Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Niky 600/800. Eγχειρίδιο χρήσης"

Transcript

1 Niky 600/800 Eγχειρίδιο χρήσης

2

3 Niky 600/800 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 2 Όροι χρήσης 2 3 Εγκατάσταση 3 4 Σήματα και Έλεγχος 3 5 Υπερφόρτιση και Αυτόματος Τερματισμός 4 6 Χαρακτηριστικά Αντικατάσταση και συντήρηση μπαταριών 5 8 Πιθανές δυσλειτουργίες 6 9 Τεχνικά Χαρακτηριστικά 7-9 1

4 1 Eισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει πληροφορίες για τους χρήστες των μοντέλων Niky 600/800. Σας συμβουλεύουμε να το διαβάσετε προσεκτικά προτού εγκαταστήσετε το UPS, ακολουθώντας σχολαστικά τις οδηγίες που σας δίνονται. Το UPS NIKY έχει κατασκευαστεί μόνο για αστική ή βιομηχανική χρήση. Δεν είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς για ηλεκτρικό ιατρικό εξοπλισμό. 2 Όροι χρήσης Το UPS NIKY έχει σχεδιαστεί για να τροφοδοτεί εξοπλισμό επεξεργασίας δεδομένων. Το φορτίο που εφαρμόζεται δεν πρέπει να υπερβαίνει αυτό που αναγράφεται στην πίσω ετικέτα του UPS. Το κουμπί ON / OFF του UPS δεν απομονώνει ηλεκτρικά τα εσωτερικά μέρη. Για την απομόνωση του UPS αποσυνδέστε το από την κεντρική πρίζα. Μην ανοίγετε το κιβώτιο του UPS καθώς μπορεί να υπάρχουν μέρη στο εσωτερικό του με επικίνδυνα υψηλή τάση ακόμα και όταν το φις είναι αποσυνδεδεμένο. Τα εξαρτήματα στο εσωτερικό του δε μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Το UPS NIKY έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε κλειστό, καθαρό περιβάλλον όπου δεν υπάρχουν εύφλεκτα υγρά ή διαβρωτικές ουσίες και υγρασία. Μην τοποθετείτε το UPS κοντά σε εξοπλισμό που δημιουργεί ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία ή/και σε εξοπλισμό ευαίσθητο στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (μοτέρ, δισκέττες, ηχεία, μετασχηματιστές, οθόνες, video, κ.λπ...) Μην ρίχνετε υγρά επάνω στο UPS ή στο εσωτερικό του UPS. Μην τοποθετείτε το UPS σε περιβάλλον με υγρασία ή κοντά σε υγρά, όπως νερό, χημικό διάλυμα... Μην εκθέτετε το UPS στο άμεσο ηλιακό φως ή σε οποιαδήποτε πηγή θερμότητας. Διατηρείτε καθαρές τις σχισμές εξαερισμού για να αποφύγετε την υπερθέρμανση του UPS. Συνδέστε το UPS σε ρευματοδότη που φέρει καλώδιο με αγωγό γείωσης. Μην συνδέετε εκτυπωτές laser στο UPS λόγω του υψηλού ρεύματος εκκίνησης τους. Μην συνδέετε οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, όπως πιστολάκι για τα μαλλιά, air condition, ψυγείο στις υποδοχές του UPS. 2

5 Niky 600/800 3 Εγκατάσταση Βγάλτε το UPS από τη συσκευασία του. Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου είναι ταυτόσημη με εκείνη που αναγράφεται στην ετικέτα στο πίσω μέρος του UPS. Ενεργοποιήστε το UPS σας με το κουμπί ON / OFF και ελέγξτε αν λειτουργεί σωστά παρουσία τάσης στο δίκτυο (πράσινη λυχνία LED αναμμένη). Απενεργοποιήστε το UPS πατώντας το κουμπί ON / OFF για τουλάχιστον 3 sec μέχρι να σβήσει το LED. Μετά την απενεργοποίηση του UPS, συνδέστε το φορτίο στην έξοδο του UPS χρησιμοποιώντας τις πρίζες που βρίσκονται στην πίσω πλευρά του. Ενεργοποιήστε πρώτα το UPS και στη συνέχεια το φορτίο για να ελέγξετε αν λειτουργεί σωστά παρουσία τάσης στο δίκτυο (πράσινη λυχνία LED αναμμένη). Κρατήστε το UPS ενεργοποιημένο για 8 ώρες για να φορτίσετε την μπαταρία πριν το χρησιμοποιήσετε. Το UPS μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί πριν η μπαταρία να είναι πλήρως φορτισμένη, αλλά στην προκειμένη περίπτωση ο διαθέσιμος χρόνος αυτονομίας κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος θα είναι μικρότερος. ΠΡΟΣΟΧΗ Όταν συνδέετε τα φορτία στην έξοδο του UPS, βεβαιωθείτε ότι το μήκος του καλωδίου του πιο απομακρυσμένου φορτίου δεν υπερβαίνει τα 10 μέτρα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος 230V ενώ λειτουργεί το UPS δεδομένου ότι αυτό θα αποσυνδέσει την προστασία γείωσης τόσο από το UPS όσο και από τα φορτία που συνδέονται με αυτό. 4 Σήματα και Έλεγχος Φωτεινά σήματα: Το χρώμα των LEDs στη μπροστινή πλευρά έχει τις ακόλουθες σημασίες: Σταθερό πράσινο LED: παρουσία τάσης κανονική, οι μπαταρίες επαναφορτίζονται Η πράσινη λυχνία LED αναβοσβήνει κάθε 3 δευτερόλεπτα: λειτουργεί με τροφοδοσία μέσω μπαταρίας Η πράσινη λυχνία LED αναβοσβήνει κάθε 0,5 δευτερόλεπτα: αυτονομία (χωρίς τροφοδοσία) Πράσινα/κόκκινα LEDs που αναβοσβήνουν: τεστ ή επανεκκίνηση μετά από το τέλος της αυτονομίας Σταθερό κόκκινο LED: βλάβη ή υπερφόρτιση με τροφοδοσία από μπαταρία Ηχητικά σήματα: Διακοπτόμενος ήχος κάθε 3 δευτερόλεπτα: τροφοδοσία μέσω μπαταρίας Διακοπτόμενος ήχος κάθε 0,5 δευτερόλεπτα: αυτονομία (χωρίς τροφοδοσία) Συνεχής ήχος: βλάβη, υπερφόρτιση ή αποφορτίστηκαν οι μπαταρίες 3

6 5 Υπερφόρτιση και Αυτόματος Τερματισμός Το UPS σας είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα μέτρησης ισχύος που βρίσκεται στην έξοδο. Όταν αυτή υπερβαίνει τα όρια, η προστασία και τα σχετικά σήματα ενεργοποιούνται. Ο τερματισμός της λειτουργίας είναι αυτόματος με καθυστέρηση ανάλογη του μεγέθους της υπερφόρτισης. Εάν μία υπερφόρτιση εμφανιστεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας μέσω του δικτύου, το πράσινο LED παραμένει αναμμένο. Αν η υπερφόρτιση είναι 100% ± 10%, το UPS θα σβήσει μετά από 5 λεπτά και θα πάει σε κατάσταση σφάλματος. Αν η υπερφόρτιση είναι 110% ± 10%, το UPS θα σβήσει αμέσως και θα πάει σε κατάσταση σφάλματος. Εάν μία υπερφόρτιση εμφανιστεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας μέσω της μπαταρίας, το κόκκινο LED αναβοσβήνει. Αν η υπερφόρτιση είναι 100% ± 10%, το UPS θα σβήσει μετά από 5 δευτερόλεπτα και θα πάει σε κατάσταση σφάλματος. Αν η υπερφόρτιση είναι 110% ± 10%, το UPS θα σβήσει αμέσως και θα πάει σε κατάσταση σφάλματος. 6 Χαρακτηριστικά Αυτοέλεγχος Αυτοέλεγχος εκτελείται κάθε φορά που ανάβει το UPS, για να παρέχει μια αξιόπιστη λειτουργία. Προστασία μπαταρίας Αυτόματος έλεγχος της μπαταρίας και προστασία από πλήρη αποφόρτιση. DC ικανότητα εκκίνησης Το UPS μπορεί να ενεργοποιηθεί σε DC λειτουργία (με μπαταρία). Τροφοδοσία εξόδων από το UPS Το UPS είναι line interactive εξοπλισμένο με AVR και τροφοδοτεί το φορτίο με σταθερή τάση ακόμη και όταν το δίκτυο παρουσιάζει διακυμάνσεις. Ηλεκτρική προστασία Αυτόματο κλείσιμο μετά από βραχυκύκλωμα. Έλεγχος μικροεπεξεργαστή Προστασία απέναντι στις υπερτάσεις. Η κακή ποιότητα ρεύματος δικτύου μπορεί να καταστρέψει τις ηλεκτρικές συσκευές αλλά η προστασία έναντι των υπερτάσεων προστατεύει τον εξοπλισμό. EMI / RFI φιλτράρισμα: Η κακή ποιότητα ρεύματος δικτύου μπορεί να βλάψει τις ηλεκτρικές συσκευές, λόγω των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών συχνοτήτων. Το UPS είναι εφοδιασμένο με ένα ειδικό φίλτρο για την εξάλειψη των διαταραχών δικτύου. 4

7 Niky 600/800 6 Χαρακτηριστικά (συνέχεια) Λογισμικό σύνδεσης Niky 600/800 Το UPS είναι εξοπλισμένο με θύρα USB, χάρη στην οποία με τη βοήθεια ενός υπολογιστή είναι δυνατή η πρόσβαση σε ένα σύνολο δεδομένων σχετικά με τη λειτουργία του UPS και ο έλεγχος του λειτουργικού συστήματος χωρίς την επιλογή τερματισμού λειτουργίας. Το λογισμικό είναι διαθέσιμο για Win98/ME/2000, Novell και Linux, στην ιστοσελίδα χωρίς χρέωση. Η άδεια χρήσης περιλαμβάνεται στο προϊόν. Προστασία γραμμής τηλεφωνίας Το NIKY UPS έχει μια ενσωματωμένη, σταθερή σύνδεση τηλεφώνου RJ11/RJ45 που παρέχει προστασία στον εξοπλισμό τηλεφώνου ή δικτύου (μόντεμ, τηλέφωνα, κλπ.) έναντι υπέρτασης. 7 Αντικατάσταση και συντήρηση μπαταριών Προσοχή Το άνοιγμα, η επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων στο εσωτερικό του UPS θα πρέπει πάντα να γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Πριν από κάθε παρέμβαση σβήστε το UPS με το κουμπί ON/OFF που βρίσκεται στην πρόσοψη και στη συνέχεια αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα 230V. 1) Σβήστε το UPS. 2) Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα. 3) Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με άλλες του ίδιου τύπου, ή με τα ίδια χαρακτηριστικά Κρατηθείτε μακριά από φωτιά ενώ αλλάζετε τις μπαταρίες, προς αποφυγή έκρηξης. Μην ανοίγετε τη θήκη της μπαταρίας διότι περιέχει τοξικό ηλεκτρολύτη που θα μπορούσε να είναι βλαβερός για το δέρμα ή τα μάτια σας. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, το οποίο θα φροντίσει για την αποκομιδή τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 5

8 Το UPS λειτουργεί πάντα μέσω μπαταριών: Δεν υπάρχει τάση δικτύου Η τάση γραμμής είναι εκτός του επιτρεπόμενου από το UPS εύρους Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει συνδεθεί σωστά στην πρίζα. Ο διακόπτης θερμομαγνητικής προστασίας είναι ανασηκωμένος Η πρίζα είναι ελαττωματική 8 Πιθανές δυσλειτουργίες Το UPS σηματοδοτεί υπερφόρτιση: Επιπρόσθετα φορτία, πλην των σύνηθων, έχουν συνδεθεί στη γραμμή εξόδου. Ελέγξτε όλα τα φορτία που συνδέονται με την έξοδο Το UPS δεν λειτουργεί με μπαταρία (μπλοκάρει ή δίνει σήμα ότι είναι κοντά στο όριο αυτονομίας): Το UPS λειτούργησε χωρίς τάση δικτύου για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν μπόρεσε να επαναφορτιστεί η μπαταρία. Φορτίστε τη για τουλάχιστον 6 ώρες συνδέοντας το τροφοδοτικό στο δίκτυο. Η μπαταρία είναι άδεια, λόγω μη χρήσης του UPS για μεγάλο χρονικό διάστημα. Φορτίστε τη για τουλάχιστον 6 ώρες συνδέοντας το τροφοδοτικό στο δίκτυο. Η μπαταρία έχει αλλοιωθεί λόγω συχνής χρήσης, έκθεσης σε περιβαλλοντικές συνθήκες, ή υπέρβαση της μέσης διάρκειας ζωής της. Είναι απαραίτητο να την αλλάξετε. Το UPS δεν παρέχει ρεύμα στην έξοδο: Βεβαιωθείτε ότι τα φορτία έχουν συνδεθεί σωστά στις πρίζες εξόδου. 6

9 Niky 600/800 9 Τεχνικά χαρακτηριστικά TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Βάρη 7 Kg. 7,5 Kg. Διαστάσεις Π x Υ x Β (mm) 95 X 171 X 349 Προστασία Προδιαγραφές περιβάλλοντος Ηλεκτρονική προστασία για υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα. Σβήσιμο όταν φθάνει στα όρια λειτουργίας και υπερθέρμανσης. Αυτόματο σβήσιμο όταν ενεργοποιείται η προστασία Θερμοκρασία λειτουργίας από 0 έως +40 C Σχετική υγρασία Βαθμός προστασίας κατά IEC529 Επίπεδο θορύβου στο 1 μέτρο Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά εισόδου Τάση εισόδου Εύρος τάσης εισόδου Εύρος συχνότητας εισόδου από 0 έως 95% μη συμπυκνούμενη IP20 < 40 dba 230 V από 160 V έως 290 V 50 ή 60 Hz ± 1 Hz Mέγιστο ρεύμα εισόδου 3,75 Arms 5 Arms Αριθμός φάσεων εισόδου Κυματομορφή εξόδου Με λειτουργία μπαταρίας Τύπος λειτουργίας Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά εξόδου Μονοφασικό βηματική κυματομορφή line interactive Τάση εξόδου 230 V ± 10 % Ρεύμα εξόδου για ονομαστικό φορτίο 2,6 Arms 3,48 Arms Ενεργός ισχύς εξόδου για ονομαστικό φορτίο 300 W 400 W Φαινόμενη ισχύς εξόδου για ονομαστικό φορτίο 600 VA 800 VA Όριο υπερφόρτισης 110% για 5 s. Αριθμός φάσεων εξόδου Μονοφασικό 7

10 9 Τεχνικά χαρακτηριστικά TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά εξόδου σε λειτουργία μπαταρίας Τάση εξόδου 230 V ± 10 % Συχνότητα εξόδου 50/60 Hz ± 1Hz Ενεργός ισχύς εξόδου για μη γραμμικά φορτία 300 W 400 W Φαινόμενη ισχύς εξόδου για μη γραμμικά φορτία 600 VA 800 VA Χαρακτηριστικά μπαταρίας Χρόνος λειτουργίας με 80% του ονομαστικού φορτίου 5 min. 5 min. Χρόνος φόρτισης Τεχνικά χαρακτηριστικά και αριθμός μπαταριών Πρότυπα Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα Εκπομπή - ανοσία 10/12 h για πλήρη φόρτιση n 1 άνευ συντήρησης, σφραγισμένη μπαταρία μολύβδου-οξέως, 12V 7,2 Ah n 1 άνευ συντήρησης, σφραγισμένη μπαταρία μολύβδου-οξέως 12V 9 Ah Σύμφωνα με EN Ασφάλεια Σύμφωνα με EN Επιδόσεις και χαρακτηριστικά Σύμφωνα με EN ΣΗΜΕΙΩΣΗ Οι μπαταρίες θεωρούνται επίκινδυνα απόβλητα και θα πρέπει να ανακυκλώνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 8

11 Niky 600/800 9 Τεχνικά χαρακτηριστικά LED λειτουργίας 2 Διακόπτης ON/OFF 3 Προστασία για τηλέφωνο, fax, modem ή δίκτυο 4 Έξοδος 5 Πρίζα δικτύου με ασφάλεια 6 Θύρα USB 9

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ Α.Ε.Β.Ε. Γραφεία - Εκθεσιακοί χώροι: Λ. Κηφισίας 184Α Χαλάνδρι, Αθήνα Τηλεφ. κέντρο: , Fax: Βασ. Όλγας Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ.: , Fax: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: (από σταθερό) (από κινητό)

800VA/ 1000VA/ 1200VA/ 1500VA/ 2000VA

800VA/ 1000VA/ 1200VA/ 1500VA/ 2000VA U P S Uninterruptible Power System NRG GUARD Line Interactive ( ικτυακό) UPS 800VA/ 1000VA/ 1200VA/ 1500VA/ 2000VA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ - 1 - Σηµαντικές Οδηγίες Ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΛΑΞΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ AURORA Φωτοβολταϊκοί αναστροφείς ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθμός μοντέλου: PVI-3.8/4.6-I-OUTD Αναθ. 1.4 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Σελίδα 2 από 98 Αναθεώρηση του εγγράφου ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης

Λειτουργία. Οδηγός χρήσης Λειτουργία Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Η επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή

Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή GK7051 Εγχειρίδιο χρήσης φορητού υπολογιστή Μάρτιος 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή στο Notebook PC Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο... 6 Σημειώσεις για το εγχειρίδιο... 6 Προφυλάξεις ασφάλειας...

Διαβάστε περισσότερα

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00

MICROBOT-1E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.00 www.mtec.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ...6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ...6 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ...6

Διαβάστε περισσότερα

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07

REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K. Οδηγίες χρήσης. εκδοχή 07 REFUsol Φωτοβολταϊκός αντιστροφέας REFUsol 008K bis 20K Οδηγίες χρήσης εκδοχή 07 Τίτλος Είδος τεκμηρίωσης Εκδότης Νομική επιφύλαξη Πνευματικά δικαιώματα Εμπορικό σήμα REFUsol Ηλιακός μετατροπέας Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπωτής HP Officejet H470 series

Εκτυπωτής HP Officejet H470 series Εκτυπωτής HP Officejet H470 series Οδηγός χρήσης Podręcznik użytkownika Εκτυπωτής HP Officejet H470 series Οδηγός χρήσης Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα 2007 Copyright Hewlett-Packard Development

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Mark 5 Nuvo (OCSI) LITE

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Mark 5 Nuvo (OCSI) LITE ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΤΗ Mark 5 Nuvo (OCSI) LITE ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ [Η αρχική γλώσσα είναι η Αγγλική] ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Το Ομοσπονδιακό Δίκαιο (Η.Π.Α.) περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής από, ή κατόπιν αδείας,

Διαβάστε περισσότερα

TSP100GT Εγχειρίδιο υλικού (hardware)

TSP100GT Εγχειρίδιο υλικού (hardware) TSP100GT Εγχειρίδιο υλικού (hardware) Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα με το εξής URL http://www.star-m.jp/eng/dl/dl02.htm για την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Αφαίρεση της συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Φορητό ασύρματο ηχείο MD-12

Οδηγός χρήσης Φορητό ασύρματο ηχείο MD-12 Οδηγός χρήσης Φορητό ασύρματο ηχείο MD-12 Τεύχος 1.1 EL Οδηγός χρήσης Φορητό ασύρματο ηχείο MD-12 Περιεχόμενα Ασφάλεια 3 Έναρξη χρήσης 4 Πληροφορίες για το εξάρτημά σας 4 Πλήκτρα και μέρη 4 Φόρτιση του

Διαβάστε περισσότερα

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Οδηγίες λειτουργίας. Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Οδηγίες λειτουργίας Μετάφραση της Γερμανικής πρωτότυπης έκδοσης Οδηγίες λειτουργίας για εγκαταστάτες και χρήστες Περιεχόμενα Γενικές υποδείξεις... 4.

Διαβάστε περισσότερα

MICROBOT-2D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13

MICROBOT-2D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13 D ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ V1.13 www.mtec.gr 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΑ...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ...5 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ...5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register Ελληνικά...σελ. 3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΧΡΗ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Smart 4 mini Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Smart 4 mini Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Smart 4 mini Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Κάποιες υπηρεσίες και εφαρμογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Παρακαλώ ρωτήστε στα καταστήματα για λεπτομέρειες. To Αndroid είναι εμπορικό σήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά γυαλιά για την αντιμετώπιση της αμβλυωπίας

Ηλεκτρονικά γυαλιά για την αντιμετώπιση της αμβλυωπίας Ηλεκτρονικά γυαλιά για την αντιμετώπιση της αμβλυωπίας Τα γυαλιά Amblyz είναι γυαλιά ηλεκτρονικά ελεγχόμενου διαφράγματος που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της αμβλυωπίας («οκνηρό μάτι») σε παιδιά.

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx. Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ενισχυτής-μίκτης Plena PLE-1MExx0-xx el Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας Ενισχυτής-μίκτης Plena Πίνακας περιεχομένων el 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Ασφάλεια 5 2 Σύντομη ενημέρωση 9 2.1 Σκοπός 9 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΩΡΟΥ Kanmed BW3 Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, Αρ. είδους BW3-082/3 203-08-27 043 Προσοχή Η λανθασμένη χρήση του εξοπλισμού θέρμανσης των ασθενών μπορεί να προκαλέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ), και την Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή Ψηφιακής Εγγραφής 4K

Συσκευή Ψηφιακής Εγγραφής 4K 4-484-004-11(1) () Συσκευή Ψηφιακής Εγγραφής 4K FDR-AX1/AX1E Οδηγός λειτουργίας Προτού λειτουργήσετε τη μονάδα, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. 2013 Sony Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό σύστημα με CD SC-PM24. Οδηγίες χρήσης

Στερεοφωνικό σύστημα με CD SC-PM24. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες χρήσης Στερεοφωνικό σύστημα με CD Αγαπητέ καταναλωτή, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτή τη συσκευή. Για τη βέλτιστη απόδοσή της, αλλά και για την ασφάλειά σας, παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VPCW21

Εγχειρίδιο χρήσης. Προσωπικός Υπολογιστής. Σειρά VPCW21 Εγχειρίδιο χρήσης Προσωπικός Υπολογιστής Σειρά VPCW21 n 2 Περιεχόµενα Πριν από τη χρήση... 4 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή VAIO... 5 Θέματα εργονομίας... 8 Πρώτα βήματα... 10 Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Mono Headset BH-310

Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Mono Headset BH-310 Οδηγός χρήσης Nokia Bluetooth Mono Headset BH-310 Τεύχος 1.0 2 Εισαγωγή Σχετικά με τα ακουστικά με μικρόφωνο Με τα μονοφωνικά ακουστικά Bluetooth με μικρόφωνο Nokia BH-310, μπορείτε να χειρίζεστε τις κλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ασφάλειας CUH-1004A

Οδηγός ασφάλειας CUH-1004A EL EL Οδηγός ασφάλειας CUH-1004A 7023123 2 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, μην ανοίγετε το περίβλημα. Για σέρβις, απευθυνθείτε μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Προσοχή Η χρήση χειριστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

A50-67130-22001. 1960 Οδηγίες χρήσης

A50-67130-22001. 1960 Οδηγίες χρήσης A50-67130-22001 1960 Οδηγίες χρήσης Σημαντικες οδηγιες ασφαλειας ΠΡΟΣΟΧΗ: Υψηλή τάση Κίνδυνος ζωής Ακόμα και μετά την αποσύνδεση από το δίκτυο μπορεί εντός του περιβλήματος να υπάρχουν υψηλές τάσεις έως

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Εγχειρίδιο χρήστη. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX. Εγχειρίδιο χρήστη. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX Εγχειρίδιο χρήστη Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 1.1 Εισαγωγή 2 1.2 Ορισμός των τρόπων λειτουργίας 2 2 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η συσκευή που αγοράσατε αναπτύχθηκε για να χρησιμοποιηθεί σε οικιακό πλαίσιο καθώς και: - στις περιοχές κουζίνας χώρων εργασίας, καταστημάτων και/ή γραφείων - στα αγροκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR Smart connections. Οδηγίες χρήσης Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. Oδηγίες χρήσης για συσκευές με έκδοση λογισμικού συσκευής 5.1 και μεταγενέστερες

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. Oδηγίες χρήσης για συσκευές με έκδοση λογισμικού συσκευής 5.1 και μεταγενέστερες MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας Oδηγίες χρήσης για συσκευές με έκδοση λογισμικού συσκευής 5.1 και μεταγενέστερες Περιεχομενα 1. Επισκόπηση................ 4 2. Περιγραφή της συσκευής.... 19 2.1 Προβλεπόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605. www.lg.com MFL67982010 (1.0)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH. Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605. www.lg.com MFL67982010 (1.0) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Οδηγός χρήσης User Guide LG-D605 MFL67982010 (1.0) www.lg.com ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό

Διαβάστε περισσότερα

LFF 6020 GR ȅįșȗȓiȣ ȋȡȓıșȣ

LFF 6020 GR ȅįșȗȓiȣ ȋȡȓıșȣ GR LFF 6020 Αγαπητέ πελάτη Για την ασφάλεια και την άνεσή σας, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το κεφάλαιο Ασφάλεια πριν από οποιαδήποτε χρήση. Αγοράζοντας αυτήν την πολυλειτουργική συσκευή, έχετε

Διαβάστε περισσότερα