Μ Ε Λ Ε Τ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μ Ε Λ Ε Τ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ"

Transcript

1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Λαγκάδια Αρκαδίας Ταχ. Κώδικας : Τηλέφωνα : ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 071 / 12 Τelefax : Μ Ε Λ Ε Τ Η ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A: Τεχνική Περιγραφή - Προϋπολογισμός - Τιμολόγιο Μελέτης Σχέδιο Διακήρυξης Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η υπηρεσία αφορά στη μεταφορά των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Γορτυνίας, για το σχολικό έτος , με λεωφορεία Δ.Χ., ή ταξί, για τις διαδρομές, όπως αυτές ορίζονται κατά περίπτωση στο Παράρτημα Γ της διακήρυξης. Προσφορές μπορούν υποβάλλονται είτε για το σύνολο των δρομολογίων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Γ της διακήρυξης είτε για μέρος αυτών. Στο ίδιο παράρτημα περιλαμβάνονται οι λεπτομέρειες για τα δρομολόγια, με βάση τα στοιχεία των μαθητών που δόθηκαν από το Γραφείο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο - Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ο υπολογισμός του κόστους έγινε με βάση τις διατάξεις της Κ.Υ.Α / (Φ.Ε.Κ. 1701/ τεύχος Β ) και των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, όπως αυτά διαμορφώθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου. Η τιμή καυσίμου που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του μέγιστου κόστους ημερήσιου δρομολογίου, εκτιμήθηκε στα 1,527. Για το κόστος δρομολογίου σε μία γραμμή, χρησιμοποιήθηκε ο μαθηματικός τύπος του παραρτήματος της Κ.Υ.Α / (Φ.Ε.Κ. 1701/ τεύχος Β ): Κ.Δ.=[ΣiΧi(αiΑ+βiΒ+0, Γ/γi)+((Γ/15+Δ+Τ)/2496+Ε/1980)xΣXi/γi)] x(1+ζ) x (1+Η) Όπου: i: Τμήμα της γραμμής εντός ή εκτός πόλεως, με μικρή ή μεγάλη κλίση, μήκους Xi χιλιομέτρων, όπου Xi ισούται με το μήκος της έμφορτης (με μαθητές) διαδρομής προσαυξημένο κατά 20%. Η προσαύξηση αυτή θεωρείται ότι, καλύπτει το κόστος της διαδρομής του οχήματος, χωρίς μαθητές. Στην περίπτωση χρήσης ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων για τη μεταφορά των μαθητών των Σ.Μ.Ε.Α., το ανωτέρω κόστος μπορεί να προσαυξάνεται έως και 50%. Συντελεστές Κοστολόγησης αi: συντελεστής κατανάλωσης καυσίμου στο τμήμα «i» (λίτρα ανά χιλιόμετρο), βi: συντελεστής φθοράς ελαστικών στο τμήμα «i» (τεμάχια/χιλιόμετρο), γi: εμπορική ταχύτητα στο τμήμα «i» (χιλιόμετρα ανά ώρα). Τιμές μονάδος Α: τιμή καυσίμου (ευρώ ανά λίτρο), Β: τιμή ελαστικού (ευρώ ανά τεμάχιο), Γ: κόστος οχήματος, Δ: ετήσιο κόστος ασφάλισης, Ε: ετήσιο κόστος οδηγού,

3 Τ: τέλη κυκλοφορίας οχήματος. Άλλοι συντελεστές: Ζ: προσαύξηση λόγω διοικητικών δαπανών = 25%, Η: προσαύξηση λόγω απροβλέπτων και ευλόγου κέρδους = 15%. Συντελεστές κοστολόγησης: Υπολογίζονται οι βασικοί παράγοντες λειτουργικού κόστους, που είναι : Καύσιμα, Ελαστικά και Συντήρηση οχημάτων για κάθε τύπο οχήματος και για κάθε είδος οδού, με κατάλληλη αναγωγή σε ενιαία μονάδα μήκους (ανά χιλιόμετρα) και συντάσσονται οι αντίστοιχοι πίνακες συντελεστών κόστους εκάστου. Α) Οι τύποι οχημάτων, είναι τρεις : 1. Μεγάλο λεωφορείο, άνω των 20 θέσεων καθήμενων στις υπεραστικές γραμμές ή άνω των 50 θέσεων συνολικά στις αστικές γραμμές. 2. Μικρό λεωφορείο, από 12 έως 20 θέσεις καθήμενων στις υπεραστικές γραμμές ή έως 50 θέσεις συνολικά στις αστικές γραμμές. 3. Ταξί ή αντίστοιχο όχημα. Β) Τα είδη οδών διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες : 1. Εντός πόλεως: άσφαλτος καλής βατότητας, με συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης αστικής κυκλοφορίας, αναπτύσσονται χαμηλές εμπορικές ταχύτητες με συχνές στάσεις. 2. Εκτός πόλεως: άσφαλτος μέτριας βατότητας ή/και οδός με περιορισμένη ορατότητα, αναπτύσσονται μέσες εμπορικές ταχύτητες. 3. Χωματόδρομος ή άσφαλτος κακής βατότητας ή κίνηση σε χιόνι, περιορισμένη ορατότητα, αναπτύσσονται χαμηλές εμπορικές ταχύτητες με μεγάλη φθορά στα ελαστικά και στο όχημα. Γ) Για κάθε είδος οδού εξετάζονται δύο κατηγορίες κατά μήκος κλίσεων: 1. μικρές κλίσεις 0-5%, 2. μεγάλες κλίσεις 5% και άνω. Οι συντελεστές αυτής της μεθοδολογίας είναι βασισμένοι στην διεθνή βιβλιογραφία και σε μετρήσεις που έγιναν με λεωφορεία στην Ελλάδα το 2009, κατά την λειτουργία του προγράμματος ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

4 Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: πίνακας συντελεστών κόστους καυσίμων «α» Καταναλώσεις (λίτρα ανά χιλιόμετρα) Είδος οδού Κλίση οδού Ταξί (λίτρα) Εντός πόλεως Εκτός πόλεως Χώμα ή χιόνι Μικρά λεωφορεία (λίτρα) Μεγάλα Λεωφορεία (λίτρα) Μικρή 117,80 202,90 458,70 Μεγάλη 124,50 214,50 727,80 Μικρή 108,10 186,20 381,20 Μεγάλη 115,70 199,30 608,10 Μικρή 127,40 219,50 414,90 Μεγάλη 133,50 230,00 633,70 πίνακας συντελεστών κόστους ελαστικών «β» Καταναλώσεις (αριθμός ελαστικών ανά χιλιόμετρο) πινάκας εμπορικών ταχυτήτων «γ» Η μέση ταχύτητα (χλμ/ώρα),με την οποία κινούνται τα οχήματα, περιλαμβανομένου του χρόνου στις στάσεις, είναι η ακόλουθη. Είδος οδού Κλίση οδού Ταξί (χλμ/ώρα) Εντός πόλεως Εκτός πόλεως Χώμα ή χιόνι II. ΚΟΣΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μικρά λεωφορεία (χλμ/ώρα) Μεγάλα Λεωφορεία (χλμ/ώρα) Μικρή Μεγάλη Μικρή Μεγάλη Μικρή Μεγάλη Το ετήσιο κόστος οχημάτων, εάν και είναι μέρος του λειτουργικού κόστους εξετάζεται χωριστά και ανάγεται σε συντελεστή μοναδιαίου κόστους / km. Το κόστος που οφείλεται στο όχημα αποτελείται από το κόστος απόσβεσης του οχήματος, ασφάλιστρα, τέλη κυκλοφορίας και δαπάνες φύλαξης οχημάτων. Απόσβεση οχημάτων: Οι αποσβέσεις υπολογίζονται ετησίως ως το 1/15 της αξίας κτήσης του οχήματος. Εάν το όχημα απασχολείται αποκλειστικά από έναν εργοδότη (π.χ. από ένα δήμο), η συνολική ετήσια

5 απόσβεση βαρύνει αυτόν άσχετα από τον αριθμό των εκτελεσθέντων χιλιομέτρων. Το κόστος απόσβεσης ανάγεται σε μοναδιαίο κόστος /Km, βάσει των ετησίων χιλιομέτρων που αντιστοιχούν στο είδος και την κλίση του τμήματος της οδού. Ασφάλιστρα - τέλη κυκλοφορίας: Τα ασφάλιστρα προκύπτουν από τα σχετικά συμβόλαια ασφάλισης, ανάλογα με τις απαιτήσεις του εργοδότη. Τα τέλη κυκλοφορίας ανά όχημα, ορίζονται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Οικονομικών. Εάν το όχημα απασχολείται αποκλειστικά από έναν εργοδότη (π.χ. από ένα δήμο), η συνολική ετήσια δαπάνη για ασφάλιστρα και τέλη κυκλοφορίας, βαρύνει αυτόν άσχετα από τον αριθμό των εκτελεσθέντων χιλιομέτρων. Το κόστος ασφάλισης και τελών κυκλοφορίας ανάγεται σε μοναδιαίο κόστος /Km, βάσει των ετησίων χιλιομέτρων, που αντιστοιχούν στο είδος και την κλίση του τμήματος της οδού. III. ΚΟΣΤΟΣ ΟΔΗΓΩΝ Στις δαπάνες οδήγησης σημαντικός παράγοντας, είναι η προϋπηρεσία του οδηγού και η οικογενειακή κατάσταση του. Λαμβάνεται υπόψη η μέση ετήσια δαπάνη οδηγού, ανάλογα με την σύνθεση του δυναμικού των οδηγών που συνίσταται στις ετήσιες αποδοχές με τις εργοδοτικές εισφορές. Ως μοναδιαίο κόστος δαπάνης οδήγησης, λαμβάνεται η μέση ετήσια δαπάνη οδηγού για 8ωρο ημερησίως 22,5 εργάσιμες ημέρες το μήνα, για 11 μήνες. Το κόστος οδηγού για κάθε τμήμα οδού ανάγεται σε μοναδιαίο κόστος /Km, βάσει του μοναδιαίου κόστους οδήγησης και της μέσης εμπορικής ταχύτητας, που αντιστοιχεί στο είδος και την κλίση του τμήματος της οδού. Εάν ένας οδηγός απασχολείται αποκλειστικά από έναν εργοδότη (π.χ. από ένα δήμο) η συνολική ετήσια αποζημίωση του βαρύνει τον εργοδότη, άσχετα από τον αριθμό των εκτελεσθέντων χιλιομέτρων. Λαμβανομένων υπόψη των αδειών, ρεπό κ.λ.π. για την πλήρη λειτουργία ενός λεωφορείου, απαιτούνται ετησίως 1,2 οδηγοί για μία βάρδια και 2,4 οδηγοί για διπλή βάρδια. Αν το λεωφορείο απασχολείται με μονή ή διπλή βάρδια και τα Σαββατοκύριακα, ο αριθμός των απαιτούμενων οδηγών αυξάνει ανάλογα. IV. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Οι λοιπές δαπάνες, χαρακτηρίζονται ως πάγιες και περιλαμβάνουν το κόστος της Διοίκησης, του Γραφείου Κίνησης, του Λογιστηρίου, τις δαπάνες εισιτηρίων και διαχείρισης. Κόστος Διοίκησης: Το κόστος Διοίκησης περιλαμβάνει μισθοδοσία, αμοιβές και λοιπές παροχές της Διοίκησης (Διευθυντού, Διοικητικών Συμβούλων, Νομικού, Οικονομικού και Τεχνικού Συμβούλου). Κόστος Γραφείου Κίνησης: Κύριο κόστος για την λειτουργία του γραφείου κίνησης, είναι ο ετήσιος μισθός και οι εργοδοτικές εισφορές των εργαζομένων στο γραφείο κίνησης. Κόστος Λογιστηρίου:

6 Σημαντικότερο κονδύλι του κόστους του λογιστηρίου, είναι ο ετήσιος μισθός και οι εργοδοτικές εισφορές των εργαζομένων του λογιστηρίου, καθώς και το κόστος μηχανογράφησης. Δαπάνες Συνοδού: Περιλαμβάνεται η δαπάνη αποζημίωσης των συνοδών, όπου αυτό απαιτείται από την διακήρυξη. Δαπάνες Διαχείρισης: Περιλαμβάνουν διάφορα κονδύλια, όπως ενοίκια, φωτισμός, ύδρευση, τηλεφωνικά τέλη, συνδρομές, συντήρηση και επισκευές κτιριακών εγκαταστάσεων (γραφεία, σταθμοί, υπόστεγα, στάσεις κ.λ.π.), συντήρηση και έξοδα κίνησης τυχόν οχημάτων διοικητικής χρήσης (όχι λεωφορείων). Υπολογισμός των παραπάνω λοιπών δαπανών (παγίων) Οι παραπάνω δαπάνες υπολογίζονται σε ετήσια βάση και ανάγονται συνήθως ανά χιλιόμετρο. Βάσει της εμπειρίας και με συγκριτικά στοιχεία από Συμβάσεις Παροχής Μεταφορικού Έργου μεταξύ του Δήμων και Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. που έχουν προκύψει από το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ», τόσο σε αστικές περιοχές, όσο σε εκτός πόλεως διαδρομές, οι δαπάνες αυτές μπορούν να προϋπολογιστούν ως ίσες με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του αθροίσματος του Λειτουργικού Κόστους, του Κόστους Οχημάτων και του Κόστους Οδηγών. V. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΟ ΚΕΡΔΟΣ Το σύνολο των παραπάνω δαπανών επιβαρύνεται κατά 15% για την κάλυψη τυχόν απρόβλεπτων εξόδων και του εύλογου κέρδος. Τιμές μονάδος Α: Η τιμή του καυσίμου κάθε μήνα εκτέλεσης του συγκοινωνιακού έργου θα λαμβάνεται ίση με τη μέση τιμή όπως ορίζεται από τις αρμόδιες τοπικές αρχές. Οι υπόλοιπες τιμές μονάδος, ορίζονται ως εξής: Τιμή μονάδος ( ) Ταξί Λεωφορεία Μικρά Λεωφορεία Μεγάλα Β: Κόστος ελαστικού Γ: Κόστος οχήματος (χωρίς ΦΠΑ) Δ: Ετήσιο κόστος ασφάλισης Ε: Ετήσιο κόστος οδηγού Τα τέλη κυκλοφορίας (Τ) ορίζονται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Οικονομικών.

7 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Τιμή καυσίμου που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του μέγιστου κόστους ημερήσιου δρομολογίου= 1,527 α/α δρομ ολογ ίου ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ στασεις ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ Υ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Νηπιαγωγείο Δημοτικό Ολοήμερο δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο Είδος Μεταφορικού μέσου στάσεων συνολικά με αρχή και πέρας Εντός πόλεως Έμφορτα χιλιόμετρα Εκτός πόλεως με μικρή κλίση (0-5%) Εκτός πόλεως με μεγάλη κλίση (>5%) σύνολο έμφορτων χιλιομέτρων Μέγιστο ημερήσιο κόστος δρομολογίου ( ) δρομολογίων το σχολικό έτος Μέγιστο ετήσιο κόστος δρομολογίου ( ) Απαιτούμενη Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής 1 Λαγκάδια Καλονέρι Καρκαλού Βυτίνα ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 4 1,20 6,00 16, , ,10 388,77 2 Βυτίνα Καλονέρι Καρκαλού Λαγκάδια ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 4 1,20 6,00 16, , ,10 388,77 3 Καμενίτσα Νυμφασία έξοδο Βυτίναςβενζινάδικο Βυτίνα ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 4 0,40 2,00 5, , ,70 129,59 4 Βυτίνα Νυμφασία έξοδο Βυτίναςβενζινάδικο Καμενίτσα ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 4 0,40 2,00 5, , ,70 129,59 5 Βυτίνα Νυμφασία Καμενίτσα ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 3 0,40 2,00 5, , ,70 129,59 6 Νυμφασία Μουσχαριά Βυτίνα ΤΑΞΙ 2 0,80 2,60 0,60 4 3, ,60 17,75 7 Βυτίνα Νυμφασία Μουσχαριά ΤΑΞΙ 2 0,80 2,60 0,60 4 3, ,60 17,75 8 Βαλτεσινίκο Μαγούλιανα Βυτίνα ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 3 1,00 5,00 14, , ,10 324,00 9 Βυτίνα Μαγούλιανα Βαλτεσινίκο ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 3 1,00 5,00 14, , ,10 324,00 10 Στεμνίτσα Δημητσάνα ΤΑΞΙ 2 0,50 3,50 6, , ,60 44,78 11 Δημητσάνα Στεμνίτσα ΤΑΞΙ 2 0,50 3,50 6, , ,60 44,78 12 Άσπρη Πλάκα Βυτίνα ΤΑΞΙ 2 0,15 1,50 1,35 3 2, ,90 13,11 13 Βυτίνα Άσπρη Πλάκα ΤΑΞΙ 2 0,15 1,50 1,35 3 2, ,90 13,11 14 Στεμνίτσα Ζυγοβίστι Δημητσάνα Βυτίνα ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 4 1,90 9,50 26, , ,00 615,57 15 Βυτίνα Δημητσάνα Ζυγοβίστι Στεμνίτσα ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 4 1,90 9,50 26, , ,00 615,57 16 Λυσσαρέα Ζάτουνα Βυτίνα ΤΑΞΙ 3 2,55 12,75 35, , ,20 232,36 17 Βυτίνα Ζάτουνα Λυσσαρέα ΤΑΞΙ 3 2,55 12,75 35, , ,20 232,36 18 Περδικονέρι Άνω Βρύση Τρόπαια ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 3 0,40 2,80 4, , ,20 125,26 19 Τρόπαια Περδικονέρι ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 0,40 2,80 4, , ,20 125,26 20 Τρόπαια Άνω Βρύση Περδικονέρι ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 3 0,40 2,80 4, , ,20 125,26 21 Σπάθαρης Τρόπαια ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 0,35 3,15 3, , ,80 105,77 22 Τρόπαια Σπάθαρης ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 0,35 3,15 3, , ,80 105,77 23 Τρόπαια Σπάθαρης ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 0,35 3,15 3, , ,80 105,77 24 Λουτρά Ηραίας Γέφ.Κοκλαμά Δάφνη Δωεδκάμετρο Τρόπαια ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 5 1,25 8,75 15, , ,80 391,37

8 α/α δρομ ολογ ίου ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ στασεις ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ Υ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Νηπιαγωγείο Δημοτικό Ολοήμερο δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο Είδος Μεταφορικού μέσου στάσεων συνολικά με αρχή και πέρας Εντός πόλεως Έμφορτα χιλιόμετρα Εκτός πόλεως με μικρή κλίση (0-5%) Εκτός πόλεως με μεγάλη κλίση (>5%) σύνολο έμφορτων χιλιομέτρων Μέγιστο ημερήσιο κόστος δρομολογίου ( ) δρομολογίων το σχολικό έτος Μέγιστο ετήσιο κόστος δρομολογίου ( ) Απαιτούμενη Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής 25 Τρόπαια Δωδεκάμετρο Δάφνη Γέφ.Κοκλαμά Λουτρά Ηραίας ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 5 1,25 8,75 15, , ,80 391,37 26 Νεοχώρι Χώρα Ράχες Τρόπαια ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 4 2,00 10,00 28, , ,20 648,01 27 Τρόπαια Χώρα Ράχες Νεοχώρι ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 4 2,00 10,00 28, , ,20 648,01 28 Καλλιάνι Δόξα Σταυροδρόμι Βυζίκι Τρόπαια ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 5 0,60 4,20 7, , ,80 187,88 29 Τρόπαια Βυζίκι Σταυροδρόμι Δόξα Καλλιάνι ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 5 0,60 4,20 7, , ,80 187,88 30 Τρόπαια Βυζίκι Σταυροδρόμι Δόξα Καλλιάνι ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 5 0,60 4,20 7, , ,80 187,88 31 Βιδιάκι Μοναστηράκι Βούτσι Κοντοβάζαινα ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 4 0,95 4,75 13, , ,50 307,79 32 Κοντοβάζαινα Βούτσι Μοναστηράκι Βιδιάκι ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 4 1,00 4,80 13, , ,50 307,79 33 Κοντοβάζαινα Βούτσι οικ.λάδωνα Τουμπίτσι Τρόπαια ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 5 2,00 10,00 28, , ,20 648,01 34 Τρόπαια Τουμπίτσι οικ.λάδωνα Βούτσι Κοντοβάζαινα ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 5 2,00 10,00 28, , ,20 648,01 35 Βάχλια Δήμητρα Άγιος Κων/νος Κοντοβάζαινα ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 4 0,70 3,50 9, , ,90 226,80 36 Κοντοβάζαινα Άγιος Κών/νος Δήμητρα Βάχλια ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 4 0,70 3,50 9, , ,90 226,80 37 Καλονέρι Άνω Λαγκάδια Λαγκάδια ΤΑΞΙ 3 0,45 2,25 6,30 9 8, ,80 41,00 38 Λαγκάδια Άνω Λαγκάδια Καλονέρι ΤΑΞΙ 3 0,45 2,25 6,30 9 8, ,80 41,00 39 Μπούφη Λαγκάδια ΤΑΞΙ 2 0,20 1,00 2,80 4 3, ,90 18,21 40 Λαγκάδια Μπούφη ΤΑΞΙ 2 0,20 1,00 2,80 4 3, ,90 18,21 41 Ράδου Καρκαλού ΤΑΞΙ 2 0,30 1,50 4,20 6 5, ,20 27,34 42 Καρκαλού Ράδου ΤΑΞΙ 2 0,30 1,50 4,20 6 5, ,20 27,34 43 Μυγδαλιά Κορομηλιά Βαλτεσινίκο ΤΑΞΙ 3 0,40 1,20 6,40 8 7, ,90 37,08 44 Βαλτεσινίκο Κορομηλιά Μυγδαλιά ΤΑΞΙ 3 0,40 1,20 6,40 8 7, ,90 37,08 45 Βορήλα Μελισσάκια Βαλτεσινίκο ΤΑΞΙ 3 0,40 1,20 6,40 8 7, ,90 37,08 46 Βαλτεσινίκο Μελισσάκια Βορήλα ΤΑΞΙ 3 0,40 1,20 6,40 8 7, ,90 37,08 47 Παλούμπα Ράφτη ΤΑΞΙ 2 0,30 2,10 3,60 6 5, ,90 26,88 48 Ράφτη Παλούμπα ΤΑΞΙ 2 0,30 2,10 3,60 6 5, ,90 26,88 49 Κακουρέικα Ράφτη ΤΑΞΙ 2 0,45 2,25 6,30 9 8, ,80 41,00

9 α/α δρομ ολογ ίου ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ στασεις ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ Υ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Νηπιαγωγείο Δημοτικό Ολοήμερο δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο Είδος Μεταφορικού μέσου στάσεων συνολικά με αρχή και πέρας Εντός πόλεως Έμφορτα χιλιόμετρα Εκτός πόλεως με μικρή κλίση (0-5%) Εκτός πόλεως με μεγάλη κλίση (>5%) σύνολο έμφορτων χιλιομέτρων Μέγιστο ημερήσιο κόστος δρομολογίου ( ) δρομολογίων το σχολικό έτος Μέγιστο ετήσιο κόστος δρομολογίου ( ) Απαιτούμενη Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής 50 Ράφτη Κακουρέικα ΤΑΞΙ 2 0,45 2,25 6,30 9 8, ,80 41,00 51 Ζάτουνα Δημητσάνα ΤΑΞΙ 2 0,20 1,00 2,80 4 3, ,90 18,21 52 Δημητσάνα Ζάτουνα ΤΑΞΙ 2 0,20 1,00 2,80 4 3, ,90 18,21 53 Παλαιοχώρι Δημητσάνα ΤΑΞΙ 2 0,30 1,50 4,20 6 5, ,20 27,34 54 Δημητσάνα Παλαιοχώρι ΤΑΞΙ 2 0,30 1,50 4,20 6 5, ,20 27,34 55 Ζυγοβίστι Δημητσάνα ΤΑΞΙ 2 0,40 2,00 5,60 8 7, ,50 36,47 56 Δημητσάνα Ζυγοβίστι ΤΑΞΙ 2 0,40 2,00 5,60 8 7, ,50 36,47 57 Πυρρής Λουτρά Ηραίας Αγιονέρι Νεοχώρι ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 4 1,20 10,80 12, , ,70 362,66 58 Νεοχώρι Λουτρά Ηραίας Αγιονέρι Αγιονέρι ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 4 1,20 10,80 12, , ,70 362,66 59 Ελαία Νεοχώρι ΤΑΞΙ 2 0,20 1,00 2,80 4 3, ,90 18,21 60 Νεοχώρι Ελαία ΤΑΞΙ 2 0,20 1,00 2,80 4 3, ,90 18,21 61 Ράχες Δωδεκάμετρο Νεοχώρι ΤΑΞΙ 3 0,85 4,25 11, , ,30 77,47 62 Νεοχώρι Δωδεκάμετρο Ράχες ΤΑΞΙ 3 0,85 4,25 11, , ,30 77,47 63 Δάφνη Τρανή Λάκκα Νεοχώρι ΤΑΞΙ 3 0,55 2,75 7, , ,10 50,13 64 Νεοχώρι Τρανή Λάκκα Δάφνη ΤΑΞΙ 3 0,55 2,75 7, , ,10 50,13 65 Λιβαδάκι Νεοχώρι ΤΑΞΙ 2 0,35 1,75 4,90 7 6, ,50 31,88 66 Νεοχώρι Λιβαδάκι ΤΑΞΙ 2 0,35 1,75 4,90 7 6, ,50 31,88 67 Χρυσοχώρι Νεοχώρι ΤΑΞΙ 2 0,40 2,00 5,60 8 7, ,50 36,47 68 Νεοχώρι Χρυσοχώρι ΤΑΞΙ 2 0,40 2,00 5,60 8 7, ,50 36,47 69 Χρυσοχώρι Νεοχώρι ΤΑΞΙ 2 0,40 2,00 5,60 8 7, ,50 36,47 70 Νεοχώρι Χρυσοχώρι ΤΑΞΙ 2 0,40 2,00 5,60 8 7, ,50 36,47 71 Χρυσοχώρι Γέφυρα Κοκλαμά ΤΑΞΙ 2 0,10 0,90 1,00 2 1, ,10 8,82 72 Γέφυρα Κοκλαμά Χρυσοχώρι ΤΑΞΙ 2 0,10 0,90 1,00 2 1, ,10 8,82 73 Ελαία Χώρα ΤΑΞΙ 2 0,25 1,25 3,50 5 4, ,90 22,80 74 Χώρα Ελαία ΤΑΞΙ 2 0,25 1,25 3,50 5 4, ,90 22,80

10 α/α δρομ ολογ ίου ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ στασεις ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ Υ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Νηπιαγωγείο Δημοτικό Ολοήμερο δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο Είδος Μεταφορικού μέσου στάσεων συνολικά με αρχή και πέρας Εντός πόλεως Έμφορτα χιλιόμετρα Εκτός πόλεως με μικρή κλίση (0-5%) Εκτός πόλεως με μεγάλη κλίση (>5%) σύνολο έμφορτων χιλιομέτρων Μέγιστο ημερήσιο κόστος δρομολογίου ( ) δρομολογίων το σχολικό έτος Μέγιστο ετήσιο κόστος δρομολογίου ( ) Απαιτούμενη Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής 75 Φαναράκι Καλλιάνι ΤΑΞΙ 2 0,30 2,10 3,60 6 5, ,90 26,88 76 Καλλιάνι Φαναράκι ΤΑΞΙ 2 0,30 2,10 3,60 6 5, ,90 26,88 77 Μπουλιάρη Περδικονέρι ΤΑΞΙ 2 0,20 0,60 3,20 4 3, ,10 18,51 78 Περδικονέρι Μπουλιάρη ΤΑΞΙ 2 0,20 0,60 3,20 4 3, ,10 18,51 79 Γαλατάς Περδικονέρι ΤΑΞΙ 2 0,15 0,45 2,40 3 2, ,10 13,92 80 Περδικονέρι Γαλατάς ΤΑΞΙ 2 0,15 0,45 2,40 3 2, ,10 13,92 81 Αετορράχη Σταυροδρόμι ΤΑΞΙ 2 0,55 1,65 8, , ,30 50,95 82 Σταυροδρόμι Αετορράχη ΤΑΞΙ 2 0,55 1,65 8, , ,30 50,95 83 Δήμητρα Τρόπαια ΤΑΞΙ 2 1,10 3,30 17, , ,30 101,95 84 Τρόπαια Δήμητρα ΤΑΞΙ 2 1,10 3,30 17, , ,30 101,95 85 Μελισσάκια Βαλτεσινίκο ΤΑΞΙ 2 0,45 2,25 6,30 9 8, ,80 41,00 86 Βαλτεσινίκο Μελισσάκια ΤΑΞΙ 2 0,45 2,25 6,30 9 8, ,80 41,00 87 Μαγούλιανα Βυτίνα ΤΑΞΙ 2 0,65 4,55 7, , ,70 58,19 88 Βυτίνα Μαγούλιανα ΤΑΞΙ 2 0,65 4,55 7, , ,70 58,19 89 Στεμνίτσα Δημητσάνα ΤΑΞΙ 2 2,00 5,50 2, , ,20 45,19 90 Δημητσάνα Στεμνίτσα ΤΑΞΙ 2 2,00 5,50 2, , ,20 45,19 91 Καρκαλού Δημητσάνα ΤΑΞΙ 2 0,40 3,60 4,00 8 6, ,00 35,19 92 Δημητσάνα Καρκαλού ΤΑΞΙ 2 0,40 3,60 4,00 8 6, ,00 35,19 93 Άγιος Κων/νος Κοντοβάζαινα ΤΑΞΙ 2 0,10 0,70 1,20 2 1, ,20 8,98 94 Κοντοβάζαινα Άγιος Κων/νος ΤΑΞΙ 2 0,10 0,70 1,20 2 1, ,20 8,98 95 Βιδιάκι Κοντοβάζαινα ΤΑΞΙ 2 0,90 2,70 14, , ,50 83,39 96 Κοντοβάζαινα Βιδιάκι ΤΑΞΙ 2 0,90 2,70 14, , ,50 83,39 97 Πυρρής Λουτρά Ηραίας Καλύβια Λουτρών ΤΑΞΙ 3 0,50 4,50 5, , ,10 44,01 98 Καλύβια Λουτρών Λουτρά Ηραίας Πυρρής ΤΑΞΙ 3 0,50 4,50 5, , ,10 44,01 99 Κακουρέικα Κοκκοράς Καλύβια Λουτρών ΤΑΞΙ 3 0,65 5,85 6, , ,40 57,22

11 α/α δρομ ολογ ίου ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ στασεις ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ Υ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Νηπιαγωγείο Δημοτικό Ολοήμερο δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο Είδος Μεταφορικού μέσου στάσεων συνολικά με αρχή και πέρας Εντός πόλεως Έμφορτα χιλιόμετρα Εκτός πόλεως με μικρή κλίση (0-5%) Εκτός πόλεως με μεγάλη κλίση (>5%) σύνολο έμφορτων χιλιομέτρων Μέγιστο ημερήσιο κόστος δρομολογίου ( ) δρομολογίων το σχολικό έτος Μέγιστο ετήσιο κόστος δρομολογίου ( ) Απαιτούμενη Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής 100 Κοκλαμάς Νεοχώρι ΤΑΞΙ 2 0,30 1,50 4,20 6 5, ,20 27, Νεοχώρι Κοκλαμάς ΤΑΞΙ 2 0,30 1,50 4,20 6 5, ,20 27, Νεοχώρι Κοκλαμάς ΤΑΞΙ 2 0,30 1,50 4,20 6 5, ,20 27, Καλύβια Λουτρών Κοκκοράς Κακουρέικα ΤΑΞΙ 3 0,65 5,85 6, , ,40 57, Περδικονέρι Τρόπαια ΤΑΞΙ 2 0,25 2,25 2,50 5 4, ,70 21, Τρόπαια Περδικονέρι ΤΑΞΙ 2 0,25 2,25 2,50 5 4, ,70 21, Σέρβου Καρκαλού ΤΑΞΙ 2 0,80 4,00 11, , ,30 72, Καρκαλού Σέρβου ΤΑΞΙ 2 0,80 4,00 11, , ,30 72,88 ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ( ) ΜΕ ΦΠΑ (13%) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 20% (χωρίς ΦΠΑ) =(1,20x ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ) = ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 20% (ME ΦΠΑ) , , , ,99 Οι συντάξαντες Δημητσάνα 20/07/2012 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Δημητσάνα 20/07/2012 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Δημητσάνα 20/07/2012 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΥ Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΤΕ Του Τμήματος Μελετών και Χωροταξίας Του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΠΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ Μηχανολόγος Μηχ/κός ΤΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Με την υπ αριθ..../2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Γορτυνίας

12 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ α/α δρομ ολογ ίου ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ στασεις ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Είδος Μεταφορικού μέσου σύνολο έμφορτων χιλιομέτρων Μέγιστο ημερήσιο κόστος δρομολογίου ( ) δρομο-λογίων το σχολικό έτος ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ (%) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αναλογούσα Εγγύηση συμμετοχής 1 Λαγκάδια Καλονέρι Καρκαλού Βυτίνα ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 24 76, Βυτίνα Καλονέρι Καρκαλού Λαγκάδια ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 24 76, Καμενίτσα Νυμφασία έξοδο Βυτίναςβενζινάδικο Βυτίνα ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 8 25, Βυτίνα Νυμφασία έξοδο Βυτίναςβενζινάδικο Καμενίτσα ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 8 25, Βυτίνα Νυμφασία Καμενίτσα ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 8 25, Νυμφασία Μουσχαριά Βυτίνα ΤΑΞΙ 4 3, Βυτίνα Νυμφασία Μουσχαριά ΤΑΞΙ 4 3, Βαλτεσινίκο Μαγούλιανα Βυτίνα ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 20 63, Βυτίνα Μαγούλιανα Βαλτεσινίκο ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 20 63, Στεμνίτσα Δημητσάνα ΤΑΞΙ 10 8, Δημητσάνα Στεμνίτσα ΤΑΞΙ 10 8, Άσπρη Πλάκα Βυτίνα ΤΑΞΙ 3 2,57 170

13 α/α δρομ ολογ ίου ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ στασεις ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Είδος Μεταφορικού μέσου σύνολο έμφορτων χιλιομέτρων Μέγιστο ημερήσιο κόστος δρομολογίου ( ) δρομο-λογίων το σχολικό έτος ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ (%) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αναλογούσα Εγγύηση συμμετοχής 13 Βυτίνα Άσπρη Πλάκα ΤΑΞΙ 3 2, Στεμνίτσα Ζυγοβίστι Δημητσάνα Βυτίνα ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ , Βυτίνα Δημητσάνα Ζυγοβίστι Στεμνίτσα ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ , Λυσσαρέα Ζάτουνα Βυτίνα ΤΑΞΙ 51 45, Βυτίνα Ζάτουνα Λυσσαρέα ΤΑΞΙ 51 45, Περδικονέρι Άνω Βρύση Τρόπαια ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 8 24, Τρόπαια Περδικονέρι ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 8 24, Τρόπαια Άνω Βρύση Περδικονέρι ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 8 24, Σπάθαρης Τρόπαια ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 7 20, Τρόπαια Σπάθαρης ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 7 20, Τρόπαια Σπάθαρης ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 7 20, Λουτρά Ηραίας Γέφ.Κοκλαμά Δάφνη Δωεδκάμετρο Τρόπαια ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 25 76, Τρόπαια Δωδεκάμετρο Δάφνη Γέφ.Κοκλαμά Λουτρά Ηραίας ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 25 76,74 170

14 α/α δρομ ολογ ίου ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ στασεις ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Είδος Μεταφορικού μέσου σύνολο έμφορτων χιλιομέτρων Μέγιστο ημερήσιο κόστος δρομολογίου ( ) δρομο-λογίων το σχολικό έτος ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ (%) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αναλογούσα Εγγύηση συμμετοχής 26 Νεοχώρι Χώρα Ράχες Τρόπαια ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ , Τρόπαια Χώρα Ράχες Νεοχώρι ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ , Καλλιάνι Δόξα Σταυροδρόμι Βυζίκι Τρόπαια ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 12 36, Τρόπαια Βυζίκι Σταυροδρόμι Δόξα Καλλιάνι ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 12 36, Τρόπαια Βυζίκι Σταυροδρόμι Δόξα Καλλιάνι ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 12 36, Βιδιάκι Μοναστηράκι Βούτσι Κοντοβάζαινα ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 19 60, Κοντοβάζαινα Βούτσι Μοναστηράκι Βιδιάκι ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 19 60, Κοντοβάζαινα Βούτσι οικ.λάδωνα Τουμπίτσι Τρόπαια ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ , Τρόπαια Τουμπίτσι οικ.λάδωνα Βούτσι Κοντοβάζαινα ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ , Βάχλια Δήμητρα Άγιος Κων/νος Κοντοβάζαινα ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 14 44, Κοντοβάζαινα Άγιος Κών/νος Δήμητρα Βάχλια ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 14 44, Καλονέρι Άνω Λαγκάδια Λαγκάδια ΤΑΞΙ 9 8, Λαγκάδια Άνω Λαγκάδια Καλονέρι ΤΑΞΙ 9 8,04 170

15 α/α δρομ ολογ ίου ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ στασεις ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Είδος Μεταφορικού μέσου σύνολο έμφορτων χιλιομέτρων Μέγιστο ημερήσιο κόστος δρομολογίου ( ) δρομο-λογίων το σχολικό έτος ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ (%) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αναλογούσα Εγγύηση συμμετοχής 39 Μπούφη Λαγκάδια ΤΑΞΙ 4 3, Λαγκάδια Μπούφη ΤΑΞΙ 4 3, Ράδου Καρκαλού ΤΑΞΙ 6 5, Καρκαλού Ράδου ΤΑΞΙ 6 5, Μυγδαλιά Κορομηλιά Βαλτεσινίκο ΤΑΞΙ 8 7, Βαλτεσινίκο Κορομηλιά Μυγδαλιά ΤΑΞΙ 8 7, Βορήλα Μελισσάκια Βαλτεσινίκο ΤΑΞΙ 8 7, Βαλτεσινίκο Μελισσάκια Βορήλα ΤΑΞΙ 8 7, Παλούμπα Ράφτη ΤΑΞΙ 6 5, Ράφτη Παλούμπα ΤΑΞΙ 6 5, Κακουρέικα Ράφτη ΤΑΞΙ 9 8, Ράφτη Κακουρέικα ΤΑΞΙ 9 8, Ζάτουνα Δημητσάνα ΤΑΞΙ 4 3,57 170

16 α/α δρομ ολογ ίου ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ στασεις ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Είδος Μεταφορικού μέσου σύνολο έμφορτων χιλιομέτρων Μέγιστο ημερήσιο κόστος δρομολογίου ( ) δρομο-λογίων το σχολικό έτος ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ (%) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αναλογούσα Εγγύηση συμμετοχής 52 Δημητσάνα Ζάτουνα ΤΑΞΙ 4 3, Παλαιοχώρι Δημητσάνα ΤΑΞΙ 6 5, Δημητσάνα Παλαιοχώρι ΤΑΞΙ 6 5, Ζυγοβίστι Δημητσάνα ΤΑΞΙ 8 7, Δημητσάνα Ζυγοβίστι ΤΑΞΙ 8 7, Πυρρής Λουτρά Ηραίας Αγιονέρι Νεοχώρι ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 24 71, Νεοχώρι Λουτρά Ηραίας Αγιονέρι Αγιονέρι ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 24 71, Ελαία Νεοχώρι ΤΑΞΙ 4 3, Νεοχώρι Ελαία ΤΑΞΙ 4 3, Ράχες Δωδεκάμετρο Νεοχώρι ΤΑΞΙ 17 15, Νεοχώρι Δωδεκάμετρο Ράχες ΤΑΞΙ 17 15, Δάφνη Τρανή Λάκκα Νεοχώρι ΤΑΞΙ 11 9, Νεοχώρι Τρανή Λάκκα Δάφνη ΤΑΞΙ 11 9,83 170

17 α/α δρομ ολογ ίου ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ στασεις ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Είδος Μεταφορικού μέσου σύνολο έμφορτων χιλιομέτρων Μέγιστο ημερήσιο κόστος δρομολογίου ( ) δρομο-λογίων το σχολικό έτος ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ (%) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αναλογούσα Εγγύηση συμμετοχής 65 Λιβαδάκι Νεοχώρι ΤΑΞΙ 7 6, Νεοχώρι Λιβαδάκι ΤΑΞΙ 7 6, Χρυσοχώρι Νεοχώρι ΤΑΞΙ 8 7, Νεοχώρι Χρυσοχώρι ΤΑΞΙ 8 7, Χρυσοχώρι Νεοχώρι ΤΑΞΙ 8 7, Νεοχώρι Χρυσοχώρι ΤΑΞΙ 8 7, Χρυσοχώρι Γέφυρα Κοκλαμά ΤΑΞΙ 2 1, Γέφυρα Κοκλαμά Χρυσοχώρι ΤΑΞΙ 2 1, Ελαία Χώρα ΤΑΞΙ 5 4, Χώρα Ελαία ΤΑΞΙ 5 4, Φαναράκι Καλλιάνι ΤΑΞΙ 6 5, Καλλιάνι Φαναράκι ΤΑΞΙ 6 5, Μπουλιάρη Περδικονέρι ΤΑΞΙ 4 3,63 170

18 α/α δρομ ολογ ίου ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ στασεις ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Είδος Μεταφορικού μέσου σύνολο έμφορτων χιλιομέτρων Μέγιστο ημερήσιο κόστος δρομολογίου ( ) δρομο-λογίων το σχολικό έτος ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ (%) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αναλογούσα Εγγύηση συμμετοχής 78 Περδικονέρι Μπουλιάρη ΤΑΞΙ 4 3, Γαλατάς Περδικονέρι ΤΑΞΙ 3 2, Περδικονέρι Γαλατάς ΤΑΞΙ 3 2, Αετορράχη Σταυροδρόμι ΤΑΞΙ 11 9, Σταυροδρόμι Αετορράχη ΤΑΞΙ 11 9, Δήμητρα Τρόπαια ΤΑΞΙ 22 19, Τρόπαια Δήμητρα ΤΑΞΙ 22 19, Μελισσάκια Βαλτεσινίκο ΤΑΞΙ 9 8, Βαλτεσινίκο Μελισσάκια ΤΑΞΙ 9 8, Μαγούλιανα Βυτίνα ΤΑΞΙ 13 11, Βυτίνα Μαγούλιανα ΤΑΞΙ 13 11, Στεμνίτσα Δημητσάνα ΤΑΞΙ 10 8, Δημητσάνα Στεμνίτσα ΤΑΞΙ 10 8,86 170

19 α/α δρομ ολογ ίου ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ στασεις ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Είδος Μεταφορικού μέσου σύνολο έμφορτων χιλιομέτρων Μέγιστο ημερήσιο κόστος δρομολογίου ( ) δρομο-λογίων το σχολικό έτος ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ (%) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αναλογούσα Εγγύηση συμμετοχής 91 Καρκαλού Δημητσάνα ΤΑΞΙ 8 6, Δημητσάνα Καρκαλού ΤΑΞΙ 8 6, Άγιος Κων/νος Κοντοβάζαινα ΤΑΞΙ 2 1, Κοντοβάζαινα Άγιος Κων/νος ΤΑΞΙ 2 1, Βιδιάκι Κοντοβάζαινα ΤΑΞΙ 18 16, Κοντοβάζαινα Βιδιάκι ΤΑΞΙ 18 16, Πυρρής Λουτρά Ηραίας Καλύβια Λουτρών ΤΑΞΙ 10 8, Καλύβια Λουτρών Λουτρά Ηραίας Πυρρής ΤΑΞΙ 10 8, Κακουρέικα Κοκκοράς Καλύβια Λουτρών ΤΑΞΙ 13 11, Κοκλαμάς Νεοχώρι ΤΑΞΙ 6 5, Νεοχώρι Κοκλαμάς ΤΑΞΙ 6 5, Νεοχώρι Κοκλαμάς ΤΑΞΙ 6 5, Καλύβια Λουτρών Κοκκοράς Κακουρέικα ΤΑΞΙ 13 11,22 170

20 α/α δρομ ολογ ίου ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ στασεις ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Είδος Μεταφορικού μέσου σύνολο έμφορτων χιλιομέτρων Μέγιστο ημερήσιο κόστος δρομολογίου ( ) δρομο-λογίων το σχολικό έτος ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ (%) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αναλογούσα Εγγύηση συμμετοχής 104 Περδικονέρι Τρόπαια ΤΑΞΙ 5 4, Τρόπαια Περδικονέρι ΤΑΞΙ 5 4, Σέρβου Καρκαλού ΤΑΞΙ 16 14, Καρκαλού Σέρβου ΤΑΞΙ 16 14, ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 13% (/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ) Οι συντάξαντες Δημητσάνα 20/07/2012 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΥ Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΤΕ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ Μηχανολόγος Μηχ/κός ΤΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Δημητσάνα 20/07/2012 Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Του Τμήματος Μελετών και Χωροταξίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΔΗΣ Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Δημητσάνα 20/07/2012 Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΠΕ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Μαθηματικός τύπος υπολογισμού κόστους δρομολογίων μεταφοράς μαθητών

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Μαθηματικός τύπος υπολογισμού κόστους δρομολογίων μεταφοράς μαθητών ΕΡΓΟ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Α.Τ.Π.): ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 31/2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 592.019,35 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. 24001/2013 (ΦΕΚ Β 1449/14-6-2013) Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες

Κ.Υ.Α. 24001/2013 (ΦΕΚ Β 1449/14-6-2013) Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες Κ.Υ.Α. 24001/2013 (ΦΕΚ Β 1449/14-6-2013) Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγυρος : 18-6-2015

Πολύγυρος : 18-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Πολύγυρος : 18-6-2015 Αριθμ. Πρωτ.6491 Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:κ.Κούλελη Χ. ΤΗΛ.23713-50207

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4826/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟXH YΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά Κρήτης 73135 Πληροφορίες: Ζωή Εύδου Τηλ.: 2821341712 Fax: 2821341716 www. chania. gr ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. Μικρού 1, 501 00 Κοζάνη Τηλ: +30 24610 51500 / 51523 Φαξ: +30 24610 51550 Email: lkypir@deyakoz.gr Πληροφορίες : κ. Πανούσης Ι. Βασίλειος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκπόνηση τοπογραφικών μελετών αποτυπώσεων κτηματολογίου και οριστικής μελέτης οδοποιίας στο τμήμα Σέρρες-Ν. Ζίχνη-Μεσορράχη του Κάθετου Άξονα 61 Σέρρες-Καβάλα - Κωδ. Αναφοράς 4129»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015

Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 8/01/2015 Πληροφορίες :Μαυρογιάννης Μύρων ΤΗΛ.: 2813 408809 FAX : 2810 214481 Δ/ΞΗ 1/2015 Ανήκει στη Δ/ξη 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη Συσκευασία, Μετακόμιση και Συναρμολόγηση του εξοπλισμού και των αρχείων της Διεύθυνσης Αστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002395670 2014-11-11

14PROC002395670 2014-11-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών Πληροφ.: Μαργαριτίδου Ειρήνη Ταχ.Δ/νση: 25 ης

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη δηλαδή:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη δηλαδή: ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ Δ.Α.Α. (Δ.Α.Α. Α.Ε.) Ταχ. Δ/νση: ΑΡΑΧΩΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Τ.Κ. 32004 Τηλ.: 2267031630 & 2267031262 Fax : 2267029170 Αράχωβα, 29 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα