Ημερήσιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Κέντρου ΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσηςτης Αργυρούπολης: Ενέργεια: εξοικονόμησηστο σπίτι, στο σχολείο και στηνπόλη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ημερήσιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Κέντρου ΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσηςτης Αργυρούπολης: Ενέργεια: εξοικονόμησηστο σπίτι, στο σχολείο και στηνπόλη"

Transcript

1 Ημερήσιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Κέντρου ΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσηςτης Αργυρούπολης: Ενέργεια: εξοικονόμησηστο σπίτι, στο σχολείο και στηνπόλη

2 Έρευνες πουαφορούν τηγνώσηκαι τιςστάσεις των μη ειδικών σχετικά με την ενέργειακαι τιςκλιματικές αλλαγές vη δημοσιοποίηση των κλιματικών αλλαγών ευαισθητοποιεί την κοινή γνώμη, χωρίς όμωςταυτόχρονανα αυξάνει τοβαθμόκατανόησήςτους. vυπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα στην αντίληψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχει ηπαραγωγή και κατανάλωση ενέργειας προερχόμενης από ταορυκτά καύσιμα. vοι αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον σχετίζονται περισσότερο με την παραγωγική διαδικασία παρά με τις δράσεις συγκεκριμένων υποκειμένων λ.χ. κατανάλωση.

3 Οι κλιματικέςαλλαγές χαρακτηρίζονταιαπό κάποιες ιδιαιτερότητεςόπως: Η χωρική και χρονική κλίμακα στην οποία συναντώνται ξεπερνούν κατά πολύ την καθημερινή μαςαντίληψη τουχώρουκαιτουχρόνου. Ηδιαπίστωσή τους ως προβλήματα και ηπεριγραφή τους περιλαμβάνει αφηρημένες έννοιες που δεν άπτονται στην αισθητηριακή μας αντίληψη. Έτσι ηπρόσβασή μας σε αυτάπροέρχεται κυρίως μέσααπό τηνδημοσιοποίησή τους. Οορισμός και ηεξήγησή τους στο χώρο των φυσικών επιστημών περιλαμβάνει ιδιαίτερα τεχνικούς όρους και περίπλοκες διατυπώσεις που βρίσκονται πέρα από την καθημερινή μας γνώση και χρήση της γλώσσας. Ηαξιολόγηση και ηανάδειξή τους καθώς επίσης και ηαντίστοιχη απαίτηση για την αντιμετώπιση τωνεπιπτώσεών τουςδεν είναι ζήτημαμόνο των φυσικών επιστημών, αλλά και αποφάσεων που αφορούν το σχεδιασμό της πολιτικής καθώς επίσης και δημόσιων συζητήσεωνστιςοποίεςοιπροτεινόμενεςλύσειςείναι διαπραγματεύσιμες ωςκοινωνικά ζητήματα.

4 Παράδειγμα τηςπιο διαδεδομένης σύγχυσηςτων δύο πλανητικώνπεριβαλλοντικών προβλημάτων: καταστροφή του στρώματος του όζοντος οι ακτίνες του ήλιου φτάνουν στη γη αύξηση της θερμοκρασίας της γης

5 Σκοπόςτου προγράμματος: να επαναπροσδιορίσει ολιστικά την έννοια τηςενέργειας και να τη νοηματοδοτήσει μέσα από μια εποικοδομητική, παιδαγωγική διαδικασία, προκαλώνταςτηνκαθημερινή και σχολική αντίληψη τηςενέργειας. Ηέννοια της αειφορίας ωςρυθμιστική έννοια τηςσχέσης ανθρώπου-κοινωνίας-φύσηςδιατρέχει τη θεωρητική προσέγγιση του εκπαιδευτικού προγράμματος.

6 Μεθοδολογική προσέγγιση καταιγισμόςιδεών μελέτη περίπτωσης που προσεγγίζεται μέσα από την κριτική επεξεργασία ανάλυσης σχέσεων αιτίας και αποτελέσματος δημοσιογραφικών κειμένων και τη στρατηγική τηςανάλυσηςαξιών

7 Η Ενέργεια υπάρχει παντού και πάντα

8 Τρειςπεριπτώσεις μελέτης (case studies) Αλάσκα Ελλάδα Νιγηρία

9 άνοδος θερμοκρασίας καταιγίδες λιώσιμο τωνπάγων κατολισθήσεις υποχώρηση των φυσικών αναχωμάτων από πάγοστιςπαραλίες δυνατοίάνεμοικαι κύματα διάβρωσητωνεδαφών ανάγκη μετεγκατάστασης μετεγκατάστασησεγειτονικούς πληθυσμούς μετεγκατάστασησεακατοίκητεςπεριοχές αφομοίωση Οικονομικό κόστοςδιατήρησηςτης κουλτούραςτων Ινουίτ

10 ξηρασία μείωση του μεγέθουςτηςλίμνης μείωση αλιευμάτων οι ψαράδεςγίνονται αγρότεςκαικτηνοτρόφοι εντατικοποίηση τηςγεωργίας κατάχρηση βιομάζαςωςκαύσιμηςύλης ερημοποίηση πείνα αστυφιλία πολιτικές ταραχές

11 κλιματικές αλλαγές ακραία καιρικά φαινόμενα (καταιγίδες, καύσωνες) αύξηση θερμοκρασίας στο βορρά πλημμύρες αύξηση υγρασίας λιμνάζοντα ύδατα εμφάνιση τροπικών ασθενειών κίνδυνοςεπιδημιών ανάγκη περιβαλλοντικής προστασίας αύξηση υγειονομικήςπερίθαλψης μείωση τουρισμού οικονομικό κόστος

12 Μοντέλοπροσέγγισηςτωνκλιματικώναλλαγώνγιατηνπροσέγγισηκαι τωντριώνπεριπτώσεων: Ελλάδα, Αλάσκα, Νιγηρία ανθρωπογενείς δραστηριότητες διαταραχή του φαινομένου του θερμοκηπίου κλιματικές αλλαγές συνέπειες στο περιβάλλον

13 ΗΠΑ ΝΙΓΗΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Πετρέλαιο (βαρέλια/άτομο) Παραγωγή 7 6 0,1 Κάρβουνο (tn/άτομο) Παραγωγή Βιομάζα (tn ισοδύναμου πετρελαίου/άτομο Παραγωγή??? ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ 3 ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

14 Broadway, Νέα Υόρκη

15 Λάγος, Νιγηρία

16 Νιγηρία, Αγροτικές περιοχές

17 ΗΠΑ ΝΙΓΗΡΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Πετρέλαιο Παραγωγή 7 6 0,1 (βαρέλια/άτομο) Κατανάλωση Κάρβουνο Παραγωγή (tn/άτομο) Κατανάλωση Βιομάζα Παραγωγή??? (tn ισοδύναμοι πετρελαίου/άτομο) Κατανάλωση 0.2 0,5 0,1 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ 3 ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

18 ΗΕποχή του Ηλεκτρισμού Κύριες πηγές: Ορυκτά καύσιμα (Πετρέλαιο, Φυσικό αέριο, Γαιάνθρακας)

19 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΜΑΖΑ

20 Μεθοδολογική προσέγγιση συνέχεια κατηγοριοποίηση συμπλήρωση και επεξεργασία ερωτηματολογίου μοντελοποίηση συζήτηση

21 Τα πλεονεκτήματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Ορθολογική χρήση φυσικών πόρων Ανεξάντλητες Μείωση εκπομπών CO 2 Διάσπαρτες γεωγραφικά Ανεξαρτησία από διακυμάνσεις της διεθνούς οικονομίας Τοπική ανάπτυξη Θέσεις εργασίας Εγχώριες

22 Αλλά... ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: πιθανή επίδραση στα άγρια πουλιά και στη βόσκηση, θόρυβος κ.λ.π. ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ: διακόπτεται ηφυσική ροή του ποταμού, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, αλλαγή τοπικού κλίματος. ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: αέριες εκπομπές, υγρά απόβλητα, θόρυβος. ΒΙΟΜΑΖΑ: Ενδεχόμενη ελάττωση της βιοποικιλότητας, λιπάσματα και φυτοφάρμακα, κατανάλωση νερού κ.λ.π. ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Φωτοβολταϊκά συστήματα: Χρήση χημικών και κυρίως καδμίου, υποβοήθηση από ενέργεια κ.λ.π. Ηλιακοί θερμοσίφωνες: πιθανή οπτική όχληση. ΥΔΡΟΓΟΝΟ: Ενέργεια για ηλεκτρόλυση, χώροι αποθήκευσης.

23 Κατανάλωση ενέργειας στην Ευρώπη To 40% Για την εξυπηρέτηση των κτιρίων Εκπέμπεται το 50% των αερίων, τα οποία διογκώνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου της ατμόσφαιρας. Το 60%? 50% των αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου

24 Τι είναι ηβιοκλιματική αρχιτεκτονική; Τοποθέτηση στο χώρο Ηλιακή ενέργεια για θέρμανση Μόνωση του κτιρίου Κατασκευές για φυσικό φωτισμό, αερισμό και δροσισμό Κατάλληλη διαμόρφωση εξωτερικού χώρου Τοπικά διαθέσιμα υλικά

25

26 Ενεργειακό βαρόμετρο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης Ερώτηση { Υπάρχουν αερομονωτικές ταινίες στις πόρτες και στα παράθυρα; ΝΑ Ι ΟΧ Ι Συμβουλή J Πρέπει να κλείνονται οι χαραμάδες σε πόρτες και παράθυρα για να μην υπάρχει απώλεια θερμότητας. { Έχουν μετακινηθεί τα έπιπλα ήοι κουρτίνες μπροστά από τα καλοριφέρ; J Οτιδήποτε μπροστά από τα καλοριφέρ περιορίζει την απόδοση τους. { Μέσα στις αίθουσες είναι όλες οι ηλεκτρικές συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή αποσυνδεδεμένες ή κάποιες βρίσκονται στην αναμονή; J Πρέπει να σβήνουμε κανονικά τις ηλεκτρικές συσκευές γιατί καταναλώνουν ενέργεια και όταν είναι στην αναμονή (π.χ.η τηλεόραση, το DVD και το στερεοφωνικό όταν είναι στην αναμονή για 1 ώρα καταναλώνουν 8W και πληρώνουμε την ώρα αυτή 0,001 ευρώ). { Υπάρχουν στο κτίριο λάμπες χαμηλής ηλεκτρικής κατανάλωσης; J Μια κοινή λάμπα 100W αν ανάβει για 100 ώρες θα καταναλώσει 10 KWh και θα πληρώσουμε στη ΔΕΗ 1 ευρώ, ενώ μια λάμπα χαμηλής κατανάλωσης 20W (με φωτεινότητα ίδια με αυτή των 100W) θα καταναλώσει σε 100 ώρες 2 KWh και θα μας στοιχίσει στο λογαριασμό 0,20 ευρώ. { Παρατηρείστε τις αίθουσες που βρίσκονται ανοικτές στον όροφο. Είναι τα φώτα σβηστά σε άδειες αίθουσες; J Το να αφήνουμε αναμμένα φώτα σε άδεια δωμάτια σημαίνει σπατάλη ενέργειας και παραπάνω χρήματα στο λογαριασμό της ΔΕΗ. { Έχει το κτίριο διπλά τζάμια; J Τα διπλά τζάμια μονώνουν καλύτερα τα παράθυρα και μειώνονται οι διαρροές της θέρμανσης. { Είναι όλες οι πόρτες και τα παράθυρα κλειστά; J Όταν ανάβουμε θέρμανση οι πόρτες και τα παράθυρα πρέπει να είναι κλειστά. { Υπάρχουν κλιματιστικά στο χώρο; J Το κλιματιστικό καταναλώνει πολλή ενέργεια για ψύξη. Ένα κλιματιστικό για χώρο 15 τ.μ. σε μια ώρα καταναλώνει 5KWh και θα πληρώσουμε 0,55 ευρώ στο λογαριασμό.

27 { Το κτίριο θερμαίνεται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας; { Υπάρχουν ανεμιστήρες οροφής; { Στο χώρο της κουζίνας του ΚΠΕ υπάρχουν ηλεκτρικές συσκευές στην αναμονή; { Στο χώρο της κουζίνας του ΚΠΕ το ψυγείο είναι μακριά από φούρνο, καλοριφέρ; { Υπάρχει κάπου στο κτίριο σημείο συλλογής χαρτιών για ανακύκλωση; { Υπάρχει κάπου στο κτίριο σημείο συλλογής κουτιών αλουμινίου για ανακύκλωση; J Η ρύπανση από τις κεντρικές θερμάνσεις που καίνε πετρέλαιο συμβάλλει στη δημιουργία του νέφους της καπνομίχλης και στη διαταραχή του φαινομένου του θερμοκηπίου. J Ένας ανεμιστήρας οροφής για 5 ώρες καταναλώνει 0,75 ΚWh και θα πληρώσουμε 0,07 ευρώ στο λογαριασμό. J Μια καφετιέρα για 1 ώρα λειτουργίας καταναλώνει 5400 KWh και κοστίζει 0,09 ευρώ στο λογαριασμό της ΔΕΗ. J Αν το ψυγείο βρίσκεται κοντά σε θερμαντικό σώμα μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση ρεύματος μέχρι και 30%. J Ανακυκλώνοντας υλικά μειώνουμε τα σκουπίδια στο περιβάλλον και περιορίζουμε την ενέργεια που απαιτείται για την κατασκευή ορισμένων προϊόντων απευθείας από πρώτες ύλες. { Υπάρχει κάπου στο κτίριο σημείο συλλογής πλαστικού για ανακύκλωση; { Χρησιμοποιείται ανακυκλωμένο χαρτί στο ΚΠΕ; { Υπάρχουν στο κτίριο κάποιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (π.χ. ηλιακός θερμοσίφωνας, φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ενέργειας κ.ά.) { Οι εκπαιδευτικοί του ΚΠΕ προτιμούν τις συνδυασμένες μετακινήσεις σε περιπτώσεις που μένουν κοντά; J Τα αυτοκίνητα εκπέμπουν πολλά καυσαέρια. Είναι προτιμότερο να μετακινείστε με τα ΜΜΜ.

28 Ενκατακλείδι... Το ζητούμενο είναι να συνειδητοποιήσουνοι μαθητές/τριεςότι ηεξοικονόμησηενέργειαςπροϋποθέτει τηνυιοθέτηση ενόςκώδικα ενεργειακήςσυμπεριφοράς μεσκοπό τη μείωση τηςκατανάλωσης. Να οικοδομήσουνμια ολιστική και συστημική θεώρηση τηςέννοιας τηςενέργειαςσυσχετίζοντας το φυσικό με το ανθρωπογενέςπεριβάλλον.

29 Stoklas

30 Σας ευχαριστούμε πολύ!!! ΗΠΟ τουκπε Αργυρούπολης

Α. Σχετικά με το σχολείο:

Α. Σχετικά με το σχολείο: Ενδεικτικό Σχέδιο Εργασίας 1. Για την ενεργειακή αποτύπωση του Σχολείου 2. Για την καταγραφή συνηθειών που σχετίζονται με την εξοικονόμηση ενέργειας στο Σχολείο Ηλικιακή Βαθμίδα: Μαθητές/τριες πέμπτης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Κοινωνικών εξιοτήτων Μαρτίου

Πρόγραµµα Κοινωνικών εξιοτήτων Μαρτίου Πρόγραµµα Κοινωνικών εξιοτήτων Μαρτίου www.asteria.edu.grinfo@asteria.edu.gr www.facebook.com/omades.asteria Αγίου ηµητρίου 177 Άγιος ηµήτριος Τηλ.: 6979651231-6986795031 Σάββατο 7 Μαρτίου 2015 Οµάδα «Γαλαξίας»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ Β ηµοτικό Σχολείο.Σ. ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΟΥ ΑΣ-ΚΡΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση νερού στο σχολείο

Εξοικονόµηση νερού στο σχολείο 18 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ φύλλο εκπαιδευτικών Στόχοι ευαισθητοποίηση των µαθητών στα θέµατα του νερού µέσω της µείωσης της κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Για τη βιωσιμότητα του πλανήτη πράσινες αυλές και πράσινες γωνιές

Για τη βιωσιμότητα του πλανήτη πράσινες αυλές και πράσινες γωνιές Για τη βιωσιμότητα του πλανήτη πράσινες αυλές και πράσινες γωνιές Ζωή Τερλιμπάκου 1, Αικατερίνη Σεκρετζή 2 1. 5 ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Θεσ/νίκης zterlib@gmail.com 2. 7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ EKE 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ EKE 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ EKE 2014 Η Alpha Bank στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης συμμετέχει διαχρονικά σε ενέργειες που στόχο έχουν να ενισχύσουν την κοινωνία την παιδεία, τον πολιτισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Σέλινο, 30/10/2013. Αρ.Πρ. Φ. 12.3/134 ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ξάνθης. ΚΟΙΝ 1:

Σέλινο, 30/10/2013. Αρ.Πρ. Φ. 12.3/134 ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Ξάνθης. ΚΟΙΝ 1: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ----------------

Διαβάστε περισσότερα

Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της

Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της Η σχολική άρνηση/φοβία: Η πρόληψη και η αντιμετώπισή της Το νέο σχολικό έτος ξεκινά, με τα «πρωτάκια» να αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη μετάβαση στην έως τώρα ζωή τους. Το παιδί αποχωρίζεται για πρώτη φορά

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Ενημέρωση για την Οδική Ασφάλεια στη Σχολή Πυροβολικού. Βράβευση του Καλύτερου Τροχονόμου της χρονιάς. σε αυτό το τεύχος.

Newsletter. Ενημέρωση για την Οδική Ασφάλεια στη Σχολή Πυροβολικού. Βράβευση του Καλύτερου Τροχονόμου της χρονιάς. σε αυτό το τεύχος. Newsletter Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» www.ioas.gr Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Ο Δ Ι Κ Η Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Ενημέρωση για την Οδική Ασφάλεια στη Σχολή Πυροβολικού Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

RICEAN SCHOOL OF DANCE RSOD 16-26 AΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 WWW.RICEONHYDRA.ORG

RICEAN SCHOOL OF DANCE RSOD 16-26 AΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 WWW.RICEONHYDRA.ORG RICEAN SCHOOL OF DANCE RSOD 16-26 AΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 WWW.RICEONHYDRA.ORG Image Michael Klien RICEAN SCHOOL OF DANCE 16-26 AΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015, ΥΔΡΑ Το σώμα είναι αυτό [ ] μέσα από το οποίο μαθαίνουμε να να καταγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Πρόγραμμα Ενημέρωσης εκπαιδευτικών για INDUCTION 4-5 Φεβρουαρίου 2012 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΑΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα. 6 Μαΐου 2015

Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα. 6 Μαΐου 2015 Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα 6 Μαΐου 2015 Εκσυγχρονισμός της δομής του σχολικού προγράμματος (Ωρολόγια Προγράμματα) Το Πρόβλημα (εντοπίζεται κυρίως στο Ενιαίο Λύκειο): Πληθώρα επιλογών που προκαλούν σύγχυση

Διαβάστε περισσότερα

ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες εξοικονόµησης ενέργειας στα σχολεία και σε άλλα δηµόσια κτίρια

ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες εξοικονόµησης ενέργειας στα σχολεία και σε άλλα δηµόσια κτίρια Το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Euronet 50/50 max ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες εξοικονόµησης ενέργειας στα σχολεία και σε άλλα δηµόσια κτίρια Δρ Ε. Χατζηγιάννη Δ/νση Περιβάλλοντος& Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Σχολική χρονιά 2012-13 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 3, 16451

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

BUY SMART+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη. Προμήθειες και Προστασία του Κλίματος

BUY SMART+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη. Προμήθειες και Προστασία του Κλίματος BUY SMART+ Πράσινες Προμήθειες στην Ευρώπη Προμήθειες και Προστασία του Κλίματος Εθνική Έκθεση D6.2 Πολιτικές προτάσεις για τη στήριξη των Πράσινων Προμηθειών στην Ελλάδα Lighting www.buy-smart.info/greek

Διαβάστε περισσότερα

Β. Διευθύντρια: Παντελίτσα Θεοχαρίδου, Εκπαιδευτικοί: Σπυρούλα Χρυσοστόμου, Χρυσάνθη Μελετίου, Σύλβια Κυριάκου, Δόξα Καιμακλιώτη (αντικαταστάτρια)

Β. Διευθύντρια: Παντελίτσα Θεοχαρίδου, Εκπαιδευτικοί: Σπυρούλα Χρυσοστόμου, Χρυσάνθη Μελετίου, Σύλβια Κυριάκου, Δόξα Καιμακλιώτη (αντικαταστάτρια) Β. Διευθύντρια: Παντελίτσα Θεοχαρίδου, Εκπαιδευτικοί: Σπυρούλα Χρυσοστόμου, Χρυσάνθη Μελετίου, Σύλβια Κυριάκου, Δόξα Καιμακλιώτη (αντικαταστάτρια) Υπεύθυνη συντονίστρια λειτουργός του Π.Ι.Κ. Χρυσάνθη Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ. Το παράδειγμα του προτεινόμενου Οικομουσείου στα Μαντεμοχώρια της Χαλκιδικής

ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ. Το παράδειγμα του προτεινόμενου Οικομουσείου στα Μαντεμοχώρια της Χαλκιδικής ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ Το παράδειγμα του προτεινόμενου Οικομουσείου στα Μαντεμοχώρια της Χαλκιδικής Υπαίθρια μουσεία, Οικομουσεία, Στόχος τους open air, site museums η διάσωση - διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2011 ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ & ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2011 ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ & ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ NEW! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2011 ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ & ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο συγκεντρωτικός κατάλογος περιλαμβάνει: Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλής χρήση του διαδικτύου»

Ασφαλής χρήση του διαδικτύου» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ασφαλής χρήση του διαδικτύου» Τζιμόπουλος Νίκος 1, Πόρποδα Αριάδνη 2, Προβελέγγιος Πέτρος 3 1. Υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ Σύρου ntzimop@sch.gr 2. Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός επικοινωνίας και διάχυσης του έργου LIFE AMMOS Δράσεις Β, C & F

Σχεδιασμός επικοινωνίας και διάχυσης του έργου LIFE AMMOS Δράσεις Β, C & F Σχεδιασμός επικοινωνίας και διάχυσης του έργου LIFE AMMOS Δράσεις Β, C & F Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Οκτώβριος2013 Το έργο LIFE AMMOS Ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης για τον περιορισμό των απορριμμάτων καπνιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ «ΑΛΛΑΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ»

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ «ΑΛΛΑΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ «ΑΛΛΑΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ» Γαϊτανάς Κωνσταντίνος, Καραγιάννης Αθανάσιος, Μακέλη Γραμματή 1.Δάσκαλος,Διευθυντής 2 ου Δημοτικού Σχολείου Πορταριάς Άλλης Μεριάς Αντιπρόεδρος Παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΡΑΜΒΑΚΑΛΗ Κ. 1, και ΚΑΡΙΜΑΛΗ Α. 2 1 20 ο Δ.Σ. Αιγάλεω, Γ Δ/νση Π.Ε. Αθήνας, 2 Υπεύθυνη Περ/κης Εκπ/σης Γ Δ/νση Π.Ε. Αθήνας e-mail: kniki@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόγραμμα με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεί μέρος της αγωγής υγείας και μπορεί να περιλαμβάνει παρερχόμενες γνώσεις που αφορούν.

Αποτελεί μέρος της αγωγής υγείας και μπορεί να περιλαμβάνει παρερχόμενες γνώσεις που αφορούν. ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένας ευρύτερος ορισμός της επιστήμης της διατροφής και της διαιτολογίας περιλαμβάνει και την μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

"Άνοιγμα της Εκπαίδευσης" στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο

Άνοιγμα της Εκπαίδευσης στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο "Άνοιγμα της Εκπαίδευσης" στην Ευρώπη με ψηφιακές τεχνολογίες και ανοικτό περιεχόμενο Η χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (Open Educational Resources, OER)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ Στόχος(οι): Να μάθουν οι μαθητές το πού μπορούν να βρίσκουν πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή μίας συγκεκριμένης και να εξοικειωθούν με τις αναγραφόμενες ενδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ Βασίλης Αργυρόπουλος vassargi@uth.gr

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ Βασίλης Αργυρόπουλος vassargi@uth.gr ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΥΡΩΑΠΟΤΗΝΟΡΑΣΗ Βασίλης Αργυρόπουλος vassargi@uth.gr Γιατί ένα παιδί µε απώλεια όρασης µπορείναµηφοράγυαλιά ΤαγυαλιάδεβοηθούνΠΑΝΤΑστηδιόρθωση ή βελτίωση της όρασης Αν το πρόβληµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ι. Γ. Μπάρτζης bartzis@uowm.gr Η ΓΗΙΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Αποτελεί θεµελιώδη συνιστώσα στην διατήρηση ζωής στον πλανήτη. Υφίσταται την πίεση

Διαβάστε περισσότερα