ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ"

Transcript

1 ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη Άδεια Μικρής ιάρκειας (1) Χορηγείται µία φορά µέσα στο ίδιο ηµερολογιακό έτος, ΚΕΠ µετ'επιστροφής για το εσωτερικό της χώρας, για ένα µόνο τόπο προορισµού της επιθυµίας τους και µε µεταφορικό µέσο της αρεσκείας τους συµπεριλαµβανοµένης και της αεροπορικής µετακίνησης µε τα Αφη της ΟΑ ή αεροπορικής εταιρείας ελληνικού νηολογίου που εκτελεί τακτικά δροµολόγια στο εσωτερικό της χώρας. Ειδικά για τους υπηρετούντες στην Ν. Κύπρο και οι οποίοι µετακινούνται µε κανονική ή 4ήµερη άδεια από και προς την Ελλάδα είναι δυνατή η χορήγηση της ΚΕΠ µε µέσο µετακίνησης τα Αφη της ΟΑ ή αεροπορικής εταιρείας ελληνικού νηολογίου που εκτελεί τακτικά δροµολόγια αεροπορικής κίνησης (επιβατών, φορτίου και ταχυδροµείου). (2) Όσοι από τους παραπάνω ταξιδεύουν µε κανονική άδεια ή 4ήµερη άδεια µικρής διάρκειας για το εξωτερικό, µε τον σιδηρόδροµο και δικαιούνται ΚΕΠ, αυτή θα χορηγείται µέχρι τον τελευταίο Ελληνικό Σιδηροδροµικό σταθµό. Σε όσους κινούνται µε πλοίο θα χορηγείται ΚΕΠ µέχρι το τελευταίο Ελληνικό λιµάνι, εφόσον ταξιδεύουν µε πλοία που ανήκουν σε Ελληνικές Εταιρείες. (3) Όσοι από τους παραπάνω παίρνουν ΚΕΠ για τόπο ενδιάµεσο του τόπου προορισµού των, δικαιούνται και άλλη ΚΕΠ από τον ενδιάµεσο αυτό τόπο για τον τόπο του τελικού προορισµού των, µόνο στην περίπτωση που ο ενδιάµεσος τόπος βρίσκεται στον ίδιο άξονα δροµολογίου και δεν εκτελείται απ' ευθείας δροµολόγιο. β. Αναρρωτική Άδεια (όχι µακρά)

2 Όσοι από τους παραπάνω κινούνται µε αναρρωτική άδεια µπορούν να πάρουν ΚΕΠ για τη µετάβαση τους στο τόπο που θα περάσουν το χρόνο της αναρρωτικής τους άδειας και για την επάνοδο τους στη Μονάδα τους µε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο της αρεσκείας τους, αλλά θα εκπίπτει από αυτήν που δικαιούται στο ίδιο ηµερολογιακό έτος. 2. Μαθητές των Στρατιωτικών Παραγωγικών Σχολών (ΣΣΕ- ΣΣΑΣ-ΣΣΑ/Ν-ΣΜΥ) Χορηγούνται µέχρι τρεις (3) ΚΕΠ στο ίδιο ηµερολογιακό έτος, µε όλα τα συγκοινωνιακά µέσα, πλην της αεροπορικής µετακίνησης, για ένα µόνο τόπο προορισµού της επιθυµίας τους. Ειδικά για τους παραπάνω που διαµένουν µόνιµα στους Ν. Έβρου, Ροδόπης και ο τόπος µόνιµης κατοικίας τους απέχει άνω των 500 χλµ. καθώς και στα νησιά Ανατ. Αιγαίου (και Ν. Λήµνου), ωδεκανήσου και Κρήτης είναι δυνατή η έκδοση µίας (1) ΚΕΠ, από το σύνολο των τριών (3), µετ' επιστροφής µε µέσο µετακίνησης τα Αφη της ΟΑ ή αεροπορικής εταιρείας ελληνικού νηολογίου που εκτελεί τακτικά δροµολόγια αεροπορικής κίνησης στο εσωτερικό της χώρας, µε την προϋπόθεση ότι η ΚΕΠ εκδίδεται αποκλειστικά για τον τόπο µόνιµης διαµονής. γ. Στους Οπλίτες που υπηρετούν θητεία, χορηγούνται καταστάσεις επιβιβάσεως (Κ.Ε.) µετ επιστροφής, εφόσον ταξιδεύουν µε οποιαδήποτε µορφής άδεια, από τη Μονάδα που υπηρετούν στον τόπο µόνιµης κατοικίας, σε αριθµό που δεν θα υπερβαίνει, τον εκάστοτε ακέραιο αριθµό του υπολογιζόµενου ηµίσεως των προβλεποµένων µηνών θητεία (π.χ. Σ.Ξ. θητεία 12 µηνών-κ.ε. µέχρι 6, ΠΝ θητεία 15 µηνών ΚΕ µέχρι 7, µειωµένη θητεία 9 µηνών-κε µέχρι 4). δ. Από το σύνολο των δικαιουµένων ΚΕ το ακέραιο ήµισυ αυτών (π.χ. ΣΞ: 3, ΠΝ: 3, µειωµένη θητεία 9 µηνών: 2, µειωµένη θητεία 3 µηνών: 0) είναι δυνατό να χορηγούνται µε µέσο µετακίνησης τα αεροσκάφη της Ολυµπιακής Αεροπορίας, ή αεροπορικής εταιρείας ελληνικού νηολογίου, που εκτελεί τακτικά δροµολόγια αεροπορικής κίνησης ή αµαξοστοιχίες ποιότητας του ΟΣΕ (ΙΝΤΕRCIΤΙΕS) όπου η διαδροµή ή τµήµα αυτής δεν εξυπηρετείται αεροπορικώς, εφόσον υπηρετούν σε Μονάδες νοµών Εβρου, Ροδόπης, νήσων Ανατολικού Αιγαίου, Λήµνου,

3 ωδεκανήσου, Κρήτης και Κύπρου ή διαµένουν στις περιοχές αυτές µόνιµα και ο τόπος µόνιµης κατοικίας τους ή οι Μονάδες που υπηρετούν αντίστοιχα απέχει άνω των 500 χιλιοµέτρων. ε. Για τους εφέδρους Αξιωµατικούς και δοκίµους εφέδρους Αξιωµατικούς ισχύει ότι και για τους Οπλίτες πλήρης θητείας του Στρατού ΜΕΣΟ ΤΑΞΙ ΙΟΥ 1. Ολοι οι υπηρετούντες Αξκοί, Ανθστές και Υπξκοί (Μόνιµοι εθελοντές ανακαταταγέντες, ΕΠΥ,ΕΜΘ, ΕΠΟΠ κλπ) καθώς και οι µαθητές των στρατιωτικών παραγωγικών Σχολών που µετακινούνται µε τα συγκοινωνιακά µέσα του ΟΣΕ η ΚΕΠ είναι δυνατόν να εκδίδεται µε τις αµαξοστοιχίες ποιότητας (ΙΝΤΕRCITIES). Για τις χερσαίες διαδροµές οι οποίες εξυπηρετούνται από τον ΟΣΕ, η ΚΕΠ που δικαιούνται οι Εφεδροι Αξιωµατικοί, ΕΑ και Οπλίτες που υπηρετούν την θητεία τους θα εκδίδεται για το συγκοινωνιακό µέσο του ΟΣΕ. Οπου δεν υφίσταται δίκτυο του ΟΣΕ, η κίνηση θα πραγµατοποιείται δια των υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ. 2. Για τις θαλάσσιες διαδροµές θα χορηγείται ΚΕΠ για τα συνήθη επιβατικά Ακτοπλοϊκά πλοία (πλην FLYING DOLRHINS & CATAMARAN) τα οποία εκτελούν δροµολόγια σε λιµένες εσωτερικού ή για πλοία τα οποία εκτελούν τοπικά δροµολόγια σε γραµµές µη εξηπηρετούµενες υπό των επιβατηγών πλοίων της τακτικής ακτοπλοίας. 3. Για τις µικτές διαδροµές η ΚΕΠ του ενδιαφεροµένου θα εκδίδεται ξεχωριστά για κάθε συγκοινωνιακό µέσο που εξυπηρετεί την οικεία διαδροµή ή τµήµα αυτής λαµβανοµένου υπόψη όµως (όπου αυτό είναι δυνατόν) του συντοµότερου δροµολογίου.

4 4. Οι υπηρετούντες στην Κύπρο στρατιωτικοί οι οποίοι επιθυµούν να ταξιδεύουν στην Ελλάδα για να διανύσουν την κανονική τους άδεια, εφόσον δικαιούνται ΚΕΠ, δύνανται να ταξιδεύουν µε πλοία Ελληνικής Εταιρείας ή Κυπριακής που έχει γραφεία στην Ελλάδα, αποδέχεται τις ΚΕΠ και την εξόφλησή τους στην Ελλάδα σε ΕΥΡΩ. ΘΕΣΕΙΣ ΤΑΞΙ ΕΥΟΝΤΩΝ ΜΕ ΚΕΠ 1. Στον ΟΣΕ δικαιούνται να ταξιδεύουν µε ΚΕΠ Α Θέσης: α. Στην Α Θέση µε δικαίωµα χρήσης κλινάµαξας Ολοι οι Ανώτατοι Αξιωµατικοί και Συνταγµατάρχες και οι αντίστοιχοι του Ναυτικού και της Αεροπορίας. β. Στη Β Θέση (1) Οι Αντισυνταγµατάρχες, Ταγµατάρχες, Λοχαγοί και οι αντίστοιχοι του Ναυτικού και της Αεροπορίας. (2) Ολοι οι λοιποί στρατιωτικοί που δεν αναφέρονται παραπάνω. 2. Στα Ακτοπλοϊκά Μέσα α. ιεκεκριµένη Α θέση σε όλους τους Ανώτατους και Συνταγµατάρχες και οι αντίστοιχοι του Ναυτικού και της Αεροπορίας.

5 β. ιακεκριµένη Β θέση σε όλους του υπολοίπους στρατιωτικούς των Ε. που δεν αναφέρονται παραπάνω. 3. Στα Υπεραστικά Λεωφορεία: εν υφίσταται διάκριση θέσεων. 4. Στα Αεροπλάνα: α. Στην Α Θέση Αεροπλάνου: Αρχηγός και Υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αµυνας (ΓΕΕΘΑ), Αρχηγοί Γενικών Επιτελείων, ιοκητής Στρατιάς, Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, Αρχηγός Στόλου, Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας. β. Στην Οικονοµική Θέση: Ολοι οι λοιποί στρατιωτικοί των Ε.Ε που δεν αναφέρονται παραπάνω. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΚ ΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΕΩΝ α. Οι Καταστάσεις Επιβιβάσεως (ΚΕΠ) αποτελούν έγγραφα αποδεικτικά και δικαιολογητικά κινήσεως επί πιστώσει για λογαριασµό της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, και χρησιµοποιούνται µόνο από τον δικαιούχο ο οποίος δεν έχει δικαίωµα µεταβιβάσεως. β Εκδίδονται σε ειδικά έντυπα από τις εξουσιοδοτούµενες για τον σκοπό αυτό Μονάδες του οικείου Επιτελείου. γ. Σε περίπτωση απώλειας Κατάστασης Επιβιβάσεως δεν καθίσταται δυνατή η δικαιολόγηση, παρά µόνο κατόπιν ειδικής για

6 αυτό γής του οικείου Επιτελείου, µετά την εξακρίβωση των συνθηκών απώλειας. δ. Οι Καταστάσεις Επιβιβάσεως πρέπει να εκδίδονται από την Μονάδα χορήγησης µέχρι τελικού προορισµού µετ επιστροφής. ε. Η χορήγηση Καταστάσεων Επιβιβάσεως, προς καλύτερη παρακολούθηση των δικαιουµένων και αποφυγή καταστρατηγήσεων, να καταχωρείται στα ατοµικά έγγραφα των λαµβανόντων αυτές καθώς και όπου αλλού κρίνεται σκόπιµα προς υποβοήθηση του έργου της Μονάδας. στ. Για να δικαιούνται Κατάσταση Επιβίβασης ο ταξιδεύων, πρέπει επί του εκδιδοµένου φύλου αδείας να αναγράφεται η ένδειξη ότι ο ενδιαφερόµενος «δικαιούται Κατάσταση Επιβίβασης». ζ. Η ισχύς των λόγω αδείας χορηγουµένων Καταστάσεων Επιβιβάσεως ορίζεται δίµηνος από της εκδόσεώς των. Πέραν του διµήνου καµία ισχύ έχουν και πρέπει να επιστρέφονται στην εκδούσα Αρχή της Μονάδας για ακύρωση. Επίσης υποχρεούται ο Στρατιωτικός όπως επιστρέψει στην Μονάδα, για ακύρωση, τυχόν µη χρησιµοποιηθείσα από αυτόν Κατάσταση Επιβιβάσεως. η. Για να µη γίνεται χρήση των Καταστάσεων Επιβιβάσεως ή των βάσει αυτών εκδοθέντων εισιτηρίων, από ξένα άτοµα, τα αρµόδια όργανα ελέγχου των συγκοινωνιακών µέσων δικαιούνται όπως ελέγχουν κατά την παράδοση της Καταστάσεως Επιβιβάσεως ή κατά τον έλεγχο των εισιτηρίων, την ταυτότητα των κινουµένων. θ. Η χορήγηση ΚΕΠ, δίδεται µια φορά µέσα στο ίδιο ηµερολογιακό έτος στους Αξκούς, Ανθστές,Υπξκούς (µόνιµους, εθελοντές, ανακαταταγέντες, ΕΠΥ-ΕΜΘ-ΕΠΟΠ κλπ), για ένα µόνο τόπο προορισµού της επιθυµίας τους και µε µεταφορικό µέσο της αρεσκείας τους, δηλαδή Ο/Α ή ΟΣΕ ή Υπεραστικό Λεωφορείο ή Ακτοπλοϊκές Συγκοινωνίες ή συνδυασµό των προηγουµένων συγκοινωνιακών µέσων,

7 ανάλογα µε τον τελικό προορισµό στο εσωτερικό της χώρας και την επιθυµία του δικαιούχου. Ειδικά για τους µετακινούµενους από και προς την Νήσο Κύπρο, δικαιούνται χρήση ΚΕΠ µόνο οι ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ σε Μονάδες της ΚΥΠΡΟΥ. ι. Για τις χορηγούµενες καταστάσεις επιβιβάσεως (ΚΕΠ) µε ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες θα αναγράφεται «ΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ Α ΘΕΣΗ» ή «ΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ Β ΘΕΣΗ» και για τις αµαξοστοιχίες ποιότητος, «ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (INTERCITY)» όπου υπάρχει δροµολογηµένη από τον ΟΣΕ. Οι θέσεις των ταξιδευόντων εναρµονίσθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.2685/99. ια. Όπου αναφέρεται στη σχετική απόφαση Ειδική άδεια νοείται η εξής: (1) 4ήµερη Ειδική Τιµητική Μικράς ιαρκείας (αφορά µόνο στους οπλίτες θητείας). (2) Ειδικές άδειες (Αγροτική-Σπουδαστική Λόγω θεοµηνιών-προσωπική) και για τις οποίες προβλέπεται η χορήγηση ΚΕΠ, εφόσον το επιθυµεί ο δικαιούχος, αλλά θα εκπίπτει από το σύνολο των δικαιουµένων κατά την διάρκεια της θητείας τους. ιβ. Η χορήγηση των ΚΕΠ άρχεται µετά το 2ο µήνα κατατάξεως για τους Εφ. Αξκούς ΕΑ, ΥΕΑ και οπλίτες θητείας του Σ.Ξ. και θα χορηγείται κατόπιν αιτήσεώς τους. ιγ. Οι χορηγούµενες ΚΕΠ θα καταχορούνται στην Ηµερήσια γή των Μονάδων καθώς και στα Ατοµικά έγγραφα του στρατιωτικού µε κόκκινα γράµµατα και µε τα παρακάτω στοιχεία: (1) Α/Α της ΚΕΠ (2) Ηµεροµηνία χορηγήσεως

8 (3) Τόπος προορισµού (4) Θέση και µεταφορικό µέσο που χρησιµοποιήθηκε. (5) Μονάδα χορηγήσεως. ιδ. Οπου αναφέρεται στη σχετική απόφαση «αµαξοστοιχίες ποιότητας», νοούνται οι αµαξοστοιχίες «INTERCITIES», του ΟΣΕ. ιε. Οι εκδιδόµενες ΚΕΠ για τους Εφ. Αξκούς, ΥΕΑ, ΕΑ και οπλίτες, για οποιασδήποτε µορφής άδεια, θα εκπίπτουν απ αυτές που δικαιούνται κατά την διάρκεια της θητείας τους και για το µεταφορικό µέσο που προβλέπεται. Είναι ευνόητο ότι στις διατάξεις αυτές οι οποίοι απολύονται από τις Ε. υπάγονται και οι έφεδροι

Ν. 2685/18-2-99 (ΦΕΚ 35 Α') Κάλυψη δαπανών µετακινουµένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.

Ν. 2685/18-2-99 (ΦΕΚ 35 Α') Κάλυψη δαπανών µετακινουµένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις. Ν. 2685/18-2-99 (ΦΕΚ 35 Α') Κάλυψη δαπανών µετακινουµένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (Σηµείωση : Με την παρ. 8 του άρθρου 15 του Ν. 2920/01,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/ Β1 ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΗ ΠΑΓΙΑ ΙΑΤΑΓΗ 4 33/ 2011 Α ΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις,που ισχύουν από 1.6.1999 προβλέπονται τα εξής :

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις,που ισχύουν από 1.6.1999 προβλέπονται τα εξής : Αθήνα 20 / 7 /1999 Αρ. Πρωτ.2/54865/0022 ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση ν.2685/99» Σας κοινοποιούμε, τις διατάξεις του Ν.2685/99 ( ΦΕΚ 35 Α 718-2-99), περί δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Λεωφ. Μεσογείων 96, Αθήνα, ΤΚ 11527, Αθήνα Αμπελόκηποι (Γραφεία ΠΟΑΣΥ), FAX 2107770682 ηλεκτρονική διεύθυνση: www. sysmed.gr e-mail: info@sysmed.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2685/18-2-99 (ΦΕΚ 35/Α)

Ν. 2685/18-2-99 (ΦΕΚ 35/Α) Ν. 2685/18-2-99 (ΦΕΚ 35/Α) (Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Ενημέρωση Μάιος 2013) Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΦΕΚ 1631/1-7-2013, τ. Β') ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β' ΚΛΑΔΟΣ/Β1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Φ.411/253437 Σ. 2358 ΑΠΟΦΑΣΗ «Συμβούλια Μεταθέσεων των Κλάδων των Ενόπλων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: α. Άρθρο 81 Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167/24-09-10,τ.Α ) β. Φ.424/4/80443/Σ.68/03-02-2011 Απόφαση ΥΕΘΑ «Ειδικοί Έφεδροι Οπλίτες» (ΦΕΚ 293/22-02-11 τ.

ΣΧΕΤ: α. Άρθρο 81 Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167/24-09-10,τ.Α ) β. Φ.424/4/80443/Σ.68/03-02-2011 Απόφαση ΥΕΘΑ «Ειδικοί Έφεδροι Οπλίτες» (ΦΕΚ 293/22-02-11 τ. A ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠPΟΣ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ «ΙΗ, ΙΣΤ» ΚΟΙΝ: ΓΕΕΘΑ / ΣΣΝΣ- ΓΕΣ / ΣΛ ΓΕΝ /Β4/2 ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝ. ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ Β - ΝΣΗ Β2 ΤΜΗΜΑ 2 Τηλ (εσωτ) 2221 Φ.415/ 430334 Σ. 126 Αθήνα, 18 Μαρ 11 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1400 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 411/150326/Σ.1373 Ρύθμιση θεμάτων τοποθετήσεων, μεταθέσεων, απο σπάσεων των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε.

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας Πρόλογος 1.Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. είναι σιδηροδρομική εταιρία μεταφοράς επιβατών και φορτίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ)

ΦΥΛΛΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ) ΦΥΛΛΑ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ(ΕΩΣ 30ΗΜ) Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. 24001/2013 (ΦΕΚ Β 1449/14-6-2013) Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες

Κ.Υ.Α. 24001/2013 (ΦΕΚ Β 1449/14-6-2013) Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες Κ.Υ.Α. 24001/2013 (ΦΕΚ Β 1449/14-6-2013) Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας. Πρόλογος

ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας. Πρόλογος ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας Πρόλογος 1. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. είναι σιδηροδρομική εταιρία μεταφοράς επιβατών και φορτίου.

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας

Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας Πρόλογος 1. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. είναι σιδηροδρομική εταιρία μεταφοράς επιβατών και φορτίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΓΗ MONIΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/1α Τηλέφ. (Εσωτ.) 3235 Φ.440/24/795617 Σ. 125 Αθήνα 5 Ιουλ.

ΙΑΤΑΓΗ MONIΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/1α Τηλέφ. (Εσωτ.) 3235 Φ.440/24/795617 Σ. 125 Αθήνα 5 Ιουλ. ΙΑΤΑΓΗ MONIΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Α ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/ ΜΠ/1α ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/1α Τηλέφ. (Εσωτ.) 3235 Φ.440/24/795617 Σ. 125 Αθήνα 5 Ιουλ. 2011 ΘΕΜΑ: Μέριµνα Υπέρ Στρατιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ.Υ.Α. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ Β

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ.Υ.Α. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ Β ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ --------------------- ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ 24 η ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ /ΝΣΗ 22 α ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ 24 η ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ /ΝΣΗ 22 α ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αριθ. Πρωτ.: 824 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρύθµιση θεµάτων φορτηγών αυτοκινήτων. Άρθρο 1

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρύθµιση θεµάτων φορτηγών αυτοκινήτων. Άρθρο 1 ΝΟΜΟΣ: 1959/91 Για τις οδικές µεταφοράς, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 123/Α/5-08-91) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρύθµιση θεµάτων φορτηγών αυτοκινήτων Άρθρο 1 Το άρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

β. Φ.454/249446/Σ.878/8 Μαρ 13/ΓΕΕΘΑ/Β1

β. Φ.454/249446/Σ.878/8 Μαρ 13/ΓΕΕΘΑ/Β1 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : ΘΕΜΑ : κ.κ. Α/ΓΕΣ-Α/ΓΕΝ-Α/ΓΕΑ ΓΕΕΘΑ/Β ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ-Β1 Νομοθεσία ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ Τηλεφ. 210 6571037 Φ. 450/57/202501 Σ. 423 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΩΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. προεδροι περιφερειακου συµβουλιου 2.250 1.125 προεδροι δηµ. συµβουλιων ανω 100.000 κατοικων 1.

ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΩΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. προεδροι περιφερειακου συµβουλιου 2.250 1.125 προεδροι δηµ. συµβουλιων ανω 100.000 κατοικων 1. Στην κατάργηση των επιδοµάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, για λειτουργούς, υπαλλήλους και µισθωτούς του ηµοσίου, Ν.Π..., Ν.Π.Ι.. (συµπεριλαµβανοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Της 27 Φεβρουαρίου 2004

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Της 27 Φεβρουαρίου 2004 ΕL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες 27 Φεβρουαρίου 2004 C(2004) 577 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Της 27 Φεβρουαρίου 2004 Σχετικά µε τροποποίηση της απόφασης C(2002) 1559 της 30 Απριλίου 2002 όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ Για κλοπή µίας αποσκευής µέχρι το ποσό των 300,00.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ Για κλοπή µίας αποσκευής µέχρι το ποσό των 300,00. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ (Τravel Assistance Basic) ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΘΟΝΤΟΣ Κάλυψη κόστους χωρίς περιορισµό όταν η µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Κομίστρου Αριθμ. Β-58841/5546/2010 ΦΕΚ 2165/Β/31-12-2010. Αναπροσαρμογή των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ A.Ε.

Απόφαση Κομίστρου Αριθμ. Β-58841/5546/2010 ΦΕΚ 2165/Β/31-12-2010. Αναπροσαρμογή των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ A.Ε. Απόφαση Κομίστρου Αριθμ. Β-58841/5546/2010 ΦΕΚ 2165/Β/31-12-2010 Αναπροσαρμογή των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ A.Ε. της χώρας Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

1. Οι δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών. Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 120 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Δηµόσιες υπεραστικές οδικές µεταφορές επιβατών - Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014 Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014 Με απόφαση του υπουργείου παιδείας καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος, ο τόπος και χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 Ξάνθη 29.01.2013 Α.Π. 1743 ΠΡΟΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΒΛΛΨ6-Ρ1Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» και «Γ» (Πλην Γ.6500-Γ.6600) ΚΟΙΝ.: Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2439/1996: Ιεραρχία εξέλιξη αξιωματικών ΒΛ.Ν.3883/2010 (168392) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 5

Ν 2439/1996: Ιεραρχία εξέλιξη αξιωματικών ΒΛ.Ν.3883/2010 (168392) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 5 Ν 2439/1996: Ιεραρχία εξέλιξη αξιωματικών ΒΛ.Ν.3883/2010 (168392) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 5 ΦΕΚ Α' 219/1996 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2439 Ιεραρχία και εξέλιξη των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ. Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών (ΑΟΟΑ)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ. Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών (ΑΟΟΑ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΓΕΕΘΑ/ΔΙΔΥΠ/Τμ. Οικ. ΓΕΕΘΑ/Β' ΚΛΑΔΟΣ/ΔΟΙ ΓΕΣ/ΔΟΙ/Ιγ (2) -1o-2o-3o- 4ο-5 ο ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1 γ Τηλέφ.210-6552403

Διαβάστε περισσότερα