VELLUM CERTIFIED CAREER MENTORING SPECIALIST

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "VELLUM CERTIFIED CAREER MENTORING SPECIALIST"

Transcript

1 Αγαπητοί συνεργάτες, Όπως σας είναι ήδη γνωστό η παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικής και Mentoring για τους καταρτιζόµενους στα προγράµµατα Voucher είναι υποχρεωτική. Πέραν όµως της υποχρεωτικότητας, για την ορθή τήρηση των κανόνων της κάθε προκήρυξης, η κατάλληλη εφαρµογή Mentoring, αποτελεί ίσως την σηµαντικότερη παροχή για την επιτυχία του προγράµµατος. Η µετατροπή θέσεων πρακτικής άσκησης στις επιχειρήσεις σε θέσεις εργασίας, είναι το ζητούµενο και αυτός πρέπει να είναι o βασικός µας στόχος. Η επιδότηση των 300 του φορέα κατάρτισης για κάθε µετατρεπόµενη θέση πρακτικής σε θέση εργασίας, σε συνδυασµό µε την επιδότηση της επιχείρησης µε 15 έως 18 την ηµέρα για τους πρώτους 6 µήνες απασχόλησης, χωρίς περαιτέρω δεσµεύσεις, αποτελούν σηµαντικά κίνητρα για τον ίδιο σκοπό. Το σηµαντικότερο όµως, είναι η ζωντανή διαφήµιση των ίδιων των καταρτιζοµένων για την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που µπορείτε να προσφέρετε. Επί πλέον, η επιµόρφωση στο Mentoring είναι απόλυτα αναγκαία για κάθε είδους εκπαιδευτικό φορέα στη δευτεροβάθµια γενική και τεχνική, ξενόγλωσση και τη φροντιστηριακή εκπαίδευση. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, η Vellum Global Educational Services A.E. προχώρησε στην δηµιουργία ενός µοναδικού στην Ελλάδα προγράµµατος σε συνεργασία µε την εταιρεία Career Gate Test και την επιστηµονική οµάδα του καθηγητή του Πανεπιστηµίου Πειραιά κ. Θ. Κατσανέβα. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει: Υψηλού επιπέδου εκπαίδευση Μεντόρων Σταδιοδροµίας και το Πιστοποιητικό VELLUM CERTIFIED CAREER MENTORING SPECIALIST Σκοπός του Σεµιναρίου είναι να εκπαιδεύσει και να κατευθύνει τους συµµετέχοντες σε πρακτικές και άµεσες εφαρµογές επαγγελµατικής συµβουλευτικής και ανάπτυξης σταδιοδροµίας και να κατευθύνει τους συµβουλευόµενους προς σωστές επιλογές εκπαίδευσης, κατάρτισης και επαγγελµάτων. Το Σεµινάριο απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε Κέντρα ια Βίου Μάθησης, αλλά επίσης και σε Σχολεία δευτεροβάθµιας τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης, Φροντιστήρια, Κέντρα ελευθέρων σπουδών και ξένων γλωσσών, Κέντρα διασύνδεσης ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, Κολλεγίων, Κέντρα Συµβουλευτικής και εύρεσης εργασίας, καθώς και σε ιδιώτες που ενδιαφέρονται για σχετική πιστοποιηµένη κατάρτιση.

2 υνατότητα συµµετοχής στο σεµινάριο έχουν απόφοιτοι Πανεπιστηµίων ή ΤΕΙ που παρουσιάζουν έφεση προς τη συµβουλευτική διαδικασία, καθώς και επαγγελµατίες στην κατάρτιση ανέργων µε τουλάχιστον 5 έτη αποδεδειγµένη προϋπηρεσία. Το πρώτο Σεµινάριο διοργανώνεται άµεσα για την εκπαίδευση Μεντόρων Συµβουλευτικής που στελεχώνουν τα Κέντρα ια Βίου Μάθησης. Έχει συνολική διάρκεια 100 ωρών από τις οποίες, οι 40 αφορούν εντατική εκπαίδευση µε παρακολούθηση σε κεντρική αίθουσα στην Αθήνα. Ενδιαφερόµενοι από αποµακρυσµένες περιοχές της Ελλάδας µπορούν επίσης να παρακολουθούν από απόσταση µέσω σύγχρονου συστήµατος τηλεκπαίδευσης (WEBEX-WEBINAR). Οι συµµετέχοντες µε το σύστηµα αυτό, µπορούν να επιλέξουν εναλλακτικά την ενεργό συµµετοχή τους on line κατά τη διάρκεια των διαλέξεων ή την παρακολούθησή του σε ώρες που εκείνοι επιλέγουν. Οι υπόλοιπες 60 ώρες αφορούν διενέργεια ασκήσεων και εργασιών µέσω του διαδικτύου. Το ολοήµερο σεµινάριο προγραµµατίζεται να πραγµατοποιηθεί άµεσα σε δύο κύκλους τα Σάββατο και Κυριακή και εκεµβρίου τρέχοντος. Ο αριθµός των θέσεων είναι περιορισµένος. Άµεση δήλωση συµµετοχής Ε Ω. Κατόπιν εξετάσεων θα απονεµηθεί το πιστοποιητικό Vellum Certified Career Mentoring Specialist που εκδίδεται σε συνεργασία µε την Career Gate Test. Η βασική θεµατολογία του σεµιναρίου περιλαµβάνει τα ακόλουθα: Εισαγωγή στη συµβουλευτική ανάπτυξης σταδιοδροµίας, Μέντορες Σταδιοδροµίας : ρόλος και αρµοδιότητες, Σύγχρονη επαγγελµατική συµβουλευτική, Τεχνικές mentoring και συµβουλευτικής Ο χρυσός κανόνας για τις επιλογές σταδιοδροµίας, Εισαγωγή στην ψυχοµετρία, Οι έξι τύποι επαγγελµατικής προσωπικότητας Holland, Σύγχρονα τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού, Το Career Gate Test και οι πρακτικές εφαρµογές του, Βασικές οικονοµικές έννοιες : Απασχόληση, επάγγελµα, καριέρα, κλπ, Επαγγέλµατα του µέλλοντος Τεχνικές συµπλήρωσης µηχανογραφικού δελτίου

3 Πηγές εύρεσης εργασίας, βιογραφικό σηµείωµα, συνέντευξη εργασίας, Επιλογή προσωπικού και αξιολόγηση προσωπικού, Πρακτικές ασκήσεις τεστ, Προσοµοιώσεις συνεντεύξεων από Μέντορες Σταδιοδροµίας, Εργασίες και εξετάσεις για την πιστοποίηση, Τα µαθήµατα γίνονται από κορυφαίους Πανεπιστηµιακούς και ειδικευµένους επιστήµονες σε συναφή θέµατα όπως : Θεόδωρος Κατσανέβας, (Ph.D., L.S.E.), καθηγητής του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, τ. Πρόεδρος ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π. ( Επιστηµονική Εταιρεία Συµβουλευτικής και Προσανατολισµού Κώστας Ελευθερίου, (M.A.Ph.D.), Λέκτορας Πανεπιστηµίου Πειραιώς Ιωάννα Τσιαπαρίκου, ( M.A., Ph.D.), ιδάσκουσα στο Παν. Πειραιώς Κατερίνα Βάγγερ, ( Μ.Α.), Σύµβ. Επαγγ. Προσ., τ. Σύµβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Τάνια Καβρουλάκη, (Μ.Α.), Σύµβουλος Επαγγελµατικού Προσανατολισµού Κόττιος Κωνσταντίνος, (Μ.Α.), Σύµβουλος Εκπαίδευσης και Σταδιοδροµίας ΩΡΕΑΝ ΤΕΣΤ για τους υποψήφιους Voucher. Ανταγωνιστικό σας πλεονέκτηµα η πιστοποιηµένη γνώση. Με την εξειδίκευσή σας ή την εξειδίκευση των στελεχών σας αποκτάτε ένα επιπλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, αποκτάτε το δικαίωµα δωρεάν Career Gate Test/Holland για τους υποψήφιους καταρτιζόµενους µε Vouchers. Είναι γνωστό ότι η προσέλκυση κατόχων Voucher δεν είναι εύκολη υπόθεση. Σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον τα αποτελεσµατικότερα όπλα είναι η σωστή επικοινωνία και η ποιοτική διαφοροποίηση από τους ανταγωνιστές σας. Σας προσφέρουµε ένα µοναδικό τρόπο συγκέντρωσης µεγάλου αριθµού αιτήσεων και ικανοποιηµένων υποψηφίων για Voucher. Καλώντας έγκαιρα και στοχευόµενα, τους υποψηφίους κατόχους Voucher για να επιλέξουν το επάγγελµα που τους ταιριάζει, σας δίνεται η δυνατότητα να διευρύνεται τη

4 βάση του πελατολογίου σας, προσφέροντας ουσιαστικές υπηρεσίες συµβουλευτικής και προσανατολισµού. Ήδη έχει ανακοινωθεί η προκήρυξη για ανέργους ηλικίας ετών για το 2015, ενώ αναµένεται σύντοµα η ανακοίνωση για την κάλυψη κενών θέσεων των Voucher και µε επιλαχόντες που ξεπερνούν τους Με τις γνώσεις που θα αποκτήσετε και τα δωρεάν βασικά tests µπορείτε να προσελκύσετε άµεσα µεγάλο αριθµό ανέργων για ενηµέρωση και mentoring. Η πρώτη επαφή µε τον υποψήφιο είναι και η καθοριστική για την εγγραφή του. Εφόσον ο υποψήφιος γίνει κάτοχος Voucher, µε την ολοκληρωµένη παροχή δευτέρου επιπέδου του αρχικού test, µε πραγµατικά µικρό κόστος, θα διασυνδέετε τον άνεργο µε επιχείρηση που ταιριάζει στο προφίλ του και σας υποδεικνύουν τα αποτελέσµατα του test και του mentoring. Με τον τρόπο αυτό, αυξάνεται τις πιθανότητες πρόσληψής του και σε κάθε περίπτωση έχετε έναν ικανοποιηµένο καταρτιζόµενο. Άµεση εγγραφή στον κατάλογο Φορέων Συµβουλευτικής του ΕΟΠΠΕΠ Ένα επιπλέον πλεονέκτηµα που θα αποκτήσετε µε την συµµετοχή σας στο πρόγραµµα, είναι η δυνατότητα που σας παρέχουµε, να εγγραφείτε στον κατάλογο των Ιδιωτικών Φορέων ΣυΕΠ (Σύµβουλοι Επαγγελµατικού Προσανατολισµού) του ΕΟΠΠΕΠ, κατ εφαρµογή του Νόµου 4111 (ΦΕΚ 18/τ.Α/ ). Όπως θα διαπιστώσετε µελετώντας τις πρόσφατες προσκλήσεις για προγράµµατα Voucher και Youth Guarantee, δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο mentoring και ίσως αποτελέσει στο µέλλον κριτήριο αποκλεισµού η µη εγγραφή σας στον παραπάνω κατάλογο. ιάρκεια Σεµιναρίου: 100 ώρες. 40 ώρες: Στο ξενοδοχείο HNIOHOS HOTEL, στην οδό Βερανζέρου 26, Αθήνα, τηλ , Σάββατο και Κυριακή και εκεµβρίου 2014, ολοήµερη εντατική εκπαίδευση από τον καθηγητή Θ. Κατσανέβα και την επιστηµονική του οµάδα, ώρα έναρξης 10:00 π.µ.. Το τετραήµερο σεµινάριο µπορείτε να το παρακολουθήσετε on-line και διαδραστικά µέσω πλατφόρµας σύγχρονης τηλεκατάρτισης ζωντανά. (Περιορισµένος αριθµός θέσεων) 60 ώρες: Τηλεκατάρτιση µε εργασίες, ασκήσεις και µελέτη µέσω διαδικτύου. Ακολουθούν εξετάσεις για το πιστοποιητικό Vellum Certified Career Mentoring Specialist. Κόστος Σεµιναρίου: 280 Περιλαµβάνει: Εκπαιδευτικό υλικό και δωρεάν τεστ επαγγελµατικού προσανατολισµού Τέσσερα γεύµατα στο ξενοδοχείο Καφέδες, χυµοί, snacks. Κόστος Πιστοποίησης: 120 Για πελάτες της Vellum και στελέχη τους, έκπτωση εξέταστρων 50%.

5 Περισσότερες Πληροφορίες: Vellum Global Educational Services Γραφεία Θεσσαλονίκης: Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13, Τ.Κ , Τηλ:, Γραφεία Αθηνών: Τηλ , Τηλεφωνικό Κέντρο για όλη την Ελλάδα , website: Career Gate Test Βερανζέρου 31, Αθήνα, 10432,Τηλ

Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση:

Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Εκπαίδευση Ενηλίκων & Δια Βίου Μάθηση: Αρχές, Φιλοσοφία & Μεθοδολογία για ΣΔΕ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ Προσκεκλημένη Επιμορφώτρια Ρούσου Σοφία MA, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων Πιστοποιημένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2011 ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ & ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2011 ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ & ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ NEW! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2011 ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ & ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο συγκεντρωτικός κατάλογος περιλαμβάνει: Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Με την υποστήριξη της

1 Με την υποστήριξη της 1 Με την υποστήριξη της Φορολογικό & Λογιστικό Πρόγραμμα Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας και βοηθούς λογιστών που επιθυμούν να εξελιχθούν (First Level) Financial Accounting

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Χίος, Μάρτιος 2015. Περιεχόμενα TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ... 5 ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ... 7 Το Συμβούλιο... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» Σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Mediasuite

1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» Σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Mediasuite 1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning) και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό αντικείμενο Σύγχρονα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Financial Accounting (FA) by distance learning

Financial Accounting (FA) by distance learning Φορολογικό & Λογιστικό Πρόγραμμα Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Financial Accounting (FA) by distance learning 1. Σύντομη περιγραφή προγράμματος Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Κ.Ε.Κ. του Ε.Κ.Π.Α.),

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΗΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ».

«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΗΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ». ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Θεσσαλονίκη: 26/03 / 2015 Αριθμ. Πρωτ.: 4197 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Πιστοποιημένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Παιδείας με την ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013 του Υπουργού Παιδείας, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗN ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗN ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΜPA) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Aφιέρωμα Αφιέρωμα στις Μεταπτυχιακές Σπουδές Επειδή αρκετοί από εμάς έχουμε ήδη αποφασίσει να προχωρήσουμε σε κάποιο Μεταπτυχιακό μόλις πάρουμε στα χέρια μας το πολυπόθητο πτυχίο (ειδικά με την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόµου «Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το σχέδιο νόµου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr Οδηγός Σπουδών 2014-2015 - Τμήμα Πληροφορικής 2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ WWW.CS.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

www.methodiko.net πριν το πανεπιστήμιο

www.methodiko.net πριν το πανεπιστήμιο www.methodiko.net πριν το πανεπιστήμιο Αργυρούπολη - Γλυφάδα Έχεις σκεφτεί ποια θα είναι η στρατηγική σου για τις Εξετάσεις; Η έγκαιρη και μεθοδική προετοιμασία εξασφαλίζει την επιτυχία. Μεθοδικη Προετοιμασια

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Ε. Π «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: 6 CCI: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007GR05UPO002 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 5 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 8 1.1. Αντικείμενο, διάρκεια και τίτλος σπουδών... 8 1.2. Πιστοποίηση... 8 1.3. Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: ρ Γεώργιος Μπλάνας Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Λάρισας Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ... 6 Η ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α... 8 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α... 13 1. Μονάδες εκπαίδευσης στην Ελλάδα...

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine Γραφείο Διασύνδεσης gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 5. Το Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα