Αριθμός 4604 Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός 4604 Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012"

Transcript

1 Αριθμός 4604 Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012 Αριθμός 4220 ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑί ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ TQN ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000 Γνωστοποίηση σύμφωνα με τον Κανονισμό 3(1) Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται στο Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου 42{1)(θ) και των εκδοθέντων με βάση το άρθρο αυτό Κανονισμών ( Οι περί Ρυθμίσεως του Ανοίγματος και Κλεισίματος των Φαρμακείων Κανονισμοί του 2000) η ενάσκηση των οποίων εκχωρήθηκε σε αυτό από το Υπουργικό Συμβούλιο με την Κ-Δ.Π. 1/2002 εκδίδει την ακόλουθη γνωστοποίηση: 1. Στην παρούσα Γνωστοποίηση, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο: 'Έφορος Φαρμακευτικής" σημαίνει το πρόσωπο που διορίζεται ως Έφορος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Νόμου περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων [Κεφ. 254 και Νόμοι 59 του 1962, 37 του 1967, 16 του 1979, 28 του 1989, 33(1} του 1993, 61(1) του 1995 και 145(1) του 2000] "Φαρμακείο" σημαίνει κατάστημα που είναι γραμμένο σύμφωνα με το άρθρο 15 του Νόμου περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων [Κεφ. 254 και Νόμοι 59 του 1962, 37 του 1967,16 του 1979, 23 του 1989, 33(1) του 1993, 61(!) του 1995 και 145(1) του 2000] 2. Οι ώρες λειτουργίας των Φαρμακείων ορίζονται γ:α τις μέρες Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, και Παρασκευή από 8.00 πριν το μεσημέρι μέχρι 1.30 μετά το μεσημέρι και 3.00 μέχρι τις 6.30 μετά το μεσημέρι Για την Τετάρτη και τα Σάββατο από 8.00 πριν το μεσημέρι μέχρι 1.30 μετά το μεσημέρι. Δημοσιεύεται ο Κατάλογος των Φαρμακείων και ο Κατάλογος των Διημερευόντων Φαρμακείων κατά πόλη και ημερομηνία κατά την οποία θα διημερεύουν. (α) Κάθε Φαρμακοποιός είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το φαρμακείο του ανοικτό την ημέρα που αναγράφεται το όνομα του στο Κατάλογο των Διημερευόντων Φαρμακείων, από τις 1.30 μέχρι τις 3.00 μετά το μεσημέρι και από τις 6.30 μέχρι τις μετά το μεσημέρι της ιδίας ημέρας, αλλά αν αυτή είναι Τετάρτη η Σάββατο τότε από τις 1.30 μέχρι τις μετά το μεσημέρι. (β) Κάθε φαρμακοποιός που φαίνεται στον Κατάλογο των Διημερευόντων Φαρμακείων ότι διημερεύει Κυριακή ή κατά τις γιορτές 1 Οκτωβρίου, 28 Οκτωβρίου, 25 Δεκεμβρίου, 26 Δεκεμβρίου, 1 Ιανουαρίου, 6 Ιανουαρίου, 18 Μαρτίου, 25 Μαρτίου, και 1 Απριλίου, που θεωρούνται αργίες, θα διατηρεί το φαρμακείο του ανοικτό από τις 8.00 το πρωί μέχρι τις μετά το μεσημέρι.

2 3474 Επιπρόσθετα, ο φαρμακοποιός που διημερεύει, παρόλο ότι έκλεισε το φαρμακείο του, είναί υποχρεωμένος από τις μετά το μεσημέρι μέχρι τις 8.00 το πρωί της επομένης ημέρας να είναι διαθέσιμος να εκτελέσει οποιαδήποτε συνταγή. Για το σκοπό αυτό είνσ! υποχρεωμένος πριν κλείσει το φαρμακείο του να τοποθετήσει, για πληροφόρηση του κοινού, σε περίοπτη θέση, σε φωτιζόμενη θυρίδα, τον αριθμό του τηλεφώνου στον οποίο θα μπορεί να ζητηθεί για την εκτέλεση συνταγής όπως προνοείται πιο πάνω. Σε περίπτωση που τα φάρμακα που απαιτούνται για την εκτέλεση οποιασδήποτε συνταγής δε διατίθενται από οποιοδήποτε φαρμακοποιό, ο οποίος διημερεύει, αυτός πρέπει να σημειώνει στη συνταγή τις λέξεις '"Μη διαθέσιμα Φάρμακα" κσι να υπογράφει αυτή, γράφοντας την ημέρα και την ώρα. 5. Οποιοσδήποτε φαρμακοποιός μπορεί να ανοίξει το φαρμακείο του οποιαδήποτε ημέρα και ώρα, αποκλειστικά με σκοπό να εκτελέσει ιατρική συνταγή όταν αυτή, γράφει τις λέξεις "Μη διαθέσιμα Φάρμακα"' και εφόσον είναι χρονολογημένη και υπογραμμένη από φαρμακοποιό ο οποίος σύμφωνα με τις πρόνοιες των πιο πάνω παραγράφων 4(α) και 4(β) οφείλει να διημερεύει. 6. Όλοι οι φαρμακοποιοί κάθε ημέρα, πριν κλείσουν τα φαρμακεία τους, θα βάζουν σε περίοπτη θέση, σε φωτιζόμενη θυρίδα γ;α πληροφόρηση του κοινού, το όνομα, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο των φαρμακείων που οφείλουν να είναι ανοίκτό για την ημέρα εκείνη και τα τηλέφωνα οικίας των υπεύθυνων φαρμακοποιών των φαρμακείων αυτών. 7. (α) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες των παραγράφων 4(α) και 4(β) της παρούσας Γνωστοποίησης, αν οποιοσδήποτε φαρμακοποιός επειδή θα απουσιάζει από τη Δημοκρατία ή θα είναι άρρωστος ή θα εμποδίζεται από οποιαδήποτε άλλη αιτία δεν μπορεί να διατηρεί το φαρμακείο του ανοικτό όπως προνοούν οι πιο πάνω παράγραφοι, είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει έγκαιρα τον Έφορο με επιστολή, αναφέροντας ακριβώς την ημέρα ή τις ημέρες που δεν μπορεί να διατηρεί το φαρμακείο του ανοικτό. (β) Όταν ο Έφορος πάρει τέτοια επιστολή μπορεί να απευθύνεται με επιστολή του προς οποιοδήποτε άλλο φαρμακοποιό της ίδιας πόλης, που το όνομα του φαίνεται στο Κατάλογο Φαρμακείων, να δώσει οδηγίες σ' αυτόν να διατηρεί το φαρμακείο του ανοικτό την ημέρα ή τις ημέρες κατά τις οποίες ο αναφερόμενος φαρμακοποιός στην υποπαράγραφο (α) της παρούσας παραγράφου δεν μπορεί να διατηρεί το φαρμακείο του ανοικτό. (γ) Κάθε φαρμακοποιός που θα πάρει οδηγίες από τον Έφορο όπως προνοεί η υποπαράγραφος (β) της παρούσας παραγράφου, είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με αυτές και με τις πρόνοιες της παραγράφου 4(α) ή της παραγράφου 4(β) της παρούσας γνωστοποίησης, ανάλογα με την περίπτωση. 8. Η παρούσα Γνωστοποίηση ισχύει από την 1 πν Οκτωβρίου 2012 κα! τελειώνει την 30 π " Απριλίου Δρ Χρίστος Πέτρου Έφορος Συμβουλίου Φαρμακευτικής

3 AM Ονομα Διεύθυνση Συμπληρωματική Διεύθυνση Αμμόχωστος Τηλ Φσρμ Τηλ Οικίας 996 Γκιουλέκας Γεώργιος Λεωφ. Νήσι 53 Αγία Ν άπα Δασκάλου - Γεωργίου Θεοδώρα Λεωφ. Μακαρίου 18 Αγία Ν άπα Μάριος Μιχαηλιδης Λεωφ. Νησί 20 Κατ. 11 Αγία Νάπα Ποτταγιάννης Νικολός Κρυού Νερού 37 Κατ. 3 Αγία Ν άπα Πετεινός Σωτήρης 1ης Οκτωβρίου 5 Αγία Νάττα Προδρόμου Τρύφων Λεωφ. Νησί 52 Αγία Νάττα Λαουτάρη - Πετρή Δέσττω Καρύων 95Α Αυγόρου Κάτζιης Κώστας Κώστα Ηλία 6 Βρυσούλες Λίλη Γ. Νίκος Ελευθερίας 19 Δερύνεισ Χρίστο δούλο υ Ανδρέας Ελευθερίας 59 Δερύνεια Κούρτη-Στυλιανού Γρηγορία Γρίβα Διγενή 12 Λιοπέτρι S 905 Μάστρου Ανδρούλα Πετράκη Γιάλλουρου 2Ε Λιοπέτρι Αλαπαή Χριστίνα Γρίβα Διγενή 8 Παραλίμνι [Αλεξάντρου Κατερίνα 1 Λεωφ. Πρωτάρα 13 Πρωτάρας Παραλίμνι Πάλλουρος Πανικός ΙηςΑπριλίου 173 Παραλίμνι S44 Καμηλΰρης Ανδρέας Κοραή 52 Αττέναντι σπό το Λύκειο Παραλιμνίου Παραλίμνι Κελεττενιώτσυ Μιράντα Αγίου Γεωργίου 16 Φαρμακείο ΣΕΚ Αμμοχώστου Παραλίμνι Κεφάλα Ρούλα 1ης ΑττριΑίου 111 Παραλίμνι Κιαγιάς Γιώργος Σωτήρας 6Α Πλησίον Κλινικής "Λητώ" Παραλίμνι

4 AM Ονομα Διεύθυνση Συμπληρωματική Διεύθυνση Τηλ Φαρμ Τηλ Οικίας 493 Κύζας Παναγιώτης Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου III 82 Παραλίμνι Λοίζου Δέσπω Λεωφ. Πρωτάρα 22 Πρωτάρας Παραλίμνι Λοϊζου Παναγιώτης Λεωφ. Γρίβα Διγενή 150 Παραλίμνι Μαυρόγιαννου - Νικολάου Άντρη Λεωφ. Γρίβα Διγενή 216 Απέναντι από τη CYTA Παραλίμνι Μιχαήλ Ελένη Λεωφ. Πρωτάρα 177 Alimos Court Νο1, Block Β Παραλίμνι Μιχαηλίδης Μάριος Οδός Πρωτάρα 68 Πρωτάρας Παραλίμνι Πσντελίδου Μαρία Μαρίας Συγκλιτικής 2 Παραλίμνι Πιττάτζιης Ισαάκ Αγίου Γεωργίου 7 Παραλίμνι Στυλιανού Στέλιος Σωτήρας 7Α Έναντι Κλινικής "Λητώ" Παραλίμνι Τούμπας Σίμος Λεωφ. Περνέρας 87 Περνέρα - Πρωτάρας, Παραλίμνι Μαρίνου Παρασκευή Δημοκρατίας 20 Δ Σωτήρα Πιττάτζιη Κορνηλία 1 ης Απριλίου 10Γ Σωτήρα Κύζα Ελένη Φώτη Πίπα 20 Φρέναρος Χρίστο φ Ιδού Νικολέττα Πάνου Ιωάννου 2 Φρέναρος S

5 AM Ονομα Διεύθυνση Συμπληρωματική Διεύθυνση Λάρνακα ΤηΛ Φαρμ Τηλ Οικίας 670 Αγγελίδης Σόλων Αρχ. Μακαρίου 12 Αγγλισίδες Μπαγιατλάκης Χρήστος Κεφαλληνίας 2 Δίπλα από το σταθμό βενζίνης Αγγλισίδες Ονισιφόρου Γεώργιος 1ης Απριλίου 17 Αθηαίνου Στεφανίδου Μαρία 25ης Μαρτίου 31 Αθηαίνου Αντωνίου - Λαδά Ελένη Αγίας Σοφίας 1 Αραδίππου Κυπριανού Βέρα Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 25 Αρα δ ίππο υ S 1011 Κωνσταντίνου Μάριος Αρχ. Μακαρίου Γ'44 Alison Court 12 Αραδίππου Ιωάννου Γιωργούλα Εμπορικό Κέντρο 3 Β Αχνα Κυριάκου Κυριάκος Ελευθερίας 15 Δρομολαξιά Κωνσταντίνου Καλλιόπη Σόλωνος 3 Πλατεία Δρομολαξιάς Δρομολαξιά Μιχαηλίδης Μιχάλης Σταυροδρομίου 27 Σταθμός Καλαβασού Καλαβασός Ριζεκ Ανδρέας Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 65 Κίτι Ταντελές Νικόλας Λεωφόρος Αρχ. Μακαρίου II! 26 Κίτι Τρουλλή Αννα Λεώφ. Κιτίου 3 Κίτι Ανδρέου Δέσποινα Λεωφ. Αρτέμιδος 30 Ιωάννα Court 7-8 Δρόμος Αεροδρομίου Λάρνακα Αποστολίδης Παύλος Κοσμά Λυσιώτη 20 Τέρμα Ερμού προς παραλία Λάρνακα Ασπρης Νίκος Λεωφόρος Αρτέμιδος 48 Έναντι Ξεν/χείου ΛΑΓΙΩΤΗ Λάρνακα Βασιλείου Χριστάκης Παπανικολή 31Α Δρόμος Σταδίου Ανόρθωσης Λάρνακα Βέρνη Λένια Γιάννου Κρανιδιώτη Πρώην Τιμάγια Μεταξύ Τροχαίας Λάρνακας & Κτηνιατρείου Λάρνακα

6 AM Ονομα Διεύθυνση Συμπληρωματική Διεύδυνση Τηλ Φαρμ Τηλ Οικίας 500 Γεωργίου Λευτέρης Σπύρου Κυπριανού 81- Πρώην Τιμάγια Έναντι Debenhams Λάρνακα Γρήγορος Αντώνης Κυριάκου Μάτση 14 Θέατρο "Σκάλα" κάτω από Διόφαντο Λάρνακα Δημητρίου Ανδρέας Αρχ. Μακαρίου II! 44 Δίπλα από Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Λάρνακα Ελευθερίου Βασιλική Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 30 - Πρώην Τιμάγια Parking Υπεραγοράς Ορφανίδη Λάρνακα Ευλαβή Κατερίνα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 69Α Πλησίον ΤΑΙΠΕΙ Κινέζικο εστιατόριο Λάρνακα Ευλαβής Ανδρέας Γρηγόρη Αυξεντίου 34 Μέγαρο Κάριδερς, φώτα Αμερικανικής Ακαδημίας Λάρνακα S8 Ζόππου Γεωργία Λεωφ. Φανερωμένης 122 Έναντι Παπαδάκη Λάρνακα Θ εο φόνο υ ς Δέσπω 826 Ιακωβίδης Σταύρος Λόρδου Βύρωνος και Γλαύστωνος 1 (γωνία) Σπ.Κυπριανοΰ 84 (Πρώην Τιμάγια) & Παπανικολή 1 Έναντι Costa Coffee Λάρνακα Εμπορικό Κέντρο Νικολα'ίδη Λάρνακα Ι ωανν ίδο υ Χ ρ υστάλλα ΙηςΑπριλΙου 14 Λάρνακα Καίμης Κύπρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ill 88 Έναντι PEUGEOT Λάρνακα Καλαϊτζή Αντρη Λεωφόρος Ηνωμένων Πολιτειών 9 Δρόμος Νέου Νοσοκομείου εκκλησία Αγίου Γεωργίου Κοντού Λάρνακα Καλαϊτζή Παναγιώτα Λεωφόρος Λεοντίου Μαχαιρά 20Α Έναντι Σαρρή Λάρνακα Καλούδη Χριστιάνα-Εκάβη Λεωφ. Αγίων Αναργύρων 26 Λάρνακα Κληρίδης Αντώνης Πατρών 6 Μεταξύ Κεντρικής Συνεργατικής Τράπεζας και φρουταρίας "Ζυγός" Λάρνακα Κούλουμα Δημητρίου Άννα Ηνωμένων Εθνών 16Α Δρόμος Λάρνακας-Λεμεσού Λάρνακα Κυρίτσης Μάριος Διανέλλου 107 Κοντά στην εκκλησία Χρυσοπολίτισσα Λάρνακα Λάμπη Μαρία Αρχ. Μακαρίου III & Γρηγόρη Αυξεντίου Ακάμια Center Λάρνακα Λάμπρου Λάμπρος Ραφαήλ Σάντη 32 Έναντι καταστήματος "La Stampa" Λάρνακα Ξ Μωυσέως Βάσω Ερμού 93 Συντεχνιακό φαρμακείο ΠΕΟ Λάρνακα

7 AM Ονομα Διεύθυνση Συμπληρωματική Διεύθυνση 680 Ορφανίδης Μισιέλ Ερμού 24 Αρχή της Ερμού - 50μ. Από φώτα Ακρόπολης Τηλ Φαρμ Τηλ Οικίας Λάρνακα Παπαδοπούλου Λίζα Φανερωμένης 143 Έναντι Αποθήκης Σόλων Νεοφύτου Λάρνακα Πατταϊωάννου Εύη Σπύρου Κυπριανού 64 Πρώην Τιμάγια Δίπλα από την Πετρολίνα Λάρνακα Οαπανδριανός Σπυρίδων Ραφαήλ Σάντη 15 Συνέσιο Ιατρικό Μέγαρο Λάρνακα Πασχάλης Κωνσταντίνος Λεωφ. Γρίβα Διγενή 53 Παρά τα φώτα Πυροσβεστικής Λάρνακα Περικλέους Ζόριτσα Λεωφ. Γρίβα Διγενή 24 Από τα φώτα Δροσιάς προς τα φώτα Πυροσβεστικής, έναντι ESS Ο Λάρνακα Σεβέρης Μάριος Παύλου Βαλδασερίδη 8 Πλησίον CHRIS CASH & CARRY Λάρνακα Σεργίου Ανδρέας Αρχ. Μακαρίου 9 Λάρνακα Σμυρίλλη - Πύλα Χριστίνα Νικόδημου Μυλωνά 12 Έναντι Υπεραγοράς ΜΕΤΡΟ Λάρνακα Σταύρου Μέλιος Ερμού 41 & Βασιλέως Ευαγόρου 8 Έναντι Beauty Line Λάρνακα Συνεσίου Μαρία Λεωφ. Στ ρ. Τι μάγια Σωκράτους - Κυπριανού Ελένη Κιλκίς Μέγαρο Κυριάκος, Δίπλα από Marks & Spencer Ανδρούλλα Court πλησίον Σχολής Καλογραιών Λάρνακα Λάρνακα Ταμπουλλής Μιχάλης Αγίου Λαζάρου Πλησίον Εκκλησίας Αγίου Λαζάρου Λάρνακα Φλουρή Βιέρσ 1 Παύλου Βαλσαμάκη 54 Πλατεία Αγίου Λαζάρου Λάρνακα Χάρις Νικολέττα Ζήνωνος Κι τι έως 64 +Κωνοταντινίδου Ελένη Λάρνακα 24S Χριστοδούλου Έφη θεσσαλονίκης 3Α Πλησίον Καφενείου Δροσιά Λάρνακα Χριστοδούλου Μαργαρίτα Γωνία Αρμενικής Εκκλησίας 2 Πλησίον CYTA, Κέντρο πόλεως Λάρνακα Χριστοδούλου Παύλος Ερμού 51Γ Λάρνακα Χριστόφορου Ανδρέας Λαρίσσης Γεωργιάδου - Χριστοδούλου Ελένη Καμάρες - Προς Λεμεσό 400μ. μετά από το Cineplex Λάρνακα Πετράκη Κυπριανού 43 Δ Λειβάδεια

8 AM Ονομα Διεύθυνση Συμπληρωματική Διεύθυνση Τηλ Φαρμ Τηλ Οικίας 868 Τισιένκο Βικτώριο Αρχ. Μακαρίου III 31 Μενεού Κόκκινος Ζήνων Αρχιεπισκόπου Μακαρίου III 68 Ξυλοτύμπου Σιάλου Αντώνης Αρχ. Μακαρίου III 62 Ξυλοτύμπου Πέτρου Ανδρο νίκη Χριστοφή Βασίλη 3 Ξυλοφάγου S Σεργίοι* Σάββας Ανάσταση Μανώλη 41 Ξυλοφάγου Σεργίου Σταμάτης Ιπποκράτους 1 Ξυλοφάγου Γερανής Παναγιώτης Λάρνακας 3-4 Ορμήδεια Νεοκλέαυς Δέσπω Αρχ. Μακαρίου III 38 Ορμήδεια Παπαγεωργίου - Χριστόφορου Χριστίνα Ιθάκης 4 Δρόμος Δεκέλειας Ορόκλινη Παπαιωάννου Γιώργος Γρίβα Διγενή 22 Ορόκλινη Μιχαήλ Δήμητρα Αγίας Παρασκευής 37 Χοιροκοιτία j J

9 AM Ονομα Διεύθυνση Συμπληρωματική Διεύδυνση Λεμεσός Τηλ Φαρμ Τηλ Οικίας 682 Γρηγορίου Σοφία Χαράλαμπου Φτερούδη 2 Ανοικοδόμησης - Αγ. Αθανασίου Άγιος Αθανάσιος Κουπέπας Ανδρέας Ανοικοδομήσεως 37Β 902 Λεωνίδου Ν α τόσα Κολωνακίου Νικολάου Βασίλης Χαραλάμπους Ευαγόρου 75Β 779 Τσικκίνη Ιωάννα Προμαχών Ελευθερίας 27 Ε 757 Κωνσταντινίδου Ιωάννα Λεωφ. Αμαθούντος 100 Βόρεια round about Λινόπετρας κι αριστερά (δρόμος Συνοικισμού) Δρόμος COLUMBIA, Περιοχή Λινόπετρας, έναντι ELECTROLINE Βορείως round aboul Λινόπετρας & δεξιά, δίπλα από εστιατόριο Γεύση. Παραλιακός δρόμος -Έναντι Ν.Ο. Αμμοχώστου Πλησίον Four Seasons - Κυπρεόπουλος Court. 6 Άγιος Αθανάσιος Άγιος Αθανάσιος Άγιος Αθανάσιος Αγιος Αθανάσιος Άγιος Τύχω ν Θεοφίλου Δώρα Γεωργίου Α 26 παραλιακός δρόμος Πλησίον Αστυνομίας Ποταμού Γερμασόγειας Γερμασόγεια Κινν ή Αντρη Αγίας Παρασκευής m από τον κυκλικό κόμβο προς Γερμασόγεια Γερμασόγεια S4 787 Λυσιώτης Βαγγέλης Ακαδημίας 15 Δίπλα από Carrfour Columbia Γερμασόγεια Μεταξά Χριστίνα Χριστάκη Κρόνου 5 100μ. Από Αστ. Σταθ. Π. Γερμασόγειας, πλησίον ΣΙΓΜΑ Γερμασόγεια Νικολάου Σούλα ΓεωργίουΑ'31 Παραλιακός δρόμος Πλησίον PiZZA HUT Γερμασόγεια Παναγή Χρύσω Γεωργίου Α' 70, Castle appartments Παραλιακός δρλομος, 100μ απέναντι από ξενοδοχείο Apollonia Γερμασόγεια Παντέλα Έμιλυ Σπύρου Κυπριανού 76 Ποταμός Γερμασόγειας Γερμασόγεια Χουβαρτάς Στέλιος Παναγιώτη Τσαγγαρη 9 Ποταμός Γερμασόγεια ς Δίπλα από Υπεραγορά "Παπάς" Γερμασόγεια Δήμου Έλενα Πάφου 2Β Ερημη Κωνσταντίνου Μάρω Πάφου 13, κατ.2 Ερημη Ζηνοβίου Σπύρος Ευγενίου Βουλγάρεως 4 Έναντι πρώην φρουταρίας ΜΑΓΚΟ Κάτω Π ολε μ ίδια Κλεοβούλου Κλειώ Θεόδωρου Ποταμιάνου 52 Πλησίον Υπεραγοράς Ορφσνίδη Κάτω Π ολε μ ίδια Κρητικός Νίκος Παναγίας Ευαγγελίστριας 107 Έναντι Δημαρχείου Κ. Πολεμιδιών Κάτω Πολεμίδια

10 AM Ονομα Διεύθυνση Συμπληρωματική Διεΰθυνση Τηλ Φαρμ Τηλ Οικίας 652 Κωνσταντινίδου Έλλη Σπύρου Κυπριανού 55Β Πλησίον KFC Κάτω Πολεμίδια Κωνσταντίνου Γεωργία Μελίνας Μερκούρη 127 Α 30μ βόρεια από φώτα Βιομηχανικής Ύψωνα Κάτω Πολεμίδια Παλλαρή Χριστίνα Πάφου 92 Δρόμος Ύψωνα 200μ. Από φώτα Ομονοίας Κάτω Πολεμίδια Παττσμιχαήλ Κώστας Γρηγόρη Αυξεντίου 45 Πλησίον συλλόγου Ζήδρος Κάτω Πολεμίδια Q Σκούρου Κατερίνα Παναγιώτη Αναγνωστοπούλου 43 Πλησίον Εκκλησίας Αποστόλου Βαρνάβα Κάτω Πολεμίδια Τσογκαράκη Ελένη Γιάννου Κρανιδιώτη 3 Δρόμος Λεμεσού - Πλατρών Κάτω Πολεμίδια Χαραλάμπους Έλενα Παναγίας Ευαγγελίστριας 81 Έναντι εκκλησίας Κάτω Πολεμίδια Γκάρφορθ Παύλος Αποστόλου Λουκά 31Β Κολόσσι Αγαθοκλέους Όλγα Αγίας Φυλάξεως 269 Γ Μετά το Round-About Αγίας Φύλας Λεμεσός Αγαμέμνονος Χαρούλα Βασιλέως Κωνσταντίνου 131 Πλησίον Τσιρείου Σταδίου Λεμεσός Αγγελοπούλου Γιάννα Λεωφ. Γρίβα Διγενή 34Α Έναντι εκκλησίας Αγίου Νικολάου Λεμεσός S77 Αντωνιάδης Πόλυς Αγίας Ζώνης 30 Έναντι εκκλησίας Αγίας Ζώνης Λεμεσός Αριστοδήμου Μαρία Αγίας Φυλάξεως 64 Νοτίως λεωφόρου Μακαρίου Λεμεσός Ασπρος Ανδρέας Θεσσαλονίκης 72Α Δρόμος σινεμά ΟΘΕΛΛΟΣ, Πλησίον Λεωφ. Μακαρίου Λεμεσός S76 Άσπρος Δημήτρης Λεοντίου Α' 159 Δρόμος Παλαιού Νοσοκομείου Λεμεσός Βασιλείου Άριστος Λεωφ. Γρίβα Διγενή 63 Κοντά στην εκκλησία Αγίου Νικολάου Λεμεσός Βασιλείου Ιωάννα Λεωφ. Γρίβα Διγενή 117 Πολυκατοικία ΡΙΑΛΑΣ Λεμεσός Βασιλοπούλου Φωτεινή Τζών Κένετυ 6Γ Περιοχή Kanika - Εναέριος Λεμεσός S Βότσης Αγγελος Δωδεκανήσου 19 Κοντά στο Αθηνάίδειο γυμνάσιο Λεμεσός Γαβριήλ Θουκιδίδου Αλεςία Αγίας Σοφίας 92Γ Έναντι εκκλησίας Αποστόλου Ανδρέα Λεμεσός

11 AM Ονομα Διεύθυνση Συμπληρωματική Διεύθυνση Τηλ Φαρμ Τηλ Οικίας 1001 Γείτονας Ανδρέας Αγίας Σοφίας & Αδωνίδος 33 Λεμεσός Γεωργίου Ναταλία Φραγκλίνου Ρούσβελτ 2585 Σακάκι (έναντι Πετρολίνας) Λεμεσός Γεωργίου Ντίνος Νίκου Παττίχη 48Β 300 Γιάννακας Μίκης Λεοντίου Α Γιάνναρου Σοφία Αγίας Φυλάξεως 91 Δρόμος Πολεμιδιών ιοομ από ΈΚΟ" Παμπίνου Δρόμος Παλαιού Νοσοκομείου - έναντι ΣΠΕ Μόρφου 400m. Βορείως Φώτων Καφέ Παρί, Έναντι Aldecor Λεμεσός Λεμεσός Λεμεσός Δαμιανού ΠαύΛος Λεωφόρος Ομονοίας 68 Α Λεμεσός Δημητρίου Μάριος Πέτρου Τσίρου 71Γ Πλησίον Fisco Lotus Plaza Λεμεσός Δρουσιώτης Ονούφριος Γλάδοτωνος 131Β Έναντι παλαιού οικήματος ΑΕΛ Λεμεσός Ευαγόρου Αντωνία Λεωφ. Μακαρίου III 79 Έναντι Πυροσβεστικής, Λαϊκό Αρ.3 Λεμεσός Ευσταθίου Χαράλαμπος Ελλάδος 168 Έναντι ΡΙΟ, Τζαμούδα Λεμεσός Θεοδώρου Πάμπος Λεωφ. Μακαρίου 47 Πλησίον φώτων Σιμιλλίδη Λεμεσός Θεοχαρίδου Μαρία Γρίβα Διγενή 66Β Πλησίον Κρησφύγετου Λεμεσός Ιερείδης ΜιχαΛάκης Νίκου Παττίχη 2 - Ρούμπενς Δρόμος Πολεμιδιών Λεμεσός Ιωάννου - Καμενίδου Γιάννα Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ 255Ε Ζακάκι, Εναντι αρτοποιείου Sunfresh Λεμεσός Ιωάννου Λούης Δωδεκαννήσου 8 Δρόμος Αθηναϊδίου Λεμεσός Καλότυχου Έλοη Ανεξαρτησίας 6 Πλησίον παραλιακού δρόμου Λεμεσός Καραγιάννης Χαράλαμπος Πέτρου Τσίρου 41 & Λεκορπουζιέ 150μ. Βόρεια Debenhams Apollon Λεμεσός Κασίνης Παναγιώτης Δωδεκανήσου 11Β Δρόμος Αθηναϊδίου Λεμεσός Κέκκος Χαράλαμπος Αγίας Φυλάξεως 202Α Πλησίον κλινικής Χρυσοβαλάντου Λεμεσός Κιννής Ηλίας Γρίβα Διγενή 19 Έναντι Αστυν. Σταθμού Αγίου Νικολάου Λεμεσός

12 AIM Ονομα Διεύθυνση Συμπληρωματική Διεύθυνση Τηλ Φαρμ Τηλ Οικίας 707 Κλεάνθους Χρυστάλλα Γλόδστωνος 16Δ Έναντι Νέου Ταχυδρομείου Λεμεσός Διασταύρωση Σ. Κυπριανού & Ν. Παττίχη, 998 Κοτζιαμάνη Μόρφω Σπύρου Κυπριανού 9 (πρώην Μακεδονίας) κοντά οτην πίτσα La-Strata Σπύρου Κυπριανού & Βασ. Κωνσταντίνου Δρόμος Τσιρίου, Έναντι ψησταριάς 539 Κούρτελου Χρυστάλλα 84 Μεσαορίας & Τράπεζας Κύπρου Πάροδος Ανεξαρτησίας πλησίον στάσης 294 Κυριαζής Ανδρέας Α. Θεμιστοκλέους 13 Δημ.Αγοράς Λεμεσός Λεμεσός Λεμεσός Κωνσταντίνου Μαίρη Ναυπλίου 20 Δρόμος Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ Λεμεσός Κωοταντόπουλος Κώστας Θεσσαλονίκης & Επικούρου 1 Έναντι σινεμά ΟΘΕΛΛΟΣ Λεμεσός Λα μα ρ η Κάτια Λεωφ. Μακαρίου Πλησίον ΑΡΙΕΛ Λεμεσός Λεωνιδσυ Αθ η νου λα Γλάδστωνος 2 Έναντι Κεντρικής Αστυνομίας Λεμεσός Λουκαίδου - Πετράκη Ελεάνα Λεωφ. Μακαρίου HI 135 Μεταξύ PIZZA HUT & φώτα NAAFI Λεμεσός Λυσιώτης Λώρης Θεσσαλονίκης 36 Δρόμος σινεμά ΟθΕΛΛΟΣ Λεμεσός Μακρίδου - Κλόκκου Κίκα Μίλτωνος 6SA Αγ. Σπυρίδωνας πλησίον Plus Discount Market Λεμεσός Μαλιώτη Χρυσάνθη Γεώργιου Αβέρωφ 26 Α & Ρήνου Πλησίον Λυκείου Αγίου Ιωάννη Λεμεσός Μάμιλου Ελένη Λεωφ. Γρίβα Διγενή 3Β Έναντι Δικαστικού Μεγάρου Λεμεσός Μαυρογιάννη Λέοττοινα Λεωφ. Μακαρίου Δίπλα από ψησταριά Διομήδης Λεμεσός Μιχαήλ Κάλια Παν Σιμπέλιους 19 Νοτίως Φώτων Σιμιλλίδη Λεμεσός Μιχαηλίδης Μιχάλης 28ης Οκτωβρίου 369 Debenhams παραλιακός δρόμος Λεμεσός Μιχαηλίδου Κική Αγίας Ζώνης 1Ε Πεντάδρόμος Centre Έναντι Παττιχείου θεάτρου Λεμεσός Μιχαηλίδου Αγγέλα Σττύρου Κυπριανού 18 Απέναντι από MegaElectric Λεμεσός Νικολαϊδης Ανδρέας Αποστόλου Βαρνάβα 33 Βόρεια φώτων Συμιλλίδη, έναντι Πανθρμικής Λεμεσός Νικολαϊδης Φώτης Πάφου 29 Παρά τα φώτα Ομονοίας Φούρνος ΖΟΡΠΑΣ Λεμεσός

13 AM Ονομα Διεύθυνση Συμπληρωματική Διεύθυνση ΤηλΦαρμ Τηλ Οικίας 397 Νικολοϊδου Γεωργία Λεωφ.Ομονοίας 74 Λεμεσός Νικολάου Νικόλας Γλάδστωνος116 Έναντι Κεντρικού Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσός Ορφανίδης Παύλος Αποστόλου Βαρνάβα 14Α Βορείως φώτων Συμμιλίδη Λεμεσός Παναγίδου Παυλίνα Φραγκλίνου Ρούσβελτ 82Α Κτίριο Κτηματολογίου, Δίπλα από Κοινωνικές Ασφαλίσεις, Δρόμος LIDL Λεμεσός Π ανα γι ωτοπ ούλο υ Λήδα Αγίας Φυλάξεως 104Α Λεμεσός Παναγιώτα υ Παναγώτης Αγίας Φυλάξεως μ. από το round about Α γ. Φύλα ς, προς Αγία Φύλα, δίπλα από Sunfresh. Λεμεσός Παντέλας Χρίστος Νίκου Παττίχη 97 Έναντι φρουταρίας ΠΑΝΕΡΙ Λεμεσός Παπαδοπούλου - Ζαχαριάδου Ελένη Κυριάκου Οικονόμου & Ζήνωνος 41 Οίκημα ΣΕΚ Λεμεσός Παπαδοπούλου Ν τίνα Ν. Παττίχη 121 Δρόμος Πολεμιδιών Λεμεσός Παπαδοπούλου Χάιφα Ομήρου 31 Δρόμος Χαλκούτσας, Έναντι Folleys Grammar School Λεμεσός Παπαμιλτιάδους Αντώνης Αγίας Φυλάξεως 84 Πλησίον INTERCOLLEGE Λεμεσός Παπασττύρου - Καντωνίδου Φραγκλίνου Ρούσβελτ 251Α Μάρω Ζακάκι Κώρτ Λεμεσός ΠαπαφυΛακτού - Τερίδη Ελένη Λεωφ. Ομονοίας 37 Δίπλα από ζαχαροπλαστείο ΕΡΜΗΣ Λεμεσός Π απαχ ριστοδούλου Αναστασία Γκρόπιους & Βασ. Κων/νου Α' 56 Έναντι Τσιρείου Δημοτικού Λεμεσός Παπαχρίστος Χρίστος Λεωφ. Μακαρίου Π 48 Πλησίον Φοίβος Μότορς Λεμεσός Παπαχρίστου Τζιορτζίνα Μ ίσια ουλή Καβαζογλου 31 Δρόμος Ξενοδοχείου «Πεύκος» Λεμεσός Παρασκευσ Ολγα + Σταυρούλα Λεωφ. Μακαρίου Γ' 98 Λεμεσός Παστελλάς Κώστας Γλάδστωνος 88 Έναντι Ελληνικής Τράπεζας Λεμεσός Παυλίδου Δέσποινα Πέτρου Τσίρου Παχσυμής Μιχάλης Αγίας Φυλάξεως 56 Έναντι από την είσοδο του Debenhams Apollon 200 μ. Βόρεια φώτων Τζαμούδας έναντι πρατηρίου AGiP Λεμεσός Λεμεσός

14 AW) Ονομα Διεύθυνση Συμπληρωματική Διεύθυνση Τηλ Φαρμ Τηλ Οικίας 427 ΠετρΙδης Άριστος Πάφου 5 Πολυκατοικία Προβίτα Λεμεσός S Πετρίδου Χρύσω Λεωφ. Ομονοίας 12 Αλέξια Κώρτ Λεμεσός Πέτρου Ελπίδα Λεωφ. Γρίβα Διγενή 7 Πλησίον round about Αγίου Νικολάου Λεμεσός Πίτσιακου Έλενα Απ, Βαρνάβα & Τροόδους 26 Βόρεια φώτων Σιμιλλίδη Λεμεσός Πολυκάρπου Αντρέας Λεωφ. Μακαρίου Γ 225 Περιοχή Εναερίου Λεμεσός Ποταμίτου Μαρία Βασιλέως Κωνσταντίνου A' 29Β Δρόμος Τσίρε ίο υ Δημοτικού Λεμεσός Π ρ οστίτη Ελένη Αγίας Φυλάξεως 150 Κάψαλος Λεμεσός Προδρόμου - Μιχαήλ Γεωργία Μισιαούλη & Καβάζσγλου 76 Κοντά στο ξενοδοχείο ΠΕΥΚΟΣ Λεμεσός Σακκάς Γεώργιος Αγίας Ζώνης 23Β Λεμεσός Σολομωνίδου - Παύλου Έλενα Αγίας Φυλάξεως 244 Β Πλησίον Πισσαρίδη - round about Αγίας Φύλας Λεμεσός Σοφοκλέους Δήμητρα Αγίας Ζώνης 32Α Λαϊκό Αρ. 2 Λεμεσός Στεφανίδου Μαίρη Επισκόπου Λαυρεντίου 6 Πάροδος έναντι INTERCOLLEGE Λεμεσός Στράγκας Γεώργιος Σαριπόλου 70 Έναντι νότιας εισόδου Δημοτικής Αγοράς Λεμεσός Στυλιανού Ανθούλα Αγίας Ζώνης 54 80μ. Βόρεια του "Bodyline" Λεμεσός Στυλιανού Γιώργος 1ης Απριλίου 32Β Αγία Φύλα Λεμεσός Συγγελίδου Άννα Καραϊσκάκη 36Ζ Έναντι Κεντρ. Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσός Τερίδης Άρης Λεωφ.ΛεοντίουΑ'181 Κατ.1 Δρόμος Παλαιού Νοσοκομείου Λεμεσός Τσογκαράκης Αλέξιος Γλσδστωνος μέτρα από φώτα Πεντάδρομου Λεμεσός S58 Ττοουλιά ΓιούΛα Ναυπλίου 28 Έναντι Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ Λεμεσός Φιλιττπίδου - Φουρλά Μαρίνα Νίκου Παττίχη 7Α Δίπλα από Παγκύπρια Εταιρεία Αρτοποιών Λεμεσός

15 AM Ονομα Διεύθυνση Συμπληρωματική Διεύθυνση 983 Φιλίππου Δημήτριος Ιερού Λόχου 22, Κάψαλος, πλησίον Κλινικής Χρυσό β αλά ντο υ δ απέναντι από συν. Καψάλου Τηλ Φαρμ Τηλ Οικίας Λεμεσός Χαραλάμπους Χάρης Μίλτωνος 56 Αγιος Σπυρίδωνας Λεμεσός Χατζή Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος 933 Χριστίδης Χρίστος Αγίας Φυλάξεως 140 Αγ. Ζώνης & Δ. Λιπέρτη 3 Κατ.4 Μέγαρον Κότσαπα 30μ.βόρειαΑΡ!ΕΛ Λεμεσός Έναντι Πρατ. Βενζίνης Πετρολίνα (Πλακούα) Κάψαλος Λεμεσός Χριστόφορου Αλέξανδρος Λεωφ. Ομονοίας 75Γ Λεμεσός Χριστόφορου Νέαρχος Λεωφ. Μακαρίου 112 Μεταξύ φώτων NAAFI και Fairways Λεμεσός Αγαθοκλέους Αγαθοκλής Γργόρη Αυξεντίου 8 Δ Πλησίον Δημοτ. Σχολείου Χαλκούτσας Μέσα Γειτονιά Αγγελόπουλος Τάκης Γρ.Αυξεντίου S Μακεδονίας 6 200μ από Δημ. Σχολείο ΧαΛκούτσας Μέσα Γειτονιά S Αθηνοδώρου Αθηνόδωρος Λεωφ. Γ. Νεοφύτου 49 Βόρεια ξενοδοχείου AJAX Μέσα Γειτονιά Βρακά Αγγέλα Αρχ. Μακαρίου ΙίΙ 93Γ Δρόμος Μέσα Γειτονιάς Μέσα Γειτονιά Γρηγορίου Γρηγόρης Κωστή Παλαμά 37Β Αγιος Νεκτάριος βορείως Λανιτείου Μέσα Γειτονιά Καραμανίδου Ανθούλα Αρχ. Μακαρίου III 39 Δρόμος Μέσα Γειτονιάς Μέσα Γειτονιά Κοσκινάς Σάββας Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου111 8 Δρόμος Μέσα Γειτονιάς Μέσα Γειτονιά Κωνσταντίνου Λουίζα Γεωργίου Νεοφύτου 23 Έναντι Ξενοδοχείου Ajax Μέσα Γειτονιά Ματθαίου Νίκος Αγίας Ζώνης 62Δ Δρόμος Μέσα Γειτονιάς Πλησίον Wilton Μέσα Γειτονιά Χριστόφορου Πάρης Σπύρου Κυπριανού 8 Έναντι ΣΠΕ Μέσα Γειτονιάς Μέσα Γειτονιά Κωνσταντίνου Κωστάκης Λεωφ. Αμαθούντος 18, Sun Cily Complex Παρά τα φώτα High Chaparal, Τουριστική Περιοχή Μουταγιάκο Σολωμού Χριστίνα Ελευθερίας 26 Παλώδια Κυριάκου Κυριάκος Μιχαήλ Γιωργάλλα 11Γ Παρεκκλήσια Παναγή Χρίστος Γρηγόρη Αυξεντίου 96 Παρεκκλήσια

16 AM Ονομα Διεύθυνση Συμπληρωματική Διεύθυνση Τηλ Φαρμ Τηλ Οικίας 849 Χρύσανθου Κυριάκος Πάφου 45 Πισσούρι Πισσούρι Βασιλείου Πέτρος Οδυσσέα Γεωργίου 11 Τραχώνι Γκρίτζαλη Ιφιγένεια Κωνσταντίνου & Ευριπίδη 26Α Τραχώνι Συυεωνίδου Νίκη Λεωφ. Παναγίας Ελεούσας 50 Τριμίκλινη Θ4 Λαμπριανίδου - Σταυρινού Νίκη Ηλία Καννάουρου 19 Ύψωνα ς Ύψωνας Μαρνέρος Λεωνίδας Ηλία Καννάουρου 48 Ύψωνας Χρυσοστομίδης Σωτήρης Αρχ. Μακαρίου Γ' 13 Ύψωνας CO CO CO

17 AM Ονο μ ο Διεύθυνση Συμπληρωματική Διεύθυνση Λευκωσία Τηλ Φαρμ Τηλ Οικίας 948 Παπά Έλενα Παπασταύρου Παπαγαθαγγέλου 5 Γ Αγία Βαρβάρα Δανιήλ Γεώργιος Γρ. Αυξεντίου 165 Γ Αγιος Δομέτιος Καντοπούλου Ελισσάβετ Γρηγόρη Αυξεντίου 36 (δρόμος κολυμβητηρίου) Δίπλα από Λαϊκή Τράπεζα, έναντι ΕΝΑΔ Άγιος Δομέτιος Μα λούπα Τασούλα Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 187 Αγιος Δομέτιος Στυλιανού Κυριάκου Στέλιος Αγίου Παύλου 101 Πλησίον Ιπποδρόμου Άγιος Δομέτιος Χατζηαποστόλου Σκεύος Πρίγκπτα Καρόλου 16 Δίπλα από ξενοδοχείο Άστυ Άγιος Δομέτιος Αγαπίου Ελένη Λεωφ. Αμμοχώστου 19 Δρόμος ΣΟΠΑΖ Αγλαντζιά Γεωργίου -Τίφα Κατερίνα & Τίιρα - Χατζηπαντελή Λεωφ. Κυρήνειας 100 Απέναντι απο Εκκλησία Αγίου Ανδρέα, Πλατύ Αγλαντζιά Λεβέντη Φρόσω Λεωφ. Λάρνακος 69 Αγλαντζιά Μένσικος Μιχάλης Λεωφ. Λάρνακος 73 Α Αγλαντζιά Νικολάου Χαρά Λεωφ. Κυρήνειας 145 Πλατύ, Δίπλα από φούρνο Vienna Αγλαντζιά Παπαπέτρου - Κυπριανού Λίλια Λεωφ. Λάρνακος 102 Απέναντι από βενζίνη ΕΚΟ Ευθυμιάδης Αγλαντζιά Σπανός Νικόλας Θεσσαλονίκης 1Δ Εμπορικό Κέντρο Πλατύ Αγλαντζιά Χατζηγεωργίου Ερρίκος Λεωφ. Κυρήνειας 132Γ Μεταξύ Εκκλησίας Απ. Ανδρέα και Αγ. Νεκταρίου Αγλαντζιά Χατζηγιάννη Κλειώ Λεωφ. Λάρνακος 49Β Πλησίον ανθοπωλείου Blumeco Αγλαντζιά Ελ Ασίντ Μωχάμετ Δημοκρατίας 25 Ακάκι Τσαγγάρη Ρένα Μακαρίου Γ' 6Α Αρεδιού Κουππάρη Μαρία Αρχ. Μακαρίου!1Ι 96 Γ Αστρομερίτης Πατσαλή Μαρίνα Ελευθερίας 2 Δρόμος Τροόδους Αστρομερίτης

18 AM Ονομα Διεύθυνση Συμπληρωματική Διεύθυνση Τηλ Φαρμ Τηλ Οικίας 639 Αντωνίου Αννη Λεωφ. Γερίου 26Α Γέρι Καλλιτσιώνη Μαρία Λεωφ. Γερίου 104 Γέρι Κίκας Μιχάλης Λεωφ. Χαλκάνωρος 13Α Δάλι Κτένα Κλεοπάτρα Μιχαήλ Ολυμπίου 10 Δάλι Πετρ ίκκος Δη μ ή τρ η ς Δημήτρη Χάματσου 51 Β Δάλι Χριστόφορου Στέλιος Ηνωμένων Εθνών 18Α Δάλι Αργυρού Παναγιώτα 968 Παύλου Μελά 28 Β Δρόμος Κρατικής Έκθεσης Έγκωμη (Τάνια) Γκομττριάλ Ναμττίλ Γιάννης ης Οκτωβρίου 28 Β&Γ Έναντι Κινηματογράφου "ΟΘΕΛΛΟΣ" Έγκωμη & Sherin Πρώην Blinkers, από General Flooring προς 977 Δασκαλάκης Ηλίας Ηλία Παπακυριακού 24 Α Έγκωμη Xinaris & Προσήλιο. 990 Κολιού Άννα Αγίας Παρασκευής 22Α Έγκωμη Κουτσλιανού - Κωμοδίκη Σύλβια Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 10 Πλησίον Αστυνομικού Σταθμού Αγίου Δομετίου Έγκωμη Κούτρ ούλος Θεοχάρης 28ης Οκτωβρίου 42Α Δρόμος Παγωτών Έγκωμη Οικονομιδου - Κεφάλα Μάρλεν Ιθάκης 84 Γ- Δ Έναντι Απολλωνείου Νοσοκομείου Έγκωμη Παπαδούρη Αννίτα 25ης Μαρτίου 20Β Παρά τα Φώτα McDonald's Έγκωμη Πίσω από Μακάρειο Στάδιο - Δρόμος 654 Παρανης Μιχάλης Λυκαβητού 28Δ Έγκωμη "Χρυσοβαλάντου" Παφίτης Γιώργος Λυκαβυτού 42 Β Δρόμος Χρυσοβαλάντου Έγκωμη Τσαγγάρη Χριστίνα Νίκου Κρανιδιώτη 7Ε Δίπλα από Υπεραγορά "Αλφα Μέγα" Έγκωμη Κυπρίδημου Νίκη Αρχ. Μακαρίου III 59 Α Κακοπετριά Γεωργίου Γεώργιος Αρχ. Μακαρίου111 & Αθηνών 1 Κάτω Δευτέρα Ξ Νικολοπούλου Χαρούλα Αρχ. Μακαρίου Κλήρου

19 AM Ονομα Διεύθυνση Συμπληρωματική Διεύδυνση Τηλ Φαρμ Τηλ Οικίας 928 Κτωρίδης Χρίστος Γρηγόρη Αυξεντίου 73Β Κοκκινστριμιθιά Χατζηκυριάκου Γεώργιος Γρηγόρη Αυξεντίου 5 Β Κοκκινοτριμιθιά Γεωργιάδου Δώρα Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ'7 Δίπλα από Φούρνο "Σεμίραμις" Λα κατά με ια Κανάρη - Λεωνίδου Μαρία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ 177 Έναντι Κεντρικής Συνεργατικής Λακατάμειας Λακατάμεια Λαζάρου Λίζα Λεωφ. Αγ. Γεωργίου 106 Λακατάμεια Λιασή Κατερίνα Λεωφ.Αρχ. Μακαρίου Έναντι εστιατορίου RANCHO Λακατάμεια Παφίτη Μαρία Πεδιαίου 18 Συνοικισμός Αγιος Μάμας Λακατάμεια Πόντου Ανδρέας Λεωφ. Ελευθερίας μ. Από το Δημ.Σχολείο Συνοικισμού Ανθούπολης Λακατάμεια Αντωνίου Αντρέας Γιάννου Κρανιδιώτη 64 Λατσιά Γεωργίου Νικόλας Λεωφ.Αρχ. Μακαρίου Γ' 10Δ Λατσιά Ιακωβΐδης Μιχαήλ Γιάννου Κρανιδιώτη 219 Λατσιά Παστέλλη Έλενα Αρχ. Μακαρίου ΙΙί 33Ε Λατσιά ΡαγκαβάςΙωάννης Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου III 98 Λατσιά 2248S Σταματογιάννη Ελένη Λεωφόρος Λεμεσού 2 Εμπορικό Κέντρο Κρόνος Λατσιά Σταυρινίδης Γεώργιος Λεωφ.Αρχ. Μακαρίου Π73Α-Β Λατσιά Αντωνίου Μαίρη Λεωφ. Προδρόμου 21 Μεταξύ Φώτων Γρίβα Διγενή και Υπουργείου Άμυνας Λευκωσία Αοιήκαλη Ν ι κόλα [ς Κρόνου 5 Καϊμακλί Λευκωσία ; i B5 Βαρέλια Λίζα Αχαιών 6 Γ Δρόμος Πολυκλινικής Λευκωσίας Λευκωσία 2277S Γεωργίου Ελένη Αγίου Παύλου 69 Κοντά στην εκκλησία Αγίου Παύλου, προς Αγιο Δομέτιο Λευκωσία Γεωργίου Σούλα Βασιλέως Παύλου A' 12Α Παρά το ΓΣΠ Λευκωσία

20 AM Ονομα Διεύθυνση Σ u μττλη ρω μ ατι κη Δι εύ 6 υ νση Αημος Τηλ Φαρμ Τηλ Οικίας 400 Δημητριάδης Νίκος Λήδρας 272 Πλατεία Ελευθερίας Λευκωσία Ευαγγέλου Δέσποινα Μετοχίου 34 Ε Λευκωσία Ευθυμίου - Κούλα Μαρία Λεωφ. Καλλιπόλεως 53Γ 300μ. από το Πανεπιστήμιο Λευκωσία Ηλιάδου - Ιωαννίδου Ντίνα Λεωφ. Κέννεντυ 27Α Έναντι Υπεραγοράς "Αθηαινίτη" Παλουριώτισσα Λευκωσία Ηρακλέους Αθανάσιος Λεωφ, Διγενή Ακρίτα 12 Απέναντι από ΜΡΜ Μιχαηλίδης Λευκωσία S 804 Ιακωβίδης Κωνσταντίνος Κρήτης 6Γ Πλαγιόδρομος Debenhams Central, μετά τη διασταύρωσητρουλλίδη Λευκωσία Πουλλής Αντρέας Σοφοκλέους 5 Λευκωσία Καραβιάς Κλέαρχος Λεωφ. Ομήρου 18 Παρά το Αγαλμα Σολωμού Λευκωσία Κάφουρου Έλενα Εθνικής Φρουράς 3 Α Πάροδος Λεωφ. Μακαρίου Γ Έναντι Χίλτον Λευκωσία Κιτιρής Ιωάννης Μετοχίου 63 Κοντά στην Αμερικάνικη Πρεσβεία Λευκωσία Κίτσα Μαρίνα Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 21Γ & Σάμου Στα φώτα τροχαίας, Άγιοι Ομολογητές Λευκωσία Κολλητήρη Ισμήνη Πολυκλείτου 8 Συντεχνιακό φαρμακείο ΠΕΟ Λευκωσία Κοντόττουλος Μιχάλης Λεΰκωνος 83 Λευκωσία Κοντόπουλου Αννα Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 39 Ξ Έναντι Αυτοκινήτων "Mazda" Λευκωσία Κουκουλλής Κυριάκος Σοφούλη 8 Ακίνητα Σιαντεκλαίρ Λευκωσία Κραμβής Σ. Κλεάνθης Καλλιπόλεως 12 Γ-Δ Λευκωσία Κτενάς Γεώργιος Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 14 Μεταξύ φώτων αστυνομίας Λυκαβητου και Γαβριηλίδη Λευκωσία Κυριακίδης Κωστάκης Λήδρσς 256 Λευκωσία Κυριακούδης Μιχάλης Πινδάρου Λοϊζίδου Έλενα Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΜΙ 1 Δρόμος γραφείων ΔΗ.ΣΥ., δίπλα από καφεστιατόριο "Ξάδελφος" Δίπλα από Γυμνάσιο Παλλουριώτισσας Καιμακλί Λευκωσία Λευκωσία

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑΒ 01 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕ1ΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑΒ 01 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕ1ΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑΒ Αριθμός 4706 Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013 3573 Αριθμός 4289 01 ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕ1ΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΩΡΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 19/12/1991 001 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΣΜΑ ΛΥΣΙΩΤΗ 16 ΔΙΠΛΩΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑ

ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΩΡΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 19/12/1991 001 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΣΜΑ ΛΥΣΙΩΤΗ 16 ΔΙΠΛΩΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑ ΗΜ. ΕΓΓΡ. ΑΡ.ΕΓΓΡ. ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΩΡΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 19/12/1991 001 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΣΜΑ ΛΥΣΙΩΤΗ 16 SCHULE FUR PHYSIOTHERAPIE ILSE 6022, DVORAK,ΒΙΕΝΝΗΣ, ΑΥΣΤΡΙΑ KAI ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Πάφου 18/2/2013-31/4/2013

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Πάφου 18/2/2013-31/4/2013 1 / 6 18/2/13 Δευ 526 Βαρναβίδου Σταυρούλλα Νικολάου Νικολαϊδη 62 19/2/13 Τρι 689 Ηρακλέους Μαίρη Ακαμαντίδος 31 Α 20/2/13 Τετ 647 Κύρου Χαριτίνη Νεοφύτου Νικολαϊδη 18 683 Πιστέντη - Ιουλιανού Άντρη Τάφοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ * ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΟΚΕΤΟΥ Έντυπο απαιτήσεως ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εξωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΚΑΙ 2)

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΚΑΙ 2) Αριθμός 4551 Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012 Αριθμός 850 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΚΑΙ 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης Αναφορικά με τον Marinov Miaden από Margadina hotel, Αγία Νάπα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4548 Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012 255

Αριθμός 4548 Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012 255 Αριθμός 4548 Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012 255 Αριθμός 461 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της εταιρείας Marks

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ: 27/04/2015 - Η ΛΙΣΤΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΖΕΤΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 001 Παντελής Παντελή Θεσπεσίας 4, Άγιος Αθανάσιος, 4105, Λεμεσός Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013-2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013-2014 Π.Φ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟ ΕΙΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νευρολόγοι / Ψυχίατροι...28 Ψυχίατροι...28 Ψυχολόγοι...28 Ορθοπαιδικοί...28 Γενικοί Χειρούργοι...30 Αγγειοχειρούργοι...31 Παιδοχειρούργοι...

Νευρολόγοι / Ψυχίατροι...28 Ψυχίατροι...28 Ψυχολόγοι...28 Ορθοπαιδικοί...28 Γενικοί Χειρούργοι...30 Αγγειοχειρούργοι...31 Παιδοχειρούργοι... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...3 Βασικές Οδηγίες...7 Γραφεία Διατακτικών...8 Φαρμακεία...9 Ιατροί Παθολόγοι...11 Παθολόγοι / Βελονιστές...13 Παθολόγοι / Διαβητολόγοι...13 Διαιτολόγοι / Διατροφολόγοι...13 Ιστιοπαθολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4559 Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012 1329 Αριθμός 1735 Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 250 Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου 14 Το πιο κάτω αντίγραφο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Αριθμός 4654 Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013 839 Αριθμός 1366 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕΚ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 8.8.2013 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και διορισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντές/Διευθύντριες Λυκείων και Τεχνικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης

Διευθυντές/Διευθύντριες Λυκείων και Τεχνικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 1434 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αρ. Φακ.: 4.2.02.6.7.17/45 20 Οκτωβρίου 2010 Διευθυντές/Διευθύντριες Λυκείων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 352/2007 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4221 Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2007 2447 Αριθμός 352 ΟΙ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β χ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4661 Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013 1277 Αριθμός 1911 Ο ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 250 Γνωστοποίηση δυνάμει του άρθρου14 Το πιο

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωτική Επιτροπή. Δρ Μαππούρας π. Δημήτριος, ΕΜΕ, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής. Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Συντονίστρια Συνεδρίου

Οργανωτική Επιτροπή. Δρ Μαππούρας π. Δημήτριος, ΕΜΕ, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής. Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Συντονίστρια Συνεδρίου Οργανωτική Επιτροπή Δρ Μαππούρας π. Δημήτριος, ΕΜΕ, Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Δρ Δήμητρα Παρασκευά-Χατζηχαμπή, Συντονίστρια Συνεδρίου Δρ Ανδρέας Χατζηχαμπής, Συντονιστής ΠΠΕ Χρυσοπράσινο Φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΣΧΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΛΕΣΧΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΣΧΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ η Ιπποδρομιακή Συνάντηση ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0//0 Επόμενη Συνάντηση ΤΕΤΑΡΤΗ 0//0 Για την η Ιπποδρομιακή Συνάντηση ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0//0 ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ Εκπρόσωπος Επιτροπείας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008. Έρευνα Συνδέσμου Καταναλωτών για Καταγραφή Δικαιολογητικών. Δικαιολογητικό. Νέα τιμή ( )

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008. Έρευνα Συνδέσμου Καταναλωτών για Καταγραφή Δικαιολογητικών. Δικαιολογητικό. Νέα τιμή ( ) FONTANO BAKERY CONFECTIONERY ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 73 8560 Πέγεια 6αδα αγ.νικόλαος 1.90 4.10 ΤΟ ΝΕΡΟ ΗΤΑΝ 2.50 ΠΡΙΝ ΝΑ ΜΠΕΙ ΤΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ 4.10 ΕΥΡΩ LONDON SUPERMARKET ΜΕΣΟΓΗΣ ΛΕΩΦ 57 8280 Μεσόγη 6αδα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Συνδέσμου Καταναλωτών για Καταγραφή Δικαιολογητικών ΜΑΙΟΣ 2008

Έρευνα Συνδέσμου Καταναλωτών για Καταγραφή Δικαιολογητικών ΜΑΙΟΣ 2008 Όνομα Διεύθυνση Αριθμός Ταχ.Κώδ Δήμος Προϊόν Αρχική τιμή Τιμή-1 Τιμή-2 Δικαιολογητικό THE FRIANR TUCK SHOP ΟΜΗΡΟΥ 32 3095 Λεμεσός 1 ΚΑΝΟΝΙΚΟ 1,71 1,7 2 ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΣΤΟ ΨΩΜΙ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΑΝΝΑ SUPERMARKET

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Γ Κ Υ Π Ρ Ι Ο Σ Ο Η Γ Ο Σ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ω Ν ΛΑΡΝΑΚΑ

Π Α Γ Κ Υ Π Ρ Ι Ο Σ Ο Η Γ Ο Σ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ω Ν ΛΑΡΝΑΚΑ Αβραάµ Παναγιώτης Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ 9, Λάζαρος Σέντερ, 40428 24652161 24626585 29 γρ.105, 6017 pavraam_an@ymail.com Αλεξόπουλος Α. Μιχαήλ Κων. Κακούλα 2, Margarita 1, γρ.302, 41019 24623628 24658331

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4667 Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013 61 Αριθμός 36 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 35 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Λίστα Κέντρων Αναψυχής Λευκωσίας 13/10/2011

Λίστα Κέντρων Αναψυχής Λευκωσίας 13/10/2011 Κατηγορία: '' Η ΠΛΑΤΕΙΑ '' - ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟΝ ( ΛΑΤΣΙΑ ) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΡ. 6, ΛΑΤΣΙΑ 2235 ΛΑΤΣΙΑ 22488881 & 99963797 1900 ΟΙΝΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΠΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡ. 11-13, ΛΑΪΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ 1011 22667668 & 99622409,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κυπριανού Παντελή Αγγειοχειρούργος / Γενικός Χειρουργός 22672202 Χατζηαναστασίου Βασίλης Αγγειοχειρούργος 22200302 Κούννος Χρίστος Αγγειοχειρούργος 22410100 Βυρίδη Νίκη Αιματολόγος 22767020 Παπατρύφωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4547 Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012 103 Αριθμός 253 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2011) Διαταγή Ακύρωσης Εγγραφής με βάση το άρθρο 49Δ(3)

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

1ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 1ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Υπό την αιγίδα της Ένωσης Κυπρίων Φυσικών και των Συνδέσμων καθηγητών Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας 2-4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Columbia Resorts

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Βγια ταϊβανοποίηση

Σχέδιο Βγια ταϊβανοποίηση 01ph_COLOR_110312_@ 10-03-12 16:42 ÂÏ 1 ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ETOΣ 57ο - AP. 18814 TIMH 3,50 - ME TO GOAL NEWS 32 ΣΕΛΙΔΕΣ Διαβάστε σήμερα Τα φώτα της προσοχής στραμμένα στη Λάρνακα ΜΑΡΚΟ ΑΪΡΟΣΑ: «Μου

Διαβάστε περισσότερα

Μακρύς ο δρόμος με Pimco

Μακρύς ο δρόμος με Pimco ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΤΟΣ 58ο - ΑΡ. 19134 ΤΙΜΗ 3,50 - ΜΕ ΤΟ GOAL NEWS 32 ΣΕΛΙΔΕΣ Το κυπριακό ταλέντο κατακτά την Αγγλία ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ: No money, no honey ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Το μεγάλο όραμα του Χρίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙΕΣ Τετάρτη, 16 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 Page 1 of 14 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 Από : 8/6/2012Μέχρι : 15/6/2012

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙΕΣ Τετάρτη, 16 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 Page 1 of 14 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 Από : 8/6/2012Μέχρι : 15/6/2012 Τετάρτη, 16 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 Page 1 of 14 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 Από : 8/6/2012Μέχρι : 15/6/2012 A/A Αρ.Κοιν.Ασφαλ. Ονομα 1 567363 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 2 1158069 ΜΑΡΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Τετάρτη, 16 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 Page 2 of 14

Διαβάστε περισσότερα