ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Προµήθεια Απορρυπαντικών και Απολυµαντικών Υλικών για τις ανάγκες της /νσης Ανακύκλωσης και ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων του ήµου Θεσσαλονίκης ΜΕΛΕΤΗ - ΙΑΚΗΡΥΞΗ > ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ > ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,97 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 30/2013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης :30/2013 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Προµήθεια Απορρυπαντικών & ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Απολυµαντικών Υλικών για τις ανάγκες /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ της /νσης Ανακύκλωσης και ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ του ήµου Θεσσαλονίκης» ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Πληροφορίες: Ι. Καραγιάννη, Π. Βοΐδης Τηλ. : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Όλα τα υπό προµήθεια περιγραφόµενα προϊόντα καθαρισµού θα είναι συσκευασµένα σε µη επιστρεφόµενα σφραγισµένα δοχεία, δεδοµένης χωρητικότητας που δεν θα ξεπερνά τα 30 lit όπως ακριβώς διατίθενται στο εγχώριο εµπόριο από την παρασκευάστρια εταιρεία. Κάθε προσφερόµενο προϊόν θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος. 1. Απορρυπαντικό µε απολυµαντικές ιδιότητες για τον καθαρισµό κάδων απορριµµάτων, οδοστρωµάτων και λαϊκών αγορών Το υπό προµήθεια υλικό απορρύπανσης και απολύµανσης κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων πρέπει να είναι υγρό και να πληροί, τις ακόλουθες προδιαγραφές: Το απορυπαντικό απολυµαντικό δεν πρέπει να περιέχει χλωριούχο απολυµαντικό παράγοντα. Τα τασιενεργά που περιέχονται στο συγκεκριµένο παρασκεύασµα συµµορφώνονται µε τα κριτήρια βιοδιασπασιµότητας τα οποία ορίζονται στον Κανονισµό (EK) No.648/2004 για απορρυπαντικά. Πρέπει να είναι ικανό να αποµακρύνει και εξουδετερώνει αποτελεσµατικά τους οργανικούς ρύπους από τις επιφάνειες. Επίσης, πρέπει να διαθέτει απορρυπαντικές και απολυµαντικές ικανότητες ταχείας δράσης σε ευρύ αντιµικροβιακό φάσµα, µυκητοκτόνο, βακτηριοκτόνο (και σε ρυπαρές συνθήκες), ιοκτόνο. Η απόσµιση των επιφανειών θα προέρχεται εµµέσως από την εξάλειψη της αιτίας δηλαδή των µεγάλων πληθυσµών µικροβίων, βακτηρίων και ιών. Στην ενδεικνυόµενη για την χρήση του αραίωση, δεν θα έχει αντενδείξεις και τοξικές επιπτώσεις για τον άνθρωπο καθώς επίσης και δυσµενείς επιπτώσεις στο οικοσύστηµα του περιβάλλοντος. Θα πρέπει να είναι άφλεκτο, µη πτητικό όπως ενδείκνυται για την χρήση των ειδικών καδοπλυντηρίων οχηµάτων ή πιεστικών µηχανηµάτων. Πρέπει να είναι πλήρως υδατοδιαλυτό, και µη διαβρωτικό προκειµένου να µην προκαλεί φαινόµενα οξείδωσης ή διάβρωσης σε µεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες ή µηχανολογικές διατάξεις των πλυντηρίων, απορριµµατοφόρων και πιεστικών µηχανηµάτων. Το προϊόν θα παραδοθεί µη αραιωµένο (πρωτογενής βάση) στη συµπυκνωµένη µορφή που παρασκευάζεται από τον κατασκευαστή και επ ουδενί τρόπο αναµεµιγµένο µε υλικά που δεν αναγράφονται στη χηµική του σύνθεση. Θα πρέπει να αραιώνεται σε κρύο (απαραιτήτως) νερό (θερµοκρασία περιβάλλοντος) µε την µικρότερη κατά το δυνατό ποσότητα απολυµαντικού απορρυπαντικού σε ένα λίτρο νερού. 2

3 Η δράση του θα πρέπει να µην επηρεάζεται από τις υψηλές ή τις χαµηλές θερµοκρασίες, ενώ θα µπορεί να εφαρµόζεται µε καταποντισµό, ψεκασµό ή βούρτσισµα. Θα προσκοµιστεί Βεβαίωση καταχώρησης στο Μητρώο Απορρυπαντικών και Καθαριστικών Προϊόντων του Γενικού Χηµείου του Κράτους και Άδεια Κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ για την απολυµαντική του δράση (όπου θα επισυνάπτεται η ετικέτα και το Τεχνικό Φυλλάδιο χρήσης), σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Όλα τα παραπάνω θα κατατεθούν σε πρωτότυπα ή σε επικυρωµένα φωτοαντίγραφα. 2. Απορρυπαντικό, απολυµαντικό και αποσµητικό απορριµµατοφόρων οχηµάτων Το υπό προµήθεια υλικό θα χρησιµοποιηθεί στον καθαρισµό, απορρύπανση και απόσµιση των απορριµµατοφόρων οχηµάτων, πρέπει να είναι υγρό και να πληροί, τις ακόλουθες προδιαγραφές: Το προϊόν θα πρέπει να έχει ισχυρές απορρυπαντικές ιδιότητες και απολυµαντικές ιδιότητες, να είναι ικανό να αποµακρύνει και να εξουδετερώνει αποτελεσµατικά τους ρύπους από τις επιφάνειες των απορριµµατοφόρων. Θα είναι κατάλληλο για εν ψυχρώ καθαρισµό σε µηχανήµατα ψεκασµού µε υψηλή πίεση Θα είναι πλήρως υδατοδιαλυτό, βιοδιασπώµενο και δεν θα προκαλεί διάβρωση σε µεταλλικές, πλαστικές επιφάνειες και µηχανολογικές διατάξεις των απορριµµατοφόρων και των ίδιων των µηχανηµάτων ψεκασµού του προϊόντος. Το προϊόν θα εµφανίζει θερµική σταθερότητα σε µεγάλο θερµοκρασιακό εύρος και θα περιέχει διαβρέκτες που θα είναι βιοαποικοδοµήσιµοι πάνω από 90%. Το προϊόν θα παραδοθεί µη αραιωµένο (πρωτογενής βάση) στη συµπύκνωση που παρασκευάζεται από τον κατασκευαστή και σε καµία περίπτωση δεν θα περιέχει υλικά που δεν αναγράφονται στη χηµική σύσταση του. Το προϊόν θα πρέπει να δρα σε χαµηλή συγκέντρωση σε νερό. Η αραίωση θα γίνετε µε κρύο νερό (σε θερµοκρασία περιβάλλοντος) µε την µικρότερη δυνατή ποσότητα απορρυπαντικού ανά λίτρο νερού. Η δράση του προϊόντος θα πρέπει να µην επηρεάζεται από χαµηλές ή υψηλές θερµοκρασίες, ενώ θα µπορεί να εφαρµόζεται µε καταποντισµό, ψεκασµό ή βούρτσισµα. Το προϊόν θα πρέπει να έχει µακρά διάρκεια ζωής, διαθέτοντας αποθηκευτική ικανότητα σε ευρύ θερµοκρασιακό φάσµα, χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητες του και η παράδοση του στο ήµο θα είναι µε πρόσφατη αναγραφόµενη ηµεροµηνία παραγωγής. Το προϊόν θα είναι συσκευασµένο σε µη επιστρεφόµενα σφραγισµένα δοχεία δεδοµένης χωρητικότητας όπως ακριβώς διατίθεται στο εγχώριο εµπόριο από την παρασκευάστρια εταιρία. Θα πρέπει να είναι συµβατό µε την εγκατάσταση βιολογικού καθαρισµού που διαθέτει ο ήµος, στο χώρο του Σ.Μ.Α.(Σταθµός µεταφόρτωσης Απορριµµάτων) και να µην επηρεάζει τη λειτουργία του ούτε να αφήνει κατάλοιπα στα υγρά απόβλητα του πλυντηρίου οχηµάτων. Θα προσκοµιστεί Βεβαίωση καταχώρησης στο Μητρώο Απορρυπαντικών και Καθαριστικών Προϊόντων του Γενικού Χηµείου του Κράτους και Άδεια Κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ για την απολυµαντική του δράση (όπου θα επισυνάπτεται η ετικέτα και το Τεχνικό Φυλλάδιο χρήσης), σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 3. Απορρυπαντικό υγρό καθαρισµού βιοµηχανικών δαπέδων Το προϊόν θα πρέπει να διαθέτει ισχυρές απορρυπαντικές ιδιότητες. Θα πρέπει να είναι ικανό για τη διάλυση αφαίρεση καµένων λαδιών από τα δάπεδα µηχανουργείων και συνεργείων αυτοκινήτων. 3

4 Θα έχει ισχυρή απορρυπαντική δράση για δάπεδα και βιοµηχανικά δάπεδα. Θα είναι ικανό να αφαιρεί τις πλέον επίµονες κηλίδες γράσου, λαδιού, καπνιάς και ορυκτελαίων. Θα είναι κατάλληλο για εφαρµογή χειρωνακτική αλλά και για χρήση σε µηχανές καθαρισµού δαπέδων. Το προϊόν δεν θα περιέχει φωσφωρικά άλατα. Τα τασιενεργά που θα περιέχονται στο συγκεκριµένο παρασκεύασµα συµµορφώνονται µε τα κριτήρια βιοδιασπασιµότητας τα οποία ορίζονται στον Κανονισµό (EK) No.648/2004 για απορρυπαντικά. Θα προσκοµιστεί Βεβαίωση καταχώρησης στο Μητρώο Απορρυπαντικών και Καθαριστικών Προϊόντων του Γενικού Χηµείου του Κράτους. 4. Πάστα καθαρισµού χεριών Η πάστα καθαρισµού χεριών, θα είναι κατάλληλη για τον χειρωνακτικό καθαρισµό των χεριών. Θα έχει άριστη καθαριστική ικανότητα για χέρια λερωµένα εργαζοµένων σε µηχανουργεία και σε συνεργεία αυτοκινήτων (ικανότητα καθαρισµού επίµονων κηλίδων λαδιού, γράσου, χρωστικών και βαφών) και θα είναι απαραιτήτως µη τοξική (να προσφερθεί σε συσκευασία περίπου 1 κιλού). Θα έχει απαραιτήτως (επί ποινή αποκλεισµού) στερεή µορφή (πάστα) και όχι ρευστή όπως είναι πχ διάφορα κρεµοσάπουνα. Το προϊόν δεν θα περιέχει καµία οργανική αλλογενή ένωση, άλατα νιτρικού οξέος, ενώσεις βαρέων µετάλλων και αλδεϋδες µεθανίου. Το προϊόν θα συµµορφώνεται µε τα κριτήρια βιοδιασπασιµότητας τα οποία ορίζονται στον Κανονισµό (EK) No.648/2004. Θα προσκοµιστεί Βεβαίωση καταχώρησης στο Μητρώο Απορρυπαντικών και Καθαριστικών Προϊόντων του Γενικού Χηµείου του Κράτους και Άδεια Κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ ως καλλυντικό (όπου θα επισυνάπτεται η ετικέτα και το Τεχνικό Φυλλάδιο χρήσης), σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Όλα τα παραπάνω προϊόντα θα πρέπει στην εσωτερική και εξωτερική συσκευασία να αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα τα ακόλουθα στοιχεία: o Η ονοµασία του προϊόντος, η ταυτότητα της δραστικής ουσίας και η συγκέντρωση σε µετρικές µονάδες. o Η µορφή του σκευάσµατος (π.χ. συµπυκνωµένο υγρό) και το περιεχόµενο σε βάρος ή όγκο. o Ο αριθµός παρτίδας παραγωγής. o Ο αριθµός και η ηµεροµηνία της τελευταίας σε ισχύ άδειας κυκλοφορίας. o Το όνοµα ή η εταιρική επωνυµία και η διεύθυνση του παραγωγού. o Πιθανές ανεπιθύµητες παρενέργειες, µέτρα επείγουσας αντιµετώπισης και τα τηλέφωνα του Κέντρου ηλητηριάσεων. Ο κατασκευαστής / παραγωγός όλων των ανωτέρω προϊόντων θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό συµµόρφωσης σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ISO 9001 για την παραγωγή χηµικών προϊόντων, υλικών καθαρισµού και απορρυπαντικών και ISO για την περιβαλλοντική διαχείριση, τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν στον Τεχνικό Φάκελο της κάθε προσφοράς. Η Τεχνική Προσφορά κάθε προσφερόµενου προϊόντος, πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα, από τα κατωτέρω στοιχεία: 1. Από επίσηµο Τεχνικό Φυλλάδιο (εγχειρίδιο - οδηγίες χρήσης) της παρασκευάστριας εταιρείας (T.D.S Technical Data Sheet) ή του επίσηµου εισαγωγέα ή του υπεύθυνου κυκλοφορίας/διακινητή του προϊόντος, το οποίο θα περιέχει την περιγραφή των χαρακτηριστικών του προϊόντος, τον τρόπο χρήσης (ειδικότερα τις συνιστώµενες δοσολογίες) και την ποσοτική και ποιοτική σύστασή του. Αν το προϊόν είναι εισαγόµενο, να φέρει το γνήσιο prospectus στη γλώσσα της χώρας προέλευσης και την µετάφρασή του (εφόσον δεν είναι στην Αγγλική). Το Τεχνικό Φυλλάδιο της παρασκευάστριας εταιρείας ή του επίσηµου εισαγωγέα ή του 4

5 υπεύθυνου κυκλοφορίας/διακινητή του προϊόντος, θα φέρει επί ποινή αποκλεισµού πρωτότυπη την σφραγίδα της εταιρείας (παρασκευάστριας εταιρείας ή του εισαγωγέα /διακινητή) και την υπογραφή του νόµιµου εκπροσώπου της. 2. Όλα τα παραπάνω προϊόντα θα πρέπει να είναι συσκευασµένα σε µη επιστρεφόµενα σφραγισµένα δοχεία, συγκεκριµένης χωρητικότητας όπως ακριβώς διατίθενται στο εµπόριο της Ελληνικής αγοράς από την παρασκευάστρια εταιρία και για το οποίο έχουν εκδοθεί οι σχετικές άδειες κυκλοφορίας (από τον ΕΟΦ ή το Γενικό Χηµείο του Κράτους). Προσφορά από διαγωνιζόµενο που θα απαιτεί την ανάµιξη δύο ή περισσότερων πρωτογενών υλικών, παραγόµενων από την ίδια ή από διαφορετικές παρασκευάστριες εταιρίες, προκειµένου να καλυφθούν οι προδιαγραφές του ζητούµενου προϊόντος, ακόµη και µε την προσκόµιση γραπτής βεβαίωσης από την/τις παρασκευάστρια/ες εταιρία/ες για την αποτελεσµατικότητα και τις ιδιότητες του προϊόντος που θα προκύψει από την µίξη, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Θα πρέπει να προσκοµιστεί επί ποινή αποκλεισµού το ελτίο εδοµένων Ασφαλείας (M.S.D.S. Material Safety Data Sheet) του προσφερόµενου προϊόντος. Το ελτίο εδοµένων Ασφαλείας της παρασκευάστριας εταιρείας ή του εισαγωγέα /διακινητή, θα φέρει επί ποινή αποκλεισµού πρωτότυπη την σφραγίδα της εταιρείας (παρασκευάστριας εταιρείας ή του εισαγωγέα /διακινητή) και την υπογραφή του νόµιµου εκπροσώπου της. Όλα τα προϊόντα θα διαθέτουν σήµανση CE. Η Τεχνική προσφορά κάθε προϊόντος θα πρέπει να συνοδεύεται από τις απαιτούµενες άδειες κυκλοφορίας του προϊόντος. Επίσης, στην τεχνική προσφορά θα κατατεθεί δήλωση σχετικά µε την ενδεικνυόµενη αραίωση για κάθε χρήση για όλα τα προϊόντα. Όλα τα παραπάνω θα κατατεθούν σε πρωτότυπα ή σε επικυρωµένα φωτοαντίγραφα. Τέλος, για όλα τα προσφερόµενα είδη οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό θα προσκοµίσουν επί ποινή αποκλεισµού δείγµατα στη /νση Ανακύκλωσης και ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων και συγκεκριµένα στις εγκαταστάσεις του ΣΜΑ στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, Ποσειδώνος 30 στo Τµήµα Μελετών και Σχεδιασµού Συστηµάτων Καθαριότητας, τουλάχιστον µια ηµέρα πριν την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. Η απόδειξη κατάθεσης δείγµατος θα κατατεθεί στον φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής στον διαγωνισµό. Τα δείγµατα θα δοκιµαστούν σε πραγµατικές συνθήκες και δεν θα επιστραφούν. Θεσσαλονίκη, 02/12/2013 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗ Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Μελετών & Σχεδιασµού Συστηµάτων Καθαριότητας Ιωάννα Καραγιάννη Ο Προϊστάµενος της /νσης Ανακύκλωσης και ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων Παναγιώτης Βοΐδης Νικόλαος Χατζηιωάννου Ευστάθιος Σεραλίδης Ηλ/γος Μηχ/κος 5

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης :30/2013 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Προµήθεια Απορρυπαντικών & Απολυµαντικών ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υλικών για τις ανάγκες της /νσης Ανακύκλωσης /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων του ήµου Θεσσαλονίκης» ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Πληροφορίες: Ι. Καραγιάννη, Π. Βοΐδης Τηλ. : ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 1 Απορρυπαντικό, απολυµαντικό για τον καθαρισµό κάδων απορριµµάτων, οδοστρωµάτων και λαϊκών αγορών lt 7, ,00 2 Απορρυπαντικό, απολυµαντικό και αποσµητικό απορριµµατοφόρων οχηµάτων lt 5, ,00 3 Απορρυπαντικό δαπέδου συνεργείων lt 3,18 731,40 4 Πάστα καθαρισµού χεριών lt 3,50 ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% 700, , ,57 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,97 Θεσσαλονίκη, 02 /12/ 2013 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗ Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Μελετών & Σχεδιασµού Συστηµάτων Καθαριότητας Ο Προϊστάµενος της /νσης Ανακύκλωσης και ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων Ιωάννα Καραγιάννη Παναγιώτης Βοϊδης Νικόλαος Χατζηιωάννου Ηλ/γος Μηχ/κος Ευστάθιος Σεραλίδης 6

7 Υ Π Ο Ε Ι Γ Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τίτλος προσφέροντος /νση Τηλ. ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΤΑ ΕΙ Η Α/Α ΕΙ ΟΣ CPV ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 1 Απορρυπαντικό, απολυµαντικό για τον καθαρισµό κάδων απορριµµάτων, οδοστρωµάτων και λαϊκών αγορών lt 2 Απορρυπαντικό, απολυµαντικό και αποσµητικό απορριµµατοφόρων οχηµάτων lt 3 Απορρυπαντικό δαπέδου συνεργείων lt 4 Πάστα καθαρισµού χεριών lt ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ολογράφως) Ο Προσφέρων (υπογραφή σφραγίδα) 7

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΗΜΟΥΠΕΝΤΕΛΗΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α & ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΗΜΟΥΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.: 25/13 Τ.Υ. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΝΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος - ήµαρχος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος - ήµαρχος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 7/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 61/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ελληνική Δημοκρατία ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Ἀριθμ. Πρωτ.: Φ. 37/345 Αλεξανδρουπολη 12 /5/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. Η Ιερά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης: 27 / 2014 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Συντήρηση-επισκευές, καθαρισµός ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ δεξαµενών και διάθεση αποβλήτων /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. : 61/2015 Χαλάνδρι 22/6/2015

Α.Μ. : 61/2015 Χαλάνδρι 22/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /νση Κοινωνικής Μέριµνας Τµήµα: Κοινωνικής Πρόνοιας, Εποπτείας, Εθελοντισµού & Πολιτικών Ισότητας των ύο Φύλων Αρµόδιος: Οικονοµίδου Φωτεινή Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Έκδ.1 αναθ.3 ηµ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 25 /09/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ. Περ. ιακηρ: 170439/10-11-14 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ :ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενική ηµοπρασιών 2.Κέρδος 3.Πατρίς

1. Γενική ηµοπρασιών 2.Κέρδος 3.Πατρίς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Τµήµα Προµηθειών Ηράκλειο 29/08/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 05-07-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 772

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 05-07-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 772 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΗΤΕΙΑ 05-07-2012 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 772 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

Το Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ», έχοντας υπόψη τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας και τις αποφάσεις:

Το Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ», έχοντας υπόψη τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας και τις αποφάσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ Γ. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» Οργανική Μονάδα Έδρας ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κνωσσού 4 Άγιος Νικόλαος Πληροφορίες: Ε. Κοξαρά Τηλ. 2841343174,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 18 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 18 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συμνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 18 Π ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 48.780,49

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 19/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥ Γ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 19/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥ Γ Ν. ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δράμα 14 09-2012 Πληροφορίες :Αλεξιάδου Μαρία Αρ.Πρωτ./ 7666 Τηλέφωνο : 2521350222 FAX:2521025997 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική ενδεικτική προϋπολογιζόµενη δαπάνη για την προµήθεια των προαναφερόµενων ελαστικών, ανέρχεται στο ποσό των 34.800, πλέον ΦΠΑ.

Η συνολική ενδεικτική προϋπολογιζόµενη δαπάνη για την προµήθεια των προαναφερόµενων ελαστικών, ανέρχεται στο ποσό των 34.800, πλέον ΦΠΑ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.998 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Τ.Κ. Πόλη: 11527 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Τ.Κ. Πόλη: 11527 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Τ.Κ. Πόλη: 11527 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο ήμαρχος Ρεθύμνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σταγκουράκη Αργυρώ - Μαρία Τηλ.:2831341038

Διαβάστε περισσότερα

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 13/02/2015 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email municipality@karditsa-city.gr URL http://www.karditsa-city.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια ελαιολιπαντικών και ορυκτελαίων, προς κάλυψη των αναγκών του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού της ΟΛΘ ΑΕ για ένα () έτος.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α. ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 20.7135.0002 ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Προϋπολογισμού: 73.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α. ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 20.7135.0002 ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Προϋπολογισμού: 73. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 3400 Χαλκίδα Πληροφορίες: Βράκας Αλέξανδρος Τηλ: 22206033 Τηλ. Fax: 222024444 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

16,0 2,0 1. 2. , 3.

16,0    2,0  1. 2. ,   3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προµήθεια Ενός Απορριµµατοφόρου ανακύκλωσης 16 κµ. Τµήµα Κίνησης και επισκευής Οχηµάτων Αρ.Μελέτης: 56 / 2012 Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 23% 153.750,00

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Π. /τος του

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ.ΓΕΜΗ 58231.004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η AΡΙΘ. 780/30.1.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Προϋπολογισµός : 28.535,00 Φ.Π.Α. (23%): 6.563,05 απάνη: 35.098,05

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 46/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 46/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ. /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρµόδιος: Μπαλτζάκης Γεώργιος ΕΡΓΟ: ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ------------------- Ο ήµαρχος Ηρακλείου διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.: Β.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 18/2015

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 18/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα