Σύστημα Μικρό-Υψηλής Πιστότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύστημα Μικρό-Υψηλής Πιστότητας"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σύστημα Μικρό-Υψηλής Πιστότητας Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά. ΕΛΛΗΝΙΚΑ CM3330B CM3330W CM3330G CM3330G-DG.DDEULLG_GREEK.indd :14:03

2 Ξεκινώντας 1 Ξεκινώντας Πληροφορίες ασφάλειας ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ). ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Το σύμβολο του κεραυνού με το βέλος μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο σκοπό έχει να επιστήσει την προσοχή του χρήστη στην παρουσία μη μονωμένης «επικίνδυνης τάσης» στο εσωτερικό του προϊόντος, της οποίας η τιμή μπορεί να είναι αρκετή για να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Το σύμβολο του θαυμαστικού μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο σκοπό έχει να επιστήσει την προσοχή του χρήστη στην ύπαρξη σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (επιδιόρθωσης) στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το προϊόν. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιορισμένους χώρους όπως βιβλιοθήκες ή παρόμοια έπιπλα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην φράσετε τα οιαδήποτε ανοίγματα εξαερισμού. Κάντε την εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι οπές και τα ανοίγματα στο περίβλημα παρέχονται για αερισμό, ώστε να διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και η προστασία του από υπερθέρμανση. Μην φράσσετε τις οπές τοποθετώντας το προϊόν πάνω σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται σε εντοιχισμένα έπιπλα, όπως βιβλιοθήκες ή ράφια, εκτός εάν παρέχεται εξαερισμός ή έχουν τηρηθεί οι οδηγίες του κατασκευαστή. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί σύστημα λέιζερ. Για να εξασφαλιστεί η καλή χρήση του προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήστη προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Σε περίπτωση που χρειαστεί συντήρηση της συσκευής, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Η χρήση στοιχείων ελέγχου ή η εκτέλεση ρυθμίσεων ή διαδικασιών πέραν των καθοριζόμενων στο παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία. Για να αποφύγετε την άμεση έκθεση στη δέσμη λέιζερ, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το περίβλημα. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ σχετικά με το καλώδιο τροφοδοσίας Για τις περισσότερες συσκευές, συνίσταται η τοποθέτησή τους σε αποκλειστικό κύκλωμα. Δηλαδή, σε κύκλωμα μονής εξόδου που παρέχει ρεύμα μόνο σε αυτή τη συσκευή και δεν διαθέτει επιπλέον εξόδους ή κυκλώματα διακλάδωσης. Ελέγξτε τη σελίδα προδιαγραφών του εγχειριδίου οδηγιών χρήσης για να βεβαιωθείτε. Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες. Οι υπερφορτωμένες πρίζες, οι χαλαρές ή κατεστραμμένες πρίζες και τα καλώδια επέκτασης, τα φθαρμένα καλώδια ρεύματος ή η κατεστραμμένη ή σχισμένη μόνωση των καλωδίων είναι επικίνδυνα. Οποιαδήποτε από τις καταστάσεις αυτές μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Ελέγχετε ανά τακτά διαστήματα το καλώδιο της συσκευής σας και σε περίπτωση που η όψη του προδίδει βλάβη ή φθορά, αποσυνδέστε το, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και αντικαταστήστε το καλώδιο με ένα ακριβές ανταλλακτικό του από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Προστατεύετε το καλώδιο ρεύματος από φυσική ή μηχανική κακομεταχείριση, όπως περιστροφή, μπέρδεμα, τρύπημα, μάγκωμα στην πόρτα ή πάτημα. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα βύσματα, στις πρίζες και στο σημείο εξόδου του καλωδίου από τη συσκευή. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, τραβήξτε έξω το βύσμα του καλωδίου ρεύματος. Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι η πρίζα ρεύματος είναι εύκολα προσβάσιμη. CM3330G-DG.DDEULLG_GREEK.indd :14:03

3 Ξεκινώντας 3 Η συσκευή αυτή είναι εξοπλισμένη με φορητή μπαταρία ή συσσωρευτή. Ασφαλής τρόπος αφαίρεσης της μπαταρίας από τον εξοπλισμό: Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία ή συστοιχία, ακλουθήσατε τα βήματα της συναρμολόγησης αντίστροφα. Η απόρριψη της παλιάς μπαταρίας ή των συσσωρευτών στον κατάλληλο κάδο απορριμάτων, σε ενδεδειγμένα σημεία περισυλλογής, αποτρέπει τη ρύπανση του περιβάλλοντος και την πιθανότητα πρόκλησης αρνητικών συνεπειών για την υγεία του ανθρώπου και των ζώων. Μην απορρίπτετε μπαταρίες ή συσσωρευτές μαζί με άλλα απορρίμματα. Συνιστάται η χρήση τοπικών, δωρεάν συστημάτων επιστροφής μπαταριών και συσσωρευτών. Η μπαταρία δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θέρμανση, όπως ηλιακή ακτινοβολία και πυρκαγιά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφήνετε υγρά να στάζουν ή να πιτσιλάνε πάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή. Απόρριψη της παλιάς συσκευής σας 1. Όταν ένα προϊόν φέρει το σύμβολο ενός διεγραμμένου τροχήλατου κάδου, τότε το προϊόν καλύπτεται από την ευρωπαϊκή οδηγία 00/96/ΕΚ.. Η απόρριψη όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων πρέπει να γίνεται χωριστά από τα αστικά απορρίμματα μέσω ειδικών εγκαταστάσεων αποκομιδής, που έχουν καθοριστεί από την κυβέρνηση ή τις τοπικές αρχές. 3. Η σωστή απόρριψη της παλιάς συσκευής σας θα βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου. 4. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της παλιάς συσκευής σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις αρμόδιες τοπικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής απορριμάτων ή με το κατάστημα από όπου προμηθευτήκατε το προϊόν. Απόρριψη αποβλήτων μπαταριών/ συσσωρευτών 1. Όταν το σύμβολο με τον διαγραμμένο κάδο απορριμμάτων βρίσκεται επάνω σε μπαταρίες / συσσωρευτές του προϊόντος, αυτό σημαίνει ότι καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 006/66/ΕC.. Αυτό το σύμβολο ενδέχεται να συνδυάζεται με τα χημικά σύμβολα του υδραργύρου (Hg), καδμίου (Cd) ή μολύβδου (Pb) εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο, 0,00% κάδμιο ή 0,004% μόλυβδο. 3. Όλες οι μπαταρίες / συσσωρευτές θα πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα, στις προβλεπόμενες εγκαταστάσεις συλλογής που έχει δημιουργήσει το κράτος ή οι τοπικές αρχές. 4. Η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής θα βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών συνεπειών ως προς το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. 5. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της παλιάς σας συσκευής, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. 1 Ξεκινώντας CM3330G-DG.DDEULLG_GREEK.indd :14:03

4 4 Ξεκινώντας LG Τηλεχειριστήριο Bluetooth 1 Ξεκινώντας Η LG Electronics δια του παρόντος πιστοποιεί ότι αυτό/ά το/τα προϊόν(τα) συμμορφώνονται ως προς τις βασικές απαιτήσεις και τις άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EΚ, 004/108/EΚ, 006/95/EΚ, 009/15/EΚ και 011/65/EΚ Επικοινωνήστε με την παρακάτω διεύθυνση για την απόκτηση ενός αντιγράφου του Εγγράφου (Δήλωση Συμμόρφωσης) Γραφείο επικοινωνίας σχετικά με τη συμμόρφωση αυτού του προϊόντος: LG Electronics Inc. EU Representative, Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτό ΔΕΝ αποτελεί τηλεφωνικό κέντρο για σέρβις. Όσον αφορά τις πληροφορίες για το σέρβις καταναλωτών, ανατρέξτε στην κάρτα Εγγύησης ή επικοινωνήστε με το διανομέα που αγοράσατε το προϊόν. Για χρήση σε εσωτερικούς μόνο χώρους. RF Δήλωση Έκθεσης σε Ακτινοβολία Ο παρών εξοπλισμός πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργείται ώστε ο πομπός να έχει απόσταση τουλάχιστον 0 εκ. από το σώμα σας. Μπορείτε να ελέγξετε αυτή την μονάδα αναπαραγωγής με iphone ή Android τηλέφωνο μέσω Bluetooth. Αυτή η μονάδα αναπαραγωγής και το τηλέφωνό σας πρέπει να συνδεθούν στο Bluetooth. Επισκεφτείτε το "Apple App Store ή Google Android Market (Google Play Store). Χρησιμοποιήστε τον κωδικό QR για να αναζητήσετε την εφαρμογή LG Bluetooth Remote. Για αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στην σελίδα 5. CM3330G-DG.DDEULLG_GREEK.indd :14:03

5 Πίνακας περιεχομένων 5 Πίνακας περιεχομένων 1 Έναρξη Πληροφορίες ασφάλειας 6 Μοναδικά χαρακτηριστικά 6 Εξαρτήματα 7 Απαίτηση αναπαραγούμενων αρχείων 8 Τηλεχειριστήριο 10 Μπροστινό πάνελ 10 Πίσω πάνελ 11 Σύνδεση του μετατροπέα εναλλασσόμενου ρεύματος 1 Βασικές λειτουργίες 1 ipod/iphone/ipad 13 συσκευής Android 15 USB 15 CD 16 Ακρόαση μουσικής από την φορητή σας συσκευή 16 Ακρόαση μουσικής με ακουστικά 17 Άλλη λειτουργία 17 Προγραμματισμένη αναπαραγωγή 17 Επιλογή φακέλου και αρχείου MP3/ WMA/FLAC. 17 Συνέχιση αναπαραγωγής 18 Διαγραφή αρχείου MP3/WMA/FLAC 18 Εμφάνιση πληροφοριών αρχείου 18 Απενεργοποιήστε προσωρινά τον ήχο. 18 Ρύθμιση χρονοδιακόπτη ύπνου 18 Ρεοστάτης 18 Αυτόματη διακοπή λειτουργίας 19 Ρύθμιση ήχου 19 Ρύθμιση της λειτουργίας ήχου 19 ραδιοφώνου 19 Σύνδεση κεραίας 0 Ακρόαση ραδιοφώνου 0 Βελτίωση ποιότητας λήψης FM 0 Προεπιλογή ραδιοφωνικών σταθμών 0 Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σταθμών 1 Πληροφορίες για έναν ραδιοφωνικό σταθμό 1 Ρύθμιση ώρας Χρήση του αναπαραγωγέα ως ξυπνητηριού 3 Προχωρημένη λειτουργία 3 Εγγραφή σε USB 3 Επιλογή ρυθμού μετάδοσης δεδομένων (bit rate) και ταχύτητας 4 Χρήση ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth 4 Ακούγοντας μουσική στη συσκευή Bluetooth 5 Χρήση εφαρμογής LG Bluetooth Remote app 3 Αντιμετώπιση προβλημάτων 7 Αντιμετώπιση προβλημάτων 4 Παράρτημα 8 Εμπορικά σήματα και άδειες 9 Προδιαγραφές 30 Συντήρηση 30 Σημειώσεις για τους Δίσκους 30 Χειρισμός της συσκευής CM3330G-DG.DDEULLG_GREEK.indd :14:03

6 6 Ξεκινώντας 1 Ξεκινώντας Μοναδικά χαρακτηριστικά Άμεση εγγραφή USB Επιτρέπει την εγγραφή μουσικής στη συσκευή USB που διαθέτετε. Φορητό Ακρόαση μουσικής από τη φορητή συσκευή. (MP3, Notebook κλπ). Εξαρτήματα Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα παρεχόμενα αξεσουάρ. Τηλεχειριστήριο (1) Μπαταρία (1) Χρονόμετρο Ορίστε την ώρα που θα μπει σε λειτουργία το ξυπνητήρι. Συγχρονισμός ώρας Ορίζει το ρολόι της μονάδας αυτόματα με τη χρήση του ipod/iphone και τη συσκευή Bluetooth. (Εφαρμογή LG Bluetooth Remote ) Bluetooth Ακούστε μουσική αποθηκευμένη σε συσκευή Bluetooth. Μετασχηματιστής (1) Κεραία FM (1) Καλώδιο τροφοδοσίας(1) CM3330G-DG.DDEULLG_GREEK.indd :14:04

7 Ξεκινώντας 7 Απαίτηση αναπαραγούμενων αρχείων Απαίτηση αρχείου μουσικής MP3/ WMA/FLAC Η συμβατότητα αρχείων MP3/WMA/FLAC σε αυτή τη μονάδα διέπεται από τους παρακάτω περιορισμούς: y Συχνότητα δειγματοληψίας : MP3 : μεταξύ 8 και 48 khz WMA : μεταξύ 8 και 48 khz FLAC : μεταξύ 8 και 96 khz(usb), μεταξύ 8 και 48 khz(cd) y Διφυορρυθμός : μεταξύ 8 και 30 kbps (MP3), 40 έως 19 kbps (WMA) y Μέγ. Αριθ. αρχείων : λιγότερα από 999 y Επεκτάσεις αρχείων:.mp3 /.wma /.flac y Μορφή αρχείων CD-ROM: ISO 9660/ JOLIET y Υποστήριξη καναλιών (FLAC): Έως κανάλια y Υποστήριξη εξόδου bit / δείγματος (FLAC): 16bit y bps(flac) : Έως,5Mbps y Πρέπει να ορίσετε την επιλογή μορφοποίησης δίσκου σε [Mastered] έτσι ώστε να γίνονται οι δίσκοι συμβατοί με αναπαραγωγείς LG όταν μορφοποιούνται επανεγγράψιμοι δίσκοι. Όταν ορίσετε την επιλογή Live File System, δεν μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε σε αναπαραγωγέα LG. (Mastered/ Live File System: Σύστημα μορφοποίησης δίσκου για Windows Vista) Συμβατές συσκευές USB y Αναπαραγωγέας MP3 : Αναπαραγωγέας MP3 τύπου Flash. y Δίσκος USB Flash Drive : Συσκευές που υποστηρίζουν USB.0 ή USB1.1. y Η λειτουργία USB αυτής της μονάδας δεν υποστηρίζει κάποιες συσκευές USB. Απαίτηση συσκευής USB y Συσκευές που απαιτούν επιπλέον εγκατάσταση προγράμματος όταν τις συνδέετε σε υπολογιστή δεν υποστηρίζονται. y Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB ενώ λειτουργεί. y Τα USB μέγάλης χωρητικότητας μπορεί να χρειαστούν περισσότερο χρόνο από μερικά λεπτά για την ολοκλήρωση της αναζήτησης. y Δημιουργείτε εφεδρικά αντίγραφα όλων των δεδομένων σας για να αποφύγετε την απώλειά τους. y Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB ή USB hub, η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται. y Η χρήση συστήματος αρχείων NTFS δεν υποστηρίζεται. (Μόνο το σύστημα αρχείων FAT(16/3) υποστηρίζεται.) y Η μονάδα δεν υποστηρίζεται όταν ο συνολικός αριθμός αρχείων είναι ή περισσότερα. y Οι εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, οι αναγνώστες καρτών, οι κλειδωμένες συσκευές ή οι συσκευές usb τύπου σκληρού δίσκου και κινητών τηλεφώνων δεν υποστηρίζονται. y Η θύρα USB της μονάδας δεν μπορεί να συνδεθεί σε υπολογιστή. Η μονάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή αποθήκευσης. y Ορισμένες συσκευές USB μπορεί να μην λειτουργούν με αυτήν τη μονάδα. y Όταν η μονάδα είναι σε λειτουργία, δε μπορείτε να φορτίστε συσκευή ipod/iphone/ipad/android μέσω της θύρας USB. (Η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν επιλέγετε τη λειτουργία USB.) 1 Ξεκινώντας CM3330G-DG.DDEULLG_GREEK.indd :14:04

8 8 Ξεκινώντας Τηλεχειριστήριο 1 Ξεκινώντας a 1 (Ισχύς): Θέτει τη μονάδα σε κατάσταση ON ή OFF. R (Εισαγωγή/Έξοδος) : Πραγματοποιεί εισαγωγή ή έξοδο δίσκου από τη θύρα. VOL + / -: Ρύθμιση έντασης ηχείων FUNCTION: Επιλέγει την λειτουργία και την πηγή εισόδου. PRESET/FOLDER W/S : -- Επιτρέπει την εκτέλεση αναζήτησης για ένα φάκελο αρχείων MP3/WMA/FLAC. Όταν αναπαράγεται μονάδα CD/USB που περιέχει αρχεία MP3/WMA/ FLAC σε διάφορους φακέλους, πατήστε PRESET/ FOLDER W/S για να επιλέξετε τον φάκελο που θέλετε να αναπαραχθεί. -- Επιλογή προεπιλεγμένου αριθμού ραδιοφωνικών MUTE : Απομονώνει τον ήχο. b PROGRAM/MEMORY : - Αποθηκεύει ραδιοφωνικούς σταθμούς. - Δημιουργεί μια λίστα αναπαραγωγής που θέλετε να ακούσετε. SOUND EFFECT : Επιλογή εφέ ήχου. INFO : Δείτε πληροφορίες για τη μουσική σας. SLEEP: Απενεργοποιεί το σύστημα αυτόματα σε προκαθορισμένη χρονική στιγμή. REPEAT(MENU) : - Ακούτε τα κομμάτια / αρχεία σας σε επανάληψη ή τυχαία. - Μεταφορά στο προηγούμενο μενού όταν επιλέγετε λειτουργία USB για αναπαραγωγή ipod/ iphone/ipad. - DELETE: Διαγραφή αρχείων MP3/WMA/FLAC. (μόνο USB) Y/U (Μεταπήδηση/Αναζήτηση) : - Παρακάμπτει τη γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός. - Αναζήτηση ενός τμήματος εντός ενός κομματιού/ αρχείου. TUNING-/+ : Επιλογή ραδιοφωνικών σταθμών. IENTER : - Σταματά την αναπαραγωγή ή την εγγραφή. - Ακυρώνει τη λειτουργία DELETE. - Επιβεβαιώνει τη ρύθμιση ρολογιού και ξυπνητηριού. c CLOCK : Ρυθμίζει το ρολόι και εμφανίζει την ώρα. T (Play/Pause) : - Εκκίνηση ή παύση της αναπαραγωγής. - Επιλογή Stereo/Mono. TIMER : Χρήση της συσκευής ως ξυπνητήρι. RDS/SET: - RDS (Σύστημα ασύρματης αποστολής δεδομένων) - Επιβεβαιώνει τη ρύθμιση ρολογιού και ξυπνητηριού. (Ανατρέξτε στη σελίδα 1) USB REC : Έναρξη εγγραφής PTY : Αναζήτηση ραδιοσταθμών με βάση τον τύπο τους. CM3330G-DG.DDEULLG_GREEK.indd :14:05

9 Ξεκινώντας 9 Εγκατάσταση μπαταρίας Η θήκη μπαταρίας ανοίγει με δύο τρόπους. 1. Γυρίστε τη θήκη μπαταρίας αριστερόστροφα χρησιμοποιώντας ένα νόμισμα ή με το δάχτυλό σας. Αφαιρέστε τη θήκη μπαταρίας. > > Προσοχή Αν έχετε μακριά νύχια, μην ανοίγετε τη θήκη μπαταρίας με το δάχτυλό σας. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος φθοράς των νυχιών σας. 3. Τοποθετήστε τη θήκη μπαταρίας στο τηλεχειριστήριο και γυρίστε την δεξιόστροφα για να κλείσει. 1 Ξεκινώντας > > Προσοχή Η μπαταρία που χρησιμοποιείται στην παρούσα συσκευή μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έγκαυμα εάν γίνει λάθος χειρισμός. Μην επαναφορτίζετε, αποσυναρμολογείτε, αποτεφρώνετε ή θερμαίνετε η μπαταρία σε θερμοκρασία πάνω από 100 C (1 F). Αντικαταστήστε μόνο την μπαταρία με αριθμό τμήματος CR05. Η χρήση άλλης μπαταρίας εμπεριέχει τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης. Απορρίψτε τη χρησιμοποιημένη μπαταρία. Κρατήστε τη μπαταρία μακριά από τα παιδιά. Μην τις αποσυναρμολογείτε και μην τις απορρίπτετε σε φωτιά.. Εισάγετε και στερεώστε τη μπαταρία με την ένδειξη πλην (-) να κοιτάζει στην ίδια κατεύθυνση με την αντίστοιχη ένδειξη στη θήκη (-). CM3330G-DG.DDEULLG_GREEK.indd :14:05

10 10 Ξεκινώντας Μπροστινό πάνελ 1 Ξεκινώντας a Ηχείο b 1/!( ON/OFF) Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή. F () Επιλέγει τη λειτουργία και την πηγή εισόδου. T(Αναπαραγωγή/Παύση) - Έναρξη και παύση αναπαραγωγής. - Επιλογή Stereo/Mono. I(Διακοπή) Διακοπή αναπαραγωγής. -/+ (Ένταση) Ρύθμιση έντασης ήχου. R (Εισαγωγή/Έξοδος) Εισαγωγή ή έξοδος δίσκου από τη θύρα. c Οθόνη Προβολής d Θύρα δίσκου Φόρτωση δίσκου. Πίσω πάνελ a FM ANT. Συνδέει την ενσύρματη κεραία FM. b DC IN(Είσοδος μετατροπέα εναλλασσόμενου ρεύματος) c PORT.IN Αναπαραγωγή μουσικής από τη φορητή συσκευή σας. PHONES Αναπαραγωγή μουσικής από τα ακουστικά σας. (3,5 mm) d USB Port Αναπαραγωγή και εγγραφή αρχείων ήχου με σύνδεση συσκευής USB. CM3330G-DG.DDEULLG_GREEK.indd :14:06

11 Ξεκινώντας 11 > > Προσοχή Προφυλάξεις για την χρήση πλήκτρων αφής. y Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα αφής με καθαρά και στεγνά χέρια. - Σε περιβάλλον με υγρασία, σκουπίστε τυχόν υγρασία από τα πλήκτρα αφής πριν τα χρησιμοποιήσετε. y Μην πιέζετε δυνατά τα πλήκτρα αφής για να λειτουργήσουν. - Αν ασκήσετε υπερβολική δύναμη, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον αισθητήρα των πλήκτρων αφής. y Πατήστε το πλήκτρο που θέλετε για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία σωστά. y Προσέξτε να μην αφήνετε αγώγιμα υλικά όπως μεταλλικά αντικείμενα στα πλήκτρα αφής. Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία. Σύνδεση του μετατροπέα εναλλασσόμενου ρεύματος 1. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος στον μετατροπέα εναλλασσόμενου ρεύματος.. Συνδέστε το καλώδιο του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος στην είσοδο DC IN. 3. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος σε μια αντίστοιχη πρίζα. 1 Ξεκινώντας > > Προσοχή Στη βάση της συσκευής υπάρχουν ηχεία. Προσέχετε όταν την χειρίζεστε. > > Προσοχή Χρησιμοποιείτε μόνο τον μετατροπέα εναλλασσόμενου ρεύματος που παρέχεται με αυτή τη μονάδα. Μην χρησιμοποιείτε παροχή ισχύος από άλλη συσκευή ή κατασκευαστή. Η χρήση άλλου καλωδίου τροφοδοσίας ή παροχής ισχύος μπορεί να βλάψει τη συσκευή και να ακυρώσει την εγγύησή σας. CM3330G-DG.DDEULLG_GREEK.indd :14:06

12 1 Βασικές λειτουργίες ipod/iphone/ipad Απολαύστε τη μουσική μέσα από τη συσκευή ipod/ iphone/ipad σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με το ipod/ iphone/ipad, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήσης ipod/iphone/ipad. 1. Συνδέστε το ipod/iphone/ipad σας στη θύρα USB χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο καλώδιο ipod/iphone/ipad. Προς Παύση ή επανεκκίνηση ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ T κάνετε αυτό ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ T Παράλειψη - Y/U Αναζήτηση - Μετακίνηση στο προηγούμενο μενού Μετακίνηση στο επιθυμητό στοιχείο Επιλογή αντικειμένου - - I Κρατήστε πατημένο το Y/U REPEAT (MENU) PRESET/ FOLDER W/S I ENTER Εάν βάλετε σε λειτουργία τη μονάδα, το ipod/ iphone/ipad σας θα ξεκινήσει αυτόματα και θα αρχίσει η επαναφόρτιση.. Πατήστε το FUNCTION στο τηλεχειριστήριο ή το F στη μονάδα, για να επιλέξετε τη λειτουργία USB. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ipod/iphone/ipad σας μέσω της οθόνης του ipod/iphone/ipad χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και ελέγχοντας το ipod/iphone/ ipad σας. Συμβατό με ipod/iphone/ipad y Η μονάδα υποστηρίζει τα μοντέλα ως εξής: ipad mini ipad 4G ipad 3G ipad G ipad iphone 5 iphone 4S iphone 4 iphone 3GS ipod touch 5G ipod touch 4G ipod touch 3G ipod nano 7G ipod nano 6G ipod nano 5G ipod nano 4G Ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού του ipod/iphone/ipad, μπορεί να μην είναι δυνατός ο έλεγχος του ipod/iphone/ipad από τη μονάδα. Ανάλογα με την έκδοση συσκευής του ipod/ iphone/ipad, μπορεί να μην είναι δυνατός ο έλεγχος του ipod/iphone/ipad από τη μονάδα. CM3330G-DG.DDEULLG_GREEK.indd :14:06

13 13 y Αν η λειτουργία του ipod/iphone/ipad σας παρουσιάσει σφάλμα, ελέγξτε αυτά τα προγράμματα ως εξής - Το ipod/iphone/ipad σας δεν έχει συνδεθεί σωστά. - Η συσκευή σας αναγνωρίζει το ipod/ iphone/ipad σας ως άγνωστη συσκευή. - Το ipod/iphone/ipad σας έχει πολύ χαμηλή μπαταρία. / Η μπαταρία χρειάζεται φόρτιση. / Αν φορτίσετε την μπαταρία όταν το ipod/iphone/ipad έχει χαμηλά επίπεδα φόρτισης, μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να ολοκληρωθεί. y Ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού του ipod/iphone/ipad σας μπορεί να μην είναι δυνατό να ελέγξετε το ipod/iphone/ipad από αυτή τη μονάδα. Σας προτείνουμε να εγκαταστήσετε την τελευταία έκδοση του λογισμικού. y Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια εφαρμογή, να πραγματοποιήσετε κάποια κλήση ή να στείλετε και να λάβετε μήνυμα SMS κλπ. στο ipod touch ή το iphone, αποσυνδέστε το από αυτή τη μονάδα και μετά χρησιμοποιήστε το. y Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα με τη συσκευή σας ipod/iphone/ipad, επισκεφθείτε τo y Μπορεί να απαιτείται περαιτέρω ενέργεια στο ipod touch / iphone / ipad, για παράδειγμα «ξεκλείδωμα» πριν από τη χρήση. Συνιστάται να αφαιρέσετε τη θήκη της συσκευής Android (Έκδοση 4.1 ή μεταγενέστερη) προτού συνδέσετε τη συσκευή Android σε θύρα USB με τη χρήση καλωδίου. 1. Συνδέστε τη συσκευή Android στη θύρα USB χρησιμοποιώντας το καλώδιο της συσκευής Android.. Πατήστε το FUNCTION στο τηλεχειριστήριο ή το F στη συσκευή για να επιλέξετε τη λειτουργία USB. 3. Αν η συσκευή σας είναι καλά συνδεδεμένη, θα εμφανιστεί η ένδειξη ANDROID στην οθόνη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Android σας μέσω της οθόνης της συσκευής Android χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και ελέγχοντας τη συσκευή Android. συσκευής Android Μπορείτε να απολαύσετε τη μουσική σας από τη συσκευή Android σας μέσω θύρας USB. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή Android, αναφερθείτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής Android. Για συνεχή ροή ήχου από τη συσκευή σας Android μέσω αυτής της μονάδας χρειάζεστε: y Με λειτουργικό σύστημα Android: Έκδ. 4,1(ή μεταγενέστερη) και AOA,0 (ή μεταγενέστερο) y Με καλώδιο micro USB CM3330G-DG.DDEULLG_GREEK.indd :14:07

14 14 Προς Αναπαραγωγή Πατήστε T. Παύση Παράλειψη κάνετε αυτό Στη διάρκεια της αναπαραγωγής πατήστε T. Κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε Y/U για να μεταβείτε στο επόμενο αρχείο ή για να επιστρέψετε στην αρχή του τρέχοντος αρχείου. Στη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε Y δύο φορές γρήγορα για να επιστρέψετε στο προηγούμενο αρχείο. Όταν επιλέγετε τη λειτουργία USB, μπορείτε να δείτε τα παρακάτω μηνύματα. Μήνυμα USB Αριθμός αρχείων IPOD ANDROID NO USB Αίτιο Η συσκευή σας δεν υποστηρίζεται από AOA.0 (Μόνο φόρτιση) Αυτή η μονάδα αναγνωρίζει τη συσκευή USB. Η συσκευή αναγνωρίζει τη συσκευή ios σας ως γνωστή συσκευή. Η συσκευή αναγνωρίζει τη συσκευή Android σας που υποστηρίζεται από AOA.0 ως γνωστή συσκευή. Κάποια συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη σε θύρα USB. Η συσκευή αναγνωρίζει τη συσκευή Android σας ως άγνωστη συσκευή. Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής, το μήνυμα ενδέχεται να εμφανίζεται αλλιώς. y Αν η σύνδεση USB παρουσιάσει σφάλμα, ελέγξτε τα παρακάτω: -- Η συσκευή σας Android δεν έχει συνδεθεί σωστά. -- Η μονάδα αναγνωρίζει τη συσκευή σας Android ως άγνωστη συσκευή. -- Η συσκευή σας Android δεν ξεκινάει. y Ο χρόνος φόρτισης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή Android. y Ορισμένες συσκευές Android μπορεί να μη φορτίζουν. y Σε περίπτωση δυσλειτουργίας της συσκευή σας Android μπορεί να μην είναι δυνατός ο έλεγχος της από συσκευή Android. y Ανάλογα με την έκδοση λογισμικού της συσκευής Android ενδέχεται να μην είναι δυνατός ο έλεγχος της συσκευής Android από τη μονάδα. Συνιστούμε την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης λογισμικού. y Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια εφαρμογή, να πραγματοποιήσετε κάποια κλήση ή να στείλετε και να λάβετε μήνυμα SMS κλπ. στο ipod touch ή το iphone, αποσυνδέστε το από αυτή τη μονάδα και μετά χρησιμοποιήστε το. y Παρότι το O/S της συσκευής σας είναι έκδοσης 4.1 ή και μεταγενέστερης, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε φόρτιση. Επειδή η συσκευή σας δεν υποστηρίζεται από το AOA.0. y Αποσυνδέστε τη συσκευή σας από τη θύρα USB σε περίπτωση δυσλειτουργίας, ενώ το Λ/Σ της συσκευής είναι έκδοσης 4.1 (ή μεταγενέστερης). y Ενώ η μονάδα σας αναγνωρίζει τη συσκευή Android, μπορεί να εμφανιστεί η ένδειξη USB CONNECT (ΣΥΝΔΕΣΗ USB) στη συσκευή σας. y Εάν συνδέσετε τη συσκευή Android στη θύρα USB με πολύ χαμηλωμένη την ένταση του ήχου της συσκευής Android, μπορεί να μην παράγεται ήχος από αυτή τη μονάδα. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου της συσκευής Andoid. CM3330G-DG.DDEULLG_GREEK.indd :14:07

15 15 USB Συνδέστε τη θύρα της Μνήμης USB (ή του αναπαραγωγέα MP3 κλπ) στη θύρα USB της μονάδας. Αφαίρεση της Συσκευής USB από τη μονάδα 1. Επιλέξτε διαφορετική λειτουργία / τρόπο λειτουργίας ή πατήστε το IENTER στο τηλεχειριστήριο ή το I στην μονάδα δύο φορές διαδοχικά.. Αφαιρέστε τη συσκευή USB από τη μονάδα. CD 1. Εισάγετε έναν δίσκο στον υποδοχέα με την πλευρά της ετικέτας προς τα πάνω.. Επιλέξτε τη λειτουργία CD πατώντας το FUNCTION στο τηλεχειριστήριο ή το F στη μονάδα. 3. Επιλέξτε το κομμάτι/αρχείο που θέλετε να αναπαράγετε πατώντας τα Y/U στο τηλεχειριστήριο. y Μπορείτε να αναπαράγετε μόνο CD μουσικής ή CD-R/CD-RW που περιέχουν μουσική (δίσκοι 1 cm). y Δεν υποστηρίζεται το DTS. Στην περίπτωση μορφότυπου ήχου DTS, δεν παράγεται ήχος. Προς Διακοπή Αναπαραγωγή Παύση Μετάβαση στο επόμενο / προηγούμενο κομμάτι / αρχείο κάνετε αυτό Πατήστε το IENTER στο τηλεχειριστήριο ή το I στην μονάδα. Πατήστε T στο τηλεχειριστήριο. Στη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε T στο τηλεχειριστήριο. Στη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε U στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι / αρχείο. Ενώ το κομμάτι παίζει για λιγότερα από δευτερόλεπτα, πατήστε Y στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στο προηγούμενο κομμάτι/αρχείο. Ενώ το κομμάτι παίζει για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα, πατήστε Y στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στην αρχή του κομματιού / αρχείου. Στη διάρκεια της Αναζήτηση ενός αναπαραγωγής, κρατήστε τμήματος εντός πατημένο το Y/U στο ενός κομματιού / τηλεχειριστήριο και αφήστε αρχείου το στο σημείο που θέλετε να συνεχιστεί η ακρόαση. Αναζήτηση τμήματος εντός φακέλου Επαναλαμβανόμενη ή τυχαία αναπαραγωγή Πατήστε PRESET.FOLDER W/ S στο τηλεχειριστήριο. Πατήστε REPEAT(MENU) στο τηλεχειριστήριο επαναλαμβανόμενα και η ένδειξη της οθόνης θα αλλάξει στην παρακάτω σειρά, RPT1 -> RPT DIR (μόνο για MP3/ WMA/FLAC) -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF CM3330G-DG.DDEULLG_GREEK.indd :14:07

16 16 Ακρόαση μουσικής από την φορητή σας συσκευή Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή μουσικής από πολλούς τύπους φορητών συσκευών.(δεν παρέχεται αξεσουάρ φορητού καλωδίου με τη μονάδα) Ακρόαση μουσικής με ακουστικά Συνδέστε τα στερεοφωνικά ακουστικά σας ( βύσμα ακουστικού 3,5 mm) στην υποδοχή PHONES στη συσκευή.(δεν παρέχονται ακουστικά ως αξεσουάρ της συσκευής.) 1. Συνδέστε τη φορητή συσκευή στην είσοδο PORT. IN της μονάδας.. Ενεργοποιήστε πατώντας το 1/!. 3. Επιλέξτε τη λειτουργία PORTABLE πατώντας το FUNCTION στο τηλεχειριστήριο. 4. Ενεργοποιήστε τη φορητή συσκευή και ξεκινήστε την αναπαραγωγή. Δεν ακούγεται ήχος από τα ηχεία όταν υπάρχει βύσμα ακουστικών στην έξοδο PHONES. CM3330G-DG.DDEULLG_GREEK.indd :14:08

17 17 Άλλη λειτουργία Προγραμματισμένη αναπαραγωγή Η λειτουργία της αναπαραγωγής σας επιτρέπει να αποθηκεύετε τα αγαπημένα σας αρχεία από οποιονδήποτε δίσκο ή συσκευή USB. Ένα πρόγραμμα μπορεί να περιέχει 0 κομμάτια/ αρχεία. 1. Εισάγετε ένα δίσκο CD ή συνδέστε μια συσκευή USB και περιμένετε μέχρι να φορτωθεί.. Πατήστε PROGRAM/MEMORY στο τηλεχειριστήριο όταν είναι σε κατάσταση αναμονής. 3. Πατήστε Y/U στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε επόμενο κομμάτι/αρχείο. 4. Πατήστε PROGRAM/MEMORY πάλι για να αποθηκεύσετε και να επιλέξετε το επόμενο κομμάτι/αρχείο. 5. Πατήστε U για να αναπαράγετε όλα τα προγραμματισμένα μουσικά κομμάτια/αρχεία. 6. Για να εκκαθαρίσετε την επιλογή σας, πατήστε δύο φορές το IENTER. Τα προγράμματα σβήνονται επίσης όταν ο δίσκος ή η συσκευή USB αφαιρούνται, η συσκευή απενεργοποιείται ή η λειτουργία μεταφέρεται σε άλλα. Επιλογή φακέλου και αρχείου MP3/WMA/FLAC. 1. Πατήστε PRESET/FOLDER W/S στο τηλεχειριστήριο επανειλημμένα έως ότου εμφανιστεί ο επιθυμητός φάκελος.. Πατήστε T για να το αναπαράγετε. Θα αναπαραχθεί το πρώτο αρχείο του φακέλου. Οι Φάκελοι / Αρχεία USB/CD αναγνωρίζονται όπως περιγράφεται παρακάτω ROOT *ΡΙΖΑ FOLDER ΦΆΚΕΛΟΣ11 FOLDER ΦΆΚΕΛΟΣ FILE αρχείο 1 FILE αρχείο FOLDER3 ΦΆΚΕΛΟΣ3 FILE αρχείο 5 αρχείο FILE 6 αρχείο FILE 7 FOLDER4 ΦΆΚΕΛΟΣ4 FILE αρχείο 3 FILE αρχείο 4 FOLDER5 ΦΆΚΕΛΟΣ5 FOLDER6 ΦΆΚΕΛΟΣ6 FOLDER7 ΦΆΚΕΛΟΣ7 ΦΆΚΕΛΟΣ8 FOLDER8 FILE αρχείο 11 FILE αρχείο 1 FILE αρχείο 13 FILE αρχείο 14 FOLDER ΦΆΚΕΛΟ FILE αρχείο αρχείο FILE 8 αρχείο FILE 9 FILE αρχείο 10 y Αν δεν υπάρχει αρχείο σε ένα φάκελο, ο φάκελος δεν θα εμφανιστεί y Οι φάκελοι παρουσιάζονται με την παρακάτω σειρά: ROOT FOLDER1 FOLDER3 FOLDER7 FOLDER8 FOLDER5 FOLDER6 y Τα αρχεία θα αναπαραχθούν από το $ αρχείο Νο.1 στο $ αρχείο No.14 ένα προς ένα. y Τα αρχεία και οι φάκελοι θα παρουσιαστούν με τη σειρά με την οποία έχουν καταγραφεί και μπορεί να παρουσιαστούν με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με τις συνθήκες κατά τη διάρκεια της εγγραφής. y *ROOT: Η πρώτη οθόνη που θα δείτε όταν ο υπολογιστής αναγνωρίσει συσκευή USB/CD ονομάζεται "ROOT" Συνέχιση αναπαραγωγής Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, εάν αλλάξετε σε άλλη λειτουργία, επιστρέφοντας στη λειτουργία USB/CD και πατώντας μπορείτε να ακούσετε τη μουσική από το τελευταίο σημείο που διακόψατε. CM3330G-DG.DDEULLG_GREEK.indd :14:08

18 18 Διαγραφή αρχείου MP3/ WMA/FLAC Μπορείτε να διαγράψετε το αρχείο ή τον φάκελο ή να εκτελέσετε διαμόρφωση πατώντας DELETE στο τηλεχειριστήριο. Η λειτουργία υποστηρίζεται μόνο στην κατάσταση διακοπής. (μόνο USB) 1. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να διαγράψετε χρησιμοποιώντας το Y/U. Και πατήστε DELETE. - Επιλέξτε τον φάκελο που θέλετε να διαγράψετε πατώντας PRESET/FOLDER W/S. Στη συνέχεια πατήστε DELETE. - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το DELETE για να διαμορφώσετε τη συσκευή USB. ή Πατήστε DELETE διαδοχικά όταν πραγματοποιείτε αναζήτηση για ένα αρχείο. Η οθόνη αλλάζει με την ακόλουθη σειρά. - DEL FILE : Διαγραφή αρχείου - DEL DIR? : Διαγραφή φακέλου - FORMAT? : Διαμόρφωση του USB. Για να διαγράψετε αρχείο/φάκελο ή να εκτελέσετε διαμόρφωση, πατήστε το T. 3. Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε έξοδο από αυτήν τη λειτουργία, πατήστε το I ENTER. > > Προσοχή y Μην αφαιρείτε την συσκευή USB όταν βρίσκεται σε λειτουργία (αναπαραγωγή, διαγραφή κ.λπ.) y Συνιστάται τακτική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (back up) για την αποτροπή απώλειας δεδομένων. y Η λειτουργία διαγραφής μπορεί να μην υποστηρίζεται ανάλογα με την κατάσταση της συσκευής USB. (κλείδωμα, κλπ.) Εμφάνιση πληροφοριών αρχείου Ενώ πραγματοποιείται αναπαραγωγή ενός αρχείου MP3/FLAC που περιέχει πληροφορίες αρχείου, μπορείτε να εμφανίσετε αυτές τις πληροφορίες πατώντας το πλήκτρο INFO στο τηλεχειριστήριο. Απενεργοποιήστε προσωρινά τον ήχο. στο τηλεχειριστήριο για σίγαση του ήχου. Μπορείτε για παράδειγμα να πραγματοποιήσετε σίγαση του ήχου, για να απαντήσετε το τηλέφωνο. Θα εμφανιστεί το MUTE στην οθόνη. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία σίγασης, ξανά ή ρυθμίστε την ένταση του ήχου πατώντας VOL +/-. Ρύθμιση χρονοδιακόπτη ύπνου Πατήστε το SLEEP στο τηλεχειριστήριο επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε χρόνο καθυστέρησης μεταξύ 10 και 180 λεπτών. Μετά τον χρόνο καθυστέρησης, η μονάδα θα απενεργοποιηθεί. (Μπορείτε να δείτε την παρακάτω σειρά, 180 -> 150 ->10 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 -> 0 -> 10) Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ύπνου, πατήστε επαναλαμβανόμενα το SLEEP μέχρι να φωτιστεί η οθόνη. y Πατήστε το SLEEP. Ο χρόνος που απομένει εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων. y Η λειτουργία ύπνου θα λειτουργήσει μετά τη ρύθμιση του ρεοστάτη (dimmer). Ρεοστάτης Πατήστε μια φορά το SLEEP H οθόνη των ενδείξεων θα σκουρύνει κατά το ήμισυ. Για ακύρωση, πατήστε επαναλαμβανόμενα το SLEEP έως ότου να δυναμώσει η ένταση της οθόνης. Αυτόματη διακοπή λειτουργίας Η μονάδα θα σβήσει για να εξοικονομήσει ενέργεια στη περίπτωση που η κεντρική μονάδα δε συνδεθεί σε εξωτερική συσκευή ή δε χρησιμοποιηθεί για 5 λεπτά. Το ίδιο ισχύει και για τη μονάδα μετά από έξι ώρες από τη στιγμή που η κεντρική μονάδα συνδεθεί σε άλλη συσκευή χρησιμοποιώντας αναλογική είσοδο. CM3330G-DG.DDEULLG_GREEK.indd :14:08

19 19 Ρύθμιση ήχου Ρύθμιση της λειτουργίας ήχου Το σύστημα διαθέτει έναν αριθμό προκαθορισμένων πεδίων ήχου. Μπορείτε να επιλέξετε την ηχητική λειτουργία που επιθυμείτε χρησιμοποιώντας το πλήκτρο SOUND EFFECT του τηλεχειριστηρίου. Τα προβαλλόμενα στοιχεία για το Equalizer (ισοσταθμιστή) μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις πηγές ήχου και τα εφέ. ραδιοφώνου Σύνδεση κεραίας Συνδέσετε την συρμάτινη κεραία FM στον σύνδεσμο FM ANT.. Στην Προβολή NATURAL AUTO EQ POP CLASSIC JAZZ ROCK MP3 - OPT BASS (BASS BLAST) LOUDNESS BYPASS Περιγραφή Απολαύστε άνετο και φυσικό ήχο. Ρυθμίζει τον ισοσταθμιστή ήχου στην λειτουργία που είναι πιο όμοια με το ύφος που περιλαμβάνεται στο MP3 ID3 tag των αρχείων ήχου Αυτό το πρόγραμμα προσθέτει ενθουσιώδη ατμόσφαιρα στον ήχο, δίνοντας την αίσθηση ότι είστε πραγματικά σε κάποια συναυλία rock, pop, jazz ή κλασσική Η λειτουργία αυτή είναι βελτιστοποιημένη για συμπιεσμένα αρχεία MP3. Βελτιώνει τον ήχο των πρίμων. Ενισχύστε τα πρίμα, τα μπάσα και το εφέ του ήχου surround. Βελτιώνει τον ήχο των μπάσων και των πρίμων. Μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο χωρίς εφέ από τον ισοσταθμιστή. Βεβαιωθείτε ότι εκτείνατε πλήρως το καλώδιο της κεραίας FM. Μπορεί να χρειαστεί να επανορίσετε την κατάσταση ήχου μετά την αλλαγή της εισόδου, κάποιες φορές ακόμη και μετά την αλλαγή ενός κομματιού/αρχείου. CM3330G-DG.DDEULLG_GREEK.indd :14:08

20 0 Ακρόαση ραδιοφώνου 1. Πατήστε το FUNCTION στο τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί το FM στην οθόνη. Γίνεται συντονισμένος στον τελευταίο σταθμό στον οποίο γινόταν αναπαραγωγή.. Αυτόματος συντονισμός: Κρατήστε πατημένο το TUNING-/+ για περίπου δευτερόλεπτα μέχρι να αρχίσει να αλλάζει η ένδειξη συχνοτήτων και τότε αφήστε το. Η αυτόματη αναζήτηση σταματά όταν η συσκευή συντονιστεί σε ένα σταθμό. Μη αυτόματος συντονισμός : Πατήστε TUNING-/+ επαναλαμβανόμενα. 3. Ρυθμίστε την ένταση της φωνής από το VOL+/-. Βελτίωση ποιότητας λήψης FM Πατήστε T στο τηλεχειριστήριο. Αυτό θα αλλάξει τον ήχο από stereo σε mono. Η λήψη θα βελτιωθεί. Προεπιλογή ραδιοφωνικών σταθμών Μπορείτε να προγραμματίσετε 50 σταθμούς για FM. Πριν τον συντονισμό, βεβαιωθείτε ότι χαμηλώσατε την ένταση. 1. Πατήστε το FUNCTION έως ότου εμφανιστεί το FM στην οθόνη.. Επιλέξτε την επιθυμητή συχνότητα πιέζοντας το TUNING-/+. 3. Πατήστε PROGRAM/MEMORY. Ένας προεπιλεγμένος αριθμός θα αναβοσβήσει στο παράθυρο της οθόνης. 4. Πατήστε PRESET/FOLDER W/S για να επιλέξετε τον προκαθορισμένο αριθμό που θέλετε. 5. Πατήστε PROGRAM/MEMORY. Ο σταθμός αποθηκεύεται. 6. Επαναλάβατε τα βήματα έως 5 για να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς. 7. Για να ακούσετε έναν προεπιλεγμένο σταθμό, πατήστε PRESET/FOLDER W/S. Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σταθμών 1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το PROGRAM/MEMORY για δύο δευτερόλεπτα. Η ένδειξη ERASEALL αναβοσβήνει στην οθόνη.. Πατήστε το PROGRAM/MEMORY για να διαγράψετε όλους τους αποθηκευμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς. CM3330G-DG.DDEULLG_GREEK.indd :14:08

21 1 Πληροφορίες για έναν ραδιοφωνικό σταθμό Ο δέκτης FM διαθέτει λειτουργία RDS (σύστημα δεδομένων ραδιοφώνου). Αυτή η λειτουργία προβάλλει πληροφορίες για το ραδιοφωνικό σταθμό που ακούτε. Πατήστε το RDS/SET επαναλαμβανόμενα για να δείτε με τη σειρά τους διάφορους τύπους δεδομένων: : PS PTY RT CT (Ονομασία Υπηρεσίας Προγράμματος) Εμφανίζεται το όνομα του σταθμού στην οθόνη. (Αναγνώριση Τύπου Προγράμματος) Εμφανίζεται ο τύπος του προγράμματος (π.χ. Jazz ή Νέα) στην οθόνη. (Κείμενο Ραδιοφώνου) Ένα μήνυμα κειμένου που περιέχει ειδικές πληροφορίες από τον σταθμό μετάδοσης. Το κείμενο μπορεί να κινείται κατά μήκος της οθόνης. (Ώρα ελεγχόμενη από τον σταθμό) Αυτό δείχνει την ώρα και την ημερομηνία όπως εκπέμπονται από τον σταθμό. Μπορείτε να αναζητήσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς από τον τύπο του προγράμματος πατώντας RDS/SET. Η οθόνη θα δείξει το τελευταίο πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε. Πατήστε PTY μία ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε το τύπο του προγράμματος που επιθυμείτε. Κρατήστε πατημένο το TUNING-/+. Ο συντονιστής θα αρχίσει την αναζήτηση αυτόματα. Όταν αναβρεθεί ένας σταθμός θα σταματήσει η αναζήτηση. Ρύθμιση ώρας Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα με τρεις τρόπους. Ρύθμιση της ώρας με χρήση πλήκτρων 1. Ενεργοποιήστε την μονάδα.. Κρατήστε πατημένο το CLOCK. 3. Επιλέξτε τη λειτουργία της ώρας πατώντας Y/U. - 1:00 (για προβολή σε 1ωρη και 4ωρη μορφή) ή 0:00 (για προβολή σε 4ωρη μορφή) 4. ΠατήστεIENTER ή RDS/SETγια να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. 5. Επιλέξτε τις ώρες πατώντας Y/U. 6. Πατήστε IENTER ή RDS/SET. 7. Επιλέξτε τα λεπτά πατώντας Y/U. 8. Πατήστε IENTER ή RDS/SET. 9. Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε επαναφορά του ρολογιού, κρατήστε πατημένο το CLOCK. Στη συνέχεια επαναλάβετε τα βήματα 3-8. Ρύθμιση του ρολογιού με την εφαρμογή BT Ρυθμίστε την ώρα στη συσκευή Bluetooth και συνδέστε τη συσκευή Bluetooth με τη μονάδα μέσω της εφαρμογής BT Στη συνέχεια, η ρύθμιση της ώρας στην οθόνη θα συγχρονιστεί αυτόματα με τη συσκευή Bluetooth. CM3330G-DG.DDEULLG_GREEK.indd :14:08

22 Ρύθμιση του ρολογιού συγχρονίζοντας το ipod/iphone/ ipad Συνδέστε ipod/iphone/ipad στη θύρα USB με τη χρήση του καλωδίου του ipod/iphone/ipad s και επιλέξτε τη λειτουργία USB. Στη συνέχεια, η ρύθμιση της ώρας στην οθόνη θα συγχρονιστεί με τη συσκευή ipod/iphone/ipad σας. Αφού η μονάδα συγχρονιστεί με το ipod/iphone/ ipad σας για τη ρύθμιση της ώρας, θα υπάρχει μια χρονική διαφορά μεταξύ του ipod/iphone/ ipad και της μονάδας. Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, η ώρα δεν συγχρονίζεται με το ipod/iphone/ipad σας. Ελέγξτε αν η τρέχουσα ώρα στο ipod/iphone/ ipad είναι σωστή. Αν είναι λάθος, διορθώστε τη σύμφωνα με την προκαθορισμένη ώρα. Λάθος ώρα στο ipod/iphone/ipad σας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαφορά ώρας μεταξύ του ipod/iphone/ipad και της μονάδας. Χρήση του αναπαραγωγέα ως ξυπνητηριού 1. Ενεργοποιήστε την μονάδα.. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το TIMER για ρυθμίσετε το ξυπνητήρι. 3. Θα αναβοσβήσουν οι πηγές του ήχου του ξυπνητηριού. Ενώ αναβοσβήνει η κάθε πηγή ήχου, επιλέξτε αυτή που θέλετε πατώντας το IENTER ή RDS/SET. 4. Θα αναβοσβήνει η ένδειξη ON TIME. Αυτή είναι η επιθυμητή ώρα ενεργοποίησης της μονάδας. Πατήστε Y/U για να αλλάξετε τις ώρες και τα λεπτά και στη συνέχεια πατήστε IENTER ή RDS/SET για αποθήκευση. 5. Θα αναβοσβήσει η ένδειξη OFF TIME. Αυτή είναι η επιθυμητή ώρα απενεργοποίησης της μονάδας. Πατήστε Y/U για να αλλάξετε τις ώρες και τα λεπτά και στη συνέχεια πατήστε IENTER ή RDS/SET για αποθήκευση. 6. Θα αναβοσβήσει η ρύθμιση της έντασης του ήχου. Πατήστε Y/U για να αλλάξετε την ένταση και στη συνέχεια πατήστε το IENTER ή RDS/SET για αποθήκευση. 7. Πατήστε TIMER για να ελέγξετε τις πληροφορίες ξυπνητηριού. 8. Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε επαναφορά της ώρας, κρατήστε πατημένο το TIMER.Στη συνέχεια επαναλάβετε τα βήματα 3-6. y Εάν αποσυνδέσετε το καλώδιο από την πρίζα, η ρύθμιση του ρολογιού δεν αποθηκεύεται. y Εάν συγχρονίσετε τη μονάδα με τη συσκευή ΒΤ για το ρολόι χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ΒΤ, μπορείτε να ορίσετε 1ωρη (π.χ. ΡΜ 11:00) ή 4ωρη (π.χ. 3:00) λειτουργία (μόνο Λειτουργικό Σύστημα Android). y Εάν ρυθμίσετε την ώρα του ρολογιού, μπορείτε να δείτε την ώρα πατώντας το CLOCK ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. y Εάν ρυθμίσετε το ρολόι και το ξυπνητήρι, μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες των ρυθμίσεων πατώντας το TIMER ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Αυτή η λειτουργία θα ενεργοποιείται στο εξής κάθε μέρα. y Ελειτουργία του ξυπνητηριού ενεργοποιείται μόνο όταν είναι απενεργοποιημένη η μονάδα. y Όταν χτυπάει το ξυπνητήρι, μπορείτε να το απενεργοποιήσετε πατώντας οποιοδήποτε το TIMER. y Αν το ξυπνητήρι χτυπήσει ενώ το καλώδιο USB είναι συνδεδεμένο στη θύρα USB, θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία ραδιοφώνου. (Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής, αυτό μπορεί να μην διατίθεται.) CM3330G-DG.DDEULLG_GREEK.indd :14:09

23 3 Προχωρημένη λειτουργία Εγγραφή σε USB 1. Συνδέστε τη συσκευή USB στη μονάδα.. Επιλέξτε λειτουργία πατώντας το FUNCTION στο τηλεχειριστήριο ή το F στη μονάδα. Εγγραφή ενός κομματιού/αρχείου - Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή κομματιού/αρχείου σε USB ενώl αναπαράγετε το αρχείο που θέλετε. Εγγραφή όλων των κομματιών/αρχείων - Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή κομματιών/ αρχείων στο USB σε κατάσταση διακοπής. Εγγραφή λίστας προγράμματος - Αφού δημιουργήσετε τη λίστα προγράμματος, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή της σε USB. (Βλέπετε τη σελίδα 17) 3. Ξεκινήστε την εγγραφή πατώντας USB REC στο τηλεχειριστήριο. 4. Για τον τερματισμό της εγγραφής, πατήστε το IENTER. Προσωρινή διακοπή της εγγραφής Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, πατήστε το USB REC για να πραγματοποιήσετε παύση της εγγραφής. Πατήστε ξανά για να συνεχίσετε την εγγραφή. (Μόνο λειτουργία FM / Φορητής) Επιλογή ρυθμού μετάδοσης δεδομένων (bit rate) και ταχύτητας 1. Πατήστε USB REC για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα.. Χρησιμοποιήστε το Y/U για να επιλέξετε ρυθμό μετάδοσης δεδομένων. 3. Πατήστε πάλι USB REC για να επιλέξετε την ταχύτητα εγγραφής. 4. Πατήστε το Y/U για να επιλέξετε επιθυμητή ταχύτητα εγγραφής. (Μόνο λειτουργία CD) X1 SPEED Μπορείτε να ακούσετε την μουσική ενώ την εγγράφετε. (μόνο CD ήχου) X SPEED Μόνο εγγραφή του μουσικού αρχείου. 5. Πατήστε USB REC για να ολοκληρώσετε την ρύθμιση. y Μπορείτε να ελέγξετε το ποσοστό εγγραφής για την εγγραφή σε USB στο παράθυρο της οθόνης κατά τη διάρκεια της εγγραφής. (AUDIO CD, MP3 / WMA / FLAC CD μόνο) y Κατά τη διάρκεια της εγγραφής MP3/WMA/ FLAC, δεν υπάρχει ήχος. y Μόλις σταματήσετε την εγγραφή κατά την αναπαραγωγή, το αρχείο που καταγράφηκε θα αποθηκευτεί. (Εκτός αρχείων MP3/WMA/ FLAC) y Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB ή απενεργοποιείτε τη μονάδα κατά την εγγραφή σε USB. Διαφορετικά, μπορεί να δημιουργηθεί ένα ατελές αρχείο και να μην διαγραφεί στο PC. y Εάν δεν λειτουργεί η εγγραφή σε USB, θα εμφανιστεί κάποιο μήνυμα όπως NO USB, ERROR (USB ERR), FULL (USB FULL), "NO SUPPO" ή NO REC στην οθόνη προβολής. y Συσκευές ανάγνωσης πολλαπλών καρτών, εξωτερικοί σκληροί δίσκοι και κινητά τηλέφωνα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εγγραφή USB. y Η διάρκεια ενός αρχείου εγγραφής είναι περίπου 51 Mbyte όταν κάνετε εγγραφή για ένα μη καθορισμένο χρόνο. y Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 999 αρχεία. y Η αποθήκευση θα γίνει ως εξής: AUDIO CD MP3/ WMA/FLAC Η άλλη πηγή* * : FM, PORTABLE κ.ο.κ. Οι συσκευές και BT δεν υποστηρίζονται. Η δημιουργία μη εγκεκεριμένων αντιγράφων υλικών που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων υπολογιστή, αρχείων, εκπομπών και εγγραφών ήχου μπορεί να παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα και να αποτελεί ποινικό αδίκημα. Αυτός ο εξοπλισμός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για αυτές τις διαδικασίες. Να φέρεστε υπεύθυνα Σεβασμός στα πνευματικά δικαιώματα CM3330G-DG.DDEULLG_GREEK.indd :14:09

24 4 Χρήση ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth Σχετικά με το Bluetooth Το Bluetooth είναι ασύρματη τεχνολογία επικοινωνίας για συνδέσεις μικρής εμβέλειας. Η διαθέσιμη εμβέλεια είναι 10 μέτρα. (Ο ήχος μπορεί να διακόπτεται όταν υπάρχουν παρεμβολές στη σύνδεση από άλλα ηλεκτρονικά κύματα ή εάν συνδέσετε το bluetooth σε άλλα δωμάτια.) Η σύνδεση μεμονωμένων συσκευών υπό ασύρματη τεχνολογία Bluetooth δεν επιφέρει αλλαγές. Κινητά τηλέφωνα με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω του Cascade αν η σύνδεση έγινε μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Διαθέσιμες συσκευές: Κινητό τηλέφωνο, MP3, Laptop, PDA. Προφίλ Bluetooth Για να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, οι συσκευές πρέπει να είναι σε θέση να ερμηνεύουν ορισμένα προφίλ. Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με τα ακόλουθα προφίλ. ADP (Προηγμένο προφίλ διανομής ήχου) Ακούγοντας μουσική στη συσκευή Bluetooth Πριν ξεκινήσετε την διαδικασία σύζευξης, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στην συσκευή σας Bluetooth. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής σας Bluetooth. Αφού πραγματοποιηθεί λειτουργία σύζευξης, δεν χρειάζεται να επαναληφθεί. 1. Επιλέξτε τη λειτουργία Bluetooth χρησιμοποιώντας το FUNCTION στο τηλεχειριστήριο ή το F στη συσκευή. Εμφανίζεται η ένδειξη BT READY στην οθόνη.. Λειτουργήστε την συσκευή Bluetooth και πραγματοποιήστε την ενέργεια σύζευξης. Όταν γίνεται αναζήτηση της μονάδας με την συσκευή Bluetooth, μπορεί να εμφανιστεί μια λίστα με τις συσκευές που βρέθηκαν στην οθόνη της συσκευής Bluetooth, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής Bluetooth. Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη "LG MICRO(XX:XX)". Τα XX:XX είναι τα τελευταία τέσσερα ψηφία της διεύθυνσης BT. Για παράδειγμα, αν η συσκευή σας έχει διεύθυνση BT 9C:0:98:4A:F7:08, θα δείτε την ένδειξη LG MICRO (F7:08) στη συσκευή Bluetooth σας. 3. Εισάγετε τον κωδικό PIN. Κωδικός PIN: Όταν γίνει επιτυχής σύζευξη της συσκευής με τη συσκευή Bluetooth, εμφανίζονται οι ενδείξεις BT CONN και BT PAIR στην οθόνη. Ανάλογα με τον τύπο συσκευής Bluetooth, κάποιες συσκευές έχουν διαφορετικό τρόπο σύζευξης. Δοκιμάστε τη διαδικασία σύζευξης αν το όνομα της συσκευής σας δεν βρίσκεται στη λίστα συσκευών. 5. Ακρόαση μουσικής. Για να αναπαράγετε μουσική που είναι αποθηκευμένη στη συσκευή Bluetooth, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής Bluetooth. Η ένταση του Bluetooth θα προσαρμοστεί σύμφωνα με το επίπεδο έντασης της συσκευής Bluetooth σας. Ο ήχος από την κεντρική μονάδα μπορεί να παραμορφωθεί εάν αυξήσετε την ένταση του ήχου της συσκευής Bluetooth έως δύο τρίτα ή και περισσότερο Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth, ρυθμίστε την ένταση της συσκευής Bluetooth για άνετη ακρόαση. CM3330G-DG.DDEULLG_GREEK.indd :14:09

25 5 y Μετά τη σύνδεση της συσκευής στη μονάδα μέσω Bluetooth, η λειτουργία αλλάζει αυτόματα στο BT. y Μετά την αναζήτηση της μονάδας στη συσκευή Bluetooth, συζεύξτε τη συσκευή Bluetooth με αυτή τη μονάδα. Στη συνέχεια παίξτε το αρχείο που θέλετε. y Ο ήχος μπορεί να διακόπτεται όταν στην σύνδεση υπάρχουν παρεμβολές από άλλα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. y Δεν μπορείτε να ελέγξετε την συσκευή Bluetooth με αυτή τη μονάδα. y Η σύζευξη περιορίζεται σε μία συσκευή Bluetooth ανά μονάδα, και η πολλαπλή σύζευξη δεν υποστηρίζεται. y Παρότι η απόσταση μεταξύ του Bluetooth και της συσκευής είναι λιγότερο από 10 μ, αν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τους, η συσκευή Bluetooth δεν συνδέεται. y Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής, μπορεί να μην έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία Bluetooth. y Μπορείτε να απολαύσετε το ασύρματο σύστημα χρησιμοποιώντας τηλέφωνο, MP3, Notebook, κ.λπ. y Όταν το Bluetooth δεν είναι συνδεδεμένο, εμφανίζεται το "BT READY" στην οθόνη. y Σε Ηλεκτρική Δυσλειτουργία λόγω συσκευών που χρησιμοποιούν την ίδια συχνότητα όπως Ιατρικός εξοπλισμός, Φούρνοι Μικροκυμάτων ή ασύρματες συσκευές LAN, η σύνδεση θα χαθεί. y Όταν κάποιος στέκεται και διακόπτει την επικοινωνία μεταξύ της συσκευής Bluetooth και του αναπαραγωγέα, η σύνδεση θα χαθεί. y Εάν η απόσταση μεταξύ του Bluetooth και της μονάδας αυξάνεται, η ποιότητα του ήχου θα επιδεινώνεται με την απόσταση Η σύνδεση χάνεται όταν η απόσταση μεταξύ του Bluetooth και της μονάδας υπερβαίνει το εύρος λειτουργίας του Bluetooth. y Η συσκευή με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth αποσυνδέεται εάν απενεργοποιήσετε την κύρια μονάδα ή απομακρύνετε την συσκευή περισσότερο από 10 μ. από την κύρια μονάδα. y Εάν η συσκευή Bluetooth αποσυνδεθεί, συνδέστε τη ξανά στη μονάδα. Χρήση εφαρμογής LG Bluetooth Remote app Σχετικά με την εφαρμογή LG Bluetooth Remote Η εφαρμογή LG Bluetooth Remote App φέρνει μια ποικιλία από νέα χαρακτηριστικά στη μονάδα σας. Για να απολαύσετε περισσότερες λειτουργίες, σας προτείνουμε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε τη δωρεάν εφαρμογή "LG Bluetooth Remote". Εγκαταστήστε την εφαρμογή "LG Bluetooth Remote" από το "Apple App Store" ή από το "Google Android Market" 1. Πατήστε το εικονίδιο Apple App Store ή το εικονίδιο Google Android Market (Google Play Store).. Στη γραμμή αναζήτησης, πληκτρολογήστε LG Bluetooth Remote και εκτελέστε αναζήτηση. 3. Στη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης, βρείτε και επιλέξτε την εφαρμογή "LG Bluetooth Remote" για να ξεκινήσει η λήψη της εφαρμογής Bluetooth. 4. Πατήστε ένα εικονίδιο για εγκατάσταση. 5. Πατήστε ένα εικονίδιο για λήψη. y Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth είναι συνδεδεμένη στο Internet. y Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth είναι εξοπλισμένη με το "Apple App Store" ή με το " Google Android Market (Google Play Store)". y Εάν θέλετε να λάβετε πληροφορίες με αυτόν τον τρόπο, Βλέπετε τη Apple App Store ή το εικονίδιο Google Android Market (Google Play Store). CM3330G-DG.DDEULLG_GREEK.indd :14:09

26 6 Εγκαταστήστε την εφαρμογή LG Bluetooth Remote app, χρησιμοποιώντας κώδικα QR 1. Εγκαταστήστε την εφαρμογή LG Bluetooth Remote app, χρησιμοποιώντας κώδικα QR Χρησιμοποιήστε το λογισμικό σάρωσης για να σαρώσετε τον κωδικό QR.. Πατήστε ένα εικονίδιο για εγκατάσταση. 3. Πατήστε ένα εικονίδιο για λήψη. y Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth είναι συνδεδεμένη στο Internet. y Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth έχει εφαρμογή λογισμικού σάρωσης. Αν δεν διαθέτετε, κατεβάστε ένα από το Apple App Store ή το Google Android Market(Google Play Store). Ενεργοποιήστε το Bluetooth με την εφαρμογή LG Bluetooth Remote Η εφαρμογή LG Bluetooth σας βοηθά να συνδέσετε τη συσκευή Bluetooth με τη μονάδα. 1. Πατήστε το εικονίδιο της εφαρμογής LG Bluetooth Remote στην αρχική οθόνη για να ξεκινήσετε την εφαρμογή LG Bluetooth Remote, και να μεταβείτε στο κεντρικό μενού.. Πατήστε [Setting] και επιλέξτε τη μονάδα που θέλετε. 3. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της συσκευής, πατήστε [Setting] και [Help]. y Η εφαρμογή BT θα είναι διαθέσιμη στην παρακάτω έκδοση λογισμικού: Android O/S : Έκδοση.3.3(ή μεταγενέστερο) ios O/S : Έκδοση 4.3(ή μεταγενέστερο) y Όσο χρησιμοποιείτε το Bluetooth, δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή BT. Αποσυνδέστε τη συσκευή Bluetooth που είχατε συνδέσει προηγούμενα, για να χρησιμοποιήσετε σωστά την εφαρμογή ΒΤ. y Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Bluetooth για να λειτουργήσετε τη συσκευή, μπορεί να υπάρχουν ορισμένες διαφορές μεταξύ της εφαρμογής Bluetooth και του παρεχόμενου τηλεχειριστηρίου. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο, όπως προβλέπεται. y Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή BT με συνδεδεμένη τη συσκευή Bluetooth, η σύνδεση Bluetooth που έχετε μπορεί να χαθεί. (Ανάλογα με το Λ/Σ του smartphone, υπάρχει διαφορά στη διαδικασία.) y Ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth, η εφαρμογή BT. μπορεί να μην λειτουργεί. y Στη λειτουργία Bluetooth, αν χρησιμοποιείτε εφαρμογή BT, το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο μπορεί να μην λειτουργεί. y Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή BT για εξ αποστάσεως χειρισμό, η λειτουργία μπορεί να διαφέρει από το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο. y Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του smartphone, υπάρχουν διαφορές στη λειτουργία της εφαρμογής BT. y Όταν η συσκευή Bluetooth σας έχει ήδη συνδεθεί με άλλη μονάδα, αποσυνδέστε την σύνδεση Bluetooth πρώτα. Στη συνέχεια μπορείτε να ελέγξετε τη συσκευή αναπαραγωγής μέσω της εφαρμογής BT. y Η σύνδεση που πραγματοποιήσατε μπορεί να αποσυνδεθεί εάν επιλέξετε άλλη εφαρμογή ή αλλάξετε τη ρύθμιση της συνδεδεμένης συσκευής μέσω της εφαρμογής BT. Σε αυτήν την περίπτωση, παρακαλούμε ελέγξτε την κατάσταση της σύνδεσης. y Προς αποτροπή δυσλειτουργίας, συνιστάται να συνδέετε μόνο μία συσκευή σε αυτή τη μονάδα. y Μην συνδέετε την έξυπνη συσκευή με τη χρήση καλωδίου στη θύρα USB. Αλλιώς θα αποσυνδεθεί η σύνδεση Bluetooth. y Μετά τη σύνδεση της εφαρμογής ΒΤ, μπορεί να ακούσετε μουσική από τη συσκευή σας. Σε αυτή την περίπτωση, προσπαθήστε ξανά τη διαδικασία σύνδεσης. CM3330G-DG.DDEULLG_GREEK.indd :14:09

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 1. Κουμπί "SNOOZE / SLEEP / DIM" 2. Κουμπί"ON / OFF / ΝΑΡ" 3. Κουμπί "P-" 4. Κουμπί"ALARM

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome AD343 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 3 2 Το δικό σας ηχείο σύνδεσης 4 Εισαγωγή 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Φορητό σύστημα ηχείων με Bluetooth και ραδιόφωνο FM ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ PS-460 PS-465 PS

Φορητό σύστημα ηχείων με Bluetooth και ραδιόφωνο FM ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ PS-460 PS-465 PS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ PS-460 PS-465 PS-470 www.sven.fi Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το ηχοσύστημα εμπορικού σήματος SVEN! ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2017. SVEN PTE. LTD. Έκδοση 1.0 (V 1.0). Το παρόν Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Μην τοποθετείτε αντικείμενα με φλόγα, όπως αναμμένα κεριά κοντά στο προϊόν. Μην τοποθετείτε αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση. AD200. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση.  AD200. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome AD200 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 2 2 Το ηχείο σύνδεσης 3 Εισαγωγή 3 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης

Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc /DVD BDV-NF7220 EL Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης BDV-NF7220 1 Περιεχόμενα συσκευασίας/ρύθμιση των ηχείων BDV-NF7220 2 Σύνδεση της τηλεόρασης Κύρια μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ APRC-106. ΦΟΡΗΤΟ MP3 Player με USB/SD

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ APRC-106. ΦΟΡΗΤΟ MP3 Player με USB/SD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ APRC-106 ΦΟΡΗΤΟ MP3 Player με USB/SD Είναι σημαντικό να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη χρήση του νέου προϊόντος σας για πρώτη φορά. Καλωσόρισμα Σας ευχαριστούμε για την

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας TCI360/12. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας TCI360/12. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome Απορίες; Ρωτήστε τη Philips TCI360/12 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 2 Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD713 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων Ελληνικά 1 Σημαντικό 4 2 Σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας 5 Εισαγωγή 5 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Μίνι στερεοφωνικό συγκρότημα ΕΛΛΗΝΙΚΑ Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά. CM4630 (CM4630, CMS4630F) CM4530

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης Μεγάφωνο HP UC Οδηγός χρήσης Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome AD420 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 3 2 Το δικό σας ηχείο σύνδεσης 4 Εισαγωγή 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Φορητό σύστημα ηχείων με Bluetooth και ραδιόφωνο FM ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ PS-175 PS-185 PS-190.

Φορητό σύστημα ηχείων με Bluetooth και ραδιόφωνο FM ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ PS-175 PS-185 PS-190. Φορητό σύστημα ηχείων με ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ www.sven.fi GR Φορητό σύστημα ηχείων με Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το ηχοσύστημα ТМ SVEN! ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2017. SVEN PTE. LTD. Έκδοση 1.0 (V 1.0). Το

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Καθαρίστε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της αναπαραγωγής ipod

Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Μόλις συνδέσετε ένα ipod, μπορείτε να εκτελέσετε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής ή βίντεο ipod. Με τη χρήση του δέκτη, μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΌΣ ΓΡΉΓΟΡΗΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΌΣ ΓΡΉΓΟΡΗΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ ΟΔΗΓΌΣ ΓΡΉΓΟΡΗΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ KA-PT04 ΟΔΗΓΌΣ ΓΡΉΓΟΡΗΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΈΞΑΤΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ, ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΉ ΤΟ ΠΑΡΌΝ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΠΡΟΤΟΎ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ ΚΑΙ ΦΥΛΆΞΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Media player Bluetooth ηχείο Ραδιόφωνο FM Ρολόι-ξυπνητήρι

Media player Bluetooth ηχείο Ραδιόφωνο FM Ρολόι-ξυπνητήρι Media player Bluetooth ηχείο Ραδιόφωνο FM Ρολόι-ξυπνητήρι Μοντέλο: PBT2125 Οδηγίες χρήσης www.fandu.gr 1. Υποδοχή Micro SD 2. Υποδοχή SD 3. Pause/Play 6 1 3 2 7 4 8 5 10 11 15 12 13 14 9 4. Ένταση 5. Προηγούμενο

Διαβάστε περισσότερα

MEGA STICK 527 Lite ΣΥΝΟΨΗ

MEGA STICK 527 Lite ΣΥΝΟΨΗ MEGA STICK 527 Lite ΣΥΝΟΨΗ 1. Καπάκι Μπαταρίας 2. Διακόπτης Κλειδώματος 3. Καπάκι Συνδετήρα USB 4. Συνδετήρας USB 5. Άναμμα/Σβήσιμο και Αναπαραγωγή/Παύση (Play/Pause) 6. Ένταση φωνής 7. MENU 8. Fn A->B

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

FX 403 INSTRUCTION MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

FX 403 INSTRUCTION MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κ. Ι. ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ Α.Ε. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 87 115 28 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 210 77 02 332 FAX: 210 77 5 529 E-mail: info@taousianis.gr www.taousianis.gr INSTRUCTION MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ FX 03 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ FX-03

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση. AD295. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση.  AD295. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome AD295 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 2 Το ηχείο σύνδεσης 5 Εισαγωγή 5 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

CD/USB/AM/FM Boombox

CD/USB/AM/FM Boombox CD/USB/AM/FM Boombox ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Πρίν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση της συσκευής σας ταιριάζει με την οικιακή τάση. Σημείωση : Συνδέστε τη

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

M-680 BTC / M-680BTCW ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

M-680 BTC / M-680BTCW ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ M-680 BTC / M-680BTCW ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 1. Οθόνη LED 2. 3. Ένδειξη Bluetooth 4. Χειριστήριο 5. Ηχεία 6. Αναπαραγωγή CD 7. πλήκτρο ON/OFF. Για να επιλέξετε τη λειτουργία λειτουργία: Bluetooth,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης SE888

Οδηγός γρήγορης έναρξης SE888 Οδηγός γρήγορης έναρξης SE888 Τι περιέχεται στη συσκευασία Συσκευή χειρός * Σταθμός βάσης Βάση φόρτισης * Τροφοδοτικό * Καλώδιο τηλεφώνου ** Οδηγός γρήγορης έναρξης CD ROM Εγγύηση Σημείωση * Σε σετ πολλών

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome AD530 EL Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 3 2 Το δικό σας ηχείο σύνδεσης 4 Εισαγωγή 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Micro Hi-Fi. Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

Σύστημα Micro Hi-Fi. Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Σύστημα Micro Hi-Fi Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά. CM2030 (CM2030, CMS2030F) CM2030-DU_AESPLLB_GREEK.indd

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ για το ipod KS-PD100 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες αυτοκινήτου της

Διαβάστε περισσότερα

Φορητό σύστημα ηχείων με Bluetooth και ραδιόφωνο FM ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ PS-72.

Φορητό σύστημα ηχείων με Bluetooth και ραδιόφωνο FM ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ PS-72. Φορητό σύστημα ηχείων με ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ PS-72 www.sven.fi Φορητό σύστημα ηχείων με Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το ηχοσύστημα ТМ SVEN! ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2015. SVEN PTE. LTD. Έκδοση 1.0 (V 1.0).

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων 1. GETTING STARTED ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΌΨΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 5 2. ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 6

Πίνακας περιεχομένων 1. GETTING STARTED ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΌΨΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 5 2. ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 6 Το σύμβολο του κεραυνού με τη βελόμορφη κεφαλή, μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο, προειδοποιεί τον χρήστη για την παρουσία μη μονωμένης "επικίνδυνης τάσης" στο εσωτερικό του προϊόντος, που ενδέχεται να έχει τόση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση. AD300. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση.  AD300. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome AD300 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 2 Το ηχείο σύνδεσης 5 Εισαγωγή 5 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο

Φορητά ηχεία. Συνοπτικό εγχειρίδιο Φορητά ηχεία Συνοπτικό εγχειρίδιο 1 Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του φορητού συστήματος ηχείων Turbo-X. Αυτά τα ηχεία είναι ιδανικά για τον υπολογιστή σας, το ipod/ iphone, το MP3 player

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας AD440. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας AD440. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome Απορίες; Ρωτήστε τη Philips AD440 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 3 2 Το δικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας SBM100. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας SBM100. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome Απορίες; Ρωτήστε τη Philips SBM100 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 3 2 Φορητό

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT7 WIRELESS HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT7 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά με μικρόφωνο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. AP-B250MV

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά με μικρόφωνο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ.   AP-B250MV ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ AP-B250MV www.sven.fi Lietotāja Εγχειρίδιο rokasgrāmata χρήσης AP-B250MV MS-302 Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τα στερεοφωνικά ακουστικά ТМ SVEN! ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2015. SVEN PTE.

Διαβάστε περισσότερα

Ράβδος ήχου. Οδηγός έναρξης HT-CT770

Ράβδος ήχου. Οδηγός έναρξης HT-CT770 Ράβδος ήχου Οδηγός έναρξης HT-CT770 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 4 2 Εγκατάσταση 5 3 Σύνδεση 6 4 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 5 Ακρόαση ήχου 9 Βασικοί χειρισμοί Απόλαυση

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH

ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH ENERGY MUSIC BOX BZ3 BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ3 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό συσκευή αναπαραγωγής MP3 με

Διαβάστε περισσότερα

Ράβδος ήχου. Οδηγός έναρξης HT-CT370

Ράβδος ήχου. Οδηγός έναρξης HT-CT370 Ράβδος ήχου Οδηγός έναρξης HT-CT370 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 4 2 Εγκατάσταση 5 3 Σύνδεση 6 4 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 5 Ακρόαση ήχου 9 Βασικοί χειρισμοί Απόλαυση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας AD620. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας AD620. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome Απορίες; Ρωτήστε τη Philips AD620 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 3 2 Το δικό

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM H3 MP3 HEADPHONES SERIES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα Η3 MP3 ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά μπορείτε να ακούτε τη

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1 Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγός έναρξης HT-XT1 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 3 2 Εγκατάσταση 4 3 Σύνδεση 6 4 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 5 Ακρόαση ήχου 9 Βασικοί χειρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ηχείο HP Roar Plus. Άλλα χαρακτηριστικά

Ηχείο HP Roar Plus. Άλλα χαρακτηριστικά Ηχείο HP Roar Plus Άλλα χαρακτηριστικά Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Microsoft, Windows και Windows Vista είναι σήματα κατατεθέντα στις Η.Π.Α. του ομίλου εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU

ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM, USB/SD/MMC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CA-2786SU www.fandu.gr Πρόσοψη Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Επιλογή λειτουργίας Επόμ/Προηγ κομμάτι Επιλογή σταθμού Εισαγωγή κομματιών Αναπαράγει

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX B3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box B3 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο/mp3 player με τεχνολογία Bluetooth,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

FIRST FA-1925-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] FIRST FA-1925-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Φορητό σύστημα ηχείων με ραδιόφωνο, Υποδοχή USB Θύρα & TF κάρτα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα της εταιρείας μας. Για να χρησιμοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης

Πολυκάναλος Δέκτης AV. Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης Πολυκάναλος Δέκτης AV STR-DN1030 Ξεκινήστε εδώ Καλώς ορίσατε στον Οδηγό γρήγορης εγκατάστασης 1 Ρύθμιση των ηχείων 2 Σύνδεση τηλεόρασης και άλλων συσκευών 3 Άλλες συνδέσεις 4 Επιλογή ηχείων και βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle

Smart TV stick D2. GR Εγχειρίδιο χρήστη. Android HDMI SmartTV dongle Smart TV stick D2 Android HDMI SmartTV dongle Διπύρηνο έως 1.6 GHz - RAM: 1 GB, ROM: 4 GB - Android JellyBean 4.2 - WiFi 802.11 b/g/n - Υποστήριξη για κάρτα microsdhc - Google Play - Υποστήριξη ασύρματου

Διαβάστε περισσότερα

Πάντα δίπλα σας. Εγχειρίδιο χρήσης DS7580/10. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Πάντα δίπλα σας. Εγχειρίδιο χρήσης DS7580/10. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome Απορίες; Ρωτήστε τη Philips DS7580/10 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 3 Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΌΣ ΓΡΉΓΟΡΗΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΌΣ ΓΡΉΓΟΡΗΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ ΟΔΗΓΌΣ ΓΡΉΓΟΡΗΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ KA-DM0 ΟΔΗΓΌΣ ΓΡΉΓΟΡΗΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΈΞΑΤΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ, ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΉ ΤΟ ΠΑΡΌΝ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΠΡΟΤΟΎ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ ΚΑΙ ΦΥΛΆΞΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο

Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο Φορητό ηχείο BT με ασύρματο μικρόφωνο ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Βλάβη Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση Χωρίς ήχο Παραμόρφωση του ήχου Το ΚΑΡΑΟΚΕ δε λειτουργεί Το MP3 δεν παίζει 1. Καμία πηγή εισόδου ήχου. 2. Η

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH SPORT 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH SPORT 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH SPORT 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT1 ασύρματα ακουστικά bluetooth της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα 3.0 Bluetooth

Διαβάστε περισσότερα

BeoSound 9000 Οδηγ ς

BeoSound 9000 Οδηγ ς BeoSound 9000 Οδηγός BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Περιεχόµενα του Οδηγού 3 Υπάρχουν δύο οδηγοί στη διάθεση σας, για να γνωρίσετε τη δική σας συσκευή Bang & Olufsen. Ο οδηγός Το

Διαβάστε περισσότερα

BTCLIPVISION. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ -Στερεοφωνικό ακουστικό -Μονάδα ελέγχου - Micro-USB καλώδιο φόρτισης -Οδηγίες χρήσης GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

BTCLIPVISION. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ -Στερεοφωνικό ακουστικό -Μονάδα ελέγχου - Micro-USB καλώδιο φόρτισης -Οδηγίες χρήσης GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BTCLIPVISION ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1-Πλήκτρο Πολλαπλών Χρήσεων 2- LED φως 3- Πλήκτρο έντασης + / FF 4- Πλήκτρο έντασης -/ Rew 5- Micro USB θύρα φόρτισης 6- Οθόνη 7-Κλιπ 8-Μικρόφωνο 9-Υποδοχή εξόδου ήχου (3.5mm) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας AD315/12. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας AD315/12. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome Απορίες; Ρωτήστε τη Philips AD315/12 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Ασφάλεια και σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

SRM Γνωρίζοντας τη συσκευή σας. Μπαταρία

SRM Γνωρίζοντας τη συσκευή σας. Μπαταρία SRM-8340 Γνωρίζοντας τη συσκευή σας Μπαταρία Η μπαταρία είναι πλήρης στα 3.8V. Όσο περνάει ο χρόνος η χωρητικότητα της ένδειξης θα εξαντλείται. Η ένδειξη είναι κενή όταν η μπαταρία έχει σχεδόν τελειώσει.

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνήστε με την Τράπεζα Πειραιώς

Επικοινωνήστε με την Τράπεζα Πειραιώς Χρήσης 1 Επικοινωνήστε με την Τράπεζα Πειραιώς Kαταγράψτε εδώ τους κωδικούς που βρίσκονται στο email ενεργοποίησης της υπηρεσίας που έχετε παραλάβει από την Τράπεζα Πειραιώς. Θα τους χρειαστείτε σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

Android TV BOX Εγχειρίδιο χρήστη

Android TV BOX Εγχειρίδιο χρήστη Android TV BOX Εγχειρίδιο χρήστη 1.1 Σύνδεση Βήμα 1. Συνδέστε το φορτισή στην πρίζα και το καλώδιο στο tvbox Βήμα 2. Συνδέστε το καλώδιο HDMI στην τηλεόραση Βήμα 3. Συνδέστε το δικτύου στο Ethernet 01

Διαβάστε περισσότερα

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660 Mini DVR MDS 660 Βασικά χαρακτηριστικά Σύστημα ανίχνευσης κίνησης με ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής εικόνας. Από τη στιγμή που ανιχνεύεται εισβολή στον επιτηρούμενο χώρο το αισθητήριο ανίχνευσης κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning ipod/iphone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο ποντίκι laser μεσαίου μεγέθους. Εγχειρίδιο χρήσεως

Ασύρματο ποντίκι laser μεσαίου μεγέθους. Εγχειρίδιο χρήσεως Ασύρματο ποντίκι laser μεσαίου μεγέθους Εγχειρίδιο χρήσεως Εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του καινοτόμου ασύρματου ποντικιού. Με εξαιρετική ακρίβεια ως προς τις λεπτομέρειες της επιφάνειας και

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB

Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου. Άναμμα/Σβήσιμο. Διακόπτης Κλειδώματος. Σύνδεση USB Επαναφόρτιση Μπαταρίας Λιθίου 1. Συνδέστε τη μια άκρη του καλωδίου USB στο MEGA PLAYER 521, την άλλη άκρη στον προαιρετικό προσαρμογέα (adapter) και συνδέστε το με πρίζα Εναλλασσόμενου Ρεύματος. (ή συνδέστε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY CAR MP ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY CAR MP ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY CAR MP3 1100 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Car MP3 1100. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. MP3 Player & FM transmitter για το αυτοκίνητο με επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Πύργος ηχείων με CD, Bluetooth, PLL ραδιόφωνο FM, USB και NFC

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Πύργος ηχείων με CD, Bluetooth, PLL ραδιόφωνο FM, USB και NFC ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Πύργος ηχείων με CD, Bluetooth, PLL ραδιόφωνο FM, USB και NFC Ξεκινώντας Αφαιρέστε τον εξοπλισμό από το κουτί. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τοποθετήστε το μέσα στο κουτί για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης. 1 Σύνδεση 2 Έναρξη 3 Απολαύστε. CD190 CD195

Οδηγός γρήγορης έναρξης. 1 Σύνδεση 2 Έναρξη 3 Απολαύστε.  CD190 CD195 Μπορείτε να καταχωρίσετε το προϊόν σας και να λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση www.philips.com/welcome CD190 CD195 Οδηγός γρήγορης έναρξης 1 Σύνδεση 2 Έναρξη 3 Απολαύστε Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιεχόμενα συσκευασίας. 2. Γενική επισκόπηση της συσκευής. Τα πρώτα βήματα. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ Prestigio Nobile PER3162B

1. Περιεχόμενα συσκευασίας. 2. Γενική επισκόπηση της συσκευής. Τα πρώτα βήματα. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ Prestigio Nobile PER3162B Τα πρώτα βήματα EL 1. Περιεχόμενα συσκευασίας 1. Συσκευή ανάγνωσης ηλ. βιβλίων 2. Καλώδιο USB 3. Ακουστικά 4. Οδηγός για σύντομη έναρξη χρήσης 5. Κάρτα εγγύησης 2. Γενική επισκόπηση της συσκευής 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM Headphones 7 Bluetooth ANC ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM Headphones 7 Bluetooth ANC ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM Headphones 7 Bluetooth ANC ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα ασύρματα ακουστικά Headphones 7 ANC της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά

Διαβάστε περισσότερα

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης

Swap Frame. 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου. Εγχειρίδιο Χρήσης Swap Frame 17.8cm/ 7 Ψηφιακή κορνίζα με λειτουργία αναπαραγωγής εικόνας και ήχου Εγχειρίδιο Χρήσης 1 Μη ρίξετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Αν θελήσετε να την πετάξετε, να απευθυνθείτε στην τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM CAR FM-T CAR MP3 F2. Εγχειρίδιο χρήσης

ENERGY SISTEM CAR FM-T CAR MP3 F2. Εγχειρίδιο χρήσης ENERGY SISTEM CAR FM-T CAR MP3 F2 Εγχειρίδιο χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Car MP3 f2. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αυτό το MP3 player αυτοκινήτου έχει έναν πομπό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. CK21+ Bluetooth Speakerphone

Οδηγίες Χρήσης. CK21+ Bluetooth Speakerphone Οδηγίες Χρήσης CK21+ Bluetooth Speakerphone Περιεχόμενα Λίγα λόγια για το CK21+...2 Για την Bluetooth Τεχνολογία...2 Ξεκινώντας...3 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση του CK21+...6 Συνδεσιμότητα...6 Σύνδεση/Link

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BLUETOOTH B2

ENERGY MUSIC BOX BLUETOOTH B2 ENERGY MUSIC BOX BLUETOOTH B2 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box B2 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο/mp3 player με τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY SISTEM BT8 WIRELESS NOISE CANCELLING HEADPHONES ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ευχαριστούμε που αγοράσατε τα BT8 ασύρματα ακουστικά της Energy Sistem. Ελπίζουμε να τα απολαύσετε. Με αυτά τα ακουστικά

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at. DS1150/12. Εγχειρίδιο χρήσης

Register your product and get support at.  DS1150/12. Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at www.philips.com/welcome DS1150/12 Εγχειρίδιο χρήσης 2 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Σημαντικό 4 Ασφάλεια 4 Σημείωση 5 2 Το δικό σας ηχείο σύνδεσης 6 Εισαγωγή 6 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση SBT50/00. Εγχειρίδιο χρήσης

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση  SBT50/00. Εγχειρίδιο χρήσης Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/welcome SBT50/00 Εγχειρίδιο χρήσης a b c d e f BEEP PHILIPS SBT50 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Motorola S2000 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία... 3 1.1 Ημερομηνία...

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1000VA/1050VA/1200VA 1500VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC 50Hz Μπαταρίες

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at AE2330. EL Εγχειρίδιο χρήσης

Register your product and get support at AE2330. EL Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at AE2330 EL Εγχειρίδιο χρήσης 1 a b c f e d 2 3 + _ + + _ + _ + + _ Ελληνικά 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας a Διαβάστε αυτές τις οδηγίες. b Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα