: HELP : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ": HELP : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS"

Transcript

1 Φορέας Υλοποίησης Τόπος ιεξαγωγής : HELP : Στρασβούργο Ηµεροµηνία : 10-11/10/2013 Τίτλος Σεµιναρίου : HELP TRAINING FOR NATIONAL TUTORS Συµµετέχοντες : ΠέτροςΑλικάκος Πρωτοδίκης Σχόλια Το διήµερο 10 και 11 Οκτωβρίου 2013 διεξήχθη στην έδρα του Συµβουλίου της Ευρώπης, στο Στρασβούργο, εκπαιδευτική διηµερίδα για εθνικούς εκπαιδευτές (national tutors) µε θέµα την εξ αποστάσεως παροχή διδασκαλίας και ειδικότερα την παροχή διδασκαλίας µε τη µέθοδο του e-learning. Η διηµερίδα πραγµατοποιήθηκε υπό την αιγίδα του προγράµµατος HELP (Human rights Education for Legal Professionals) του Συµβουλίου της Ευρώπης, προγράµµατος που διεξάγει το Συµβούλιο της Ευρώπης και στόχο έχει την εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώµατα, όπως αυτά κατοχυρώνονται στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση ικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ..Α.), προσώπων ασκούντων νοµικά επαγγέλµατα και συγκεκριµένα δικαστικών λειτουργών και δικηγόρων. Στη διηµερίδα συνολικά συµµετείχαν 16 εθνικοί εκπαιδευτές, οι οποίοι αντιπροσώπευσαν εθνικές σχολές δικαστικών λειτουργών και δικηγορικούς συλλόγους από διάφορες χώρες (Ρωσία, Σερβία, Ρουµανία, Αλβανία, Ουκρανία, Μολδαβία, Αρµενία, Αζερµπαϊτζάν, Πολωνία, Λιθουανία, Λετονία, Μαυροβούνιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Ελλάδα). Σκοπός της ενηµερωτικής συνάντησης ήταν η γνωριµία και εξοικείωση των εθνικών διδασκόντων µε τα προγράµµατα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως και ειδικότερα µε τα προγράµµατα εκπαίδευσης µέσω δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών (e-learning courses). Αναλυτικότερα, την πρώτη ηµέρα της διηµερίδας, κατά την πρωϊνή συνεδρίαση, από τον κ. Roberto Rivello, ιευθυντή του

2 Προγράµµατος HELP, ικαστικό Λειτουργό και την κ. Natacha De Roeck, Υπεύθυνη σχεδιασµού του Προγράµµατος, παρουσιάστηκε εν συντοµία η δοµή, η λειτουργία και ο σκοπός του προγράµµατος HELP. Ακολούθως έγινε εισαγωγή στη λειτουργία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ενώ επεξηγήθηκε η σηµασία του ρόλου του εθνικού διδάσκοντα (national tutor) στο πλαίσιο του δικτύου του HELP. Το πρόγραµµα HELP ως ένα πρόγραµµα που έχει ως κύριο στόχο την εκπαίδευση των ασκούντων νοµικά επαγγέλµατα και ειδικότερα των δικαστικών λειτουργών και των δικηγόρων, σχετικά µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα, απευθυνόµενο στους παραπάνω φορείς και των 47 κρατών µελών του Συµβουλίου της Ευρώπης, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και στη χρήση των διαδικτυακών εφαρµογών που αποσκοπούν στην επιµόρφωση τους. Το γεωγραφικό εύρος του Συµβουλίου της Ευρώπης και η προσπάθεια ενιαίας αντιµετώπισης της εκπαίδευσης των ασκούντων νοµικά επαγγέλµατα πάνω στα ανθρώπινα δικαιώµατα, µε στόχο την καλύτερη προάσπισή τους, από αυτούς που αποτελούν τους κατεξοχήν φορείς προστασίας τους, είναι δύο κύριοι λόγοι της επιλογής των παραπάνω µορφών εκπαίδευσης. Η διδακτέα ύλη προσδιορίζεται σε ετήσια βάση από την κεντρική υπηρεσία του προγράµµατος και επιδιώκει να ανταποκριθεί στις εκάστοτε εθνικές ανάγκες. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης e-learning για το τρέχον έτος 2013 αναπτύσσονται θεµατικές όπως: ζητήµατα οικογενειακού δικαίου, τα κριτήρια για το παραδεκτό των αιτήσεων ενώπιον του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου των ικαιωµάτων του Ανθρώπου (Ε...Α.), το δίκαιο κατά των διακρίσεων και οι κοινωνικές κυρώσεις και εναλλακτικές µέθοδοι κρατήσεως ως απαντήσεις στον υπερπληθυσµό των προσώπων που κρατούνται σε καταστήµατα κράτησης. Η τελευταία θεµατική θα αποτελέσει και το αντικείµενο του e-learning στη Εθνική Σχολή ικαστικών Λειτουργών για το τρέχον έτος, όπως θα αναπτυχθεί εκτενέστερα στη συνέχεια. Αντίστοιχα, ο οδικός χάρτης του εποµένου έτους (2014) περιλαµβάνει θέµατα όπως η σχέση της επιχειρηµατικότητας και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ρατσισµός και ξενοφοβεία κ.λ.π. Ο φορέας που καλείται να µεταλαµπαδεύσει το εκπαιδευτικό υλικό που συγκεντρώνεται στην κεντρική υπηρεσία του προγράµµατος HELP για κάθε επιµέρους θεµατική, από την αγγλική γλώσσα, στην οποία είναι καταγεγραµµένο το πρότυπο υλικό, στην εθνική γλώσσα, καθώς και να καθοδηγήσει τους εκπαιδευόµενους στη χρήση και στην αφοµοίωση του υλικού αυτού, είναι ο εθνικός εκπαιδευτής (national tutor). Ο εθνικός εκπαιδευτής προµηθεύεται από τους φορείς του προγράµµατος HELP όλο το σχετικό υλικό, που βασίζεται κυρίως σε αποφάσεις του Ε...Α., αλλά και σε άλλες πηγές, όπως διατάξεις της Ε.Σ..Α., αποφάσεις της

3 Επιτροπής Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης, σχετικά έγγραφα από την κεντρική υπηρεσία του Συµβουλίου της Ευρώπης, ενώ µπορεί να προσθέσει µε τη δική του επιµέλεια εθνικές δικαστικές αποφάσεις, επιστηµονικά άρθρα και εθνικά νοµοθετικά κείµενα, διαµορφώνοντας από κοινού µε το πρόγραµµα HELP τη διδακτέα ύλη της κάθε θεµατικής. Σε πρώτη φάση καλείται να παρακολουθήσει το e-learning περιορισµένος αριθµός συµµετεχόντων, καθώς η µέθοδος αυτή είναι σε πιλοτική φάση. Στην περίπτωση της Εθνικής Σχολής ικαστικών Λειτουργών το πρόγραµµα θα αφορά σε 20 περίπου δικαστικούς λειτουργούς (δικαστές της ποινικής και πολιτικής κατεύθυνσης και εισαγγελείς). Κατά τη διάρκεια του e-learning πέρα από την παροχή του εκπαιδευτικού υλικού, ο κύκλος των συµµετεχόντων µπορεί να ανταλλάξει απόψεις πάνω σε ζητήµατα της θεµατικής, να θέσει ερωτήσεις στον εθνικό διδάσκοντα και να αναπτύξει περαιτέρω τη διερεύνηση των διαφόρων ζητηµάτων που ανακύπτουν. Το e-learning αποτελεί µία σύγχρονη µορφή επιµόρφωσης, η οποία ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε συµµετέχοντα, καθώς το πρόγραµµα έχει τη δυνατότητα χρονικής ευελιξίας και αναδεικνύει τον κάθε συµµετέχοντα σε ενεργητική µονάδα λήψης του διδακτικού υλικού και ανταπόδοσης των απόψεων του πάνω σε αυτό. Περαιτέρω οφέλη είναι η δηµιουργία οµαδικού πνεύµατος, η ανταλλαγή απόψεων και η γνωριµία των δικαστικών λειτουργών µεταξύ τους. Ειδικά µε το e-learning σε θέµατα της Ε.Σ..Α. ο δικαστικός λειτουργός έρχεται σε επαφή µε τη λειτουργία των οργάνων του Συµβουλίου της Ευρώπης, παρακολουθεί την αυθεντική ερµηνεία των διατάξεων της Ε.Σ..Α. από τα όργανα αυτά και πρωτίστως από το Ε...Α. κατά την εφαρµογή της σύµβασης, ενηµερώνεται για τις σύγχρονες ευρωπαϊκές εξελίξεις και τις εφαρµόζει ορθά στις υποθέσεις που καλείται να εκδικάσει. Επανερχόµενοι στο πρόγραµµα της διηµερίδας πρέπει να σηµειώσουµε ότι το µεσηµέρι της πρώτης ηµέρας και για περίπου τρεις ώρες από ειδικούς εκπαιδευτές έγινε ανάλυση τεχνικών ζητηµάτων προγραµµατισµού και χρήσης της ηλεκτρονικής βάσης του προγράµµατος. Αναλύθηκε το ηλεκτρονικό σύστηµα ΜΟΟDLE, το οποίο αποτελεί τη βασική ηλεκτρονική πλατφόρµα της ιστοσελίδας του προγράµµατος HELP, καθώς και η δηµιουργία και η διαχείριση των κύκλων µαθηµάτων e-learning. Τα ζητήµατα αυτά ανέπτυξαν η κ.ségolène Chesneau και ο κ. Γεώργιος Κλης. Στη συνέχεια από τον κ. Christophe Dufour, ειδικό σε θέµατα προγραµµατισµού του Συµβουλίου της Ευρώπης, παρουσιάστηκε η µεθοδολογία του e-learning µε την εκµάθηση συγκεκριµένων ηλεκτρονικών εργαλείων διδασκαλίας, όπως ετικέτες (labels), δηµόσιες συζητήσεις (forum), ηλεκτρονικά κείµενα, δυνατότητες ηλεκτρονικής αξιολόγησης κ.λ.π., παρουσίαση που

4 τεκµηριώθηκε µε συγκεκριµένα παραδείγµατα και εξάσκηση των συµµετεχόντων πάνω στα παραπάνω εργαλεία. Η πρώτη ηµέρα της διηµερίδας έκλεισε αργά το απόγευµα µε ερωτήσεις των συµµετεχόντων προς τους οµιλητές και διοργανωτές πάνω στα θέµατα που αναπτύχθηκαν και συζήτηση επί των θεµάτων αυτών. Την επόµενη ηµέρα διερευνήθηκε το ζήτηµα της δυνατότητας προσαρµογής του πρότυπου διδακτικού κύκλου e-learning στις ανάγκες κάθε κράτους µέλους. Ειδικά για την Ελλάδα, για την οποία είχε επιλεγεί κατά την ετήσια συνάντηση των στελεχών του προγράµµατος HELP, που έγινε τον Ιούνιο του 2013, η επεξεργασία της θεµατικής των κοινωνικών κυρώσεων και των εναλλακτικών µορφών κράτησης ως απαντήσεις στον υπερπληθυσµό των προσώπων που κρατούνται σε καταστήµατα κράτησης (εν συντοµία: εναλλακτικές µορφές κράτησης), εντοπίσθηκαν τα τεχνικά και θεσµικά θέµατα που πρέπει να επιλυθούν για την καλύτερη διεξαγωγή του εν λόγω κύκλου e-learning. Γενικότερα, το e-learning προς νοµικούς επαγγελµατίες αποτελεί για τη χώρα µας πρωτοποριακή µέθοδο παροχής διδασκαλίας, η οποία αν ευοδωθεί, µπορεί ακόµη και σε εθνικό επίπεδο να αποτελέσει τον κύριο µοχλό επιµόρφωσης των δικαστικών λειτουργών στο µέλλον. Σε πρώτη πιλοτική φάση καλούνται να συµµετάσχουν 20 δικαστικοί λειτουργοί (δικαστές της πολιτικής ποινικής κατεύθυνσης και εισαγγελείς), οι οποίοι θα επιλεγούν από την Εθνική Σχολή ικαστικών Λειτουργών. Οι ανωτέρω δικαστικοί λειτουργοί καθοδηγούµενοι από τον εθνικό διδάσκοντα θα αντιµετωπίσουν τα ζητήµατα που θα τεθούν από τις κεντρικές υπηρεσίες του προγράµµατος ΗΕLP σε συγκεκριµένο χρονικό ορίζοντα, διάρκειας οκτώ (8) εβδοµάδων, που µπορεί, όµως, να τροποποιείται ανάλογα µε τις ανάγκες των συµµετεχόντων. Ο κύκλος σπουδών του e-learning πρόκειται να ξεκινήσει αµέσως µετά την κατ ιδίαν συνάντηση που θα έχουν κατά την εναρκτήρια εκδήλωση παρουσίασης του προγράµµατος HELP στο χώρο της Εθνικής Σχολής ικαστικών Λειτουργών οι 20 συµµετέχοντες στο πρόγραµµα, ο εθνικός διδάσκων, στελέχη του προγράµµατος HELP και πραγµατογνώµονες του Συµβουλίου της Ευρώπης, καθώς και η διεύθυνση της Σχολής. Κλείνοντας, το µεσηµέρι της τελευταίας ηµέρας της διηµερίδας οι εθνικοί διδάσκοντες που συµµετείχαν στην ενηµέρωση χωρίστηκαν σε δύο οµάδες. Στην πρώτη οµάδα συµµετείχαν οι διδάσκοντες που θα ασχοληθούν µε τη θεµατική των διακρίσεων και στη δεύτερη οµάδα οι διδάσκοντες που θα κληθούν να ασχοληθούν µε τις θεµατικές των εναλλακτικών µορφών κράτησης, των κριτηρίων του παραδεκτού για τις αιτήσεις ενώπιον του Ε...Α. και τα θέµατα του οικογενειακού δικαίου. Ειδικά για τη θεµατική των εναλλακτικών µορφών κράτησης, που αφορά στην Εθνική Σχολή ικαστικών Λειτουργών, πραγµατοποιήθηκε παρουσίαση του πρότυπου διδακτικού υλικού προς τον εθνικό

5 διδάσκοντα. Το υλικό αυτό έχει συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα και θα µεταφρασθεί στην ελληνική γλώσσα από τις κεντρικές υπηρεσίες του προγράµµατος µε την επίβλεψη του εθνικού διδάσκοντα. Περαιτέρω, συζητήθηκαν οι διάφορες µορφές διδασκαλίας της παραπάνω θεµατικής, καθώς και τα τεχνικά και θεσµικά ζητήµατα που αφορούν στην περίπτωση της Ελλάδας. Κατά τη συζήτηση που έγινε ανάµεσα στον εθνικό διδάσκοντα και τα στελέχη του προγράµµατος HELP, αναζητήθηκαν λύσεις, προσδιορίστηκε το χρονοδιάγραµµα του θεµατικού κύκλου e-learning και αναπτύχθηκε το περιεχόµενο της διδακτέας ύλης. Αναφορά έγινε και στο πρόγραµµα της παρουσίασης του προγράµµατος HELP στο τέλος Νοεµβρίου. Η παρουσίαση θα διεξαχθεί στο χώρο της Σχολής και θα σηµατοδοτήσει την έναρξη του κύκλου διδασκαλίας e-learning σε θέµατα εναλλακτικών µορφών κράτησης.

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» Σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Mediasuite

1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» Σύγχρονα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Mediasuite 1/. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΟΡΑΜΑ» σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e-learning) και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό αντικείμενο Σύγχρονα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 1 Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου της τεχνικής παιδείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού «Δημιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού και

Διακήρυξη Διαγωνισμού «Δημιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού και Διακήρυξη Διαγωνισμού «Δημιουργία Οπτικοακουστικού Υλικού και Διαδικτυακού Γραφιστικού Περιβάλλοντος» για το έργο της Αναθέτουσας Αρχής με τίτλο «Web-based Greek Language Courses for Bulgarian Learners

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.- Πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος ένταξης 5. Το Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού

Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Δεκέμβριος 2010 Πνευματικά Δικαιώματα: Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση των ερευνητικών πορισμάτων έκδοσης, καθώς και η αναπαραγωγή της με οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 2000-06 ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 ΣΕΛ. 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6 1.1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...6 1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...9 2. ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Αριθμός : Μ.01

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Αριθμός : Μ.01 Σελίδα : 1 (ΕΕΣΜ) HELLENIC SOCIETY for SYSTEMIC STUDIES (HSSS) Eπιστημονική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπική, Τ.Θ. 80227, 185 10 Πειραιάς. http://www.hsss.gr, email: info@hsss.gr, tel.: +2104142145 ΕΝ ISO 9001:2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝ.ΕΠ.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝ.ΕΠ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

: EJTN. : Trier (Germany) : Training the trainers - specialised Modules of continous training

: EJTN. : Trier (Germany) : Training the trainers - specialised Modules of continous training Φορέας Υλοποίησης : EJTN Τόπος ιεξαγωγής : Trier (Germany) Ηµεροµηνία : 9-10/7/2013 Τίτλος Σεµιναρίου Συµµετοχή : Training the trainers - specialised Modules of continous training : Ευγενία Σαχπεκίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα