ΤΕΥΧΟΣ 27 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ 27 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ 27 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ

2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ Χαριτίνη ΚΩΛΕΤΣΗ - ΚΟΥΝΑΡΗ Ελένη ΜΑΜΑΗ - ΧΩΜΑΤΑ ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ στη νέα χιλιετία και συγκεκριμένα για το έτος 2020 (Hobdell και συν, 2003), που έχουν ανακοινωθεί από τον ΠΟΥ, την Διεθνή Οδοντιατρική Ομοσπονδία (FDI) και τον Διεθνή Οργανισμό για την Οδοντιατρική Εκπαίδευση (ΙΑDR), χρησιμεύουν ως πλαίσιο για τη σχεδίαση προγραμμάτων προαγωγής της στοματικής υγείας σε τοπικό, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, με το σκεπτικό «σκεφτόμαστε παγκόσμια δρούμε τοπικά». Ο γενικός στόχος περιλαμβάνει τις ακόλουθες δύο κατευθύνσεις: Α. Ελαχιστοποίηση της επίδρασης των στοματικών και κρανιοπροσωπικών νοσημάτων στην υγεία και στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη, δίνοντας έμφαση στην προαγωγή της στοματικής υγείας και στη μείωση των νοσημάτων του στόματος σε πληθυσμούς που παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα στοματικής υγείας. Β. Ελαχιστοποίηση της επίδρασης των στοματικών και κρανιοπροσωπικών εκδηλώσεων γενικών νοσημάτων στα άτομα και στις κοινωνίες και χρησιμοποίηση των εκδηλώσεων αυτών για την έγκαιρη διάγνωση, πρόληψη και αποτελεσματική διαχείριση γενικών νοσημάτων. Οι ειδικότεροι στόχοι αφορούν στα ακόλουθα: 1. Μείωση της θνησιμότητας από στοματικά και κρανιοπροσωπικά νοσήματα. 2. Μείωση της νοσηρότητας από στοματικά και κρανιοπροσωπικά νοσήματα και επομένως βελτίωση της ποιότητας ζωής. 3. Προαγωγή υποστηρίξιμων πολιτικών προτεραιότητας σε συστήματα υγείας που έχουν προκύψει από συστηματικές ανασκοπήσεις ορθής πρακτικής (π.χ. πολιτικές που βασίζονται στην τεκμηρίωση). 4. Ανάπτυξη συστημάτων οδοντιατρικής φροντίδας που να είναι προσιτά και αποδοτικά για την πρόληψη και τον έλεγχο των στοματικών και κρανιοπροσωπικών νοσημάτων. 5. Ενοποίηση της προαγωγής και της φροντίδας της στοματικής υγείας με τους άλλους τομείς που επηρεάζουν την υγεία μέσω του κοινού παράγοντα κινδύνου. 6. Ανάπτυξη προγραμμάτων στοματικής υγείας ενδυνάμωσης του πληθυσμού ώστε να μπορούν να ελέγχουν τους προσδιοριστές της υγείας. 7. Ενίσχυση των συστημάτων και των μεθόδων για την επίβλεψη της προαγωγής της στοματικής υγείας ως προς τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα. 8. Μείωση των διαφοροποιήσεων στη στοματική υγεία μεταξύ των διαφορετικών κοινωνικοοικονομικών ομάδων σε κάθε κράτος και μείωση των ανισοτήτων στη στοματική υγεία διακρατικά. 9. Μείωση των διαφοροποιήσεων στη στοματική υγεία μεταξύ των διαφορετικών κοινωνικοοικονομικών ομάδων σε κάθε κράτος και μείωση των ανισοτήτων στη στοματική υγεία διακρατικά. 10. Αύξηση του αριθμού επαγγελματιών που ειδικεύονται στην επίβλεψη οργανωμένων επιδημιολογικών μελετών των στοματικών και κρανιοπροσωπικών νοσημάτων. Οι συγκεκριμένοι στόχοι για τη στοματική υγεία το 2020, περιλαμβάνουν εκτός από τον έλεγχο της τερηδόνας και των νοσημάτων του περιοδοντίου, τις βλάβες του βλεννογόνου, τις προκαρκινικές και καρκινικές βλάβες, τα οδοντικά τραύματα και τους κρανιοπροσωπικούς τραυματισμούς, τον πόνο καθώς και θέματα που αφορούν στη σχετιζόμενη με την ποιότητα της ζωής στοματική υγεία. Στους νέους στόχους παρατηρείται ευρεία προσέγγιση της στοματικής υγείας που δεν αποσκοπεί απλά και μόνον στη βελτίωση της στοματικής υγείας αλλά και στη βελτίωση της γενικής υγείας και της ευεξίας των ατόμων και πληθυσμών. Για την επίτευξη των στόχων απαιτείται αλλαγή της συμπεριφοράς των ατόμων ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Στόχοι 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος και μεταβολή των κοινωνικών παραγόντων ώστε να προλαμβάνονται τα νοσήματα του στόματος. Ωστόσο, η επίτευξη των στόχων χρειάζεται τη συμμετοχή όλων των φορέων στην κοινωνία με την έννοια των συνεργασιών ή συμμαχιών με συντονισμένες προσπάθειες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Η ανάπτυξη, για παράδειγμα υγιούς δημόσιας πολιτικής που να συμπεριλαμβάνει δράσεις για την προαγωγή της υγείας και της στοματικής υγείας απαιτεί τη συνεργασία όλων των φορέων σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, αλλά η συμμετοχή των επαγγελματιών υγείας είναι ιδιαίτερα απαραίτητη. Τόσο για τη διαμόρφωση της πολιτικής όσο και για την εφαρμογή της. Κάθε οδοντίατρος έχει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην προαγωγή της στοματικής υγείας των πληθυσμών. Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (2005) με βάση τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής μελέτης των νόσων του στόματος του Ελληνικού πληθυσμού, που διεξήχθη με πρωτοβουλία της και λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές που έθεσε ο ΠΟΥ στις εκδόσεις του (1998) «Υγεία για Όλους στον 21ο αιώνα» και «Υγεία για Όλους στην Ευρώπη 21», προσδιόρισε πέντε στόχους για τη στοματική υγεία στην Ελλάδα, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Στόχοι για τη στοματική υγεία στην Ελλάδα το 2010 (Ε.Ο.Ο., 2005) Ηλικία 5-6 ετών 12 ετών 15 ετών ετών ετών Περιγραφή στόχων 65% ελεύθερα τερηδόνας (από 57,2%) Μέση τιμή dmft όχι μεγαλύτερη από 1,2 (από 1,77) με μέση τιμή dt όχι μεγαλύτερο από 0,8 (από 1,54) 45% ελεύθερα τερηδόνας (από 37,1%) Μέση τιμή DMFT όχι μεγαλύτερη από 1,5 (από 2,05) με μέση τιμή DT όχι μεγαλύτερη από 0,5 (από 1,15) και μέση τιμή ID-s όχι μεγαλύτερη από 0,5 (από 0,92) Κανένα ελλείπον δόντι από τερηδόνα. Μέση τιμή DMFT όχι μεγαλύτερη από 2,5 (από 3,19) Μέσο όρο υγιών εκτημορίων μέχρι 4 (CPITN=0) Μέση τιμή DMFT όχι μεγαλύτερη από 10 (από 14,06) με το 90% των ενοδόντων να έχουν τουλάχιστον 20 φυσικά δόντια στο στόμα τους. Μέσο όρο υγιών εκτημορίων μεγαλύτερο από 2 (CPITN=0) Ποσοστό νωδών ατόμων όχι μεγαλύτερο από το 20% με ποσοστό ατόμων μεγαλύτερο από το 70% να έχουν λειτουργική σύγκλειση με φυσικά ή τεχνητά (γέφυρες) δόντια. 2

3 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Τον Σεπτέμβριο του 2005, στο Liverpool του Η.Β., κατά τη διάρκεια του 8ου Παγκόσμιου Συνεδρίου της Προληπτικής Οδοντιατρικής (World Congress on Preventive Dentistry) το οποίο οργανώθηκε με τη συμμετοχή της Διεθνούς Ενώσεως για την Οδοντιατρική Έρευνα (International Association for Dental Research), του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημόσια Οδοντιατρική Υγεία (European Association of Dental Public Health) και της Βρετανικής Ένωσης για τη Μελέτη της Κοινωνικής Οδοντιατρικής (British Association for Study of Community Dentistry), έγινε η Διακήρυξη του Liverpool για την Προαγωγή της Στοματικής Υγείας στον 21ο αιώνα (Πίνακας 2). Οι σύνεδροι, που εκπροσωπεύουν 43 χώρες, προχώρησαν σε αυτήν τη διακήρυξη, λαμβάνοντας υπόψη τον Χάρτη της Bangkok για την Προαγωγή της Υγείας στην εποχή της Παγκοσμιοποίησης, και επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να υποστηρίζουν τις εθνικές και διεθνείς δράσεις για την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των νόσων του στόματος. Κοινωνική Οδοντιατρική Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Διακήρυξη του Liverpool (2005) για την Προαγωγή της Στοματική Υγείας στον 21ο αιώνα. Πρόσκληση για δράση για την ισχυροποίηση διαφόρων τομέων που αφορούν στη στοματική υγεία μέχρι το Οι χώρες θα πρέπει να εξασφαλίσουν στον πληθυσμό πρόσβαση σε καθαρό νερό, σε υγιεινές συνθήκες διαβίωσης και υγιεινή διατροφή. 2. Οι χώρες θα πρέπει να εξασφαλίσουν κατάλληλα και οικονομικώς ανεκτά προγράμματα χορήγησης φθοριούχων για την πρόληψη της τερηδόνας. 3. Οι χώρες θα πρέπει να εφαρμόζουν τεκμηριωμένα προγράμματα προαγωγής υγιεινού τρόπου ζωής και μείωσης των τροποποιήσεων κοινών παραγόντων κινδύνου των χρόνιων γενικών και στοματικών νόσων. 4. Τα σχολεία θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για την προαγωγή της υγείας, της ποιότητας ζωής και της πρόληψης των νόσων σε παιδιά και νέους, περιλαμβάνοντας οικογένειες και κοινότητες. 5. Οι χώρες θα πρέπει να εξασφαλίσουν στον πληθυσμό πρόσβαση σε πρωτοβάθμια οδοντιατρική φροντίδα. 6. Οι χώρες θα πρέπει να ενδυναμώσουν την προαγωγή της στοματικής υγείας στους ηλικιωμένους με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. 7. Οι χώρες θα πρέπει να διαμορφώσουν πολιτικές στοματικές υγείας που να αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο των εθνικών προγραμμάτων υγείας. 8. Οι χώρες θα πρέπει να υποστηρίζουν την έρευνα για τη δημόσια υγεία και να λαμβάνουν υπόψη τη σύσταση του ΠΟΥ να διαθέτουν το 10% του προϋπολογισμού των κονδυλίων για προγράμματα προαγωγής της υγείας στην αξιολόγησή τους. 9. Οι χώρες θα πρέπει να εγκαθιδρύσουν συστήματα πληροφορικής για την αξιολόγηση της υγείας και της εφαρμογής των προγραμμάτων και για την υποστήριξη ανάπτυξης βάσεων τεκμηριωμένης γνώσης στην προαγωγή της υγείας και στην πρόληψη των νόσων, μέσω έρευνας και διεθνούς υποστήριξης. Συλλεκτική παιδική οδοντόβουρτσα τρενάκι!!! Δυναμική Πρόληψη åêåß üðïõ ôç ñåéüæåóôå ðåñéóóüôåñï Ôï ÆåëÝ Ìåóïäïíôßùí ÄéáóôçìÜôùí ôçò TePe ìå Öèüñéï ðïõ ôïðïèåôåßôáé ìå ôá Ìåóïäüíôéá ÂïõñôóÜêéá ôçò TePe, ðáñý åé áðïôåëåóìáôéêü êáèáñéóìü, ðñïóôáóßá áðü ôçí ôåñçäüíá êáé ìéá áßóèçóç öñåóêüäáò. Ôï ÆåëÝ Ìåóïäïíôßùí ÄéáóôçìÜôùí ìå Öèüñéï Ý åé äçìéïõñãçèåß óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÔìÞìá ôçò Ôåñçäüíáò, ôçò Áêáäçìßáò Sahlgrenska, ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Gothenburg, ôçò Óïõçäßáò. Sarner B. Lingstrom P. Birkhed D. ÁðåëåõèÝñùóç öèïñßïõ áðü ïäïíôïãëõößäåò åìðïôéóìýíåò ìå NaF- êáé AmF- êáé ïäïíôéêü íþìáôá in vitro êáé in vivo. Ácta Odontol Scand 2003;61: Sarner B. Birkhed D, Lingstrom P ÓõãêÝíôñùóç öèïñßïõ óôéò üìïñåò åðéöüíåéåò ìåôü ôç ñþóç äéáöïñåôéêþí öèïñéïý ùí ðñïúüíôùí ìåìïíùìýíùí Þ óå óõíäõáóìü. Caries Res 2008;42: ppm öèïñßïõ (0,32% NaF) ùñßò áðïôñéðôéêýò ïõóßåò ÖñÝóêï Üñùìá ìýíôáò Χαρίστε στους μικρούς σας πελάτες μια πρωτότυπη παιδική οδοντόβουρτσα. Το νέο σχέδιο με το παιδικό τρενάκι είναι τυπωμένο στην παιδική οδοντόβουρτσα SELECT COMPACT της TePe και ανήκει στη συλλογή PLAC CONTROL Collection. Τιμή: 0,95 το τεμ. ΟΚΤΩΒΡ - ΔΕΚ 2010 Ιδιοκτησία: Εκδότης: Διεύθυνση: Τηλ.-Fax: Υπεύθυνη έκδοσης - σύνταξης: ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ) BELLES DENTS PRESS Σ. Καρανίκα Παλαιολόγου 20, Τ.Κ Σ. Καρανίκα Υπεύθυνη σχεδίασης: Ε. Κυριακίδου Made in Sweden ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ) Υπεύθυνοι τυπογραφικών εργασιών: Β. & Ε. ΜΠΑΜΠΑΗΣ ΕΠΕ Επικούρου 31 Τηλ.:

4 MARKETING ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ Χορεύοντας με το χρόνο Μια ματιά στην διαχείριση του χρόνου Ανδρέας ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ, Φαρμακοποιός ΤΟ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ. Ο σύγχρονος χώρος εργασίας είναι αδυσώπητος και οι προθεσμίες διεκπεραίωσης εργασιών, η πίεση και το στρες που σας διοχετεύει εάν το επιτρέψουμε,αποτελούν την ημερήσια εργασιακή διάταξη και η αντιμετώπισή τους πρέπει να αποτελεί μέρος των διαθέσιμων προσωπικών χειρισμών. Η ημέρα είναι ατελείωτη, για εκείνον που γνωρίζει πώς να την εκτιμά και να την εκμεταλλεύεται GOETHE Η Διαχείριση του Χρόνου αποτελεί πλέον γενικό όρο ενός συνόλου τεχνικών διοίκησης και οργάνωσης. Αυτό, όμως, στο οποίο συνοψίζεται είναι η ικανότητα εφαρμογής ορισμένων αναγνωρισμένων μεθόδων μαζί με την παραδοχή ότι όλοι όσοι διευθύνουν ανθρώπους ή εργασίες χρειάζονται γενικές ικανότητες ανάθεσης καθηκόντων, διεύθυνσης συσκέψεων, αντιμετώπισης διακοπών, καθορισμού προτεραιοτήτων, αποφυγής αναβολών, διαχείρισης έργων, ανάλυσης καθηκόντων και καθορισμού στόχων, διαχείριση ομάδων. Έχει ειπωθεί ότι καλό είναι,να κάνετε πράγματα τα οποία είναι σημαντικά και να μην δίνουμε προσοχή σε αυτά που δεν είναι και ότι πράγματα τα οποία επείγουν να γίνουν διότι δεν ασχοληθήκαμε με αυτά όταν άρχισαν να προκύπτουν. Στη δεκαετία του 1980, η διαχείριση του χρόνου παρουσιάστηκε επίσης σαν εύκολος δρόμος προς την εξασφάλιση τεράστιου πλούτου και προσωπικής καταξίωσης. Φυσικά, όταν αυτά τα οφέλη δεν υλοποιούνταν, το άτομο αισθανόταν απογοητευμένο. Σήμερα, όμως, η διαχείριση του χρόνου - ή του εαυτού μας - θεωρείται σύνολο στοιχειωδών δεξιοτήτων διοίκησης. Αφορά περισσότερο στον τρόπο για να γίνουμε λίγο πιο αποτελεσματικοί. Η επιτυχία είναι μια διαδικασία μια ποιότητα σκέψης και ένας τρόπος ύπαρξης, μια ευχάριστη διαβεβαίωση ότι ζούμε Έτσι λοιπόν θα δώσουμε μια γρήγορη ματιά στον ορισμό της διαχείρισης του χρόνου και παράλληλα επιχειρείται μία προσπάθεια ερμηνείας του τόσο στο εργασιακό πλαίσιο όσο και για τους λόγους για τους οποίους οδηγείται κάποιος στην αναβλητικότητα. Θα τονισθεί η σημασία του καθορισμού προτεραιοτήτων και επισημαίνεται η αναγκαιότητα της στοχοθέτησης και των κανόνων που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της. Απλή αναφορά στην σημαντικότητα της ανάθεσης αρμοδιοτήτων που συμβάλει στην καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου. Είναι η διαχείριση του ίδιου μας του εαυτού η γνώση του προσωπικού μας ύφους εργασίας και η αξιοποίησή του για την επίτευξη του καλλίτερου αποτελέσματος Όλα τα παραπάνω αποτελούν σημαντικότατες παραμέτρους για τα σωστά βήματα του χορού μας με τον χρόνο. Τέλος, μικρά μυστικά αποτελεσματικότερης οργάνωσης και διαχείρισης του χρόνου. Ορισμός διαχείρισης χρόνου Η διαχείριση του χρόνου είναι η διαχείριση του ίδιου μας του εαυτού, η γνώση δηλαδή του προσωπικού μας ύφους εργασίας και η αξιοποίησή του για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Η καλύτερη οργάνωση του χρόνου, μας επιτρέπει την καλύτερη 4 «Η καλύτερη προετοιμασία για το αύριο είναι να κάνεις τη δουλειά του σήμερα πολύ καλά» αντίληψη του φόρτου εργασίας μας, περισσότερη χαλάρωση και περισσότερο χρόνο να απολαύσουμε διάφορες δραστηριότητες και την παρέα αγαπημένων προσώπων και της οικογένειάς μας. Η αξιοποίηση του χρόνου είναι μία καθαρά προσωπική υπόθεση την οποία ο καθένας χειρίζεται ανάλογα με τους στόχους, τα ενδιαφέροντα, τις επιδιώξεις, τις ικανότητες και την ενέργειά του. Εργασία και χρόνος Ο χρόνος είναι φθαρτός, αναντικατάστατος και όσον αφορά την εργασία μας, τις περισσότερες φορές είναι πάντοτε λιγότερος από αυτόν που θα θέλαμε ή θα χρειαζόμασταν. ΕΡΕΥΝΑ Σύμφωνα με έρευνα πάνω στις εργασιακές συνήθειες στελεχών και επαγγελματιών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σε βασικές γραμμές εναρμονίζονται με τα Ελληνικά δεδομένα,σε αντίστοιχες έρευνες, οκτώ στα δέκα άτομα εργάζονται τόσες πολλές ώρες που δημιουργούνται εντάσεις στο σπίτι τους και φθείρονται οι κοινωνικές τους σχέσεις. Πάνω από τα τρία τέταρτα (78%) αισθάνονται ότι δεν περνούν αρκετό χρόνο με τις οικογένειές τους και τους φίλους τους, ενώ το 57% χρειάστηκε τουλάχιστον σε μια περίπτωση να ακυρώσει κάποιες διακοπές ή κάποιο Σαββατοκύριακο εξαιτίας της πίεσης της δουλειάς. H έρευνα αποκαλύπτει ότι τα άτομα αυτά συχνά απορροφούνται τόσο από τα καθήκοντά τους ώστε ξεχνούν σημαντικές ημερομηνίες, με το 65% να παραδέχεται ότι απουσιάζει από γενέθλια και επετείους. Περισσότεροι του 75% απ όσους ερωτήθηκαν αισθάνονται ότι εργάζονται εξαιρετικά σκληρά, και η πλειοψηφία (54%) εργάζεται περισσότερο από δέκα ώρες την ημέρα. Οι τρείς μορφές του χρόνου Προσωπικός: είναι ο χρόνος τον οποίο ξοδεύουμε όπως εμείς επιθυμούμε και δεν σχετίζεται με κάποιο από τα καθήκοντα (τα μικρά διαλείμματα στην πραγματικότητα) καθώς επίσης και ο χρόνος που αφιερώνουμε σε εργασίες που εκτελούμε εμείς προσωπικά. Εδώ θα πρέπει να εφαρμόζεται η «Αρχή του Paretto»: 1το 20% του χρόνου μας θα πρέπει να μας αποδίδει το 80% των αποτελεσμάτων έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιούμε καλύτερα τον προσωπικό μας χρόνο.

5 TePe Angle TM NEO Συσκευασία blister των 6 τεμαχίων του ιδίου μεγέθους ή all sizes Angle, η οποία συμπεριλαμβάνει και ένα διάφανο προστατευτικό καπάκι. ÓÔÁ ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ Τιμή για οδοντιάτρους: 2,00 (τιμή χωρίς Φ.Π.Α.) Made in Sweden ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ)

6 MARKETING ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 4 Επίβλεψης- υπαλληλικός: εδώ εντάσσονται τα καθήκοντα τα οποία μπορεί να προέρχονται από τρεις διαφορετικές πηγές: τους ανωτέρους μας, τον οργανισμό κι από τον ίδιο τον εαυτό μας Διοικητικός: στην ουσία εδώ μιλάμε για εκχώρηση αρμοδιοτήτων και την επίβλεψη του συνόλου του οργανισμού. Η καλύτερη αναλογία ανάμεσα στις τρεις αυτές μορφές εξαρτάται ανάλογα με τη θέση στον οργανισμό: λχ κάποιος νεοεισερχόμενος συνεργάτης είναι λογικό να ξοδεύει το 80% του χρόνου του στον υπαλληλικό ενώ ένας διευθυντής το 90% του χρόνου του σε διοικητικό και το 10% σε προσωπική εργασία. Το γιατί και πως χάνουμε τον έλεγχο του χρόνου μας στο χώρο εργασίας, αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων που μπορεί να έχουν να κάνουν τόσο με εμάς, όσο όμως και με τους άλλους καθώς επίσης και με τη δομή και τη φύση της εργασίας μας. Για ποιους λόγους χάνουμε το χρόνο μας; Αναποφασιστικότητα Αναποτελεσματική ανάθεση εργασίας Αναποτελεσματικές συσκέψεις Υπερβολική κοινωνικότητα Χρονοτριβή Ξαφνικοί επισκέπτες Τηλεφωνικές διακοπές Αναποτελεσματικό σύστημα αρχειοθέτησης Έλλειψη προτεραιοτήτων Έλλειψη στόχων Τελειομανία Δυσκολία να πούμε «όχι» Ακατάστατο γραφείο Ελλιπής πληροφόρηση Συγκεχυμένες αρμοδιότητες Έλλειψη εκπαίδευσης/ δεξιοτήτων Μη ρεαλιστική εκτίμηση του χρόνου Έντυπα ενημέρωσης ασθενών ΝΕΑ Γιατί αναβάλλουμε; Η αναβλητικότητα είναι ένας από τους βασικότερους παράγοντες που ευθύνονται για την έλλειψη χρόνου, είτε σε ατομικό επίπεδο (στο να επιδοθούμε σε δραστηριότητες που θα ευχαριστήσουν εμάς προσωπικά) είτε σε εργασιακό (στο να εκπονούνται τα αναγκαία καθήκοντα κι αρμοδιότητες στο χρόνο που έχει δοθεί και με τον τρόπο που τους πρέπει). Ιδιαίτερα στο χώρο εργασίας μας οι συνέπειες μπορεί να είναι ιδιαίτερα οδυνηρές. Δεν είναι εύκολο να ορίσει κανείς γιατί κάποιος οδηγείται στην αναβλητικότητα μιας και οι αιτίες μπορεί να τόσο συναισθηματικές και διανοητικές όσο και φυσικές με αποτέλεσμα να ποικίλουν από άτομο σε άτομο. < ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ) = Μερικοί όμως από τους λόγους είναι και οι παρακάτω: έλλειψη υπευθυνότητας, τελειομανία, ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΙΣ ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΕΧΘΡΟ ΤΟΥ ΩΦΕΛΙΜΟΥ μονοτονία, φόβος για ανάληψη ρίσκου, σωματική και πνευματική κόπωση, έλλειψη προτεραιοτήτων, έλλειψη ορίων, ασάφεια αρμοδιοτήτων. Αντιμετωπίστε την αναβλητικότητα Καταρχάς παραδεχτείτε την!!!!!! Βάλτε χρονική προθεσμία για την ολοκλήρωση της εργασίας σας και δεσμευτείτε να την τηρήσετε. Εντοπίστε σε ποια θέματα/ τομείς συνήθως παρατηρείτε τον εαυτό σας να αναβάλλει την ενεργοποίησή του. Εντοπίστε ποιες εργασίες είναι αυτές που ενισχύουν την αναβλητικότητά σας. Αναλύστε τις αιτίες: φταίει το αντικείμενο εργασίας; η έλλειψη επικοινωνίας με συναδέλφους; Η άγνοια χειρισμού; Η έλλειψη γνώσεων; Ζητάτε τη βοήθεια κάποιου άλλου κάθε φορά που δυσκολεύεστε, Χωρίστε την εργασία σε μικρότερα μέρη, Να θέτετε ρεαλιστικές προσδοκίες από τον εαυτό σας, Ανταμείψτε τον εαυτό σας κάθε φορά που αντί να αναβάλλει κάτι το ολοκλήρωσε. Εκπαιδευτικό εκμαγείο Το χειροποίητο οδοντικό εκμαγείο έχει αρκετά εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά. Τα μεσοδόντια διαστήματα είναι χρωματικά κωδικοποιημένα ώστε τα μεγέθη τους να ταιριάζουν με τα αντίστοιχα μεσοδόντια βουρτσάκια της TePe. Είναι επίσης χρήσιμο για τη διδασκαλία τεχνικών καθαρισμού με άλλα μέσα στοματικής υγιεινής επίσης. Το εκμαγείο απεικονίζει: τη γλωσσική πλευρά τάξης ΙΙΙ = ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ) 6

7 To πρώτο βήμα για ένα υγιές χαμόγελο Η καλή συνήθεια να βουρτσίζουμε τα δόντια μας σωστά από τη μικρή ηλικία είναι το πρώτο βήμα για να έχουμε υγιή δόντια στο μέλλον. Η νέα οδοντόβουρτσα TePe Mini TM είναι μια οδοντόβουρτσα ειδικά σχεδιασμένη για αποτελεσματικό και απαλό καθαρισμό, από τη στιγμή που θα ανατείλει το πρώτο δόντι. ÓÔÁ ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ Τιμή για οδοντιάτρους: 0,95 (χωρίς Φ.Π.Α.) σε blister Made in Sweden Από 0 έως 3-4 ετών ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ)

8 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ Λεονάρντο Η ψυχή καταπραΰνεται όταν είμαστε κοντά στα παιδιά. Fyodor DOSTOYEVSKI Η γυναίκα μου, η Σύλβια έχει χρυσή καρδιά. Όταν ήμασταν αρραβωνιασμένοι, είχε λείψει για μερικές εβδομάδες για να συμμετάσχει σε μια ιεραποστολή της εκκλησίας στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Ονδούρα. Όταν επέστρεψε, μου εξήγησε πως αυτά που είδε εκεί είχαν αλλάξει τη ζωή της. Σ αυτή την τροπική ερειπωμένη χώρα είδε ορδές προσφύγων από τη Νικαράγουα να φτάνουν στην Ονδούρα, κάτω από τους ήχους των πυροβόλων όπλων που ακούγονταν από μακριά. Ανάμεσά τους ήταν παιδιά που πεινούσαν- πολλά ορφανά ή εγκαταλελειμμένα. Μια από τις περιπτώσεις που μου διηγήθηκε ήταν ένα παιδί που η μοναδική τροφή που είχε πάρει την προηγούμενη μέρα ήταν μια πεταμένη μπανανόφλουδα. Όταν η Σύλβια μου είχε μιλήσει για πρώτη φορά για το ταξίδι της τα γεγονότα έμοιαζαν περισσότερο σαν ένα ντοκιμαντέρ της τηλεόρασης παρά σαν να πρόκειται για την πραγματική ζωή. Οι ιστορίες της όμως άγγιξαν την καρδιά μου και το παράδειγμά της ήταν για μένα μια πραγματική έμπνευση. Μετά από την επιστροφή της Σύλβια από τη Νικαράγουα εγώ αποφοίτησα από την οδοντιατρική σχολή και παντρευτήκαμε. Όταν επιστρέψαμε από τον μήνα του μέλιτος, η Σύλβια δήλωσε συμμετοχή για να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σαν εθελοντές σε ένα ταξίδι στη Νικαράγουα με την ιατρική και την οδοντιατρική αποστολή των Βαπτιστών. Σύντομα βρεθήκαμε μέσα σε ένα καμιόνι που κατέβαινε με δυσκολία σε ένα δρόμο γεμάτο λάσπη, πηγαίνοντας σε ένα χωριό 30 μίλια νότια της Μανάγκουα. Ήταν σουρεαλιστικό- ένιωθα σαν να είχαμε γυρίσει εκατό χρόνια πίσω. Οι περισσότεροι κινούνταν με τα πόδια, ενώ οι πιο τυχεροί ταξίδευαν με κάρο που οδηγούσαν βόδια. Αυτοί οι φιλικοί άνθρωποι με μαυριδερό δέρμα δεν είχαν δει ποτέ στη ζωή τους γιατρό ή οδοντίατρο. Γρήγορα έπιασα δουλειά αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά μου στα περιστατικά που παρουσιάστηκαν αμέσως μπροστά μου. Μέχρι τις δέκα το πρωί, η θερμοκρασία των 99 βαθμών είχε ήδη εξαντλήσει την ενέργειά μου. Έκανα εξαγωγές τερηδονισμένων δοντιών, το ένα μετά το άλλο, που είχαν ταλαιπωρήσει αυτά τα άτομα για χρόνια. Εργαζόμουν με τέτοιο ρυθμό, βγάζοντας 150 δόντια την ημέρα, ώστε δεν είχα προσέξει το βρώμικο, επτάχρονο παιδί, με πρόσωπο που έμοιαζε με χερουβείμ, που τραβούσε τον καβάλο του πράσινου τριμμένου παντελονιού μου. «Πού ειείναι η Συύλβια;» ρώτησε προσπαθώντας να προφέρει τα Αγγλικά όσο καλύτερα μπορούσε. Όταν κοίταξα το παιδί, αυτό που είδα ήταν δυο μάτια μεγάλα μάτια που φαίνονταν ακόμα μεγαλύτερα πίσω από τα γελοιωδώς μεγάλα, στρογγυλά γυναικεία γυαλιά. «Πού ειείναι η Συύλβια;» ικέτευσε. Όταν ανακάλυψα τι είχε συνδέσει τόσο στενά αυτό το παράξενο παιδί με τη γυναίκα μου, έγινε από καρδιάς μια πραγματική αλλαγή μέσα μου. Κατά τη διάρκεια των δυο πρώτων ημερών του ταξιδιού μας, η Σύλβια είχε περάσει αρκετό χρόνο αποστειρώνοντας οδοντιατρικά εργαλεία. Χωρίς εγώ να το γνωρίζω, ο διευθυντής της ιατρικής ομάδας της είχε ζητήσει επίσης να αναλάβει την τακτοποίηση και τη διανομή των γυαλιών παλιά άχρηστα γυαλιά που είχαν δωριθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σειρές από γυαλιά από τα πιο ελαφρά μέχρι τα πιο ισχυρά και διπλοεστιακά δοκιμάζονταν σε ένα μικρό κείμενο από τη Βίβλο και έναν οφθαλμολογικό πίνακα. Ένας από τους «πελάτες» που η γυναίκα μου αναγνώρισε ήταν ένα χαριτωμένο επτάχρονο παιδί που δοκίμαζε το ένα ζευγάρι γυαλιά μετά το άλλο. Η Σύλβια χαιρέτησε τον Λεονάρντο και ασχολήθηκε μαζί του δίνοντάς του να δοκιμάσει γυαλιά από όλες τις σειρές μέχρι που τελικά έφτασαν στα πιο ισχυρά, που προορίζονταν για τους πολύ γέρους και τους ανάπηρους. Το παιδί έβαλε τα μεγάλα γυαλιά και κοίταξε το χορτάρι, τον ουρανό και τελικά το πρόσωπο της μητέρας του. Τα μάτια του γέμισαν δάκρια κάτω από τα μεγάλα γυαλιά και έγινε φανερό σε όλους ότι το παιδί έβλεπε το πρόσωπο της μητέρας του για πρώτη φορά στη ζωή του. Σε όλο το υπόλοιπο ταξίδι μας, ο Λεονάρντο παρέμενε συνεχώς δίπλα στη γυναίκα μου. Μια στιγμή που την έχασε από τα μάτια του, προχώρησε απλά μέσα στην κλινική και τραβούσε το πίσω μέρος του τριμμένου παντελονιού μου μέχρι που σταμάτησα την εργασία μου και τον πρόσεξα, ζήτησα συγγνώμη από τον ασθενή και τη βοηθό μου και τον οδήγησα εκεί που πίστευα ότι βρισκόταν η γυναίκα μου. Η Σύλβια κι εγώ δεθήκαμε πολύ με τον Λεονάρντο και σκεπτόμασταν σοβαρά να τον υιοθετήσουμε. Αφού συναντηθήκαμε με την οικογένειά του και με τις αρχές, συμφωνήσαμε ότι ο Λεονάρντο θα ήταν περισσότερο χρήσιμος, για τη μεγάλη του οικογένεια σαν βιοπαλαιστής παρά κοντά μας για να ζεσταίνει τις καρδιές μας. Απρόθυμα, με βαριά καρδιά, φύγαμε από την Νικαράγουα και από τον Λεονάρντο, αφήνοντας πίσω την αγάπη μας και κυρίως τις καρδιές μας. Όμως μέσα από αυτή την περιπέτεια, επέστρεψα στο σπίτι με μια πράγματι καινούργια και πιο μεγάλη καρδιά. Robert S. QUINTANO, DDS Gel για την φροντίδα των εμφυτευμάτων Μακροπρόθεσμη προστασία των οδοντικών εμφυτευμάτων αποτελεσματική φροντίδα των ούλων Νέα καινοτόμος σύνθεση Προλαμβάνει τη βλεννογονίτιδαπεριεμφυτευματίτιδα Φροντίδα των ούλων και του στοματικού βλεννογόνου Παράγει την επούλωση και την αναγέννηση των ιστών Αδιάλυτο στο νερό Ελάττωση των βακτηριδίων-μικροβίων Τιμή: = C 12,00/τεμ. σωληνάριο 10ml ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ) ÓÔÁ ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ Winter Brush Συλλεκτική παιδική οδοντόβουρτσα τρενάκι!!! Αστεράκια Πιγκουίνος Παιδικές Χαρίστε και στους μικρούς σας πελάτες μια πρωτότυπη παιδική ενηλίκων οδοντόβουρτσα. Το νέο σχέδιο με το παιδικό τρενάκι είναι τυπωμένο στην παιδική Τιμή: 0,85 οδοντόβουρτσα SELECT COMPACT της TePe και ανήκει στη συλλογή (χωρίς Φ.Π.Α.) PLAC CONTROL Collection. ανά τεμάχια σε σελοφάν Τιμή: = C 0,95 το τεμ. ΤΗΛ. 800 Select (ΧΩΡΙΣ Select ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ kid ΣΤΑΘΕΡΟ) Χριστουγεννιάτικες soft x-soft Ενηλίκων Παιδικές ΤΗΛ ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ) (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ Select ΑΠΟ soft ΣΤΑΘΕΡΟ) Select kid x-soft 8

9 Οδοντόβουρτσες με όνομα TePe Select - medium, soft, extra soft Ç ôñéãùíéêþ êåöáëþ ôçò Ý åé ðõêíþ åìöýôåõóç éíþí ãéá åõêïëüôåñï êáé áðïôåëåóìáôéêüôåñï êáèáñéóìü ôùí ðßóù äïíôéþí êáé âïçèü óôçí åëüôôùóç ôïõ áíôáíáêëáóôéêïý ôïõ åìåôïý. Ïé ßíåò ôçò êåöáëþò åßíáé óôï ßäéï åðßðåäï êáé åßíáé áðüëõôá áðïóôñïããõëåìýíåò. TePe Classic - medium, soft, extra soft Ïñèïãþíéá - ðáñáëëçëüãñáììç êåöáëþ ïäïíôüâïõñôóáò. Ïé ßíåò ôçò êåöáëþò âñßóêïíôáé óôï ßäéï åðßðåäï êáé åßíáé áðüëõôá óôñïããõëåìýíåò. Ç ëáâþ åßíáé ßäéá (åý ñçóôç êáé åñãïíïìéêþ üðùò ôçò Select). TePe Select Compact Kid - medium, soft, extra soft Ç ìéêñþ óõìðáãþò ôñéãùíéêþ êåöáëþ Ý åé ðõêíü åìöõôåõìýíåò ßíåò ãéá êáëýôåñï êáé áðïôåëåóìáôéêüôåñï êáèáñéóìü ôùí ðßóù äïíôéþí êáé åëüôôùóç ôïõ áíôáíáêëáóôéêïý ôïõ åìåôïý. Ç ëáâþ ñçóéìïðïéåßôáé åðßóçò áðü ôïõò åíþëéêåò áí ñåéáóôåß íá âïçèþóïõí óôï âïýñôóéóìá ôùí äïíôéþí ôá ðáéäéü ôïõò. ÐÑÏÓÖÏÑÁ ÏÄÏÍÔÏÂÏÕÑÔÓÅÓ TePe Select - Classic - Kids Ìðïñïýí íá ôõðùèïýí êáé ïé: TePe Proximal, Special Care, Impl/Ort, Interspace, Compact Tuft, Ïäïíôïóôïé éþí êáé Ý ïõí ôç äõíáôüôçôá íá áíáìåé èïýí ïé ðïóüôçôåò. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò åðéêïéíùíþóôå ìáæß ìáò. 150 ôåì. 0,59 / ôåì. 500 ôåì. 0,56 / ôåì ôåì. 0,51 / ôåì. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Τύπωμα στην πίσω όψη της οδοντόβουρτσας Made in Sweden ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ)

10 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ MAΚΡΟΒΙΟΤΙΚΗ Υγιεινή διατροφή-υγιής διαβίωση Craig SAMS 10 Ορισμός: «σπουδαία ζωή», σε χρονική διάρκεια και ποιότητα Ο επιδιώκων υγεία και μακροβιότητα Η ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΙΚΗ ΗΤΑΝ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΙΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 1960 ΚΑΙ 1970 ΠΟΥ ΕΝΕΠΝΕΥΣΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ. Τα πρώτα καταστήματα φυσικών τροφών που εμφανίστηκαν στη δεκαετία του 1970 στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη εφάρμοσαν σταθερά τις μακροβιοτικές αρχές, πωλώντας δημητριακά και φαγώσιμους σπόρους και οργανικά λαχανικά, αποφεύγοντας τις επεξεργασμένες τροφές, ειδικά εκείνες που περιείχαν ζάχαρη. Η μακροβιοτική ιατρική αντανακλά στοιχεία της παραδοσιακής ιαπωνικής λαϊκής ιατρικής, αλλά η πρωταρχική της έμφαση είναι στη δίαιτα. Το Zen Macrobiotics του George Oshawa ήταν ο πρώτος οδηγός για μακροβιοτική διαβίωση. Σ αυτόν περιγράφει τη θετική υγεία. «Υγεία δεν είναι απλώς η απουσία ασθένειας, αλλά ορίζεται σε όρους θετικούς, όπως: απουσία κούρασης, καλή όρεξη, βαθύς και καλός ύπνος, καλή μνήμη, ευχάριστο χιούμορ, καθαρότητα σκέψης και δράσης και, πάνω απ όλα ευγνωμοσύνη. Ο τετραπλός τρόπος να το πετύχουμε αυτό διατυπώνεται ως: φυσική τροφή, όχι φάρμακα, όχι εγχειρήσεις, όχι αδράνεια». Οι οδηγίες μακροβιοτικής για μια φυσική διατροφή είναι: Όχι βιομηχανοποιημένα τρόφιμα και ποτά, όπως ζάχαρη, όχι μαλακά ποτά, χρωματιστά τρόφιμα, κονσερβοποιημένα ή εμφιαλωμένα τρόφιμα. Δημητριακά ολικής άλεσης και λαχανικά να είναι ο πυρήνας της διατροφής, με μικρότερες ή καθόλου ποσότητες ζωικών προϊόντων. Όταν έγραψε ο Oshawa δεν υπήρχε βιομηχανία οργανικού κρέατος και γι αυτό πρότεινε σποραδικά κυνήγι και ψάρι. Τα τρόφιμα θα πρέπει να παράγονται χωρίς χημικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα, δηλαδή, να είναι τρόφιμα οργανικά. Να αποφεύγετε τις στρυχνίνες: η μελιτζάνα, η πατάτα, η ντομάτα περιέχουν τοξικά αλκαλοειδή σολανίνης. Όχι χημικά καρυκεύματα (δαλαδή, monosodium, glutamate msg), χρώματα ή συντηρητικά. Όχι καφέ, αν και επιτρέπεται το τσάι. Τα τρόφιμα με μαγιά στο ελάχιστο προτιμάτε το φυσικό προζύμι. Να μασάτε κάθε μπουκιά 50 φορές ή περισσότερο. Χαμηλή πρόσληψη υγρών ο Oshawa υποστήριζε ότι η λειτουργία των νεφρών δεν χρειάζεται μεγάλες ποσότητες νερού. Ορισμένες από τις οδηγίες αυτές μπορεί να φαίνονται υπερβολικές, αλλά ήταν η μακροβιοτική που μας εισήγαγε στο «αναποφλοίωτο καστανό ρύζι και στις πλήρεις φακές» του εναλλακτικού τρόπου ζωής. Μια διατροφή που βασιζόταν στα ολικής άλεσης, στους φαγώσιμους σπόρους και στα λαχανικά ήταν ασφαλώς φθηνότερη από μια διατροφή που βασιζόταν σε επεξεργασμένες τροφές, ζωικά προϊόντα και εισαγόμενα πολυτελή είδη, αλλά αυτό που ώθησε τους οπαδούς του υγιεινού τρόπου διατροφής ήταν τα οφέλη για την υγεία. Η αρχή του ταοϊσμού σχετικά με τη συμπληρωματικότητα των αντιθέτων, Γιν και Γιανγκ, υποστηρίζει τη μακροβιοτική θεραπεία. Ορισμένες τροφές είναι περισσότερο γιανγκ και άλλες περισσότερο γιν. Τα χαρακτηριστικά μιας τροφής, όταν καταναλώνεται, μεταφράζονται σε ένα παρόμοιο ισοζύγιο γιν-γιανγκ στον καταναλωτή. Με τον τρόπο αυτό, εάν κάποιος έχει υπερδιέγερση και είναι ενεργητικός (υπερβολικό γιανγκ) μπορεί να φάει πιο ύπιες τροφές γιν ώστε να πετύχει μια κατάσταση λιγότερου άγχους λάχανο, καρότο, γάλα, αχλάδια και πατάτες. Εάν κάποιος είναι κουρασμένος και ήπιος (υπερβολικό γιν) μπορεί να αποκτήσει ενέργεια και εστίαση επιλέγοντας πιο πλούσιες και ζεστές τροφές γιανγκ μοσχαρίσιο κρέας, κοτόπουλο, αβγά, φιστικιά, πιπεριές και κρεμμύδια. Η επιτυχία στη μακροβιοτική πραγματοποιείται όταν βρείτε την υγιή ισορροπία και ακολούθως, ενστικτωδώς, επιλέγετε τις τροφές που τη διατηρούν. Η ιδέα της «βιολογικής μεταστοιχείωσης» εμποτίζει τη μακροβιοτική η ιδέα ότι το πεπτικό σύστημα μπορεί να δημιουργεί θρεπτικές ουσίες που δεν βρίσκονται ήδη στα τρόφιμα που τρώτε. Η ιδέα αυτή υποστηρίζει ότι αν τρώτε τις σωστές τροφές, το υγιές σώμα θα αποσπάσει το ισοζύγιο των θρεπτικών συστατικών που χρειάζεται, επεξεργαζόμενο τις τροφές αυτές στην εντερική χλωρίδα ή μέσω άλλων διεργασιών. Πολλοί μακροβιοτικοί διαιτολόγοι, εντούτοις, προσκολλώνται υπερβολικά στους κανόνες, με φτωχό αποτέλεσμα. Ο Oshawa προειδοποιούσε για μια τέτοια ακαμψία, υποστηρίζοντας ότι η υγιής σωματική δομή που πετυχαίνεται μέσω της μακροβιοτικής συναρμολογεί την ικανότητα να χαλαρώνουν κάποτε οι κανόνες χωρίς άσχημα αποτελέσματα. Η καλή υγεία είναι η μια όψη της μακροβιοτικής διαβίωσης. Σε ευρύτερο επίπεδο, η μακροβιοτική διαδραματίζει επίσης ρόλο κεντρικό στην πραγμάτωση της κοινωνικής εξέλιξης και της παγκόσμιας σταθερότητας. Ο Oshawa είδε, ακόμη, την παγκόσμια ειρήνη ως το τελικό επιτυχές αποτέλεσμα της παγκόσμιας πρακτικής της μακροβιοτικής. Η εξίσωση «νίκη-νίκη» αναλύεται: υγιεινή τροφή = υγιείς άνθρωποι = υγιείς κοινωνίες = ειρήνη. Ο Oshawa πέθανε το 1966, μόλις λίγους μήνες πριν από τους «Ολυμπιακούς της Ειρήνης» που είχε σχεδιάσει. Ένας από τους συναδέλφους του, ο Michio Kushi, προχώρησε να ιδρύσει στον κόσμο κέντρα μακροβιοτικών μελετών «Ανατολή Δύση» και το κίνημα ακόμη είναι ενεργό και αναπτυσσόμενο. Οι πυρηνικές ιδέες της μακροβιοτικής έχουν επίσης υιοθετηθεί από την επικρατούσα τάση. Το 1966, ο δρ. Fredrick Stare, ο εξέχον διατροφολόγος του Χάρβαρντ, έγραψε στο Reader s Digest: «Μακροβιοτική είναι η διατροφή που σκοτώνει τα παιδιά μας», τόσο τρομαγμένος ήταν από την απομάκρυνση της διατροφής από τη συμβατική συνήθεια. Σήμερα η Σχολή Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ ορίζει τη μακροβιοτική ως παράδειγμα του είδους της διατροφής που θα έπρεπε να υιοθετήσουν οι Αμερικανοί ώστε να αποφύγουν τις ασθένειες που σχετίζονται με τη διατροφή και την παχυσαρκία. Ο Oshawa παρότρυνε τους οπαδούς της μακροβιοτικής να διαβάσουν τον Erewhon, το μυθιστόρημα του Samuel Butler, που περιέγραφε μια Ουτοπία, στην οποία οι άρρωστοι ρίχνονται στις φυλακές και οι εγκληματίες στα νοσοκομεία. Το 1974, μια φυλακή της Πενσιλβάνια εγκαινίασε ένα πρόγραμμα μακροβιοτικής διατροφής για φυλακισμένους. Τα ποσοστά της βίας έπεσαν, όπως και ο αριθμός των υποτροπών. Macrobiotics for Beginners Jo Sandifer, Bob Lloyd Piatkus 2000

11 Προϊόντα χλωριούχου ψευδαργύρου ZnCl 2 ForMedico Collutorio Συμπυκνωμένο στοματόπλυμα χλωριούχου ψευδαργύρου ZnCl 2 Το στοματόπλυμα αυτό περιέχει χλωριούχο ψευδάργυρο και φθοριούχο νάτριο. Συνιστάται: Φιάλη 75ml Τιμή: 2,40 (χωρίς Φ.Π.Α.) Forhans Special Οδοντόκρεμα με χλωριούχο ψευδάργυρο ZnCl 2 Περιέχει φθόριο και χλωριούχο ψευδάργυρο. Η αντισηπτική αυτή οδοντόκρεμα περιέχει χλωριούχο ψευδάργυρο 0,90% και ενδείκνυται για: πλάκας Χρήση: 3 φορές την ημέρα μετά από κάθε γεύμα Σωληνάριο 75ml Τιμή: 1,30 (χωρίς Φ.Π.Α.) ÓÔÁ ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ Made in Italy ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ)

12 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ Οδοντιατρική κλινική του Δρ. Χαν Guro-Gu, Seoul Χρησιμοποιώντας σαν διαχωριστικό έναν διακοσμητικό τοίχο, δημιουργείται ένα μικρό δωμάτιο μπροστά, ανάμεσα στην είσοδο και την αίθουσα αναμονής, για να βοηθήσει τους ασθενείς στην ψυχολογική αλλαγή που είναι αναγκαία πριν μπει κανείς στην κλινική. Ήθελα ο διακοσμητικός τοίχος να δημιουργεί κάποιο βαθμό αποστασιοποίησης, έτσι λοιπόν κατασκευάστηκε από έναν συνδυασμό μεταλλικών και συνηθισμένων τούβλων. Το μοτίβο που έχει χρησιμοποιηθεί για τον διακοσμητικό τοίχο επαναλαμβάνεται επίσης και στο εμπρός μέρος του πάγκου πληροφοριών, δημιουργώντας την εντύπωση ότι ποικίλα υλικά συνδυάζονται για να ξεχωρίσουν και πάλι το ένα από το άλλο. Το κουτί του κλιματιστικού και τα εντοιχισμένα ράφια όπου είναι τοποθετημένη η τηλεόραση, που βρίσκονται στην αριστερή μεριά της αίθουσας αναμονής είναι κατασκευασμένα από μεταλλικές πλάκες και είναι σχεδιασμένα να φαίνονται σαν αντικείμενα. Κατά μήκος της δεξιάς και της αριστερής 12

13 πλευράς του σχετικά μακρόστενου διαδρόμου, που συνδέει την αίθουσα αναμονής με τον χώρο του οδοντιατρείου, βρίσκονται δωμάτια το ένα απέναντι από το άλλο. Διαφανή υλικά έχουν χρησιμοποιηθεί για να διαχωρίσουν αυτά τα δωμάτια, ώστε να δημιουργήσουν μια αίσθηση μεγαλύτερου χώρου και μια καθαρή οπτική επαφή με τα ιδιαίτερα λειτουργικά χαρακτηριστικά του κάθε δωματίου. Το μοτίβο των μεταλλικών τούβλων που έχει χρησιμοποιηθεί στην αίθουσα αναμονής παρουσιάζεται και πάλι στον διάδρομο. Αυτή τη φορά έχουν προστεθεί επίσης τούβλα φτιαγμένα από ακρυλικό, που δημιουργούν μια διαφορετική αίσθηση ανάλογα με τον φωτισμό. Για το χώρο του οδοντιατρείου, λαμβάνοντας υπ όψιν τις ιδιαιτερότητες των δραστηριοτήτων που εκτελούνται σε αυτόν τον χώρο, έχω δημιουργήσει φυσικό φωτισμό οροφής ώστε να υπάρχει αρκετό φως κατά τη διάρκεια της ημέρας, επιπρόσθετα στον τεχνητό φωτισμό του δωματίου. Επιπλέον, ο κυρίως χώρος του οδοντιατρείου χωρίζεται από έναν μικρότερο ιδιαίτερο χώρο με έναν «κρακελαρισμένο» υαλοπίνακα, κάνοντας απαλή τη μετάβαση από τον ένα χώρο στον άλλο, που αποτελεί επέκταση του πρώτου. 1. Αίθουσα αναμονής 2. Γραφείο διευθυντή 3. Ιδιωτική αίθουσα 4. Γραφείο ιατρών 5. Διάδρομος 6. Reception 7. Αίθουσα νοσοκόμων 8. Ακτινογραφίες 9. Αίθουσα συνεδριάσεων 10. Μηχανοστάσιο 13

14 ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Συνέδρια Οδοντιατρικά συνέδρια στην Ελλάδα και στον κόσμο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή Νοεμβρίου 2011 Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης Θεσσαλονίκη 31 Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο Οδοντιατρική και γενική υγεία: Μία αμφίδρομη σχέση Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2011 ATHENS IMPERIAL HOTEL Αθήνα Επιστημονική Ημερίδα Αιτιολογία και αντιμετώπιση υπενασβεστίωσης σε παιδιά και εφήβους Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2011 Αίθουσα Διαλέξεων ΕΟΕ Μικράς Ασίας 70, Γουδή, Αθήνα Θεωρητικό και Πρακτικό Σεμινάριο Οδοντικής Χειρουργικής Λεύκανση των δοντιών Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2011 Αμφιθέατρο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης Ηράκλειο Ημερίδα Κρητών Οδοντιάτρων Στοματολογική Εταιρεία Κρήτης Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή Νοεμβρίου 2011 Αίγλη Ζαππείου Μεγάρου Αθήνα 25 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2011 Αίθουσα Διαλέξεων ΕΟΕ Μικράς Ασίας 70, Γουδή, Αθήνα Σεμινάριο Οδοντικής Χειρουργικής Κλινική εφαρμογή υλικών και τεχνικών στη συγκόλληση συντηρητικών και προσθετικών αποκαταστάσεων Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης Σάββατο, Κυριακή 3-4 Δεκεμβρίου 2011 Ξενοδοχείο Makedonia Palace Θεσσαλονίκη 14 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ορθοδοντικής Ορθοδοντική Εταιρεία της Ελλάδος Ορθοδοντική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος Επαγγελματικός Σύλλογος Ορθοδοντικών Ελλάδος Σάββατο, Κυριακή 3-4 Δεκεμβρίου 2011 Ξενοδοχείο Royal Olympic Στήλες Ολυμπίου Διός, Αθήνα 17 ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ενδοδοντίας Ελληνική Ενδοδοντική Εταιρεία Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011 Αίθουσα Διαλέξεων ΕΟΕ Μικράς Ασίας 70, Γουδή, Αθήνα 147 η Επιστημονική Συνεδρία Σύνδρομο Sjögren Εταιρεία Οδοντοστοματολογικής Ερεύνης Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή Σεπτεμβρίου 2012 Ευγενίδειο Ίδρυμα Λεωφόρος Συγγρού 387, Παλαιό Φάληρο 12 Πανελλήνιο Ορθοδοντικό Συνέδριο Εταιρεία Ορθοδοντικής & Γναθοπροσωπικής Μελέτης και Έρευνας Σάββατο 10 Μαρτίου 2012 Ξενοδοχείο «Crowne Plaza», Αθήνα Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Αντιμετώπιση ελλειμμάτων σκληρών και μαλακών ιστών στην αισθητική ζώνη» Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία 1 ο : Παρασκευή & Σάββατο Ιανουαρίου 2012, Αθήνα Στα γραφεία της Ελληνικής Περιοδοντολογικής Εταιρείας, Ηλιδος 54-56, Γουδή 2 ο : Αλεξανδρούπολη, Άνοιξη 2012, σε συνεργασία με τους Ο. Σ. Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου Διήμερα σεμινάρια Κλινικής Περιοδοντολογίας στην καθημερινή πράξη Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία Παρασκευή Κυριακή 30, 31 Μαρτίου & 1 Απριλίου 2012 Στα Γραφεία της Ε.Π.Ε., κα Μαρία Μπλαζάκη, Τηλ./Fax: ΚΛΙΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Κλινική εφαρμογή των εμφυτευμάτων» Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ November 2011 Miami Beach, USA American Academy of Periodontology November 2011 Conference and Trade Exhibition Paris, France Association Dentaire Francaise (ADF) 6 9 June 2012 Vienna, Austria Europerio 7 Liverpool, UK Date TBC European Organisation for Caries Research 60th ORCA Congress th Chicago Midwinter Meeting Chicago Chicago Dental Society GNYDM New York Greater New York Dental Meeting Congresso degli Amici di Brugg Rimini Associazione Amici di Brugg 14

15

16 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ - ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: το τοπίο και η ιστορία ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ AL- BERT KAHN, ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ για πρώτη φορά την πόλη με χρώμα, εστιάζονται σε μια κρίσιμη περίοδο για τον βαλκανικό χώρο και την Θεσσαλονίκη 1913 & Ένα «ιδανικό» γεωγραφικό τοπίο προστατευμένος θαλάσσιος κόλπος, ποτάμια και μια εύφορη πεδιάδα προσέλκυσε τους ιδρυτές της Θεσσαλονίκης, μακεδόνες επίγονους του Αλεξάνδρου. Αμφιθεατρικά κτισμένη με θέα προς τον Όλυμπο, οχυρώθηκε στα τέλη του 4ου αιώνα π. Χ. με περίβολο που αργότερα διευρύνθηκε και ενισχύθηκε με ισχυρά τείχη σε μια περίμετρο 8 χιλιομέτρων. Από τότε και επί 23 αιώνες, ο ένας πολιτισμός διαδέχθηκε τον άλλο, στον ίδιο πάντα χώρο. Τμήμα ζωτικό τριών αυτοκρατοριών, της Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Οθωμανικής, υποδέχθηκε στο χώρο της όλες τις μεγάλες θρησκείες της αρχαιότητας, και αργότερα τον χριστιανισμό, τον μωαμεθανισμό και τον εβραϊσμό. Εμπορικός κόμβος και βασικό λιμάνι της Βαλκανικής Χερσονήσου, απέκτησε μεγάλα δημόσια κτήρια και υποδομές, ενώ η βυζαντινή περίοδος σημάδεψε τον χώρο της με τα μεγάλα και μικρότερα θρησκευτικά μνημεία που την έχουν κάνει γνωστή στον κόσμο για την βυζαντινή αρχιτεκτονική της. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1913 & 1918 ΟΙ ΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ, Μουσείο Μπενάκη Όψη της πόλης από τη θάλασσα, 1913, Auguste Leon, A 2014 Αγκυροβολημένα καϊκια στην προκυμαία και αποθήκες του λιμανιού, 1913, Auguste Leon, A 2016 Η οδός Φιλίππου και η Ροτόντα, 1913, Auguste Leon, A 2164 Ναός Αγίας Σοφίας, μετασκευασμένος, 1913, Auguste Leon, inv. A ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, Θεσσαλονίκη Νοεμβρίου 2011, Σ.Κ. Ι.Βελλίδη 16

17 Κit προϊόντων στοματικής υγιεινής Η εταιρία PLAC CONTROL προσφέρει στους οδοντίατρους τη δυνατότητα να ενημερώσουν τους ασθενείς τους για την φροντίδα της στοματικής υγιεινής προσφέροντάς τους kit* με σετ προϊόντων ειδικά για κάθε περίπτωση. Κάθε kit μπορεί να περιέχει: ΚΙΤ προϊόντων φροντίδας εμφυτευματων TePe Implant Care TM οδοντόβουρτσα εμφυτευμάτων μεσοδόντια βουρτσάκια TePe Compact Tuft TM έντυπο ενημέρωσης ασθενών ΚΙΤ προϊόντων ορθοδοντικής φροντίδας TePe ορθοδοντική οδοντόβουρτσα TePe Intrespace TM TePe Compact Tuft TM μεσοδόντια βουρτσάκια TePe Supreme καθώς έντυπο ενημέρωσης ασθενών ΚΙΤ προϊόντων παιδοδοντικής φροντίδας TePe Mini TM TePe Select TM Compact TePe Compact Zoo TM TePe Compact Tuft TM TePe Mini Flosser TM TePe Special Care TM Compact έντυπο ενημέρωσης ασθενών ΚΙΤ προϊόντων στοματικής υγιεινής TePe Select TM Soft οδοντόπαστα καθρεπτάκι αποκαλυπτικά χάπια DentoFloss έντυπο ενημέρωσης ασθενών * Το κάθε kit μπορεί να περιέχει από 4 έως 7 προϊόντα και το προσαρμόζουμε ανάλογα με τις ανάγκες σας. Made in Sweden ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ)

18 ΣΤΗΛΗ ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ - ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Προστατευτικούς νάρθηκες Μάθετε πώς, με τη χρήση ενός προστατευτικού νάρθηκα, επαγγελματικά κατασκευασμένου ώστε να εφαρμόζει σωστά, μπορούν να προληφθούν τραυματισμοί στο στόμα, από αθλητικές δραστηριότητες. Με την κατάλληλη φροντίδα, μπορούμε να προστατεύσουμε τους αθλητές στην οικογένειά σας από τον πόνο και την ταλαιπωρία.. Πληροφορίες για τους προστατευτικούς νάρθηκες Η Αθλητική Οδοντιατρική, η θεραπεία και η πρό-ληψη των τραυματισμών του προσώπου και του στόματος από αθλητικές δραστηριότητες, καθώς και οι στοματικές παθήσεις που σχετίζονται με τους τραυματισμούς αυτούς, είναι σήμερα ένας ολοένα αναπτυσσόμενος και πολυσυζητημένος τομέας της οδοντιατρικής. Με την αύξηση της συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες για νέους, οι για-τροί και οι οδοντίατροι εξετάζουν ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος τους, βοηθώντας στην προστασία των ασθενών τους, κατά τη διάρκεια αυτών των δραστηριοτήτων. Σκεφθείτε αυτά τα στοιχεία: Η Εθνική Αθλητική Ένωση εκτιμά ότι πάνω από 5 εκατομμύρια δόντια χάνονται κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων στις Η.Π.Α. Μια γροθιά στη γνάθο ή στο πηγούνι μπορεί να προκαλέσει οδοντικό τραυματισμό, καθώς επίσης διάσειση ή τραυματισμό της κεφαλής και του αυχένα. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οδοντιατρική Ομοσπονδία, το κόστος ζωής ενός χαμένου δοντιού μπορεί να φτάσει τα 10,000$ έως τα 15,000$. Το κόστος της διάσεισης δεν μπορεί να μετρηθεί σε δολάρια. Στοιχειώδης προστασία για τους αθλητές όλων των ηλικιών Οι προστατευτικοί νάρθηκες αποτελούν βασικό εξοπλισμό για τους αθλητές όλων των ηλικιών, που λαμβάνουν μέρος σε αθλητικές εκδηλώσεις ή δραστηριότητες. Η χρήση ενός προστατευτικού νάρθηκα παρέχει προστασία στα δόντια, στα χείλη, στα μάγουλα και στη γλώσσα, από τραυματισμούς κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με την Ακαδημία της Γενικής Οδοντιατρικής, ένας προστατευτικός νάρθηκας μπορεί επί-σης να αποτελέσει προστατευτικό μέσο για σοβαρότερους τραυματισμούς, όπως διάσειση, εγκεφαλική αιμορραγία, περιστατικά απώλειας της συνειδήσεως, κατάγματα των γνάθων και αυχενικούς τραυματισμούς, συμβάλλοντας στην αποφυγή καταστάσεων όπου η κάτω γνάθος ωθείται βίαια προς την άνω γνάθο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ADA, οι προστατευτικοί νάρθηκες προλαμβάνουν περίπου τραυμα-τισμούς το χρόνο, μόνο σε ποδοσφαιρικές δραστηριότητες στα Γυμνάσια και στα Κολέγια της Αμερικής. Η ADA αναφέρει ότι οι αθλητές που δεν φέρουν προστασία της στοματικής κοιλότητας αντιμετωπίζουν επτά φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να υποστούν τραυματισμό του προσώπου και της γνάθου, από τους αθλητές που φορούν νάρθηκες. Για να αποφευχθούν σοβαροί τραυματισμοί του προσώπου και του στόματος, κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων, απαιτείται να δοθεί η κατάλληλη προσοχή στην προστασία. Η πλειοψηφία των επαγγελματιών οδοντιά-τρων και των οδοντιατρικών ομοσπονδιών συμφωνούν ότι οι προστατευτικοί νάρθηκες είναι πολύ σημαντικοί και ότι οι νάρθηκες του εμπορίου δεν παρέχουν αρκετή προστασία. Μέγιστη προστασία, με νάρθηκες κατασκευασμένους να εφαρμόζουν σωστά, με τα μέτρα που έχουμε πάρει από το στόμα του ασθενή Σύμφωνα με την Εθνική Ένωση για τη Ασφάλεια στις Αθλητικές Δραστηριότητες των Νέων, οι προστατευτικοί νάρθηκες που προμηθεύεται κανείς από ένα κατάστημα με είδη σπορ, χωρίς την εφαρμογή από ειδικό επαγγελματία, παρέχουν χαμηλή προστασία, αν μάλιστα υπάρχει. Αν το άτομο που φοράει αυτούς τους νάρθηκες χάσει τις αισθήσεις του, υπάρχει κίνδυνος αυτός ο νάρθηκας να σφηνωθεί στο λαιμό, με πιθανότητα να κλείσει τον αεραγωγό. Χαμηλού κόστους προστατευτικοί νάρθηκες που δεν έχουν κατασκευαστεί από επαγγελματίες, ώστε να έχουν σωστή εφαρμογή, δεν παρέχουν επαρκή προστασία, μπορούν ακόμα και να δυσκολέψουν την αναπνοή. Επιπλέον, είναι κατασκευασμένοι με υλικά που θα μπορούσαν να καταστραφούν με ένα δάγκωμα από τον αθλητή, κατά τη διάρκεια τραυματισμού ή πρόσκρουσης. Οι προκατασκευασμένοι νάρ θηκες που μπορεί να προμηθευτεί κανείς από ένα κατάστημα αθλητικών ειδών ή ένα πολυκατάστημα, συνήθως τοποθετούνται μέσα σε βραστό νερό και μετά πλάθονται από το άτομο που πρόκειται να τους φορέσει, σε μια προσπάθεια να τους δώσει εφαρμογή. Οι προστατευτικοί νάρθηκες που κατασκευάζονται ώστε να εφαρμόζουν στο στόμα του ασθενούς και οι οποίοι προτείνονται και χορηγούνται από οδοντιάτρους παρέχουν την καλύτερη εφαρμογή και προστασία για αθλητές όλων των ηλικιών. Κατασκευασμένοι από βινύλιο, για να έχουν ελα-στικότητα και για απορρόφηση των κραδασμών, οι επαγγελματικοί προστατευτικοί νάρθηκες είναι άοσμοι και υποαλλερ-γικοί. Όταν έχει καλή εφαρμογή, ο προστατευτικός νάρθηκας δημιουργεί ένα μαξιλάρι που εφαρμόζει, προστατεύοντας το στόμα και τα δόντια και απορροφώντας τους κραδασμούς σε περίπτωση άμεσης πρόσκρουσης στη γνάθο, στο πηγούνι και στο πρόσωπο, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο της διάσεισης. 18

19 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΔΟΝΤΑΚΙΑ Η στοματική υγιεινή των παιδιών Διατίθενται οι παρακάτω τίτλοι παιδικών βιβλίων μέσα σε προνομιακή τιμή: Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων Δεν φοβάμαι τον οδοντογιατρό. Η Δόνα Τερηδόνα και το μυστικό της γαμήλιας τούρτας. Ουπς, δόντια καθαρά είναι πάντοτε γερά. Η Νεραϊδοντούλα και τα δόντια μου. Ο Μωροδόντης και ο Γιαννάκης. Δόντια Ο Άρθουρ και το Δοντάκι του Ο Τοποτίπ δεν πλένει τα δόντια του Αποστολή Καθαρά Δόντια ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΧΟΥΝ ΓΡΑΦΤΕΙ ΑΡΚΕΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ με σκοπό την εξοικείωση των μικρών παιδιών με τα δόντια, το οδοντιατρικό επάγγελμα και την εκπαίδευσή τους στη στοματική υγιεινή. Αρκετά από αυτά ξεχωρίζουν για την καλή εικονογράφηση τους και την πρωτότυπη ιστορία τους. Τα περισσότερα είναι μεταφράσεις ξένων εκδόσεων. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στους γονείς και αρεστά στα μικρά παιδάκια και αποτελούν ιδανική πρόταση που συνδυάζει ψυχαγωγία και εκπαίδευση! Η εταιρία OralCare κατέχει μεγάλη συλλογή ελληνικών και ξένων οδοντιατρικών παραμυθιών. ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ)

20 ΣΤΗΛΗ ΒΟΗΘΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ - ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 18 Οι οδοντίατροι και οι προπονητές συστήνουν τους προστατευτικούς νάρθηκες Οι οδοντίατροι και οι προπονητές αθλητικών ομάδων νέων υποστηρίζουν δυναμικά τη χρήση ναρθήκων που έχουν κατασκευαστεί ώστε να εφαρμόζουν στο συγκεκριμένο στόμα, παρέχοντας προστασία, όσο οι νέοι συμμετέχουν στις διάφορες αθλητικές δραστηριότητες. Υποστηρίζονται από την ADA, η οποία προτείνει τη χρήση ναρθήκων, κατασκευασμένων να εφαρμόζουν σύμφωνα με μέτρα από το στόμα του ασθενούς, κατά τη συμμετοχή σε αθλητικές και άλλες δραστηριότητες, στις οποίες περιλαμβάνονται: Καλαθοσφαίριση (Μπάσκετ) Μποξ Χόκεϊ επί χόρτου Ποδόσφαιρο (football) Γυμναστική Χειροσφαίριση (handball) Χόκεϊ επί πάγου Λακρός (Lacrosse) Πολεμικές τέχνες Παιχνίδι με ρακέτες Σκέιτμπορντ Σκι Ποδόσφαιρο (Soccer) Ιστιοσανίδα (Surfing) Πετοσφαίριση (βόλεϊ) Πόλο Θαλάσσιο σκι Άρση βαρών Πάλη Η ετοιμότητα για επείγοντα περιστατικά σώζει τα δόντια Όλα τα εκατομμύρια των δοντιών που έχουν εκγομφωθεί δεν έχουν χαθεί! Σας συστήνουμε να: προσπαθήστε να βρείτε το δόντι που έχει βγει και κρατήστε το από τη μύλη, μην καθαρίσετε ούτε να βουρτσίσετε το δόντι, μην το ξεπλύνετε κάτω από τρεχούμενο νερό. Διατηρήστε το εκγομφωμένο δόντι μέσα σε φυσιολογικό ορό, σε γάλα ή στο σάλιο (τοποθετήστε το δόντι κάτω από τη γλώσσα του παιδιού). Όμως, όσο συντομότερα το δόντι επανεμφυτεύεται, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχει να επιτύχει η επανεμφύτευση. Καθαρά και υγιή δόντια Η διατήρηση καθαρών και υγιών δοντιών και ούλων αποτελεί το κλειδί για την πρόληψη των προβλημάτων της στοματικής υγείας. Είναι σημαντικό να ακολουθείται συστηματικά ένα πρόγραμμα στοματικής υγείας. Είναι δική σας ευθύνη να: Χρησιμοποιείτε μια οδοντόβουρτσα με μαλακές αποστρογγυλευμένες ίνες Αλλάζετε την οδοντόβουρτσά σας κάθε τρεις με τέσσερις μήνες Αντικαθιστάτε την οδοντόβουρτσά σας μετά από μια ασθένεια Βουρτσίζετε τα δόντια σας τουλάχιστο δυο φορές την ημέρα Χρησιμοποιείτε μια οδοντόκρεμα με φθόριο Χρησιμοποιείτε το οδοντικό νήμα μια φορά την ημέρα Νάρθηκες κατασκευασμένοι ώστε να εφαρμόζουν, σύμφωνα με μέτρα από το στόμα του ασθενούς. Επισκέπτεστε τακτικά τον οδοντίατρό σας Επισκέπτεστε τον οδοντίατρο για έλεγχο για πιθανή περιοδοντική νόσο Κάνετε εξέταση για τον αποκλεισμό της εμφάνισης καρκίνου του στόματος Αποφεύγετε τα προϊόντα του καπνού Αποφεύγετε την υπερβολική χρήση αλκοόλ Μια τελευταία λέξη - είμαστε στην ομάδα σας! Ρωτήστε μας για την αθλητική οδοντιατρική! Μπο-ρούμε να σας βοηθήσουμε να προστατέψετε το χαμόγελό σας από τραυματισμούς, κατά τη διάρκεια αθλητικών ή άλλων δραστηριοτήτων. Επιτρέψτε μας να σας δείξουμε έναν τρόπο να σώσετε ένα δόντι, αν αυτό εκγομφωθεί ξαφνικά. Αν εσείς, το παιδί σας, ή άλλο μέλος της οικογένειάς σας συμμετέχετε σε ομαδικές αθλητικές δραστηριότητες, δώστε μας την ευκαιρία να μιλήσουμε στους προπονητές σας. Με τη δική σας βοήθεια μπορεί ο αθλητισμός να γίνει ασφαλέστερος για σας... και για την υπόλοιπη ομάδα σας! Είμαστε στην ομάδα σας! Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, ο γιατρός σας και ο οδοντίατρός σας εργάζονται μαζί σαν μια ενιαία ομάδα ιατρικής φροντίδας. Το παραπάνω άρθρο εξυπηρετεί ανάγκες ενημέρωσης ασθενών. Power Plus - Battery Προηγμένη τεχνολογία στη φροντίδα των δοντιών. Εύκολη στη χρήση. Κάνει περιστροφικές κινήσεις. Η διάσταση της κεφαλής βοηθά στον καλύτερο καθαρισμό. Οι ίνες έχουν χρωματικό δείκτη που μας υποδεικνύουν την αντικατάσταση της βούρτσας. Λειτουργεί με μπαταρίες. Διατίθεται σε μπλε και κόκκινη. Τιμή: 5,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ) Sonic - Σύστημα καθαρισμού υπερήχων Sonic Denture Cleaner Σύστημα καθαρισμού υπερήχων για οδοντοστοιχείες, ορθοδοντικά μηχανήματα, κινητούς νάρθηκες. Τιμή: 15,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ) 20

Μια µατιά στην διαχείριση του χρόνου

Μια µατιά στην διαχείριση του χρόνου ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ Μια µατιά στην διαχείριση µ η χ ρ η του χρόνου η ημέρα είναι ατελείωτη, για εκείνον που γνωρίζει πώς να την εκτιμά και να την εκμεταλλεύεται GOETHE H επιτυχία είναι μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ. Πρόληψη: Το κλειδί για την στοματική υγεία

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ. Πρόληψη: Το κλειδί για την στοματική υγεία ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ Πρόληψη: Το κλειδί για την στοματική υγεία Η πρώτη επίσκεψη στον οδοντίατρο, συνήθως αποτελεί μια δυσάρεστη δοκιμασία για το παιδί. Και αυτό γιατί, ακόμη και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ 28 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΣΟΔΟΝΤΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - κλινικές μελέτες Int.J. Dent. Hyg. 2008 Nov; 6 (4): 280-9 Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TePe Μεσοδόντιο Βουρτσάκι πολύ μαλακό - extra soft

TePe Μεσοδόντιο Βουρτσάκι πολύ μαλακό - extra soft 1 2 3 4 5 6 Μέγεθος βούρτσας TePe Μεσοδόντιο Βουρτσάκι πολύ μαλακό - extra soft Αυτή η μοναδική σειρά από μεσοδόντια βουρτσάκια έχει ειδικά επιλεγμένες, πολύ μαλακές ίνες για απαλό καθάρισμα. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων 2013/2014

Κατάλογος Προϊόντων 2013/2014 Κατάλογος Προϊόντων 2013/2014 Φροντίζουμε για υγιή χαμόγελα Η TePe δραστηριοποιείται ενεργά για την ευαισθητοποίηση στον τομέα της στοματικής υγιεινής και για την πρόληψη των ασθενειών της στοματικής κοιλότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή;

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ξεκίνησε μία μεγάλη έρευνα, γνωστή ως η μελέτη των 7 χωρών, όπου μελετήθηκαν οι διατροφικές συνήθειες ανθρώπων από τις εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ. 25 ης ΜΑΡΤΊΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΗΛ.: FAX: 23510/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ. 25 ης ΜΑΡΤΊΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΗΛ.: FAX: 23510/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 25 ης ΜΑΡΤΊΟΥ 12 601 00 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΗΛ.: 23510 35685 FAX: 23510/75332 email:odspierias@gmail.com ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ. Σαββίδου Αβρόρα. Παιδίατρος

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ. Σαββίδου Αβρόρα. Παιδίατρος ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΙΔΙΩΝ Σαββίδου Αβρόρα. Παιδίατρος Η ανατολή των νεογιλών δοντιών ξεκινάει στον 6ο με 7ο μήνα της ζωής του παιδιού και ολοκληρώνεται στο 2ο -3ο έτος. Η νεογιλή οδοντοφυΐα αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή(στη(στοματική(υγιεινή Pierre(Fabre(Oral(Care

Εισαγωγή(στη(στοματική(υγιεινή Pierre(Fabre(Oral(Care Εισαγωγή(στη(στοματική(υγιεινή Pierre(Fabre(Oral(Care !μορφο χαμόγελο Καθρέφτης της γενικής υγείας Η παραμέληση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας Στοματική υγιεινή στην Ελλάδα 62% των Ελλήνων επισκέπτονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΥΓΙΕΙΝΗ ΤωνφοιτητώντηςΝοσηλευτικής

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΥΓΙΕΙΝΗ ΤωνφοιτητώντηςΝοσηλευτικής ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΥΓΙΕΙΝΗ ΤωνφοιτητώντηςΝοσηλευτικής ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τι σημαίνει σωστή στοματική υγιεινή; Η σωστή στοματική υγιεινή μας εξασφαλίζει στόμα υγιές και ευχάριστη αναπνοή. Αυτό σημαίνει ότι: 1. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ο σύγχρονος ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: Ψωμιά, Δημητριακά, Ρύζι και Μακαρόνια (6 με 11 μερίδες): Οι υδατάνθρακες παίζουν βασικό ρόλο σε όλα τα διαιτολόγια.

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ερωτήσεις & Απαντήσεις Μεσοδόντιo Ζελέ (Gel) με Φθόριο της TePe www.placcontrol.gr/interdentalgel Ερωτήσεις & Απαντήσεις Μεσοδόντιo Ζελέ (Gel) με Φθόριο της TePe 1. Τι είναι το Μεσοδόντιο Ζελέ (Gel) της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ. Επιμέλεια: Φρίντα Εγγλεζάκη (Χημικός)

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ. Επιμέλεια: Φρίντα Εγγλεζάκη (Χημικός) ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ Επιμέλεια: Φρίντα Εγγλεζάκη (Χημικός) Η φροντίδα της καθαριότητας και υγείας των δοντιών και γενικά της στοματικής κοιλότητας επιβάλλεται για να αποφεύγονται δυσάρεστα συμπτώματα όπως......πόνος,

Διαβάστε περισσότερα

Υγείας και Οµορφιάς. Τρόποι καθηµερινής φροντίδας και περιποίησης των δοντιών. Υπέροχο χαµόγελο. για µια ολόκληρη ζωή!

Υγείας και Οµορφιάς. Τρόποι καθηµερινής φροντίδας και περιποίησης των δοντιών. Υπέροχο χαµόγελο. για µια ολόκληρη ζωή! Ι ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ HUMBOLDT ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ Τρόποι καθηµερινής φροντίδας και περιποίησης των δοντιών γιατί σηµαίνει Υπέροχο χαµόγελο Υγείας και Οµορφιάς για µια ολόκληρη ζωή! www.aligners.gr www.angelakisd.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΑΣΙΑ ΓΚΑΡΑΝΕ ΕΙΡΗΝΗ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΗ ΚΛΕΙΔΗ ΣΑΠΦΩ ΙΩΑΝΝΑ ΚΡΟΝΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΝΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΑΫΦΑΝΤΗΣ ΜΗΝΑΣ ΓΑΛΑΝΟΣ Παθολογική κατάσταση των ούλων που χαρακτηρίζεται από αιμορραγία

Διαβάστε περισσότερα

Ιδέες για ένα σωστό πρωινό

Ιδέες για ένα σωστό πρωινό Ιδέες για ένα σωστό πρωινό Υγιεινή Διατροφή Ισορροπία Ποικιλία Μέτρο Ομάδες τροφίμων Γάλα-γαλακτοκομικά προϊόντα (γιαούρτι) Φρούτα-απλοί υδατάνθρακες Λαχανικά (κυρίως πράσινα φυλλώδη) Ψωμί-αμυλώδη τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει η Ράνια Σαμαρά, Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

Γράφει η Ράνια Σαμαρά, Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Γράφει η Ράνια Σαμαρά, Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Σε προηγούμενα άρθρα μιλήσαμε για τη σχέση σωστής διατροφής και αθλητισμού, διακρίναμε τη σημαντικότητα του ρόλου που διαδραματίζει και επικεντρωθήκαμε

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις

Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις Η θέση της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας: Συνεργασίες και κοινές δράσεις Παναγιώτης Βίγλας, Οδοντίατρος, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεδειγμένα από ειδικούς και έρευνες, η καλύτερη προστασία απέναντι στο άγχος και την πίεση της καθημερινότητας είναι η άσκηση. Η προσωπική άσκηση

Αποδεδειγμένα από ειδικούς και έρευνες, η καλύτερη προστασία απέναντι στο άγχος και την πίεση της καθημερινότητας είναι η άσκηση. Η προσωπική άσκηση 1. 2. 3. 4. 5. Αποδεδειγμένα από ειδικούς και έρευνες, η καλύτερη προστασία απέναντι στο άγχος και την πίεση της καθημερινότητας είναι η άσκηση. Η προσωπική άσκηση του καθενός μειώνει την ένταση του άγχους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Το θέμα της εργασίας μας είναι η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ. Ασχοληθήκαμε με τις διατροφικές συνήθειες των αθλητών από την αρχαία Ελλάδα έως και σήμερα. Βρέθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤA ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ 4 ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ. για την έρευνα. «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ. για την έρευνα. «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ για την έρευνα «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας» Η Έρευνα - γενικά Η έρευνα αυτή αφορά τη σχεδίαση και διεξαγωγή μιας πανελλαδικής έρευνας για την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Από: Οδοντιατρικό Κέντρο "Dental Center"

Από: Οδοντιατρικό Κέντρο Dental Center Από: Οδοντιατρικό Κέντρο "Dental Center" Η ζιρκονία ή Y-TZP (Yttria τετραγωνικοί πολυκρύσταλλοι σταθεροποιημένης ζιρκονίας), είναι στιλπνή, χρώματος λευκού, που μοιάζει με τιτάνιο, είναι στερεό υλικό σε

Διαβάστε περισσότερα

Στα πλαίσια μιας ισορροπημένης διατροφής, η συχνότητα και η ποιότητα των γευμάτων ασκεί ουσιαστικό ρόλο για τη διασφάλιση της καλής υγείας.

Στα πλαίσια μιας ισορροπημένης διατροφής, η συχνότητα και η ποιότητα των γευμάτων ασκεί ουσιαστικό ρόλο για τη διασφάλιση της καλής υγείας. Πρωινό Γεύμα: είναι απαραίτητο; Διαιτολόγοι Ηράκλειο - Eat for Life - Συμβουλευτικό Κέντρο Κλινι Στα πλαίσια μιας ισορροπημένης διατροφής, η συχνότητα και η ποιότητα των γευμάτων ασκεί ουσιαστικό ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧ. ΕΤΟΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΦΥΣΗ & ΑΣΚΗΣΗ. Επιμέλεια: Αναστασιάδης Περικλής, ΠΕ 11

ΣΧ. ΕΤΟΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΦΥΣΗ & ΑΣΚΗΣΗ. Επιμέλεια: Αναστασιάδης Περικλής, ΠΕ 11 ΣΧ. ΕΤΟΣ 2014-15 ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΦΥΣΗ & ΑΣΚΗΣΗ Επιμέλεια: Αναστασιάδης Περικλής, ΠΕ 11 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΘΕΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΑΣΚΗΣΗ Επιμέλεια παρουσίασης: Αναστασιάδης Περικλής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τις τελευταίες

Διαβάστε περισσότερα

ξεχάστε αυτά που ξέρατε παλιά για τα δόντια. οδοντιατρείο αισθητικής αποκατάστασης dental art institute

ξεχάστε αυτά που ξέρατε παλιά για τα δόντια. οδοντιατρείο αισθητικής αποκατάστασης dental art institute Project1 25/1/11 13:55 Page 1 ξεχάστε αυτά που ξέρατε παλιά για τα δόντια. οδοντιατρείο αισθητικής αποκατάστασης dental art institute Project1 25/1/11 13:55 Page 2 Project1 25/1/11 13:55 Page 3 τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής

για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής για τους µαθητές της 1ης ηµοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Ιατρικής Τοµέας Κοινωνικής Ιατρικής Κλινική Προληπτικής Ιατρικής και ιατροφής ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2006 1 Αυτό το βιβλίο εργασίας ανήκει στ... µαθητ Αντώνης

Διαβάστε περισσότερα

Αιτίες τραυµάτων στη στοµατική κοιλότητα

Αιτίες τραυµάτων στη στοµατική κοιλότητα Οι τραυµατισµοί στην παιδική και εφηβική ηλικία είναι συνηθισµένο φαινόµενο ειδικά στις ηλικίες 7-14 ετών το στόµα είναι µία περιοχή που τραυµατίζεται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, ειδικά κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Στοματική Υγιεινή: Οι Πολύτιμοι Φίλοι, τα Δόντια μου!

Στοματική Υγιεινή: Οι Πολύτιμοι Φίλοι, τα Δόντια μου! 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ Στοματική Υγιεινή: Οι Πολύτιμοι Φίλοι, τα Δόντια μου! ΤΑΞΕΙΣ: Β1 Β2 Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί: Καραβασίλη Ελένη, Σκλαβούνου Σοφία Σχολική χρονιά 2014 2015 1 1) Εισαγωγή Στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Η στοματική υγεία στην τρίτη ηλικία

Η στοματική υγεία στην τρίτη ηλικία ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Η στοματική υγεία στην τρίτη ηλικία Ενημερωτική Ομιλία για την επιτροπή Προληπτικής, Σεληνίδου Αγγελική Οδοντίατρος Δημόσιας Υγείας Πρόεδρος της Επιτροπής Προληπτικής ΟΣΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ: ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ: ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ: ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Τι είναι ο καρκίνος; Ο καρκίνος περιλαμβάνει μια ομάδα ασθενειών που χαρακτηρίζονται από ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό μη υγιών κυττάρων σε

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακής Διατροφής

Μεσογειακής Διατροφής mini Οδηγός Μεσογειακής Διατροφής Γιατί Μεσογειακή Διατροφή; Η μεσογειακή διατροφή αναφέρεται στον τρόπο διατροφής των λαών που ζουν σε περιοχές που αναπτύσσονται γύρω από τη Μεσόγειο. Οι επιστημονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ESCAPE ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ Βασικές απαιτήσεις για τη διατροφή των αθλητών Τα τελευταία χρόνια οι αθλητικές επιδόσεις αυξάνονται αδιάκοπα. Η συνηθισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΣ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΡ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ, ΟΕΕ

Η ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΣ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΡ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ, ΟΕΕ Η ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΣ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΡ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ, ΟΕΕ Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ : Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής. 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας

16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ : Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής. 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ : Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας Η διατροφή σημαντικός παράγοντας υγείας!! ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΛΗΡΟΝΟ ΜΙΚΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΘΥΓΕΙΝΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ Ποιά είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΨΗ. Φύλλο Εργασίας 7 Διατροφή & υγεία. Βιολογία A Γυμνασίου Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ημερομηνία.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΨΗ. Φύλλο Εργασίας 7 Διατροφή & υγεία. Βιολογία A Γυμνασίου Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ημερομηνία. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΨΗ Ενότητα λογισμικού Τροφή Θρέψη Φύλλο Εργασίας 7 Διατροφή & υγεία Βιολογία A Γυμνασίου Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ημερομηνία. Στις αρχές του 20ου αιώνα ένας νομπελίστας ιατροφιλόσοφος,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενδείξεις ουλίτιδας περιλαµβάνουν :

Οι ενδείξεις ουλίτιδας περιλαµβάνουν : ΟΥΛΙΤΙ Α Τα ούλα αποτελούν τµήµα των µαλακών ιστών του στόµατος. Περιβάλλουν τα δόντια και τα καλύπτουν προστατευτικά. Τα ούλα ενός φυσιολογικού υγιούς δοντιού φτάνουν στην αδαµαντίνη του δοντιού προστατεύοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β

ΟΙ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β ΟΙ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β Κάποτε ήταν ένα αγοράκι που το έλεγαν Χάρη, ο όποιος ήθελε κάθε βράδυ πριν κοιμηθεί να τρώει ένα σοκολατάκι. -Χάρη,τι θα γίνει;

Διαβάστε περισσότερα

4 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΟΝΤΙΑ

4 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΟΝΤΙΑ 4 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΟΝΤΙΑ Σχολικό Έτος 2014-2015 Τάξη Β1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΜΑΔΕΜΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Επιλογή και τίτλος του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Από τον Κώστα κουραβανα

Από τον Κώστα κουραβανα Από τον Κώστα κουραβανα Περιεχόμενα Γενικός ορισμός παχυσαρκίας Ορμονικοί-Γονιδιακοί-παράγοντες Επιπτώσεις στην υγεία Θεραπεία-Δίαιτα Γενικός ορισμός παχυσαρκίας Παχυσαρκία είναι κλινική κατάσταση στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρική Επιστήμη

Οδοντιατρική Επιστήμη Οδοντιατρική Επιστήμη Επιστήμη της Yγείας του Στόματος & των Δοντιών «Επιστήμη των Mεταμορφώσεων» Ανδρεάδης Δημήτριος Οδοντίατρος-Στοματολόγος Λέκτορας Εργαστηρίου Στοματολογίας Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Γιαουρτιού. Ανάλογα με την παρασκευή του διακρίνεται σε: Κανονικό : Παράγεται με όλα του τα συστατικά

Είδη Γιαουρτιού. Ανάλογα με την παρασκευή του διακρίνεται σε: Κανονικό : Παράγεται με όλα του τα συστατικά ΓΕΝΙΚΑ Το γιαούρτι προέρχεται από το αγελαδινό, κατσικίσιο ή πρόβειο γάλα, το οποίο βράζεται και αργότερα, όταν η θερμοκρασία του κατέβει στους 40 50 ο C προστίθεται η μαγιά και αφήνεται να πήξει. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Μέχρι σήµερα γνωρίζατε ότι η κατανάλωση ψωµιού είναι µία απολαυστική και θρεπτική συνήθεια. Από σήµερα η αγαπηµένη σας αυτή καθηµερινή συνήθεια µπορεί να παρέχει στον οργανισµό ακόµη περισσότερα θρεπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Γ Δεύτερη διδακτική πρόταση Λαχτάρα για φαγητό Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Ενσωμάτωση δεξιοτήτων: Υλικό: 1 διδακτική ώρα ενήλικες

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρική Επιστήμη

Οδοντιατρική Επιστήμη Οδοντιατρική Επιστήμη Επιστήμη Yγείας Στόματος Δοντιών www.dent.auth.gr dandrea@dent.auth.gr Ανδρεάδης Δημήτριος Στοματολόγος-Οδοντίατρος Επίκουρος Καθηγητής Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στόμα & Δόντια Πολύτιμο

Διαβάστε περισσότερα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 13η Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ TON ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΣΟΥ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ. Ζήτησε από τους γονείς σου να απαντήσουν σης παρακάτω ερωτήσεις.

ΠΑ TON ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΣΟΥ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ. Ζήτησε από τους γονείς σου να απαντήσουν σης παρακάτω ερωτήσεις. ΠΑ TON ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΣΟΥ m Ζήτησε από τους γονείς σου να απαντήσουν σης παρακάτω ερωτήσεις ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ Καπνίζεις; Αν καπνίζεις, πόσα τσιγάρα την ημέρα καπνίζεις; Πόσες φορές

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα. Σωματική Υγιεινή και. Παιδική Ανάπτυξη

Θέμα. Σωματική Υγιεινή και. Παιδική Ανάπτυξη Θέμα Σωματική Υγιεινή και Παιδική Ανάπτυξη Περιεχόμενα 1) Εισαγωγή 2) Εργασίες: Άθληση Ανθρώπων (Αναστάσιος Ανδρέου) Σωστή Διατροφή (Σωτήρης Δημακάκος Και Μανόλης Γιορταμάκης) Σχέση Σωματικής υγιεινής

Διαβάστε περισσότερα

2. Ποιον θεωρείτε ιδανικότερο αριθμό γευμάτων στη διάρκεια της ημέρας; 3 (2 μεγάλα και 1 μικρό) 4 (2 μεγάλα και 2 μικρά) 5 (3 μεγάλα και 2 μικρά)

2. Ποιον θεωρείτε ιδανικότερο αριθμό γευμάτων στη διάρκεια της ημέρας; 3 (2 μεγάλα και 1 μικρό) 4 (2 μεγάλα και 2 μικρά) 5 (3 μεγάλα και 2 μικρά) 1. Ποιον θεωρείτε καλύτερο τρόπο, ώστε ένας αθλητής μειώσει το βάρος του; Να κάνει πιο έντονη προπόνηση Να κάνει περισσότερα μικρά γεύματα 2. Ποιον θεωρείτε ιδανικότερο αριθμό γευμάτων στη διάρκεια της

Διαβάστε περισσότερα

Στοματική Υγιεινή & Φροντίδα: Τεχνικές Προσέγγισης και Επικοινωνίας Πελάτη στο Φαρμακείο

Στοματική Υγιεινή & Φροντίδα: Τεχνικές Προσέγγισης και Επικοινωνίας Πελάτη στο Φαρμακείο Στοματική Υγιεινή & Φροντίδα: Τεχνικές Προσέγγισης και Επικοινωνίας Πελάτη στο Φαρμακείο Το στόμα μας: καθρέφτης Υγείας, Ευεξίας, Ομορφιάς ΟΜΟΡΦΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Η ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ/ΕΚΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΒΑΣΕΩΝ Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «Το Πεπτικό σύστημα του ανθρώπου Διατροφή & Υγεία»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «Το Πεπτικό σύστημα του ανθρώπου Διατροφή & Υγεία» ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ «Το Πεπτικό σύστημα του ανθρώπου Διατροφή & Υγεία» ΕΝΤΥΠΟ Β : ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ Α : ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Καλογερά Αγγελική (3ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Οι αθλητές επιτυγχάνουν μέγιστη απόδοση με προπόνηση και σωστό διαιτολόγιο που περιλαμβάνει ποικιλία τροφών. Οι αθλητές ωφελούνται περισσότερο από

Οι αθλητές επιτυγχάνουν μέγιστη απόδοση με προπόνηση και σωστό διαιτολόγιο που περιλαμβάνει ποικιλία τροφών. Οι αθλητές ωφελούνται περισσότερο από ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΘΛΗΤΩΝ Οι αθλητές επιτυγχάνουν μέγιστη απόδοση με προπόνηση και σωστό διαιτολόγιο που περιλαμβάνει ποικιλία τροφών. Οι αθλητές ωφελούνται περισσότερο από την ποσότητα των υδατανθράκων που αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠ ΑΥΤΟΝ ΑΤΟΜΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠ ΑΥΤΟΝ ΑΤΟΜΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠ ΑΥΤΟΝ ΑΤΟΜΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Δρ Γεώργιος Ι Κούρτογλου Παθολόγος-Διαβητολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής ΑΠΘ Εκρηκτικές διαστάσεις λαμβάνει πλέον ο σακχαρώδης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΩΣΤΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΩΣΤΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΩΣΤΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Τα παιδιά ρυθμίζουν τη λήψη τροφής έτσι ώστε να ταιριάζει με τις σωματικές ανάγκες σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Τρέφομαι σωστά... Γυμνάζομαι συχνά! Ένα βιβλιαράκι για την υγιεινή διατροφή και τη σωματική άσκηση! Όνομα: Τάξη: Δημοτικό Σχολείο

Τρέφομαι σωστά... Γυμνάζομαι συχνά! Ένα βιβλιαράκι για την υγιεινή διατροφή και τη σωματική άσκηση! Όνομα: Τάξη: Δημοτικό Σχολείο Τρέφομαι σωστά... Γυμνάζομαι συχνά! Ένα βιβλιαράκι για την υγιεινή διατροφή και τη σωματική άσκηση! Όνομα: Τάξη: Δημοτικό Σχολείο _ Στον πιο κάτω χώρο τοποθέτησε την παλάμη σου και με ένα μολύβι σχεδίασε

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή και ηλικιωμένοι

Διατροφή και ηλικιωμένοι Διατροφή και ηλικιωμένοι Η διατροφή αποτελεί τη σημαντικότερη ανάγκη για τη διατήρηση της ανθρώπινη ζωής σε όλα τα στάδιά της. Το είδος και η ποσότητα της τροφής που χρειάζεται ο άνθρωπος εξαρτάται από

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικές συστάσεις για νεαρούς αθλητές. Μέγιστη απόδοση στις διαδοχικές προπονήσεις. Άννα Ευλογημένου Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

Διατροφικές συστάσεις για νεαρούς αθλητές. Μέγιστη απόδοση στις διαδοχικές προπονήσεις. Άννα Ευλογημένου Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Διατροφικές συστάσεις για νεαρούς αθλητές. Μέγιστη απόδοση στις διαδοχικές προπονήσεις. Άννα Ευλογημένου Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Πότε και τι να τρώμε πριν την προπόνηση 1. Ένα μεγάλο γεύμα

Διαβάστε περισσότερα

g w w n lf o o d p l a.h d a.g

g w w n lf o o d p l a.h d a.g g w. or w w coo n lf o o d p l a et. ww w.efa d.o.eufic.org w ww w ww.h d a.g r rg Θυμάσαι πώς ήταν όταν μάθαινες ποδήλατο; Το πιο σημαντικό ήταν να μάθεις να κρατάς ισορροπία. Όταν κρατούσες ισορροπία,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΤΟΦΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ. Μαθητές: Τάτσιου Ελενη,ΖάχουΚατερίνα,Κοκκινίδου Αθανασία,Καρπόζηλος Κωνσταντίνος. Καθηγητής: κ. Παπαμήτσος

Η ΔΙΑΤΟΦΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ. Μαθητές: Τάτσιου Ελενη,ΖάχουΚατερίνα,Κοκκινίδου Αθανασία,Καρπόζηλος Κωνσταντίνος. Καθηγητής: κ. Παπαμήτσος Η ΔΙΑΤΟΦΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ Μαθητές: Τάτσιου Ελενη,ΖάχουΚατερίνα,Κοκκινίδου Αθανασία,Καρπόζηλος Κωνσταντίνος Καθηγητής: κ. Παπαμήτσος ΔΙΑΤΡΟΦH Η διατροφή στην ζωή του ανθρώπου παίζει τον μεγαλύτερο ρόλο. Για

Διαβάστε περισσότερα

7 ο Λύκειο ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

7 ο Λύκειο ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τεχνολογία Α λυκείου 7 ο Λύκειο ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΤΑΞΗ Α ΤΜΗΜΑ 3 Ο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΟΣΟ ΟΙ ΝΕΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1 ο. Οι διατροφικές ανάγκες των παιδιών ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 1.1 Ανακαλύπτοντας τις διατροφικές ανάγκες

ΜΑΘΗΜΑ 1 ο. Οι διατροφικές ανάγκες των παιδιών ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. 1.1 Ανακαλύπτοντας τις διατροφικές ανάγκες ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑ ΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 ο Οι διατροφικές ανάγκες των

Διαβάστε περισσότερα

Βαλίτσα στοματικής υγείας

Βαλίτσα στοματικής υγείας ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Υλικό για αγωγή στοματικής υγείας σε παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Βαλίτσα στοματικής υγείας Έντυπο οδηγιών Η βαλίτσα στοματικής υγείας δημιουργήθηκε από την ομάδα Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ακούει την καρδιά σας!

Ακούει την καρδιά σας! Ακούει την καρδιά σας! Καρδιοαναπνευστική αποκατάσταση ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Όταν η καρδιά φέρνει τα πάνω κάτω Ένα οξύ καρδιολογικό πρόβλημα ή ένα χειρουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της υγείας του μαστού

Η σημασία της υγείας του μαστού Η σημασία της υγείας του μαστού y Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο κοινός γυναικείος καρκίνος παγκοσμίως, με περίπου 1.1 εκατομμύρια νέα περιστατικά και 411,000 θανάτους κάθε χρόνο. y Η σωματική άσκηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ISBN 978-960-372-099-7 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Ομότιμη Καθηγήτρια Προληπτικής και Κοινωνικής Οδοντιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών ΟΥΡΑΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ - ΓΑΛΙΤΗ Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ HACCP ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΕΣ. Ελπίδα Παπαδοπούλου Διαιτολόγος, Ε. Α. Ν. Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ»

ΕΦΑΡΜΟΓΗ HACCP ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΕΣ. Ελπίδα Παπαδοπούλου Διαιτολόγος, Ε. Α. Ν. Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» ΕΦΑΡΜΟΓΗ HACCP ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΕΣ Ελπίδα Παπαδοπούλου Διαιτολόγος, Ε. Α. Ν. Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Πρόληψη εμφάνισης νοσημάτων Θεραπεία ασθενών στο χώρο του νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Πόσα παιδιά συμμετέχουν στο Πρόγραμμα; Πόσα γεύματα έχουν διανεμηθεί; Ποια είναι η «ιστορία» του Προγράμματος;

Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Πόσα παιδιά συμμετέχουν στο Πρόγραμμα; Πόσα γεύματα έχουν διανεμηθεί; Ποια είναι η «ιστορία» του Προγράμματος; Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ Πόσα παιδιά συμμετέχουν στο Πρόγραμμα; Το Πρόγραμμα ΔΙΑ.ΤΡΟΦΗ απευθύνεται σε μαθητές δημοσίων σχολείων κοινωνικοοικονομικά ευπαθών περιοχών της χώρας, που πλήττονται περισσότερο από

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Περιοδοντολογία Στην καθημερινή Πράξη

Κλινική Περιοδοντολογία Στην καθημερινή Πράξη Κλινική Περιοδοντολογία Στην καθημερινή Πράξη Διοργάνωση: Ελληνική Περιοδοντολογική Εταιρεία Στοματολογική Εταιρεία Θεσσαλίας Οδοντιατρικός Σύλλογος Λάρισας Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο DIVANI PALACE,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τη φροντίδα των δοντιών του σκύλου σας

Οδηγός για τη φροντίδα των δοντιών του σκύλου σας Οδηγός για τη φροντίδα των δοντιών του σκύλου σας Γιατί οι σκύλοι έχουν ουλίτιδα; Η ουλίτιδα αποτελεί τη συχνότερη πάθηση των ενήλικων σκύλων. Η πάθηση ξεκινάει όταν τα βακτηρίδια κολλάνε στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντικά Εμφυτεύματα. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε: Θεραπεία Φροντίδα Συντήρηση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ. Με την υποστήριξη της

Οδοντικά Εμφυτεύματα. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε: Θεραπεία Φροντίδα Συντήρηση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ. Με την υποστήριξη της Οδοντικά Εμφυτεύματα Τι χρειάζεται να γνωρίζετε: Θεραπεία Φροντίδα Συντήρηση Με την υποστήριξη της ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η επιτυχία στη θεραπεία με εμφυτεύματα δεν εξαρτάται μόνο από την

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Προτεινόμενη θεραπεία: Μετά από προσεκτική κλινική και ακτινογραφική εξέταση του στόματος και εκτίμηση της κατάστασης μου, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πρωτόκολλο προγράμματος πρόληψης και προαγωγής της στοματικής υγείας «Ημέρες Πρόληψης» Εισαγωγή Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά (ΟΣΠ) εδώ και 30 χρόνια πρωτοπορεί στο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή στην καλαθοσφαίριση

Διατροφή στην καλαθοσφαίριση Διατροφή στην καλαθοσφαίριση Υγεία & βελτίωση της αθλητικής απόδοσης Α.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ Αγγελοπούλου Μαντώ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής Διατροφή η σημαντικότερη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Για την υγεία της καρδιάς μας

Για την υγεία της καρδιάς μας Για την υγεία της καρδιάς μας Ο καρδιαγγειακός κίνδυνος επηρεάζει όλες τις ηλικίες, άνδρες και γυναίκες και όλες τις κοινωνικές ομάδες και βέβαια αποτελεί ένα μύθο ότι πλήττει μόνο ηλικιωμένους, άνδρες

Διαβάστε περισσότερα

Βαλίτσα στοματικής υγείας

Βαλίτσα στοματικής υγείας ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Υλικό για αγωγή στοματικής υγείας σε παιδιά νηπιαγωγείων και παιδικών σταθμών Βαλίτσα στοματικής υγείας Έντυπο οδηγιών Η βαλίτσα στοματικής υγείας δημιουργήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Ένας οδηγός για τους γονείς, ώστε τα παιδιά με διαβήτη τύπου 1 να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους

Ένας οδηγός για τους γονείς, ώστε τα παιδιά με διαβήτη τύπου 1 να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους Ένας οδηγός για τους γονείς, ώστε τα παιδιά με διαβήτη τύπου 1 να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους Τι θα βρείτε σε αυτό το φυλλάδιο Επιστροφή στο σχολείο Σωματική άσκηση και παιχνίδι Πάρτι και γιορτές

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Μαθήµατος. Άσκηση και Αγωγή Υγείας. Σκοπός Μαθήµατος Οι φοιτητές: Τι είναι Υγεία; Προαγωγή της Υγείας & Αγωγή Υγείας

Περιγραφή Μαθήµατος. Άσκηση και Αγωγή Υγείας. Σκοπός Μαθήµατος Οι φοιτητές: Τι είναι Υγεία; Προαγωγή της Υγείας & Αγωγή Υγείας Άσκηση και Αγωγή Υγείας Κατεύθυνση Παιδαγωγικών και Ειδικής Αγωγής Ζ Εξάµηνο Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιγραφή Μαθήµατος 1) Μελέτη του ρόλου της Φυσικής Αγωγής στην κατεύθυνση: Της βιωµατικής

Διαβάστε περισσότερα

FroiPlak FroiDent ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Στοματικής Υγιεινής

FroiPlak FroiDent ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Στοματικής Υγιεινής ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ πληρησ σειρα προϊοντων Στοματικς Υγιεινς ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Κατά της μικροβιακς πλάκας... ΟΥΛΙΤΙΔΑ - ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΤΙΔΑ...και του ερεθισμού των ούλων 500 ml & Στοματικό Διάλυμα Χλωρεξιδίνη

Διαβάστε περισσότερα

Ήπια φθορίαση Ήπια φθορίαση Σοβαρή φθορίαση. Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, η οδοντόπαστα για να έχει όφελος στα δόντια χωρίς να βλάπτει, πρέπει

Ήπια φθορίαση Ήπια φθορίαση Σοβαρή φθορίαση. Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, η οδοντόπαστα για να έχει όφελος στα δόντια χωρίς να βλάπτει, πρέπει Κατανοούν οι γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας τις οδηγίες χρήσης όσον αφορά την ποσότητα της φθοριούχου οδοντόπαστας που πρέπει να χρησιμοποιούν; Ποιοί οι κίνδυνοι από την υπέρ δοσολογία; CE Huebner,

Διαβάστε περισσότερα

TAEKWONDO & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

TAEKWONDO & ΔΙΑΤΡΟΦΗ TAEKWONDO & ΔΙΑΤΡΟΦΗ Εργασία της Ειρήνης Καλλιντεράκη Μαθήτρια Τ.Α.Δ. - 2 ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης Αθλήτρια Α.Σ. ΑΙΑΝΤΑ Αγ. Δημητρίου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Το Taekwondo είναι μία

Διαβάστε περισσότερα

Υπέρταση. Τι Είναι η Υπέρταση; Από Τι Προκαλείται η Υπέρταση; Ποιοι Είναι Οι Παράγοντες Κινδύνου Για Την Υπέρταση;

Υπέρταση. Τι Είναι η Υπέρταση; Από Τι Προκαλείται η Υπέρταση; Ποιοι Είναι Οι Παράγοντες Κινδύνου Για Την Υπέρταση; Υπέρταση Τι Είναι η Υπέρταση; Η πίεση του αίματος είναι η δύναμη που ασκεί το αίμα στις αρτηρίες όταν μεταφέρεται από την καρδιά στην κυκλοφορία. Η σταθερά αυξημένη πίεση, άνω των φυσιολογικών ορίων, αποκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί;

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί; www.agaliazo.gr ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Λεωσθένους 21-23, 18536 Πειραιάς - Τ: 210 4181641 - F: 210 4535343 e: oekk@otenet.gr - www.oekk.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΑΧΑΙΑΣ Πατρέως 8-10, 26221 Πάτρα - Τ/F: 2610 226122 e:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Η σημασία των φρούτων και των λαχανικών ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Η σημασία των φρούτων και των λαχανικών ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ 4 ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β Λυκείου Από την αρχαία Ελλάδα στη σύγχρονη εποχή, ο αθλητισμός και τα φαινόμενα της βίας και του ντόπινγκ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Ερευνητική Εργασία Β Λυκείου Από την αρχαία Ελλάδα στη σύγχρονη εποχή, ο αθλητισμός και τα φαινόμενα της βίας και του ντόπινγκ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού Ερευνητική Εργασία Β Λυκείου Σχολικό έτος: 2013-2014 Από την αρχαία Ελλάδα στη σύγχρονη εποχή, ο αθλητισμός και τα φαινόμενα της βίας και του ντόπινγκ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας

Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Χάρις Μαραθεύτη Κλινική Διαιτολόγος Διατροφολόγος τηλ: 99-720235 email: harismaratheftis@hotmail.com Αντιοξειδωτικά στην διατροφή μας Τα τελευταία 50 χρόνια οι διατροφικές μας συνήθειες άλλαξαν δραστικά.

Διαβάστε περισσότερα

Υποθέματα του Προγράμματος

Υποθέματα του Προγράμματος Υποθέματα του Προγράμματος Μορφολογία, λειτουργία και σημασία των δοντιών Σημασία της στοματικής υγιεινής στην υγεία και την ομορφιά Οι ασθένειες των δοντιών Επίδραση της τροφής στην υγεία των δοντιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΙΚΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΧΤΙΖΟΥΝ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΜΙΑΣ ΖΩΗΣ..

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΙΚΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΧΤΙΖΟΥΝ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΜΙΑΣ ΖΩΗΣ.. ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΙΚΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΧΤΙΖΟΥΝ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΜΙΑΣ ΖΩΗΣ.. Γνωρίζοντας τις ομάδες τροφίμων μέσω της πυραμίδας... Τα τρόφιμα τα οποία καταναλώνουμε και κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΜΟΥ

ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΜΟΥ ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΜΟΥ Δασκάλα: Αραμπατζή Αικατερίνη Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Παντελάκη Βαλαβάνη Βενετία Δημοτικό Σχολείο Αμυγδαλεώνα Ν. Καβάλας ΤΑΞΗ: Ε2 ΜΑΘΗΤΕΣ: 15 2006 1. Πρώτη επαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ OΜΩΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ; Οι άνθρωποι όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν ανάγκη από τροφή και νερό, για να μεγαλώσουν σωστά.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ OΜΩΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ; Οι άνθρωποι όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν ανάγκη από τροφή και νερό, για να μεγαλώσουν σωστά. ΔΙΑΤΡΟΦΗ Γ 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ OΜΩΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ; Οι άνθρωποι όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν ανάγκη από τροφή και νερό, για να μεγαλώσουν σωστά. λάδι Στη διατροφή εμπλέκονται οι γονείς, τα παιδιά, οι μάγειροι

Διαβάστε περισσότερα

Γηροδοντοπροσθετική Ενότητα 8: Ολική νωδότητα και ηλικιωμένοι

Γηροδοντοπροσθετική Ενότητα 8: Ολική νωδότητα και ηλικιωμένοι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8: Ολική νωδότητα και ηλικιωμένοι Βασιλική Αναστασιάδου Καθηγήτρια http://www.dent.auth.gr/index.php?lang=el&rm=0&mn=247&stid

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΕΣ -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μ Α Θ Η Μ Α 9 Φ Ι Ο Ρ Ε Ν Τ Ι Ν Α Π Ο Υ Λ Λ Η

ΣΤΡΕΣ -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μ Α Θ Η Μ Α 9 Φ Ι Ο Ρ Ε Ν Τ Ι Ν Α Π Ο Υ Λ Λ Η ΣΤΡΕΣ -ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Μ Α Θ Η Μ Α 9 Φ Ι Ο Ρ Ε Ν Τ Ι Ν Α Π Ο Υ Λ Λ Η 1 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τεχνικές αντιμετώπισης στρες Διαχείριση χρόνου Μελέτη περίπτωσης 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τεχνικές διαχείρισης του στρες είναι ποικίλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΟΥ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΟ ΛΕΜΦΩΜΑ;

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΟΥ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΟ ΛΕΜΦΩΜΑ; ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΩ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΜΟΥ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΟ ΛΕΜΦΩΜΑ; Με την επιστημονική συνεργασία της Αιματολογικής Μονάδας, Γ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Με

Διαβάστε περισσότερα

7η ΥΠΕ Κρήτης Σταύρος Παρασύρης 2016

7η ΥΠΕ Κρήτης Σταύρος Παρασύρης 2016 7 η ΥΠΕ Κρήτης Σταύρος Παρασύρης 2016 Το ταξίδι του Γομφούλη Ένα δοντάκι ο Γομφούλης, ξέρετε παιδιά, από αυτά τα πίσω δόντια που έχουμε και μασάμε, ήτανε πολύ εργατικό. Κάθε μέρα δούλευε πάρα πολύ! Μασούσε

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριλάβετε στο καθημερινό σας διαιτολόγιο τροφές πλούσιες σε φυτιι,ές ίνες

Συμπεριλάβετε στο καθημερινό σας διαιτολόγιο τροφές πλούσιες σε φυτιι,ές ίνες Η ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΘΕΜΕΛΙΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ Το πρόβλημα της παραπληροφόρησης στο θέμα της διατροφής είναι μεγάλο και τις περισσότερες φορές οδηγεί σε λανθασμένες εmλογές και εκτιμήσεις. Ένα στοιχείο που θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ποια η χρησιμότητα των πρωτεϊνών;

Ποια η χρησιμότητα των πρωτεϊνών; ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Τι είναι οι πρωτεϊνες; Η ονομασία πρωτεϊνες προέρχεται από το ρήμα πρωτεύω και σημαίνει την εξαιρετική σημασία που έχουν οι πρωτεϊνες για την υγεία του ανθρώπινου σώματος. Από την εποχή των Ολυμπιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. Αικατερίνη Καραγιάννη Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της Οδοντιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Στοματικοί νάρθηκες προστασίας των δοντιών και του προσώπου στον αθλητισμό και στις αθλοπαιδιές

Στοματικοί νάρθηκες προστασίας των δοντιών και του προσώπου στον αθλητισμό και στις αθλοπαιδιές Στοματικοί νάρθηκες προστασίας των δοντιών και του προσώπου στον αθλητισμό και στις αθλοπαιδιές Για την Επιτροπή Προληπτικής του ΟΣΠ, Θεόδωρος Κουϊμτζής, Παιδοδοντίατρος Φίλιππος Συνοδινός, Ορθοδοντικός

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Αγωγή Υγείας

Άσκηση και Αγωγή Υγείας Άσκηση και Αγωγή Υγείας Κατεύθυνση Παιδαγωγικών και Ειδικής Αγωγής Ζ Εξάµηνο Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιγραφή Μαθήµατος 1) Μελέτη του ρόλου της Φυσικής Αγωγής στην κατεύθυνση: Της βιωµατικής

Διαβάστε περισσότερα

FroiPlak FroiDent. Στοματικής Υγιεινής ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΡΟΝΙΑ

FroiPlak FroiDent. Στοματικής Υγιεινής ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΡΟΝΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ πληρησ σειρα προϊοντων Στοματικής Υγιεινής ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Κατά της μικροβιακής πλάκας... Στοματικό Διάλυμα Χλωρεξιδίνη 0,20% - Ξυλιτόλη 3% Ισχυρή αντισηπτική προστασία Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα