ΤΕΥΧΟΣ 27 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ 27 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΥΧΟΣ 27 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ

2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ Χαριτίνη ΚΩΛΕΤΣΗ - ΚΟΥΝΑΡΗ Ελένη ΜΑΜΑΗ - ΧΩΜΑΤΑ ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ στη νέα χιλιετία και συγκεκριμένα για το έτος 2020 (Hobdell και συν, 2003), που έχουν ανακοινωθεί από τον ΠΟΥ, την Διεθνή Οδοντιατρική Ομοσπονδία (FDI) και τον Διεθνή Οργανισμό για την Οδοντιατρική Εκπαίδευση (ΙΑDR), χρησιμεύουν ως πλαίσιο για τη σχεδίαση προγραμμάτων προαγωγής της στοματικής υγείας σε τοπικό, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, με το σκεπτικό «σκεφτόμαστε παγκόσμια δρούμε τοπικά». Ο γενικός στόχος περιλαμβάνει τις ακόλουθες δύο κατευθύνσεις: Α. Ελαχιστοποίηση της επίδρασης των στοματικών και κρανιοπροσωπικών νοσημάτων στην υγεία και στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη, δίνοντας έμφαση στην προαγωγή της στοματικής υγείας και στη μείωση των νοσημάτων του στόματος σε πληθυσμούς που παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα στοματικής υγείας. Β. Ελαχιστοποίηση της επίδρασης των στοματικών και κρανιοπροσωπικών εκδηλώσεων γενικών νοσημάτων στα άτομα και στις κοινωνίες και χρησιμοποίηση των εκδηλώσεων αυτών για την έγκαιρη διάγνωση, πρόληψη και αποτελεσματική διαχείριση γενικών νοσημάτων. Οι ειδικότεροι στόχοι αφορούν στα ακόλουθα: 1. Μείωση της θνησιμότητας από στοματικά και κρανιοπροσωπικά νοσήματα. 2. Μείωση της νοσηρότητας από στοματικά και κρανιοπροσωπικά νοσήματα και επομένως βελτίωση της ποιότητας ζωής. 3. Προαγωγή υποστηρίξιμων πολιτικών προτεραιότητας σε συστήματα υγείας που έχουν προκύψει από συστηματικές ανασκοπήσεις ορθής πρακτικής (π.χ. πολιτικές που βασίζονται στην τεκμηρίωση). 4. Ανάπτυξη συστημάτων οδοντιατρικής φροντίδας που να είναι προσιτά και αποδοτικά για την πρόληψη και τον έλεγχο των στοματικών και κρανιοπροσωπικών νοσημάτων. 5. Ενοποίηση της προαγωγής και της φροντίδας της στοματικής υγείας με τους άλλους τομείς που επηρεάζουν την υγεία μέσω του κοινού παράγοντα κινδύνου. 6. Ανάπτυξη προγραμμάτων στοματικής υγείας ενδυνάμωσης του πληθυσμού ώστε να μπορούν να ελέγχουν τους προσδιοριστές της υγείας. 7. Ενίσχυση των συστημάτων και των μεθόδων για την επίβλεψη της προαγωγής της στοματικής υγείας ως προς τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα. 8. Μείωση των διαφοροποιήσεων στη στοματική υγεία μεταξύ των διαφορετικών κοινωνικοοικονομικών ομάδων σε κάθε κράτος και μείωση των ανισοτήτων στη στοματική υγεία διακρατικά. 9. Μείωση των διαφοροποιήσεων στη στοματική υγεία μεταξύ των διαφορετικών κοινωνικοοικονομικών ομάδων σε κάθε κράτος και μείωση των ανισοτήτων στη στοματική υγεία διακρατικά. 10. Αύξηση του αριθμού επαγγελματιών που ειδικεύονται στην επίβλεψη οργανωμένων επιδημιολογικών μελετών των στοματικών και κρανιοπροσωπικών νοσημάτων. Οι συγκεκριμένοι στόχοι για τη στοματική υγεία το 2020, περιλαμβάνουν εκτός από τον έλεγχο της τερηδόνας και των νοσημάτων του περιοδοντίου, τις βλάβες του βλεννογόνου, τις προκαρκινικές και καρκινικές βλάβες, τα οδοντικά τραύματα και τους κρανιοπροσωπικούς τραυματισμούς, τον πόνο καθώς και θέματα που αφορούν στη σχετιζόμενη με την ποιότητα της ζωής στοματική υγεία. Στους νέους στόχους παρατηρείται ευρεία προσέγγιση της στοματικής υγείας που δεν αποσκοπεί απλά και μόνον στη βελτίωση της στοματικής υγείας αλλά και στη βελτίωση της γενικής υγείας και της ευεξίας των ατόμων και πληθυσμών. Για την επίτευξη των στόχων απαιτείται αλλαγή της συμπεριφοράς των ατόμων ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Στόχοι 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος και μεταβολή των κοινωνικών παραγόντων ώστε να προλαμβάνονται τα νοσήματα του στόματος. Ωστόσο, η επίτευξη των στόχων χρειάζεται τη συμμετοχή όλων των φορέων στην κοινωνία με την έννοια των συνεργασιών ή συμμαχιών με συντονισμένες προσπάθειες σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Η ανάπτυξη, για παράδειγμα υγιούς δημόσιας πολιτικής που να συμπεριλαμβάνει δράσεις για την προαγωγή της υγείας και της στοματικής υγείας απαιτεί τη συνεργασία όλων των φορέων σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, αλλά η συμμετοχή των επαγγελματιών υγείας είναι ιδιαίτερα απαραίτητη. Τόσο για τη διαμόρφωση της πολιτικής όσο και για την εφαρμογή της. Κάθε οδοντίατρος έχει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην προαγωγή της στοματικής υγείας των πληθυσμών. Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (2005) με βάση τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής μελέτης των νόσων του στόματος του Ελληνικού πληθυσμού, που διεξήχθη με πρωτοβουλία της και λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές που έθεσε ο ΠΟΥ στις εκδόσεις του (1998) «Υγεία για Όλους στον 21ο αιώνα» και «Υγεία για Όλους στην Ευρώπη 21», προσδιόρισε πέντε στόχους για τη στοματική υγεία στην Ελλάδα, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Στόχοι για τη στοματική υγεία στην Ελλάδα το 2010 (Ε.Ο.Ο., 2005) Ηλικία 5-6 ετών 12 ετών 15 ετών ετών ετών Περιγραφή στόχων 65% ελεύθερα τερηδόνας (από 57,2%) Μέση τιμή dmft όχι μεγαλύτερη από 1,2 (από 1,77) με μέση τιμή dt όχι μεγαλύτερο από 0,8 (από 1,54) 45% ελεύθερα τερηδόνας (από 37,1%) Μέση τιμή DMFT όχι μεγαλύτερη από 1,5 (από 2,05) με μέση τιμή DT όχι μεγαλύτερη από 0,5 (από 1,15) και μέση τιμή ID-s όχι μεγαλύτερη από 0,5 (από 0,92) Κανένα ελλείπον δόντι από τερηδόνα. Μέση τιμή DMFT όχι μεγαλύτερη από 2,5 (από 3,19) Μέσο όρο υγιών εκτημορίων μέχρι 4 (CPITN=0) Μέση τιμή DMFT όχι μεγαλύτερη από 10 (από 14,06) με το 90% των ενοδόντων να έχουν τουλάχιστον 20 φυσικά δόντια στο στόμα τους. Μέσο όρο υγιών εκτημορίων μεγαλύτερο από 2 (CPITN=0) Ποσοστό νωδών ατόμων όχι μεγαλύτερο από το 20% με ποσοστό ατόμων μεγαλύτερο από το 70% να έχουν λειτουργική σύγκλειση με φυσικά ή τεχνητά (γέφυρες) δόντια. 2

3 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Τον Σεπτέμβριο του 2005, στο Liverpool του Η.Β., κατά τη διάρκεια του 8ου Παγκόσμιου Συνεδρίου της Προληπτικής Οδοντιατρικής (World Congress on Preventive Dentistry) το οποίο οργανώθηκε με τη συμμετοχή της Διεθνούς Ενώσεως για την Οδοντιατρική Έρευνα (International Association for Dental Research), του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημόσια Οδοντιατρική Υγεία (European Association of Dental Public Health) και της Βρετανικής Ένωσης για τη Μελέτη της Κοινωνικής Οδοντιατρικής (British Association for Study of Community Dentistry), έγινε η Διακήρυξη του Liverpool για την Προαγωγή της Στοματικής Υγείας στον 21ο αιώνα (Πίνακας 2). Οι σύνεδροι, που εκπροσωπεύουν 43 χώρες, προχώρησαν σε αυτήν τη διακήρυξη, λαμβάνοντας υπόψη τον Χάρτη της Bangkok για την Προαγωγή της Υγείας στην εποχή της Παγκοσμιοποίησης, και επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να υποστηρίζουν τις εθνικές και διεθνείς δράσεις για την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των νόσων του στόματος. Κοινωνική Οδοντιατρική Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Διακήρυξη του Liverpool (2005) για την Προαγωγή της Στοματική Υγείας στον 21ο αιώνα. Πρόσκληση για δράση για την ισχυροποίηση διαφόρων τομέων που αφορούν στη στοματική υγεία μέχρι το Οι χώρες θα πρέπει να εξασφαλίσουν στον πληθυσμό πρόσβαση σε καθαρό νερό, σε υγιεινές συνθήκες διαβίωσης και υγιεινή διατροφή. 2. Οι χώρες θα πρέπει να εξασφαλίσουν κατάλληλα και οικονομικώς ανεκτά προγράμματα χορήγησης φθοριούχων για την πρόληψη της τερηδόνας. 3. Οι χώρες θα πρέπει να εφαρμόζουν τεκμηριωμένα προγράμματα προαγωγής υγιεινού τρόπου ζωής και μείωσης των τροποποιήσεων κοινών παραγόντων κινδύνου των χρόνιων γενικών και στοματικών νόσων. 4. Τα σχολεία θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για την προαγωγή της υγείας, της ποιότητας ζωής και της πρόληψης των νόσων σε παιδιά και νέους, περιλαμβάνοντας οικογένειες και κοινότητες. 5. Οι χώρες θα πρέπει να εξασφαλίσουν στον πληθυσμό πρόσβαση σε πρωτοβάθμια οδοντιατρική φροντίδα. 6. Οι χώρες θα πρέπει να ενδυναμώσουν την προαγωγή της στοματικής υγείας στους ηλικιωμένους με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. 7. Οι χώρες θα πρέπει να διαμορφώσουν πολιτικές στοματικές υγείας που να αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο των εθνικών προγραμμάτων υγείας. 8. Οι χώρες θα πρέπει να υποστηρίζουν την έρευνα για τη δημόσια υγεία και να λαμβάνουν υπόψη τη σύσταση του ΠΟΥ να διαθέτουν το 10% του προϋπολογισμού των κονδυλίων για προγράμματα προαγωγής της υγείας στην αξιολόγησή τους. 9. Οι χώρες θα πρέπει να εγκαθιδρύσουν συστήματα πληροφορικής για την αξιολόγηση της υγείας και της εφαρμογής των προγραμμάτων και για την υποστήριξη ανάπτυξης βάσεων τεκμηριωμένης γνώσης στην προαγωγή της υγείας και στην πρόληψη των νόσων, μέσω έρευνας και διεθνούς υποστήριξης. Συλλεκτική παιδική οδοντόβουρτσα τρενάκι!!! Δυναμική Πρόληψη åêåß üðïõ ôç ñåéüæåóôå ðåñéóóüôåñï Ôï ÆåëÝ Ìåóïäïíôßùí ÄéáóôçìÜôùí ôçò TePe ìå Öèüñéï ðïõ ôïðïèåôåßôáé ìå ôá Ìåóïäüíôéá ÂïõñôóÜêéá ôçò TePe, ðáñý åé áðïôåëåóìáôéêü êáèáñéóìü, ðñïóôáóßá áðü ôçí ôåñçäüíá êáé ìéá áßóèçóç öñåóêüäáò. Ôï ÆåëÝ Ìåóïäïíôßùí ÄéáóôçìÜôùí ìå Öèüñéï Ý åé äçìéïõñãçèåß óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÔìÞìá ôçò Ôåñçäüíáò, ôçò Áêáäçìßáò Sahlgrenska, ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Gothenburg, ôçò Óïõçäßáò. Sarner B. Lingstrom P. Birkhed D. ÁðåëåõèÝñùóç öèïñßïõ áðü ïäïíôïãëõößäåò åìðïôéóìýíåò ìå NaF- êáé AmF- êáé ïäïíôéêü íþìáôá in vitro êáé in vivo. Ácta Odontol Scand 2003;61: Sarner B. Birkhed D, Lingstrom P ÓõãêÝíôñùóç öèïñßïõ óôéò üìïñåò åðéöüíåéåò ìåôü ôç ñþóç äéáöïñåôéêþí öèïñéïý ùí ðñïúüíôùí ìåìïíùìýíùí Þ óå óõíäõáóìü. Caries Res 2008;42: ppm öèïñßïõ (0,32% NaF) ùñßò áðïôñéðôéêýò ïõóßåò ÖñÝóêï Üñùìá ìýíôáò Χαρίστε στους μικρούς σας πελάτες μια πρωτότυπη παιδική οδοντόβουρτσα. Το νέο σχέδιο με το παιδικό τρενάκι είναι τυπωμένο στην παιδική οδοντόβουρτσα SELECT COMPACT της TePe και ανήκει στη συλλογή PLAC CONTROL Collection. Τιμή: 0,95 το τεμ. ΟΚΤΩΒΡ - ΔΕΚ 2010 Ιδιοκτησία: Εκδότης: Διεύθυνση: Τηλ.-Fax: Υπεύθυνη έκδοσης - σύνταξης: ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ) BELLES DENTS PRESS Σ. Καρανίκα Παλαιολόγου 20, Τ.Κ Σ. Καρανίκα Υπεύθυνη σχεδίασης: Ε. Κυριακίδου Made in Sweden ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ) Υπεύθυνοι τυπογραφικών εργασιών: Β. & Ε. ΜΠΑΜΠΑΗΣ ΕΠΕ Επικούρου 31 Τηλ.:

4 MARKETING ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ Χορεύοντας με το χρόνο Μια ματιά στην διαχείριση του χρόνου Ανδρέας ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ, Φαρμακοποιός ΤΟ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ ΕΝΤΟΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ. Ο σύγχρονος χώρος εργασίας είναι αδυσώπητος και οι προθεσμίες διεκπεραίωσης εργασιών, η πίεση και το στρες που σας διοχετεύει εάν το επιτρέψουμε,αποτελούν την ημερήσια εργασιακή διάταξη και η αντιμετώπισή τους πρέπει να αποτελεί μέρος των διαθέσιμων προσωπικών χειρισμών. Η ημέρα είναι ατελείωτη, για εκείνον που γνωρίζει πώς να την εκτιμά και να την εκμεταλλεύεται GOETHE Η Διαχείριση του Χρόνου αποτελεί πλέον γενικό όρο ενός συνόλου τεχνικών διοίκησης και οργάνωσης. Αυτό, όμως, στο οποίο συνοψίζεται είναι η ικανότητα εφαρμογής ορισμένων αναγνωρισμένων μεθόδων μαζί με την παραδοχή ότι όλοι όσοι διευθύνουν ανθρώπους ή εργασίες χρειάζονται γενικές ικανότητες ανάθεσης καθηκόντων, διεύθυνσης συσκέψεων, αντιμετώπισης διακοπών, καθορισμού προτεραιοτήτων, αποφυγής αναβολών, διαχείρισης έργων, ανάλυσης καθηκόντων και καθορισμού στόχων, διαχείριση ομάδων. Έχει ειπωθεί ότι καλό είναι,να κάνετε πράγματα τα οποία είναι σημαντικά και να μην δίνουμε προσοχή σε αυτά που δεν είναι και ότι πράγματα τα οποία επείγουν να γίνουν διότι δεν ασχοληθήκαμε με αυτά όταν άρχισαν να προκύπτουν. Στη δεκαετία του 1980, η διαχείριση του χρόνου παρουσιάστηκε επίσης σαν εύκολος δρόμος προς την εξασφάλιση τεράστιου πλούτου και προσωπικής καταξίωσης. Φυσικά, όταν αυτά τα οφέλη δεν υλοποιούνταν, το άτομο αισθανόταν απογοητευμένο. Σήμερα, όμως, η διαχείριση του χρόνου - ή του εαυτού μας - θεωρείται σύνολο στοιχειωδών δεξιοτήτων διοίκησης. Αφορά περισσότερο στον τρόπο για να γίνουμε λίγο πιο αποτελεσματικοί. Η επιτυχία είναι μια διαδικασία μια ποιότητα σκέψης και ένας τρόπος ύπαρξης, μια ευχάριστη διαβεβαίωση ότι ζούμε Έτσι λοιπόν θα δώσουμε μια γρήγορη ματιά στον ορισμό της διαχείρισης του χρόνου και παράλληλα επιχειρείται μία προσπάθεια ερμηνείας του τόσο στο εργασιακό πλαίσιο όσο και για τους λόγους για τους οποίους οδηγείται κάποιος στην αναβλητικότητα. Θα τονισθεί η σημασία του καθορισμού προτεραιοτήτων και επισημαίνεται η αναγκαιότητα της στοχοθέτησης και των κανόνων που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της. Απλή αναφορά στην σημαντικότητα της ανάθεσης αρμοδιοτήτων που συμβάλει στην καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου. Είναι η διαχείριση του ίδιου μας του εαυτού η γνώση του προσωπικού μας ύφους εργασίας και η αξιοποίησή του για την επίτευξη του καλλίτερου αποτελέσματος Όλα τα παραπάνω αποτελούν σημαντικότατες παραμέτρους για τα σωστά βήματα του χορού μας με τον χρόνο. Τέλος, μικρά μυστικά αποτελεσματικότερης οργάνωσης και διαχείρισης του χρόνου. Ορισμός διαχείρισης χρόνου Η διαχείριση του χρόνου είναι η διαχείριση του ίδιου μας του εαυτού, η γνώση δηλαδή του προσωπικού μας ύφους εργασίας και η αξιοποίησή του για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Η καλύτερη οργάνωση του χρόνου, μας επιτρέπει την καλύτερη 4 «Η καλύτερη προετοιμασία για το αύριο είναι να κάνεις τη δουλειά του σήμερα πολύ καλά» αντίληψη του φόρτου εργασίας μας, περισσότερη χαλάρωση και περισσότερο χρόνο να απολαύσουμε διάφορες δραστηριότητες και την παρέα αγαπημένων προσώπων και της οικογένειάς μας. Η αξιοποίηση του χρόνου είναι μία καθαρά προσωπική υπόθεση την οποία ο καθένας χειρίζεται ανάλογα με τους στόχους, τα ενδιαφέροντα, τις επιδιώξεις, τις ικανότητες και την ενέργειά του. Εργασία και χρόνος Ο χρόνος είναι φθαρτός, αναντικατάστατος και όσον αφορά την εργασία μας, τις περισσότερες φορές είναι πάντοτε λιγότερος από αυτόν που θα θέλαμε ή θα χρειαζόμασταν. ΕΡΕΥΝΑ Σύμφωνα με έρευνα πάνω στις εργασιακές συνήθειες στελεχών και επαγγελματιών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σε βασικές γραμμές εναρμονίζονται με τα Ελληνικά δεδομένα,σε αντίστοιχες έρευνες, οκτώ στα δέκα άτομα εργάζονται τόσες πολλές ώρες που δημιουργούνται εντάσεις στο σπίτι τους και φθείρονται οι κοινωνικές τους σχέσεις. Πάνω από τα τρία τέταρτα (78%) αισθάνονται ότι δεν περνούν αρκετό χρόνο με τις οικογένειές τους και τους φίλους τους, ενώ το 57% χρειάστηκε τουλάχιστον σε μια περίπτωση να ακυρώσει κάποιες διακοπές ή κάποιο Σαββατοκύριακο εξαιτίας της πίεσης της δουλειάς. H έρευνα αποκαλύπτει ότι τα άτομα αυτά συχνά απορροφούνται τόσο από τα καθήκοντά τους ώστε ξεχνούν σημαντικές ημερομηνίες, με το 65% να παραδέχεται ότι απουσιάζει από γενέθλια και επετείους. Περισσότεροι του 75% απ όσους ερωτήθηκαν αισθάνονται ότι εργάζονται εξαιρετικά σκληρά, και η πλειοψηφία (54%) εργάζεται περισσότερο από δέκα ώρες την ημέρα. Οι τρείς μορφές του χρόνου Προσωπικός: είναι ο χρόνος τον οποίο ξοδεύουμε όπως εμείς επιθυμούμε και δεν σχετίζεται με κάποιο από τα καθήκοντα (τα μικρά διαλείμματα στην πραγματικότητα) καθώς επίσης και ο χρόνος που αφιερώνουμε σε εργασίες που εκτελούμε εμείς προσωπικά. Εδώ θα πρέπει να εφαρμόζεται η «Αρχή του Paretto»: 1το 20% του χρόνου μας θα πρέπει να μας αποδίδει το 80% των αποτελεσμάτων έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιούμε καλύτερα τον προσωπικό μας χρόνο.

5 TePe Angle TM NEO Συσκευασία blister των 6 τεμαχίων του ιδίου μεγέθους ή all sizes Angle, η οποία συμπεριλαμβάνει και ένα διάφανο προστατευτικό καπάκι. ÓÔÁ ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ Τιμή για οδοντιάτρους: 2,00 (τιμή χωρίς Φ.Π.Α.) Made in Sweden ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ)

6 MARKETING ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 4 Επίβλεψης- υπαλληλικός: εδώ εντάσσονται τα καθήκοντα τα οποία μπορεί να προέρχονται από τρεις διαφορετικές πηγές: τους ανωτέρους μας, τον οργανισμό κι από τον ίδιο τον εαυτό μας Διοικητικός: στην ουσία εδώ μιλάμε για εκχώρηση αρμοδιοτήτων και την επίβλεψη του συνόλου του οργανισμού. Η καλύτερη αναλογία ανάμεσα στις τρεις αυτές μορφές εξαρτάται ανάλογα με τη θέση στον οργανισμό: λχ κάποιος νεοεισερχόμενος συνεργάτης είναι λογικό να ξοδεύει το 80% του χρόνου του στον υπαλληλικό ενώ ένας διευθυντής το 90% του χρόνου του σε διοικητικό και το 10% σε προσωπική εργασία. Το γιατί και πως χάνουμε τον έλεγχο του χρόνου μας στο χώρο εργασίας, αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων που μπορεί να έχουν να κάνουν τόσο με εμάς, όσο όμως και με τους άλλους καθώς επίσης και με τη δομή και τη φύση της εργασίας μας. Για ποιους λόγους χάνουμε το χρόνο μας; Αναποφασιστικότητα Αναποτελεσματική ανάθεση εργασίας Αναποτελεσματικές συσκέψεις Υπερβολική κοινωνικότητα Χρονοτριβή Ξαφνικοί επισκέπτες Τηλεφωνικές διακοπές Αναποτελεσματικό σύστημα αρχειοθέτησης Έλλειψη προτεραιοτήτων Έλλειψη στόχων Τελειομανία Δυσκολία να πούμε «όχι» Ακατάστατο γραφείο Ελλιπής πληροφόρηση Συγκεχυμένες αρμοδιότητες Έλλειψη εκπαίδευσης/ δεξιοτήτων Μη ρεαλιστική εκτίμηση του χρόνου Έντυπα ενημέρωσης ασθενών ΝΕΑ Γιατί αναβάλλουμε; Η αναβλητικότητα είναι ένας από τους βασικότερους παράγοντες που ευθύνονται για την έλλειψη χρόνου, είτε σε ατομικό επίπεδο (στο να επιδοθούμε σε δραστηριότητες που θα ευχαριστήσουν εμάς προσωπικά) είτε σε εργασιακό (στο να εκπονούνται τα αναγκαία καθήκοντα κι αρμοδιότητες στο χρόνο που έχει δοθεί και με τον τρόπο που τους πρέπει). Ιδιαίτερα στο χώρο εργασίας μας οι συνέπειες μπορεί να είναι ιδιαίτερα οδυνηρές. Δεν είναι εύκολο να ορίσει κανείς γιατί κάποιος οδηγείται στην αναβλητικότητα μιας και οι αιτίες μπορεί να τόσο συναισθηματικές και διανοητικές όσο και φυσικές με αποτέλεσμα να ποικίλουν από άτομο σε άτομο. < ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ) = Μερικοί όμως από τους λόγους είναι και οι παρακάτω: έλλειψη υπευθυνότητας, τελειομανία, ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΙΣ ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΕΧΘΡΟ ΤΟΥ ΩΦΕΛΙΜΟΥ μονοτονία, φόβος για ανάληψη ρίσκου, σωματική και πνευματική κόπωση, έλλειψη προτεραιοτήτων, έλλειψη ορίων, ασάφεια αρμοδιοτήτων. Αντιμετωπίστε την αναβλητικότητα Καταρχάς παραδεχτείτε την!!!!!! Βάλτε χρονική προθεσμία για την ολοκλήρωση της εργασίας σας και δεσμευτείτε να την τηρήσετε. Εντοπίστε σε ποια θέματα/ τομείς συνήθως παρατηρείτε τον εαυτό σας να αναβάλλει την ενεργοποίησή του. Εντοπίστε ποιες εργασίες είναι αυτές που ενισχύουν την αναβλητικότητά σας. Αναλύστε τις αιτίες: φταίει το αντικείμενο εργασίας; η έλλειψη επικοινωνίας με συναδέλφους; Η άγνοια χειρισμού; Η έλλειψη γνώσεων; Ζητάτε τη βοήθεια κάποιου άλλου κάθε φορά που δυσκολεύεστε, Χωρίστε την εργασία σε μικρότερα μέρη, Να θέτετε ρεαλιστικές προσδοκίες από τον εαυτό σας, Ανταμείψτε τον εαυτό σας κάθε φορά που αντί να αναβάλλει κάτι το ολοκλήρωσε. Εκπαιδευτικό εκμαγείο Το χειροποίητο οδοντικό εκμαγείο έχει αρκετά εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά. Τα μεσοδόντια διαστήματα είναι χρωματικά κωδικοποιημένα ώστε τα μεγέθη τους να ταιριάζουν με τα αντίστοιχα μεσοδόντια βουρτσάκια της TePe. Είναι επίσης χρήσιμο για τη διδασκαλία τεχνικών καθαρισμού με άλλα μέσα στοματικής υγιεινής επίσης. Το εκμαγείο απεικονίζει: τη γλωσσική πλευρά τάξης ΙΙΙ = ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ) 6

7 To πρώτο βήμα για ένα υγιές χαμόγελο Η καλή συνήθεια να βουρτσίζουμε τα δόντια μας σωστά από τη μικρή ηλικία είναι το πρώτο βήμα για να έχουμε υγιή δόντια στο μέλλον. Η νέα οδοντόβουρτσα TePe Mini TM είναι μια οδοντόβουρτσα ειδικά σχεδιασμένη για αποτελεσματικό και απαλό καθαρισμό, από τη στιγμή που θα ανατείλει το πρώτο δόντι. ÓÔÁ ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ Τιμή για οδοντιάτρους: 0,95 (χωρίς Φ.Π.Α.) σε blister Made in Sweden Από 0 έως 3-4 ετών ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ)

8 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ Λεονάρντο Η ψυχή καταπραΰνεται όταν είμαστε κοντά στα παιδιά. Fyodor DOSTOYEVSKI Η γυναίκα μου, η Σύλβια έχει χρυσή καρδιά. Όταν ήμασταν αρραβωνιασμένοι, είχε λείψει για μερικές εβδομάδες για να συμμετάσχει σε μια ιεραποστολή της εκκλησίας στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Ονδούρα. Όταν επέστρεψε, μου εξήγησε πως αυτά που είδε εκεί είχαν αλλάξει τη ζωή της. Σ αυτή την τροπική ερειπωμένη χώρα είδε ορδές προσφύγων από τη Νικαράγουα να φτάνουν στην Ονδούρα, κάτω από τους ήχους των πυροβόλων όπλων που ακούγονταν από μακριά. Ανάμεσά τους ήταν παιδιά που πεινούσαν- πολλά ορφανά ή εγκαταλελειμμένα. Μια από τις περιπτώσεις που μου διηγήθηκε ήταν ένα παιδί που η μοναδική τροφή που είχε πάρει την προηγούμενη μέρα ήταν μια πεταμένη μπανανόφλουδα. Όταν η Σύλβια μου είχε μιλήσει για πρώτη φορά για το ταξίδι της τα γεγονότα έμοιαζαν περισσότερο σαν ένα ντοκιμαντέρ της τηλεόρασης παρά σαν να πρόκειται για την πραγματική ζωή. Οι ιστορίες της όμως άγγιξαν την καρδιά μου και το παράδειγμά της ήταν για μένα μια πραγματική έμπνευση. Μετά από την επιστροφή της Σύλβια από τη Νικαράγουα εγώ αποφοίτησα από την οδοντιατρική σχολή και παντρευτήκαμε. Όταν επιστρέψαμε από τον μήνα του μέλιτος, η Σύλβια δήλωσε συμμετοχή για να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σαν εθελοντές σε ένα ταξίδι στη Νικαράγουα με την ιατρική και την οδοντιατρική αποστολή των Βαπτιστών. Σύντομα βρεθήκαμε μέσα σε ένα καμιόνι που κατέβαινε με δυσκολία σε ένα δρόμο γεμάτο λάσπη, πηγαίνοντας σε ένα χωριό 30 μίλια νότια της Μανάγκουα. Ήταν σουρεαλιστικό- ένιωθα σαν να είχαμε γυρίσει εκατό χρόνια πίσω. Οι περισσότεροι κινούνταν με τα πόδια, ενώ οι πιο τυχεροί ταξίδευαν με κάρο που οδηγούσαν βόδια. Αυτοί οι φιλικοί άνθρωποι με μαυριδερό δέρμα δεν είχαν δει ποτέ στη ζωή τους γιατρό ή οδοντίατρο. Γρήγορα έπιασα δουλειά αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά μου στα περιστατικά που παρουσιάστηκαν αμέσως μπροστά μου. Μέχρι τις δέκα το πρωί, η θερμοκρασία των 99 βαθμών είχε ήδη εξαντλήσει την ενέργειά μου. Έκανα εξαγωγές τερηδονισμένων δοντιών, το ένα μετά το άλλο, που είχαν ταλαιπωρήσει αυτά τα άτομα για χρόνια. Εργαζόμουν με τέτοιο ρυθμό, βγάζοντας 150 δόντια την ημέρα, ώστε δεν είχα προσέξει το βρώμικο, επτάχρονο παιδί, με πρόσωπο που έμοιαζε με χερουβείμ, που τραβούσε τον καβάλο του πράσινου τριμμένου παντελονιού μου. «Πού ειείναι η Συύλβια;» ρώτησε προσπαθώντας να προφέρει τα Αγγλικά όσο καλύτερα μπορούσε. Όταν κοίταξα το παιδί, αυτό που είδα ήταν δυο μάτια μεγάλα μάτια που φαίνονταν ακόμα μεγαλύτερα πίσω από τα γελοιωδώς μεγάλα, στρογγυλά γυναικεία γυαλιά. «Πού ειείναι η Συύλβια;» ικέτευσε. Όταν ανακάλυψα τι είχε συνδέσει τόσο στενά αυτό το παράξενο παιδί με τη γυναίκα μου, έγινε από καρδιάς μια πραγματική αλλαγή μέσα μου. Κατά τη διάρκεια των δυο πρώτων ημερών του ταξιδιού μας, η Σύλβια είχε περάσει αρκετό χρόνο αποστειρώνοντας οδοντιατρικά εργαλεία. Χωρίς εγώ να το γνωρίζω, ο διευθυντής της ιατρικής ομάδας της είχε ζητήσει επίσης να αναλάβει την τακτοποίηση και τη διανομή των γυαλιών παλιά άχρηστα γυαλιά που είχαν δωριθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σειρές από γυαλιά από τα πιο ελαφρά μέχρι τα πιο ισχυρά και διπλοεστιακά δοκιμάζονταν σε ένα μικρό κείμενο από τη Βίβλο και έναν οφθαλμολογικό πίνακα. Ένας από τους «πελάτες» που η γυναίκα μου αναγνώρισε ήταν ένα χαριτωμένο επτάχρονο παιδί που δοκίμαζε το ένα ζευγάρι γυαλιά μετά το άλλο. Η Σύλβια χαιρέτησε τον Λεονάρντο και ασχολήθηκε μαζί του δίνοντάς του να δοκιμάσει γυαλιά από όλες τις σειρές μέχρι που τελικά έφτασαν στα πιο ισχυρά, που προορίζονταν για τους πολύ γέρους και τους ανάπηρους. Το παιδί έβαλε τα μεγάλα γυαλιά και κοίταξε το χορτάρι, τον ουρανό και τελικά το πρόσωπο της μητέρας του. Τα μάτια του γέμισαν δάκρια κάτω από τα μεγάλα γυαλιά και έγινε φανερό σε όλους ότι το παιδί έβλεπε το πρόσωπο της μητέρας του για πρώτη φορά στη ζωή του. Σε όλο το υπόλοιπο ταξίδι μας, ο Λεονάρντο παρέμενε συνεχώς δίπλα στη γυναίκα μου. Μια στιγμή που την έχασε από τα μάτια του, προχώρησε απλά μέσα στην κλινική και τραβούσε το πίσω μέρος του τριμμένου παντελονιού μου μέχρι που σταμάτησα την εργασία μου και τον πρόσεξα, ζήτησα συγγνώμη από τον ασθενή και τη βοηθό μου και τον οδήγησα εκεί που πίστευα ότι βρισκόταν η γυναίκα μου. Η Σύλβια κι εγώ δεθήκαμε πολύ με τον Λεονάρντο και σκεπτόμασταν σοβαρά να τον υιοθετήσουμε. Αφού συναντηθήκαμε με την οικογένειά του και με τις αρχές, συμφωνήσαμε ότι ο Λεονάρντο θα ήταν περισσότερο χρήσιμος, για τη μεγάλη του οικογένεια σαν βιοπαλαιστής παρά κοντά μας για να ζεσταίνει τις καρδιές μας. Απρόθυμα, με βαριά καρδιά, φύγαμε από την Νικαράγουα και από τον Λεονάρντο, αφήνοντας πίσω την αγάπη μας και κυρίως τις καρδιές μας. Όμως μέσα από αυτή την περιπέτεια, επέστρεψα στο σπίτι με μια πράγματι καινούργια και πιο μεγάλη καρδιά. Robert S. QUINTANO, DDS Gel για την φροντίδα των εμφυτευμάτων Μακροπρόθεσμη προστασία των οδοντικών εμφυτευμάτων αποτελεσματική φροντίδα των ούλων Νέα καινοτόμος σύνθεση Προλαμβάνει τη βλεννογονίτιδαπεριεμφυτευματίτιδα Φροντίδα των ούλων και του στοματικού βλεννογόνου Παράγει την επούλωση και την αναγέννηση των ιστών Αδιάλυτο στο νερό Ελάττωση των βακτηριδίων-μικροβίων Τιμή: = C 12,00/τεμ. σωληνάριο 10ml ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ) ÓÔÁ ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ Winter Brush Συλλεκτική παιδική οδοντόβουρτσα τρενάκι!!! Αστεράκια Πιγκουίνος Παιδικές Χαρίστε και στους μικρούς σας πελάτες μια πρωτότυπη παιδική ενηλίκων οδοντόβουρτσα. Το νέο σχέδιο με το παιδικό τρενάκι είναι τυπωμένο στην παιδική Τιμή: 0,85 οδοντόβουρτσα SELECT COMPACT της TePe και ανήκει στη συλλογή (χωρίς Φ.Π.Α.) PLAC CONTROL Collection. ανά τεμάχια σε σελοφάν Τιμή: = C 0,95 το τεμ. ΤΗΛ. 800 Select (ΧΩΡΙΣ Select ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ kid ΣΤΑΘΕΡΟ) Χριστουγεννιάτικες soft x-soft Ενηλίκων Παιδικές ΤΗΛ ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ) (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ Select ΑΠΟ soft ΣΤΑΘΕΡΟ) Select kid x-soft 8

9 Οδοντόβουρτσες με όνομα TePe Select - medium, soft, extra soft Ç ôñéãùíéêþ êåöáëþ ôçò Ý åé ðõêíþ åìöýôåõóç éíþí ãéá åõêïëüôåñï êáé áðïôåëåóìáôéêüôåñï êáèáñéóìü ôùí ðßóù äïíôéþí êáé âïçèü óôçí åëüôôùóç ôïõ áíôáíáêëáóôéêïý ôïõ åìåôïý. Ïé ßíåò ôçò êåöáëþò åßíáé óôï ßäéï åðßðåäï êáé åßíáé áðüëõôá áðïóôñïããõëåìýíåò. TePe Classic - medium, soft, extra soft Ïñèïãþíéá - ðáñáëëçëüãñáììç êåöáëþ ïäïíôüâïõñôóáò. Ïé ßíåò ôçò êåöáëþò âñßóêïíôáé óôï ßäéï åðßðåäï êáé åßíáé áðüëõôá óôñïããõëåìýíåò. Ç ëáâþ åßíáé ßäéá (åý ñçóôç êáé åñãïíïìéêþ üðùò ôçò Select). TePe Select Compact Kid - medium, soft, extra soft Ç ìéêñþ óõìðáãþò ôñéãùíéêþ êåöáëþ Ý åé ðõêíü åìöõôåõìýíåò ßíåò ãéá êáëýôåñï êáé áðïôåëåóìáôéêüôåñï êáèáñéóìü ôùí ðßóù äïíôéþí êáé åëüôôùóç ôïõ áíôáíáêëáóôéêïý ôïõ åìåôïý. Ç ëáâþ ñçóéìïðïéåßôáé åðßóçò áðü ôïõò åíþëéêåò áí ñåéáóôåß íá âïçèþóïõí óôï âïýñôóéóìá ôùí äïíôéþí ôá ðáéäéü ôïõò. ÐÑÏÓÖÏÑÁ ÏÄÏÍÔÏÂÏÕÑÔÓÅÓ TePe Select - Classic - Kids Ìðïñïýí íá ôõðùèïýí êáé ïé: TePe Proximal, Special Care, Impl/Ort, Interspace, Compact Tuft, Ïäïíôïóôïé éþí êáé Ý ïõí ôç äõíáôüôçôá íá áíáìåé èïýí ïé ðïóüôçôåò. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò åðéêïéíùíþóôå ìáæß ìáò. 150 ôåì. 0,59 / ôåì. 500 ôåì. 0,56 / ôåì ôåì. 0,51 / ôåì. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Τύπωμα στην πίσω όψη της οδοντόβουρτσας Made in Sweden ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ)

10 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ MAΚΡΟΒΙΟΤΙΚΗ Υγιεινή διατροφή-υγιής διαβίωση Craig SAMS 10 Ορισμός: «σπουδαία ζωή», σε χρονική διάρκεια και ποιότητα Ο επιδιώκων υγεία και μακροβιότητα Η ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΙΚΗ ΗΤΑΝ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΙΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 1960 ΚΑΙ 1970 ΠΟΥ ΕΝΕΠΝΕΥΣΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ. Τα πρώτα καταστήματα φυσικών τροφών που εμφανίστηκαν στη δεκαετία του 1970 στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη εφάρμοσαν σταθερά τις μακροβιοτικές αρχές, πωλώντας δημητριακά και φαγώσιμους σπόρους και οργανικά λαχανικά, αποφεύγοντας τις επεξεργασμένες τροφές, ειδικά εκείνες που περιείχαν ζάχαρη. Η μακροβιοτική ιατρική αντανακλά στοιχεία της παραδοσιακής ιαπωνικής λαϊκής ιατρικής, αλλά η πρωταρχική της έμφαση είναι στη δίαιτα. Το Zen Macrobiotics του George Oshawa ήταν ο πρώτος οδηγός για μακροβιοτική διαβίωση. Σ αυτόν περιγράφει τη θετική υγεία. «Υγεία δεν είναι απλώς η απουσία ασθένειας, αλλά ορίζεται σε όρους θετικούς, όπως: απουσία κούρασης, καλή όρεξη, βαθύς και καλός ύπνος, καλή μνήμη, ευχάριστο χιούμορ, καθαρότητα σκέψης και δράσης και, πάνω απ όλα ευγνωμοσύνη. Ο τετραπλός τρόπος να το πετύχουμε αυτό διατυπώνεται ως: φυσική τροφή, όχι φάρμακα, όχι εγχειρήσεις, όχι αδράνεια». Οι οδηγίες μακροβιοτικής για μια φυσική διατροφή είναι: Όχι βιομηχανοποιημένα τρόφιμα και ποτά, όπως ζάχαρη, όχι μαλακά ποτά, χρωματιστά τρόφιμα, κονσερβοποιημένα ή εμφιαλωμένα τρόφιμα. Δημητριακά ολικής άλεσης και λαχανικά να είναι ο πυρήνας της διατροφής, με μικρότερες ή καθόλου ποσότητες ζωικών προϊόντων. Όταν έγραψε ο Oshawa δεν υπήρχε βιομηχανία οργανικού κρέατος και γι αυτό πρότεινε σποραδικά κυνήγι και ψάρι. Τα τρόφιμα θα πρέπει να παράγονται χωρίς χημικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα, δηλαδή, να είναι τρόφιμα οργανικά. Να αποφεύγετε τις στρυχνίνες: η μελιτζάνα, η πατάτα, η ντομάτα περιέχουν τοξικά αλκαλοειδή σολανίνης. Όχι χημικά καρυκεύματα (δαλαδή, monosodium, glutamate msg), χρώματα ή συντηρητικά. Όχι καφέ, αν και επιτρέπεται το τσάι. Τα τρόφιμα με μαγιά στο ελάχιστο προτιμάτε το φυσικό προζύμι. Να μασάτε κάθε μπουκιά 50 φορές ή περισσότερο. Χαμηλή πρόσληψη υγρών ο Oshawa υποστήριζε ότι η λειτουργία των νεφρών δεν χρειάζεται μεγάλες ποσότητες νερού. Ορισμένες από τις οδηγίες αυτές μπορεί να φαίνονται υπερβολικές, αλλά ήταν η μακροβιοτική που μας εισήγαγε στο «αναποφλοίωτο καστανό ρύζι και στις πλήρεις φακές» του εναλλακτικού τρόπου ζωής. Μια διατροφή που βασιζόταν στα ολικής άλεσης, στους φαγώσιμους σπόρους και στα λαχανικά ήταν ασφαλώς φθηνότερη από μια διατροφή που βασιζόταν σε επεξεργασμένες τροφές, ζωικά προϊόντα και εισαγόμενα πολυτελή είδη, αλλά αυτό που ώθησε τους οπαδούς του υγιεινού τρόπου διατροφής ήταν τα οφέλη για την υγεία. Η αρχή του ταοϊσμού σχετικά με τη συμπληρωματικότητα των αντιθέτων, Γιν και Γιανγκ, υποστηρίζει τη μακροβιοτική θεραπεία. Ορισμένες τροφές είναι περισσότερο γιανγκ και άλλες περισσότερο γιν. Τα χαρακτηριστικά μιας τροφής, όταν καταναλώνεται, μεταφράζονται σε ένα παρόμοιο ισοζύγιο γιν-γιανγκ στον καταναλωτή. Με τον τρόπο αυτό, εάν κάποιος έχει υπερδιέγερση και είναι ενεργητικός (υπερβολικό γιανγκ) μπορεί να φάει πιο ύπιες τροφές γιν ώστε να πετύχει μια κατάσταση λιγότερου άγχους λάχανο, καρότο, γάλα, αχλάδια και πατάτες. Εάν κάποιος είναι κουρασμένος και ήπιος (υπερβολικό γιν) μπορεί να αποκτήσει ενέργεια και εστίαση επιλέγοντας πιο πλούσιες και ζεστές τροφές γιανγκ μοσχαρίσιο κρέας, κοτόπουλο, αβγά, φιστικιά, πιπεριές και κρεμμύδια. Η επιτυχία στη μακροβιοτική πραγματοποιείται όταν βρείτε την υγιή ισορροπία και ακολούθως, ενστικτωδώς, επιλέγετε τις τροφές που τη διατηρούν. Η ιδέα της «βιολογικής μεταστοιχείωσης» εμποτίζει τη μακροβιοτική η ιδέα ότι το πεπτικό σύστημα μπορεί να δημιουργεί θρεπτικές ουσίες που δεν βρίσκονται ήδη στα τρόφιμα που τρώτε. Η ιδέα αυτή υποστηρίζει ότι αν τρώτε τις σωστές τροφές, το υγιές σώμα θα αποσπάσει το ισοζύγιο των θρεπτικών συστατικών που χρειάζεται, επεξεργαζόμενο τις τροφές αυτές στην εντερική χλωρίδα ή μέσω άλλων διεργασιών. Πολλοί μακροβιοτικοί διαιτολόγοι, εντούτοις, προσκολλώνται υπερβολικά στους κανόνες, με φτωχό αποτέλεσμα. Ο Oshawa προειδοποιούσε για μια τέτοια ακαμψία, υποστηρίζοντας ότι η υγιής σωματική δομή που πετυχαίνεται μέσω της μακροβιοτικής συναρμολογεί την ικανότητα να χαλαρώνουν κάποτε οι κανόνες χωρίς άσχημα αποτελέσματα. Η καλή υγεία είναι η μια όψη της μακροβιοτικής διαβίωσης. Σε ευρύτερο επίπεδο, η μακροβιοτική διαδραματίζει επίσης ρόλο κεντρικό στην πραγμάτωση της κοινωνικής εξέλιξης και της παγκόσμιας σταθερότητας. Ο Oshawa είδε, ακόμη, την παγκόσμια ειρήνη ως το τελικό επιτυχές αποτέλεσμα της παγκόσμιας πρακτικής της μακροβιοτικής. Η εξίσωση «νίκη-νίκη» αναλύεται: υγιεινή τροφή = υγιείς άνθρωποι = υγιείς κοινωνίες = ειρήνη. Ο Oshawa πέθανε το 1966, μόλις λίγους μήνες πριν από τους «Ολυμπιακούς της Ειρήνης» που είχε σχεδιάσει. Ένας από τους συναδέλφους του, ο Michio Kushi, προχώρησε να ιδρύσει στον κόσμο κέντρα μακροβιοτικών μελετών «Ανατολή Δύση» και το κίνημα ακόμη είναι ενεργό και αναπτυσσόμενο. Οι πυρηνικές ιδέες της μακροβιοτικής έχουν επίσης υιοθετηθεί από την επικρατούσα τάση. Το 1966, ο δρ. Fredrick Stare, ο εξέχον διατροφολόγος του Χάρβαρντ, έγραψε στο Reader s Digest: «Μακροβιοτική είναι η διατροφή που σκοτώνει τα παιδιά μας», τόσο τρομαγμένος ήταν από την απομάκρυνση της διατροφής από τη συμβατική συνήθεια. Σήμερα η Σχολή Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ ορίζει τη μακροβιοτική ως παράδειγμα του είδους της διατροφής που θα έπρεπε να υιοθετήσουν οι Αμερικανοί ώστε να αποφύγουν τις ασθένειες που σχετίζονται με τη διατροφή και την παχυσαρκία. Ο Oshawa παρότρυνε τους οπαδούς της μακροβιοτικής να διαβάσουν τον Erewhon, το μυθιστόρημα του Samuel Butler, που περιέγραφε μια Ουτοπία, στην οποία οι άρρωστοι ρίχνονται στις φυλακές και οι εγκληματίες στα νοσοκομεία. Το 1974, μια φυλακή της Πενσιλβάνια εγκαινίασε ένα πρόγραμμα μακροβιοτικής διατροφής για φυλακισμένους. Τα ποσοστά της βίας έπεσαν, όπως και ο αριθμός των υποτροπών. Macrobiotics for Beginners Jo Sandifer, Bob Lloyd Piatkus 2000

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 23 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 22 Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΙ ΠΡEΠΕΙ ΝΑ ΞEΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚA ΤΩΝ ΟΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κοινωνικός μας Απολογισμός, αντικατοπτρίζει την προσπάθεια και τη δέσμευση όλων όσων εργαζόμαστε στη Unilever, να υπηρετήσουμε μέσα από καινοτόμες

Ο Κοινωνικός μας Απολογισμός, αντικατοπτρίζει την προσπάθεια και τη δέσμευση όλων όσων εργαζόμαστε στη Unilever, να υπηρετήσουμε μέσα από καινοτόμες Ο Κοινωνικός μας Απολογισμός, αντικατοπτρίζει την προσπάθεια και τη δέσμευση όλων όσων εργαζόμαστε στη Unilever, να υπηρετήσουμε μέσα από καινοτόμες πρωτοβουλίες τις αρχές της εταιρίας μας, που στηρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΤΑΜΙΝΗ D Γιατί είναι πολύτιμη;

ΒΙΤΑΜΙΝΗ D Γιατί είναι πολύτιμη; T. 12 - ΣΕΠ. - ΟΚΤ. 2013...για να ζω καλύτερα! ΜΑΛΛΙΑ Μυστικά για λάμψη και ζωντάνια ΚΩΝ/ΝΟΣ ΞΕΝΟΣ Βήματα Yγείας & Eυεξίας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Kαι τίποτα δεν σε σταματά... ΒΙΤΑΜΙΝΗ D Γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ! Take one ΟΧΙ ΣΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ. ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ.

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ! Take one ΟΧΙ ΣΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ. ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ. ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 2 ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ! Take one ΟΧΙ ΣΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ. ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ. editorial Αγαπητές φίλες και φίλοι, με την ευκαιρία της κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αικατερίνη Κεδράκα Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Καλά Χριστούγεννα! Εκδηλώσεις. Yoga: Στάση και αναπνοή. αναβλητικοί; Διατροφή για μια υγιή. Αγοράστε υγιεινά. Γιoρτάστε πράσινα Χριστούγεννα

Καλά Χριστούγεννα! Εκδηλώσεις. Yoga: Στάση και αναπνοή. αναβλητικοί; Διατροφή για μια υγιή. Αγοράστε υγιεινά. Γιoρτάστε πράσινα Χριστούγεννα ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2010 ΤΕΥΧΟΣ 26 Καλά Χριστούγεννα! Εκδηλώσεις του Συλλόγου Γιατί καπνίζεις ακόμη; Yoga: Στάση και αναπνοή Μήπως είστε αναβλητικοί; Διατροφή για μια υγιή μέλλουσα μαμά Αγοράστε υγιεινά και επενδύστε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής

Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Πάντα πιστεύαμε στη δύναμη που έχουν οι μάρκες μας... να επηρεάζουν θετικά τη ζωή των ανθρώπων που τις επιλέγουν. Γνωρίζουμε επίσης πως όσο

Πάντα πιστεύαμε στη δύναμη που έχουν οι μάρκες μας... να επηρεάζουν θετικά τη ζωή των ανθρώπων που τις επιλέγουν. Γνωρίζουμε επίσης πως όσο Πάντα πιστεύαμε στη δύναμη που έχουν οι μάρκες μας... να επηρεάζουν θετικά τη ζωή των ανθρώπων που τις επιλέγουν. Γνωρίζουμε επίσης πως όσο μεγαλώνουμε ως επιχείρηση, τόσο οι υποχρεώσεις μας αυξάνουν.

Διαβάστε περισσότερα

OMOΡΦΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΨΗΛΑ ΤΑΚΟΥΝΙΑ ΓΡΙΠΗ-ΙΩΣΕΙΣ. Οδηγός ανανέωσης για να λάμψετε στο ρεβεγιόν. Πώς δεν θα πάρετε κιλά τις γιορτές

OMOΡΦΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΨΗΛΑ ΤΑΚΟΥΝΙΑ ΓΡΙΠΗ-ΙΩΣΕΙΣ. Οδηγός ανανέωσης για να λάμψετε στο ρεβεγιόν. Πώς δεν θα πάρετε κιλά τις γιορτές διμηνιαια εκδοση / teυχοσ 12 / νοεμβριοσ-δεκεμβριοσ 2009 δ ιανeμεται δ ωρεaν μ eσω σ υνεργαζoμενων Φαρμακεiων OMOΡΦΙΑ Οδηγός ανανέωσης για να λάμψετε στο ρεβεγιόν ΔΙΑΤΡΟΦΗ Πώς δεν θα πάρετε κιλά τις γιορτές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET»

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ T.E.I. OF EPIRUS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATION, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΘΕΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

«Μπορούμε να μεγαλώνουμε χωρίς να γερνάμε»

«Μπορούμε να μεγαλώνουμε χωρίς να γερνάμε» Χειμώνας ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ «Μπορούμε να μεγαλώνουμε χωρίς να γερνάμε» ΥΓΕΙΑ Γιατί δεν μπορώ να συγκεντρωθώ; ΚΑΡΔΙΑ Θωρακίστε την με «όπλο» τη διατροφή ΔΙΑΤΡΟΦΗ Μεγαλώστε γερά... παιδιά ΓΙΟΡΤΕΣ Ρεβεγιόν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ! Take one

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ! Take one ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 4 ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ! Take one editorial Αγαπητές φίλες και φίλοι, 4 εποχές ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΥΓΕΙΑΣ! Ioύνιος 2014 Με το τεύχος αυτό συμπληρώνεται o ετήσιος κύκλος 4 εκδόσεων της Free Health

Διαβάστε περισσότερα

Τι να του πω για τον Άγιο Βασίλη; www.lifepositive.gr

Τι να του πω για τον Άγιο Βασίλη; www.lifepositive.gr Tεύχος 11 - Δεκέμβριος 2011 υγεία > ψυχολογία > διατροφή BEΦA AΛEΞIAΔOY Γαλοπούλα γεμιστή ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΚΡΗ λεύκανση ΔONTIΩN: Mια ασφαλής Διαδικασια ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΦΑΦΟΥΤΗ Λατρεύω να χαμογελώ ΠPOOPIΣMOΣ Xριστούγεννα

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη είναι η καλύτερη Θεραπεία!

Η πρόληψη είναι η καλύτερη Θεραπεία! ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» ΕΤΟΣ 5 ο ΤΕΥΧΟΣ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΙΜΒΡΟΥ 20 Α. ΓΛΥΦΑΔΑ 16561 ΚΩΔ.ΥΠ. ΤΥΠΟY: 8273 Η πρόληψη είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Χρειαζόµαστε διατροφική παιδεία. Γιατί το «όχι» κάνει καλό; www.lifepositive.gr. Όταν δεν µιλάει το στόµα, µιλάει το σώµα! ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ

Χρειαζόµαστε διατροφική παιδεία. Γιατί το «όχι» κάνει καλό; www.lifepositive.gr. Όταν δεν µιλάει το στόµα, µιλάει το σώµα! ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ Tεύχος 23 - Ιανουάριος 2013 υγεία > ψυχολογία > διατροφή ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ Χρειαζόµαστε διατροφική παιδεία ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Όταν δεν µιλάει το στόµα, µιλάει το σώµα! ΠΑΙΔΙ Γιατί το «όχι» κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Καταγραφή περιστατικών που εµφανίζονται στην ΠΦΥ στο Νοµό Ηρακλείου και ο τρόπος που αντιµετωπίζονται.» Βράχας Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Έργο MedDiet. Μεσογειακή Διατροφή και Ανάδειξη του Παραδοσιακού Τροφίμου

Έργο MedDiet. Μεσογειακή Διατροφή και Ανάδειξη του Παραδοσιακού Τροφίμου Έργο MedDiet Μεσογειακή Διατροφή και Ανάδειξη του Παραδοσιακού Τροφίμου Κατευθυντήριες γραμμές για την διοργάνωση εκδηλώσεων προώθησης της Μεσογειακής Διατροφής MedDiet Οδηγίες για την Οργάνωση Εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ Πράξεις για την Οργάνωση και τη Λειτουργία Εθελοντικών Ομάδων στον Σχεδιασμό Παρεμβάσεων για την Διαχείριση Καταστάσεων Κρίσεων 1.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιεχόμενα σελ

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο επηρεάζει την υγεία μας η οικονομική κρίση;

Πόσο επηρεάζει την υγεία μας η οικονομική κρίση; ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» ΕΤΟΣ 5 ο ΤΕΥΧΟΣ 19 OKTΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΙΜΒΡΟΥ 20 Α. ΓΛΥΦΑΔΑ 16561 ΚΩΔ.ΥΠ. ΤΥΠΟY: 8273 Η πρόληψη είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. www.lifepositive.gr. life positive > life positive > life positive > life positive > life positive EDITORIAL. ΑΠΟΡΙΕΣ > Για το ψωµί

Περιεχόµενα. www.lifepositive.gr. life positive > life positive > life positive > life positive > life positive EDITORIAL. ΑΠΟΡΙΕΣ > Για το ψωµί www.lifepositive.gr www.lifepositive.gr 18 Περιεχόµενα 12 26 34 6 8 12 18 26 34 38 life positive > life positive > life positive > life positive > life positive EDITORIAL ΑΠΟΡΙΕΣ > Για το ψωµί ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΥΣ Με τη συνεργασία των εργαστηρίων:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή διοίκησης και οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Σπουδαστής: Καττή Αργυρώ Αριθμός Μητρώου: 13453 Καθηγήτρια : Λεκαράκου Κατερίνα Αθήνα 2014

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Το παιχνίδι βάζει τον γονιό στον κόσµο του παιδιού

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Το παιχνίδι βάζει τον γονιό στον κόσµο του παιδιού Tεύχος 36 - Μάρτιος 2014 υγεία > ψυχολογία > διατροφή ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ Το παιχνίδι βάζει τον γονιό στον κόσµο του παιδιού ΔΙΑΤΡΟΦΗ Μην πετάτε φαγητό! ΜΗΣΥΦΑ Αλήθειες & ψέµατα ΥΓΕΙΑ 10+1 απορίες για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η Κρητική Διατροφή κι η συμβολή της στην προώθηση του Τουριστικού προϊόντος της Κρήτης. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΗΡ. ΝΤΟΥΣΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΗΡ. ΝΤΟΥΣΗΣ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ : Β1α Αρτοβιομηχανία ΑΛΕΥΡΑ Α.Ε. ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γενικός Διευθυντής : ΑΣΧΙΛΛ ΠΑΥΛΟΣ Δ/ντής Προσωπικού : ΑΛΟ ΡΟΝΑΛΝΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

TENA Care Club Μια παρέα που ξέρει να σας φροντίζει, με τα καλύτερα προνόμια!

TENA Care Club Μια παρέα που ξέρει να σας φροντίζει, με τα καλύτερα προνόμια! www.tena.gr TENA Care Club Μια παρέα που ξέρει να σας φροντίζει, με τα καλύτερα προνόμια! SCA HYGIENE PRODUCTS A.E. 17ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας & Καλαμάτας 2, 145 64, Νέα Κηφισιά, Tηλ. 210 27 05 700 800

Διαβάστε περισσότερα

Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς

Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ»: Συγκριτική έρευνα νοσηρότητας ασφαλισμένων στο ΝΑΤ και ασφαλισμένων στο ΙΚΑ (περιφέρεια Αθήνας) Παπακαλοδούκας Κων. Χρήστος Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ. 45ο Ράλι ΔΕΘ κατά του καρκίνου του προστάτη. Aegean Regatta για τον καρκίνο του δέρματος. Στοιχεία για τη μάχη κατά του καρκίνου

ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ. 45ο Ράλι ΔΕΘ κατά του καρκίνου του προστάτη. Aegean Regatta για τον καρκίνο του δέρματος. Στοιχεία για τη μάχη κατά του καρκίνου σεπτεμβριοσ 2012 - ΤΕΥΧΟΣ 06 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015 45ο Ράλι ΔΕΘ κατά του καρκίνου του προστάτη Aegean Regatta για τον καρκίνο του δέρματος Στοιχεία για τη μάχη κατά του καρκίνου

Διαβάστε περισσότερα