Γενικά το Διοικητικό Δίκαιο εξετάζει αν η πράξη ή η ενέργεια ή η παράλειψη πράξης ή ενέργειας, του διοικητικού οργάνου, είναι σύμφωνη με τον νόμο.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενικά το Διοικητικό Δίκαιο εξετάζει αν η πράξη ή η ενέργεια ή η παράλειψη πράξης ή ενέργειας, του διοικητικού οργάνου, είναι σύμφωνη με τον νόμο."

Transcript

1 Αντικείμενο του Διοικητικού Δικαίου είναι η ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ Δημόσιας Διοίκησης (ΔΔ) και διοικούμενου. Η σχέση αυτή χαρακτηρίζεται άνιση, κυρίως γιατί η ΔΔ εκδίδει πράξεις αφ εαυτού εκτελεστές και επειδή οι πράξεις αυτές τεκμαίρονται ως νόμιμες, με τρόπο που να εξαναγκάζει τους διοικούμενους να συμμορφωθούν σε αυτές. Ισχύουν δηλαδή τα τεκμήρια : 1. της εκτελεστότητας 2. της νομιμότητας 3. του διοικητικού καταναγκασμού Σε περίπτωση που ο διοικούμενος θεωρεί ότι θίγεται από πράξη που εξέδωσε η ΔΔ, έχει το δικαίωμα να την προσβάλει σε σύντομο χρονικό διάστημα (συνήθως εντός 60 ημερών). Μήνυση υποβάλλεται σε περιπτώσεις παράβασης καθήκοντος Αγωγή υποβάλλεται σε περιπτώσεις παράβασης καθήκοντος και πρόκληση ζημίας από τη συμπεριφορά του διοικητικού οργάνου. Υπεύθυνος για την αποζημίωση του διοικούμενου είναι το νομικό πρόσωπο στο οποίο το όργανο υπηρετεί. Γενικά το Διοικητικό Δίκαιο εξετάζει αν η πράξη ή η ενέργεια ή η παράλειψη πράξης ή ενέργειας, του διοικητικού οργάνου, είναι σύμφωνη με τον νόμο. Υπάρχουν τρία κριτήρια υπαγωγής (κατάταξης) στο Διοικητικό Δίκαιο: 1. Οργανικό κριτήριο 2. Τυπικό κριτήριο μέσα: δημόσια εξουσία (μονομέρεια) 3. Λειτουργικό κριτήριο περιεχόμενο: δημόσιος σκοπός 1. Οργανικό κριτήριο: το όργανο το οποίο εξέδωσε την πράξη (ή ενέργεια ή συμπεριφορά) θα πρέπει να είναι: 1.i. Όργανο του κράτους 1.ii. ΝΠΔΔ 1.iii. ΟΤΑ (α ή β βαθμού) Τα όργανα του κράτους διακρίνονται: α) Κεντρικά όργανα (όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, Υπουργός, υφυπουργός κ.α.) β) Αποκεντρωμένα ή περιφερειακά όργανα του κράτους (περιφερειάρχης, νομάρχης, δήμαρχος κ.α.) Νομικό Πρόσωπο: Είναι ένα σύνολο φυσικών προσώπων, το οποίο έχει δική του «βούληση», δικαιώματα και υποχρεώσεις. Διάκριση των Νομικών Προσώπων Δύο κατηγορίες Νομικών Προσώπων: α) ΝΠΔΔ β) ΝΠΙΔ Η διάκριση γίνεται με βάση τον σκοπό σύστασής τους: ΝΠΔΔ συστήνονται με σκοπό την επιτέλεση ορισμένης κρατικής λειτουργίας (άσκηση δημόσιας εξουσίας). Η οργάνωση και η λειτουργία του διέπεται από τους κανόνες του δημοσίου δικαίου. ΑΕΙ ΤΕΙ, Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί (Ι.Κ.Α. ΤΕΒΕ ΟΓΑ κ.ά.), Ενορίες, Εκκλησία της Ελλάδας, διάφοροι σύλλογοι (Δικηγορικός, Ιατρικός, ΤΕΕ κ.ά.). ΝΠΙΔ συστήνονται με σκοπό την πραγμάτωση ιδιωτικών σκοπών (ατομικό συμφέρον). Η οργάνωση και η λειτουργία τους διέπεται από κανόνες ιδιωτικού (αστικού) δικαίου. Η συστατική (ιδρυτική) πράξη του Νομικού Προσώπου, καθορίζει το αν διέπεται από το αστικό ή διοικητικό δίκαιο και είναι αντίστοιχα Ν.Π.Ι.Δ. ή ΝΠΔΔ. Χουρδάκης Ευστράτιος - 1 -

2 Τα διοικητικά όργανα (όργανα του κράτους, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ) εκδίδουν διοικητικές πράξεις, ασκώντας δημόσια εξουσία. Οι διαφορές με αυτά τα όργανα είναι διοικητικές διαφορές και επιλύονται από τα διοικητικά δικαστήρια. 2. Τυπικό κριτήριο: Το τυπικό κριτήριο απαντάει στο ερώτημα με ποία μέσα εκδίδεται μια πράξη. Σε περίπτωση που το όργανο ενεργεί με μέσα δημόσιας εξουσίας και επιβάλει τις πράξεις μονομερώς (χωρίς τη σύμπραξη της βούλησης του διοικούμενου), τότε πληροί το Τυπικό κριτήριο κατάταξης (υπαγωγής) στο διοικητικό δίκαιο. 3. Λειτουργικό κριτήριο: Με το λειτουργικό κριτήριο εξετάζεται το περιεχόμενο της πράξης. Αν αυτή αποβλέπει στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, τότε πληροί το Λειτουργικό κριτήριο υπαγωγής στο διοικητικό δίκαιο. Σε περίπτωση που συντρέχει το 1 ο κριτήριο, τότε θα πρέπει να διαπιστωθούν το 2 ο και 3 ο κριτήριο. Υπάρχει και ένα 4 ο κριτήριο, το κριτήριο της Υποκειμένης Σχέσης. Το κριτήριο αυτό εξετάζει αν η πράξη διέπεται από κανόνες του διοικητικού ή του ιδιωτικού δικαίου. Αν η πράξη διέπεται από κανόνες διοικητικού δικαίου τότε αυτή (η πράξη) υπάγεται στο διοικητικό δίκαιο. Που χρησιμεύουν τα κριτήρια υπαγωγής στο διοικητικό δίκαιο; 1. Στη διαπίστωση του αν η πράξη είναι διοικητική ή όχι 2. Στη διαπίστωση του αν η διαφορά είναι διοικητική ή όχι 3. Στη διαπίστωση της ιδιότητας των οργάνων (διοικητικά όργανα ή όχι) 4. Πότε η προκύπτουσα διαφορά επιλύεται από τα αρμόδια διοικητικά ή αστικά ποινικά δικαστήρια ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Η πράξη υπουργού για την απόλυση υπαλλήλων του Υπουργείου, οι οποίο απασχολούνται με σύμβαση Ιδιωτικού δικαίου, είναι διοικητική διαφορά; Πρώτα διαπιστώνουμε αν συντρέχουν τα κριτήρια υπαγωγής στο διοικητικό δίκαιο: i. Ο Υπουργός είναι όργανο του Κράτους συντρέχει το οργανικό κριτήριο ii. Η πράξη εκδίδεται μονομερώς με χρήση μέσων δημόσιας εξουσίας συντρέχει το τυπικό κριτήριο. iii. Η πράξη εκδίδεται για να εξυπηρετηθεί δημόσιο συμφέρον συντρέχει το λειτουργικό κριτήριο. iv. Οι εργαζόμενοι απασχολούνται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ΔΕΝ συντρέχει το κριτήριο της υποκειμένης σχέσης. Συμπερασματικά η πράξη είναι διοικητική όμως δεν επιλύεται από τα διοικητικά δικαστήρια αλλά από τα αστικά. Χουρδάκης Ευστράτιος - 2 -

3 Διάκριση Δημόσιου και Ιδιωτικού Δίκαιου. Το Δημόσιο Δίκαιο, ρυθμίζει τις σχέσεις πολίτη πολιτείας. Το Ιδιωτικό Δίκαιο, ρυθμίζει τις σχέσεις πολίτη πολίτη. Το Δημόσιο Δίκαιο διακρίνεται σε: (α) Συνταγματικό δίκαιο (β) Διοικητικό δίκαιο Διαφορές διοικητικού και ιδιωτικού δικαίου. Διοικητικό Δίκαιο - Τεκμήριο της νομιμότητας: Οι πράξεις της διοίκησης, έστω και αν είναι καταφανώς αντισυνταγματικές, τεκμαίρονται ως νόμιμες και παράγουν τις έννομες συνέπειές τους έως ότου ακυρωθούν ή ανακληθούν. - Η αρχή της υπεροχής και της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. - Η αρχή της νομιμότητας: Τα διοικητικά όργανα προβαίνουν στις υλικές ή/και νομικές ενέργειες οι οποίες προβλέπονται και επιβάλλονται ή επιτρέπονται από τους κανόνες δικαίου, που καθορίζουν τις αρμοδιότητές τους. Ιδιωτικό Δίκαιο - Η αρχή της ισοτιμίας της βουλήσεως των ιδιωτών. - Η αρχή της εξισορρόπησης των ιδιωτικών συμφερόντων. - Η αρχή της νομιμότητας: Οι ιδιώτες μπορούν να ενεργήσουν οτιδήποτε ΔΕΝ απαγορεύεται ή δεν αντίκεινται στους κανόνες δικαίου. Αρχή της νομιμότητας, νοείται ως η υπαγωγή στο σύνολο των κανόνων δικαίου, που αποτελούν σε δεδομένη χρονική στιγμή την έννομη τάξη. Το περιεχόμενο της αρχής της νομιμότητας διαφέρει ουσιωδώς στο ιδιωτικό δίκαιο σε σχέση με το δημόσιο (όρα άνω). Έτσι λοιπόν, η αρχή της νομιμότητας στο διοικητικό δίκαιο επιβάλλει οι ενέργειες της Διοίκησης είτε να είναι σύμφωνες με τους κανόνες δικαίου είτε να μην αντίκεινται σε αυτούς. Οι δύο αυτές έννοιες της αρχής της νομιμότητας στο διοικητικό δίκαιο προσδιορίζουν και τη διάκριση της δράσης της Διοίκησης σε «δεσμία αρμοδιότητα» και «διακριτική ευχέρεια». «Δεσμία αρμοδιότητα»: Δεσμία αρμοδιότητα της Διοικήσεως έχουμε στην περίπτωση που ο νομοθέτης απαιτεί οι ενέργειές της να είναι σύμφωνες με τον κανόνα δικαίου. «Διακριτική ευχέρεια»: Διακριτική ευχέρεια της Διοικήσεως έχουμε στην περίπτωση που ο νομοθέτης απαιτεί οι ενέργειές της να μην αντίκεινται στον κανόνα δικαίου. Χαρακτηριστικά του Δικαίου. 1. Υπάρχει ιεραρχία η ιεραρχία των κανόνων δικαίου προσδιορίζεται από την ιεραρχία των οργάνων, που παράγουν τους κανόνες δικαίου. Η ιεραρχία των οργάνων καθορίζεται από το Σύνταγμα. Συνεπώς και η ιεραρχία των κανόνων δικαίου καθορίζεται από το Σύνταγμα. 2. Δεν υπάρχουν κενά Βασικές (γενικές) Αρχές Δικαίου. 1. Ο κατώτερος κανόνας δικαίου, δεν μπορεί να αντιτίθεται στον ανώτερο κανόνα δικαίου Χουρδάκης Ευστράτιος - 3 -

4 2. Ο μεταγενέστερος κανόνας δικαίου υπερισχύει του προγενέστερου 3. Ο ειδικός κανόνας δικαίου υπερισχύει του γενικού. 4. Ο ειδικός προγενέστερος υπερισχύει του γενικού μεταγενέστερου. Πηγές του Διοικητικού Δικαίου Πηγές δικαίου = ο ειδικότερος τρόπος παραγωγής κανόνων δικαίου. Πηγές διοικητικού δικαίου = οι τρόποι που καθορίζει η έννομη τάξη- για την παραγωγή των ειδικών κανόνων δικαίου, οι οποίοι διέπουν τη λειτουργία της Δημόσια Διοίκηση (ΔΔ) Τι είναι οι κανόνες δικαίου; Απλές προτάσεις που ρυθμίζουν υποχρεωτικά τη ζωή των ανθρώπων εντός ενός κοινωνικού συνόλου σε δεδομένη χρονική στιγμή. Τι είναι η έννομη τάξη; Το σύνολο των (σε ισχύ) κανόνων δικαίου σε δεδομένη χρονική στιγμή Τι είναι τυπική και τι ουσιαστική ισχύς των κανόνων δικαίου; Τυπική ισχύς * : (α) Η ύπαρξη (παραγωγή) κανόνων δικαίου και η ένταξή τους στην έννομη τάξη (β) Η σχέση του με τους άλλους κανόνες της έννομης τάξης (δηλαδή οι συνέπειες της αντίθεσής του με αυτούς) * Η τυπική ισχύς αρχίζει με τη δημοσίευσή τους Ουσιαστικής ισχύς: Η έναρξη των εννόμων αποτελεσμάτων τους. Διακρίσεις των Πηγών του Διοικητικού Δικαίου: 1) Εσωτερική έννομη τάξη (ιεραρχικά * ) i) Σύνταγμα ii) Πράξεις του νομοθετικού οργάνου (Βουλή) iii) Κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης iv) Νομολογία = αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων v) Γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου * Η ιεραρχία αυτή τελεί υπό την επιφύλαξη της υπεροχής των κανόνων του Κοινοτικού δικαίου και των κανόνων του διεθνούς δικαίου. 2. Εξωτερική έννομη τάξη i.ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο (ΕΚΔ) ii.διεθνές Δίκαιο iii. Διεθνείς Συμβάσεις Έχουν αυξημένη τυπική ισχύ. Υπερισχύουν έναντι κάθε άλλης διάταξης νόμου, είτε πρόκειται για προγενέστερη είτε για μεταγενέστερη αυτών (εφόσον βέβαια έχουν επικυρωθεί με νόμο) άρθρο 28 1 Συντ. 1.i. Σύνταγμα Το Σύνταγμα (με την επιφύλαξη των κανόνων του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου) αποτελεί το θεμελιώδη κανόνα δικαίου στην εσωτερική έννομη τάξη, υπό την έννοια ότι οι άλλοι κανόνες δικαίου πρέπει να συμβαδίζουν με τις διατάξεις του (δηλ. να μην είναι αντίθετοι με αυτές). Το Σύνταγμα καθορίζει: - τα όργανα του κράτους - τον τρόπο συγκρότησης και λειτουργίας τους - τις αρμοδιότητές τους - τις διαδικασίες θέσπισης των λοιπών κανόνων της έννομης τάξης - την ιεραρχία των κρατικών οργάνων το Σύνταγμα, επομένως, είναι ρυθμιστής των πολιτειακών οργάνων. Χουρδάκης Ευστράτιος - 4 -

5 Αρμόδιο όργανο για τη θέσπιση των συνταγματικών κανόνων είναι το σύνολο των εκλογέων (εκλογικό σώμα), σύμφωνα με τις αρχές τις λαϊκής κυριαρχίας και του αντιπροσωπευτικού συστήματος. Κατ εξαίρεση, το σύνολο των εκλογέων μπορεί να διατυπώσει μεμονωμένο συνταγματικό κανόνα, σε συγκεκριμένο θέμα, απευθείας με δημοψήφισμα (κατά τη διαδικασία του άρθρου 44 2). Εκτός από τους κανόνες που αποτυπώνονται στο κείμενο του Συντάγματος, τυπική ισχύ ισοδύναμη προς τους συνταγματικούς κανόνες έχουν και οι ακόλουθοι κανόνες δικαίου: 1.i.α. Τα ψηφίσματα: Θεσπίζονται από την Συνέλευση που ασκεί τη συντακτική αρμοδιότητα, έως ότου τεθεί σε ισχύ το Σύνταγμα. Οι κανόνες αυτοί ρυθμίζουν θέματα του κοινωνικού βίου ή της δημόσιας διοίκησης ή της δικαστικής εξουσίας καθώς και τη θέση σε ισχύ του Συντάγματος ή της αναθεώρησής του. 1.i.β. Οι συντακτικές πράξεις: Θεσπίζονται από την κυβέρνηση και τον Ανώτατο Άρχοντα, κατά τη διάρκεια ανωμάλων περιόδων ή μετά την παύση αυτών. Οι κανόνες αυτοί σκοπό έχουν την κατάλυση ή την αποκατάσταση της έννομης τάξης. 1.i.γ. Οι γενικές αρχές που προκύπτουν από το πνεύμα του Συντάγματος (για το λόγο αυτό δεν έχουν γραπτή αποτύπωση) και έχουν νομολογιακή επιβεβαίωση. 1.i.δ. Το συμπληρωματικό συνταγματικό έθιμο, που διαμορφώνεται από τη συνεχή και ομοιόμορφη πρακτική των πολιτειακών οργάνων με την κοινή συνείδηση ότι εφαρμόζεται κανόνας δικαίου. 1.ii. Πράξεις του νομοθετικού οργάνου (Βουλή) Το νομοθετικό όργανο έχει γενική αρμοδιότητα (τεκμήριο αρμοδιότητας) στην παραγωγή κανόνων δικαίου (που ονομάζονται νόμοι), σε αντίθεση με τα όργανα της δικαστικής και εκτελεστικής λειτουργίας που εκ του Συντάγματος έχουν συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Περιορισμοί του νομοθετικού οργάνου: α. από το Σύνταγμα β. από τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα γ. από τις αρμοδιότητες και τις διαδικασίες λειτουργίας των λοιπών εξουσιών (δικαστική, εκτελεστική). Για κάθε άλλο θέμα, που δεν υπόκειται στους ανωτέρω περιορισμούς, το νομοθετικό όργανο είναι αρμόδιο να νομοθετεί. Τα δε Δικαστήρια έχουν αρμοδιότητα να ελέγχουν τη συνταγματικότητα των πράξεων (νόμοι) του νομοθετικού οργάνου. Νομοθετικό όργανο = Βουλή (ολομέλεια ή τα Τμήματα ή το θερινό Τμήμα). Οι νόμοι έχουν την ίδια τυπική ισχύ είτε ψηφίστηκαν από την Ολομέλεια είτε από τα Τμήματα της Βουλής. Χουρδάκης Ευστράτιος - 5 -

6 Ο κανονισμός της Βουλής δεν έχει χαρακτήρα νομοθετικής πράξης. Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου: είναι κανόνες δικαίου που έχουν τυπική ισχύ ισοδύναμη προς τον νόμο. Εκδίδονται (σύμφωνα με το άρθρο 44 1 του Συντάγματος) από ένα ιδιότυπο νομοθετικό όργανο που αποτελείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση. Οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου τελούν υπό την προϋπόθεση κύρωσής τους από την Βουλή. Δίκαιο της ανάγκης: εκδίδονται για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών ή για την ταχύτερη αποκατάσταση της λειτουργίας των συνταγματικών θεσμών. Έχουν τυπική ισχύ ισοδύναμη με το Σύνταγμα και τελούν υπό την προϋπόθεση κύρωσής τους από το Σύνταγμα (άρθρο 48 1). Αναγκαστικοί νόμοι ή τα αναγκαστικά διατάγματα ή τα νομοθετικά διατάγματα, εκδίδονται από την Κυβέρνηση, κυρώνονται και δημοσιεύονται από των Ανώτατο Άρχοντα, μετά την παύση ανωμάλων περιόδων ή κατά τη διάρκεια αυτών. Έχουν τυπική ισχύ ισοδύναμη του νόμου. Εφάπαξ εκδιδόμενοι νόμοι, έχουν, ως νόμοι, αυξημένη τυπική ισχύ είτε γιατί το Σύνταγμα προβλέπει την εφάπαξ έκδοσή τους είτε διότι η αυξημένη αυτή τυπική ισχύς, τους αναγνωρίστηκε εκ των υστέρων από το Σύνταγμα. 1.iii. Κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης Ως κανονιστική αρμοδιότητα της Διοικήσεως νοείται η ικανότητά της να εκδίδει γενικούς και απρόσωπους κανόνες δικαίου. Η κανονιστική αρμοδιότητα παρέχεται στη Διοίκηση είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε με Νομοθετική Εξουσιοδότηση από το νομοθετικό όργανο (με πράξεις του νομοθετικού οργάνου). Απευθείας από το Σύνταγμα, παρέχεται κανονιστική αρμοδιότητα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την έκδοση των αναγκαίων διαταγμάτων για την εκτέλεση των νόμων (άρθρο 43 1). Επίσης, το Σύνταγμα παρέχει στον ΠτΔ κανονιστική αρμοδιότητα για την έκδοση προεδρικού διατάγματος, με το οποίο καθορίζεται ο αριθμός των βουλευτών κάθε βουλευτικής περιφέρειας, βάσει του νόμιμου πληθυσμού αυτής (άρθρο 54 2). Το Σύνταγμα παρέχει απευθείας κανονιστική αρμοδιότητα στον Πρωθυπουργό για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των υπουργών άνευ χαρτοφυλακίου, καθώς και στον Πρωθυπουργό και τον αρμόδιο υπουργό για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των υφυπουργών (άρθρο 83). Νομοθετική Εξουσιοδότηση: είναι πράξη του νομοθετικού οργάνου με την οποία αυτό, αναθέτει σε συγκεκριμένο όργανο της διοίκησης την άσκηση κανονιστικής αρμοδιότητας. Η νομοθετική εξουσιοδότηση για να είναι συνταγματικώς επιτρεπτή θα πρέπει: α) να είναι ειδική: δηλ. να καθορίζει, συγκεκριμένα το υπό ρύθμιση θέμα. β) να είναι ορισμένη: δηλ. να παρέχει σε γενικές γραμμές τις γενικές αρχές και κατευθύνσεις για τη ρύθμιση των θεμάτων αυτών. Η νομοθετική εξουσιοδότηση προβλέπεται από το άρθρο 43 2 και 4. Χουρδάκης Ευστράτιος - 6 -

7 Το άρθρο 43 2.α ορίζει ότι επιτρέπεται έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων, βάσει ειδικής εξουσιοδότησης νόμου και εντός των ορίων αυτής. Η αρμοδιότητα αυτή αναγνωρίζεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το άρθρο 43 2.β επιτρέπει την έκδοση κανονιστικών πράξεων, βάσει νομοθετικής εξουσιοδότησης και σε άλλα όργανα της διοίκησης υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων ή θεμάτων τοπικού χαρακτήρα ή τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα. Νόμος πλαίσιο: είναι μια εκτεταμένη νομοθετική εξουσιοδότηση που παρέχεται στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας από την Ολομέλεια της Βουλής. Η νομοθετική εξουσιοδότηση είναι ειδική και ορισμένη. Η ειδικότητα, όμως εδώ, προϋποθέτει τον καθορισμό σε γενικές γραμμές των υπό ρύθμιση θεμάτων ενώ το ορισμένο αυτής σημαίνει ότι καθορίζονται ειδικώς οι γενικές αρχές και κατευθύνσεις των θεμάτων αυτών (άρθρο 43 4). Η εκτεταμένη, αυτή, νομοθετική εξουσιοδότηση καθορίζει και τα χρονικά όρια άσκησης της αρμοδιότητας αυτής. Η άσκηση της κανονιστικής αρμοδιότητας της Διοίκησης εναπόκειται στη διακριτική της ευχέρεια, δηλαδή δεν μπορεί να υποχρεωθεί η Διοίκηση στην έκδοση κανονιστικών πράξεων, εκτός αν ρητώς προβλέπεται από τη νομοθετική εξουσιοδότηση. Υπεξουσιοδότηση: είναι η ανάθεση από το εξουσιοδοτούμενο διοικητικό όργανο σε άλλο διοικητικό όργανο να ασκήσει την κανονιστική αρμοδιότητά του. Η υπεξουσιοδότηση καταρχήν απαγορεύεται, εκτός αν επιτρέπεται ρητά από τη νομοθετική εξουσιοδότηση ή πρόκειται για επουσιώδη θέματα ή για θέματα εσωτερικής φύσης της δημόσιας υπηρεσίας (ειδικό ή τεχνικό ζήτημα). Τα κανονιστικού χαρακτήρα διατάγματα υπόκεινται σε επεξεργασία από το ΣτΕ. Η επεξεργασία αφορά τον έλεγχο νομιμότητας της κανονιστικής διάταξης. Η πρακτική αναφέρει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράφει το σχέδιο διατάγματος μόνο εφόσον η Διοίκηση έχει συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις του ΣτΕ. Δράση της Δημόσιας Διοίκησης Υλικές ενέργειες Νομικές πράξεις Μονομερείς (διοικητικές πράξεις) Κανονιστικές διοικητικές πράξεις Ατομικές διοικητικές πράξεις Συμβατικές πράξεις Κριτήρια χαρακτηριστικά διοικητικής σύμβασης: 1. Το ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη είναι το Δημόσιο ή ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ 2. Η σύμβαση εξυπηρετεί δημόσιο σκοπό ή έχει σχέση με την άσκηση δημόσιας υπηρεσίας (με τη λειτουργική έννοια). 3. Εξαιρετικό συμβατικό καθεστώς. Δηλαδή, η σύμβαση περιέχει όρους, αμέσως ή εμμέσως, οι οποίοι παρέχουν στο Δημόσιο ή ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ, τη δυνατότητα μονομερούς επέμβασης (δηλαδή, μεταβολής των όρων της σύμβασης). Ακυρωτική διαφορά: Όταν το δικαστήριο ελέγχει μόνο τη νομιμότητα μιας κανονιστικής ή ατομικής διοικητικής πράξης ή της παράλειψης έκδοσής της, χωρίς να προβαίνει στην εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών (εκτός από την περίπτωση του ελέγχου της καλής χρήσης της διακριτικής ευχέρειας). Χουρδάκης Ευστράτιος - 7 -

8 Διαφορά ουσίας: Το δικαστήριο εξετάζει και εκτιμά τα πραγματικά περιστατικά. Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο (ΕΚΔ) Το ΕΚΔ διακρίνεται σε : Πρωτογενές δίκαιο Είναι το ιδρυτικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελείται: α) Ιδρυτικές συνθήκες - ΕΟΚ - ΕΚΑΧ - ΕΚΑΕ β) Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1987) - Σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου - Ενίσχυση αρμοδιοτήτων Ευρ. Κοινοβουλίου - Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία γ) Συνθήκη του Μάασρτιχτ (1992) - Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ΟΝΕ ΕΚΤ, ΕΣΚΤραπεζών ΚΕΠΠΑ ΣΔΕΥ - Θεσμοθέτηση Ευρ. ιθαγένειας δ) Συνθήκη του Άμστερνταμ (1997) τροποποίηση των ιδρυτικών Συνθηκών (α) Πρωτογενές δίκαιο (β) Δευτερογενές ή παράγωγο δίκαιο Παράγωγο δίκαιο Είναι απρόσωποι κανόνες δικαίου που θεσπίζουν με εκτελεστές πράξεις το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (ΕΣ) και η Commission. α) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: έχουν γενικό περιεχόμενο και άμεση ισχύ. Δεσμεύουν τα ΚΜ τόσο ως προς το αποτέλεσμα όσο και ως προς τα μέσα για την επίτευξη του στόχου. β) ΟΔΗΓΙΕΣ: έχουν γενικό περιεχόμενο. Δεσμεύουν τα ΚΜ μόνο ως προς το αποτέλεσμα. Ενσωματώνονται στην εσωτερική έννομη τάξη με Π.Δ. στο οποίο καθορίζονται τα μέσα για την επίτευξη του στόχου. γ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: έχουν συγκεκριμένο περιεχόμενο και άμεση ισχύ. Απευθύνονται σε ΚΜ ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα. δ) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ή ΓΝΩΜΕΣ: δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα, διατυπώνονται από το Συμβούλιο ή την Commission ή από κοινού από το Ευρ. Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Υποδεικνύουν σε ΚΜ ή ιδιώτες ορισμένη συμπεριφορά ή συγκεκριμένη ενέργεια που δύναται να προβούν. Επίσης στο παράγωγο δίκαιο του ΕΚΔ περιλαμβάνονται: - Οι κανόνες των διεθνών συμβάσεων που συνάπτει η ΕΕ με τρίτες χώρες ή με Διεθνείς Οργανισμούς - Οι γενικές αρχές δικαίου που αναγνωρίζει η νομολογία του ΔΕΚ (Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων), όπως η αρχή της ισότητας, της απαγόρευσης των διακρίσεων, η αρχή της αναλογικότητας και της επικουρικότητας κ.α. Το ΕΚΔ αποτελεί για τη χώρα μας αναπόσπαστο τμήμα της εσωτερικής έννομης τάξης. Το ΕΚΔ υπερισχύει του Συντάγματος; Υπάρχουν δύο απόψεις. Η μία δέχεται ότι υπερέχει, ερμηνεύοντας το άρθρο 28 1 και 2 Συντ., υπό τον όρο της ισότητας και της αμοιβαιότητας και εφόσον δεν πλήττονται οι βάσεις του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Η άλλη, υποστηρίζει ότι δεν μπορεί κάποιος κανόνας δικαίου ο οποίος εισάγεται στην εσωτερική έννομη τάξη όπως το Σύνταγμα ορίζει, να έχει ανώτερη τυπική ισχύ από αυτό. Αντίθετα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ΕΚΔ, το Διεθνές δίκαιο και οι διεθνείς συμβάσεις, που έχουν επικυρωθεί με νόμο, υπερισχύουν έναντι διατάξεων τυπικού νόμου [άρθρο 28 1 και 3 Συντ.]. Χουρδάκης Ευστράτιος - 8 -

9 Η Δράση της Δημόσιας Διοίκησης. Δράση της Δημόσιας Διοίκησης Υλικές ενέργειες Νομικές πράξεις Μονομερείς (διοικητικές πράξεις) Κανονιστικές διοικητικές πράξεις Ατομικές διοικητικές πράξεις Συμβατικές πράξεις Νομική Πράξη: είναι η δήλωση της βούλησης, με την οποία θεσπίζεται κανόνας δικαίου που συνεπάγεται τη μεταβολή μιας νομικής κατάστασης. Υλική Ενέργεια: ενσυνείδητη, ενσώματη εκδήλωση της βουλήσεως. Διοικητική πράξη: ορίζεται ως η δήλωση της βούλησης του διοικητικού οργάνου, με την οποία θεσπίζεται μονομερώς ένας κανόνας δικαίου (ατομικός ή γενικός και απρόσωπος). Η διοικητική πράξη είναι δήλωση μονομερής, δεν εξαρτάται δηλαδή από τη συναίνεση του διοικούμενου. Τα χαρακτηριστικά της διοικητικής πράξης («προνόμια» της Δημόσιας Διοίκησης) 1. Η αρχή της νομιμότητας. Η Διοίκηση μπορεί να προβαίνει σε (υλικές και) νομικές ενέργειες που προβλέπονται και επιβάλλονται ή επιτρέπονται από το νομοθέτη. 2. Το τεκμήριο της νομιμότητας. Η διοικητική πράξη τεκμαίρεται ως νόμιμη και παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, ανεξάρτητα από τυχόν νομική πλημμέλεια, έως ότου: α) ακυρωθεί με δικαστική απόφαση, ή β) ανακληθεί από την ίδια τη Διοίκηση, ή γ) καταργηθεί με νεώτερη διοικητική πράξη, ή γενικά παύσει η ισχύ της. Το τεκμήριο της νομιμότητας δεν έχει πλήρη εφαρμογή στις κανονιστικές διοικητικές πράξεις, διότι καθ όλη τη διάρκεια της ισχύος τους και μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτοτελούς προσβολής τους, επιτρέπεται η παρεμπίπτουσα έρευνα της νομιμότητας και του κύρους τους από οποιοδήποτε δικαστήριο. 3. Το χαρακτηριστικό της εκτελεστότητας. Η ρύθμιση την οποία θεσπίζει η διοικητική πράξη είναι άνευ ετέρου υποχρεωτική για τους διοικούμενους, χωρίς δηλαδή να απαιτείται άλλη διαδικασία (π.χ. δικαστική απόφαση) που να την κηρύσσει εκτελεστή. 4. Το χαρακτηριστικό του διοικητικού καταναγκασμού. Ως διοικητικός καταναγκασμός νοείται η αρμοδιότητα των διοικητικών οργάνων, σε περίπτωση άρνησης του διοικούμενου να συμμορφωθεί προς τη ρύθμιση της διοικητικής πράξης, να προβαίνουν στον εξαναγκασμό του με τη βία. Βέβαια τα Χουρδάκης Ευστράτιος - 9 -

10 μέτρα του διοικητικού καταναγκασμού θα πρέπει να είναι ανάλογα του επιδιωκόμενου σκοπού. Διακρίσεις των διοικητικών πράξεων Οι διοικητικές πράξεις μπορεί να είναι : 1. Κανονιστικές διοικητικές πράξεις: Πράξεις με τις οποίες τίθενται γενικοί και απρόσωποι κανόνες δικαίου. Ο κανόνας δικαίου δηλαδή έχει εφαρμογή σε κάθε πρόσωπο (νομικό ή φυσικό) που συγκεντρώνει ορισμένες ιδιότητες. Παραδείγματα κανονιστικής διοικητικής πράξης: α) διοικητική πράξη που καθορίζει τους όρους επιχορήγησης των επιχειρήσεων. β) διοικητική πράξη που καθορίζει τον τρόπο εισαγωγής των υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 2. Ατομικές διοικητικές πράξεις: Πράξεις με τις οποίες τίθενται ειδικοί και ατομικοί κανόνες δικαίου. Οι αποδέκτες του κανόνα δικαίου είναι ατομικώς καθορισμένοι με βάση τα στοιχεία που επιτρέπουν την αναγνώριση της ταυτότητάς τους. Παραδείγματα ατομικής διοικητικής πράξης: α) η διοικητική πράξη διορισμού ενός δημοσίου υπαλλήλου. β) η πράξη χορήγησης κανονικής άδειας σε δημόσιο υπάλληλο. 3. Διοικητικές πράξεις διασταυρουμένων κατηγοριών: Μπορεί μια κανονιστική πράξη να θεσπίζει ειδικό και απρόσωπο κανόνα δικαίου. Ή μια ατομική πράξη να θεσπίζει ατομικό και γενικό κανόνα δικαίου («ατομική πράξη γενικού περιεχομένου») πράξεις κήρυξης αναδασμού, πράξεις κατάταξης στρατολογικών κλάσεων κ.α. 4. Σωρευτική διοικητική πράξη: Σώρευση περισσότερων ατομικών διοικητικών πράξεων σε ένα ενιαίο κείμενο. Η διάκριση των κανονιστικών διοικητικών πράξεων από τις ατομικές διοικητικές πράξεις δεν είναι πάντοτε ευχερής. Είναι όμως πολύ σημαντική γιατί διαφοροποιούνται ως προς: - Την αρμοδιότητα του διοικητικού οργάνου - Την τηρητέα διαδικασία - Την δυνατότητα ανάκλησης - Το τεκμήριο νομιμότητας Α. Οι κανονιστικές πράξεις εκδίδονται ΜΟΝΟ από τα όργανα που προβλέπονται στο άρθρο 43 του Συντάγματος. [αρμοδιότητα του διοικητικού οργάνου] Β. Οι κανονιστικές πράξεις ΠΑΝΤΟΤΕ δημοσιεύονται, ενώ οι ατομικές μόνο όταν τούτο ορίζεται ρητά από τον κανόνα που επιτρέπει την έκδοσή της. Γ. Οι κανονιστικές πράξεις είναι ελευθέρως ανακλητές, όχι όμως με αναδρομική ισχύ (εκτός εάν τούτο ορίζεται ρητά από το νομοθέτη) ενώ οι ατομικές διοικητικές πράξεις ανακαλούνται μόνον υπό όρους (μάλιστα ορισμένες φορές με αναδρομική ισχύ). [δυνατότητα ανάκλησης]. Δ. Στις κανονιστικές διοικητικές πράξεις, το τεκμήριο της νομιμότητας δεν έχει πλήρη εφαρμογή, διότι καθ όλη τη διάρκεια της ισχύος τους και μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτοτελούς προσβολής τους επιτρέπεται η παρεμπίπτουσα έρευνα της νομιμότητάς τους από οποιοδήποτε δικαστήριο. [τεκμήριο νομιμότητας]. Χουρδάκης Ευστράτιος

11 Διακρίσεις ατομικών διοικητικών πράξεων (ΑΤΔΠ). Οι ατομικές διοικητικές πράξεις είναι νομικές πράξεις της διοίκησης με τις οποίες θεσπίζονται, μονομερώς, κανόνες δικαίου που είναι ατομικοί και ειδικοί. 1. ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ: είναι ΑΤΔΠ, με τις οποίες θεσπίζεται απευθείας ατομικός κανόνας δικαίου με την ίδρυση ή κατάργηση δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων των αποδεκτών τους. (π.χ. άδεια λειτουργίας καταστήματος, οικοδομική άδεια) 2. ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ: είναι ΑΤΔΠ, με τις οποίες απλώς διαπιστώνεται η υπαγωγή ορισμένου προσώπου σε ορισμένο νομικό καθεστώς. (π.χ. η πράξη του Υπουργού παιδείας περί της εκλογής προέδρου τμήματος σε ΑΕΙ., ή η πράξη απολύσεως δημοσίου υπαλλήλου λόγω 35ετίας). 3. ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΕΣ: είναι ΑΤΔΠ, με τις οποίες η Διοίκηση δηλώνει την εμμονή της σε προηγούμενη ρύθμιση. Οι βεβαιωτικές διοικητικές πράξεις ΔΕΝ προσβάλλονται δικαστικά. 4. ΘΕΤΙΚΕΣ: είναι ΑΤΔΠ, με τις οποίες γίνεται δεκτή η αίτηση ενός διοικουμένου ή δημιουργείται ένα δικαίωμα υπέρ αυτού. (π.χ. χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος). 5. ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ: είναι ΑΤΔΠ, με τις οποίες απορρίπτεται η αίτησή του ή καταργείται ένα δικαίωμά του. Τόσο οι θετικές όσο και οι αρνητικές ατομικές διοικητικές πράξεις μπορεί να είναι είτε ΡΗΤΕΣ είτε ΣΙΩΠΗΡΕΣ. Σιωπηρές έχουμε όταν το διοικητικό όργανο παραλείψει να εκδώσει, ορισμένη ΑΤΔΠ. Η παράλειψη έκδοσης ΑΤΔΠ, είναι συνήθως αρνητική. Υπάρχουν όμως και σιωπηρές θετικές πράξεις όπως π.χ. η παράλειψη του νομαρχιακού συμβουλίου να εκδώσει απόφαση για αίτηση άδειας ιδρύσεως υπεραγοράς μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή της, θεωρείται ότι έγινε δεκτή δια σιωπηράς θετικής πράξεως σύμφωνα με τον νόμο 2323/95. Ειδική περίπτωση σιωπηρής αρνητικής πράξης της διοίκησης είναι η παράλειψη οφειλομένης νομίμου ενέργειας (ΠΟΝΕ). Παράλειψη Οφειλομένης Νομίμου Ενέργειας έχουμε όταν το διοικητικό όργανο έχει την υποχρέωση να εκδώσει ΑΤΔΠ εντός 3 ων μηνών, κατόπιν αιτήσεως του διοικουμένου, αλλά παρόλα αυτά παραλείπει να την εκδώσει. Προϋποθέσεις ΠΟΝΕ: - Η έκδοση της πράξης είναι «Δεσμία αρμοδιότητα» της διοίκησης - Υποβολή αίτησης από τον διοικούμενο - Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στο αρμόδιο διοικητικό όργανο - Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - Θα πρέπει να έχει παρέλθει 3μηνο από την υποβολή της αίτησης, ώστε να δύναται να προσβληθεί η πράξη. Σιωπηρή αρνητική ΑΤΔΠ, έχουμε όταν η πράξη υπάγεται στη «διακριτική ευχέρεια» της διοίκησης. Η προσβολή γίνεται μετά από 30 ημέρες από την υποβολή της αίτησης και εντός 60 ημερών από την λήξη του 30ημέρου. «Επαχθείς» είναι ατομικές ή κανονιστικές διοικητικές πράξεις, με τις οποίες καταργούνται δικαιώματα ή επιβάλλονται υποχρεώσεις εις βάρος του διοικούμενου. «Επωφελείς», ατομικές ή κανονιστικές διοικητικές πράξεις. Θεσπίζονται δικαιώματα και καταργούνται υποχρεώσεις. Χουρδάκης Ευστράτιος

12 Άσκηση Στις 30/1/2004 διοικούμενος υποβάλει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ, για την κατεδάφιση αυθαίρετου κτίσματος που βρίσκεται σε όμορο ακίνητο με το δικό του. Το εν λόγο κτίσμα έχει κριθεί ως αυθαίρετο. Η αρμοδιότητα της διοίκησης είναι διακριτική ευχέρεια ή δεσμία αρμοδιότητα; Πότε το νωρίτερο και πότε το αργότερο μπορεί να προσβάλει τη σιωπηρή άρνηση ή την παράληψη οφειλομένης νομίμου ενέργειας της διοίκησης; Ο διοικούμενος ζητάει (αιτείται) από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ την έκδοση Ατομικής Διοικητικής Πράξης (ΑΤΔΠ) στην οποία θα διατάσσεται η κατεδάφιση του συγκεκριμένου αυθαιρέτου. Α περίπτωση: Στην περίπτωση που ο κανόνας δικαίου, που καθορίζει την αρμοδιότητα της διοίκησης, προβλέπει ότι αυτή είναι υποχρεωμένη να εκδίδει ΑΤΔΠ κατεδαφίσεως κάθε κτίσματος το οποίο έχει κριθεί ως αυθαίρετο, τότε είναι δεσμία αρμοδιότητα της διοικήσεως και η ΑΤΔΠ θα πρέπει να εκδοθεί εντός 3μήνου από την υποβολή της αιτήσεως. Β περίπτωση: Στη περίπτωση που ο κανόνας δικαίου, που καθορίζει τις αρμοδιότητες της διοίκησης, δεν προκαθορίζει επακριβώς την επιλογή της, τότε η διοίκηση δύναται να εκδώσει ΑΤΔΠ κατεδαφίσεως και επόμένος η αρμοδιότητα είναι διακριτική ευχέρεια της διοίκησης. Στην Α περίπτωση, αν η αίτηση του διοικουμένου δεν ικανοποιηθεί (δηλ. δεν εκδοθεί ΑΤΔΠ κατεδαφίσεως) τότε θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να προσβάλει την πράξη για Παράληψη Οφειλομένης Νομίμου Ενεργείας. Για να είναι ΠΟΝΕ θα πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: 1. η δράση να είναι δεσμία αρμοδιότητα της διοίκησης 2. ο διοικούμενος να υποβάλει αίτηση 3. η υποβολή της αίτησης να γίνει στο αρμόδιο διοικητικό όργανο 4. η αίτηση να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 5. θα πρέπει να έχει παρέλθει 3μηνο από την υποβολή της αίτησης ώστε να μπορεί να προσβληθεί η παράληψη οφειλομένης νομίμου ενέργειας της διοίκησης από τον διοικούμενο. Έτσι, αφού ο διοικούμενος, σύμφωνα με την διατύπωση του ερωτήματος, έχει υποβάλει αίτηση στο αρμόδιο διοικητικό όργανο και αυτή συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά τότε σε περίπτωση μη έκδοσης της ΑΤΔΠ κατεδαφίσεως του αυθαιρέτου κτίσματος, εντός 3μήνου από την υποβολή της αίτησης, ο διοικούμενος μπορεί να προσβάλει την ΠΟΝΕ με την παρέλευση του 3μήνου. Δηλαδή μπορεί να προσβάλει την πράξη στις 29/4/2004. Στη Β περίπτωση ο διοικούμενος μπορεί να προσβάλει την πράξη της σιωπηρής άρνησης της διοίκησης μετά από 30 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Δηλαδή μπορεί να προσβάλει την πράξη από την 1/3/2004 και εντός 60 ημερών από την λήξη του 30ημέρου, δηλαδή στις 29/4/2004. Συνεπώς στις 29/4/2004 μπορεί να προσβάλει την πράξη, είτε κρίνεται ως ΠΟΝΕ είτε ως Σιωπηρή άρνηση της διοίκησης. Χουρδάκης Ευστράτιος

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Πηγές διοικητικού δικαίου 1 ο Μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Πηγές διοικητικού δικαίου 1 ο Μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Πηγές διοικητικού δικαίου 1 ο Μέρος Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση

Διοικητικό Δίκαιο Ι. Μαθητική σχέση έννομη σχέση δημόσιου διοικητικού δικαίου. Αντικείμενο Διοικητικού Δικαίου Διοίκηση Διοικητικό Δίκαιο Ι Διοικητικό Δίκαιο: Κομμάτι δικαίου που μας συνοδεύει από τη γέννηση μέχρι το θάνατο μας. Είναι αδύνατον να μην βρεθούμε μέσα σε έννομες σχέσεις διοικητικού δικαίου. Μαθητική σχέση έννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δημόσια νομικά πρόσωπα 17/5/2016 Ίδρυση Ιδρύονται με Νομοθετική πράξη Κανονιστική πράξη βάσει νομοθετικής εξουσιοδότησης Σε ορισμένες περιπτώσεις, με βάση το εταιρικό δίκαιο Όχι

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Αρμοδιότητα. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Αρμοδιότητα. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Αρμοδιότητα Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό δίκαιο ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ EΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΛΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Διοικητικό δίκαιο ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ EΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΛΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ EΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Διοικητικό δίκαιο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΕΟ 10 ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΟΣ ΣΕΠ: ΛΙΝΑ ΛΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Διοικητικό δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Λήξη ισχύος διοικητικής πράξης, ανάκληση διοικητικής πράξης. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Λήξη ισχύος διοικητικής πράξης, ανάκληση διοικητικής πράξης. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Λήξη ισχύος διοικητικής πράξης, ανάκληση διοικητικής πράξης Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης - 2 ο μέρος Περιεχόμενο και τύπος διοικητικής πράξης

Διοικητικό Δίκαιο. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης - 2 ο μέρος Περιεχόμενο και τύπος διοικητικής πράξης Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης - 2 ο μέρος Περιεχόμενο και τύπος διοικητικής πράξης Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Α. ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΝΟΙΑ, ΚΛΑΔΟΙ, ΠΗΓΕΣ 1. Τι είναι δίκαιο... 1 2. Θετικό και φυσικό δίκαιο... 2 3. Δίκαιο και ηθική... 3 4. Δίκαιο - εθιμοτυπία - συναλλακτικά ήθη... 3 5. Δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. H διοικητική πράξη - 1 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. H διοικητική πράξη - 1 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. H διοικητική πράξη - 1 ο μέρος Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: 2009-2010 ΘΕΜΑ: «Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΥΤΡΟΥ ΛΥΔΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 2. Ο Κανονισμός της βουλής 3. Η αρχή της αυτονομίας 4. Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Δίκαιο και Συνταγματικό Δίκαιο

Εισαγωγή στο Δίκαιο και Συνταγματικό Δίκαιο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΕΟ 10 ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εισαγωγή στο Δίκαιο και Συνταγματικό Δίκαιο ΛΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΟΣ ΣΕΠ ΕΑΠ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΑΛΕΞΗ 1 ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΑΛΕΞΗ 1 ΣΟΦΙΑ ΜΑΡΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΑΛΕΞΗ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο: ονομάζεται το σύνολο των υποχρεωτικών και εξαναγκαστικών κανόνων οι οποίοι και ρυθμίζουν τις σχέσεις των ανθρώπων, η παράβαση αυτών επιφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός Διοικητικού Δικαίου

Ορισμός Διοικητικού Δικαίου Ορισμός Διοικητικού Δικαίου Διοικητικό Δίκαιο είναι το σύνολο κανόνων δικαίου, οι οποίοι ρυθμίζουν την οργάνωση και τη λειτουργία της Δημόσιας Διοικήσεως και τις σχέσεις αυτής προς τους διοικούμενους.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: τις Ομοσπονδίες Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Προς: τις Ομοσπονδίες Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Αθήνα 17.10.2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Αριθμ. Πρωτ.: 392 Προς: τις Ομοσπονδίες Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Συνάδελφοι, Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε η υπ αριθμ. 3354/2013 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Οι πηγές του Δικαίου υπό το ισχύον Σύνταγμα. 1. Έννοια «πηγές του Δικαίου» και η ιεράρχησή τους

Οι πηγές του Δικαίου υπό το ισχύον Σύνταγμα. 1. Έννοια «πηγές του Δικαίου» και η ιεράρχησή τους Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Οι πηγές του Δικαίου υπό το ισχύον Σύνταγμα Διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 14/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 09/03/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 813 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης 1 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης 1 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης 1 ο μέρος Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Υποκείμενα & Διακρίσεις Δικαίου

Υποκείμενα & Διακρίσεις Δικαίου Υποκείμενα & Διακρίσεις Δικαίου Γενικότερα, ο όρος του δικαίου είναι ιδιαίτερα ευρύς και χρησιμοποιείται με περισσότερες από μια σημασίες. Δηλαδή χρησιμοποιείται για να προσδώσει την έννοια του ορθού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Ι. Έννοια και λειτουργία του δικαίου πηγές κανόνες δικαίου. ΙΙ. Δικαίωμα : Έννοια διακρίσεις γένεση κτήση αλλοίωση απώλεια άσκηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 3

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ «Περιβαλλοντικά Προβλήματα & Δίκαιο» ΜΑΘΗΜΑ 3 Το Κοινοτικό Δίκαιο Το σύνολο των κανόνων δικαίου που παράγονται από την Ε.Ε. αποτελούν το κοινοτικό δίκαιο. Με τους κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Νομοτεχνικές Παράμετροι

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Νομοτεχνικές Παράμετροι ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Νομοτεχνικές Παράμετροι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Τ Ε Ε, Ε Σ Υ Π / Ε Λ Ο Τ «Ο Ρ Θ Η Ν Ο Μ Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Μ Ε Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ε Π Ρ Ο Τ Υ Π Α» Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

Συνταγματικό Δίκαιο. μεταβολές του Συντάγματος Λίνα Παπαδοπούλου. Ενότητα 9: Άτυπες τροποποιήσεις και άδηλες

Συνταγματικό Δίκαιο. μεταβολές του Συντάγματος Λίνα Παπαδοπούλου. Ενότητα 9: Άτυπες τροποποιήσεις και άδηλες ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9: Άτυπες τροποποιήσεις και άδηλες μεταβολές του Συντάγματος Λίνα Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Τμήμα Νομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Διοικητικές προσφυγές. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Διοικητικές προσφυγές. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Διοικητικές προσφυγές Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δημόσια νομικά πρόσωπα 16/5/2016 Έννοια Δημόσια νομικά πρόσωπα Νομικά πρόσωπα Περιουσία με δημόσιο χαρακτήρα Προνόμια δημόσιας εξουσίας Δημόσια νομικά πρόσωπα: εφαρμογή καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥ

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥ Καθορίζοντας το γενικό περιεχόµενο ενός δικαιώµατος, µε διατάξεις δικαίου στο πλαίσιο γενικής σχέσης, προσδιορίζονται τα ανώτατα όρια άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Δίκαιο και Συνταγματικό Δίκαιο

Εισαγωγή στο Δίκαιο και Συνταγματικό Δίκαιο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΕΟ 10 ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εισαγωγή στο Δίκαιο και Συνταγματικό Δίκαιο ΛΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΟΣ ΣΕΠ ΕΑΠ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Όπως αναφέρεται στην από 19 Οκτωβρίου 2010, προς την Βουλή των Ελλήνων, Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου Πολιτική Παιδεία Β Τάξη Γενικού Λυκείου 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 3.3 ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 Άρθρο 1 του Συντάγματος Tο πολίτευμα της Eλλάδας είναι Προεδρευόμενη Kοινοβουλευτική Δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίσεις ελέγχου της συνταγματικότητα των νόμων

Διακρίσεις ελέγχου της συνταγματικότητα των νόμων Διακρίσεις ελέγχου της συνταγματικότητα των νόμων Λίνα Παπαδοπούλου Επ Καθ Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή, ΑΠΘ [Σύνδεση με τα προηγούμενα] Η τυπική υπεροχή του Σ ως θεμέλιο του ελέγχου της συνταγματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Μάθημα: Εργατικό-Ασφαλιστικό Δίκαιο Διδάσκων: Νίκος Κ. Παπαδόπουλος

Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Μάθημα: Εργατικό-Ασφαλιστικό Δίκαιο Διδάσκων: Νίκος Κ. Παπαδόπουλος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1.Εισαγωγή Λέγοντας πηγές του Εργατικού Δικαίου εννοούμε το που βρίσκουμε τους κανόνες του. Για να γνωρίσουμε τις πηγές του Εργατικού Δικαίου,θα πρέπει να έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Πειραιάς, 01-04-2015 Α.Π.: 22365 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6 η : Αρχή της αναλογικότητας Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. ΕΔΕΥΑ 2163/ ερωτήματος της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας (ΔΕΥΑΕΡ) προς την Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. ΕΔΕΥΑ 2163/ ερωτήματος της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας (ΔΕΥΑΕΡ) προς την Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΝΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 158 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΑΙΤΗΣΗ Της Ομοσπονδίας με την επωνυμία «Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος» (Δ.Ο.Ε.), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ξενοφώντος 9 Α όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ, 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Δεύτερη Γραπτή Εργασία. Διοικητικό Δίκαιο. Θέμα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Δεύτερη Γραπτή Εργασία. Διοικητικό Δίκαιο. Θέμα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΕΟ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 10 - Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος: 2015/16 Γενικές οδηγίες για την εργασία Δεύτερη Γραπτή Εργασία Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Χαροκόπου 2 & Λεωφ. Συγγρού 196 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Tηλ. : 210 9545000 Φαξ: 210 3615634 Ε-mail: pressoffice@anexartitoiellines.gr Ιστοσελίδα: http://www.anexartitoiellines.gr Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Eπαγγελματική ελευθερία: Περιορισμοί (στην πρόσβαση στο επάγγελμα και την άσκησή του) Ευγ. Β. Πρεβεδούρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3455 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ A5 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου Πολιτική Παιδεία Β Τάξη Γενικού Λυκείου 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 4.2 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2 Άρθρο 26 του Συντάγματος Η εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον ΠτΔ και την Κυβέρνηση.

Διαβάστε περισσότερα

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7 η : Οικονομικήελευθερία Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Η έννομη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΑΡΧΩΝ Α. Η έννοια των θεμελιωδών αρχών (ή οργανωτικών βάσεων) του πολιτεύματος Συνήθως τα ίδια τα Συντάγματα περιέχουν γενικούς χαρακτηρισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ 1

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ «Κοσµάς Ψυχοπαίδης» ΚΟΙΝΗ ΦΑΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ 1 ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα Ιεραρχικός έλεγχος - εποπτεία

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Δημόσια νομικά πρόσωπα Ιεραρχικός έλεγχος - εποπτεία ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δημόσια νομικά πρόσωπα Ιεραρχικός έλεγχος - εποπτεία 23/5/2016 Δημόσια νομικά πρόσωπα Κοινές αρχές λειτουργίας Αρχή της ουδετερότητας Έννοια: Το δημόσιο νομικό πρόσωπο οφείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 28/3/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1261 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ο κατάλογος των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί τη βασική κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 75(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4513 Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015 901 Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο δίκαιο ΕΕ

Εισαγωγή στο δίκαιο ΕΕ Μεταπτυχιακό ΔΕΟΣ (Οκτώβριος 2015) Γ. Καρύδης Εισαγωγή στο δίκαιο ΕΕ 1 η και 2 η Διάλεξη : Βασικά σημεία Ι. Ορισμοί Ιστορικά στοιχεία Ορισμός Δικαίου ΕΕ : Σύστημα κανόνων νομικά δεσμευτικών που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Συγκριτικό Δίκαιο

Εισαγωγή στο Συγκριτικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στο Συγκριτικό Δίκαιο Μάθημα 9 ο :Αμερικανικό Δίκαιο ΙI- Οι θεσμοί Ι Αν. Καθηγήτρια: Χριστίνα Δεληγιάννη-Δημητράκου Νομική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 54 παράγραφοι 2 και 3,

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 54 παράγραφοι 2 και 3, Οδηγία 73/240/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1973 περί καταργήσεως των περιορισμών στο δικαίωμα εγκαταστάσεως στον τομέα της πρωτασφαλίσεως εκτός από την ασφάλιση ζωής Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 228

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Νομική αξιολόγηση των διατάξεων του σχεδίου νόμου για τις προτεινόμενες «Ρυθμίσεις για την εξυγίανση του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 ν. 2773/1999 και λοιπές διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δίκαιο: είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων, που ρυθμίζουν, κατά τρόπο υποχρεωτικό, την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων (βλ. σελ. 5) Δημόσιο Δίκαιο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της ισότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου. Ενότητα 8 η : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αρχή της ισότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου. Ενότητα 8 η : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8 η : Αρχή της ισότητας Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Εισαγωγή στο διοικητικό δίκαιο - 2 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Εισαγωγή στο διοικητικό δίκαιο - 2 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Εισαγωγή στο διοικητικό δίκαιο - 2 ο μέρος Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πίνακας:...2. 1. Διεκδίκηση κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων ενώπιον του ΙΚΑ...3. 2. Διαφορές που αφορούν την υπαγωγή στην ασφάλιση...

Περιεχόμενα. Πίνακας:...2. 1. Διεκδίκηση κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων ενώπιον του ΙΚΑ...3. 2. Διαφορές που αφορούν την υπαγωγή στην ασφάλιση... Περιεχόμενα Πίνακας:.....2 1. Διεκδίκηση κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων ενώπιον του ΙΚΑ...3 2. Διαφορές που αφορούν την υπαγωγή στην ασφάλιση...3 3. Διαφορές που αφορούν την απονομή συνταξιοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΟΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. 1. Έννοια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΟΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. 1. Έννοια ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Ι. Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 1. Έννοια Βιβλιογραφία: Δαγτόγλου Π., Γενικό διοικητικό δίκαιο, 2004, σελ. 269 επ., Δένδιας Μ., Διοικητικό Δίκαιο, Α, σελ. 125 επ., Κόρσος Δ., Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -ΔΗΛΩΣΗ Της ΕΝΩΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΧΑΪΑΣ (Ε.Ι.Ν.Α.), που εδρεύει στο Ρίο Πατρών και εκπροσωπείται νόμιμα.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Άρθρο 1 Αρχή της επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα