Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ( ) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)"

Transcript

1 > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΙΑ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. ) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. 5) ΙΑΒΑΣΕ ΑΥΤΟ, ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ Οι ερωτήσεις και οι ασκήσεις επανάληψης τής Φυσικής Γ Γυμνασίου αποσκοπούν να βοηθήσουν το μαθητή να επαναλάβει τα σημαντικά στοιχεία τής διδακτέας ύλης. Συμπεριλαμβάνουν μια αφαιρετική επιλογή ερωτήσεων και ασκήσεων τού σχολικού βιβλίου, συμπληρωμένων με επιπλέον ερωτήσεις και ασκήσεις. Η σειρά παρουσίασης τους δεν είναι τυχαία, αλλά προσεγμένη ώστε να αποκαλύπτει το βασικό σκελετό κάθε κεφαλαίου και να υποβοηθά στην κατανόηση τής ύλης. Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (03 04) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (03-04) που μπορεί να συμπληρώσουν τη διδασκαλία ή τη μελέτη Όπου υπάρχει αυτό το εικονίδιο, κάνε κλικ για να δεις σχετικό βίντεο ή προσομοίωση ενός φαινομένου.

2 3. [Συμπλήρωση λέξεων] Όταν μια ηλεκτρική πηγή συνδεθεί σε μεταλλικό αγωγό, i) δημιουργεί στο εσωτερικό του ηλεκτρικό πεδίο και ii) προσφέρει ηλεκτρική ενέργεια στα ελεύθερα ηλεκτρόνιά () του. Η δύναμη τού ηλεκτρικού πεδίου ωθεί τα ηλεκτρόνια προς μια ορισμένη κατεύθυνση (ηλεκτρικό ρεύμα) και έτσι η ηλεκτρική ενέργεια τής πηγής μετατρέπεται σε κινητική () ενέργεια των ηλεκτρονίων. Τα ηλεκτρόνια, όμως, συγκρούονται με τα ιόντα (3) τού μεταλλικού πλέγματος, μεταβιβάζοντάς τους ένα μέρος από την κινητική τους ενέργεια. Σε ένα μεταλλικό αγωγό, λοιπόν, η ηλεκτρική ενέργεια που προσφέρει μια ηλεκτρική πηγή χρησιμοποιείται για την αύξηση (4) των κινητικών ενεργειών των ηλεκτρονίων και των ιόντων τού μετάλλου, που αθροιστικά αποτελούν την θερμική (5) ενέργεια τού αγωγού. Η αύξηση τής θερμικής ενέργειας τού αγωγού γίνεται αντιληπτή από την αύξηση τής θερμοκρασίας (6) του, γεγονός που το λέμε φαινόμενο Τζάουλ (7). Μόλις δημιουργείται διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στον αγωγό και στο περιβάλλον, η επιπλέον θερμική (8) ενέργεια που απέκτησε ο αγωγός διαρρέει στο περιβάλλον. Αυτή την ποσότητα ενέργειας που ο αγωγός αποβάλλει στο περιβάλλον, λόγω διαφοράς θερμοκρασίας, τη λέμε θερμότητα (9). Τελικά, η ηλεκτρική ενέργεια που προσφέρει μια ηλεκτρική πηγή σε μεταλλικό αγωγό καταλήγει στο περιβάλλον και μπορούμε να την υπολογίσουμε από την εξίσωση Q Ι (0). Τα σύμβολα στο δεύτερο μέρος τής εξίσωσης σημαίνουν, αντίστοιχα: ένταση ρεύματος (), ηλεκτρική αντίσταση (), χρονική διάρκεια (3). Το μαθηματικό αυτό συμπέρασμα είναι γνωστό ως νόμος τού Τζάουλ (Joule) (4). 3. Α) Να εξηγήσετε τι εννοούμε με την έννοια βραχυκύκλωμα και ποιο μπορεί να είναι το αποτέλεσμα του. Βραχυκύκλωμα ενός κυκλώματος λέμε τη σύνδεση δύο σημείων του με αγωγό πολύ μικρής αντίστασης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ανεβεί πολύ (και απότομα) η θερμοκρασία τού αγωγού και να συμβεί καταστροφή (τήξη) τού αγωγού, αλλά και του κυκλώματος, ενώ υπάρχει και κίνδυνος πυρκαγιάς. Σύμφωνα με το νόμο τού Tζάουλ, η ηλεκτρική ενέργεια που μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια σε έναν αντιστάτη είναι Q Ι. Επειδή η ένταση τού ρεύματος που περνά από τον αγωγό είναι I /, ισχύει ότι Q Δηλαδή, το Q είναι αντιστρόφως ανάλογο με το. Άρα, αν έχουμε μια δεδομένη τάση (π.χ. την τάση μιας μπαταρίας), όσο πιο μικρή αντίσταση τροφοδοτήσουμε με αυτήν, τόσο περισσότερη θερμική ενέργεια θα παραχθεί (κίνδυνος βραχυκυκλώματος). Β) Να εξηγήσετε με ποιο τρόπο προστατεύουμε τις συσκευές από βραχυκύκλωμα. Για να προστατέψουμε ένα κύκλωμα από βραχυκύκλωμα, χρησιμοποιούμε τις ηλεκτρικές ασφάλειες. Η λειτουργία τους στηρίζεται στο φαινόμενο Τζάουλ. Αποτελούνται από έναν αντιστάτη από εύτηκτο (λιώνει εύκολα) μέταλλο και συνδέονται πάντα σε σειρά με τη συσκευή που θέλουμε να προστατέψουμε. Αν η ένταση τού ρεύματος ξεπεράσει μία τιμή, πάνω από την οποία γίνεται επικίνδυνη για τη συσκευή, η άνοδος τής θερμοκρασίας τού αντιστάτη προκαλεί την τήξη τού μετάλλου του. Έτσι, ο αντιστάτης τής ασφάλειας καταστρέφεται, προκαλώντας άνοιγμα τού κυκλώματος και διακοπή τού ρεύματος. 3.3 Να δείξετε ότι η ηλεκτρική ενέργεια Εηλ που καταναλώνει μια συσκευή, μετατρέποντάς την σε ενέργεια άλλων μορφών, δίνεται από την εξίσωση: Εηλ σ Ισ (σ : ηλεκτρική τάση στα άκρα τής συσκευής, Ισ : ένταση ρεύματος που τη διαρρέει, : χρονική διάρκεια λειτουργίας της) Η ηλεκτρική τάση στα άκρα μιας συσκευής υπολογίζεται από την εξίσωση σ Εηλ / q και εκφράζει πόσα J (τζάουλ) ενέργειας προσφέρουν στη συσκευή ηλεκτρόνια με συνολικό φορτίο C (κουλόμπ). Aν λοιπόν από τη συσκευή περάσουν ηλεκτρόνια με συνολικό φορτίο q, της προσφέρουν ενέργεια: Εηλ σ q Το φορτίο q σχετίζεται με την ένταση Ισ τού ρεύματος και το χρόνο που το ρεύμα διαρρέει τη συσκευή: q Ισ. Συνεπώς, η ηλεκτρική ενέργεια που προσφέρεται από το ηλεκτρικό ρεύμα στη συσκευή είναι: Ε ηλ σ Ι σ H ενέργεια αυτή μετασχηματίζεται σε άλλες μορφές, που εξαρτώνται από το είδος τής συσκευής. 3.4 Να δείξετε ότι η ισχύς που καταναλώνει μια ηλεκτρική συσκευή δίνεται από την εξίσωση: σ Ισ (σ : ηλεκτρική τάση στα άκρα τής συσκευής, Ισ : ένταση ρεύματος που τη διαρρέει) Aν μια ηλεκτρική συσκευή λειτουργεί για χρόνο, το ρεύμα τής προσφέρει ηλεκτρική ενέργεια Εηλ. Αν διαιρέσουμε την ενέργεια Εηλ με τον αντίστοιχο χρόνο, το πηλίκο αυτό εκφράζει πόσα J (τζάουλ) ενέργειας προσφέρει το ρεύμα στη συσκευή κάθε (δευτερόλεπτο) ή, με άλλα λόγια, πόσα J ενέργειας καταναλώνει η συσκευή κάθε. Το πηλίκο αυτό το λέμε ηλεκτρική ισχύ που καταναλώνει η συσκευή. ηλεκτρική ισχύς που καταναλώνει μια συσκευή ηλεκτρική ενέργεια που προσφέρει το ρεύμα στη συσκευή αντίστοιχος χρόνος ή, συμβολικά, Ε ηλ Αν σκεφτούμε ότι η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει η συσκευή σχετίζεται με το χρόνο λειτουργίας της και με την εξίσωση Εηλ σ Ι σ, προκύπτει ότι σ Ι σ ή σ Ι σ 3.5 Α) Να υπολογίσετε με πόσα τζάουλ (J) ισούται μία κιλοβατώρα (kwh) ηλεκτρικής ενέργειας. H ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει μια ηλεκτρική συσκευή μπορεί να υπολογιστεί από την εξίσωση Εηλ, όπου είναι η ηλεκτρική ισχύς που καταναλώνει η συσκευή και ο χρόνος λειτουργίας της. Στο S.I. μονάδα μέτρησης τής ισχύος είναι το βατ (συμβολικά, W). Ορίζουμε ότι W J, οπότε J W Δηλαδή, αν μετράμε την ισχύ σε W και το χρόνο σε, τότε υπολογίζουμε την ηλεκτρική ενέργεια σε J. Αν, όμως, μετράμε την ισχύ σε W και το χρόνο σε h, τότε υπολογίζουμε την ηλεκτρική ενέργεια σε βατώρες (Wh). Mε βάση την εξίσωση Εηλ ισχύει ότι Wh W h W W J Η κιλοβατώρα (kwh) είναι η μονάδα ενέργειας που χρησιμοποιεί η Δ.Ε.Η., στους λογαριασμούς που μας στέλνει. kwh.000 Wh J J Β) Να υπολογίσετε πόσες κιλοβατώρες καταναλώνει μια συσκευή ισχύος 00 W, όταν λειτουργεί για 0 h. Γνωρίζοντας την ισχύ κατανάλωσης τής συσκευής και το χρόνο λειτουργίας της, υπολογίζουμε την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει από την εξίσωση Εηλ 00 W 0 h.000 Wh kwh

3 3.6 Μια μπαταρία συνδέεται με τη βοήθεια αγωγών στα άκρα ενός κινητήρα, ο οποίος αρχίζει να περιστρέφεται. Μετράμε ότι η ένταση τού ηλεκτρικού ρεύματος στο κύκλωμα είναι Ι Α και η ηλεκτρική τάση στους πόλους τής μπαταρίας είναι μ. Να ξαναναδιατυπώσετε όσες από τις παρακάτω προτάσεις, που αφορούν το κύκλωμα που περιγράψαμε, τις θεωρείτε επιστημονικά λανθασμένες, έτσι ώστε να είναι επιστημονικά ορθές. Α) Η ηλεκτρική τάση στα άκρα τού κινητήρα είναι κ. Eπιστημονικά ορθή πρόταση. Β) Τα άκρα τού αμπερομέτρου παρεμβάλλονται στο κύκλωμα, στο σημείο όπου θέλουμε να μετρήσουμε την ένταση τού ρεύματος. Eπιστημονικά ορθή πρόταση. Γ) Τα άκρα τού βολτομέτρου συνδέονται στα σημεία τού κυκλώματος, ανάμεσα στα οποία θέλουμε να μετρήσουμε την ηλεκτρική τάση. Eπιστημονικά ορθή πρόταση. Δ) Το ηλεκτρικό φορτίο που διέρχεται κάθε από τη μπαταρία και από οποιαδήποτε διατομή των αγωγών τού κυκλώματος είναι C. Επειδή το ρεύμα έχει ένταση Α, το φορτίο που περνά κάθε από τη μπαταρία και από οποιαδήποτε διατομή των αγωγών τού κυκλώματος είναι C. Ε) Η ηλεκτρική ενέργεια που προσφέρεται σε κάθε C ηλεκτρικού φορτίου, κάθε φορά που περνά από τη μπαταρία, είναι J. Επειδή η τάση τής μπαταρίας είναι, η ηλεκτρική ενέργεια που προσφέρεται σε κάθε C φορτίου, κάθε φορά που περνά από τη μπαταρία, είναι J. Ζ) Η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει ο κινητήρας κάθε είναι 6 J. Η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει ο κινητήρας κάθε είναι Εηλ κ Ικ ( ) J 4 J Η) Το ηλεκτρικό ρεύμα μεταφέρει στον κινητήρα ηλεκτρική ισχύ W. Το ηλεκτρικό ρεύμα μεταφέρει στον κινητήρα ηλεκτρική ενέργεια 4 J κάθε, άρα μεταφέρει ηλεκτρική ισχύ 4 W. 3.7 [Ερώτηση 5 σελ.84 σχολικού βιβλίου] Ηλεκτρικό ρεύμα ορισμένης έντασης διαρρέει αντιστάτη, για χρονικό διάστημα min. H ποσότητα τής ηλεκτρικής ενέργειας που ο αντιστάτης μετατρέπει σε θερμική είναι 30 J. Αν διπλασιαστεί η ένταση τού ηλεκτρικού ρεύματος, να υπολογίσετε ποια είναι η αντίστοιχη ποσότητα τής ηλεκτρικής ενέργειας, που μετατρέπεται σε θερμική σε min. Όταν το ηλεκτρικό ρεύμα διαρρέει έναν αντιστάτη (μεταλλικό αγωγό), όλη η ηλεκτρική ενέργεια που του προσφέρει μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια. Αν η θερμοκρασία τού αντιστάτη διατηρηθεί σταθερή, τότε όλη η παραγόμενη θερμική ενέργεια διαρρέει στο περιβάλλον. Αυτή τη μεταβιβαζόμενη στο περιβάλλον θερμική ενέργεια τη λέμε θερμότητα και μπορούμε να τη λογαριάσουμε με το νόμο τού Joule: Q Ι ( : αντίσταση τού αντιστάτη, Ι : ένταση ρεύματος που τον διαρρέει, : χρονικό διάστημα που ο αντιστάτης διαρρέεται από ρεύμα) Αν διπλασιαστεί η ένταση τού ρεύματος (Ι Ι ) και υποδιπλασιαστεί ο χρόνος που το ρεύμα διαρρέει τον ίδιο αντιστάτη ( / ), τότε η θερμότητα που παράγεται είναι: Q Ι Ι 4 Ι Ι Q είναι, δηλαδή, διπλάσια τής προηγούμενης θερμότητας και, συνεπώς, είναι Q 60 J. 3.8 [Ερώτηση 0 σελ.84 σχολικού βιβλίου] Nα εξηγήσετε αν ένας κινητήρας μπορεί να αποδίδει μηχανική ισχύ μεγαλύτερη από την ηλεκτρική ισχύ που μεταφέρει σ αυτόν το ηλεκτρικό ρεύμα. Ένας κινητήρας χρησιμοποιεί (καταναλώνει) ηλεκτρική ενέργεια και τη μετατρέπει σε (ωφέλιμη) μηχανική ενέργεια και σε (άχρηστη) θερμική ενέργεια. Η αρχή διατήρησης τής ενέργειας για τον κινητήρα γράφεται: (ηλεκτρική ενέργεια) (μηχανική ενέργεια) + (θερμική ενέργεια) ή, συμβολικά, Εηλ Εμηχ + Εθερ Αν διαιρέσουμε τα δύο μέλη τής εξίσωσης με το χρόνο λειτουργίας τού κινητήρα: Ε ηλ Ε Ε + θερ Το κλάσμα Ε ηλ είναι η ηλεκτρική ισχύς που καταναλώνει ο κινητήρας (ή, αλλιώς, η ισχύς που μεταφέρει σ αυτόν το ηλεκτρικό ρεύμα) Το κλάσμα Ε Το κλάσμα Εθερ μπορούμε να το ονομάσουμε θερμική ισχύ Ρθερ που παράγει ο κινητήρας. Επομένως: μπορούμε να το ονομάσουμε μηχανική ισχύ Ρμηχ που αποδίδει ο κινητήρας. Ρμηχ + Ρθερ Από την τελευταία εξίσωση φαίνεται ότι > Ρμηχ. Δηλαδή, η μηχανική ισχύς που αποδίδει ο κινητήρας είναι πάντα μικρότερη τής ηλεκτρικής ισχύος που καταναλώνει (ως συνέπεια τής αρχής διατήρησης τής ενέργειας). 3.9 [Άσκηση σελ.84 σχολικού βιβλίου] Σε ηλεκτρικό καταναλωτή αναγράφονται από τον κατασκευαστή οι ενδείξεις :, 30 W. Nα εξηγήσετε τι σημαίνει αυτή η πληροφορία. Αν εφαρμόσουμε στους πόλους τού καταναλωτή τάση, να υπολογίσετε πόση θα είναι η ένταση τού ηλεκτρικού ρεύματος που θα τον διαρρέει. Η ένδειξη σημαίνει ότι, για να λειτουργεί κανονικά ο καταναλωτής (σύμφωνα με τις προδιαγραφές που κατασκευάστηκε), στα άκρα του πρέπει να προσφέρεται τάση. Mε μικρότερη τάση ο καταναλωτής υπολειτουργεί, ενώ με μεγαλύτερη τάση κινδυνεύει να καταστραφεί. Αν ο καταναλωτής λειτουργεί με κανονική τάση ( ), η ισχύς που καταναλώνει είναι 30 W. Η ισχύς που καταναλώνει, η ένταση τού ρεύματος που τον διαρρέει και η τάση στα άκρα τού καταναλωτή συνδέονται με την εξίσωση: Ρ I απ όπου μπορούμε να υπολογίσουμε την ένταση τού ρεύματος κανονικής λειτουργίας τού καταναλωτή: I Ρ 30 Α,5 Α

4 3 3.0 [Άσκηση 6 σελ.85 σχολικού βιβλίου] Στο κύκλωμα τής διπλανής εικόνας οι δύο αντιστάτες έχουν αντιστάσεις 0 Ω και 40 Ω, αντίστοιχα. Μόλις κλείσουμε το διακόπτη, η ένδειξη τού βολτομέτρου είναι. Α) Να υπολογίσετε την ένδειξη τού αμπερομέτρου (Τα όργανα μέτρησης δεν "ενοχλούν" το κύκλωμα και, ενώ μας δίνουν πληροφορίες γι αυτό, δεν επηρεάζουν τις τιμές των μεγεθών του.) Ιπ δ Ιπ Α 0, Α ισ 60 Ι Ι Α Γ Β Το αμπερόμετρο μετράει το ρεύμα, έντασης Ιπ, που περνάει από την πηγή, μετά εισέρχεται στο σύστημα των αντιστατών και εξέρχεται, για να καταλήξει στην πηγή. Ισχύει, δηλαδή, Ιπ Ι Ι. Οι αντιστάτες συνδέονται σε σειρά και, άρα, το σύστημα έχει ισοδύναμη αντίσταση ισ + (0 + 40) Ω 60 Ω ενώ η τάση στα άκρα του Β, Γ είναι η ένδειξη τού βολτομέτρου. Σύμφωνα με το νόμο τού Ohm, για το σύστημα των αντιστατών ισχύει: + (ένδειξη αμπερομέτρου) Β) Να υπολογίσετε την ποσότητα τής θερμότητας που μεταφέρεται από κάθε αντιστάτη στο περιβάλλον, σε χρονικό διάστημα min Όταν το ηλεκτρικό ρεύμα διαρρέει έναν αντιστάτη, η θερμότητα που αποβάλλει στο περιβάλλον μπορεί να υπολογιστεί από το νόμο τού Τζάουλ: Q Ι ( : αντίσταση τού αντιστάτη, Ι : ένταση ρεύματος που τον διαρρέει, : χρονικό διάστημα που ο αντιστάτης διαρρέεται από ρεύμα) Επειδή οι δύο αντιστάτες διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα Ι Ι 0, Α, η θερμότητα που αποβάλλει ο καθένας, σε χρονικό διάστημα min 0, είναι: Q Ι (0, 0 0) J (0,04.400) J 96 J και Q Ι (0, 40 0) J (0, ) J 9 J Γ) Να υπολογίσετε την ηλεκτρική ενέργεια που παρέχει η πηγή στο κύκλωμα, στο ίδιο χρονικό διάστημα Στο κύκλωμα, εκτός από τους δύο αντιστάτες, δεν υπάρχουν άλλοι καταναλωτές. Έτσι, σύμφωνα με την αρχή διατήρησης τής ενέργειας, όση ηλεκτρική ενέργεια προσφέρει η πηγή στο χρονικό διάστημα 0, μετατρέπεται σε θερμότητα στους δύο αντιστάτες: Εηλ Q + Q 96 J + 9 J 88 J Δ) Να υπολογίσετε την παραγόμενη θερμότητα ανά δευτερόλεπτο σε κάθε αντιστάτη Αν, για κάθε αντιστάτη, διαιρέσουμε τη παραγόμενη θερμότητα με τον αντίστοιχο χρόνο, βρίσκουμε την παραγόμενη θερμότητα ανά δευτερόλεπτο: Q 96 J 4J 0,8 J 0 5 και Q 9 J,6 J 0 Ε) Να υπολογίσετε την ενέργεια που παρέχει η πηγή στο κύκλωμα ανά δευτερόλεπτο Σύμφωνα και πάλι με την αρχή διατήρησης τής ενέργειας, μπορούμε να προσθέσουμε τους παραπάνω "ρυθμούς" με τους οποίους παράγεται η θερμότητα και να υπολογίσουμε την ενέργεια που παρέχει η πηγή στο κύκλωμα ανά δευτερόλεπτο: E ηλ 0,8 J +,6 J,4 J 3. [Άσκηση 7α,β,γ σελ.85 σχολικού βιβλίου] Μια μπαταρία συνδέεται με τα άκρα ενός κινητήρα, έτσι ώστε ο κινητήρας να περιστρέφεται. Με τη βοήθεια ενός αμπερομέτρου μετράμε την ένταση τού ηλεκτρικού ρεύματος τού κυκλώματος. Με ένα βολτόμετρο μετράμε την τάση στους πόλους τής μπαταρίας. Α) Να σχεδιάσετε συμβολικά το παραπάνω κύκλωμα. δ + Ι Α Ι Β Κ Γ Β) Αν η ένδειξη τού αμπερομέτρου παραμένει σταθερή και ίση με Ι 0,5 Α, να υπολογίσετε το ηλεκτρικό φορτίο που διέρχεται από τη μπαταρία και από τον κινητήρα, σε χρονικό διάστημα min. Το αμπερόμετρο μετράει την ένταση Ι του ρεύματος που διαρρέει τη μπαταρία και τον κινητήρα. Σε χρονικό διάστημα min 60, το ηλεκτρικό φορτίο που διέρχεται από τη μπαταρία και τον κινητήρα είναι q Ι (0,5 60) C 30 C Γ) Αν η ένδειξη τού βολτομέτρου παραμένει σταθερή και ίση με 6, να υπολογίσετε την ποσότητα τής χημικής ενέργειας τής μπαταρίας που μετατρέπεται σε ηλεκτρική, στο ίδιο χρονικό διάστημα. Επειδή η ηλεκτρική τάση στους πόλους τής μπαταρίας είναι 6, αν περάσουν από τη μπαταρία ηλεκτρόνια, με συνολικό φορτίο q, η μπαταρία τούς προσφέρει ηλεκτρική ενέργεια Εηλ q Σε χρονικό διάστημα min 60, το ηλεκτρικό φορτίο που διέρχεται από τη μπαταρία είναι q 30 C. Άρα, λαμβάνουν από τη μπαταρία ηλεκτρική ενέργεια Εηλ q (6 30) J 80 J. H ενέργεια αυτή προέρχεται από ισόποση χημική ενέργεια, που η μπαταρία μετασχηματίζει σε ηλεκτρική. 3. [Άσκηση 8 σελ.85 σχολικού βιβλίου] Συνδέουμε τους πόλους κινητήρα με ηλεκτρική πηγή, σταθερής τάσης, οπότε η ένταση τού ηλεκτρικού ρεύματος που τον διαρρέει είναι Α. O κινητήρας αποδίδει μηχανική ενέργεια.000 J σε χρονικό διάστημα min. Α) Να υπολογίσετε την ηλεκτρική ισχύ που μεταφέρει το ηλεκτρικό ρεύμα στον κινητήρα. Η ένταση τού ρεύματος που διαρρέει τον κινητήρα είναι Ικ Α και η τάση στα άκρα του είναι όση και της πηγής, κ. Η ηλεκτρική ισχύς που καταναλώνει ο κινητήρας είναι κ Ικ ( ) W 4 W Αυτό σημαίνει ότι, κάθε ο κινητήρας καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια 4 J. Θεωρούμε ότι τα καλώδια σύνδεσης έχουν ασήμαντη αντίσταση και έτσι δεν υπάρχει άλλος καταναλωτής στο κύκλωμα. Άρα, όλη η ενέργεια τής πηγής χρησιμοποιείται από τον κινητήρα που σημαίνει ότι, κάθε η πηγή μεταφέρει στον κινητήρα ηλεκτρική ενέργεια 4 J. Συνεπώς, η ισχύς που προσφέρει η πηγή είναι 4 W. Β) Να υπολογίσετε την ηλεκτρική ενέργεια που μεταφέρει το ηλεκτρικό ρεύμα στον κινητήρα, σε χρονικό διάστημα min. Εφόσον κάθε η πηγή μεταφέρει στον κινητήρα ηλεκτρική ενέργεια 4 J, άρα σε min 60, η ενέργεια που μεταφέρεται σ αυτόν είναι (60 4) J.440 J. Γ) Να υπολογίσετε τη θερμότητα που μεταφέρεται από τον κινητήρα στο περιβάλλον, στο ίδιο χρονικό διάστημα. O κινητήρας, λοιπόν, κάθε min καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια.440 J και αποδίδει μηχανική ενέργεια.000 J. H διαφορά ( ) J 440 J είναι ηλεκτρική ενέργεια που μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια στο εσωτερικό κύκλωμα τού κινητήρα. Εάν, με κάποιο σύστημα ψύξης, διατηρούμε σταθερή τη θερμοκρασία τού κινητήρα, όλη αυτή η επιπλέον θερμική ενέργεια (440 J) αποβάλλεται ως θερμότητα στο περιβάλλον.

5 3.3 [Άσκηση 9 σελ.85 σχολικού βιβλίου] Σε κινητήρα που λειτουργεί με τάση 0 μπορεί να μεταφερθεί ηλεκτρική ισχύς 600 W, σύμφωνα με τις προδιαγραφές τού κατασκευαστή του. Τότε, το 80% της ηλεκτρικής ισχύος μετατρέπεται από τον κινητήρα σε μηχανική ισχύ. Αν ο κινητήρας λειτουργεί με αυτές τις προδιαγραφές: Α) Να υπολογίσετε την ηλεκτρική ενέργεια που μεταφέρεται στον κινητήρα, όταν λειτουργεί για 0 min. Η ηλεκτρική ισχύς, 600 W, που καταναλώνει ο κινητήρας, σημαίνει ότι μεταφέρεται σ αυτόν ηλεκτρική ενέργεια 600 J σε κάθε. Άρα, σε χρόνο 0 min η ηλεκτρική ενέργεια που μεταφέρεται στον κινητήρα είναι Eηλ 600 W J 360 kj Β) Να υπολογίσετε την ένταση τού ηλεκτρικού ρεύματος που τον διαρρέει. Όταν ο κινητήρας λειτουργεί κανονικά, η τάση στα άκρα του είναι κ 0 και η ισχύς που καταναλώνει είναι 600 W. Iσχύει τότε κ Ι κ και άρα η ένταση τού ρεύματος που διαρρέει τον κινητήρα είναι Ικ κ Α5Α Γ) Να υπολογίσετε τη μηχανική ισχύ που αποδίδει. Ο κινητήρας μετατρέπει σε μηχανική ισχύ το 80% της ηλεκτρικής ισχύος που του προσφέρεται. Άρα η (ωφέλιμη) μηχανική ισχύς που αποδίδει είναι: Ρμηχ 80% ,8 600 W 480 W Δ) Να υπολογίσετε τη μηχανική ενέργεια που αποδίδει σε 0 min λειτουργίας. Η μηχανική ισχύς, Ρμηχ 480 W, που αποδίδει ο κινητήρας σημαίνει ότι αποδίδει μηχανική ενέργεια 480 J σε κάθε. Άρα, σε χρόνο 0 min ο κινητήρας αποδίδει μηχανική ενέργεια Eμηχ Ρμηχ ( ) J J 88 kj Ε) Να υπολογίσετε το μέρος τής ηλεκτρικής ενέργειας που μετατρέπονται σε θερμική ενέργεια, σε κάθε. Σε κάθε λοιπόν ο κινητήρας καταναλώνει 600 J ηλεκτρικής ενέργειας και αποδίδει 480 J μηχανικής ενέργειας. Τα υπόλοιπα ( ) J 0 J ενέργειας μετατρέπονται σε θερμική ενέργεια στο εσωτερικό κύκλωμα τού κινητήρα. Δηλαδή, ο κινητήρας μετατρέπει σε θερμική ενέργεια τα 0 J από τα 600 J ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει. Eπομένως, η παραγόμενη θερμική ενέργεια είναι το , 0% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται. ΣΤ) Να υπολογίσετε το μέρος τής ηλεκτρικής ενέργειας που μεταφέρεται ως θερμότητα στο περιβάλλον, σε 0 min λειτουργίας. Σε 0 min λειτουργίας υπολογίσαμε ότι ο κινητήρας καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια 360 ΚJ και αποδίδει μηχανική ενέργεια 88 kj, άρα σε θερμική ενέργεια μετατρέπονται (360 88) kj 7 kj. Εάν, με κάποιο σύστημα ψύξης, διατηρούμε σταθερή τη θερμοκρασία τού κινητήρα, όλη αυτή η επιπλέον θερμική ενέργεια (7 kj) αποβάλλεται ως 7 θερμότητα στο περιβάλλον. Τότε, η θερμότητα που αποβάλλεται στο περιβάλλον είναι το 0, 0% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται. 3.4 [Άσκηση 0α σελ.86 σχολικού βιβλίου] Η μέγιστη ηλεκτρική ισχύς που μπορεί να μεταφερθεί σε έναν αντιστάτη, αντίστασης 00 Ω, χωρίς να καεί, είναι 4 W. Να υπολογίσετε τη μέγιστη τιμή τού ηλεκτρικού ρεύματος, που μπορεί να διαρρέει τον αντιστάτη. Η ηλεκτρική ισχύς που καταναλώνει ο αντιστάτης σχετίζεται με την τάση στα άκρα του και την ένταση Ι τού ρεύματος που τον διαρρέει: αν Ιαν Επειδή κάθε αντιστάτης πειθαρχεί στο νόμο τού Ομ, ισχύει: αν Ιαν Συνδυάζοντας τις παραπάνω εξισώσεις: (Ιαν ) Ιαν Ι Άρα, η ένταση τού ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη είναι: Ι ή Ιαν ± και, επειδή πάντα η ένταση τού ρεύματος παίρνει θετικές τιμές, κρατάμε μόνο τη λύση: Ιαν ± Βλέπουμε ότι, καθώς μεγαλώνει η ένταση τού ρεύματος στον αντιστάτη, μεγαλώνει και η ηλεκτρική ισχύς που καταναλώνει. Η μέγιστη ισχύς, λοιπόν, αντιστοιχεί στη μέγιστη ένταση ρεύματος: Ιαν, μεγ,μεγ 4 Α 00 Α Α 0, Α 5 5 4

6 (7). (6) 5 3. [Συμπλήρωση λέξεων] Όταν μια ηλεκτρική πηγή συνδεθεί σε μεταλλικό αγωγό, δημιουργεί στο εσωτερικό του ηλεκτρικό πεδίο και προσφέρει ηλεκτρική ενέργεια στα () του. Η δύναμη τού ηλεκτρικού πεδίου ωθεί τα ηλεκτρόνια προς μια ορισμένη κατεύθυνση (ηλεκτρικό ρεύμα) και, έτσι, η ηλεκτρική ενέργεια τής πηγής μετατρέπεται σε () ενέργεια των ηλεκτρονίων. Τα ηλεκτρόνια όμως συγκρούονται με τα (3) τού μεταλλικού πλέγματος, μεταβιβάζοντάς τους ένα μέρος από την κινητική τους ενέργεια. Σε ένα μεταλλικό αγωγό, λοιπόν, η ηλεκτρική ενέργεια που προσφέρει μια ηλεκτρική πηγή χρησιμοποιείται για την (4) των κινητικών ενεργειών των ηλεκτρονίων και των ιόντων τού μετάλλου, που αθροιστικά αποτελούν την (5) ενέργεια τού αγωγού. Η αύξηση τής θερμικής ενέργειας τού αγωγού γίνεται σε μας αντιληπτή από την αύξηση τής του, γεγονός που το λέμε φαινόμενο Μόλις δημιουργείται διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στον αγωγό και στο περιβάλλον, η επιπλέον (8) ενέργεια που απέκτησε ο αγωγός διαρρέει στο περιβάλλον. Αυτή την ποσότητα ενέργειας που ο αγωγός αποβάλλει στο περιβάλλον, λόγω διαφοράς θερμοκρασίας, τη λέμε (9). Τελικά, η ηλεκτρική ενέργεια που προσφέρει μια ηλεκτρική πηγή σε μεταλλικό αγωγό, καταλήγει στο περιβάλλον και την υπολογίσουμε από την εξίσωση Q (0). Τα σύμβολα στο δεύτερο μέρος τής εξίσωσης σημαίνουν, αντίστοιχα: (), (), (3). Το μαθηματικό αυτό συμπέρασμα είναι γνωστό ως νόμος τού (4). 3. Α) Να εξηγήσετε τι εννοούμε με την έννοια βραχυκύκλωμα και ποιο μπορεί να είναι το αποτέλεσμα του. Β) Να εξηγήσετε με ποιο τρόπο προστατεύουμε τις συσκευές από βραχυκύκλωμα. 3.3 Να δείξετε ότι η ηλεκτρική ενέργεια Ε ηλ, που καταναλώνει μια συσκευή (καταναλωτής), μετατρέποντάς την σε ενέργεια άλλων μορφών, δίνεται από την εξίσωση: Ε ηλ σ Ι σ, όπου σ : η ηλεκτρική τάση στα άκρα τής συσκευής Ι σ : η ένταση τού ηλεκτρικού ρεύματος που τη διαρρέει και : η χρονική διάρκεια λειτουργίας της 3.4 Να δείξετε ότι η ισχύς Ρ ηλ που καταναλώνει μια ηλεκτρική συσκευή δίνεται από την εξίσωση: Ρ ηλ σ Ι σ όπου σ : η ηλεκτρική τάση στα άκρα τής συσκευής Ι σ : η ένταση τού ηλεκτρικού ρεύματος που τη διαρρέει 3.5 Α) Να υπολογίσετε με πόσα τζάουλ (J) ισούται μία κιλοβατώρα (ΚWh) ηλεκτρικής ενέργειας. Β) Να υπολογίσετε πόσες κιλοβατώρες καταναλώνει μια συσκευή με ισχύ κατανάλωσης 00 W, όταν λειτουργεί για 0 h. 3.6 Μια μπαταρία συνδέεται με τη βοήθεια αγωγών στα άκρα ενός κινητήρα, ο οποίος αρχίζει να περιστρέφεται. Μετράμε ότι η ένταση τού ηλεκτρικού ρεύματος στο κύκλωμα είναι Ι Α και η ηλεκτρική τάση στους πόλους τής μπαταρίας είναι μ. Να ξαναναδιατυπώσετε όσες από τις παρακάτω προτάσεις, που αφορούν το κύκλωμα που περιγράψαμε, τις θεωρείτε επιστημονικά λανθασμένες, έτσι ώστε να είναι επιστημονικά ορθές. Α) Η ηλεκτρική τάση στα άκρα τού κινητήρα είναι κ. Β) Τα άκρα τού αμπερομέτρου παρεμβάλλονται στο κύκλωμα, στο σημείο όπου θέλουμε να μετρήσουμε την ένταση τού ρεύματος. Γ) Τα άκρα τού βολτομέτρου συνδέονται στα σημεία τού κυκλώματος, ανάμεσα στα οποία θέλουμε να μετρήσουμε την ηλεκτρική τάση. Δ) Το ηλεκτρικό φορτίο που διέρχεται κάθε από τη μπαταρία και από οποιαδήποτε διατομή των αγωγών τού κυκλώματος είναι C. Ε) Η ηλεκτρική ενέργεια που προσφέρεται σε κάθε C ηλεκτρικού φορτίου, κάθε φορά που διέρχεται από τη μπαταρία, είναι J. Ζ) Η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει ο κινητήρας κάθε είναι 6 J. Η) Το ηλεκτρικό ρεύμα μεταφέρει στον κινητήρα ηλεκτρική ισχύ W. 3.7 Ερώτηση 5 σελ.84 σχολικού βιβλίου 3.8 Ερώτηση 0 σελ.84 σχολικού βιβλίου 3.9 Άσκηση σελ.84 σχολικού βιβλίου 3.0 Άσκηση 6 σελ.85 σχολικού βιβλίου 3. Άσκηση 7α,β,γ σελ.85 σχολικού βιβλίου 3. Άσκηση 8 σελ.85 σχολικού βιβλίου 3.3 Άσκηση 9 σελ.85 σχολικού βιβλίου 3.4 Άσκηση 0α σελ.86 σχολικού βιβλίου

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2014 2015) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2014-2015)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2014 2015) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2014-2015) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. ) ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. ) ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας 1 3 ο κεφάλαιο : Απαντήσεις των ασκήσεων Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες: 1. Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο, έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρική Ενέργεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρική Ενέργεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια (παράγραφοι ά φ 3.1 31& 3.6) 36) Φυσική Γ Γυμνασίου Εισαγωγή Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι η εύκολη μεταφορά της σε μεγάλες αποστάσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ (xωρίς απαντήσεις)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ (xωρίς απαντήσεις) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΕΕΡΡΩ ΩΤΤΗ ΗΣΣΕΕΙΙΣΣ Α ΑΣΣΚΚΗ ΗΣΣΕΕΙΙΣΣ ΕΕΠ ΠΑ ΑΝ ΝΑ ΑΛ ΛΗ ΗΨ ΨΗ ΗΣΣ ((χχω ωρρίίςς α απ πα αννττήήσ σεειιςς)) Η Ηλεκτρική και φορτίο Ηλλεεκκττρριικκήή δδύναμη δύύννααμμηη

Διαβάστε περισσότερα

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον;

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον; 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ένα ανοικτό ηλεκτρικό κύκλωμα μετατρέπεται σε κλειστό, οπότε διέρχεται από αυτό ηλεκτρικό ρεύμα που μεταφέρει ενέργεια. Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες:

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος

Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος Ενέργεια ηλεκτρικού ρεύματος Έστω ότι σε ένα τμήμα του κυκλώματος έχουμε τη συσκευή Σ η οποία έχει στα άκρα της τάση V και διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι. Ι V

Διαβάστε περισσότερα

Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. Λύση Δ1. Δ2. Δ3. Δ4.

Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. Λύση Δ1. Δ2. Δ3. Δ4. 1) Δύο αντιστάτες με αντιστάσεις R 1 = 2 Ω, R 2 = 4 Ω, είναι μεταξύ τους συνδεδεμένοι σε σειρά, ενώ ένας τρίτος αντιστάτης R 3 = 3 Ω είναι συνδεδεμένος παράλληλα με το σύστημα των δύο αντιστατών R 1, R

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 2.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Τι είναι ; Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζεται η προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων ή γενικότερα των φορτισμένων σωματιδίων Που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Β Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΕΝΕΡΓΕΙΙΑ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμ εε ααππααννττήή σσεει ιςς (σελ. 1 ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. 4 ΙΑΒΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Τι είναι αυτό που προϋποθέτει την ύπαρξη μιας συνεχούς προσανατολισμένης ροής ηλεκτρονίων; Με την επίδραση διαφοράς δυναμικού ασκείται δύναμη στα ελεύθερα ηλεκτρόνια του μεταλλικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 3ο: Ηλεκτρική ενέργεια

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 3ο: Ηλεκτρική ενέργεια ΓΓ/Μ3 05-06 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ Τεύχος 3ο: Ηλεκτρική ενέργεια ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Φυσική για την Γ' Τάξη του Γυμνασίου. Φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Β Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΕΙΙΣΑΓΩΓΗ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. ) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. 4) ΙΑΒΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Θεμάτων Επανάληψης στη Φυσική. Γ Γυμνασίου ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ 1 Ο ΘΕΜΑ 2 Ο ΘΕΜΑ 3 Ο ΘΕΜΑ 4 Ο

Οδηγός Θεμάτων Επανάληψης στη Φυσική. Γ Γυμνασίου ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ 1 Ο ΘΕΜΑ 2 Ο ΘΕΜΑ 3 Ο ΘΕΜΑ 4 Ο Οδηγός Θεμάτων Επανάληψης στη Φυσική Γ Γυμνασίου ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ 1 Ο 1. Ποιές οι δυο σημαντικές ιδιότητες του ηλεκτρικού φορτίου ; 2. Α. Πόσα στοιχειώδη φορτία χαρακτηρίζουν ένα φορτίο q = 0.032mC

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ.3 Ηλεκτρική ενέργεια

Κεφ.3 Ηλεκτρική ενέργεια Κεφ.3 Ηλεκτρική ενέργεια Είναι αυτή που μεταφέρεται από τα φορτία (ηλεκτρόνια στους μεταλλικούς αγωγούς). Εμφανίζεται στα ηλεκτρικά κυκλώματα. Εύκολα μεταφέρεται από τους τόπου «παραγωγής», στους τόπους

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999 Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1999 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Στις ερωτήσεις 1-4, να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 20 Γιάννης Γαϊσίδης

Άσκηση 20 Γιάννης Γαϊσίδης 1. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. Η ηλεκτρική ενέργεια: a. Δε μεταφέρεται εύκολα σε μεγάλες αποστάσεις. b. Μεταφέρεται μέσω ανοιχτών ηλεκτρικών κυκλωμάτων. c. Μετατρέπεται σε άλλες μορφές ενέργειας με τη

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σκοπός Στο τρίτο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια της ηλεκτρικής ενέργειας. 3ο κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 2 3.1 Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

8.24 Ποια από τις παρακάτω προτάσεις

8.24 Ποια από τις παρακάτω προτάσεις Απάντησε σε ερωτσεις 8.20 Τι ονομάζεται ηλεκτρικό κύκλωμα; 8.21 Το κύκλωμα του σχματος είναι ανοιχτό κλειστό; 8.22 Το κύκλωμα του σχματος είναι ανοιχτό κλειστό; 8.23 Το κύκλωμα του σχματος είναι ανοιχτό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ΚΕΦΛΙΟ 3.1 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1.. Οδηγία: Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δεξιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/01/2016

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/01/2016 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/01/2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Τζαγκαράκης Γιάννης, Δημοπούλου Ηρώ, Κούζιλου Τάνια, Μαρκαντωνάκη Χριστίνα, Τσαγκαροπούλου Στέλλα, Τσάφος Γιάννης, Τσιρώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2.1 Το ηλεκτρικό ρεύμα 1. Με ποιες θεμελιώδεις έννοιες του ηλεκτρισμού συνδέεται το ηλεκτρικό ρεύμα; Με την εμπειρία μας διαπιστώνουμε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικό κύκλωµα. Βασική θεωρία

Ηλεκτρικό κύκλωµα. Βασική θεωρία 8 Ηλεκτρικό κύκλωµα Ηλεκτρικό κύκλωµα Βασική θεωρία Ηλεκτρικό κύκλωμα ονομάζεται κάθε διάταξη που αποτελείται από κλειστούς αγώγιμους «δρόμους», μέσω των οποίων μπορεί να διέλθει ηλεκτρικό ρεύμα. Κλειστό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ : Γ ΤΜΗΜΑ :. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: / / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :..ΒΑΘΜΟΣ :

ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ : Γ ΤΜΗΜΑ :. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: / / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :..ΒΑΘΜΟΣ : ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ : Γ ΤΜΗΜΑ :. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: / / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :..ΒΑΘΜΟΣ : ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 1 ο : Στις παρακάτω προτάσεις να συμπληρώσετε τα κενά με

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ.Π. Β Λυκείου 1 Ασκήσεις (Ηλεκτρισμός) ΘΕΜΑ Β2 (15052)

Φυσική Γ.Π. Β Λυκείου 1 Ασκήσεις (Ηλεκτρισμός) ΘΕΜΑ Β2 (15052) Φυσική Γ.Π. Β Λυκείου 1 Ασκήσεις (Ηλεκτρισμός) ΘΕΜΑ Β2 (15052) Α. Η σωστή απάντηση είναι η β. ΘΕΜΑ Β1 (15055) Β. Οι R 1, R 2, R 3 δίνονται από τις σχέσεις: 1 = 1 R 1 R + 1 R + 1 R = 3 R R 1 = R 3 1 = 1

Διαβάστε περισσότερα

7. Α) Τι ονομάζουμε ηλεκτρικό ρεύμα; Β) Πώς ορίζεται η ένταση ηλεκτρικού ρεύματος; Γράψτε τον αντίστοιχο τύπο εξηγώντας το κάθε σύμβολο.

7. Α) Τι ονομάζουμε ηλεκτρικό ρεύμα; Β) Πώς ορίζεται η ένταση ηλεκτρικού ρεύματος; Γράψτε τον αντίστοιχο τύπο εξηγώντας το κάθε σύμβολο. 1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος; Α. Όταν τα άτομα προσλάβουν ή αποβάλουν ένα ή περισσότερα ηλεκτρόνια γίνονται ιόντα. Β. Όταν ένα άτομο αποβάλει ηλεκτρόνια φορτίζεται αρνητικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου 1. Από τι σωματίδια αποτελούνται τα άτομα σύμφωνα με τις απόψεις των Rutherford και Bohr;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου 1. Από τι σωματίδια αποτελούνται τα άτομα σύμφωνα με τις απόψεις των Rutherford και Bohr; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Γνωριμία με τη ηλεκτρική δύναμη. 1. Ποιες δυνάμεις λέγονται ηλεκτρικές; Λέμε τις δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ σωμάτων που έχουμε τρίψει προηγουμένως δηλαδή σωμάτων ηλεκτρισμένων. 2. Τι

Διαβάστε περισσότερα

2.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Λέξεις κλειδιά: κλειστό και ανοικτό κύκλωμα, ενέργεια ηλεκτρικού ρεύματος,διαφορά δυναμικού

2.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Λέξεις κλειδιά: κλειστό και ανοικτό κύκλωμα, ενέργεια ηλεκτρικού ρεύματος,διαφορά δυναμικού 2.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Λέξεις κλειδιά: κλειστό και ανοικτό κύκλωμα, ενέργεια ηλεκτρικού ρεύματος,διαφορά δυναμικού 2.2 Ηλεκτρικό κύκλωμα Το ηλεκτρικό ρεύμα ξέρουμε ότι είναι η προσανατολισμένη κίνηση φορτίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Αγωγός διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης 4 mα. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από διατομή του αγωγού, σε χρόνο 5 s. β. Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. σε χρόνο t = 1,6 min, η εσωτερική αντίσταση της πηγής είναι 2 Ω και ο λαμπτήρας λειτουργεί κανονικά. Nα υπολογίσετε : Δ 3.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ. σε χρόνο t = 1,6 min, η εσωτερική αντίσταση της πηγής είναι 2 Ω και ο λαμπτήρας λειτουργεί κανονικά. Nα υπολογίσετε : Δ 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΑΣΚΗΣΗ Αντιστάτης κατασκευασμένος από υλικό με ειδική αντίσταση 3 0 - Ω m, έχει μήκος 8 cm και εμβαδό διατομής 6 cm² Να υπολογίσετε την αντίσταση R του αντιστάτη Μικρός λαμπτήρας έχει τάση

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα - Μέρος 2 ο. Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική Γ Γυμνασίου

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα -  Μέρος 2 ο. Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική Γ Γυμνασίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 2 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική Γ Γυμνασίου Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Προτεινόμενα Θέματα B ΓΕΛ Ιανουάριος Φυσική ΘΕΜΑ Α

Γ ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ Προτεινόμενα Θέματα B ΓΕΛ Ιανουάριος Φυσική ΘΕΜΑ Α Προτεινόμενα Θέματα ΓΕΛ Ιανουάριος 05 Φυσική ΘΕΜΑ Α γενικής παιδείας Να γράψετε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις Α-Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α. Η αντίσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ: Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1 Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΟΔΗΓΙΑ: Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1 Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 014-015 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1-1-014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ Μ.-ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ.-ΠΟΥΛΗ Κ. ΘΕΜΑ Α ΟΔΗΓΙΑ: Να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κεφάλαιο 2 - Ηλεκτρικό Ρεύμα Επιμέλεια: Αγκανάκης Παναγιώτης, Φυσικός https://physicscourses.wordpress.com/ Με ποιες θεμελιώδεις έννοιες συνδέεται το ηλεκτρικό ρεύμα; Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΘΕΜΑ 4 Δύο όμοιοι αντιστάτες με αντίσταση R συνδέονται παράλληλα με κοινά άκρα Α, Β και κατά σειρά με το σύστημα αυτό συνδέεται τρίτος αντιστάτης αντίστασης R' με άκρα Β,

Διαβάστε περισσότερα

α. Η ένδειξη 220 V σημαίνει ότι, για να λειτουργήσει κανονικά ο λαμπτήρας, πρέπει η τάση στα άκρα του να είναι 220 V.

α. Η ένδειξη 220 V σημαίνει ότι, για να λειτουργήσει κανονικά ο λαμπτήρας, πρέπει η τάση στα άκρα του να είναι 220 V. ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 7. Έχουμε ένα λαμπτήρα με τις ενδείξεις 100 W και 220 V. α. Ποια η σημασία αυτών των στοιχείων; β. Να βρεθεί η αντίσταση του λαμπτήρα. γ. Να βρεθεί η ενέργεια που απορροφά ο λαμπτήρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική ήγ Γυμνασίου Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις αλληλεπιδράσεις των στατικών (ακίνητων) ηλεκτρικών φορτίων. Σε αυτό το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 5ο Να αντιστοιχίσετε τα μεγέθη της στήλης Α με τις μονάδες μέτρησης της στήλης Β.

ΘΕΜΑ 5ο Να αντιστοιχίσετε τα μεγέθη της στήλης Α με τις μονάδες μέτρησης της στήλης Β. ΘΕΜΑ 1ο A. Να γράψετε τον μαθηματικό τύπο του Νόμου του Ohm και να ονομάσετε τα μεγέθη που λαμβάνουν μέρος σε αυτόν. B. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι τιμές έντασης και τάσης που παίρνουμε με ένα πολύμετρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Αγωγός διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης 4 mα. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από διατομή του αγωγού, σε χρόνο 5 s. β. Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (2014 2015) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2014 2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (2014 2015) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2014 2014) > Φυσική Β Λυκείου >> Αρχική σελίδα ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΚΟ ΡΕΥΜΑ ΗΗλλεεκκττρρι ικκόό ρρεεύύμμαα (σελ. ) ΗΗλλεεκκττρρι ικκήή ππηηγγήή -- ΗΗλλεεκκττρρι ικκόό κκύύκκλλωμμαα (σελ. 3) ΈΈνντταασσηη ηηλλεεκκττρρι ικκοούύ

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Διαγώνισμα Γ Γυμνασίου Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017

2 ο Διαγώνισμα Γ Γυμνασίου Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017 ο Διαγώνισμα Γ Γυμνασίου Κυριακή 15 Ιανουαρίου 017 Διάρκεια Εξέτασης ώρες Ονοματεπώνυμο. Αξιολόγηση : Επιμέλεια διαγωνίσματος: Σηφάκης Μάνος Θέμα 1 ο Α. Δώστε τον ορισμό και τον τύπο της έντασης του ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

Μπαταρία Α 1. Θερμική. 2. Ακτινοβολία. Γεννήτρια Β. Θερμοστοιχείο Δ. 4. Χημική

Μπαταρία Α 1. Θερμική. 2. Ακτινοβολία. Γεννήτρια Β. Θερμοστοιχείο Δ. 4. Χημική 1. Σημειώστε με Σ και Λ για τις σωστές και λάθος προτάσεις. a. Οταν λέμε «κλείσε το φως» εννοούμε «δημιούργησε ανοιχτό κύκλωμα». b. Οταν σε ένα κύκλωμα ο διακόπτης είναι κλειστός τότε υπάρχει ρεύμα. c.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Ρεύμα και Αντίσταση Εικόνα: Οι γραμμές ρεύματος μεταφέρουν ενέργεια από την ηλεκτρική εταιρία στα σπίτια και τις επιχειρήσεις μας. Η ενέργεια μεταφέρεται σε πολύ υψηλές τάσεις, πιθανότατα

Διαβάστε περισσότερα

2. Ηλεκτρικό ρεύμα. Δίνεται το παρακάτω κύκλωμα, όπου η ηλεκτρική πηγή έχει στους πόλους της τάση V=40V.

2. Ηλεκτρικό ρεύμα. Δίνεται το παρακάτω κύκλωμα, όπου η ηλεκτρική πηγή έχει στους πόλους της τάση V=40V. 2.. 2.1.Κανόνες Kirchhoff Δίνεται το παρακάτω κύκλωμα, όπου η ηλεκτρική πηγή έχει στους πόλους της τάση =40. Η ένδειξη του αμπερομέτρου Α 1 είναι 5 Α, ενώ του Α 3 =2 Α. Εξάλλου η τάση στα άκρα του λαμπτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Γ Γυμνασίου Σελ. 1 από 9

Γ Γυμνασίου Σελ. 1 από 9 ΟΔΗΓΙΕΣ: 1. Oι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα θα πρέπει να αναγραφούν στο Φύλλο Απαντήσεων που θα σας δοθεί μαζί με τις εκφωνήσεις. 2. Η επεξεργασία των θεμάτων θα γίνει γραπτώς σε φύλλα Α4 ή σε τετράδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΣΥΝΕΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Αγωγός διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης 4 mα. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που διέρχονται από διατομή του αγωγού, σε χρόνο 5 s. β. Να παραστήσετε γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 2.5 Εφαρμογές των αρχών διατήρησης στη μελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων Λέξεις κλειδιά: σύνδεση σε σειρά, παράλληλη σύνδεση, κόμβος, κλάδος, αντίσταση, τάση. Υπάρχουν δυο τρόποι σύνδεσης των ηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ.Π. Β Λυκείου 1 Τράπεζα Θεμάτων (Ηλεκτρισμός) ΘΕΜΑ Β1 (15438)

Φυσική Γ.Π. Β Λυκείου 1 Τράπεζα Θεμάτων (Ηλεκτρισμός) ΘΕΜΑ Β1 (15438) Φυσική Γ.Π. Β Λυκείου 1 Τράπεζα Θεμάτων (Ηλεκτρισμός) ΘΕΜΑ Β1 (15438) ΘΕΜΑ Β2 (14731) Α. Σωστή απάντηση είναι η α. Β. Από τον ορισμό της έντασης: = = = 10 5 = 50 Β. Η σύνδεση που προτείνεται στο α δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΔ ηλεκτρικής Πηγής-Ισχύς. Πηγές (μπαταρίες) Ηλεκτρική ισχύς

ΗΕΔ ηλεκτρικής Πηγής-Ισχύς. Πηγές (μπαταρίες) Ηλεκτρική ισχύς ΗΕΔ ηλεκτρικής Πηγής-Ισχύς Πηγές (μπαταρίες) Ηλεκτρική ισχύς ΗΛΕΚΤΡΕΓΕΡΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΗΓΗΣ Η ηλεκτρική πηγή είναι μια αντλία φορτίων ΗΛΕΚΤΡΕΓΕΡΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ Ένα πλήρες ή κλειστό κύκλωμα είναι αγωγός σε σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

0 Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα - 3.2. Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα. Κώστας Παρασύρης - Φυσικός

0 Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα - 3.2. Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα. Κώστας Παρασύρης - Φυσικός 0 Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα - 3. Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα -. Ηλεκτρική πηγή Ηλεκτρικό ρεύμα Ο ρόλος της ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Ρεύμα και Αντίσταση Εικόνα: Οι γραμμές ρεύματος μεταφέρουν ενέργεια από την ηλεκτρική εταιρία στα σπίτια και τις επιχειρήσεις μας. Η ενέργεια μεταφέρεται σε πολύ υψηλές τάσεις, πιθανότατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. Ένα ραδιόφωνο αυτοκινήτου διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύµα έντασης I = 0,3 Α. Να υπολογίσετε: α. το φορτίο που διέρχεται µέσα από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου σε

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Εξετάσεων 94. δ. R

Θέµατα Εξετάσεων 94. δ. R Θέµατα Εξετάσεων 94 Συνεχές ρεύµα 42) Ο ρόλος µιας ηλεκτρικής πηγής σ' ένα κύκλωµα είναι: α) να δηµιουργεί διαφορά δυναµικού β) να παράγει ηλεκτρικά φορτία γ) να αποθηκεύει ηλεκτρικά φορτία δ) να επιβραδύνει

Διαβάστε περισσότερα

Λυμένη άσκηση Φυσική γ γυμνασίου. Ηλεκτρικό φορτίο. Λύση

Λυμένη άσκηση Φυσική γ γυμνασίου. Ηλεκτρικό φορτίο. Λύση Λυμένη άσκηση Φυσική γ γυμνασίου Ηλεκτρικό φορτίο Μεταλλική σφαίρα A φέρει φορτίο A +0μC κι έρχεται σε επαφή με όμοια αφόρτιστη σφαίρα Β. α. Να υπολογίσετε τον αριθμό των στοιχειωδών φορτίων που χαρακτηρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Ομογενές ηλεκτρικό πεδίο έχει ένταση μέτρου

ΟΡΟΣΗΜΟ ΘΕΜΑ Δ. Ομογενές ηλεκτρικό πεδίο έχει ένταση μέτρου Ομογενές ηλεκτρικό πεδίο έχει ένταση μέτρου 5 N E 8 10. C E Σε ένα σημείο Α του πεδίου αυτού, που παριστάνεται στο διπλανό σχήμα, τοποθετούμε ακίνητο ένα σημειακό ηλεκτρικό φορτίο Q. Τότε, σε ένα σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική. Σύνδεση αμπερομέτρου και βολτόμετρου σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα

Φυσική. Σύνδεση αμπερομέτρου και βολτόμετρου σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα Ε.Κ.Φ.Ε. ΑΙΓΑΛΕΩ 2 ος Πειραματικός Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικών Επιστημών για την Γ τάξη Γυμνασίων Φυσική Ονοματεπώνυμα μελών ομάδας 1) 2) 3) Σχολείο: Ημερο μηνία: Τετάρτη 16/5/2018 Σύνδεση αμπερομέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα Μέτρησης Υλικά Πολύμετρο Πειραματική Διαδικασία

Όργανα Μέτρησης Υλικά Πολύμετρο Πειραματική Διαδικασία ΕΚΦΕ Ν.ΚΙΛΚΙΣ 1 1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ : Κ. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ, ΦΥΣΙΚΟΣ - ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ [ Ε.Λ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ] ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΡΕΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Ηλεκτρικό ρεύμα

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Ηλεκτρικό ρεύμα ΓΓ/Μ1 05-06 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ Τεύχος 2ο: Ηλεκτρικό ρεύμα ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Φυσική για την Γ' Τάξη του Γυμνασίου 1. Το ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ):

1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ): 1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ): 1) Ηλεκτρισμένα ονομάζουμε τα σώματα τα οποία, αφού τα τρίψουμε έχουν την ιδιότητα να έλκουν μικρά αντικείμενα. 2) Οι ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ «Δ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 1. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ γ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ γ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ γ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΞΙ ( 6 ) ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΝΕΑ ( 9 ) ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ, ΣΤΗΝ ΚΟΛΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ 1 (α) Όταν θέλετε να ανάψετε το φως στο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Ρεύμα και Αντίσταση Εικόνα: Οι γραμμές ρεύματος μεταφέρουν ενέργεια από την ηλεκτρική εταιρία στα σπίτια και τις επιχειρήσεις μας. Η ενέργεια μεταφέρεται σε πολύ υψηλές τάσεις, πιθανότατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡ. 2.3: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

ΠΑΡ. 2.3: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡ. 2.3: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Στόχοι: 1) Να διαπιστώσουν πειραµατικά ότι δύο αγωγοί από διαφορετικό υλικό έχουν και διαφορετική αντίσταση. 2) Να µετρούν την αντίσταση διπόλου από την τάση και την ένταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘEMA A: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις να βρείτε τη μια σωστή απάντηση: 1. Αντιστάτης με αντίσταση R συνδέεται με ηλεκτρική πηγή, συνεχούς τάσης V

Διαβάστε περισσότερα

Γ Γυμνασίου Τμήμα. Ημερομηνία. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Νόμος του Ohm. Θεωρία που πρέπει να γνωρίζεις

Γ Γυμνασίου Τμήμα. Ημερομηνία. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Νόμος του Ohm. Θεωρία που πρέπει να γνωρίζεις Ονοματεπώνυμο Καθηγήτρια: Εγγλεζάκη Φρίντα Γ Γυμνασίου Τμήμα Βαθμός Ημερομηνία ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Νόμος του Ohm. Θεωρία που πρέπει να γνωρίζεις Η ένταση (Ι) του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει έναν μεταλλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ B ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Α. Να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1. Ο ρυθµός µε τον οποίο παράγεται θερµότητα σε έναν αντιστάτη δίνεται από τη σχέση P=I 2 R είτε από τη σχέση P=V 2 /R. Σύµφωνα µε τη πρώτη σχέση, ο ρυθµός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος δίνεται από την σχέση Ι = Με την βοήθεια την σχέσης αυτής

1. ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος δίνεται από την σχέση Ι = Με την βοήθεια την σχέσης αυτής ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 1. ΕΝΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος δίνεται από την σχέση Ι = Με την βοήθεια την σχέσης αυτής Υπολογισμός ηλεκτρικού φορτίου σε αγωγό ή κύκλωμα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6: Δυναμικός Ηλεκτρισμός

Κεφάλαιο 6: Δυναμικός Ηλεκτρισμός Κεφάλαιο 6: Δυναμικός Ηλεκτρισμός Ηλεκτρική Αγωγιμότητα ονομάζουμε την ευκολία με την οποία το ηλεκτρικό ρεύμα περνά μέσα από τα διάφορα σώματα. Τα στερεά σώματα παρουσιάζουν διαφορετική ηλεκτρική αγωγιμότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 2 ΘΕΜΑ 3

Φυσική ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 2 ΘΕΜΑ 3 Φυσική ΘΕΜΑ 1 1) Υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη φορτίου που ονομάστηκαν θετικό και αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο αντίστοιχα. Τα σώματα που έχουν θετικό φορτίο λέμε ότι είναι θετικά φορτισμένα (π.χ. μια γυάλινη

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική για Μηχανικούς

Φυσική για Μηχανικούς Φυσική για Μηχανικούς Χωρητικότητα Εικόνα: Όλες οι παραπάνω συσκευές είναι πυκνωτές, οι οποίοι αποθηκεύουν ηλεκτρικό φορτίο και ενέργεια. Ο πυκνωτής είναι ένα είδος κυκλώματος που μπορούμε να συνδυάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΦΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Όνομα Μαθητή/τριας:... Τμήμα:... Αρ.:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΦΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Όνομα Μαθητή/τριας:... Τμήμα:... Αρ.:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΦΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΒΑΘΜΟΣ :... ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ολογρ.:... Υπογρ.:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:31/5/2017 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛIKH ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛIKH ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛIKH ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Αριθμητικώς:... Ολογρ.:... Υπογραφή:... ΒΑΘΜΟΣ ΦΥΣΙΚΑ Αριθμητικώς:... Ολογρ.:... Υπογραφές:........ ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α και δίπλα το γράμμα

ΘΕΜΑ Α και δίπλα το γράμμα ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/02/2017 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμόό καθεμιάς από τις παρακάτω π ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στη 13η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2015 Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2015 ΦΥΣΙΚΗ

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στη 13η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2015 Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2015 ΦΥΣΙΚΗ Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στη 13η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2015 Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2015 ΦΥΣΙΚΗ Σχολείο: Ονόματα των μαθητών: 1) 2)...... 3) 1 Πειραματικός προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των μαθητών ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των μαθητών ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ των μαθητών ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ:

ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ: Πω πω δύσκολη η Φυσική!!!! Μπορεί κάποιος να µου τα κάνει λιανά µήπως και καταλάβω κάτι;;;; ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΜΕ;;;;;; ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ: Μια παλιά

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικό Κύκλωμα, Τάση & Ένταση Ηλεκτρικού Ρεύματος, Αντίσταση

Ηλεκτρικό Κύκλωμα, Τάση & Ένταση Ηλεκτρικού Ρεύματος, Αντίσταση ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΤΑΞΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Εκτιμώμενη διάρκεια: 1 διδακτική ώρα Ηλεκτρικό Κύκλωμα, Τάση & Ένταση Ηλεκτρικού Ρεύματος, Αντίσταση Στόχοι: Να σχεδιάζετε ένα απλό, λειτουργικό ηλεκτρικό

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρεθεί ο λόγος των αντιστάσεων δύο χάλκινων συρμάτων της ίδιας μάζας που το ένα έχει διπλάσια ακτίνα από το άλλο.

6. Να βρεθεί ο λόγος των αντιστάσεων δύο χάλκινων συρμάτων της ίδιας μάζας που το ένα έχει διπλάσια ακτίνα από το άλλο. 1. Από μια διατομή ενός μεταλλικού αγωγού διέρχονται 2,25 10 ηλεκτρόνια / δευτερόλεπτο. Να βρεθεί η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό. [Απ. 0,36 μα] 2. Ρεύμα 5 Α διαρρέει αγωγό για 4 min. α) Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη λύση του παραδείγµατος 1 του σχολικού βιβλίου να διαβάσετε τα παραδείγµατα 1, 2, 3 και 4 που ακολουθούν. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 2 ο

Μετά τη λύση του παραδείγµατος 1 του σχολικού βιβλίου να διαβάσετε τα παραδείγµατα 1, 2, 3 και 4 που ακολουθούν. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 2 ο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ Οι ασκήσεις που αναφέρονται στο νόµο του Τζάουλ είναι απλή εφαρµογή στον τύπο. Για τη λύση των ασκήσεων θα ακολουθούµε τα εξής βήµατα: i) ιαβάζουµε προσεκτικά την εκφώνηση της άσκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 1 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ Σχολικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών ( Στέλλα Μαρίνα, φυσικός ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Το 2 ο Κεφάλαιο της Φυσικής Γ Γυμνασίου, είναι το κατ εξοχήν κεφάλαιο, που

Διαβάστε περισσότερα

Η φυσική με πειράματα Α Γυμνασίου

Η φυσική με πειράματα Α Γυμνασίου Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών Γυμνασίου Δρεπάνου Η φυσική με πειράματα Α Γυμνασίου Φύλλο Εργασίας 10 Το Ηλεκτρικό Βραχύ-Κύκλωμα Κίνδυνοι και Ασφάλεια Επεξεργασία-Απαντήσεις δραστηριοτήτων και ερωτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Ασκήσεων 2 ου Κεφαλαίου από τα κριτήρια αξιολόγησης του Κ.Ε.Ε. και τα σχολικά βιβλία εκτός Αλεξάκη. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Επιλογή Ασκήσεων 2 ου Κεφαλαίου από τα κριτήρια αξιολόγησης του Κ.Ε.Ε. και τα σχολικά βιβλία εκτός Αλεξάκη. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλογή Ασκήσεων 2 ου Κεφαλαίου από τα κριτήρια αξιολόγησης του Κ.Ε.Ε. και τα σχολικά βιβλία εκτός Αλεξάκη Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Ερωτήσεις τύπου Σωστό Λάθος 1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

2.5 Συνδεσμολογία Αντιστατών

2.5 Συνδεσμολογία Αντιστατών Κεφάλαιο 2. Ηλεκτρικό Ρεύμα 2.5 Συνδεσμολογία Αντιστατών 1. Τι είναι η ισοδύναμη αντίσταση; Γενικά ονομάζουμε σύστημα (συνδεσμολογία) αντιστατών ένα σύνολο αντιστατών που τους έχουμε συνδέσει με οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙΙ ΦΟΡΤΙΙΟ ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. 1) ΕΕρρωττήήσσεει ιςς ΑΑσσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

1.Έχουμε το παρακάτω κύκλωμα :

1.Έχουμε το παρακάτω κύκλωμα : 1.Έχουμε το παρακάτω κύκλωμα : 1. Ποιες λάμπες θα μείνουν αναμμένες αν ξεβιδώσουμε την λάμπα i. την Λ1 ii. την Λ3 iii. την Λ1 και Λ2 2. Τι θα συμβεί αν ενώ ανάβουν οι λάμπες συνδέσουμε με ένα χάλκινο καλώδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζουμε την προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων ή γενικότερα των φορτισμένων σωματιδίων.

Ηλεκτρικό ρεύμα ονομάζουμε την προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρονίων ή γενικότερα των φορτισμένων σωματιδίων. 2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι η κοινή αιτία λειτουργίας μιας πολύ μεγάλης κατηγορίας συσκευών που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή μας ζωή, όπως ο ηλεκτρικός λαμπτήρας, ο ηλεκτρικός ανεμιστήρας,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα (1) 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα (1)  2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΗΤΗΜΑ 1 ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Να αντιστοιχίσετε τις μονάδες της αριστερής στήλης με τα μεγέθη στα οποία αντιστοιχούν και βρίσκονται στη δεξιά στήλη. 1. Ω.m

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ «Β ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ» ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Χ. Δ. ΦΑΝΙΔΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 014-015 B.1 Σ' έναν

Διαβάστε περισσότερα

Οδός Φυσικής. Σημειώσεις Φυσικής Γ Γυμνασίου Ηλεκτρισμός Θεωρία-Μεθοδολογία-Παραδείγματα. Δημήτριος Γ. Φαδάκης

Οδός Φυσικής. Σημειώσεις Φυσικής Γ Γυμνασίου Ηλεκτρισμός Θεωρία-Μεθοδολογία-Παραδείγματα. Δημήτριος Γ. Φαδάκης Οδός Φυσικής Σημειώσεις Φυσικής Γ Γυμνασίου Ηλεκτρισμός Θεωρία-Μεθοδολογία-Παραδείγματα Δημήτριος Γ. Φαδάκης Ηλεκτρισμένα ονομάζουμε τα σώματα τα οποία ασκούν δυνάμεις σε ελαφρά αντικείμενα, όπως το πλαστικό

Διαβάστε περισσότερα

α. 0,05C γ. 0,5C β. 2C δ. 200CC σύρματος, σταθερής δ. Ι 4 =1Α Ι 2 2=3Α γ. Ι 4 =0Α Ι 2 =2Α Ι 1 Ι 2 Ι 4 Ι 5 =3ΑΑ Σελίδα 1 από 5 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΘΕΜΑ 1

α. 0,05C γ. 0,5C β. 2C δ. 200CC σύρματος, σταθερής δ. Ι 4 =1Α Ι 2 2=3Α γ. Ι 4 =0Α Ι 2 =2Α Ι 1 Ι 2 Ι 4 Ι 5 =3ΑΑ Σελίδα 1 από 5 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΘΕΜΑ 1 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/12/ /201 ΘΕΜΑ 1 Να γράψετεε στο τετραδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις ε και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία Ηλεκτρισμού

Βασικά στοιχεία Ηλεκτρισμού Βασικά στοιχεία Ηλεκτρισμού Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη Ηλεκτρισμένα σώματα: Τα σώματα που όταν τα τρίψουμε πάνω σε κάποιο άλλο σώμα αποκτούν την ιδιότητα να ασκούν δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

10) Στις παρακάτω συνδεσµολογίες όλοι οι αντιστάτες έχουν την ίδια αντίσταση. ε. 3 3 R 3

10) Στις παρακάτω συνδεσµολογίες όλοι οι αντιστάτες έχουν την ίδια αντίσταση. ε. 3 3 R 3 Συνεχές ρεύµα 1) Έχουµε ένα σύρµα µήκους 1m. Συνδέουµε στα άκρα του τάση V=4V, οπότε διαρρέεται από ρεύµα έντασης 2Α. i) Κόβουµε ένα τµήµα από το παραπάνω σύρµα µε µήκος 40cm και στα άκρα του συνδέουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2ο 1. Να δώσετε τον ορισμό της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος. Ποια η μονάδα μέτρησης στο διεθνές σύστημα μονάδων;

ΘΕΜΑ 2ο 1. Να δώσετε τον ορισμό της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος. Ποια η μονάδα μέτρησης στο διεθνές σύστημα μονάδων; ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ / Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/12/2017 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Διατυπώστε τον νόμο Coulomb. Η ηλεκτρική δύναμη που ασκείται μεταξύ δύο ακλόνητων σημειακών φορτίων είναι ανάλογη του

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Σκοπός Στο δεύτερο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια του ηλεκτρικού ρεύματος και της ηλεκτρικής τάσης,θα μελετηθεί ένα ηλεκτρικό κύκλωμα και θα εισαχθεί η έννοια της αντίστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις A1 - A4, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις A1 - A4, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Μάθημα/Τάξη: Φυσική Γενικής Β Λυκείου Κεφάλαιο: Ηλεκτρικό ρεύμα - Φως Ονοματεπώνυμο Μαθητή: Ημερομηνία: 26-02-2018 Επιδιωκόμενος Στόχος: 80/100 Θέμα A Στις ερωτήσεις A1 - A4, να γράψετε τον αριθμό της

Διαβάστε περισσότερα