Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. SAVOSAN δισκία (20+12,5) mg/tab μηλεϊνική εναλαπρίλη / υδροχλωροθειαζίδη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. SAVOSAN δισκία (20+12,5) mg/tab μηλεϊνική εναλαπρίλη / υδροχλωροθειαζίδη"

Transcript

1 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη SAVOSAN δισκία (20+12,5) mg/tab μηλεϊνική εναλαπρίλη / υδροχλωροθειαζίδη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας. - Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. - Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. - Η συνταγή για αυτό το φάρμακο χορηγήθηκε αποκλειστικά για σας. Δεν πρέπει να δώσετε το φάρμακο σε άλλους. Μπορεί να τους προκαλέσει βλάβη, ακόμα και εάν τα σημεία της ασθένειάς τους είναι ίδια με τα δικά σας. - Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Βλέπε παράγραφο 4. Τι περιέχει το παρόν φύλλο οδηγιών 1. Τι είναι το SAVOSAN και ποιά είναι η χρήση του 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού πάρετε το SAVOSAN 3. Πώς να πάρετε το SAVOSAN 4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες 5. Πώς να φυλάσσεται το SAVOSAN 6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες 1. Τι είναι το SAVOSAN και ποιά είναι η χρήση του O γιατρός σας συνταγογράφησε το SAVOSAN για τη θεραπεία της υπέρτασης (υψηλή αρτηριακή πίεση). Το συστατικό εναλαπρίλη του SAVOSAN είναι ένα φάρμακο που ανήκει στην κατηγορία των φαρμάκων που ονομάζονται αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης (α-μεα) και ενεργεί διευρύνοντας τα αγγεία του αίματος και έτσι διευκολύνει την καρδιά να στέλνει αίμα σε όλα τα μέρη του σώματος. Το συστατικό υδροχλωροθειαζίδη του SAVOSAN είναι ένα φάρμακο που ανήκει στην κατηγορία των φαρμάκων που ονομάζονται διουρητικά και ενεργεί κάνοντας τα νεφρά να αποβάλλουν περισσότερο νερό και αλάτι. Η εναλαπρίλη και η υδροχλωροθειαζίδη μαζί βοηθούν να μειωθεί η αυξημένη αρτηριακή πίεση. 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε το SAVOSAN Μην πάρετε το SAVOSAN εάν είστε αλλεργικοί στην μηλεϊνική εναλαπρίλη, υδροχλωροθειαζίδη, ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά αυτού του φαρμάκου (αναφέρονται στην παράγραφο 6). εάν έχετε προηγουμένως λάβει φάρμακο της ίδιας ομάδας φαρμάκων με αυτό το φάρμακο (αναστολείς ΜΕΑ) και είχατε αλλεργικές αντιδράσεις με οίδημα στο πρόσωπο, τα χείλη, την γλώσσα και /ή τον λαιμό με δυσκολία στην κατάποση ή την αναπνοή. Δεν θα πρέπει να λάβετε αυτό το φάρμακο, εάν είχατε τέτοιου τύπου αντιδράσεις, χωρίς γνωστή αιτία, ή έχει διαγνωσθεί σε σας κληρονομικό ή ιδιοπαθές αγγειοοίδημα. εάν είστε αλλεργικοί σε οποιαδήποτε φάρμακο που προέρχεται από σουλφοναμίδη (Ρωτήστε τον γιατρό σας εάν δεν ξέρετε ποια είναι τα φάρμακα παράγωγα σουλφοναμίδης). εάν δεν έχετε ούρα εάν έχετε σοβαρά προβλήματα των νεφρών εάν έχετε αμφοτερόπλευρη στένωση της νεφρικής αρτηρίας 1

2 εάν έχετε διαβήτη ή διαταραγμένη νεφρική λειτουργία και λαμβάνετε αγωγή με ένα φάρμακο που μειώνει την αρτηριακή πίεση και περιέχει αλισκιρένη εάν είστε περισσότερο από 3 μηνών έγκυος. (Είναι επίσης καλύτερα να αποφύγετε το SAVOSAN στα πρώτα στάδια της εγκυμοσύνης- βλέπε παράγραφο Κύηση). εάν έχετε σοβαρά ηπατικά προβλήματα εάν λαμβάνετε θεραπεία με σακουβιτρίλη /βαλσαρτάνη, ένα φάρμακο για την καρδιακή ανεπάρκεια. Εάν δεν είστε σίγουροι εάν πρέπει να πάρετε το αυτό το φάρμακο, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας. Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις Ενημερώστε τον γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό προτού πάρετε το SAVOSAN Ενημερώστε τον γιατρό σας για οποιαδήποτε ιατρικά προβλήματα έχετε ή είχατε και για οποιεσδήποτε αλλεργίες. Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν έχετε καρδιακή νόσο, αιματολογικές διαταραχές, ηπατικά προβλήματα, υποβάλλεσθε σε αιμοδιύλυση, ή λαμβάνετε διουρητική θεραπεία ή εάν υποφέρατε πρόσφατα από υπερβολικούς εμετούς ή διάρροια, ή εάν λαμβάνετε ένα φάρμακο που περιέχει έναν αναστολέα νεπριλυσίνης όπως σακουβιτρίλη (διαθέσιμο ως συνδυασμός σταθερής δόσης με βαλσαρτάνη), που χρησιμοποιείται σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, και ρασεκαντοτρίλη, που χρησιμοποιείται σε ασθενείς με οξεία διάρροια. Επίσης ενημερώστε τον γιατρό σας εάν είστε σε δίαιτα με περιορισμό στο αλάτι, εάν λαμβάνετε συμπληρώματα καλίου, καλιοσυντηρητικούς παράγοντες υποκατάστατα άλατος που περιέχουν κάλιο, ή άλλα φάρμακα που μπορεί να αυξήσουν το κάλιο του ορού στο αίμα σας (π.χ. ηπαρίνη,[ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για την πρόληψη θρόμβων στο αίμα], προϊόντα που περιέχουν τριμεθοπρίμη), όπως κοτριμοξαζόλη [ φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την θεραπεία λοιμώξεων]),, είστε ηλικίας >70 ετών, έχετε διαβήτη, ή οποιαδήποτε προβλήματα νεφρών (συμπεριλαμβανομένης της μεταμόσχευσης νεφρού), επειδή αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένα επίπεδα καλίου στο αίμα που μπορεί να είναι σοβαρά. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο γιατρός σας μπορεί να χρειασθεί να προσαρμόσει τη δοσολογία του SAVOSAN ή να παρακολουθεί τα επίπεδα του καλίου στο αίμα σας. Εάν έχετε διαβήτη και παίρνετε από το στόμα χορηγούμενα αντιδιαβητικά φάρμακα ή ινσουλίνη, πρέπει να παρακολουθείτε στενά για χαμηλά επίπεδα γλυκόζης στο αίμα σας, ιδιαίτερα κατά τον πρώτο μήνα θεραπείας με SAVOSAN. Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν παρουσιάσατε αλλεργική αντίδραση με οίδημα στο πρόσωπο, στα χείλη, στη γλώσσα, και/ ή στο λαιμό με δυσκολία στην κατάποση ή την αναπνοή. Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι μαύροι ασθενείς βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο να παρουσιάσουν τις αντιδράσεις αυτές με τους αναστολείς ΜΕΑ. Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν κάνετε θεραπεία που ονομάζεται αφαίρεση της LDL, ή πρόκειται να υποβληθείτε σε θεραπεία απευαισθητοποίησης για να μειωθεί η επίδραση μιας αλλεργίας σε τσιμπήματα από μέλισσα ή σφήκα. Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν υποφέρετε από υπόταση (μπορεί να το αισθανθείτε σαν λιποθυμία ή ζάλη, ιδιαίτερα κατά την ανόρθωση). Πριν από χειρουργική επέμβαση και αναισθησία (ακόμη και στον οδοντίατρο) ενημερώστε τον γιατρό σας ή τον οδοντίατρο ότι λαμβάνετε SAVOSAN, επειδή μπορεί να συμβεί ξαφνική πτώση της αρτηριακής πίεσης που σχετίζεται με την αναισθησία. Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν έχετε αγγειακή νόσο του κολλαγόνου (π.χ. ερυθηματώδη λύκο, ρευματοειδή αρθρίτιδα ή σκληρόδερμα), λαμβάνετε θεραπεία για την καταστολή του ανοσοποιητικού σας συστήματος, εάν λαμβάνετε τα φάρμακα αλλοπουρινόλη ή προκαϊναμίδη, ή οποιουσδήποτε συνδυασμούς αυτών. Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν έχετε κάνει ή πρόκειται να έλεγχο αντιντόπινγκ, επειδή αυτά τα φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν θετικό αποτέλεσμα. Πρέπει να πείτε στο γιατρό σας εάν υποψιάζεσθε ότι είστε έγκυος (ή μπορεί να μείνετε ). 2

3 Αυτό το φάρμακο δεν συνιστάται στα αρχικά στάδια της κύησης και δεν πρέπει να λαμβάνεται αν είστε περισσότερο από 3 μηνών έγκυος, επειδή μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο μωρό σας εάν χρησιμοποιηθεί σ' αυτό το στάδιο (βλέπε παράγραφο Κύηση) Ενημερώστε τον γιατρό σας έναν αναστολέα mtor (π.χ. τεμσιρόλιμους, σιρόλιμους, εβερόλιμους: φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την θεραπεία ορισμένων τύπων καρκίνου ή για την πρόληψη του ανοσοποιητικού συστήματος του σώματος από την απόρριψη ενός μεταμοσχευμένου οργάνου) ή ένα φάρμακο που περιέχει έναν αναστολέα νεπριλυσίνης όπως η σακουβιτρίλη (διατίθεται ως συνδυασμός σταθερής δοσολογίας με βαλσαρτάνη) που χρησιμοποιείται σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και ρασεκαντοτρίλη, που χρησιμοποιείται σε ασθενείς με οξεία διάρροια.μπορεί να είστε σε αυξημένο κίνδυνογια για μία αλλεργική αντίδραση που ονομάζεται αγγειοοίδημα. Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν είχατε καρκίνο του δέρματος ή σας έχει παρουσιασθεί μία απρόσμενη δερματική αλλοίωση κατά την διάρκεια της θεραπείας. Η θεραπεία με υδροχλωροθειαζίδη, ιδιαίτερα μεγάλης διάρκειας με μεγάλες δόσεις, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για μερικούς τύπους καρκίνου του δέρματος και των χειλέων (μη-μελανωματικός καρκίνος του δέρματος). Να προστατεύετε το δέρμα σας από την έκθεση στον ήλιο και την υπεριώδη ακτινοβολία (UV) ενόσω λαμβάνετε το SAVOSAN Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν παίρνετε κάποιο από τα δύο ακόλουθα φάρμακα για την θεραπεία υψηλής αρτηριακής πίεσης: - έναν αποκλειστή υποδοχέων αγγειοτενσίνης ΙΙ (ARBs) (επίσης γνωστά ως σαρτάνες για παράδειγμα βαλσαρτάνη, τελμισαρτάνη, ιρβεσαρτάνη), ιδιαίτερα εάν έχετε νεφρικά προβλήματα που σχετίζονται με διαβήτη - αλισκιρένη. Ο ιατρός σας μπορεί να ελέγξει τη νεφρική σας λειτουργία, την αρτηριακή σας πίεση και την ποσότητα των ηλεκτρολυτών (π.χ. κάλιο) στο αίμα σας σε τακτά διαστήματα. Δείτε επίσης πληροφορίες στην παράγραφο «Μην πάρετε το SAVOSAN». Παιδιά και έφηβοι Η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στα παιδιά δεν έχει τεκμηριωθεί. Άλλα φάρμακα και το SAVOSAN Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, πήρατε πρόσφατα ή μπορεί να πάρετε οποιαδήποτε άλλα φάρμακα. Ο γιατρός σας μπορεί να χρειασθεί να αλλάξει τη δόση αυτών των άλλων φαρμάκων ή να λάβει άλλες προφυλάξεις. Γενικά, το SAVOSAN μπορεί να λαμβάνεται με άλλα φάρμακα. Για να συνταγογραφηθεί η σωστή δόση του SAVOSAN που πρέπει να πάρετε, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ο γιατρός σας να γνωρίζει αν παίρνετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα φάρμακα: Έναν αποκλειστή των υποδοχέων αγγειοτενσίνης ΙΙ (ARB) ή αλισκιρένη (βλέπε επίσης πληροφορίες στην παράγραφο «Μην πάρετε το SAVOSAN» και «Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις». Άλλα αντιυπερτασικά (φάρμακα που μειώνουν την αρτηριακή πίεση) Διουρητικά Φάρμακα που περιέχουν κάλιο (συμπεριλαμβανομένων των διαιτητικών υποκατάστατων άλατος), ή άλλα φάρμακα που μπορεί να αυξήσουν το κάλιο του ορού στο αίμα σας (π.χ. ηπαρίνη [ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για την πρόληψη θρόμβων στο αίμα], προϊόντα που περιέχουν τριμεθοπρίμη, όπως κοτριμοξαζόλη [ φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την θεραπεία λοιμώξεων]) 3

4 Λίθιο (ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για την θεραπεία μανιοκατάθλιψης ή διπολικών διαταραχών) Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά ( φάρμακα για την θεραπεία της κατάθλιψης) Αντιψυχωτικά (φάρμακα για την θεραπεία της σχιζοφρένιας) Συμπαθομιμητικά (φάρμακα για την θεραπεία ορισμένων νόσων της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων και μερικά φάρμακα για το κρυολόγημα) Αντιδιαβητικά (φάρμακα για την θεραπεία του διαβήτη) ΜΣΑΦ (φάρμακα για την θεραπεία του πόνου και της αρθρίτιδας, συμπεριλαμβανομένης της θεραπείας με ενώσεις χρυσού) έναν αναστολέα mtor (π.χ. τεμσιρόλιμους, σιρόλιμους, εβερόλιμους: φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την θεραπεία ορισμένων τύπων καρκίνου ή για την πρόληψη του ανοσοποιητικού συστήματος του σώματος από την απόρριψη ενός μεταμοσχευμένου οργάνου). Βλέπε επίσης την πληροφορία στην παράγραφο με τίτλο Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις Κυτταροστατικά (φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την θεραπεία του καρκίνου). Ένα φάρμακο που περιέχει έναν αναστολέα νεπριλυσίνης όπως σακουβιτρίλη (διαθέσιμο ως συνδυασμός σταθερής δόσης με βαλσαρτάνη) και ρασεκαντοτρίλη. Ο κίνδυνος για αγγειοοίδημα (οίδημα του προσώπου, των χειλιών, της γλώσσας ή του λαιμού με δυσκολία στην κατάποση ή την αναπνοή) μπορεί να είναι αυξημένος. Βλέπε επίσης πληροφορίες στην παράγραφο «Μην πάρετε SAVOSAN και «Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις») Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν παίρνετε έναν αναστολέα mtor (π.χ. τεμσιρόλιμους, σιρόλιμους, εβερόλιμους) επειδή η συγχορήγηση μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για μία αλλεργική αντίδραση που ονομάζετα αγγειοοίδημα. Το SAVOSAN με τροφές και ποτά Οι περισσότεροι ασθενείς παίρνουν το SAVOSAN με λίγο νερό. Κύηση και θηλασμός Κύηση Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, υποψιάζεσθε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε μωρό, ρωτήστε τον γιατρό σας για οδηγίες προτού πάρετε αυτό το φάρμακο Ο γιατρός σας κανονικά, θα σας συστήσει να σταματήσετε την λήψη του SAVOSAN πριν μείνετε έγκυος ή αμέσως μόλις διαπιστώσετε ότι είστε έγκυος και θα σας συστήσει να πάρετε άλλο φάρμακο αντί του SAVOSAN. Αυτό το φάρμακο δεν συνιστάται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και δεν πρέπει να λαμβάνεται εάν είστε περισσότερο από 3 μηνών έγκυος, επειδή αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο μωρό σας εάν χρησιμοποιηθεί μετά τον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης. Θηλασμός Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν θηλάζετε ή προετοιμάζεσθε για θηλασμό. Αυτό το φάρμακο δεν συνιστάται για μητέρες που θηλάζουν Οδήγηση και χειρισμός μηχανών Η εξατομικευμένη ανταπόκριση στο φάρμακο μπορεί να ποικίλει. Ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί με αυτό το φάρμακο μπορεί να επηρεάσουν ορισμένους ασθενείς στην ικανότητα οδήγησης ή χειρισμού μηχανημάτων (βλέπε Πιθανές Ανεπιθύμητες ενέργειες). Το SAVOSAN περιέχει λακτόζη Τα δισκία SAVOSAN περιέχουν λακτόζη, που είναι ένα είδος σακχάρου. Εάν σας ενημερώσει ο γιατρός σας ότι έχετε δυσανεξία σε ορισμένα σάκχαρα, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο. 3. Πώς να πάρετε το SAVOSAN Ο γιατρός σας θα αποφασίσει την κατάλληλη δόση για σας, που εξαρτάται από τις θεραπείες που λαμβάνετε ήδη και τη δική σας κατάσταση. 4

5 Η συνιστώμενη δόση είναι ένα δισκίο μία φορά την ημέρα. Οι περισσότεροι ασθενείς λαμβάνουν αυτό το φάρμακο με λίγο νερό. Για τους ασθενείς με ιστορικό νεφρικών προβλημάτων μπορεί να απαιτηθεί μικρότερη δόση αυτού του φαρμάκου. Προηγούμενη θεραπεία με διουρητικά θα πρέπει να διακόπτεται 2-3 ημέρες πριν την έναρξη της θεραπείας με αυτό το φάρμακο. Να παίρνετε αυτό το φάρμακο πάντοτε ακριβώς όπως σας έχει υποδείξει ο γιατρός ή ο φαρμακοποιός σας. Εάν δεν είστε σίγουροι θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο για όσο χρονικό διάστημα σας το συνταγογραφεί ο γιατρός σας. Μην παίρνετε περισσότερα δισκία από αυτά που έχει η συνταγογραφημένη δοσολογία Εάν πάρετε μεγαλύτερη δόση SAVOSAN από την κανονική Σε περίπτωση υπερδοσολογίας επικοινωνήστε αμέσως με τον γιατρό σας ώστε να σας δοθεί αμέσως ιατρική βοήθεια. Τα πιο πιθανά συμπτώματα είναι το αίσθημα επικείμενης λιποθυμίας ή ζάλης λόγω της απότομης ή υπερβολικής μείωσης της αρτηριακής πίεσης, υπερβολική δίψα, βήχας, σύγχυση, γρήγορη αναπνοή, ανησυχία, μείωση της ποσότητας των ούρων ή ταχυκαρδία ή βραδυκαρδία. Εάν ξεχάσετε να πάρετε το SAVOSAN Να παίρνετε αυτό το φάρμακο όπως σας το συνταγογράφησε ο γιατρός σας Μην πάρετε διπλή δόση για να αναπληρώσετε τη δόση που ξεχάσατε. Απλώς συνεχίστε το συνηθισμένο σας πρόγραμμα. Εάν σταματήσετε να παίρνετε το SAVOSAN Μη σταματήσετε να παίρνετε το φάρμακό σας εκτός εάν σας το ζητήσει ο γιατρός σας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε περαιτέρω απορίες σχετικά με την χρήση αυτού του φαρμάκου, ρωτείστε τον γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό. 4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες Όπως όλα τα φάρμακα, έτσι και αυτό το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, αν και δεν παρουσιάζονται στον καθένα. Οι ακόλουθοι όροι χρησιμοποιούνται για να περιγραφεί πόσο συχνά αναφέρονται ανεπιθύμητες ενέργειες: Πολύ συχνές (παρουσιάζονται τουλάχιστον σε 1 στους 10 ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία). Συχνές (παρουσιάζονται τουλάχιστον σε 1 στους 100 και λιγότερο από 1 στους 10 ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία). Όχι συχνές (παρουσιάζονται τουλάχιστον σε 1 στους και λιγότερο από 1 στους 100 ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία). Σπάνιες (παρουσιάζονται τουλάχιστον σε 1 στους και λιγότερο από 1 στους ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία). Πολύ Σπάνιες (παρουσιάζονται σε λιγότερο από 1 στους ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία). Μη γνωστές (η συχνότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα) Νεοπλάσματα καλοήθη, κακοήθη και μη καθορισμένα (περιλαμβάνονται κύστες και πολύποδες) Μη γνωστές: καρκίνος του δέρματος και των χειλέων (μη-μελανωματικός καρκίνος του δέρματος). Διαταραχές του αίματος: 5

6 Όχι συχνές : Αναιμία (συμπεριλαμβανομένης της απλαστικής και της αιμολυτικής) Σπάνιες: μεταβολές των τιμών του αίματος όπως μικρότερος αριθμός λευκών και ερυθρών αιμοσφαιρίων, μείωση της αιμοσφαιρίνης, μειωμένος αριθμός αιμοπεταλίων, πρησμένοι αδένες στον τράχηλο, στη μασχάλη ή στη βουβωνική χώρα. Διαταραχές του ενδοκρινικού συστήματος: Μη γνωστές: αυξημένη παραγωγή αντιδιουρητικής ορμόνης, η οποία προκαλεί κατακράτηση υγρών, οδηγώντας σε αδυναμία, κόπωση ή σύγχυση. Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης: Συχνές: χαμηλά επίπεδα καλίου στο αίμα, αυξημένα επίπεδα της χοληστερόλης στο αίμα ή λίπος στο αίμα, υψηλά επίπεδα ουρικού οξέος στο αίμα. Όχι συχνές: χαμηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα (υπογλυκαιμία), χαμηλά επίπεδα μαγνησίου στο αίμα (υπομαγνησιαιμία), επίπονη νόσος, αρθρώσεις με οίδημα που προέρχεται από κρυστάλλους ουρικού οξέος (ουρική αρθρίτιδα) *. Σπάνιες: αύξηση του σακχάρου στο αίμα Πολύ σπάνιες: υψηλά επίπεδα ασβεστίου στο αίμα (υπερασβεστιαιμία). Διαταραχές του νευρικού συστήματος: Συχνές: κεφαλαλγία, κατάθλιψη, λιποθυμία (συγκοπή), αλλαγές στην αίσθηση της γεύσης. Όχι συχνές: σύγχυση, υπνηλία, αϋπνία, νευρικότητα, μυρμηκίαση χωρίς αιτία (παραισθησία), αίσθημα περιστροφής (ίλιγγος), μειωμένη σεξουαλική επιθυμία*. Σπάνιες: : παράξενα όνειρα, προβλήματα ύπνου, μυϊκή αδυναμία μερικές φορές λόγω χαμηλής τιμής του καλίου (πάρεση). Οφθαλμικές διαταραχές: Πολύ συχνές: θολή όραση Διαταραχές των ώτων: Όχι συχνές: βουητό στα αυτιά. Καρδιακές και αγγειακές διαταραχές: Πολύ συχνές: ζάλη Συχνές: λιποθυμική τάση λόγω χαμηλής αρτηριακής πίεσης (συμπεριλαμβανομένης της πτώσης της πίεσης κατά τη γρήγορη ανόρθωση), στηθάγχη ή πόνος στο στήθος, αλλαγή του καρδιακού ρυθμού, γρήγορος καρδιακός ρυθμός. Όχι συχνές: έξαψη, γρήγοροι ή ακανόνιστοι καρδιακοί παλμοί (αίσθημα παλμών), καρδιακή προσβολή, εγκεφαλικό επεισόδιο πιθανόν λόγω υπερβολικά χαμηλής αρτηριακής πίεσης σε ασθενείς υψηλού κινδύνου (ασθενείς με διαταραχές της αιματικής ροής της καρδιάς και/ή του εγκεφάλου). Σπάνιες: μη επαρκής αιματική ροή στα άκρα (φαινόμενο Raynaud s). Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος: Πολύ συχνές: βήχας Συχνές: δυσχέρεια στην αναπνοή. Όχι συχνές: μύτη που τρέχει, πονόλαιμος και βραχνάδα, σφίξιμο θώρακα που σχετίζεται με άσθμα. Σπάνιες: φλεγμονή της μύτης, συσσώρευση υγρού ή άλλων ουσιών στους πνεύμονες (όπως φαίνεται στις ακτινογραφίες), δυσκολία στην αναπνοή, αναπνευστική δυσφορία, (συμπεριλαμβανομένης της πνευμονίτιδας και του πνευμονικού οιδήματος), αλλεργική κυψελίτιδα/ ηωσινοφιλική πνευμονία). Διαταραχές του γαστρεντερικού: Πολύ συχνές: ναυτία Συχνές: διάρροια, κοιλιακό άλγος. Όχι συχνές: αργή κίνηση της τροφής μέσω του εντέρου (ειλεός) φλεγμονή του παγκρέατος, (παγκρεατίτιδα), εμετός, βαρυστομαχιά (δυσπεψία), δυσκοιλιότητα, ανορεξία, στομαχικός πόνος και ερεθισμός, ξηροστομία, στομαχικό πεπτικό έλκος, υπερβολικά αέρια στο στομάχι ή στο έντερο* Σπάνιες: στοματικά έλκη (στοματίτιδα/άφθώδη έλκη), οίδημα της γλώσσας (γλωσσίτιδα) 6

7 Πολύ Σπάνιες: διόγκωση του εντέρου σας (εντερικό αγγειοοίδημα) Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων: Σπάνιες: φλεγμονή του ήπατος (ηπατίτιδα), ηπατική ανεπάρκεια, που μπορεί να αποβεί θανατηφόρα, κιτρίνισμα των οφθαλμών ή του δέρματος (ίκτερος), προβλήματα της χοληδόχου κύστης. Διαταραχές του δέρματος Συχνές: εξάνθημα, αλλεργικές αντιδράσεις με οίδημα του προσώπου, των χειλιών, της γλώσσας και/ή του λαιμού με δυσκολία στην αναπνοή ή την κατάποση. Όχι συχνές: αυξημένη εφίδρωση, κνίδωση, κνησμός, απώλεια μαλλιών (αλωπεκία) Σπάνιες: σοβαρή αντίδραση υπερευαισθησίας με υψηλό πυρετό, δερματικό εξάνθημα που μοιάζει με στόχους (πολύμορφο ερύθημα), σύνδρομο Stevens-Johnson και τοξική επιδερμική νεκρόλυση (σοβαρές παθήσεις του δέρματος με ερυθρότητα, απολέπιση και φλύκταινες του δέρματος) σοβαρό δερματικό εξάνθημα με απώλεια δέρματος και μαλλιών (αποφολιδωτική δερματίτιδα), δερματικός ερυθηματώδης λύκος (μία ασθένεια του ανοσοποιητικού), κόκκινο εξάνθημα με απολέπιση του δέρματος (ερυθρόδερμα), μικρές φυσαλίδες με υγρό στο δέρμα (πέμφιγξ), μωβ ή κόκκινες κηλίδες πάνω στο δέρμα (πορφύρα). Μη γνωστές: Έχει αναφερθεί ένα σύμπλεγμα συμπτωμάτων που μπορεί να περιλαμβάνει μερικά ή όλα από τα ακόλουθα: πυρετός, φλεγμονή των αιμοφόρων αγγείων (ορογονίτιδα/αγγειίτιδα), μυϊκός πόνος (μυαλγία/μυοσίτιδα), πόνος των αρθρώσεων (αρθραλγία/αρθρίτιδα). Μπορεί να εμφανισθούν εξάνθημα, φωτοευαισθησία ή άλλες δερματολογικές εκδηλώσεις. Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος,του συνδετικού ιστού και των οστών Συχνές: μυϊκές κράμπες** Όχι συχνές: πόνος των αρθρώσεων* Διαταραχές των νεφρών και του ουροποιητικού συστήματος Όχι συχνές: νεφρικά προβλήματα (νεφρική δυσλειτουργία), νεφρική ανεπάρκεια, πρωτεΐνη στα ούρα (πρωτεϊνουρία) Σπάνιες: μειωμένη ποσότητα ούρων (ολιγουρία), νεφρική νόσος (διάμεσος νεφρίτις). Αναπαραγωγικό σύστημα και διαταραχές των μαστών. Όχι συχνές: ανικανότητα. Σπάνιες: διόγκωση του στήθους στους άνδρες (γυναικομαστία). Γενικές διαταραχές Πολύ συχνές: εξασθένηση Συχνές: θωρακικό άλγος, κόπωση Όχι συχνές: αίσθημα αδιαθεσίας (κακουχία), πυρετός Εργαστηριακοί έλεγχοι Συχνές: υψηλά επίπεδα καλίου στο αίμα, αυξημένα επίπεδα κρεατινίνης στο αίμα Όχι συχνές: υψηλά επίπεδα ουρίας στο αίμα, χαμηλό επίπεδο νατρίου στο αίμα Σπάνιες: υψηλά επίπεδα ηπατικών ενζύμων ή χολερυθρίνης Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί επίσης να εμφανισθούν όχι συχνά ή σπάνια, και μερικές από αυτές μπορεί να είναι σοβαρές. Ρωτήστε τον γιατρό σας ή τον φαρμακοποιό σας για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Και οι δύο έχουν μία πιο ολοκληρωμένη λίστα με ανεπιθύμητες ενέργειες. Ενημερώστε αμέσως τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας, σχετικά με αυτά ή οποιαδήποτε ασυνήθιστα συμπτώματα. Σταματήστε να παίρνετε το SAVOSAN και ενημερώστε αμέσως τον γιατρό σας σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις. 7

8 εάν εμφανίσετε οίδημα στο πρόσωπο, στα χείλη, στη γλώσσα και/ή στο λαιμό, που μπορεί να προκαλέσει δυσκολία στην αναπνοή ή στην κατάποση. εάν εμφανίσετε οίδημα στα χέρια, στα πόδια ή στους αστραγάλους εάν εμφανίσετε κνίδωση. Η δόση έναρξης μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη πτώση στην αρτηριακή πίεση από ό,τι η συνεχιζόμενη μετέπειτα θεραπεία. Αυτό μπορεί να το παρατηρήσετε ως αίσθημα τάσης για λιποθυμία ή ζάλη και μπορεί να σας βοηθήσει αν ξαπλώσετε. Εάν ανησυχείτε, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον γιατρό σας. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. παρατηρήθηκε μόνο με δόσεις υδροχλωροθειαζίδης 12.5mg και 25mg Η συχνότητα των μυϊκών κραμπών ως συχνή προκύπτει από τις δόσεις υδροχλωροθειαζίδης 12.5mg και 25mg, ενώ η συχνότητα του συμβάματος είναι όχι συχνή όπως προκύπτει από τη δόση των 6 mg υδροχλωροθειαζίδης. Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, GR Χολαργός, Αθήνα Τηλ: /337 Φαξ: Ιστότοπος: Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου 5. Πώς φυλάσσεται το SAVOSAN Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά. Να φυλάσσεται στην αρχική συσκευασία. Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί. Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα σκουπίδια. Ρωτείστε το φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 6. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το SAVOSAN Οι δραστικές ουσίες είναι μηλεϊνική εναλαπρίλη (20mg) και υδροχλωροθειαζίδη (12,5mg). Τα άλλα συστατικά είναι: Νάτριο ανθρακικό όξινο, μονοϋδρική λακτόζη, άμυλο αραβοσίτου, προζελατινοποιημένο άμυλο, στεατικό μαγνήσιο, οξείδιο σιδήρου (κίτρινο) Ε172. Το SAVOSAN διατίθεται όπως αναφέρεται παρακάτω. Εμφάνιση του SAVOSANκαι περιεχόμενο της συσκευασίας Δισκία στρογγυλά, διχοτομούμενα κίτρινου χρώματος. Κάθε δισκίο περιέχει 20mg μηλεϊνική εναλαπρίλη και 12,5mg υδροχλωροθειαζίδη. 8

9 Συσκευασία : Alu /Alu blisters σε κουτιά των 10 δισκίων. Μπορεί να μην κυκλοφορoύν όλες οι συσκευασίες. Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας και Παραγωγός Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε Οδός Τατοΐου 18ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας Νέα Ερυθραία Τηλ: Παραγωγός ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε, Εργοστάσιο Β, Παλλήνη Αττικής Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά τον 9

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ IRBEPRESS 75 mg, 150 mg, 300 mg δισκία Ιρβεσαρτάνη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ IRBEPRESS 75 mg, 150 mg, 300 mg δισκία Ιρβεσαρτάνη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ IRBEPRESS 75 mg, 150 mg, 300 mg δισκία Ιρβεσαρτάνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Zodin 1000 mg μαλακά καψάκια Αιθυλεστέρες των ω 3 λιπαρών οξέων 90

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Zodin 1000 mg μαλακά καψάκια Αιθυλεστέρες των ω 3 λιπαρών οξέων 90 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Zodin 1000 mg μαλακά καψάκια Αιθυλεστέρες των ω 3 λιπαρών οξέων 90 Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Enalapril HEXAL 10mg,20 mg δισκία Enalapril maleate

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Enalapril HEXAL 10mg,20 mg δισκία Enalapril maleate Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Enalapril HEXAL 10mg,20 mg δισκία Enalapril maleate Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Aflen 300 mg καψάκια σκληρά Triflusal Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. CandePress 32 mg δι σ κ ία. candesartan cilexetil

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. CandePress 32 mg δι σ κ ία. candesartan cilexetil ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ CandePress 4 mg δ ι σ κία CandePress 8 mg δ ι σ κία CandePress 16 mg δι σ κ ία CandePress 32 mg δι σ κ ία candesartan cilexetil Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο.

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ (120+75+30 ) mg Καψάκιο ελεγχόμενης αποδέσμευσης, σκληρό Dimenhydrinate + Nicotinicacid + Pyridoxinehydrochloride Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ IRBEPRESS PLUS ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ IRBEPRESS PLUS

1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ IRBEPRESS PLUS ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΟ IRBEPRESS PLUS ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ IRBEPRESS PLUS 150 mg/12,5 mg, 300 mg/12,5 mg δισκία 300 mg/25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Ιρβεσαρτάνη / Υδροχλωροθειαζίδη Διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. Pivmecillinam hydrochloride

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. Pivmecillinam hydrochloride Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Selexid 200 mg Δισκία επικαλυμένα με υμένιο Pivmecillinam hydrochloride Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη. OLMETEC 10 mg, 20 mg, 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη. OLMETEC 10 mg, 20 mg, 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη OLMETEC 10 mg, 20 mg, 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Lucidel plus 150mg/12.5mg, 300mg/12.5mg, 300mg/25mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Lucidel plus 150mg/12.5mg, 300mg/12.5mg, 300mg/25mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Lucidel plus 150mg/12.5mg, 300mg/12.5mg, 300mg/25mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Ιρβεσαρτάνη/υδροχλωροθειαζίδη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Fortrans 74g, σκόνη για πόσιμο διάλυμα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Fortrans 74g, σκόνη για πόσιμο διάλυμα ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Fortrans 74g, σκόνη για πόσιμο διάλυμα Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Naramig

2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το Naramig ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 2,5 mg επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο Ναρατριπτάνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο.

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. GLITACT Δισκία 15 mg, 30 mg, 45 mg. Πιογλιταζόνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. GLITACT Δισκία 15 mg, 30 mg, 45 mg. Πιογλιταζόνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη GLITACT Δισκία 15 mg, 30 mg, 45 mg Πιογλιταζόνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. OLMETEC 10 mg, 20 mg, 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. OLMETEC 10 mg, 20 mg, 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη OLMETEC 10 mg, 20 mg, 40 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία μεδοξομιλική ολμεσαρτάνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/5 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη DAFLON 500 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Micronized purified flavonoid fraction Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία. ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία. ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης, προτου αρχίσετε να λαµβάνετε αυτό το φάρµακo. Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ PEVARYL Kρέμα 1% w/w Νιτρική εκοναζόλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

MOXONIDINE/GENERICS 200, 300 & 400 µικρογραµµάρια επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία (µοξονιδίνη)

MOXONIDINE/GENERICS 200, 300 & 400 µικρογραµµάρια επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία (µοξονιδίνη) ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ MOXONIDINE/GENERICS 200, 300 & 400 µικρογραµµάρια επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία (µοξονιδίνη) ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή Vasexten 10, 10 mg καψάκια ελεγχόμενης αποδέσμευσης Vasexten 20, 20 mg καψάκια ελεγχόμενης αποδέσμευσης βαρνιδιπίνη υδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Vermox 100 mg μασώμενα δισκία Vermox 100 mg/5 ml πόσιμο εναιώρημα Μεβενδαζόλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη Diacerein/Norma 50mg καψάκια σκληρά Διασερεΐνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη Diacerein/Norma 50mg καψάκια σκληρά Διασερεΐνη REGULATORY AFFAIRS DEPARTMENT DIACEREIN/NORMA VERSION: PIL-2626801-04 DATE: 18-02-2016 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη Diacerein/Norma 50mg καψάκια σκληρά Διασερεΐνη Διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

B. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

B. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ B. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 29 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή Parsabiv 2,5 mg ενέσιμο διάλυμα Parsabiv 5 mg ενέσιμο διάλυμα Parsabiv 10 mg ενέσιμο διάλυμα etelcalcetide Το φάρμακο αυτό τελεί

Διαβάστε περισσότερα

IMODIUM ORIGINAL 2mg, σκληρά καψάκια. Υδροχλωρική Λοπεραμίδη

IMODIUM ORIGINAL 2mg, σκληρά καψάκια. Υδροχλωρική Λοπεραμίδη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ IMODIUM ORIGINAL 2mg, σκληρά καψάκια Υδροχλωρική Λοπεραμίδη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ XOZAL 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Λεβοσετιριζίνη διυδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 14 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ OMNIC TOCAS 0,4 mg δισκία παρατεταμένηςαποδέσμευσης Υδροχλωρική Ταμσουλοζίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. LETROPEN 2.5mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο Λετροζόλη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. LETROPEN 2.5mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο Λετροζόλη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ LETROPEN 2.5mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο Λετροζόλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι

Διαβάστε περισσότερα

Υδροχλωρική Λοπεραμίδη

Υδροχλωρική Λοπεραμίδη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ IMODIUM INSTANT 2mg, επιγλώσσια δισκία Υδροχλωρική Λοπεραμίδη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή. EZETROL 10 mg Δισκία. εζετιμίμπη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή. EZETROL 10 mg Δισκία. εζετιμίμπη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή EZETROL 10 mg Δισκία εζετιμίμπη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 1 mg/ml σιρόπι Λοραταδίνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 1 mg/ml σιρόπι Λοραταδίνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 1 mg/ml σιρόπι Λοραταδίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. ZYTIGA 250 mg δισκία οξική αμπιρατερόνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. ZYTIGA 250 mg δισκία οξική αμπιρατερόνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη ZYTIGA 250 mg δισκία οξική αμπιρατερόνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Hidrasec 100 mg καψάκια σκληρά. ρασεκαντοτρίλη

Hidrasec 100 mg καψάκια σκληρά. ρασεκαντοτρίλη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη 100 mg καψάκια σκληρά ρασεκαντοτρίλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Dementis 5 mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Dementis 10 mg Επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Donepezil hydrochloride Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη Carbosylane (140+45) mg καψάκια, σκληρά Carbosylane (140+45) mg γαστροανθεκτικά καψάκια, σκληρά Ενεργός άνθρακας & σιμεθικόνη Διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Atacand 4 mg δισκία Atacand 8 mg δισκία Atacand 16 mg δισκία Atacand 32 mg δισκία

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Atacand 4 mg δισκία Atacand 8 mg δισκία Atacand 16 mg δισκία Atacand 32 mg δισκία ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Atacand 4 mg δισκία Atacand 8 mg δισκία Atacand 16 mg δισκία Atacand 32 mg δισκία candesartan cilexetil Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. Salofalk 1 g υπόθετα Mεσαλαζίνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. Salofalk 1 g υπόθετα Mεσαλαζίνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Salofalk 1 g υπόθετα Mεσαλαζίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. CandePress Comp) 16 mg/12,5 mg δισκία. candesartan cilexetil/hydrochlorothiazide

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. CandePress Comp) 16 mg/12,5 mg δισκία. candesartan cilexetil/hydrochlorothiazide ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ CandePress Comp 8 mg/12,5 mg δισκία CandePress Comp) 16 mg/12,5 mg δισκία candesartan cilexetil/hydrochlorothiazide Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. Actos δισκία των 45 mg. Actos δισκία των 30 mg. Πιογλιταζόνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. Actos δισκία των 45 mg. Actos δισκία των 30 mg. Πιογλιταζόνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Actos δισκία των 15 mg Actos δισκία των 30 mg Actos δισκία των 45 mg Πιογλιταζόνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Atacand 4 mg δισκία Atacand 8 mg δισκία Atacand 16 mg δισκία Atacand 32 mg δισκία

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Atacand 4 mg δισκία Atacand 8 mg δισκία Atacand 16 mg δισκία Atacand 32 mg δισκία ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Atacand 4 mg δισκία Atacand 8 mg δισκία Atacand 16 mg δισκία Atacand 32 mg δισκία candesartan cilexetil Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ CLOPIDOSYN Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 75mg Κλοπιδογρέλη

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ CLOPIDOSYN Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 75mg Κλοπιδογρέλη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ CLOPIDOSYN Επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 75mg Κλοπιδογρέλη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Cetirizine Dihydrochloride

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Cetirizine Dihydrochloride ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ DERMIZIN 10 mg/ml Cetirizine Dihydrochloride Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. - Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Fugentin Σκόνη για πόσιμο εναιώρημα 875mg/125mg/φακελίσκο Αμοξικιλλίνη /κλαβουλανικό οξύ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Fugentin Σκόνη για πόσιμο εναιώρημα 875mg/125mg/φακελίσκο Αμοξικιλλίνη /κλαβουλανικό οξύ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Fugentin Σκόνη για πόσιμο εναιώρημα 875mg/125mg/φακελίσκο Αμοξικιλλίνη /κλαβουλανικό οξύ Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Sibelim 5 mg δισκίο Φλουναριζίνη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Sibelim 5 mg δισκίο Φλουναριζίνη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Sibelim 5 mg δισκίο Φλουναριζίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Fugentin 875mg/125mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Fugentin 875mg/125mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Fugentin 875mg/125mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Αμοξικιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Enalapril Maleate / Generics 20mg ισκία

Enalapril Maleate / Generics 20mg ισκία ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Enalapril Maleate / Generics 20mg ισκία ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. - Φυλάξτε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Vermox 100 mg μασώμενα δισκία Vermox 100 mg/5 ml πόσιμο εναιώρημα Mebendazole Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Salofalk 1 g υπόθετα Mεσαλαζίνη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Salofalk 1 g υπόθετα Mεσαλαζίνη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Salofalk 1 g υπόθετα Mεσαλαζίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. - Φυλάξτε αυτό το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 23 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Forcid Solutab 125/31,25, 250/62,5 and 500/125 mg, δισκίο/διασπειρόμενο δισκίο αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ Διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Efient 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Efient 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Πρασουγρέλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Panadol Cold & Flu (500+30) mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Παρακεταμόλη και Ψευδοεφεδρίνη υδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο.

Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. Rupafin ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών xρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή. Lopexal 2mg, σκληρά καψάκια. Υδροχλωρική Λοπεραμίδη

Φύλλο οδηγιών xρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή. Lopexal 2mg, σκληρά καψάκια. Υδροχλωρική Λοπεραμίδη Φύλλο οδηγιών xρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή Lopexal 2mg, σκληρά καψάκια Υδροχλωρική Λοπεραμίδη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι

Διαβάστε περισσότερα

Lipitor ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Lipitor 40 mg Επικαλυµµένα µε Λεπτό Υµένιο ισκία. LIPITOR

Lipitor ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Lipitor 40 mg Επικαλυµµένα µε Λεπτό Υµένιο ισκία. LIPITOR Lipitor ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Lipitor 10 mg Επικαλυµµένα µε Λεπτό Υµένιο ισκία. Lipitor 20 mg Επικαλυµµένα µε Λεπτό Υµένιο ισκία. Lipitor 40 mg Επικαλυµµένα µε Λεπτό Υµένιο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 1 mg/ml σιρόπι Λοραταδίνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 1 mg/ml σιρόπι Λοραταδίνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 1 mg/ml σιρόπι Λοραταδίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη. Glucophage SR 500 mg- 750 mg mg, Δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης. υδροχλωρική μετφορμίνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη. Glucophage SR 500 mg- 750 mg mg, Δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης. υδροχλωρική μετφορμίνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη Glucophage SR 500 mg- 750 mg- 1000 mg, Δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης υδροχλωρική μετφορμίνη Αυτό το φάρμακο προορίζεται μόνο για ενηλικους ασθενείς Διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. CYTOTEC 200 mcg Δισκία Μισοπροστόλη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. CYTOTEC 200 mcg Δισκία Μισοπροστόλη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη CYTOTEC 200 mcg Δισκία Μισοπροστόλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. - Φυλάξτε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Tormis 5 mg δισκία Tormis 10 mg δισκία Tορασεμίδη

Tormis 5 mg δισκία Tormis 10 mg δισκία Tορασεμίδη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Tormis 5 mg δισκία Tormis 10 mg δισκία Tορασεμίδη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ. Salofalk 500 mg γαστροανθεκτικά δισκία. Mεσαλαζίνη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ. Salofalk 500 mg γαστροανθεκτικά δισκία. Mεσαλαζίνη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟN ΧΡΗΣΤΗ Salofalk 500 mg γαστροανθεκτικά δισκία Mεσαλαζίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 22 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Forcid Solutab 875/125 mg, δισκίο/διασπειρόμενο δισκίο αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. Zestril 5 mg δισκία Zestril 10 mg δισκία Zestril 20 mg δισκία

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. Zestril 5 mg δισκία Zestril 10 mg δισκία Zestril 20 mg δισκία Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Zestril 5 mg δισκία Zestril 10 mg δισκία Zestril 20 mg δισκία Λισινοπρίλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Pitava 1 mg, 2 mg και 4 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία πιταβαστατίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή. Velphoro 500 mg μασώμενα δισκία. Σίδηρος σε μορφή σουκροφερικού οξυ-υδροξειδίου

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή. Velphoro 500 mg μασώμενα δισκία. Σίδηρος σε μορφή σουκροφερικού οξυ-υδροξειδίου Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή Velphoro 500 mg μασώμενα δισκία. Σίδηρος σε μορφή σουκροφερικού οξυ-υδροξειδίου Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Preparation H (1+3) % w/w αλοιφή (Yeast Cell Extract & Shark Liver Oil) Εκχύλισμα από κύτταρα μαγιάς & έλαιο από ήπαρ καρχαρία Διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Tansix 75 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο

Tansix 75 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Tansix 75 mg επικαλυµµένο µε λεπτό υµένιο δισκίο Κλοπιδογρέλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Pevison (1% + 0,1%) κρέμα Econazole nitrate + triamcinolone acetonide Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή. Τalcid 500 mg/tab μασώμενα δισκία Yδροταλκίτης

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή. Τalcid 500 mg/tab μασώμενα δισκία Yδροταλκίτης Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή Τalcid 500 mg/tab μασώμενα δισκία Yδροταλκίτης Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ VASTAREL 35 mg, δισκία ελεγχόμενης αποδέσμευσης Trimetazidine Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη CromoHEXAL eye drops Νατριούχος Χρωμογλυκίνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη CromoHEXAL eye drops Νατριούχος Χρωμογλυκίνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη CromoHEXAL eye drops Νατριούχος Χρωμογλυκίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή Otezla 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Otezla 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Otezla 30 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Απρεμιλάστη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ FLECARDIA 50, 100, 150 και 200 mg καψάκια παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρά flecainide acetate Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ERCIBA 30 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία ERCIBA 60 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία ERCIBA 90 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία ERCIBA

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Azithran 500 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο. Αζιθρομυκίνη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Azithran 500 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο. Αζιθρομυκίνη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Azithran 500 mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Αζιθρομυκίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

Myxina. Νιμεσουλίδη 100mg δισκία ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Myxina. Νιμεσουλίδη 100mg δισκία ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ REGULATORY AFFAIRS DEPARTMENT Edit: 06/2011 Myxina Νιμεσουλίδη 100mg δισκία ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

MIN-A-PON 100mg, δισκία

MIN-A-PON 100mg, δισκία ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ MIN-A-PON 100mg, δισκία Νιµεσουλίδη (Νimesulide) Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρµακο. - Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Nasoxyl 0.05% nasal drops Ξυλομεταζολίνη HCl

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Nasoxyl 0.05% nasal drops Ξυλομεταζολίνη HCl ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Nasoxyl 0.05% nasal drops Ξυλομεταζολίνη HCl Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης, διότι περιέχει πληροφορίες που είναι σημαντικές για σας.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. HYPNOMIDATE 20 mg/10 ml ενέσιμο διάλυμα Ετομιδάτη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. HYPNOMIDATE 20 mg/10 ml ενέσιμο διάλυμα Ετομιδάτη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ HYPNOMIDATE 20 mg/10 ml ενέσιμο διάλυμα Ετομιδάτη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. - Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης

Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης Σημείωση: Αυτές οι τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της περίληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. COVERSYL 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία perindopril arginine

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. COVERSYL 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία perindopril arginine ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία perindopril arginine Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Panadol Cold & Flu 500 mg / 30 mg Δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο Παρακεταμόλη και Ψευδοεφεδρίνη υδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ORMANDYL 50 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο Βικαλουταμίδη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή. Invokana 300 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. καναγλιφλοζίνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή. Invokana 300 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. καναγλιφλοζίνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή Invokana 100 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Invokana 300 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία καναγλιφλοζίνη Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή. Bondapen «μία φορά την εβδομάδα» 35 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Nατριούχος ρισεδρονάτη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή. Bondapen «μία φορά την εβδομάδα» 35 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Nατριούχος ρισεδρονάτη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή Bondapen «μία φορά την εβδομάδα» 35 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Nατριούχος ρισεδρονάτη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Panadol 250 mg υπόθετα Παρακεταμόλη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. Panadol 250 mg υπόθετα Παρακεταμόλη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Panadol 250 mg υπόθετα Παρακεταμόλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Cloplate 75mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο κλοπιδογρέλη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Cloplate 75mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο κλοπιδογρέλη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Cloplate 75mg δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο κλοπιδογρέλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΣΑΣ; To Zestril κυκλοφορεί σε χάπια που περιέχουν 5 mg, 10 mg ή 20 mg lisinopril.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΣΑΣ; To Zestril κυκλοφορεί σε χάπια που περιέχουν 5 mg, 10 mg ή 20 mg lisinopril. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ZESTRIL TABLETS ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ZESTRIL. Οι πληροφορίες που περιέχονται σ αυτό το φυλλάδιο αφορούν μόνο το φάρμακό σας, το Zestril. Διαβάστε το προσεκτικά. Παρέχει σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. VASTAREL 20 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. Trimetazidine

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. VASTAREL 20 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. Trimetazidine ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ VASTAREL 20 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο Trimetazidine Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ PEVARYL 1% w/w κολπική κρέμα PEVARYL 150 mg κολπικά υπόθετα Νιτρική εκοναζόλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. GALEBIRON 30 mg/ml Πόσιμο διάλυμα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. GALEBIRON 30 mg/ml Πόσιμο διάλυμα ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Πληροφορίες για τον χρήστη GALEBIRON 30 mg/ml Πόσιμο διάλυμα Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών, προτού εσείς ή το παιδί σας αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ XOZAL 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Λεβοσετιριζίνη διυδροχλωρική

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ XOZAL 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Λεβοσετιριζίνη διυδροχλωρική ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ XOZAL 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Λεβοσετιριζίνη διυδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. Wellvone 750 mg/5 ml πόσιμο εναιώρημα Aτοβακόνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη. Wellvone 750 mg/5 ml πόσιμο εναιώρημα Aτοβακόνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Wellvone 750 mg/5 ml πόσιμο εναιώρημα Aτοβακόνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο διότι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 / 5 Φύλλο Οδηγιών Χρήσης: Πληροφορίες Για Τον Χρήστη DONAROT 1500 mg κόνις για πόσιμο διάλυμα Θειική Γλυκοσαμίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Rivastigmine/Generics 1,5 mg σκληρά καψάκια Rivastigmine/Generics 3 mg σκληρά καψάκια Rivastigmine/Generics 4,5 mg σκληρά καψάκια

Διαβάστε περισσότερα

Tormis 2,5 mg δισκία Tορασεμίδη

Tormis 2,5 mg δισκία Tορασεμίδη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Tormis 2,5 mg δισκία Tορασεμίδη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή. Invokana 300 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. καναγλιφλοζίνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή. Invokana 300 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. καναγλιφλοζίνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή Invokana 100 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Invokana 300 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία καναγλιφλοζίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

TENORMIN ΔΙΣΚΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ

TENORMIN ΔΙΣΚΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ TENORMIN ΔΙΣΚΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ TENORMIN Οι πληροφορίες που περιέχονται σ αυτό το φυλλάδιο αφορούν μόνο το φάρμακο σας, το Tenormin. Διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. OMNIC TOCAS 0,4 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης Υδροχλωρική Ταμσουλοζίνη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. OMNIC TOCAS 0,4 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης Υδροχλωρική Ταμσουλοζίνη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ OMNIC TOCAS 0,4 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης Υδροχλωρική Ταμσουλοζίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Erozol 40 mg κόνις για ενέσιμο διάλυμα. Παντοπραζόλη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Erozol 40 mg κόνις για ενέσιμο διάλυμα. Παντοπραζόλη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Erozol 40 mg κόνις για ενέσιμο διάλυμα Παντοπραζόλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. -

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Esmeron ενέσιμο διάλυμα, 10 mg/ml. βρωμιούχο ροκουρόνιο

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Esmeron ενέσιμο διάλυμα, 10 mg/ml. βρωμιούχο ροκουρόνιο ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Esmeron ενέσιμο διάλυμα, 10 mg/ml βρωμιούχο ροκουρόνιο Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ XOZAL 5mg/ml πόσιμες σταγόνες, διάλυμα Λεβοσετιριζίνη διυδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα