ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ"

Transcript

1 Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι. ΔΑΡΔΑΒΕΣΗΣ Ιατρός Υγιεινολόγος Βιοπαθολόγος Επ. Καθηγητής Υγιεινής και Κοινωνικής Ιατρικής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΣΠΟΥΔΕΣ - ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ : Σπουδές στην Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Υποβοηθός στο Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής Α.Π.Θ. Κλινική άσκηση κατά τους θερινούς μήνες σε νοσοκομεία της Κοπεγχάγης (1982), του Ρόττερνταμ (1983) και της Στοκχόλμης (1984). Συμμετοχή με εισηγήσεις σε 4 Σεμινάρια που οργανώθηκαν από Εργαστήρια και Κλινικές της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Συμμετοχή με εισηγήσεις σε 4 Διεθνή Συνέδρια της «International Federation of Medical Students Associations - I.F.M.S.A.». Πτυχίο της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. με βαθμό «Λίαν Καλώς» ( ). Άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος ( ) : Εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας. Άσκηση στην Παθολογική Κλινική του 424 Γ.Σ.Ν.Θ : Μεταπτυχιακές σπουδές στην Υγειονομική Σχολή Αθηνών (νυν Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας) και απόκτηση πτυχίου υγιεινολόγου ιατρού. Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος στο Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο «Προληπτική και Κοινωνική Ιατρική». Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. με βαθμό «Άριστα» ( ) και με θέμα διατριβής «Ιατροκοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη διασπορά λοίμωξης από HIV στους τοξικομανείς» : Άμισθος επιστημονικά συνεργαζόμενος στο Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Εκπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου. Ειδίκευση στην ειδικότητα της Ιατρικής Βιοπαθολογίας στο Ν.Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς» και απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας ( ). Παρακολούθηση 14 κύκλων μεταπτυχιακών σεμιναρίων και μαθημάτων, που αφορούν κατά κύριο λόγο στη μικροβιολογία, στην ανοσολογία και στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών Λέκτορας, Επ. Καθηγητής επί θητεία και στη συνέχεια μόνιμος Επ. Καθηγητής του Τομέα Βιολογικών Επιστημών και Προληπτικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο «Υγιεινή και Κοινωνική Ιατρική».

2 -2- Β. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1. Συμμετοχή στη διεξαγωγή των φροντιστηριακών και εργαστηριακών ασκήσεων των μαθημάτων: α) «Υγιεινή», β) «Κοινωνική Ιατρική» ( και ) και γ) «Βιοστατιστική» ( ) στην Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ., καθώς και συμμετοχή στην από αμφιθεάτρου διδασκαλία των προαναφερθέντων μαθημάτων. 2. Συμμετοχή στις παραδόσεις μεταπτυχιακών μαθημάτων «Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Κοινωνικής Ιατρικής» που περιλαμβάνονται στο χρόνο άσκησης ιατρών στην ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής ( και ). 3. Συμμετοχή στη διδασκαλία των επιλεγόμενων μαθημάτων της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. «Γηριατρική Γεροντολογία» ( ), «Επαγγελματικός Προσανατολισμός Επιλογή Ειδικότητας» ( ) και του μαθήματος «Ψυχογηριατρική και Γεροντολογία» του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. ( ). 4. Διδασκαλία στο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης των μαθημάτων: α) «Υγιεινή» στο Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας ( ), β) «Πληθυσμιακή Υγιεινή» στο Τμήμα Νοσηλευτικής ( ) και γ) «Επιδημιολογία» στο Τμήμα Νοσηλευτικής ( ). 5. Εισηγητής 5 μετεκπαιδευτικών μαθημάτων ειδικευόμενων στη Μικροβιολογία στο Ν.Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς» ( ). 6. Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Παθολογικής και της Χειρουργικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας στο Ν.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ» ( ) και της Χειρουργικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας στο Ν.Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» ( ). 7. Διδασκαλία στη Μ.Τ.Ε. Νοσηλευτική Σχολή του Ν.Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς» των μαθημάτων: α) «Γηριατρική και Γεροντολογία» ( ) και β) Δημόσια και Ατομική Υγιεινή» ( ). 8. Συμμετοχή ως εισηγητής στο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων πτυχιούχων πανεπιστημίων «Risk management» (1991), στο πρόγραμμα κατάρτισης Ελλήνων παλιννοστούντων ιατρών «Ιπποκράτης» (1997), στο πρόγραμμα κατάρτισης επιστημόνων θετικών κατευθύνσεων «Δίον» (2000) στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της «Εθνικής Σχολής Δικαστών» (2001) και στο Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «INTERREG» (2007). 9. Συμμετοχή ως εισηγητής σε έξι μαθήματα επιλογής, εκ των οποίων στα δύο και ως Συντονιστής, του κύκλου Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. ( ) και συμμετοχή ως εισηγητής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Γνωστικής Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. (1998). 10. Συμμετοχές σε συνέδρια, συμπόσια, στρογγυλές τράπεζες και άλλες εκδηλώσεις ως εισηγητής ή ομιλητής, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται συνολικά σε 186, και των οποίων η κατά κατηγορία και κατά αριθμό κατανομή τους έχει ως εξής: α) Εισηγήσεις σε στρογγυλές τράπεζες διεθνών συνεδρίων: 5 β) Εισηγήσεις σε διεθνή workshops: 8 γ) Διαλέξεις, βραχείες ομιλίες και εισηγήσεις σε στρογγυλές τράπεζες πανελληνίων συνεδρίων: 24 δ) Εισηγήσεις σε στρογγυλές τράπεζες επιστημονικών εκδηλώσεων τοπικής εμβέλειας: 32 ε) Εισηγήσεις σε επιστημονικά συμπόσια: 5 στ) Εισηγήσεις σε εκπαιδευτικά μετεκπαιδευτικά σεμινάρια και φροντιστήρια: 31 ζ) Εισηγήσεις σε ελληνικά workshops: 2 η) Εισήγηση σε slides gallery επιστημονικού συνεδρίου: 1 θ) Ομιλίες - Διαλέξεις σε επιστημονικές ημερίδες και κύκλους επιστημονικών ομιλιών: 23 ι) Εισήγηση σε εκδήλωση επιστημονικής ενημέρωσης δημοσιογράφων ιατρικού ρεπορτάζ: 1 ια) Εισηγήσεις στο «Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Δήμου Θεσσαλονίκης»: 3 ιβ) Ομιλίες σε σχολές και σχολεία: 17 ιγ) Ομιλίες στο ευρύτερο κοινό: 34

3 -3- Γ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Ενεργός συμμετοχή στη διεξαγωγή 6 ερευνητικών προγραμμάτων, τα οποία εγκρίθηκαν από δημόσιους φορείς και υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε φάση υλοποίησης με την οικονομική αρωγή τους. Τα συγκεκριμένα ερευνητικά προγράμματα είναι τα εξής: 1. «Οι μεταμοσχεύσεις και ο θεσμός της δωρεάς οργάνων - Ιατροκοινωνικοί παράμετροι» ( ). 2. «Υγιεινή ποσίμων και θαλασσίων υδάτων» ( και ). 3. «Διερεύνηση επιπέδου γνώσης σχετικά με το AIDS και επιδημιολογική - ορολογική έρευνα αντισωμάτων HIV σε πληρώματα πλοίων που προσεγγίζουν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης» ( ). 4. «Οροεπιδημιολογικός έλεγχος δεικτών ηπατίτιδας Α, Β, C και D σε δείγματα παλιννοστούντων ομογενών της τέως ΕΣΣΔ» ( ). 5. «Επιδημιολογική έρευνα προβλημάτων υγείας του πληθυσμού της πόλεως της Κοζάνης» ( ). 6. «Επιδημιολογική έρευνα για την κατάσταση υγείας του πληθυσμού του Νομού Κοζάνης» ( ). Δ. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ Η κατανομή του συγγραφικού έργου κατά κατηγορία δημοσίευσης και κατά αριθμό έχει ως εξής: 1. Μονογραφίες - Βιβλία: 11 α. Θ. Δαρδαβέσης. Οξεία Πολιομυελίτις. Αθήνα: Υγειονομική Σχολή Αθηνών, β. Θ. Δαρδαβέσης. Ιατρική των Μαζικών Καταστροφών. Αθήνα: Υγειονομική Σχολή Αθηνών, γ. Θ. Δαρδαβέσης. Ιατροκοινωνικά Προβλήματα της Τρίτης Ηλικίας. Αθήνα: Υγειονομική Σχολή Αθηνών, δ. Ε. Βογιατζάκης, Θ. Δαρδαβέσης. Υγιεινή στο χώρο των Νοσοκομείων. Αθήνα: Υγειονομική Σχολή Αθηνών, ε. Θ. Δαρδαβέσης. Η περίθαλψη των θυμάτων και η προστασία της δημόσιας υγείας στις μαζικές καταστροφές. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, στ. Θ. Δαρδαβέσης. Πολιομυελίτις. Θεσσαλονίκη, ζ. Θ. Δαρδαβέσης. Ιατροκοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη διασπορά λοίμωξης από HIV στους τοξικομανείς. Διδακτορική Διατριβή. Θεσσαλονίκη: Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ., η. Γ. Πεντόγαλος, Θ. Δαρδαβέσης. Υφηγητές και Διδάκτορες της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, θ. Ε. Βογιατζάκης, Θ. Δαρδαβέσης. Δέκα χρόνια Πανελληνίων Συνεδρίων AIDS της Ε.Ε.Μ.Α. AIDS. Αθήνα: Τεχνόγραμμα, ι. Θ. Δαρδαβέσης, Α. Δεληγιάννης, Ν. Ντόμπρος. Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης ( ): 75χρονη διαδρομή στην ιστορία της πόλης. Θεσσαλονίκη: Χρωμοτύπ, ια. Θ. Δαρδαβέσης. Μακεδονία, η δημογραφία. Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Επιστημονικός συντονισμός, επιμέλεια και συγγραφή κεφαλαίων σε συλλογικές εκδόσεις: 9 3. Πλήρεις δημοσιεύσεις εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά: Δημοσιεύσεις εργασιών σε Πρακτικά Συνεδρίων: Πλήρεις δημοσιεύσεις εργασιών στην Επιστημονική Επετηρίδα του Α.Π.Θ.: Δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων σε εφημερίδες: 3 7. Δημοσιεύσεις εργασιών σε άλλες εκδόσεις: 4

4 -4-8. Δημοσιεύσεις μεταφράσεων μονογραφίας και άρθρου: 2 9. Κείμενα Σημειώσεων Μαθημάτων Ασκήσεων: Δημοσιεύσεις εισηγήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε Διεθνή Συνέδρια: Δημοσιεύσεις εισηγήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε Πανελλήνια Συνέδρια: Δημοσιεύσεις εισηγήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε Εκπαιδευτικά Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια και Φροντιστήρια: Δημοσιεύσεις εισηγήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε άλλες εκδηλώσεις: Κείμενα εισηγήσεων που δεν έχουν δημοσιευθεί, αλλά έχουν κατατεθεί με το βιογραφικό: Ανακοινώσεις εργασιών σε Διεθνή Συνέδρια (Abstracts): Ανακοινώσεις εργασιών σε Διεθνή Συνέδρια με δημοσίευση περίληψης με επιστημονικό περιοδικό: Ανακοινώσεις εργασιών σε Διεθνή Συνέδρια (Room Document): Ανακοινώσεις εργασιών σε Πανελλήνια Συνέδρια, οι περιλήψεις των οποίων δημοσιεύθηκαν σε επιστημονικά περιοδικά και Επετηρίδες: Ανακοινώσεις εργασιών σε Πανελλήνια Συνέδρια, οι περιλήψεις των οποίων δημοσιεύθηκαν σε τόμους περιλήψεων των Συνεδρίων: 107 Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ή ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, ΣΥΜΠΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΩΝ Ενεργός συμμετοχή με ανακοινώσεις εργασιών και εισηγήσεις ή παρακολούθηση 179 συνολικά συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, η κατανομή των οποίων κατά κατηγορία και κατά αριθμό συμμετοχών έχει ως εξής: 1. Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια και Μαθήματα: Διεθνή Συνέδρια: Πανελλήνια Συνέδρια: Συμπόσια: 8 5. Επιστημονικές Σύνοδοι: 1 6. Ημερίδες Διημερίδες: Άλλα σεμινάρια: 6 ΣΤ. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1. Μέλος των Συντακτικών Επιτροπών των περιοδικών «ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ» (ISSN ), «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ AIDS» (ISSN ), «ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» (ISSN ) και Επιμελητής Σύνταξης του περιοδικού «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ» (ISSN ). 2. Κριτής εργασιών στο περιοδικό «ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ», «ΕΛΛΗ- ΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ» και «ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ», μέλος επιτροπών επιλογής εργασιών προς ανακοίνωση σε συνέδρια και κριτής ερευνητικών προγραμμάτων. 3. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του «Κέντρου Αναφοράς Σεξουαλικών Δυσλειτουργιών του Α.Π.Θ.», Μέλος της «Επιτροπής Αναθεώρησης του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας» και Μέλος Επιστημονικών Επιτροπών 11 Συνεδρίων. 4. Μέλος των Οργανωτικών Επιτροπών 5 Διεθνών Συνεδρίων, 29 Πανελληνίων Συνεδρίων και 11 Ημερίδων, καθώς και άλλων επιστημονικών - ενημερωτικών εκδηλώσεων τοπικής εμβέλειας (στρογγυλές τράπεζες, ομιλίες κ.λπ.).

5 -5-5. Μέλος 15 Επιστημονικών Εταιρειών, εκ των οποίων στις παρακάτω αναφερόμενες 5 με συμμετοχή στα Διοικητικά Συμβούλια: α. «Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής των Καταστροφών» (Μέλος του Δ.Σ.: ). β. «Ελληνική Εταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS» (Μέλος του Δ.Σ.: ). γ. «Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης» (Ειδικός Γραμματέας: , Ταμίας: και Έφορος Βιβλιοθήκης: ). δ. «Γηριατρική και Γεροντολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος» (Ταμίας: και Γενικός Γραμματέας: ). ε. «Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας της Ιατρικής» (Μέλος Δ.Σ.: ). 6. Μέλος 19 Ιατροκοινωνικών, Πολιτιστικών και Φιλανθρωπικών Οργανώσεων, εκ των οποίων στις παρακάτω αναφερόμενες 9 με συμμετοχή στα Διοικητικά Συμβούλια: α. «Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων Φοιτητών Ιατρικής Α.Π.Θ.» (Local Exchange Officer: , Αντιπρόεδρος: και Πρόεδρος: ). β. «Φοιτητική Ομάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Α.Π.Θ. Φ.Ο.Ε.Α. του Α.Π.Θ.» (Πρόεδρος: Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών 1985). γ. «Greek Medical Students International Committee GRE.M.S.I.C.» (National Exchange Officer: ). δ. «Ένωση Δωρητών Οργάνων Σώματος Ανθρώπου Ε.Δ.Ο.Σ.Α.» (Πρόεδρος όλων των Διοικητικών Συμβουλίων από την ίδρυσή της το 1985 μέχρι σήμερα Βραβείο Ευποιΐας μετά χρυσού μεταλλίου των Ροταριανών Ομίλων Θεσσαλονίκης, 1986). ε. «Διεθνής Αμνηστία Τμήμα Θεσσαλονίκης» (Ταμίας στη Συντονιστική Επιτροπή: ). στ. «Δωρεά Οφθαλμών και Συμβολή στην Αντιμετώπιση της Τυφλότητας Δ.Ο.Σ.Α.Τ.» (Μέλος του Δ.Σ.: και Γεν. Γραμματέας: ). ζ. «Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης» (Μέλος του Δ.Σ.: , , και Πρόεδρος: ). η. «Σωματείο Φίλων του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης» (Ταμίας: και Γεν. Γραμματέας: ). θ. «Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών» (Ταμίας: ). 7. Μέλος Συμβουλευτικών Επιτροπών Διδακτορικών Διατριβών και Διπλωματικών Εργασιών, Μέλος Επιτροπών της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του «Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης». Ζ. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Αγγλικά και Ιταλικά. Η. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Παντρεμένος από το 1993 με τη γιατρό Ειδικό Ρευματολόγο Μαρία Ευσταθίου, Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. και πατέρας δύο γιών. Πατέρας του είναι ο τέως Νομίατρος Θεσσαλονίκης Ιωάννης Δαρδαβέσης και μητέρα του η Οδοντίατρος Άννα Στρατηγού Κατσούλη.

: Ιωάννης Αλ. Νηματούδης

: Ιωάννης Αλ. Νηματούδης ΟΝΟΜΑ : Ιωάννης Αλ. Νηματούδης ΙΔΙΟΤΗΤΑ : Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Α.Π.Θ. ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1955 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΊΑ : Λεωφόρος Νίκης 37, 54622 Θεσσαλονίκη ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.-Θ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2014 1. ΕΚΙΙΑΙΔΕΥΣΗ Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου του Μιλάνου(1987).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΙΑ Σ. ΖΥΓΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΟΦΙΑ Σ. ΖΥΓΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΦΙΑ Σ. ΖΥΓΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Προσωπικά Στοιχεία... 6 2. Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε. ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ. Βιογραφικό Σηµείωµα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε. ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ. Βιογραφικό Σηµείωµα ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε. ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής, Τµήµα Ιατρικής Πανεπιστηµίου Κρήτης. ιευθυντής Εργαστηρίου Προγραµµατισµού Υγείας, ιευθυντής ΠΜΣ στην ηµόσια Υγεία και στην ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ.

Ειδικά Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ. 2013 Ειδικά Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ. Βιογραφικά Σημειώματα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Επιμέλεια: Τμήμα Βιβλιοθήκης Μάρτιος 2013 2 Ειδικό Σώμα Μεσολαβητών 3 4 Αγγελοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Βιογραφικό Σημείωμα Όλγα Ι. Τσακηρίδη (Ph.D.) Πολιτιστική Διαχείριση Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων Διαχείριση Πολιτιστικών Πόρων Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Όλγα Τσακηρίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Κ.Ι. ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ Καθηγητής Πνευμονολογίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010/2011 ΦΛΩΡΙΝΑ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ

Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος γέννησης : Πάτρα Αχαΐας Διεύθυνση Εργασίας : ΤΕΙ Πατρών, Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι Πατρών 26334 Πάτρα Τηλ.: 2610-369297

Διαβάστε περισσότερα

οργάνωση-λειτουργία εκπαιδευτικό πρόγραµµα 2010-2011 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

οργάνωση-λειτουργία εκπαιδευτικό πρόγραµµα 2010-2011 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Β Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ οργάνωση-λειτουργία εκπαιδευτικό πρόγραµµα 2010-2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο 13 Ιουνίου 2015

Σάββατο 13 Ιουνίου 2015 Implantology Νέες εξελίξεις στη Σύγχρονη Χειρουργική και μη Χειρουργική Οδοντιατρική Σάββατο 13 Ιουνίου 2015 ELPIDA Resort & Spa HOTEL Κοιλάδα Αγ. Αναργύρων, Σέρρες Botox & Dermal Filler Aesthetic Dentistry

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΣ ΕΚΠΟΙΖΩ Αλευρίτου Ελένη Γιατρός, από τα ιδρυτικά μέλη και πρόεδρος της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. Έχει στην ευθύνη της θέματα υγείας, διατροφής, ασφάλειας τροφίμων και προϊόντων, τυποποίησης προϊόντων-υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών, την αναμόρφωση του ΚΕΣΥ, την Ίδρυση Επιστημονικών Ιατρικών Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». Άρθρο 1 Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2009-2010 Πρόλογος Τα αποτελέσματα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 Αγαπητέ φοιτητή/φοιτήτρια, Συγχαρητήρια για την επιτυχία σου και καλώς ήλθες στην εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μπρούµου Γερασιµούλα (Μίνα)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μπρούµου Γερασιµούλα (Μίνα) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μπρούµου Γερασιµούλα (Μίνα) ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυµο: Μπρούµου Όνοµα: Γερασιµούλα (Μίνα) Ηµεροµηνία Γέννησης: 20/09/1979 ιευθυνση Εργασίας; 28 ης Οκτωβρίου19,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Η λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μπρούµου Γερασιµούλα (Μίνα)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μπρούµου Γερασιµούλα (Μίνα) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μπρούµου Γερασιµούλα (Μίνα) ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυµο: Μπρούµου Όνοµα: Γερασιµούλα (Μίνα) Ηµεροµηνία Γέννησης: 20/09/1979 Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαµη,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Κρεμμύδα Όνομα : Άννα Οικογεν. Κατάσταση : Έγγαμη με (2) παιδιά Εθνικότητα : Ελληνική Τηλ. / e-mail : 210-53.85.232, akremmyda@teiath.gr, annkre@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 Επιμέλεια έκδοσης Σαράντος Καπιδάκης, Καθηγητής Ιωάννης Παπαδάκης, Λέκτορας Πέτρος Κωσταγιόλας, Λέκτορας Σχεδιασμός: Διονύσης Κουρτέσης ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 Περιεχόμενα Contents

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Βασίλης Παππάς, Καθηγητής Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα, 26500, τηλ. 2610 992937, Fax.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ... 6 ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ... 7 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ... 11 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων... 13 Τμήμα Μηχανολογίας... 16 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο......3 2. Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης... 3 3. Απονεμόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

2014-2015. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οδηγός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Επιστημών Υγείας Οδοντιατρική Σχολή

2014-2015. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οδηγός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Επιστημών Υγείας Οδοντιατρική Σχολή Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχολή Επιστημών Υγείας Οδοντιατρική Σχολή ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Οδηγός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015 www.dent.uoa.gr Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Hospitaliere Regional Universitaire de Lille France. 1975 Certificate of Brigham Young University, Provo Utah USA «English as a second Language».

Hospitaliere Regional Universitaire de Lille France. 1975 Certificate of Brigham Young University, Provo Utah USA «English as a second Language». ΗΡΩ ΠΑΝΑΝΟΥ ΑΚΗ - ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Νοσηλευτικής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αθήνα 2012 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. Ατοµικά Στοιχεία 3 2. Εκπαίδευση-Μετεκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. Προσωπικά Στοιχεία 2 2. Σπουδές 3 3. Διδακτικό Έργο 4 3.1 Ανώτατη Εκπαίδευση 3.2 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 3.3 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 3.4 Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα