t :?> «&'.** ).:» * -.' ; to* ', J-. Αποστολή με FAX και ΚΑΤΕΠΕίΓΟΝ ΕΚΛΟ ΓΙΚΟ ΥΠΟ ΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ" name="description"> t :?> «&'.** ).:» * -.' ; to* ', J-. Αποστολή με FAX και ΚΑΤΕΠΕίΓΟΝ ΕΚΛΟ ΓΙΚΟ ΥΠΟ ΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ">

O ^ i b A y-^ :>Λ: '^r '

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "O ^ i b A. 2015 y-^ :>Λ: '^r '"

Transcript

1 I a n a m j i f i O ^ i b A y-^ :>Λ: '^r ' >1* ' " '". ", >t :?> «&'.** ).:» * -.' ; to* ', J-. Αποστολή με FAX και ΚΑΤΕΠΕίΓΟΝ ΕΚΛΟ ΓΙΚΟ ΥΠΟ ΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑ! ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Ταχ, Α/νση : Ευαγγελίστριας 2 Ταχ.Κώδικας: Πληροφορίες: Ι.Χρόνη Τηλέφωνο : FAX Αθήνα 2 Ιουλίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: Περιφερειακές ενότητες έδρας νομών {Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού) 2. κ.κ Προέδρους και Εισα γγελείς Πρωτοδικών 3. Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας ΘΕΜΑ: Παροχή έκπτωσης για τους διακινούμενους δικαστικούς αντιπροσώπους κατά το δημοψήφισμα της 5^ Ιουλίου Σας γνωρίζουμε ότι στον κατωτέρω πίνακα αναγράφονται οι σχετικές εκπτώσεις ναυτιλιακών εταιρειών επί του ναύλου των ακτοπλοϊκών πλοίων. MTNOAN LIN ES ΚΟΙΝΟΙ 1ΡΑ ΞΙΑ ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΩΝ ΣΑΛΑΜ ΙΝΑΣ Α ΓΙΟ Σ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20% Η έκπτωση αφορά στη μετακίνηση δυακμίκών αντιπροσώπων και για το χρονικά διάστημα από ! 5 έως και ϋ παρακάνω έκπτωση ισχύει για όλα τα δρομολόγια των γραμμών εσωτερικού και για όλες- τις Κατηγορίες θέσεων εκτός από μονόκλινες και LUX. Η έκιττωοη αφορά στη μετακίνηση δικαστικών ανώττροσώπων κοιΰ την 5η Ιουλίου 201S. με ΰσπήριο ατομικό ιτου θα ανέρχεται στο 0.45 Έ icot για πσιτήρεο Ι.Χ. Οτα 2.55 Ε.

2 ΚΟ ΙΝ Ο ΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΣΑΡΏ Ν ΙΚΟ Υ 25% Η EK7tx6i rt{ ύοορά σπί μετακίνηση ϋ^καστικφν αν^ίκροσώκων yw το χρονικό διάστημα οκό έως και κω για τονς εκλογείς οκό : έιός και α ιγ α ϊο ν π έ λ α γ ο ς 20% Η gcf?tis3gf) αφορά otd»y δικαστικούς ανβτγρο^ΐλίτγο^ζ ^α$ιίι ς καί στη ρεταφορά τω ν Ι.Χ. αυτοκινήτων τους στα = δρομολόγια τοο Ε ίγ Ό / Γ Π Ρ 8 Ε Λ Η Σ, χαι για ΤΟ χρ ο ν* ά διάστημα a n d r.u/ζ καί LAN E SEA LIN ES 20% Για τις μετακινήσεις των δικαστικών «νη-κροσώκων μ to Ε/Γ - Ο/Γ Β1ΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ ή άλλο πλοίο αντικατάστασής του. στις γραμμές κου το πλοίο εκτελά, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου στο r I «y i Διοικητικής Ανασυγκρότησης 2. Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Εσωτερικών Και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 3. Περιφέρειες,- έδρες τους 4. Πολιτικά κόμματα ΕΣΩ ΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 5, Γραφείο κ. Υπουργού 2. Γραφείο κ. εν. Γραμματέα 3. Γεν. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εκλογών 4. Δ/νση Εκλογών (2 αντίγραφα) 5. Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης 6. Δ/νση Οικοδομικών Υπηρεσιών Κ.Υ. 7. Γραφείο Τψτου Ο ΓΕΝ ΙΚΟ Σ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΏ ΣΤΑΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ο ηροεπαμγλ οε τη; γραμ^ατ?.;λκη? ΥΠ0ΠΙ!.!ΞΗ δ ΗΓ/ΠΗΡΕίΚΪΗΙ Τ0> JWri'TH _.Λ - ' "" '-'«ΙΑ HYP}jiUlz

3 Αποστολή με FAX και ΚΑΤΕΠΕ1ΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ 1 ^ 1 W. J 0 3 ΙδΛ /2015 \ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥ0. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελίστριας 2 Ταχ.Κώδικας: Πληροφορίες: Ι.Χρόνη Τηλέφωνο : FAX : vpes.qr Αθήνα 1 Ιουλίου 2015 Αριθ. Πρωτ.: Περιφερειακές ενότητες έδρας νομών (Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού) 2. κ.κ Προέδρους και Εισαγγελείς Πρωτοδικών 3. Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας ΘΕΜΑ: Παροχή έκπτωσης για τους διακινούμενους δικαστικούς αντιπροσώπους κατά το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου Σχετ.: α) Το με αριθ. Β-41085/3161/ έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού β) Το με αριθ. 4374/ έγγραφο της ΠΟΑΥΣ Σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ. της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών αποφάσισε ομόφωνα να συστήσει στα Υπεραστικά Κ Τ Ε Λ τη χορήγηση της αιτούμενης έκπτωσης 25% επί των ισχυουσών τιμών των κανονικών εισιτηρίων (όχι επί ήδη μειωμένου εισιτηρίου που τυχόν δικαιούνται οι διακινούμενοι ), για το χρονικό διάστημα από έως και μόνο για τις διανομαρχιακές μετακινήσεις. Η παρεχόμενη έκπτωση αφορά τους δικαστικούς αντιπροσώπους, εφόρους και εκλογείς που θα μετακινηθούν ενόψει του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Εσωτερικών KptifΛ "j'i Διοικητικής Ανασυγκρό 2. Υπηρεσία Δ η μ ο σ ιο γό μ ΐ^ ^ ;^ ^ ;:^ Ελέγχου στο Υπουργέ,ίο,-Εσωτερικών ά ΐΛ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ο πρ0ϊιταμe - ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΑΚ Η Σ ΥΠΟ?.rhPirJHi. V!ιιΊι-ϋ ;ιίϊγ,ί. Τ0Υ ΠΟΛΙΤΗ

4 Ι8Λ, 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αρ. Πρωτ. Β-41085/3161/15 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΚΛΟΠΚΟ.Ο I' [X] Αναστάσεως 2 &.Τσιγάντε Γ? Γ ή ,, ή fg j ΚΟΙΝ. Υπουργείο Εσωτερικών Διεύθυνση Εκλογών Τμήμα Εκλογών & Πολιτικών Κομμάτων Ευαγγελίστριας 2, , Αθήνα αποστολή μόνο τηλεομοιοτυπικώς στο ή Γ ραφείο Αν. Υπουργού 2. Γ ραφείο Γ ενικής Γ ραμματέως 3. Γενι κό Δντή Μ ετα φο ρών 4. ΠΟΑΥΣ, αρ. τηλ/κού: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ.: Σύοταση για παροχή έκπτωσης επί των ισχυουσών τιμών των κανονικών εισιτηρίων στα Υπεραστικό ΚΤΕΛ για τη μετακίνηση δικαστικών αντιπροσώπων, εφόρων δικ. αντιπροσώπων και εκλογέων ενόψει του δημοψ ηφ ίσματος 5ης Ιουλίου 2015 α) Το με ΑΠ 4374/ έγγραφο της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ) β) Το με ΑΠ Βοικ40579/3127/ έγγραφο της Γενικής Γραμματέως Υποδομών, Μεταφορών 8ι Δικτύων γ)το με ΑΠ 22041/ έγγραφο της Δνσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Σε συνέχεια των με τα ανωτέρω σχετικά β' και γ' εγγράφων, σας αποστέλλουμε συνημμένα, σε φωτοαντίγραφο, το με το σχετικό α' έγγραφο της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Υπεραστικών Συγκοινωνιών προς τα μέλη της, Υπεραστικά ΚΤΕΛ της επικράτειας. Με το εν λόγω έγγραφο συστήνεται (δεν υφίσταται καταρχήν υποχρέωση) στα Υπεραστικά ΚΤΕΛ, ενόψει του εν θέματι δημοψηφίσματος, να χορηγήσουν στους διακινούμενους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, εφόρους δικ. αντιπροσώπων και εκλογείς την έκπτωση 25% επί των ισχυουσών τιμών μόνο των κανονικών εισιτηρίων (όχι επί ήδη μειωμένων εισιτηρίων που τυχόν δικαιούνται οι διακινούμενοι, π.χ. πολυτέκνων, φοιτητικά, μετ' επιστροφής), κατά το διάστημα 1 έως και 6 Ιουλίου 2015 και μόνο όσον αφορά τις διανομαρχιακές μετακινήσεις (όχι για μετακινήσεις εντός ιδίου νομού/περιφερειακής Ενότητας). Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ' ' V > Γ. Πατσιαβός ' *ι,^ Εσωτερική Διανομή: ΔΕΜ - Τμήμα Υπεραστικών Μεταφορών Ακριβές Αντίγραφο> " * Γεωργόπουλος Γιώρνβς- ). ''

5 :54 Π.Ο.Α.Υ.Σ » * Π Α Η Ε τ Λ Δ Μ Ό Μ Ο Σ Π Ο Η Δ Ι Α A l r o p N M f Ε Τ Ω Ν ; Ύ Ι Ι # Α Σ & ^ Ω Η ^ ά ^ Κ ( ] ρ ^ ΐ Ω Ν j? Β Λ, ; 1 1 Ν% ς Κ Η Κ Ρ. ΜΕ ΤΗΝ 5249/35 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡαΤ. ΑΘΗΝΩΝ) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΘΗΝΑ. - ΤΗΛ.: FAX: e-m ail: poays.gr Αριθ. Πρόη... j m L i m s Όλα τα Υπεραστικά ΚΤΕΑ Α.Ε. καί ΚΤΕΛ m m & r n 4 I.... l i l V i s. l L. 2 Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού Κ-. X Σπίρτζη 2) Γραφείο Γεν,.Γραμματέως Μεταφορών κ. Π. Πέρκα 3) Γραφείο Γsv, Δ/ντή Μεταφορών κ. Β, Καλλιθωκά 4) Κεντρικούς Σταθμούς Υπεραστικών Λεωφορείων α. Κηφισού & Κρατύλου, Α&ήνα β. Λιοσίω ν254, Αϋήνα ΘΕΜΑ: Παροχή έκπτωσης στην τιμή των εισιτηρίων για τη μετακίνηση δικαστικών αντιπροσώπων, ψηφοφόρων, κ.λπ. κατά το Δημοψήφισμα της 5ης (ουλίου Σας στέλνουμε φωτοαντίγραφο του υπ' αριϋ. Β ρικ /3127/15/ εγγράφου της Γενικής Γραμματέως Μεταφορών, μ ε το οποίο ζητά από την Ομοσπονδία μας να συστήσει στα ί(τελ τη χορήγηση έκπτωσης επί της τιμής των εισιτηρίων για την- μετακίνηση αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, εφόρων και ψηφοφόρων, κατά. το Δημοψήφισμα της5ης Ιουλίου 2015, Τα Προεδρείο του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας. συζήτησε το ϋέμα και αποφάσισε ομόφωνα, όπως συστήσει στα Υπεραστιΐζά Ι<ΤΕΑ να χορηγήσουν στα ανωτέρω μετακινούμενα άτομα την παροχή ΕΚΠΤΩΣΗΣ (25%) επί των ισχυουσών τιμών των κανονικών εισιτηρίων για το αναγραφόμενο στο σχετικό έγγραφο χρονικό διάστημα (από Τετάρτη μέχρι και Δευτέρα ) μόνο για τις διανομαρχιακές μετακινήσεις. Η ανωτέρω έκπτωση δεν χορηγείται σε εισιτήρια που. εμπεριαχουν.ήδη έκπτωση (π,χ, πολύτεκνα, φοιτητικά,, μετ' επιστροφής, κ.λπ.). Παράκαλούμε για άμεση ενημέρωση όλων των αρμόδιων οργάνων σας (εκδότες, πράκτορες, οδηγοί,.κ.λπ.). Για την ΠΟΛΥΣ

Αποστολή και με e-mail

Αποστολή και με e-mail Αποστολή και με e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 28 Φεβρουαρίου 2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 8428 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/1/οικ.13718 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ 24 η ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ /ΝΣΗ 22 α ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ 24 η ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ /ΝΣΗ 22 α ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αριθ. Πρωτ.: 824 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14515 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1290 29 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 21775 Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -215

: 2131313 394, -378, - 373, -215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Μη εκτέλεση κατασχετηρίων εις χείρας τραπεζών κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας».

ΘΕΜΑ: «Μη εκτέλεση κατασχετηρίων εις χείρας τραπεζών κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Αθήνα, 2 Ιουλίου 2015 ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ & ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΛ4691ΩΓ-ΘΗΙ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Ε99/6 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: 45ΟΛ4691ΩΓ-ΘΗΙ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Ε99/6 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ. : 21810 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 824 Καθορισμός του ύψους της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων των διοριζομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Μητρώου 1551, Αρ. Απόφασης 781/2000 T.Θ. 1385, Τ.Κ. 70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλ. 2810391778, Fax 2810391481 E-mail seite@admin.forth.gr, Web site

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1091. ΘΕΜΑ: Καταβολή τελών κυκλοφορίας σχετικά με την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων.

ΠΟΛ. 1091. ΘΕΜΑ: Καταβολή τελών κυκλοφορίας σχετικά με την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 ΑΔΑ: Β4ΩΡΗ-Α1Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια του υπό στοιχείο (α) εγγράφου του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών, σας διαβιβάζουμε το υπό στοιχείο (β) έγγραφό του με το οποίο :

Σε συνέχεια του υπό στοιχείο (α) εγγράφου του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών, σας διαβιβάζουμε το υπό στοιχείο (β) έγγραφό του με το οποίο : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡ/ΚΩΝ & ΤΕΛ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Δ/ΝΣΗ 19η ΤΕΛ/ΚΩΝ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β' ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση : Καρ.Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ε. Λιμενιτάκη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΑΧ-Φ9Ψ Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2012. Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.48/52/οικ. 28085

ΑΔΑ: Β45ΑΧ-Φ9Ψ Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2012. Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.48/52/οικ. 28085 ΑΔΑ: Β45ΑΧ-Φ9Ψ Αθήνα, Δεκεμβρίου 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.48/5/οικ. 8085 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2008

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2008 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ.ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

(µέσω φαξ: 213 2065101 ή

(µέσω φαξ: 213 2065101 ή ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ Ε-ΜΑΙL Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1839 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ FAX ή E-MAIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 2732 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

: Αναστάσεως & Τσιγάντε : 10191 Παπάγου : Α. Βλάχου : 210 6508510 : 210 6508491

: Αναστάσεως & Τσιγάντε : 10191 Παπάγου : Α. Βλάχου : 210 6508510 : 210 6508491 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 4 Φεβρουάριου 2009 ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΠΕΙΓΟΝ Αριθμ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

: 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως Πίνακας ιανοµής

: 2106508512 : 2131308512 Fax : 2106508491 Προς: Όπως Πίνακας ιανοµής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Γενική ιεύθυνση Μεταφορών ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών Τµήµα Α Οδικών Εµπορευµατικών Μεταφορών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ιεύθυνση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΨΗ: κου Προέδρου

ΠΡΟΣ: ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΨΗ: κου Προέδρου ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ X. ΒΟΡΙΔΗΣ Βουλευτής Αττικής - ΛΛ.Ο.Σ. ΟΜΟΙΠΟΝΔ ΙΑ ΦΟΡΤΗΓ0Ν Λ ;,ν ' < ΙΟΝ ι ί-^ν ΛΛΑΔ αααα/ϋ Λ ΤΗ. θ 6 / θ ^ / / Χ 3 ΑΡΙΘ. Τΐ'ΟΤ Α ΐΤ~ί ΠΡΟΣ: ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΑΝ-ΝΑΦ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ & ΜΕ FAX

ΑΔΑ: Β41ΑΝ-ΝΑΦ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ & ΜΕ FAX Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ & ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Ιουλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α. Π.: 29905 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 11.09.2013 Α.Π.: 20379. ΠΡΟΣ: Ε.Ο.Τ. Δ/νση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών

ΑΘΗΝΑ, 11.09.2013 Α.Π.: 20379. ΠΡΟΣ: Ε.Ο.Τ. Δ/νση Συντονισμού Περιφερειακών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ. 105 57,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Εισαγωγικές Επισημάνσεις

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Εισαγωγικές Επισημάνσεις ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Να αποσταλεί με fax και με e-mail) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Πληροφορίες: Ε. Γκαρέτσου Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 10 Ιουλίου 2015. Βαθµός Προτ/τας: Εξ. Επείγον

Βαθµός Ασφαλείας. Αθήνα, 10 Ιουλίου 2015. Βαθµός Προτ/τας: Εξ. Επείγον Α Α: ΩΣΛ24691ΩΓ-ΙΜΙ Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 10 Ιουλίου 2015 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25739 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2052 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 951/0051/13.06.2014 απόφασης με θέμα «Σύσταση και Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα