Το σύστηµα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο φωτισµό όλης της περιστρεφόµενης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το σύστηµα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο φωτισµό όλης της περιστρεφόµενης"

Transcript

1 !"#$!"%&'(" Κυκλικό περιστρεφόµενο αυτόνοµο σύστηµα διανοµής φαγητού για εξυπηρέτηση ατόµων ανά ώρα, κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα και επένδυση µελαµίνης, όπου χρειάζεται, σε διαστάσεις που να επιτρέπουν την εγκατάστασή του σε επιφάνεια 20 περίπου Μ 2. Το σύστηµα πρέπει να έχει ψυχόµενες και θερµαινόµενες επιφάνειες κατασκευασµένες από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8 πάχους 2 χιλ. τουλάχιστον, κατάλληλα µονωµένες και 6-8 θέσεις εξυπηρέτησης. Ο σκελετός του συγκροτήµατος µπορεί να είναι κατασκευασµένος από στρανταριστό τετράγωνο κοιλοδοκό. Το συγκρότηµα θα χωρίζεται σε 2 τµήµατα µε διαχωριστικό τοίχο µεταξύ της κουζίνας και του εστιατορίου, προς την πλευρά του εστιατορίου θα γίνεται η εξυπηρέτηση των φοιτητών και προς την πλευρά της κουζίνας η φόρτωση των πιάτων. Η εξωτερική επιφάνεια του σταθερού µέρους του συγκροτήµατος θα είναι επενδυµένη µε ξύλινο υλικό πάχους 2 εκ.. Το τµήµα προς το µέρος της κουζίνας θα φέρει τον ηλεκτρολογικό πίνακα µε τα χειριστήρια ελέγχου και θα είναι επενδυµένο µε ανοξείδωτο χάλυβα. Στο επάνω περιστρεφόµενο µέρος του συγκροτήµατος και πάνω από τα ράφια των πιάτων θα υπάρχουν αντιφτερνιστικά προστατευτικά, κατασκευασµένα από διαφανές πλαστικό υλικό. Τα προστατευτικά αυτά πρέπει να καλύπτουν όλη την περίµετρο, µε καµπύλη επιφάνεια που να «κατεβαίνει» σε ύψος που να επιτρέπει τη διέλευση του χεριού για την παραλαβή των πιάτων αλλά να αποτρέπει τη διείσδυση µικροοργανισµών και µικροβίων από την αναπνοή ή πιθανό φτέρνισµα των σιτιζοµένων ή του προσωπικού σερβιρίσµατος. επιφάνειας. Το σύστηµα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο φωτισµό όλης της περιστρεφόµενης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το εµπρόσθιο µέρος, προς την αίθουσα του εστιατορίου και στη µισή περίµετρο του συστήµατος, θα έχει κατάλληλα προσαρµοσµένες 6-8 θέσεις εξυπηρέτησης. 1/9

2 Ο σιτιζόµενος θα στέκεται στην θέση εξυπηρέτησης και θα ακουµπά το δίσκο του σε αντίστοιχη σταθερή βάση. Μπροστά του θα περιστρέφονται οι ψυχόµενες και θερµαινόµενες επιφάνειες από τις οποίες θα επιλέγει το φαγητό της αρεσκείας του. Το πίσω µέρος, προς την πλευρά της κουζίνας και στο υπόλοιπο της περιµέτρου θα έχει δύο τουλάχιστον θέσεις µεριδοποίησης και σερβιρίσµατος των πιάτων σε κατάλληλα ράφια. 1. Η ανωτέρω περιγραφή είναι ενδεικτική και βασίζεται σε δύο υπάρχοντα ήδη παλαιά συστήµατα. Το ένα από τα δύο νέα συστήµατα θα τοποθετηθεί στη θέση του ενός παλαιού που θα αντικατασταθεί. Το δεύτερο νέο σύστηµα θα εγκατασταθεί στο χώρο µεταξύ των δύο άλλων, όπως φαίνεται σε επισυναπτόµενη κάτοψη. 2. Οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές (επί ποινή απόρριψης) πρέπει να προβούν σε αυτοψία του χώρου να διαµορφώσουν την προσφορά τους ανάλογα ώστε τα δύο νέα συστήµατα µαζί µε το ένα παλαιό που θα παραµείνει να βρίσκονται αισθητικά και λειτουργικά σε αρµονία. 2/9

3 ) Η συσκευή να είναι βαρέος τύπου κατάλληλη για επαγγελµατική χρήση συνεχούς λειτουργίας. Να έχει εξωτερικές διαστάσεις 160 x 85 x 90 εκ. ύψος περίπου. Ο κάδος βρασµού να είναι ορθογώνιου σχήµατος, µε ωφέλιµη χωρητικότητα µέχρι 300 λίτρα. Εντός του κάδου να µπορούν να τοποθετηθούν λεκάνες Gastronom 1/1 βάθους 20 εκ. Ο βραστήρας να επιτρέπει το βρασµό ευαίσθητων προϊόντων χωρίς κίνδυνο καψίµατος ή κολλήµατος στα τοιχώµατα του βραστήρα. Ο βραστήρας να έχει περίβληµα από ισχυρό µονωτικό υλικό ώστε να επιτυγχάνεται σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας και ζυγοσταθµισµένο κάλυµµα διπλών τοιχωµάτων από ανοξείδωτο χάλυβα µε ενδιάµεση µόνωση και δυσθερµαγωγό χειρολαβή σε όλο το µήκος του καλύµµατος, ώστε να αποκλείεται το «κάψιµο» των χεριών του χειριστή. Το κάλυµµα αυτό θα καλύπτει όλο το χείλος του κάδου ώστε να είναι αδύνατη η πτώση υλικών από την άνω επιφάνεια της συσκευής µέσα στον κάδο όταν το κάλυµµα θα είναι κατεβασµένο. Η συσκευή να φέρει κρουνό µε παροχή ζεστού και κρύου νερού και κρουνό εκκενώσεως µεγάλης διατοµής µε εσωτερικά φίλτρο συγκράτησης στερεών. Η συσκευή να φέρει απαραιτήτως ενσωµατωµένο ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου µε χειριστήρια αφής, µε δυνατότητα ρύθµισης της θερµοκρασίας στα επιθυµητά επίπεδα και σύγχρονη ένδειξη της θερµοκρασία και να φέρει ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας. Επίσης να είναι δυνατή η ρύθµιση του χρόνου βρασµού σε ώρες και λεπτά, µε σύγχρονη εµφάνιση του χρόνου. Σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος οι ρυθµίσεις που έχουν γίνει πριν τη διακοπή να επανέρχονται αυτοµάτως στη µνήµη του χειριστηρίου. Το χειριστήριο να είναι καλυµµένο µε ειδική µεµβράνη που δεν θα επηρεάζεται από τις δύσκολες συνθήκες λειτουργίας µέσα στο µαγειρείο. Η συσκευή να είναι απαραιτήτως υδατοστεγούς προστασίας. 3/9

4 Η συσκευή να φέρει ενσωµατωµένα ρελέ λειτουργίας. Να είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 2 χιλ. και να στηρίζεται σε τέσσερα ποδαρικά ρυθµιζόµενα καθ ύψος. Η συσκευή να είναι κατασκευασµένη σύµφωνα µε τους ευρωπαϊκούς κανόνες ασφαλείας και να φέρει πιστοποιητικό CE. 4/9

5 Το πλυντήριο να είναι τύπου καµπάνας, µε εξωτερικές διαστάσεις περίπου 60 x 80 x 150/200 εκ., κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα, να λειτουργεί µε τα τυποποιηµένα καλάθια πλυντηρίου διαστάσεων 50x50 εκ. και να έχει ωριαία απόδοση 50 τουλάχιστον καλάθια. Ο κάδος του πλυντηρίου να είναι διπλών τοιχωµάτων, χωρίς κολλήσεις και να φέρει στρογγυλεµένες εσωτερικές γωνίες για λόγους ευκολίας καθαρισµού. Το καθαρό άνοιγµα του πλυντηρίου να είναι τουλάχιστον να επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση ακόµα και πιάτων µεγάλης διαµέτρου, ή σκευών GN 1/. Το πλυντήριο να έχει ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου µε πλήκτρα αφής απαραίτητα. Το πλυντήριο να συνοδεύεται από ένα τουλάχιστον καλάθι πιάτων διαστάσεων 50 x 50 εκ. και ένα καλάθι για µαχαιροπήρουνα και µικρά σκεύη. Το πλυντήριο θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: Θα πρέπει να έχει δυνατότητα πλύσης πιάτων µεγάλης διαµέτρου και δίσκων σερβιρίσµατος. Θα πρέπει να έχει ειδικό διπλό φιλτράρισµα του νερού µε αποτέλεσµα άριστο πλύσιµο των πιάτων και των ποτηριών. Θα πρέπει να έχει σύστηµα ασφαλείας το οποίο θα διακόπτει την τροφοδοσία νερού σε περίπτωση διαρροής. Οι βραχίονες πλύσης και έκπλυσης θα πρέπει να είναι κατασκευασµένοι από υψηλής ποιότητας χρωµονικελιούχο χάλυβα και όχι πλαστικά. Θα πρέπει να έχει πρόγραµµα αυτοκαθαρισµού. Θα πρέπει να έχει αντλία νερού µε σύστηµα οµαλής εκκίνησης για την προστασία των ευαίσθητων ποτηριών. Θα πρέπει να έχει σύστηµα τροφοδοσίας νερού µε διάκενο αέρα (AIR GAP) το οποίο δεν θα επιτρέπει την είσοδο του νερού από τον κάδο του πλυντηρίου στο δίκτυο ύδρευσης, για αποφυγή µόλυνσης του δικτύου. Θα πρέπει να έχει ειδική αντλία νερού για την τροφοδοσία του υπερθερµαντήρα νερού έκπλυσης που να εξασφαλίζει σταθερή πίεση, ώστε να επιτυγχάνεται σταθερή θερµοκρασία του νερού της έκπλυσης, ανεξάρτητα από την πίεση του δικτύου. 5/9

6 Το πλυντήριο θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τους ευρωπαϊκούς κανόνες ασφαλείας και να φέρει πιστοποιητικό CE. Το πλυντήριο να συνοδεύεται από λάντζα-είσοδο πλυντηρίου και τραπέζι έξοδο πλυντηρίου, κατασκευασµένα εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα. 6/9

7 Ο ψύκτης νερού να είναι συνεχούς ροής µε απόδοση 50 τουλάχιστον λίτρα ανά ώρα. Να φέρει ενσωµατωµένο ψυκτικό µηχάνηµα. Στο επάνω µέρος να φέρει λεκάνη κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα εφοδιασµένη µε 1 βρύση για πίδακα νερού και 1 βρύση µε διακόπτη συνεχούς ή διακοπτόµενης λειτουργίας, για γέµισµα ποτηριών. Το σώµα του ψύκτη να είναι επενδεδυµένο µε έλασµα ηλεκτροστατικά βαµµένου χάλυβα. Ο ψύκτης να έχει εξωτερικές διαστάσεις 30 x 30 x 105 εκ. ύψος περίπου(ενδεικτικές οι διαστάσεις) Ο ψύκτης να πρέπει να είναι κατασκευασµένος σύµφωνα µε τους ευρωπαϊκούς κανόνες ασφαλείας και να φέρει πιστοποιητικό CE. 7/9

8 Οι Eξωτερικές διαστάσεις να είναι 140 x 85 x 90 εκ. περίπου και η λεκάνη ψησίµατος ανατρεπόµενη, ταχείας θέρµανσης, που να στηρίζεται και να περιστρέφεται σε δύο πλευρικές κολώνες. Η λεκάνη να είναι τριµεταλλική σε µορφή σάντουϊτς. Οι εξωτερικές επιφάνειες του ανοξειδώτου να είναι απαραίτητα από ειδικό αντικολλητικό ανοξείδωτο χάλυβα και το ενδιάµεσο από ειδικό κράµα αλουµινίου για την καλύτερη διανοµή θερµότητας και αποφυγή παραµόρφωσης της επιφάνειας ψησίµατος. Επάνω από τη λεκάνη η συσκευή να έχει ειδικό ανοξείδωτο κάλυµµα (καπάκι) διπλών τοιχωµάτων µε ειδική µόνωση και προεξέχουσα δυσθερµαγωγή χειρολαβή σε όλο το µήκος και µηχανισµό που να επιτρέπει τη στήριξή του σε οποιαδήποτε θέση επιθυµεί ο χειριστής. Η ωφέλιµη χωρητικότητα της λεκάνης να είναι λίτρα. Η λεκάνη να έχει ροή στο κέντρο της εµπρόσθιας πλευράς ώστε να επιτυγχάνεται εύκολο άδειασµα µε απόλυτο έλεγχο της ροής του περιεχοµένου, να επανέρχεται δε άµεσα και γρήγορα στην οριζόντια θέση, αν είναι δυνατό ηλεκτρικά. Όταν η λεκάνη τίθεται σε λειτουργία ανατροπής η ηλεκτρικές αντιστάσεις να τίθενται εκτός λειτουργίας αυτόµατα. Η θερµοκρασία να ρυθµίζεται σε προγραµµατιζόµενες διαφορετικές ζώνες θερµοκρασίας από 50 έως 300 C. Η συσκευή να φέρει ενσωµατωµένο ηλεκτρικό πίνακα ελέγχου µε χειριστήρια αφής απαραιτήτως. Το χειριστήριο να έχει διακόπτη ανατροπής της λεκάνης, ρύθµιση της θερµοκρασίας στα επιθυµητά επίπεδα µε ένδειξη της θερµοκρασίας και ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας. Επίσης να είναι δυνατή η ρύθµιση του χρόνου ψησίµατος σε ώρες και λεπτά, µε αντίστοιχη ένδειξη. Το χειριστήριο να είναι καλυµµένο µε ειδική µεµβράνη που δεν θα επηρεάζεται από τις δύσκολες συνθήκες λειτουργίας µέσα στο µαγειρείο. Σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος οι ρυθµίσεις που θα έχουν γίνει πριν τη διακοπή να επανέρχονται αν είναι δυνατό αυτοµάτως στη µνήµη του χειριστηρίου. 8/9

9 Η συσκευή να είναι απαραιτήτως υψηλής υδατοστεγούς προστασίας. Η συσκευή κατά προτίµηση να είναι εφοδιασµένη µε περιστρεφόµενη βρύση µε δυνατότητα παροχής ζεστού-κρύου νερού. Η συσκευή να πρέπει να είναι κατασκευασµένη σύµφωνα µε τους ευρωπαϊκούς κανόνες ασφαλείας και να φέρει πιστοποιητικό CE. Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 9/9

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Σκευών, Ηλεκτρικών Συσκευών, Μηχανηµάτων κλιµατισµού για τους ηµοτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2010 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2010 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2010 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - Τα προαναφερόµενα είδη του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ο Σ Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Η Σ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 4 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΦΑΚΑΚΙ, ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η / Μ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ [

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟNΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟNΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης Ταχ. Κώδικας : 70013 Πληροφορίες : Βαγγέλης Χαρκουτσάκης Τηλέφωνο : +30 2810 391570 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Υποεργο 2: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Υποεργο 2: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Υποεργο 2: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 100 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 1111 ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Τεχνικές Προδιαγραφές για την προµήθεια: Τυποποιηµένων Ασθενοφόρων Αυτοκινήτων (Ambulance) Πρoνοσοκοµειακής Φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ (2012-2013) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Ο Χ Η Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC Στην υπό κατασκευή πτέρυγα θα γίνει ανακαίνιση-αντικατάσταση των υπαρχόντων WC. Ο χώρος θα έχει αποξηλωθεί από είδη υγιεινής, επενδύσεις, φωτιστικά και γυψοσανίδες που δεν χρειάζονται.

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 VRV INVERTER 1.1.1.2.1 1 /13

1.1.1  1.1.1.1 1.1.1.2 VRV INVERTER 1.1.1.2.1 1 /13 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1.1.1 Προδιαγραφή Συστήµατος Κλιµατισµού Νέων Γραφείων Νοµαρχίας 1.1.1.1 Γενικά Η παρούσα Τ.Ε. αφορά τον κλιµατισµό ( ψύξη - θέρµανση ) του έργου: "Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ 2 1. Αερόψυκτη µονάδα συµπύκνωσης ηµίκλειστου τύπου (semehermetic). 2 2. Αεροψυκτήρες αναγκαστικής κυκλοφορίας για

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ 2 1. Αερόψυκτη µονάδα συµπύκνωσης ηµίκλειστου τύπου (semehermetic). 2 2. Αεροψυκτήρες αναγκαστικής κυκλοφορίας για 1 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ 2 1. Αερόψυκτη µονάδα συµπύκνωσης ηµίκλειστου τύπου (semehermetic). 2 2. Αεροψυκτήρες αναγκαστικής κυκλοφορίας για ψυκτικούς θαλάµους µέχρι 0 C. 3 3. Αεροψυκτήρες αναγκαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222

Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Υποκατάστημα: 28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e-mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: προορίζονται για τον ειδικευμένο τεχνικό που θα αναλάβει την εγκατάσταση, τη σύνδεση και την δοκιμή της συσκευής.

Περιεχόμενα. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: προορίζονται για τον ειδικευμένο τεχνικό που θα αναλάβει την εγκατάσταση, τη σύνδεση και την δοκιμή της συσκευής. Περιεχόμενα 1. Υποδείξεις ασφάλειας και οδηγίες χρήσης 2 2. Εγκατάσταση και σύνδεση 5 3. Περιγραφή των οργάνων ελέγχου 9 4. Οδηγίες χρήσης 17 5. Καθαρισμός και συντήρηση 29 6. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ K ENERGY MENSA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Περιεχόμενα Λέβητας Στερεών Καύσιμων MENSA Σελ. 1 Γενικές υποδείξεις ασφάλειας 3 2 Γενική περιγραφή 3 3 Τεχνική περιγραφή 5 4 Τύποι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Κεραµικές εστίες KM 6002 / KM 6003 KM 6012 / KM 6013 KM 6017 / KM 6023 / KM 6024 (Για συνδυασµό µε κουζίνες σειρά H 4000) ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες Εγκατάσταση, συντήρηση & οδηγίες χρήσης ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ... 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες Εγκατάσταση, συντήρηση & οδηγίες χρήσης ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ... 4 ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ... 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ηλιακοί Θερμοσίφωνες Εγκατάσταση, συντήρηση & οδηγίες χρήσης ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ... ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ... ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τις Η/Μ εγκαταστάσεις του έργου Για την σύνταξη της μελέτης ελήφθησαν υπόψη οι εν ισχύ κανονισμοί, προδιαγραφές, Εθνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΑΒΙΩΣΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. A. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΠΙΠΛΑ 1) ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Α & Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ) ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ»

ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Α & Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ) ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Α & Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ) ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΘΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 14 Ταχ. Κώδικας: 171 21 Ν.Σμύρνη Πληροφ. : Γ.Στεφανάτος Τηλ.: 2132025811 Αρ. Fax: 2109355681 Αρ. Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1.1.1Προδιαγραφή Συστήματος Κλιματισμού Νέων Γραφείων Νομαρχίας 1.1.1.1 Γενικά Η παρούσα Τ.Ε. αφορά τον κλιματισμό ( ψύξη - θέρμανση ) του έργου: "Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

(Υπόλοιπα έργων Οδοποιίας) ΕΡΓΟ : «Ηλεκτροφωτισµός οδών χωρίς κατασκευή νέου υπογείου δικτύου (Υπόλοιπα έργων Οδοποιίας) Αρ. Μελέτης : 2 / 2014

(Υπόλοιπα έργων Οδοποιίας) ΕΡΓΟ : «Ηλεκτροφωτισµός οδών χωρίς κατασκευή νέου υπογείου δικτύου (Υπόλοιπα έργων Οδοποιίας) Αρ. Μελέτης : 2 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: «Ηλεκτροφωτισµός οδών χωρίς κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές για την Προμήθεια Τυποποιημένων Ασθενοφόρων Οχημάτων (Ambulance) Πρoνοσοκομειακής Φροντίδας, 4Χ4, DIESEL

Τεχνικές Προδιαγραφές για την Προμήθεια Τυποποιημένων Ασθενοφόρων Οχημάτων (Ambulance) Πρoνοσοκομειακής Φροντίδας, 4Χ4, DIESEL Τεχνικές Προδιαγραφές για την Προμήθεια Τυποποιημένων Ασθενοφόρων Οχημάτων (Ambulance) Πρoνοσοκομειακής Φροντίδας, 4Χ4, DIESEL Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τέσσερις ενότητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥ ΠΑΙ ΟΠΟΛΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. A. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΠΙΠΛΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1) ΓΡΑΦΕΙΟ Γραφείο µε µετώπη και επιφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥ ΠΑΙ ΟΠΟΛΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. A. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΠΙΠΛΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1) ΓΡΑΦΕΙΟ Γραφείο µε µετώπη και επιφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA E DOS PROGRAMAS DE LAVAGEM

LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA E DOS PROGRAMAS DE LAVAGEM GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUÇÕE ENTOIXIZOMENO ΠΛYNTHPIO ΠIATΩN KULLANIM KLAVUZU LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER EN DE WASPROGRAMMA'S GUIA PARA A UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ-ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑ Α ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ-ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑ Α ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ-ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑ Α ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οι Τεχνικές Προδιαγραφές για το Αυτοκίνητο -κινητή µονάδα αιµοληψιών τίθενται σε ηµόσια ιαβούλευση προκειµένου να

Διαβάστε περισσότερα