ANNIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ 16 ΑΧΑΡΝΕΣ Τ.κ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ANNIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ 16 ΑΧΑΡΝΕΣ Τ.κ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016"

Transcript

1 ANNIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΡΟΥΜΕΛΗΣ 16 ΑΧΑΡΝΕΣ Τ.κ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016

2 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ πολύ μικρών οντοτήτων(β.5 )31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 & (Β.6) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ πολύ μικρών οντοτήτων 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Περιουσιακά στοιχεία - Πάγια ANNIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ πολύ μικρών οντοτήτων(β.5 )31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ) Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: Σημειώσεις Αξία Κτήσης , ,13 Μείον: Αποσβεσμένα , ,62 Μείον: Απομειωμένα Πάγια , ,51 Αποθέματα , ,33 Απαιτήσεις , ,90 Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα ,34 Λοιπά , ,01 Περιουσιακά στοιχεία , ,75 Σύνολο , ,75 Σημειώσεις Καθαρή θέση και υποχρεώσεις Κεφάλαια και αποθεματικά 7.443, ,43 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , ,18 Καθαρή θέση και υποχρεώσεις , ,75 Σύνολο , ,75 (Β.6) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ πολύ μικρών οντοτήτων 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ) Σημειώσεις Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους - Αποτελέσματα προ φόρων Κύκλος εργασιών (καθαρός) , ,48 Λοιπά συνήθη έσοδα Μεταβολές Αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) , ,26 Αγορές εμπορευμάτων και υλικών , ,90 Παροχές σε εργαζομένους , ,42 Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων , ,51 Λοιπά έξοδα και ζημίες , ,96 Λοιπά έσοδα και κέρδη 0,48 18,58 Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) -152,03 Αποτελέσματα προ φόρων , ,50 Φόροι , ,00 Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους , ,50 Σύνολο , ,50

3 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ ΚΟΡΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΦΜ ΑΔΤ ΑΚ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΝΤΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 08 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΑΦΜ Α'ΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ( Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014 ) της επιχείρησης : ANNIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 1/1/2016 έως 31/12/2016 Μέγεθος οντότητας : «Πολύ μικρή οντότητα» με Διπλογραφικά βιβλία. Νόμισμα : Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε. Α/Α Απαιτούμενη Γνωστοποίηση Απάντηση 1 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3 α Επωνυμία της οντότητας. ANNIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ β Νομικός τύπος της οντότητας. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ γ Περίοδος αναφοράς. 1/1/2016 ΕΩΣ 31/12/2016 δ Διεύθυνση της έδρας της οντότητας. ΡΟΥΜΕΛΗΣ 16 ΑΧΑΡΝΕΣ Τ.κ ε στ Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση. Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ; Αριθμός ΓΕΜΗ: Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ζ η Θ Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ; Κατηγορία της οντότητας Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο. ΌΧΙ Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση «Πολύ μικρή με διπλογραφικά βιβλία» Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι : «Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014».

4 ιε Α) Άλλες σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων Β) Αποκτήθηκαν ίδιες μετοχές κατά την χρήση 2016; Α) Βλέπε συνημμένο «Παράρτημα Ν1» Β) Βλέπε συνημμένο «Παράρτημα Ν1» 2 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16 α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις ΔΕ συντρέχει τέτοια περίπτωση β) Εγγυήσεις ΔΕ συντρέχει τέτοια περίπτωση Ενδεχόμενες υποχρεώσεις, που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό. γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήση 2014 έως κα Έχουν γίνει όμως οι ανάλογες φορολογικές αναμορφώσεις και κατά την γνώμη μας δεν θα προκύψουν επιπλέων φόροι. 3 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25 Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών. Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 4 Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 34 και 16 παρ. 7 Καταρτίσατε συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6. Ναι Η εταιρεία έχει συντάξει συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, βάσει της παραγράφου 7 του άρθρου 16 του νόμου 4308/2014.

5 Αθήνα 30 Ιουνίου 2017 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΟΡΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΔΤ ΑΚ ΝΤΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΤ ΑΜ ΑΦΜ Α'ΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ / Παράρτημα Νο 01 (Π1) Καθαρή θέση ANNIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ της επιχείρησης : ANNIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ Καθαρή θέση Καταβλημένα κεφάλαια Κεφάλαιο , ,00 Υπέρ το άρτιο 0,00 0,00 Καταθέσεις ιδιοκτητών 0,00 0,00 Ίδιοι τίτλοι 0,00 0,00 Σύνολο , ,00 Διαφορές εύλογης αξίας Διαφορές εύλογης αξίας (αναγνωρισμένες στα αποτελέσματα) 0,00 0,00 Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων 0,00 0,00 Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση 0,00 0,00 Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών 0,00 0,00 Σύνολο 0,00 0,00 Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 1.060, ,30 Αφορολόγητα αποθεματικά 0,00 0,00 Αποτελέσματα εις νέο (18.616,81) ( ,73) Σύνολο (17.556,51) ( ,43) Συναλλαγματικές διαφορές 0,00 0,00 Σύνολο καθαρής θέσης 7.443,49 ( ,43) Α) Το κεφάλαιο της εταιρείας είναι είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00 ) και διαιρείται σε δυο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία δέκα ευρώ (10 ). Το Καταβεβλημένο κεφάλαια τέλους χρήσης είναι ,00 Τα Αποθεματικά νόμων τέλους χρήσης είναι 1.060,30 τα Αποτελέσματα εις νέο τέλους χρήσης είναι (18.616,81) και το Σύνολο καθαρής θέσης τέλους χρήσης είναι 7.443,49 Β) Δεν αποκτήθηκαν ίδιες μετοχές κατά την χρήση 2016.

6 Αθήνα 30 Ιουνίου 2017 Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΟΡΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΔΤ ΑΚ ΝΤΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΤ ΑΜ ΑΦΜ Α'ΤΑΞΗΣ

ANNIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ 16 ΑΧΑΡΝΕΣ Τ.κ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

ANNIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ 16 ΑΧΑΡΝΕΣ Τ.κ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 ANNIE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΡΟΥΜΕΛΗΣ 16 ΑΧΑΡΝΕΣ Τ.κ. 13672 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 131205101000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Υπόδειγμα Β.5)

Φύλλο1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Υπόδειγμα Β.5) Φύλλο1 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΘΕΟΤΕΞ ΕΠΕ ΑΡΙΘΜ. Γ.Ε.ΜΗ. 014496235000 29η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01-01-2016/31-12-2016) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Υπόδειγμα Β.5) Περιουσιακά στοιχεία 2016 2015 Πάγια

Διαβάστε περισσότερα

7η Χρηση-ΓΕΜΗ :

7η Χρηση-ΓΕΜΗ : IΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016) Υπόδειγμα Β.5: Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων 7η Χρηση-ΓΕΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

EQS THALIS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΚΕ -EQS THALIS IKE ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

EQS THALIS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΚΕ -EQS THALIS IKE ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ EQS THALIS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΚΕ -EQS THALIS IKE ΑΡ. ΓΕΜΗ: 133785001000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Υπόδειγμα Β.5 βάσει Ν. 4308/2014 3η Χρήση (01/01/2017-31/12/2017)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΤΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ

ΤΑΤΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΤΑΤΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ Κωλέττη 5, Πεντέλη, 15236 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 126910601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015...

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο καθαρής θέσης , ,54

Σύνολο καθαρής θέσης , ,54 Υπόδειγμα Β.5 : Ισολογισμός (για πολύ μικρές οντότητες) της εταιρείας ΓΕΜΗ 46498822000 ΑΡ.ΜΑΕ 64179/12/Β/07/30 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο καθαρής θέσης , ,30

Σύνολο καθαρής θέσης , ,30 Υπόδειγμα Β.5 : Ισολογισμός (για πολύ μικρές οντότητες) της εταιρείας ΓΕΜΗ 46498822000 ΑΡ.ΜΑΕ 64179/12/Β/07/30 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

D.L.B. Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

D.L.B. Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ D.L.B. Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα (Ν. 4308/2014) Της 31ης εκεµβρίου 2017 ( 1 η Ιανουαρίου 2017 έως 31 η εκεµβρίου 2017)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 15

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 15 ΓΕΥΣΗ ΕΒΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 15 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 3η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΑΡ.ΜΑE: 29695/01/Β/93/510 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 1670501000 2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Α.Ε ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ AE - IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/16

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Α.Ε ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ AE - IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/16 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Α.Ε ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν.4308/2014) Ε ΡΑ: ΣΙΣΙ ΜΙΡΑΜΒΕΛΟΥ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τ.Κ 72100

Διαβάστε περισσότερα

ΗΩΣ Α.Ε. Δ.Δ. Σκήτης Δήμου Αγιάς ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ. Αρ.Μ.Α.Ε /31/Β/04/14 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΗΩΣ Α.Ε. Δ.Δ. Σκήτης Δήμου Αγιάς ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ. Αρ.Μ.Α.Ε /31/Β/04/14 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΩΣ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ.Δ. Σκήτης Δήμου Αγιάς ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Αρ.Μ.Α.Ε. 56995/31/Β/04/14 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 27119040000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 11 ης εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ της 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική χρήση ( 01/03/ /12/2016 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β5 (ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ της 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η Εταιρική χρήση ( 01/03/ /12/2016 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β5 (ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) BLUE CHERRY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ I.K.E. ΙΑΚΡ. ΤΙΤΛΟΣ : BLUE CHERRY ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε ΡΑ : ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 33, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 185-35 ΑΦΜ.: 800716298,.Ο.Υ: Γ ΠΕΙΡΑΙΑ, Γ.Ε.ΜΗ. 138101007000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Επωνυμία Οντότητας Νομική Μορφή Περίοδος αναφοράς Διεύθυνση Έδρας Δημόσιο Μητρώο Εγγραφής Αριθμός Μητρώου Κατηγορία Οντότητας σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

& C. CARGOTRANS Ε.Π.Ε. Α.Φ.Μ.:

& C. CARGOTRANS Ε.Π.Ε. Α.Φ.Μ.: Επωνυμία: Τ. & C. CARGOTRANS Ε.Π.Ε. Διακριτικός τίτλος: Τ. & C. CARGOTRANS Ε.Π.Ε. Α.Φ.Μ.: 999658406 Οικονομική χρήση: Χρήση 2015(01-01-2015-31-12-2015) Β6-Κατάσταση αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτέλεσμα προ φόρων 3.821, ,88. Φόροι 800,00 900,00. Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 3.021, ,88. ο Διαχειριστής.

Αποτέλεσμα προ φόρων 3.821, ,88. Φόροι 800,00 900,00. Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 3.021, ,88. ο Διαχειριστής. Επωνυμία: PROFIT MALL ΕΠΕ Διακριτικός τίτλος: Α.Φ.Μ.: 800334247 Οικονομική χρήση: Χρήση 2015() Β6-Κατάσταση αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες 31 Δεκεμβρίου 2015 2015 2014 Κύκλος εργασιών (καθαρός)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (B.2.1) ΚΑΤΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (B.2.1) ΚΑΤΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 0002896001000 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (B.2.1) ΚΑΤΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ 31.12.2016 Σημείωση 2016 2015 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 1.128.754,65 1.399.307,54 Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ Τηλέφωνο: 2103382151 Fax: 2103616464 E-mail: emmal@acci.gr Αθήνα,15/12/2017 Αριθ.Πρωτ.:1045996

Διαβάστε περισσότερα

X. ΖΑΜΠΑΤΗ Α.Ξ.Τ.Ε.Ο.Ε.Ε. Αρ. Μ.Α.Ε /90/Β/90/07 και Αρ.Γ.Ε.ΜΗ

X. ΖΑΜΠΑΤΗ Α.Ξ.Τ.Ε.Ο.Ε.Ε. Αρ. Μ.Α.Ε /90/Β/90/07 και Αρ.Γ.Ε.ΜΗ X. ΖΑΜΠΑΤΗ Α.Ξ.Τ.Ε.Ο.Ε.Ε. Αρ. Μ.Α.Ε. 21234/90/Β/90/07 και Αρ.Γ.Ε.ΜΗ 123156124000 Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ( Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΣΠΕΡ PV ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

ΤΖΑΣΠΕΡ PV ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23.05.2016 ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31.12.2015 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΖΑΣΠΕΡ PV ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Kύριοι Mέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (1/1-31/12/2015) ΑΡ. ΓΕΜΗ :

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (1/1-31/12/2015) ΑΡ. ΓΕΜΗ : Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 -(1/1-31/12/2015) ΑΡ. ΓΕΜΗ : 68777303000 2015 2014 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 812.571,99 886.479,58

Διαβάστε περισσότερα

OCEAN WORLD Ε.Π.Ε. Ακτή Μιαουλη 73, Πειραιάς. Τ.Κ Αρ. ΓΕΜΗ :

OCEAN WORLD Ε.Π.Ε. Ακτή Μιαουλη 73, Πειραιάς. Τ.Κ Αρ. ΓΕΜΗ : OCEAN WORLD Ε.Π.Ε. Ακτή Μιαουλη 73, Πειραιάς. Τ.Κ. 18537 Αρ. ΓΕΜΗ : 44980207000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Αθήνα,13/07/2018 Αριθ.Πρωτ.:1211321 Συνημ.: Οικονομικές Καταστάσεις Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜ. Τηλέφωνο: 2103382137

Διαβάστε περισσότερα

Καβάλα, 12/06/2017 Αριθ.Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καβάλα, 12/06/2017 Αριθ.Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ομονοίας 50α Τ.Κ.: 65302 Τηλέφωνο: 2510223325 Fax: 2510835946 E-mail: register@kcci.gr Καβάλα, 12/06/2017 Αριθ.Πρωτ.: 569262

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 30/06/2016 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 30/6/2016 30/6/2015 Μη κυκλοφορούντα στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 167.630,23 167.630,23 Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Διανομές Ανατολικής Κρήτης Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις 2017

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο μη κυκλοφορούντων , ,79

Σύνολο μη κυκλοφορούντων , ,79 Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 0,00 0,00 Μηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2017 έως 30 Ιουνίου 2018

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2017 έως 30 Ιουνίου 2018 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2017 έως 30 Ιουνίου 2018 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 3 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 4 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ... 5 2 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΜΑΚΕ ΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Ανδρούτσου 6, 55643 Θεσσαλονίκη ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 124075904000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρόντες στη Συνέλευση είναι οι ακόλουθοι εταίροι, κατέχοντας τα εξής εταιρικά μερίδια: % Εταιρικών Μεριδίων 100% 100%

Παρόντες στη Συνέλευση είναι οι ακόλουθοι εταίροι, κατέχοντας τα εξής εταιρικά μερίδια: % Εταιρικών Μεριδίων 100% 100% Πρακτικό. Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας «NILLWARE MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, ΑΦΜ 800359310, αρ. Γεμη 123696301000» της 08/09/2017 Στην Αθήνα σήμερα, την 8 η Σεπτεμβρίου 2017,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Λογιστής Μαλούνα Σουλτάνα Τσιλιοπούλου Σοφία Μουστάκας Αθ. Νικόλαος

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ο Λογιστής Μαλούνα Σουλτάνα Τσιλιοπούλου Σοφία Μουστάκας Αθ. Νικόλαος ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015-11η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) (Ποσά σε Ευρώ) ΑΡΜΑΕ: 55544/52/Β/03/13 ΑΡ ΓΕΜΗ 122167426000 ΑΦΜ099616201 Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

ITEQ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΜΕΙΝΟΚΛΕΟΥΣ 1 ΚΑΙ ΦΡΑΝΤΖΗ 48, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ITEQ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΜΕΙΝΟΚΛΕΟΥΣ 1 ΚΑΙ ΦΡΑΝΤΖΗ 48, ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ITEQ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΜΕΙΝΟΚΛΕΟΥΣ 1 ΚΑΙ ΦΡΑΝΤΖΗ 48, 11744 ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Αρ.Μ.Α.Ε. 62252/01NT/B/07/11 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 121724899000

Διαβάστε περισσότερα

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Αθήνα,18/08/2016 Αριθ.Πρωτ.:504990

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Αθήνα,18/08/2016 Αριθ.Πρωτ.:504990 Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Τηλέφωνο: 2103382140 Fax: 2103616464 E-mail: dzisim@acci.gr Αθήνα,18/08/2016 Αριθ.Πρωτ.:504990

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,25/10/2017 Αριθ.Πρωτ.:551990

Αθήνα,25/10/2017 Αριθ.Πρωτ.:551990 Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΡΕΡΗ ΜΑΡΙΑ Τηλέφωνο: 2103382104 Fax: 2103616464 E-mail: mariafreri@acci.gr Αθήνα,25/10/2017 Αριθ.Πρωτ.:551990

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΛΗ Ε.Π.Ε. ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ) ΠΑΡΟΥ ΑΦΜ ΔΟΥ ΠΑΡΟΥ Γ.Ε.ΜΗ

ΑΥΛΗ Ε.Π.Ε. ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ) ΠΑΡΟΥ ΑΦΜ ΔΟΥ ΠΑΡΟΥ Γ.Ε.ΜΗ ΑΥΛΗ Ε.Π.Ε. ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ) - 84400 - ΠΑΡΟΥ ΑΦΜ 999248560 - ΔΟΥ ΠΑΡΟΥ Γ.Ε.ΜΗ 48212938000 Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.6) Διπλογραφικά Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

DELTA MEDI-SERV Ε.Π.Ε. Λ. Μεσογείων 208 Χολαργός, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

DELTA MEDI-SERV Ε.Π.Ε. Λ. Μεσογείων 208 Χολαργός, Τ.Κ Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 DELTA MEDI-SERV Ε.Π.Ε. Λ. Μεσογείων 208 Χολαργός, Τ.Κ. 155 61 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 1972001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2015) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

HEC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - Δ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

HEC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - Δ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. HEC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - Δ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017 (Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

PDA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ 18 & ΥΠΟΣ.ΠΑΡΟΥΣΗ 103 ΚΑΛΛΙΘΕΑ. Αρ.Μ.Α.Ε.61010/01ΝΤ/Β/06/133 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

PDA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ 18 & ΥΠΟΣ.ΠΑΡΟΥΣΗ 103 ΚΑΛΛΙΘΕΑ. Αρ.Μ.Α.Ε.61010/01ΝΤ/Β/06/133 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ PDA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ 18 & ΥΠΟΣ.ΠΑΡΟΥΣΗ 103 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Αρ.Μ.Α.Ε.61010/01ΝΤ/Β/06/133 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123780101000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ AUDIRE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ "AUDIRE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι.Κ.Ε." Λ. Ειρήνης 35, 163 45 Ηλιούπολη - Αττική ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 140392201000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων Eταιρεία : Δ. ΠΑΥΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε με Α.Φ.Μ. : 093801597, Φορολογικό έτος :, περιόδου ( 01/01/ - 31/12/ ) - ΓΕ.Μ.Η.: 000123677542000

Διαβάστε περισσότερα

FINANCIAL PRISM ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε ΧΡ.ΛΑΔΑ 4, ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

FINANCIAL PRISM ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε ΧΡ.ΛΑΔΑ 4, ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 1 FINANCIAL PRISM ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε ΧΡ.ΛΑΔΑ 4, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 95693801000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΑΤΟΣ ΒΙΟ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΑΝΔΡΕΟΥ 22, Πάτρα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΑΡΑΤΟΣ ΒΙΟ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΑΝΔΡΕΟΥ 22, Πάτρα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΑΡΑΤΟΣ ΒΙΟ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΟΥ 22, 262 21 Πάτρα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 130858516000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΕ ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΕ ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΕ ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 71553620000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 (Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε ευρώ 2015 2014 Περιουσιακά Στοιχεία Πάγια 354.081,75

Διαβάστε περισσότερα

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης Στον τομέα της ερευνάς δεν επιδόθηκε η εταιρία.

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης Στον τομέα της ερευνάς δεν επιδόθηκε η εταιρία. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 1.1.2015 ΕΩΣ 31.12.2015 Κύριοι Εταίροι, Υποβάλλουμε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΪΑΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε ΑΡΧ.ΘΕΑΤΡΟΥ 19, ΕΡΕΤΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΚΑΪΑΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε ΑΡΧ.ΘΕΑΤΡΟΥ 19, ΕΡΕΤΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 1 ΚΑΪΑΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ι.Κ.Ε ΑΡΧ.ΘΕΑΤΡΟΥ 19, 34 008 ΕΡΕΤΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 122544501000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

VICTORY ΑΧΑΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΒΙ.ΠΕ ΠΑΤΡΩΝ, Πάτρα. Αρ.Μ.Α.Ε /22/Β/08/45 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

VICTORY ΑΧΑΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΒΙ.ΠΕ ΠΑΤΡΩΝ, Πάτρα. Αρ.Μ.Α.Ε /22/Β/08/45 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ VICTORY ΑΧΑΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙ.ΠΕ ΠΑΤΡΩΝ, 252 00 Πάτρα Αρ.Μ.Α.Ε. 66698/22/Β/08/45 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 034608416000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 1

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 13/09/2016 Αριθ.Πρωτ.:

Ηράκλειο, 13/09/2016 Αριθ.Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Κορωναίου 9 Τ.Κ.: 71202 Πληροφορίες: Παπαγιάννης Γιάννης Τηλέφωνο: 2810247026 Fax: 2810285829 E-mail: papagiannis@ebeh.gr

Διαβάστε περισσότερα

MONTANA PRIVATE COMPANY ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΝΙΑ ΑΛΕΚΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΦΜ ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ.Ε.ΜΗ

MONTANA PRIVATE COMPANY ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΝΙΑ ΑΛΕΚΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΦΜ ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ.Ε.ΜΗ MONTANA PRIVATE COMPANY ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΝΙΑ ΑΛΕΚΟΥ 0-49100 - ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΦΜ 800554219 - ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γ.Ε.ΜΗ 129067403000 Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.6) Διπλογραφικά Αποτελέσματα περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΚΤΗ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015

ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΚΤΗ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015 ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΚΤΗ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 124137622000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015 Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) ΕΥΒΟΙΚΗ ΑΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΙΟΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΙΚΕ

ΑΡΤΙΟΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΙΚΕ ΑΡΤΙΟΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΙΚΕ Ν. Παρίτση & Μπουμπουλίνας 16, 15451 Ν. Ψυχικό της Χρήσεως 2016 1 η Ιανουαρίου 2016 έως 31 η Δεκεμβρίου 2016 Σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

, ,84 Μικτό αποτέλεσμα , ,67 Λοιπά συνήθη έσοδα , ,11

, ,84 Μικτό αποτέλεσμα , ,67 Λοιπά συνήθη έσοδα , ,11 Επωνυμία: ΠΥΡΗΝΑΣ-ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ Διακριτικός τίτλος: ΠΥΡΗΝΑΣ ΑΕ Α.Φ.Μ.: 094120255 Οικονομική χρήση: Χρήση 2016(01-07-2015-30-06-2016) Β.2.1- Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΚ ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΚ ΈΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ Σ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΓΕΜΗ: 136740606000) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 11/11/2015-31/12/2015 2015 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 40.785,20 Λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. ( Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014 ) της επιχείρησης : ΠΑΡΚΕΤΑ Ι.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. ( Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014 ) της επιχείρησης : ΠΑΡΚΕΤΑ Ι. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ( Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014 ) της επιχείρησης : ΠΑΡΚΕΤΑ Ι. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 1/1/2016 έως 31/12/2016 Μέγεθος οντότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε Ισολογισμός Ατομικές

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε Ισολογισμός Ατομικές ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΣΙΡΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,01/09/2017 Αριθ.Πρωτ.:559831

Αθήνα,01/09/2017 Αριθ.Πρωτ.:559831 Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜ. Τηλέφωνο: 2103382133 Fax: 2103616464 E-mail: mfousteris@acci.gr Αθήνα,01/09/2017 Αριθ.Πρωτ.:559831

Διαβάστε περισσότερα

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η Μ Ο Ν Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Η Ι Κ Ε ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 9, 45 444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133537429000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 24 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα, 01/08/2017 Αριθ.Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ιωάννινα, 01/08/2017 Αριθ.Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Τρικούπη και Οπλ. Πουτέτση 14 Τ.Κ.: 45332 Πληροφορίες: 3 Νταλή Ελένη Τηλέφωνο: 2651024637 Fax: 2651025179 E-mail: elntali@cci-ioannina.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΛ. ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΧΡ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Τ.Κ Α.Φ.Μ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΛ. ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΧΡ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Τ.Κ Α.Φ.Μ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΛ. ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΧΡ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Τ.Κ. 49100 Α.Φ.Μ. 998968171 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 1 Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

TECNOSFAT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΑΝΔΡΕΟΥ 22, Πάτρα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

TECNOSFAT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΑΝΔΡΕΟΥ 22, Πάτρα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. TECNOSFAT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΟΥ 22, 262 21 Πάτρα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 135367716000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 31 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ισολογισμός και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΤΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΒΙ.ΠΕ ΠΑΤΡΩΝ, Πάτρα. Αρ.Μ.Α.Ε /22/Β/00/18 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΤΤΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΒΙ.ΠΕ ΠΑΤΡΩΝ, Πάτρα. Αρ.Μ.Α.Ε /22/Β/00/18 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΤΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙ.ΠΕ ΠΑΤΡΩΝ, 252 00 Πάτρα Αρ.Μ.Α.Ε. 45961/22/Β/00/18 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 036440416000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Στα Ίδια Κεφάλαια Περιλαμβάνονται: το Εταιρικό Κεφάλαιο ποσού ,00.καθώς και το υπόλοιπο ζημιών εις νέο 3.465,27.

Στα Ίδια Κεφάλαια Περιλαμβάνονται: το Εταιρικό Κεφάλαιο ποσού ,00.καθώς και το υπόλοιπο ζημιών εις νέο 3.465,27. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ RECYCLING EXPERTS ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΙΚΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 (ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 07-10 / 31-12-2015)

Διαβάστε περισσότερα

"AGRO-KNOW IΔΙΩΤΙΚΗ KEΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" Γράμμου 17, Βριλήσσια Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ

AGRO-KNOW IΔΙΩΤΙΚΗ KEΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γράμμου 17, Βριλήσσια Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ "AGRO-KNOW IΔΙΩΤΙΚΗ KEΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" Γράμμου 17, 152 35 Βριλήσσια Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 128003401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31η Δεκεμβρίου 2015 Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Τ Η Μ Α Μ Π Ρ Ι Ν Τ Ζ Ι Κ Η

Κ Τ Η Μ Α Μ Π Ρ Ι Ν Τ Ζ Ι Κ Η Κ Τ Η Μ Α Μ Π Ρ Ι Ν Τ Ζ Ι Κ Η Ανώνυμη Εταιρεία Λαντζόι Ωλένης, 27 064 Ηλεία ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 128443425000 χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 999453622 - ΔΟΥ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 69530/01ΑΤ/Β/10/116 ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 21 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Τ.Κ. 153 43 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8 ης Εταιρικής Χρήσεως 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ.: Έτη:

Α.Φ.Μ.: Έτη: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ -ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Ι.Μ.Ε-Ε.Π.Ε ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε ευρώ Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPUS AIRWAYS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Αργυρούπολη, ΤΚ Αρ. Γ.Ε.Μ.Η

OLYMPUS AIRWAYS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Αργυρούπολη, ΤΚ Αρ. Γ.Ε.Μ.Η OLYMPUS AIRWAYS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Αργυρούπολη, ΤΚ. 16452 Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 134111701000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 Περίοδος : 7 Απριλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Οι χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ με ΑΦΜ. 998035205 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 0029274914000 1 Η ανωτέρω οικονομική οντότητα ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΦΜ ΙΟΝΙΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΜΟΝ ΕΠΕ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΜΗ : Χρήση από έως

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΦΜ ΙΟΝΙΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΜΟΝ ΕΠΕ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΜΗ : Χρήση από έως ΙΟΝΙΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΜΟΝ ΕΠΕ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΜΗ : 134486408000 Χρήση από 08-05-2015 έως 31-12-2015 Β.6: Κατάσταση Αποτελεσµάτων για πολύ µικρές οντότητες 2015 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 887.300,00 Λοιπά συνήθη

Διαβάστε περισσότερα

Β) «ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ»

Β) «ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ» Β) «ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ( Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014 ) της επιχείρησης : ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΟΣ ΗΛΙΟΣ ΕΠΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 1/1/2016 έως 31/12/2016

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων , ,12

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων , ,12 Ισολογισμός της 31 Δεκεμβρίου 2015 2η Εταιρική χρήση (01 Ιανουαρίου 2015-31 Δεκεμβρίου 2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31.12.2015 31.12.2014 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 31.12.2015 31.12.2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά Καθαρή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝΑ ΑΒΕΕ. Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε ευρώ

ΕΛΙΝΑ ΑΒΕΕ. Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε ευρώ ΕΛΙΝΑ ΑΒΕΕ Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε ευρώ 31.12.2015 31.12.2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

Β 6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΕ.ΤΕ.ΚΟ. ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΠΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 01/01/15-31/12/15

Β 6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΕ.ΤΕ.ΚΟ. ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΠΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 01/01/15-31/12/15 Β 6 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 01/01/15-31/12/15 2015 2014 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 119.844,65 129.334,59 Λοιπά συνήθη έσοδα 0,00 0,00 Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα) 614,64-8.153,34

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Υπόχρεου : ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ ΒΙΟΚΑΥΔΣΙΜΑ ΙΚΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Στοιχεία Υπόχρεου : ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ ΒΙΟΚΑΥΔΣΙΜΑ ΙΚΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ονοματεπώνυμο - Επωνυμία : Δραστηριότητα : Α.Φ.Μ. : Δ.Ο.Υ. : Στοιχεία Υπόχρεου : ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΑ ΒΙΟΚΑΥΔΣΙΜΑ ΙΚΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ 800568015 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 DUST AND CREAM ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΙΚΕ ΓΕΜΗ ΑΦΜ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 DUST AND CREAM ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΙΚΕ ΓΕΜΗ ΑΦΜ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 DUST AND CREAM ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΙΚΕ ΓΕΜΗ 133085004000 - ΑΦΜ 800631543 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων Eταιρεία : AGRICOM ΜΠΟΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ με Α.Φ.Μ. : 800696129, Φορολογικό έτος : 2016, περιόδου ( 01/01/2016-31/12/2016 ) -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗ 2016

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗ 2016 ΜΠΟΧΑΛΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΦΜ:094233366 ΔΟΥ: ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΗΛ:2695-49090 FAX:2695-49092 Email: info@zantepalace.com ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 100 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 Στο Δήμο Ζακύνθου και συγκεκριμένα στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΙΚΕ. Καρδιτσομάγουλα, Τ.Κ.43100, Καρδίτσα Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως 2015

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΙΚΕ. Καρδιτσομάγουλα, Τ.Κ.43100, Καρδίτσα Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. χρήσεως 2015 ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΙΚΕ Καρδιτσομάγουλα, Τ.Κ.43100, Καρδίτσα Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Τηλέφωνο: 2103382213 Fax: 2103617217 E-mail: aargyropoulos@acci.gr Αθήνα,01/11/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΩΝΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ι.Κ.Ε. - ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΡΓΟΥΣ

ΩΝΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ι.Κ.Ε. - ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΩΝΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ι.Κ.Ε. - ΑΦΜ 800 484 538 - ΔΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ - (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.2.2) ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σημείωση 2016 2015 Kυκλος εργασιων ( καθαρός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Χ Π ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 30/06/2017

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Χ Π ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 30/06/2017 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Χ Π ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 30/06/2017 Κύριοι μέτοχοι Σύμφωνα με το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/99, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Με εντολή Προέδρου Ε.Ε.Α. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Πανεπιστημίου 44 Τ.Κ.: 10679 Πληροφορίες: Νικηφορίδου Παναγιώτα Τηλέφωνο: 2103380200 Fax: 2103619735 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗ. Αρ.Μ.Α.Ε.40042/01ΑΤ/Β/98/45 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΗΝΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗ. Αρ.Μ.Α.Ε.40042/01ΑΤ/Β/98/45 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ «ΔΥΟ ΒΗΤΑ ΧΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΤΗΝΟΥ 17-19 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 14452 ΑΤΤΙΚΗ Αρ.Μ.Α.Ε.40042/01ΑΤ/Β/98/45 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 2806201000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Β.2.1) της 31ης Δεκεμβρίου Λοιπά συνήθη έσοδα

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Β.2.1) της 31ης Δεκεμβρίου Λοιπά συνήθη έσοδα ΕΥ ΣΙΤΙΖΕΙΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΣΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 33-54625 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΦΜ 998229792 - ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α Γ.Ε.ΜΗ 59235504000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 7760 Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Β Ε Λ Τ Α Λ Α. Ε Γ Ι Ν Α Ο Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Πρακτικό No 86

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Β Ε Λ Τ Α Λ Α. Ε Γ Ι Ν Α Ο Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Πρακτικό No 86 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Β Ε Λ Τ Α Λ Α. Ε Γ Ι Ν Α Ο Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πρακτικό No 86 της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας ΒΕΛΤΑΛ Α.Ε. της 30ης Απριλίου 2016. Στη Σίνδο,

Διαβάστε περισσότερα

MVTS ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MVTS ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MVTS ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΙΟΒΑΝΙ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΤΖΙΟΒΑΝΙ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΖΙΟΒΑΝΙ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/2015-31/12/2015 ) Κύκλος εργασιών (καθαρός) Κόστος πωλήσεων Μικτό αποτέλεσμα Λοιπά συνήθη έσοδα Έξοδα διοίκησης Έξοδα διάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Αθήνα,31/08/2016 Αριθ.Πρωτ.:505318

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΥΠΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. Αθήνα,31/08/2016 Αριθ.Πρωτ.:505318 Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Τηλέφωνο: 2103382157 Fax: 2103616464 Email: mfousteris@acci.gr Αθήνα,31/08/2016

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΩΤΙΚΑ Α.Ε.»

«ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΩΤΙΚΑ Α.Ε.» «ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΩΤΙΚΑ Α.Ε.» «ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΩΤΙΚΑ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡ.ΓΕΜΗ 006990501000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Της χρήσης 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

(7.555,14) (8.609,85) Λοιπά έσοδα και κέρδη Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) Αποτέλεσμα προ φόρων , ,89 Φόροι

(7.555,14) (8.609,85) Λοιπά έσοδα και κέρδη Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) Αποτέλεσμα προ φόρων , ,89 Φόροι Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων ΜΟΝ.ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 01/01/2015 ΕΩΣ 31/12/2015 3Η ΧΡΗΣΗ Ποσά σε μονάδες ευρώ Περιουσιακά στοιχεία Πάγια 165.725,27 165.725,27

Διαβάστε περισσότερα

«ACCOUNTABLE NNN QUALLITY SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ACCOUNTABLE NNN QUALLITY SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αριθμός 1 Πρακτικό του Διαχειριστή Της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ACCOUNTABLE NNN QUALLITY SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Α2 Ν3 ΙΚΕ» Της 20 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Ν. 4308/2014) «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΞΥΛΟΥ 4Μ-Α.Ε (υπό εκκαθάριση)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Ν. 4308/2014) «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΞΥΛΟΥ 4Μ-Α.Ε (υπό εκκαθάριση) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Ν. 4308/2014) «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΟΥ 4Μ-Α.Ε (υπό εκκαθάριση) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 000122355916000 ΑΡ. Μ.Ε 10003/22/Β/86/121 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΑΝΔΡΕΟΥ 22, Πάτρα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΑΝΔΡΕΟΥ 22, Πάτρα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΟΥ 22, 262 21 Πάτρα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 119206916000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ισολογισμός και Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ΑΝΕΥΛΑΒΗΣ Γ.Α.Α.Χ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε ευρώ. Σύνολο 4.638,50 1.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε ευρώ. Σύνολο 4.638,50 1. Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων (01.01.2017 31.12.2017) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΕΠΕ Α.Φ.Μ. : 095391329, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 83308102000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝ ΙΚΕ>> Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝ ΙΚΕ>> Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 131598804000 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/09/2016 Κύριοι Εταίροι, Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

MONDE NAPOLEONE ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ Η Μ. ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/ /12/2015 )

MONDE NAPOLEONE ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ Η Μ. ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/ /12/2015 ) MONDE NAPOLEONE ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ Η Μ. ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/2015-31/12/2015 ) 2015 2014 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 159,621.59 181,793.24 Κόστος πωλήσεων -65,270.10-61,107.10 Μικτό αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ITEQ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΚΡΑ 14, ΚΑΛΛΙΘΕΑ. Αρ.Μ.Α.Ε /01NT/B/07/11

ITEQ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΚΡΑ 14, ΚΑΛΛΙΘΕΑ. Αρ.Μ.Α.Ε /01NT/B/07/11 ITEQ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΚΡΑ 14, 17673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 62252/01NT/B/07/11 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 121724899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΑΦΜ. 800501160 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2017 έως 31/12/2017 Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 125873803000 Η ανωτέρω οικονομική οντότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΕ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΕ Β6 Β5 Β.5 Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων Περιουσιακά στοιχεία Πάγια 7.185.946,23 7.152.324,61 Μείον :Αποσβεσμένα 1.430.111,19 5.755.835,04 1.260.473,09 5.891.851,52 Αποθέματα 0,00 0,00 Απαιτήσεις 731.462,47

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: Γ.Ε.Μ.Η.

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: Γ.Ε.Μ.Η. Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: 099036570 - Γ.Ε.Μ.Η.: 003507601000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΜΠΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα