Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και νέα ηλικιακά όρια μετά τον Ν. 4336/2015. ΕΦΚΑ πότε παίρνω κύρια σύνταξη μετά τον Ν. 4336/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και νέα ηλικιακά όρια μετά τον Ν. 4336/2015. ΕΦΚΑ πότε παίρνω κύρια σύνταξη μετά τον Ν. 4336/2015"

Transcript

1 Προϋποθέσεις και νέα ηλικιακά όρια μετά τον Ν. 46/2015 ΕΦΚΑ πότε παίρνω κύρια σύνταξη μετά τον Ν. 46/2015 Μάρτιος 2019

2 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΕΤΕΑΕΠ Διαδικαστικά, κάθε ασφαλισμένος του ΤΕΑΠΕΤΕ, προ της , προερχόμενος από την Εμπορική Τράπεζα που έχει δικαιωθεί προσυνταξιοδοτικής παροχής είτε από το ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ/ΕΦΚΑ (προσυνταξιούχοι ΜΕΤΑ τις ), είτε από το ΕΤΕΑ/ΤΕΑΠΕΤΕ/ΕΤΕΑΕΠ (προσυνταξιούχοι ΠΡΙΝ τις ) εφόσον, κατά τα κατωτέρω, θεμελιώσει δικαίωμα κύριας σύνταξης από τον ΕΦΚΑ προκειμένου να δικαιωθεί κύριας και επικουρικής σύνταξης θα πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ ή χειρόγραφα στο τοπικό υποκατάστημα ΕΦΚΑ: 1) Αίτηση για Απονομή Κύριας Σύνταξης ΕΦΚΑ και 2) Αίτηση για Απονομή Επικουρικής Σύνταξης ΕΤΕΑΕΠ ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην Αίτηση για ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ να συμπληρώσετε ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ότι ήσασταν ασφαλισμένοι στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος (ΤΕΑΠΕΤΕ), διότι από όσοι αιτούνται-δικαιούνται απονομή επικουρικής σύνταξης θα τους χορηγηθεί εκτός της επικουρικής ΕΤΕΑΕΠ (με την εισφορά 6% ΕΤΕΑΜ) και επιπλέον ποσό επικουρικής σύνταξης ΤΕΑΠΕΤΕ με το επασφάλιστρο ΤΕΑΠΕΤΕ. ΕΓΚΑΙΡΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Η αίτηση προς τον ΕΦΚΑ για απονομή κύριας σύνταξης πρέπει να υποβληθεί την ημερομηνία συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση, ώστε να μην διακινδυνεύσετε να κληθείτε να επιστρέψετε σημαντικά ποσά σύνταξης, από το Ταμείο που λαμβάνετε την προσυνταξιοδοτική παροχή. Σας ενημερώνουμε ότι μετά από πολύμηνες ενέργειες του Συλλόγου μας ρυθμίστηκε με Υπουργική Απόφαση τον Μάρτιο 2018 η παύση καταλογισμού υπέρογκων ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων σε προσυνταξιούχους του ΕΤΕΑΜ προερχόμενους από το ΤΕΑΠΕΤΕ, επειδή δεν κατέθεσαν έγκαιρα αίτηση στον κύριο φορέα. 3

3 ΠΡΟΣΟΧΗ! Αφορά προσυνταξιούχους ΕΤΕΑ/ΤΕΑΠΕΤΕ (προσυνταξιούχους ΤΕΑΠΕΤΕ πριν τις 19/4/2006) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ! ΠΛΕΟΝ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΤΕ- ΑΕΠ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΝΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ. Την ως άνω αίτηση για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΕΑΕΠ πρέπει πλέον να υποβάλλουν ΚΑΙ οι δικαιούχοι προσυνταξιοδοτικής παροχής από το ΤΕΑΠΕ- ΤΕ/ΕΤΕΑ/ΕΤΕΑΕΠ, όταν θεμελιώνουν δικαίωμα κύριας σύνταξης από τον ΕΦΚΑ - δεδομένου ότι σύμφωνα με τον Ν. 4387/2016 αρ. 73Α παρ. 4 και οι συνταξιούχοι προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) καθίστανται συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ. Την αίτηση για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΕΑΕΠ θα πρέπει οι ως άνω ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν μέσω των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ είτε ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης τους για κύρια σύνταξη ή το αργότερο μέσα σε τρείς μήνες από την κοινοποίηση της απονομής της κύριας σύνταξης τους προκειμένου η έναρξη καταβολής της επικουρικής σύνταξης από το ΕΤΕΑΕΠ να τοποθετείτε χρονικά από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης του κύριου φορέα ήτοι από υποβολής αίτησης για κύρια σύνταξη. Διαφορετικά αν η αίτηση προς το ΕΤΕΑΕΠ υποβληθεί μετά την παρέλευση της παραπάνω 3μήνης προθεσμίας τότε η επικουρική σας σύνταξη θα αρχίσει να καταβάλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σας για επικουρική σύνταξη προς το ΕΤΕΑΕΠ. Κατόπιν των παραπάνω, μετά την θεμελίωση δικαιώματος κύριας σύνταξης και την υποβολή σχετικής αίτησης στον ΕΦΚΑ αλλά και στο ΕΤΕΑΕΠ, το τελευταίο που μέχρι τότε σας χορηγούσε την προσυνταξιοδοτική παροχή είτε κατόπιν ενημέρωσης σας είτε οίκοθεν βάσει των στοιχείων του συνταξιοδοτικού σας φακέλου, προβαίνει πλέον σε προσωρινό συσχετισμό της προσυνταξιοδοτικής σας παροχής με το ποσό της σύνταξης του κύριου φορέα, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του ατομικού σας φακέλου και σε καταβολή προσωρινής επικουρικής σύνταξης μέχρι την έκδοση απόφασης του κύριου φορέα, οπότε και θα προσδιοριστεί η οριστική επικουρική σας σύνταξη και θα γίνει η σχετική εκκαθάριση. NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ Τεύχος Α 200/ Άρθρο 8 Έναρξη και λήξη συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο ΕΤΕΑΕΠ 1. Το άρθρο 1 του ν. 4554/2018 (Α 130) εφαρμόζεται αναλόγως για την έναρξη και λήξη του δικαιώματος επικουρικής σύνταξης από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ). Προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της επικουρικής σύνταξης είναι η προηγούμενη συνταξιοδότηση από το φορέα κύριας ασφάλισης. 2. Κατ εξαίρεση, η καταβολή της επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος, θανάτου ή αναπηρίας από το ΕΤΕΑΕΠ αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της κύριας σύνταξης, εφόσον κατά την ημερομηνία αυτή πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης και η αίτηση υποβληθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης για την απονομή της κύριας σύνταξης NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ ΦΕΚ Α 130/ Άρθρο 1 Έναρξη και λήξη του δικαιώματος σύνταξης από τον ΕΦΚΑ 1. Για την άσκηση του δικαιώματος σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου από τους ασφαλισμένους των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων, συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου και του ΟΓΑ, απαιτείται η υποβολή αίτησης στον ΕΦΚΑ. 2.α) Το δικαίωμα σύνταξης γήρατος αρχίζει από την πρώτη του επόμενου της υποβολής της αίτησης μήνα, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την ημερομηνία αυτή πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, σε αντίθετη δε περίπτωση, από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του έκτου (6ου) μήνα που έπεται του μήνα υποβολής της αίτησης. Αν από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά προκύπτει ότι οι απαραίτητες για τη συνταξιοδότηση προϋποθέσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται για κάθε κατηγορία ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ, πραγματοποιήθηκαν σε επόμενο ημερολογιακό της αίτησης μήνα, ως χρόνος έναρξης του δικαιώματος σύνταξης ορίζεται η πρώτη του επόμενου της συμπλήρωσης των απαραίτητων προϋποθέσεων μήνα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των έξι (6) μηνών για την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών με υπαιτιότητα του ασφαλισμένου, η αίτηση λόγω γήρατος απορρίπτεται και εκδίδεται σχετική απόφαση. 4 5

4 6 7

5 8 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΟΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν. 46/2015 ΕΦΚΑ - ΠΟΤΕ ΠΑΙΡΝΩ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν. 46/2015 Ν.46/2015 (ΦΕΚ 94,Α) Ν.47/2015 (ΦΕΚ 129) Φ11321/οικ.47523/1570/ (ΦΕΚ 2311, τ. Β ) Υ.Α. Φ.80000/54411/1797/ 30/11/2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ι.Κ.Α. 52 / Α Μητέρες ανηλίκων τέκνων, με τουλάχιστον Ημέρες Ασφάλισης (18 έτη και 4 μήνες) στο ΙΚΑ (ΕΦΚΑ), κατά τη συμπλήρωση των οποίων συντρέχει και η ανηλικότητα του παιδιού. Μητέρες με ασφάλιση πριν την στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που διαθέτουν από πραγματική εργασία ημέρες ασφάλισης (Η.Α.) με ανήλικο παιδί ως το 2010: Πριν το Ν. 46/2015 είχαν την δυνατότητα να λάβουν πλήρη κύρια σύνταξη στο 55 ο έτος της ηλικίας τους και μειωμένη κύρια σύνταξη στο 50 ο. Μετά τον Ν. 46/2015 και συγκεκριμένα μετά τις (ημερ. δημοσίευσης του παραπάνω νόμου) οι ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας προκείμενου να εξεύρουν το νέο όριο ηλικίας τους τόσο για πλήρη κύρια σύνταξη όσο και για μειωμένη ακολουθούν την εξέλιξη των ορίων ηλικίας όπως αποτυπώνονται στο Πίνακα 2 που περιλαμβάνεται στον παραπάνω νόμο. Το νέο όριο ηλικίας για πλήρη κύρια σύνταξη καθορίζεται από το έτος μέσα στο οποίο έκαστη συμπληρώνει την ηλικία των 55 ετών, ενώ το νέο όριο ηλικίας για μειωμένη κύρια σύνταξη καθορίζεται από το έτος μέσα στο οποίο έκαστη συμπληρώνει την ηλικία των 50 ετών. Ειδικότερα όσον αφορά στην πλήρη κύρια σύνταξη, αν συμπληρώνουν το 55 ο έτος της ηλικίας τους 2015-: συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 56 ου έτους και 6 μηνών της ηλικίας τους το έτος 2016: συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 58 ου έτους της ηλικίας τους το έτος 2017: συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 59 ου έτους και 6 μηνών της ηλικίας τους το έτος 2018: συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 61 ου έτους της ηλικίας τους το έτος 2019: συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 62 ου έτους και 6μηνών της ηλικίας τους το έτος 2020:συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 64 ου έτους της ηλικίας τους το έτος 2021: συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 65 ου έτους και 6 μηνών της ηλικίας τους το έτος 2022: συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 67 ου έτους της ηλικίας τους Όσον αφορά στην μειωμένη κύρια σύνταξη, αν συμπληρώνουν το 50 ο έτος της ηλικίας τους: συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 55 ου έτους και ηλικίας τους το έτος 2016 συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 56 ο έτους και 9 μηνών της ηλικίας τους. το έτος 2017 συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 58 ου έτους και 5 μηνών της ηλικίας τους. το έτος 2018 συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 60 ου έτους και 2 μηνών της ηλικίας τους το έτος 2019 συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 61 ου έτους και 10 μηνών της ηλικίας τους το έτος 2020 συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 63 ου έτους και 7 μηνών της ηλικίας τους το έτος 2021 συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 65 ου έτους και 3 μηνών της ηλικίας τους το έτος 2022 συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 67 ου έτους της ηλικίας τους 9

6 Στην ως άνω κατηγορία ασφαλισμένων γυναικών, τις 5500 ΗΑ θα πρέπει να τις έχουν συγκεντρώσει μέχρι το τέλος του 2010 από πραγματική εργασία τους -και να συντρέχει και η ανηλικότητα του τέκνου- και δεν υπάρχει η δυνατότητα να συμπληρωθούν οι 5500 ΗΑ με αναγνώριση δια εξαγοράς πλασματικών ετών που εισήγαγε ο Ν. 3863/2010 και 3986/2011 πχ χρόνου σπουδών, απεργίας, κενών διαστημάτων ασφάλισης κλπ. Μητέρες με ασφάλιση πριν την στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που συμπληρώνουν τις ημέρες ασφάλισης (Η.Α.) είτε από πραγματική εργασία είτε κατόπιν αναγνώρισης δια εξαγοράς πλασματικών ετών το 2011 και την ίδια χρονική περίοδοέτος έχουν και ανήλικο τέκνο: 10 Πριν το Ν. 46/2015 είχαν την δυνατότητα να λάβουν πλήρη κύρια σύνταξη στο 57 ο έτος της ηλικίας τους και μειωμένη κύρια σύνταξη στο 52 ο. Μετά τον Ν. 46/2015 και συγκεκριμένα μετά τις (ημερ. δημοσίευσης του παραπάνω νόμου) οι ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας προκείμενου να εξεύρουν το νέο όριο ηλικίας τους τόσο για πλήρη κύρια σύνταξη όσο και για μειωμένη ακολουθούν την εξέλιξη των ορίων ηλικίας όπως αποτυπώνονται στο Πίνακα 2 που περιλαμβάνεται στον παραπάνω νόμο. Το νέο όριο ηλικίας για πλήρη κύρια σύνταξη καθορίζεται από το έτος μέσα στο οποίο έκαστη συμπληρώνει την ηλικία των 57 ετών, ενώ το νέο όριο ηλικίας για μειωμένη κύρια σύνταξη καθορίζεται από το έτος μέσα στο οποίο έκαστη συμπληρώνει την ηλικία των 52 ετών. Ειδικότερα όσον αφορά στην πλήρη κύρια σύνταξη, αν συμπληρώνουν το 57 ο έτος της ηλικίας τους: 2015-: συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 58 ου έτους και 3 μηνών της ηλικίας τους το έτος 2016: συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 59 ου έτους και 6 μηνών της ηλικίας τους το έτος 2017: συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 60 ου έτους και 9 μηνών της ηλικίας τους το έτος 2018: συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 62 ου έτους της ηλικίας τους το έτος 2019: συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 63 ου έτους και 3μηνών της ηλικίας τους το έτος 2020:συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 64 ου έτους και 6 μηνών της ηλικίας τους το έτος 2021: συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 65 ου έτους και 9 μηνών της ηλικίας τους το έτος 2022: συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 67 ου έτους της ηλικίας τους Όσον αφορά στην μειωμένη κύρια σύνταξη, αν συμπληρώνουν το 52 ο έτος της ηλικίας τους: συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 55 ου έτους και ηλικίας τους το έτος 2016 συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 56 ο έτους και 9 μηνών της ηλικίας τους το έτος 2017 συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 58 ου έτους και 5 μηνών της ηλικίας τους το έτος 2018 συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 60 ου έτους και 2 μηνών της ηλικίας τους το έτος 2019 συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 61 ου έτους και 10 μηνών της ηλικίας τους το έτος 2020 συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 63 ου έτους και 7 μηνών της ηλικίας τους το έτος 2021 συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 65 ου έτους και 3 μηνών της ηλικίας τους το έτος 2022 συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 67 ου έτους της ηλικίας τους Στην ως άνω κατηγορία ασφαλισμένων γυναικών, τις 5500 ΗΑ θα πρέπει να τις έχουν συγκεντρώσει μέχρι το τέλος του 2011 είτε από πραγματική εργασία τους είτε από αναγνώριση δια εξαγοράς πλασματικών ετών που εισήγαγε ο Ν. 3863/2010 και 3986/2011 πχ χρόνο σπουδών, απεργίας, κενών διαστημάτων ασφάλισης κλπ. ΟΧΙ όμως από αναγνώριση πλασματικού χρόνου τέκνων και βέβαια να συντρέχει και η ανηλικότητα του τέκνου κατά την ίδια χρονική περίοδο του Σημειώνουμε ότι για το έτος 2011 οι ασφαλισμένες δύνανται να εξαγοράσουν μέχρι τέσσερα (4) πλασματικά έτη δηλ ήμερες ασφάλισης. Μητέρες με ασφάλιση πριν την στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που συμπληρώνουν τις ημέρες ασφάλισης (Η.Α.) είτε από πραγματική εργασία είτε κατόπιν αναγνώρισης δια εξαγοράς πλασματικών ετών το 2012 και την ίδια χρονική περίοδοέτος έχουν και ανήλικο τέκνο. Πριν το Ν. 46/2015 είχαν την δυνατότητα να λάβουν πλήρη κύρια σύνταξη στο 60 ο έτος της ηλικίας τους και μειωμένη κύρια σύνταξη στο 55 ο. 11

7 12 Μετά τον Ν. 46/2015 και συγκεκριμένα μετά τις (ημερ. δημοσίευσης του παραπάνω νόμου) οι ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας προκείμενου να εξεύρουν το νέο όριο ηλικίας τους τόσο για πλήρη κύρια σύνταξη όσο και για μειωμένη ακολουθούν την εξέλιξη των ορίων ηλικίας όπως αποτυπώνονται στο Πίνακα 2 που περιλαμβάνεται στον παραπάνω νόμο. Το νέο όριο ηλικίας για πλήρη κύρια σύνταξη καθορίζεται από το έτος μέσα στο οποίο έκαστη συμπληρώνει την ηλικία των 60 ετών, ενώ το νέο όριο ηλικίας για μειωμένη κύρια σύνταξη καθορίζεται από το έτος μέσα στο οποίο έκαστη συμπληρώνει την ηλικία των 55 ετών. Ειδικότερα όσον αφορά στην πλήρη κύρια σύνταξη, αν συμπληρώνουν το 60 ο έτος της ηλικίας τους: 2015-: συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 60 ου έτους και 11 μηνών της ηλικίας τους το έτος 2016: συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 61 ου έτους και 9 μηνών της ηλικίας τους το έτος 2017: συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 62 ου έτους και 8 μηνών της ηλικίας τους το έτος 2018: συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 63 ου έτους και 6 μηνών της ηλικίας τους το έτος 2019: συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 64 ου έτους και 5 μηνών της ηλικίας τους το έτος 2020:συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 65 ου έτους και 3 μηνών της ηλικίας τους το έτος 2021: συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 66 ου έτους και 2 μηνών της ηλικίας τους το έτος 2022: συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 67 ου έτους της ηλικίας τους Όσον αφορά στην μειωμένη κύρια σύνταξη, αν συμπληρώνουν το 55 ο έτος της ηλικίας τους: συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 56 ου έτους και 6 μηνών της ηλικίας τους το έτος 2016 συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 58 ο έτους της ηλικίας τους το έτος 2017 συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 59 ου έτους και 6 μηνών της ηλικίας τους το έτος 2018 συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 61 ου έτους της ηλικίας τους το έτος 2019 συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 62 ου έτους και 6 μηνών της ηλικίας τους το έτος 2020 συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 64 ου έτους της ηλικίας τους το έτος 2021 συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 65 ου έτους και 6 μηνών της ηλικίας τους το έτος 2022 συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 67 ου έτους της ηλικίας τους Στην ως άνω κατηγορία ασφαλισμένων γυναικών, τις 5500 ΗΑ θα πρέπει να τις έχουν συγκεντρώσει μέχρι το τέλος του 2012 είτε από πραγματική εργασία τους είτε από αναγνώριση δια εξαγοράς πλασματικών ετών που εισήγαγε ο Ν. 3863/2010 και 3986/2011 πχ χρόνο σπουδών, απεργίας, κενών διαστημάτων ασφάλισης κλπ. ΟΧΙ όμως από αναγνώριση πλασματικού χρόνου τέκνων και βέβαια να συντρέχει και η ανηλικότητα του τέκνου. Σημειώνουμε ότι για το έτος 2012 οι ασφαλισμένες δύνανται να εξαγοράσουν μέχρι πέντε (5) πλασματικά έτη δηλ ήμερες ασφάλισης Τέλος εφόσον οι ασφαλισμένες μητέρες με ανήλικο τέκνο συγκεντρώνουν τις 5500 ΗΑ μέσα στο έτος 2013 και εξής θεμελιώνουν δικαίωμα πλήρους κύριας σύνταξης με την συμπλήρωση του 67 ου έτους της ηλικίας τους και μειωμένης κύριας σύνταξης με την συμπλήρωση του 62 ου έτους της ηλικίας τους. Κατόπιν των ανωτέρω, τα βήματα για τις ασφαλισμένες που προτίθενται να συνταξιοδοτηθούν με τις προϋποθέσεις για τις μητέρες με ανήλικο τέκνο προκειμένου να εξεύρουν το όριο ηλικίας που θεμελιώνουν δικαίωμα πλήρους ή μειωμένης κύριας σύνταξης είναι τα παρακάτω: 1. πρώτα εντοπίζουμε πότε συμπληρώνουμε τις ΗΑ δηλ. το 2010, ή το 2011 ή το παράλληλα πρέπει να συντρέχει και η ανηλικότητα του τέκνου μας 2. με βάση το παραπάνω επιβεβαιώνουμε ποια ήταν η ηλικία για πλήρη κύρια σύνταξη (δηλ. η ηλικία των 55 ή 57 ή 60 ετών) ή για μειωμένη κύρια σύνταξη (δηλ η ηλικία των 50 ή 52 ή 55 ετών) που ίσχυε πριν το ν. 46/ κατόπιν, στον ΠΙΝΑΚΑ 2 βρίσκουμε το έτος ( ) μέσα στο οποίο συμπληρώνουμε το 55 ο ή 57 ο ή 60 ο έτος της ηλικίας (ηλικία από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πριν το ν. 46/2015 για πλήρη κύρια σύνταξη) ή το 50 ο ή 52 ο ή 55 ο 13

8 έτος της ηλικίας (ηλικία από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πριν το ν. 46/2015 για μειωμένη κύρια σύνταξη) 4. τέλος στην παραπάνω αυτή στήλη του έτους που συμπληρώνουμε την ηλικία με τα παλαιά δεδομένα, βρίσκoυμε την γραμμή των 55, ή 57, ή 60 ετών που δίπλα αναφέρει την νέα ηλικία για πλήρη κύρια σύνταξη ή την γραμμή των 50 ή 52 ή 55 ετών που δίπλα αναφέρει την νέα ηλικία για μειωμένη κύρια σύνταξη. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για την μειωμένη σύνταξη ασφαλισμένης ως μητέρα με ανήλικο ΔΕΝ απαιτείται η συμπλήρωση της ειδικής προϋπόθεσης των 100 ημερών ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν το από το έτος υποβολής της αίτησης. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ότι σύμφωνα με την υπ αριθμ.φ11321/οικ47523/1570/ Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προβλέφθηκε ρητά ότι για το χρονικό διάστημα μέχρι το όριο ηλικίας θεμελίωσης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 62ο έτος της ηλικίας. Αυτό σημαίνει ότι όταν η στήλη «Συνταξιοδότησης» του Πίνακα 2 παραπέμπει σε ηλικία, μεγαλύτερη των 62 ετών για το χρονικό διάστημα από έως και η ηλικία αυτή περιορίζεται στο 62ο έτος της ηλικίας. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Παλαιά ασφαλισμένη (πριν την ) που εμπίπτει στον Πίνακα 2, έστω ότι συμπληρώνει το 2020 την κατοχυρωμένη με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις ηλικία των 52 ετών ως μητέρα ανήλικου τέκνου με 5500 ΗΑ. Με βάση τη στήλη «Συνταξιοδότησης» παραπέμπεται στην ηλικία των 63 ετών και 7 μηνών. Ωστόσο σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάταξη τελικά συνταξιοδοτείται με μειωμένη σύνταξη στην ηλικία των 62 ετών εφόσον βέβαια πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις. ΕΠΙΠΛΕΟΝ σημειώνουμε ότι για τις γυναίκες παλαιές ασφαλισμένες (προ του 1993) που ασφαλίζονται στο ΤΕΑΠΕΤΕ/ΕΤΑΤ και νυν ΕΦΚΑ και έχουν θεμελιώσει δικαίωμα προσυνταξιοδοτικής παροχής μέχρι τις , μπορούν οποτεδήποτε να το ασκήσουν και να υπαχθούν μετά την αποχώρηση τους από την Τράπεζα στο προσυνταξιοδοτικό καθεστώς του ΤΕΑΠΕΤΕ/ΕΤΑΤ/ΕΦΚΑ εώς ότου θεμελιώσουν δικαίωμα κύριας σύνταξης. Κατά συνέπεια η δυνατότητα με μειωμένη κύρια σύνταξη, κατά τα ανωτέρω, για τις γυναίκες αυτές καθίσταται άνευ ουσίας δεδομένου ότι μπορούν να συνεχίσουν να λαμβάνουν την προσυνταξιοδοτική παροχή από το ΕΤΑΤ/ΕΦΚΑ μέχρι να λάβουν πλήρη κύρια σύνταξη από τον ΕΦΚΑ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: 1. Ασφαλισμένη μητέρα στο ΙΚΑ με τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης, πριν την 31η Δεκεμβρίου 2010 και ανηλικότητα παιδιού. Συνταξιοδοτούνταν με πλήρη κύρια σύνταξη στα 55, εφόσον συμπλήρωσε το 55 ο έτος έως τις 18 Αυγούστου Εάν συμπληρώνει το 55 ο έτος της ηλικίας το 2018 δικαιούται σύνταξη σε ηλικία 61 ετών δικαιούται σύνταξη σε ηλικία 62 ετών και 6 μηνών δικαιούται σύνταξη σε ηλικία 64 ετών δικαιούται σύνταξη σε ηλικία 65 ετών και 6 μηνών δικαιούται σύνταξη σε ηλικία 67 ετών. 2. Ασφαλισμένη μητέρα στο ΙΚΑ με ημέρες ασφάλισης το 2011 και ανηλικότητα του παιδιού Συνταξιοδοτούνταν με πλήρη κύρια σύνταξη στα 57, εφόσον συμπλήρωσε το 57 ο έτος έως τις 18 Αυγούστου Εάν συμπληρώνει το 57 ο έτος της ηλικίας το: 2018 δικαιούται σύνταξη σε ηλικία 62 ετών δικαιούται σύνταξη σε ηλικία 63 ετών και 3 μηνών δικαιούται σύνταξη σε ηλικία 64 ετών και 6 μηνών δικαιούται σύνταξη σε ηλικία 65 ετών και 9 μηνών δικαιούται σύνταξη σε ηλικία 67 ετών. 3. Ασφαλισμένη μητέρα στο ΙΚΑ με ημέρες ασφάλισης το 2012 και ανηλικότητα του παιδιού: Συνταξιοδοτούνταν με πλήρη κύρια σύνταξη στα 60, αν είχε κλείσει το 60 o έτος μέχρι τις 18 Αυγούστου Εάν συμπληρώνει το 60 ο έτος της ηλικίας το: 2018 δικαιούται σύνταξη σε ηλικία 63 ετών και 6 μηνών δικαιούται σύνταξη σε ηλικία 64 ετών και 5 μηνών δικαιούται σύνταξη σε ηλικία 65 ετών και 3 μηνών δικαιούται σύνταξη σε ηλικία 66 ετών και 2 μηνών δικαιούται σύνταξη σε ηλικία 67 ετών

9 16 Β Γυναίκες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νυν ΕΦΚΑ (που δεν ανήκουν στην ως άνω κατηγορία Α), πριν από την , με Η.Ε. (δεν έχουν συμπληρώσει Η.Ε.) Με τις προγενέστερες του Ν. 46/2015 διατάξεις, γυναίκες ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας εφόσον συμπλήρωναν τις 4500 ΗΑ και το 60 έτος της ηλικίας τους μέχρι το τέλος του 2010 δικαιούνταν πλήρη κύρια σύνταξη στο 60 ο έτος. Ενώ αν συμπλήρωναν τις 4500 ΗΑ και το 55 ο έτος της ηλικίας τους μέχρι το τέλος του 2010 δικαιούνταν μειωμένη κύρια σύνταξη στο 55 ο έτος τους. ΠΡΟΣΟΧΗ! Σημειώνουμε ότι οι ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας που είχαν θεμελιώσει ΜΟΝΟΝ δικαίωμα μειωμένης σύνταξης μέχρι το τέλος του 2010 (δηλ. είχαν συμπληρώσει και το 55 ο έτος της ηλικίας τους και τις 4500ΗΑ- από τις οποίες 100 τουλάχιστον ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης) διατηρούσαν το δικαίωμα λήψης πλήρους κύριας σύνταξης στο 60 ο έτος της ηλικίας τους, οποτεδήποτε και αν το συμπλήρωναν. Μετά τον Ν. 46/2015, όμως και συγκεκριμένα μετά τις (ημερ. δημοσίευσης του παραπάνω νόμου) οι ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας, εφόσον συμπληρώνουν το 60 ο έτος της ηλικίας του μετά τις προκείμενου να εξεύρουν το νέο όριο ηλικίας τους για πλήρη κύρια σύνταξη ακολουθούν την εξέλιξη των ορίων ηλικίας όπως αποτυπώνονται στο Πίνακα 2 που περιλαμβάνεται στον νόμο 46/2015. Πιο συγκεκριμένα: Όσον αφορά στην πλήρη κύρια σύνταξη, αν συμπληρώνουν το 60 ο έτος της ηλικίας τους: 2015-: συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 60 ου έτους και 11 μηνών της ηλικίας τους το έτος 2016: συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 61 ου έτους και 9 μηνών της ηλικίας τους το έτος 2017: συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 62 ου έτους και 8 μηνών της ηλικίας τους το έτος 2018: συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 63 ου έτους και 6 μηνών της ηλικίας τους το έτος 2019: συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 64 ου έτους και 5 μηνών της ηλικίας τους το έτος 2020: συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 65 ου έτους και 3 μηνών της ηλικίας τους το έτος 2021: συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 66 ου έτους και 2 μηνών της ηλικίας τους το έτος 2022: συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 67 ου έτους της ηλικίας τους ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Ασφαλισμένη που έχει θεμελιώσει δικαίωμα για λήψη μειωμένης σύνταξης τον 10 ο του 2010 (καθώς μέχρι το τέλος του 2010 είχε συμπληρώσει και το 55 ο έτος της ηλικίας της αλλά και τις 4500ΗΑ από τις οποίες 100ΗΑ τουλάχιστον ανά έτος την τελευταία πενταετία) διατήρησε καταρχάς το δικαίωμα να λάβει πλήρη κύρια σύνταξη στα 60 ο της. Καθώς όμως συμπληρώνει τα 60 της τον 10 ο του 2015 δηλ. μετά την ισχύ του Ν. 46/2015, υπαγόμενη στον Πίνακα 2 του παραπάνω νόμου θεμελιώνει δικαίωμα για πλήρη κύρια σύνταξη στην ηλικία των 60 ετών και 11μηνών (βλ. ανωτέρω). Επίσης με το προϊσχύον του Ν. 46/2015 νομοθετικό πλαίσιο οι ασφαλισμένες αυτής κατηγορίας (με 4500ΗΑ) που δεν θεμελίωναν συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατά τα ανωτέρω με τις προϋποθέσεις του έτους 2010, δικαιούνταν πλήρη ή μειωμένη σύνταξη με την συμπλήρωση των ορίων ηλικίας που ίσχυαν βάσει πίνακα κατά το έτος συμπλήρωσης του 60 ου ή του 55 ου έτους της ηλικίας τους αντίστοιχα. Ειδικότερα αν μέχρι το τέλος του 2011 συμπλήρωναν: α) τις 4500* ΗΑ και το 60ο έτος της ηλικίας τους πλήρη κύρια σύνταξη δικαιούνταν με την συμπλήρωση του 61 ου έτους της ηλικίας τους. β) τις 4500 * ΗΑ και το 55 ο έτος της ηλικίας τους μειωμένη κύρια σύνταξη δικαιούταν με την συμπλήρωση του 56 ου έτους της ηλικίας τους. Ακόμα αν μέχρι το τέλος του 2012 συμπλήρωναν: α) τις 4500* ΗΑ και το 60ο έτος της ηλικίας τους πλήρη κύρια σύνταξη δικαιούνταν με την συμπλήρωση του 62 ου έτους της ηλικίας τους και β) τις 4500* ΗΑ και το 55 ο έτος της ηλικίας τους μειωμένη κύρια σύνταξη δικαιούταν με την συμπλήρωση του 57 ου έτους της ηλικίας τους. Τέλος αν συμπληρώνουν τις 4500* ΗΑ και το 60 ο έτος της ηλικίας τους από και εξής πλήρη κύρια σύνταξη από τον ΕΦΚΑ δικαιούνται σε ηλικία 67 ετών, και μειωμένη κύρια σύνταξη σε ηλικία 62 ετών. * Σε αυτή την κατηγορία των ασφαλισμένων υπάρχει η δυνατότητα να συμπληρωθούν οι 4500ΗΑ και με αναγνώριση πλασματικών ετών. 17

10 ΠΡΟΣΟΧΗ! Για την κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων προκειμένου να εξεύρουν το όριο ηλικίας που θεμελιώνουν δικαίωμα πλήρους ή μειωμένης κύριας σύνταξης κρίσιμο είναι να εντοπίζουν όχι μόνο πότε συμπληρώνουν το όριο ηλικίας των 60 ή των 55 αλλά και πότε συμπληρώνουν τις 4500ΗΑ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Ασφαλισμένη με τουλάχιστον 4500ΗΑ, συμπληρώνει το 60 ο έτος της ηλικίας της το έτος Προ του Ν. 46/2015 θεμελίωνε δικαίωμα πλήρους κύριας σύνταξης με την συμπλήρωση του 62 ου έτους της ηλικίας της δηλ. το έτος Μετά τον Ν. 46/2015 καθώς η ισχύς του παραπάνω νόμου την βρήκε με θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα για πλήρη κύρια σύνταξη (είχε ήδη από το 2014 συμπληρώσει και το 62 ο έτος της ηλικίας της και τις 4500ΗΕ) δεν την θίγει αλλάζοντας το όριο ηλικίας. Στο παραπάνω παράδειγμα η εν λόγω ασφαλισμένη ακόμα και αν είχε συμπληρώσει το 60 ο έτος της ηλικίας της το 2012, αν δεν είχε μέχρι τότε συμπληρώσει και τις 4500 ΗΕ και τις συμπλήρωνε πχ το έτος 2013 ή το έτος 2014, δεν θα μπορούσε να λάβει πλήρη κύρια σύνταξη στο 62 ο έτος της ηλικίας της αλλά πλέον με την συμπλήρωση των 67 της. ΠΡΟΣΟΧΗ! Όπως αναφέραμε και ανωτέρω για την μειωμένη σύνταξη απαιτείται η συμπλήρωση της ειδικής προϋπόθεσης των 100 ημερών ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν το από το έτος υποβολής της αίτησης 18 Γ Δ Άνδρες ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νυν ΕΦΚΑ πριν από την , με Η.Ε. (δεν έχουν συμπληρώσει Η.Ε.)., δικαιούνται από πλήρη κύρια σύνταξη από τον ΕΦΚΑ σε ηλικία 67 ετών, και μειωμένη κύρια σύνταξη σε ηλικία 62 ετών σύμφωνα με τον Ν. 4093/2012 παρ.ια υποπαρ.ια4, που δεν τροποποιήθηκε με τον ν. 46/2015 Γυναίκες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ, πριν την , που έχουν συμπληρώσει Η.Ε. δικαιούνται πλήρη σύνταξη από τον ΕΦΚΑ ως εξής: Οι ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας με τις προγενέστερες του ν. 46/2015 διατάξεις δικαιούνταν πλήρη κύρια σύνταξη από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νυν ΕΦΚΑ με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων που διαμορφώνονταν κατά το έτος συμπλήρωσης των ημερών ασφάλισης. Εφόσον συμπληρώνουν τις ΗΑ: Το έτος 2010: δυνατότητα στην ηλικία των 57 ετών με ΗΑ. Το έτος 2011: δυνατότητα στην ηλικία των 58 ετών με ΗΑ Το έτος 2012: δυνατότητα στην ηλικία των 58,5 ετών με ΗΑ Το έτος 2013 και εξής: δυνατότητα στην ηλικία των 62 ετών με ΗΑ Μειωμένη δε κύρια σύνταξη οι ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας δικαιούνταν με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων που διαμορφώνονταν κατά το έτος συμπλήρωσης των ημερών ασφάλισης Εφόσον συμπληρώνουν τις ΗΑ: Το έτος 2010: δυνατότητα στην ηλικία των 55 ετών με ΗΑ. Το έτος 2011: δυνατότητα στην ηλικία των 56 ετών με ΗΑ Το έτος 2012: δυνατότητα στην ηλικία των 56,5 ετών με ΗΑ Το έτος 2013: δυνατότητα στην ηλικία των 60 ετών με ΗΑ Το έτος 2014: δυνατότητα στην ηλικία των 60,5 ετών με ΗΑ Το έτος 2015: δυνατότητα στην ηλικία των 61 ετών με ΗΑ Το έτος 2016: δυνατότητα στην ηλικία των 61,5 ετών με ΗΑ Το έτος 2017 και εξής: δεν υπάρχει δυνατότητα με μειωμένη σύνταξη Μετά το ν. 46/2015 και την σχετική Υ.Α., οι ανωτέρω ασφαλισμένες υπάγονται στον Πίνακα 2 και ακολουθούν την εξέλιξη των ορίων ηλικίας του Πίνακα 2. Τα βήματα για τις ως άνω ασφαλισμένες προκειμένου να εξεύρουν το νέο όριο ηλικίας που θεμελιώνουν δικαίωμα πλήρους ή μειωμένης κύριας σύνταξης είναι τα παρακάτω: 19

11 1. πρώτα εντοπίζουμε πότε συμπληρώνουμε τις ΗΑ δηλ. το 2010, το 2011, το 2012, 2013, 2014, 2015,2016 ή το με βάση το παραπάνω επιβεβαιώνουμε ποια ήταν η ηλικία για πλήρη κύρια σύνταξη (δηλ. η ηλικία των 57ή 58 ή 58,5 ετών) ή για μειωμένη κύρια σύνταξη (δηλ. η ηλικία 55 ή 56 ή 56,5 ή 60 ή, 60,5 ή 61 ή 61,5) που ίσχυε πριν το ν. 46/ κατόπιν, στον ΠΙΝΑΚΑ 2 βρίσκουμε το έτος ( ) μέσα στο οποίο συμπληρώνουμε το 57o ή 58o ή 58,5o έτος της ηλικίας (ηλικία από το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ πριν το ν. 46/2015 για πλήρη κύρια σύνταξη) ή το 55 ή 56 ή 56,5 ή 60 ή,60,5 ή 61 ή 61,5 έτος της ηλικίας (ηλικία από το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ πριν το ν. 46/2015 για μειωμένη κύρια σύνταξη) 4. τέλος στην παραπάνω αυτή στήλη του έτους που συμπληρώνουμε την ηλικία με τα παλαιά δεδομένα, βρίσκoυμε την γραμμή των 57ή 58 ή 58,5 ετών που δίπλα αναφέρει την νέα ηλικία για πλήρη κύρια σύνταξη ή την γραμμή των 55 ή 56 ή 56,5 ή 60 ή, 60,5 ή 61 ή 61,5 ετών που δίπλα αναφέρει την νέα ηλικία για μειωμένη κύρια σύνταξη, εφόσον διαθέτουμε και τις αντίστοιχες ημέρες ασφάλισης που προβλέπονται για κάθε έτος (δηλ ΗΑ, ΗΑ, ΗΑ και ΗΑ). Στην περίπτωση που το κατοχυρωμένο όριο ηλικίας έως την έναρξη ισχύος του Ν. 46/2015 δεν ήταν ακέραιο έτος (πχ ήταν 56,5 ετών) για τον υπολογισμό του νέου ορίου ηλικίας μετά την ισχύ του Ν. 46/2015 χρησιμοποιούνται οι προβλεπόμενοι στο άρθρο 1 παρ.2 της σχετικής Υ.Α μαθηματικοί τύποι. Προς διευκόλυνση σας τα νέα όρια ηλικίας για την εν λόγω κατηγορία των ασφαλισμένων αποτυπώνονται στον ακόλουθο Πίνακα: 20 Πλήρης σύνταξη Όριο ηλικίας: 67 Από δημοσίευσης του νόμου έως ,5 57 & 10 μην 56,5 59 & 2 μην 56,5 60 & 5 μην 56,5 61 & 9 μην 58,5 59 & 7 μην 58,5 60 & 8 μην 58,5 61 & 8 μην 58,5 62 & 9 μην 63,5 63 & 11 μην 63,5 64 & 5 μην 63,5 64 & 10 μην 63,5 65 & 3 μην ,5 63 & 1 μην 56,5 64 & 5 μην 56,5 65 & 8 μην 56, ,5 63 & 10 μην 58,5 64 & 11 μην 58,5 65 & 11 μην 58, ,5 65 & 8 μην 63,5 66 & 2 μην 63,5 66 & 7 μην 63,5 67 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Ασφαλισμένη γεννημένη το έτος 1959, συμπληρώνει τις ημέρες ασφάλισης το έτος Με βάση το προϊσχύον του Ν. 46/2015 καθεστώς πλήρη κύρια σύνταξη δικαιούνταν με την συμπλήρωση του 58 ου έτους της ηλικίας της και ΗΕ. Καθώς το έτος αυτό της ηλικίας της το συμπληρώνει το έτος 2017, βάσει του πίνακα 2 του Ν. 46/2015, δικαιούται πλήρη κύρια σύνταξη με τη συμπλήρωση της ηλικίας 61 ετών και 5 μηνών και εφόσον διαθέτει τις ΗΑ που προβλέπονται για το έτος αυτό. Ε Άνδρες ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, πριν την , που έχουν συμπληρώσει Η.Ε. δικαιούνται πλήρη σύνταξη από τον ΕΦΚΑ ως εξής: Οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας με τις προγενέστερες του ν. 46/2015 διατάξεις δικαιούνταν πλήρη κύρια σύνταξη ΙΚΑ με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων που διαμορφώνονταν κατά τη συμπλήρωση των ημερών ασφάλισης. Εφόσον συμπληρώνουν τις ΗΑ: Το έτος 2010: δυνατότητα στην ηλικία των 62 ετών. Το έτος 2011: δυνατότητα στην ηλικία των 63ετών. Το έτος 2012: δυνατότητα στην ηλικία των 63,5 ετών. Το έτος 2013: δυνατότητα στην ηλικία των 67 ετών. Μειωμένη δε κύρια σύνταξη οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας δικαιούνταν με την συμπλήρωση του 60 ου έτους της ηλικίας του, όριο ηλικίας που μετά την ανήλθε στο 62 ο. Μετά το ν. 46/2015 και την σχετική Υ.Α., οι ανωτέρω ασφαλισμένοι υπάγονται στον Πίνακα 2 της εν λόγω απόφασης και ακολουθούν την εξέλιξη των ορίων ηλικίας του Πίνακα 2. Τα βήματα για τους ως άνω ασφαλισμένους προκειμένου να εξεύρουν το νέο όριο ηλικίας που θεμελιώνουν δικαίωμα πλήρους ή μειωμένης κύριας σύνταξης είναι τα παρακάτω: 21

12 5. πρώτα εντοπίζουμε πότε συμπληρώνουμε τις ΗΑ δηλ. το 2010, ή το 2011 ή το με βάση το παραπάνω επιβεβαιώνουμε ποια ήταν η ηλικία για πλήρη κύρια σύνταξη (δηλ. η ηλικία των 62 ή 63 ή 63,5 ετών) ή για μειωμένη κύρια σύνταξη (δηλ. η ηλικία των 60 ετών) που ίσχυε πριν το ν. 46/ κατόπιν, στον ΠΙΝΑΚΑ 2 βρίσκουμε το έτος ( ) μέσα στο οποίο συμπληρώνουμε το 62, 63, 63,5 έτος της ηλικίας (ηλικία από το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ πριν το ν. 46/2015 για πλήρη κύρια σύνταξη) ή το 60 έτος της ηλικίας (ηλικία από το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ πριν το ν. 46/2015 για μειωμένη κύρια σύνταξη). 8. τέλος στην παραπάνω αυτή στήλη του έτους που συμπληρώνουμε την ηλικία με τα παλαιά δεδομένα, βρίσκουμε την γραμμή των 62 ή 63 ή 63,5 ετών που δίπλα αναφέρει την νέα ηλικία για πλήρη κύρια σύνταξη ή την γραμμή των 60 ετών που δίπλα αναφέρει την νέα ηλικία για μειωμένη κύρια σύνταξη. Κατόπιν των ανωτέρω: 1. Άνδρες ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ που έχουν συμπληρώσει ημέρες ασφάλισης το Εάν έχουν συμπληρώσει το 2010, τις Η.Α το νέο όριο για πλήρη σύνταξη καθορίζεται από την ηλικία των 62 ετών Βάσει του Πίνακα 2 εάν συμπληρώνει το 62 ο έτος της ηλικίας του το: 2018 δικαιούται σύνταξη σε ηλικία 64 ετών και 6 μηνών δικαιούται σύνταξη σε ηλικία 65 ετών και 2μηνών δικαιούται σύνταξη σε ηλικία 65 ετών και 9 μηνών δικαιούται σύνταξη σε ηλικία 66 ετών και 5 μηνών δικαιούται σύνταξη σε ηλικία 67 ετών. 2. Άνδρες ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ που έχουν συμπληρώσει ημέρες ασφάλισης το Εάν έχουν συμπληρώσει το 2011, τις Η.Α, το νέο όριο για πλήρη σύνταξη καθορίζεται από την ηλικία των 63 ετών (ΠΙΝΑΚΑΣ 2) Εάν συμπληρώνει το 63ο έτος της ηλικίας του το: 2018 δικαιούται σύνταξη σε ηλικία 65 ετών δικαιούται σύνταξη σε ηλικία 65 ετών και 6 μηνών δικαιούται σύνταξη σε ηλικία 66 ετών δικαιούται σύνταξη σε ηλικία 66 ετών και 6 μηνών δικαιούται σύνταξη σε ηλικία 67 ετών. 3. Άνδρες ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ που έχουν συμπληρώσει ημέρες ασφάλισης το Εάν έχουν συμπληρώσει το 2012, τις Η.Α το νέο όριο για πλήρη σύνταξη καθορίζεται από την ηλικία των 63,5 ετών (ΠΙΝΑΚΑΣ 2) Εάν συμπληρώνει το 63,5 έτος της ηλικίας του το: 2018 δικαιούται σύνταξη σε ηλικία 65 ετών και 3 μηνών δικαιούται σύνταξη σε ηλικία 65 ετών και 8 μηνών δικαιούται σύνταξη σε ηλικία 66 ετών και 2 μηνών δικαιούται σύνταξη σε ηλικία 66 ετών και 7 μηνών δικαιούται σύνταξη σε ηλικία 67 ετών. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Ασφαλισμένος που συμπληρώνει τις ημέρες ασφάλισης το έτος 2012 και συμπληρώνει το 63,5 έτος της ηλικίας του το έτος 2018, δικαιούται πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση της ηλικίας 65 ετών και 3 μηνών. Στην περίπτωση αυτή, επειδή το κατοχυρωμένο όριο ηλικίας έως την έναρξη της ισχύος του ν. 46/2015 δεν ήταν ακέραιο έτος (δηλαδή ήταν 63,5 ετών), για τον υπολογισμό του νέου ορίου ηλικίας μετά την ισχύ του ν. 46/2015, χρησιμοποιούνται οι προβλεπόμενοι στο άρθρο 1 παρ. 2 της σχετικής ΥΑ μαθηματικοί τύποι. (Βλ. σχετικό επισυναπτόμενο Πίνακα στο Δ. για τις ασφαλισμένες με ΗΑ) 4. Άνδρες ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ που συμπληρώνουν ημέρες ασφάλισης μετά την , συνταξιοδοτούνται στο 67ο έτος. Ασφαλισμένος που συμπληρώνει τις ημέρες ασφάλισης μετά την , συνταξιοδοτείται στο 67ο έτος της ηλικίας με πλήρες ποσό σύνταξης (η πρόβλεψη αυτή υπήρχε ήδη από το ν. 4093/12 και δεν άλλαξε). ΣΤ Ασφαλισμένοι/-ες στο ΙΚΑ, πριν από την , με Η.Α. δικαιούνται πλήρη σύνταξη από τον ΕΦΚΑ ως εξής (ΠΙΝΑΚΑΣ 1): 22 23

13 Προ του Ν. 46/2015, οι ασφαλισμένοι/ -ες αυτής της κατηγορίας - που συνταξιοδοτούνται λόγω 35ετίας - δικαιούνται σύνταξης με την συμπλήρωση των προϋποθέσεων που διαμορφώνονται κατά το έτος συμπλήρωσης των ΗΑ. Μετά τον Ν. 46/2015, οι ανωτέρω ασφαλισμένοι υπάγονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 του παραπάνω νόμου και ακολουθούν την εξέλιξη των ορίων ηλικίας του Πίνακα αυτού. Ειδικότερα: 1. Ασφαλισμένοι/-ες με Η.Ε. το 2010 Πριν τον Ν. 46/2015 όσοι συμπλήρωναν τις Η.Α. το 2010 είχαν την δυνατότητα να λάβουν πλήρη κύρια σύνταξη με την συμπλήρωση του 58 ου έτους της ηλικίας τους. Μετά τον Ν. 46/2015 και συγκεκριμένα μετά τις (ημερ. δημοσίευσης του παραπάνω νόμου) οι ασφαλισμένοι/-ες αυτής της κατηγορίας προκείμενου να εξεύρουν το νέο όριο ηλικίας τους για πλήρη κύρια σύνταξη ακολουθούν την εξέλιξη των ορίων ηλικίας όπως αποτυπώνονται στο Πίνακα 1 που περιλαμβάνεται στον παραπάνω νόμο. Το νέο όριο ηλικίας για πλήρη κύρια σύνταξη καθορίζεται από το έτος μέσα στο οποίο έκαστος/ έκαστη συμπληρώνει την ηλικία των 58 έτων, Πιο συγκεκριμένα αν συμπληρώνουν το 58 ο έτος της ηλικίας τους: 2015-: συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 58 ου έτους και 6 μηνών της ηλικίας τους το έτος 2016: συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 59 ου έτους της ηλικίας τους το έτος 2017: συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 59 ου έτους και 6 μηνών της ηλικίας τους το έτος 2018: συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 60 ου έτους της ηλικίας τους το έτος 2019: συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 60 ου έτους και 6μηνών της ηλικίας τους το έτος 2020: συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 61 ου έτους της ηλικίας τους το έτος 2021: συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 61 ου έτους και 6 μηνών της ηλικίας τους το έτος 2022: συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 62 ου έτους της ηλικίας τους Ασφαλισμένοι/-ες με Η.Ε. το Πριν τον Ν. 46/2015 όσοι συμπλήρωναν τις Η.Α. το 2011 είχαν την δυνατότητα να λάβουν πλήρη κύρια σύνταξη επίσης με την συμπλήρωση του 58 ου έτους της ηλικίας τους εφόσον διαθέτουν και τις ΗΑ είτε από πραγματική εργασία είτε αναγνώριση πλασματικών ετών δια εξαγοράς. Σημειώνουμε ότι για το έτος 2011 οι ασφαλισμένοι/-ες α δύνανται να εξαγοράσουν μέχρι τέσσερα (4) πλασματικά έτη δηλ ήμερες ασφάλισης Μετά τον Ν. 46/2015 και συγκεκριμένα μετά τις (ημερ. δημοσίευσης του παραπάνω νόμου) οι ασφαλισμένοι/-ες αυτής της κατηγορίας προκείμενου να εξεύρουν το νέο όριο ηλικίας τους για πλήρη κύρια σύνταξη ακολουθούν την εξέλιξη των ορίων ηλικίας όπως αποτυπώνονται στο Πίνακα 1 που περιλαμβάνεται στον παραπάνω νόμο. Το νέο όριο ηλικίας για πλήρη κύρια σύνταξη καθορίζεται από το έτος μέσα στο οποίο έκαστος/ έκαστη συμπληρώνει την ηλικία των 58 έτων και βεβαία εφόσον διαθέτουν και τις προβλεπόμενες Η.Α. Για την εξέλιξη των ορίων ηλικίας βλέπετε ανωτέρω περ.1 3. Ασφαλισμένοι /-ες με Η.Ε. το Πριν τον Ν. 46/2015 όσοι συμπλήρωναν τις Η.Α. το 2012 είχαν την δυνατότητα να λάβουν πλήρη κύρια σύνταξη επίσης με την συμπλήρωση του 59 ου έτους της ηλικίας τους εφόσον διαθέτουν και τις ΗΑ είτε από πραγματική εργασία είτε αναγνώριση πλασματικών ετών δια εξαγοράς. Σημειώνουμε ότι για το έτος 2012 οι ασφαλισμένοι/-ες α δύνανται να εξαγοράσουν μέχρι πέντε (5) πλασματικά έτη δηλ ήμερες ασφάλισης. Μετά τον Ν. 46/2015 και συγκεκριμένα μετά τις (ημερ. δημοσίευσης του παραπάνω νόμου) οι ασφαλισμένοι/-ες αυτής της κατηγορίας προκείμενου να εξεύρουν το νέο όριο ηλικίας τους για πλήρη κύρια σύνταξη ακολουθούν την εξέλιξη των ορίων ηλικίας όπως αποτυπώνονται στο Πίνακα 1 που περιλαμβάνεται στον παραπάνω νόμο. Το νέο όριο ηλικίας για πλήρη κύρια σύνταξη καθορίζεται από το έτος μέσα στο οποίο έκαστος/ έκαστη συμπληρώνει την ηλικία των 59 έτων και βεβαία εφόσον διαθέτουν και τις προβλεπόμενες Η.Α. Πιο συγκεκριμένα αν συμπληρώνουν το 59 ο έτος της ηλικίας τους: 2015-: συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 59 ου έτους και 5 μηνών της ηλικίας τους 25

14 το έτος 2016: συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 59 ου έτους και 9 μηνών έτους της ηλικίας τους το έτος 2017: συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 60 ου έτους και 2 μηνών της ηλικίας τους το έτος 2018: συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 60 ου και 6 μηνών έτους της ηλικίας τους το έτος 2019: συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 60 ου έτους και 11 μηνών της ηλικίας τους το έτος 2020: συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 61 ου έτους και 3 μηνών της ηλικίας τους το έτος 2021: συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 61 ου έτους και 8 μηνών της ηλικίας τους το έτος 2022: συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνουν με την συμπλήρωση του 62 ου έτους της ηλικίας τους 4. Ασφαλισμένοι/-ες με Η.Ε. μετά την Όσοι συμπληρώνουν τις ημέρες ασφάλισης από το 2013 και εξής θεμελιώνουν δικαίωμα πλήρους κύριας σύνταξης με την συμπλήρωση του 62 ου έτους της ηλικίας τους καθώς και των Η.Α. γ. Οι ασφαλισμένοι που υπάγονται σε γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις ως μητέρες και χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων. Προβλέπεται δε ρητά ότι ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ (ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΔΕΝ ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ν.46/2015) τα ΘΕΜΕΛΙΩΜΕΝΑ ΜΕΧΡΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ και μπορούν να ασκηθούν οποτεδήποτε. Διευκρινιστικά αναφέρουμε ότι θεμελιωμένο δικαίωμα σύνταξης υφίσταται όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώνει τόσο τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης όσο και το όριο ηλικίας (όπου αυτό προβλέπεται), που απαιτούνται για την συνταξιοδότηση του. Το θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε και ο ασφαλισμένος έχει την δυνατότητα να συνεχίσει εργαζόμενος. Το παρόν Ενημερωτικό Σημείωμα του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας συντάχθηκε με την επιμέλεια της Δικηγόρου Καπατσώρη Χ. Σοφίας ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Ασφαλισμένος/η γεννημένος/η το έτος 1957, που το έτος 2012 έχει συμπληρώσει τις ΗΑ με το προισχύον του Ν. 46/2015 καθεστώς είχε την δυνατότητα να λάβει πλήρη κύρια σύνταξη με την συμπλήρωση του 59 ου έτους της ηλικίας του. Καθώς το 59 ο έτος της ηλικίας το συμπληρώνει το έτος 2016 (ήτοι μετά τις που ίσχυσε ο Ν. 46/2015) βάσει του Πίνακα 1 του παραπάνω νόμου δικαίωμα πλήρους κύριας σύνταξης θεμελιώνει με την συμπλήρωση πλέον της ηλικίας 59 ετών και 9 μηνών και εφόσον βέβαια έχει και τις απαιτούμενες ΗΑ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Σημειώνουμε τέλος ότι από την αύξηση των ορίων ηλικίας που εισήγαγε ο Ν. 46/2015 ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: α. Οι ασφαλισμένοι σε Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. β. Όσοι συνταξιοδοτούνται είτε με βάση τις διατάξεις του Ν. 612/1977 (για τυφλούς παραπληγικούς κλπ), είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές

15 Γ Σεπτεμβρίου 8, Αθήνα Tηλ.: , , Fax: Ιστοσελίδα: Ε-mail: Facebook: Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr) Πίνακας περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30/11/2015. Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/54411/1797

Αθήνα, 30/11/2015. Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/54411/1797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) ΤΜΗΜΑΤΑ A & Β ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-12 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ. 54871 /1270 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ρυθμίσεις της εγκυκλίου Υπουργείου εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις συνταξιοδοτικές διατάξεις Ν.

Οι ρυθμίσεις της εγκυκλίου Υπουργείου εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις συνταξιοδοτικές διατάξεις Ν. Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Οι ρυθμίσεις της εγκυκλίου Υπουργείου εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις συνταξιοδοτικές διατάξεις Ν.4336/2015 Δεκέμβριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης (ΦΕΚ 2311, Β, ΑΔΑ:7ΕΣΘ465Θ1Ω-ΚΨΛ).

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης (ΦΕΚ 2311, Β, ΑΔΑ:7ΕΣΘ465Θ1Ω-ΚΨΛ). ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4336/2015 Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας: Τα νέα όρια ηλικίας στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ

Υπουργείο Εργασίας: Τα νέα όρια ηλικίας στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ Υπουργείο Εργασίας: Τα νέα όρια ηλικίας στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ Ξεχωριστή εγκύκλιο για τις αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που συντελούνται στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ, λόγω εφαρμογής του τρίτου μνημονίου (ν. 4336/2015),

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι αλλαγές του Ν. 4336/2015 στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης σε ασφαλισμένους ιδιωτικού τομέα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι αλλαγές του Ν. 4336/2015 στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης σε ασφαλισμένους ιδιωτικού τομέα Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Οι αλλαγές του Ν. 4336/2015 στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης σε ασφαλισμένους ιδιωτικού τομέα Σεπτέμβριος 2015 Οι αλλαγές του Ν. 4336/2015 στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΙΚΑ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Οι αλλαγές στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΙΚΑ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Οι αλλαγές στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΙΚΑ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ Οι αλλαγές στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα 2016 1 Οι αλλαγές στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μετά την ψήφιση του ν. 4336/2015 και του ν. 4387/2016 Με την ψήφιση του ν. 4336/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: Αθήνα Αθήνα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: Αθήνα Αθήνα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-12 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ. 54871 /1270 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94 τεύχος Α /14-8-2015 δημοσιεύτηκε ο ν. 4336/2015, στην

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94 τεύχος Α /14-8-2015 δημοσιεύτηκε ο ν. 4336/2015, στην Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση :ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δημοσίευσης ν. 4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του.

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δημοσίευσης ν. 4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /11/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.27040 /1798 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α.Π. Φ80000/οικ.59819/1961

Αθήνα, Α.Π. Φ80000/οικ.59819/1961 Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται ότι:

Επιπλέον, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται ότι: Αρ. πρωτ.: Φ.10035/ οικ.26538/ 840/21.11.2012 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. ΙΑ.4. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 για τις μεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. - - Οι χήροι πατέρες ανίκανων για βιοποριστική εργασία τέκνων.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. - - Οι χήροι πατέρες ανίκανων για βιοποριστική εργασία τέκνων. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Ενόψει των αλλαγών που επέρχονται με το νέο μνημόνιο στο ασφαλιστικό μας σύστημα, ο δημοσιογράφος των «ΝΕΩΝ» κ. Ηλίας Γεωργάκης, είχε την καλοσύνη να αποστείλει στην Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, /10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α.Π. Φ80000/οικ.59819/1961

Αθήνα, Α.Π. Φ80000/οικ.59819/1961 Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 11/12/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 11/12/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 11/12/2012 Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΙΠΣΥΝ/Φ1/12/982945 O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Αθήνα, /10/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Αθήνα, /10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ/FAX : Αθήνα, /10/2015 Αριθ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΙΚΑ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Οι αλλαγές στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα 2017 Β ΕΚΔΟΣΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΙΚΑ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Οι αλλαγές στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα 2017 Β ΕΚΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΙΚΑ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ Οι αλλαγές στα συνταξιοδοτικά δικαιώματα 2017 Β ΕΚΔΟΣΗ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο ανανεωμένος αυτός συνοπτικός ασφαλιστικός οδηγός έχει ως σκοπό την πληροφόρηση των μελών του Συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 5-15/01/ Αναγνώριση χρόνου εκπαιδευτικ

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 5-15/01/ Αναγνώριση χρόνου εκπαιδευτικ Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Αναγνώριση χρόνου εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι δύο έτη, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 του ν.3996/2011, ως χρόνου ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Ι. ΕΝΝΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10.

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4/1/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: Φ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 80000/οικ.33384/2415 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: Γ ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα στην εγκύκλιο (αριθμ. 55) σημειώνεται ότι οι προϋποθέσεις διαμορφώνονται ως εξής :

Ειδικότερα στην εγκύκλιο (αριθμ. 55) σημειώνεται ότι οι προϋποθέσεις διαμορφώνονται ως εξής : Ειδικότερα στην εγκύκλιο (αριθμ. 55) σημειώνεται ότι οι προϋποθέσεις διαμορφώνονται ως εξής : 1) Συνταξιοδότηση με 37ετία. Ασφαλισμένοι που μέχρι 31-12-2010 είχαν συμπληρώσει 37 έτη πραγματικής και υποχρεωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4336/2015

ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4336/2015 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΛ-ΤΑ - (τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ) - ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 / 11 / 2012. Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.26985 / 852. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα

Αθήνα, 21 / 11 / 2012. Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.26985 / 852. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν. 3996/11 ΣΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. ΣΧΕΤ

2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν. 3996/11 ΣΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. ΣΧΕΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 4 / 12 / 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/ 8 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3863/2010 ΚΑΙ 4093/2012 ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ- (ΤΑΠ-ΟΤΕ)- ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3863/2010 ΚΑΙ 4093/2012 ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ- (ΤΑΠ-ΟΤΕ)- ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3863/2010 ΚΑΙ 4093/2012 ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ- (ΤΑΠ-ΟΤΕ)- ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ Γραμματεία Ασφαλιστικού Π.Ο.Σ.Τ. Υπεύθυνος ύλης ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΙΑΣ Νέα δεδομένα έχει

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 4/2018 Προσωρινή σύνταξη. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 4499/2017

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 4/2018 Προσωρινή σύνταξη. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 4499/2017 Πίνακας περιεχομένων Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 4/2018 Προσωρινή σύνταξη για αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 4499/2017 Αθήνα, 22.1.2018 Αριθ. Πρωτ. Σ40/9/107633

Διαβάστε περισσότερα

Το προσωπικό που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3654/2008 αποχωρεί από την υπηρεσία την

Το προσωπικό που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3654/2008 αποχωρεί από την υπηρεσία την ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 25.2.2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ /ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ /ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΧΡΟΝΟΣ & ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΤΡΙΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Με απόφαση τρικομματικής κυβέρνησης (Ν.Δ ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ) αυξάνονται δραματικά όλα τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση. Τα γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. Φωτάκη Ηλιάνα "Σύμβουλος Ιδιωτικής & Κοινωνικής Ασφάλισης"

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. Φωτάκη Ηλιάνα Σύμβουλος Ιδιωτικής & Κοινωνικής Ασφάλισης ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Ασφαλιστικές εισφορές. Τα νέα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση σε ΙΚΑ, Δημόσιο & Ελεύθερους Επαγγελματίες. Οι αλλαγές από τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης των συντάξεων. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά: Οι εγκύκλιοι με αρ. 57/2010, 73/2011 & 40/2012 και το με αρ. πρωτ. Σ40/21/ Γενικό Έγγραφο.

Σχετικά: Οι εγκύκλιοι με αρ. 57/2010, 73/2011 & 40/2012 και το με αρ. πρωτ. Σ40/21/ Γενικό Έγγραφο. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046

Διαβάστε περισσότερα

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. Έρχονται νέες ανατροπές και ποιές; Τι προβλέπει το μεσοπρόθεσμο

ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. Έρχονται νέες ανατροπές και ποιές; Τι προβλέπει το μεσοπρόθεσμο ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Έρχονται νέες ανατροπές και ποιές; Τι προβλέπει το μεσοπρόθεσμο Η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των ταμείων σύμφωνα με τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ.: Φ 80020/οικ /Δ / Γνωστοποίηση ρ

Αριθμ. πρωτ.: Φ 80020/οικ /Δ / Γνωστοποίηση ρ Πίνακας περιεχομένων Αριθμ. πρωτ.: Φ 80020/οικ. 22103/Δ15. 404/ 7.9.2016 Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του ν. 4387/2016, που αφορούν το ΕΤΑΤ και τους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ)

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας:10110 Πληροφορίες: Ιλ.Μαλισιώβα Τηλέφωνα:210-3368121

ΤΜΗΜΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας:10110 Πληροφορίες: Ιλ.Μαλισιώβα Τηλέφωνα:210-3368121 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc ιατηρητέο µέχρι 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, - 11-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αριθ.Πρ.Φ 10070/οικ. 27093 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 52 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 52 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23.8. 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ40/ 181 ΑΡ. 52 Αριθ. Τηλεφώνου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Τι σηµαίνει ότι θεµελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωµα; Θεµελιώνω σηµαίνει ότι κατοχυρώνω δικαίωµα για σύνταξη, αφού συµπληρώσω τα απαιτούµενα έτη ασφάλισης που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ EgikliosETAP-MMEn.3863 Διατηρητέο μέχρι 31-12-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ.Φ 10070/οικ.20551/1530 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΟΝΟΥΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΙΚΑ: Σύνταξη από τα 52

ΜΠΟΝΟΥΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΙΚΑ: Σύνταξη από τα 52 ΜΠΟΝΟΥΣ ΕΞΟΔΟΥ ΓΙΑ 650.000 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΙΚΑ: Σύνταξη από τα 52 Σύνταξη με χαμηλό όριο ηλικίας που ξεκινά από τα 52 μπορούν να κατοχυρώσουν χιλιάδες ασφαλισμένοι του ΙΚΑ επιλέγοντας τις προϋποθέσεις του

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ 222 τεύχος Α δηµοσιεύτηκε ο ν. 4093/2012, στο άρθρο πρώτο,

Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ 222 τεύχος Α δηµοσιεύτηκε ο ν. 4093/2012, στο άρθρο πρώτο, 2012-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΟΡΙΑ_ειδικα ταµεια Αθήνα,. 11. 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα: 1. Αναγνωριζόμενοι - πλασματικοί χρόνοι στον Ε.Φ.Κ.Α.

Ειδικότερα: 1. Αναγνωριζόμενοι - πλασματικοί χρόνοι στον Ε.Φ.Κ.Α. Ειδικότερα: 1. Αναγνωριζόμενοι - πλασματικοί χρόνοι στον Ε.Φ.Κ.Α. Στο ως άνω άρθρο και ειδικότερα στην περ. γ' της παρ. 1, εισάγεται νέος τρόπος υπολογισμού του ασφαλίστρου αναγνώρισης των πλασματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του ν. 4387/2016, που αφορούν το ΕΤΑΤ και τους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ).

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του ν. 4387/2016, που αφορούν το ΕΤΑΤ και τους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τηλέφωνο : 2103368090

Διαβάστε περισσότερα

β) Το Ίδρυμα θα συμμετέχει στην δαπάνη συνταξιοδότησης για τους άνδρες

β) Το Ίδρυμα θα συμμετέχει στην δαπάνη συνταξιοδότησης για τους άνδρες Θ Ε Μ Α : «Συμμετοχή του ΙΚΑ στην δαπάνη συνταξιοδότησης ασφαλισμένων, που ζητούν σύνταξη με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, όταν το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται με το άρθρο 15 του Ν. 1902/90.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Περιεχόμενα ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ... 2 Εισαγωγή... 2 1. Συντάξεις γήρατος... 3 1.1 Γενικό πλαίσιο... 3 1.2 Σύνταξη με 15ετία (4.500 ημέρες ασφάλισης)... 4 1.3 Καθεστώς συνταξιοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός συνταξιοδοτικός οδηγός

Συνοπτικός συνταξιοδοτικός οδηγός 15 Φεβρουαρίου 2016 Συνοπτικός συνταξιοδοτικός οδηγός Στους παρακάτω πίνακες, σύμφωνα με τον Ν.4336/2015, περιγράφονται τα νέα όρια ηλικίας :Σ Πίνακας 1τικός οδηγός Πλήρης σύνταξη Όριο ηλικίας: 62 Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21.11.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ.26538/840 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21.11.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ.26538/840 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21.11.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ.26538/840 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική /νση Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Σ80/1/16692/2019 Συμπληρωματικές οδηγίες για. 4554/2018 σχετικά με την έναρξη και τη λήξη του δικαιώματος συνταξιοδότησης από τον ΕΦΚΑ

Σ80/1/16692/2019 Συμπληρωματικές οδηγίες για. 4554/2018 σχετικά με την έναρξη και τη λήξη του δικαιώματος συνταξιοδότησης από τον ΕΦΚΑ Πίνακας περιεχομένων Σ80/1/16692/2019 Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 4554/2018 σχετικά με την έναρξη και τη λήξη του δικαιώματος συνταξιοδότησης από τον ΕΦΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χιλιάδες εργαζόμενοι μπορούν να ανοίξουν την πόρτα εξόδου από την αγορά εργασίας και να συνταξιοδοτηθούν μέχρι τέλος του χρόνου.

Χιλιάδες εργαζόμενοι μπορούν να ανοίξουν την πόρτα εξόδου από την αγορά εργασίας και να συνταξιοδοτηθούν μέχρι τέλος του χρόνου. ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ασφαλιστικός οδηγός: Ποιοι μπορούν να βγουν στην σύνταξη τώρα Χιλιάδες εργαζόμενοι μπορούν να ανοίξουν την πόρτα εξόδου

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Στουρνάρη -, Αθήνα 10 2 Τηλ.: 210-12000 Fax: 210-208 E-mail: edop@ppc.gr, www.edopdei.gr Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Εισαγωγικό σημείωμα Η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ παρακολουθώντας τις εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υπήχθησαν στην ασφάλισή του για πρώτη φορά πριν από την 1-1-1993 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ 4.500 ΗΜΕΡΕΣ {googleads left} ΑΝΔΡΕΣ Παραμένουν

Διαβάστε περισσότερα

"Απαιτούμενες νέες χρονικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ".

Απαιτούμενες νέες χρονικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ. ΘΕΜΑ: "Απαιτούμενες νέες χρονικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ". Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 1902/90 (ΦΕΚ 158/17-10-90 τεύχος Α') με τις οποίες αντικαθίστανται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.»

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.» ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.» ΣΧΕΤ.: Η 3/2001 εγκύκλιος. Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, με την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4-8-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4-8-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4-8-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Π. Φ 80000/οικ.19606/1472 Δ/ΝΣΗ ΚΥΡIΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΤΑΔΙΟΥ 29 ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : "Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τοµείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) µετά την 1/1/2011"

ΘΕΜΑ : Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τοµείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) µετά την 1/1/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 / 9 / 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.20854

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ

ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠANEΛΛAΔIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ YΠAΛΛHΛΩN ΔEH (ΠAΣYΠ/ΔEH) ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ Ν. 3863/2010 Ν. 4093/2012 Ν. 4336/2015 Αναλυτικοί Πίνακες Παραδείγματα Πλασματικοί Χρόνοι Ασφάλισης www.pasyp-dei.gr www.pasyp-deipress.blogspot.com

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 Άνδρες Γυναίκες: Στον νέο νόµο καθορίζεται µε µεταβατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016»

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2019 Αριθμ. Πρωτ.: Φ21250/54240/Δ

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2019 Αριθμ. Πρωτ.: Φ21250/54240/Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ΤΜΗΜΑTA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2311 26 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότη σης μέχρι την 1.1.2022, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) μετά την 1/1/2011»

ΘΕΜΑ : «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) μετά την 1/1/2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 10110

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:20 (μέσω )

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:20 (μέσω  ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΤΜ. ΔΙΑΔ.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν. 3996/11 ΣΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. ΣΧΕΤ

2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν. 3996/11 ΣΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. ΣΧΕΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23 / 04 / 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22 / 6 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 27 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

-Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.»

-Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.» ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων αρ. 62 του Ν. 2676/99. -Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.» Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του αρ. 62 του Ν. 2676/99 (ΦΕΚ 1/5.1.99) «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

: ΚΑΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΗΛ. : , ΦΑΞ. :

: ΚΑΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΗΛ. : , ΦΑΞ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ O.A.E.E. Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 1 /11 /2011 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 12 /84127 Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ (3853/2010 και 3865/2010)

ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ (3853/2010 και 3865/2010) ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ (3853/2010 και 3865/2010) (οι αλλαγές που επέρχονται στη συνταξιοδότηση των απασχολούµενων στον Ιδιωτικό και ηµόσιο Τοµέα) ΑΘΗΝΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα Aθήνα 8/10/2015 Δικηγόρος ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Με το νόμο 4336/2015 τροποποιήθηκε το συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων (ν.3865/2010).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19.09.2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Aρ. πρ.: Φ.1500/οικ.1681/119 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΧΡΟΝΟΣ & ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΑ: α) Άνδρες με 15 χρόνια. Από 1.1.2013, το όριο ηλικίας πλήρους ς αυξάνεται στο 67ο έτος της ηλικίας, από το 65ο που ήταν, και η μειωμένη στο 62ο έτος,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 2 και 7 του ν. 4387/2016»

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 2 και 7 του ν. 4387/2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εισοδηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Για όσους έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά μέχρι Παλαιοί ασφαλισμένοι

Για όσους έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά μέχρι Παλαιοί ασφαλισμένοι Σύνταξη Γήρατος Για όσους έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά μέχρι 31-12-1992 Παλαιοί ασφαλισμένοι {googleads left} 1.Οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. δικαιούνται σύνταξη λόγω γήρατος μετά την διακοπή του επαγγέλματός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ (για ασφαλισμένους πριν το 1993) ΑΠΟ 1/1/2011 Όλοι οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ δικαιούνται πλήρη ή μειωμένη σύνταξη όταν έχουν ορισμένο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε το με αρ. 214/95 ΠΔ Συμπλήρωση του άρθρου 2 του ΠΔ 282/92 ( Α 145 ) " Συγχώνευση του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Εργατοτεχνιτών

Σας κοινοποιούμε το με αρ. 214/95 ΠΔ Συμπλήρωση του άρθρου 2 του ΠΔ 282/92 ( Α 145 )  Συγχώνευση του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Εργατοτεχνιτών Σας κοινοποιούμε το με αρ. 214/95 ΠΔ Συμπλήρωση του άρθρου 2 του ΠΔ 282/92 ( Α 145 ) " Συγχώνευση του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Δέρματος Ελλάδος στον τομέα Επικουρικής

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Για τις Συνταξιοδοτικές Διατάξεις των Ν.4336/2015 και 4337/2015

Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Για τις Συνταξιοδοτικές Διατάξεις των Ν.4336/2015 και 4337/2015 Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ 24 104 37 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 5229512 FAX: 210 5247633 http://www.poeota.gr e-mail: info@poeota.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΕΤΕΑΜ ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ:

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΕΤΕΑΜ ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΕΤΕΑΜ ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ: {googleads left} Για την χορήγηση σύνταξης από το ΕΤΕΑΜ, βασική προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων. Μάρτιος 2018

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων. Μάρτιος 2018 Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων Μάρτιος 2018 ύψους της σύνταξης γήρατος και αναπηρίας των μισθωτών σύμφωνα ΙΝΕ - ΓΣΕΕ www.inegsee.gr info@inegsee.gr Περιεχόμενα 3

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων ΙΝΕ - ΓΣΕΕ www.inegsee.gr info@inegsee.gr Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλισης, που εντάχθηκαν στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3029/2002 και του άρθρου 1 του ν.3655/2008.

Ασφάλισης, που εντάχθηκαν στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3029/2002 και του άρθρου 1 του ν.3655/2008. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 7/11/2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ : ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 21/11/012. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πατησίων 30

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 21/11/012. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πατησίων 30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 21/11/012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Π: Φ10034οικ./26561/472 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: τον ΟΓΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πατησίων 30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΚ10170 - ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ.: Φ80000/ οικ.19160/1420/4.8.2010

Αρ.Πρωτ.: Φ80000/ οικ.19160/1420/4.8.2010 Αρ.Πρωτ.: Φ80000/ οικ.19160/1420/4.8.2010 Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του Αθήνα, 4/8/2010 Α.Π. Φ80000/ οικ.19160/1420 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΕΤΕΑΜ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΕΤΕΑΜ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΕΤΕΑΜ {googleads left} ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ: Για την χορήγηση σύνταξης από το ΕΤΕΑΜ, βασική προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ»

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΛ-ΤΑ

Ο ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΛ-ΤΑ Ο ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΛ-ΤΑ (τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ και Ειδικά Ταμεία ΔΕΚΟ) με όλες τις τελευταίες διατάξεις των ν.4336/2015 και ν.4387/2016 2 2016 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Συναδέλφισσες Συνάδελφοι Διανύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 Ειρήνης Ελευθερίας Γαληνού Γ ΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ Σ ΗΜΕΙΩΜΑ Ερώτημα: Να διερευνηθεί αν, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς στην κοινωνική ασφάλιση, θεμελιώνεται για τον ερωτώντα συνταξιοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

οι γυναίκες το 57ο "απαιτείται η πραγματοποίηση 4050 ημερών εργασίας για τη θεμελίωση δικαιώματος μέχρι 31/12/1991, 4200 ημερών μέχρι 31/12/1992,

οι γυναίκες το 57ο απαιτείται η πραγματοποίηση 4050 ημερών εργασίας για τη θεμελίωση δικαιώματος μέχρι 31/12/1991, 4200 ημερών μέχρι 31/12/1992, ΘΕΜΑ:"Προϋποθέσεις απονομής σύνταξης λόγω γήρατος στους ασφαλισμένους που παίρνουν σύνταξη από το Δημόσιο ή άλλο φορέα κύριας Ασφάλισης. ΣΧΕΤ: Η 85/90 εγκύκλιος Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία.2 2. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αυτοαπασχολούνται. 3 3. Συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις. Παράδειγμα 1

Προϋποθέσεις. Παράδειγμα 1 Προϋποθέσεις Α) Για τον επιζώντα σύζυγο, θεσπίζεται όριο ηλικίας για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης, λόγω θανάτου και, συγκεκριμένα, το 55ο έτος, το οποίο πρέπει να έχει συμπληρωθεί κατά το χρόνο θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

..: 42 , / H : : .: 210/ FAX: 210/ /2018 «A

..: 42 , / H : : .: 210/ FAX: 210/ /2018 «A ,..: 42 / H. / : 22,.. 10671 :..: 210/3729655 FAX: 210/3666010 e-mail: d.sintaxeon@efka.gov.gr, 12.9. 2018.. 1079314 : : 1..... / & 10,.. 11745 2. 12,.. 10677 3., 4,.. 10561 : «1.4554/2018». 1.4554/2018

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αθήνα, 4/8/2010 ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Π. Φ80000/ οικ.19160/1420 /ΝΣΗ ΚΥΡ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ- ιοίκηση ΤΑΧ. /ΝΣΗ : ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Απονέμων Συμμετέχων Η διαδικασία

ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Απονέμων Συμμετέχων Η διαδικασία ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Σύνθετο είναι το «παζλ» για τη χορήγηση σύνταξης στις περιπτώσεις της διαδοχικής ασφάλισης, καθώς η σχετική απόφαση δεν εκδίδεται πάντα από το τελευταίο Ταμείο. Στην περίπτωση που οι

Διαβάστε περισσότερα