

Μέτρηση της διαφάνειας του κερατοειδή µετά από διαθλαστικές επεµβάσεις µε Excimer laser. ΠΕΝΤΑΡΗ ΗΡΩ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Μέτρηση της διαφάνειας του κερατοειδή µετά από διαθλαστικές επεµβάσεις µε Excimer laser. ΠΕΝΤΑΡΗ ΗΡΩ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΚΙΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 1 Μέτρηση της διαφάνειας του κερατοειδή

Διαβάστε περισσότερα

βιολογικά αποτελέσματα που μπορεί να φανούν αργότερα ως κλινικά συμπτώματα.

βιολογικά αποτελέσματα που μπορεί να φανούν αργότερα ως κλινικά συμπτώματα. Εξωτερικές πηγές, Επίδραση Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών εσωτερική μόλυνση βιολογικά αποτελέσματα που μπορεί να φανούν αργότερα ως κλινικά συμπτώματα. ύο κατηγορίες βλαβών: 1. Σωματικά αποτελέσματα Η βλάβη

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα του Εκδότη. Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σημείωμα του Εκδότη. Αγαπητοί συνάδελφοι, Σημείωμα του Εκδότη Αγαπητοί συνάδελφοι, Αυτό το τεύχος (1 ο μερος) καθώς και ένα ακόμη τεύχος (2 ο μέρος) που θα ακολουθησει εντός του έτους είναι αφιερωμένο στην Δερματοχειρουργική. Οι εκδότες μου έκαναν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΉ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΟΣΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΙΣΟΤΟΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

1. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΙΣΟΤΟΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ 1. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΙΣΟΤΟΠΑ 1 x y 1. γ-κάµερα ή Κύκλωµα Πύλης Αναλυτής Ύψους Παλµών z κάµερα Anger (H. Anger, Berkeley, 1958) Λογικό Κύκλωµα Θέσης ιάταξη Φωτοπολλαπλασιαστών Μολύβδινη Θωράκιση

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Αιμιλιανός Α. Στράτος, MD Επιβλέπων: Γεώργιος Κυμιωνής, MD, PhD Λέκτορας Οφθαλμολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ.. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΩΠΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Σκιώτη Ευαγγελία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (SPECTROMETRIC TECHNIQUES) ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Στηρίζονται στις αλληλεπιδράσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με την ύλη. Φασματομετρία=

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ. Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου. Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο Κρήτης Πολυτεχνείο Κρήτης Εργαστήριο Δομής της Ύλης & Φυσικής Λέιζερ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ Για τους φοιτητές του 1ου έτους Σχολών Πολυτεχνείου Παναγιώτης Πετράκης MSc Φυσικός, Ε.ΔΙ.Π στο Πολυτεχνείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Επιδράσεων της Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση: femtosecond laser εφαρμογές στη διαθλαστική χειρουργική

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση: femtosecond laser εφαρμογές στη διαθλαστική χειρουργική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Μεταπτυχιακή Εργασία Βιβλιογραφική Ανασκόπηση: femtosecond laser εφαρμογές στη διαθλαστική χειρουργική Κατσικαλάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ MATLAB

Διαβάστε περισσότερα

Ύλη έκτου µαθήµατος. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού.

Ύλη έκτου µαθήµατος. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού. ιάλεξη 6 η Ύλη έκτου µαθήµατος Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων - Χ Εισαγωγή Η τεχνική του φθορισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Οφθαλμικών Φακών με εκτροπόμετρο Shack-Hartmann

Αξιολόγηση Οφθαλμικών Φακών με εκτροπόμετρο Shack-Hartmann ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ Μεταπτυχιακή Εργασία: Αξιολόγηση Οφθαλμικών Φακών με εκτροπόμετρο Shack-Hartmann Δρόσος Δημοσθένης Επιβλέπων: Δρ. Πλαίνης Σωτήρης Δρόσος Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχάραξη πολυμερών σε πλάσμα οξυγόνου για την κατασκευή και συγκόλληση μικρορευστομηχανικών διατάξεων

Εγχάραξη πολυμερών σε πλάσμα οξυγόνου για την κατασκευή και συγκόλληση μικρορευστομηχανικών διατάξεων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εγχάραξη πολυμερών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μικρο-επεξεργασία λεπτού υμενίου μολυβδενίου (Μο) με laser για εφαρμογή στη φωτοβολταϊκή τεχνολογία»

Διαβάστε περισσότερα

Οπτοηλεκτρονική και εφαρµογές

Οπτοηλεκτρονική και εφαρµογές Οπτοηλεκτρονική και εφαρµογές Σπύρος Γαρδέλης Οπτοηλεκτρονική είναι η µελέτη της αλληλεπίδρασης του φωτός (στην περιοχή µηκών κύµατος από 0.2 µm-20 µm) µε την ύλη στην αέρια, την υγρή και τη στερεά µορφή

Διαβάστε περισσότερα