ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, Α.Π.Θ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, Α.Π.Θ."

Transcript

1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, Α.Π.Θ. Άρθρο 1. ΙΔΡΥΣΗ Το Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) ιδρύθηκε αρχικά με το κανονιστικό διάταγμα της 30ης Μαρτίου 1942 (ΦΕΚ 94/ ). Με την ανασυγκρότηση της Ιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης (ΑΝ 361/1945), ιδρύθηκε με Β.Δ., τακτική έδρα της Πειραματικής Φυσιολογίας (ΦΕΚ 141/ , τ.α,168/ , τ. Α και 175/ , τ. Α'). Με την κατάργηση των εδρών (Ν. 1268/82, ΦΕΚ 87, τ. Α ) το Εργαστήριο συμπεριλήφθηκε αρχικά στον Λειτουργικό Κλινικοεργαστηριακό Τομέα και στη συνέχεια στον Τομέα Φυσιολογίας- Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., στον οποίον υπάγεται μέχρι σήμερα. Στο Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας λειτουργεί, ως «εργαστήριον παρά τω Εργαστηρίω Πειραματικής Φυσιολογίας», το Εργαστήριο Νευροφυσιολογίας (ΦΕΚ 340/ , τ.α ) που εξυπηρετείται από τους χώρους και τον εξοπλισμό του Εργαστηρίου Πειραματικής Φυσιολογίας. Άρθρο 2. ΣΚΟΠΟΣ 1. Η λειτουργία του Εργαστηρίου Πειραματικής Φυσιολογίας έχει ως σκοπό: α) Την προπτυχιακή διδασκαλία των προβλεπόμενων από το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών της Ιατρικής Σχολής μαθημάτων, που αποτελούν μέρος ή σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο της Φυσιολογίας του Ανθρώπου ώστε, μετά τη διδακτική ολοκλήρωση του γνωστικού αντικειμένου του Εργαστηρίου, οι φοιτητές να διαθέτουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται, στα πλαίσια της εκτελέσεως του εφαρμοζόμενου προγράμματος σπουδών της Ιατρικής Σχολής. β) Την αυτοδύναμη ή σε συνεργασία με άλλες μονάδες της Ιατρικής Σχολής ή με άλλες μονάδες και Σχολές του Α.Π.Θ. ή με άλλα Πανεπιστήμια, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ερευνητική δραστηριότητα, επί του γενικότερου γνωστικού αντικειμένου της Φυσιολογίας και επί συναφών με αυτά γνωστικά πεδία. γ) Τη μεταπτυχιακή διδασκαλία και εκπαίδευση του γνωστικού αντικειμένου της Φυσιολογίας. Η μεταπτυχιακή δραστηριότητα αφορά στην έρευνα και εκπαίδευση τόσο στο πλαίσιο εκπονήσεως Διδακτορικής Διατριβής ή άλλων Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής καθώς και ανεξάρτητη ενασχόληση σε θέματα ερευνητικά που εμπίπτουν στα ενδιαφέροντα των μελών Δ.Ε.Π. του Εργαστηρίου. δ) Την οργανωτική, διοικητική και κάθε άλλης μορφής συμβολή στην εύρυθμη λειτουργία της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. ε) Την κοινωνική προσφορά, με όποιο τρόπο αυτή είναι εφικτή. 2. Ειδικότερα το έργο του Εργαστηρίου Πειραματικής Φυσιολογίας διακρίνεται σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό. α) Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει την εκπαίδευση των φοιτητών της Ιατρικής και Οδοντιατρικής Σχολής και του Φαρμακευτικού Τμήματος καθώς και των μεταπτυχιακών φοιτητών στα διάφορα πεδία της Φυσιολογίας. Η εκπαίδευση των φοιτητών είναι θεωρητική και πρακτική και γίνεται από μέλη ΔΕΠ ή με την ευθύνη του ΔΕΠ του Εργαστηρίου. Η θεωρητική εκπαίδευση περιλαμβάνει την παρακολούθηση μαθημάτων, διαλέξεων, σεμιναρίων. Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει την άσκηση των φοιτητών σε θέματα Φυσιολογίας των διαφόρων συστημάτων, ιδιαίτερης κλινικής σημασίας. Προπτυχιακή διδασκαλία. Αφορά στη διδασκαλία υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων. 1

2 i) Τα διδασκόμενα υποχρεωτικά μαθήματα είναι Γενική Φυσιολογία, Φυσιολογία Ι και Φυσιολογία ΙΙ στους φοιτητές του Β, Γ και Δ εξαμήνου αντίστοιχα, της Ιατρικής και της Οδοντιατρικής Σχολής, όπως καθορίζεται από το υφιστάμενο πρόγραμμα σπουδών της Ιατρικής Σχολής, καθώς και το μάθημα Φυσιολογία στους φοιτητές του Τμήματος Φαρμακευτικής. Η διδασκαλία της Φυσιολογίας στους φοιτητές του Τμήματος Φαρμακευτικής γίνεται με προσωπική ανάθεση στα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου κατόπιν εκδηλώσεως αναλόγου ενδιαφέροντος. Τροποποίηση των παραπάνω μπορεί να γίνει μόνο στα πλαίσια αναμορφώσεως του προγράμματος σπουδών της Ιατρικής Σχολής. Τροποποιήσεις του προγράμματος σπουδών που αφορούν στην Οδοντιατρική Σχολή και στο Τμήμα Φαρμακευτικής γίνονται μετά τη σύμφωνη γνώμη του Εργαστηρίου, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα εκτελέσεώς του. Στόχος είναι να διδαχθούν οι γενικές αρχές της φυσιολογίας του ανθρώπου καθώς και της φυσιολογίας των συστημάτων του ανθρώπου, με στοιχειώδεις ανατομικές έννοιες με θεωρητικά μαθήματα και ασκήσεις. Οι ομάδες ασκήσεως των φοιτητών οργανώνονται με βάση τις υφιστάμενες δυνατότητες του Εργαστηρίου σε όργανα, σε μέλη Δ.Ε.Π. και σε βοηθητικό προσωπικό και εντός του πλαισίου του γενικότερου σχεδιασμού του προγράμματος σπουδών που καταρτίζεται από την Ιατρική Σχολή. ii) Τα διδασκόμενα επιλεγόμενα μαθήματα είναι Εφαρμοσμένη Φυσιολογία, Νευροφυσιολογία και Κλινικές Εφαρμογές, Βιοχημεία και Φυσιολογία της Άσκησης στους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Ε και μεγαλυτέρων εξαμήνων. Εφαρμοσμένη Φυσιολογία: Σκοπός είναι να διδαχθούν θέματα και μηχανισμοί φυσιολογίας που έχουν άμεση σχέση με την εφαρμογή της Φυσιολογίας στην καθημερινή μας ζωή καθώς και με την πρώτη επαφή των φοιτητών με τον άρρωστο και την κλινική, με επικέντρωση στον μηχανισμό που οδηγεί από το φυσιολογικό στο παθολογικό. Νευροφυσιολογία και Κλινικές Εφαρμογές: Διατομεακό μάθημα με σκοπό τη διδασκαλία της λειτουργικής μορφολογίας και φυσιολογίας των αισθητηρίων οργάνων (από το ΔΕΠ της Φυσιολογίας) και των Κλινικών νευροφυσιολογικών μεθόδων (από το ΔΕΠ του Εργαστηρίου Κλινικής Νευροφυσιολογίας του Α.Π.Θ.). Βιοχημεία και Φυσιολογία της Άσκησης: Διατομεακό μάθημα (διδασκόμενο από το ΔΕΠ των Εργαστηρίων της Φυσιολογίας και του Εργαστηρίου Βιολογικής Χημείας) με σκοπό τη διδασκαλία της λειτουργίας του οργανισμού και των μηχανισμών προσαρμογής κατά τη φυσική άσκηση. Μεταπτυχιακή διδασκαλία. Τα μέλη Δ.Ε.Π. συμμετέχουν στο νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής (νέο ΠΡΟΜΕΣΙ), καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής ή άλλων Σχολών του Α.Π.Θ., τόσο σε μαθήματα κορμού όσο και σε επιλεγόμενα μαθήματα. β) Το ερευνητικό έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση και δημοσίευση πειραματικών μελετών από τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές καθώς και πρωτότυπων διδακτορικών διατριβών. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Εργαστηρίου υποχρεούνται να γνωρίζουν πλήρως και να εφαρμόζουν επακριβώς τα καθοριζόμενα από τους κανονισμούς του Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Διδακτορικών Διατριβών και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής. Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. μπορεί να ασχολείται με όποιο ερευνητικό τομέα επιθυμεί. Όμως συνεχής επιδίωξη είναι να οργανωθούν ερευνητικές ομάδες σε συγκεκριμένους τομείς έρευνας, για την ανταγωνιστικότερη παραγωγή και την συνεχή σε βάθος προαγωγή του ερευνητικού έργου, με σκοπό τη συμμετοχή και διεκπεραίωση ερευνητικών προγραμμάτων, στα πλαίσια του Α.Π.Θ., των εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών δραστηριοτήτων και γενικώς στα πλαίσια των ευρύτερων διεθνών ερευνητικών δραστηριοτήτων. Οι ερευνητικοί χώροι είναι χωρισμένοι σε τμήματα, που συνιστούν απλώς τοπογραφικό διαχωρισμό. Ολόκληρο το προσωπικό του Εργαστηρίου έχει την ευθύνη για την 2

3 καλή διατήρηση των χώρων και του εξοπλισμού τους καθώς και για την ασφάλεια λειτουργίας τους. Άρθρο 3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Το προσωπικό του Εργαστηρίου Πειραματικής Φυσιολογίας αποτελείται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), μεταπτυχιακούς φοιτητές, άμισθους επιστημονικούς συνεργάτες, που η επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), Ειδικού Εκπαιδευτικού Διδακτικού Προσωπικού ΙΙ (ΕΕΔΙΠ ΙΙ), ζωοκόμο και καθαρίστρια. Η τοποθέτηση στο Εργαστήριο των μελών του ΔΕΠ και των μελών ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ ΙΙ γίνεται με τη διαδικασία των διατάξεων της πανεπιστημιακής νομοθεσίας, ενώ των υπολοίπων μελών με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. που εκλέγεται με τη διαδικασία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 22 του ν. 2083/ Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής και στη Γενική Συνέλευση του οικείου Τομέα του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας για τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες και η μέριμνα για την εφαρμογή του, η μέριμνα για τη στελέχωση και την οικονομική διαχείριση των εσόδων του Εργαστηρίου, η μέριμνα για την υποβολή του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων, η εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του οικείου Τομέα για τον ορισμό υπευθύνου στο Εργαστήριο Νευροφυσιολογίας (ειδικής μονάδας), για αναλώσιμα υλικά και για τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου. Το κριτήριο επιλογής του υπευθύνου της ειδικής μονάδας αφορά στην επιστημονική γνώση, στη μετεκπαίδευση, στη μακρόχρονη εμπειρία και στη δραστηριότητά του στο αντικείμενο με το οποίο ασχολείται η οικεία μονάδα. Ο επιστημονικός υπεύθυνος μεριμνά για την απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας, στα πλαίσια των αποφάσεων του διευθυντή και των οδηγιών των οργάνων διοίκησης του Τομέα, στον οποίον λειτουργεί το Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου έχει την ευθύνη του συντονισμού όλων των δραστηριοτήτων που επιτελούνται στα πλαίσια της εκπληρώσεως του σκοπού του (άρθρο 2), με στόχο την κατά το δυνατόν πιο εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του και με τρόπο ο οποίος εγγυάται τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών, για τη βέλτιστη υλοποίηση της εκπαιδευτικής, μετεκπαιδευτικής, ερευνητικής και διοικητικής λειτουργίας του, καθώς και την αυτοδύναμη δραστηριότητα των μελών Δ.Ε.Π., εντός των υφιστάμενων νομικών και ακαδημαϊκών πλαισίων, δηλαδή την υφιστάμενη νομοθεσία που αφορά στη λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και στους Κανονισμούς Λειτουργίας της Ιατρικής Σχολής και του Α.Π.Θ. Στον συντονισμό των εργασιών του Εργαστηρίου συμβάλλουν όλα τα μέλη Δ.Ε.Π., με την εύρυθμη και αποτελεσματική διαχείριση του τομέα δράσεως, που ο διευθυντής αναθέτει στο καθένα. 3. Δικαιώματα και καθήκοντα μελών Δ.Ε.Π.: Τα μέλη Δ.Ε.Π.: α) Συμμετέχουν με αυτοδύναμη διδασκαλία στις θεωρητικές παραδόσεις του μαθήματος (αμφιθέατρο), στις ασκήσεις των φροντιστηριακών μαθημάτων καθώς και σε άλλου είδους εκπαιδευτική δραστηριότητα που υλοποιείται από το Εργαστήριο για την εκπαίδευση των φοιτητών. Η αυτοδύναμη διδασκαλία αφορά στο διδακτικό αντικείμενο το οποίο έχει προγραμματισθεί να διδαχθεί από το κάθε μέλος Δ.Ε.Π. στην αρχή του κάθε εξαμήνου, ή κατά περίπτωση αυτοδύναμη έκτακτη διδασκαλία σε μη προγραμματισμένες καταστάσεις και έκτακτες ανάγκες (αιφνίδια απουσία συναδέλφων κ.ά.). β) Συμμετέχουν στην αξιολόγηση των φοιτητών, σύμφωνα με τις τρέχουσες και ισχύουσες εξεταστικές διαδικασίες. γ) Παράγουν ερευνητικό έργο, αυτοδύναμα ή σε συνεργασία, εντός των δυνατοτήτων του Εργαστηρίου (μέσων, οργάνων, οικονομικής υποστηρίξεως, κλπ). Εξαιτίας των πολύ 3

4 μικρών οικονομικών δυνατοτήτων έρευνας που υπάρχουν εντός των υφισταμένων οικονομικών πλαισίων λειτουργίας του Εργαστηρίου και του Α.Π.Θ. γενικότερα, είναι επιθυμητή και ενθαρρύνεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Εργαστηρίου η διεκδίκηση στη συμμετοχή σε χρηματοδοτήσεις ερευνητικών προγραμμάτων, τα οποία εφόσον εγκριθούν, υποστηρίζονται και στηρίζονται πλήρως από το Εργαστήριο για την υλοποίησή τους, με τη διάθεση εξοπλισμού και προσωπικού εντός των δυνατοτήτων του. δ) Συμμετέχουν στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και όλων των συναφών με αυτές δραστηριοτήτων. ε) Εποπτεύουν και καθοδηγούν τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες και τις ανατεθείσες διδακτορικές διατριβές. στ) Συμμετέχουν στο διοικητικό έργο. ζ) Διαχειρίζονται και διεκπεραιώνουν τους τομείς λειτουργίας του Εργαστηρίου που τους έχουν ανατεθεί, σε συνεργασία και συντονισμό με τον Διευθυντή του Εργαστηρίου, στα πλαίσια των καθηκόντων που εντάσσονται στην εύρυθμη λειτουργία του Εργαστηρίου, της Ιατρικής Σχολής και του Α.Π.Θ. γενικότερα. η) Ενημερώνουν τον Διευθυντή, καθώς και τα άλλα μέλη Δ.Ε.Π. όπου απαιτείται, για όλα τα θέματα που άπτονται αναλόγων αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων τους. 4. Δικαιώματα και καθήκοντα μελών ΕΕΔΙΠ ΙΙ: Τα μέλη ΕΕΔΙΠ ΙΙ: α) Προετοιμάζουν το διδακτικό υλικό για την πρακτική άσκηση των φοιτητών. β) Εκπαιδεύουν τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, τους άμισθους επιστημονικούς συνεργάτες και όποιους απαιτήσουν οι ανάγκες του Εργαστήριου, στις τεχνικές που γνωρίζουν και χρησιμοποιούν. γ) Συμμετέχουν στα από αμφιθεάτρου και στα φροντιστηριακά μαθήματα, βοηθώντας τα μέλη Δ.Ε.Π., όπου και όταν απαιτείται. δ) Επικουρούν στην επιτήρηση των φοιτητών κατά τη διάρκεια των προφορικών και γραπτών εξετάσεών τους. ε) Ενημερώνουν τον Διευθυντή και τα άλλα μέλη του Εργαστηρίου όταν απαιτείται, για όλα τα θέματα που άπτονται αναλόγων αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων τους. στ) Επικουρούν γενικώς σε όλες τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου, συμβάλλοντας στην εύρυθμη λειτουργία του, όταν αυτό απαιτηθεί (αιφνίδια απουσία συναδέλφου κλπ). Για την ομαλή διεξαγωγή του έργου του Εργαστηρίου, λειτουργούν συντονιστές έργου (δικτύου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, ερευνητικών προγραμμάτων, έργου γραμματείας) και μόνιμες επιτροπές μελών Δ.Ε.Π.(Επιτροπή μαθήματος, Επιτροπή συντονισμού προπτυχιακού έργου, σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών της Ιατρικής Σχολής), που ορίζονται από τον Διευθυντή και μπορούν να εναλλάσσονται ανά διετία, εκτός αν προκύψουν σοβαρά λειτουργικά προβλήματα (αιφνίδια απουσία κ.ά.), οπότε με ευθύνη του Διευθυντή του Εργαστηρίου μετατρέπεται η σύνθεσή τους κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Οι συντονιστές έργου και τα μέλη των επιτροπών ενημερώνουν και συνεργάζονται με όλα τα υπόλοιπα μέλη Δ.Ε.Π. του Εργαστηρίου σχετικά με τις δραστηριότητές τους, καθώς επίσης και με όλα τα υπόλοιπα μέλη του Εργαστηρίου, όπου και όταν αυτό απαιτείται. Διατηρούν συνεχή επαφή και ενημερώνουν για κάθε σοβαρό θέμα ή πρόβλημα τον Διευθυντή του Εργαστηρίου, ώστε σε περίπτωση σοβαρών προβλημάτων να υπάρχει έγκριση και συνευθύνη του Διευθυντή, ή έκτακτη σύγκληση των μελών Δ.Ε.Π. από τον Διευθυντή για λήψη σχετικών μειζόνων αποφάσεων. Οι παραπάνω συντονίζουν και διεκπεραιώνουν το τρέχον έργο του Εργαστηρίου, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς. Σε περίπτωση καινοτόμου δράσης, εφαρμογής νέων διαδικασιών ή τροποποιήσεως των υφισταμένων διαδικασιών, απαιτείται προηγουμένως η έγκριση του Διευθυντή του Εργαστηρίου και εάν πρόκειται για μείζον θέμα η συζήτηση με όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Εργαστηρίου, με ευθύνη του Διευθυντή 5. Δικαιώματα ΕΤΕΠ. Τα μέλη ΕΤΕΠ του Εργαστηρίου, βοηθούν σε όλες τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές, διοικητικές και λοιπές δραστηριότητες του Εργαστηρίου αναλαμβάνοντας τη διεκπεραίωση και των εξωτερικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου. 4

5 Καθήκοντα ζωοκόμου είναι η συντήρηση του χώρου εκτροφής των πειραματόζωων και η φροντίδα των ζώων για την κατά το δυνατόν, άριστη κατάσταση της υγείας τους. 6. Ωράριο. α) Το ωράριο των μελών Δ.Ε.Π. υπόκειται στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και στις διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Ιατρικής Σχολής και του Α.Π.Θ., με ελάχιστη παρουσία στο Εργαστήριο 20 ωρών εβδομαδιαίως. β) Το ωράριο των μελών ΕΕΔΙΠ ΙΙ και ΕΤΕΠ υπόκειται στην υφιστάμενη νομοθεσία και στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Ιατρικής Σχολής και του Α.Π.Θ. Είναι 20 και 30 ώρες αντιστοίχως εβδομαδιαίως, οι οποίες κατανέμονται ισόποσα σε όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας (4 και 6 ώρες αντιστοίχως για κάθε εργάσιμη ημέρα). Η καθημερινή ώρα παρουσίας τους και αναχωρήσεώς τους από το Εργαστήριο καθορίζεται με βάση τις λειτουργικές ανάγκες του Εργαστηρίου και ρυθμίζεται με ευθύνη του Διευθυντή του Εργαστηρίου. 7. Άδειες απουσίας. Οι άδειες απουσίας όλου του προσωπικού υπόκεινται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και στους εσωτερικούς κανονισμούς της Ιατρικής Σχολής και του Α.Π.Θ. Για τη χορήγηση άδειας απουσίας οποιασδήποτε αιτιολογίας, σε περιόδους πλήρους λειτουργίας του Εργαστηρίου, θα πρέπει να εξασφαλίζεται αντικαταστάτης του αιτούντος την άδεια, ο οποίος θα έχει την ευθύνη υλοποίησης του έργου και καλύψεως των αρμοδιοτήτων του απόντος. Για την αντικατάσταση αυτή και για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται η έγκριση του Διευθυντή του Εργαστηρίου. 8. Συντονισμός έργου. Για την εύρυθμη λειτουργία του Εργαστηρίου, με ευθύνη του Διευθυντή, γίνονται διοικητικές συγκεντρώσεις των μελών Δ.Ε.Π. για ενημέρωση και για επίλυση προβλημάτων, όταν απαιτείται. Στις συγκεντρώσεις αυτές, συμμετέχουν και όλα ή κάποια από τα υπόλοιπα μέλη του Εργαστηρίου, όταν τα προς συζήτηση θέματα το απαιτούν. Άρθρο 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1. Το Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας στεγάζεται: (α) σε τμήμα του 2 ου ορόφου του κεντρικού κτιρίου της Ιατρικής Σχολής όπου ευρίσκονται γραφεία, χώρος άσκησης των φοιτητών και χώροι έρευνας, (β) σε τμήμα του 1 ου ορόφου του ιδίου κτιρίου που ευρίσκεται άλλος χώρος άσκησης των φοιτητών, αίθουσα διαλέξεων του Εργαστηρίου, το Εργαστήριο Νευροφυσιολογίας παρά το Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας και άλλοι χώροι έρευνας και (γ) σε τμήματα του υπογείου του ιδίου κτιρίου όπου ευρίσκεται ο χώρος εκτροφής των πειραματόζωων και άλλοι χώροι έρευνας. Οι χώροι εκτροφής των πειραματόζωων καθώς και οι χώροι πειραματισμού έχουν λάβει αριθμό καταχώρησης από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Ν. Θεσ/νίκης και έχει ορισθεί μέλος ΔΕΠ ως υπεύθυνο σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 160/91. Το Εργαστήριο υποστηρίζεται από οργανωμένη Γραμματεία και βιβλιοθήκη 2. Καθήκοντα Γραμματείας Εργαστηρίου: α) Η γραμματεία του Εργαστηρίου είναι υπεύθυνη για τη διεκπεραίωση ολοκλήρου του διοικητικού έργου (έγγραφα, αλληλογραφία, κλπ), για την πλήρη εξυπηρέτηση των φοιτητών (πληροφορίες, σφραγίδες παρακολούθησης μαθημάτων, αναγνωρίσεις μαθημάτων, κλπ) και για τη διεκπεραίωση των οικονομικών δραστηριοτήτων. Για τις δραστηριότητες αυτές η γραμματεία τηρεί πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων καθώς και πλήρες αρχείο με επιμέρους φακέλους, στους οποίους γίνεται η αρχειοθέτηση των αντιγράφων όλων των εξερχόμενων εγγράφων καθώς και αρχειοθέτηση όλων των εισερχομένων εγγράφων, αφού προηγουμένως ενημερωθεί ο Διευθυντής του Εργαστηρίου και αφού γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες που προβλέπονται στο έγγραφο. 5

6 β) Στη γραμματεία του Εργαστηρίου τοποθετούνται δύο μέλη ΕΤΕΠ, ή άλλης ιδιότητας όταν αυτό απαιτείται. Το ένα μέλος έχει την πλήρη ευθύνη λειτουργίας της Γραμματείας και αναπληρώνει το πρώτο μέλος όταν απαιτείται. Το επικουρικό μέλος, εκτός της απασχολήσεώς του στη γραμματεία, συμμετέχει και σε άλλες δραστηριότητες του Εργαστηρίου, σε αντίθεση με το κύριο μέλος, του οποίου η απασχόληση στη γραμματεία είναι αποκλειστική. 3. Για τη λειτουργία της βιβλιοθήκης ορίζεται υπεύθυνο μέλος Δ.Ε.Π., το οποίο θα πρέπει να ελέγχει την ορθή τήρηση και ενημέρωση των βιβλίων αγορών και δανεισμού. Στην εργασία του συνεπικουρείται από μέλος ΕΤΕΠ του Εργαστηρίου. Τα βιβλία καταγράφονται και τηρείται βιβλίο αγορών καθώς και βιβλίο δανεισμού Εκτός των βιβλίων, τα επιστημονικά περιοδικά, τα οποία εισέρχονται στο Εργαστήριο, καταγράφονται και αρχειοθετούνται, ώστε να είναι πρόσφορα σε οποιαδήποτε ζήτηση. Ο δανεισμός των περιοδικών γίνεται όπως και των βιβλίων, μετά από καταχώρηση των στοιχείων δανεισμού στο αντίστοιχο βιβλίο. Άρθρο 6. ΕΣΟΔΑ Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων. β. Τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού και των Δημοσίων Επενδύσεων που διατίθενται από την Ιατρική Σχολή με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1 (ε) του ν. 2083/1992 (Α' 159). γ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Άρθρο 7. ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ 1. Τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από το Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας είναι τα εξής: Πρωτόκολλο εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, Βαθμολογία φοιτητών, Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων (Κτηματολόγιο), Φάκελοι οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας, και Βιβλίο μεταβολής προσωπικού. 2. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται απαραίτητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Άρθρο 8. ΤΙΤΛΟΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ 1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ.», ο οποίος αναγράφεται σε κάθε έντυπό της. Αυτός ο τίτλος, καθώς και τα στοιχεία του διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους του Κτιρίου της Ιατρικής Σχολής που είναι εγκατεστημένο και δραστηριοποιείται το Εργαστήριο. 2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία του σφραγίδα με τίτλο «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1943» 3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική γλώσσα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του και τα έγγραφά του. 6

οργάνωση-λειτουργία εκπαιδευτικό πρόγραµµα 2010-2011 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

οργάνωση-λειτουργία εκπαιδευτικό πρόγραµµα 2010-2011 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Β Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ οργάνωση-λειτουργία εκπαιδευτικό πρόγραµµα 2010-2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο......3 2. Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης... 3 3. Απονεμόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 1. Ο παρών Κανονισμός καθορίζει την αποστολή του ΕΕΥΕΜ, στο πλαίσιο που καθορίζεται από το άρθρο 7 του νόμου 2552/97, ορίζει την οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27619 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1911 15 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών νυχτερινής απασχόλησης εργασί μων ημερών και νυχτερινής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION HELLENIC REPUBLIC MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Information: Dafni Moustaklidou Tel.: 2310 99 7402 Fax: 2310 99 7432 Protocol No: E-mail : dtmousta@enl.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ (κατηγορίες μεταπτυχιακών σπουδαστών Ε.Ι.Π. κατανομή μεταπτυχιακών σπουδαστών με υποτροφία Ε.Ι.Π. στα εργαστήρια του Ε.Ι.Π. διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά Έτη 2010-2012 Ιανουάριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.......................................

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρονικής

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρονικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρονικής Οδηγός σπουδών Αγ. Σπυρίδωνος,12210, Αθήνα http://www.ee.teiath.gr Τηλ. 210-5385305 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ελλάδα) και του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ JOSEPH FOURIER GRENOBLE I (Γαλλία) ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Ο ισχύον Οδηγός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση 124/1-2-2002, µετά από επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ Φύλλου 1340 16 Οκτωβρίου 2002 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις : α) ΥΑ Φ.353.1/1/4517/Δ1/ 17-1-2003-(ΦΕΚ 64/Β/24-1-2003) β)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα