Võite registreerida oma toote parema teeninduse saamiseks:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Võite registreerida oma toote parema teeninduse saamiseks: www.electrolux.com/productregistration"

Transcript

1 EMS ET MIKROLAINEAHI KASUTUSJUHEND 2 EL ΦΟΎΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 16 HU MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 32 SK MIKROVLNNÁ RÚRA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 47 SL MIKROVALOVNA PEČICA NAVODILA ZA UPORABO 62 ES HORNO DE MICROONDAS MANUAL DE INSTRUCCIONES 76

2 2 SISUKORD 1. OHUTUSINFO OHUTUSJUHISED SEADME KIRJELDUS ENNE ESIMEST KASUTAMIST JUHTPANEEL IGAPÄEVANE KASUTAMINE AUTOMAATPROGRAMMID TARVIKUTE KASUTAMINE VIHJEID JA NÄPUNÄITEID PUHASTUS JA HOOLDUS VEAOTSING PAIGALDAMINE SULLE MÕELDES Täname Teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille loomisel on rakendatud pikaaegset professionaalset kogemust ja innovatsiooni. Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka Teid. Ükskõik, millal Te seda ka ei kasuta suurepärastes tulemustes võite alati alati kindel olla. Teretulemast Electroluxi! Külastage meie veebisaiti: Leiate nõuandeid, brošüüre, veaotsingu, teavet teeninduse kohta: Võite registreerida oma toote parema teeninduse saamiseks: Saate osta lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi: KLIENDITEENINDUS Soovitame alati kasutada originaalvaruosi. Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed. Andmed leiate andmesildilt. Mudel, tootenumber (PNC), seerianumber. Hoiatus / oluline ohutusinfo. Üldine info ja nõuanded Keskkonnainfo Jäetakse õigus teha muutusi.

3 1. OHUTUSINFO Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei vastuta vale paigaldamise või ebaõige kasutuse tõttu tekkinud vigastuste ja kahjude eest. Hoidke juhend alles, et saaksite seda ka edaspidi kasutada. 1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus HOIATUS Lämbumise, vigastuse või püsiva kahjustuse oht! Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ning samuti füüsilise, sensoorse või vaimse puudega või kogemuste ja teadmisteta isikud juhul, kui neid valvab täiskasvanud inimene või nende turvalisuse eest vastutav isik. Ärge lubage lastel seadmega mängida. Hoidke pakendid lastele kättesaamatuna. Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui see töötab või maha jahtub. Katmata osad on kuumad. Kui seadmel on olemas lapselukk, soovitame selle sisse lülitada. Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega hooldustoiminguid läbi viia. Hoidke seade ja selle juhe alla 8-aastastele lastele kättesaamatult. 1.2 Üldine ohutus EESTI 3 See seade on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises või muudes sarnastes kohtades, näiteks: personalile mõeldud köökides kauplustes, kontorites ja mujal; talumajapidamistes; hotellides, motellides ja muudes majutuskohtades; hommikusöögiga ööbimiskohtades. Seade läheb kasutamisel seest kuumaks. Ärge puudutage kütteelemente seadmes. Tarvikute või ahjunõude eemaldamisel või sisestamisel kasutage alati pajakindaid. Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.

4 4 Enne hooldustöid eemaldage seade vooluvõrgust. Kui uks või ukse tihendid on rikutud, ei tohi seadet kasutada, enne kui pädev isik on selle ära parandanud. Vaid pädev isik võib teha hooldus- ja remonditöid, mille puhul eemaldatakse mikrolaineenergia eest kaitset pakkuv kate. Ärge soojendage vedelikke ega muid toiduaineid suletud nõudes. Need võivad lõhkeda. Kasutage ainult mikrolaineahjus kasutamiseks mõeldud nõusid. Soojendades toitu plast- või pabernõudes, hoidke seadmel silma peal, et vältida süttimist. Seade on mõeldud toidu ja jookide soojendamiseks. Toidu või rõivaste kuivatamine ja soojenduspatjade, susside, käsnade, märgade lappide vms soojendamine võib kaasa tuua vigastuse, süttimise või tulekahju. Kui märkate suitsu, eemaldage seade kohe vooluvõrgust ja hoidke leekide summutamiseks uks kinni. Mikrolaineahjus vedelike kuumutamisel võib ilmneda viivitusega keemist. Nõu käsitsemisel tuleb olla ettevaatlik. Laste lutipudelite ja toidupurkide sisu tuleb raputada või segada ning temperatuuri tuleb põletuste vältimiseks enne tarbimist proovida. Koorega mune ja terveid kõvaks keedetud mune ei tohi seadmes soojendada, kuna need võivad lõhkeda ka pärast mikrolainetega kuumutamise lõppu. Seadet tuleb regulaarselt puhastada ja toidujäägid eemaldada. Seadme ebapuhtana hoidmine võib kaasa tuua pinna kahjustumise, mis võib seadme kasutusiga vähendada ja tekitada ohtlikke olukordi. Ärge kasutage ukseklaasi puhastamiseks karedaid, abrasiivseid puhasteid ega teravaid metallist kaabitsaid, sest need võivad klaasi pinda kriimustada, mille tagajärjel võib klaas puruneda. Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes välja vahetada tootja, volitatud hooldekeskuse või lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.

5 2. OHUTUSJUHISED 2.1 Paigaldamine HOIATUS Seadet tohib paigaldada ainult kvalifitseeritud elektrik! Eemaldage kõik pakkematerjalid. Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega kasutada. Järgige seadmega kaasas olevaid paigaldusjuhiseid. Seadme võib panna köögis peaaegu kõikjale. Veenduge, et ahi oleks siledal tasasel pinnal ja et õhuavad pinnal ning seadme põhjal ei oleks blokeeritud (piisava ventilatsiooni tagamiseks). Elektriühendus HOIATUS Tulekahju- ja elektrilöögioht! Kõik elektriühendused peab teostama kvalifitseeritud elektrik. Seade peab olema maandatud. Kontrollige, kas andmesildil toodud elektrilised parameetrid vastavad vooluvõrgu näitajatele. Vastasel juhul võtke ühendust elektrikuga. Kui seade on ühendatud pikendusjuhtme abil, siis peab ka pikendusjuhtmel olema maandus. Veenduge, et te ei vigastaks toitepistikut ega - juhet. Vigastatud toitejuhtme vahetamiseks võtke ühendust teeninduskeskuse või elektrikuga. Seadet välja lülitades ärge tõmmake toitekaablist. Hoidke alati kinni toitepistikust. 2.2 Kasutamine HOIATUS Vigastuse, põletuse, elektrilöögi või plahvatuse oht! Kasutage seda seadet ainult kodustes tingimustes. Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi. Veenduge, et ventilatsiooniavad ei oleks tõkestatud. Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta. Äge suruge avatud uksele. Ärge kasutage seadet tööpinnana ja ärge hoidke sisemuses asju. 2.3 Hooldus ja puhastus HOIATUS Vigastuse, tulekahju või seadme kahjustamise oht! Enne hooldust lülitage seade välja ja ühendage toitepistik pistikupesast lahti. Puhastage seadet regulaarselt, et vältida pinnamaterjali kahjustumist. Ärge laske toidupritsmetel või puhastusvahendi jääkidel uksetihendile ega sulgemispindadele koguneda. Seadmesse jäänud rasv või toit võib põhjustada tulekahju. Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme, lahusteid ega metallist esemeid. Ahjupihusti kasutamisel järgige pakendil olevaid ohutusjuhiseid. 2.4 Jäätmekäitlus HOIATUS Lämbumis- või vigastusoht! EESTI 5 Eemaldage seade vooluvõrgust. Lõigake toitekaabel seadme küljest lahti ja visake ära.

6 SEADME KIRJELDUS 3.1 Tarvikud Valgusti 2 Turvaluku-süsteem 3 Ekraan 4 Juhtpaneel 5 Lainejuhiku kate 6 Grill 7 Pöördaluse võll Pöördaluse komplekt Klaasist küpsetusalus ja pöörlemisjuhik. Seadmes toidu valmistamiseks kasutage alati pöördaluse komplekti. Grillrest Grillimiseks ja kombineeritud küpsetamiseks. 4. ENNE ESIMEST KASUTAMIST HOIATUS Vt ohutust käsitlevaid peatükke. 4.1 Esmane puhastamine Eemaldage seadmest kõik osad. Enne esmakordset kasutamist tuleb seade puhastada. Vt jaotist "Puhastus ja hooldus". Aja võite seadistada 24-tunnises süsteemis. 1. Vajutage. 2. Tundide sisestamiseks keerake seadete nuppu. 3. Kinnitamiseks vajutage. 4. Minutite sisestamiseks keerake seadete nuppu. 5. Kinnitamiseks vajutage. 4.2 Kellaaja seadmine Seadme vooluvõrku ühendamisel või pärast elektrikatkestust kuvatakse ekraanil 0:00 ning kõlab helisignaal. Valige aeg seadme kasutamiseks.

7 5. JUHTPANEEL EESTI Sümbol Funktsioon Kirjeldus 1 Ekraan 2 Ajastatud sulatuse nupp 3 Kella nupp Kella valimiseks. Näitab seadeid ja kehtivat kellaaega. Toidu sulatamiseks kindla aja jooksul. 4 Automaatse küpsetuse nupp 5 Tühistusnupp 6 Funktsiooninupp 7 Seadete nupp 8 Käivitusnupp Automaatse küpsetuse valimiseks. Seadme väljalülitamiseks. Küpsetusvalikute tühistamiseks. Mikrolaine- / grilli- / kombineeritud režiimi valimiseks. Küpsetusaja, kaalu või funktsiooni valimiseks. Seadme käivitamiseks või täisvõimsusel küpsetusaja pikendamiseks 60 sekundi võrra.

8 8 9 Sümbol Funktsioon Kirjeldus Kaalupõhise sulatuse nupp Toidu sulatamiseks kaalu järgi. 6. IGAPÄEVANE KASUTAMINE HOIATUS Vt ohutust käsitlevaid peatükke. 6.1 Seadme sisse- ja väljalülitamine 1. Vajutage funktsiooninuppu. 2. Sobiva funktsiooni valimiseks keerake seadete nuppu. 3. Kinnitamiseks vajutage funktsiooninuppu. 4. Sobiva aja valimiseks keerake seadete nuppu. 5. Kinnitamiseks vajutage ja lülitage seade sisse. 6. Seadme väljalülitamiseks võite: oodata, kuni seade valitud aja lõppemisel ise automaatselt välja lülitub. avada ukse. Seade peatub automaatselt. Sulgege uks ja jätkake toiduvalmistamist. Kasutage seda valikut toidu kontrollimiseks. vajutada. ETTEVAATUST Ärge laske seadmel tühjalt töötada. 6.2 Üldine teave seadme kasutamisest Üldine Pärast seadme väljalülitamist jätke toit mõneks minutiks seisma. Eemaldage enne toidu valmistamist alumiiniumfooliumist pakend, metallanumad, jmt. Toiduvalmistamine Võimalusel valmistage toitu mikrolainetes kasutamiseks sobiva materjaliga kaetult. Küpsetage ilma katteta ainult juhul, kui soovite krõbedat konsistentsi. Ärge toitu üle küpsetage, määrates liiga kõrge võimsuse ja aja. Toit võib mõnest kohast kuivada, kõrbeda või süttida. Ärge kasutage seadet koorega munade ja karpide valmistamiseks, sest need võivad lõhkeda. Praemuna valmistamisel torgake esmalt munakollane läbi. Torgake toitu, millel on "nahk" või "koor", nagu kartulid, tomatid, vorstikesed, enne valmistamist mõned korrad kahvliga, et see ei lõhkeks. Jahutatud ja külmutatud toidud vajavad pikemat küpsetusaega. Kastmega toite peab aeg-ajalt segama. Juurvilju, millel on tugev struktuur (nt porgand, herned, lillkapsas) tuleks valmistada vees. Pöörake suuremaid tükke poole valmistamisaja järel. Võimalusel lõigake juurviljad sarnase suurusega tükkideks. Kasutage lamedaid ja laiu nõusid. Ärge kasutage portselanist või keraamilisi toidunõusid või väikeste aukudega savinõusid (nt käepidemel või glasuurimata põhjal). Aukudesse sattuv niiskus võib soojendamisel põhjustada nõu mõranemise. Klaasalus on tööpind toidu või vedelike kuumutamiseks. See on vajalik tarvik mikrolaineahju kasutamiseks. Liha, linnuliha, kala sulatamine Pange pakendist väljavõetud külmutatud toit nõusse, mille põhjale on asetatud kummulikeeratud taldrik, nii et sulamisvedelik saaks nõusse valguda. Pöörake toitu umbes poole sulatusaja järel. Võimalusel eraldage ja eemaldage sulama hakanud tükid. Või, koogikeste, kohupiima üles sulatamine Ärge sulatage toitu lõpuni seadmes, vaid lõpetage sulatamine toatemperatuuril. See annab ühtlasema tulemuse. Eemaldage enne sulatamist metallist või alumiiniumist pakend. Puuvilja, juurvilja sulatamine Kui soovite puuvilju edasiseks valmistamiseks toorena hoida, ärge sulatage neid seadmes lõpuni. Laske neil sulada toatemperatuuril.

9 EESTI 9 Ilma eelnevalt sulatamata võite puuvilja ja juurvilja küpsetades kasutada kõrgemat mikrolainevõimsust. Valmistoidud Valmistoite saab seadmes valmistada ainult siis, kui need on pakendatud mikrolaineahju jaoks sobivasse materjali. Sobivad nõud ja materjalid Järgige pakendile trükitud tootja juhiseid (nt eemaldage metallkaas ja torgake läbi kattekile). Keedunõu/materjal Mikrolaineahi Grill Sulatamine Soojendamine Küpsetamine Ahjukindel klaas ja portselan (ilma metallosadeta, X X X X nt Pyrexi kuumakindel klaas) Mitte-ahjukindel klaas ja portselan 1) X Ahjukindlast/külmutuskindlast materjalist X X X X klaas ja klaaskeraamika (nt Arcoflam), grillriiul Keraamika 2), savinõud 2) X X X -- Kuumakindel plastik kuni 200 C 3) X X X -- Papp, paber X Pakkekile X Röstimiskile mikrolainekindla sulgemisega 3) X X X -- Metallist röstimisnõud, nt , malm X Küpsetusvormid, musta i või silikoonkattega X 3) Küpsetusplaat X Pruunistamisnõud, nt krõbestamis- või pruunistamisalus -- X X -- Pakendatud valmistoidud 3) X X X X 1) Ilma hõbedast, kullast, plaatinast või metallist katete/kaunistusteta 2) Ilma kvarts- või metallosadeta või metallisisalduseta glasuurita 3) Maksimaalse temperatuuri osas tuleb järgida tootja juhiseid. X sobilik -- mittesobiv 6.3 Võimsusseadete tabel Võimsusseade Ligikaudne võimsusprotsent Võimsus P % 800 W P80 80 % 640 W P50 50 % 400 W

10 10 Võimsusseade Ligikaudne võimsusprotsent Võimsus Muud funktsioonid P30 30 % 240 W P10 10 % 80 W Võimsusseade G Kombineeritud küpsetamine 6.4 Sulatamine Funktsiooni režiim Täisgrill C 1 Mikrolained 55%, grill 45% C 2 Mikrolained 36%, grill 64% Valida on võimalik 2 sulatusrežiimi vahel: Kaalupõhine sulatamine Ajastatud sulatamine Kaalupõhine ja ajastatud sulatamine 1. Vajutage kaalupõhiseks või ajastatud sulatamiseks. 2. Sobiva kaalu või aja valimiseks keerake seadete nuppu. 3. Kinnitamiseks ja seadme käivitamiseks vajutage. Kaalupõhise sulatamise puhul määratakse aeg automaatselt. Ärge kasutage kaalupõhist sulatamist toitude puhul, mis on sügavkülmast väljas olnud kauem kui 20 minutit, ega ka külmutatud valmistoidu puhul. Kaalupõhiselt sulatatav toit peab kaaluma rohkem kui 100 g ja vähem kui 2000 g. Kui soovite sulatada vähem kui 200 g, asetage see pöördaluse äärele. 6.5 Küpsetamine Toitu saab küpsetada maksimaalselt 3 faasis. Kui üheks faasiks on sulatamine, seadke see esimeseks. Mitmefaasiline küpsetamine: 1. Valige sulatusrežiim. 2. Sulatusaja või kaalupõhise sulatuse valimiseks keerake seadete nuppu. 3. Vajutage funktsiooninuppu. 4. Sobiva võimsuse valimiseks keerake seadete nuppu. 5. Kinnitamiseks vajutage funktsiooninuppu. 6. Aja sisestamiseks keerake seadete nuppu. 7. Kinnitamiseks ja seadme käivitamiseks vajutage. Pärast iga faasi kõlab helisignaal. 6.6 Grillimine või kombineeritud küpsetamine 1. Vajutage funktsiooninuppu. 2. Sobiva funktsiooni valimiseks keerake seadete nuppu. 3. Kinnitamiseks vajutage funktsiooninuppu. 4. Aja sisestamiseks keerake seadete nuppu. 5. Kinnitamiseks ja seadme käivitamiseks vajutage. 6.7 Lapselukk Lapselukk hoiab ära seadme kogemata töölehakkamise. Lapseluku sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke 3 sekundi jooksul, kuni kostab helisignaal. Kui lapselukk sisse lülitub, kuvatakse ekraanil.

11 7. AUTOMAATPROGRAMMID HOIATUS Vt ohutust käsitlevaid peatükke. 7.1 Automaatne küpsetamine Automaatne küpsetamine aitab lihtsalt toitu valmistada. 1. Ooterežiimis vajutage Menüü A1 Soojendamine A2 Köögivili A3 Kala A4 Liha A5 Pasta A6 Kartul A7 Pitsa A8 Supp 7.2 Viitkäivitus Seadme saate programmeerida maksimaalselt 3 faasiks. 1. Vajutage funktsiooninuppu. 2. Võimsuse valimiseks keerake seadete nuppu. 3. Kinnitamiseks vajutage funktsiooninuppu. 4. Keerake seadete nuppu, et valida küpsetusaeg. 5. Seadme algusaja programmeerimiseks vajutage. 2. Sobiva menüü valimiseks keerake seadete nuppu. 3. Kinnitamiseks vajutage. 4. Menüü kaalu valimiseks keerake seadete nuppu. 5. Kinnitamiseks ja seadme käivitamiseks vajutage. Kaal 200 g 400 g 600 g 200 g 300 g 400 g 250 g 350 g 450 g 250 g 350 g 450 g 50 g (lisage 450 ml vett) 100 g (lisage 800 ml vett) 200 g 400 g 600 g 200 g 400 g 200 g 400 g EESTI Tundide sisestamiseks keerake seadete nuppu. 7. Kinnitamiseks vajutage. 8. Minutite sisestamiseks keerake seadete nuppu. 9. Seadistuse lõpetamiseks vajutage nuppu. Kui valitud aeg jõuab kätte, käivitub seade automaatselt.

12 TARVIKUTE KASUTAMINE HOIATUS Vt ohutust käsitlevaid peatükke. 8.1 Pöördaluse komplekti paigaldamine 1. Paigutage pöörlemisjuhik ümber pöördaluse võlli. 2. Paigutage klaasist küpsetusalus pöörlemisjuhikule. ETTEVAATUST Ärge valmistage seadmes toitu ilma pöördaluse komplektita. Kasutage ainult seadmega kaasasolevat pöördaluse komplekti. Ärge kunagi pange toitu otse klaasalusele. 8.2 Grillresti paigaldamine Paigutage grillrest pöördaluse komplektile. 9. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID 9.1 Soovitused mikrolaineahju kasutamiseks Probleem Te ei leia andmeid valmistatava toidu koguse kohta. Toit on liiga kuiv. Toit pole pärast aja möödumist endiselt üles sulanud, soe või valmis. Lahendus Otsige sarnast toitu. Pikendage või lühendage valmistusaega järgmise reegli abil. Topeltkogus = peaaegu topeltaeg, pool kogust = pool aega Määrake lühem valmistusaeg või valige madalam mikrolaine võimsus. Määrake pikem valmistusaeg või kõrgem võimsus. Suuremad toidud vajavad pikemat küpsetusaega.

13 Probleem Pärast küpsetusaja möödumist on toit äärtest liiga kuum, kuid keskelt pole valmis. Riisiga saavutate parema tulemuse, kui kasutate lamedat ja laia nõud. 9.2 Sulatamine Sulatage liha alati lamedama küljega allpool. Ärge sulatage kaetud lihatükke, sest nii võib toit sulamise asemel küpsema hakata. Tervet lindu sulatage rinnaosa allpool. 9.3 Küpsetamine Jahutatud liha ja linnuliha tuleks külmikust välja võtta vähemalt 30 minutit enne küpsetamist. Pärast küpsetamist peaks liha, linnuliha ja juurvili seisma kaetult. Pintseldage kala vähese õli või sulatatud võiga. Lisage 250 g juurviljade kohta ml külma vett. Enne valmistamist lõigake värske juurvili ühesuurusteks tükkideks. Küpsetage kõiki juurvilju kaanega anumas. 9.4 Ülessoojendamine Kui soovite soojendada pakendatud valmistoitu, järgige pakendil olevaid juhiseid. Lahendus Valige järgmine kord madalam võimsus ja pikem aeg. Segage vedelikke, nt suppi, poole valmistusaja järel. 9.5 Grill Grillige õhemaid toiduaineid grillresti keskel. Keerake toitu poole aja möödumisel ja jätkake grillimist. 9.6 Kombineeritud küpsetamine EESTI 13 Kombineeritud küpsetamine sobib juhul, kui soovite krõbedat tulemust. Pöörake toitu poole aja möödudes, seejärel jätkake küpsetamist. Kombineeritud küpsetamisel on 2 režiimi. Iga režiimi puhul rakendatakse eri pikkuse ja võimsustasemega mikrolaine- ja grillifunktsioonide kombinatsiooni. 10. PUHASTUS JA HOOLDUS HOIATUS Vt ohutust käsitlevaid peatükke. Juhised puhastamiseks Puhastage seadme esikülge pehme lapiga ning sooja vee ja pesuvahendiga. Kasutage metallpindade puhastamiseks tavalist puhastusainet. Puhastage seadme sisemust pärast igakordset kasutamist. Nii saate mustust hõlpsamini eemaldada ja see ei kõrbe kinni. Eemaldage tugev mustus spetsiaalse puhastusvahendi abil. Puhastage kõiki tarvikuid regulaarselt ja laske neil kuivada. Kasutage pehmet lappi sooja vee ja puhastusvahendiga. Kõvade jääkide kergemaks eemaldamiseks keetke seadmes 2 3 minuti jooksul täismikrolainevõimsusel klaasitäis vett. Lõhnade eemaldamiseks segage klaasis vees 2 tl sidrunimahla ja keetke seda 5 minutit täismikrolainevõimsusel. 11. VEAOTSING HOIATUS Vt ohutust käsitlevaid peatükke.

14 14 Probleem Võimalik põhjus Lahendus Seade ei tööta. Seade on välja lülitatud. Lülitage seade sisse. Seade ei tööta. Seade pole sisse lülitatud. Lülitage seade sisse. Seade ei tööta. Elektrikilbis on kaitse vallandunud. Kontrollige kaitsmeid. Kui kaitse vallandub korduvalt, võtke ühendust elektrikuga. Seade ei tööta. Uks ei ole korralikult kinni. Vaadake, et uksel poleks takistusi. Valgusti ei põle. Valgusti on rikkis. Pirn tuleb välja vahetada. Seadmes on näha sädemeid. Seadmes on näha sädemeid. Pöördalus teeb ringi käies kraapivat heli. Seade jääb arusaamatutel põhjustel seisma. Seadmes on metallnõu või metallservaga nõu. Metallvardad või alumiiniumfoolium puutub seadme siseseina. Klaasaluse alla on sattunud võõrkeha või mustus. Tegemist on rikkega. Kui te ei suuda probleemi ise lahendada, pöörduge edasimüüja või teeninduskeskuse poole. Soovitame märkida siia järgmised andmed: Eemaldage nõu seadmest. Jälgige, et metallvardad ega alumiiniumfoolium ei puutuks seadme siseseina. Puhastage klaasaluse all olev piirkond. Kui selline olukord kordub, pöörduge teeninduskeskusse. Teeninduskeskuse jaoks vajalikud andmed leiate seadmel olevalt andmesildilt. Mudel (MOD.)... Tootenumber (PNC)... Seerianumber (S.N.) PAIGALDAMINE ETTEVAATUST Ärge blokeerige õhuavasid. Vastasel juhul võib seade üle kuumeneda. ETTEVAATUST Ärge ühendage seadet adapterite või pikendusjuhtmete abil. See võib põhjustada ülepinge ja tulekahju. Seade on mõeldud kasutamiseks ainult tööpinnale paigutatuna. Tööpind peab olema kindel ja ühetasane. Paigutage seade eemale aurust, kuumast õhust ja veepritsmetest. Kui transpordite seadet külma ilmaga, ärge seda kohe pärast paigaldamist sisse lülitage. Hoidke seda veidi aega toatemperatuuril, et seade jõuaks soojaks minna Elektriühendus HOIATUS Elektriühendusi tohib teostada ainult kvalifitseeritud elektrik. Tootja ei vastuta tagajärgede eest, kui te ei järgi jaotises "Ohutusinfo" toodud ettevaatusabinõusid. Seadme juurde kuulub toitekaabel ja toitepistik. ETTEVAATUST Minimaalne paigalduskõrgus on 85 cm.

15 EESTI 15 C A B Minimaalsed vahekaugused Mõõtmed mm A 150 B 150 C JÄÄTMEKÄITLUS Sümboliga tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse. Ärge visake sümboliga tähistatud seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.

16 16 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ ΑΥΤΌΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝ ΧΡΉΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μια συσκευή της Electrolux. Έχετε επιλέξει ένα προϊόν το οποίο συνοδεύεται από δεκαετίες επαγγελματικής εμπειρίας και καινοτομίας. Εύχρηστο και κομψό, έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις ανάγκες σας. Επομένως, όποτε το χρησιμοποιείτε, μπορείτε να αισθάνεστε ασφαλείς γνωρίζοντας ότι θα έχετε τέλεια αποτελέσματα κάθε φορά. Καλώς ορίσατε στην Electrolux. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να: βρείτε υποδείξεις χρήσης, φυλλάδια, συμβουλές για την επίλυση προβλημάτων, πληροφορίες συντήρησης: καταχωρήσετε το προϊόν σας, ώστε να έχετε καλύτερο σέρβις: αγοράσετε εξαρτήματα, αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά για τη συσκευή σας: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ Συνιστάται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών. Όταν επικοινωνείτε με το σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμα τα ακόλουθα στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά θα τα βρείτε στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Μοντέλο, Κωδ. προϊόντος (PNC), Αριθμός σειράς. Προειδοποίηση / Προσοχή - Πληροφορίες ασφαλείας. Γενικές πληροφορίες και συμβουλές Περιβαλλοντικές πληροφορίες Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση.

17 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις παρεχόμενες οδηγίες. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται αν προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά από λανθασμένη εγκατάσταση και χρήση. Να φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες μαζί με τη συσκευή για μελλοντική αναφορά. 1.1 Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος ασφυξίας, τραυματισμού ή μόνιμης αναπηρίας. Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν επιβλέπονται από ενήλικα ή άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά. Κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τη συσκευή όταν λειτουργεί ή όταν ψύχεται. Τα προσβάσιμα μέρη είναι πολύ ζεστά. Εάν η συσκευή διαθέτει διάταξη ασφαλείας για παιδιά, συνιστάται η ενεργοποίησή της. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. 1.2 Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια ΕΛΛΗΝΙΚΑ 17 Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές, όπως: χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα, αγροικίες,

18 18 από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα, περιβάλλοντα τύπου πανσιόν (για ύπνο και πρωινό). Το εσωτερικό της συσκευής θερμαίνεται κατά τη χρήση. Μην αγγίζετε τις αντιστάσεις που βρίσκονται εντός της συσκευής. Χρησιμοποιείτε πάντα γάντια φούρνου όταν αφαιρείτε ή εισάγετε εξαρτήματα ή σκεύη. Μη χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή για τον καθαρισμό της συσκευής. Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, διακόπτετε την παροχή ρεύματος. Εάν η πόρτα ή τα λάστιχα της πόρτας έχουν υποστεί ζημιές, δεν επιτρέπεται να τεθεί σε λειτουργία η συσκευή μέχρι να γίνει η επισκευή από ένα καταρτισμένο άτομο. Τυχόν εργασίες συντήρησης ή επισκευής που περιλαμβάνουν την αφαίρεση ενός καλύμματος που προστατεύει από την έκθεση στην ενέργεια μικροκυμάτων πρέπει να εκτελούνται μόνο από καταρτισμένο άτομο. Μη θερμαίνετε υγρά και άλλα τρόφιμα σε σφραγισμένα σκεύη. Υπάρχει πιθανότητα να εκραγούν. Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη που είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνους μικροκυμάτων. Κατά το ζέσταμα φαγητού σε πλαστικά ή χάρτινα σκεύη, παρακολουθείτε τη συσκευή καθώς υπάρχει πιθανότητα ανάφλεξης. Η συσκευή προορίζεται για το ζέσταμα φαγητών και ροφημάτων. Η ξήρανση τροφίμων ή το στέγνωμα ρούχων και το ζέσταμα ειδικών μαξιλαριών με γέμιση θεραπευτικού υλικού, παντοφλών, σφουγγαριών, βρεγμένων πανιών και άλλων παρόμοιων αντικειμένων μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, ανάφλεξη ή πυρκαγιά. Εάν εξέρχεται καπνός, θέστε εκτός λειτουργίας ή αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και κρατήστε κλειστή την πόρτα για να καταστείλετε τυχόν φλόγες. Το ζέσταμα ροφημάτων στο φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένο απότομο βράσιμο. Θα πρέπει να χειρίζεστε το σκεύος με προσοχή.

19 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 19 Το περιεχόμενο στα μπιμπερό και τα βάζα βρεφικής τροφής πρέπει να ανακινούνται καλά κατά την παρασκευή. Ελέγξτε τη θερμοκρασία πριν από την κατανάλωση για να αποφύγετε τα εγκαύματα. Αβγά με το κέλυφός τους και ολόκληρα βραστά αβγά δεν πρέπει να ζεσταίνονται στη συσκευή καθώς μπορεί να εκραγούν, ακόμα και μετά το τέλος του ζεστάματος στο φούρνο μικροκυμάτων. Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και να αφαιρούνται τυχόν υπολείμματα τροφίμων. Αν η συσκευή δεν διατηρείται σε καθαρή κατάσταση, μπορεί να προκληθεί φθορά της επιφάνειας με συνέπεια την αρνητική επίδραση στη διάρκεια ζωής της συσκευής και την πιθανή πρόκληση μιας επικίνδυνης κατάστασης. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά διαβρωτικά καθαριστικά ή αιχμηρές μεταλλικές ξύστρες για να καθαρίσετε τη γυάλινη πόρτα του φούρνου, καθότι μπορεί να χαράξουν την επιφάνεια, και αυτό μπορεί να προκαλέσει θραύση του γυαλιού. Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο του σέρβις ή ένα κατάλληλα εξουσιοδοτημένο άτομο, ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι. 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ 2.1 Εγκατάσταση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής πρέπει να εκτελείται μόνο από κατάλληλα καταρτισμένο άτομο. Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας. Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της. Ακολουθείτε τις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται με τη συσκευή. Η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί σχεδόν σε κάθε σημείο της κουζίνας. Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος έχει τοποθετηθεί σε μια επίπεδη και ομαλή επιφάνεια και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μπροστά από τα ανοίγματα και στην επιφάνεια κάτω από τη συσκευή (για επαρκή αερισμό). Ηλεκτρική σύνδεση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας. Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να πραγματοποιούνται από επαγγελματία ηλεκτρολόγο. Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών συμφωνούν με την παροχή ρεύ

20 20 ματος. Αν δεν συμφωνούν, επικοινωνήστε με ηλεκτρολόγο. Εάν η συσκευή συνδεθεί στη πρίζα μέσω ενός καλωδίου προέκτασης, βεβαιωθείτε ότι αυτό το καλώδιο είναι γειωμένο. Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο φις τροφοδοσίας και το καλώδιο ρεύματος. Επικοινωνήστε με το Σέρβις ή έναν ηλεκτρολόγο για την αλλαγή ενός κατεστραμμένου καλωδίου ρεύματος. Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος για να αποσυνδέσετε τη συσκευή. Τραβάτε πάντα το φις τροφοδοσίας. 2.2 Χρήση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος τραυματισμού, εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας ή έκρηξης. Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε οικιακό περιβάλλον. Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές αυτής της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα αερισμού δεν είναι φραγμένα. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν μαγειρεύετε. Μην εφαρμόζετε πίεση στην πόρτα της συσκευής όταν η πόρτα είναι ανοιχτή. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως επιφάνεια εργασίας και μη χρησιμοποιείτε το εσωτερικό της ως αποθηκευτικό χώρο. Πριν από την πραγματοποίηση συντήρησης, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα. Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή για να αποτραπεί η φθορά του υλικού της επιφάνειας. Μην επιτρέπετε να συσσωρευτεί χυμένο φαγητό ή υπολείμματα καθαριστικών πάνω στο λάστιχο της πόρτας. Υπολείμματα λίπους ή τροφών στη συσκευή μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό μαλακό πανί. Χρησιμοποιείτε μόνο ουδέτερα απορρυπαντικά. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα, σφουγγαράκια που χαράσσουν, διαλύτες ή μεταλλικά αντικείμενα. Αν χρησιμοποιείτε σπρέι καθαρισμού για φούρνους, ακολουθείτε τις οδηγίες ασφαλείας στη συσκευασία. 2.4 Απόρριψη ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος τραυματισμού ή ασφυξίας. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. Κόψτε το καλώδιο ρεύματος και απορρίψτε το. 2.3 Φροντίδα και καθάρισμα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος τραυματισμού, πυρκαγιάς ή βλάβης της συσκευής.

21 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εξαρτήματα Λαμπτήρας 2 Σύστημα κλειδώματος ασφάλειας 3 Οθόνη 4 Πίνακας χειριστηρίων 5 Κάλυμμα κυματοδηγού 6 Γκριλ 7 Άξονας περιστρεφόμενου δίσκου Σετ περιστρεφόμενου δίσκου Γυάλινος δίσκος και οδηγός με ροδάκια. Χρησιμοποιείτε πάντα το σετ περιστρεφόμενου δίσκου για την προετοιμασία φαγητών στη συσκευή. Σχάρα γκριλ Για ψήσιμο φαγητού στο γκριλ και συνδυαστικό μαγείρεμα. 4. ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΧΡΉΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την ασφάλεια. 4.1 Πρώτος καθαρισμός Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από τη συσκευή. Καθαρίστε τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Φροντίδα και καθάρισμα». 4.2 Ρύθμιση της ώρας Όταν συνδέετε τη συσκευή στην τροφοδοσία ρεύματος ή μετά από μια διακοπή ρεύματος, η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη 0:00 και ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. Ρυθμίστε την ώρα για να ξεκινήσετε τη λειτουργία της συσκευής. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα με το σύστημα ρολογιού 24 ωρών. 1. Πιέστε το κουμπί. 2. Στρέψτε το διακόπτη ρύθμισης για να εισαγάγετε την ώρα. 3. Πιέστε το κουμπί για επιβεβαίωση.

22 Στρέψτε το διακόπτη ρύθμισης για να εισαγάγετε τα λεπτά. 5. Πιέστε το κουμπί για επιβεβαίωση. 5. ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΊΩΝ Σύμβολο Λειτουργία Περιγραφή 1 Οθόνη 2 Κουμπί απόψυξης με βάση το χρόνο Εμφανίζει τις ρυθμίσεις και την τρέχουσα ώρα. Για την απόψυξη τροφίμων με βάση το χρόνο. 3 Κουμπί ρολογιού Για τη ρύθμιση του ρολογιού. 4 Κουμπί αυτόματου μαγειρέματος 5 Κουμπί εκκαθάρισης Για χρήση του Αυτόματου μαγειρέματος. Για την απενεργοποίηση της συσκευής. Για τη διαγραφή των ρυθμίσεων μαγειρέματος.

23 Σύμβολο Λειτουργία Περιγραφή 6 Κουμπί λειτουργιών 7 Διακόπτης ρύθμισης 8 Κουμπί έναρξης 9 Κουμπί απόψυξης με βάση το βάρος ΕΛΛΗΝΙΚΑ 23 Για ρύθμιση της λειτουργίας μικροκυμάτων / γκριλ / συνδυαστικού μαγειρέματος. Για ρύθμιση του χρόνου μαγειρέματος ή του βάρους ή της λειτουργίας. Για έναρξη της λειτουργίας της συσκευής ή για αύξηση του χρόνου μαγειρέματος για 60 δευτερόλεπτα σε πλήρη ισχύ. Για την απόψυξη τροφίμων με βάση το βάρος. 6. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΉ ΧΡΉΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την ασφάλεια. 6.1 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής 1. Πιέστε το κουμπί λειτουργιών. 2. Στρέψτε το διακόπτη ρύθμισης για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία. 3. Πιέστε το κουμπί λειτουργιών για επιβεβαίωση. 4. Στρέψτε το διακόπτη ρύθμισης για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο. 5. Πιέστε το κουμπί για επιβεβαίωση και για ενεργοποίηση της συσκευής. 6. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή μπορείτε να: περιμένετε έως ότου η συσκευή απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν λήξει ο χρόνος. ανοίξτε την πόρτα. Η λειτουργία της συσκευής σταματά αυτόματα. Κλείστε την πόρτα για να συνεχιστεί το μαγείρεμα. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ελέγξετε το φαγητό. πιέστε το κουμπί. ΠΡΟΣΟΧΗ Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί όταν δεν υπάρχει φαγητό στο εσωτερικό της. 6.2 Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής Γενικά: Αφού απενεργοποιήσετε τη συσκευή, αφήστε το φαγητό να κάτσει για λίγα λεπτά. Αφαιρέστε τη συσκευασία από αλουμινόχαρτο, τα μεταλλικά σκεύη, κ.λπ. πριν προετοιμάσετε το φαγητό. Μαγείρεμα: Αν είναι δυνατόν, μαγειρεύετε το φαγητό καλυμμένο με υλικό κατάλληλο για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων. Μαγειρεύετε το φαγητό χωρίς καπάκι αν θέλετε να παραμείνει τραγανό Μη μαγειρεύετε υπερβολικά τα φαγητά ρυθμίζοντας την ισχύ και το χρόνο σε πολύ υψηλές τιμές. Το φαγητό μπορεί να στεγνώσει, να καεί ή να πιάσει φωτιά σε ορισμένα σημεία. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για το μαγείρεμα αβγών ή σαλιγκαριών με το κέλυφός τους, καθώς μπορεί να εκραγούν. Για τα τηγανιτά αβγά, τρυπήστε προηγουμένως τον κρόκο. Τρυπήστε τα φαγητά με φλούδα, όπως πατάτες, ντομάτες, λουκάνικα, με ένα πιρούνι σε πολλά σημεία πριν από το μαγείρεμα ώστε να μην εκραγούν. Για κρύα ή κατεψυγμένα φαγητά, ρυθμίστε μεγαλύτερο χρόνο μαγειρέματος. Πρέπει να ανακατεύετε ανά διαστήματα τα φαγητά που περιέχουν σάλτσα. Τα σκληρά λαχανικά, όπως καρότα, αρακάς ή κουνουπίδι, πρέπει να μαγειρεύονται μέσα σε νερό.

24 24 Γυρίστε τα μεγαλύτερα κομμάτια μόλις περάσει ο μισός χρόνος μαγειρέματος. Αν είναι δυνατόν, κόψτε τα λαχανικά σε κομμάτια παρόμοιου μεγέθους. Χρησιμοποιείτε επίπεδα, φαρδιά πιάτα. Μη χρησιμοποιείτε πορσελάνινα, κεραμικά ή πήλινα μαγειρικά σκεύη με μικρές οπές, π.χ. στις λαβές ή στο μη επιστρωμένο κάτω μέρος. Η υγρασία που εισέρχεται στις οπές μπορεί να προκαλέσει ρωγμές στο μαγειρικό σκεύος όταν θερμανθεί. Ο γυάλινος δίσκος είναι μια επιφάνεια για το ζέσταμα φαγητών ή υγρών. Είναι απαραίτητος για τη λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων. Απόψυξη κρέατος, πουλερικών, ψαριών: Τοποθετήστε το κατεψυγμένο φαγητό χωρίς καμία συσκευασία σε ένα μικρό πιάτο τοποθετημένο ανάποδα με ένα σκεύος από κάτω για τη συλλογή του υγρού απόψυξης. Γυρίστε το φαγητό μόλις περάσει ο μισός χρόνος απόψυξης. Αν είναι δυνατόν, χωρίστε και στη συνέχεια αφαιρέστε τα κομμάτια που άρχισαν να ξεπαγώνουν. Απόψυξη βουτύρου, κομματιών τούρτας, τυριού quark: Μην αποψύξετε πλήρως το φαγητό στη συσκευή, αλλά αφήστε το να αποψυχθεί σε θερμοκρασία δωματίου. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ένα πιο ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Αφαιρέστε τελείως όλες τις μεταλλικές ή αλουμινένιες συσκευασίες πριν από την απόψυξη. Απόψυξη φρούτων, λαχανικών: Μην αποψύχετε πλήρως φρούτα και λαχανικά, τα οποία στη συνέχεια θα επεξεργαστείτε ενώ είναι ωμά, στη συσκευή. Αφήστε τα να αποψυχθούν σε θερμοκρασία δωματίου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υψηλότερη ισχύ μικροκυμάτων για να μαγειρέψετε φρούτα και λαχανικά χωρίς να τα αποψύξετε πρώτα. Έτοιμα γεύματα: Μπορείτε να μαγειρέψετε έτοιμα γεύματα στη συσκευή μόνο αν η συσκευασία τους είναι κατάλληλη για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων. Πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή που είναι τυπωμένες πάνω στη συσκευασία (π.χ. αφαίρεση του μεταλλικού καλύμματος και τρύπημα της πλαστικής μεμβράνης). Κατάλληλα μαγειρικά σκεύη και υλικά Μαγειρικά σκεύη / Υλικά Μικροκύματα Ψήσιμο Απόψυξη Ζέσταμα Μαγείρεμα στο γκριλ Πυρίμαχο γυαλί και πορσελάνη (χωρίς μεταλλικά X X X X εξαρτήματα, π.χ. πυρέξ, γυαλί αν θεκτικό στη θερμότητα) Μη πυρίμαχο γυαλί και πορσελάνη 1) X Γυαλί και κεραμικό γυαλί από πυρίμαχο X X X X υλικό / υλικό ανθεκτικό στο ψύχος (π.χ. Arcoflam), ράφι γκριλ Κεραμικό 2), πήλινο 2) X X X -- Ανθεκτικό στη θερμότητα πλαστικό έως X X X C 3) Χαρτόνι, χαρτί X Μεμβράνη X Ζελατίνα μαγειρέματος με σφράγιση κατάλληλη για φούρνους μικροκυμάτων 3) X X X --

25 Μαγειρικά σκεύη / Υλικά Μικροκύματα Ψήσιμο Απόψυξη Ζέσταμα Μαγείρεμα στο γκριλ Μαγειρικά σκεύη ψησίματος από μέταλλο, X π.χ. εμαγιέ, χυτοσίδηρο Φόρμες ψησίματος με επίστρωση μαύρου X βερνικιού ή σιλικόνης 3) Ταψί ψησίματος X Μαγειρικός σκεύος ροδίσματος, π.χ. ταψί -- X X -- ή πιάτο ροδίσματος Έτοιμα φαγητά σε συσκευασίες 3) X X X X 1) Χωρίς επικάλυψη / διακόσμηση από ασήμι, χρυσό, πλατίνα ή μέταλλο 2) Χωρίς τμήματα χαλαζία ή μετάλλου, ή σμάλτα που περιέχουν μέταλλα 3) Πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με τις μέγιστες θερμοκρασίες. X κατάλληλο 6.3 Πίνακας ρύθμισης ισχύος - ακατάλληλο Ρύθμιση ισχύος Ποσοστό ισχύος κατά προσέγγιση Ισχύς P % 800 W P80 80 % 640 W P50 50 % 400 W P30 30 % 240 W P10 10 % 80 W ΕΛΛΗΝΙΚΑ 25 Άλλες λειτουργίες Ρύθμιση ισχύος G Συνδυαστικό μαγείρεμα 6.4 Απόψυξη C 1 C 2 Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 2 λειτουργιών απόψυξης: Απόψυξη με βάση το βάρος Απόψυξη με βάση το χρόνο Απόψυξη με βάση το βάρος και το χρόνο 1. Πιέστε το κουμπί για απόψυξη με βάση το βάρος ή το κουμπί για απόψυξη με βάση το χρόνο. 2. Στρέψτε το διακόπτη ρύθμισης για να επιλέξετε το επιθυμητό βάρος ή χρόνο. Λειτουργία Πλήρης λειτουργία γκριλ 55% μικροκύματα, 45% γκριλ 36% μικροκύματα, 64% γκριλ 3. Πιέστε το κουμπί για επιβεβαίωση και για έναρξη λειτουργίας της συσκευής. Για την απόψυξη με βάση το βάρος, ο χρόνος ρυθμίζεται αυτόματα. Η απόψυξη με βάση το βάρος δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε για τρόφιμα που έχουν μείνει έξω από τον καταψύκτη για περισσότερο από 20 λεπτά ή για κατεψυγμένα έτοιμα φαγητά.

26 26 Για να ενεργοποιήσετε την απόψυξη με βάση το βάρος πρέπει να χρησιμοποιήσετε τρόφιμα με βάρος μεγαλύτερο από 100 g και μικρότερο από 2000 g. Για την απόψυξη τροφίμων με βάρος μικρότερο από 200 g, τοποθετήστε τα στην άκρη του περιστρεφόμενου δίσκου. 6.5 Μαγείρεμα Μπορείτε να μαγειρέψετε φαγητό σε έως και 3 στάδια. Αν το ένα στάδιο είναι η απόψυξη, ρυθμίστε το ως το πρώτο στάδιο. Μαγείρεμα σε πολλά στάδια: 1. Ρυθμίστε τη λειτουργία απόψυξης. 2. Στρέψτε το διακόπτη ρύθμισης για να ρυθμίσετε το χρόνο απόψυξης ή το βάρος του φαγητού. 3. Πιέστε το κουμπί λειτουργιών. 4. Στρέψτε το διακόπτη για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο ισχύος. 5. Πιέστε το κουμπί λειτουργιών για επιβεβαίωση. 6. Στρέψτε το διακόπτη ρύθμισης για να ρυθμίσετε το χρόνο. 7. Πιέστε το κουμπί για επιβεβαίωση και για έναρξη λειτουργίας της συσκευής. Μετά από κάθε στάδιο ακούγεται ένα ηχητικό σήμα. 6.6 Ψήσιμο στο γκριλ ή συνδυαστικό μαγείρεμα 1. Πιέστε το κουμπί λειτουργιών. 2. Στρέψτε το διακόπτη ρύθμισης για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία. 3. Πιέστε το κουμπί λειτουργιών για επιβεβαίωση. 4. Στρέψτε το διακόπτη ρύθμισης για να ρυθμίσετε το χρόνο. 5. Πιέστε το κουμπί για επιβεβαίωση και για έναρξη λειτουργίας της συσκευής. 6.7 Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά Το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά εμποδίζει την ακούσια λειτουργία της συσκευής. Για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά, πιέστε παρατεταμένα το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα. Όταν το κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά είναι ενεργοποιημένο, η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη. 7. ΑΥΤΌΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την ασφάλεια. 7.1 Αυτόματο μαγείρεμα Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Αυτόματου μαγειρέματος για να μαγειρεύετε εύκολα φαγητά. 1. Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε το κουμπί 2. Στρέψτε το διακόπτη ρύθμισης για να επιλέξετε το επιθυμητό μενού. 3. Πιέστε το κουμπί για επιβεβαίωση. 4. Στρέψτε το διακόπτη ρύθμισης για να ρυθμίσετε το βάρος του μενού. 5. Πιέστε το κουμπί για επιβεβαίωση και για έναρξη λειτουργίας της συσκευής. Μενού A1 Ξαναζέσταμα A2 Λαχανικά Βάρος 200 g 400 g 600 g 200 g 300 g 400 g

27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27 Μενού A3 Ψάρι A4 Κρέας A5 Ζυμαρικά A6 Πατάτες A7 Πίτσα A8 Σούπα 7.2 Καθυστέρηση έναρξης Μπορείτε να προγραμματίσετε τη συσκευή για έως και 3 στάδια. 1. Πιέστε το κουμπί λειτουργιών. 2. Στρέψτε το διακόπτη ρύθμισης για να ρυθμίσετε το επίπεδο ισχύος 3. Πιέστε το κουμπί λειτουργιών για επιβεβαίωση. 4. Στρέψτε το διακόπτη ρύθμισης για να ρυθμίσετε το χρόνο μαγειρέματος. 5. Πιέστε το κουμπί για να προγραμματίσετε την έναρξη της συσκευής. Βάρος 250 g 350 g 450 g 250 g 350 g 450 g 50 g (προσθέστε 450 ml νερό) 100 g (προσθέστε 800 ml νερό) 200 g 400 g 600 g 200 g 400 g 200 g 400 g 6. Στρέψτε το διακόπτη ρύθμισης για να εισαγάγετε την ώρα. 7. Πιέστε το κουμπί για επιβεβαίωση. 8. Στρέψτε το διακόπτη ρύθμισης για να εισαγάγετε τα λεπτά. 9. Πιέστε το κουμπί για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις. Η συσκευή τίθεται σε λειτουργία αυτόματα όταν έρθει η ρυθμισμένη ώρα. 8. ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την ασφάλεια.

28 Τοποθέτηση του σετ περιστρεφόμενου δίσκου 1. Τοποθετήστε τον οδηγό με ροδάκια γύρω από τον άξονα του περιστρεφόμενου δίσκου. 2. Τοποθετήστε το γυάλινο δίσκο πάνω στον οδηγό με ροδάκια ΠΡΟΣΟΧΗ Μη μαγειρεύετε φαγητό χωρίς τον περιστρεφόμενο δίσκο. Χρησιμοποιείτε μόνο το σετ περιστρεφόμενου δίσκου που παρέχεται με τη συσκευή. Ποτέ μη μαγειρεύετε φαγητό απευθείας πάνω στο γυάλινο δίσκο. 8.2 Τοποθέτηση της σχάρας γκριλ Τοποθετήστε τη σχάρα γκριλ στον περιστρεφόμενο δίσκο. 9. ΧΡΉΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ 9.1 Συμβουλές για το φούρνο μικροκυμάτων Πρόβλημα Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την ποσότητα φαγητού που ετοιμάζετε. Το φαγητό στέγνωσε πολύ. Το φαγητό δεν έχει αποψυχθεί, ζεσταθεί ή μαγειρευτεί μετά από τη λήξη του χρόνου. Μετά τη λήψη του χρόνου μαγειρέματος, το φαγητό είναι πολύ ζεστό στην άκρη αλλά δεν είναι έτοιμο στη μέση. Αντιμετώπιση Αναζητήστε ένα παρόμοιο φαγητό. Αυξήστε ή μειώστε τη διάρκεια του χρόνου μαγειρέματος σύμφωνα με τον παρακάτω κανόνα: Διπλή ποσότητα = σχεδόν διπλάσιος χρόνος, Μισή ποσότητα = μισός χρόνος Ρυθμίστε μικρότερο χρόνο μαγειρέματος ή επιλέξτε μια χαμηλότερη ισχύ μικροκυμάτων. Ρυθμίστε μεγαλύτερο χρόνο μαγειρέματος ή επιλέξτε μια πιο υψηλή ισχύ μικροκυμάτων. Επισημαίνεται ότι τα μεγάλα πιάτα απαιτούν περισσότερο χρόνο. Την επόμενη φορά, ρυθμίστε χαμηλότερη ισχύ και περισσότερο χρόνο. Ανακατεύετε τα υγρά στο ενδιάμεσο, π.χ. τις σούπες.

29 Για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα για το ρύζι, χρησιμοποιήστε ένα επίπεδο, φαρδύ πιάτο. 9.2 Απόψυξη Αποψύχετε πάντα το κρέας για ψητό με την παχιά πλευρά προς τα κάτω. Μην αποψύχετε το κρέας ενώ είναι καλυμμένο καθώς μπορεί να μαγειρευτεί αντί να αποψυχθεί. Αποψύχετε πάντα τα ολόκληρα πουλερικά με το στήθος προς τα κάτω. 9.3 Μαγείρεμα Αφαιρείτε πάντα τα κρύα κρέατα και πουλερικά από το ψυγείο τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από το μαγείρεμα. Αφήστε καλυμμένα τα κρέατα, πουλερικά, ψάρια και λαχανικά μετά το μαγείρεμα. Αλείψτε το ψάρι με λίγο λάδι ή λιωμένο βούτυρο. Προσθέστε ml κρύο νερό για κάθε 250 g λαχανικών. Κόψτε τα φρέσκα λαχανικά σε κομμάτια ίδιου μεγέθους πριν από το μαγείρεμα. Μαγειρεύετε όλα τα λαχανικά με κλειστό καπάκι. 9.5 Ψήσιμο στο γκριλ Ψήσιμο φαγητών σε φέτες στο κέντρο της σχάρας γκριλ. Γυρίστε το φαγητό στο μέσο του καθορισμένου χρόνου και συνεχίστε το ψήσιμο. 9.6 Συνδυαστικό μαγείρεμα ΕΛΛΗΝΙΚΑ 29 Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία συνδυαστικού μαγειρέματος για να διατηρήσετε τραγανά ορισμένα φαγητά. Μόλις περάσει ο μισός χρόνος μαγειρέματος, γυρίστε τα φαγητά και συνεχίστε. Υπάρχουν 2 λειτουργίες για συνδυαστικό μαγείρεμα. Η κάθε λειτουργία συνδυάζει τις λειτουργίες των μικροκυμάτων και του γκριλ σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και επίπεδα ισχύος. 9.4 Ξαναζέσταμα Όταν ξαναζεσταίνετε συσκευασμένα έτοιμα γεύματα, ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία. 10. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την ασφάλεια. Σημειώσεις για τον καθαρισμό: Καθαρίστε την πρόσοψη της συσκευής με ένα μαλακό πανί, ζεστό νερό και κάποιο καθαριστικό. Για να καθαρίσετε τις μεταλλικές επιφάνειες, χρησιμοποιήστε ένα κοινό καθαριστικό. Καθαρίζετε το εσωτερικό της συσκευής μετά από κάθε χρήση. Έτσι, τα υπολείμματα αφαιρούνται πιο εύκολα και δεν καίγονται. Οι σκληροί λεκέδες αφαιρούνται με ειδικό καθαριστικό. Καθαρίζετε όλα τα εξαρτήματα τακτικά και αφήνετέ τα να στεγνώσουν. Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό πανί, χλιαρό νερό και κάποιο καθαριστικό. Για να μαλακώσετε κατάλοιπα που αφαιρούνται δύσκολα, βράστε ένα ποτήρι με νερό στο φούρνο μικροκυμάτων σε πλήρη ισχύ για 2 με 3 λεπτά. Για να αφαιρέσετε οσμές, αναμίξτε σε ένα ποτήρι 2 κουταλάκια χυμό λεμονιού και βράστε στο φούρνο μικροκυμάτων σε πλήρη ισχύ για 5 λεπτά.

30 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ανατρέξτε στα κεφάλαια σχετικά με την ασφάλεια. Πρόβλημα Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση Η συσκευή δεν λειτουργεί. Η συσκευή δεν λειτουργεί. Η συσκευή δεν λειτουργεί. Η συσκευή δεν λειτουργεί. Ο λαμπτήρας δεν λειτουργεί. Υπάρχουν σπινθήρες στο εσωτερικό. Υπάρχουν σπινθήρες στο εσωτερικό. Το σετ περιστρεφόμενου δίσκου κάνει ένα θόρυβο γρατζουνίσματος ή τριξίματος. Η συσκευή σταμάτησε να λειτουργεί χωρίς εμφανή λόγο. Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Έχει καεί η ασφάλεια στον πίνακα ασφαλειών. Δεν έχει κλείσει καλά η πόρτα. Ο λαμπτήρας είναι ελαττωματικός. Υπάρχουν μεταλλικά πιάτα ή πιάτα με μεταλλική διακόσμηση. Υπάρχουν μεταλλικές σούβλες ή αλουμινόχαρτο που ακουμπούν τα εσωτερικά τοιχώματα. Υπάρχει ένα αντικείμενο ή βρωμιά κάτω από το γυάλινο δίσκο. Υπάρχει δυσλειτουργία. Εάν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα μόνοι σας, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό μας ή το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Συνδέστε τη συσκευή στην ηλεκτρική παροχή. Ελέγξτε την ασφάλεια. Εάν η ασφάλεια καίγεται περισσότερες από μία φορές, επικοινωνήστε με επαγγελματία ηλεκτρολόγο. Βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζει κάτι την πόρτα. Ο λαμπτήρας θα πρέπει να αντικατασταθεί. Αφαιρέστε το πιάτο από τη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι οι σούβλες και το αλουμινόχαρτο δεν ακουμπούν τα εσωτερικά τοιχώματα. Καθαρίστε την περιοχή κάτω από το γυάλινο δίσκο. Αν η κατάσταση επαναληφθεί, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Τα απαραίτητα στοιχεία για το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών βρίσκονται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής. Σας συνιστούμε να σημειώσετε τα σχετικά στοιχεία εδώ: Μοντέλο (MOD.)... Κωδικός προϊόντος (PNC)... Αριθμός σειράς (S.N.) ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Μη φράζετε τα ανοίγματα αερισμού. Διαφορετικά, η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί. ΠΡΟΣΟΧΗ Μη συνδέετε τη συσκευή σε προσαρμογείς ή καλώδια επέκτασης. Μπορεί να προκληθεί υπερφόρτωση και κίνδυνος πυρκαγιάς.

31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 31 Η συσκευή προορίζεται μόνο για χρήση πάνω σε πάγκο κουζίνας. Πρέπει να τοποθετείται σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. Τοποθετείτε τη συσκευή μακριά από ατμό, θερμό αέρα και πιτσιλίσματα νερού. Αν μεταφέρετε τη συσκευή σε κρύο καιρό, μην την ενεργοποιήσετε αμέσως μετά από την εγκατάσταση. Αφήστε την να κάτσει σε θερμοκρασία δωματίου και να απορροφήσει τη θερμότητα. ΠΡΟΣΟΧΗ Το ελάχιστο ύψος εγκατάστασης είναι 85 cm. C A B 12.1 Ηλεκτρική εγκατάσταση ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από κατάλληλα καταρτισμένο άτομο. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν βλάβες σε περίπτωση μη τήρησης των προφυλάξεων ασφαλείας του κεφαλαίου «Πληροφορίες ασφαλείας». Ελάχιστες αποστάσεις Διάσταση mm Α 150 B 150 C 150 Η συσκευή παρέχεται με καλώδιο ρεύματος και φις τροφοδοσίας. 13. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ Ανακυκλώστε τα υλικά που φέρουν το σύμβολο. Τοποθετήστε τα υλικά συσκευασίας σε κατάλληλα δοχεία για ανακύκλωση. Συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας ανακυκλώνοντας τις άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μην απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα συσκευές που φέρουν το σύμβολο. Επιστρέψτε το προϊόν στην τοπική σας μονάδα ανακύκλωσης ή επικοινωνήστε με τη δημοτική αρχή.

32 32 TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK TERMÉKLEÍRÁS AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT KEZELŐPANEL NAPI HASZNÁLAT AUTOMATIKUS PROGRAMOK TARTOZÉKOK HASZNÁLATA HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS HIBAELHÁRÍTÁS ÜZEMBE HELYEZÉS GONDOLUNK ÖNRE Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett, mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája. Köszöntjük az Electrolux világában. Látogassa meg a weboldalunkat: Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk: További előnyökért regisztrálja készülékét: Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez: VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk. Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok. Ezek az információk az adattáblán olvashatók. Típus, Termékszám, Sorozatszám. Figyelmeztetés - Biztonsági információk Általános információk és tanácsok Környezetvédelmi információk A változtatások jogát fenntartjuk.

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες

Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Φούρνος με 3 εστίες Model No.: THEO51203 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση της ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Mdel : THEO47893 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L Model: THEO48043 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε τα

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρικό Φουρνάκι με εστίες Model No.: R-2128

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρικό Φουρνάκι με εστίες Model No.: R-2128 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι με εστίες Model No.: R-2128 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 34

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 34 GR GRÄNSLÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 34 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 7 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 10 Πριν από την πρώτη χρήση 11 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 37

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 37 GR KULINARISK NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 37 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 7 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 10 Πίνακας χειριστηρίων 11 Πριν από την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΦΟΥΡΝΑΚΙ SUPER NEW 1505 3505 4005 4505 SUPER NEW MIDI OVEN 1505 3505 4005 4505 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

ESF5511LOX ESF5511LOW ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 21 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 41

ESF5511LOX ESF5511LOW ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 21 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 41 ESF5511LOX ESF5511LOW ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 21 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 41 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSINFO... 3 2. OHUTUSJUHISED...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100

ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100 ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100 Μέρη και εξαρτήματα Μέρη της συσκευής Πίνακας ελέγχου Γυάλινο καπάκι Χαμηλή σχάρα Για μαγείρεμα, άχνισμα και ψήσιμο (για ογκώδη τρόφιμα) Ψηλήσχάρα Γιαgrill, φρυγάνισμα και ξερό ψήσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-2148

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-2148 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι με εστίες Model No.: R-2148 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως

Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσεως HKΧ-740 "Teka" ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗKΧ-740 1. Πλήκτρο πρόσβασης στα προγράμματα μαγειρέματος 3. Πλήκτρο επιλογής θερμοκρασίας 2. Ηλεκτρονικό ρολόι 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ Απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 34

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 34 GR MIRAKULÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 37

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 37 GR GRÄNSLÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

50mm. 1x A B. a b c. 4 b

50mm. 1x A B. a b c. 4 b 50mm 4x x A B x C x D 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 B D 5 A B 3 45 o 3 4 45 o 3 5 6 ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες για την ασφάλεια πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Κρατήστε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ: Diplomat DPL CS-H2014T, CS-H20A9, CS 3101 C, CS 3102 C ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεχτικά πριν κάνετε χρήση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η τάση

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση BLENDER Οδηγίες χρήσης Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση Σημαντικές οδηγίες προφύλαξης Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Pesumasin Πλυντήριο ρούχων Mosógép Veļas mašīna

Pesumasin Πλυντήριο ρούχων Mosógép Veļas mašīna ET Kasutusjuhend 2 EL Οδηγίες Χρήσης 17 HU Használati útmutató 34 LV Lietošanas instrukcija 50 Pesumasin Πλυντήριο ρούχων Mosógép Veļas mašīna ZWG 6120K Sisukord Ohutusinfo _ 2 Ohutusjuhised _ 3 Jäätmekäitlus

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso

ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso ENGLISH Instructions for use Page 4 ESPAÑOL Instrucciones de uso Página 8 PORTUGUÊS Instruções de utilização Página 12 ITALIANO Istruzioni per l uso Pagina 16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες χρήσης Σελίδα 20 3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης HS 630. www.teka.com

Οδηγίες Χρήσης HS 630. www.teka.com Οδηγίες Χρήσης HS 630 www.teka.com HS 630 1. Πίνακας χειρισμού 2. Λάστιχο φούρνου 3. Αντίσταση Γκριλ 4. Επιχρωμιωμένα Πλευρικά Στηρίγματα Ταψιών 5. Σχάρα Ψησίματος 6. Ταψί ψησίματος 7. Μεντεσές 8. Πόρτα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

AMW 450 AMW 460 AMW 461

AMW 450 AMW 460 AMW 461 Οδηγίες χρήσης AMW 450 AMW 460 AMW 461 www.whirlpool.com 1 ΠΡΙΝ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Ελέγξτε αν η ηλεκτρική τάση που προβλέπεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων ανταποκρίνεται στην ηλεκτρική τάση του

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στο μαγείρεμα λόγω πιθανής μείωσης τάσεως στην περιοχή σας, τότε συνίσταται να προσαρμόσετε το θερμοστάτη του φούρνου σε υψηλότερη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533 Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533-1 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. 1. Αυτό το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι Model:R-200 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση. και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΙΞΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: HM888 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη.

Μην αφαιρείτε την προστατευτική µεµβράνη από το εσωτερικό της πόρτας (εάν υπάρχει), καθώς αυτό καθιστά τον καθαρισµό της συσκευής ευκολότερη. τη συσκευή µετά την προθέρµανση. Μην ζεσταίνετε αδιάλυτο αλκοόλ. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη αν τα τρόφιµα που ζεσταίνονται/µαγειρεύονται βρίσκονται σε συσκευασίες µιας χρήσης από πλαστικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ MO-207MA Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ MO-207MA Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ MO-207MA Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν την εγκατάσταση και χρήση του φούρνου μικροκυμάτων, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Κρατήστε τις για μελλοντική χρήση. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία των τροφίμων ΨΗΣΙΜΟ

Προετοιμασία των τροφίμων ΨΗΣΙΜΟ EL ΨΗΣΙΜΟ Μη θέτετε ποτέ τη συσκευή σε λειτουργία ενώ είναι άδεια. Μην υπερφορτώνετε το δίσκο, τηρείτε τις συνιστώμενες ποσότητες. Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για κλασικό τηγάνισμα (μη γεμίζετε το

Διαβάστε περισσότερα

Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. Ηλεκτρικός φούρνος με 3 εστίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. Ηλεκτρικός φούρνος με 3 εστίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. Ηλεκτρικός φούρνος με 3 εστίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο:EO 9729 Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της κουζίνας. Για τη σωστή λειτουργία του προϊόντος και για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 39

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 39 GR KULINARISK NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

Φούρνος Μικροκυμάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: MW 950

Φούρνος Μικροκυμάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: MW 950 Φούρνος Μικροκυμάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: MW 950 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως πριν χρησιμοποιήσετε το φούρνο μικροκυμάτων σας και ακολουθείστε τις πιστά. Ανακολουθήσετεαυτέςτιςοδηγίες, οφούρνοςσαςθα

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 33

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 33 GR MIRAKULÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 33 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 10 Πριν από την πρώτη χρήση 11 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-832 Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προιόντος. Η κάθε συσκευή έχει

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Οριζόντιος καταψύκτης ZFC25401WA

Οδηγίες Χρήσης. Οριζόντιος καταψύκτης ZFC25401WA EL Οδηγίες Χρήσης Οριζόντιος καταψύκτης ZFC25401WA Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 2 Οδηγίες για την ασφάλεια 3 Λειτουργία 5 Πριν από την πρώτη χρήση 6 Καθημερινή χρήση 6 Υποδείξεις και συμβουλές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 36

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 36 GR KULINARISK NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 36 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πίνακας χειριστηρίων 10 Πριν από την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως MWE 225 FI.

Οδηγίες Χρήσεως MWE 225 FI. Οδηγίες Χρήσεως EL MWE 225 FI www.teka.com Περιεχόμενα Προφυλάξεις για την αποφυγή πιθανής έκθεσης σε υπερβολική ενέργεια μικροκυμάτων... 3 Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια... 4 Οδηγίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή.

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Αποχυμωτής R-434 Rohnson Οδηγίες χρήσης Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Περιγραφή Συσκευής 1. Πιεστήρας 2.Διαφανές κάλυμμα 3. Φίλτρο αποχύμωσης 4. Βάση φίλτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων οδηγίες κεραμικού μπολ Πίνακας περιεχομένων Ασφάλεια του κεραμικού μπολ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 5 χρήση του Κεραμικού μπολ Τοποθέτηση του κεραμικού μπολ... 6 Αφαίρεση του κεραμικού μπολ... 7 Συμβουλές

Διαβάστε περισσότερα

preciz.hu Külmik-sügavkülmuti Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Ledusskapis ar saldētavu Šaldytuvas-šaldiklis ZRB36101WA ZRB36101XA

preciz.hu Külmik-sügavkülmuti Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Ledusskapis ar saldētavu Šaldytuvas-šaldiklis ZRB36101WA ZRB36101XA ET EL HU LV LT Kasutusjuhend 2 Οδηγίες Χρήσης 13 Használati útmutató 26 Lietošanas instrukcija 38 Naudojimo instrukcija 50 Külmik-sügavkülmuti Ψυγειοκαταψύκτης Hűtő - fagyasztó Ledusskapis ar saldētavu

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullaným Kýlavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας

Οδηγός Υγείας και ασφάλειας Οδηγός Υγείας και ασφάλειας EL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγός υγείας και ασφάλειας 3 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ EL ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΕ Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως MWS 20 BIS

Οδηγίες Χρήσεως MWS 20 BIS Οδηγίες Χρήσεως EL MWS 20 BIS 1831268 Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια... 3 Περιγραφή της συσκευής... 7 Βασικές ρυθμίσεις... 9 Βασικές Λειτουργίες... 10 Ειδικές Λειτουργίες... 14

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR DH2 SERIES REV.02

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR DH2 SERIES REV.02 Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullanım Kılavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760 Οδηγίες Χρήσης I. Επισκόπηση Προϊόντος: 1. Έξυπνο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, με επιλογή ανάμεσα σε 70, 80, 90, και 100. Τάση: 220-240V, Συχνότητα: 50Hz, Ισχύς:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Για την καλύτερη λειτουργία της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Folio Folio Visio Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Folio Folio Visio Min. 15cm min 15cm min. 60cm min. 50cm min 15cm 1 220mm 2 3 4 5 6 342mm :6mm / L:35mm 7 1. Για την ασφάλεια σας Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-1719

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-1719 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-1719 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης της συσκευής προτού εγκαταστήσετε και λειτουργήσετε το φούρνο μικροκυμάτων. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Οι οδηγίες αυτές είναι διαθέσιμες και στο δικτυακό τόπο: www.whirlpool.eu Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 38

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 38 GR KULINARISK NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 38 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 10 Πίνακας χειριστηρίων 11 Πριν από την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HOBBY MW 970

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HOBBY MW 970 Φούρνος Μικροκυμάτων ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HOBBY MW 970 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το φούρνο μικροκυμάτων σας και ακολουθείστε τις πιστά. Αν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 39

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 39 GR KULINARISK NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 39 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πίνακας χειριστηρίων 10 Πριν από την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας και Εγκατάστασης

Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας και Εγκατάστασης Οδηγός Υγείας και Ασφάλειας και Εγκατάστασης ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγός υγείας και ασφάλειας 3 Οδηγός εγκατάστασης 6 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΕ Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσεως και συμβουλές

Οδηγίες χρήσεως και συμβουλές Οδηγίες χρήσεως και συμβουλές Πριν από την πρώτη χρήση Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, τυχόν ετικέτες και αυτοκόλλητα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένα σκεύη μαγειρικής αποστέλλονται με προστατευτικό πλαστικό, ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης HKL-840. www.teka.com

Οδηγίες Χρήσης HKL-840. www.teka.com Οδηγίες Χρήσης HKL-840 www.teka.com ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων της χωρίς προειδοποίηση. Η Teka δεν ευθύνεται για τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

EEA4233POX EOA3430AOX...

EEA4233POX EOA3430AOX... EEA4233POX EOA3430AOX...... EL ΦΟΎΡΝΟΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 www.electrolux.com ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ...................................................... 3 2. ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ............................................................

Διαβάστε περισσότερα

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 3120 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B C D E F 1 2 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

AMW 490 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΑΡΞΗ

AMW 490 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΑΡΞΗ AMW 490 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΝΑΡΞΗ INSTALLATION, DΙMARRAGE RAPIDE AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG INSTALACIÓN, GUÍA DE INICIO RÁPIDO INSTALAΗΓO, GUIA

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 319252GR.fm Page 53 Wednesday, September 3, 28 5:17 PM ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, τη χρήση και τη συντήρηση της νέας μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά Κίνα Baumarkt KIG GmbH Wandsbeker Zollstraße 91 D-22041 Hamburg

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Ηλεκτρικό μαγειρικό πλατώ Ηλεκτρικό μαγειρικό πλατώ Αγαπητέ πελάτη! Το ηλεκτρικό μαγειρικό πλατώ προορίζεται για οικιακή χρήση. Τα υλικά που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 35

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 35 GR MIRAKULÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

Πρέπει να υπάρχει επίβλεψη των παιδιών ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. S71391NFD W71390NFD Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) περιορισμένης σωματικής, αισθητικής ή νοητικής ικανότητας, στερούμενα της κατάλληλης εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως MWS 22 EGL MWS 22 EGR. 1730200-a

Οδηγίες Χρήσεως MWS 22 EGL MWS 22 EGR. 1730200-a Οδηγίες Χρήσεως EL MWS 22 EGL MWS 22 EGR 1730200-a Περιεχόμενα EL Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια... 3 Οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια... 6 Τα πλεονεκτήματα των μικροκυμάτων... 7 Περιγραφή της συσκευής...

Διαβάστε περισσότερα

KETTLE WK 7280 WK 7280 W ΕΛΛΗΝΙΚΑ

KETTLE WK 7280 WK 7280 W ΕΛΛΗΝΙΚΑ KETTLE WK 7280 WK 7280 W ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL B C A D E F G L H K J I 2 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542 ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - 1 - Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 Διακόπτης λειτουργίας ΟN/O/αντίστροφης κίνησης 8 Στρόφιγγα 2

Διαβάστε περισσότερα

STAINLESS STEEL TOASTER

STAINLESS STEEL TOASTER STAINLESS STEEL TOASTER TA5260 ΕΛΛΗΝΙΚΑ A B I C D E F H G 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα