ALASKA REFRIGERATOR INDUSTRY LTD

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ALASKA REFRIGERATOR INDUSTRY LTD"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ 1) Γενικά Οι ψυκτικοί θάλαµοι συντήρησης/ κατάψυξης αποτελούν ένα ολοκληρωµένο σύνολο αποτελούµενο από τοίχους, πάτωµα, οροφή, πόρτες, εσωτερικό φωτισµό, ψυκτικά µηχανήµατα, σωληνώσεις και ηλεκτρικό πίνακα αυτοµατισµού. Ο κάθε θάλαµος έχει ανεξάρτητο ψυκτικό σύστηµα, µε ένα ή περισσότερούς εξατµιστές (evaporating units), συµπυκνωτές (condensing unit), όργανα ελέγχου, ρύθµισης θερµοκρασίας/ υγρασίας και ασφάλειας, διασωληνώσεις, αποµονώσεις και αποχετεύσεις. Τα ψυκτικά αέρια που χρησιµοποιούµε είναι τα R134a, R404A ή R407C, τα οποία είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Οι µονάδες εξάτµισης που θα επιλεγούν θα διατηρούν τις απαιτούµενες θερµοκρασίες, σε εξωτερική Θερµοκρασία +42 c. Οι συµπυκνωτές και οι εξατµιστές είναι πάντοτε πλήρως συµβατοί µεταξύ τους. 2) Συµπυκνωτές (Condensing Units) Οι συµπυκνωτές που χρησιµοποιούµε είναι D.M.W Copeland ή Unita Hermetique ηµίκλειστού τύπου (semi-hermetique) µονοφασικού ή τριφασικού ρεύµατος. Οι συµπυκνωτές τοποθετούνται σε σηµεία που υποδεικνύονται και χώρους που είναι κατάλληλα στεγασµένοι. Η δυναµικότητα των συµπιεστών εξαρτάται από τις διαστάσεις και θερµοκρασίες που απαιτούνται. Οι κοµπρεσόροι τοποθετούνται εξωτερικά και διαθέτουν όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα για την καλή λειτουργία τους. Οι συµπυκνωτές δοκιµάζονται και ελεγχονται έναντι διαρροής (leakage), αφυδάτωσης (dehydration) και γεµίζονται µε ψυκτικό αέριο υπό πίεση. Η επαναληπτική εκκίνηση των συµπιεστών (compressors) ελέγχεται µε τη χρήση χρονοδιακόπτη καθυστέρησης. Οι κινητήρες είναι κατάλληλοι για τάση λειτουργίας 240V, 1ph ή 400V, 3ph σύµφωνα µε τους τελευταίους κανονισµούς της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου.

2 3) Εξατµιστές Οι εξατµιστές είναι τουλάχιστον (1) για κάθε συµπυκνωτή, και είναι τύπου άµεσης εκτόνωσης µε πτερύγια αλουµινίου γεφυρωµένα µε µηχανικό τρόπο στη χαλκοσωλήνα του πηνίου του κάθε εξατµιστή. Η απόσταση των πτερυγίων είναι ανάλογη του σκοπού και της χρήσης τους εξατµιστή. Οι εξατµιστές είναι τύπου τοίχου, εκτός και αν ζητηθεί κάτι άλλο από τον πελάτη, και τοποθετηµένοι κατάλληλα ώστε η κυκλοφορία του αέρα να είναι οµοιόµορφη µέσα στο ψυκτικό θάλαµο. Οι εξατµιστές είναι εφοδιασµένοι µε αντιιδρωτικό σινί εξαγωγής συµπυκνώµατος, µε εσωτερικές ραβδώσεις (anti-sweat drain tray with inner liner), και οι ανεµιστήρες του διαθέτουν προφυλακτήρες καθώς και υδατοστεγή ηλεκτρικά κουτιά ενώσεων. 4) Ψυκτικές Σωληνώσεις και Αποµόνωσης Κάθε µέρος του συστήµατος των διασωληνώσεων είναι λεπτοµερειακά ολοκληρωµένο και εφοδιασµένο µε όλες τις βαλβίδες ασφαλείας και τα απαραίτητα εξαρτήµατα ή ότιδήποτε άλλο χρειάζεται για την ικανοποιητική λειτουργία του κάθε ψυκτικού θαλάµου. Οι διασωληνώσεις και τα συναφή εξαρτήµατα θα εγκατασταθούν µε το σωστό και επιµελή τρόπο και θα είναι παράλληλες µε τους τοίχους, πλάκες και να στηρίζονται µε τον ενδεδειγµένο τρόπο. Ολες οι απαραίτητες σωλήνες και τα εξαρτήµατα προµηθεύονται από γνωστούς προµηθευτές και τοποθετούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι σωλήνες είναι χαλκοσωλήνες, τύπου «K» ή τύπου «L» µε ελάχιστες ενώσεις. Οι ενώσεις των σωλήνων µε τις βαλβίδες και το υπόλοιπο εξοπλισµό θα επιτρέπουν την εύκολη συναρµόλόγηση και αφαίρεση τους. Οι δασωληνώσεις δεν θα φέρουν σηµάδια οξείδωσης ή δηµιουργίας πέτρας ή διάβρωσης (pitting), λόγω έκθεσης τους στις καιρικές συνθήκες.

3 Σωλήνες που αποθηκεύονται στο χώρο εργασίας πρέπει να διατηρούνται καθαρές, να µήν είναι στο έδαφος και όπου είναι δυνατό να είναι καλυµµένες και προστατευµένες από τις καιρικές συνθήκες. Οι σωλήνες θα µονωθούν µε µόνωση κλειστής κυτταρικής δοµής πάχους 13 mm. 5) Αποχέτευση (Drain Line) Η εταιρεία µας θα είναι υπεύθυνη για την εγκατάσταση των σωλήνων αποστράγγισης συµπυκνωµατων από το σινί αποστράγγισης του εξατµιστή µέχρι το πλησιέστερο σηµείο αποχέτευσης. Οι σωλήνες αποστράγγισης συµπυκνωµάτων θα είναι κατασκευασµένες από µονωµένες σωλήνες P.V.C. ή από χαλκό κατάλληλης διαµέτρου και τοποθετηµένες µε τέτοια κλίση πόυ θα εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική αποστράγγιση των συµπυκνωµάτων. 6) Ελεγχοι και εξαρτήµατα Η εταιρεία µας θα προµηθεύσει και θα τοποθετήσει τα ακόλουθα συστήµατα ελέγχου και περεµφερή εξαρτήµατα για τον κάθε θάλαµο και τον προθάλαµο: α) Θερµοστάτη (Thermostat). Η ένδειξη θερµοκρασίας θα µπορεί να διαβαστεί εύκολα σε κουτί δίπλα στις πόρτες των θαλάµων. Θα δέχεται ρύθµιση από -10 c µέχρι +30 c µε βαθµίδα αλλαγής +1 c. β) Θερµοστατική Βαλβίδα Εκτόνωσης (Thermostatic Expansion Valve) που θα ελέγχει τη ροή µέσα στο εξαερωτή. Θα έχει τριφοειδή σωλήνα (capillary tube) µε τον ανιχνευτικό ακροδέκτη του προσδεµένο στην έξοδο του εξατµιστή. γ) Προστατευτικά µέσα έναντι ψηλής και χαµηλής πίεσης. δ) Ηλεκτροκίνητη Βαλβίδα (Solenoid Valve).

4 ε) Χρονοδιακόπτης (Time Switch) για λειτουργία της ηλεκτρικής απόψυξης. Κατά τη διάρκεια της απόψυξης ο συµπιεστής θα τίθεται εκτός λειτουργίας. Η χρονική περίοδος απόψυξης θα είναι ρυθµιζόµενη. ζ) Ηλεκτρονικό Θερµόµετρο (Digital Thermometer) που Θα τοποθετηθεί έξω από τον ψυκτικό θάλαµο. Ο ανιχνευτής ακροδέκτης θα καταγράφουν την θερµοκρασία του επιστρεφόµενου αέρα στο θάλαµο. η) Συναγερµό Ασφάλειας (Buzzer) που τοποθετείται προεραιτικά έξω από τον ψυκτικό θάλαµο και ενεργοποιείται µε υδατοστεγή διακόπτη που θα τοποθετηθει στο εσωτερικό του ψυκτικού θαλάµου. Επίσης θα συνδεθεί µε ηλεκτρικό κουδούνι, σε χώρο που θα υποδειχθει από τον υπέυθυνο λειτουργό. Το κουδούνι θα έχει ένταση τουλάχιστον 89 db στο 1 m. θ) Κεντρικό Ηλεκτρικό Αποζεύκτη και ξεχωριστούς αυτόµατους διακόπτες (MCBS) για τον έλεγχο λειτουργίας του εξοπλισµού του ψυκτικού θάλαµου, όπως του συµπιεστή, των ανεµιστήρων κ.λ.π. ι) Στον Ηλεκτρικό Πίνακα Ελέγχου θα υπάρχουν κουµπιά ελέγχου για την ένδειξη ελέγχου λειτουργίας του συµπιεστή, υπερφόρτωση του συµπιεστή, τη λειτουργία των ανεµιστήρων και απόψυξης. κ) Πρόνοια για σύστηµα παρακολούθησης και καταγραφής θερµοκρασίας µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. 7) Φωτισµός Θα προµηθεύσουµε και θα τοποθετήσουµε υδατοστεγή φωτισµό αδιάβροχου τύπου ελάχιστης ισχύος 58 w το κάθε ένα για να επιτύχουµε επίπεδο φωτεινότητας 500 lum εξασφαλίζοντας ικανοποιητικό φωτισµό ανάλογα µε τις διαστάσεις του ψυκτικού θαλάµου. Η ηλεκτρική εγκατάσταση του φωτισµού γίνεται από τον Εργολάβο. Ο διακόπτης φωτισµού τοποθετείται δίπλα από την πόρτα, και ρυθµίζεται µε το άνοιγµα ή το κλείσιµο της πόρτας.

5 8) Ηλεκτρική Καλωδίωση Θα τοποθετηθεί ηλεκτρική παροχή δίπλα από κάθε ψυκτικό θάλαµο. Ο Εργολάβος σας θα προµηθεύσει την ηλεκτρική παροχή και εµείς θα προβούµε στους απαραίτητους ελέγχους των ηλεκτρικών παροχών και θα εγκαταστήσουµε τους ηλεκτρικούς πίνακες ελέγχου και την καλωδίωση που σχετίζεται µε τον κάθε ψυκτικό θάλαµο βάση των τελευταίων κανονισµών του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και του τελικού ελέγχου και έγκρισης της Αρχής Ηλεκτρισµού Κύπρου. 9) Αεροστεγή σφραγίσµατα Ολες οι ενώσεις των τοίχων (πανέλλα) θα είναι σφραγισµένες έναντι υγρασίας και εισχώρησης υδρατµών. Οπου η µόνωση αποδυναµώνεται λόγω των εξαρτηµάτων στήριξης των πόρτων, των σωλήνων κ.λ.π. όλα αυτά τα σηµεία θα σφραγίζονται µε σιλικόνη. Επιπρόσθετα σε όλες τις ενώσεις τοίχων, οροφής, δαπέδου θα εγκατασταθούν υγειονοµικές γωνιές (sanitary section) κατασκευασµένες από PVC να τηρούνται οι προδιαγροφές του HACCP. 10) Εσωτερικό και Εξωτερικό των Πανέλλων Το εσωτερικό των πανέλλων θα είναι από πλαστικοποιηµένο ατσάλινο φύλλο (galvanized plasticized sheet metal) ενώ το εσωτερικό τους θα είναι επενδυµένο µε λαµαρίνα S/STEEL. 11) Τοίχοι Οι τοίχοι των ψυκτικών θαλάµων και του προθαλάµου είναι κατασκευασµένοι από πανέλλα τύπου σάντουιτς µε κλειδιά (cam lock key type) ή από πανέλλα σάνυουιτς τύπου αρσενικό θηλυκό (male female) µε πάχος αποµόνωσης mm µε µόνωση πακτωµένης πολυουρεθάνης ανάλογως και των απαιτήσεων του πελάτη. Η θερµική µόνωση είναι από πακτωµένη ουρεθάνη (Rigid Urethane).Η πυκνότητα της πολυουρεθάνης είναι περίπου kg/m³.

6 12) Οροφή Η οροφή είναι κατασκευασµένη µε παρόµοιο τρόπο όπως οι τοίχοι του θαλάµου. 13) Πάτωµα Το πάτωµα κατασκευαζεται µε παρόµοιο τρόπο όπως οι τοίχοι του θαλάµου και είναι επενδυµένο µε αντιολισθητική S/Steel λαµαρίνα ή µε αντιολισθητικό πλαστικό. 14) Πόρτες Οι πόρτες των ψυκτικών θαλάµων συνήθως είναι ανοιγόµενες, διαστάσεων 80 Χ 190 cm, αλλά µπορεί οι διαστάσεις και το είδος τους να ποικίλει. Είναι κατασκευασµένες από πανέλλα αντίστοιχου πάχους και είδους µε την τοιχοποιία και µε αποµόνωση πακτωµένης πολυουρεθάνη αντίστοιχη µε την τοιχοποιία. Συνήθως αντιστοιχεί µία πόρτα σε κάθε ψυκτικό θάλαµο αλλά αυτό µπορεί να αλλάξει σύµφωνα και µε τις απαιτήσεις του πελάτη. Όλες οι πόρτες εφαρµόζουν και σφραγίζουν ερµητικά. Οι πόρτες διαθέτουν εξωτερικό χερούλι µε κλειδαριά ασφαλείας και εσωτερικό χερούλι ασφαλείας. Το εσωτερικό και το εξωτερικό φινίρισµα των πόρτων είναι όµοιο µε τους τοίχους. Στις πόρτες των θαλάµων κατάψυξης γύρω από τον παραστατό τοποθετούµε ηλεκτρική αντίσταση προς αποφυγή δηµιουργίας πάγου. 15) Νοµοθεσίες Η εταιρεία µας είναι από τις ελάχιστες εταιρείας που έχουν την πιστοποίηση CE Marking για την κατασκευή Ψυκτικών Θαλάµων. Σηµειωτέον ότι µε βάση την νοµοθεσία Ψυκτικός Θάλαµος που δεν έχει το CE Marking είναι παράνοµος. Με αυτή την νοµοθεσία εναρµονίστηκε και η Κυπριακή ηµοκρατία στους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προστατευτεί ο καταναλωτής από κακοτεχνίες και παρατυπίες. Επίσης η εταιρεία µας είναι από τις πρώτες που έχουν πιστοποιηθεί ως εταιρείες για την εγκατάσταση, συντήρηση και εξυπηρέτηση σε θέµατα Ψύξης, Κλιµατισµού και Αντλιών Θερµότητας πετυχαίνοντας έτσι την Συµµόρφωση µε την νέα νοµοθεσία 133/2010. Σηµειωτέον ότι οποιαδήποτε εταιρεία ή ψυκτικός δεν έχει την πιστοποίηση αυτή µε βάση την νοµοθεσία δεν µπορεί ως εκ τούτου να εγκαταστήσει νοµότυπα ψυκτικούς θαλάµους.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Υφισταμένη κατάσταση

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Υφισταμένη κατάσταση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤMHMA ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ), και την Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο Ψυκτών & Αντλιών θερµότητας GR 9 kw 39 kw ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 5. Η σειρά 6. Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 8. Επιµέρους εξαρτήµατα 11. Μοντέλα και εκδόσεις 12. Τεχνικά χαρακτηριστικά 13. Αποδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

COMPUTER ROOM 3-5 .

COMPUTER ROOM 3-5  . ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ COMPUTER ROOM ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήµερα, την 23/07/2014, µεταξύ: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012 K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600/5213 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ : «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)»

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη RYYQ8T7Y1B RYYQ10T7Y1B RYYQ12T7Y1B RYYQ14T7Y1B RYYQ16T7Y1B RYYQ18T7Y1B RYYQ20T7Y1B RYMQ8T7Y1B RYMQ10T7Y1B RYMQ12T7Y1B RYMQ14T7Y1B RYMQ16T7Y1B RYMQ18T7Y1B

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ Ρ. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 8 ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΣΤΟ 14 Ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.760,00

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων

Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων αντλητικών συγκροτηµάτων Οδηγίες λειτουργίας υποβρυχίων Τυποποιηµένες µονάδες ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ρούµελης & Aφοι Ντούνα 1 13671 Αχαρναί Αττικής Τηλ (+30) 210 2431111 Fax (+30) 210 2431601 Internet : www.papantonatos.gr E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ νεση όλα-σε-ένα για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Βιώσιμες ενεργειακές λύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια

Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια Πρακτικός Οδηγός Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Κτίρια 2 Περιεχόμενα Ο Οδηγός 5 Ο οδηγός περιέχει 6 Τηλεφωνικό Κέντρο 8 Ιστοσελίδα ENFORCE 9 Δίκτυο Ενεργειακών Επιθεωρητών 11 Το Δίκτυο 11 Μέθοδος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. /νση : Λεωφ.Συγγρού 80-88 Α.Π.ΟΙΚ.: 55602 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» 6.960.000 ευρώ Αύγουστος 2013 K:\N3800\cons\tefhi\MAPS.doc N3800/5269 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΨΥΞΗΣ ΜΗΝΑΣ ΙΑΤΡΙ ΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc Τοµέας Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας ΙΟΥΛΙΟΣ 1996 19ο χλµ Λεωφ. Μαραθώνα 190 09 Πικέρµι Τηλ. 6039900 Fax. 6039905

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης Α203C, A244C l, A245C, A325EC, A200S italtherm Οδος Ζαρίφη 42 & Ακρπόλεως 84, 17124 Νεα Σμύρνη τηλ. 210.9026005 - φαχ. 210.9011150 info@italtherm.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 2 2 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ... 3 2.1 Πυροδιαµερίσµατα και Πυράντοχες θύρες...4 2.1.1 Πυροδιαµερίσµατα... 4 2.1.2 Πυράντοχες θύρες...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 K:\A5841\cons\tefhi\ΤΠ Ανελκυστήρα.doc 1 5841/5185/Β10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ Είδος ανελκυστήρα Είδος κτιρίου Τρόπος ανάρτησης Ονοµαστικό φορτίο Ονοµαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι µονάδες θα έχουν δυνατότητα παραγωγής 6,000 lt πόσιµου νερού ανά ηµέρα τα 15τεµ και 12000 ltr τα 6 τεµ και Θα τοποθετηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες Εγκατάσταση, συντήρηση & οδηγίες χρήσης ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ... 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...6

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΜΕΛΕΤΗ:...2 1.1 Γενικά Χαρακτηριστικά...2 1.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...2 1.3 Υδραυλικό Σετ...2 1.4 Είδη εμπορίας...3 1.5 Θάλαμος...3 1.6 Πίνακας...4 1.7 Πόρτες...4 1.8 Ηλεκτρική εγκατάσταση...4

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ:

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ: ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ.Μελέτης : 14/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

13 mm. : 3.750Lt. : (250x250x250)cm

13 mm. : 3.750Lt. : (250x250x250)cm 1. Υ ΡΕΥΣΗ 1. Νοµοθεσία Κανονισµοί Η υδραυλική εγκατάσταση θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες που ακολουθούν, τη ΤΟΤΕΕ 2411/86, τα σχέδια και τους κανόνες της πείρας και της τέχνης. α/α Νοµοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: Κουτροβέλης Παναγιώτης Καπαγεωργίου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 3/14858/93 Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών διαµόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εµφιάλωσης, διακίνησης και διανοµής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης Ενεργειακό τζάκι KA 306 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την έναρξη λειτουργίας 6720643537 (12/2000) GR Πίνακας περιεχομένων 1 Υποδείξεις ασφαλείας........................................

Διαβάστε περισσότερα