GR-Τρίπολη: Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 2010/S ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GR-Τρίπολη: Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 2010/S 247-377245 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)"

Transcript

1 1/41 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: GR-Τρίπολη: Μη χημικά ιατρικά αναλώσιμα υλικά μιας χρήσεως και αιματολογικά αναλώσιμα υλικά 2010/S ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Προμήθειες ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(Α) ΕΠΑΦΗΣ Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Υπόψη Γραφείο Προμηθειών Τρίπολη ΕΛΛΆΔΑ Τηλέφωνο Φαξ Διεύθυνση/ διευθύνσεις διαδικτύου Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Το(τα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο(στα) προαναφερόμενο(α) σημείο(α) επαφής I.2) ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ(ΕΣ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΕΣ) Υγεία Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης Όχι ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ II.1.1) II.1.2) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή Αριθμ. 44/2010 υγειονομικού υλικού διαφόρου. Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής Προμήθειες Κύριος τόπος παράδοσης Είδος διαγωνισμού διεθνής ανοικτός διαγωνισμός. Κριτήριο κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή. Χρόνος διενέργειας: ημερομηνία: Ημέρα: Τρίτη. Ώρα: 12:00. Τόπος διενεργείας: Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης. Περιγραφή ειδών: Υγειονομικού υλικού διαφόρου. Κωδικός Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ) Κωδικός αριθμός (πρώην ΥΠΑΝ) /41

2 2/41 II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) Κωδικός CPV. Κωδικός GMDN. Προϋπολογισθείσα δαπανη: ,00 EUR (χωρίς ΦΠΑ) ,00 EUR (με ΦΠΑ 11 % & κατηγορία Ζ 23 %) Μονάδα μέτρησης τεμαχια. Ποσότητα: όπως αναλυτικά αναφέρεται στο μέρος Β. Διαρκεία της συύμβασης: ενός (1) έτους. Χρόνος και τόπος παράδοσης: σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του νοσοκομείου. (τμηματικά σε συνεννόηση με το αντίστοιχο τμήμα). Χρόνος παραλαβής: σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του νοσοκομείου. (τμηματικά σε συνεννόηση με το αντίστοιχο τμήμα). Η προκήρυξη αφορά Δημόσια σύμβαση Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή της αγοράς (των αγορών) Διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υγειονομικού υλικού διάφορου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ή ανά είδος, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνημμένα μερη και παραρτηματα της παρούσας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσμία πενήντα δύο (52) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της ΕΕ ή των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης (της περίληψης της διακήρυξης) στο τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων και στον ελληνικό τύπο. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών επιτρέπεται να συντμηθεί σε δέκα πέντε (15) το λιγότερο ημέρες με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας. Άρθρο 3. Αντικείμενο του έργου. Το Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης (στο εξής: η αναθέτουσα αρχή) επαναπροκηρύσσει το Β επαναληπτικό ανοικτό διαγωνισμό, προϋπολογισμού δαπάνης τριών εκατομμυρίων εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ ( ,00 EUR), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 11 % & 23 % κατηγορία Ζ, για την προμήθεια υγειονομικού υλικού διάφορου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος. Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (GOVERNMENT PROCUREMENT AGREEMENT) Ναι Κατανομή σε τμήματα Όχι Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές Όχι ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Συνολική ποσότητα ή έκταση ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΟ. 2/41

3 3/41 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ. ΚΟΣΤΟΣ. 1 CLAN SHELL BAXTER C 4211 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 360 3, ,20 2 COMBITROL PLUS Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 3 166,6 499,80 3 DILUTION CUPS 1000 ΤΕΜ 2 117,81 235,62 4 DOYLES SPLINT ΡΙΝΟΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 60 90, ,00 5 DT SNAP-ON SAMPLE TIPS Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 4 55,93 223,72 6 HYPOCHLORITE SOLUTION Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 1 186,49 186,49 7 ISE BUFFER OLYMPUS 2L Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ , ,00 8 ISE MID STD OLYMPUS 2L Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ , ,40 9 ISE REFERENSE SOL,OLYMPUS LT Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ , ,35 10 LIAISON STARTER KIT Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 1 190,4 190,40 11 LIAISON WASH/SYSTEM Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ,00 12 MATRIX BAND 10 τεμ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 2 17,85 35,70 13 MEMBRANE BOX F\K ELECTR, 3 763, ,85 14 MEMBRANE FOR EXP VALVE (ΜΕΘ) 3 668, ,15 15 MEROSEL ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΣΜΟΥ , ,00 16 MINICAP BAXTER C4466 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ , ,60 17 OP-SITE ΔΙΑΦ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ, 160 5,63 900,80 18 PERISTALTIC TUBE 8 142, ,40 19 PROBE WASH Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ , ,00 20 RAPID-VHINO ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 30 0,00 21 REACTION TUBES 55 71, ,00 22 SCALP VEIN (ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ) , ,40 23 SET ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ , ,80 24 SET ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΗ , ,50 25 SET ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΣΗΣ ΩΜΟΥ 15 54,76 821,40 26 SET ΔΙΑΘΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧ, ΔΙΑΦ, 3 296,85 890,55 27 SET ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ OPTIMA 2 593, ,62 28 SET ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 25 24,81 620,25 29 SET ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΙΛ,ΣΥΣΤ , ,55 30 SET ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΦ 60 22, ,60 31 SET ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΥΛΟΥ , ,30 32 SET ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 551 9, ,20 33 SET ΚΟΠΗΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 220 3,68 809,60 34 SET ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΗ , ,00 35 SET ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΕΣ , ,50 36 SET ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜ, ΒΕΛΟΝΑ (ΟΓ 50 20, ,50 37 SET ΠΛΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 385 8, ,80 38 SET ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΗ 2 206,11 412,22 39 SET ΧΟΡΗΓ,ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 60 4,19 251,40 40 SLEEVE ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΟΦΘΑΛΜ, 50 20, ,50 41 STERI DRAPE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ , ,85 3/41

4 4/41 42 SUBSTRATE REAGENT Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ,00 43 SYSTEM WASH SOLUTION 2L , ,00 44 TIP ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ (ΟΦΘΑΛΜΟΛ,) 80 20, ,40 45 TIPS 250 UNIVERSAL 0,5-250 μl , ,00 46 TIPS 250 UNIVERSAL 2-10ml ,30 300,00 47 TRANSDUCER ΜΟΝΟ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 15 29,75 446,25 48 TUBES ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 20 34,00 680,00 49 TUNELER ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΔΙΑΦ, ,00 50 WASH SYS, LIQUID ,00 51 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ,41 624,84 52 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ GEL , ,60 53 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΥΔΡΟΔΙΑΛΥΤΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΣΕ , ,00 54 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ 10 69,76 697,60 55 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 50 17,85 892,50 56 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΩΠΟΥ 24 73, ,48 57 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ , ,21 58 ΑΚΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΓΙΑ ARGON Ή ΣΥΜΒΑΤΗ 2 62,83 125,66 59 ΑΚΙΔΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΓΙΑ ARGON Ή ΣΥΜΒΑΤΗ 2 767, ,10 60 ΑΚΙΔΑ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΓΙΑ ARGON Ή ΣΥΜΒΑΤΗ 1 232,05 232,05 61 ΑΚΙΔΑ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ARGON Ή ΣΥΜΒΑΤΗ 4 18,92 75,68 62 ΑΚΙΔΑ ΜΠΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ARGON Ή ΣΥΜΒΑΤΗ 4 16,42 65,68 63 ΑΚΙΔΑ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΓΙΑ ARGON Ή ΣΥΜΒΑΤΗ 2 64,26 128,52 64 ΑΚΙΔΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ 2 363,03 726,06 65 ΑΚΡΟ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ARGON Ή ΣΥΜΒΑΤΗ , ,50 66 ΑΚΡΟΔΙΟ ΑΕΡΙΟΥ ARGON Ή ΣΥΜΒΑΤΟ 2 478,38 956,76 67 ΑΚΡΟΔΙΟ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ (ΑΦ, ΟΓΚΩΝ) , ,00 68 ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΔΙΑΦ, ,00 69 ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ , ,32 70 ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΟ ΚΑΜΕΡΑΣ 80 11,9 952,00 71 ΑΝΤΙΙΔΡΩΤΙΚΟ COOL (ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ) 245 7, ,30 72 ΑΝΤΙΣΥΜΦ,GEL HYALOBARRIER , ,00 73 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΜΤΝ) 28 32,69 915,32 74 ΑΠΟΣΤΗΡΩΤΙΚΑ ΜΗΧ\ΤΩΝ ΜΤΝ 8 33,92 271,36 75 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ 1 47,6 47,60 76 ΒΑΜΒΑΚΙ (ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ) 6 54,61 327,66 77 ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΑΙΟΙ ,03 562,50 78 ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΑΙΟΙ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ , ,00 79 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ TEST-PAP ,15 480,00 80 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 5 38,08 190,40 81 ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΧΕΙΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ,41 930,70 82 ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΩΡΩΝ , ,36 83 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ (ΧΕΙΡ\ΓΕΙΟΥ) 20 14,28 285,60 84 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΑ ΚΥΠΕΛΛΑ ΑΝΑΛΥΤΗ 12 26,18 314,16 85 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ AU600 (ΠΑΚΕΤΟ 1000 ΤΕΜ) 27 0,02 0,54. 4/41

5 5/41 86 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ 488 2, ,84 87 ΔΕΙΚΤΕΣ ΞΗΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ,04 50,00 88 ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΓΙΑ ARGON Ή ΣΥΜΒΑΤΗ 4 295, ,80 89 ΔΙΑΠΕΡΑΣΤΗΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 178,5 178,50 90 ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (SOLUSET) 500 3, ,00 91 ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ 30 LT 60 5,71 342,60 92 ΕΛΑΣΜΑ ΤΕΧΝ,ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ (οδοντιατρου) 2 17,85 35,70 93 ΕΞΑΣΚΗΤΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 178 8, ,90 94 ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΚΛΙΠΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 12 5,95 71,40 95 ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΣΠΥΡΟΜΕΤΡΟΥ ,24 480,00 96 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΟΛΛΙΝΩΣΗΣ , ,92 97 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΥΡΤΟΥ ΑΚΡΟΥ 1 363,03 363,03 98 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΑΚΡΟΥ 2 398,65 797,30 99 ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΙΣΤΩΝ , ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΚΑΜΕΝΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ 1 773,5 773, ΖΕΛΕ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ 15 8,00 120, ΖΕΛΕ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΥΠΕΡΥΧΩΝ 20 8,00 160, ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΕΞΑΧΝΩΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ COBULATOR ΓΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΚΤΟΜΗ , , ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΕΞΑΧΝΩΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ COBULATOR ΓΙΑ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΡΙΝΙΚΩΝ ΚΟΓΧΩΝ , , ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΕΞΑΧΝΩΣΗΣ ΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ COBULATOR ΦΑΡΥΓΓΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ , , ΘΑΛΑΜΟΙ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ 125 8, , ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΨΗΦΙΑΚΑ 265 8, , ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟΥ 12 77,35 928, ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΥΜΠΑΝΟΥ 3 71,4 214, ΘΗΚΑΡΙΑ ΜΕΘ 70 37, , ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΡΩΣ, ΑΥΤΟΚ, ΔΙΑΦ, , , ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΚΡΥΟΦΙΑΛΙΔΙΑ 100 9,52 952, ΘΗΚΕΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ 510 2, , ΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΑΝΤΙΚ ΠΛΑΚΩΝ 1 23,8 23, ΘΗΛΑΣΤΡΑ 2 35,7 71, ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΠΕΔΙΑ , , ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΡΙΝΟΣ EPISTAT , , ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ & ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ 10 4,17 41, ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ PLEURACAN 10 29,75 297, ΚΑΘΡΕΠΤΑΚΙΑ Ω,Ρ,Λ 40 5,03 201, ΚΑΛΤΣΑ ΑΝΤΙΕΜΒΟΛΙΚΗ , , ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡ,ΚΑΜΕΡΑΣ 20 2,8 56, ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ 500 4, , ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ ,01 328, ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ , ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ 368 8, , ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ 4 315, ,40 5/41

6 6/ ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ARGON Ή ΣΥΜΒΑΤΗ 2 132,45 264, ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ (ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΟ) 4 72,59 290, ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΓΙΑ ARGON Ή ΣΥΜΒΑΤΗ 3 124,59 373, ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΓΙΑ PRODE ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ 4 261, , ΚΑΝΙΣΤΡΟ (ΑΦ, ΟΓΚΩΝ) 4 53,55 214, ΚΑΝΟΥΛΑ ΟΠΙΣΘΟΒΟΛΙΑ 200 1,81 362, ΚΑΝΟΥΛΑ ΥΔΡΩΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 750 2, , ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΑΕΡΟΣ 400 2,31 924, ΚΑΠΑΚΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΘΗΚΗΣ ΠΛΑΚΩΝ 1 65,45 65, ΚΑΣΣΕΤΑ ΦΑΚΟΘΡΗΨΙΑΣ 74 93, , ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΤΥΠΟΥ FILTEK Z , ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΒΕΛΟΝΩΝ , , ΚΑΥΤΗΡΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ 110 8,57 942, ΚΑΨΑ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 4 322, , ΚΙΤ ΑΥΞΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ , , ΚΙΤ ΗΚΓΡΑΦΩΝ (ΚΑΛΩΔΙΑ-ΖΕΛΕ-ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ 4 467, , ΚΙΤ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ , ΚΛΙΠΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ , , ΚΟΛΛΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 84 30, , ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΕΣ 100 2,26 226, ΚΟΥΛΟΥΡΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 300 6, , ΚΟΥΤΙΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜΟΛ,ΑΠΟΡΡ 230 2,26 519, ΚΡΕΜΑ ΑΝΑΔΟΜΗΣΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ 70 5,89 412, ΚΡΕΜΑ ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ 667 5, , ΚΡΙΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ,03 600, ΚΡΥΟΦΙΑΛΙΔΙΑ ΔΙΑΦ, , , ΚΥΒΕΤΤΕΣ LIAISIN MODULE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 96 46, , ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ , , ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (ΜΕΘ) , , ΚΥΣΤΕΟΤΟΜΟΙ ΔΙΑΦ, (ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥ) 100 4,76 476, ΚΥΤΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ HB4O LIT , , ΚΩΝΟΙ ΧΑΡΤΟΥ 256 7, , ΛΑΒΙΔΕΣ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ ΔΙΑΦ, , , ΛΑΒΙΔΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΔΙΑΦ, 9 248, , ΛΑΒΙΔΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ,51 739, ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΧ , , ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΛΑΒΗ ΜΧ , , ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ 72 1,41 101, ΛΑΣΤΙΧΑ ΣΤΙΛΒ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ 200 0,31 62, ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 3 83,7 251, ΛΕΚΑΝΑΚΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 4 11,9 47, ΜΑΝΙΚΙΑ ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 103 4,19 431, ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ 272 6, , ΜΑΣΚΑ ΑΜΠΟΥ 29 45, , ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΕΡΟΛΙΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ , ,96 6/41

7 7/ ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΔΙΑΦ , , ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΑΦ, , , ΜΑΣΚΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΔΙΑΦ, 74 6,55 484, ΜΑΣΚΕΣ ΤΥΠΟΥ VENTOYRI , , ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΜΥΡΙΓΓΟΤΟΜΗΣ 30 77, , ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , , ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΒΙΟΠΡΟΣ\ΚΗ ΤΥΠΟΥ SEPRAFILM , , ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΥΠΟΥ TEGATERM , , ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ,24 528, ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΡΙΝΟΣ 10 13,00 130, ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ , , ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΦ , , ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΡΙΝΟΣ 40 35, , ΝΕΥΡΟΕΞΑΓΩΓΟΙ φακελ,10 τεμαχ (ΟΔΟΝΤΙΑ 17 4,76 80, ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ , , ΟΔΗΓΟΣ ΤΡΟΚΑΡ ΚΑΡΦΙΔΑΣ 4 47,6 190, ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΔΡΙΚΑ ΧΑΡΤΙΝΑ , , ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 270 1,00 270, ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΓΥΝ, ΧΑΡΤΙΝΑ 230 2,74 630, ΠΑΓΙΔΕΣ ΒΡΟΧΙΚΩΝ ΕΚΡΙΣΕΩΝ 30 1,29 38, ΠΑΚΕΤΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 49 22, , ΠΑΚΕΤΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 35 11,85 414, ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡ, ΔΙΑΦ, , , ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩ 8 72,59 580, ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ 2 77,35 154, ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ , , ΠΛΑΚΕΣ ΟΥΡΩΝ ,65 650, ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΟΥ 28 3,09 86, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ,10 484, ΠΟΔΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ,08 804, ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ,01 447, ΠΟΤΗΡΙΑ ΟΥΡΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ , , ΠΟΥΑΡ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ) 8 48,67 389, ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΡΩΝ ΜΕ 3WEY , , ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ 8 240, , ΠΡΟΚΑΡΔΙΑ-ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ ΗΚΓΡΑΦΟΥ , , ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΓΓΕΙΩΝ 1 92,82 92, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ LOOPS ΑΓΓΕΙΩΝ 2 60,69 121, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΡΟΚΑΡ 1 30,94 30, ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ,2 230, ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ 3way ,04 944, ΡΑΓΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ , , ΡΗΤΙΝΗ (ΑΝΑΓΩΜΟΣΗ) 57 30, , ΡΥΓΧΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ , , ΡΥΓΧΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ VANKAVER M,X ,00 7/41

8 8/ ΡΥΓΧΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΜΕ ΛΑΒΗ , ΡΥΓΧΟΣΤΥΠΟΥ SOFT SPLASH 7 69,02 483, ΣΑΚΚΟΙ ΥΓΡΟΥ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ , , ΣΑΚΚΟΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΙΘΩΝ 10 41,65 416, ΣΑΚΚΟΣ ΠΕΡΙΣΥΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ 30 55, , ΣΑΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 100 5,99 599, ΣΑΚΟΥΛΑ ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡ, 160 5,2 832, ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΟΥΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΑ ,07 315, ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΕΜΕΤΟΥ Μ,Χ 520 0,6 312, ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΩΡΑΜΙΔΩΝ Μ,Χ 300 0,6 180, ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΜΧ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 120 8, , ΣΕΤ ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 2 ΑΥΛΟΥ , , ΣΕΤ ΚΟΧΛΙΩΝ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ , , ΣΕΤ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΕΝΔΟΡΑΧΙ 30 26,3 789, ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ,19 285, ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ , ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ AR 4 221,7 886, ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ 975 0,15 146, ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ , , ΣΤΥΛΕΟΙ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ 680 4, , ΣΤΥΛΕΟΣ ΠΛΥΣΗΣ\ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 3 59,5 178, ΣΥΡΜΑ ΓΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΤΟΜΕΣ 2 8,27 16, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙ , , ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ , , ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΑΝΑΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ , , ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΚΟ ΣΕ ΑΣΚΟ 100 1,09 109, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΚΟ ΣΕ ΦΙΑΛΗ 300 1,15 345, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ , , ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΥΠΟΥ BILLOW 82 30, , ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 10 83,3 833, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΣ ΓΛΥΚΙΝΗΣ 90 2,8 252, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΔΙΑΚ 800 5, , ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΩΡΙAIΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ , , ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝ,ΕΚΠΛ, ΤΥΠΟΥ SIMPULSE SOLO , ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ-ΕΚΠΛΥΣΗΣ , , ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΚΕΦΑΛΗΣ- ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ , , ΣΦΗΝΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ 4 21,7 86, ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Μ,Χ , , ΣΩΛΗΝ DRAINAGE ,53 682, ΣΩΛΗΝΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (ΑΦ, ΟΓΚΩΝ) 4 35,00 140, ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ VACUTEINER ΤΕΜ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ VACUTEINER ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΩΜΑ ΤΩΝ 6 ML ΤΕΜ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ VACUTEINER ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 9ML TEM , , ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΥΠΟΥ PEN ROSE 320 0,95 304, ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΕΩΣ 538 2, ,42 8/41

9 9/ ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΜΦΥΤ, ΤΥΠΟΥ PELVICOL 4 828, , ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ 1 17,85 17, ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΥΠΟΥ STERI STRIPE 91 20, , ΤΑΜΠΟΝ ΡΙΝΙΚΑ ΔΙΑΦ, 260 6, , ΤΑΜΠΟΝ ΩΤΩΝ 220 3,43 754, ΤΡΟΚΑΡ 10mm 2 252,97 505, ΤΡΟΚΑΡ 5mm 1 9,52 9, ΤΡΟΚΑΡ ΘΩΡΑΚΟΣ 100 5,82 582, ΤΡΟΚΑΡ ΩΡΛ ΔΙΑΦ, 14 4,46 62, ΥΔΡΟΔΙΑΛΥΤΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΜΟΛΥΣΜ. ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 250 4, , ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ 50 6,31 315, ΥΠΟΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ BPC , , ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ Μ,Χ , , ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕ ΣΑΚΟΥΛΑ , , ΦΙΑΛΗ 3 ΛΙΤΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 1 464,1 464, ΦΙΛΤΡΑ CO2 ΔΙΑΦ,(ΜΕΘ) 3 71,4 214, ΦΙΛΤΡΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΕΠΙ ΚΛΙΝΗΣ , , ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΟΣ 690 8, , ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 100 % ΑΠΌ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ-HIV-ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ 50 56, , ΦΙΛΤΡΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΣ , , ΦΙΛΤΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 5 22,61 113, ΦΙΛΤΡΑ ΥΓΡΑΝ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ , , ΦΙΛΤΡΑ ΧΑΡΤΙΝΑ (ΧΕΙΡ\ΓΕΙΟΥ) 802 0,27 216, ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ , , ΦΥΛΛΑ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 66 20, , ΧΑΡΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΕΩΣ , , ΧΑΡΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ 2 6,32 12, ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ , , ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟΣ , , ΧΑΡΤΗΣ ΗΚΓΡΑΦΟΥ , , ΧΑΡΤΗΣ ΣΠΥΡΟΜΕΤΡΟΥ 200 1,19 238, ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ , , ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΙΚΟ ΤΥΜΠΑΝΟΓΡΑΦΟΥ 9 26,18 235, ΧΑΡΤΙ ΥΠΟΣΙΑΓΟΝΟΥ 550 7, , ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΚΤΙΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ. LATEX Ή ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ LATEX. (Μεγέθη small,medium, Large) , ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΚΤΙΑ ΝΑΫΛΟΝ ΜΧ ΔΙΑΦΑΝΑ (Μεγέθη medium, Large) , ΧΕΙΡΟΤΡΥΠΑΝΟ ΚΡΑΝΙΟΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 7 158, , ΧΕΡΟΥΛΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 80 14, , ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣ ΔΙΑΦ, Μ,Χ 210 0,09 18, ΩΤΑΣΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΗΣ (ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ) 400 0,50 200,00 9/41

10 10/ ,11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: ΥΛΙΚΟ ΜΕΘ. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΟΣ Π/ΟΣ. 001 SPRAY ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΜΕ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 1005 ΙΠΠΕΙΟΥ. ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΕΛΚΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΘΟΥΣ , SWIVEL ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 15 ΕΚ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 22F- 22M/15F Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 50 33, , ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ INHALER ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 150 5,00 750, ΑΙΜΑΤΗΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ PLEURACATH ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΘΩΡΑΚΑ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 20 45,00 900, ΑΙΜΑΤΗΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ PRESSURE CUFF ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 500,1000ML Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 20 33,00 660, ΑΙΜΑΤΗΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΧΙΖΟΜΕΝΑ ΘΗΚΑΡΙΑ 6F 1 33,00 33, ΑΙΜΑΤΗΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 5F ΜΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ, ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΟΔΗΓΟ ΤΥΠΟΥ J ΒΕΛΟΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 18G, ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 10 90,96 909, ΑΙΜΑΤΗΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ SVO2,CCO,ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ , , ΑΙΜΑΤΗΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ 1,2,3,ΑΥΛΩΝ: 7-8,5, ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ,ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ,ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΌ LATEX, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ , , ΑΙΜΑΤΗΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΘΕΤΗΡΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ, ΚΕΡΚΙΔΙΚΗΣ, ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ: ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ, ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ, ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ, ΒΕΛΟΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΜΕΓΕΘΗ 3,5-30ΕΚ ΚΑΙ ΑΠΌ GA, ΕΙΔΙΚΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΥΡΡΑΦΗΣ, ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ , , ΑΙΜΑΤΗΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΚΛΗΡΕΣ ΜΗΚΟΥΣ ΕΚ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΟΓΚΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ, ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΚΡΑ , , ΑΙΜΑΤΗΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΙΜΑΤΗΡΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ MONITOR ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΔΙΠΛΟ , , ΑΛΓΗΝΙΚΟ ΚΟΡΔΟΝΙ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΡΓΥΡΟ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΕΛΚΟΥΣ 100 6,00 600, ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ABL -555 ΚΟΥΤΙ Νο 6 ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 50 23, , ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ABL -555 ΥΓΡΟ Νο 4 Δ. ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ CAL , , ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ABL -555 ΥΓΡΟ Νο 3 Δ. ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ CAL 1 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ , , ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ABL -555 ΥΓΡΟ Νο 5 Δ. ΠΛΥΣΗΣ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 50 86, , ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ABL -555 ΥΓΡΟ Νο1 Δ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ , , ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ABL -555 ΥΓΡΟ Νο2 Δ. ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ , , ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ QC TEST Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 1 164,00 164, ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 1 50,00 50, ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ CO2, O2, K, NA, PH, ΑΝΑΦΟΡΑΣ(ΑΠΌ 2 ΤΕΜ ΚΆΘΕ ΈΝΑ) 6 907, ,00 10/41

11 11/ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ CO2,O2 K, NA CL (ΑΠΌ 2 ΤΕΜ ΤΟ ΚΆΘΕ ΈΝΑ) , , ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΥΓΡΟ ΑΠΟΠΡΩΤΕΙΝΙΣΜΟΥ 2 156,00 312, ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΤΗ 2 26,00 52, ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΓΙΑ MONITOR ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΓΙΑ HEALTH CARE SOLUTION ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 10 70,00 700, ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΓΙΑ MONITOR ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΓΙΑ HEALTH CARE SOLUTION ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΝ 20 44,00 880, ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΓΙΑ MONITOR ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΗΚΓ ΣΕΤ 3ΠΟΛΙΚΑ ΚΑΙ 5ΠΟΛΙΚΑ ΓΙΑ HEALTH CARE SOLUTION SET Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 4 26,00 104, ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΓΙΑ MONITOR ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ CO2 ΣΕ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΟ ΑΣΘΕΝΗ HEALTH CARE SOLUTION SET Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 10 26,00 260, ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΓΙΑ MONITOR ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ SpO2 ΓΙΑ MONITOR HEALTH CARE SOLUTION Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 8 165, , ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΓΙΑ MONITORΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ HEALTH CARE SOLUTION Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 10 3,00 30, ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΓΙΑ MONITORΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLEY ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΓΙΑ MONITOR Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 50 12,00 600, ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΡΙΑΥΛΟΙ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ , , ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΦΙΑΛΗ 500ML ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΥΓΡΑΝΣΗΣ , , ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ , ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 30 1,00 30, ΑΦΡΩΔΗ ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ 13* , , ΒΑΛΒΙΔΕΣ PEEP 2,5-20 Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ , , ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΥΡΥΣΤΟΜΕΣ ΜΕ ΚΥΡΤΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ , , ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ: FLOW SENSOR ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ BEAR Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 4 10,00 40, ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ: FLOW SENSOR ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ TAEMA Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 4 10,00 40, ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑΚΙΑ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ SIEMENS Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ , , ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ: ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ BEAR Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 4 10,00 40, ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ: ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ERICA Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 8 600, , ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ: ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ TAEMA Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 4 600, , ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΥ ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 100 7,00 700, ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ BLAKEMORE 14-18CH ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 10 6,40 64, ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ , , ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ , ,00 11/41

12 12/ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ Τα,Υ,Γ, ΕΥΘΕΑ,ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 30 3,00 90, ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ 30 30,00 900, ΕΙΔΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ RESPICARE VV Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 30 30,00 900, ΕΙΔΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ACHIEVA PS Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ , , ΕΙΔΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ BEAR Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 50 30, , ΕΙΔΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ BIPAP VISION Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ , , ΕΙΔΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ CPAP ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 50 30, , ΕΙΔΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΑΥΛΑΚΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΘΕΙ ΤΟΝ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ , , ΕΙΔΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΧ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ RESPICARE VV Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 25 10,00 250, ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΚΟΥΦΟΣ ΛΟΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΚΕΚΛΥΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΞΕΠΛΥΜΑ, ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ 600 8, , ΕΝΔΟΤΡΑΧΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ 6-9 HI LO CONTOUR Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 30 8,36 250, ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΠΌ ΙΠΠΕΙΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ 5* , ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΦΤΕΡΝΑΣ ΚΟΚΚΥΓΑ 500 9, , ΕΠΙΘΕΜΑ ΜΕ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ 13* , ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 6F (100ΤΕΜ), ΚΑΙ ΘΗΚΑΡΙ ΓΙΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 6F (100ΤΕΜ) , , ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ , , ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΛΗΨΗ ΒΡΟΓΧΙΚΩΝ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ 200 0,75 150, ΚΑΠΕΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΜΑΣΚΕΣ BIPAP Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 20 0,10 2, ΚΑΠΕΛΑΚΙΑ ΓΙΑ ΜΑΣΚΕΣ CPAP Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 50 0,10 5, ΚΡΙΚΟΕΙΔΕΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΗΚΟΥΣ ΕΚ, ΛΕΙΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ 30 12,00 360, ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ, ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΑ , ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΚΟΙΝΑ ΜΗΚΟΥΣ 150 ΕΚ , , ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΙΛΟΚΟΝΗ 50 3,40 170, ΜΑΣΚΕΣ CPAP Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 20 1,50 30, ΜΑΣΚΕΣ VENTURI ΑΠΌ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ ΣΙΔΕΡΑΚΙ ΣΤΗ ΜΥΤΗ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ Ο2 ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ , , ΜΑΣΚΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ 6 ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ VENTURI Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 30 2,59 77, ΜΑΣΚΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 100 % Ο2, ΜΕ ΑΣΚΟ 30 35, , ΜΑΣΚΕΣ ΡΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ BIPAP VISION, SMALL- MEDIUM- LARGE Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 50 91, , ΜΑΣΚΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 30 28,10 843, ΜΙΝΙ ΣΕΤ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΤΟΜΙΑΣ , , ΠΑΓΙΔΕΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΒΡΟΓΧΙΚΩΝ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ KLEF ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ 14-16F Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ , , ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΠΤΕΡΝΑΣ, ΚΟΚΚΥΓΑ , , ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΥΛΕΣ ΜΕ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΟ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ , ΠΡΟΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΜΟΡΦΗΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ ΑΥΤΟΠΛΗΡΟΥΜΕΝΗ , ,00 12/41

13 13/ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΑΠΌ CARDED VISCOSE ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ ΚΑΤΑΚΕΚΛΥΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ , , ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ , , ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ: LEVIN 12-20CH ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ, ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΗΚΟΥΣ ΕΚ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ: 250 ΤΕΜ, Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 250 0,83 207, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ: ΣΑΚΟΙ ΓΙΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ ML ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ: 250 ΤΕΜ, 250 3,52 880, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ: LEVIN ΣΙΤΙΣΗΣ 8-14F ΜΗΚΟΥΣ : 100ΤΕΜ, Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 100 0,83 83, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ: ΣΑΚΟΙ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 3-5 ΛΙΤΡΩΝ:100ΤΕΜ 100 3,52 352, ΣΑΚΚΟΙ 2 LIT ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ, ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΙ ΚΑΨΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΟ ΟΥΣΙΑ , , ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ - ΜΕΘΟΔΟΣ GRIGGS , , ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 300 1,42 426, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ ACATIS Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 700 4, , ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ BAXTER:ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΙΠΑΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 500 5, , ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ BAXTER:ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 100 5,40 540, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ BAXTER:ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 200 5, , ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ BAXTER:ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΛΕΣ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ , , ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑ ΜΕΣΩ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ BAXTER:ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 100 5,40 540, ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ 50 28, , ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΕ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΜΠΑΝΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΘ , , ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ D-DINERΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ,5 2900, ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ P- BNP ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ,8 7770, ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ Τ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ,5 5075, ΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ 30 0,49 14, ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ CUFF HI-LO ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΌ 7-9 ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ , , ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΜΟΝΟ CUFF HI-LO ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΌ 7-9 ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ , , ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΌ , , ΥΔΡΟΤΖΕΛ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΝΕΚΡΩΤΙΚΟ ΙΣΤΟ 500 6, , ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ BIPAP 9*7,5 EK 30 10,00 300,00 13/41

14 14/ ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕ- ΑΒΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ 50 10,00 500, ,30 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ. ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ. A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΡΕΧΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ. 1 Αιθανόλη 100 lit 7, ΞΥΛΟΛΗ 70 lit 5,25 367,5 3 Υποκατάστατο ξυλόλης 50 lit Φορμόλη 20 lit 7, Λεπίδες μιας χρήσης για μικροτόμο Συν 15 κουτιά 10 κουτιά Χ 50 τεμ. (διαφόρων τύπων 4 τεμ S-35, 10 τεμ R-35 και 1 τεμ Ν-35) 4 τεμ S-35, 10 τεμ R-35 Και 1 τεμ Ν-35 2, ,5. 7 Κασσέτες έγκλεισης ιστών συν διαφόρων τύπων (κανονικές, βιοψιών και μικροβιοψιών) , Αιματοξυλίνη 50lit 18,69 934,5 9 Ηωσίνη 301it 18, ,69 10 Μεταλλικές αρχειοθήκες Αντικειμενοφόρων πλακών 2 τεμάχια. 11 Χάρτινες αρχειοθήκες για κασσέτες Έγκλεισης ιστών,να χωράνε 7000 κασσέτες Αφαλατωτικό για οστικές βιοψίες 10 1it 13 Αντικειμενοφόρες πλάκες με Τροχισμένο άκρο για να γράφει μολύβι 1400 τεμ 0, Entellan 8 τεμ Χ 500 ml 3*500ML 0, ΧΡΩΣΗ ΕΑ 15 LIT ΧΡΩΣΗ OG 15 LIT ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ SUPERFROST ΤΕΜ 0, SPRAY ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 15 ΤΕΜ THERMO ELECTRON CORPORACION SHANDON. E2 MEGAFUNNEL ΥΛΙΚΑ. ΚΥΤΤΑΡΟΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ 20 ΚΟΥΤΙΑ HERMACOLOR (RAPID STAINING) (1 ΚΟΥΤΙ 3 ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ 500ΜΛ ΠΕΡΙΠΟΥ) 5 ΚΟΥΤΙΑ 87 ta 500ml Ή 261 ΚΟΥΤΙ ,19 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ. ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ. Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ. ΚΟΣΤΟΣ. 14/41

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 7110/2012 Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων, Ιατρικών Βελόνων και Απολυμαντικών

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 7110/2012 Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων, Ιατρικών Βελόνων και Απολυμαντικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τμήμα Προμηθειών Καστοριά, 10 Σεπτεμβρίου 2012 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη υπ αρίθμ. 120/2014

Διακήρυξη υπ αρίθμ. 120/2014 Διακήρυξη υπ αρίθμ. 120/2014 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προμηθειών ανακοινώνει σε εκτέλεση της Φ.814/214/180735/Σ.780/23 Ιουν. 2014/ΑΣΔΥΣ/ΔΥΓ/2 ο την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού (συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός

ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Δημόσιος Ανοιχτός Eπαναληπτικός Διαγωνισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. EΠ 005/2012 του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 9263/14-10-2014 για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 10431/17.11.2014 για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 7/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΟ: ΠΡΟΜΗΘΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 24623-50311,50326, FAX: 24623-50344 Αρμόδιος : Γ.ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας «ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ» (ΑΣΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 30-04-2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 Αρ. Πρωτ.: 14106 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.43/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.43/2014 ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4690Β5-Ε6Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης Υ.ΠΕΡ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.),

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 Πληροφορίες : Σ.Κουτσουδάκη-Ε.Καρυώτη ΤΗΛ.27413 61 818-835 FAX:2741020529

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ)

Προϋπολογισµός: 207.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) Ε.Α.Ν.Π. METAΞA : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ταχυδροµική /νση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 2 ΗΣ Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» Μαλινδρέτος Σταµάτης

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 15PROC002603797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2015-02-27 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ Ποσότητα ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΑΕ/ΕΡΓΟ ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ Ποσότητα ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΑΕ/ΕΡΓΟ ΑΞΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΑ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΦΟΡΕΑΣ Μονάδα ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ Ποσότητα ΕΥΡΩ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΑΕ/ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μέτρησης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΗΣ ΚΑΕ 1 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΡΙΝΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ (ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ) 50 2 ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ Αναθέτουσα Αρχή :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: ΩΙΟ94690ΒΜ-3ΘΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 25-6-14 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: B/15260 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ.

1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ. ΓΝΑ ΚΑΤ - ΕΚΑ ΝΙΚΗΣ 2 ΚΗΦΙΣΙΑ 16-10-2014 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελ. Χαρλαύτη Τηλ.: 213-20.86.517, φαξ: 213-20.86.757/670 prom12@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ CPV 90910000-9, 90911200-8 & 90600000-3

ΚΩ ΙΚΟΣ CPV 90910000-9, 90911200-8 & 90600000-3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 6282 / 15-5-2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 2 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα