ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

2 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ

3 Αναμορφώθηκε σύμφωνα με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων Ειδικής Σύνθεσης από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.: Σάββας Ρομπόλης, Καθηγητής Καίτη Μιχαλοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. Μαρία Κορασίδου, Επίκουρος Καθηγήτρια Χρήστος Μπάγκαβος, Αναπλ. Καθηγητής Μαρία Συμεωνάκη, Επίκουρος Καθηγήτρια Copyright All rights reserved 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ... 5 IΙ. Η EΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ... 6 Δικαίωμα υποβολής αίτησης 6 Αίτηση και δικαιολογητικά.. 6 Αναλυτική πρόταση έρευνας 7 Αξιολόγηση και επιλογή.. 8 Εγγραφή 8 IΙΙ. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ.. 8 Διάρκεια Ετήσια ανανέωση εγγραφής Υ.Δ.. 9 Παρακολούθηση μαθημάτων 9 Αλλαγές στον τίτλο ή το περιεχόμενο... 9 Διακοπή της διαδικασίας εκπόνησης της διατριβής.. 9 Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Erasmus 9 IV. Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ.. 10 V. ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 10 4

5 I. ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Το Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) είναι ο καταληκτικός, δηλαδή ο ανώτατος ακαδημαϊκός τίτλος. Σε αντίθεση με το πτυχίο, που βεβαιώνει την κατοχή ενός σώματος επιστημονικών γνώσεων, το διδακτορικό δίπλωμα βεβαιώνει ότι ο κάτοχός του έχει γίνει δεκτός στην κοινότητα των πανεπιστημιακών «δασκάλων», δηλαδή εκείνων που, εφόσον συντρέχουν και οι άλλες προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, μπορούν να διδάξουν σε ένα Πανεπιστήμιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο φοιτητής που τελειώνει με επιτυχία τις σπουδές του «καθίσταται» πτυχιούχος ενώ ο υποψήφιος διδάκτορας (Υ.Δ.) που ολοκληρώνει με επιτυχία τη διαδικασία της εκπόνησης της διατριβής του «ανακηρύσσεται» διδάκτορας. Οι διαφορές που σημειώνονται εδώ είναι δηλωτικές του γεγονότος ότι οι βασικές πανεπιστημιακές σπουδές και οι διδακτορικές σπουδές συνθέτουν δύο διαφορετικά επίπεδα, με το δικό του το καθένα χαρακτήρα και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του. Αν οι βασικές πανεπιστημιακές σπουδές έχουν ένα χαρακτήρα απόκτησης γνώσεων, μεθόδων και τεχνικών σ ένα γνωστικό αντικείμενο, οι διδακτορικές σπουδές έχουν ένα εντονότερο χαρακτήρα μαθητείας στην έρευνα και την παραγωγή πρωτότυπου επιστημονικού έργου. Οι διδακτορικές σπουδές στηρίζονται σε μια στενή συνεργασία του υποψήφιου διδάκτορα με τον Επιβλέποντα Καθηγητή και τη Συμβουλευτική Επιτροπή και σε μια αναπτυσσόμενη αυτενέργεια, που οδηγεί στην επιστημονική ολοκλήρωση και αυτονόμηση του Υ.Δ. Έτσι, ενώ ο φοιτητής καλείται να αναπαράγει κάποιες συγκεκριμένες γνώσεις, ο υποψήφιος διδάκτορας καλείται να παράγει νέα γνώση. Σε γενικές γραμμές αυτό μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους είτε θέτοντας σε νέο έλεγχο ήδη αποκτημένες γνώσεις και μεθόδους είτε ελέγχοντας τη βασιμότητα κάποιων υποθέσεων που εξηγούν και ερμηνεύουν ένα φαινόμενο είτε, τέλος, συνθέτοντας με νέο τρόπο ήδη κατακτημένες γνώσεις σε νέα θεωρητικά σχήματα, που επιτρέπουν καλύτερη ερμηνεία της πραγματικότητας και την υπαγωγή μιας ευρύτερης κατηγορίας φαινομένων σε γενικά ερμηνευτικά μοντέλα. Έτσι, ενώ οι βασικές πανεπιστημιακές σπουδές έχουν ως κύριο άξονά τους τις εξετάσεις, που αποδεικνύουν το βαθμό αφομοίωσης και το επίπεδο των γνώσεων που έχει κατακτήσει ο φοιτητής στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι διδακτορικές σπουδές έχουν ως κεντρικό σημείο αναφοράς τους τη συγγραφή μιας πρωτότυπης επιστημονικής εργασίας που συμβάλλει στην προαγωγή της επιστήμης. Η εργασία αυτή, δηλαδή η διατριβή, είναι αποτέλεσμα μελέτης, έρευνας και υπαγωγής του υλικού που προκύπτει από την έρευνα στον επιστημονικό έλεγχο για την παραγωγή των συμπερασμάτων που θα αποτελέσουν τη νέα γνώση. Σχηματικά, λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε πως στις βασικές πανεπιστημιακές σπουδές κεντρική θέση κατέχει το ερώτημα «τι γνωρίζει ο φοιτητής;» ενώ στις διδακτορικές σπουδές το κεντρικό ερώτημα είναι «τι επιστημονικό έργο και πως μπορεί να παραχθεί από τον υποψήφιο διδάκτορα;». 5

6 II. Η EΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Δικαίωμα υποβολής αίτησης. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών, νομικών, ιστορικών ή άλλων συναφών προς τα αντικείμενα του Τμήματος σπουδών, που έχει χορηγηθεί από Ελληνικό ή ξένο ομοταγές Πανεπιστήμιο. Κατ εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα, αίτηση υποψηφίου κατόχου Μ.Δ.Ε. εκτός των κοινωνικών επιστημών, γίνεται αποδεκτή υπό προϋποθέσεις ακαδημαϊκού χαρακτήρα. Τίτλοι σπουδών αλλοδαπών Πανεπιστημίων πρέπει να έχουν αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ως ισότιμοι προς τους Ελληνικούς, Αίτηση και δικαιολογητικά. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: Έντυπη αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής που χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής (διατίθεται και στο ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ). Σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Επικυρωμένα αντίγραφα αναλυτικής βαθμολογίας και τίτλων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών (για αλλοδαπούς τίτλους βεβαιώσεις ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Επάρκεια σε μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα η οποία πιστοποιείται με την υποβολή πτυχίου (Proficiency ή Advance ή Toefl για τα Αγγλικά, Delf 5,6 για τα Γαλλικά και Kleines για τα Γερμανικά) ή με ειδικές εξετάσεις στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών του Παντείου Πανεπιστημίου. Επίσης αποδεικνύεται από τίτλο σπουδών ξενόγλωσσου πανεπιστημίου ο οποίος αποκτήθηκε μετά από διάρκεια φοίτησης τουλάχιστον ενός έτους. Τρεις συστατικές επιστολές, από τις οποίες οι δύο τουλάχιστον να είναι από Καθηγητή του υποψηφίου, και να αναφέρονται στις σπουδές και στην ικανότητά του να εκπονήσει διδακτορική διατριβή. Αντίτυπα πτυχιακής, μεταπτυχιακής-διπλωματικής ή άλλων επιστημονικών εργασιών, δημοσιεύσεων κλπ. Αναλυτική πρόταση έρευνας που περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου της διατριβής, τον τρόπο που προτίθεται να το ερευνήσει, τη βιβλιογραφία που έχει ήδη συμβουλευτεί, το ειδικότερο ενδιαφέρον που παρουσιάζει το θέμα που θέλει να ερευνήσει, κλπ. (βλ. σχετικά παρακάτω). Η αναλυτική πρόταση έρευνας έχει έκταση από 30 έως 60 δακτυλογραφημένες σελίδες, σχήματος Α4 και κατατίθεται, σταθερά συρραμμένη, σε 4 αντίτυπα. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. 6

7 Δύο φωτογραφίες ταυτότητας ή διαβατηρίου του υποψηφίου. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχουν). Επιστημονικές Διακρίσεις (αν υπάρχουν). Υπεύθυνη δήλωση (ότι ο αιτών δεν εκπονεί την ίδια διδακτορική διατριβή σε άλλο ΑΕΙ της χώρας ή του εξωτερικού) (διατίθεται και στο ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ). Η αίτηση, η αναλυτική πρόταση και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στη Γραμματεία του Τμήματος, δύο φορές κάθε ακαδημαϊκό έτος. Οι πρώτες αιτήσεις κατατίθενται από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους μέχρι την 31η Οκτωβρίου και οι δεύτερες μέχρι την 31η Μαρτίου του ίδιου ακαδημαϊκού έτους. Αναλυτική πρόταση έρευνας. Το θέμα της διατριβής πρέπει να εντάσσεται στον ευρύτερο επιστημονικό χώρο που καλύπτει το Τμήμα, να ανταποκρίνεται στους γενικότερους ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς στόχους που προωθεί το Τμήμα. Η αναλυτική πρόταση έρευνας έχει το διπλό σκοπό να επιτρέψει τη διάγνωση: α) του ενδιαφέροντος και της πρωτοτυπίας του θέματος που θα εξετασθεί και της μεθόδου που θα ακολουθεί, β) της επιστημονικής ωριμότητας του Υ.Δ. να ερευνήσει και να διαπραγματευθεί το θέμα που προτείνει. Η ικανότητα του υποψηφίου να συντάξει μια συγκεκριμένη, σαφή και θεμελιωμένη πρόταση έρευνας αποτελεί βασικό κριτήριο ένταξής του στον κύκλο των διδακτορικών σπουδών. Στην αναλυτική πρόταση έρευνας αναφέρονται: το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το αντικείμενο της διατριβής που θα εκπονηθεί, το αντικείμενο της προτεινόμενης έρευνας, ο τόπος, ο χρόνος και οι κατηγορίες πληθυσμού που θα καλύψει, οι συγκεκριμένες όψεις του ζητήματος που θα εξετασθεί στη διατριβή, ο βασικός προβληματισμός του υποψηφίου και οι στόχοι της έρευνάς του (τι θέλει να βρει ή να επιβεβαιώσει), τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και η σημασία τους, οι βασικές υποθέσεις εργασίας, η μεθοδολογία που θα ακολουθήσει, οι τεχνικές που προτίθεται να εφαρμόσει και ο λόγος που τον οδήγησαν στην επιλογή τους, η βασική βιβλιογραφία την οποία προτίθεται να χρησιμοποιήσει, το βασικό διάγραμμα της διατριβής (προσωρινή διαίρεση σε μέρη και κεφάλαια, με γενική ένδειξη του περιεχομένου κατά κεφάλαια), το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα της εργασίας κατά τη διεξαγωγή της έρευνας. 7

8 Αξιολόγηση και επιλογή. Ο φάκελος με την αίτηση του υποψηφίου, την αναλυτική πρόταση έρευνας και όλα τα συνοδευτικά δικαιολογητικά διαβιβάζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος στην τριμελή Επιτροπή Επιλογής που ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος μετά τη 31η Οκτωβρίου και 31η Μαρτίου του ίδιου ακαδημαϊκού έτους, αντίστοιχα. Η Επιτροπή Επιλογής εξετάζει τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω, καλεί τους υποψήφιους σε προσωπική συνέντευξη και προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κρίνει σκόπιμη προκειμένου να αξιολογήσει τον υποψήφιο και την αίτησή του, και υποβάλλει μέχρι τη 31η Δεκεμβρίου ή 31η Μαΐου, αντίστοιχα, στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος έγγραφη εισήγηση για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης, το προσωρινό θέμα της διατριβής, τον ορισμό Επιβλέποντος Καθηγητή και μελών της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος εξετάζει τις αιτήσεις των υποψηφίων, εγκρίνει το προσωρινό θέμα της διατριβής και ορίζει για κάθε Υποψήφιο Διδάκτορα (Υ.Δ.) τον Επιβλέποντα Καθηγητή και τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου ή Ιουνίου, αντίστοιχα. Κάθε Επιβλέπων Καθηγητής έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης μέχρι το πολύ πέντε 5 Υ.Δ. Εγγραφή. Οι υποψήφιοι των οποίων εγκρίθηκαν οι αιτήσεις εγγράφονται αμέσως στο μητρώο των Υ.Δ. του Τμήματος (Αίτηση αρχικής εγγραφής Υ.Δ., διατίθεται στο ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ). Οι προθεσμίες ολοκλήρωσης της διαδικασίας εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής αρχίζουν από την ημέρα της αρχικής εγγραφής στο Τμήμα και τελειώνουν με τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους στο οποίο συμπληρώνονται. Η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να ορίσει διαφορετικές προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, επιλογής και εγγραφής Υ.Δ. σε περίπτωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για ένταξη Υ.Δ. σε συγκεκριμένα ερευνητικά αντικείμενα που ενδιαφέρουν το Τμήμα ή προγράμματα που διεξάγονται από το ΚΕΚΜΟΚΟΠ. III. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης της διατριβής ο Υ.Δ. συνεργάζεται στενά με τον Επιβλέποντα Καθηγητή και τη Συμβουλευτική του Επιτροπή. Διάρκεια. Οι διδακτορικές σπουδές περιλαμβάνουν μια μακρά και επίπονη διαδικασία που αρχίζει με την εγγραφή του Υ.Δ. στο Τμήμα, κατά το ακαδημαϊκό έτος που ακολουθεί την αποδοχή της αίτησής του, την έγκριση του προσωρινού θέματος της διατριβής και τον ορισμό Επιβλέποντα Καθηγητή και Συμβουλευτικής Επιτροπής από τη Γ.Σ.Ε.Σ., και ολοκληρώνεται με την ανακήρυξη και την καθομολόγηση του νέου διδάκτορα. Οι διδακτορικές σπουδές διαρκούν τρία έως πέντε έτη. Ολοκλήρωση των διδακτορικών σπουδών σε λιγότερο από τρία έτη δεν 8

9 επιτρέπεται. Παράταση του συνολικού χρόνου δε μπορεί να δοθεί παρά μόνο μετά από εισήγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. και μόνο για σοβαρό λόγο. Σε καμιά περίπτωση η παράταση αυτή δε μπορεί να υπερβαίνει τα δύο συνολικά έτη, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος τυχόν αναστολής για λόγους ανωτέρας βίας. Η σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου υποβάλλεται στη διάρκεια του τελευταίου Εξαμήνου. Αναγόρευση διδάκτορα δε μπορεί σε καμιά περίπτωση να γίνει πριν παρέλθει τριετία τουλάχιστον από την εγγραφή του.. Ετήσια ανανέωση εγγραφής του Υ.Δ. Στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου ο Υ.Δ. καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος αναλυτική έκθεση προόδου της εργασίας του κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Η κατάθεση της ετήσιας έκθεσης προόδου αποτελεί προϋπόθεση της ετήσιας ανανέωσης της εγγραφής του Υ.Δ. Η ετήσια έκθεση προόδου του Υ.Δ. διαβιβάζεται από τη Γραμματεία στα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, η οποία συζητάει με τον Υ.Δ. την πρόοδο της εργασίας του και την προγραμματιζόμενη παραπέρα πορεία της, και υποβάλλει, στη διάρκεια του Χειμερινού Εξαμήνου, την ετήσια έκθεσή της προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. Στην ετήσια έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής σημειώνονται εκτός από την πορεία του Υ.Δ. και οι τυχόν παρατηρήσεις και υποδείξεις της προς αυτόν. Η έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. κοινοποιείται και στον Υ.Δ. Την πρωτοβουλία για τη σύνταξη της έκθεσης προόδου έχει ο Επιβλέπων Καθηγητής. Παρακολούθηση μαθημάτων. Οι Υ.Δ. μπορούν παράλληλα να παρακολουθήσουν και επιτυχώς να περατώσουν οργανωμένο κύκλο μαθημάτων ή σεμιναρίων με τη σύμφωνη γνώμη της Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από αιτιολογημένη πρόταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Αλλαγές στον τίτλο ή το περιεχόμενο. Αλλαγή στον τίτλο της διδακτορικής διατριβής ή άλλη σημαντική αλλαγή στο περιεχόμενό της γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη της Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από αιτιολογημένη πρόταση της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Διακοπή της διαδικασίας εκπόνησης της διατριβής. Η Συμβουλευτική Επιτροπή δικαιούται να εισηγηθεί ανά πάσα στιγμή στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος τη διακοπή της διαδικασίας εκπόνησης διατριβής του Υ.Δ. που δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της ή δεν εργάζεται ικανοποιητικά ή δε διαθέτει τις ικανότητες ή τις προϋποθέσεις για την επιτυχή εκπόνηση της διατριβής του. Η εισήγηση της Επιτροπής υποβάλλεται γραπτώς, είναι αιτιολογημένη και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο Υ.Δ. ο οποίος μπορεί να υποβάλει απαντητικό υπόμνημα στη Γ.Σ.Ε.Σ. Η κοινοποίηση της εισήγησης στον Υ.Δ. γίνεται επτά τουλάχιστον μέρες πριν από τη σύγκληση της Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος. Η απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος κοινοποιείται στον Υ.Δ. Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Erasmus. Οι ΥΔ μπορούν να μεταβούν στο εξωτερικό για πρακτική άσκηση Erasmus σε φορέα που οι ίδιοι έχουν βρει. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Erasmus είναι η κατάθεση βεβαίωσης από τον Επιβλέποντα ότι το χρονικό διάστημα της απουσίας τους δεν ανατρέπει το σχεδιασμό για την εκπόνηση της Διδακτορικής τους διατριβής. 9

10 Οι Υ.Δ., έχουν υποχρέωση, εφόσον τους ζητηθεί, να προσφέρουν βοηθητικό εκπαιδευτικό και/ή ερευνητικό έργο στο Τμήμα σε θέματα συγγενή προς το αντικείμενο της μελέτης τους, καθώς και να εποπτεύουν στις εξετάσεις του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. ΙV. Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η κατάθεση του οριστικού κειμένου της διδακτορικής διατριβής γίνεται με ευθύνη του Υ.Δ. Ο Υ.Δ. υποβάλλει τη διδακτορική του διατριβή με πρωτοκολλημένη αίτησή του προς τη Γραμματεία του Τμήματος. Η διδακτορική διατριβή υποβάλλεται σε οκτώ αντίτυπα σχήματος Α4 και σταθερά συρραμμένα και σε δύο αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (δύο cd, αρχείο pdfπροσοχή: όχι αρχεία zip), σύμφωνα με τις αναλυτικές Οδηγίες για τη Συγγραφή της Διδακτορικής Διατριβής (διατίθενται στο ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ). V. ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Η Εξεταστική Επιτροπή είναι επταμελής. Τα μέλη της μελετούν τη διατριβή που τους διαβίβασε η Γραμματεία του Τμήματος και συνέρχονται σε σύσκεψη κατά την οποία αποφαίνονται αν η διατριβή γίνεται δεκτή ως έχει, αν πρέπει να αναπεμφθεί στον Υ.Δ. για συμπληρώσεις και/ή διορθώσεις ή αν απορρίπτεται. Η απόφαση της Εξεταστικής Επιτροπής διατυπώνεται σε πρακτικό, που συντάσσεται με τη μέριμνα του Επιβλέποντα Καθηγητή και υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Το πρακτικό διαβιβάζεται στη Γ.Σ. και κοινοποιείται στον Υ.Δ. Ο Επιβλέπων Καθηγητής προτείνει στον Πρόεδρο του Τμήματος ημέρα και ώρα της δημόσιας δοκιμασίας του Υ.Δ. αμέσως μετά την κατάθεση της εισήγησης της Εξεταστικής Επιτροπής, εφόσον η διατριβή έγινε δεκτή ως κατατέθηκε, ή αμέσως μετά την κατάθεση του οριστικού κειμένου, μετά την τυχόν αναπομπή της στον Υ.Δ. για συμπληρώσεις και/ή διορθώσεις. Δεύτερη αναπομπή δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση απόρριψης της διατριβής η Εξεταστική Επιτροπή μπορεί να εισηγηθεί τη χορήγηση βεβαίωσης επιτυχούς εκτέλεσης έρευνας, εάν κρίνει ότι η έρευνα του Υ.Δ. είναι ικανοποιητική έστω και αν δε μπορεί να γίνει δεκτή ως διδακτορική διατριβή. Η προφορική δοκιμασία του Υ.Δ. γίνεται δημόσια σε τόπο και χρόνο που ορίζεται δέκα τουλάχιστον μέρες πριν, με πρόσκληση του Προέδρου του Τμήματος. Η πρόσκληση κοινοποιείται στον Υ.Δ., στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, στα μέλη του Δ.Ε.Π. και τους Υ.Δ. του Τμήματος και τοιχοκολλείται στις πινακίδες ανακοινώσεων του Τμήματος και σε τρία τουλάχιστον περίβλεπτα σημεία των κτιρίων του Πανεπιστημίου. Στην προφορική δοκιμασία μπορούν να παραστούν και πρόσωπα εκτός Πανεπιστημίου. Στη διαδικασία της προφορικής δοκιμασίας προεδρεύει ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής. Ο λόγος δίδεται πρώτα στον 10

11 Υ.Δ. ο οποίος παρουσιάζει, χωρίς τη χρήση χειρογράφου αλλά μόνο με τη βοήθεια σύντομων σημειώσεων και σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τα 30 λεπτά, το αντικείμενο της διατριβής του, τον τρόπο έρευνας και εργασίας του, τα πορίσματά του και παρουσιάζει τα σημεία που κατά τη γνώμη του συνιστούν το πρωτότυπο της διατριβής και τη συμβολή της στην ανάπτυξη της επιστήμης. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος δίνει το λόγο σε καθένα από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, αρχίζοντας από το νεότερο, τα οποία θέτουν ερωτήματα στον Υ.Δ. σχετικά με το θέμα της διατριβής του, το αντικείμενο και τα συμπεράσματα της έρευνάς του. Η συνολική προφορική δοκιμασία δε μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από δύο ώρες. Μετά το τέλος της δοκιμασίας η Εξεταστική Επιτροπή αποσύρεται σε σύσκεψη και αξιολογεί τη διατριβή και την προφορική δοκιμασία. Εφόσον κρίνει τη συνολική δοκιμασία ως επιτυχή η Εξεταστική Επιτροπή εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. την ανακήρυξη του Υποψηφίου ως Διδάκτορα του Τμήματος. Θεωρείται εγκεκριμένη ως διατριβή και επιτυχών ο Υ.Δ. που συγκέντρωσε τη σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της Επιτροπής. Η απόφαση της Εξεταστικής Επιτροπής αναγγέλλεται στον Υ.Δ. ενώπιον του ακροατηρίου της προφορικής δοκιμασίας. Το πρακτικό της Εξεταστικής Επιτροπής υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της διαβιβάζεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. από τον Πρόεδρό της. Η αναγόρευση και η καθομολόγηση του διδάκτορα γίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. στην οποία μετέχει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου ή ένας από τους Αντιπρυτάνεις. Η αναγόρευση του Υ.Δ. σε διδάκτορα γίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ή τον Αντιπρύτανη μετά την ανάγνωση από τον Πρόεδρο του Τμήματος του πρακτικού της αποδοχής και της βαθμολόγησης της διατριβής του Υ.Δ. και στη συνέχεια γίνεται η καθομολόγηση του Διδάκτορα από τον παριστάμενο Πρύτανη ή Αντιπρύτανη από τον οποίο και υπογράφεται το σχετικό πρωτόκολλο καθομολόγησης. 11

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Κανονισμός Μάϊος 2015 Επιμέλεια: Μ. Γουάλλες

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 148 16 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3685 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 07 08 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2007 2008 ISBN: 960-86977-9-9 2008 για την ελληνική γλώσσα Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα www.asfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) 1. ΓΕΡΜΑΝΙΑ http://europa.eu.int/scadplus/citizens/el/de/10794.htm ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: Θεσσαλονίκη: 03/10/2014 Α.Π.: 4420 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: Παροχή υπηρεσιών Ερευνητικού

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τµήµα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η διαδικασία ανάθεσης και αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας σύµφωνα µε τον Ν. 2916/2001 και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Πάτρα 2012 Ο παρών εσωτερικός κανονισμός καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε με την με αριθ. 21/31-5-2012 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών, την αναμόρφωση του ΚΕΣΥ, την Ίδρυση Επιστημονικών Ιατρικών Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». Άρθρο 1 Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. προεδρικό διάταγμα 201/1998 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 6.000,00. Αριθμός Διαγωνισμού: Π.Ι. 17/2014

Προϋπολογισμός: 6.000,00. Αριθμός Διαγωνισμού: Π.Ι. 17/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΣΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2780 16 Οκτωβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 11790 Κανονισμός Λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΣΕΚ) που υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr Εκπαιδευτικές άδειες µε ή χωρίς αποδοχές χορηγήσεις και ανανεώσεις Όροι, δικαιολογητικά, χρονική διάρκεια, πρόσθετες αποδοχές Νοέμβρης 2008 Εκπαιιδευτιικές άδειιες µε ή χωρίίς αποδοχές (χορηγήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 82/2006 Ενηµερώθηκε :22/1/2013 (ΦΕΚ Α - 86/19.04.2006) Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόµενα µαθήµατα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων

Διαβάστε περισσότερα