ιεξαγωγή Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιεξαγωγή Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης"

Transcript

1 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2009 ιεξαγωγή Εκπαιδευτικού Προγράµµατος Γραµµατειακής Υποστήριξης Τα Εκπαιδευτικά Κέντρα Κατάρτισης και Πιστοποίησης InfoQuality παρέχουν ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα κατάρτισης και πιστοποίησης για Γραµµατείς. Μετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να συµµετάσχουν στην εξεταστική διαδικασία για την απόκτηση του πιστοποιητικού CSMA (Certified Secretaries Management Assistants) από τον Φορέα Πιστοποίησης ACTA Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα της Γραµµατειακής Υποστήριξης θα διεξαχθεί στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Εταιρίας µας στη άφνη, (Μεγάλου Αλεξάνδρου 3, 4ος όροφος, Τ. Κ , έναντι µετρό άφνης), τις ακόλουθες ηµεροµηνίες και ώρες: ευτέρα 09/02/2009, 16:30-21:30 Τετάρτη 11/02/2009, 16:30-21:30 Πέµπτη 12/02/2009, 16:30-21:30 ευτέρα 16/02/2009, 16:30-21:30 Τετάρτη 18/02/2009, 16:30-21:30 Πέµπτη 19/02/2009, 16:30-21:30 Εισηγητής - Εκπαιδευτής του προγράµµατος ορίζεται ο κύριος Ηλίας Τζανής, MSc ( ιοικητικός Πολιτικός Επ. Οικονοµολόγος Περιφερειολόγος Τεχνολόγος Πιστοποιηµένος Αξιολογητής/Εκπαιδευτής ΕΚΕΠΙΣ ΟΑΕ Σύµβουλος Επιχειρήσεων σε ειδικά θέµατα management/εκπαίδευσης). Σκοπός του προγράµµατος Το καινοτοµικό αυτό Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα, βασισµένο σε Προγράµµατα Σχολών Γραµµατέων Πανεπιστηµίων Εξωτερικού, έρχεται να καλύψει το κενό που υφίσταται στην εκπαίδευση για την πιστοποίηση των Γραµµατέων στην ελληνική αγορά. Οι εκπαιδευόµενοι: Θα αποκοµίσουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις των αρχών, λειτουργιών και εργαλείων του σύγχρονου ανοιχτού δηµιουργικού Management, προκειµένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο επιχειρησιακό περιβάλλον του σήµερα αβεβαιότητας, ρίσκου, αλλαγών και κρίσεων. Θα συνειδητοποιήσουν τη σηµασιολογία των σταθερών επιχειρηµατικών αξιών (όραµα, κουλτούρα, κοινωνική ευθύνη) και θα προσηλωθούν σε αυτές παίζοντας

2 και το ρόλο διαύλου στη δράση του Στελέχους, που στηρίζουν διοικητικά / γραµµατειακά, σε όλες τις δηµιουργικά καινοτοµικές, συναισθηµατικές και τεχνοκρατικές του αποφάσεις. Θα εµπεδώσουν αναλυτικά την πρακτική της σχεδίασης και οργάνωσης των κύριων, βοηθητικών τηλεµατικών και µη εργασιών διοικητικής / γραµµατειακής στήριξης, ώστε να χειρίζονται µε τον πλέον αποτελεσµατικό τρόπο τα πολύπλευρα καθήκοντά τους. Θα ενηµερωθούν διεξοδικά και θα ασκηθούν εργαστηριακά σε όλο το φάσµα ικανοτήτων, δεξιοτήτων και συµπεριφορών συναισθηµατικού προτύπου. Θα κατανοήσουν πλήρως τη µεθοδολογία διάχυσης συναισθηµατικού προτύπου στη διοικητική / γραµµατειακή στήριξη της ευφυούς συναισθηµατικά Γραµµατείας, ώστε στην καθηµερινή εργασιακή πρακτική τους να είναι εµφανής η διάσταση αυτή, η οποία και θα τις καθιστά «ανταγωνιστικά περιζήτητες» σε Οργανισµούς, Επιχειρήσεις και εν γένει Μονάδες µε οπτική διηνεκούς επιτυχίας. Θα διαθέτουν τις γνώσεις για να πιστοποιηθούν από την ACTA, µε την απόκτηση του αντίστοιχου πιστοποιητικού, Certified Secretaries Management Assistants. Το πρόγραµµα απευθύνεται Σε Στελέχη Γραµµατείς και Στελέχη που εποπτεύουν Γραµµατείς. Σε Γραµµατείς ιοικητών, Προέδρων, ιευθυνόντων Συµβούλων και Ανωτάτων Στελεχών ιοικήσεως / ιευθύνσεως. Σε Γραµµατείς όλων των επιπέδων τοµέων επιχειρησιακών δράσεων (Οργανισµών, Επιχειρήσεων, Μονάδων ηµόσιου / Ευρύτερου ηµόσιου Τοµέα, Τραπεζών, Ο.Τ.Α., Μονάδων Υγείας). Σε Επιχειρηµατίες ΜΜΕ & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, που διενεργούν οι ίδιοι τη διοικητική / γραµµατειακή στήριξη και επιθυµούν να αποκτήσουν καινοτοµικές γνώσεις και σύγχρονες ικανότητες - δεξιότητες. Σε αποφοίτους Α.Ε.Ι (ειδ. ιοίκηση Επιχειρήσεων), Τ.Ε.Ι., ΙΕΚ & Ιδιωτικών Σχολών Γραµµατέων που προτίθενται να ασχοληθούν µε το επάγγελµα αυτό. Σε αποφοίτους Λυκείου χωρίς προϋπηρεσία µε προϋποθέσεις επαγγελµατικής εξέλιξης. Συνολική διάρκεια

3 Για δύο εβδοµάδες οι συµµετέχοντες του προγράµµατος θα εκπαιδεύονται τρεις φορές την εβδοµάδα, µε πέντε ώρες παρακολούθησης ηµερησίως, συνολικής διάρκειας 30 ωρών. Μεθοδολογία ιδασκαλίας Η εκπαίδευση του προγράµµατος υποστηρίζεται µε σύγχρονα εργαλεία µάθησης και εποπτικά µέσα, στοχεύοντας στην πλήρη θεωρητική κατάρτιση των εκπαιδευόµενων. Σηµαντική όµως είναι και η εργαστηριακή παρεµβολή σε όλες τις ενότητες του προγράµµατος µε: Ερωτηµατολόγια Κορµού, Σενάρια Προσοµοίωσης, Ασκήσεις Ατοµικές Οµαδικές, Μελέτη Θεµάτων. Παρέχεται δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό (βιβλίο και CD το οποίο περιλαµβάνει συµβουλές όσον αφορά τη δηµιουργική γραφή επιχειρηµατικών κειµένων). Συνοπτική Θεµατολογία Η παρακολούθηση του Εκπαιδευτικού Προγράµµατος χωρίζεται σε τρία µέρη. Αρχικά θα αναφερθούµε στα κριτήρια διαφοροποίησης και κατηγοριοποίησης των γραµµατέων στο επιχειρηµατικό περιβάλλον. Στη συνέχεια αναλύουµε την επιχειρηµατική πρακτική µε τα ελληνικά και διεθνή πρότυπα αυτής ως προς την οργάνωση, τη στελέχωση και τη λειτουργία της θέσεως της γραµµατείας. Το µεγαλύτερο όµως µέρος του προγράµµατός µας κατέχει η ανάλυση του management γραµµατείας. Συγκεκριµένα, εκπαιδεύουµε τους γραµµατείς µαθαίνοντας σε αυτούς πώς από επιχειρηµατική µονάδα θα µπορέσουν να αποδεχτούν και να συµµετάσχουν στη διηνεκή διαµόρφωση των διαχρονικών εταιρικών αξιών, ενώ παράλληλα µέσα από τις λειτουργίες του management γραµµατείας αποκτούν όλες εκείνες τις γνώσεις σχετικά µε το σχεδιασµό και την οργάνωση της γραµµατείας, αναλύοντας τις βασικές δραστηριότητες γραµµατειακής στήριξης, επικοινωνία και αρχειοθέτηση, καθώς και τις βοηθητικές και συνάµα παραθέτοντας το εγχειρίδιο δραστηριοτήτων γραµµατείας. Ολοκληρώνοντας την εκπαίδευσή µας παρέχουµε επαρκείς γνώσεις στους γραµµατείς για τον τρόπο συµπεριφοράς και τις υποχρεώσεις τις ιεύθυνσης Γραµµατείας απέναντι στους εν λόγω υφισταµένους αυτής, καθώς επίσης και για το ποιες αρµοδιότητες και πώς αυτές ανατίθενται στη Γραµµατεία. εν παραλείπουµε, τέλος, να αναλύσουµε τα στάδια, τις περιοχές και τις προϋποθέσεις ελέγχου του υπαλλήλου γραµµατείας. Για το αναλυτικό πρόγραµµα του Εκπαιδευτικού Προγράµµατος έχετε τη δυνατότητα να ενηµερωθείτε από το Syllabus της ACTA για την πιστοποίηση Certified Secretaries Management Assistants CSMA.

4 Κόστος Προγράµµατος Το κόστος του εκπαιδευτικού προγράµµατος ανέρχεται στα 450 ευρώ, οικονοµική προσφορά της εταιρίας µας ως τιµή γνωριµίας, ενώ η εξέταση για την απόκτηση του πιστοποιητικού ACTA - Certified Secretaries Management Assistants CSMA, κοστίζει 170 ευρώ (η έκδοση του πιστοποιητικού παρέχεται δωρεάν) και έχει προγραµµατιστεί για τις 21/02/2009, ηµέρα Σάββατο και ώρα 10:00. Καλούµε όλους τους ενδιαφερόµενους που θα ήθελαν να δηλώσουν συµµετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα να αποστείλουν την Αίτηση Συµµετοχής συµπληρωµένη µε στο ή µε fax στο Για την InfoQuality, Ζωγράφου Μαρία Τµήµα Ανάπτυξης ικτύου

5 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΛΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ Ε-MAIL ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ - ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΗ Η εξασφάλιση της συµµετοχής σας γίνεται µε την καταβολή των διδάκτρων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ MINI MBA ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Ε.Ι.Α.Σ. ΜΕ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Λίγα λόγια για το Mini MBA Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) συνεχίζει την εξαιρετικά επιτυχημένη συνεργασία του

Διαβάστε περισσότερα

Certified Secretaries Management Assistants (C.S.M.A.)

Certified Secretaries Management Assistants (C.S.M.A.) Certified Secretaries Management Assistants (C.S.M.A.) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την παράκληση να δηµοσιοποιηθεί για την ενηµέρωση των αναγνωστών/ακροατών/τηλεθεατών/µελών σας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΘΗΝΑ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ σελ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - 3η σειρά Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (& ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ)

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (& ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ) Α.Π.: 3180 Σκοπός του Σεμιναρίου είναι : Οι ανάγκες σχετικά με υπηρεσίες αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου, όπως αυτές καθορίζονται και απαιτούνται αφενός από τη συνθετότητα της λειτουργίας των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΤ' ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Κ -Σ02: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ι ΡΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η µελέτη αυτή έρχεται συνέχεια της προηγούµενης προµελέτης σκοπιµότητας που συντάχθηκε το Μάιο

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. Φιλοσοφια των Προγραμματων... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Φιλοσοφία των προγραμμάτων... 3. 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4. 3. Σκοπός του Προγράμματος...

1. Φιλοσοφία των προγραμμάτων... 3. 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4. 3. Σκοπός του Προγράμματος... 1 Περιεχόμενα 1. Φιλοσοφία των προγραμμάτων... 3 2. ιαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται εκτοί

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. φιλοσοφια των προγραμματων... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Σκοπός του Προγράμματος 3. Κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 4. Τρόπος Εκπαίδευσης 5.

1. Εισαγωγή 2. Σκοπός του Προγράμματος 3. Κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 4. Τρόπος Εκπαίδευσης 5. 1. Εισαγωγή 2. Σκοπός του Προγράμματος 3. Κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 4. Τρόπος Εκπαίδευσης 5. Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 6. Συγγραφείς του

Διαβάστε περισσότερα

A.C.T.A. Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ. Certified Secretaries Management Assistants (C.S.M.A.) Εξεταστέα ύλη 2007, Έκδοση 1.0

A.C.T.A. Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ. Certified Secretaries Management Assistants (C.S.M.A.) Εξεταστέα ύλη 2007, Έκδοση 1.0 A.C.T.A. Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ. Certified Secretaries Management Assistants (C.S.M.A.) Εξεταστέα ύλη 2007, Έκδοση 1.0 Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στην πρώτη γραµµή της Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης

Στην πρώτη γραµµή της Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚεΠις ΑθΗΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Αρ. Πιστοποίησης 12101104 TΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTION - UNICERT ΣΧΕ ΙΑΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΕ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους,

στη γνώση των καθηγητών του, αλλά και καθηγητών άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στην πρακτική εμπειρία ειδικευμένων επιστημόνων διεθνούς κύρους, 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΑΣ EXECUTIVE DEVELOPMENT IN INSURANCE (EDI) 2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015

ΝΕΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΑΣ EXECUTIVE DEVELOPMENT IN INSURANCE (EDI) 2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015 Στόχος του προγράμματος: είναι οι απόφοιτοι να έχουν μια συνολική εποπτική και προχωρημένη γνώση όχι μόνο των τεχνικών ασφαλιστικών κλάδων αλλά και των άλλων λειτουργιών μιας ασφαλιστικής επιχείρησης,

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 5 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Εισαγωγή Θεματικές Ενότητες Η αποτελεσματική διοίκηση του Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Τ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Τ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Τ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ Οµονοίας 80 α, 65403 Καβάλα, Τηλ. (2510) 836435, Fax (2510) 232351 http://www.metron-consulting.gr ΜΕΤΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Γενικά Στοιχεία Νοµική Μορφή Οµόρρυθµος

Διαβάστε περισσότερα

10. 11. 12. - 13. 14. Ο

10. 11. 12. - 13. 14. Ο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

1.4.6. Π.. 47/2006... 8

1.4.6. Π.. 47/2006... 8 Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα