ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011"

Transcript

1 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ 28

2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΣΟΔΟΝΤΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - κλινικές μελέτες Int.J. Dent. Hyg Nov; 6 (4): Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΟΓΛΥΦΙΔΩΝ στην οδοντική πλάκα και στην ουλίτιδα: μια συστηματική ανασκόπηση Hoenderdos NL, Slot DE, Paraskevas S, Van der Weijden GA. Τμήμα Περιοδοντολογίας, Ακαδημαϊκό Κέντρο Οδοντιατρικής στο Άμστερνταμ, Louwesweg 1, Άμστερνταμ, Ολλανδία, Σύνοψη ΣΚΟΠΟΣ: Να γίνει ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τον αν μια τριγωνική οδοντογλυφίδα που χρησιμοποιείται με το χέρι, σε σχέση με το απλό βούρτσισμα χωρίς κανένα άλλο βοηθητικό μέσο ή με τη χρήση κάποιου άλλου μέσου για μεσοδόντιο καθαρισμό επιπρόσθετα στο καθημερινό βούρτσισμα μπορούν να βελτιώσουν τις κλινικές παραμέτρους της φλεγμονής των ούλων. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Από τον Φεβρουάριο του 2008 έγινε έρευνα στο MED- LINE και στο Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) για να βρεθούν οι κατάλληλες μελέτες. Επιλέχθηκαν η οδοντική πλάκα και η ουλίτιδα σαν μεταβλητές που πρόκειται να ελεγχθούν. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ανεξάρτητη διερεύνηση των τίτλων και των περιλήψεων 181 εργασιών από το MEDLINE και 65 από το CENTRAL είχε σαν αποτέλεσμα να βρεθούν επτά δημοσιεύσεις με οκτώ κλινικές πειραματικές μελέτες που πληρούσαν τα κριτήρια καταλληλότητας. Η βελτίωση της υγείας των ούλων, όπως παρατηρήθηκε σε επτά μελέτες υποδηλώνει ένα σημαντικό οριακό όφελος, που είναι το αποτέλεσμα της χρήσης τριγωνικών οδοντογλυφίδων. Καμιά από τις μελέτες που μετρούσε την οδοντική πλάκα δεν έδειξε κάποιο σημαντικό πλεονέκτημα από τη χρήση των οδοντογλυφίδων, σε αντίθεση με τις αντίστοιχες μεθόδους σε ασθενείς με ουλίτιδα. 2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Τα δεδομένα μετά από ελεγχόμενες κλινικές μελέτες, οι περισσό-τερες από τις οποίες έγιναν σε τυχαίο δείγμα, υποδείχνουν ότι οι οδοντογλυφίδες δεν έχουν κάποια επιπρόσθετη επίδραση στην ορατή οδοντική πλάκα ή στον ουλικό δείκτη, όμως έχουν σαν αποτέλεσμα βελτίωση της φλεγμονής των μεσοδοντίων θηλών των ούλων, μειώνοντας την τάση για αιμορραγία. Int.J. Dent. Hyg Nov; 6 (4): Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΜΕΣΟΔΟΝΤΙΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ στην οδοντική πλάκα και στις παραμέτρους της φλεγμονής του περιοδοντίου: μια συστηματική ανασκόπηση Σύνοψη ΣΚΟΠΟΣ: O σκοπός της μελέτης είναι να εκτιμηθεί η επίδραση που έχουν τα μεσοδόντια βουρτσάκια, όταν χρησιμοποιούνται σαν πρόσθετο βοήθημα στο βούρτσισμα σε σύγκριση με το βούρτσισμα μόνο ή με τη χρήση άλλων μέσων μεσοδόντιου καθαρισμού, στην οδοντική πλάκα και στις κλινικές παραμέτρους της φλεγμονής των περιοδοντικών ιστών. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Έγινε διερεύνηση στο MEDLINE PubMed και στο Cochrane Central register of controlled trials (CENTRAL) από τον Νοέμβριο του 2007 για να βρεθούν οι κατάλληλες μελέτες. Οι κλινικές παράμετροι της φλεγμονής των περιοδοντικών ιστών, όπως η οδοντική πλάκα, η ουλίτιδα, η αιμορραγία και η ύπαρξη θυλάκων επιλέχθηκαν ως μεταβλητές που θα αξιολογηθούν. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ανεξάρτητη διερεύνηση τίτλων και περιλήψεων από 218 εργασίες δημοσιευμένες στο MEDLINE Pubmed και 116 στο Cochrane είχε σαν αποτέλεσμα να βρεθούν 9 δημοσιεύσεις που πληρούσαν τα κριτήρια καταλληλότητας. Μέσες τιμές και σταθερές αποκλίσεις υπολογίστηκαν μετά την εξεύρεση στοιχείων. Συγκριτικές περιγραφικές μελέτες παρουσιάζονται για το βούρτσισμα μόνο ή για βούρτσισμα και οδοντογλυφίδες, μετα-ανάλυση έγινε επίσης για σύγκριση με τη χρήση οδοντικού νήματος. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Τα μεσοδόντια βουρτσάκια σαν πρόσθετο βοήθημα στο βούρτσισμα βοηθούν στην αφαίρεση μεγαλύτερης ποσότητας οδοντικής πλάκας σε σύγκριση με το απλό βούρτσισμα. Οι μελέτες έδειξαν μια στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά την ποσότητα της πλάκας, τον βαθμό της αιμορραγίας και το βάθος των θυλάκων όταν χρησιμοποιήθηκαν μεσοδόντια βουρτσάκια. Η πλειονότητα των μελετών έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά στον δείκτη πλάκας όταν χρησιμοποιήθηκαν μεσοδόντια βουρτσάκια σε σύγκριση με το οδοντικό νήμα. Int. J. Dent. Hyg. 9, 2011; ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΣΤΑ ΟΥΛΑ, ως ενδεικτικό στοιχείο ουλίτιδας, που προκαλείται όταν χρησιμοποιείται περιοδοντική μύλη ή μεσοδόντια βουρτσάκια. Hofer D, Sahmann P, Attin T, Schmidlin PR. Κλιινική Προληπτικής Οδοντιατρικής, Μελέτης της Τερηδόνας και Περιοδοντολογίας, Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης, Κέντρο Οδοντιατρικής, Ζυρίχη, Ελβετία. Σύνοψη ΣΚΟΠΟΣ: Να γίνει σύγκριση της αιμορραγίας που προκαλείται στις παρυφές των ούλων σε περιστατικά ουλίτιδας, όταν χρησιμοποιούνται μεσοδόντια βουρτσάκια ή περιοδοντική μύλη. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Εξηντατέσσερις εθελοντές που παρουσίαζαν φλεγμονή στα ούλα επιλέχθηκαν γι αυτή τη μελέτη, στη διάρκεια του καθορισμένου εξαμηνιαίου ραντεβού τους για έλεγχο της στοματικής τους κοιλότητας. Σε όλους, το ύψος των μεσοδόντιων θηλών ήταν μεγαλύτερο ή ίσο του 50% και δεν υπήρχαν θύλακοι μεγαλύτεροι από 4 χιλιοστά. Ελέγχθηκαν σε τυχαία σειρά για πιθανή αιμορραγία ανά δυο απέναντι (χιαστί) τεταρτημόρια (1&3 ή 2&4), είτε με ένα μεσοδόντιο βουρτσάκι που εισχωρούσε μια φορά στο μεσοδόντιο διάστημα ή με μια περιοδοντική μύλη που είχε τοποθετηθεί μέσα στην ουλοδοντική σχισμή σε βάθος 2 χιλιοστά. Σημειώνονταν τότε η ύπαρξη ή η απουσία τόσο αιμορραγίας όσο και οδοντικής πλάκας. Έγινε υπολογισμός του συντελεστή συσχέτισης τόσο για τα μεσοδόντια βουρτσάκια όσο και

3 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για την χρήση της περιοδοντικής μύλης και προσδιορίστηκε η ποσότητα της οδοντικής πλάκας και ο βαθμός της αιμορραγίας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: H περιοδοντική μύλη και τα μεσοδόντια βουρτσάκια παρουσίασαν μέσο αιμορραγικό δείκτη 47,39% και 45,74% αντίστοιχα..ο συντελεστής συσχέτισης. για τις δυο μεθόδους ήταν 0,73 (P< 0,0001). Δεν υπήρξε συσχέτιση ανάμεσα στην οδοντική πλάκα και την αιμορραγία των ούλων. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα μεσοδόντια βουρτσάκια μπορούν να θεωρηθούν ως μια αξιόλογη εναλλακτική μέθοδος σε σχέση με την περιοδοντική μύλη, για την εκτίμηση της αιμορραγίας στις παρυφές των ούλων σε ασθενείς με ουλίτιδα. Ένα μεσοδόντιο βουρτσάκι, με κατάλληλο μέγεθος για κάθε μεσοδόντιο διάστημα μπορεί κανείς να το χειριστεί εύκολα, δεν τραυματίζει τις ουλικές θηλές και επιτρέπει στους ασθενείς που πάσχουν από ουλίτιδα να παρακολουθούν την πρόοδο της κατάστασής τους, ενώ συγχρόνως η χρήση αυτή έχει μια ευεργετική επίδραση στη στοματική υγιεινή, αφαιρώντας την οδοντική πλάκα που βρίσκεται εκεί. Συλλεκτική παιδική οδοντόβουρτσα τρενάκι!!! Δυναμική Πρόληψη åêåß üðïõ ôç ñåéüæåóôå ðåñéóóüôåñï Ôï ÆåëÝ Ìåóïäïíôßùí ÄéáóôçìÜôùí ôçò TePe ìå Öèüñéï ðïõ ôïðïèåôåßôáé ìå ôá Ìåóïäüíôéá ÂïõñôóÜêéá ôçò TePe, ðáñý åé áðïôåëåóìáôéêü êáèáñéóìü, ðñïóôáóßá áðü ôçí ôåñçäüíá êáé ìéá áßóèçóç öñåóêüäáò. Ôï ÆåëÝ Ìåóïäïíôßùí ÄéáóôçìÜôùí ìå Öèüñéï Ý åé äçìéïõñãçèåß óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÔìÞìá ôçò Ôåñçäüíáò, ôçò Áêáäçìßáò Sahlgrenska, ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Gothenburg, ôçò Óïõçäßáò. Χαρίστε στους μικρούς σας πελάτες μια πρωτότυπη παιδική οδοντόβουρτσα. Το νέο σχέδιο με το παιδικό τρενάκι είναι τυπωμένο στην παιδική οδοντόβουρτσα SELECT COMPACT της TePe και ανήκει στη συλλογή PLAC CONTROL Collection. Τιμή: 0,95 το τεμ. ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ) Sarner B. Lingstrom P. Birkhed D. ÁðåëåõèÝñùóç öèïñßïõ áðü ïäïíôïãëõößäåò åìðïôéóìýíåò ìå NaF- êáé AmF- êáé ïäïíôéêü íþìáôá in vitro êáé in vivo. Ácta Odontol Scand 2003;61: Sarner B. Birkhed D, Lingstrom P ÓõãêÝíôñùóç öèïñßïõ óôéò üìïñåò åðéöüíåéåò ìåôü ôç ñþóç äéáöïñåôéêþí öèïñéïý ùí ðñïúüíôùí ìåìïíùìýíùí Þ óå óõíäõáóìü. Caries Res 2008;42: Τιμή για οδοντιάτρους: 2,50 το τεμ. (χωρίς Φ.Π.Α.) 1500 ppm öèïñßïõ (0,32% NaF) ùñßò áðïôñéðôéêýò ïõóßåò ÖñÝóêï Üñùìá ìýíôáò ÓÔÁ ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ ΟΚΤΩΒΡ - ΔΕΚ 2011 Ιδιοκτησία: Εκδότης: Διεύθυνση: Τηλ.-Fax: Υπεύθυνη έκδοσης - σύνταξης: BELLES DENTS PRESS Σ. Καρανίκα Παλαιολόγου 20, Τ.Κ Σ. Καρανίκα Made in Sweden ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ) Υπεύθυνη σχεδίασης: Ε. Κυριακίδου Υπεύθυνοι τυπογραφικών εργασιών: GRAFO A.E. Βενιζέλου 32 Τηλ

4 MARKETING ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ Χορεύοντας με το χρόνο Μια ματιά στην διαχείριση του χρόνου Ανδρέας ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ, Φαρμακοποιός Συνέχεια του άρθρου από το τεύχος Νο 27. «Η καλύτερη προετοιμασία για το αύριο είναι να κάνεις τη δουλειά του σήμερα πολύ καλά» Harvard Business Review ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε την σημαντικότητα της σωστής διαχείρισης του χρόνου! στη σημαντικότητα του καθορισμού προτεραιοτήτων, στους τρόπους πραγματοποίησης τους, στη σημαντικότητα του καθορισμού στόχων για την καλύτερη οργάνωση του χρόνου μας και στους κανόνες της επιτυχούς στοχοθέτησης Καθορισμός προτεραιοτήτων Καθορισμός προτεραιοτήτων στην ουσία σημαίνει προγραμματισμός των δραστηριοτήτων κι εργασιών που πρέπει να επιτευχθούν σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια και με συγκεκριμένους τρόπους. «Η έλλειψη προγράμματος από τη δική σου πλευρά δεν συνεπάγεται έκτακτη ανάγκη και για μένα» Ανώνυμος Ο προγραμματισμός συνάδει με τον προσωπικό τρόπο εργασίας του καθενός αλλά και το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται, πράγμα που σημαίνει ότι υπόκειται στις ατομικές διαφοροποιήσεις. Άλλοι μπορεί λ.χ. να προγραμματίζουν με την εβδομάδα το τι οφείλουν να κάνουν ενώ άλλοι με την ημέρα. Ο Dwight Eisenhower( ), ανακάλυψε ότι μπορούσε να ελαφρύνει το φόρτο εργασίας του και να συντονίζει αποτελεσματικότερα τις ενέργειές του, χρησιμοποιώντας το παρακάτω πλέγμα το οποίο τον βοηθούσε να καθορίζει και τις προτεραιότητές του κινούμενος στους δύο βασικούς άξονες που χαρακτηρίζουν κάθε έργο: κρισιμότητα και πιεστικότητα. Το πλέγμα αυτό είναι γνωστό ως η «Αρχή Eisenhower» Αρχή Eisenhower (Αναλύστε τις δραστηριότητες σας) Ένα έργο μπορεί να χαρακτηρίζεται και από τις δύο αυτές παραμέτρους συγχρόνως, η μόνο μία από αυτές ή εντέλει και από καμία ανάλογα με το σύστημα ιεράρχησης των προτεραιοτήτων. Η αρχή αυτή, έτσι όπως αποτυπώνεται με το σχήμα καθορίζει όχι τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών αλλά το ειδικό βάρος που έχει η κάθε μία για εσάς ανάλογα με τις προτεραιότητες που έχετε θέσει. Με βάση λοιπόν το πλέγμα, το ειδικό βάρος των εργασιών σας μπορεί να πάρει τις παρακάτω μορφές: A: Εργασία κρίσιμη αλλά και επείγουσα. Δεν επιδέχεται αναβολής και συνήθως πρόκειται για κάτι που πρέπει να κάνετε ο ίδιος. B: Εργασία κρίσιμη αλλά όχι επείγουσα. Μπορείτε να διαθέσετε περισσότερο χρόνο, ζητώντας πιθανόν και τη συμμετοχή άλλων. Γ: Εργασία όχι κρίσιμη αλλά επείγουσα. Συνεισφέρει ελάχιστα στην επίτευξη των στόχων σας αλλά πρέπει να γίνει αμέσως. Δ: Δεν υπάρχει. Αν κάτι δεν συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων σας και ούτε σας πιέζει κάποιος να το κάνετε, γιατί να μη το αρχειοθετήσετε στον κάλαθο αχρήστων; Το πλέγμα αυτό βοηθάει στην ουσία να αποφασίσετε όχι μόνο τον χρόνο αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα διεκπεραιώσετε τις εργασίες σας. Ποιος είναι λοιπόν ο «έξυπνος» στόχος; Καθορισμός στόχων Οι στόχοι που θέτουμε, ανεξαρτήτως αν είναι βραχυπρόθεσμοι ή μακροπρόθεσμοι: αυξάνουν το αίσθημα αυτοπεποίθησης, βοηθούν στη λήψη αποφάσεων, συμβάλλουν στον καθορισμό προτεραιοτήτων, βελτιώνουν την απόδοση, συμβάλλουν στην υποκίνηση, δημιουργούν κριτήρια, προσφέρουν οδηγό δράσης, συμβάλλουν στο αίσθημα ικανοποίησης από την επίτευξη των ενεργειών. Η αποτελεσματικότητα του στόχου συνίσταται στα στοιχεία του. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι ρεαλιστικός, συναφής, συγκεκριμένος και μετρήσιμος. Στην γλώσσα των μάνατζερ η αρχή αυτή επικεντρώνεται στη λέξη «SMART». Ποιος είναι λοιπόν ο «έξυπνος» στόχος; Συγκεκριμένος: Τι πρέπει να κάνω προκειμένου να τον επιτύχω; Ο στόχος δεν πρέπει να αφήνει καμιά αμφιβολία όσον αφορά στο τι πρέπει να κάνουμε. Ο στόχος Να βελτιώσω τις αποδοχές μου είναι ελλιπής. Θα πρέπει να δουλέψω περισσότερο; Αν ναι, τι θα πρέπει να κάνω; Ή μήπως θα πρέπει να αναζητήσω νέα επαγγελματική δραστηριότητα; Ένας πολύ καλύτερος στόχος θα ήταν Να επικεντρωθώ στις οικονομικά αποδοτικές δραστηριότητές μου, μειώνοντας στο ελάχιστο δυνατό τις αναποτελεσματικές, και να αποκτήσω τις γνώσεις που απαιτούνται για την ανάληψη νέων κερδοφόρων δραστηριοτήτων. Μετρήσιμος: Πώς θα μετρήσω το αποτέλεσμα; Ο στόχος είναι μετρήσιμος όταν προσδιορίζει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα και τον τρόπο μέτρησής του. Έτσι, η μέτρηση αποτελεί απλώς εκτίμηση του βαθμού επιτυχίας ή αποτυχίας στην επίτευξη του στόχου. Αν έχω σαν στόχο Να βελτιώσω τις πωλήσεις μου, πόσο πρέπει να τις αυξήσω (π.χ. ποσοτικά ή σε απόλυτες τιμές) για να θεωρήσω ότι πέτυχα; Εφικτός: Είναι ρεαλιστικός; Ο στόχος πρέπει να αντιπροσωπεύει έναν αντικειμενικό σκοπό τον οποίο και θέλουμε και μπορούμε να επιδιώξουμε. Είναι ανώφελο να στοχεύουμε σε πράγματα που γνωρίζουμε ότι είναι αντικειμενικά 4

5 TePe Angle TM NEO Συσκευασία blister των 6 τεμαχίων του ιδίου μεγέθους ή all sizes Angle, η οποία συμπεριλαμβάνει και ένα διάφανο προστατευτικό καπάκι. ÓÔÁ ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ Τιμή για οδοντιάτρους: 2,00 (τιμή χωρίς Φ.Π.Α.) Made in Sweden ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ)

6 MARKETING ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 4 ανέφικτο να πραγματοποιήσουμε. Από την άλλη, ένας στόχος μπορεί να είναι συγχρόνως και ρεαλιστικός και μεγαλεπήβολος: Ένας υψηλός στόχος συχνά επιτυγχάνεται πιο εύκολα από έναν ταπεινό, κι αυτό επειδή οι χαμηλοί στόχοι παρέχουν μικρή παρακίνηση. Συναφής: Πόσο σημαντικός είναι για μένα τον ίδιο; Ο στόχος μας πρέπει πάνω απ όλα να έχει σημασία για εμάς τους ίδιους. Γι αυτό και θα πρέπει να καθορίζεται από εμάς και όχι από κάποιον άλλο. Γνωρίζουμε καλύτερα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά μας και μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη γνώση για να μεγιστοποιήσουμε τις πιθανότητες επιτυχίας. Επίσης, ένας στόχος είναι συναφής όταν ανταποκρίνεται στις δικές μας αξίες. Χρονικά Προσδιορισμένος: Πότε πρέπει να τον ολοκληρώσω; Μπορούμε να γράφουμε τους στόχους μας στο ημερολόγιό μας και να θυμίζουμε στον εαυτό μας καθημερινά τις δεσμεύσεις μας, τους στόχους μας και τις ενέργειές μας. Έλεγχος των στόχων περιλαμβάνονται τα στοιχεία ποσότητα/ ποιότητα/ κόστος/ χρόνος; είναι προκλητικοί; έχουν οριστεί με σαφήνεια τα ενδιάμεσα σημεία ελέγχου; είναι σαφώς διατυπωμένοι; υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στους μακροπρόθεσμους και στους βραχυπρόθεσμους στόχους; είναι μετρήσιμοι; Επιτυχής στοχοθέτηση 1. Η υλοποίηση των στόχων διαφοροποιείται από άτομο σε άτομο και σαφώς δεν υπάρχει ένας και μοναδικός τρόπος για την πραγματοποίησή τους. Υπάρχουν ορισμένοι κανόνες που η τήρηση τους μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό για εσάς βοηθό. 2. Προσδιορίστε ποια οφέλη θα αποφέρει ο στόχος σας, και ποια θα είναι η συνεισφορά του. Σημειώστε όλα τα θετικά στοιχεία που θα προκύψουν από την επίτευξή του. Όσο πιο σημαντικός είναι ο στόχος σας, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η παρακίνησή σας να τον επιτύχετε. 3. Γράψτε το στόχο σας. Περιγράψτε τον με σαφήνεια ώστε να γνωρίζετε ακριβώς τι επιθυμείτε να επιτύχετε. 4. Χωρίστε το στόχο σας σε επιμέρους στόχους και/ ή σχέδια ενεργειών. Αυτό σας παρέχει διαύγεια και σας βοηθά να επιλέξετε τον καλύτερο τρόπο για να επιτύχετε το στόχο σας. 5. Καταγράψτε τους κρίσιμους παράγοντες. Αναρωτηθείτε: Τι επηρεάζει καθοριστικά την επίτευξη του στόχου μου; Τι μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο; 6. Καθορίστε στρατηγικές για να εξαλείψετε τα εμπόδια και για να δημιουργήσετε τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις. 7. Βεβαιωθείτε ότι ο στόχος σας είναι μετρήσιμος. Εκφράστε τον σε αριθμούς τους οποίους μπορείτε εύκολα να ελέγξετε. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να βλέπετε αν πραγματοποιείτε πρόοδο και αν όλα βαίνουν σύμφωνα με το πρόγραμμά σας. 8. Ο στόχος σας πρέπει να αποτελεί πρόκληση. Στοχεύστε όσο ψηλότερα γίνεται. 9. Ωστόσο, πρέπει να είναι και εφικτός. Μόνον ένας ρεαλιστικός στόχος είναι πράγματι υλοποιήσιμος. Προϋπολογίστε χρόνο για το στόχο σας. Αποφασίστε πόσο χρόνο θα χρειαστείτε για την υλοποίησή του. Βεβαιωθείτε ότι πράγματι διαθέτετε τον απαιτούμενο χρόνο. 10. Καθορίστε χρονοδιάγραμμα για το στόχο σας. Θέστε ημερομηνίες ανασκόπησης προόδου και κρίσιμες προθεσμίες. Πάντα έχετε κατά νου την τελική προθεσμία. Αυτή είναι η καλύτερη εγγύηση για την υλοποίηση του στόχου μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο. 11. Ο στόχος σας πρέπει να επιδεικνύεται οπτικά με σαφή και καταφανή τρόπο ώστε να διαθέτετε διαρκώς πλήρη εικόνα του. 12. Ιεραρχήστε το στόχο σας. Όσο πιο σημαντικός είναι, τόσο υψηλότερη θα είναι η προτεραιότητά του. Συγκρίνετέ τον με τους άλλους στόχους σας και κατατάξτε τους όλους σύμφωνα με τη σπουδαιότητά τους. Όπου δύο στόχοι συγκρούονται, ο πιο σημαντικός λαμβάνει προτεραιότητα. 13. Δημοσιοποιήστε το στόχο σας. Αν οι άλλοι γνωρίζουν το στόχο σας, μπορεί να σας βοηθήσουν να τον υλοποιήσετε. Επιπλέον, υπάρχει ένα σημαντικό ψυχολογικό όφελος: όταν οι άλλοι είναι ενήμεροι για το στόχο μας, είμαστε ακόμη πιο αποφασισμένοι να τον επιτύχουμε. 14. Για να αντλήσετε πρόσθετη εσωτερική ενέργεια για το στόχο σας, προσφέρετε στον εαυτό σας μια ανταμοιβή για την επίτευξή του.! 6 Έντυπα ενημέρωσης ασθενών < Εκπαιδευτικό εκμαγείο ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ) Το χειροποίητο οδοντικό εκμαγείο έχει αρκετά εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά. Τα μεσοδόντια διαστήματα είναι χρωματικά κωδικοποιημένα ώστε τα μεγέθη τους να ταιριάζουν με τα αντίστοιχα μεσοδόντια βουρτσάκια της TePe. Είναι επίσης χρήσιμο για τη διδασκαλία τεχνικών καθαρισμού με άλλα μέσα στοματικής υγιεινής επίσης. Το εκμαγείο απεικονίζει: τη γλωσσική πλευρά τάξης ΙΙΙ = ΝΕΑ ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ) =

7 TePe Οδοντόβουρτσες - μοντέρνα σχέδια για πολύ νέους! TePe Mini TM H TePe Mini είναι κατάλληλη από τη στιγμή που θα ανατείλει το πρώτο δόντι μέχρι την ηλικία των 3-4 ετών. Η λαβή παρέχει σταθερό κράτημα για τον ενήλικα που βουρτσίζει τα δόντια του παιδιού του, αλλά ταιριάζει επίσης και στο μικρό παιδικό χεράκι. Πολύ μαλακιά (x-soft) ή μαλακιά (soft). Διαθέσιμη με χαριτωμένες παραστάσεις. TePe Zoo TM Select Compact με παραστάσεις. Η οδοντόβουρτσα TePe Zoo προτείνεται από την ηλικία των 3 ετών. Μικρή κεφαλή και εργονομική λαβή που διευκολύνει τον ενήλικα να βοηθήσει το παιδί του να βουρτσίσει τα δόντια του. Πολύ μαλακιά (x-soft) ή μαλακιά (soft). TePe Graphic TM Μια οδοντόβουρτσα Select, με τυπωμένες παραστάσεις, που απευθύνεται σε εφήβους. Διατίθεται σε τέσσερα διαφορετικά σχέδια, εμπνευσμένα από τον Σουηδό γραφίστα Marcus Johnson. Μαλακιά. Made in Sweden ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ)

8 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ H πολυθρόνα ΟΠΩΣ ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ένας οδοντίατρος πρέπει να διαθέτει μια καλή οδοντιατρική καρέκλα. Ένα κάθισμα πολύ αναπαυτικό μπορεί όμως να δημιουργήσει κάποιες δυσκολίες: αν οι ασθενείς αποκοιμηθούν μπορεί να συμβεί κάποιοι ηλικιωμένοι ασθενείς να ξεχάσουν την αιτία της προσέλευσής τους. Το πλεονέκτημα στη ρεβάνς είναι για τους ίδιους τους επαγγελματίεςοδοντιάτρους, που θα εύχονταν να χρησιμοποιήσουν αυτό το αναπαυτικό κάθισμα για να κάνουν μια ολοκληρωτική εξέταση στη βοηθό τους. Ειδικά σπογγώδη νήματα ÓÔÁ ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ Thornton Gel για την φροντίδα των εμφυτευμάτων Bridge & Implant Cleaners Μακροπρόθεσμη προστασία των οδοντικών εμφυτευμάτων αποτελεσματική φροντίδα των ούλων Νέα καινοτόμος σύνθεση Προλαμβάνει τη βλεννογονίτιδαπεριεμφυτευματίτιδα Φροντίδα των ούλων και του στοματικού Periodontal βλεννογόνου Floss Παράγει την επούλωση και την αναγέννηση των ιστών Αδιάλυτο στο νερό Ελάττωση των βακτηριδίων-μικροβίων Τιμή: = C 12,00/τεμ. σωληνάριο 10ml ΤΗΛ. ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ) ÓÔÁ ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ Συλλεκτική παιδική οδοντόβουρτσα τρενάκι!!! Χαρίστε στους μικρούς σας πελάτες μια πρωτότυπη παιδική οδοντόβουρτσα. Το νέο σχέδιο με το παιδικό τρενάκι είναι τυπωμένο στην παιδική οδοντόβουρτσα SELECT COMPACT της TePe και ανήκει στη συλλογή PLAC CONTROL Collection. Τιμή: = C 0,95 το τεμ. ΤΗΛ ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ) ΣΤΑΘΕΡΟ) 8

9 Οδοντόβουρτσες με όνομα TePe Select - medium, soft, extra soft Ç ôñéãùíéêþ êåöáëþ ôçò Ý åé ðõêíþ åìöýôåõóç éíþí ãéá åõêïëüôåñï êáé áðïôåëåóìáôéêüôåñï êáèáñéóìü ôùí ðßóù äïíôéþí êáé âïçèü óôçí åëüôôùóç ôïõ áíôáíáêëáóôéêïý ôïõ åìåôïý. Ïé ßíåò ôçò êåöáëþò åßíáé óôï ßäéï åðßðåäï êáé åßíáé áðüëõôá áðïóôñïããõëåìýíåò. TePe Classic - medium, soft, extra soft Ïñèïãþíéá - ðáñáëëçëüãñáììç êåöáëþ ïäïíôüâïõñôóáò. Ïé ßíåò ôçò êåöáëþò âñßóêïíôáé óôï ßäéï åðßðåäï êáé åßíáé áðüëõôá óôñïããõëåìýíåò. Ç ëáâþ åßíáé ßäéá (åý ñçóôç êáé åñãïíïìéêþ üðùò ôçò Select). TePe Select Compact Kid - medium, soft, extra soft Ç ìéêñþ óõìðáãþò ôñéãùíéêþ êåöáëþ Ý åé ðõêíü åìöõôåõìýíåò ßíåò ãéá êáëýôåñï êáé áðïôåëåóìáôéêüôåñï êáèáñéóìü ôùí ðßóù äïíôéþí êáé åëüôôùóç ôïõ áíôáíáêëáóôéêïý ôïõ åìåôïý. Ç ëáâþ ñçóéìïðïéåßôáé åðßóçò áðü ôïõò åíþëéêåò áí ñåéáóôåß íá âïçèþóïõí óôï âïýñôóéóìá ôùí äïíôéþí ôá ðáéäéü ôïõò. ÐÑÏÓÖÏÑÁ ÏÄÏÍÔÏÂÏÕÑÔÓÅÓ TePe Select - Classic - Kids 150 ôåì. 500 ôåì ôåì. 0,59 / ôåì. 0,56 / ôåì. 0,51 / ôåì. Ìðïñïýí íá ôõðùèïýí êáé ïé: TePe Proximal, Special Care, Impl/Ort, Interspace, Compact Tuft, Ïäïíôïóôïé éþí êáé Ý ïõí ôç äõíáôüôçôá íá áíáìåé èïýí ïé ðïóüôçôåò. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò åðéêïéíùíþóôå ìáæß ìáò. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Τύπωμα στην πίσω όψη της οδοντόβουρτσας ΔΩΡΟ Με κάθε οδοντόβουρτσα έναν ελβετικό συγκρατητήρα νήματος PlacAid Dento Floss! Made in Sweden ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ)

10 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΛΥΚΑ ΤΙΠΟΤΑ η αλήθεια για τη ζάχαρη Craig SAMS 10 Ο ΜΕΣΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΤΡΩΕΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 65 ΚΙΛΑ ΖΑΧΑΡΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΔΗΛΑΔΗ, ΠΕΡΙΠΟΥ 28 ΚΟΥΤΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ. Στις αρχές του 20ού αιώνα η ζάχαρη ήταν ακόμη σπάνια πολυτέλεια, με μέσα επίπεδα κατανάλωσης περίπου πέντε πάουντ το χρόνο, λιγότερο από μια κουταλιά τσαγιού την ημέρα. Αυτή η θεαματική αύξηση του 2.800% στην κατανάλωση της ζάχαρης είναι μια από τις σημαντικότερες αλλαγές στη σύγχρονη διατροφή μας. Η ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο είναι μια από τις πιο παλιές τροφές μας, προερχόμενη από την Ινδία χρόνια πριν. Πριν από την εισαγωγή της στη Δύση από τους Σταυροφόρους, το μέλι και τα φρούτα ήταν οι ευκαιριακές και εποχικές πηγές απλής ζάχαρης, όπως της σακχαρόζης, της γλυκόζης και της φρουκτόζης. Ήταν ο Χριστόφορος Κολόμβος που μετέφερε φυτά ζαχαροκάλαμου στην Καραϊβική, ενώ η εργασία των δούλων εξασφάλισε τη φθηνή τιμή του. Η ζάχαρη είναι σακχαρόζη, ένας συνδυασμός ενός μορίου γλυκόζης και ενός μορίου φρουκτόζης. Η γλυκόζη είναι η μοναδική ζάχαρη που το σώμα μας μπορεί να τη χρησιμοποιήσει κατευθείαν. Η φρουκτόζη μετατρέπεται σε γλυκογόνο και αποθηκεύεται για μεταγενέστερη χρήση στο συκώτι. Όταν το συκώτι ανιχνεύει πτώση στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, τότε το γλυκογόνο μετατρέπεται σε γλυκόζη. Πώς μετατρέπεται η ζάχαρη σε λίπος; Πρέπει να έχουμε περίπου 80 θερμίδες γλυκόζης (τρεις κουταλιές τσαγιού) στο αίμα μας και άλλες 300 θερμίδες αποθηκευμένες ως γλυκογόνο. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον 600 θερμίδες την ημέρα απλώς για να επιβιώνουμε. Η εφεδρική ποσότητα προέρχεται από το σωματικό λίπος, όπου άλλες θερμίδες είναι σε αναμονή, έτοιμες να μετατραπούν γρήγορα σε γλυκόζη. Αυτή η δυνατότητα μετατρεψιμότητας - μετατροπή ζάχαρης σε λίπη και αντίστροφα - μας δίνει μεγάλη ευελιξία και σημαίνει ότι μπορούμε να επιβιώνουμε με ευρεία γκάμα τροφών. Πως η ζάχαρη σας κάνει παχύ; Όταν έχουνε μια απότομη πρόσληψη ζάχαρης, ας πούμε ένα μαλακό ποτό σε κονσέρβα περιέχει 100 θερμίδες ή τέσσερις κουταλιές τσαγιού ζάχαρης, δύο ή τρεις κουταλιές γλυκόζης πηγαίνουν κατευθείαν στην κυκλοφορία του αίματος διπλασιάζοντας τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Το πάγκρεας απελευθερώνει ινσουλίνη στο αίμα ώστε να απορροφήσει το υπερβάλλον σάκχαρο, ποσότητα του οποίου μετατρέπεται σε λίπη και αποθηκεύεται. Αν φάμε ακόμη περισσότερη ζάχαρη, το λίπος έχει μικρή πιθανότητα να μετατραπεί πάλι σε σάκχαρο και έτσι συσσωρεύεται. Η παχυσαρκία είναι σημάδι ότι υπάρχει περισσότερο λίπος από την ποσότητα των θερμίδων που χρειάζεται ένα υγιές άτομο ως απόθεμα. Σύνδρομο Αντίστασης στην Ινσουλίνη και Διαβήτης Συνεχείς και απότομες προσλήψεις ζάχαρης οδηγούν σε συχνές απελευθερώσεις ινσουλίνης στο αίμα. Αυτό οδηγεί στο «σύνδρομο αντίστασης στην ινσουλίνη», όπου χρειάζεται όλο και περισσότερο ινσουλίνη για να επανέλθει το σάκχαρο στο αίμα στα φυσιολογικά του επίπεδα. Το πάγκρεας συνεχίζει να παράγει ινσουλίνη και απορροφάται πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα σακχάρου στο αίμα, με αποτέλεσμα την «υπογλυκαιμία» ή χαμηλό επίπεδο σακχάρου στο αίμα, του οποίου τα συμπτώματα είναι στρες, κόπωση, άγχος και έντονη επιθυμία για γλυκό. Το πάγκρεας παράγει όση περισσότερη ινσουλίνη μπορεί, αλλά τελικά εξαντλείται και παύει εντελώς να παράγει πλέον ινσουλίνη. Το αποτέλεσμα είναι ο διαβήτης τύπου ΙΙ. Όταν ο διαβήτης συνδυάζεται με υψηλή πίεση και παχυσαρκία, συνήθως ακολουθεί καρδιοπάθεια. Υψηλή κατανάλωση ζάχαρης, έλλειψη δραστηριότητας, στρες και κάπνισμα όλα αυξάνουν σοβαρά τον κίνδυνο της παχυσαρκίας, της καρδιακής προσβολής και του εγκεφαλικού επεισοδίου. Ακόμη είναι και τα δόντια μας. Η ζάχαρη είναι η κύρια αιτία φθοράς των δοντιών και ουλίτιδας. Το βούρτσισμα των δοντιών μπορεί να βοηθά, όπως κάνει το το φθόριο, αλλά μακράν ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να εμποδίσουμε τη φθορά είναι να αποφύγουμε τη ζάχαρη ή να την καταναλώνουμε σπάνια και μόνο με τα γεύματα. Έχει επίσης αποδειχτεί ότι τα καρκινικά κύτταρα ευδοκιμούν με γλυκόζη. Ορισμένες θεραπευτικές αγωγές λειτουργούν με το να υποβάλλονται τα καρκινικά κύτταρα σε λιμοκτονία από ζάχαρη. Έτσι, εκείνο που προκαλεί το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η μεγάλη ποσότητα γλυκόζης στο αίμα, παρά αυτή καθ εαυτήν η ζάχαρη. Πράγματι, μια από τις βασικές λειτουργίες του αίματος είναι να μεταφέρει σάκχαρο, υπό μορφή γλυκόζης, στο σώμα μας. Ο εγκέφαλος χρησιμοποιεί περισσότερο από 300 θερμίδες την ημέρα, περίπου μέχρι τη μισή ποσότητα της γλυκόζης στο αίμα. Όταν το επίπεδο σακχάρου στο αίμα είναι χαμηλό, τα εγκεφαλικά κύτταρα, μύες και νεύρα του σώματος αδυνατούν να λειτουργήσουν σωστά και προκύπτουν κόπωση, ευερεθιστικότητα, νευρικότητα και αδυναμία. Σε ακραίες μορφές έχουμε κακή διάθεση, νευρωτική συμπεριφορά και παράνοια. Η ζάχαρη εκτοπίζει πιο θρεπτικές τροφές Η ζάχαρη ικανοποιεί μια ανάγκη για θερμίδες, αλλά τρώγοντας περισσότερες υγιεινές τροφές σημαίνει ότι παίρνουμε βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία, ίνες, αντιοξειδωτικά και άλλα ιχνοστοιχεία, που ενθαρρύνουν την καλή υγεία και ένα δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα. Τα τεχνητά γλυκαντικά, όπως η ασπαρτάμη, τα σάικλαμπ και η ζαχαρίνη, είναι εξίσου ανεπιθύμητα. Αυτά μπορεί να αντικαθιστούν τις θερμίδες της ζάχαρης, αλλά μπορεί να προκαλέσουν επίσης προβλήματα υγείας. Υπάρχει εναλλακτική δυνατότητα. Τα φύλλα του Stevio rebaudina, φυτού της Βραζιλίας, παράγουν stevioside, μια φυσική γλυκαντική ουσία χωρίς θερμίδες, αλλά οι πιέσεις των παρασκευαστών των άλλων γλυκαντικών έχει μπλοκάρει της έγκρισή του. Έτσι, η διατήρηση κανονικών επιπέδων σακχάρου στο αίμα είναι το κλειδί για την πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων, διαβήτη, παχυσαρκίας, τερηδόνας και καρκίνου. Όμως η ζάχαρη είναι τόσο γνήσια εθιστική, ώστε πολλοί άνθρωποι παλεύουν με την ακατάσχετη επιθυμία τους γι αυτήν. Ο ασφαλέστερος τρόπος να τρώμε ζάχαρη είναι σε μικρές ποσότητες με τροφές που επιβραδύνουν την ταχεία αφομοίωσή της και έτσι μειώνουν τις ακραίες τιμές στο σάκχαρο του αίματος, στο επίπεδο της ενέργειας και τη διάθεση: τροφές πλούσιες σε ίνες, όπως, παραδείγματος χάριν, ψωμί ολικής άλεσης, φαγώσιμους σπόρους, λαχανικά και πλήρη δημητριακά. Ένα λιωμένο μήλο θα έχει πολύ πιο ήπια επίπτωση από ένα ποτήρι χυμό μήλο με το ίδιο επίπεδο ζάχαρης. Χωρίς ζάχαρη και οξυγόνο, χωρίς δηλαδή την τροφή μας και την αναπνοή μας, θα πεθαίναμε σε λίγα λεπτά. Η ζάχαρη, ασφαλώς, κάνει πολλές τροφές να έχουν καλύτερη γεύση. Όμως, μεγάλη δόση αυτού του ιδιαίτερα καλού πράγματος μπορεί να φέρει καταστροφή. Το 1942 όταν η ετήσια παραγωγή αφρωδών μαλακών ποτών ήταν περίπου ουγκιές το άτομο, το συμβούλιο τροφίμων και διατροφής της Αμερικανικής Ιατρικής Εταιρείας ανέφερε: «Το συμβούλιο πιστεύει ότι θα ήταν προς το συμφέρον της δημόσιας υγείας να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να περιοριστεί η κατανάλωση ζάχαρης υπό οποιαδήποτε μορφή, εφόσον αυτή δεν συνδυάζεται με σημαντικές ποσότητες άλλων τροφών υψηλής θρεπτικής αξίας». Σήμερα, οι Αμερικανοί καταναλώνουν, κατά μέσον όρο, μαλακά ποτά δέκα φορές την ποσότητα του 1942, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος πλησιάζει ταχύτατα τα επίπεδα αυτά. The Schwarzbein Principle: The Truth About Weight Loss. Health and Aging Diana Schwarzbein, Nancy Deville Health Communication 1999

11 Προϊόντα χλωριούχου ψευδαργύρου ZnCl 2 ForMedico Collutorio Συμπυκνωμένο στοματόπλυμα χλωριούχου ψευδαργύρου ZnCl 2 Το στοματόπλυμα αυτό περιέχει χλωριούχο ψευδάργυρο και φθοριούχο νάτριο. Συνιστάται: Φιάλη 75ml Τιμή: 2,40 (χωρίς Φ.Π.Α.) Forhans Special Οδοντόκρεμα με χλωριούχο ψευδάργυρο ZnCl 2 Περιέχει φθόριο και χλωριούχο ψευδάργυρο. Η αντισηπτική αυτή οδοντόκρεμα περιέχει χλωριούχο ψευδάργυρο 0,90% και ενδείκνυται για: πλάκας Χρήση: 3 φορές την ημέρα μετά από κάθε γεύμα Σωληνάριο 75ml Τιμή: 1,30 (χωρίς Φ.Π.Α.) ÓÔÁ ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ Made in Italy ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ)

12 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ Ορθοδοντικό ιατρείο Παρίσι, Γαλλία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΟΔΟΝΤΙΚΟ CHECK-UP), ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΕΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ. ΜΕ ΕΝΑΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ DESIGN ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΙ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕ ΕΝΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΖΩΝΤΑΝΟ ΧΩΡΟ. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΝΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΚΡΙΤΙΚΕΣ 12 ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟÉΜΙΕ ΒARRÉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ LAURENT TEISSEIRE

ΤΕΥΧΟΣ 27 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 27 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 27 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ Χαριτίνη ΚΩΛΕΤΣΗ - ΚΟΥΝΑΡΗ Ελένη ΜΑΜΑΗ -

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 25 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 23 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 21 Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ: ΜΙΑ ΒΙΟ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 24 Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΣ - ΒΙΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΡΟΔΟΠΗ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 22 Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΙ ΠΡEΠΕΙ ΝΑ ΞEΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚA ΤΩΝ ΟΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια 1 Η στοματική υγεία είναι πολύτιμη. Διαφυλάξτε την.

Διαφάνεια 1 Η στοματική υγεία είναι πολύτιμη. Διαφυλάξτε την. Διαφάνεια 1 Η στοματική υγεία είναι πολύτιμη. Διαφυλάξτε την. Αδαμαντίνη Οδοντίνη Ούλα Πολφός Οστούν Περιρρίζιο Οστεΐνη Διαφάνεια 2 Δομή των δοντιών. Δομή των δοντιών. Το τμήμα του δοντιού που μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας. Childhood Obesity: Impact and results

Θέμα πτυχιακής εργασίας. Childhood Obesity: Impact and results ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) Θέμα πτυχιακής εργασίας «Παιδική παχυσαρκία: Συνέπειες και αποτελέσματα» Childhood Obesity: Impact and results Υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

νικήστε το διαβήτη Το πλήρες πρόγραμμα υγείας με άσκηση και διατροφή Dr Sarah Brewer Σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Συμπληρωματικής Ιατρικής

νικήστε το διαβήτη Το πλήρες πρόγραμμα υγείας με άσκηση και διατροφή Dr Sarah Brewer Σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Συμπληρωματικής Ιατρικής νικήστε το διαβήτη Το πλήρες πρόγραμμα υγείας με άσκηση και διατροφή Dr Sarah Brewer Σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Συμπληρωματικής Ιατρικής Νικήστε το διαβήτη Το πλήρες πρόγραμμα υγείας με άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΕΝΟΣ ΕΦΗΒΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΕΝΟΣ ΕΦΗΒΟΥ 2 Ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ ΞΗΒΙΒΒΒ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΕΝΟΣ ΕΦΗΒΟΥ Ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες ενός εφήβου.. Εισηγητής: ΠΕΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑ Τ.Α.Κ.Ο Συντελεστές: ΠΡΙΦΤΗ ΤΖΕΜΙΛΕ-ΕΥΓΕΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Μπόνια Αρετής ΘΕΜΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Μπόνια Αρετής ΘΕΜΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Μπόνια Αρετής ΘΕΜΑ «Επιμερισμός Και Διαχείριση Χρόνου Φοιτητών Πολυτεχνικών Σχολών. Η Περίπτωση Του Πολυτεχνείου Κρήτης»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Σχολική χρονιά 2013-2014. Ταξή : Α1

ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ. Σχολική χρονιά 2013-2014. Ταξή : Α1 ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Σχολική χρονιά 2013-2014 Σχολείο : 2ο ΓΕΛ ΥΜΗΤΤΟΥ Ταξή : Α1 Επιβλέπων καθηγητής : Κωνσταντίνος Φινάλης Σελίδα 0 ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Χρήστος Κερίμ Αλέξης Γρηγόρης Μάρκος Ντέντα Δημήτρης Τέσιος

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή. Τα πάντα που πρέπει να ξέρεις για την σωστή σου διατροφή! Fitnet The fitness network 1

Διατροφή. Τα πάντα που πρέπει να ξέρεις για την σωστή σου διατροφή! Fitnet The fitness network 1 Διατροφή Τα πάντα που πρέπει να ξέρεις για την σωστή σου διατροφή! Fitnet The fitness network 1 2 Fitnet The fitness network 1. Διατροφή Η διατροφή αποτελεί μοναδικό παράγοντα για την ανάπτυξη του σώματος,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1. ΘΕΜΑ:«Δημιουργία Business Plan»

Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1. ΘΕΜΑ:«Δημιουργία Business Plan» Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1 ΘΕΜΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤHΣ-ΣΥΝΤΑΚΤHΣ ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜ 438 ΚΑΒΑΛΑ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. 17 2.1 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

της «Εισαγωγής στην Υγιεινή Εργονομία και Ασφάλεια Εργασίας»

της «Εισαγωγής στην Υγιεινή Εργονομία και Ασφάλεια Εργασίας» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ για την διδασκαλία της «Εισαγωγής στην Υγιεινή Εργονομία και Ασφάλεια Εργασίας» Επιμέλεια Εργασίας: Χαρκιολάκης Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΤΣΑΚΙΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΜΗΜΑ:Α4 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΙΤΛΟΣ: Οι γνώσεις και οι στάσεις των νέων σχετικά με τη διατροφή

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο για την/τον εκπαιδευτικό

Βιβλίο για την/τον εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αγωγής Στοματικής Υγείας για Εφήβους Βιβλίο για την/τον εκπαιδευτικό Επιστημονική ομάδα Βασιλική Τοπίτσογλου Οδοντίατρος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εργ. Προληπτικής Οδοντιατρικής, Περιοδοντολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Ο αθλητισμός περνάει κρίση. Το κάπνισμα απειλεί και τα δόντια. δίαιτες της μόδας. Πρέπει να μας ανησυχούν; ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Ο αθλητισμός περνάει κρίση. Το κάπνισμα απειλεί και τα δόντια. δίαιτες της μόδας. Πρέπει να μας ανησυχούν; ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ Tεύχος 5 - Mάιος 2011 υγεία > ψυχολογία > διατροφή ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ Ο αθλητισμός περνάει κρίση ΦΟΙΒΟΣ ΜΑΔΙΑΝΟΣ Το κάπνισμα απειλεί και τα δόντια ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ Πείτε «όχι» στις δίαιτες της μόδας ΝΕΥΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

ΘΕΜΑ: ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2013-2014 ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ: Α ΚΑΙ Β ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΕ 06 ) ΘΕΜΑ: ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αμούτζια Κατερίνα, Τοπίτσογλου Βασιλική

Αμούτζια Κατερίνα, Τοπίτσογλου Βασιλική Βι ΒιώΒιώνοντας [Πληκτρολογήστε κείμενο] [Πληκτρολογήστε κείμενο] Βιώνοντας την ξηροστομία Αμούτζια Κατερίνα, Τοπίτσογλου Βασιλική Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2001 (1 η έκδοση) Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 (αναθεωρημένη

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη Δείκτη Μάζας Σώματος, παιδιών ηλικίας 15 18 ετών, και συσχέτιση αυτού με τη συχνότητα και την ποιότητα του πρωινού»

«Μελέτη Δείκτη Μάζας Σώματος, παιδιών ηλικίας 15 18 ετών, και συσχέτιση αυτού με τη συχνότητα και την ποιότητα του πρωινού» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη Δείκτη Μάζας Σώματος, παιδιών ηλικίας 15 18 ετών, και συσχέτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ PROJECT

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ PROJECT ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ PROJECT Θέμα: Διατροφικές συνήθειες στο σχολείο Υποθέματα: Δίαιτα Atkins, Πρόγραμμα Ηeps, Παχυσαρκία, Δίαιτα Dukan, Μεσογειακή Διατροφή Ον/μα μαθητών: Αναγνωστοπούλου Μαρία, Αντωνίου Αντρέας,

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα

Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα Εταιρεία Μελέτης Παραγόντων Κινδύνου για Αγγειακά Νοσήματα ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ για τους καρδιομεταβολικούς [ παράγοντες κινδύνου παχυσαρκία [ Παχυσαρκία είναι η παθολογικά αυξημένη εναπόθεση λίπους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ του ΠΑΓΝΗ Επιμέλεια εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 57 / 10 ο έτος έκδοσης ISSN: 1109-7418. Διατροφή ΚΩΔΙΚΟΣ 6899

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 57 / 10 ο έτος έκδοσης ISSN: 1109-7418. Διατροφή ΚΩΔΙΚΟΣ 6899 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 57 / 10 ο έτος έκδοσης ISSN: 1109-7418 & Διατροφή ΚΩΔΙΚΟΣ 6899 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Άρθρο Σύνταξης Το καλοκαίρι πέρασε και το σερφάρισμα στις παραλίες, πλέον έδωσε ραντεβού για το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-2014 <<ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ PROJEKT>> ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΚΑΠΝΟΣ - ΑΛΚΟΟΛ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-2014 <<ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ PROJEKT>> ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΚΑΠΝΟΣ - ΑΛΚΟΟΛ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΚΑΠΝΟΣ - ΑΛΚΟΟΛ ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΚΑΠΝΟΣ - ΑΛΚΟΟΛ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ...5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΏΝ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ...5 ΠΗΓΈΣ ΤΩΝ ΙΔΕΏΝ ΊΔΡΥΣΗΣ...6 Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΙΔΈΑΣ ΓΙΑ ΝΈΑ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ...8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης Διαβήτης. Η βιβλιοθήκη της διατροφής

Σακχαρώδης Διαβήτης. Η βιβλιοθήκη της διατροφής Σακχαρώδης Διαβήτης Η βιβλιοθήκη της διατροφής σακχαρώδης διαβήτης Νικόλαος Βρυζίδης, ειδικός παθολόγος-διαβητολόγος Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τον σακχαρώδη διαβήτη Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι διαταραχή

Διαβάστε περισσότερα