X. ΖΑΜΠΑΤΗ Α.Ξ.Τ.Ε.Ο.Ε.Ε. Αρ. Μ.Α.Ε /90/Β/90/07 και Αρ.Γ.Ε.ΜΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "X. ΖΑΜΠΑΤΗ Α.Ξ.Τ.Ε.Ο.Ε.Ε. Αρ. Μ.Α.Ε /90/Β/90/07 και Αρ.Γ.Ε.ΜΗ"

Transcript

1 X. ΖΑΜΠΑΤΗ Α.Ξ.Τ.Ε.Ο.Ε.Ε. Αρ. Μ.Α.Ε /90/Β/90/07 και Αρ.Γ.Ε.ΜΗ Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ( Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες ευρώ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα , ,18 Μηχανολογικός εξοπλισμός 0,01 0,01 Λοιπός εξοπλισμός 0,02 0,02 Σύνολο , ,21 Σύνολο μη κυκλοφορούντων , ,21 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα Προκαταβολές για αποθέματα 32,24 Σύνολο 32,24 Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές Λοιπές απαιτήσεις 4.396, ,46 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , ,81 Σύνολο , ,27 Σύνολο κυκλοφορούντων , ,51 Σύνολο ενεργητικού , ,72 Καθαρή θέση Καταβλημένα κεφάλαια Κεφάλαιο , ,00 Σύνολο , ,00 Διαφορές εύλογης αξίας Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων 2,48 2,48

2 Σύνολο 2,48 2,48 Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 1.295, ,84 Αποτελέσματα εις νέο , ,75 Σύνολο , ,59 Σύνολο καθαρής θέσης , ,07 Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Εμπορικές υποχρεώσεις 3.623, ,00 Φόρος εισοδήματος 1.503,32 Λοιποί φόροι και τέλη 600,00 400,00 Λοιπές υποχρεώσεις , ,33 Σύνολο , ,65 Σύνολο υποχρεώσεων , ,65 Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων , ,72 Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31/12/2017 Κόστος πωλήσεων (128,41) Μικτό αποτέλεσμα (128,41) Λοιπά συνήθη έσοδα , ,22 Έξοδα διοίκησης (320,00) , ,22 Έξοδα διάθεσης (7.477,24) (2.528,69) Λοιπά έξοδα και ζημιές (102,40) Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων , ,53 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (1,55) (12,50) Αποτέλεσμα προ φόρων , ,03 Φόροι εισοδήματος (6.283,87) (7.163,29)

3 Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους , ,74 Στοιχεία κατάστασης μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο έναρξης, της κλειόμενης χρήσης Ακολουθεί ανάλυση μεταβολών - προσαρμογών στα Ίδια κεφάλαια Μεταβολές στα Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο Αποτελέσματα εις νέο (3.509,66) 9.277,79 Σύνολο μεταβολών στα Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο (3.509,66) 9.277,79 Υπόλοιπο λήξης, της κλειόμενης χρήσης , ,07 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Χ. ΖΑΜΠΑΤΗ ΑΞΤΕΟΕΕ ΑΦΜ αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2017 έως 31/12/2017 Αρ. Γ.E.ΜΗ. : Η ανωτέρω οικονομική οντότητα ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ νομικής μορφής με την επωνυμία Χ. ΖΑΜΠΑΤΗ ΑΞΤΕΟΕΕ ΑΦΜ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ επί της οδού ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 4, ΖΑΚΥΝΘΟΣ συνέταξε ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης ( Β5 και Β6 ) που απεικονίζουν σύμφωνα με τον Νόμο τα οικονομικά στοιχεία και αφορούν περίοδο από 01/01/2017 έως 31/12/2017. Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων Χ. ΖΑΜΠΑΤΗ ΑΞΤΕΟΕΕ ( ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ) Α.Φ.Μ. : , περιόδου από 01/01/2017 έως 31/12/2017, Γ.Ε.ΜΗ.: ποσά σε 2017 Περιουσιακά στοιχεία Πάγια ,07 Μείον: Αποσβεσμένα ,86

4 Μείον: Απομειωμένα 0, , ,21 Αποθέματα 0,00 Απαιτήσεις 4.396,93 Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα 0,00 Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα ,60 Σύνολο ενεργητικού ,74 Καθαρή θέση και υποχρεώσεις Κεφάλαια και αποθεματικά ,41 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ,33 Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων ,74 Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες Χ. ΖΑΜΠΑΤΗ ΑΞΤΕΟΕΕ ( ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ) Α.Φ.Μ. : , περιόδου από 01/01/2017 έως 31/12/2017, Γ.Ε.ΜΗ.: ποσά σε 2017 Κύκλος εργασιών 0,00 Λοιπά συνήθη έσοδα ,55 Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) 0,00 Αγορές εμπορευμάτων και υλικών 0,00 Παροχές σε εργαζόμενους 0,00 Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων 0,00 Λοιπά έξοδα και ζημιές ,05 Λοιπά έσοδα και κέρδη 0,00 Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) -1,55 Αποτέλεσμα προ φόρων ,95 Φόροι ,87 Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους ,08 Σημειώσεις Ισολογισμού: 1. Η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της. 2. Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των ,00.

5 3. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των ,41. Η παραπάνω οντότητα εντάσσεται σύμφωνα με τον Νόμο στις πολύ μικρές οντότητες και είναι υπόχρεη στην σύνταξη (Β5 και Β6) Ισολογισμού. Πρόσθετες πληροφορίες για την οντότητα σύμφωνα με το άρθ.29 Ν.4308/2014 Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ; ( Παρ. 3 (στ) άρθρου 29 ) Εκκαθάριση ( Παρ. 3(ζ) άρθρου 29 ) Κατηγορία οντότητας ( Παρ. 3(η) άρθρου 29 ) Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων ( Παρ. 3(θ) άρθρου 29 ) Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. ( Παρ. 25 άρθρου 29 ) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις ( Παρ. 16 άρθρου 29 ) Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν ( Παρ. 34 άρθρου 29 ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία πολύ μικρή οντότητα. Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο. Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. Δεν συντρέχει περίπτωση καθώς δεν βρέθηκαν συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων και εγγυητικές επιστολές προς διαφόρους τρίτους. Συντάχθηκαν οι κατά νόμο χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα του Ν.4308/2014. Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. - ( Παρ. 23α άρθρου 29 ) Η πρώτη εφαρμογή των κανόνων αποτιμήσεως και συντάξεως Σημειώσεις χρηματοοικονομικών καταστάσεων αντιμετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών αρχών και μεθόδων. Για την οντότητα ο επιτηδευματίας ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 4, ΖΑΚΥΝΘΟΣ, 17/08/2018 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο υπεύθυνος για τη σύνταξη Χαράλαμπος Ι. Ζαμπάτης Πέτρος Χ. Ζαμπάτης Διονύσιος Μπάστας

" ΖΑΜΠΑΤΗΣ Α.Ξ.Τ.Ε.Ε. " (Αρ. ΜΑΕ /90/Β/90/11 & Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ) Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

 ΖΑΜΠΑΤΗΣ Α.Ξ.Τ.Ε.Ε.  (Αρ. ΜΑΕ /90/Β/90/11 & Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ) Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις " ΖΑΜΠΑΤΗΣ Α.Ξ.Τ.Ε.Ε. " (Αρ. ΜΑΕ 216 02/90/Β/90/11 & Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 70200124000) 1 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΖΑΜΠΑΤΗΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε. Α.Φ.Μ. : 094235009, Φορολογικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ με ΑΦΜ. 998035205 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 0029274914000 1 Η ανωτέρω οικονομική οντότητα ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων Eταιρεία : Δ. ΠΑΥΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε με Α.Φ.Μ. : 093801597, Φορολογικό έτος :, περιόδου ( 01/01/ - 31/12/ ) - ΓΕ.Μ.Η.: 000123677542000

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΑΦΜ. 800501160 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2017 έως 31/12/2017 Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 125873803000 Η ανωτέρω οικονομική οντότητα

Διαβάστε περισσότερα

Για την οντότητα. Σύνολο ενεργητικού , ,53. Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων , ,53. Περιουσιακά στοιχεία

Για την οντότητα. Σύνολο ενεργητικού , ,53. Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων , ,53. Περιουσιακά στοιχεία 1 Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων Περιουσιακά στοιχεία Πάγια 332.156,36 357.090,83 Αποθέματα 0,00 0,00 Εμπορικές και Λοιπές απαιτήσεις 73.663,18 86.947,23 Δουλευμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων Eταιρεία : AGRICOM ΜΠΟΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ με Α.Φ.Μ. : 800696129, Φορολογικό έτος : 2016, περιόδου ( 01/01/2016-31/12/2016 ) -

Διαβάστε περισσότερα

(7.555,14) (8.609,85) Λοιπά έσοδα και κέρδη Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) Αποτέλεσμα προ φόρων , ,89 Φόροι

(7.555,14) (8.609,85) Λοιπά έσοδα και κέρδη Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) Αποτέλεσμα προ φόρων , ,89 Φόροι Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων ΜΟΝ.ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 01/01/2015 ΕΩΣ 31/12/2015 3Η ΧΡΗΣΗ Ποσά σε μονάδες ευρώ Περιουσιακά στοιχεία Πάγια 165.725,27 165.725,27

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 Ε.ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΜΕ ΑΦΜ. 099306874 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016 Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 77187727000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Η ανωτέρω οικονοµική οντότητα Α.Ε νοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ι.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ- ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΥΙΟΙ Ι.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ- ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΥΙΟΙ Ι.Π. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΩΝ- ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ με Α.Φ.Μ. : 094208775, Γ.Ε.ΜΗ.:

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ της ΦΟΡΕΒΕΡ ΛΙΒΙΝΓΚ ΠΡΟΝΤΑΚΤΣ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ Περίοδος χρήσης από 01/01/2018 έως 31/12/2018 Αρ. ΓΕ.Μ.Η. 1343001000 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2018 2017 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 2018 2017 Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Α.Φ.Μ. : , περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015, Γ.Ε.ΜΗ.: ποσά σε

Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Α.Φ.Μ. : , περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015, Γ.Ε.ΜΗ.: ποσά σε ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΝΤΙ-ΕΜ-ΕΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡΙΑ με ΑΦΜ. 999124250 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 038794205000 1 Η ανωτέρω οικονομική οντότητα ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Κοινοποίηση: «ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕTΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΜΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΠΕΡΙΚΟΥ 32, T.K , ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Κοινοποίηση: «ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕTΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΜΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΠΕΡΙΚΟΥ 32, T.K , ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ/νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ. 10671, ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 2103604815 Fax: 2103616464 E-mail: gemiepe@acci.gr Αθήνα, 19/6/2017

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο μη κυκλοφορούντων , ,79

Σύνολο μη κυκλοφορούντων , ,79 Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 0,00 0,00 Μηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν.4308/2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ HUMANFACTOR MON. ΕΠΕ. για το έτος 2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν.4308/2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ HUMANFACTOR MON. ΕΠΕ. για το έτος 2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν.4308/2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ HUMANFACTOR MON. ΕΠΕ για το έτος 2016 1 Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις HUMANFACTOR MON ΕΠΕ (Χρηματοοικονομικά Στοιχεία στο κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων , ,12

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων , ,12 Ισολογισμός της 31 Δεκεμβρίου 2015 2η Εταιρική χρήση (01 Ιανουαρίου 2015-31 Δεκεμβρίου 2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31.12.2015 31.12.2014 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 31.12.2015 31.12.2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά Καθαρή

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ COMPRO A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΜ αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016 Αρ. Γ.E.ΜΗ.

1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ COMPRO A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΜ αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016 Αρ. Γ.E.ΜΗ. 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ COMPRO A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΜ. 099940479 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016 Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 004280301000 Η ανωτέρω οικονομική οντότητα ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ νομικής μορφής

Διαβάστε περισσότερα

Ακίνητα 1,152, Μηχανολογικός εξοπλισμός 439, Λοιπός εξοπλισμός 1, Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (μη κυκλοφορούντα) 189,431.

Ακίνητα 1,152, Μηχανολογικός εξοπλισμός 439, Λοιπός εξοπλισμός 1, Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (μη κυκλοφορούντα) 189,431. Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ( Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες ευρώ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 1,152,034.75 Μηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. AGRICOM ΜΠΟΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ ΑΦΜ περίοδο χρήσης από 01/01/2017 έως 31/12/2017 Αρ. Γ.E.ΜΗ. :

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. AGRICOM ΜΠΟΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ ΑΦΜ περίοδο χρήσης από 01/01/2017 έως 31/12/2017 Αρ. Γ.E.ΜΗ. : ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ AGRICOM ΜΠΟΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ ΑΦΜ. 800696129 περίοδο χρήσης από 01/01/2017 έως 31/12/2017 Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 136950540000 1 Η οικονομική οντότητα ΜΟΝOΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με την

Διαβάστε περισσότερα

HEC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - Δ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

HEC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - Δ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. HEC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - Δ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017 (Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

AGROPROM IKE ΑΦΜ ΓΕΜΗ

AGROPROM IKE ΑΦΜ ΓΕΜΗ AGROPROM IKE ΑΦΜ998010886 ΓΕΜΗ 128315047000 ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β6 (ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ Ή ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ 2016 2015 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 0,00 41.986,16 Λοιπά συνήθη έσοδα Μεταβολές αποθεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο καθαρής θέσης , ,30

Σύνολο καθαρής θέσης , ,30 Υπόδειγμα Β.5 : Ισολογισμός (για πολύ μικρές οντότητες) της εταιρείας ΓΕΜΗ 46498822000 ΑΡ.ΜΑΕ 64179/12/Β/07/30 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

Γ.E.ΜΗ /01/ /12/2015 : MAE:2441/62/B/91/155

Γ.E.ΜΗ /01/ /12/2015 : MAE:2441/62/B/91/155 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ εταιρείας ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΑΛΑ ΑΕΒΕ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ με ΑΦΜ. 094299994 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 057575304000 MAE:2441/62/B/91/155 Η ανωτέρω οικονομική οντότητα

Διαβάστε περισσότερα

MVTS ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MVTS ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MVTS ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές διαφορές 0,00 0,00 GIANNAKOS OIL AE.ΑΦΜ ΑΡ.Μ.ΑΕ65902/30/Β/08/04 Γ.Ε.Μ.Η

Συναλλαγματικές διαφορές 0,00 0,00 GIANNAKOS OIL AE.ΑΦΜ ΑΡ.Μ.ΑΕ65902/30/Β/08/04 Γ.Ε.Μ.Η GIANNAKOS OIL AE.ΑΦΜ 998598874 ΑΡ.Μ.ΑΕ65902/30/Β/08/04 Γ.Ε.Μ.Η 19305731000 Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστασεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτησης) Ποσά σε Ευρώ Β.1.1 Παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Kοινοποίηση: Εταιρεία: «BALEV ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Δ/νση: ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΛΙΟΥΓΚΑ 71 Τ.Κ.

Kοινοποίηση: Εταιρεία: «BALEV ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Δ/νση: ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΛΙΟΥΓΚΑ 71 Τ.Κ. Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Τηλέφωνο: 20338240 Fax: 20366464 E-mail: dzisim@acci.gr Αθήνα,23/08/206 Αριθ.Πρωτ.:468382

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο καθαρής θέσης , ,54

Σύνολο καθαρής θέσης , ,54 Υπόδειγμα Β.5 : Ισολογισμός (για πολύ μικρές οντότητες) της εταιρείας ΓΕΜΗ 46498822000 ΑΡ.ΜΑΕ 64179/12/Β/07/30 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ANNIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ 16 ΑΧΑΡΝΕΣ Τ.κ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016

ANNIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ 16 ΑΧΑΡΝΕΣ Τ.κ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 ANNIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΡΟΥΜΕΛΗΣ 16 ΑΧΑΡΝΕΣ Τ.κ. 13672 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 131205101000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ πολύ μικρών οντοτήτων(β.5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΚΤΗ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015

ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΚΤΗ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015 ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΚΤΗ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 124137622000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015 Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) ΕΥΒΟΙΚΗ ΑΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε ευρώ. Σύνολο 4.638,50 1.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε ευρώ. Σύνολο 4.638,50 1. Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων (01.01.2017 31.12.2017) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΕΠΕ Α.Φ.Μ. : 095391329, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 83308102000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

OCEAN WORLD Ε.Π.Ε. Ακτή Μιαουλη 73, Πειραιάς. Τ.Κ Αρ. ΓΕΜΗ :

OCEAN WORLD Ε.Π.Ε. Ακτή Μιαουλη 73, Πειραιάς. Τ.Κ Αρ. ΓΕΜΗ : OCEAN WORLD Ε.Π.Ε. Ακτή Μιαουλη 73, Πειραιάς. Τ.Κ. 18537 Αρ. ΓΕΜΗ : 44980207000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

MASSIMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε 51071/30/Β/02/01 ΓΕΜΗ

MASSIMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε 51071/30/Β/02/01 ΓΕΜΗ MASSIMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε 51071/30/Β/02/01 ΓΕΜΗ 19326631000 ΑΦΜ.999842418-Ισολογισμός -Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστασεις (Χρηματοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ.: Έτη:

Α.Φ.Μ.: Έτη: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ -ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Ι.Μ.Ε-Ε.Π.Ε ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε ευρώ Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΣΤΑΚΙ ΗΣ ΤΟΥΡΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΥΣΤΑΚΙ ΗΣ ΤΟΥΡΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΥΣΤΑΚΙ ΗΣ ΤΟΥΡΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Α.Φ.Μ. 095570504 - ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 2401001000 Ισολογισμός της 31-12-2015 - Εταιρική χρήση (01/01/2015-31/12/2015) Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε Ισολογισμός Ατομικές

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε Ισολογισμός Ατομικές ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΦΜ ΔΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Γ.Ε.

ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΦΜ ΔΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Γ.Ε. ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 30-21100 - ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΦΜ 997396210 - ΔΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Γ.Ε.ΜΗ 125770113000 Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2016 2015 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΙΟΒΑΝΙ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΤΖΙΟΒΑΝΙ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΖΙΟΒΑΝΙ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/2015-31/12/2015 ) Κύκλος εργασιών (καθαρός) Κόστος πωλήσεων Μικτό αποτέλεσμα Λοιπά συνήθη έσοδα Έξοδα διοίκησης Έξοδα διάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ Υπόδειγµα Β.1.1 Παραρτήµατος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

Διαβάστε περισσότερα

2015 Περιουσιακά στοιχεία Απαιτήσεις ,09 Λοιπά ,46 Σύνολο ενεργητικού ,55

2015 Περιουσιακά στοιχεία Απαιτήσεις ,09 Λοιπά ,46 Σύνολο ενεργητικού ,55 Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις πολύ µικρών οντοτήτων Eταιρεία : VERGA CORNER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑ µε Α.Φ.Μ. : 998601416, Φορολογικό έτος :, περιόδου ( 01/01/ - 31/12/

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε 28252/30/Β/93/01 ΓΕΜΗ

ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε 28252/30/Β/93/01 ΓΕΜΗ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε 28252/30/Β/93/01 ΓΕΜΗ 019090231000 Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστασεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτησης) Ποσά σε Ευρώ Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή ΚΟΜΕΤ ΑΕ - ΑΦΜ 094360590 - ΓΕΜΗ 83648602000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31/12/2016 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 01/01/16-31/12/16 (Ποσά σε ) 2016 2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα

Διαβάστε περισσότερα

Θ. & Δ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.ΑΦΜ ΑΡ.Μ.ΑΕ63742/30-Β Γ.Ε.Μ.Η

Θ. & Δ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.ΑΦΜ ΑΡ.Μ.ΑΕ63742/30-Β Γ.Ε.Μ.Η Θ. & Δ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.ΑΦΜ 998597816 ΑΡ.Μ.ΑΕ63742/30-Β-07-09 Γ.Ε.Μ.Η 019300831000 Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστασεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτησης)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΥΦΑΡΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ Ε ΓΡ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ.

ΝΟΥΦΑΡΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ Ε ΓΡ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. ΝΟΥΦΑΡΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ Ε ΓΡ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 35-85100 - ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ 094111399 - ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ Γ.Ε.ΜΗ 73279220000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 12212/80/Β/86/175 Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό

Διαβάστε περισσότερα

D.L.B. Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

D.L.B. Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ D.L.B. Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα (Ν. 4308/2014) Της 31ης εκεµβρίου 2017 ( 1 η Ιανουαρίου 2017 έως 31 η εκεµβρίου 2017)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΤ NEAR EAST TOYRISM AGENCY ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΝΕΤ NEAR EAST TOYRISM AGENCY ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΝΕΤ NEAR EAST TOYRISM AGENCY ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ισολογισμός της 31-12-2015 - Εταιρική χρήση (01/01/2015-31/12/2015) Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Χρηματοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

MONDE NAPOLEONE ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ Η Μ. ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/ /12/2015 )

MONDE NAPOLEONE ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ Η Μ. ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/ /12/2015 ) MONDE NAPOLEONE ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ Η Μ. ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/2015-31/12/2015 ) 2015 2014 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 159,621.59 181,793.24 Κόστος πωλήσεων -65,270.10-61,107.10 Μικτό αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

MARIETTE ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

MARIETTE ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ MARIETTE ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017( ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017) ΓΕ.ΜΗ.:71558720000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.:12216/80/Β/86/179 Περιουσιακά στοιχεία ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

VICTORY ΑΧΑΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΒΙ.ΠΕ ΠΑΤΡΩΝ, Πάτρα. Αρ.Μ.Α.Ε /22/Β/08/45 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

VICTORY ΑΧΑΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΒΙ.ΠΕ ΠΑΤΡΩΝ, Πάτρα. Αρ.Μ.Α.Ε /22/Β/08/45 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ VICTORY ΑΧΑΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙ.ΠΕ ΠΑΤΡΩΝ, 252 00 Πάτρα Αρ.Μ.Α.Ε. 66698/22/Β/08/45 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 034608416000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 1

Διαβάστε περισσότερα

PDA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ 18 & ΥΠΟΣ.ΠΑΡΟΥΣΗ 103 ΚΑΛΛΙΘΕΑ. Αρ.Μ.Α.Ε.61010/01ΝΤ/Β/06/133 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

PDA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ 18 & ΥΠΟΣ.ΠΑΡΟΥΣΗ 103 ΚΑΛΛΙΘΕΑ. Αρ.Μ.Α.Ε.61010/01ΝΤ/Β/06/133 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ PDA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ 18 & ΥΠΟΣ.ΠΑΡΟΥΣΗ 103 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Αρ.Μ.Α.Ε.61010/01ΝΤ/Β/06/133 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123780101000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ITEQ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΜΕΙΝΟΚΛΕΟΥΣ 1 ΚΑΙ ΦΡΑΝΤΖΗ 48, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ITEQ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΜΕΙΝΟΚΛΕΟΥΣ 1 ΚΑΙ ΦΡΑΝΤΖΗ 48, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ITEQ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΜΕΙΝΟΚΛΕΟΥΣ 1 ΚΑΙ ΦΡΑΝΤΖΗ 48, 11744 ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Αρ.Μ.Α.Ε. 62252/01NT/B/07/11 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 121724899000

Διαβάστε περισσότερα

B.1.1:Ισολογισµός - Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

B.1.1:Ισολογισµός - Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) CMG TECH Μ. Ε.Π.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΚΑ ΙΟΥ 8 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ Α.Φ.Μ.: 800618103 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ : 132429101000 B.1.1:Ισολογισµός - Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (χρηµατοοικονοµικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2017 έως 30 Ιουνίου 2018

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2017 έως 30 Ιουνίου 2018 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2017 έως 30 Ιουνίου 2018 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 4 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ... 5 2 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Διανομές Ανατολικής Κρήτης Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Α.Δ.Τ. AK ΚΟΣΜΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ Α.Δ.Τ. AK ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ ΑΡ..ΑΔ Ο.Ε. Α ΤΑΞΗΣ Σελ.

ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Α.Δ.Τ. AK ΚΟΣΜΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ Α.Δ.Τ. AK ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ ΑΡ..ΑΔ Ο.Ε. Α ΤΑΞΗΣ Σελ. Β.5 Ισολογισμός Εταιρείας Περιουσιακά στοιχεία 2015 2014 Πάγια 169.963,68 155.573,24 Μείον: Αποσβεσμένα 30.153,65 12.131,81 Μείον: Απομειωμένα - 30.153,65-12.131,81 139.810,03 143.441,43 Αποθέματα 46.152,48

Διαβάστε περισσότερα

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια 2015 2014 Ακίνητα 43.383,90 43.383,90 Μηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ΑΝΕΥΛΑΒΗΣ Γ.Α.Α.Χ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης. Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: E. Παπαλέξη Τηλέφωνο: 2103382133 E-mail: epapalexi@acci.gr Αθήνα, 13/11/2017 Αριθ. Πρωτ.: 1038465 Συνημ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΡΑ ΣΑΡΙΖΑ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/15 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-31/12/15 35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΑΡ.ΓΕΜΗ

ΝΕΡΑ ΣΑΡΙΖΑ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/15 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-31/12/15 35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ-ΑΡ.ΓΕΜΗ Α.Φ.Μ.: 094507310 Β.1.1 ΙΣΟΛΟΓ.ΣΑΡΙΖΑ ΑΕ -2015-ΕΛΠ Έτη: 2014-2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Σημείωση 2015 2014 Ακίνητα 0,00 0,00 Μηχανολογικός εξοπλισμός 226.778,18 214.778,18

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (B.2.1) ΚΑΤΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (B.2.1) ΚΑΤΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 0002896001000 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (B.2.1) ΚΑΤΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ 31.12.2016 Σημείωση 2016 2015 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 1.128.754,65 1.399.307,54 Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,

Διαβάστε περισσότερα

Β 6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΕ.ΤΕ.ΚΟ. ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΠΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 01/01/15-31/12/15

Β 6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΕ.ΤΕ.ΚΟ. ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΠΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 01/01/15-31/12/15 Β 6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 01/01/15-31/12/15 2015 2014 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 119.844,65 129.334,59 Λοιπά συνήθη έσοδα 0,00 0,00 Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) 614,64-8.153,34

Διαβάστε περισσότερα

3.Ισολογισμός της 31/12/2015. Σημείωση Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

3.Ισολογισμός της 31/12/2015. Σημείωση Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια 3.Ισολογισμός της 31/12/2015 ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015-16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΑΡ. Μ.Α.Ε 47181/26/Β/00/09 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ( Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ( Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ( Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Eταιρεία : ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ µε Α.Φ.Μ. : 099870960, Φορολογικό έτος :

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΕ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΕ Β6 Β5 Β.5 Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων Περιουσιακά στοιχεία Πάγια 7.185.946,23 7.152.324,61 Μείον :Αποσβεσμένα 1.430.111,19 5.755.835,04 1.260.473,09 5.891.851,52 Αποθέματα 0,00 0,00 Απαιτήσεις 731.462,47

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,03/10/2016 Αριθ.Πρωτ.:643175

Αθήνα,03/10/2016 Αριθ.Πρωτ.:643175 Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ Τηλέφωνο: 2103382413 Fax: 2103616464 E-mail: antbas@acci.gr Αθήνα,03/10/2016 Αριθ.Πρωτ.:643175

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο , ,74 Άυλα πάγια στοιχεία Δαπάνες ανάπτυξης 0,00 0,00 Υπεραξία 0,00 0,00 Λοιπά άυλα 4.914, ,58.

Σύνολο , ,74 Άυλα πάγια στοιχεία Δαπάνες ανάπτυξης 0,00 0,00 Υπεραξία 0,00 0,00 Λοιπά άυλα 4.914, ,58. Ισολογισμός 2016 2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 15.000,00 15.000,00 Μηχανολογικός εξοπλισμός 288.099,40 319.107,75 Λοιπός εξοπλισμός 163,39 357,99 Επενδύσεις σε ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Ποσά σε µονάδες ευρώ

Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Ποσά σε µονάδες ευρώ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΕΛΛΑΣΙ «Η ΚΟΛΟΣΣΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. Μ.Α.Ε. 12146/80/Β/86/109 - ΑΡ. ΓΕΜΗ 71487820000 Ισολογισµός 31 εκεµβρίου 2015 ( Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Σηµείωση

Διαβάστε περισσότερα

Περιουσιακά Στοιχεία. Κατάσταση Αποτελεσµάτων για πολύ µικρές οντότητες. Κύκλος Εργασιών (καθαρός) ,00 0,00. Λοιπά συνήθη έσοδα 0,00 0,00

Περιουσιακά Στοιχεία. Κατάσταση Αποτελεσµάτων για πολύ µικρές οντότητες. Κύκλος Εργασιών (καθαρός) ,00 0,00. Λοιπά συνήθη έσοδα 0,00 0,00 Στοιχεία Υπόχρεου : Ονοµατεπώνυµο - Επωνυµία : ραστηριότητα : Α.Φ.Μ. :.Ο.Υ. : ΚΡΑΒΒΑΣ AGRO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΧΟΝ ΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΥΖΙΟΥ 800676966 ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κατάσταση Αποτελεσµάτων για πολύ µικρές

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά

Ποσά ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΧΑΛΚΙΤΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Φ.Μ. 094412485 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΡ.ΜΑΕ : 32663/02/Β/95/09 - ΑΡ.ΓΕΜΗ: 112300408000 Ποσά 31.12.2016 31.12.2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 999453622 - ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 69530/01ΑΤ/Β/10/116 ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 21 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - Τ.Κ. 153 43 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 6ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ν.Ε Ισολογισμός Μικρών Οντοτήτων για τη χρήση 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε ευρώ Μη κυκλοφορούντα

ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ν.Ε Ισολογισμός Μικρών Οντοτήτων για τη χρήση 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε ευρώ Μη κυκλοφορούντα ΚΟΣΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ Α.Ν.Ε Ισολογισμός Μικρών Οντοτήτων για τη χρήση 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ποσά σε ευρώ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 0 0 Μηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΩΤΙΚΑ Α.Ε.»

«ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΩΤΙΚΑ Α.Ε.» «ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΩΤΙΚΑ Α.Ε.» «ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΩΤΙΚΑ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡ.ΓΕΜΗ 006990501000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Της χρήσης 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «PERISEIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «PERISEIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «PERISEIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στην Αθήνα και στα γραφεία επί της οδού Αδριανείου 2, σήμερα, την 20 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΜΑΚ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (χρήσης 1η Ιουλίου η Ιουνίου 2016)

ΓΕΜΑΚ Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (χρήσης 1η Ιουλίου η Ιουνίου 2016) ΓΕΜΑΚ Α.Ε ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (χρήσης 1η Ιουλίου 2015 30η Ιουνίου 2016) Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Νόμος 4308/2014) Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. : 027354512000 4ον χλμ

Διαβάστε περισσότερα

DELTA MEDI-SERV Ε.Π.Ε. Λ. Μεσογείων 208 Χολαργός, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

DELTA MEDI-SERV Ε.Π.Ε. Λ. Μεσογείων 208 Χολαργός, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 DELTA MEDI-SERV Ε.Π.Ε. Λ. Μεσογείων 208 Χολαργός, Τ.Κ. 155 61 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 1972001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2015) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

, , , ,

, , , , Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Ποσά σε ευρώ) Επωνυμία TPAΠEZA ΓAIOΔEΔOMENΩN ANΩNYMOΣ ETAIPIA KATAΓPAΦH KAI ΔIAXEI Α.Φ.Μ 998306010 Σημείωση 2015 2014 Σημείωση 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

ΩΝΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ι.Κ.Ε. - ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΡΓΟΥΣ

ΩΝΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ι.Κ.Ε. - ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΩΝΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ι.Κ.Ε. - ΑΦΜ 800 484 538 - ΔΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ - (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.2.2) ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σημείωση 2016 2015 Kυκλος εργασιων ( καθαρός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 15

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 15 ΓΕΥΣΗ ΕΒΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 15 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΑΡ.ΜΑE: 29695/01/Β/93/510 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 1670501000 2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

CLUB SERVICE CATERING ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΕ

CLUB SERVICE CATERING ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΕ CLUB SERVICE CATERING ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/2015-31/12/2015 ) Κύκλος εργασιών (καθαρός) Κόστος πωλήσεων Μικτό αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

CRETAN TRANSFERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 8

CRETAN TRANSFERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 8 ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 8 Στο Ηράκλειο σήµερα την 29/07/2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 06.00 µ.µ. στα γραφεία της Συµβολαιογράφου Μαρίας ηµητρίου Κουµιανάκη που βρίσκονται επί της οδού 1866 στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΤΕ Δ/ΝΣΗ: ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 79 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τα.Κ ΑΦΜ: ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.:

ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΤΕ Δ/ΝΣΗ: ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 79 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τα.Κ ΑΦΜ: ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.: ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΤΕ Δ/ΝΣΗ: ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 79 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τα.Κ.54642 ΑΦΜ: 800520068 ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.:127010604000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2016 2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα

Διαβάστε περισσότερα

O ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Α Τ :ΑΑ Α Τ : ΑΗ ΑΜΑ:

O ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Α Τ :ΑΑ Α Τ : ΑΗ ΑΜΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. Β.2.1 Παραρτήµατος Ν.4308/14 15η ΧΡΗΣΗ (01/01/2017-31/12/2017) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 4614901000 2017 2016 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 569.702,92 515.573,03

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/15 κρίνεται αρκετά ικανοποιητική.

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/15 κρίνεται αρκετά ικανοποιητική. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ Α.Ε." και με δ.τ. "FOROLOGIKANEA.GR" ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ - Φ. ΚΟΧΡΗ Α.Ε.

Β. ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ - Φ. ΚΟΧΡΗ Α.Ε. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.2.1: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2015 2014 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΚΑΘΑΡΟΣ) 1,334,285.70 1,453,725.10 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 973,783.20 1,031,667.73

Διαβάστε περισσότερα

CLUB SERVICE CATERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ

CLUB SERVICE CATERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ CLUB SERVICE CATERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΦΜ 998822483 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗ. Αρ.Μ.Α.Ε.40042/01ΑΤ/Β/98/45 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΗΝΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗ. Αρ.Μ.Α.Ε.40042/01ΑΤ/Β/98/45 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ «ΔΥΟ ΒΗΤΑ ΧΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΤΗΝΟΥ 17-19 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ Αρ.Μ.Α.Ε.40042/01ΑΤ/Β/98/45 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 2806201000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙ ΑΝΘ ΖΕΡΒΟΥ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ.

ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙ ΑΝΘ ΖΕΡΒΟΥ ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙ ΑΝΘ ΖΕΡΒΟΥ 0-85100 - ΡΟΔΟΣ ΑΦΜ 094031744 - ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ Γ.Ε.ΜΗ 71457120000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 12060/80/Β/86/23 Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2017

Διαβάστε περισσότερα

Περδίκα , Θεσσαλονίκη Αρ. Μ.Α.Ε.: 50784/62/B/02/0004 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.:

Περδίκα , Θεσσαλονίκη Αρ. Μ.Α.Ε.: 50784/62/B/02/0004 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: Περδίκα 95 53553, Θεσσαλονίκη Αρ. Μ.Α.Ε.: 50784/62/B/02/0004 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 121600804000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016...

Διαβάστε περισσότερα

ANNIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ 16 ΑΧΑΡΝΕΣ Τ.κ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

ANNIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ 16 ΑΧΑΡΝΕΣ Τ.κ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 ANNIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΡΟΥΜΕΛΗΣ 16 ΑΧΑΡΝΕΣ Τ.κ. 13672 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 131205101000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΤΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΒΙ.ΠΕ ΠΑΤΡΩΝ, Πάτρα. Αρ.Μ.Α.Ε /22/Β/00/18 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΤΤΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΒΙ.ΠΕ ΠΑΤΡΩΝ, Πάτρα. Αρ.Μ.Α.Ε /22/Β/00/18 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΤΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙ.ΠΕ ΠΑΤΡΩΝ, 252 00 Πάτρα Αρ.Μ.Α.Ε. 45961/22/Β/00/18 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 036440416000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονοµική θέση της εταιρίας : Η οικονοµική κατάσταση της εταιρίας κατά την 31/12/2015 κρίνεται ικανοποιητική

2. Οικονοµική θέση της εταιρίας : Η οικονοµική κατάσταση της εταιρίας κατά την 31/12/2015 κρίνεται ικανοποιητική ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «CLEAN FOR YOU IKE» ΑΡ. ΓΕΜΗ 069364403000 Προς την τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων Κύριοι εταίροι, Υποβάλλουµε συνηµµένως στη γενική συνέλευσή σας τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΦΜ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΦΜ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΑΦΜ. :09987090 αφορά περίοδο χρήση 01/01/201-31/12/201 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. :00973001000 AΡ.Μ.ΑΕ 70451/01/Β10/40 Η ανωτέρω οικονομική οντότητα ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ νομική μορφή με την επωνυμία ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ της 31 ης εκεµβρίου 2015

Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ της 31 ης εκεµβρίου 2015 Ισολογισµός Ποσά - 31.12.2015 31.12.2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 1.482.359,73 1.524.679,65 Μηχανολογικός εξοπλισµός 547.483,85 590.935,68 Λοιπός εξοπλισµός 33.642,15

Διαβάστε περισσότερα

7η Χρηση-ΓΕΜΗ :

7η Χρηση-ΓΕΜΗ : IΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων 7η Χρηση-ΓΕΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Υπόχρεου : ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ ΒΙΟΚΑΥΔΣΙΜΑ ΙΚΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Στοιχεία Υπόχρεου : ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ ΒΙΟΚΑΥΔΣΙΜΑ ΙΚΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ονοματεπώνυμο - Επωνυμία : Δραστηριότητα : Α.Φ.Μ. : Δ.Ο.Υ. : Στοιχεία Υπόχρεου : ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ ΒΙΟΚΑΥΔΣΙΜΑ ΙΚΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ 800568015 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗ 19η 1/1/ /12/2016.

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗ 19η 1/1/ /12/2016. ΚΟΥΡΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. Α.Μ.Α.Ε. 39526/53/Β/97/015 ΑΡΙΘΜ. Γ.Ε.ΜΗ 20521130000. ΕΔΡΑ: ΘΑΣΟΣ ΘΑΣΟΥ Τ.Κ. 640 04 -Α.Φ.Μ. 094331821 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΤΗΣ 31-12-2016 ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝΑ ΑΒΕΕ. Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε ευρώ

ΕΛΙΝΑ ΑΒΕΕ. Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε ευρώ ΕΛΙΝΑ ΑΒΕΕ Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε ευρώ 31.12.2015 31.12.2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Χ Π ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 30/06/2017

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Χ Π ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 30/06/2017 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Χ Π ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 30/06/2017 Κύριοι μέτοχοι Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/99, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΙΚΕ. Καρδιτσομάγουλα, Τ.Κ.43100, Καρδίτσα Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως 2015

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΙΚΕ. Καρδιτσομάγουλα, Τ.Κ.43100, Καρδίτσα Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως 2015 ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΙΚΕ Καρδιτσομάγουλα, Τ.Κ.43100, Καρδίτσα Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

EQS THALIS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΚΕ -EQS THALIS IKE ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

EQS THALIS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΚΕ -EQS THALIS IKE ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ EQS THALIS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΚΕ -EQS THALIS IKE ΑΡ. ΓΕΜΗ: 133785001000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Υπόδειγμα Β.5 βάσει Ν. 4308/2014 3η Χρήση (01/01/2017-31/12/2017)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΤΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ

ΤΑΤΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΤΑΤΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ Κωλέττη 5, Πεντέλη, 15236 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 126910601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015...

Διαβάστε περισσότερα