σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών."

Transcript

1 Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Το σημερινό γεγονός αντιπροσωπεύει την υλοποίηση μιας από τις ιδέες που υποστήριξε με ιδιαίτερη θέρμη η ίδια η Υπουργός Εξωτερικών, η οποία, παρά την δεδηλωμένη επιθυμία της να χαιρετίσει την έναρξη των εργασιών, εμποδίστηκε ατυχώς από άλλες υποχρεώσεις. Θα ήθελα τώρα να αναπτύξω εν συντομία τους λόγους για τους οποίους θεωρούμε ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες διευκολύνουν τη συνδυαστική επιδίωξη εθνικών και διεθνών, ιδιωτικών και δημόσιων στόχων. Στην αφετηρία της συλλογιστικής μας βρίσκονται 4 θεμελιώδεις στόχοι. Πρόκειται για προτεραιότητες τις οποίες υιοθετεί η Ελληνική Δημοκρατία σε συνέχεια της στόχευσης της διεθνούς κοινότητας. Πρόκειται για τη μείωση της παγκόσμιας φτώχειας, τη διαφύλαξη της ειρήνης και της ανθρώπινης ασφάλειας, την προστασία του περιβάλλοντος και την απόδοση έμφασης στην οικονομική μεγέθυνση και στην ανθρώπινη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο της επιδίωξης των εν λόγω αναπτυξιακών στόχων, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν παράμετροι όπως: 1

2 οι επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στις αναδυόμενες αγορές του κόσμου, η συμβολή των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη και η επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα, η προσήλωση στη δημιουργία νέων θέσεων αξιοπρεπούς εργασίας στις αναπτυσσόμενες περιφέρειες και στην αρχή της συγκρότησης ενός πλαισίου εντός του οποίου οι λαοί των αναπτυσσομένων χωρών θα μπορέσουν «να πάρουν τη μοίρα τους στα χέρια τους», ο μετασχηματισμός της μεταφερόμενης τεχνογνωσίας, των μεταφερόμενων καλών πρακτικών και των δημιουργούμενων θέσεων εργασίας σε πραγματική οικονομική μεγέθυνση και σε αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου της οικονομικής διακυβέρνησης. Στο ίδιο πλαίσιο, τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία συνηγορούν υπέρ της πεποίθησης ότι οι στόχοι της χιλιετηρίδας είναι δυνατό να επιτευχθούν, υπό την προϋπόθεση ότι οι δωρήτριες χώρες και οι χώρες-εταίροι θα ανοίξουν το βηματισμό τους, συνεργαζόμενες υπό την αιγίδα διεθνών οργανισμών αλλά και στο επίπεδο της διεθνούς κοινωνίας των πολιτών. Φίλες και Φίλοι, οι αναπτυσσόμενες και υπό μετάβαση οικονομίες αντιπροσωπεύουν για εμάς «αγορές του μέλλοντος». Εκεί, οι ιδιωτικές επενδύσεις έχουν ευεργετικά αποτελέσματα: δημιουργούν θέσεις εργασίας, αυξάνουν το εισόδημα του τοπικού πληθυσμού και μεταφέρουν πολύτιμη τεχνογνωσία. 2

3 Αυτό ισχύει και στην περίπτωση των κρατών της Ανατολικής Ευρώπης και της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών. Συγχρόνως, οι προβλέψεις σχετικά με τους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης των εν λόγω κρατών αφήνουν μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας και είναι δυνατό να ερμηνευθούν ως κυοφορούμενες επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες. Εκκινώντας λοιπόν από την παραδοχή ότι τόσο οι χώρες υποδοχής όσο και οι ιδιώτες επενδυτές έχουν μόνο να κερδίσουν από την υλοποίηση projects με αναπτυξιακό προσανατολισμό, θεωρούμε ότι η προσοχή όλων μας είναι ανάγκη να επικεντρωθεί στον πολλαπλασιασμό της προστιθέμενης αξίας που προκύπτει από αυτή τη δραστηριότητα και στη διαμόρφωση περιβάλλοντος ευνοϊκού για μια ανάπτυξη βιώσιμη και όχι ευκαιριακή και άναρχη. Με άλλα λόγια, χρειάζεται να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι συνέργειες που δημιουργούνται από τη σύζευξη δράσεων αναπτυξιακής συνεργασίας και ιδιωτικών επενδύσεων, χρειάζεται να γίνει φιλικότερο το περιβάλλον των χωρών υποδοχής για τη δραστηριοποίηση του ιδιωτικού τομέα και χρειάζεται να ενισχυθεί ο ίδιος ο ιδιωτικός τομέας των χωρών υποδοχής. 3

4 Οι συνέργειες αυτές μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα το άνοιγμα των αναπτυσσόμενων και υπό μετάβαση χωρών στον κόσμο. Αυτό μεταφράζεται σε νέες αγορές. Έχει όμως εξίσου μεγάλη σημασία η διασύνδεση των θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων με ποιοτικά αντικρίσματα στην ίδια την κοινωνία των χωρών υποδοχής. Θα ήταν λαθεμένη η υποβάθμιση συνιστωσών όπως η προώθηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, η ορθή διαχείριση των υδάτων και άλλων φυσικών πόρων, η ανάπτυξη της υπαίθρου, η αναβάθμιση της ποιότητας της παραγωγής, η εμπέδωση των αρχών των δίκαιων εμπορικών συναλλαγών και η προώθηση της ισότητας των φύλων. Και βέβαια, το σκεπτικό που θέλει τις ιδιωτικές επενδύσεις να υποστηρίζουν την ανάπτυξη καθίσταται κενό γράμμα στην περίπτωση που δε συνοδεύεται από πρωτοβουλίες που φέρνουν χειροπιαστά αποτελέσματα σε τομείς κρίσιμους, όπως η χρηστή διακυβέρνηση και η καταπολέμηση της διαφθοράς. Κυρίες και Κύριοι, η Ελλάδα έχει λόγο, σχέδιο και προτεραιότητες στο πεδίο που εξετάζουμε. Η χώρα μας, μέλος της Ε.Ε. πολύ πριν τη διεύρυνση της Ένωσης στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, διατηρεί σημαντικές εταιρικές σχέσεις 4

5 με άλλα κράτη, με ΜΚΟ και με διεθνείς οργανισμούς. Η Ελλάδα έχει λόγο στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων σε περιοχές ξεχωριστού ενδιαφέροντος. Και μπορεί να έχει μια εξόχως θετική συμβολή σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η προστασία του περιβάλλοντος και η καταπολέμηση της φτώχειας. Σε αυτή τη συμβολή, καθοριστικός είναι ο ρόλος που καλούνται να διαδραματίσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις. Και τούτο διότι η στόχευση αυτή συνάδει με την ανάγκη τόνωσης της εξωστρέφειας της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Τι καλύτερο θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς από τη διαμόρφωση ενός σταθερού και φιλόξενου περιβάλλοντος για τη δραστηριοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες θα έχουν εκ των πραγμάτων και ένα σημαντικό προβάδισμα; Βλέπετε λοιπόν ότι η εταιρική σχέση με το UNDP ισοδυναμεί με κάτι περισσότερο από τη χρηματοοικονομική δέσμευση έναντι μιας λήπτριας χώρας. Πραγματοποιώντας επενδύσεις σε τομείς όπως οι υποδομές, η αγροτική παραγωγή και η ενέργεια, η Ελλάδα δεν βοηθά απλά τις λήπτριες χώρες να αναπτύξουν αναξιοποίητες, κρυμμένες ή παραμελημένες πτυχές του αναπτυξιακού τους οπλοστασίου. Στην πραγματικότητα οι ελληνικές επενδύσεις στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Κοινοπολιτείας δημιουργούν και ανοίγουν νέες αγορές για τα ελληνικά 5

6 προϊόντα και τις ελληνικές υπηρεσίες, καθιστώντας τις επιχειρήσεις μας ανταγωνιστικότερες εκτός συνόρων. Φίλες και Φίλοι, επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να εξηγήσω πώς μπορεί η Ειδική Γραμματεία Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων να υπηρετήσει το στόχο της ενίσχυσης της εξωστρέφειας των ΜΜΕ. Η Ειδική Γραμματεία δημιουργήθηκε το καλοκαίρι του 2007 με τη φιλοδοξία να ανταποκριθεί σε δύο βασικές ανάγκες: Η πρώτη ανάγκη αφορά μια εσωτερική οργανωτική διάσταση, την αναβάθμιση της παραγωγικότητας του Υπουργείου Εξωτερικών. Η δεύτερη ανάγκη, που είναι και σχετική με το συνέδριο, έχει να κάνει με τη διασύνδεση των ελληνικών επιχειρήσεων και ΜΚΟ με τις επιχειρηματικές και χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προκύπτουν στο πλαίσιο της υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων σε χώρες εκτός ΕΕ. Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από πολυμερείς οργανισμούς όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 6

7 ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκτιμούμε ότι, μέσω μιας ολοκληρωμένης και συστηματικής προσέγγισης, με σωστό προσανατολισμό και υπεύθυνη καθοδήγηση, οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να διεκδικήσουν μερίδιο αυτής της αγοράς, να διευρύνουν τον κύκλο εργασιών τους και να αναβαθμιστούν σε επίπεδο διεθνούς αναγνωρισιμότητας. Για το λόγο αυτό, δημιουργήσαμε και λειτουργούμε αφενός μεν ένα Γραφείο Υποστήριξης Διεθνών Προγραμμάτων για επιχειρήσεις και ΜΚΟ, αφετέρου δε μια διαδικτυακή Πύλη Διεθνών Χρηματοδοτήσεων (www.aidfundung.mfa.gr). Το Γραφείο Υποστήριξης παρέχει στις ελληνικές επιχειρήσεις υποστηρικτικές υπηρεσίες σε όλα τα στάδια των διαδικασιών πρόσκλησης υποβολής προσφορών των πολυμερών χρηματοδοτικών οργανισμών. Η διαδραστική Πύλη Διεθνών Χρηματοδοτήσεων καθιστά και αυτή δυνατή την πρόσβαση των ενδιαφερομένων σε μια σειρά από ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης. Τέτοιες υπηρεσίες είναι για παράδειγμα: 7

8 Η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με επικείμενες και τρέχουσες χρηματοδοτικές ευκαιρίες, με τη βοήθεια μιας εξειδικευμένης μηχανής αναζήτησης. Η δυνατότητα πρόσβασης σε ενδιαφέροντα νέα και ανακοινώσεις των πολυμερών χρηματοδοτικών οργανισμών. Η πρόσβαση σε οδηγούς που επεξηγούν τις διαγωνιστικές διαδικασίες φορέων όπως η Ε.Ε., ο ΟΗΕ και η Παγκόσμια Τράπεζα. Εξίσου σημαντικός με τους πυλώνες του προσανατολισμού και της καθοδήγησης είναι ο πυλώνας της δικτύωσης με εταίρους από άλλες χώρες. Η παράμετρος αυτή καθίσταται ιδιαίτερα κρίσιμη όταν κατατίθενται προτάσεις για τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων σε τρίτες χώρες. Για το λόγο αυτό προετοιμάζουμε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα διευκολύνει τη σύζευξη ελληνικών επιχειρήσεων με δυνητικούς εταίρους από το εξωτερικό. Στην ίδια λογική εντάσσεται το σκεπτικό της διοργάνωσης face-to-face συναντήσεων, που φέρνουν στο ίδιο τραπέζι brokers διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών και ελληνικές επιχειρήσεις, αρχής γενομένης από τη σημερινή περίσταση. 8

9 Κυρίες και Κύριοι, Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω την ελπίδα το σημερινό φόρουμ να πετύχει το στόχο του. Να αναδείξει δηλαδή τη σημασία του πολλαπλασιασμού των θετικών επιπτώσεων της ιδιωτικής επιχειρηματικής και επενδυτικής δραστηριότητας στην οικονομική μεγέθυνση αλλά και κυρίως στην ποιοτική ανάπτυξη των κρατών-εταίρων. Θυμίζω ότι το Γραφείο Υποστήριξης και η Πύλη Διεθνών Χρηματοδοτήσεων είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση, εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες μου στους διακεκριμένους εισηγητές και σε όλους τους συμμετέχοντες και εύχομαι το συνέδριο να είναι εποικοδομητικό και διαφωτιστικό. Σας ευχαριστώ 9

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2 0 1 4 ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΤΑΜΕΙΑ ΕΔΕ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ++ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ++ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (ΠΑΝ)++ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Eυρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Επιμέλεια έκδοσης: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ΕΒΕΑ Δημοσιογραφική επιμέλεια: Μαρίνα Κουρμπέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Λ. Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ SUSTAINABLE GREECE 2020 ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΜΙΛΙΑ Λ. Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ SUSTAINABLE GREECE 2020 ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΙΑ Λ. Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ SUSTAINABLE GREECE 2020 ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 28.05.2015 Κύριε Πρόεδρε του QualityNet Foundation, Κυρίες και Κύριοι, Είναι με μεγάλη χαρά που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΣΒΘΚΕ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4, 38221 ΒΟΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές του Πέτρου Λινάρδου Ρυλμόν 1. Εισαγωγή Θυμόμαστε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας ως όραμα μιας ευρωπαϊκής οικονομίας βασισμένης στη

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό

EL 1 EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2010 COM(2010) 639 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, ΑΘΗΝΑ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ του Χρήστου Πολυζωγόπουλου, Προέδρου της Οικονομικής και

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκο Κοινωνικο Ταμειο 2007-2013: Ενα Εγχειριδιο Για Συνδικαλιστικεσ Οργανωσει

Το Ευρωπαϊκο Κοινωνικο Ταμειο 2007-2013: Ενα Εγχειριδιο Για Συνδικαλιστικεσ Οργανωσει ETUI-REHS European Trade Union Institute RESEARCH EDUCATION HEALTH & SAFETY Το Ευρωπαϊκο Κοινωνικο Ταμειο 2007-2013: Ενα Εγχειριδιο Για Συνδικαλιστικεσ Οργανωσει European Trade Union Confederation (ETUC)

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων. Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ιονίων Νήσων Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιεχόµενα 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΟΨΗ Ι ΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Γι' αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρος: το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 θα δίνει έμφαση πρωτίστως στην επιχειρηματικότητα.

Γι' αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρος: το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 θα δίνει έμφαση πρωτίστως στην επιχειρηματικότητα. Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη στην ημερίδα διαβούλευσης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία («ΕΠΑνΕΚ-κίνηση»)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ! ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Θέσεις της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) για την αντιμετώπιση της Οικονομικής Κρίσης και για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Βασιλική Δημητρακοπούλου 1, Φώτιος Δρουγκελίδης 2, Ιωάννα Κουτσοβασίλη 3, Δωροθέα Λούκρη 4, Δανάη Παπαχρονοπούλου 5, Μαρία Χρονοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ κ. ΘΟΔΩΡΗ ΔΡΙΤΣΑ

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ κ. ΘΟΔΩΡΗ ΔΡΙΤΣΑ Σελίδα 1 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ κ. ΘΟΔΩΡΗ ΔΡΙΤΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 2015 (28 ΜΑΪΟΥ 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009

Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2009 Φωτογραφία Εξωφύλλου: Ημέρα Εθελοντισμού Υπαλλήλων Alpha Bank στη Σερβία Με πίστη, αφοσίωση και όραμα, η Alpha Bank διατηρεί σταθερές τις αρχές και τις αξίες

Διαβάστε περισσότερα

Εμπόριο: βασική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης για την ΕΕ

Εμπόριο: βασική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης για την ΕΕ Εμπόριο: βασική πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης για την ΕΕ Συνεισφορά της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 7ης-8ης Φεβρουαρίου 2013 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΊΑ Ψαχνά, Μάρτιος 2005 ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ ΗΜ 00025 ΝΤΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΙ 98001 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

6. Πληροφορική και Κοινωνία

6. Πληροφορική και Κοινωνία 6. Πληροφορική και Κοινωνία 6.1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να οριστεί, να καταγραφεί και να οριοθετηθεί, ο ρόλος της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στην Ελληνική κοινωνία του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥΦΕΣΗ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΣΙΡΙΑΛ ΤΟΥ SOLVENCY II

ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥΦΕΣΗ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΣΙΡΙΑΛ ΤΟΥ SOLVENCY II TO TETΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΣΕΜΑ / ΧΡΟΝΟΣ 13ος / ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 37 2014 ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥΦΕΣΗ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΣΙΡΙΑΛ ΤΟΥ SOLVENCY II ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ Μέσα στο γενικότερο πλαίσιο των αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα