Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α"

Transcript

1 5. PERIEXOMENA/2012:4. TEXNIKHS 8/2/12 11:03 PM Page 120 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ Γενικές οδηγίες ENOTHTA A ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΘΜΙ ΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ Γ Κεφάλαια Αγωγής Υγείας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Γ Γ Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και ο ρόλος τους στην προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη και σχολείο: αρχές οργάνωσης και σχεδιασµού ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕ Η γεωλογία της Κύπρου: γένεση και ανάδυση της Κύπρου, φυσικοί πόροι, µεταλλευτική δραστηριότητα, φυσικές καταστροφές και γεωλογική καταστροφή ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΓΕ Εικαστική αγωγή και αειφορία: δηµιουργικές δράσεις σε εξωτερικά περιβάλλοντα

2 5. PERIEXOMENA/2012:4. TEXNIKHS 8/2/12 11:03 PM Page 121 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΨ Ανάπτυξη προγράµµατος σχολικής βελτίωσης και οµαλής εφαρµογής των ΝΑΠ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΨ Στοιχεία εκπαιδευτικής έρευνας και επεξεργασία δεδοµένων ΓΨ Ενισχύοντας την ερευνητική κουλτούρα στo σχολείο: το πρόγραµµα Μαθητές στην Έρευνα (ΜΕΡΑ) ΓΨ Στατιστική επεξεργασία δεδοµένων έρευνας µε τη χρήση του λογισµικού R ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΨ ηµιουργώντας µια ταινία ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΓΨ ιαταραχή ελλειµµατικής προσοχής υπερκινητικότητα ΓΨ Πρόληψη και αντιµετώπιση της βίας στην οικογένεια ΓΨ ΓΨ Οι ανάγκες των εφήβων, ο ρόλος του καλού σχολικού κλίµατος στην προαγωγή της ολόπλευρης ανάπτυξης των µαθητών Γλωσσικές δυσκολίες στον προφορικό λόγο και η σχέση τους µε τον γραπτό λόγο ΓΨ Η εκφοβιστική συµπεριφορά των µαθητών στο σχολείο ΓΨ Επίλυση συγκρούσεων ΓΨ Σύνδεση της γνώσης µε την επιθυµία, τη χαρά της µάθησης και µε την πηγή των πρώιµων σχέσεων ΓΨ εξιότητες ζωής για ενδυνάµωση των εκπαιδευτικών

3 5. PERIEXOMENA/2012:4. TEXNIKHS 8/2/12 11:03 PM Page 122 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΨ06.013α Ανάπτυξη δεξιοτήτων σκέψης ΓΨ06.013β Ανάπτυξη δεξιοτήτων σκέψης ΓΨ Ετερότητα και µεταγνωστικές δεξιότητες στο δηµοκρατικό σχολείο ΓΨ ΓΨ Καλλιέργεια κριτικής σκέψης µέσα από την ανάπτυξη επιχειρηµατολογίας µε τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή Σύγχρονη διοίκηση - ηγεσία: δηµιουργία κουλτούρας και κλίµατος βελτίωσης της σχολικής µονάδας στο πλαίσιο του κυπριακού εκπαιδευτικού συστήµατος και στη βάση σύγχρονων µοντέλων ηγεσίας ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΨ Ενεργός πολιτότητα στο δηµοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ENOTHTA B ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ / ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Εφαρµογές του ΝΑΠ Θεατρικής Αγωγής στο δηµοτικό σχολείο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αναλυτικό πρόγραµµα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη: εφαρµογή του στα πλαίσια της σχολικής µονάδας ιδακτικές στρατηγικές στο Αναλυτικό Πρόγραµµα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη

4 5. PERIEXOMENA/2012:4. TEXNIKHS 8/2/12 11:03 PM Page 123 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Ε Η διδασκαλία των Αγγλικών στην προσχολική εκπαίδευση ΓΛΩΣΣΑ Ε Σχεδιασµός και κατασκευή θεµατικών ενοτήτων βάσει του ΝΑΠ Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Ε Σύγχρονη πρακτική εφαρµογή του ΝΑΠ Γεωγραφίας δηµοτικής εκπαίδευσης ΙΣΤΟΡΙΑ Ε Εφαρµόζοντας το ΝΑΠ Ιστορίας στην Γ Τάξη του δηµοτικού σχολείου ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ε Το µάθηµα των Θρησκευτικών ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε Τα µαθηµατικά στο νηπιαγωγείο µέσα από τα ΝΑΠ Ε Μαθηµατικά και καθηµερινή ζωή Ε Εφαρµογή του ΝΑΠ Μαθηµατικών στην Α και Β τάξη δηµοτικού Ε ιαφοροποίηση της διδασκαλίας στο µάθηµα των Μαθηµατικών σε τάξεις µαθητών µικτής ικανότητας - Αποτελεσµατική διδασκαλία για τα χαρισµατικά παιδιά ΜΟΥΣΙΚΗ Ε Νέες τεχνολογίες στη Μουσική

5 5. PERIEXOMENA/2012:4. TEXNIKHS 8/2/12 11:03 PM Page 124 Ε Ε Ε Σύγχρονες πρακτικές για τη διδασκαλία της Μουσικής στο δηµοτικό σχολείο (Γ -Στ τάξη) Η διδασκαλία της Μουσικής στην προδηµοτική και στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σύµφωνα µε το ΝΑΠ Μουσικής Κυπριακή παραδοσιακή µουσική στο δηµοτικό σχολείο. Από την παράδοση στη διατήρηση και στη διάδοση ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΠ Αγωγής Υγείας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε ΤΠΕ και ΝΑΠ: Θεωρία και πράξη ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ε Το ΝΑΠ των Φυσικών Επιστηµών στη δηµοτική εκπαίδευση Ε Πρώτα βήµατα στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ε Η διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής στην προσχολική εκπαίδευση και στις µικρές τάξεις του δηµοτικού σχολείου Ε Η εφαρµογή της προσέγγισης CLIL στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Ε ΝΑΠ Λογοτεχνίας δηµοτικού: Από τη θεωρία στην πράξη ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ψ Μοντέλο επικοινωνίας για διαµεσολαβητές εκπαιδευτικούς και µαθητές - διαχείριση συγκρούσεων

6 5. PERIEXOMENA/2012:4. TEXNIKHS 8/2/12 11:03 PM Page 125 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ψ Παιχνίδι: Μάθηση και ανάπτυξη Ψ Μαθησιακές δυσκολίες ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Ψ Μαθαίνω να σκέφτοµαι κριτικά: Φιλοσοφία µε παιδιά στην τάξη ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ Ψ ιαφοροποίηση διδασκαλίας στο πλαίσιο των ΝΑΠ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ME ENOTHTA Γ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Η χρήση της τεχνολογίας στη διδασκαλία του µαθήµατος των Αγγλικών µε βάση το ΝΑΠ ΜΕ Αποτελεσµατική διδασκαλία σύµφωνα µε το ΝΑΠ για τις ξένες γλώσσες (Αγγλικά) ME Εφαρµογή του ΝΑΠ µέσα από τα νέα βιβλία των Γαλλικών του γυµνασίου ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ME Η διδασκαλία της κυπριακής λογοτεχνίας στη µέση εκπαίδευση ΜΕ Η ανάπτυξη της κριτικής/ιστορικής σκέψης στο µάθηµα της Ιστορίας ME ιδακτικές εφαρµογές για το µάθηµα της Λογοτεχνίας στη µέση εκπαίδευση σύµφωνα µε το ΝΑΠ ME Περιεχόµενο του ΝΑΠ Γλώσσας - διδακτική µεθοδολογία ME Η πολλαπλή «ανάγνωση» του µαθητικού πληθυσµού και τα ΝΑΠ. ιαφοροποίηση ρόλων και προσεγγίσεων

7 5. PERIEXOMENA/2012:4. TEXNIKHS 8/2/12 11:03 PM Page 126 ME ΝΑΠ Αρχαίων Ελληνικών διδακτικές προσεγγίσεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ME Η ειδική διδακτική του µαθήµατος των Θρησκευτικών σύµφωνα µε το ΝΑΠ για τη µέση εκπαίδευση ME Γεωγραφία Α Γυµνασίου: νέα ύλη, νέες προσεγγίσεις, νέες επιδιώξεις ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ME05.006α ME05.006β Η εκµάθηση και η χρήση του λογισµικού Geogebra στη διδασκαλία των Μαθηµατικών, όπως προβλέπεται στο ΝΑΠ (Α µέρος) Η εκµάθηση και η χρήση του λογισµικού Geogebra στη διδασκαλία των Μαθηµατικών, όπως προβλέπεται στο ΝΑΠ (Β µέρος) ΜΟΥΣΙΚΗ ME Αξιοποίηση λογισµικών στο µάθηµα της Μουσικής. Η χρήση των λογισµικών Audacity, Windows Movie Maker και της ιστοσελίδας Youtube ME Το ΝΑΠ Μουσικής: από τη θεωρία στην πράξη ME Το χορωδιακό τραγούδι εντός και εκτός της τάξης στο πλαίσιο του ΝΑΠ Μουσικής.. 90 ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ Σεξουαλική Αγωγή και ΝΑΠ ΜΕ εξιότητες ζωής και ΝΑΠ Οικιακής Οικονοµίας/Αγωγής Υγείας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ME Εγκατάσταση Linux Server/Samba/Web Server/MySQL Database Server/LDAP/LTSP/ Server/File Server/Advanced Router Programming

8 5. PERIEXOMENA/2012:4. TEXNIKHS 8/2/12 11:03 PM Page 127 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ME ME Εγκατάσταση Moodle / MySQL Database Server, χρήση των δύο αυτών εργαλείων ανοικτού κώδικα για να σχεδιάσουν ιστοσελίδες ειδικές για εκπαίδευση µαθητών σε ένα δυναµικό περιβάλλον Η διδασκαλία της ενότητας «Αλγοριθµική σκέψη, προγραµµατισµός και σύγχρονες εφαρµογές» του ΝΑΠ Πληροφορικής και Επιστήµης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο γυµνάσιο ME ιαδικτυακό σχολείο «ΙΑΣ» ΤΕΧΝΗ-ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ME Ελεύθερο προοπτικό σχέδιο ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΕ Η ανάλυση βίντεο στο µάθηµα της Φυσικής. Το λογισµικό Tracker ME Σύγχρονες διδακτικές εφαρµογές στη Βιολογία σύµφωνα µε το ΝΑΠ ME ME Εργαστηριακές δραστηριότητες στο µάθηµα της Χηµείας Β τάξη γυµνασίου σύµφωνα µε το ΝΑΠ Αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη διδασκαλία του µαθήµατος της Φυσικής στο γυµνάσιο ME Πειραµατική προσέγγιση της διδασκαλίας του µαθήµατος της Φυσικής στο γυµνάσιο 104 ΚΛΑ ΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ENOTHTA ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕ Τεχνολογία και εργαστήρια µηχανουργείου και εφαρµοστηρίου ΤΕ Τεχνολογία και εργαστήρια συγκολλήσεων και µεταλλικών κατασκευών

9 5. PERIEXOMENA/2012:4. TEXNIKHS 8/2/12 11:03 PM Page 128 ΤΕ Τεχνικό µηχανολογικό κατασκευαστικό σχέδιο ΤΕ ίκυκλα και µηχανές σκαφών ΚΛΑ ΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ Πειραµατικές ασκήσεις Ηλεκτρολογίας ΤΕ Μελέτη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε Η.Υ. µε βάση τη 16η έκδοση των Κανονισµών και εδοµένων της ΑΗΚ ΚΛΑ ΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕ Τεχνικό σχέδιο ΤΕ Αρχιτεκτονικό σχέδιο ΤΕ Αρχιτεκτονική δηµιουργία και τεχνολογία ΤΕ Εργαστήρι για την εκµάθηση του προγράµµατος Sweet home- 3D ΚΛΑ ΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ ΤΕ Εργαλειοµηχανές CNC Router BOXFORD A3HSRI ΚΛΑ ΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕ Σχεδίαση µε Η.Υ.- Πρόγραµµα ILLUSTRATOR ΤΕ Εργαστήρι για τη διδασκαλία χαρακτικής ΚΛΑ ΟΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕ13.008α Αρτοποιία Ι - Βασικές τεχνικές ζυµώµατος, υλικά αρτοποιίας, βελτιωτικά και αρτοσκευάσµατα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πράξη «Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207-

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διδακτορικά Προγράμματα της Σχολή Επιστημών της Αγωγής PhD Programs - School of Education Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής προσφέρει προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γενικής Παιδείας Γ Τάξη Ημερησίων ΓΕΛ και Δ Τάξη Εσπερινών ΓΕΛ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γενικής Παιδείας Γ Τάξη Ημερησίων ΓΕΛ και Δ Τάξη Εσπερινών ΓΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1.ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ) Ειδική Εκπαίδευση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1.ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ) Ειδική Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1.ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ) Γραφείο Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης Αναλυτικά Προγράμματα Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. Συνοδευτικό Θέματος 2: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασικές θέσεις για αναλυτικά προγράμματα και σχολικά βιβλία με βάση τα πορίσματα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1 ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ 1. Εισαγωγή 2 Οι Εικαστικές Τέχνες είναι ενσωματωμένες στην καθημερινή μας ζωή και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τοπικού και παγκόσμιου πολιτισμού. Συνιστούν εκφραστικά μέσα με τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Έκδοση 1η Έρευνα: Αλέξανδρος Κοφτερός, Μιχάλης Α. Μάγος, Γιώργος Μιχαήλ, Αδάμος Νικολάου, Αναστασία Οικονόμου,

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Kοινωνικών Επιστηµών και Επιστηµών της Αγωγής ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Σχολή Kοινωνικών Επιστηµών και Επιστηµών της Αγωγής ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σχολή Kοινωνικών Επιστηµών και Επιστηµών της Αγωγής ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ª ƒ ø π ΠPOEΔPOΣ Mαίρη Iωαννίδου-Kουτσελίνη ANTIΠPOEΔPOΣ Σταύρος Φωτίου KAΘHΓHTEΣ Aθανάσιος Γαγάτσης Mαίρη Iωαννίδου-Kουτσελίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΩΡΩΝ από τον Δρ. Ε. Ερωτοκρίτου ΕU Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Μπεροπούλης Γιώργος Μακ. Αλβανού 5 Άργος Ορεστικό 52200 Τηλ Οικίας: 2467044203 Τηλ. σχολείου: 2467042263 e-mal: g-beros@sch.

Βιογραφικό Σημείωμα. Μπεροπούλης Γιώργος Μακ. Αλβανού 5 Άργος Ορεστικό 52200 Τηλ Οικίας: 2467044203 Τηλ. σχολείου: 2467042263 e-mal: g-beros@sch. Βιογραφικό Σημείωμα Μπεροπούλης Γιώργος Μακ. Αλβανού 5 Άργος Ορεστικό 52200 Τηλ Οικίας: 2467044203 Τηλ. σχολείου: 2467042263 e-mal: g-beros@sch.gr Β ι ο γ ρ α φ ι κ ό Σ η μ ε ί ω μ α Μ π ε ρ ο π ο ύ λ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κλάδων & Ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Πίνακας Κλάδων & Ειδικοτήτων εκπαιδευτικών Δ.Ε. 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & Αριθ. Πρ. 85427/Γ2 ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Παιδείας και

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Παιδείας και ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑ Α1 «Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος» Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το 2 ο Επιστημονικό πεδίο είναι το πεδίο των θετικών επιστημών. Είναι προσβάσιμο χωρίς απώλεια μορίων στους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Αθανασίας Γαλανουδάκη-Ράπτη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Αθανασίας Γαλανουδάκη-Ράπτη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αθανασίας Γαλανουδάκη-Ράπτη 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο : Αθανασία Γαλανουδάκη - Ράπτη Τόπος/χρόνος Γέννησης: Αγ. Νικόλαος Κρήτης, 1946 Επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

«Ακτίνες: Εκπαιδευτικό πολυμεσικό περιβάλλον για την ειδική εκπαίδευση»,

«Ακτίνες: Εκπαιδευτικό πολυμεσικό περιβάλλον για την ειδική εκπαίδευση», «Ακτίνες: Εκπαιδευτικό πολυμεσικό περιβάλλον για την ειδική εκπαίδευση» Μαρία Καραβελάκη, Ανέτα Λούμου 1. Αναλύτρια Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων INTE*LEARN, Αγν. Στρατιώτη 46, Καλλιθέα mkaravelaki@intelearn.gr

Διαβάστε περισσότερα

τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο

τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο 181 τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο 182 1ο επιστημονικό πεδίο Ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες Από ποια κατεύθυνση συμφέρει να πάω;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Τµήµα Θεολογίας Τµήµα Κοινωνικής Θεολογίας Τµήµα Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Σκοπός των Τµηµάτων αυτών είναι η κατάρτιση των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Ε. Π «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: 6 CCI: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007GR05UPO002 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 1. Εισαγωγή Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι οι μαθητές/τριες να αναπτύξουν θετικές στάσεις απέναντι στα Αγγλικά και στις ξένες γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

H ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ H ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Αθανασία Νικολαΐδου Ανώτερη Λειτουργός Εκπαίδευσης Tηλ.: 00357 22800788 Fax:00357 22427560 E-mail: anicolaidou@moec.gov.cy 1 To σύστημα της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ, ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ) Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. και λοιπές διατάξεις

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ, ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ) Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. και λοιπές διατάξεις ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ, ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ) Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις Αποκωδικοποίηση βασικών διατάξεων του Νόμου 4186 (ΦΕΚ 193/17.09.2013) 1 Περιεχόμενα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικών Σχολών Κύπρου

Τεχνικών Σχολών Κύπρου Τεχνικών Σχολών Κύπρου Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού Κύπρου 2011 Γενική επιµέλεια: Παναγιώτα Σιακαλλή, ΓΕΤΕ Επιµέλεια έκδοσης: Ευάγγελος Στεργενάκης Σχεδιασµός: Χρύσης Σιαµµάς, Β Α' Περιεχόμενα 1 Χρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα