ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ EPSO/CAST/S/12/2015. I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ EPSO/CAST/S/12/2015. I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ"

Transcript

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ομάδα καθηκόντων III) Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ομάδα καθηκόντων IV) EPSO/CAST/S/12/2015. I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) προκηρύσσει διαδικασία επιλογής με σκοπό τη δημιουργία βάσης δεδομένων των επιτυχόντων υποψηφίων, από την οποία θα προσλαμβάνει συμβασιούχους υπαλλήλους ως περιφερειακούς υπευθύνους ασφάλειας (ΠΥΑ) και περιφερειακούς συμβούλους ασφάλειας (ΠΣΑ). Όταν προσλαμβάνεται από την ΕΥΕΔ, ο/η ΠΥΑ/ΠΣΑ τελεί συνήθως υπό την επιχειρησιακή και διοικητική ευθύνη των κεντρικών υπηρεσιών της ΕΥΕΔ και υπό τη δημοσιονομική ευθύνη του επικεφαλής της αντιπροσωπείας στον τόπο όπου είναι η βάση του. Ο/η ΠΥΑ/ΠΣΑ είναι υπεύθυνος(-η) για την οργάνωση της προστασίας/ασφάλειας προσώπων, αγαθών και πληροφοριών της αντιπροσωπείας στην οποία βρίσκεται η βάση του/της και των αντιπροσωπειών της γεωγραφικής ζώνης για την οποία είναι υπεύθυνος(-η). Οι εργασιακές σχέσεις με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα διέπονται από το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι όροι απασχόλησης δημοσιεύονται στο σύνολό τους στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση: (κεφάλαιο IV, σελίδα 172). 1. Η βάση δεδομένων των επιτυχόντων υποψηφίων θα χρησιμοποιείται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Οι περισσότερες θέσεις θα βρίσκονται στις αντιπροσωπείες της ΕΕ. Θα υπάρξει επίσης ένας πολύ περιορισμένος αριθμός θέσεων που θα βρίσκονται στις Βρυξέλλες (Βέλγιο). Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις εκτιμώμενες ανάγκες των οργάνων για συμβασιούχους υπαλλήλους σε αυτόν τον τομέα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, λαμβανομένων υπόψη της περιορισμένης φύσης των συμβάσεων και της εναλλαγής του προσωπικού. Ο αριθμός επιτυχόντων που χρειάζονται τα θεσμικά όργανα κατά την τριετή περίοδο είναι κατά προσέγγιση: Ομάδα καθηκόν των Κατηγορία προσόντων Αριθμός 1 Οι γενικές εκτελεστικές διατάξεις που διέπουν τους όρους απασχόλησης των συμβασιούχων υπαλλήλων οι οποίοι απασχολούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της EPSO. 1

2 FGIII ΠΥΑ Περιφερειακός υπεύθυνος ασφάλειας 60 FGIV ΠΣΑ Περιφερειακός σύμβουλος ασφάλειας 60 Οι υποψήφιοι μπορούν να εγγραφούν μόνο για μία κατηγορία και για μία ομάδα καθηκόντων. Βλ. λεπτομέρειες της διαδικασίας εγγραφής στο σημείο «VI. Στάδια της επιλογής II. ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΥΑ) (Ομάδα καθηκόντων III) Υπό την εποπτεία ενός μονίμου υπαλλήλου, ο/η ΠΥΑ παρέχει τεχνικές συμβουλές στην έδρα και στους επικεφαλής των αντιπροσωπειών της γεωγραφικής ζώνης για την οποία είναι αρμόδιος/α, για την κατάσταση ως προς τις απειλές στις εν λόγω χώρες, καθώς και για τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, κατόπιν συγκέντρωσης πληροφοριών και ανάλυσης των κινδύνων. Ο/η ΠΥΑ σχεδιάζει, αξιολογεί και εποπτεύει τακτικά τη χρήση του εξοπλισμού και την εφαρμογή των διαδικασιών για την ασφάλεια προσώπων, αγαθών και πληροφοριών. Ο/η ΠΥΑ εξασφαλίζει καλές επαφές με τις αρχές ή/και τους οργανισμούς και δημιουργεί τους απαραίτητους δεσμούς με την κοινωνία των πολιτών. Συμμετέχει σε συνεδριάσεις για την ασφάλεια που διοργανώνονται από τα κράτη μέλη, τον ΟΗΕ ή/και άλλους εταίρους. Ο/η ΠΥΑ εφαρμόζει μέτρα στους τομείς του εξοπλισμού και των διαδικασιών διαχείρισης κρίσεων, μεταξύ άλλων όσον αφορά την εκκένωση. Ο/η ΠΥΑ καθορίζει τα τεχνικά μέτρα και ακολουθεί τις συστάσεις στους τομείς αρμοδιότητάς του/της (ασφάλεια προσώπων, αγαθών και πληροφοριών). Ο/η ΠΥΑ διασφαλίζει την τήρηση των διαδικασιών ασφαλείας σε περίπτωση κρίσης στις αντιπροσωπείες της γεωγραφικής ζώνης αρμοδιότητάς του/της και εποπτεύει την επικαιροποίηση των καταλόγων εκπατρισμένου προσωπικού και των οικογενειών τους σε περίπτωση εκκένωσης. Ο/η ΠΥΑ αυξάνει την ευαισθητοποίηση, παρέχει τεχνικές συμβουλές και εκπαιδεύει το εκπατρισμένο και λοιπό προσωπικό σχετικά με τα ζητήματα προστασίας/ασφαλείας. Ο/η ΠΥΑ συμβάλλει στην εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και τηρεί ενήμερους την έδρα και τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών στη γεωγραφική ζώνη αρμοδιότητάς του/της μέσω τακτικών προφορικών και γραπτών εκθέσεων Ο/η ΠΥΑ διενεργεί τακτική ανάλυση επικινδυνότητας της κατάστασης στις χώρες για τις οποίες είναι αρμόδιος(-α), εφαρμόζοντας αναγνωρισμένα μέσα ανάλυσης κινδύνου. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΣΑ) (Ομάδα καθηκόντων IV) Υπό την εποπτεία ενός μονίμου υπαλλήλου, ο/η ΠΣΑ παρέχει τεχνικές συμβουλές στην έδρα και στους επικεφαλής των αντιπροσωπειών της γεωγραφικής ζώνης για την οποία είναι αρμόδιος/α για την κατάσταση ως προς τις απειλές στις εν λόγω χώρες, καθώς και για τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, κατόπιν συλλογής πληροφοριών και ανάλυσης των κινδύνων. Ο/η ΠΣΑ σχεδιάζει, αξιολογεί και εποπτεύει τακτικά τη χρήση του εξοπλισμού και την εφαρμογή των διαδικασιών για την ασφάλεια προσώπων, αγαθών και πληροφοριών. 2 Οι κατηγορίες που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση αποτελούν απλουστευμένη εκδοχή των κατηγοριών γενικών προσόντων που θα χρησιμοποιηθούν για την κατάρτιση των συμβάσεων. Αυτές οι απλουστευμένες εκδοχές παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν είναι νομικώς δεσμευτικές. 2

3 Ο/η ΠΣΑ εξασφαλίζει καλές επαφές με τις αρχές ή/και τους οργανισμούς και δημιουργεί τους απαραίτητους δεσμούς με την κοινωνία των πολιτών. Συμμετέχει σε συνεδριάσεις για την ασφάλεια που διοργανώνονται από τα κράτη μέλη, τον ΟΗΕ ή/και άλλους εταίρους. Ο/η ΠΣΑ εφαρμόζει μέτρα στους τομείς του εξοπλισμού και των διαδικασιών διαχείρισης κρίσεων, μεταξύ άλλων όσον αφορά την εκκένωση. Ο/η ΠΣΑ διασφαλίζει τον καθορισμό των μέτρων και ακολουθεί τις συστάσεις στους τομείς αρμοδιότητάς του/της (ασφάλεια προσώπων, αγαθών και πληροφοριών). Ο/η ΠΣΑ διασφαλίζει την τήρηση των διαδικασιών ασφαλείας σε περίπτωση κρίσης στις αντιπροσωπείες της γεωγραφικής του/της ευθύνης και εποπτεύει την επικαιροποίηση των καταλόγων εκπατρισμένου προσωπικού και των οικογενειών τους σε περίπτωση εκκένωσης. Ο/η ΠΣΑ αυξάνει την ευαισθητοποίηση, παρέχει τεχνικές συμβουλές και εκπαιδεύει το εκπατρισμένο και το λοιπό προσωπικό σχετικά με τα ζητήματα προστασίας/ασφαλείας. Ο/η ΠΣΑ συμβάλλει στην εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και τηρεί ενήμερους την έδρα και τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών στη γεωγραφική ζώνη αρμοδιότητάς του/της μέσω τακτικών προφορικών και γραπτών εκθέσεων. Ο/η ΠΣΑ διενεργεί τακτική ανάλυση επικινδυνότητας της κατάστασης στις χώρες για τις οποίες είναι αρμόδιος(-α), εφαρμόζοντας αναγνωρισμένα μέσα ανάλυσης κινδύνου. Εφόσον ζητηθεί, ο ΠΣΑ συμβάλλει, μαζί με τη Διεύθυνση Ασφαλείας της ΕΥΕΔ στην επανεξέταση και την επικαιροποίηση των πολιτικών, των κανόνων και των διαδικασιών που συνδέονται με την ασφάλεια. Μπορεί να του ανατεθούν καθήκοντα σχετικά με τη διενέργεια ελέγχων ασφαλείας για ειδικά θέματα. III. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Τη διαδικασία θα διαχειρίζεται η EPSO, με τη συνδρομή επιτροπής επιλογής απαρτιζόμενης από αντιπροσώπους των υπηρεσιών των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής: ΣΤΑΔΙΟ Ενδεικτικές ημερομηνίες Εξέταση των βιογραφικών σημειωμάτων Μάιος-Ιούνιος 2015 Δοκιμασία ικανοτήτων Σεπτέμβριος 2015 Αποτελέσματα της δοκιμασίας ικανοτήτων Οκτώβριος 2015 IV. ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ Κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής εγγραφής, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους: A. Γενικοί όροι α) να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης β) να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων γ) να είναι στρατολογικά εντάξει σύμφωνα με την ισχύουσα στην περίπτωσή τους νομοθεσία περί στρατολογίας. δ) να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των προβλεπόμενων καθηκόντων. 3

4 B. Ελάχιστοι ειδικοί όροι - Εκπαίδευση/πείρα α) ΠΥΑ, Ομάδα καθηκόντων III: πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές πιστοποιούμενες από δίπλωμα/πτυχίο Ή σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πιστοποιούμενες από δίπλωμα/πτυχίο το οποίο δίνει δικαίωμα εισόδου στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, και επαγγελματική πείρα τριών ετών σε τομέα σχετικό με τα καθήκοντα που αναφέρονται στην ενότητα ΙΙ. Ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις και οσάκις δικαιολογείται από το συμφέρον της υπηρεσίας, επαγγελματική κατάρτιση ισοδύναμου επιπέδου στον τομέα της ασφάλειας (που σχετίζεται με τα καθήκοντα που περιγράφονται στην ενότητα II) β) ΠΣΑ, Ομάδα καθηκόντων IV πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριών ετών πιστοποιούμενες από δίπλωμα/πτυχίο Ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις και οσάκις δικαιολογείται από το συμφέρον της υπηρεσίας, επαγγελματική κατάρτιση ισοδύναμου επιπέδου στον τομέα της ασφάλειας (σε τομέα σχετικό με τα καθήκοντα που περιγράφονται στην ενότητα II) Γ. Γνώση ξένων γλωσσών α) Γλώσσα 1(L1) και β) γλώσσα 2 (L2) Κύρια γλώσσα: άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3 Ικανοποιητική γνώση (επίπεδο B2 4 ) της αγγλικής, της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας πρέπει να είναι διαφορετική από την ανωτέρω γλώσσα 1. Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ (τμήμα μείζονος συνθέσεως) στην υπόθεση C-566/10/P, Ιταλική Δημοκρατία κατά Επιτροπής, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ υποχρεούνται να αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους η επιλογή της δεύτερης γλώσσας στην παρούσα διαδικασία επιλογής περιορίζεται σε μικρό αριθμό επίσημων γλωσσών της ΕΕ. Συνεπώς, οι υποψήφιοι ενημερώνονται ότι οι δυνατότητες επιλογής της δεύτερης γλώσσας στην παρούσα διαδικασία επιλογής έχουν καθοριστεί βάσει του συμφέροντος της υπηρεσίας, το οποίο υπαγορεύει ότι οι νεοπροσλαμβανόμενοι πρέπει να μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα αμέσως και να είναι ικανοί να επικοινωνούν αποτελεσματικά στην καθημερινή τους εργασία. Σε διαφορετική περίπτωση, θα εμποδιζόταν σοβαρά η αποτελεσματική λειτουργία των θεσμικών οργάνων. Βάσει μακράς πρακτικής των θεσμικών οργάνων της ΕΕ όσον αφορά τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται για την εσωτερική επικοινωνία, και με γνώμονα τις ανάγκες των υπηρεσιών από πλευράς εξωτερικής επικοινωνίας και χειρισμού υποθέσεων, η αγγλική, η γαλλική και η γερμανική γλώσσα εξακολουθούν να είναι οι ευρύτερα χρησιμοποιούμενες γλώσσες. Εκτός αυτού, η αγγλική, η γαλλική και η γερμανική γλώσσα είναι, με μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες, οι δεύτερες γλώσσες που επιλέγουν οι 3 Οι επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι ακόλουθες: BG (βουλγαρική), HR (κροατική), CS (τσεχική), DA (δανική), DE (γερμανική), EL (ελληνική), EN (αγγλική), ES (ισπανική), ET (εσθονική), FI (φιλανδική), FR (γαλλική), GA (ιρλανδική), HU (ουγγρική), IT (ιταλική), LT (λιθουανική), LV (λετονική), MT (μαλτέζικη), NL (ολλανδική), PL (πολωνική), PT (πορτογαλική), RO (ρουμανική), SK (σλοβακική), SL (σλοβενική), SV (σουηδική). 4 Παρακαλείστε να συμβουλευτείτε το πλαίσιο αναφοράς στον δικτυακό τόπο: 4

5 περισσότεροι υποψήφιοι σε διαγωνισμούς στους οποίους δεν υφίσταται σχετικός περιορισμός. Αυτό επιβεβαιώνει τα τρέχοντα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά πρότυπα, σύμφωνα με τα οποία οι υποψήφιοι για θέσεις εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να θεωρούνται καλοί γνώστες τουλάχιστον μίας από τις γλώσσες αυτές. Ως εκ τούτου, κατά την εξισορρόπηση του συμφέροντος της υπηρεσίας με τις ανάγκες και τις ικανότητες των υποψηφίων, λαμβανομένου επίσης υπόψη του συγκεκριμένου πεδίου το οποίο αφορά ο παρών διαγωνισμός, είναι θεμιτή η διοργάνωση εξετάσεων στις εν λόγω τρεις γλώσσες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι, ανεξαρτήτως πρώτης επίσημης γλώσσας, όλοι οι υποψήφιοι γνωρίζουν καλά τουλάχιστον μία από τις τρεις επίσημες γλώσσες εργασίας. Πέραν αυτού, για λόγους ίσης μεταχείρισης όλων των υποψηφίων, όλοι οι υποψήφιοι, περιλαμβανομένων και εκείνων των οποίων πρώτη επίσημη γλώσσα είναι μία από τις γλώσσες εργασίας, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε εξέταση δεύτερης γλώσσας για μια από τις εν λόγω γλώσσες εργασίας. Η αξιολόγηση συγκεκριμένων ικανοτήτων με τον τρόπο αυτόν επιτρέπει στα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εκτιμήσουν την ικανότητα των υποψηφίων να λειτουργήσουν αμέσως σε ένα περιβάλλον που πλησιάζει πάρα πολύ την πραγματική κατάσταση που θα αντιμετώπιζαν στη θέση εργασίας. Ωστόσο, δεν αποκλείεται μεταγενέστερη γλωσσική εκπαίδευση για την απόκτηση ικανοτήτων εργασίας σε τρίτη γλώσσα σύμφωνα με το άρθρο 85 παράγραφος 3 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης. Κατά την εγγραφή σας, μπορείτε να επιλέξετε μία μόνο από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως κύρια γλώσσα (L1). Αφού επικυρώσουν το ηλεκτρονικό έντυπο της αίτησης, οι υποψήφιοι δεν μπορούν πλέον να αλλάξουν τις γλώσσες που έχουν επιλέξει. V. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ Οφείλετε να εγγραφείτε ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στον δικτυακό τόπο της EPSO (http://europa.eu/epso/apply/jobs/index_en.htm), και ιδίως στις οδηγίες ηλεκτρονικής εγγραφής. Πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο αίτησης υποψηφιότητας στην αγγλική, τη γαλλική ή τη γερμανική γλώσσα. Πρέπει να λάβετε κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε η ηλεκτρονική εγγραφή σας να ολοκληρωθεί και να επικυρωθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας. Σας συμβουλεύουμε να μην περιμένετε την τελευταία στιγμή για να εγγραφείτε, δεδομένου ότι ο έκτακτος φόρτος των γραμμών ή οποιοδήποτε πρόβλημα στη σύνδεση με το Διαδίκτυο μπορεί να σας αναγκάσει να επαναλάβετε όλη τη διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής, και, μετά τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής, οι υποψήφιοι δεν θα μπορούν πλέον να το πράττουν. Μετά την επικύρωση της εγγραφής σας, δεν μπορείτε πλέον να προχωρήσετε σε τροποποιήσεις τα δεδομένα τυγχάνουν άμεσης επεξεργασίας από την EPSO για τη διοργάνωση της διαδικασίας επιλογής. ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ (συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης) 24/3/2015 στις 12:00 (το μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών VI. ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 5

6 Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν βάσει των προσόντων τους, ιδίως όσον αφορά τους τίτλους σπουδών και την επαγγελματική τους πείρα, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται κατωτέρω. Οι υποψήφιοι των οποίων η ειδίκευση (κατηγορία προσόντων) είναι καταλληλότερη για την εκτέλεση των καθηκόντων και οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια επιλογής θα κληθούν να υποβληθούν στη δοκιμασία ικανοτήτων. Σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας επιλογής, θα οριστεί ειδική επιτροπή επιλογής για να συνδράμει την EPSO και, συγκεκριμένα, για να αναλάβει το έργο της επιλογής βάσει προσόντων (εξέταση του βιογραφικού σημειώματος). ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 Κατάρτιση στον τομέα της ασφάλειας (αστυνομική ή στρατιωτική) ή/και πιστοποίηση ισοδύναμου επιπέδου, διάρκειας τουλάχιστον 12 μηνών, π.χ. ως αξιωματικός στον στρατό (τουλάχιστον λοχίας ισοδύναμος με τον κωδικό στρατιωτικού βαθμού του ΝΑΤΟ OR-5 και άνω) 2 Επαγγελματική πείρα διάρκειας τουλάχιστον 6 ετών στις υπηρεσίες ασφαλείας σε μία από τις ακόλουθες υπηρεσίες: στις ένοπλες δυνάμεις ή στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου ενός κράτους μέλους της ΕΕ, σε ιδιωτική εταιρεία ασφάλειας αναγνωρισμένη από ένα κράτος μέλος της ΕΕ ή σε υπηρεσία ασφάλειας διεθνούς οργανισμού 3 Επαγγελματική πείρα στην εκτέλεση αποστολών ασφαλείας (βραχυπρόθεσμη, από 1 μήνα έως 12 μήνες) σε χώρες εκτός της ΕΕ (π.χ. προστασία πρεσβειών, διαχείριση της ασφάλειας των αποστολών εκλογικών παρατηρητών, αποστολές EUPOL, αποστολές EUBAM, διαχείριση της ασφάλειας μη κυβερνητικών και διεθνών οργανισμών, κλπ.) 4 Μακροχρόνια επαγγελματική πείρα στο εξωτερικό (τουλάχιστον 12 μήνες) - επιχειρησιακή υπηρεσία της αστυνομίας ή του στρατού ή άλλου οργάνου - στον τομέα της ασφάλειας/προστασίας προσώπων, αγαθών και πληροφοριών ή/και σε πρεσβεία ή διεθνή οργανισμό 5 Επαγγελματική πείρα στη διαχείριση της ασφάλειας σε καταστάσεις κρίσης (π.χ. πολιτικές και ανθρωπιστικές) 6 Κατάρτιση στον τομέα των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της ασφάλειας, στην εγκατάσταση ραδιοφωνικών δικτύων, στην εγγύς προστασία, ή στην ασφάλεια 7 Επαγγελματική πείρα στην προετοιμασία και εκπόνηση αναλύσεων απειλών/κινδύνου ή/και εκθέσεων στον τομέα της διαχείρισης της ασφάλειας 8 Επαγγελματική πείρα στην προετοιμασία και εκπόνηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης ή τυποποιημένων επιχειρησιακών διαδικασιών 9 Πρακτική επιχειρησιακή πείρα στον τομέα της προστασίας του προσωπικού, των κτιρίων, των περιουσιακών στοιχείων ή πληροφοριών 10 Άρτια γνώση (επίπεδο C1) της γαλλικής ή/και της αγγλικής γλώσσας, ακόμη και αν μία από τις δύο αυτές γλώσσες είναι η γλώσσα σας 1 ή Ικανοποιητική γνώση (επίπεδο Β2 τουλάχιστον) μίας από τις ακόλουθες γλώσσες: Ισπανικά, πορτογαλικά (έστω και αν μία από τις γλώσσες αυτές είναι η γλώσσα σας 1), ρωσικά και αραβικά ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 Κατάρτιση στον τομέα της ασφάλειας (αστυνομική ή στρατιωτική) ή/και πιστοποίηση ισοδύναμου επιπέδου, διάρκειας τουλάχιστον 24 μηνών, π.χ. ως υπαξιωματικός στον 6

7 στρατό (τουλάχιστον λοχίας ισοδύναμος με τον κωδικό βαθμού OR-5 και άνω του ΝΑΤΟ) 2 Επαγγελματική πείρα διάρκειας τουλάχιστον 8 ετών στις υπηρεσίες ασφαλείας σε μία από τις ακόλουθες υπηρεσίες: στις ένοπλες δυνάμεις ή στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου ενός κράτους μέλους της ΕΕ, σε μια ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας αναγνωρισμένης από ένα κράτος μέλος της ΕΕ ή σε μια υπηρεσία ασφάλειας διεθνούς οργανισμού 3 Επαγγελματική πείρα στην εκτέλεση αποστολών ασφαλείας (βραχείας διάρκειας, από 1 μήνα έως 12 μήνες) σε χώρες εκτός της ΕΕ (π.χ. προστασία των πρεσβειών, διαχείριση της ασφάλειας των αποστολών εκλογικών παρατηρητών, αποστολές EUPOL, αποστολές EUBAM, διαχείριση της ασφάλειας μη κυβερνητικών και διεθνών οργανισμών, κλπ.) 4 Μακροπρόθεσμη επαγγελματική πείρα στο εξωτερικό (τουλάχιστον 12 μήνες) - επιχειρησιακή υπηρεσία της αστυνομίας ή του στρατού ή άλλου οργάνου - στον τομέα της ασφάλειας/προστασίας των προσώπων, των αγαθών και των πληροφοριών ή/και σε μια πρεσβεία ή διεθνή οργανισμό 5 Επαγγελματική πείρα στη διαχείριση της ασφάλειας σε καταστάσεις κρίσης (π.χ. πολιτικές και ανθρωπιστικές) 6 Κατάρτιση στον τομέα των διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της ασφάλειας, στην εγκατάσταση ραδιοφωνικών δικτύων, στην εγγύς προστασία, ή στην ασφάλεια 7 Επαγγελματική πείρα στην προετοιμασία και εκπόνηση αναλύσεων απειλών/κινδύνου ή/και εκθέσεων στον τομέα της διαχείρισης της ασφάλειας 8 Επαγγελματική πείρα στην προετοιμασία και εκπόνηση σχεδίων έκτακτης ανάγκης ή τυποποιημένων επιχειρησιακών διαδικασιών 9 Πρακτική επιχειρησιακή πείρα στον τομέα της προστασίας του προσωπικού, των κτιρίων, των περιουσιακών στοιχείων ή των πληροφοριών 10 Άρτια γνώση (επίπεδο C1) της γαλλικής ή/και της αγγλικής γλώσσας, ακόμη και αν μία από τις δύο αυτές γλώσσες είναι η γλώσσα σας 1 ή Ικανοποιητική γνώση (επίπεδο Β2 τουλάχιστον) μίας από τις ακόλουθες γλώσσες: Ισπανικά, πορτογαλικά (έστω και αν μία από τις γλώσσες αυτές είναι η γλώσσα σας 1), ρωσικά και αραβικά Προσοχή: Αν κληθείτε σε συνέντευξη, οφείλετε να προσκομίσετε τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα. Αν διαπιστωθεί ότι οι πληροφορίες που υποβάλατε είναι ανακριβείς, θα αποκλειστείτε από τη διαδικασία επιλογής και το όνομά σας θα διαγραφεί από τη βάση δεδομένων. Η επιλογή βάσει τίτλων διενεργείται αποκλειστικά με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τον υποψήφιο στο σημείο «αξιολογητής ταλέντου» της αίτησης. Η επιτροπή επιλογής εξετάζει διεξοδικά τις απαντήσεις και βαθμολογεί κάθε απάντηση με 0 έως 4 οι βαθμοί πολλαπλασιάζονται στη συνέχεια επί τον συντελεστή στάθμισης του αντίστοιχου κριτηρίου. Οι υποψήφιοι που λαμβάνουν τον μεγαλύτερο αριθμό μονάδων θα κληθούν στη δοκιμασία ικανοτήτων (αριθμός περίπου 3 φορές μεγαλύτερος από τον αριθμό των υποψηφίων, ανά κατηγορία προσόντων, που απαιτούνται από τα θεσμικά όργανα). Σε περίπτωση υποψηφίων που ισοβάθμησαν για την τελευταία διαθέσιμη θέση, όλοι οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι θα κληθούν να συμμετάσχουν στη δοκιμασία ικανοτήτων. ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Οι υποψήφιοι θα συμμετάσχουν σε δοκιμασία ικανοτήτων για την αξιολόγηση των γνώσεών τους στην επιλεγμένη κατηγορία προσόντων. 7

8 Οι υποψήφιοι για τις ομάδες καθηκόντων IΙΙ και IV υποβάλλονται στις ίδιες δοκιμασίες, αλλά η βαθμολογική βάση θα είναι διαφορετική, όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα. Με την προηγούμενη συγκατάθεσή τους, (η οποία παρέχεται σε απάντηση στο έντυπο υποβολής υποψηφιότητας), οι υποψήφιοι της FG IV που δεν συγκεντρώνουν την ελάχιστη βαθμολογία ανακατατάσσονται στην ομάδα καθηκόντων IΙΙ, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν επιτύχει την ελάχιστη βαθμολογία που ορίζεται για την εν λόγω ομάδα. Είδος δοκιμασίας Πολλαπλή επιλογή Διαθέσιμο ς χρόνος Γλώσσα της δοκιμασίας Μέγιστη βαθμολογία 50 λεπτά Γλώσσα 2 (L2) 25 Ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία FG III FGIV Η δοκιμή θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και θα διεξαχθεί σε ένα από τα διαπιστευμένα κέντρα της EPSO σε όλα τα κράτη μέλη και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο κατάλογος των διαθέσιμων κέντρων θα δοθεί στους προεπιλεγέντες υποψηφίους στην επιστολή πρόσκλησης. VII. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ Τα αποτελέσματα της εξέτασης του βιογραφικού σημειώματος και των δοκιμασιών ικανοτήτων θα δημοσιευτούν στις ατομικές μερίδες EPSO των υποψηφίων. VIII. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τα ονόματα των υποψηφίων που θα έχουν λάβει την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία στη δοκιμασία ικανοτήτων θα καταχωριστούν στη βάση δεδομένων και δεν θα δημοσιοποιηθούν σε καμία άλλη μορφή. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα έχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων. Η βάση δεδομένων θα παραμείνει σε ισχύ για περίοδο τριών ετών από την ημερομηνία κατά την οποία θα ανακοινωθούν στους υποψήφιους τα αποτελέσματά τους. IX. ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Καταχώριση στη βάση δεδομένων δεν αποτελεί εγγύηση ότι θα σας προσφερθεί θέση απασχόλησης. Όταν προκύπτουν κενές θέσεις, τα θεσμικά όργανα θα ανατρέχουν στη βάση δεδομένων και θα καλούν σε συνέντευξη τους υποψηφίους των οποίων τα προσόντα ανταποκρίνονται περισσότερο στις απαιτήσεις των συγκεκριμένων θέσεων Εάν τα αποτελέσματα της συνέντευξης είναι θετικά, θα γίνει επίσημη προσφορά εργασίας στους υποψήφιους. Η γνώση της κύριας γλώσσας θα αξιολογηθεί επίσης κατά τη διάρκεια αυτής της συνέντευξης. Εάν οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν ήδη πιστοποιητικό ελέγχου ασφάλειας προσωπικού (ΠΕΑΠ), πρέπει να δεχθούν να υποβάλουν επίσημη αίτηση αμέσως μετά την πρόσληψη. Στον υποψήφιο που επελέγη για τη θέση, θα προσφερθεί σύμβαση CA 3A 5 ή CA 3B 6, ανάλογα με τον εργοδότη που κάνει την προσφορά της θέσης εργασίας, όπως αναφέρεται παρακάτω. Σύμβαση Τόπος δραστηριότητας 5 Βάσει του άρθρου 3α του καθεστώτος απασχόλησης του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις γενικές διατάξεις εφαρμογής του οργάνου, οργανισμού ή γραφείου. 6 Βάσει του άρθρου 3β του καθεστώτος απασχόλησης του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από το καθεστώς που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις γενικές διατάξεις εφαρμογής του οργάνου, οργανισμού ή γραφείου. 8

9 CA 3B (ορισμένου χρόνου) CA 3A (θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύμβαση αορίστου χρόνου) Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (εκτός από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ) Οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο. X. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ/ΠΡΟΣΦΥΓΗ Οι διατάξεις σχετικά με τις διαδικασίες προσφυγής βρίσκονται στον δικτυακό τόπο της EPSO: XI. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Η EPSO θα επικοινωνήσει μαζί σας μέσω της ατομικής σας μερίδας EPSO. Μπορείτε να συμβουλεύεστε την ατομική σας μερίδα EPSO τακτικά - τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα για να παρακολουθείτε την εξέλιξη της διαδικασίας και να ελέγχετε τις πληροφορίες που αφορούν την αίτησή σας. Για κάθε επικοινωνία με την EPSO, μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα επικοινωνίας ή eu-careers.info. Για τη διασφάλιση της σαφήνειας και της κατανόησης των κειμένων γενικής φύσεως και των ανακοινώσεων που απευθύνονται από και προς τους υποψηφίους, η πρόσκληση στη δοκιμασία, καθώς και κάθε αλληλογραφία μεταξύ της EPSO και των υποψηφίων συντάσσονται αποκλειστικά στην αγγλική, τη γαλλική ή τη γερμανική γλώσσα. XII. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η EPSO μεριμνά ώστε να εξασφαλίσει ότι τηρείται η αρχή της ίσης μεταχείρισης. Κατά συνέπεια, εάν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας διαπιστωθεί από την EPSO ότι έχετε δημιουργήσει πάνω από μία ατομική μερίδα EPSO, ότι έχετε υποβάλει πάνω από μία αίτηση για την παρούσα διαδικασία επιλογής ή ότι έχετε παρουσιάσει ψευδείς δηλώσεις, θα αποκλειστείτε από την διαδικασία επιλογής. Κάθε απάτη ή απόπειρα απάτης επιδέχεται κυρώσεις. Εφιστάται η προσοχή σας στο γεγονός ότι κάθε άτομο που προσλαμβάνεται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα υποχρεούται να επιδεικνύει τη μεγαλύτερη δυνατή ακεραιότητα. XIII. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ α) Αναπηρία που υφίσταται ήδη κατά τη στιγμή της υποβολής υποψηφιότητας 1. Εάν έχετε κάποια αναπηρία ή εάν βρίσκεστε σε κατάσταση που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα κατά την υποβολή σας στη δοκιμασία, θα πρέπει να το επισημάνετε συμπληρώνοντας το αντίστοιχο τετραγωνίδιο στο ηλεκτρονικό έντυπο υποψηφιότητας και να αναφέρετε τα μέτρα που θεωρείτε αναγκαία για τη διευκόλυνση της συμμετοχής σας στη δοκιμασία, αναφέροντας (απαραιτήτως!) τον αριθμό της δοκιμασίας, καθώς και τον αριθμό υποψηφίου που σας έχει δοθεί. 2. Αποστείλατε το ιατρικό πιστοποιητικό ή βεβαίωση στην οποία πιστοποιείται η αναπηρία σας και η οποία εκδόθηκε από αναγνωρισμένο οργανισμό (όποιον κρίνετε κατάλληλο) το συντομότερο δυνατό μετά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησής σας. Αυτά τα δικαιολογητικά έγγραφα θα εξεταστούν ούτως ώστε να καταστεί δυνατή 9

10 η λήψη ειδικών και προσαρμοσμένων σε κάθε περίπτωση μέτρων, προκειμένου να ικανοποιηθούν (στο μέτρο του δυνατού) τα αιτήματα που θα κριθούν εύλογα. Τα αιτήματα και τα δικαιολογητικά έγγραφα θα πρέπει να αποσταλούν: είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση: είτε με φαξ, στον αριθμό: , με την ένδειξη «EPSO accessibility», είτε ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση: European Personnel Selection Office (EPSO) EPSO accessibility (C-25) 1049 Bruxelles/Brussel ΒΕΛΓΙΟ β) Αναπηρία που προέκυψε μετά την υποβολή της υποψηφιότητας 1 Εάν η κατάσταση που αναφέρεται ανωτέρω προκύψει μετά την προθεσμία που έχει τεθεί για την ηλεκτρονική υποβολή υποψηφιότητας, πρέπει να ενημερώσετε την EPSO το συντομότερο δυνατό. Παρακαλείστε να αναφέρετε εγγράφως τα μέτρα που θεωρείτε απαραίτητα. 2 Παρακαλείστε να αποστείλετε τα σχετικά έγγραφα είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση: είτε με φαξ, στον αριθμό: , με την ένδειξη «EPSO accessibility», είτε ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση: European Personnel Selection Office (EPSO) EPSO accessibility (C-25) 1049 Bruxelles/Brussel ΒΕΛΓΙΟ 10

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) 18.3.2009 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 63 A/1 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (2009/C 63 A/01) Η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) 27.5.2009 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118 A/1 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EPSO/AD/175/09 (2009/C

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) 16.3.2010 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 64 A/1 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EPSO/AD/177/10 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) 13.3.2014 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 74 A/1 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EPSO/AD/276/14 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) 4.7.2013 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 193 A/1 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Διερμηνείς συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) 16.3.2011 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 82 A/1 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ EPSO/AD/206/11 (AD 5)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EPSO/AST/117/11 (2011/C 336 A/02)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EPSO/AST/117/11 (2011/C 336 A/02) 17.11.2011 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 336 A/5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EPSO/AST/117/11 (2011/C 336 A/02) Ενδιαφέρεστε για μια σταδιοδρομία στις υπηρεσίες μας; Τα προσόντα σας αντιστοιχούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3.11.2010 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 297 A/1 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ EPSO/AST/105-106-107-108/10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ (ΑΝΔΡΕΣ Ή ΓΥΝΑΙΚΕΣ) Ομάδα καθηκόντων IV

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ (ΑΝΔΡΕΣ Ή ΓΥΝΑΙΚΕΣ) Ομάδα καθηκόντων IV ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ (ΑΝΔΡΕΣ Ή ΓΥΝΑΙΚΕΣ) Ομάδα καθηκόντων IV EPSO/CAST/S/6/2013 Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) 27.9.2012 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 291 A/1 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EPSO/AST/121/12 (2012/C

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (COM/AD/17/10) (2010/C 289 A/01)

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (COM/AD/17/10) (2010/C 289 A/01) 26.10.2010 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 289 A/1 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (COM/AD/17/10) (2010/C 289 A/01) Ενδιαφέρεστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) 8.5.2013 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 131 A/1 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (2013/C 131 A/01) Η

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 3 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 8 Ιανουαρίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ EPSO/AD/ /10 (2010/C 110 A/02)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ EPSO/AD/ /10 (2010/C 110 A/02) 29.4.2010 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 110 A/11 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ EPSO/AD/180-181-182/10 (2010/C 110 A/02) Ενδιαφέρεστε για μια σταδιοδρομία στις υπηρεσίες μας; Τα προσόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) 18.6.2015 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 201 A/1 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ EPSO/AD/310/15 1. Επιμελητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί διαδικασία επιλογής αορίστου χρόνου με σκοπό τη δημιουργία εφεδρικού πίνακα επιτυχόντων από τον οποίο θα μπορεί να προσλαμβάνει συμβασιούχους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ECA/2015/JUR. 2 θέσεις νομικού - Βαθμοί AD 8 - AD 9 Νομική Υπηρεσία - Προεδρία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ECA/2015/JUR. 2 θέσεις νομικού - Βαθμοί AD 8 - AD 9 Νομική Υπηρεσία - Προεδρία Ανθρώπινοι πόροι Πρόσληψη και εξέλιξη της σταδιοδρομίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ECA/2015/JUR 2 θέσεις νομικού - Βαθμοί AD 8 - AD 9 Νομική Υπηρεσία - Προεδρία ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) 31.1.2013 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 29 A/1 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EPSO/AD/248/13 Διοικητικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός AD 6 Τύπος σύμβασης Κωδικός Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων Τόπος εργασίας Ο εφεδρικός πίνακας (ΕΠ) ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ. Νομικός (ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ) 31/12/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ. Νομικός (ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ) 31/12/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός AD 6 Τύπος σύμβασης Κωδικός αναφοράς Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας Τόπος εργασίας Ο εφεδρικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) 14.3.2013 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 75 A/1 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EPSO/AD/249/13 (2013/C

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 31/12/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 31/12/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός AD 6 Τύπος σύμβασης Κωδικός Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας Τόπος εργασίας Ο εφεδρικός πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΩΔ.: ESMA/2017/VAC8/AD5

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΩΔ.: ESMA/2017/VAC8/AD5 Ημερομηνία: 20/3/2017 ESMA/2017/VAC8/AD5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ) ΚΩΔ.: ESMA/2017/VAC8/AD5 Τύπος σύμβασης Έκτακτος υπάλληλος1 Ομάδα καθηκόντων και βαθμός AD5 Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) 14.7.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 255 A/1 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EPSO/AST-SC/05/16 Υπάλληλοι

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 201 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 18 Ιουνίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΩΔ.: ESMA/2017/VAC10/AD5

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΩΔ.: ESMA/2017/VAC10/AD5 Ημερομηνία: 11/5/2017 ESMA/2017/VAC10/AD5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ) ΚΩΔ.: ESMA/2017/VAC10/AD5 Τύπος σύμβασης Ομάδα καθηκόντων και βαθμός Διάρκεια σύμβασης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ. Βοηθός ΤΠ (ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ) 31/12/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ. Βοηθός ΤΠ (ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ) 31/12/2017 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός AST 3 Τύπος σύμβασης Κωδικός αναφοράς Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας Τόπος εργασίας Ο εφεδρικός

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 191 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 60ό έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 191 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 60ό έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 191 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 60ό έτος 16 Ιουνίου 2017 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ελεγκτικό Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) 18.4.2013 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 111 A/1 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPSO) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 164 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 60ό έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 164 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 60ό έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 164 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 60ό έτος 24 Μαΐου 2017 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ελεγκτικό Συνέδριο 2017/C

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡOΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔHΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦEΡΟΝΤΟΣ - ΣΥΜΒΑΣΙΟYΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ I - ΟΔΗΓΟΙ (ΑΝΔΡΕΣ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ) EPSO/CAST/S/8/2014 I.

ΠΡOΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔHΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦEΡΟΝΤΟΣ - ΣΥΜΒΑΣΙΟYΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ I - ΟΔΗΓΟΙ (ΑΝΔΡΕΣ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ) EPSO/CAST/S/8/2014 I. ΠΡOΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔHΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦEΡΟΝΤΟΣ - ΣΥΜΒΑΣΙΟYΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ I - ΟΔΗΓΟΙ (ΑΝΔΡΕΣ/ΓΥΝΑΙΚΕΣ) EPSO/CAST/S/8/2014 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατόπιν αιτήματος των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός Τύπος σύμβασης Κωδικός αναφοράς Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας Τόπος εργασίας Ο εφεδρικός πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

EFCA CA FGIV 1701 ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ. Η EFCA καλεί υποψηφίους με υψηλό ενδιαφέρον και ζήλο για την ανάπτυξη της EFCA να υποβάλουν αιτήσεις.

EFCA CA FGIV 1701 ΜΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ. Η EFCA καλεί υποψηφίους με υψηλό ενδιαφέρον και ζήλο για την ανάπτυξη της EFCA να υποβάλουν αιτήσεις. ΠΡΟΣΛΗΨΗ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (EFCA) ΕΙΝΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΣΤΑΘΗΚΕ ΤΟ 2005 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 248 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 59ο έτος 8 Ιουλίου 2016 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι L 188/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.7.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 2011 περί χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στα προγράμματα των κρατών μελών για τον έλεγχο,

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων. Προκήρυξη κενής θέσης αναπληρωτή επόπτη

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων. Προκήρυξη κενής θέσης αναπληρωτή επόπτη 28.5.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 163 A/1 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων Προκήρυξη κενής θέσης αναπληρωτή επόπτη

Διαβάστε περισσότερα

16135/14 GA/ag DGC 2B. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16135/14. Διοργανικός φάκελος : 2014/0109 (NLE) RL 10

16135/14 GA/ag DGC 2B. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16135/14. Διοργανικός φάκελος : 2014/0109 (NLE) RL 10 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16135/14 Διοργανικός φάκελος : 2014/0109 (NLE) RL 10 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Πρωτόκολλο της ευρωμεσογειακής συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 368 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 59ο έτος 7 Οκτωβρίου 2016 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρωση κενής θέσης: Ιατρικός βιβλιοθηκονόμος Μονάδα: Μονάδα Διαχείρισης Πόρων και Συντονισμού Κωδικός: (ECDC/FGIII/2016/RMC-MLS)

Πλήρωση κενής θέσης: Ιατρικός βιβλιοθηκονόμος Μονάδα: Μονάδα Διαχείρισης Πόρων και Συντονισμού Κωδικός: (ECDC/FGIII/2016/RMC-MLS) Πλήρωση κενής θέσης: Ιατρικός βιβλιοθηκονόμος Μονάδα: Μονάδα Διαχείρισης Πόρων και Συντονισμού Κωδικός: (ECDC/FGIII/2016/RMC-MLS) Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση συμβασιούχου υπαλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2017 COM(2017) 499 final 2017/0229 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2017/... του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2017, για την υπογραφή,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Πλήρωση κενής θέσης: Ανώτερου εμπειρογνώμονα νοσημάτων που προλαμβάνονται με εμβολιασμό Μονάδα: Μονάδα υποστήριξης σε θέματα επιτήρησης και αντίδρασης Κωδικός: (ECDC/AD/2017/SRS-SEVPD) Πρόσκληση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός AD 9 Τύπος σύμβασης Κωδικός Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων Τόπος εργασίας Εμπειρογνώμονας διαχείρισης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.3.2012 COM(2012) 144 final 2012/0073 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά για την τελωνειακή συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 246 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 59ο έτος 7 Ιουλίου 2016 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων Πλήρωση κενής θέσης Ανώτερου εμπειρογνώμονα γενικής επιτήρησης / επικεφαλής ομάδας γενικής επιτήρησης στη Μονάδα Υποστήριξης Επιτήρησης και Αντίδρασης (ECDC/AD/2015/SRS-GLGS)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις...3 Άρθρο 2: Είδη περιόδων πρακτικής άσκησης...3

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου της

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρωση κενής θέσης: Ανώτερου εμπειρογνώμονα επιστημονικής ποιότητας Μονάδα: Γραφείο του Επιστημονικού ιευθυντή Κωδ. αναφοράς: (ECDC/AD/2016/OCS-SESQ)

Πλήρωση κενής θέσης: Ανώτερου εμπειρογνώμονα επιστημονικής ποιότητας Μονάδα: Γραφείο του Επιστημονικού ιευθυντή Κωδ. αναφοράς: (ECDC/AD/2016/OCS-SESQ) Πλήρωση κενής θέσης: Ανώτερου εμπειρογνώμονα επιστημονικής ποιότητας Μονάδα: Γραφείο του Επιστημονικού ιευθυντή Κωδ. αναφοράς: (ECDC/AD/2016/OCS-SESQ) Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ. Ειδικός ΤΠ (ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ. Ειδικός ΤΠ (ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός AD 6 Τύπος σύμβασης Κωδικός αναφοράς Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας Τόπος εργασίας Ο εφεδρικός

Διαβάστε περισσότερα

EFCA ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ AD ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΝΑΥΛΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

EFCA ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ AD ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΝΑΥΛΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΕΑ) ΕΙΝΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΣΤΑΘΗΚΕ ΤΟ 2005 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Πλήρωση κενής θέσης: Εμπειρογνώμονας σε θέματα αντίδρασης σε επιδημικές εξάρσεις Μονάδα: Μονάδα υποστήριξης σε θέματα επιτήρησης και αντίδρασης Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων Πλήρωση κενής θέσης Ανώτερου εμπειρογνώμονα διαχείρισης δεδομένων / Επικεφαλής ομάδας υπηρεσιών δεδομένων επιτήρησης στη Μονάδα Υποστήριξης Επιτήρησης και Αντίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. ACP/CE/INT/el 1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. ACP/CE/INT/el 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ 18ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2000, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 131 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 59ο έτος 14 Απριλίου 2016 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2014 COM(2014) 313 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου 2009/948/ΔΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Πλήρωση κενής θέσης: Προϊστάμενος του τμήματος υποστήριξης της επικοινωνίας Μονάδα: Μονάδα ενίσχυσης ικανοτήτων και επικοινωνίας στον τομέα της δημόσιας υγείας Κωδικός αναφοράς: (ECDC/AD/2016/PHC-HOSCS)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2015 COM(2015) 106 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας Τρινιδάδ και

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 66 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση της σύναψης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρωση κενής θέσης: Εμπειρογνώμονας σε θέματα ανάπτυξης μαθηματικών μοντέλων Μονάδα: SRS Κωδικός: (ECDC/AD/2017/SRS-EMM)

Πλήρωση κενής θέσης: Εμπειρογνώμονας σε θέματα ανάπτυξης μαθηματικών μοντέλων Μονάδα: SRS Κωδικός: (ECDC/AD/2017/SRS-EMM) Πλήρωση κενής θέσης: Εμπειρογνώμονας σε θέματα ανάπτυξης μαθηματικών μοντέλων Μονάδα: SRS Κωδικός: (ECDC/AD/2017/SRS-EMM) Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.8.2017 COM(2017) 413 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

EFCA ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ AD ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

EFCA ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ AD ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΕΑ) ΕΙΝΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΣΤΑΘΗΚΕ ΤΟ 2005 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

EFCA CA FGIII 1602 ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Η EFCA καλεί υποψηφίους με υψηλό ενδιαφέρον και ζήλο για την ανάπτυξη της EFCA να υποβάλουν αιτήσεις.

EFCA CA FGIII 1602 ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Η EFCA καλεί υποψηφίους με υψηλό ενδιαφέρον και ζήλο για την ανάπτυξη της EFCA να υποβάλουν αιτήσεις. ΠΡΟΣΛΗΨΗ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (EFCA) ΕΙΝΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΣΤΑΘΗΚΕ ΤΟ 2005 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων Προκήρυξη για την πλήρωση θέσης Ανώτερου εμπειρογνώμονα ηπατίτιδας στη Μονάδα Υποστήριξης, Επιτήρησης και Αντίδρασης (ECDC/AD/2016/SRS-HEP) Πρόσκληση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός AD 6 Τύπος σύμβασης Κωδικός αναφοράς Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας Τόπος εργασίας Ο εφεδρικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ. Υπεύθυνος Ασφάλειας (ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ. Υπεύθυνος Ασφάλειας (ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός AD 6 Τύπος σύμβασης Κωδικός αναφοράς Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας Τόπος εργασίας Ο εφεδρικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Πλήρωση κενής θέσης: Προϊστάμενος τμήματος κατάρτισης στον τομέα της δημόσιας υγείας Μονάδα: Μονάδα ενίσχυσης ικανοτήτων και επικοινωνίας στον τομέα της δημόσιας υγείας Κωδικός: (ECDC/AD/2016/PHC-HOSCS)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Πλήρωση κενής θέσης: Ανώτερος εμπειρογνώμονας στον τομέα των καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης για τη δημόσια υγεία Μονάδα: Μονάδα ενίσχυσης ικανοτήτων και επικοινωνίας στον τομέα της δημόσιας υγείας Κωδικός:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων Πλήρωση κενής θέσης Ανώτερου εμπειρογνώμονα ασθενειών που προλαμβάνονται με εμβολιασμό στη Μονάδα Υποστήριξης Επιτήρησης και Αντίδρασης (ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD)

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2015 (OR. en) 7111/15 Διοργανικός φάκελος : 2015/0048 (NLE) VISA 87 COLAC 22 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 467 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 59ο έτος 15 Δεκεμβρίου 2016 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΓΕΕΑ, ΑΛΙΚΑΝΤΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρωση κενής θέσης: Αναπληρωτής προϊστάμενος μονάδας Μονάδα: Μονάδα υποστήριξης σε θέματα επιτήρησης και αντίδρασης Κωδικός: ECDC/AD/2017/SRS-DHOU

Πλήρωση κενής θέσης: Αναπληρωτής προϊστάμενος μονάδας Μονάδα: Μονάδα υποστήριξης σε θέματα επιτήρησης και αντίδρασης Κωδικός: ECDC/AD/2017/SRS-DHOU Πλήρωση κενής θέσης: Αναπληρωτής προϊστάμενος μονάδας Μονάδα: Μονάδα υποστήριξης σε θέματα επιτήρησης και αντίδρασης Κωδικός: ECDC/AD/2017/SRS-DHOU Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Πλήρωση κενής θέσης: Ανώτερος εμπειρογνώμονας σε θέματα αναδυόμενων ασθενειών και ασθενειών που μεταδίδονται από φορείς Μονάδα: Μονάδα υποστήριξης σε θέματα επιτήρησης και αντίδρασης Κωδικός: (ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ) ΚΩΔ.: ESMA/2016/VAC25/AD5

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ) ΚΩΔ.: ESMA/2016/VAC25/AD5 Ημερομηνία: 05/10/2016 ESMA/2016/VAC25/AD5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ) (ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ) ΚΩΔ.: ESMA/2016/VAC25/AD5 Τύπος σύμβασης Έκτακτος υπάλληλος 1 Ομάδα καθηκόντων και AD5

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.5.2012 COM(2012) 214 final 2012/0108 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου στην ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Πλήρωση κενής θέσης: Εμπειρογνώμονας επιδημιολογίας λοιμωδών νόσων Μονάδα: Μονάδα υποστήριξης σε θέματα επιτήρησης και αντίδρασης Κωδικός: ECDC/AD/2017/SRS-EIDE Το Κέντρο αναζητεί επί του παρόντος εμπειρογνώμονες

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρωση κενής θέσης: Ανώτερος εμπειρογνώμονας μικροβιολογίας Μονάδα: Γραφείο του επιστημονικού διευθυντή Κωδικός: (ECDC/AD/2017/OCS-SEM)

Πλήρωση κενής θέσης: Ανώτερος εμπειρογνώμονας μικροβιολογίας Μονάδα: Γραφείο του επιστημονικού διευθυντή Κωδικός: (ECDC/AD/2017/OCS-SEM) Πλήρωση κενής θέσης: Ανώτερος εμπειρογνώμονας μικροβιολογίας Μονάδα: Γραφείο του επιστημονικού διευθυντή Κωδικός: (ECDC/AD/2017/OCS-SEM) Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2008 (26.09) (OR. fr) 12873/08 LIMITE UD 146

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2008 (26.09) (OR. fr) 12873/08 LIMITE UD 146 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2008 (26.09) (OR. fr) 12873/08 LIMITE UD 146 PUBLIC ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας προς : την Ομάδα «Τελωνειακή Ένωση» (Τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ.: EASO/2016/TA/013. Προϊστάμενος μονάδας σχεδιασμού και αξιολόγησης

ΚΩΔ.: EASO/2016/TA/013. Προϊστάμενος μονάδας σχεδιασμού και αξιολόγησης Προκήρυξη για την πλήρωση κενής θέσης προϊσταμένου της μονάδας σχεδιασμού και αξιολόγησης (έκτακτος υπάλληλος, AD 10) στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) ΚΩΔ.: EASO/2016/TA/013 Δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων Πλήρωση κενής θέσης Επικεφαλής Ομάδας Διαχείρισης Έργων στη Μονάδα Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ECDC/AD/2016/ICT-GLPM) Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11926/17 Διοργανικός φάκελος: 2017/0196 (NLE) RECH 290 MED 67 AGRI 449 MIGR 163 RELEX 726 EG 12 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη κενής θέσης υπευθύνου πεδίου (έκτακτος υπάλληλος, AD 6) στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)

Προκήρυξη κενής θέσης υπευθύνου πεδίου (έκτακτος υπάλληλος, AD 6) στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) Προκήρυξη κενής θέσης υπευθύνου πεδίου (έκτακτος υπάλληλος, AD 6) στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) ΚΩΔ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ: EASO/2016/TA/015 Δημοσίευση Τίτλος/αρμοδιότητα Δημόσια προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη κενής θέσης και κατάρτιση εφεδρικού πίνακα για τη θέση του Προϊσταμένου Διοίκησης και Οικονομικών (TA AD9) στην Υπηρεσία του BEREC

Προκήρυξη κενής θέσης και κατάρτιση εφεδρικού πίνακα για τη θέση του Προϊσταμένου Διοίκησης και Οικονομικών (TA AD9) στην Υπηρεσία του BEREC Προκήρυξη κενής θέσης και κατάρτιση εφεδρικού πίνακα για τη θέση του Προϊσταμένου Διοίκησης και Οικονομικών (TA AD9) στην Υπηρεσία του BEREC Αριθ. BEREC/2015/02 Δημοσίευση Τίτλος θέσης Εποπτεύουσα Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ. Βοηθός οικονομικών (ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ) 31/12/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ. Βοηθός οικονομικών (ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ) 31/12/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός AST 3 Τύπος σύμβασης Κωδικός Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων Τόπος εργασίας Ο εφεδρικός πίνακας (ΕΠ) ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1340/2008 του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008,

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η ΕΚΤ και το διοικητικό συμβούλιο επανεξέτασης. 3. Σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης ECB-PUBLIC

1. Εισαγωγή. 2. Η ΕΚΤ και το διοικητικό συμβούλιο επανεξέτασης. 3. Σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης ECB-PUBLIC EL ECB-PUBLIC Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον διορισμό εξωτερικού εμπειρογνώμονα ως αναπληρωματικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου επανεξέτασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Φρανκφούρτη,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων. Valenciennes, Γαλλία ERA/2012/SAF/CALLHF/01

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων. Valenciennes, Γαλλία ERA/2012/SAF/CALLHF/01 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων Valenciennes, Γαλλία Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την κατάρτιση καταλόγου εμπειρογνωμόνων αξιολόγησης ανθρώπινων παραγόντων οι οποίοι θα συνδράμουν τους εθνικούς φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ» (κωδικός ΟΠΣ 491402) Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ-239/ 31-12-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Ανάπτυξη ΙΙΕ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΛΕΙ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Θέμα: Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Ανάπτυξη ΙΙΕ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΛΕΙ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Πληροφορίες: Ζ. Λεοντάρα Τηλ.: 210 7273619 Εmail: iie@eie.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 1/12/2017 Α.Π. 4807 Θέμα: Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2017 COM(2017) 390 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 12388/17 Διοργανικός φάκελος : 2017/0170 (NLE) VISA 354 COLAC 83 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων Πλήρωση κενής θέσης Εμπειρογνώμονα φυματίωσης στη Μονάδα Υποστήριξης Επιτήρησης και Αντίδρασης (ECDC/AD/2016/SRS-ETB) Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Κοζάνη Αριθμ. Πρωτ. 6189/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Κοζάνη Αριθμ. Πρωτ. 6189/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Φ.Μ: 999935371 Δ.Ο.Υ: ΚΟΖΑΝΗΣ Τηλ. 2461068282, 2461068286 Fax. 2461039765 E-mail: elke@teiwm.gr URL: http://elke.teiwm.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΩΔ.: ESMA/2017/VAC7/AD5

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΩΔ.: ESMA/2017/VAC7/AD5 Ημερομηνία: 25/04/2017 ESMA/2017/VAC7/AD5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΓΥΝΑΙΚΑ/ΑΝΔΡΑΣ) ΚΩΔ.: ESMA/2017/VAC7/AD5 Τύπος σύμβασης Έκτακτος υπάλληλος1 Ομάδα καθηκόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση προς το Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση προς το Συμβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.10.2014 COM(2014) 611 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1/2014 ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΣΥΣΤΑΘΗΚΕ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα