ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ"

Transcript

1 EgikliosETAP-MMEn.3863 Διατηρητέο μέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ.Φ 10070/οικ.20551/1530 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ: Oπως ο πίνακας διανομής ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ.ΑΣΦΑΛ.ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας:10110 Πληροφορίες: Ι.Μαθιουδάκη - Ιλ.Μαλισιώβα Τηλέφωνα: ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του ν.3863/2010 και παροχή οδηγιών προς τους Τομείς Σύνταξης και Ασφάλισης του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, για την εφαρμογή του. Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Α 115/ δημοσιεύτηκε ο ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», στον οποίο περιλαμβάνονται σημαντικές διατάξεις, κυρίως συνταξιοδοτικές, το πεδίο εφαρμογής των οποίων καταλαμβάνει και τους ασφαλισμένους των Τομέων του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΠ- ΜΜΕ. Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 10 αυξάνονται τα όρια ηλικίας και τα έτη ασφάλισης που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος των ασφαλισμένων σε όλους τους φορείς κύριας ασφάλισης, ενώ με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρέχονται κίνητρα για παραμονή στην εργασία και πέραν των 35 ετών. Για την ορθή εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων και για την ενημέρωση των ασφαλισμένων σας, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΧΡΙ Άρθρο 10 Παρ. 4 και 8

2 Όπως σας έχουμε γνωρίσει με την Φ80020/οικ.5968/271/ εγκύκλιό μας, με τη ρύθμιση του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.3232/2004 παρέχεται στους μέχρι ασφαλισμένους όλων των Τομέων του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, η δυνατότητα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης και του 58 ου έτους της ηλικίας τους. Με τη ρύθμιση της παρ. 4 του άρθρου 10 του νέου νόμου, γίνεται προσθήκη διατάξεων στο τέλος της προαναφερθείσας διάταξης, με τις οποίες προβλέπεται αύξηση τόσο του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης ( των 35 ετών) από κατά ένα (1) έτος κάθε χρόνο και μέχρι τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης όσο και του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας ( 58 ου ) από κατά ένα (1) έτος κάθε χρόνο και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους. Σύμφωνα όμως με την παρ. 8 του ίδιου άρθρου, κατά το μεταβατικό διάστημα , που αυξάνεται σταδιακά ο συντάξιμος χρόνος και το όριο ηλικίας, ο ασφαλισμένος/η θα δικαιούται σύνταξη με τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης που θα ισχύουν κατά το έτος συμπλήρωσης των 35 ετών ασφάλισης. Παράδειγμα: Ασφαλισμένος που το έτος 2012 συμπληρώνει 35 έτη ασφάλισης, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί όταν συμπληρώσει το όριο ηλικίας και τον χρόνο ασφάλισης που απαιτούνται το έτος αυτό ( το 2012) δηλαδή όταν συμπληρώσει 37 έτη ασφάλισης και το 59 ο έτος της ηλικίας. Αν δεν υπήρχε η πρόβλεψη αυτή, ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος θα έπρεπε να συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης και το 60ό έτος της ηλικίας. Η σταδιακή αύξηση του συντάξιμου χρόνου και του ορίου ηλικίας διαμορφώνεται ως εξής: Συμπλήρωση των 35 ετών ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ασφάλισης Έως έως έως έως έως και μετά Ωστόσο, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.3232/2004, παραμένει ως έχει. 2

3 Υπενθυμίζεται ότι με την εν λόγω διάταξη καθορίζεται ότι καταστατικές διατάξεις των πρώην Ταμείων Τύπου ή γενικές διατάξεις που προβλέπουν τη συνταξιοδότηση με 35 έτη ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας ή με όριο ηλικίας ευνοϊκότερο του 58 ου ή με ειδικούς περιορισμούς ως προς το χρόνο ασφάλισης που λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου συντάξιμου χρόνου, εξακολουθούν να ισχύουν. Δεδομένου όμως ότι με τις γενικές διατάξεις της περίπτωσης 6β του άρθρου 48 του ν. 2084/1992, σχετικά με την 35ετία, διατηρήθηκε η δυνατότητα των μέχρι υπαχθέντων στην ασφάλιση να συνταξιοδοτούνται χωρίς όριο ηλικίας, σε αντίθεση με τους υπαχθέντες στην ασφάλιση από έως για τους οποίους, με τις ίδιες διατάξεις, τέθηκε ως όριο ηλικίας το 58 ο, από το συνδυασμό των προαναφερθεισών διατάξεων ( των νόμων 2084/1992 και 3232/2004) και των διατάξεων του ν. 3863/2010, προκύπτει ότι οι μέχρι ασφαλισμένοι δεν θίγονται από τις μεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω 35ετίας που επέρχονται με τις κοινοποιούμενες διατάξεις. Κατά συνέπεια, οι ρυθμίσεις της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 καταλαμβάνουν στο πεδίο εφαρμογής τους μόνο τους από έως υπαχθέντες στην ασφάλιση άνδρες και γυναίκες. Παρ. 9 και διάταξη τελευταίου εδαφίου παρ. 10 Με τις σχετικές διατάξεις λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία των δικαιωμάτων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος που θεμελιώνονται μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους. Ειδικότερα, με την ρύθμιση της παραγράφου 9 προβλέπεται ότι οι από μέχρι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν μέχρι τον χρόνο ασφάλισης των 35 ετών και το 58 ο έτος της ηλικίας, κατοχυρώνουν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα, το οποίο δεν θίγεται από την τυχόν παραμονή τους στην εργασία μετά την ανωτέρω ημερομηνία και τη συνέχιση της ασφάλισής τους. Εξάλλου, με τη ρύθμιση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 10 προβλέπεται ότι οι διατάξεις, του άρθρου 41 του ν.3518/2006, έχουν εφαρμογή μέχρι Ως εκ τούτου, οι μέχρι ασφαλισμένοι σας, οι οποίοι συμπληρώνουν έως το τέλος του τρέχοντος έτους τα 37 έτη υποχρεωτικής ασφάλισης, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας, οποτεδήποτε, και μετά την παραπάνω ημερομηνία, αφού κατοχυρώνουν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα. Η σχετική δυνατότητα παύει να παρέχεται σε όσους συμπληρώνουν τον αναφερόμενο συντάξιμο χρόνο από και εφεξής, αφού η σχετική διάταξη δεν έχει εφαρμογή από την ημερομηνία αυτή και μετά. 3

4 Παρ. 15 ( τα δύο πρώτα εδάφια) Με τις σχετικές διατάξεις αυξάνονται σταδιακά, από , τα όρια ηλικίας, που απαιτούνται για την συνταξιοδότηση ορισμένων κατηγοριών ασφαλισμένων, για τις οποίες δεν γίνεται ειδική μνεία στον αναφερόμενο νόμο. Ειδικότερα, για τους μέχρι ασφαλισμένους - άνδρες και γυναίκες - για τους οποίους από καταστατικές ή γενικές διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης πλήρους σύνταξης με τη συμπλήρωση του 60 ου έτους της ηλικίας ή με όριο ηλικίας μικρότερο αυτού, προβλέπεται σταδιακή αύξηση του απαιτούμενου ορίου ηλικίας, κατά ένα (1) έτος κάθε χρόνο από , μέχρι να διαμορφωθεί στο 65 ο έτος. Όπου εξάλλου προβλέπεται η συνταξιοδότηση γυναικών με μειωμένη σύνταξη, με όριο ηλικίας μικρότερο του 60ού, το όριο αυτό αυξάνεται ομοίως, μέχρι να διαμορφωθεί στο 60ό. Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, για παράδειγμα: α) Το 60ό έτος της ηλικίας που απαιτείται για τη συνταξιοδότηση με πλήρη σύνταξη των ανδρών και γυναικών ασφαλισμένων στο πρώην ΤΑΙΣΥΤ με 25 έτη ασφάλισης, από αυξάνεται σταδιακά, προκειμένου το έτος 2015 να διαμορφωθεί στο 65 ο έτος της ηλικίας. β) Το 55 ο έτος της ηλικίας που απαιτείται για τη συνταξιοδότηση με πλήρη σύνταξη των γυναικών ασφαλισμένων στο πρώην ΤΣΠΕΑΘ με 20 έτη ασφάλισης, αυξάνεται από σταδιακά, προκειμένου το έτος 2020 να διαμορφωθεί στο 65 ο έτος της ηλικίας. γ) Το 60ό έτος της ηλικίας που απαιτείται για τη συνταξιοδότηση των ανδρών ασφαλισμένων με 20 έτη ασφάλισης και το 55ό έτος που απαιτείται για τη συνταξιοδότηση με 25 έτη ασφάλισης των γυναικών ασφαλισμένων στο πρώην ΤΑΤΤΑ, από αυξάνονται σταδιακά προκειμένου τα έτη 2015 και 2020 αντίστοιχα να διαμορφωθούν στο 65 ο έτος της ηλικίας. δ) Το 55 ο έτος της ηλικίας που απαιτείται για τη συνταξιοδότηση με μειωμένη σύνταξη των γυναικών υπαλλήλων πρακτορείων οι οποίες είναι ασφαλισμένες στο πρώην ΤΣΕΥΠ Αθηνών, με 25 έτη ασφάλισης, αυξάνεται από σταδιακά, προκειμένου το 2015 να διαμορφωθεί στο 60ό έτος της ηλικίας. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 15, κατά το μεταβατικό διάστημα της σταδιακής αύξησης των προβλεπόμενων ορίων ηλικίας, ο ασφαλισμένος/η κατοχυρώνει το όριο ηλικίας, το οποίο θα απαιτείται κατά το έτος που συμπληρώνει το κατά περίπτωση όριο ηλικίας που ισχύει κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, δηλαδή το

5 Είναι ευνόητο ότι οι ασφαλισμένοι που μέχρι συμπληρώνουν το σήμερα απαιτούμενο όριο ηλικίας, δεν επηρεάζονται από τη σχετική μεταβολή. Παρατίθενται σχετικοί πίνακες: α) Άνδρες που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση των πρώην ΤΣΠΕΑΘ, ΤΣΕΥΠΑ ΚΑΙ ΤΣΕΥΠΘ και άνδρες και γυναίκες που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του πρώην ΤΑΙΣΥΤ μέχρι ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΠΛΗΡΗΣ Συμπλήρωση του 60 ου (μόνο για γυναίκες) έτους για πλήρη σύνταξη και του 55 ου ΕΤΗ ΟΡΙΟ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ για μειωμένη ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ Έως ή έως ή έως ή έως ή έως ή και μετά β) Γυναίκες ασφαλισμένες μέχρι στο πρώην ΤΣΠΕΑΘ Συμπλήρωση του 55ου έτους ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ της ηλικίας Έως έως έως έως έως έως έως έως έως και μετά

6 γ) Γυναίκες ασφαλισμένες μέχρι στα πρώην ΤΣΕΥΠ Αθηνών & ΤΣΕΥΠ Θεσσαλονίκης Συμπλήρωση του 55ου ή του 57 ου έτους για πλήρη σύνταξη και του 55ου για μειωμένη ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΠΛΗΡΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ Έως έως έως έως έως έως έως έως έως έως και μετά δ) Εγγαμες γυναίκες (ανεξαρτήτως ιδιότητας) ασφαλισμένες μέχρι στο πρώην ΤΣΕΥΠ Αθηνών Συμπλήρωση ΕΤΗ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ του 55ου έτους ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ Έως έως έως έως έως έως έως έως

7 έως έως και μετά ε) Ανδρες και γυναίκες που έχουν ασφαλιστεί μέχρι στο πρώην ΤΑΤΤΑ Συμπλήρωση του 60 ου έτους προκειμένου για άνδρες και του 55 ου προκειμένου για γυναίκες ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ Εως έως έως έως έως έως έως έως έως έως και μετά Με βάση τον πίνακα α Ανδρας ασφαλισμένος στο πρώην ΤΣΠΕΑΘ, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί μέχρι τέλους του τρέχοντος έτους με την συμπλήρωση 20 ετών ασφάλισης και του 60ού έτους ηλικίας. Αν ο εν λόγω ασφαλισμένος συμπληρώνει το 60ό έτος ηλικίας το έτος 2013, θα συνταξιοδοτηθεί μετά τη συμπλήρωση του 63 ου έτους. Αν δεν υπήρχε η πρόβλεψη αυτή, ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος θα έπρεπε να συμπληρώσει το 65 ο έτος της ηλικίας. Με βάση τον πίνακα β Γυναίκα ασφαλισμένη στο πρώην ΤΣΠΕΑΘ, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί μέχρι τέλους του 2010 με την συμπλήρωση 20 ετών ασφάλισης και του 55 ου έτους ηλικίας. Αν η εν λόγω 7

8 ασφαλισμένη συμπληρώνει το 55 ο έτος ηλικίας το έτος 2014, θα συνταξιοδοτηθεί μετά τη συμπλήρωση του 59 ου έτους. Με βάση τον πίνακα γ Γυναίκα υπάλληλος πρακτορείου ασφαλισμένη στο πρώην ΤΣΕΥΠ Αθηνών, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί μέχρι τέλους του 2010 με την συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης και του 57 ου έτους ηλικίας για τη λήψη πλήρους σύνταξης ή του 55 ου έτους για τη λήψη μειωμένης. Αν η εν λόγω ασφαλισμένη συμπληρώνει το 57ό έτος της ηλικίας το έτος 2015, θα συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη μετά τη συμπλήρωση του 62ου έτους. Μπορεί όμως να λάβει μειωμένη σύνταξη μετά τη συμπλήρωσή του 58 ου έτους της ηλικίας της, δεδομένου ότι το έτος 2013 συμπληρώνει το 55 ο έτος της ηλικίας, που απαιτείται κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης. Με βάση τον πίνακα δ Εγγαμη γυναίκα ασφαλισμένη στο πρώην ΤΣΕΥΠ Αθηνών, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί μέχρι τέλους του 2010 με την συμπλήρωση 20 ετών ασφάλισης και του 55 ου έτους ηλικίας για τη λήψη πλήρους σύνταξης. Αν η εν λόγω ασφαλισμένη συμπληρώνει το 55ό έτος της ηλικίας το έτος 2013, θα συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη μετά τη συμπλήρωση του 58ου έτους. Με βάση τον πίνακα ε Ανδρας ασφαλισμένος στο πρώην ΤΑΤΤΑ, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί μέχρι τέλους του 2010 με την συμπλήρωση 20 ετών ασφάλισης και του 60 ου έτους της ηλικίας του. Σε περίπτωση που ο αναφερόμενος ασφαλισμένος συμπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας το έτος 2012, θα συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη μετά τη συμπλήρωση του 62ου έτους. Παρ. 16 Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής εναρμονίζεται σταδιακά, αρχής γενομένης από , το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών που απασχολούνται σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες (55 ο ) - που προβλέπεται με τις διατάξεις της περ. α του εδαφίου β της παρ. 5 α.ν. 1846/1951- με το όριο ηλικίας που ισχύει για τους άνδρες ασφαλισμένους που υπάγονται στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (60 ο ). Υπενθυμίζεται ότι οι αναφερόμενες διατάξεις του ν. 1846/1951, τυγχάνουν εφαρμογής, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1186/1981, και στις γυναίκες οι οποίες απασχολήθηκαν για πρώτη φορά μετά την με τις ειδικότητες της νέας τεχνολογίας σε έντυπα του άρθρου 4 του ν. 1186/1981, και ως εκ τούτου υπήχθησαν στην ασφάλιση του πρώην ΤΑΤΤΑ μετά την ημερομηνία αυτή και μέχρι Διευκρινίζεται α) ότι δεν επέρχεται καμιά μεταβολή στις χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους, οι οποίες εξακολουθούν να είναι συνολικά ημέρες ασφάλισης εκ 8

9 των οποίων οι (κατ ελάχιστον) στα ΒΑΕ και εξ αυτών οι 1000 να έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 13 χρόνια και β) ότι οι αναφερόμενες ασφαλισμένες κατοχυρώνουν το όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης των ημερών ασφάλισης εκ των οποίων οι στον ΚΒΑΕ. Παράδειγμα: Ασφαλισμένη που συμπληρώνει τις απαιτούμενες χρονικές προϋποθέσεις το έτος 2012, κατοχυρώνει το 57ο έτος της ηλικίας, που ισχύει το έτος αυτό. Συγκεκριμένα το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των εν λόγω γυναικών, αυξάνεται κατά ένα έτος κάθε χρόνο από και διαμορφώνεται, ως εξής : Συμπλήρωση των ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ημερών από τις οποίες οι σε βαρέα Εως έως έως έως έως και μετά Παρ. 17 Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ορίζεται το έτος 2011, ως χρόνος έναρξης σταδιακής αύξησης του 50 ου ή του 55 ου έτους της ηλικίας, που απαιτείται για τη συνταξιοδότηση με πλήρη σύνταξη των ασφαλισμένων σας μητέρων ανηλίκων τέκνων, προκειμένου να εναρμονισθεί με το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των λοιπών ασφαλισμένων (65ο). Παράλληλα επεκτείνεται σε όλες τις μητέρες ανηλίκων τέκνων η δυνατότητα συνταξιοδότησης με μειωμένη σύνταξη, μέχρι και πέντε έτη νωρίτερα από το κάθε φορά προβλεπόμενο όριο ηλικίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στο ότι η συγκεκριμένη κατηγορία γυναικών κατοχυρώνει το όριο ηλικίας που θα ισχύει κατά το έτος που συμπληρώνει τον προβλεπόμενο συντάξιμο χρόνο εφόσον έχει και ανήλικο παιδί. Επιπλέον, με τις διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της περίπτωσης ε, προβλέπεται ότι οι σχετικές ρυθμίσεις που αφορούν τόσο τις μητέρες ανηλίκων όσο και αναπήρων παιδιών, εφαρμόζονται ανάλογα και στους χήρους πατέρες ανηλίκων παιδιών καθώς και στους χήρους πατέρες αναπήρων παιδιών. Ειδικότερα: 9

10 α) Με τη ρύθμιση της περίπτωσης α ορίζεται ότι το όριο ηλικίας που προβλέπεται από την περ. α της παρ. 3 του άρθρου 144 του ν. 3655/2008, για τη συνταξιοδότηση των μητέρων με ανήλικα παιδιά καθορίζεται από στο 52 ο έτος, από στο 55 ο και από στο 65 ο. Επιπροσθέτως, παρέχεται η δυνατότητα συνταξιοδότησής τους με μειωμένη σύνταξη, τα δε όρια ηλικίας στην περίπτωση αυτή, διαμορφώνονται, κατά τις προαναφερόμενες ημερομηνίες, στο 50ό, 53 ο και 60ό αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι η εν λόγω ρύθμιση αφορά: I) τις ασφαλισμένες μητέρες με ανήλικα παιδιά στον Τομέα Σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση από μέχρι Υπενθυμίζεται ότι με την προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 144 του ν. 3655/2008, προβλέφθηκε τόσο η σταδιακή αύξηση του συντάξιμου χρόνου της εν λόγω κατηγορίας ασφαλισμένων - κατά ένα εξάμηνο από μέχρι την συμπλήρωση 20 ετών ασφάλισης- όσο και η αύξηση του ορίου ηλικίας τους μέχρι την συμπλήρωση του 55 ου έτους. Με την κοινοποιούμενη διάταξη, ανακαθορίζεται μόνο το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Η πρόβλεψη του ν. 3655/2008 για σταδιακή αύξηση του συντάξιμου χρόνου εξακολουθεί μεν να ισχύει, ουσιαστικά όμως καθίσταται ανενεργός, δεδομένου ότι από και μετά θα είναι αναγκαία η συμπλήρωση του 65 ου έτους για πλήρη σύνταξη ή του 60 ου για μειωμένη, όρια στα οποία απαιτείται η πραγματοποίηση 15 ετών ασφάλισης. Οι επερχόμενες μεταβολές αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα: ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ Συμπλήρωση του ΕΤΗ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ απαιτούμενου συντάξιμου χρόνου εφόσον συντρέχει και η ανηλικότητα του παιδιού ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εως έως έως και μετά II) τις ασφαλισμένες μητέρες με ανήλικα παιδιά στον Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών, που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση από μέχρι

11 Με τις διατάξεις της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 144 του ν. 3655/2008 προβλέφθηκε η σταδιακή αύξηση μόνο του ορίου ηλικίας των μητέρων ανηλίκων παιδιών που είναι ασφαλισμένες στον αναφερόμενο Τομέα, προκειμένου να υπάρξει εναρμόνιση της νομοθεσίας των πρώην Ταμείων Τύπου, ως προς την συγκεκριμένη προϋπόθεση. Ωστόσο, όπως και στην ανωτέρω περίπτωση των μητέρων του Τομέα Σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, με την γνωστοποιούμενη διάταξη τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης με πλήρη ή με μειωμένη σύνταξη θα διαμορφωθούν ως κατωτέρω, χωρίς φυσικά να μεταβάλλεται ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης. ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ Συμπλήρωση των 20 ΕΤΗ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ετών ασφάλισης εφόσον συντρέχει και η ανηλικότητα του παιδιού ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Έως έως έως και μετά β) Με τη ρύθμιση της περίπτωσης γ, το όριο ηλικίας που προβλέπεται για τη συνταξιοδότηση των μητέρων ανηλίκων παιδιών που έχουν υπαχθεί μέχρι στην ασφάλιση των λοιπών Τομέων του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ( εκτός των δύο Τομέων που αναφέρθηκαν αμέσως πριν) καθορίζεται από στο 57 ο όριο ηλικίας, από στο 60 ο έτος και από στο 65 ο έτος. Παράλληλα, καθιερώνεται και η δυνατότητα συνταξιοδότησής τους με μειωμένη σύνταξη, με τη συμπλήρωση του 52ου, 55ου και 60ου έτους αντίστοιχα, κατά τις προαναφερόμενες ημερομηνίες. Παρατίθεται σχετικός πίνακας, ως προς την εξέλιξη των ορίων ηλικίας: ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΥΠΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ Συμπλήρωση των 20 ΕΤΗ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ετών εφόσον συντρέχει ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και η ανηλικότητα του παιδιού 11

12 Έως έως έως και μετά Σε ό,τι αφορά τις μητέρες ανηλίκων παιδιών, που έχουν υπαχθεί μέχρι στην ασφάλιση του Τομέα Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης, επισημαίνεται ότι η σχετική δυνατότητα συνταξιοδότησής τους, με προϋποθέσεις ίδιες με αυτές των μητέρων ασφαλισμένων στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ- δηλαδή με την συμπλήρωση ημερών ασφάλισης και του 55 ου ή 50 ου έτους για τη λήψη πλήρους ή μειωμένης σύνταξης αντίστοιχα-θεσπίστηκε με τη διάταξη της παρ. 8 άρθρου 33 ν. 3232/2004. Στη συνέχεια, με τις διατάξεις των περ.α και β της παρ. 3 άρθρου 144 ν. 3655/2008 προβλέφθηκε, αφενός η αύξηση του συντάξιμου χρόνου από , κατά 150 ημέρες και για κάθε επόμενο έτος, μέχρι την συμπλήρωση των ημερών και αφετέρου η σταδιακή κατάργηση της μειωμένης σύνταξης. Με την αναφερόμενη διάταξη του πρόσφατου νόμου, μεταβάλλονται μόνο τα όρια ηλικίας για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη. Ειδικότερα, από το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη καθορίζεται στο 57 ο και για μειωμένη στο 52 ο, από για πλήρη στο 60 ο και για μειωμένη στο 55 ο και τέλος από για πλήρη στο 65 ο και για μειωμένη στο 60ό. Η πρόβλεψη του ν.3655/2008, ως προς την αύξηση του συντάξιμου χρόνου, εξακολουθεί μεν να ισχύει, ουσιαστικά όμως καθίσταται ανενεργός, όπως προαναφέρθηκε και για την κατηγορία των μητέρων ανηλίκων τέκνων του Τομέα Σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Οι αναφερόμενες μεταβολές αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα: ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ Συμπλήρωση του ΗΜΕΡΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ απαιτούμενου ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ συντάξιμου χρόνου εφόσον συντρέχει και η ανηλικότητα του παιδιού Έως έως έως και μετά

13 Επαναλαμβάνουμε ότι, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της περ. ε της παραγράφου 17, σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις σταδιακής αύξησης του ορίου ηλικίας, οι ασφαλισμένες μητέρες, κατοχυρώνουν το όριο ηλικίας όπως αυτό προοδευτικά διαμορφώνεται και ισχύει κατά την συμπλήρωση του εκάστοτε απαιτούμενου συντάξιμου χρόνου, εφόσον συντρέχει και η ανηλικότητα του παιδιού. Παραδείγματα: α)ασφαλισμένη του Τομέα Σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης που συμπληρώνει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης (15 έτη) το 2011 και έχει και ανήλικο παιδί, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί, με πλήρη σύνταξη όταν συμπληρώσει το 52ο έτος της ηλικίας της ή με μειωμένη όταν συμπληρώσει το 50ό. β) Ασφαλισμένη του Τομέα Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου, που συμπληρώνει το 2012 τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης (20 έτη) και έχει και ανήλικο παιδί, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί, με πλήρη σύνταξη, όταν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας της ή με μειωμένη όταν συμπληρώσει το 55ό. EΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Μ ε την ολοκλήρωση του μεταβατικού διαστήματος σταδιακής αύξησης των ορίων ηλικίας, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις των παρ. 15 και 17 ( οπότε θα απαιτείται η συμπλήρωση του 65 ου έτους της ηλικίας για λήψη πλήρους σύνταξης), ο ελάχιστος χρόνος ασφάλισης που θα απαιτείται είναι των 15 ετών. Παραδείγματα: α) Ανδρας ασφαλισμένος στο πρώην ΤΑΙΣΥΤ, από θα συνταξιοδοτείται με τη συμπλήρωση του 65 ου έτους της ηλικίας και την πραγματοποίηση 15 ( και όχι 25) ετών ασφάλισης. β) Μητέρα ανηλίκου τέκνου ασφαλισμένη στο πρώην ΤΑΤΤΑ, μπορεί να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την με τη συμπλήρωση του 65 ου έτους της ηλικίας και την πραγματοποίηση 15 ετών ασφάλισης ( και όχι με τον αυξημένο χρόνο που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης α του άρθρου 144 του ν.3655/2008) δεδομένου ότι δεν μπορεί να αναζητείται αυξημένος χρόνος ασφάλισης για τη μητέρα που θα συνταξιοδοτείται στο 65ό έτος της ηλικίας τους όταν όλοι οι άλλοι ασφαλισμένοι ( άνδρες και γυναίκες) μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στο όριο αυτό με τη γενική προϋπόθεση των 15 ετών. Η μόνη διαφοροποίηση είναι ότι η αναφερόμενη μητέρα, θα μπορεί μετά την παραπάνω ημερομηνία να λάβει μειωμένη σύνταξη στο 60ό έτος της ηλικίας, προϋπόθεση που δεν υφίσταται για τις λοιπές γυναίκες, ούτε για τους άνδρες. 13

14 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΧΘΕΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ Παρ. 10: Με τις σχετικές διατάξεις προβλέπεται α) ότι οι ασφαλισμένοι μετά την σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, εκτός του ΟΓΑ, θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με την συμπλήρωση 40 ετών και του 60ού έτους ηλικίας. Για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου, συνυπολογίζεται ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί στην ασφάλιση οποιουδήποτε ομοειδή φορέα, ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας ( εξαρτημένης ή μη) και β) ότι η διάταξη του άρθρου 41 του ν.3816/2006, που παρέχει στην αναφερόμενη κατηγορία ασφαλισμένων τη δυνατότητα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 37 ετών ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, παύει να ισχύει από Παρ. 17 ( περ. ε και στ ) Με τη ρύθμιση της περίπτωσης ε, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των υπαχθέντων στην ασφάλιση από και εφεξής μητέρων ανηλίκων παιδιών, ανακαθορίζεται από στο 65 ο έτος για λήψη πλήρους σύνταξης και στο 60ό για λήψη μειωμένης. Ο ανακαθορισμός των ορίων ηλικίας για λήψη πλήρους ή μειωμένης σύνταξης εμφαίνεται στον παρακάτω πίνακα : ΕΤΟΣ ΕΤΗ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗ Έως και μετά Με τη ρύθμιση της περίπτωσης στ, καταργείται άμεσα η διάταξη της παρ. 7 άρθρου 24 ν. 2084/1992, όπως συμπληρώθηκε με την περίπτωση β της παρ. 7 άρθρου 144 ν. 3655/2008, που προέβλεπε τη συνταξιοδότηση των μητέρων ανηλίκων τέκνων οι οποίες έχουν περισσότερα από τρία παιδιά, με μείωση του προβλεπόμενου όριου ηλικίας (65 ου ) κατά δύο έτη για κάθε παιδί και με κατώτατο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 55ό. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Με τις διατάξεις του ν.3863/2010, δεν επέρχεται καμιά μεταβολή στον χρόνο ασφάλισης και το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των μητέρων ανικάνων παιδιών. Παρ

15 Με την παράγραφο 4 του άρθρου 147 του ν.3655/2008 δόθηκε η δυνατότητα στους εργαζόμενους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με τις διατάξεις του ν. 1256/1982, να παραμείνουν στην υπηρεσία τους μέχρι και τρία έτη, μετά από αίτησή τους και υπό την προϋπόθεση της αποδοχής της από τον εργοδότη, ανεξάρτητα από την ύπαρξη διατάξεων σε Κανονισμούς Εργασίας ή σε Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που προβλέπουν αυτοδίκαιη και υποχρεωτική αποχώρηση με τη συμπλήρωση είτε του οριζόμενου σε αυτές χρόνου υπηρεσίας και ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, είτε του ορίου ηλικίας που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος. Με τη ρύθμιση της παραγράφου 20, ουσιαστικά τροποποιείται η παραπάνω διάταξη και παρέχεται στους προαναφερόμενους εργαζόμενους η δυνατότητα παραμονής στην εργασία μέχρι τρία έτη ή μέχρι τη συμπλήρωση των ετών που απαιτούνται για λήψη πλήρους σύνταξης, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση, η οποία γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από τον εργοδότη. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στη ρύθμιση αυτή υπάγονται οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ-ΑΕ και στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Αρθρο 25 Παρ. 2 και 3. Με τις διατάξεις αυτές βελτιώνονται τα οικονομικά κίνητρα επιμήκυνσης του εργασιακού βίου, αφού ανακαθορίζεται και καθίσταται ευνοϊκότερο το ποσοστό προσαύξησης που χορηγείται στο ποσό της σύνταξης των μέχρι μισθωτών ασφαλισμένων, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, με χρόνο ασφάλισης πέραν των 35 ετών και μέχρι 40 έτη. Ειδικότερα, η κατά 1/50 ( δηλαδή 2%) προσαύξηση του ποσού της σύνταξης για κάθε έτος ασφάλισης πέραν του 35 ου έτους που προβλέπεται, με τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 51 του ν.2084/92, για τους μισθωτούς ασφαλισμένους των φορέων κύριας ασφάλισης ( πλην του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ) καθορίζεται σε 2,5 % για κάθε πλήρες έτος μέχρι και το 37 ο και σε 3,5% για κάθε πλήρες έτος από το 38 ο και μέχρι το 40ό. Για τα έτη ασφάλισης πέραν των 40 ετών, δεν χορηγείται καμιά προσαύξηση. Με βάση τα παραπάνω, ασφαλισμένος που έχει 39 χρόνια ασφάλισης, θα λάβει για τα 35 έτη ποσοστό των συνταξίμων αποδοχών του - το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 80% αυτών - και για τα τέσσερα επιπλέον έτη θα λάβει προσαύξηση 12%, υπολογιζόμενη στο ποσό της σύνταξης που προκύπτει βάση των 35 ετών. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω προσαύξηση χορηγείται και πέραν του 80% των συνταξίμων αποδοχών κάθε ασφαλισμένου. Τέλος σημειώνεται ότι οι εν λόγω προσαυξήσεις θα χορηγούνται σε όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι

16 Είναι ευνόητο ότι από την ίδια ημερομηνία και η ρύθμιση του ν.3029/2002, όπως ισχύει, η οποία προβλέπει την προσαύξηση κατά 3,3 % του ποσού της σύνταξης των μετά την ασφαλισμένων για κάθε έτος ασφάλισης και μέχρι τρία, που πραγματοποιούν μετά τη συμπλήρωση του 65 ου έτους της ηλικίας τους και μέχρι το 68ό και τριάντα πέντε ετών ασφάλισης, θα καταστεί ανενεργός. Εσωτερική Διανομή: Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1. Γραφείο κ.υπουργού 2. Γραφείο κ.υφυπουργού ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ 3. Γραφείο κας Γεν Γραμματέως 4. Γραφείο κας Γεν.Δ/ντριας Κ.Α 5. Γραφείο κας Γεν Δ/ντριας Δ.Υ 6. Όλες τις Δ/νσεις της ΓΓΚΑ Θεωρήθηκε για την ακρίβεια 7. Τμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης Η Προϊσταμένη της Γραμματείας 8. Δ/νση ΚΑΜ/Τμήμα Δ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ : 1. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Α Διεύθυνση Ασφάλισης- Παροχών Καλλιρρόης 5 και Περραιβού Αθήνα 2. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Β Διεύθυνση Ασφάλισης- Παροχών Διαμαντοπούλου Αθήνα 3. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Γ Διεύθυνση Ασφάλισης- Παροχών Διαμαντοπούλου Αθήνα 4. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Δ Διεύθυνση Ασφάλισης- Παροχών Διαμαντοπούλου Αθήνα 5. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Περιφερειακό Τμήμα Ασφάλισης- Παροχών Θεσσαλονίκης Γεωρ.Σταύρου 5- Τ.Κ Θεσσαλονίκη 16

17 17

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αθήνα, 4/8/2010 ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Π. Φ80000/ οικ.19160/1420 /ΝΣΗ ΚΥΡ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ- ιοίκηση ΤΑΧ. /ΝΣΗ : ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ.: Φ80000/ οικ.19160/1420/4.8.2010

Αρ.Πρωτ.: Φ80000/ οικ.19160/1420/4.8.2010 Αρ.Πρωτ.: Φ80000/ οικ.19160/1420/4.8.2010 Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του Αθήνα, 4/8/2010 Α.Π. Φ80000/ οικ.19160/1420 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δημοσίευσης ν. 4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του.

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δημοσίευσης ν. 4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /11/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.27040 /1798 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας:10110 Πληροφορίες: Ιλ.Μαλισιώβα Τηλέφωνα:210-3368121

ΤΜΗΜΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας:10110 Πληροφορίες: Ιλ.Μαλισιώβα Τηλέφωνα:210-3368121 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc ιατηρητέο µέχρι 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, - 11-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθ.Πρ.Φ 10070/οικ. 27093 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) μετά την 1/1/2011»

ΘΕΜΑ : «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) μετά την 1/1/2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 10110

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4-8-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4-8-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4-8-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Π. Φ 80000/οικ.19606/1472 Δ/ΝΣΗ ΚΥΡIΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΤΑΔΙΟΥ 29 ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης (ΦΕΚ 2311, Β, ΑΔΑ:7ΕΣΘ465Θ1Ω-ΚΨΛ).

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης (ΦΕΚ 2311, Β, ΑΔΑ:7ΕΣΘ465Θ1Ω-ΚΨΛ). ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4336/2015 Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10.

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4/1/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: Φ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 80000/οικ.33384/2415 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: Γ ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α.Π. Φ80000/οικ.59819/1961

Αθήνα, Α.Π. Φ80000/οικ.59819/1961 Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας: Τα νέα όρια ηλικίας στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ

Υπουργείο Εργασίας: Τα νέα όρια ηλικίας στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ Υπουργείο Εργασίας: Τα νέα όρια ηλικίας στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ Ξεχωριστή εγκύκλιο για τις αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που συντελούνται στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ, λόγω εφαρμογής του τρίτου μνημονίου (ν. 4336/2015),

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α.Π. Φ80000/οικ.59819/1961

Αθήνα, Α.Π. Φ80000/οικ.59819/1961 Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-12 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ. 54871 /1270 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : "Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τοµείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) µετά την 1/1/2011"

ΘΕΜΑ : Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τοµείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) µετά την 1/1/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 / 9 / 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.20854

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 10. Παράγρ. 5 & 8

Άρθρο 10. Παράγρ. 5 & 8 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-11 - 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ. 19717 / 1127 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: Αθήνα Αθήνα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: Αθήνα Αθήνα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-12 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ. 54871 /1270 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ0Λ-ΨΦ5. Α. Μειωμένη σύνταξη:

ΑΔΑ: ΒΛΛ0Λ-ΨΦ5. Α. Μειωμένη σύνταξη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 10-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθ.Πρ.Φ 10070/27320/1653 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ: Oπως ο πίνακας διανομής ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Περιεχόμενα ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ... 2 Εισαγωγή... 2 1. Συντάξεις γήρατος... 3 1.1 Γενικό πλαίσιο... 3 1.2 Σύνταξη με 15ετία (4.500 ημέρες ασφάλισης)... 4 1.3 Καθεστώς συνταξιοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 / 11 / 2012. Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.26985 / 852. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα

Αθήνα, 21 / 11 / 2012. Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.26985 / 852. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Το προσωπικό που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3654/2008 αποχωρεί από την υπηρεσία την

Το προσωπικό που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3654/2008 αποχωρεί από την υπηρεσία την ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 25.2.2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ /ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ /ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94 τεύχος Α /14-8-2015 δημοσιεύτηκε ο ν. 4336/2015, στην

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94 τεύχος Α /14-8-2015 δημοσιεύτηκε ο ν. 4336/2015, στην Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 52 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 52 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23.8. 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ40/ 181 ΑΡ. 52 Αριθ. Τηλεφώνου:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30/11/2015. Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/54411/1797

Αθήνα, 30/11/2015. Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/54411/1797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) ΤΜΗΜΑΤΑ A & Β ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση :ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΑΜΚΛ-ΒΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18-8-2011. ΤΜΗΜΑ Δ Καλλιρρόης 5 & Περραιβού 20 Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 29 Αθήνα 117 43

ΑΔΑ : 4ΑΜΚΛ-ΒΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18-8-2011. ΤΜΗΜΑ Δ Καλλιρρόης 5 & Περραιβού 20 Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 29 Αθήνα 117 43 C:\Documents and Settings\user.D7HFGY3J\Local Settings\Temp\Εγκύκλιος άρθρου 41 ν.3996 (αναγνωρίσεις)-1.doc ΑΔΑ : 4ΑΜΚΛ-ΒΤΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18-8-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ.Φ 10070/οικ.18513/1229

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΔΙΟΥ 29

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΔΙΟΥ 29 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΔΙΟΥ 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚ : 10110 1 / 47 ΘΕΜΑ : Σχετικά με την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr) Πίνακας περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 11/12/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 11/12/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 11/12/2012 Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΙΠΣΥΝ/Φ1/12/982945 O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα στην εγκύκλιο (αριθμ. 55) σημειώνεται ότι οι προϋποθέσεις διαμορφώνονται ως εξής :

Ειδικότερα στην εγκύκλιο (αριθμ. 55) σημειώνεται ότι οι προϋποθέσεις διαμορφώνονται ως εξής : Ειδικότερα στην εγκύκλιο (αριθμ. 55) σημειώνεται ότι οι προϋποθέσεις διαμορφώνονται ως εξής : 1) Συνταξιοδότηση με 37ετία. Ασφαλισμένοι που μέχρι 31-12-2010 είχαν συμπληρώσει 37 έτη πραγματικής και υποχρεωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ρυθμίσεις της εγκυκλίου Υπουργείου εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις συνταξιοδοτικές διατάξεις Ν.

Οι ρυθμίσεις της εγκυκλίου Υπουργείου εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις συνταξιοδοτικές διατάξεις Ν. Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Οι ρυθμίσεις της εγκυκλίου Υπουργείου εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις συνταξιοδοτικές διατάξεις Ν.4336/2015 Δεκέμβριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Στουρνάρη -, Αθήνα 10 2 Τηλ.: 210-12000 Fax: 210-208 E-mail: edop@ppc.gr, www.edopdei.gr Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Εισαγωγικό σημείωμα Η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ παρακολουθώντας τις εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται ότι:

Επιπλέον, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται ότι: Αρ. πρωτ.: Φ.10035/ οικ.26538/ 840/21.11.2012 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. ΙΑ.4. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 για τις μεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αθήνα, 22 /11/2011 ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : ΣΤΑ ΙΟΥ 29 ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υπήχθησαν στην ασφάλισή του για πρώτη φορά πριν από την 1-1-1993 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ 4.500 ΗΜΕΡΕΣ {googleads left} ΑΝΔΡΕΣ Παραμένουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Τι σηµαίνει ότι θεµελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωµα; Θεµελιώνω σηµαίνει ότι κατοχυρώνω δικαίωµα για σύνταξη, αφού συµπληρώσω τα απαιτούµενα έτη ασφάλισης που

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι αλλαγές του Ν. 4336/2015 στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης σε ασφαλισμένους ιδιωτικού τομέα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι αλλαγές του Ν. 4336/2015 στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης σε ασφαλισμένους ιδιωτικού τομέα Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Οι αλλαγές του Ν. 4336/2015 στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης σε ασφαλισμένους ιδιωτικού τομέα Σεπτέμβριος 2015 Οι αλλαγές του Ν. 4336/2015 στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης σε

Διαβάστε περισσότερα

και επικουρική ασφάλιση αρμοδιότητα Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ.ΑΣΦΑΛ.ΜΙΣΘΩΤΩΝ του Υπουργείου Εργασία και Κοινωνική ΤΜΗΜΑ Δ

και επικουρική ασφάλιση αρμοδιότητα Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ.ΑΣΦΑΛ.ΜΙΣΘΩΤΩΝ του Υπουργείου Εργασία και Κοινωνική ΤΜΗΜΑ Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ :Φ 80000/οικ. 22458/1664 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ: Oλου του οργανισμού κύρια ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 14-4-2011 Αριθ.Πρωτ.302 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Διευκρινίσεις για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από του Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3863/2010 ΚΑΙ 4093/2012 ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ- (ΤΑΠ-ΟΤΕ)- ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3863/2010 ΚΑΙ 4093/2012 ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ- (ΤΑΠ-ΟΤΕ)- ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3863/2010 ΚΑΙ 4093/2012 ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ- (ΤΑΠ-ΟΤΕ)- ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ Γραμματεία Ασφαλιστικού Π.Ο.Σ.Τ. Υπεύθυνος ύλης ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΙΑΣ Νέα δεδομένα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΧΡΟΝΟΣ & ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΤΡΙΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Με απόφαση τρικομματικής κυβέρνησης (Ν.Δ ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ) αυξάνονται δραματικά όλα τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση. Τα γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, /10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά: Οι εγκύκλιοι με αρ. 57/2010, 73/2011 & 40/2012 και το με αρ. πρωτ. Σ40/21/ Γενικό Έγγραφο.

Σχετικά: Οι εγκύκλιοι με αρ. 57/2010, 73/2011 & 40/2012 και το με αρ. πρωτ. Σ40/21/ Γενικό Έγγραφο. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016»

ΘΕΜΑ : «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ 222 τεύχος Α δηµοσιεύτηκε ο ν. 4093/2012, στο άρθρο πρώτο,

Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ 222 τεύχος Α δηµοσιεύτηκε ο ν. 4093/2012, στο άρθρο πρώτο, 2012-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΟΡΙΑ_ειδικα ταµεια Αθήνα,. 11. 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24.09.2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Aρ. πρ.: Φ.80000/οικ.19780/1129 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΜΜΕ

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΜΜΕ Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/09/2011 Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΜΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έπειτα από εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δίνεται η δυνατότητα,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν. 3996/11 ΣΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. ΣΧΕΤ

2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν. 3996/11 ΣΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. ΣΧΕΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 4 / 12 / 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/ 8 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και νέα ηλικιακά όρια μετά τον Ν. 4336/2015. ΕΦΚΑ πότε παίρνω κύρια σύνταξη μετά τον Ν. 4336/2015

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και νέα ηλικιακά όρια μετά τον Ν. 4336/2015. ΕΦΚΑ πότε παίρνω κύρια σύνταξη μετά τον Ν. 4336/2015 Προϋποθέσεις και νέα ηλικιακά όρια μετά τον Ν. 46/2015 ΕΦΚΑ πότε παίρνω κύρια σύνταξη μετά τον Ν. 46/2015 Μάρτιος 2019 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΕΤΕΑΕΠ Διαδικαστικά, κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.18562/1230 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Γ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ε απάντηση των ανωτέρω σχετικών εγγράφων σας και επί των υποβαλλόμενων με αυτά επιμέρους ερωτημάτων, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα :

ε απάντηση των ανωτέρω σχετικών εγγράφων σας και επί των υποβαλλόμενων με αυτά επιμέρους ερωτημάτων, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 08/06/2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ Αριθμ. πρωτ. : Υ. 80000/3675/275 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΥΑΛΙΕΩΝ ΠΡΟ : Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Σ.Α.Μ. -

Διαβάστε περισσότερα

Α. Aσφαλιστέα πρόσωπα του ΕΤΕΑΜ ( παρ. 1 του άρθρου 44 )

Α. Aσφαλιστέα πρόσωπα του ΕΤΕΑΜ ( παρ. 1 του άρθρου 44 ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Αθήνα, /10/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Αθήνα, /10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ/FAX : Αθήνα, /10/2015 Αριθ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

"Απαιτούμενες νέες χρονικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ".

Απαιτούμενες νέες χρονικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ. ΘΕΜΑ: "Απαιτούμενες νέες χρονικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ". Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 1902/90 (ΦΕΚ 158/17-10-90 τεύχος Α') με τις οποίες αντικαθίστανται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. - - Οι χήροι πατέρες ανίκανων για βιοποριστική εργασία τέκνων.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. - - Οι χήροι πατέρες ανίκανων για βιοποριστική εργασία τέκνων. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Ενόψει των αλλαγών που επέρχονται με το νέο μνημόνιο στο ασφαλιστικό μας σύστημα, ο δημοσιογράφος των «ΝΕΩΝ» κ. Ηλίας Γεωργάκης, είχε την καλοσύνη να αποστείλει στην Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΧΡΟΝΟΣ & ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΑ: α) Άνδρες με 15 χρόνια. Από 1.1.2013, το όριο ηλικίας πλήρους ς αυξάνεται στο 67ο έτος της ηλικίας, από το 65ο που ήταν, και η μειωμένη στο 62ο έτος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ (3853/2010 και 3865/2010)

ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ (3853/2010 και 3865/2010) ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ (3853/2010 και 3865/2010) (οι αλλαγές που επέρχονται στη συνταξιοδότηση των απασχολούµενων στον Ιδιωτικό και ηµόσιο Τοµέα) ΑΘΗΝΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι βασικές αλλαγές του νέου νόμου για το συνταξιοδοτικό των ασφαλισμένων του δημοσίου

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι βασικές αλλαγές του νέου νόμου για το συνταξιοδοτικό των ασφαλισμένων του δημοσίου Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Οι βασικές αλλαγές του νέου νόμου για το συνταξιοδοτικό των ασφαλισμένων του δημοσίου Οκτώβριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οι βασικές αλλαγές του νέου νόμου για το συνταξιοδοτικό των

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα: 1. Αναγνωριζόμενοι - πλασματικοί χρόνοι στον Ε.Φ.Κ.Α.

Ειδικότερα: 1. Αναγνωριζόμενοι - πλασματικοί χρόνοι στον Ε.Φ.Κ.Α. Ειδικότερα: 1. Αναγνωριζόμενοι - πλασματικοί χρόνοι στον Ε.Φ.Κ.Α. Στο ως άνω άρθρο και ειδικότερα στην περ. γ' της παρ. 1, εισάγεται νέος τρόπος υπολογισμού του ασφαλίστρου αναγνώρισης των πλασματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 21/11/012. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πατησίων 30

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 21/11/012. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πατησίων 30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 21/11/012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Π: Φ10034οικ./26561/472 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: τον ΟΓΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πατησίων 30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΚ10170 - ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

β) Το Ίδρυμα θα συμμετέχει στην δαπάνη συνταξιοδότησης για τους άνδρες

β) Το Ίδρυμα θα συμμετέχει στην δαπάνη συνταξιοδότησης για τους άνδρες Θ Ε Μ Α : «Συμμετοχή του ΙΚΑ στην δαπάνη συνταξιοδότησης ασφαλισμένων, που ζητούν σύνταξη με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, όταν το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται με το άρθρο 15 του Ν. 1902/90.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 5-15/01/ Αναγνώριση χρόνου εκπαιδευτικ

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 5-15/01/ Αναγνώριση χρόνου εκπαιδευτικ Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Αναγνώριση χρόνου εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι δύο έτη, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 του ν.3996/2011, ως χρόνου ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Ι. ΕΝΝΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : Β TAX. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

οι γυναίκες το 57ο "απαιτείται η πραγματοποίηση 4050 ημερών εργασίας για τη θεμελίωση δικαιώματος μέχρι 31/12/1991, 4200 ημερών μέχρι 31/12/1992,

οι γυναίκες το 57ο απαιτείται η πραγματοποίηση 4050 ημερών εργασίας για τη θεμελίωση δικαιώματος μέχρι 31/12/1991, 4200 ημερών μέχρι 31/12/1992, ΘΕΜΑ:"Προϋποθέσεις απονομής σύνταξης λόγω γήρατος στους ασφαλισμένους που παίρνουν σύνταξη από το Δημόσιο ή άλλο φορέα κύριας Ασφάλισης. ΣΧΕΤ: Η 85/90 εγκύκλιος Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Για τις Συνταξιοδοτικές Διατάξεις των Ν.4336/2015 και 4337/2015

Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Για τις Συνταξιοδοτικές Διατάξεις των Ν.4336/2015 και 4337/2015 Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ 24 104 37 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 5229512 FAX: 210 5247633 http://www.poeota.gr e-mail: info@poeota.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4336/2015

ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4336/2015 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΛ-ΤΑ - (τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ) - ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32 Τηλ.: 210-5230997, 210-5240168 Fax: 210-5240383 E-mail:edop.dei@gmail.com www.edopdei.gr To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Εισαγωγικό σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. Φωτάκη Ηλιάνα "Σύμβουλος Ιδιωτικής & Κοινωνικής Ασφάλισης"

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. Φωτάκη Ηλιάνα Σύμβουλος Ιδιωτικής & Κοινωνικής Ασφάλισης ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Ασφαλιστικές εισφορές. Τα νέα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση σε ΙΚΑ, Δημόσιο & Ελεύθερους Επαγγελματίες. Οι αλλαγές από τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης των συντάξεων. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν. 3996/11 ΣΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. ΣΧΕΤ

2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν. 3996/11 ΣΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. ΣΧΕΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23 / 04 / 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22 / 6 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 27 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21.11.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ.26538/840 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21.11.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ.26538/840 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21.11.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ.26538/840 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική /νση Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19.09.2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Aρ. πρ.: Φ.1500/οικ.1681/119 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση της διάταξης της παραγράφου 13 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016»

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση της διάταξης της παραγράφου 13 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29, Αθήνα Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016»

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS XS^lg* DFVFI OPMFN DEVELOPMENT AGENCY. i-. ~7-«7V-.w :25:29 Τ AGENCY EEST

INFORMATICS XS^lg* DFVFI OPMFN DEVELOPMENT AGENCY. i-. ~7-«7V-.w :25:29 Τ AGENCY EEST INFORMATICS XS^lg* DFVFI OPMFN DEVELOPMENT AGENCY DATE: i-. ~7-«7V-.w 2017.03.31 15:25:29 Τ AGENCY EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω0ΠΖ465Θ1Ω-ΜΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

: ΚΑΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΗΛ. : , ΦΑΞ. :

: ΚΑΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΗΛ. : , ΦΑΞ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ O.A.E.E. Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 1 /11 /2011 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 12 /84127 Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΙΚΑ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Οι αλλαγές στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα 2017 Β ΕΚΔΟΣΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΙΚΑ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Οι αλλαγές στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα 2017 Β ΕΚΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΙΚΑ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ Οι αλλαγές στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα 2017 Β ΕΚΔΟΣΗ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο ανανεωμένος αυτός συνοπτικός ασφαλιστικός οδηγός έχει ως σκοπό την πληροφόρηση των μελών του Συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

Α. Για τους Μισθωτούς. 1. Παλαιοί ασφαλισμένοι. Αθήνα, 07/08/2017 Αριθ. Πρωτ.Φ80020/34576/Δ

Α. Για τους Μισθωτούς. 1. Παλαιοί ασφαλισμένοι. Αθήνα, 07/08/2017 Αριθ. Πρωτ.Φ80020/34576/Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Δ15) Αθήνα, 07/08/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.»

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.» ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.» ΣΧΕΤ.: Η 3/2001 εγκύκλιος. Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, με την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης και παροχή οδηγιών.

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης και παροχή οδηγιών. Αθήνα 11/ 4 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων... 2 2. Πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται... 4 3. Οι ισχύουσες

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικές εγκύκλιοι: 1. Φ.10043/οικ.58770/1442/ (ΑΔΑ : 6ΦΧ3465Θ1Ω-0ΧΞ) 2. Φ.10043/οικ.14224/430/ (ΑΔΑ : Ω0ΠΖ465Θ1Ω-ΜΜΟ)

Σχετικές εγκύκλιοι: 1. Φ.10043/οικ.58770/1442/ (ΑΔΑ : 6ΦΧ3465Θ1Ω-0ΧΞ) 2. Φ.10043/οικ.14224/430/ (ΑΔΑ : Ω0ΠΖ465Θ1Ω-ΜΜΟ) Αθήνα, 29 /12/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (Δ29/17) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΗΡΑΤΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

γ. τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος και δ. τα αιρετά όργανα (Βουλευτές και Δήμαρχοι).

γ. τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος και δ. τα αιρετά όργανα (Βουλευτές και Δήμαρχοι). Ανταποδοτική σύνταξη Ειδικότερα για παλαιούς ασφαλισμένους στο Δημόσιο, ισχύει ότι από 1-1-2017, ως συντάξιμες αποδοχέςνοούνται αυτές επί των οποίων καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

-Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.»

-Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.» ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων αρ. 62 του Ν. 2676/99. -Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.» Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του αρ. 62 του Ν. 2676/99 (ΦΕΚ 1/5.1.99) «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Α) Γενικές απόψεις επί του περιεχομένου του Ν. 3029/02.

Α) Γενικές απόψεις επί του περιεχομένου του Ν. 3029/02. ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση του Ν. 3029/2002 "Μεταρρύθμιση συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης"(ΦΕΚ 160 Α/11.7.02) και παροχή οδηγιών για τις παρ. 2, 5, 6 και 7 του άρθρου 2». Α) Γενικές απόψεις επί του περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόκειται για το Νόμο 2084 του 1992 (Νόμος Σιούφα), το Νόμο 3029 του 2002 (Νόμος Ρέππα) κ.λ.π.

Πρόκειται για το Νόμο 2084 του 1992 (Νόμος Σιούφα), το Νόμο 3029 του 2002 (Νόμος Ρέππα) κ.λ.π. Πηγή: taxheaven Ημερμομηνία καταχώρησης: Feb 27 2008 at 05:37:27 PM Τι αλλάζει για τους ασφαλισμένους από 1η Ιανουαρίου 2008 Η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων για τους εργαζόμενους στο δημόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. Έρχονται νέες ανατροπές και ποιές; Τι προβλέπει το μεσοπρόθεσμο

ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. Έρχονται νέες ανατροπές και ποιές; Τι προβλέπει το μεσοπρόθεσμο ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Έρχονται νέες ανατροπές και ποιές; Τι προβλέπει το μεσοπρόθεσμο Η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των ταμείων σύμφωνα με τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ»

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 26.1.2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ86/2 ΑΡ. 9 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215000 FAX: 2105230046

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, 17/05/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝIKH ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΧΖΛ-Η8Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΧΖΛ-Η8Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ C:\Documents and Settings\user\Επιφάνεια εργασίας\καμ1371\20259-1371 Εγκύκλιος άρθρου 38 του ν.3996 περί επιτάχυνσης διαδικασίας απονομής σύνταξης.doc ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6-9-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

α. εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στις επιµέρους καταστατικές διατάξεις στα ποσοστά (ή ποσά κατά περίπτωση) και στην βάση υπολογισμού τους. β.

α. εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στις επιµέρους καταστατικές διατάξεις στα ποσοστά (ή ποσά κατά περίπτωση) και στην βάση υπολογισμού τους. β. α. Για τους παλαιούς ασφαλισμένους εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στις επιµέρους καταστατικές διατάξεις των ταµείων/τοµέων/κλάδων /λογαριασµών προνοίας που εντάχθηκαν στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. σε ότι αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Θ Ε Μ Α: «Ενημέρωση περί των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 10 και της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 4387/2016».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Θ Ε Μ Α: «Ενημέρωση περί των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 10 και της παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 4387/2016». ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 6.7. 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Σ62/29 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 21 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα Aθήνα 8/10/2015 Δικηγόρος ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Με το νόμο 4336/2015 τροποποιήθηκε το συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων (ν.3865/2010).

Διαβάστε περισσότερα