ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011"

Transcript

1 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ 28

2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΣΟΔΟΝΤΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - κλινικές μελέτες Int.J. Dent. Hyg Nov; 6 (4): Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΔΟΝΤΟΓΛΥΦΙΔΩΝ στην οδοντική πλάκα και στην ουλίτιδα: μια συστηματική ανασκόπηση Hoenderdos NL, Slot DE, Paraskevas S, Van der Weijden GA. Τμήμα Περιοδοντολογίας, Ακαδημαϊκό Κέντρο Οδοντιατρικής στο Άμστερνταμ, Louwesweg 1, Άμστερνταμ, Ολλανδία, Σύνοψη ΣΚΟΠΟΣ: Να γίνει ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τον αν μια τριγωνική οδοντογλυφίδα που χρησιμοποιείται με το χέρι, σε σχέση με το απλό βούρτσισμα χωρίς κανένα άλλο βοηθητικό μέσο ή με τη χρήση κάποιου άλλου μέσου για μεσοδόντιο καθαρισμό επιπρόσθετα στο καθημερινό βούρτσισμα μπορούν να βελτιώσουν τις κλινικές παραμέτρους της φλεγμονής των ούλων. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Από τον Φεβρουάριο του 2008 έγινε έρευνα στο MED- LINE και στο Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) για να βρεθούν οι κατάλληλες μελέτες. Επιλέχθηκαν η οδοντική πλάκα και η ουλίτιδα σαν μεταβλητές που πρόκειται να ελεγχθούν. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ανεξάρτητη διερεύνηση των τίτλων και των περιλήψεων 181 εργασιών από το MEDLINE και 65 από το CENTRAL είχε σαν αποτέλεσμα να βρεθούν επτά δημοσιεύσεις με οκτώ κλινικές πειραματικές μελέτες που πληρούσαν τα κριτήρια καταλληλότητας. Η βελτίωση της υγείας των ούλων, όπως παρατηρήθηκε σε επτά μελέτες υποδηλώνει ένα σημαντικό οριακό όφελος, που είναι το αποτέλεσμα της χρήσης τριγωνικών οδοντογλυφίδων. Καμιά από τις μελέτες που μετρούσε την οδοντική πλάκα δεν έδειξε κάποιο σημαντικό πλεονέκτημα από τη χρήση των οδοντογλυφίδων, σε αντίθεση με τις αντίστοιχες μεθόδους σε ασθενείς με ουλίτιδα. 2 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Τα δεδομένα μετά από ελεγχόμενες κλινικές μελέτες, οι περισσό-τερες από τις οποίες έγιναν σε τυχαίο δείγμα, υποδείχνουν ότι οι οδοντογλυφίδες δεν έχουν κάποια επιπρόσθετη επίδραση στην ορατή οδοντική πλάκα ή στον ουλικό δείκτη, όμως έχουν σαν αποτέλεσμα βελτίωση της φλεγμονής των μεσοδοντίων θηλών των ούλων, μειώνοντας την τάση για αιμορραγία. Int.J. Dent. Hyg Nov; 6 (4): Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΜΕΣΟΔΟΝΤΙΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ στην οδοντική πλάκα και στις παραμέτρους της φλεγμονής του περιοδοντίου: μια συστηματική ανασκόπηση Σύνοψη ΣΚΟΠΟΣ: O σκοπός της μελέτης είναι να εκτιμηθεί η επίδραση που έχουν τα μεσοδόντια βουρτσάκια, όταν χρησιμοποιούνται σαν πρόσθετο βοήθημα στο βούρτσισμα σε σύγκριση με το βούρτσισμα μόνο ή με τη χρήση άλλων μέσων μεσοδόντιου καθαρισμού, στην οδοντική πλάκα και στις κλινικές παραμέτρους της φλεγμονής των περιοδοντικών ιστών. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Έγινε διερεύνηση στο MEDLINE PubMed και στο Cochrane Central register of controlled trials (CENTRAL) από τον Νοέμβριο του 2007 για να βρεθούν οι κατάλληλες μελέτες. Οι κλινικές παράμετροι της φλεγμονής των περιοδοντικών ιστών, όπως η οδοντική πλάκα, η ουλίτιδα, η αιμορραγία και η ύπαρξη θυλάκων επιλέχθηκαν ως μεταβλητές που θα αξιολογηθούν. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ανεξάρτητη διερεύνηση τίτλων και περιλήψεων από 218 εργασίες δημοσιευμένες στο MEDLINE Pubmed και 116 στο Cochrane είχε σαν αποτέλεσμα να βρεθούν 9 δημοσιεύσεις που πληρούσαν τα κριτήρια καταλληλότητας. Μέσες τιμές και σταθερές αποκλίσεις υπολογίστηκαν μετά την εξεύρεση στοιχείων. Συγκριτικές περιγραφικές μελέτες παρουσιάζονται για το βούρτσισμα μόνο ή για βούρτσισμα και οδοντογλυφίδες, μετα-ανάλυση έγινε επίσης για σύγκριση με τη χρήση οδοντικού νήματος. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Τα μεσοδόντια βουρτσάκια σαν πρόσθετο βοήθημα στο βούρτσισμα βοηθούν στην αφαίρεση μεγαλύτερης ποσότητας οδοντικής πλάκας σε σύγκριση με το απλό βούρτσισμα. Οι μελέτες έδειξαν μια στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά την ποσότητα της πλάκας, τον βαθμό της αιμορραγίας και το βάθος των θυλάκων όταν χρησιμοποιήθηκαν μεσοδόντια βουρτσάκια. Η πλειονότητα των μελετών έδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά στον δείκτη πλάκας όταν χρησιμοποιήθηκαν μεσοδόντια βουρτσάκια σε σύγκριση με το οδοντικό νήμα. Int. J. Dent. Hyg. 9, 2011; ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΣΤΑ ΟΥΛΑ, ως ενδεικτικό στοιχείο ουλίτιδας, που προκαλείται όταν χρησιμοποιείται περιοδοντική μύλη ή μεσοδόντια βουρτσάκια. Hofer D, Sahmann P, Attin T, Schmidlin PR. Κλιινική Προληπτικής Οδοντιατρικής, Μελέτης της Τερηδόνας και Περιοδοντολογίας, Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης, Κέντρο Οδοντιατρικής, Ζυρίχη, Ελβετία. Σύνοψη ΣΚΟΠΟΣ: Να γίνει σύγκριση της αιμορραγίας που προκαλείται στις παρυφές των ούλων σε περιστατικά ουλίτιδας, όταν χρησιμοποιούνται μεσοδόντια βουρτσάκια ή περιοδοντική μύλη. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Εξηντατέσσερις εθελοντές που παρουσίαζαν φλεγμονή στα ούλα επιλέχθηκαν γι αυτή τη μελέτη, στη διάρκεια του καθορισμένου εξαμηνιαίου ραντεβού τους για έλεγχο της στοματικής τους κοιλότητας. Σε όλους, το ύψος των μεσοδόντιων θηλών ήταν μεγαλύτερο ή ίσο του 50% και δεν υπήρχαν θύλακοι μεγαλύτεροι από 4 χιλιοστά. Ελέγχθηκαν σε τυχαία σειρά για πιθανή αιμορραγία ανά δυο απέναντι (χιαστί) τεταρτημόρια (1&3 ή 2&4), είτε με ένα μεσοδόντιο βουρτσάκι που εισχωρούσε μια φορά στο μεσοδόντιο διάστημα ή με μια περιοδοντική μύλη που είχε τοποθετηθεί μέσα στην ουλοδοντική σχισμή σε βάθος 2 χιλιοστά. Σημειώνονταν τότε η ύπαρξη ή η απουσία τόσο αιμορραγίας όσο και οδοντικής πλάκας. Έγινε υπολογισμός του συντελεστή συσχέτισης τόσο για τα μεσοδόντια βουρτσάκια όσο και

3 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για την χρήση της περιοδοντικής μύλης και προσδιορίστηκε η ποσότητα της οδοντικής πλάκας και ο βαθμός της αιμορραγίας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: H περιοδοντική μύλη και τα μεσοδόντια βουρτσάκια παρουσίασαν μέσο αιμορραγικό δείκτη 47,39% και 45,74% αντίστοιχα..ο συντελεστής συσχέτισης. για τις δυο μεθόδους ήταν 0,73 (P< 0,0001). Δεν υπήρξε συσχέτιση ανάμεσα στην οδοντική πλάκα και την αιμορραγία των ούλων. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα μεσοδόντια βουρτσάκια μπορούν να θεωρηθούν ως μια αξιόλογη εναλλακτική μέθοδος σε σχέση με την περιοδοντική μύλη, για την εκτίμηση της αιμορραγίας στις παρυφές των ούλων σε ασθενείς με ουλίτιδα. Ένα μεσοδόντιο βουρτσάκι, με κατάλληλο μέγεθος για κάθε μεσοδόντιο διάστημα μπορεί κανείς να το χειριστεί εύκολα, δεν τραυματίζει τις ουλικές θηλές και επιτρέπει στους ασθενείς που πάσχουν από ουλίτιδα να παρακολουθούν την πρόοδο της κατάστασής τους, ενώ συγχρόνως η χρήση αυτή έχει μια ευεργετική επίδραση στη στοματική υγιεινή, αφαιρώντας την οδοντική πλάκα που βρίσκεται εκεί. Συλλεκτική παιδική οδοντόβουρτσα τρενάκι!!! Δυναμική Πρόληψη åêåß üðïõ ôç ñåéüæåóôå ðåñéóóüôåñï Ôï ÆåëÝ Ìåóïäïíôßùí ÄéáóôçìÜôùí ôçò TePe ìå Öèüñéï ðïõ ôïðïèåôåßôáé ìå ôá Ìåóïäüíôéá ÂïõñôóÜêéá ôçò TePe, ðáñý åé áðïôåëåóìáôéêü êáèáñéóìü, ðñïóôáóßá áðü ôçí ôåñçäüíá êáé ìéá áßóèçóç öñåóêüäáò. Ôï ÆåëÝ Ìåóïäïíôßùí ÄéáóôçìÜôùí ìå Öèüñéï Ý åé äçìéïõñãçèåß óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÔìÞìá ôçò Ôåñçäüíáò, ôçò Áêáäçìßáò Sahlgrenska, ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Gothenburg, ôçò Óïõçäßáò. Χαρίστε στους μικρούς σας πελάτες μια πρωτότυπη παιδική οδοντόβουρτσα. Το νέο σχέδιο με το παιδικό τρενάκι είναι τυπωμένο στην παιδική οδοντόβουρτσα SELECT COMPACT της TePe και ανήκει στη συλλογή PLAC CONTROL Collection. Τιμή: 0,95 το τεμ. ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ) Sarner B. Lingstrom P. Birkhed D. ÁðåëåõèÝñùóç öèïñßïõ áðü ïäïíôïãëõößäåò åìðïôéóìýíåò ìå NaF- êáé AmF- êáé ïäïíôéêü íþìáôá in vitro êáé in vivo. Ácta Odontol Scand 2003;61: Sarner B. Birkhed D, Lingstrom P ÓõãêÝíôñùóç öèïñßïõ óôéò üìïñåò åðéöüíåéåò ìåôü ôç ñþóç äéáöïñåôéêþí öèïñéïý ùí ðñïúüíôùí ìåìïíùìýíùí Þ óå óõíäõáóìü. Caries Res 2008;42: Τιμή για οδοντιάτρους: 2,50 το τεμ. (χωρίς Φ.Π.Α.) 1500 ppm öèïñßïõ (0,32% NaF) ùñßò áðïôñéðôéêýò ïõóßåò ÖñÝóêï Üñùìá ìýíôáò ÓÔÁ ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ ΟΚΤΩΒΡ - ΔΕΚ 2011 Ιδιοκτησία: Εκδότης: Διεύθυνση: Τηλ.-Fax: Υπεύθυνη έκδοσης - σύνταξης: BELLES DENTS PRESS Σ. Καρανίκα Παλαιολόγου 20, Τ.Κ Σ. Καρανίκα Made in Sweden ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ) Υπεύθυνη σχεδίασης: Ε. Κυριακίδου Υπεύθυνοι τυπογραφικών εργασιών: GRAFO A.E. Βενιζέλου 32 Τηλ

4 MARKETING ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ Χορεύοντας με το χρόνο Μια ματιά στην διαχείριση του χρόνου Ανδρέας ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ, Φαρμακοποιός Συνέχεια του άρθρου από το τεύχος Νο 27. «Η καλύτερη προετοιμασία για το αύριο είναι να κάνεις τη δουλειά του σήμερα πολύ καλά» Harvard Business Review ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε την σημαντικότητα της σωστής διαχείρισης του χρόνου! στη σημαντικότητα του καθορισμού προτεραιοτήτων, στους τρόπους πραγματοποίησης τους, στη σημαντικότητα του καθορισμού στόχων για την καλύτερη οργάνωση του χρόνου μας και στους κανόνες της επιτυχούς στοχοθέτησης Καθορισμός προτεραιοτήτων Καθορισμός προτεραιοτήτων στην ουσία σημαίνει προγραμματισμός των δραστηριοτήτων κι εργασιών που πρέπει να επιτευχθούν σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια και με συγκεκριμένους τρόπους. «Η έλλειψη προγράμματος από τη δική σου πλευρά δεν συνεπάγεται έκτακτη ανάγκη και για μένα» Ανώνυμος Ο προγραμματισμός συνάδει με τον προσωπικό τρόπο εργασίας του καθενός αλλά και το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται, πράγμα που σημαίνει ότι υπόκειται στις ατομικές διαφοροποιήσεις. Άλλοι μπορεί λ.χ. να προγραμματίζουν με την εβδομάδα το τι οφείλουν να κάνουν ενώ άλλοι με την ημέρα. Ο Dwight Eisenhower( ), ανακάλυψε ότι μπορούσε να ελαφρύνει το φόρτο εργασίας του και να συντονίζει αποτελεσματικότερα τις ενέργειές του, χρησιμοποιώντας το παρακάτω πλέγμα το οποίο τον βοηθούσε να καθορίζει και τις προτεραιότητές του κινούμενος στους δύο βασικούς άξονες που χαρακτηρίζουν κάθε έργο: κρισιμότητα και πιεστικότητα. Το πλέγμα αυτό είναι γνωστό ως η «Αρχή Eisenhower» Αρχή Eisenhower (Αναλύστε τις δραστηριότητες σας) Ένα έργο μπορεί να χαρακτηρίζεται και από τις δύο αυτές παραμέτρους συγχρόνως, η μόνο μία από αυτές ή εντέλει και από καμία ανάλογα με το σύστημα ιεράρχησης των προτεραιοτήτων. Η αρχή αυτή, έτσι όπως αποτυπώνεται με το σχήμα καθορίζει όχι τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών αλλά το ειδικό βάρος που έχει η κάθε μία για εσάς ανάλογα με τις προτεραιότητες που έχετε θέσει. Με βάση λοιπόν το πλέγμα, το ειδικό βάρος των εργασιών σας μπορεί να πάρει τις παρακάτω μορφές: A: Εργασία κρίσιμη αλλά και επείγουσα. Δεν επιδέχεται αναβολής και συνήθως πρόκειται για κάτι που πρέπει να κάνετε ο ίδιος. B: Εργασία κρίσιμη αλλά όχι επείγουσα. Μπορείτε να διαθέσετε περισσότερο χρόνο, ζητώντας πιθανόν και τη συμμετοχή άλλων. Γ: Εργασία όχι κρίσιμη αλλά επείγουσα. Συνεισφέρει ελάχιστα στην επίτευξη των στόχων σας αλλά πρέπει να γίνει αμέσως. Δ: Δεν υπάρχει. Αν κάτι δεν συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων σας και ούτε σας πιέζει κάποιος να το κάνετε, γιατί να μη το αρχειοθετήσετε στον κάλαθο αχρήστων; Το πλέγμα αυτό βοηθάει στην ουσία να αποφασίσετε όχι μόνο τον χρόνο αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα διεκπεραιώσετε τις εργασίες σας. Ποιος είναι λοιπόν ο «έξυπνος» στόχος; Καθορισμός στόχων Οι στόχοι που θέτουμε, ανεξαρτήτως αν είναι βραχυπρόθεσμοι ή μακροπρόθεσμοι: αυξάνουν το αίσθημα αυτοπεποίθησης, βοηθούν στη λήψη αποφάσεων, συμβάλλουν στον καθορισμό προτεραιοτήτων, βελτιώνουν την απόδοση, συμβάλλουν στην υποκίνηση, δημιουργούν κριτήρια, προσφέρουν οδηγό δράσης, συμβάλλουν στο αίσθημα ικανοποίησης από την επίτευξη των ενεργειών. Η αποτελεσματικότητα του στόχου συνίσταται στα στοιχεία του. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι ρεαλιστικός, συναφής, συγκεκριμένος και μετρήσιμος. Στην γλώσσα των μάνατζερ η αρχή αυτή επικεντρώνεται στη λέξη «SMART». Ποιος είναι λοιπόν ο «έξυπνος» στόχος; Συγκεκριμένος: Τι πρέπει να κάνω προκειμένου να τον επιτύχω; Ο στόχος δεν πρέπει να αφήνει καμιά αμφιβολία όσον αφορά στο τι πρέπει να κάνουμε. Ο στόχος Να βελτιώσω τις αποδοχές μου είναι ελλιπής. Θα πρέπει να δουλέψω περισσότερο; Αν ναι, τι θα πρέπει να κάνω; Ή μήπως θα πρέπει να αναζητήσω νέα επαγγελματική δραστηριότητα; Ένας πολύ καλύτερος στόχος θα ήταν Να επικεντρωθώ στις οικονομικά αποδοτικές δραστηριότητές μου, μειώνοντας στο ελάχιστο δυνατό τις αναποτελεσματικές, και να αποκτήσω τις γνώσεις που απαιτούνται για την ανάληψη νέων κερδοφόρων δραστηριοτήτων. Μετρήσιμος: Πώς θα μετρήσω το αποτέλεσμα; Ο στόχος είναι μετρήσιμος όταν προσδιορίζει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα και τον τρόπο μέτρησής του. Έτσι, η μέτρηση αποτελεί απλώς εκτίμηση του βαθμού επιτυχίας ή αποτυχίας στην επίτευξη του στόχου. Αν έχω σαν στόχο Να βελτιώσω τις πωλήσεις μου, πόσο πρέπει να τις αυξήσω (π.χ. ποσοτικά ή σε απόλυτες τιμές) για να θεωρήσω ότι πέτυχα; Εφικτός: Είναι ρεαλιστικός; Ο στόχος πρέπει να αντιπροσωπεύει έναν αντικειμενικό σκοπό τον οποίο και θέλουμε και μπορούμε να επιδιώξουμε. Είναι ανώφελο να στοχεύουμε σε πράγματα που γνωρίζουμε ότι είναι αντικειμενικά 4

5 TePe Angle TM NEO Συσκευασία blister των 6 τεμαχίων του ιδίου μεγέθους ή all sizes Angle, η οποία συμπεριλαμβάνει και ένα διάφανο προστατευτικό καπάκι. ÓÔÁ ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ Τιμή για οδοντιάτρους: 2,00 (τιμή χωρίς Φ.Π.Α.) Made in Sweden ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ)

6 MARKETING ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 4 ανέφικτο να πραγματοποιήσουμε. Από την άλλη, ένας στόχος μπορεί να είναι συγχρόνως και ρεαλιστικός και μεγαλεπήβολος: Ένας υψηλός στόχος συχνά επιτυγχάνεται πιο εύκολα από έναν ταπεινό, κι αυτό επειδή οι χαμηλοί στόχοι παρέχουν μικρή παρακίνηση. Συναφής: Πόσο σημαντικός είναι για μένα τον ίδιο; Ο στόχος μας πρέπει πάνω απ όλα να έχει σημασία για εμάς τους ίδιους. Γι αυτό και θα πρέπει να καθορίζεται από εμάς και όχι από κάποιον άλλο. Γνωρίζουμε καλύτερα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά μας και μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη γνώση για να μεγιστοποιήσουμε τις πιθανότητες επιτυχίας. Επίσης, ένας στόχος είναι συναφής όταν ανταποκρίνεται στις δικές μας αξίες. Χρονικά Προσδιορισμένος: Πότε πρέπει να τον ολοκληρώσω; Μπορούμε να γράφουμε τους στόχους μας στο ημερολόγιό μας και να θυμίζουμε στον εαυτό μας καθημερινά τις δεσμεύσεις μας, τους στόχους μας και τις ενέργειές μας. Έλεγχος των στόχων περιλαμβάνονται τα στοιχεία ποσότητα/ ποιότητα/ κόστος/ χρόνος; είναι προκλητικοί; έχουν οριστεί με σαφήνεια τα ενδιάμεσα σημεία ελέγχου; είναι σαφώς διατυπωμένοι; υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στους μακροπρόθεσμους και στους βραχυπρόθεσμους στόχους; είναι μετρήσιμοι; Επιτυχής στοχοθέτηση 1. Η υλοποίηση των στόχων διαφοροποιείται από άτομο σε άτομο και σαφώς δεν υπάρχει ένας και μοναδικός τρόπος για την πραγματοποίησή τους. Υπάρχουν ορισμένοι κανόνες που η τήρηση τους μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό για εσάς βοηθό. 2. Προσδιορίστε ποια οφέλη θα αποφέρει ο στόχος σας, και ποια θα είναι η συνεισφορά του. Σημειώστε όλα τα θετικά στοιχεία που θα προκύψουν από την επίτευξή του. Όσο πιο σημαντικός είναι ο στόχος σας, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η παρακίνησή σας να τον επιτύχετε. 3. Γράψτε το στόχο σας. Περιγράψτε τον με σαφήνεια ώστε να γνωρίζετε ακριβώς τι επιθυμείτε να επιτύχετε. 4. Χωρίστε το στόχο σας σε επιμέρους στόχους και/ ή σχέδια ενεργειών. Αυτό σας παρέχει διαύγεια και σας βοηθά να επιλέξετε τον καλύτερο τρόπο για να επιτύχετε το στόχο σας. 5. Καταγράψτε τους κρίσιμους παράγοντες. Αναρωτηθείτε: Τι επηρεάζει καθοριστικά την επίτευξη του στόχου μου; Τι μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο; 6. Καθορίστε στρατηγικές για να εξαλείψετε τα εμπόδια και για να δημιουργήσετε τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις. 7. Βεβαιωθείτε ότι ο στόχος σας είναι μετρήσιμος. Εκφράστε τον σε αριθμούς τους οποίους μπορείτε εύκολα να ελέγξετε. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να βλέπετε αν πραγματοποιείτε πρόοδο και αν όλα βαίνουν σύμφωνα με το πρόγραμμά σας. 8. Ο στόχος σας πρέπει να αποτελεί πρόκληση. Στοχεύστε όσο ψηλότερα γίνεται. 9. Ωστόσο, πρέπει να είναι και εφικτός. Μόνον ένας ρεαλιστικός στόχος είναι πράγματι υλοποιήσιμος. Προϋπολογίστε χρόνο για το στόχο σας. Αποφασίστε πόσο χρόνο θα χρειαστείτε για την υλοποίησή του. Βεβαιωθείτε ότι πράγματι διαθέτετε τον απαιτούμενο χρόνο. 10. Καθορίστε χρονοδιάγραμμα για το στόχο σας. Θέστε ημερομηνίες ανασκόπησης προόδου και κρίσιμες προθεσμίες. Πάντα έχετε κατά νου την τελική προθεσμία. Αυτή είναι η καλύτερη εγγύηση για την υλοποίηση του στόχου μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο. 11. Ο στόχος σας πρέπει να επιδεικνύεται οπτικά με σαφή και καταφανή τρόπο ώστε να διαθέτετε διαρκώς πλήρη εικόνα του. 12. Ιεραρχήστε το στόχο σας. Όσο πιο σημαντικός είναι, τόσο υψηλότερη θα είναι η προτεραιότητά του. Συγκρίνετέ τον με τους άλλους στόχους σας και κατατάξτε τους όλους σύμφωνα με τη σπουδαιότητά τους. Όπου δύο στόχοι συγκρούονται, ο πιο σημαντικός λαμβάνει προτεραιότητα. 13. Δημοσιοποιήστε το στόχο σας. Αν οι άλλοι γνωρίζουν το στόχο σας, μπορεί να σας βοηθήσουν να τον υλοποιήσετε. Επιπλέον, υπάρχει ένα σημαντικό ψυχολογικό όφελος: όταν οι άλλοι είναι ενήμεροι για το στόχο μας, είμαστε ακόμη πιο αποφασισμένοι να τον επιτύχουμε. 14. Για να αντλήσετε πρόσθετη εσωτερική ενέργεια για το στόχο σας, προσφέρετε στον εαυτό σας μια ανταμοιβή για την επίτευξή του.! 6 Έντυπα ενημέρωσης ασθενών < Εκπαιδευτικό εκμαγείο ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ) Το χειροποίητο οδοντικό εκμαγείο έχει αρκετά εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά. Τα μεσοδόντια διαστήματα είναι χρωματικά κωδικοποιημένα ώστε τα μεγέθη τους να ταιριάζουν με τα αντίστοιχα μεσοδόντια βουρτσάκια της TePe. Είναι επίσης χρήσιμο για τη διδασκαλία τεχνικών καθαρισμού με άλλα μέσα στοματικής υγιεινής επίσης. Το εκμαγείο απεικονίζει: τη γλωσσική πλευρά τάξης ΙΙΙ = ΝΕΑ ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ) =

7 TePe Οδοντόβουρτσες - μοντέρνα σχέδια για πολύ νέους! TePe Mini TM H TePe Mini είναι κατάλληλη από τη στιγμή που θα ανατείλει το πρώτο δόντι μέχρι την ηλικία των 3-4 ετών. Η λαβή παρέχει σταθερό κράτημα για τον ενήλικα που βουρτσίζει τα δόντια του παιδιού του, αλλά ταιριάζει επίσης και στο μικρό παιδικό χεράκι. Πολύ μαλακιά (x-soft) ή μαλακιά (soft). Διαθέσιμη με χαριτωμένες παραστάσεις. TePe Zoo TM Select Compact με παραστάσεις. Η οδοντόβουρτσα TePe Zoo προτείνεται από την ηλικία των 3 ετών. Μικρή κεφαλή και εργονομική λαβή που διευκολύνει τον ενήλικα να βοηθήσει το παιδί του να βουρτσίσει τα δόντια του. Πολύ μαλακιά (x-soft) ή μαλακιά (soft). TePe Graphic TM Μια οδοντόβουρτσα Select, με τυπωμένες παραστάσεις, που απευθύνεται σε εφήβους. Διατίθεται σε τέσσερα διαφορετικά σχέδια, εμπνευσμένα από τον Σουηδό γραφίστα Marcus Johnson. Μαλακιά. Made in Sweden ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ)

8 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ H πολυθρόνα ΟΠΩΣ ΕΝΑΣ ΚΑΛΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ένας οδοντίατρος πρέπει να διαθέτει μια καλή οδοντιατρική καρέκλα. Ένα κάθισμα πολύ αναπαυτικό μπορεί όμως να δημιουργήσει κάποιες δυσκολίες: αν οι ασθενείς αποκοιμηθούν μπορεί να συμβεί κάποιοι ηλικιωμένοι ασθενείς να ξεχάσουν την αιτία της προσέλευσής τους. Το πλεονέκτημα στη ρεβάνς είναι για τους ίδιους τους επαγγελματίεςοδοντιάτρους, που θα εύχονταν να χρησιμοποιήσουν αυτό το αναπαυτικό κάθισμα για να κάνουν μια ολοκληρωτική εξέταση στη βοηθό τους. Ειδικά σπογγώδη νήματα ÓÔÁ ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ Thornton Gel για την φροντίδα των εμφυτευμάτων Bridge & Implant Cleaners Μακροπρόθεσμη προστασία των οδοντικών εμφυτευμάτων αποτελεσματική φροντίδα των ούλων Νέα καινοτόμος σύνθεση Προλαμβάνει τη βλεννογονίτιδαπεριεμφυτευματίτιδα Φροντίδα των ούλων και του στοματικού Periodontal βλεννογόνου Floss Παράγει την επούλωση και την αναγέννηση των ιστών Αδιάλυτο στο νερό Ελάττωση των βακτηριδίων-μικροβίων Τιμή: = C 12,00/τεμ. σωληνάριο 10ml ΤΗΛ. ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ) ÓÔÁ ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ Συλλεκτική παιδική οδοντόβουρτσα τρενάκι!!! Χαρίστε στους μικρούς σας πελάτες μια πρωτότυπη παιδική οδοντόβουρτσα. Το νέο σχέδιο με το παιδικό τρενάκι είναι τυπωμένο στην παιδική οδοντόβουρτσα SELECT COMPACT της TePe και ανήκει στη συλλογή PLAC CONTROL Collection. Τιμή: = C 0,95 το τεμ. ΤΗΛ ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ) ΣΤΑΘΕΡΟ) 8

9 Οδοντόβουρτσες με όνομα TePe Select - medium, soft, extra soft Ç ôñéãùíéêþ êåöáëþ ôçò Ý åé ðõêíþ åìöýôåõóç éíþí ãéá åõêïëüôåñï êáé áðïôåëåóìáôéêüôåñï êáèáñéóìü ôùí ðßóù äïíôéþí êáé âïçèü óôçí åëüôôùóç ôïõ áíôáíáêëáóôéêïý ôïõ åìåôïý. Ïé ßíåò ôçò êåöáëþò åßíáé óôï ßäéï åðßðåäï êáé åßíáé áðüëõôá áðïóôñïããõëåìýíåò. TePe Classic - medium, soft, extra soft Ïñèïãþíéá - ðáñáëëçëüãñáììç êåöáëþ ïäïíôüâïõñôóáò. Ïé ßíåò ôçò êåöáëþò âñßóêïíôáé óôï ßäéï åðßðåäï êáé åßíáé áðüëõôá óôñïããõëåìýíåò. Ç ëáâþ åßíáé ßäéá (åý ñçóôç êáé åñãïíïìéêþ üðùò ôçò Select). TePe Select Compact Kid - medium, soft, extra soft Ç ìéêñþ óõìðáãþò ôñéãùíéêþ êåöáëþ Ý åé ðõêíü åìöõôåõìýíåò ßíåò ãéá êáëýôåñï êáé áðïôåëåóìáôéêüôåñï êáèáñéóìü ôùí ðßóù äïíôéþí êáé åëüôôùóç ôïõ áíôáíáêëáóôéêïý ôïõ åìåôïý. Ç ëáâþ ñçóéìïðïéåßôáé åðßóçò áðü ôïõò åíþëéêåò áí ñåéáóôåß íá âïçèþóïõí óôï âïýñôóéóìá ôùí äïíôéþí ôá ðáéäéü ôïõò. ÐÑÏÓÖÏÑÁ ÏÄÏÍÔÏÂÏÕÑÔÓÅÓ TePe Select - Classic - Kids 150 ôåì. 500 ôåì ôåì. 0,59 / ôåì. 0,56 / ôåì. 0,51 / ôåì. Ìðïñïýí íá ôõðùèïýí êáé ïé: TePe Proximal, Special Care, Impl/Ort, Interspace, Compact Tuft, Ïäïíôïóôïé éþí êáé Ý ïõí ôç äõíáôüôçôá íá áíáìåé èïýí ïé ðïóüôçôåò. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò åðéêïéíùíþóôå ìáæß ìáò. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. Τύπωμα στην πίσω όψη της οδοντόβουρτσας ΔΩΡΟ Με κάθε οδοντόβουρτσα έναν ελβετικό συγκρατητήρα νήματος PlacAid Dento Floss! Made in Sweden ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ)

10 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΛΥΚΑ ΤΙΠΟΤΑ η αλήθεια για τη ζάχαρη Craig SAMS 10 Ο ΜΕΣΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΤΡΩΕΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 65 ΚΙΛΑ ΖΑΧΑΡΗ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΔΗΛΑΔΗ, ΠΕΡΙΠΟΥ 28 ΚΟΥΤΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΤΣΑΓΙΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ. Στις αρχές του 20ού αιώνα η ζάχαρη ήταν ακόμη σπάνια πολυτέλεια, με μέσα επίπεδα κατανάλωσης περίπου πέντε πάουντ το χρόνο, λιγότερο από μια κουταλιά τσαγιού την ημέρα. Αυτή η θεαματική αύξηση του 2.800% στην κατανάλωση της ζάχαρης είναι μια από τις σημαντικότερες αλλαγές στη σύγχρονη διατροφή μας. Η ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο είναι μια από τις πιο παλιές τροφές μας, προερχόμενη από την Ινδία χρόνια πριν. Πριν από την εισαγωγή της στη Δύση από τους Σταυροφόρους, το μέλι και τα φρούτα ήταν οι ευκαιριακές και εποχικές πηγές απλής ζάχαρης, όπως της σακχαρόζης, της γλυκόζης και της φρουκτόζης. Ήταν ο Χριστόφορος Κολόμβος που μετέφερε φυτά ζαχαροκάλαμου στην Καραϊβική, ενώ η εργασία των δούλων εξασφάλισε τη φθηνή τιμή του. Η ζάχαρη είναι σακχαρόζη, ένας συνδυασμός ενός μορίου γλυκόζης και ενός μορίου φρουκτόζης. Η γλυκόζη είναι η μοναδική ζάχαρη που το σώμα μας μπορεί να τη χρησιμοποιήσει κατευθείαν. Η φρουκτόζη μετατρέπεται σε γλυκογόνο και αποθηκεύεται για μεταγενέστερη χρήση στο συκώτι. Όταν το συκώτι ανιχνεύει πτώση στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, τότε το γλυκογόνο μετατρέπεται σε γλυκόζη. Πώς μετατρέπεται η ζάχαρη σε λίπος; Πρέπει να έχουμε περίπου 80 θερμίδες γλυκόζης (τρεις κουταλιές τσαγιού) στο αίμα μας και άλλες 300 θερμίδες αποθηκευμένες ως γλυκογόνο. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον 600 θερμίδες την ημέρα απλώς για να επιβιώνουμε. Η εφεδρική ποσότητα προέρχεται από το σωματικό λίπος, όπου άλλες θερμίδες είναι σε αναμονή, έτοιμες να μετατραπούν γρήγορα σε γλυκόζη. Αυτή η δυνατότητα μετατρεψιμότητας - μετατροπή ζάχαρης σε λίπη και αντίστροφα - μας δίνει μεγάλη ευελιξία και σημαίνει ότι μπορούμε να επιβιώνουμε με ευρεία γκάμα τροφών. Πως η ζάχαρη σας κάνει παχύ; Όταν έχουνε μια απότομη πρόσληψη ζάχαρης, ας πούμε ένα μαλακό ποτό σε κονσέρβα περιέχει 100 θερμίδες ή τέσσερις κουταλιές τσαγιού ζάχαρης, δύο ή τρεις κουταλιές γλυκόζης πηγαίνουν κατευθείαν στην κυκλοφορία του αίματος διπλασιάζοντας τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Το πάγκρεας απελευθερώνει ινσουλίνη στο αίμα ώστε να απορροφήσει το υπερβάλλον σάκχαρο, ποσότητα του οποίου μετατρέπεται σε λίπη και αποθηκεύεται. Αν φάμε ακόμη περισσότερη ζάχαρη, το λίπος έχει μικρή πιθανότητα να μετατραπεί πάλι σε σάκχαρο και έτσι συσσωρεύεται. Η παχυσαρκία είναι σημάδι ότι υπάρχει περισσότερο λίπος από την ποσότητα των θερμίδων που χρειάζεται ένα υγιές άτομο ως απόθεμα. Σύνδρομο Αντίστασης στην Ινσουλίνη και Διαβήτης Συνεχείς και απότομες προσλήψεις ζάχαρης οδηγούν σε συχνές απελευθερώσεις ινσουλίνης στο αίμα. Αυτό οδηγεί στο «σύνδρομο αντίστασης στην ινσουλίνη», όπου χρειάζεται όλο και περισσότερο ινσουλίνη για να επανέλθει το σάκχαρο στο αίμα στα φυσιολογικά του επίπεδα. Το πάγκρεας συνεχίζει να παράγει ινσουλίνη και απορροφάται πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα σακχάρου στο αίμα, με αποτέλεσμα την «υπογλυκαιμία» ή χαμηλό επίπεδο σακχάρου στο αίμα, του οποίου τα συμπτώματα είναι στρες, κόπωση, άγχος και έντονη επιθυμία για γλυκό. Το πάγκρεας παράγει όση περισσότερη ινσουλίνη μπορεί, αλλά τελικά εξαντλείται και παύει εντελώς να παράγει πλέον ινσουλίνη. Το αποτέλεσμα είναι ο διαβήτης τύπου ΙΙ. Όταν ο διαβήτης συνδυάζεται με υψηλή πίεση και παχυσαρκία, συνήθως ακολουθεί καρδιοπάθεια. Υψηλή κατανάλωση ζάχαρης, έλλειψη δραστηριότητας, στρες και κάπνισμα όλα αυξάνουν σοβαρά τον κίνδυνο της παχυσαρκίας, της καρδιακής προσβολής και του εγκεφαλικού επεισοδίου. Ακόμη είναι και τα δόντια μας. Η ζάχαρη είναι η κύρια αιτία φθοράς των δοντιών και ουλίτιδας. Το βούρτσισμα των δοντιών μπορεί να βοηθά, όπως κάνει το το φθόριο, αλλά μακράν ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να εμποδίσουμε τη φθορά είναι να αποφύγουμε τη ζάχαρη ή να την καταναλώνουμε σπάνια και μόνο με τα γεύματα. Έχει επίσης αποδειχτεί ότι τα καρκινικά κύτταρα ευδοκιμούν με γλυκόζη. Ορισμένες θεραπευτικές αγωγές λειτουργούν με το να υποβάλλονται τα καρκινικά κύτταρα σε λιμοκτονία από ζάχαρη. Έτσι, εκείνο που προκαλεί το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η μεγάλη ποσότητα γλυκόζης στο αίμα, παρά αυτή καθ εαυτήν η ζάχαρη. Πράγματι, μια από τις βασικές λειτουργίες του αίματος είναι να μεταφέρει σάκχαρο, υπό μορφή γλυκόζης, στο σώμα μας. Ο εγκέφαλος χρησιμοποιεί περισσότερο από 300 θερμίδες την ημέρα, περίπου μέχρι τη μισή ποσότητα της γλυκόζης στο αίμα. Όταν το επίπεδο σακχάρου στο αίμα είναι χαμηλό, τα εγκεφαλικά κύτταρα, μύες και νεύρα του σώματος αδυνατούν να λειτουργήσουν σωστά και προκύπτουν κόπωση, ευερεθιστικότητα, νευρικότητα και αδυναμία. Σε ακραίες μορφές έχουμε κακή διάθεση, νευρωτική συμπεριφορά και παράνοια. Η ζάχαρη εκτοπίζει πιο θρεπτικές τροφές Η ζάχαρη ικανοποιεί μια ανάγκη για θερμίδες, αλλά τρώγοντας περισσότερες υγιεινές τροφές σημαίνει ότι παίρνουμε βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία, ίνες, αντιοξειδωτικά και άλλα ιχνοστοιχεία, που ενθαρρύνουν την καλή υγεία και ένα δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα. Τα τεχνητά γλυκαντικά, όπως η ασπαρτάμη, τα σάικλαμπ και η ζαχαρίνη, είναι εξίσου ανεπιθύμητα. Αυτά μπορεί να αντικαθιστούν τις θερμίδες της ζάχαρης, αλλά μπορεί να προκαλέσουν επίσης προβλήματα υγείας. Υπάρχει εναλλακτική δυνατότητα. Τα φύλλα του Stevio rebaudina, φυτού της Βραζιλίας, παράγουν stevioside, μια φυσική γλυκαντική ουσία χωρίς θερμίδες, αλλά οι πιέσεις των παρασκευαστών των άλλων γλυκαντικών έχει μπλοκάρει της έγκρισή του. Έτσι, η διατήρηση κανονικών επιπέδων σακχάρου στο αίμα είναι το κλειδί για την πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων, διαβήτη, παχυσαρκίας, τερηδόνας και καρκίνου. Όμως η ζάχαρη είναι τόσο γνήσια εθιστική, ώστε πολλοί άνθρωποι παλεύουν με την ακατάσχετη επιθυμία τους γι αυτήν. Ο ασφαλέστερος τρόπος να τρώμε ζάχαρη είναι σε μικρές ποσότητες με τροφές που επιβραδύνουν την ταχεία αφομοίωσή της και έτσι μειώνουν τις ακραίες τιμές στο σάκχαρο του αίματος, στο επίπεδο της ενέργειας και τη διάθεση: τροφές πλούσιες σε ίνες, όπως, παραδείγματος χάριν, ψωμί ολικής άλεσης, φαγώσιμους σπόρους, λαχανικά και πλήρη δημητριακά. Ένα λιωμένο μήλο θα έχει πολύ πιο ήπια επίπτωση από ένα ποτήρι χυμό μήλο με το ίδιο επίπεδο ζάχαρης. Χωρίς ζάχαρη και οξυγόνο, χωρίς δηλαδή την τροφή μας και την αναπνοή μας, θα πεθαίναμε σε λίγα λεπτά. Η ζάχαρη, ασφαλώς, κάνει πολλές τροφές να έχουν καλύτερη γεύση. Όμως, μεγάλη δόση αυτού του ιδιαίτερα καλού πράγματος μπορεί να φέρει καταστροφή. Το 1942 όταν η ετήσια παραγωγή αφρωδών μαλακών ποτών ήταν περίπου ουγκιές το άτομο, το συμβούλιο τροφίμων και διατροφής της Αμερικανικής Ιατρικής Εταιρείας ανέφερε: «Το συμβούλιο πιστεύει ότι θα ήταν προς το συμφέρον της δημόσιας υγείας να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να περιοριστεί η κατανάλωση ζάχαρης υπό οποιαδήποτε μορφή, εφόσον αυτή δεν συνδυάζεται με σημαντικές ποσότητες άλλων τροφών υψηλής θρεπτικής αξίας». Σήμερα, οι Αμερικανοί καταναλώνουν, κατά μέσον όρο, μαλακά ποτά δέκα φορές την ποσότητα του 1942, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος πλησιάζει ταχύτατα τα επίπεδα αυτά. The Schwarzbein Principle: The Truth About Weight Loss. Health and Aging Diana Schwarzbein, Nancy Deville Health Communication 1999

11 Προϊόντα χλωριούχου ψευδαργύρου ZnCl 2 ForMedico Collutorio Συμπυκνωμένο στοματόπλυμα χλωριούχου ψευδαργύρου ZnCl 2 Το στοματόπλυμα αυτό περιέχει χλωριούχο ψευδάργυρο και φθοριούχο νάτριο. Συνιστάται: Φιάλη 75ml Τιμή: 2,40 (χωρίς Φ.Π.Α.) Forhans Special Οδοντόκρεμα με χλωριούχο ψευδάργυρο ZnCl 2 Περιέχει φθόριο και χλωριούχο ψευδάργυρο. Η αντισηπτική αυτή οδοντόκρεμα περιέχει χλωριούχο ψευδάργυρο 0,90% και ενδείκνυται για: πλάκας Χρήση: 3 φορές την ημέρα μετά από κάθε γεύμα Σωληνάριο 75ml Τιμή: 1,30 (χωρίς Φ.Π.Α.) ÓÔÁ ÖÁÑÌÁÊÅÉÁ Made in Italy ΤΗΛ (ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ)

12 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ Ορθοδοντικό ιατρείο Παρίσι, Γαλλία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (ΟΔΟΝΤΙΚΟ CHECK-UP), ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΕΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ. ΜΕ ΕΝΑΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ DESIGN ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΕΙ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕ ΕΝΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΖΩΝΤΑΝΟ ΧΩΡΟ. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΝΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΚΡΙΤΙΚΕΣ 12 ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟÉΜΙΕ ΒARRÉ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ LAURENT TEISSEIRE

Κατάλογος Προϊόντων 2013/2014

Κατάλογος Προϊόντων 2013/2014 Κατάλογος Προϊόντων 2013/2014 Φροντίζουμε για υγιή χαμόγελα Η TePe δραστηριοποιείται ενεργά για την ευαισθητοποίηση στον τομέα της στοματικής υγιεινής και για την πρόληψη των ασθενειών της στοματικής κοιλότητας.

Διαβάστε περισσότερα

TePe Μεσοδόντιο Βουρτσάκι πολύ μαλακό - extra soft

TePe Μεσοδόντιο Βουρτσάκι πολύ μαλακό - extra soft 1 2 3 4 5 6 Μέγεθος βούρτσας TePe Μεσοδόντιο Βουρτσάκι πολύ μαλακό - extra soft Αυτή η μοναδική σειρά από μεσοδόντια βουρτσάκια έχει ειδικά επιλεγμένες, πολύ μαλακές ίνες για απαλό καθάρισμα. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ερωτήσεις & Απαντήσεις Μεσοδόντιo Ζελέ (Gel) με Φθόριο της TePe www.placcontrol.gr/interdentalgel Ερωτήσεις & Απαντήσεις Μεσοδόντιo Ζελέ (Gel) με Φθόριο της TePe 1. Τι είναι το Μεσοδόντιο Ζελέ (Gel) της

Διαβάστε περισσότερα

7 ο Λύκειο ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

7 ο Λύκειο ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τεχνολογία Α λυκείου 7 ο Λύκειο ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΤΑΞΗ Α ΤΜΗΜΑ 3 Ο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΟΣΟ ΟΙ ΝΕΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή(στη(στοματική(υγιεινή Pierre(Fabre(Oral(Care

Εισαγωγή(στη(στοματική(υγιεινή Pierre(Fabre(Oral(Care Εισαγωγή(στη(στοματική(υγιεινή Pierre(Fabre(Oral(Care !μορφο χαμόγελο Καθρέφτης της γενικής υγείας Η παραμέληση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας Στοματική υγιεινή στην Ελλάδα 62% των Ελλήνων επισκέπτονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ. Πρόληψη: Το κλειδί για την στοματική υγεία

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ. Πρόληψη: Το κλειδί για την στοματική υγεία ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ Πρόληψη: Το κλειδί για την στοματική υγεία Η πρώτη επίσκεψη στον οδοντίατρο, συνήθως αποτελεί μια δυσάρεστη δοκιμασία για το παιδί. Και αυτό γιατί, ακόμη και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 27 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 27 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 27 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ Χαριτίνη ΚΩΛΕΤΣΗ - ΚΟΥΝΑΡΗ Ελένη ΜΑΜΑΗ -

Διαβάστε περισσότερα

Στοματική Υγιεινή: Οι Πολύτιμοι Φίλοι, τα Δόντια μου!

Στοματική Υγιεινή: Οι Πολύτιμοι Φίλοι, τα Δόντια μου! 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ Στοματική Υγιεινή: Οι Πολύτιμοι Φίλοι, τα Δόντια μου! ΤΑΞΕΙΣ: Β1 Β2 Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί: Καραβασίλη Ελένη, Σκλαβούνου Σοφία Σχολική χρονιά 2014 2015 1 1) Εισαγωγή Στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ. Επιμέλεια: Φρίντα Εγγλεζάκη (Χημικός)

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ. Επιμέλεια: Φρίντα Εγγλεζάκη (Χημικός) ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ Επιμέλεια: Φρίντα Εγγλεζάκη (Χημικός) Η φροντίδα της καθαριότητας και υγείας των δοντιών και γενικά της στοματικής κοιλότητας επιβάλλεται για να αποφεύγονται δυσάρεστα συμπτώματα όπως......πόνος,

Διαβάστε περισσότερα

Ιδέες για ένα σωστό πρωινό

Ιδέες για ένα σωστό πρωινό Ιδέες για ένα σωστό πρωινό Υγιεινή Διατροφή Ισορροπία Ποικιλία Μέτρο Ομάδες τροφίμων Γάλα-γαλακτοκομικά προϊόντα (γιαούρτι) Φρούτα-απλοί υδατάνθρακες Λαχανικά (κυρίως πράσινα φυλλώδη) Ψωμί-αμυλώδη τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντικά Εμφυτεύματα. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε: Θεραπεία Φροντίδα Συντήρηση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ. Με την υποστήριξη της

Οδοντικά Εμφυτεύματα. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε: Θεραπεία Φροντίδα Συντήρηση ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ. Με την υποστήριξη της Οδοντικά Εμφυτεύματα Τι χρειάζεται να γνωρίζετε: Θεραπεία Φροντίδα Συντήρηση Με την υποστήριξη της ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η επιτυχία στη θεραπεία με εμφυτεύματα δεν εξαρτάται μόνο από την

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή και ηλικιωμένοι

Διατροφή και ηλικιωμένοι Διατροφή και ηλικιωμένοι Η διατροφή αποτελεί τη σημαντικότερη ανάγκη για τη διατήρηση της ανθρώπινη ζωής σε όλα τα στάδιά της. Το είδος και η ποσότητα της τροφής που χρειάζεται ο άνθρωπος εξαρτάται από

Διαβάστε περισσότερα

TAEKWONDO & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

TAEKWONDO & ΔΙΑΤΡΟΦΗ TAEKWONDO & ΔΙΑΤΡΟΦΗ Εργασία της Ειρήνης Καλλιντεράκη Μαθήτρια Τ.Α.Δ. - 2 ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης Αθλήτρια Α.Σ. ΑΙΑΝΤΑ Αγ. Δημητρίου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Το Taekwondo είναι μία

Διαβάστε περισσότερα

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή;

Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Μεσογειακή Διατροφή Τι γνωρίζουμε για αυτή; Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ξεκίνησε μία μεγάλη έρευνα, γνωστή ως η μελέτη των 7 χωρών, όπου μελετήθηκαν οι διατροφικές συνήθειες ανθρώπων από τις εξής

Διαβάστε περισσότερα

Η στοματική υγεία στην τρίτη ηλικία

Η στοματική υγεία στην τρίτη ηλικία ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Η στοματική υγεία στην τρίτη ηλικία Ενημερωτική Ομιλία για την επιτροπή Προληπτικής, Σεληνίδου Αγγελική Οδοντίατρος Δημόσιας Υγείας Πρόεδρος της Επιτροπής Προληπτικής ΟΣΠ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 25 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ. για την έρευνα. «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ. για την έρευνα. «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ για την έρευνα «Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας» Η Έρευνα - γενικά Η έρευνα αυτή αφορά τη σχεδίαση και διεξαγωγή μιας πανελλαδικής έρευνας για την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ISBN 978-960-372-099-7 ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Ομότιμη Καθηγήτρια Προληπτικής και Κοινωνικής Οδοντιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών ΟΥΡΑΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ - ΓΑΛΙΤΗ Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 19 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 19 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 19 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 επιστημονική ενημέρωση Ο ρόλος της οδοντόκρεμας στη στοματική υγιεινή Αποτελεσματικότητα των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠ/ΚΟΣ: ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ 14.02 Δ/ΝΤΡΙΑ: ΡΑΠΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΕΚΠ/ΚΟΣ: ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ 14.02 Δ/ΝΤΡΙΑ: ΡΑΠΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1o ΕΠΑΛ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΜΑΘΗΤΕΣ: 1 η ΟΜΑΔΑ: 1. ΒΡΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2. ΕΜΙΝ ΜΑΡΙΛΝΤΙ 3. ΝΤΟΥΝΤΙΤΣ ΣΑΝΤΡΑ 4. ΦΑΛΙΑΓΚΑ ΧΡΥΣΑΥΓΗ 2

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 23 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει η Ράνια Σαμαρά, Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

Γράφει η Ράνια Σαμαρά, Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Γράφει η Ράνια Σαμαρά, Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Σε προηγούμενα άρθρα μιλήσαμε για τη σχέση σωστής διατροφής και αθλητισμού, διακρίναμε τη σημαντικότητα του ρόλου που διαδραματίζει και επικεντρωθήκαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Ο σύγχρονος ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: Ψωμιά, Δημητριακά, Ρύζι και Μακαρόνια (6 με 11 μερίδες): Οι υδατάνθρακες παίζουν βασικό ρόλο σε όλα τα διαιτολόγια.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΥΓΙΕΙΝΗ ΤωνφοιτητώντηςΝοσηλευτικής

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΥΓΙΕΙΝΗ ΤωνφοιτητώντηςΝοσηλευτικής ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΥΓΙΕΙΝΗ ΤωνφοιτητώντηςΝοσηλευτικής ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τι σημαίνει σωστή στοματική υγιεινή; Η σωστή στοματική υγιεινή μας εξασφαλίζει στόμα υγιές και ευχάριστη αναπνοή. Αυτό σημαίνει ότι: 1. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Sport Nutrition by ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Ενέργεια που καταναλώνουμε Βασικός μεταβολισμός: 1800 kcal + καθημερινή δραστηριότητα Μια ημέρα στο γραφείο: 150 με 200 kcal Μια ώρα αθλητικής δραστηριότητας: 500

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ ΕΦΗΒΕΙΑ- ΑΝΑΓΚΕΣ v Επιτάχυνση ρυθμού ανάπτυξης v Ωρίμανση και αύξηση ιστών v Αποκτά το 20% του ύψους και το 50% του βάρους του ενήλικα, ενώ οι μύες, ο όγκος του αίματος και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΤΟΦΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ. Μαθητές: Τάτσιου Ελενη,ΖάχουΚατερίνα,Κοκκινίδου Αθανασία,Καρπόζηλος Κωνσταντίνος. Καθηγητής: κ. Παπαμήτσος

Η ΔΙΑΤΟΦΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ. Μαθητές: Τάτσιου Ελενη,ΖάχουΚατερίνα,Κοκκινίδου Αθανασία,Καρπόζηλος Κωνσταντίνος. Καθηγητής: κ. Παπαμήτσος Η ΔΙΑΤΟΦΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ Μαθητές: Τάτσιου Ελενη,ΖάχουΚατερίνα,Κοκκινίδου Αθανασία,Καρπόζηλος Κωνσταντίνος Καθηγητής: κ. Παπαμήτσος ΔΙΑΤΡΟΦH Η διατροφή στην ζωή του ανθρώπου παίζει τον μεγαλύτερο ρόλο. Για

Διαβάστε περισσότερα

FroiPlak FroiDent ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Στοματικής Υγιεινής

FroiPlak FroiDent ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Στοματικής Υγιεινής ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ πληρησ σειρα προϊοντων Στοματικς Υγιεινς ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Κατά της μικροβιακς πλάκας... ΟΥΛΙΤΙΔΑ - ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΤΙΔΑ...και του ερεθισμού των ούλων 500 ml & Στοματικό Διάλυμα Χλωρεξιδίνη

Διαβάστε περισσότερα

μεσογειακή διατροφή και τα πλεονεκτήματα που αυτή έχει έναντι διατροφής άλλων λαών (π.χ. διατροφή άλλων λαών πλούσια σε λίπη).

μεσογειακή διατροφή και τα πλεονεκτήματα που αυτή έχει έναντι διατροφής άλλων λαών (π.χ. διατροφή άλλων λαών πλούσια σε λίπη). ΑΣΚΗΣΗ 1 Στην άσκηση αυτή ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός κάνει μια εισαγωγή στα παιδιά σχετικά με το πόσο απαραίτητη είναι η ισορροπημένη διατροφή στον οργανισμό μας. Προτείνεται να υπάρξει μια σύντομη αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Βαλίτσα στοματικής υγείας

Βαλίτσα στοματικής υγείας ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Υλικό για αγωγή στοματικής υγείας σε παιδιά νηπιαγωγείων και παιδικών σταθμών Βαλίτσα στοματικής υγείας Έντυπο οδηγιών Η βαλίτσα στοματικής υγείας δημιουργήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΔΙΑΒΗΤΗΣ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΔΙΑΒΗΤΗΣ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C. MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.S Στόχοι για την αντιμετώπιση του Γνώση Δεξιότητες Πηγές Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Στοματική Υγιεινή & Φροντίδα: Τεχνικές Προσέγγισης και Επικοινωνίας Πελάτη στο Φαρμακείο

Στοματική Υγιεινή & Φροντίδα: Τεχνικές Προσέγγισης και Επικοινωνίας Πελάτη στο Φαρμακείο Στοματική Υγιεινή & Φροντίδα: Τεχνικές Προσέγγισης και Επικοινωνίας Πελάτη στο Φαρμακείο Το στόμα μας: καθρέφτης Υγείας, Ευεξίας, Ομορφιάς ΟΜΟΡΦΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Η ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια 1 Η στοματική υγεία είναι πολύτιμη. Διαφυλάξτε την.

Διαφάνεια 1 Η στοματική υγεία είναι πολύτιμη. Διαφυλάξτε την. Διαφάνεια 1 Η στοματική υγεία είναι πολύτιμη. Διαφυλάξτε την. Αδαμαντίνη Οδοντίνη Ούλα Πολφός Οστούν Περιρρίζιο Οστεΐνη Διαφάνεια 2 Δομή των δοντιών. Δομή των δοντιών. Το τμήμα του δοντιού που μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 21 Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ: ΜΙΑ ΒΙΟ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οφέλη του πράσινου τσαγιού για την υγεία

Οφέλη του πράσινου τσαγιού για την υγεία Τσάι Πράσινο Οι ιδιότητες και τα οφέλη του πράσινου τσαγιού είναι γνωστές εδώ και αιώνες σε πολλούς Ασιατικούς πολιτισμούς. Ωστόσο στο δυτικό κόσμο το πράσινο τσάι έγινε δημοφιλές πρόσφατα. Μόνο το τελευταίο

Διαβάστε περισσότερα

Επάνω: η είσοδος του οδοντιατρείου. Απέναντι: άποψη από την αίθουσα αναμονής. Κάτω: μοντέρνα άποψη στην αίθουσα εξέτασης

Επάνω: η είσοδος του οδοντιατρείου. Απέναντι: άποψη από την αίθουσα αναμονής. Κάτω: μοντέρνα άποψη στην αίθουσα εξέτασης Στον δεύτερο όροφο ενός παλιού κτιρίου στο Halles, ο κλινικός οδοντίατρος δέχεται με ραντεβού. Η ειδικότητά του; Να δημιουργεί όμορφα χαμόγελα, με όμορφα δόντια! Το επάγγελμά του είναι χειρουργός οδοντίατρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΨΗ. Φύλλο Εργασίας 7 Διατροφή & υγεία. Βιολογία A Γυμνασίου Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ημερομηνία.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΨΗ. Φύλλο Εργασίας 7 Διατροφή & υγεία. Βιολογία A Γυμνασίου Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ημερομηνία. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΨΗ Ενότητα λογισμικού Τροφή Θρέψη Φύλλο Εργασίας 7 Διατροφή & υγεία Βιολογία A Γυμνασίου Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ημερομηνία. Στις αρχές του 20ου αιώνα ένας νομπελίστας ιατροφιλόσοφος,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων

Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Ενημέρωση και συγκατάθεση για χειρουργική τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων Προτεινόμενη θεραπεία: Μετά από προσεκτική κλινική και ακτινογραφική εξέταση του στόματος και εκτίμηση της κατάστασης μου, ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΡΟΙ ωφέλιμοι για την ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ

ΣΠΟΡΟΙ ωφέλιμοι για την ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΣΠΟΡΟΙ ωφέλιμοι για την ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΣΟΥΣΑΜΙ Το σουσάμι αποτελεί φυτικής προέλευσης τρόφιμο, που περιέχει υψηλής βιολογικής αξίας φυτικές πρωτεΐνες. Είναι πλούσιο σε αμινοξέα όπως η μεθειονίνη, η τρυπτοφάνη,

Διαβάστε περισσότερα

g w w n lf o o d p l a.h d a.g

g w w n lf o o d p l a.h d a.g g w. or w w coo n lf o o d p l a et. ww w.efa d.o.eufic.org w ww w ww.h d a.g r rg Θυμάσαι πώς ήταν όταν μάθαινες ποδήλατο; Το πιο σημαντικό ήταν να μάθεις να κρατάς ισορροπία. Όταν κρατούσες ισορροπία,

Διαβάστε περισσότερα

2. Ποιον θεωρείτε ιδανικότερο αριθμό γευμάτων στη διάρκεια της ημέρας; 3 (2 μεγάλα και 1 μικρό) 4 (2 μεγάλα και 2 μικρά) 5 (3 μεγάλα και 2 μικρά)

2. Ποιον θεωρείτε ιδανικότερο αριθμό γευμάτων στη διάρκεια της ημέρας; 3 (2 μεγάλα και 1 μικρό) 4 (2 μεγάλα και 2 μικρά) 5 (3 μεγάλα και 2 μικρά) 1. Ποιον θεωρείτε καλύτερο τρόπο, ώστε ένας αθλητής μειώσει το βάρος του; Να κάνει πιο έντονη προπόνηση Να κάνει περισσότερα μικρά γεύματα 2. Ποιον θεωρείτε ιδανικότερο αριθμό γευμάτων στη διάρκεια της

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνες ζωής. Στάση πρόληψης.

Εικόνες ζωής. Στάση πρόληψης. Εικόνες ζωής. Στάση πρόληψης. Αν είστε 55-70 ετών ελάτε και εσείς για ΔΩΡΕΑΝ προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο παχέος εντέρου, από 1-31 Μαρτίου σε Αθήνα-Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο. Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Tel :+30 211 40 93 230 Fax: +30 211 40 93 230 Email: info@worldcapital.gr Web: www.worldcapital.gr

Tel :+30 211 40 93 230 Fax: +30 211 40 93 230 Email: info@worldcapital.gr Web: www.worldcapital.gr Tel :+30 211 40 93 230 Fax: +30 211 40 93 230 Email: info@worldcapital.gr Web: www.worldcapital.gr ------ Χυμοί & Νέκταρ Royal Berry ------- Οι χυμοί και τα νέκταρ Royal Berry αποτελούν μια νέα καινοτόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ

ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΔΩΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ ΙΑΤΡΕΙΟ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 46 ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2310254030 ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2310380000 Aρτηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Πόλλυ Μιχαηλίδου Κλινική Διαιτολόγος Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας, Κύπρος. 9 ο Πανελλήννιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης 28 Φεβρουαρίου 2012 Θεσσαλονίκη

Πόλλυ Μιχαηλίδου Κλινική Διαιτολόγος Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας, Κύπρος. 9 ο Πανελλήννιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης 28 Φεβρουαρίου 2012 Θεσσαλονίκη Πόλλυ Μιχαηλίδου Κλινική Διαιτολόγος Γενικό Νοσοκοµείο Λευκωσίας, Κύπρος 9 ο Πανελλήννιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης 28 Φεβρουαρίου 2012 Θεσσαλονίκη «Το κόκκινο κρασί κάνει καλό στην καρδιά» «ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Στέργιος Ι. Τραπότσης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Διδάσκων ΤΕΦAΑ-ΠΘ

Στέργιος Ι. Τραπότσης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Διδάσκων ΤΕΦAΑ-ΠΘ Άσκηση, διατροφή & υγεία Στέργιος Ι. Τραπότσης Χειρουργός Ορθοπαιδικός Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Διδάσκων ΤΕΦAΑ-ΠΘ Άσκηση, διατροφή & υγεία Μακροχρόνια επιστημονική έρευνα έχει αποδείξει ότι πολλά από

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης Διαβήτης στα παιδιά

Σακχαρώδης Διαβήτης στα παιδιά Σακχαρώδης Διαβήτης στα παιδιά ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΙΓΚΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ & ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ιατρικά θέματα γιά εκπαιδευτικούς Αμφιθέατρο Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Ένας από τους δομικούς λίθους της ποιοτικής προπόνησης είναι η καλή διατροφή. Κάθε κολυμβητής και κάθε γονέας κολυμβητή πρέπει να γνωρίζει ότι:

Ένας από τους δομικούς λίθους της ποιοτικής προπόνησης είναι η καλή διατροφή. Κάθε κολυμβητής και κάθε γονέας κολυμβητή πρέπει να γνωρίζει ότι: ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Στο τμήμα αυτό θα παρατεθεί σειρά άρθρων που αφορούν τη διατροφή των κολυμβητών. Τα άρθρα αυτά προέρχονται από έγκυρες πηγές, οι οποίες και αναφέρονται. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΕΣ Από την

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή στην καλαθοσφαίριση

Διατροφή στην καλαθοσφαίριση Διατροφή στην καλαθοσφαίριση Υγεία & βελτίωση της αθλητικής απόδοσης Α.Ο. ΠΡΩΤΕΑΣ Αγγελοπούλου Μαντώ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής Διατροφή η σημαντικότερη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΚ 0501, Διάλεξη 13η Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις

Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις Συμμαχία για την υγεία - Άσκηση Άσκηση, υγεία και χρόνιες παθήσεις Συγγραφική ομάδα: Δίπλα Κωνσταντίνα, Ph.D., Λέκτορας, ΤΕΦΑΑ Σερρών ΑΠΘ Καρατράντου Κωνσταντίνα, MSc, Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ - ΠΘ Ιπποκράτης

Διαβάστε περισσότερα

Μέλι και κανέλα: Ο «φόβος» και «τρόμος» των φαρμακοβιομηχανιών...διαβάστε ποιες ασθένειες θεραπεύει το μείγμα μελιού και κανέλας

Μέλι και κανέλα: Ο «φόβος» και «τρόμος» των φαρμακοβιομηχανιών...διαβάστε ποιες ασθένειες θεραπεύει το μείγμα μελιού και κανέλας Μέλι και κανέλα: Ο «φόβος» και «τρόμος» των φαρμακοβιομηχανιών...διαβάστε ποιες ασθένειες θεραπεύει το μείγμα μελιού και κανέλας Το μέλι παράγεται στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Είναι το μόνο τρόφιμο

Διαβάστε περισσότερα

Μειώστε τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο µε τα Ωµέγα-3

Μειώστε τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο µε τα Ωµέγα-3 Μειώστε τον κίνδυνο για πρόωρο θάνατο µε τα Ωµέγα-3 Για χρόνια, οι καταναλωτές µαθαίνουν για τα οφέλη της µείωσης των καρδιαγγειακών παθήσεων µε τη λήψη ωµέγα-3 λιπαρών οξέων. Αυτή η άποψη έχει επικρατήσει,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πρωτόκολλο προγράμματος πρόληψης και προαγωγής της στοματικής υγείας «Ημέρες Πρόληψης» Εισαγωγή Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά (ΟΣΠ) εδώ και 30 χρόνια πρωτοπορεί στο χώρο

Διαβάστε περισσότερα

Παχυσαρκία και Σακχαρώδης Διαβήτης

Παχυσαρκία και Σακχαρώδης Διαβήτης Παχυσαρκία και Σακχαρώδης Διαβήτης Τι είναι ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2 (ΣΔ2) Ο Σακχαρώδης Διαβήτης γενικά είναι μια πάθηση κατά την οποία ο οργανισμός και συγκεκριμένα το πάγκρεας δεν παράγει ή δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣ/ΚΗ ΙΙ ΥΠ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΚΥΠΑΡΙΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΛΑΡΙΣΑ 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος 1. Τι είναι οι ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αντικατάσταση ισχίου και γόνατος; Ο όρος ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι (ΕΕΜ)

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικές Τεχνικές: Τρόποι αποτελεσματικής λεύκανσης των δοντιών

Κλινικές Τεχνικές: Τρόποι αποτελεσματικής λεύκανσης των δοντιών Κλινικές Τεχνικές: Τρόποι αποτελεσματικής λεύκανσης των δοντιών απαίτηση των ασθενών για λευκότερα δόντια γίνεται όλο και εντονότερη. Τα ΜΜΕ και οι διαφημίσεις έχουν συμβάλει σημαντικά σε αυτό. Ως απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατροφικές συνήθειες υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων με Σ τύπου 2

Οι διατροφικές συνήθειες υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων με Σ τύπου 2 Οι διατροφικές συνήθειες υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων με Σ τύπου 2 Ελένη Αθανασιάδου, Κωνσταντίνος Παλέτας, Μαρία Σαρηγιάννη, Πασχάλης Πάσχος, Ελένη Μπεκιάρη, Απόστολος Τσάπας Β Παθολογική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

Ήπια φθορίαση Ήπια φθορίαση Σοβαρή φθορίαση. Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, η οδοντόπαστα για να έχει όφελος στα δόντια χωρίς να βλάπτει, πρέπει

Ήπια φθορίαση Ήπια φθορίαση Σοβαρή φθορίαση. Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, η οδοντόπαστα για να έχει όφελος στα δόντια χωρίς να βλάπτει, πρέπει Κατανοούν οι γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας τις οδηγίες χρήσης όσον αφορά την ποσότητα της φθοριούχου οδοντόπαστας που πρέπει να χρησιμοποιούν; Ποιοί οι κίνδυνοι από την υπέρ δοσολογία; CE Huebner,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΩΣΤΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΩΣΤΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΩΣΤΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Τα παιδιά ρυθμίζουν τη λήψη τροφής έτσι ώστε να ταιριάζει με τις σωματικές ανάγκες σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Τελικό κείμενο της Μελέτης. Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών: Διατροφή και Υγεία

Τελικό κείμενο της Μελέτης. Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών: Διατροφή και Υγεία Τελικό κείμενο της Μελέτης Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών: Διατροφή και Υγεία Τα τελικά προϊόντα προχωρημένης γλυκοζυλίωσης (Advanced Glycation End products, ) είναι μόρια υψηλής δραστικότητας, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τη φροντίδα των δοντιών του σκύλου σας

Οδηγός για τη φροντίδα των δοντιών του σκύλου σας Οδηγός για τη φροντίδα των δοντιών του σκύλου σας Γιατί οι σκύλοι έχουν ουλίτιδα; Η ουλίτιδα αποτελεί τη συχνότερη πάθηση των ενήλικων σκύλων. Η πάθηση ξεκινάει όταν τα βακτηρίδια κολλάνε στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικές συστάσεις για νεαρούς αθλητές. Μέγιστη απόδοση στις διαδοχικές προπονήσεις. Άννα Ευλογημένου Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

Διατροφικές συστάσεις για νεαρούς αθλητές. Μέγιστη απόδοση στις διαδοχικές προπονήσεις. Άννα Ευλογημένου Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Διατροφικές συστάσεις για νεαρούς αθλητές. Μέγιστη απόδοση στις διαδοχικές προπονήσεις. Άννα Ευλογημένου Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος Πότε και τι να τρώμε πριν την προπόνηση 1. Ένα μεγάλο γεύμα

Διαβάστε περισσότερα

PRESSURE POINTS SERIES: Εισαγωγή στην υπέρταση

PRESSURE POINTS SERIES: Εισαγωγή στην υπέρταση PRESSURE POINTS SERIES: NO.1 Εισαγωγή στην υπέρταση BLOOD PRESSURE ASSOCIATION Η υπέρταση αποτελεί τη σημαντικότερη γνωστή αιτία αναπηρίας και πρώιμου θανάτου στη Μεγάλη Βρετανία από εγκεφαλικό επεισόδιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κ0ΡΙΝΟΥ. Στοματική Υγιεινή. << Γερά Δόντια. Καλύτερη Υγεία >>

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κ0ΡΙΝΟΥ. Στοματική Υγιεινή. << Γερά Δόντια. Καλύτερη Υγεία >> ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κ0ΡΙΝΟΥ Στοματική Υγιεινή > ΤΑΞΕΙΣ: Γ1 Γ2 Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί: Δασκαλοπούλου Ελένη, Λάμπρου Μαρία Σχολική χρονιά 2010-2011 Στοματική Υγιεινή

Διαβάστε περισσότερα

Η Πυραμίδα της Υγιεινής Διατροφής

Η Πυραμίδα της Υγιεινής Διατροφής Η Πυραμίδα της Υγιεινής Διατροφής Η Πυραμίδα Υγιεινής Διατροφής είναι ένας απλός, εικονικός τρόπος για να κατανοήσει κανείς πώς να τρέφεται σωστά σε καθημερινή βάση. Η εικονική αναπαράσταση βοηθά στο να

Διαβάστε περισσότερα

Ισορροπημένη διατροφή. της αναλογίας της μέσης προς τους. Κλασσική Πυραμίδα τροφών. Πυραμίδες Τροφών. Κατανομή λίπους και χρόνιες παθήσεις

Ισορροπημένη διατροφή. της αναλογίας της μέσης προς τους. Κλασσική Πυραμίδα τροφών. Πυραμίδες Τροφών. Κατανομή λίπους και χρόνιες παθήσεις Άσκηση και διατροφή στην πρόληψη και αντιμετώπιση ασθενειών Ισορροπημένη διατροφή Κατανομή λίπους και χρόνιες παθήσεις Ο τρόπος εναπόθεσης του σωματικού λίπους έχει αποδειχτεί τελευταία πως αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές ενεργειακές απώλειες κατά την εφηβεία Ανάπτυξη Τυπικές ηµερήσιες δραστηριότητες Ιδιαίτερες δραστηριότητες για το συγκεκριµένο άθληµα.

Βασικές ενεργειακές απώλειες κατά την εφηβεία Ανάπτυξη Τυπικές ηµερήσιες δραστηριότητες Ιδιαίτερες δραστηριότητες για το συγκεκριµένο άθληµα. ιατροφή στην εφηβεία και άθληση-ενεργειακή ισορροπία και πρόσληψη Ηµεροµηνία δηµοσίευσης: 17 Φεβρουαρίου 2003 Τα διαιτολόγιο ενός νεαρού αθλητή θα πρέπει αρχικά να είναι επαρκές σε θερµίδες αλλά και σε

Διαβάστε περισσότερα

«τι συμβαίνει στην εφηβεία;»

«τι συμβαίνει στην εφηβεία;» «τι συμβαίνει στην εφηβεία;» ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Μ.Ε.Υ.) Β ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» Διευθύντρια : Aν. Καθηγήτρια Μαρίζα Τσολιά Επιστημονική Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 29-30/ 3/2013 ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ. Στην αρχή της ομιλίας του ο Γεωπόνος κ. Παύλος Καπόγλου, συγγραφέας του βιβλίο «ΣΤΕΒΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Η ΥΠΕΡΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΒΛΑΠΤΕΙ!

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Η ΥΠΕΡΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΒΛΑΠΤΕΙ! ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Η ΥΠΕΡΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΒΛΑΠΤΕΙ! Είναι αλήθεια ότι η άσκηση βοηθά σημαντικά στην διατήρηση της υγείας. Μπορεί όμως να γίνει επικίνδυνη όταν δεν γίνεται με τον σωστό τρόπο!

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ 2 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Εκπαίδευση στην πυραμίδα της υγιεινής διατροφής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤA ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΜΕ 4 ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών. Φρέσκα Φρούτα. Μπανάνα, νεκταρίνια κ.α. Παστέλι. Μπάρες Δημητριακών

1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών. Φρέσκα Φρούτα. Μπανάνα, νεκταρίνια κ.α. Παστέλι. Μπάρες Δημητριακών Menu 16-Ιουνίου έως 4-Ιουλίου 2014 1 ο Καλοκαιρινό CAMP Ποδοσφαίρου για παιδιά ηλικίας 6-14 ετών Συσκευασμένο κοκτέιλ Φρούτων σε χυμό. Ροδάκινο, Αχλάδι, Σταφύλι, Ανανάς,Κεράσι, Παπάγια σε χυμό φρούτων.

Διαβάστε περισσότερα

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας

Dental Expert. Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Dental Expert Ο Εξειδικευµένος Συνεργάτης του Οδοντιατρείου σας Αεροαποτριβή Άννα Ελµάογλου Ε.Π.Ε. - Φειδιππίδου 30, 11527, Aθήνα Tηλ 210 7770739, 210 7770757 Φαξ 210 7770716 email: info@dental-expert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τα εικοσανοειδή και η σχέση τους µε την υγεία

Τα εικοσανοειδή και η σχέση τους µε την υγεία Τα εικοσανοειδή και η σχέση τους µε την υγεία ρ. Αγγελική Τριανταφύλλου - Πιτίδη Ιατρός Μικροβιολόγος Αν. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών Κύριο µέληµα του ανθρώπου ήταν και είναι, η διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε Αιμίλιος Τίγκος Χειρουργός Οδοντίατρος - Ενδοδοντολόγος Κάθε δόντι αποτελείται από τη «μύλη», το τμήμα δηλαδή που βρίσκεται έξω από τα ούλα και είναι ορατό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ

ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΑΛΚΟΟΛ ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ v Μεταξύ ατόμων ηλικίας από 15 μέχρι 25 ετών βγήκαν τα ακόλουθα συμπεράσματα: Κοινωνικότητα (71%) Τους αρέσει η γεύση (51%) Δημιουργεί αίσθημα χαλάρωσης (12%) Προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 22 Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΙ ΠΡEΠΕΙ ΝΑ ΞEΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚA ΤΩΝ ΟΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

raw Pollen fresh frozen

raw Pollen fresh frozen APILAND raw Pollen fresh frozen «Συλλεγµένη µε αγάπη και πάθος από λοφώδεις και ορεινές περιοχές της Τρανσυλβανίας» Εξαιρετικά προϊόντα κυψέλης από την Τρανσυλβανία! Ακατέργαστη φρέσκια κατεψυγµένη Πολυανθική

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρική Επιστήμη

Οδοντιατρική Επιστήμη Οδοντιατρική Επιστήμη Επιστήμη της Yγείας του Στόματος & των Δοντιών «Επιστήμη των Mεταμορφώσεων» Ανδρεάδης Δημήτριος Οδοντίατρος-Στοματολόγος Λέκτορας Εργαστηρίου Στοματολογίας Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ!

Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ç íýá Ýííïéá ôïõ ýðíïõ! ÅããõÜôáé ôçí áóöüëåéá êáé õãåßá ôïõ ìùñïý êáôü ôç äéüñêåéá ôïõ ýðíïõ! AP 1270638 Õðüóôñùìá Aerosleep, : 61,00 AP 125060 ÊÜëõììá Aerosleep, : 15,30 ÁóöáëÞò, ðüíôá áñêåôüò

Διαβάστε περισσότερα

Τα είδη των προβολών στο φαρμακείο

Τα είδη των προβολών στο φαρμακείο Τα είδη των προβολών στο φαρμακείο Επιτυχημένες εφαρμογές Πόπη Χαραμή Σύμβουλος Marketing & Επικοινωνίας Ορισμός της προβολής Το σύνολο των μέσων που δίνουν δυναμική στο φαρμακείο, εφαρμόζοντας ένα κατάλληλο

Διαβάστε περισσότερα

«Μεσογειακή δίαιτα και υγεία»

«Μεσογειακή δίαιτα και υγεία» «Μεσογειακή δίαιτα και υγεία» «Μεσογειακή δίαιτα και υγεία» Μερόπη Κοντογιάννη Επίκουρη Καθηγήτρια Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ρ ήμ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Μεσογειακή δίαιτα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΥΠΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΥΠΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΥΠΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΤΡΑΓΙΚΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 1) ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά

Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά Οδηγίες προς τους εθελοντές οδοντιάτρους, για τη συμπλήρωση του δελτίου οδοντιατρικής εξέτασης των παιδιών των νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων. Σκοπός αυτής της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

(dietary fiber, nonnutritive fiber)

(dietary fiber, nonnutritive fiber) KΥΤΤΑΡΙΝΗ - ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ Στα τρόφιμα, παράλληλα με τους υδατάνθρακες που πέπτονται στον ανθρώπινο οργανισμό (δηλαδή που υδρολύονται, απορροφώνται και μεταβολίζονται κατά τα γνωστά), υπάρχουν και υδατάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

Ποια η χρησιμότητα των πρωτεϊνών;

Ποια η χρησιμότητα των πρωτεϊνών; ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Τι είναι οι πρωτεϊνες; Η ονομασία πρωτεϊνες προέρχεται από το ρήμα πρωτεύω και σημαίνει την εξαιρετική σημασία που έχουν οι πρωτεϊνες για την υγεία του ανθρώπινου σώματος. Από την εποχή των Ολυμπιακών

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Γιαουρτιού. Ανάλογα με την παρασκευή του διακρίνεται σε: Κανονικό : Παράγεται με όλα του τα συστατικά

Είδη Γιαουρτιού. Ανάλογα με την παρασκευή του διακρίνεται σε: Κανονικό : Παράγεται με όλα του τα συστατικά ΓΕΝΙΚΑ Το γιαούρτι προέρχεται από το αγελαδινό, κατσικίσιο ή πρόβειο γάλα, το οποίο βράζεται και αργότερα, όταν η θερμοκρασία του κατέβει στους 40 50 ο C προστίθεται η μαγιά και αφήνεται να πήξει. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Γεωργίου Μανουσάκη

ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Γεωργίου Μανουσάκη ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ Γεωργίου Μανουσάκη Η κατανόηση του τρόπου δράσης ορισµένων ιχνοστοιχείων µπορεί να οδηγήσει στη θεραπεία πολλών και σοβαρών ασθενειών όπως είναι η σχιζοφρένεια, η στειρότητα, οι

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Πώς δουλεύει φυσιολογικά η καρδιά

Καρδιακή Ανεπάρκεια. Πώς δουλεύει φυσιολογικά η καρδιά Καρδιακή Ανεπάρκεια Απόστολος Καραβίδας Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος, Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθήνας Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μια σοβαρή καρδιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Λιπών Πρωτεϊνών Αμύλου στα τρόφιμα

Ανίχνευση Λιπών Πρωτεϊνών Αμύλου στα τρόφιμα Ανίχνευση Λιπών Πρωτεϊνών Αμύλου στα τρόφιμα Τρόφιμα με λιπίδια Τρόφιμα με πρωτεΐνες Τρόφιμα με υδατάνθρακες Α Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.4 Σελ. 45-47 1 Εισαγωγή Πρωτεΐνες Η ονομασία πρωτεΐνες προέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 24 Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΣ - ΒΙΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΡΟΔΟΠΗ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΗΣΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ

ΟΙ ΝΗΣΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ ΟΙ ΝΗΣΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 2013 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΤΙΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

επιδόρπια γιαουρτιού & γιαούρτι ροφήματα κεφίρ η καλή ζωή έχει ωραίες γεύσεις! Μπανάνα, Φοινίκι & Γαρίφαλο Μήλο, Σταφίδες & Κανέλα

επιδόρπια γιαουρτιού & γιαούρτι ροφήματα κεφίρ η καλή ζωή έχει ωραίες γεύσεις! Μπανάνα, Φοινίκι & Γαρίφαλο Μήλο, Σταφίδες & Κανέλα επιδόρπια γιαουρτιού & γιαούρτι Μπανάνα, Φοινίκι & Γαρίφαλο Μήλο, Σταφίδες & Κανέλα Στραγγιστό γιαούρτι functionalitie that naturallys ροφήματα κεφίρ Ανανάς, Παπάγια, & Μάνγκο Mπανάνα, Βανίλια & Μέλι N.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ HACCP ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΕΣ. Ελπίδα Παπαδοπούλου Διαιτολόγος, Ε. Α. Ν. Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ»

ΕΦΑΡΜΟΓΗ HACCP ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΕΣ. Ελπίδα Παπαδοπούλου Διαιτολόγος, Ε. Α. Ν. Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» ΕΦΑΡΜΟΓΗ HACCP ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΙΤΕΣ Ελπίδα Παπαδοπούλου Διαιτολόγος, Ε. Α. Ν. Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Πρόληψη εμφάνισης νοσημάτων Θεραπεία ασθενών στο χώρο του νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα