Α.Ε. Κ.Α.Θ. Α.Ε. : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α.Ε. Κ.Α.Θ. Α.Ε. : 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : Κατασκευή Πύλης Εισόδου στη Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ νότια πλευρά του οικοπέδου της Κ.Α.Θ. Α.Ε. Κ.Α.Θ. Α.Ε. και αντικατάσταση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ κιγκλιδωμάτων τμήματος της περίφραξης ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε., βρίσκεται επί της Εθνικής οδού. Θεσσαλονίκης-Αθηνών σε οικόπεδο που καταλαμβάνει έκταση τετρ. μέτρα, εντός του οποίου βρίσκονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις της Λαχαναγοράς της Κρεαταγοράς και του κτιρίου Διοίκησης. Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η: Κατασκευή Πύλης Εισόδου στη νότια πλευρά του οικοπέδου της Κ.Α.Θ. Α.Ε. και αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων του βορείου τμήματος (Α3-Α4-Α5-Α6-Α7-Α) και του νοτίου τμήματος (Ι-Κ-Λ) της περίφραξης. Θα κατασκευασθεί συγκεκριμένα νέα Πύλη Εισόδου στη νότια πλευρά του οικοπέδου της ΚΑΘ ΑΕ στο σημείο Κ της περίφραξης όπου θα καταλήξει ο παράδρομος του κεντρικού δρόμου. Θα καθαιρεθεί τμήμα της περίφραξης μήκους περίπου 30,00 μ. Οπως φαίνεται και στα σχέδια της μελέτης του έργου ο δρόμος εισερχόμενος εντός του οικοπέδου χωρίζεται σε δύο λωρίδες εκ των οποίων η δεξιά κατευθύνεται προς την Λαχαναγορά και η άλλη προς την Κρεαταγορά. Θα γίνουν καθαιρέσεις πεζοδρομίων και κρασπέδων όπου απαιτείται από την χάραξη των δρόμων, θα καθαιρεθεί αντίστοιχο τμήμα του τοιχίου που χωρίζει Λαχαναγορά και Κρεαταγορά, θα γίνουν αποξηλώσεις ασφαλτοτάπητα μέσα στην έκταση του έργου. Στην συνέχεια θα γίνει εκ νέου κατασκευή βάσης από θραυστό υλικό 3Α, ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική επάλειψη και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 5 εκ. μέχρι την συναρμογή των δύο λωρίδων με το επίπεδο της Κρεαταγοράς και Λαχαναγοράς. Μεταξύ των δύο λωρίδων δημιουργείται τριγωνική νησίδα η οποία θα οριοθετηθεί με κράσπεδο και θα καλυφθεί με πλάκες πεζοδρομίου. Στην νησίδα θα τοποθετηθεί οικίσκος προκατασκευασμένος η μη, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Κατασκευή οικίσκου-γραφείου εμβαδού περίπου 7,50 m2 και ύψους 2,50 m2. (Οι ακριβείς διαστάσεις του οικίσκου θα καθοριστούν από την επίβλεψη). Ο οικίσκος θα αποτελείται από σκελετό από κοιλοδοκούς βαρέως τύπου που να αντέχουν την ανάρτηση, την μεταφορά και την χρήση και επένδυση (τοίχοι και οροφή) από πάνελς πολυουρεθάνης τύπου sandwitch. Τα πάνελς θα αποτελούνται από δύο ελαφρώς διαμορφωμένα ελάσματα γαλβανισμένης και βαμμένης λαμαρίνας, πάχους 0,5 mm, χρώματος λευκού κατά RAL 9002 η παρόμοιο, βαμμένα αμφίπλευρα και μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 80mm. θα φέρει μία πόρτα αλουμινίου (κάσσα και φύλλο από αλουμίνίο) χρώματος ομοίου με τα πάνελς, με τρεις μεντεσέδες, με κλειδαριά και χερούλι ασφαλείας και τρία παράθυρα αλουμινίου ομοίως, δίφυλλα επάλληλα συρόμενα με ύψος ποδιάς 0,90 m και διαστάσεις (μήκος χ ύψος) 1,20χ1,00m τα δύο και 1,80χ1,00m το τρίτο, όλα με διπλούς υαλοπίνακες χαμηλής εκπεμψιμότητας. Η οροφή θα φέρει μεταλλική προβαμένη υδρορρόη (οριζόντια και κατακόρυφη) γιά την πλήρη απορροή των ομβρίων υδάτων και στα τέσσερα 1

2 άκρα θα έχει απολήξεις αναρτήσεων γιά την ασφαλή φόρτωση και μεταφορά του οικίσκου. Το δάπεδο φέρει ενισχυμένες διατομές από χαλυβδοέλασμα. Στο δάπεδο θα τοποθετηθεί ομοίως πάνελ πολυουρεθάνης πάχους 80mm, θα καλυφθεί με κόντρα πλακάζ και θα επενδυθεί με αντιολισθητικό πλαστικό δάπεδο. Θα γίνει πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση που θα περιλαμβάνει: Καλωδίωση μέσα σε εξωτερικά λευκά κανάλια αποτελούμενη από: Ηλεκτρολογικό πίνακα με αυτόματους ασφαλειοδιακόπτες. Εξωτερική πρίζα τροφοδοσίας 32Α Διπλό φωτιστικό σώμα φθορισμού 1,20 m 36 WATT Εξωτερικό φωτιστικό στεγανό. Διακόπτες φωτισμού, τέσσερις πρίζες σούκο (στεγανού τύπου) Ρελέ διαρροής Παροχή και στήριξη κλιματιστικού Θα υπάρχει εξωτερική σκάλα ανόδου (ύψος περίπου 0,60 m), σιδερένια με κουπαστή. Ο οικίσκος θα κατασκευασθεί επάνω σε μεταλλική βάση από κοιλοδοκούς ύψους 0,65 μ. Πριν από τον οικίσκο στην αρχή των δύο λωρίδων θα τοποθετηθεί διπλή καγκελόπορτα από ευθύγραμμες ράβδους ύψους 2,20 μ. και επί προσθέτως λόγχες ύψους 0,40 και εκατέρωθεν αυτών θα κατασκευασθούν τα τμήματα της περίφραξης Κ2-Κ3 και Κ1-Λ από τοιχίο από μπετόν και κιγκλιδώματα. Αναλυτικά για την περίφραξη προβλέπονται οι εξής διαδοχικές εργασίες: Θα γίνει εκσκαφή θεμελίου πλάτους 1,85 μ. βάθους 1,10 μ. και μήκους περίπου 60,00μ. Θα γίνει διάστρωση με μπετόν καθαριότητος C12/15 πάχους 10 εκ. και στην συνέχεια θα κατασκευασθεί τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20. Το θεμέλιο θα έχει διαστάσεις 0,50χ0,85μ. και το τοιχίο πάχος 0,20μ. και ύψος 2,00μ. εκ των οποίων το 1,40μ. θα είναι εμφανές πάνω από το έδαφος. Στην συνέχεια θα πακτωθούν επάνω στο τοιχίο σε αποστάσεις ανά 1,50μ., σιδηροδοκοί διατομής διπλού ταυ IPΕ 80. και ύψους 3,00μ. οι οποίες θα προεξέχουν 1,60μ. επάνω από την στέψη του τοιχίου. Επάνω στις σιδηροδοκούς θα στερεωθούν με ηλεκτροσυγκόλληση τα κάγκελα τα οποία θα αποτελούνται από δύο οριζόντιες λάμες 50χ6χιλ. σε απόσταση 1,40μ. επάνω στις οποίες θα στερεώνονται κατακόρυφα σίδερα Φ14/10. Το συνολικό ύψος της σιδηροκατασκευής επάνω από την στέψη του τοιχίου θα είναι 1,60μ. Όλη η σιδηροκατασκευή αφού γίνει η ανάλογη προεργασία θα καλυφθεί με δύο στρώσεις αντισκωριακό αστάρι και μία στρώση ελαιοχρώματος επιλογής της επίβλεψης. Τέλος θα γίνει επίχωση του σκάμματος των θεμελίων με θραυστό υλικό 3Α. Στην υπάρχουσα περίφραξη και στα τμήματα 1) Α3-Α4-Α5-Α6-Α7-Α μήκους 410,00 μ περίπου () της βόρειας πλευράς και 2) Ι-Κ της νότιας πλευράς μήκους 505,00 μ περίπου (αφαιρείται το τμήμα Κ1-Κ2), θα αποξηλωθούν τα υπάρχοντα παλαιά κιγκλιδώματα και θα τοποθετηθούν νέα κατά τον τρόπο που περιγράφηκαν παραπάνω. Επάνω από τον οικίσκο θα τοποθετηθεί στέγαστρο το οποίο θα καλύπτει και τα εκατέρωθεν τμήματα των λωρίδων εμβαδού 55,00 τ.μ. περίπου και ύψους 6,00 μ. συνολικά. Το στέγαστρο θα έχει σκελετό από κοιλοδοκούς σύμφωνα με την στατική μελέτη και επικάλυψη από πάνελς πολυουρεθάνης τύπου sandwitch. Τα πάνελς θα αποτελούνται από δύο ελαφρώς διαμορφωμένα ελάσματα γαλβανισμένης και βαμμένης λαμαρίνας, πάχους 0,5 mm, χρώματος λευκού κατά RAL 9002 η παρόμοιο, βαμμένα αμφίπλευρα και 2

3 μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 80mm. Θα τοποθετηθούν δύο φωτιστικά οροφής LED των 150W και τρία φωτιστικά με βραχίονα στους στύλους των 50W. Η παροχή ρεύματος θα γίνει με καλώδια 4χ10 & 2χ16 από υποσταθμό. Όλοι οι χρωματισμοί των κατασκευών θα είναι της επιλογής της επίβλεψης. Γιά την ασφαλή είσοδο και τον έλεγχο των οχημάτων θα τοποθετηθεί σύστημα Αυτόματοποιημένης Πύλης Εισόδου η οποία θα περιλαμβάνει: Παρατίθενται παρακάτω σε πίνακα οι συσκευές και τα λογισμικά με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά τους γιά την πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία της αυτοματοποιημένης Πύλης Εισόδου. Προδιαγραφές αιτούμενων συσκευών και λογισμικού >= 1 σειριακή, >=1 παράλληλη, >= 4 USB 2.0, >=2 Υπολογιστής TEM 2 Επεξεργαστής αριθμός πυρήνων >=4 συχνότητα >= 2.8 GHz Μνήμη >=8 GB, DDR3 σκληρός δίσκος >= 1000 GB, sata 2 οπτικός δίσκος dvd read + write ταχύτητας >= 12x με ελληνολατινικούς χαρακτήρες & αριθμητικό πληκτρολόγιο πληκτρολόγιο ποντίκι οπτικό θύρες USB 3.0 >=1 ethernet ταχύτητας >= 1 Gbit θέσεις επέκτασεις >= 1 pci μέγεθος κουτιού >= microtower λειτουργικό >= 7 professional ελληνικό, 64 BIT Οθόνη TEM 2 τεχνολογία έγχρωμη, LED μέγεθος >= 19,5" εκτυπωτής TEM 1 τεχνολογία θερμικός, μονόχρωμος τροφοδοσία ρολλό, πλάτους >70 mm θύρες επικοινωνίας 4 : usb, ethernet, serial, parallel ταχύτητα εκτύπωσης >= 300 mm/sec Φορολογικός μηχανισμός (ΦΗΜ) TEM 1 τύπος Α θύρες 2 : usb και ethernet Σταθεροποιητής τάσης ηλεκτρ. Ρεύματος TEM 1 ισχύς >= 20 KVA, τριφασικός 3

4 UPS TEM 2 τεχνολογία online ισχύς >= 2 KVA θύρες επικοινωνίας USB λογισμικό 1 άδεια χρήσης ERP λογισμικό 2 άδεια χρήσης RDBMS 1 άδεια, στο υφιστάμενο ERP αναγκαίες άδειες, στο υφιστάμενο RDBMS (online+offline) ασύρματη σύνδεση κτηρίου διοίκησης με νέα πύλη κεραίες εξωτερικού χώρου TEM 2 Switch TEM 1 switch 5 θυρών, gigabit Κάμερες TEM 3 εξωτερικού χώρου, HighDefinition, 2megapixel, κάμερες ip66 Καταγραφικό καμερών TEM 1 χωρητικότητα 2Χ1 ΤΒ, έως 4 ip κάμερες, καταγραφικό με λογισμικό καταγραφής και θέασης, 1 Gbit LAN, USB Αναγώστης RFID TEM 2 εξωτερικού χώρου, τοποθετημένος σε στήλο αναγνώστης RFID στήριξης ικανός για αναγνώρηση οχημάτων με υφιστάμενα rfid Αναγώστης RFID TEM 2 εσωτερικού χώρου, ικανός για αναγνώρηση αναγνώστης RFID γραφείου υφιστάμενων RFID Πινακίδα πληροφόρησης TEM 1 εξωτερική πινακίδα πληροφόρησης οδηγών για πινακίδα πληροφόρησης αριθμό οχήματος και διελεύσεων, τεχνολογίας LED ερυθρού χρώματος Η οθόνη LED θα τοποθετηθεί σε μεταλλική κολώνα η οποία θα τοποθετηθεί σε μεταλλική βάση παρόμοιας διατομής με την κολώνα. Η βάση θα στερεωθεί στο έδαφος με 4 μεταλλικά βύσματα, ένα για την κάθε γωνία της. Λογισμικό 3 λογισμικό εισόδου (κρεαταγοράς) επιτρέπει την είσοδο στους ενοικιαστές της κρεαταγοράς και 4

5 τους εργαζόμενους σ' αυτήν. Το ζητούμενο είναι να πραγματοποιείται ασφαλής έλεγχος εισόδου στον χώρο της ΚΑΘ των οχημάτων τόσο των εργαζομένων στο χώρο της Αγοράς όσο και των εμπόρων (ενοικιαστών) και να εισέρχονται στην ΚΑΘ μέσω λύσης αυτόματης ταυτοποίησης αυτών. Από την νέα πύλη της κρεαταγοράς θα εισέρχονται οι εργαζόμενοι και οι έμποροι της Κρεαταγοράς Το σύστημα θα αναγνωρίζει το όχημα μέσω της RFID κάρτας και θα ανοίγει την μπάρα εισόδου. Από την νέα Πύλη2 θα εισέρχονται: Οι έμποροι της Κρεαταγοράς και οι εργαζόμενοι σε αυτήν Το σύστημα θα αναγνωρίζει το όχημα μέσω της κάρτας RFID και θα ανοίγει τη μπάρα για να εισέλθει το όχημα. Θα πρέπει να εξασφαλισθεί η ασύρματη επικοινωνία του συστήματος με την κεντρική μηχανογράφηση όπου εκεί θα καταχωρούνται σε ειδικό λογισμικό που θα προμηθεύσει ο ανάδοχος και θα είναι συμβατό με το υφιστάμενο ERP, τα έγκυρα rfid εισόδου. Η εφαρμογή θα δίνει τη δυνατότητα στην Κ.Α.Θ. Α.Ε. να λαμβάνει reports και εκτυπώσεις της κίνησης της Πύλης και θα είναι συμβατό με το υφιστάμενο ERP. Λογισμικό 4 λογισμικό εισόδου προς Λαχαναγορά επιτρέπει την είσοδο στους αγοραστές με προπληρωμένη είσοδο Σύστημα εισόδου Το όχημα που θα προσεγγίζει την πύλη θα πρέπει να φέρει αυτοκόλλητη κάρτα RFID η οποία θα έχει αντιστοιχηθεί στα στοιχεία πινακίδας του οχήματος. Σε περίπτωση που δεν θα έχει κάρτα RFID θα ακολουθείται διαδικασία απόκτησης κάρτας πρόσβασης, προβλεπόμενη από τη ΚΑΘ Α.Ε. Μόλις το όχημα προσεγγίσει την πύλη, ο αναγνώστης RFID που θα βρίσκεται στην πύλη θα αναγνωρίζει αυτομάτως την κάρτα RFID που θα φέρει το όχημα. Η κάρτα RFID θα πρέπει να είναι κολλημένη στο παρμπρίζ του οχήματος για να είναι εύκολα αναγνωρίσιμη από τον αναγνώστη. Σε περίπτωση αφαίρεσης της κάρτας από το όχημα η κάρτα αυτομάτως καταστρέφεται, οπότε και αποφεύγεται η περίπτωση να μεταβιβαστεί από όχημα σε όχημα. Οι κάρτες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην συγκεκριμένη εγκατάσταση έχουν προγραμματισμένο από πριν έναν μη τροποποιήσιμο 64bit σειριακό κωδικό που σε συνδυασμό με την συσχέτιση με τις πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματος τις καθιστά μοναδικές για κάθε όχημα. Η συνθήκη μη μεταβίβαση κάρτας μπορεί να επιβεβαιώνεται από τον εκάστοτε υπάλληλο που θα βρίσκεται στις πύλες εισόδου κάνοντας ταυτοποίηση του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος από τις οθόνες LED σε συνδυασμό με την πινακίδα του οχήματος που εκείνη την ώρα προσεγγίζει την πύλη. 5

6 Αφού ο αναγνώστης αναγνωρίσει την κάρτα, θα μεταβιβάζει την πληροφορία μέσω του ασύρματου σημείου πρόσβασης, που θα βρίσκεται εγκατεστημένο στην πύλη, στο κεντρικό κτίριο διοίκησης. Εκεί βρίσκεται server υπεύθυνος για την εξυπηρέτηση του συστήματος πρόσβασης της ΚΑΘ, ο οποίος και θα συνεργάζεται με το ERP της ΚΑΘ. Αφού ο υπολογιστής της πύλης επιβεβαιώσει ότι η συγκεκριμένη κάρτα RFID έχει υπόλοιπο αριθμού διελεύσεων, επιτρέπει την είσοδο, δίνοντας εντολή ανοίγματος της μπάρας, εμφανίζει το υπόλοιπο διελεύσεων στην πίνακα πληροφόρησης οδηγών και καταγράφει στο υφιστάμενο ERP της ΚΑΘ την διέλευση με την ανάλογη χρέωση και σύμφωνα με την υφιστάμενη υποδομή τρόπου λειτουργίας και ελέγχου εισόδου. Η επικοινωνία των συσκευών με το ασύρματο access point που θα βρίσκεται εγκατεστημένο σε κάθε πύλη θα γίνεται μέσω switch το οποίο θα βρίσκεται εγκατεστημένο στην πύλη. Η τροφοδοσία των συσκευών που θα αποτελούν το σύστημα εισόδου της πύλης θα γίνεται από την πύλη. Η τροφοδοσία θα υποστηρίζεται επίσης από UPS ) που θα εγκατασταθεί στον χώρο της πύλης και θα διασφαλίζει τις συσκευές από πτώσεις τάσεις, όπως και την συνέχιση της λειτουργίας του συστήματος σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, για μερικά λεπτά. Η υποστήριξη του UPS δεν θα περιλαμβάνει την μπάρα η οποία σε διακοπή ρεύματος θα πρέπει να μετακινείται χειροκίνητα από τον υπάλληλο που θα βρίσκεται στην πύλη. Το υφιστάμενο λογισμικό διαχείρισης καρτών και διελεύσεων θα πρέπει να προσαρμοσθεί για τα δεδομένα της νέας πύλης Μπάρες εισόδου TEM 2 Μπάρες Μπάρες ελέγχου πρόσβασης Οι μπάρες θα τοποθετηθούν σε κάθε είσοδο της νέας πύλης σε άμεση αντιστοιχία με τις μονάδες εισόδου Η κατασκευή της μπάρας είναι τέτοια ώστε να μην προκαλούνται βλάβες στα οχήματα σε περίπτωση αστοχίας υλικού. Επιπλέον η μπάρα στηρίζεται με κατάλληλο τρόπο στην κύρια μονάδα, έτσι ώστε να αποσπάται εύκολα σε περίπτωση πρόσκρουσης οχήματος. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης ακινητοποίησης του βραχίονα σε περίπτωση πρόσκρουσης του σε εμπόδιο καθώς και ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο εξασφαλίζει την ομαλή έναρξη και λήξη της κίνησης της μπάρας. Σε περίπτωση βλάβης της ηλεκτρονικής μονάδας, η μπάρα να λειτουργεί και με τοπικό διακόπτη. Θερμοκρασίες λειτουργίας : να λειτουργεί σε θερμοκρασίες που επικρατούν στον τόπο λειτουργίας του στην ΚΑΘ ΑΕ ετησίως Υλικά ηλεκτρολογικά και δικτυακά Υλικά Όλα τα απαραίτητα υλικά σύνδεσης συσκευών, επικοινωνίας συστημάτων και αδιάλειπτης λειτουργίας 6

7 Υπηρεσίες Υπηρεσίες Εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία συσκευών και λογισμικού Θεσσαλονίκη 25/02/2015 Ν. Μενεμένη / /2015 Συντάχθηκε Θεωρήθηκε Παπαδόπουλος Κων/νος Γκούρτσας Χρήστος 7

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην προµήθεια και τοποθέτηση ενός (1) ισόγειου προκατασκευασµένου οικίσκου τύπου (ISOBOX), ο οποίος θα χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η Π ρ ο μ ή θ ε ι α Ε ξ ο π λ ι σ μ ο ύ γ ι α τ η ν Α υ τ ο μ α

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου

Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε Ρ Γ Ο : Ανάπλαση του αστικού ιστού της Μύρινας Λήμνου ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 35/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.205.240,00 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)»

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ (Η-ΠΑΡΚ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Πληροφορίες: Χριστόφορος

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Α.Μ. 3224) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΑΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.»

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΑΡΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ.Ο.Υ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε «ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 2.1 Πυροδιαµερίσµατα και Πυράντοχες θύρες...4 2.1.1 Πυροδιαµερίσµατα... 4 2.1.2 Πυράντοχες θύρες...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ. Ιανουάριος 2014. K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β02 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 364/14.10.2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 364/14.10.2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans)

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Πειραιάς, 08 Απριλίου 2011 Περιεχόμενα 1 Κινητό Όχημα Ανίχνευσης X Ray... 3 1.1 Γενική περιγραφή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟ ΟΧΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟ ΟΧΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟ ΟΧΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΑΜΠΟ 1. Να είναι τροχήλατο. 2. Να ρυθμίζεται το ύψος υδραυλικά από 550 έως 750 mm περίπου. 3. Η βάση να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΚΤΙΡΙΟ Δ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ Α. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 3 Α1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 Α2. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 3 Α3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 5 Α4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 6 Β. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 7 Β1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 7

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012 K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600/5213 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Στα πλαίσια της ποιοτικής αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων, η Διεύθυνση Μελετών Συμβατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ Σελ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης Ηλεκτροφωτισµός οδών Σπετσών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ».

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ». ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ». Σελίδα 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Το έργο αφορά σε επισκευαστικές εργασίες σε σχολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΟ: Προµήθεια στεγάστρων αστικής συγκοινωνίας ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 2012 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΑΝΑ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΚΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΓΚΑΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΑΝΑ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΚΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΓΚΑΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΑΝΑ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΚΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΓΚΑΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2014 1. ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Το ακίνητο βρίσκεται στην εκτός σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ωραιόκαστρο, 08/05/2015 Αρ. Μελέτης 17 ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»

Ωραιόκαστρο, 08/05/2015 Αρ. Μελέτης 17 ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Διεύθυνση Τ.Υ. και Πολεοδομίας Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Ωραιόκαστρο, 08/05/2015 Αρ. Μελέτης 17 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΥΟ (2) ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΙΑ) ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Ταχ. Διεύθυνση: ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΑΧΘΟΥ Ταχ. Κώδικας: 47100 ΑΡΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Επισημαίνεται ότι η τεχνική περιγραφή και οι τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν δεν αναφέρονται στο σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ. 1. Κινητήριος Μηχανισμός

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ. 1. Κινητήριος Μηχανισμός ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 1. Κινητήριος Μηχανισμός O κινητήριος μηχανισμός τοποθετείται στο χώρο του μηχανοστασίου είτε αυτό είναι πάνω από το φρεάτιο ή κάτω από αυτό ή στην τελευταία κάτω στάση πλαγίως -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ...

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ... ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ... ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αφορά τον τρόπο κατασκευής της οικοδομής κατοικίας στην οδό.... Το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα σε 18-20 μήνες από την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Θέση: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 95 /2013.. / 20 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ. 1. Κινητήριος Μηχανισμός

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ. 1. Κινητήριος Μηχανισμός ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 1. Κινητήριος Μηχανισμός O κινητήριος μηχανισμός τοποθετείται εντός του φρέατος στο άνω μέρος στην δεξιά ή αριστερή πλευρά του, είναι ισχυρότατης κατασκευής αθόρυβης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα