GR-Τρίπολη: Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 2010/S ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GR-Τρίπολη: Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 2010/S 247-377245 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)"

Transcript

1 1/41 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: GR-Τρίπολη: Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 2010/S ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Υπόψη Γραφείο Προμηθειών Τρίπολη ΕΛΛΆΔΑ Τηλέφωνο Φαξ Διεύθυνση/ διευθύνσεις διαδικτύου Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο(στα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής I.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΣ) Υγεία Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης Όχι ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ II.1.1) II.1.2) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή Αριθμ. 44/2010 υγειονομικού υλικού διαφόρου. Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής Προμήθειες Κύριος τόπος παράδοσης Είδος διαγωνισμού διεθνής ανοικτός διαγωνισμός. Κριτήριο κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή. Χρόνος διενέργειας: ημερομηνία: Ημέρα: Τρίτη. Ώρα: 12:00. Τόπος διενεργείας: Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης. Περιγραφή ειδών: Υγειονομικού υλικού διαφόρου. Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ) Κωδικός αριθμός (πρώην ΥΠΑΝ) /41

2 2/41 II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) Κωδικός CPV. Κωδικός GMDN. Προϋπολογισθείσα δαπανη: ,00 EUR (χωρίς ΦΠΑ) ,00 EUR (με ΦΠΑ 11 % & κατηγορία Ζ 23 %) Μονάδα μέτρησης τεμαχια. Ποσότητα: όπως αναλυτικά αναφέρεται στο μέρος Β. Διαρκεία της συύμβασης: ενός (1) έτους. Χρόνος και τόπος παράδοσης: σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του νοσοκομείου. (τμηματικά σε συνεννόηση με το αντίστοιχο τμήμα). Χρόνος παραλαβής: σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του νοσοκομείου. (τμηματικά σε συνεννόηση με το αντίστοιχο τμήμα). Η προκήρυξη αφορά Δημόσια σύμβαση Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της αγοράς (των αγορών) Διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υγειονομικού υλικού διάφορου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ή ανά είδος, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνημμένα μερη και παραρτηματα της παρούσας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσμία πενήντα δύο (52) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της ΕΕ ή των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης (της περίληψης της διακήρυξης) στο τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων και στον ελληνικό τύπο. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών επιτρέπεται να συντμηθεί σε δέκα πέντε (15) το λιγότερο ημέρες με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας. Άρθρο 3. Αντικείμενο του έργου. Το Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης (στο εξής: η αναθέτουσα αρχή) επαναπροκηρύσσει το Β επαναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης τριών εκατομμυρίων εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ ( ,00 EUR), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 11 % & 23 % κατηγορία Ζ, για την προμήθεια υγειονομικού υλικού διάφορου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος. Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (GOVERNMENT PROCUREMENT AGREEMENT) Ναι Κατανομή σε τμήματα Όχι Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές Όχι ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Συνολική ποσότητα ή έκταση ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ. 2/41

3 3/41 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ. ΚΟΣΤΟΣ. 1 CLAN SHELL BAXTER C 4211 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 360 3, ,20 2 COMBITROL PLUS Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 3 166,6 499,80 3 DILUTION CUPS 1000 ΤΕΜ 2 117,81 235,62 4 DOYLES SPLINT ΡΙΝΟΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 60 90, ,00 5 DT SNAP-ON SAMPLE TIPS Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 4 55,93 223,72 6 HYPOCHLORITE SOLUTION Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 1 186,49 186,49 7 ISE BUFFER OLYMPUS 2L Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ , ,00 8 ISE MID STD OLYMPUS 2L Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ , ,40 9 ISE REFERENSE SOL,OLYMPUS LT Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ , ,35 10 LIAISON STARTER KIT Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 1 190,4 190,40 11 LIAISON WASH/SYSTEM Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ,00 12 MATRIX BAND 10 τεμ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 2 17,85 35,70 13 MEMBRANE BOX F\K ELECTR, 3 763, ,85 14 MEMBRANE FOR EXP VALVE (ΜΕΘ) 3 668, ,15 15 MEROSEL ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΣΜΟΥ , ,00 16 MINICAP BAXTER C4466 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ , ,60 17 OP-SITE ΔΙΑΦ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ, 160 5,63 900,80 18 PERISTALTIC TUBE 8 142, ,40 19 PROBE WASH Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ , ,00 20 RAPID-VHINO ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 30 0,00 21 REACTION TUBES 55 71, ,00 22 SCALP VEIN (ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ) , ,40 23 SET ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ , ,80 24 SET ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΗ , ,50 25 SET ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΣΗΣ ΩΜΟΥ 15 54,76 821,40 26 SET ΔΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧ, ΔΙΑΦ, 3 296,85 890,55 27 SET ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ OPTIMA 2 593, ,62 28 SET ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 25 24,81 620,25 29 SET ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΙΛ,ΣΥΣΤ , ,55 30 SET ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΦ 60 22, ,60 31 SET ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΟΥ , ,30 32 SET ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 551 9, ,20 33 SET ΚΟΠΗΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 220 3,68 809,60 34 SET ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΗ , ,00 35 SET ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΕΣ , ,50 36 SET ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜ, ΒΕΛΟΝΑ (ΟΓ 50 20, ,50 37 SET ΠΛΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 385 8, ,80 38 SET ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΗ 2 206,11 412,22 39 SET ΧΟΡΗΓ,ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 60 4,19 251,40 40 SLEEVE ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΟΦΘΑΛΜ, 50 20, ,50 41 STERI DRAPE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ , ,85 3/41

4 4/41 42 SUBSTRATE REAGENT Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ,00 43 SYSTEM WASH SOLUTION 2L , ,00 44 TIP ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ (ΟΦΘΑΛΜΟΛ,) 80 20, ,40 45 TIPS 250 UNIVERSAL 0,5-250 μl , ,00 46 TIPS 250 UNIVERSAL 2-10ml ,30 300,00 47 TRANSDUCER ΜΟΝΟ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 15 29,75 446,25 48 TUBES ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 20 34,00 680,00 49 TUNELER ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΔΙΑΦ, ,00 50 WASH SYS, LIQUID ,00 51 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ,41 624,84 52 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ GEL , ,60 53 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΥΔΡΟΔΙΑΛΥΤΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΣΕ , ,00 54 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ 10 69,76 697,60 55 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 50 17,85 892,50 56 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΩΠΟΥ 24 73, ,48 57 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ , ,21 58 ΑΚΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΓΙΑ ARGON Ή ΣΥΜΒΑΤΗ 2 62,83 125,66 59 ΑΚΙΔΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΓΙΑ ARGON Ή ΣΥΜΒΑΤΗ 2 767, ,10 60 ΑΚΙΔΑ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΓΙΑ ARGON Ή ΣΥΜΒΑΤΗ 1 232,05 232,05 61 ΑΚΙΔΑ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ARGON Ή ΣΥΜΒΑΤΗ 4 18,92 75,68 62 ΑΚΙΔΑ ΜΠΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ARGON Ή ΣΥΜΒΑΤΗ 4 16,42 65,68 63 ΑΚΙΔΑ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΓΙΑ ARGON Ή ΣΥΜΒΑΤΗ 2 64,26 128,52 64 ΑΚΙΔΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ 2 363,03 726,06 65 ΑΚΡΟ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ARGON Ή ΣΥΜΒΑΤΗ , ,50 66 ΑΚΡΟΔΙΟ ΑΕΡΙΟΥ ARGON Ή ΣΥΜΒΑΤΟ 2 478,38 956,76 67 ΑΚΡΟΔΙΟ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ (ΑΦ, ΟΓΚΩΝ) , ,00 68 ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΔΙΑΦ, ,00 69 ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ , ,32 70 ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΟ ΚΑΜΕΡΑΣ 80 11,9 952,00 71 ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ COOL (ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ) 245 7, ,30 72 ΑΝΤΙΣΥΜΦ,GEL HYALOBARRIER , ,00 73 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΜΤΝ) 28 32,69 915,32 74 ΑΠΟΣΤΗΡΩΤΙΚΑ ΜΗΧ\ΤΩΝ ΜΤΝ 8 33,92 271,36 75 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ 1 47,6 47,60 76 ΒΑΜΒΑΚΙ (ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ) 6 54,61 327,66 77 ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΑΙΟΙ ,03 562,50 78 ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΑΙΟΙ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ , ,00 79 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ TEST-PAP ,15 480,00 80 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 5 38,08 190,40 81 ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΧΕΙΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ,41 930,70 82 ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΩΡΩΝ , ,36 83 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ (ΧΕΙΡ\ΓΕΙΟΥ) 20 14,28 285,60 84 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΑ ΚΥΠΕΛΛΑ ΑΝΑΛΥΤΗ 12 26,18 314,16 85 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ AU600 (ΠΑΚΕΤΟ 1000 ΤΕΜ) 27 0,02 0,54. 4/41

5 5/41 86 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ 488 2, ,84 87 ΔΕΙΚΤΕΣ ΞΗΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ,04 50,00 88 ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΓΙΑ ARGON Ή ΣΥΜΒΑΤΗ 4 295, ,80 89 ΔΙΑΠΕΡΑΣΤΗΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 178,5 178,50 90 ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (SOLUSET) 500 3, ,00 91 ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ 30 LT 60 5,71 342,60 92 ΕΛΑΣΜΑ ΤΕΧΝ,ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ (οδοντιατρου) 2 17,85 35,70 93 ΕΞΑΣΚΗΤΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 178 8, ,90 94 ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΚΛΙΠΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 12 5,95 71,40 95 ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΣΠΥΡΟΜΕΤΡΟΥ ,24 480,00 96 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΟΛΛΙΝΩΣΗΣ , ,92 97 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΥΡΤΟΥ ΑΚΡΟΥ 1 363,03 363,03 98 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΑΚΡΟΥ 2 398,65 797,30 99 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΙΣΤΩΝ , ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΚΑΜΕΝΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ 1 773,5 773, ΖΕΛΕ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ 15 8,00 120, ΖΕΛΕ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΠΕΡΥΧΩΝ 20 8,00 160, ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΕΞΑΧΝΩΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ COBULATOR ΓΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΚΤΟΜΗ , , ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΕΞΑΧΝΩΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ COBULATOR ΓΙΑ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΟΓΧΩΝ , , ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΕΞΑΧΝΩΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ COBULATOR ΦΑΡΥΓΓΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ , , ΘΑΛΑΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 125 8, , ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΨΗΦΙΑΚΑ 265 8, , ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟΥ 12 77,35 928, ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 3 71,4 214, ΘΗΚΑΡΙΑ ΜΕΘ 70 37, , ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΡΩΣ, ΑΥΤΟΚ, ΔΙΑΦ, , , ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΚΡΥΟΦΙΑΛΙΔΙΑ 100 9,52 952, ΘΗΚΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ 510 2, , ΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΑΝΤΙΚ ΠΛΑΚΩΝ 1 23,8 23, ΘΗΛΑΣΤΡΑ 2 35,7 71, ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΠΕΔΙΑ , , ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΡΙΝΟΣ EPISTAT , , ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ & ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ 10 4,17 41, ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ PLEURACAN 10 29,75 297, ΚΑΘΡΕΠΤΑΚΙΑ Ω,Ρ,Λ 40 5,03 201, ΚΑΛΤΣΑ ΑΝΤΙΕΜΒΟΛΙΚΗ , , ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡ,ΚΑΜΕΡΑΣ 20 2,8 56, ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ 500 4, , ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ ,01 328, ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ , ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ 368 8, , ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ 4 315, ,40 5/41

6 6/ ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ARGON Ή ΣΥΜΒΑΤΗ 2 132,45 264, ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ (ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΟ) 4 72,59 290, ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΓΙΑ ARGON Ή ΣΥΜΒΑΤΗ 3 124,59 373, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΓΙΑ PRODE ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ 4 261, , ΚΑΝΙΣΤΡΟ (ΑΦ, ΟΓΚΩΝ) 4 53,55 214, ΚΑΝΟΥΛΑ ΟΠΙΣΘΟΒΟΛΙΑ 200 1,81 362, ΚΑΝΟΥΛΑ ΥΔΡΩΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 750 2, , ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΑΕΡΟΣ 400 2,31 924, ΚΑΠΑΚΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΘΗΚΗΣ ΠΛΑΚΩΝ 1 65,45 65, ΚΑΣΣΕΤΑ ΦΑΚΟΘΡΗΨΙΑΣ 74 93, , ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΤΥΠΟΥ FILTEK Z , ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΒΕΛΟΝΩΝ , , ΚΑΥΤΗΡΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ 110 8,57 942, ΚΑΨΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 4 322, , ΚΙΤ ΑΥΞΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ , , ΚΙΤ ΗΚΓΡΑΦΩΝ (ΚΑΛΩΔΙΑ-ΖΕΛΕ-ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ 4 467, , ΚΙΤ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ , ΚΛΙΠΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ , , ΚΟΛΛΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 84 30, , ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΕΣ 100 2,26 226, ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 300 6, , ΚΟΥΤΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΟΛ,ΑΠΟΡΡ 230 2,26 519, ΚΡΕΜΑ ΑΝΑΔΟΜΗΣΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ 70 5,89 412, ΚΡΕΜΑ ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ 667 5, , ΚΡΙΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ,03 600, ΚΡΥΟΦΙΑΛΙΔΙΑ ΔΙΑΦ, , , ΚΥΒΕΤΤΕΣ LIAISIN MODULE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 96 46, , ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ , , ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (ΜΕΘ) , , ΚΥΣΤΕΟΤΟΜΟΙ ΔΙΑΦ, (ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥ) 100 4,76 476, ΚΥΤΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ HB4O LIT , , ΚΩΝΟΙ ΧΑΡΤΟΥ 256 7, , ΛΑΒΙΔΕΣ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ ΔΙΑΦ, , , ΛΑΒΙΔΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΔΙΑΦ, 9 248, , ΛΑΒΙΔΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ,51 739, ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΧ , , ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΜΧ , , ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ 72 1,41 101, ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΤΙΛΒ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ 200 0,31 62, ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 3 83,7 251, ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 4 11,9 47, ΜΑΝΙΚΙΑ ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 103 4,19 431, ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 272 6, , ΜΑΣΚΑ ΑΜΠΟΥ 29 45, , ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΕΡΟΛΙΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ , ,96 6/41

7 7/ ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΔΙΑΦ , , ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΑΦ, , , ΜΑΣΚΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΔΙΑΦ, 74 6,55 484, ΜΑΣΚΕΣ ΤΥΠΟΥ VENTOYRI , , ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΥΡΙΓΓΟΤΟΜΗΣ 30 77, , ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , , ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΒΙΟΠΡΟΣ\ΚΗ ΤΥΠΟΥ SEPRAFILM , , ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΥΠΟΥ TEGATERM , , ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ,24 528, ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΡΙΝΟΣ 10 13,00 130, ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ , , ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΦ , , ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΡΙΝΟΣ 40 35, , ΝΕΥΡΟΕΞΑΓΩΓΟΙ φακελ,10 τεμαχ (ΟΔΟΝΤΙΑ 17 4,76 80, ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ , , ΟΔΗΓΟΣ ΤΡΟΚΑΡ ΚΑΡΦΙΔΑΣ 4 47,6 190, ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΔΡΙΚΑ ΧΑΡΤΙΝΑ , , ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 270 1,00 270, ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΓΥΝ, ΧΑΡΤΙΝΑ 230 2,74 630, ΠΑΓΙΔΕΣ ΒΡΟΧΙΚΩΝ ΕΚΡΙΣΕΩΝ 30 1,29 38, ΠΑΚΕΤΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 49 22, , ΠΑΚΕΤΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 35 11,85 414, ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡ, ΔΙΑΦ, , , ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩ 8 72,59 580, ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ 2 77,35 154, ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ , , ΠΛΑΚΕΣ ΟΥΡΩΝ ,65 650, ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΟΥ 28 3,09 86, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ,10 484, ΠΟΔΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ,08 804, ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ,01 447, ΠΟΤΗΡΙΑ ΟΥΡΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ , , ΠΟΥΑΡ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ) 8 48,67 389, ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΡΩΝ ΜΕ 3WEY , , ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ 8 240, , ΠΡΟΚΑΡΔΙΑ-ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ ΗΚΓΡΑΦΟΥ , , ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΓΓΕΙΩΝ 1 92,82 92, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ LOOPS ΑΓΓΕΙΩΝ 2 60,69 121, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΡΟΚΑΡ 1 30,94 30, ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ,2 230, ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ 3way ,04 944, ΡΑΓΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ , , ΡΗΤΙΝΗ (ΑΝΑΓΩΜΟΣΗ) 57 30, , ΡΥΓΧΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ , , ΡΥΓΧΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ VANKAVER M,X ,00 7/41

8 8/ ΡΥΓΧΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΜΕ ΛΑΒΗ , ΡΥΓΧΟΣΤΥΠΟΥ SOFT SPLASH 7 69,02 483, ΣΑΚΚΟΙ ΥΓΡΟΥ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ , , ΣΑΚΚΟΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΙΘΩΝ 10 41,65 416, ΣΑΚΚΟΣ ΠΕΡΙΣΥΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ 30 55, , ΣΑΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 100 5,99 599, ΣΑΚΟΥΛΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ, 160 5,2 832, ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΟΥΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΑ ,07 315, ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΕΜΕΤΟΥ Μ,Χ 520 0,6 312, ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ Μ,Χ 300 0,6 180, ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΜΧ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 120 8, , ΣΕΤ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 2 ΑΥΛΟΥ , , ΣΕΤ ΚΟΧΛΙΩΝ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ , , ΣΕΤ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΕΝΔΟΡΑΧΙ 30 26,3 789, ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ,19 285, ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ , ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ AR 4 221,7 886, ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ 975 0,15 146, ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ , , ΣΤΥΛΕΟΙ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ 680 4, , ΣΤΥΛΕΟΣ ΠΛΥΣΗΣ\ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 3 59,5 178, ΣΥΡΜΑ ΓΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΤΟΜΕΣ 2 8,27 16, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙ , , ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ , , ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΑΝΑΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ , , ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΚΟ ΣΕ ΑΣΚΟ 100 1,09 109, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΚΟ ΣΕ ΦΙΑΛΗ 300 1,15 345, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ , , ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΥΠΟΥ BILLOW 82 30, , ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 10 83,3 833, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΓΛΥΚΙΝΗΣ 90 2,8 252, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΔΙΑΚ 800 5, , ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΩΡΙAIΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ , , ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝ,ΕΚΠΛ, ΤΥΠΟΥ SIMPULSE SOLO , ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ-ΕΚΠΛΥΣΗΣ , , ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΚΕΦΑΛΗΣ- ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ , , ΣΦΗΝΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ 4 21,7 86, ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Μ,Χ , , ΣΩΛΗΝ DRAINAGE ,53 682, ΣΩΛΗΝΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (ΑΦ, ΟΓΚΩΝ) 4 35,00 140, ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ VACUTEINER ΤΕΜ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ VACUTEINER ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΩΜΑ ΤΩΝ 6 ML ΤΕΜ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ VACUTEINER ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 9ML TEM , , ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΥΠΟΥ PEN ROSE 320 0,95 304, ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΕΩΣ 538 2, ,42 8/41

9 9/ ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΜΦΥΤ, ΤΥΠΟΥ PELVICOL 4 828, , ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ 1 17,85 17, ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΥΠΟΥ STERI STRIPE 91 20, , ΤΑΜΠΟΝ ΡΙΝΙΚΑ ΔΙΑΦ, 260 6, , ΤΑΜΠΟΝ ΩΤΩΝ 220 3,43 754, ΤΡΟΚΑΡ 10mm 2 252,97 505, ΤΡΟΚΑΡ 5mm 1 9,52 9, ΤΡΟΚΑΡ ΘΩΡΑΚΟΣ 100 5,82 582, ΤΡΟΚΑΡ ΩΡΛ ΔΙΑΦ, 14 4,46 62, ΥΔΡΟΔΙΑΛΥΤΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΜΟΛΥΣΜ. ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 250 4, , ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ 50 6,31 315, ΥΠΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ BPC , , ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ Μ,Χ , , ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕ ΣΑΚΟΥΛΑ , , ΦΙΑΛΗ 3 ΛΙΤΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 1 464,1 464, ΦΙΛΤΡΑ CO2 ΔΙΑΦ,(ΜΕΘ) 3 71,4 214, ΦΙΛΤΡΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΕΠΙ ΚΛΙΝΗΣ , , ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΟΣ 690 8, , ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 100 % ΑΠΌ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ-HIV-ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ 50 56, , ΦΙΛΤΡΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΣ , , ΦΙΛΤΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 5 22,61 113, ΦΙΛΤΡΑ ΥΓΡΑΝ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ , , ΦΙΛΤΡΑ ΧΑΡΤΙΝΑ (ΧΕΙΡ\ΓΕΙΟΥ) 802 0,27 216, ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ , , ΦΥΛΛΑ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 66 20, , ΧΑΡΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΕΩΣ , , ΧΑΡΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ 2 6,32 12, ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ , , ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟΣ , , ΧΑΡΤΗΣ ΗΚΓΡΑΦΟΥ , , ΧΑΡΤΗΣ ΣΠΥΡΟΜΕΤΡΟΥ 200 1,19 238, ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ , , ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΙΚΟ ΤΥΜΠΑΝΟΓΡΑΦΟΥ 9 26,18 235, ΧΑΡΤΙ ΥΠΟΣΙΑΓΟΝΟΥ 550 7, , ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΚΤΙΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ. LATEX Ή ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ LATEX. (Μεγέθη small,medium, Large) , ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΚΤΙΑ ΝΑΫΛΟΝ ΜΧ ΔΙΑΦΑΝΑ (Μεγέθη medium, Large) , ΧΕΙΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΚΡΑΝΙΟΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 7 158, , ΧΕΡΟΥΛΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 80 14, , ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣ ΔΙΑΦ, Μ,Χ 210 0,09 18, ΩΤΑΣΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΗΣ (ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ) 400 0,50 200,00 9/41

10 10/ ,11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: ΥΛΙΚΟ ΜΕΘ. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΟΣ Π/ΟΣ. 001 SPRAY ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΜΕ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 1005 ΙΠΠΕΙΟΥ. ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΕΛΚΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΘΟΥΣ , SWIVEL ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 15 ΕΚ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 22F- 22M/15F Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 50 33, , ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ INHALER ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 150 5,00 750, ΑΙΜΑΤΗΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ PLEURACATH ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΘΩΡΑΚΑ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 20 45,00 900, ΑΙΜΑΤΗΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ PRESSURE CUFF ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 500,1000ML Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 20 33,00 660, ΑΙΜΑΤΗΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΧΙΖΟΜΕΝΑ ΘΗΚΑΡΙΑ 6F 1 33,00 33, ΑΙΜΑΤΗΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 5F ΜΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ, ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΟΔΗΓΟ ΤΥΠΟΥ J ΒΕΛΟΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 18G, ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 10 90,96 909, ΑΙΜΑΤΗΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ SVO2,CCO,ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ , , ΑΙΜΑΤΗΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ 1,2,3,ΑΥΛΩΝ: 7-8,5, ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ,ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ,ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΌ LATEX, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ , , ΑΙΜΑΤΗΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΕΤΗΡΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ, ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ, ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ: ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ, ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ, ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ, ΒΕΛΟΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΜΕΓΕΘΗ 3,5-30ΕΚ ΚΑΙ ΑΠΌ GA, ΕΙΔΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ, ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ , , ΑΙΜΑΤΗΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΚΛΗΡΕΣ ΜΗΚΟΥΣ ΕΚ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΟΓΚΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ, ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΚΡΑ , , ΑΙΜΑΤΗΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΙΜΑΤΗΡΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ MONITOR ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΔΙΠΛΟ , , ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΡΓΥΡΟ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΕΛΚΟΥΣ 100 6,00 600, ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ABL -555 ΚΟΥΤΙ Νο 6 ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 50 23, , ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ABL -555 ΥΓΡΟ Νο 4 Δ. ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ CAL , , ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ABL -555 ΥΓΡΟ Νο 3 Δ. ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ CAL 1 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ , , ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ABL -555 ΥΓΡΟ Νο 5 Δ. ΠΛΥΣΗΣ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 50 86, , ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ABL -555 ΥΓΡΟ Νο1 Δ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ , , ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ABL -555 ΥΓΡΟ Νο2 Δ. ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ , , ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ QC TEST Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 1 164,00 164, ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 1 50,00 50, ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ CO2, O2, K, NA, PH, ΑΝΑΦΟΡΑΣ(ΑΠΌ 2 ΤΕΜ ΚΆΘΕ ΈΝΑ) 6 907, ,00 10/41

11 11/ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ CO2,O2 K, NA CL (ΑΠΌ 2 ΤΕΜ ΤΟ ΚΆΘΕ ΈΝΑ) , , ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΥΓΡΟ ΑΠΟΠΡΩΤΕΙΝΙΣΜΟΥ 2 156,00 312, ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 2 26,00 52, ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΓΙΑ MONITOR ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΓΙΑ HEALTH CARE SOLUTION ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 10 70,00 700, ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΓΙΑ MONITOR ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΓΙΑ HEALTH CARE SOLUTION ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΝ 20 44,00 880, ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΓΙΑ MONITOR ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΗΚΓ ΣΕΤ 3ΠΟΛΙΚΑ ΚΑΙ 5ΠΟΛΙΚΑ ΓΙΑ HEALTH CARE SOLUTION SET Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 4 26,00 104, ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΓΙΑ MONITOR ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ CO2 ΣΕ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΟ ΑΣΘΕΝΗ HEALTH CARE SOLUTION SET Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 10 26,00 260, ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΓΙΑ MONITOR ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ SpO2 ΓΙΑ MONITOR HEALTH CARE SOLUTION Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 8 165, , ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΓΙΑ MONITORΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ HEALTH CARE SOLUTION Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 10 3,00 30, ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΓΙΑ MONITORΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΓΙΑ MONITOR Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 50 12,00 600, ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΡΙΑΥΛΟΙ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ , , ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΦΙΑΛΗ 500ML ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΥΓΡΑΝΣΗΣ , , ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ , ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 30 1,00 30, ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 13* , , ΒΑΛΒΙΔΕΣ PEEP 2,5-20 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ , , ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΥΡΥΣΤΟΜΕΣ ΜΕ ΚΥΡΤΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ , , ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ: FLOW SENSOR ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ BEAR Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 4 10,00 40, ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ: FLOW SENSOR ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ TAEMA Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 4 10,00 40, ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑΚΙΑ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ SIEMENS Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ , , ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ: ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ BEAR Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 4 10,00 40, ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ: ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ERICA Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 8 600, , ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ: ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ TAEMA Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 4 600, , ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΥ ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 100 7,00 700, ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ BLAKEMORE 14-18CH ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 10 6,40 64, ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ , , ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ , ,00 11/41

12 12/ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ Τα,Υ,Γ, ΕΥΘΕΑ,ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 30 3,00 90, ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ 30 30,00 900, ΕΙΔΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ RESPICARE VV Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 30 30,00 900, ΕΙΔΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ACHIEVA PS Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ , , ΕΙΔΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ BEAR Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 50 30, , ΕΙΔΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ BIPAP VISION Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ , , ΕΙΔΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ CPAP ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 50 30, , ΕΙΔΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΑΥΛΑΚΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΘΕΙ ΤΟΝ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ , , ΕΙΔΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΧ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ RESPICARE VV Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 25 10,00 250, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ ΛΟΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΚΕΚΛΥΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΞΕΠΛΥΜΑ, ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ 600 8, , ΕΝΔΟΤΡΑΧΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 6-9 HI LO CONTOUR Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 30 8,36 250, ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΠΌ ΙΠΠΕΙΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ 5* , ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΦΤΕΡΝΑΣ ΚΟΚΚΥΓΑ 500 9, , ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ 13* , ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 6F (100ΤΕΜ), ΚΑΙ ΘΗΚΑΡΙ ΓΙΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 6F (100ΤΕΜ) , , ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ , , ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΒΡΟΓΧΙΚΩΝ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ 200 0,75 150, ΚΑΠΕΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΜΑΣΚΕΣ BIPAP Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 20 0,10 2, ΚΑΠΕΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΜΑΣΚΕΣ CPAP Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 50 0,10 5, ΚΡΙΚΟΕΙΔΕΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΗΚΟΥΣ ΕΚ, ΛΕΙΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ 30 12,00 360, ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ, ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΑ , ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΚΟΙΝΑ ΜΗΚΟΥΣ 150 ΕΚ , , ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΙΛΟΚΟΝΗ 50 3,40 170, ΜΑΣΚΕΣ CPAP Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 20 1,50 30, ΜΑΣΚΕΣ VENTURI ΑΠΌ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ ΣΙΔΕΡΑΚΙ ΣΤΗ ΜΥΤΗ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ Ο2 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ , , ΜΑΣΚΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ 6 ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ VENTURI Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 30 2,59 77, ΜΑΣΚΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 100 % Ο2, ΜΕ ΑΣΚΟ 30 35, , ΜΑΣΚΕΣ ΡΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ BIPAP VISION, SMALL- MEDIUM- LARGE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 50 91, , ΜΑΣΚΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 30 28,10 843, ΜΙΝΙ ΣΕΤ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΤΟΜΙΑΣ , , ΠΑΓΙΔΕΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΒΡΟΓΧΙΚΩΝ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ KLEF ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ 14-16F Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ , , ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΤΕΡΝΑΣ, ΚΟΚΚΥΓΑ , , ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΥΛΕΣ ΜΕ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΟ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ , ΠΡΟΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΜΟΡΦΗΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ ΑΥΤΟΠΛΗΡΟΥΜΕΝΗ , ,00 12/41

13 13/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΑΠΌ CARDED VISCOSE ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ ΚΑΤΑΚΕΚΛΥΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ , , ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ , , ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ: LEVIN 12-20CH ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ, ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΗΚΟΥΣ ΕΚ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ: 250 ΤΕΜ, Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 250 0,83 207, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ: ΣΑΚΟΙ ΓΙΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ML ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ: 250 ΤΕΜ, 250 3,52 880, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ: LEVIN ΣΙΤΙΣΗΣ 8-14F ΜΗΚΟΥΣ : 100ΤΕΜ, Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 100 0,83 83, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ: ΣΑΚΟΙ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 3-5 ΛΙΤΡΩΝ:100ΤΕΜ 100 3,52 352, ΣΑΚΚΟΙ 2 LIT ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ, ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΙ ΚΑΨΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΟ ΟΥΣΙΑ , , ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ - ΜΕΘΟΔΟΣ GRIGGS , , ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 300 1,42 426, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ ACATIS Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 700 4, , ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ BAXTER:ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 500 5, , ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ BAXTER:ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 100 5,40 540, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ BAXTER:ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 200 5, , ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ BAXTER:ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΛΕΣ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ , , ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ BAXTER:ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 100 5,40 540, ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ 50 28, , ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΜΠΑΝΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΘ , , ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ D-DINERΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ,5 2900, ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ P- BNP ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ,8 7770, ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ Τ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ,5 5075, ΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ 30 0,49 14, ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ CUFF HI-LO ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΌ 7-9 ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ , , ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΜΟΝΟ CUFF HI-LO ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΌ 7-9 ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ , , ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΌ , , ΥΔΡΟΤΖΕΛ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΝΕΚΡΩΤΙΚΟ ΙΣΤΟ 500 6, , ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ BIPAP 9*7,5 EK 30 10,00 300,00 13/41

14 14/ ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕ- ΑΒΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ 50 10,00 500, ,30 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ. ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ. A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΡΕΧΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ. 1 Αιθανόλη 100 lit 7, ΞΥΛΟΛΗ 70 lit 5,25 367,5 3 Υποκατάστατο ξυλόλης 50 lit Φορμόλη 20 lit 7, Λεπίδες μιας χρήσης για μικροτόμο Συν 15 κουτιά 10 κουτιά Χ 50 τεμ. (διαφόρων τύπων 4 τεμ S-35, 10 τεμ R-35 και 1 τεμ Ν-35) 4 τεμ S-35, 10 τεμ R-35 Και 1 τεμ Ν-35 2, ,5. 7 Κασσέτες έγκλεισης ιστών συν διαφόρων τύπων (κανονικές, βιοψιών και μικροβιοψιών) , Αιματοξυλίνη 50lit 18,69 934,5 9 Ηωσίνη 301it 18, ,69 10 Μεταλλικές αρχειοθήκες Αντικειμενοφόρων πλακών 2 τεμάχια. 11 Χάρτινες αρχειοθήκες για κασσέτες Έγκλεισης ιστών,να χωράνε 7000 κασσέτες Αφαλατωτικό για οστικές βιοψίες 10 1it 13 Αντικειμενοφόρες πλάκες με Τροχισμένο άκρο για να γράφει μολύβι 1400 τεμ 0, Entellan 8 τεμ Χ 500 ml 3*500ML 0, ΧΡΩΣΗ ΕΑ 15 LIT ΧΡΩΣΗ OG 15 LIT ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ SUPERFROST ΤΕΜ 0, SPRAY ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 15 ΤΕΜ THERMO ELECTRON CORPORACION SHANDON. E2 MEGAFUNNEL ΥΛΙΚΑ. ΚΥΤΤΑΡΟΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ 20 ΚΟΥΤΙΑ HERMACOLOR (RAPID STAINING) (1 ΚΟΥΤΙ 3 ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ 500ΜΛ ΠΕΡΙΠΟΥ) 5 ΚΟΥΤΙΑ 87 ta 500ml Ή 261 ΚΟΥΤΙ ,19 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ. ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ. Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ. ΚΟΣΤΟΣ. 14/41

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285698-2011:text:el:html GR-Ηράκλειο: Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες

Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.10.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 07.12.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.11.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Γεωγραφική περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:316127-2010:text:el:html GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 2010/S 207-316127 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: 1905 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 1-10-014 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο 17/02/2015 --------------------------------------- Αρ.Πρωτ. 1565 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΟΝΕΣ, μιας χρήσεως για τοπική αναισθησία Α)LONG 0,40χ35 mm πλαστικού μπεκ

ΒΕΛΟΝΕΣ, μιας χρήσεως για τοπική αναισθησία Α)LONG 0,40χ35 mm πλαστικού μπεκ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ CPV 33141800-8 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 44.517,72 ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝ/ΜΕΤ Ρ ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ 1 1.1 1.2 ΒΕΛΟΝΕΣ, μιας χρήσεως για τοπική αναισθησία Α)LONG 0,40χ35 mm πλαστικού μπεκ ΒΕΛΟΝΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ A/A ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 8031 ΚΡΥΟΦΙΑΛΙΔΙΑ 2ML ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΤΕΜ 5200 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ ΤΑΜΠΟΝ (ΠΩΜΑΤΙΣΜΟΙ) ΑΠΛΟΙ 2 8033 ΠΡΟΣΘΙΩΝ ΡΙΝΟΡΡΑΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο 09/04/2015 --------------------------------------- Αρ.Πρωτ. 2986 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2497 ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟY ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟY ΥΛΙΚΟY

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2497 ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟY ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟY ΥΛΙΚΟY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κυπαρισσία 06/05/2015 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΡΙΟΥ (Π.Τ.) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΑΙΝΙΑ ΣΕΛΛΟΦΑΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΗ ΡΗΤΙΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΥΑΛΟΧΑΡΤΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002753850 2015-05-06

15PROC002753850 2015-05-06 15PROC002753850 2015-05-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΛΑΜΠΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. www.medical-lite.gr ΚΩΔΙΚΟΣ Ε10G15. Λαμπάκια για clar 6V (κουτί 100τμχ). 99-155 Λαμπάκια για γυαλιά Frenzel.

1. ΛΑΜΠΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. www.medical-lite.gr ΚΩΔΙΚΟΣ Ε10G15. Λαμπάκια για clar 6V (κουτί 100τμχ). 99-155 Λαμπάκια για γυαλιά Frenzel. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.medical-lite.gr 1. ΛΑΜΠΕΣ Ε10G15 Λαμπάκια για clar 6V (κουτί 100τμχ). 99-155 Λαμπάκια για γυαλιά Frenzel. 64627 64634 6423/5H Λάμπα 12V -100W για μικροσκόπια ZEISS-KAPS (παλαιός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο,31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6962 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία. GR-Ηράκλειο: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 2011/S

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία. GR-Ηράκλειο: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 2011/S 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214590-2011:text:el:html GR-Ηράκλειο: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 2011/S 129-214590 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΝΤΙΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ ΚΟΥΤΙ 100Τ - 3,97 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ - 5,76 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ

ΓΑΝΤΙΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ ΚΟΥΤΙ 100Τ - 3,97 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ - 5,76 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΓΑΝΤΙΑ ΑΧΙΟΥ ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ ΚΟΥΤΙ 100Τ 3,97 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 101201 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ 5,76 110002 ΚΟΥΤΙ 100Τ ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΜΕ ΠΟΥΔΡΑ 2,75 110061 ΚΟΥΤΙ 100Τ ΓΑΝΤΙΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΤΙ 100Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΑΥΤΩΝ ΘΑ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Σ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΠΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΠΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :7081 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ : Δ538/7-11-2014

Αρ. Πρωτ : Δ538/7-11-2014 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Αρ. Πρωτ : Δ538/7-11-2014 Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου Ταχ. Δ/νση: Π. Μπακογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα Πληροφορίες: κ. Παιδή e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 1058 ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟY ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟY ΥΛΙΚΟY

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 1058 ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟY ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟY ΥΛΙΚΟY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κυπαρισσία 17-02-2015 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τµήµα: Οικονοµικό Γραφείο: Προµηθειών /νση: Αλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Επαναληπτική Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Επαναληπτική Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ: 15/07/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 14142 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

GR-Λάρισα: Εργαλεία χειρουργείου 2012/S 112-185668. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

GR-Λάρισα: Εργαλεία χειρουργείου 2012/S 112-185668. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:185668-2012:text:el:html GR-Λάρισα: Εργαλεία χειρουργείου 2012/S 112-185668 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ : 18-09-2015 ΠΡΟΣΟΧΗ : Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΑΥΤΉ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΠΥ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ : 18-09-2015 ΠΡΟΣΟΧΗ : Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΑΥΤΉ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΠΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ΗΣ Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α/Α Περιγραφή είδους Τεµάχια Τιµή ΦΠΑ Σύνολο 1. Αιµοστατικό σε πάστα (φιάλη). 3 78,00 13% 88,14

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α/Α Περιγραφή είδους Τεµάχια Τιµή ΦΠΑ Σύνολο 1. Αιµοστατικό σε πάστα (φιάλη). 3 78,00 13% 88,14 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α/Α Περιγραφή είδους Τεµάχια Τιµή ΦΠΑ Σύνολο 1. Αιµοστατικό σε πάστα (φιάλη). 3 78,00 88,14 Aσβεστούχα καρβοξυλική κυτταρίνη που ενδείκνυται για τον έλεγχο της αιµορραγίας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΛΑΜΠΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΛΑΜΠΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.medical-lite.gr 1. ΛΑΜΠΕΣ Ε10G15 Λαμπάκια για clar 6V (κουτί 100τμχ). 99-155 Λαμπάκια για γυαλιά Frenzel. 64627 64634 Λάμπα 12V -100W για μικροσκόπια ZEISS-KAPS (παλαιός τύπος).

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 16-10-2014 URL: www.hospser.gr Α.Π 10444

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 16-10-2014 URL: www.hospser.gr Α.Π 10444 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 16-10-2014 URL: www.hospser.gr Α.Π 10444

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 12979 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 12979 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 12979 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς:22-10-2014 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΣΑΡΓΙΩΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Κοζάνη: Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2011/S 201-327295. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

GR-Κοζάνη: Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2011/S 201-327295. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:327295-2011:text:el:html GR-Κοζάνη: Δοχεία και κάδοι απορριμμάτων 2011/S 201-327295 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΣ: 04-03-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 1610 ΠΡΟΣ : ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1) Η τεχνική προσφορά για κάθε είδος που προσφέρεται, θα συνοδεύεται από έγκυρα πιστοποιητικά επίσημου ινστιτούτου ή υπηρεσίας ποιοτικού ελέγχου αναγνωρισμένης αρμοδιότητας, με

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ 1Ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 1 Κυκλικοί αναστομωτήρες,

Διαβάστε περισσότερα

Καλώδια και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών

Καλώδια και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών Καλώδια και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών Ημερομηνία δημοσίευσης: 31.07.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 27.09.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 22.09.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ 10 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΑΥΤΩΝ ΘΑ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ 10 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΑΥΤΩΝ ΘΑ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΚΡΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ) ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ () : 03-04-2014 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΔΕΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΑΥΤΉ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ 1Ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2011 ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ [1] α/α 1. Ονομασία Υλικού Kάλυμμα χειρουργικού τραπεζιού Mayo 2. Χειρουργικό πεδίο με αυτοκόλλητο από τη μία πλευρά ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

GR-Πτολεμαϊδα: Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κτίρια, αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια, για κτίρια σχετιζόμενα με τις μεταφορές

GR-Πτολεμαϊδα: Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κτίρια, αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια, για κτίρια σχετιζόμενα με τις μεταφορές 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:154845-2010:text:el:html GR-Πτολεμαϊδα: Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κτίρια, αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια,

Διαβάστε περισσότερα

SurgiLife SURGILIFE Ε.Π.Ε. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

SurgiLife SURGILIFE Ε.Π.Ε. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ SurgiLife SURGILIFE Ε.Π.Ε. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: Σαρανταπόρου 15, Αθήνα Τ.Κ.111-44, ΕΔΡΑ: Δροσίνη 2, Αθήνα Τ.Κ.111-41 Tηλ.: 210.21.16.291 Fax: 210.21.16.292 e-mail: surgilife@surgilife.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά σας να συνοδεύεται από το ανάλογο δείγµα.

Η προσφορά σας να συνοδεύεται από το ανάλογο δείγµα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Γ.Ν.-Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σητεία 31-01-2014 Αριθµ.Πρωτ: 350 Βαθ. Προτερ/τας Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΓ4690ΒΜ-ΟΥ4. Φ5 1/ 8 Κωδικός ΥΠΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΕΖΓ4690ΒΜ-ΟΥ4. Φ5 1/ 8 Κωδικός ΥΠΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λαμία, 10/06/2013 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Β/14761 Ταχ. Δ/νση: Παπασιοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Γραφεία 2010/S 248-379450 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

GR-Αθήνα: Γραφεία 2010/S 248-379450 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:379450-2010:text:el:html GR-Αθήνα: Γραφεία 2010/S 248-379450 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες ΤΜΗΜΑ I:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2-5-2014 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2-5-2014 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 2-5-2014 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» «Διαδικασία 1ης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. : 906 Θεσσαλονίκη, 08.04.2016 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 02/2011 Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 02/2011 Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ.ΠΕΡ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» Διεύθυνση: Τέρμα Ερυθρού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας 5 η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικό Τμήμα Ημ/νία: 23-Οκτ-2014 Αρ. πρωτ.: 874/ΔΣ/14 Ταχ. Δ/νση... 33100

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: 16423 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 04/12/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Σ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 Πρόχειρου Διαγωνισμού Εργαστηριακών Ειδών, Είδη Υγιεινής ή Φαρμακευτικά Είδη από Γυαλί ( Αναλώσιμο Υλικό Εργαστηρίων ), κωδικός CPV 33790000-4.1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 20/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 20/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ικαρία, 13-10 -2015 ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝOΜΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ικαρία, 13-10 -2015 ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝOΜΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ικαρία, 13-10 -2015 ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝOΜΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4925 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ. Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. 22753 50222 ΠΡΟΣ: FAX. 22750 22477

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

1. Παρακαλούµε να µας στείλετε τεχνική και οικονοµική προσφορά µέχρι τη Παρασκευή 13-01-2012 και ώρα 10.00 π.µ για τα παρακάτω είδη.

1. Παρακαλούµε να µας στείλετε τεχνική και οικονοµική προσφορά µέχρι τη Παρασκευή 13-01-2012 και ώρα 10.00 π.µ για τα παρακάτω είδη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σητεία 4-01-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΞΕΡΟΚΑΜΑΡΕΣ 72300 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες : Χρυσουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές λαπαροσκοπικών σετ

Προδιαγραφές λαπαροσκοπικών σετ 1 Προδιαγραφές λαπαροσκοπικών σετ Πρόλογος Στη σύνταξη προδιαγραφών για ΣΕΤ εργαλείων μιας χρήσεως για διάφορες λαπαροσκοπικές επεμβάσεις έγινε προσπάθεια να καλυφθούν οι ιδιαιτερότητες των διάφορων Νοσοκομείων,

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 28/2010. ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 28/2010. ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 28/2010. ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φ5 1/ 6 Κωδικός ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Φ5 1/ 6 Κωδικός ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΛ1Τ4690ΒΜ-ΚΔΒ ΒΛΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λαμία 26-11-2013 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Αρ. Πρωτ. Β/21329 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: 9470 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 14/07/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες

Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες Ημερομηνία δημοσίευσης: 31.07.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 29.09.2010 Δεδομένα Εγγράφου: - Τοποθεσία παράδοσης: Attiki Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Αλ. Συμεωνίδη 2 Τ.Κ.: 54007 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

GR-Αθήνα: Εξοπλισμός επιθεώρησης με ακτίνες Χ 2011/S 3-004448 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες

GR-Αθήνα: Εξοπλισμός επιθεώρησης με ακτίνες Χ 2011/S 3-004448 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες 1/7 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:4448-2011:text:el:html GR-Αθήνα: Εξοπλισμός επιθεώρησης με ακτίνες Χ 2011/S 3-004448 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Διαβάστε περισσότερα

« (CPV 33194200-8) : 233.500,00 16/09/2013 13:00 233.500,00 17/09/2013, 11:00 . «

«          (CPV 33194200-8) : 233.500,00 16/09/2013 13:00 233.500,00 17/09/2013,  11:00 . « ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.. ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

με κριτήριο κατακύρωσης ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ

με κριτήριο κατακύρωσης ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ 10297/26-8-2013 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υγειονομικών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υγειονομικών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 3022 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 04.03.2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Φ.Νταή ΤΗΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

GR-Κέρκυρα: Αποκατάσταση χώρου απόθεσης απορριμμάτων 2011/S ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα

GR-Κέρκυρα: Αποκατάσταση χώρου απόθεσης απορριμμάτων 2011/S ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Έργα 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85069-2011:text:el:html GR-Κέρκυρα: Αποκατάσταση χώρου απόθεσης απορριμμάτων 2011/S 52-085069 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 4/2015. ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 4/2015. ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 4/2015. ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: 14257 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 23/10/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 18/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 18/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΔΑΦΝΟΥΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΛ :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ: 03/08/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 15548 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: 14391 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 27/10/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Ημέρα: ΠΕΜΠΤΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Ημέρα: ΠΕΜΠΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Ταυρωπού Τ.Κ. 43100

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Προϋπολογισμός Δαπάνης ΓΝΚ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: 401.948,25

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Προϋπολογισμός Δαπάνης ΓΝΚ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: 401.948,25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 22/ 2013 ΚΑΤΕΡΙΝΗ:3172013 ΑΡ.ΠΡΩΤ:15471 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη προμηθευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014. Για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ CPV 15800000-6

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014. Για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ CPV 15800000-6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 8258/04-7-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘ. 003/2012 ΕΝΙΑΙΟΥ ANOIKTOY TAKTIKOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘ. 003/2012 ΕΝΙΑΙΟΥ ANOIKTOY TAKTIKOY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Μ.Κωστενιάν

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΑΘΗΝΑ 7/10/2010 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1152/15474 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Γαλακτοκομικά προϊόντα 2013/S 155-270221. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Γαλακτοκομικά προϊόντα 2013/S 155-270221. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/9 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:270221-2013:text:el:html Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Γαλακτοκομικά προϊόντα 2013/S 155-270221 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΕ46906Ρ-Ρ8Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛ.

ΑΔΑ: ΒΕΙΕ46906Ρ-Ρ8Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 24 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11527 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1031/19-06-015 ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 15.6

Διαβάστε περισσότερα

1. ΛΑΜΠΕΣ 5,50 5,36 2,20 2,70 2. ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 6,97 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. www.medical-lite.gr ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ

1. ΛΑΜΠΕΣ 5,50 5,36 2,20 2,70 2. ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 6,97 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. www.medical-lite.gr ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.medical-lite.gr 1. ΛΑΜΠΕΣ Ε10G15 Λαμπάκια για clar 6V (κουτί 100τμχ). 30,00 99-155 Λαμπάκια για γυαλιά Frenzel. 4,60 64627 64634 Λάμπα 12V -100W για μικροσκόπια ZEISS-KAPS (παλαιός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ: 26-10-2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 6317 ΠΡΟΣ : ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.:.. ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΗΜΕΡ:. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα