Ορισμένα χαρακτηριστική ή λειτουργίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να διαφέρουν ή να μην είναι διαθέσιμα ανάλογα με το μοντέλο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ορισμένα χαρακτηριστική ή λειτουργίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να διαφέρουν ή να μην είναι διαθέσιμα ανάλογα με το μοντέλο"

Transcript

1 ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ

2 Ορισμένα χαρακτηριστική ή λειτουργίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να διαφέρουν ή να μην είναι διαθέσιμα ανάλογα με το μοντέλο που έχετε προμηθευτεί.

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πληροφορίες ασφαλείας... 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής...2 Σημάνσεις πάνω στο προϊόν... 2 Εισαγωγή...4 Χαρακτηριστικά... 4 Εγκατάσταση βάσης & Στερέωση στον τοίχο... 5 Σύνδεση Κεραίας... 6 Άλλες Συνδέσεις... 7 Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της τηλεόρασης Χειρισμός και λειτουργία της τηλεόρασης... 9 Χειρισμός και λειτουργία της τηλεόρασης Χειρισμός και λειτουργία της τηλεόρασης Τηλεχειριστήριο...12 Τηλεχειριστήριο...13 Βοηθός πρώτης εγκατάστασης Αρχική Οθόνη...18 Περιεχόμενο Μενού Λειτουργίας Ζωντανής TV Κανάλια...19 Επιλογές TV...19 Εγγραφή...20 Ρυθμίσεις...21 Δίκτυο & Ίντερνετ Διαθέσιμα δίκτυα Άλλες επιλογές...21 Ethernet...21 Κανάλι...21 Κανάλια...21 Λειτουργία Εγκατάστασης Καναλιών Αυτόματη Ενημέρωση Καναλιών Μήνυμα Ενημέρωσης Καναλιών Τύπος Λίστας Καναλιών Γονικοί Έλεγχοι Κανάλι Ήχου...24 Γλώσσα Ήχου η Γλώσσα Ήχου Άδειες Ανοικτής Πηγής Έκδοση...24 Λογαριασμοί & Σύνδεση χρήστη...24 Εφαρμογές...24 Προτιμήσεις Συσκευής...25 Τηλεχειριστήριο & Αξεσουάρ Λίστα καναλιών...28 Οδηγός προγραμμάτων Σύνδεση στο Ίντερνετ Αναπαραγωγή Πολυμέσων Από Σύνδεση USB Από Κινητή Συσκευή μέσω DMR Εγγραφή μέσω USB Άμεση εγγραφή...34 Παρακολούθηση εγγεγραμμένων προγραμμάτων...34 Εγγραφή Χρονικής μετατόπισης...34 Μορφοποίηση Δίσκου...34 Λίστα Προγραμμάτων...35 CEC...35 Google Cast...36 Σύστημα HBBTV Αναζήτηση σε Γρήγορη Αναμονή Ενημέρωση λογισμικού Αντιμετώπιση προβλημάτων & Πρακτικές Συμβουλές...37 Τυπικοί τρόποι εμφάνισης εισόδου VGA Συμβατότητα - Σήμα AV και HDMI Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων για λειτουργία USB...40 Βίντεο...40 Ήχος...41 Εικόνα...43 Υπότιτλοι...43 Υποστηριζόμενες αναλύσεις DVI Άδειες...45 Πληροφορίες σχετικά με την τελική διάθεση Ελληνικά - 1 -

4 Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ). ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΑΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ ΣΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ. Σε περίπτωση ακραίων καιρικών συνθηκών (καταιγίδων, αστραπών) και σε μεγάλες περιόδους μη χρήσης (στις διακοπές σας), αποσυνδέετε την τηλεόραση από το δίκτυο ρεύματος. Το φις ρευματοληψίας χρησιμοποιείται για αποσύνδεση της τηλεόρασης από το δίκτυο παροχής ρεύματος και γι' αυτό πρέπει να παραμένει πάντα σε ετοιμότητα χρήσης. Αν η συσκευή της τηλεόρασης δεν αποσυνδεθεί ηλεκτρικά από το δίκτυο ρεύματος, θα εξακολουθεί να καταναλώνει ρεύμα σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν η τηλεόραση είναι σε κατάσταση αναμονής ή απενεργοποιημένη. Σημείωση: Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για το χειρισμό των σχετικών λειτουργιών. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) τα οποία έχουν την ικανότητα / εμπειρία για χρήση μιας τέτοιας συσκευής χωρίς επιτήρηση, εκτός αν έχουν λάβει επιτήρηση ή καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Χρησιμοποιείτε αυτή την τηλεόραση σε υψόμετρο μικρότερο των 2000 μέτρων από τη στάθμη της θάλασσας, σε ξηρές θέσεις και σε περιοχές με εύκρατο ή τροπικό κλίμα. Η τηλεοπτική συσκευή προορίζεται για οικιακή και παρόμοια γενική χρήση αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε δημόσιους χώρους. Για λόγους αερισμού αφήνετε ελεύθερο χώρο τουλ. 5 cm γύρω από την τηλεόραση. Ο αερισμός δεν θα πρέπει να εμποδίζεται με το να καλύπτονται ή να φράζονται τα ανοίγματα αερισμού με είδη, όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κλπ. Το φις του καλωδίου ρεύματος πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμο. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση, έπιπλα κλπ. πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Ένα φθαρμένο καλώδιο ρεύματος/φις μπορεί να γίνει αιτία πυρκαγιάς ή να σας προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Να χειρίζεστε το καλώδιο ρεύματος από το φις, μην αποσυνδέετε την τηλεόραση από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Σε καμία περίπτωση μην αγγίξετε το καλώδιο ρεύματος/το φις με υγρά χέρια, γιατί θα μπορούσε να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή ηλεκτροπληξία. Μην κάνετε ποτέ κόμπο στο καλώδιο ρεύματος και μην το δένετε με άλλα καλώδια. Όταν έχει υποστεί ζημιά, χρειάζεται να αντικατασταθεί. Αυτό θα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό. Μην εκθέτετε την τηλεόραση σε υγρό από στάξιμο ή πιτσίλισμα και μην τοποθετείτε πάνω στην τηλεόραση, ή πάνω από αυτήν (π.χ. σε ράφια πάνω από τη μονάδα), αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως βάζα, φλιτζάνια κλπ. Μην εκθέτετε την τηλεόραση σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία και μην τοποθετείτε πάνω ή κοντά στην τηλεόραση γυμνές φλόγες. όπως π.χ. αναμμένα κεριά. Μην τοποθετείτε κοντά στην τηλεόραση πηγές θερμότητας, όπως ηλεκτρικές σόμπες, σώματα θέρμανσης κλπ. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση πάνω στο δάπεδο ή σε επιφάνειες με κλίση. Για να αποφύγετε κίνδυνο πρόκλησης ασφυξίας, κρατάτε τις πλαστικές σακούλες μακριά από μωρά, παιδιά και κατοικίδια. Συνδέστε προσεκτικά τη βάση στην τηλεόραση. Αν η βάση συνοδεύεται από βίδες, σφίξτε καλά τις βίδες για να αποφύγετε ανατροπή της τηλεόρασης. Μη σφίξετε υπερβολικά τις βίδες και τοποθετήστε σωστά τα ελαστικά εξαρτήματα της βάσης. Μην πετάξετε μπαταρίες σε φωτιά ή μαζί με επικίνδυνα ή εύφλεκτα υλικά. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως άμεσο ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοια. Η υπερβολικά υψηλή πίεση ήχου από ακουστικά κάθε τύπου μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής. ΠΑΝΩ ΑΠ' ΟΛΑ - ΠΟΤΕ μην αφήσετε οποιονδήποτε, και ιδίως τα παιδιά, να σπρώχνουν ή να κτυπούν την οθόνη ή να περνούν οποιοδήποτε αντικείμενο μέσα από τις οπές, τις σχισμές ή από οποιοδήποτε άλλο άνοιγμα του περιβλήματος. Προσοχή Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας Συντήρηση Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου Κίνδυνος από επικίνδυνη ηλεκτρική τάση Σημαντικό εξάρτημα για τη συντήρηση Σημάνσεις πάνω στο προϊόν Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται πάνω στο προϊόν για να επισημαίνουν περιορισμούς Ελληνικά - 2 -

5 και προφυλάξεις καθώς και οδηγίες ασφαλείας. Κάθε εξήγηση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνον όπου το προϊόν φέρει τη σχετική σήμανση. Λαμβάνετε υπ' όψη σας αυτές τις πληροφορίες για λόγους ασφαλείας. Εξοπλισμός Κατηγορίας II: Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μη χρειάζεται σύνδεση ασφαλείας προς την ηλεκτρική γη. Ακροδέκτης υπό επικίνδυνη τάση: Ο ακροδέκτης (Οι ακροδέκτες) που επισημαίνεται(- ονται) είναι υπό επικίνδυνη τάση σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Προσοχή, δείτε τις οδηγίες χρήσης: Η περιοχή (Οι περιοχές) που επισημαίνεται(- i ονται) περιέχει(-ουν) μπαταρίες τύπου κέρματος ή κουμπιού. CLASS 1 LASER PRODUCT Προϊόν λέιζερ Κατηγορίας 1: Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή λέιζερ κατηγορίας 1 η οποία είναι ασφαλής υπό εύλογα προβλέψιμες συνθήκες λειτουργίας. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Προσέχετε να μην καταποθεί η μπαταρία, Κίνδυνος Χημικών Εγκαυμάτων Αυτό το προϊόν ή τα αξεσουάρ που συνοδεύουν το προϊόν μπορεί να περιέχουν μπαταρία τύπου κέρματος/κουμπιού. Αν καταποθεί η μπαταρία τύπου κέρματος/κουμπιού, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα σε μόλις 2 ώρες και μπορεί να επιφέρει το θάνατο. Κρατάτε καινούργιες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από παιδιά. Αν το διαμέρισμα μπαταρίας δεν κλείνει με ασφάλεια, σταματήστε τη χρήση του προϊόντος και κρατήστε το μακριά από παιδιά. Αν πιστεύετε ότι μπαταρίες μπορεί να έχουν καταποθεί ή τοποθετηθεί μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε άμεση ιατρική προσοχή. Μια τηλεόραση μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Πολλοί τραυματισμοί, ειδικά σε παιδιά, μπορούν να αποφευχθούν με τη λήψη απλών προφυλάξεων όπως: ΠΑΝΤΑ να χρησιμοποιείτε ντουλάπια ή βάσεις ή μεθόδους στερέωσης που συνιστά ο κατασκευαστής της τηλεόρασης. ΠΑΝΤΑ να χρησιμοποιείτε έπιπλα που μπορούν να υποστηρίξουν με ασφάλεια την τηλεόραση. ΠΑΝΤΑ να διασφαλίζετε ότι η τηλεόραση δεν προεξέχει από την άκρη του επίπλου όπου στηρίζεται. ΠΑΝΤΑ να εκπαιδεύετε τα παιδιά σχετικά με τους κινδύνους από την αναρρίχηση σε έπιπλα για να φθάσουν την τηλεόραση ή τα χειριστήριά της. ΠΑΝΤΑ να περνάτε τα καλώδια κάθε είδους που συνδέονται στην τηλεόρασή σας με τρόπο ώστε να Ελληνικά μην μπορούν να γίνουν αιτία παραπατήματος, και να μην μπορούν να τραβηχτούν ή πιαστούν από οποιονδήποτε. ΠΟΤΕ μην τοποθετήσετε τηλεόραση σε θέση που δεν προσφέρει ευστάθεια. ΠΟΤΕ μην τοποθετήσετε την τηλεόραση πάνω σε ψηλό έπιπλο (π.χ. σε ντουλάπια ή βιβλιοθήκες), χωρίς αγκύρωση και του επίπλου και της τηλεόρασης σε κατάλληλο υποστήριγμα. ΠΟΤΕ μην τοποθετήσετε την τηλεόραση πάνω σε ύφασμα ή σε άλλα υλικά ανάμεσα στην τηλεόραση και το έπιπλο όπου στηρίζεται. ΠΟΤΕ μην τοποθετήσετε είδη που μπορεί να αποτελέσουν πειρασμό για να σκαρφαλώσουν τα παιδιά, όπως παιχνίδια και τηλεχειριστήρια, πάνω στην τηλεόραση ή στο έπιπλο στο οποίο έχει τοποθετηθεί η τηλεόραση. Ο εξοπλισμός είναι κατάλληλος μόνο για εγκατάσταση σε ύψη μικρότερα ή ίσα των 2 m. Οι παραπάνω προφυλάξεις πρέπει να εφαρμόζονται και στην περίπτωση που πρόκειται να κρατήσετε την υπάρχουσα τηλεόρασή σας και να της αλλάξετε θέση. Συσκευή συνδεδεμένη στην προστατευτική γείωση της εγκατάστασης του κτιρίου μέσω της σύνδεσης ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ή μέσω άλλης συσκευής που διαθέτει σύνδεση σε προστατευτική γείωση - και σε σύστημα διανομής τηλεοπτικού σήματος με χρήση ομοαξονικού καλωδίου, μπορεί υπό ορισμένες συνθήκες να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς. Η σύνδεση σε σύστημα κατανομής τηλεοπτικού σήματος πρέπει επομένως να είναι εξοπλισμένη με διάταξη που παρέχει ηλεκτρική απομόνωση κάτω από μια ορισμένη περιοχή συχνοτήτων (γαλβανική απομόνωση) ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ Διαβάστε τις οδηγίες πριν τοποθετήσετε την τηλεόραση στον τοίχο. Το κιτ επιτοίχιας τοποθέτησης είναι προαιρετικός εξοπλισμός. Μπορείτε να το προμηθευτείτε από το τοπικό σας κατάστημα, αν δεν παρέχεται μαζί με την τηλεόραση. Μην εγκαταστήσετε την τηλεόραση σε οροφή ή σε τοίχο με κλίση. Χρησιμοποιήστε τις προβλεπόμενες βίδες και τα άλλα αξεσουάρ τοποθέτησης σε τοίχο. Σφίξτε καλά τις βίδες τοποθέτησης σε τοίχο, για να αποτρέψετε την πτώση της τηλεόρασης. Μην σφίξετε υπερβολικά τις βίδες. Οι εικόνες και οι απεικονίσεις στο παρόν Εγχειρίδιο χρήσης παρέχονται μόνο ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματική εμφάνιση του προϊόντος. Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

6 Εισαγωγή Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν της εταιρείας μας. Σύντομα θα απολαμβάνετε τη νέα σας τηλεόραση. Παρακαλούμε να διαβάσετε τις παρούσες οδηγίες προσεκτικά. Περιέχουν σημαντικές πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε στον ανώτατο βαθμό την τηλεόρασή σας και να διασφαλίσετε ασφαλή και σωστή εγκατάσταση και λειτουργία. Χαρακτηριστικά Έγχρωμη τηλεόραση με τηλεχειρισμό Λειτουργικό σύστημα Android TM Google Cast Φωνητική Αναζήτηση (προαιρ.) Πλήρως ενσωματωμένη ψηφιακή/καλωδιακή/ δορυφορική τηλεόραση (DVB-T-T2/C/S-S2) Είσοδοι HDMI για σύνδεση με άλλες συσκευές που διαθέτουν υποδοχές HDMI Είσοδος USB Στερεοφωνικό σύστημα ήχου Τελετέξτ Σύνδεση ακουστικών Σύστημα αυτόματου προγραμματισμού Χειροκίνητος συντονισμός Χρονοδιακόπτης λειτουργίας ύπνου Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης Χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας Λειτουργία Απενεργοποίησης εικόνας Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης σε απουσία σήματος Ethernet (LAN) για σύνδεση και υπηρεσίες Ίντερνετ. Υποστήριξη WLAN a/b/g/n/ac ενσωματωμένη HbbTV Ultra HD (UHD) Η τηλεόραση υποστηρίζει τεχνολογία Ultra HD (Πολύ υψηλή ανάλυση - γνωστή και ως 4K) που παρέχει ανάλυση 3840 x 2160 (4K:2K). Αντιστοιχεί σε 4-πλάσια ανάλυση σε σύγκριση με την τηλεόραση Full HD, που επιτυγχάνεται με διπλασιασμό του αριθμού των πίξελ της Full HD τηλεόρασης τόσο σε οριζόντια όσο και σε κάθετη διεύθυνση. Τα περιεχόμενα Ultra HD υποστηρίζονται από εισόδους HDMI, ορισμένες από τις Over-the-Top (OTT) υπηρεσίες, εισόδους USB και εκπομπές μέσω DVB-T2 και DVB-S2. Ελληνικά Υψηλή δυναμική περιοχή (HDR) / Υβριδική λογαριθμική-γάμμα καμπύλη (HLG) Με αυτή τη δυνατότητα η τηλεόραση μπορεί να αναπαράγει μεγαλύτερη δυναμική περιοχή φωτεινότητας με την αποτύπωση και κατόπιν το συνδυασμό πολλών διαφορετικών τιμών έκθεσης. Η δυνατότητα HDR/HLG επιτρέπει καλύτερη ποιότητα εικόνας χάρη σε πιο φωτεινές, πιο ρεαλιστικές λεπτομέρειες, πιο ρεαλιστικό χρώμα και άλλες βελτιώσεις. Παρέχει την εικόνα που σκόπευαν να επιτύχουν οι δημιουργοί των ταινιών, παρουσιάζοντας με πλήρη σαφήνεια, χρώμα και λεπτομέρεια τις κρυμμένες περιοχές των σκούρων σκιών και των ηλιόλουστων περιοχών. Τα περιεχόμενα HDR/HLG υποστηρίζονται από εγγενείς εφαρμογές και εφαρμογές διαδικτυακής πύλης, από εισόδους HDMI και USB και μέσω εκπομπών DVB-S. ** Αν η πηγή εισόδου έχει ρυθμιστεί στη σχετική είσοδο HDMI, πιέστε το πλήκτρο Menu και ρυθμίστε την επιλογή Έκδοση EDID HDMI στο μενού Επιλογές>Ρυθμίσεις>Προτιμήσεις συσκευής>είσοδοι της τηλεόρασης σε EDID 2.0 ή Αυτόμ. EDID για να παρακολουθήσετε περιεχόμενο HDR/HLG, αν το περιεχόμενο HDR/HLG λαμβάνεται μέσω εισόδου HDMI. Σε αυτή την περίπτωση, η συσκευή προέλευσης θα πρέπει επίσης να είναι συμβατή με τουλάχιστον HDMI 2.0a. Dolby Vision Η τεχνολογία Dolby Vision παρέχει μια δραματική οπτική εμπειρία, καταπληκτική φωτεινότητα, εξαιρετική αντίθεση και ζωηρά χρώματα, που ζωντανεύουν την ψυχαγωγία. Επιτυγχάνει αυτή την καταπληκτική ποιότητα εικόνας συνδυάζοντας τεχνολογίες HDR και εικόνας ευρείας γκάμας χρωμάτων. Αυξάνοντας τη φωτεινότητα του αρχικού σήματος και χρησιμοποιώντας ένα υψηλότερο δυναμικό εύρος χρωμάτων και αντίθεσης, η τεχνολογία Dolby Vision παρουσιάζει εκπληκτικές, ρεαλιστικές εικόνες, με καταπληκτικές λεπτομέρειες που άλλες τεχνολογίες μετεπεξεργασίας στην τηλεόραση δεν μπορούν να παράγουν. Το Dolby Vision υποστηρίζεται μέσω εγγενών εφαρμογών και εφαρμογών από τη διαδικτυακή πύλη, καθώς και από τις εισόδους HDMI και USB. Αν η πηγή εισόδου έχει τεθεί στη σχετική είσοδο HDMI, πιέστε το πλήκτρο Menu και ρυθμίστε την επιλογή Έκδοση EDID HDMI στο μενού Επιλογές>Ρυθμίσεις>Προτιμήσεις συσκευής>είσοδοι της τηλεόρασης σε EDID 2.0 ή Αυτόμ. EDID για να παρακολουθήσετε περιεχόμενο Dolby Vision, αν το περιεχόμενο Dolby Vision λαμβάνεται μέσω εισόδου HDMI. Σε αυτή την περίπτωση, η συσκευή προέλευσης θα πρέπει επίσης να είναι συμβατή με τουλάχιστον HDMI 2.0a. Στο μενού Τύπος Εικόνας θα είναι διαθέσιμοι δύο προκαθορισμένες λειτουργίες εικόνας αν ανιχνευτεί περιεχόμενο Dolby Vision: Dolby Vision Φωτεινό και Dolby Vision Σκοτεινό. Και οι δύο επιτρέπουν στο χρήστη να έχουν την εμπειρία του περιεχομένου όπως ακριβώς ήθελε αρχικά ο δημιουργός του με διαφορετικές συν-

7 θήκες φωτισμού περιβάλλοντος. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση Τύπος εικόνας, πιέστε το πλήκτρο Menu ενώ παρακολουθείτε το περιεχόμενο Dolby Vision και μεταβείτε στο μενού Εικόνα. Ενώ παρακολουθείτε περιεχόμενο Dolby Vision μέσω μιας εφαρμογής, εκτός από YouTube, Netflix και Αναπαραγωγής πολυμέσων, δεν θα μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού Εικόνα και να ρυθμίσετε το στοιχείο Τύπος εικόνας. Εγκατάσταση βάσης & Στερέωση στον τοίχο Τοποθέτηση / Αφαίρεση της βάσης Προετοιμασία Αφαιρέστε τη βάση και την τηλεόραση από τη συσκευασία και τοποθετήστε τη βάση πάνω σε ένα τραπέζι εργασίας ή οποιαδήποτε άλλη επίπεδη επιφάνεια. Χρησιμοποιήστε ένα επίπεδο και σταθερό τραπέζι ή παρόμοια επίπεδη επιφάνεια που μπορεί να στηρίξει το βάρος της τηλεόρασης. Μην κρατάτε το τμήμα της οθόνης. Βεβαιωθείτε ότι δεν θα χαράξετε ή σπάσετε την τηλεόραση. Τοποθέτηση της βάσης 1. Τοποθετήστε τη βάση πάνω στο τραπέζι ή σε παρόμοια επίπεδη επιφάνεια. 2. Κρατήστε την τηλεόραση πάνω από τη βάση ώστε να συμπίπτει με το σημείο στερέωσης στη βάση και κατόπιν χαμηλώστε τη ώστε να συνδεθεί υπό την επίδραση του ίδιου της του βάρους. Αν δεν έχει εγκατασταθεί σωστά η βάση, πιέστε απαλά προς τα κάτω έως ότου κουμπώσει(-ουν) στη θέση της(τους) η ασφάλιση (οι ασφαλίσεις). Αφαίρεση της βάσης από την τηλεόραση Διασφαλίστε ότι θα αφαιρέσετε τη βάση με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω όταν χρησιμοποιείτε το στήριγμα ανάρτησης σε τοίχο ή όταν συσκευάζετε πάλι την τηλεόραση. Τοποθετήστε την τηλεόραση πάνω σε ένα τραπέζι εργασίας με την οθόνη προς τα κάτω πάνω σε ένα καθαρό και μαλακό πανί. Αφήστε τη βάση να προεξέχει από το άκρο της επιφάνειας. Τοποθετήστε το κουμπί/τα κουμπιά στην πίσω πλευρά της βάσης για να ελευθερώσετε την ασφάλιση/τις ασφαλίσεις. Αφαιρέστε τη βάση τραβώντας την από την τηλεόραση. Όταν χρησιμοποιείτε τη βάση στερέωσης στον τοίχο Η τηλεόρασή σας είναι έτοιμη και για χρήση με βάση στερέωσης στον τοίχο που συμμορφώνεται με το πρότυπο VESA. Αν δεν παρέχεται με την τηλεόρασή σας, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο για να προμηθευτείτε τη συνιστώμενη βάση στερέωσης σε τοίχο. Εγκατάσταση βάσης & Στερέωση στον τοίχο Τοποθέτηση / Αφαίρεση της βάσης Προετοιμασία Αφαιρέστε τη βάση (τις βασεις) και την τηλεόραση από τη συσκευασία και τοποθετήστε την τηλεόραση σε ένα τραπέζι εργασίας με την οθόνη προς τα κάτω αλλά πάνω σε ένα καθαρό και μαλακό πανί (κουβέρτα κλπ.) Χρησιμοποιήστε ένα επίπεδο και σταθερό τραπέζι μεγαλύτερο από το τραπέζι. Μην κρατάτε το τμήμα της οθόνης. Βεβαιωθείτε ότι δεν θα χαράξετε ή σπάσετε την τηλεόραση. Τοποθέτηση της βάσης 1. Τοποθετήστε τη βάση (τις βάσεις) πάνω στο σχέδιο (στα σχέδια) στερέωσης βάσης στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης. 2. Εισάγετε τις βίδες που παρέχονται και σφίξτε τις απαλά μέχρι να έχει προσαρμοστεί σωστά η βάση. Αφαίρεση της βάσης από την τηλεόραση Διασφαλίστε ότι θα αφαιρέσετε τη βάση με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω όταν χρησιμοποιείτε το στήριγμα ανάρτησης σε τοίχο ή όταν συσκευάζετε πάλι την τηλεόραση. Τοποθετήστε την τηλεόραση πάνω σε ένα τραπέζι εργασίας με την οθόνη προς τα κάτω πάνω σε ένα καθαρό και μαλακό πανί. Αφήστε τη βάση (τις βάσεις) να προεξέχει(-ουν) από το άκρο της επιφάνειας. Ξεβιδώστε τις βίδες στερέωσης της βάσης (των βάσεων). Αφαιρέστε τη βάση (τις βάσεις). Όταν χρησιμοποιείτε τη βάση στερέωσης στον τοίχο Η τηλεόρασή σας είναι έτοιμη και για χρήση με βάση στερέωσης στον τοίχο που συμμορφώνεται με το πρότυπο VESA. Αν δεν παρέχεται με την τηλεόρασή σας, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο για να προμηθευτείτε τη συνιστώμενη βάση στερέωσης σε τοίχο. Ελληνικά - 5 -

8 Σύνδεση Κεραίας Συνδέστε το βύσμα κεραίας ή καλωδιακής τηλεόρασης στην υποδοχή ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΕΡΑΙΑΣ (ΑΝΤ) που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της τηλεόρασης ή το βύσμα δορυφορικής λήψης στην υποδοχή ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ (LNB) που βρίσκεται στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης. Πίσω πλευρά της τηλεόρασης 1 LNB 1. Δορυφορική Αριστερή πλευρά της τηλεόρασης ANT 2 2. Κεραία ή καλωδιακή Αν θέλετε να συνδέσετε μια συσκευή στην τηλεόραση, βεβαιωθείτε ότι τόσο η τηλεόραση όσο και η συσκευή έχουν απενεργοποιηθεί πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε σύνδεση. Αφού έχει γίνει η σύνδεση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις μονάδες και να τις χρησιμοποιήσετε. Ελληνικά - 6 -

9 Άλλες Συνδέσεις Αν θέλετε να συνδέσετε μια συσκευή στην τηλεόραση, βεβαιωθείτε ότι τόσο η τηλεόραση όσο και η συσκευή έχουν απενεργοποιηθεί πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε σύνδεση. Αφού έχει γίνει η σύνδεση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις μονάδες και να τις χρησιμοποιήσετε. Τύπος Συνδέσμου Καλώδια Συσκευή SPDIF HEADPHONE LAN HDMI Σύνδεση (πίσω & πλάι) Σύνδεση SPDIF (οπτική έξ.) (πίσω) Σύνδεση Ακουστικών (πίσω) Σύνδεση USB (πλευρική) Σύνδεση CI (πλευρική) Σύνδεση Ethernet (πίσω) Καλώδιο LAN / Ethernet Όταν χρησιμοποιείτε το κιτ στερέωσης στον τοίχο (επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο για να προμηθευτείτε ένα, αν δεν παρέχεται), συνιστούμε να συνδέσετε όλα τα καλώδια στο πίσω μέρος της τηλεόρασης πριν τη στερεώσετε στον τοίχο. Τοποθετείτε ή αφαιρείτε το άρθρωμα CI μόνο όταν η τηλεόραση είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών του αρθρώματος. Οι είσοδοι USB της τηλεόρασής σας υποστηρίζουν συσκευές με κατανάλωση ρεύματος έως 500 ma. Αν συνδέσετε συσκευές με κατανάλωση ρεύματος μεγαλύτερης των 500 ma, μπορεί να προκληθεί ζημιά στην τηλεόρασή σας. Όταν συνδέετε στην τηλεόραση εξοπλισμό με χρήση καλωδίου HDMI, για να εξασφαλιστεί επαρκής ατρωσία έναντι της εκπομπής παρασιτικών συχνοτήτων και η απρόσκοπτη μετάδοση σημάτων υψηλής ευκρίνειας, όπως του περιεχομένου 4K, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα υψηλής ταχύτητας θωρακισμένο (υψηλής ποιότητας) καλώδιο HDMI με φερρίτες. Ελληνικά - 7 -

10 Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της τηλεόρασης Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η τηλεοπτική σας συσκευή είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί με πρίζα ρεύματος V AC, 50 Hz. Μετά την αποσυσκευασία, αφήστε την τηλεόραση να αποκτήσει τη θερμοκρασία του χώρου, πριν τη συνδέσετε στο ηλεκτρικό δίκτυο. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα ρεύματος δικτύου. H τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από κατάσταση Αναμονής Αν η τηλεόραση είναι σε κατάσταση αναμονής, είναι αναμμένη η λυχνία LED αναμονής. Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από την κατάσταση αναμονής, είτε: Πιέστε το πλήκτρο Αναμονή στο τηλεχειριστήριο. Πιέστε προς τα μέσα το κέντρο του χειριστηρίου joystick στην τηλεόραση. Για να θέσετε την τηλεόραση σε κατάσταση Αναμονής Η τηλεόραση δεν μπορεί να τεθεί σε κατάσταση αναμονής μέσω του χειριστηρίου joystick. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Αναμονής στο τηλεχειριστήριο. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο διάλογος Απενεργοποίηση. Επισημάνετε το OK και πιέστε το πλήκτρο OK. Η τηλεόραση θα μεταβεί σε κατάσταση Αναμονής. Για απενεργοποίηση της τηλεόρασης Για να αποσυνδέσετε πλήρως την τηλεόραση από το ηλεκτρικό ρεύμα, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα ρεύματος δικτύου. Λειτουργία Γρήγορης Αναμονής Για να θέσετε την τηλεόραση σε κατάσταση γρήγορης αναμονής, είτε: Πιέστε το πλήκτρο Αναμονή στο τηλεχειριστήριο. Πιέστε το πάλι για να επιστρέψετε σε κατάσταση λειτουργίας. Πιέστε προς τα μέσα και κρατήστε πατημένο το κέντρο του χειριστηρίου joystick στην τηλεόραση. Πιέστε το πάλι για να επιστρέψετε σε κατάσταση λειτουργίας. Η τηλεόρασή σας συνεχίζει να λειτουργεί σε λειτουργία Γρήγορης Αναμονής, αφού ελέγχει τακτικά για ενημερώσεις. Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία, πληροί τις απαιτήσεις σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας. Για να ελαχιστοποιήσετε την κατανάλωση ενέργειας, θέστε την τηλεόρασή σας σε λειτουργία αναμονής όπως εξηγήθηκε παραπάνω. Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της τηλεόρασης Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η τηλεοπτική σας συσκευή είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί με πρίζα ρεύματος V AC, 50 Hz. Μετά την αποσυσκευασία, αφήστε την τηλεόραση να αποκτήσει τη θερμοκρασία του χώρου, πριν τη συνδέσετε στο ηλεκτρικό δίκτυο. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα ρεύματος δικτύου. H τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από κατάσταση Αναμονής Αν η τηλεόραση είναι σε κατάσταση αναμονής, είναι αναμμένη η λυχνία LED αναμονής. Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από την κατάσταση αναμονής, είτε: Πιέστε το πλήκτρο Αναμονή στο τηλεχειριστήριο. Πιέστε προς τα μέσα το κέντρο του διακόπτη χειρισμού στην τηλεόραση. Τότε η τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί. Για να θέσετε την τηλεόραση σε κατάσταση Αναμονής Η τηλεόραση δεν μπορεί να τεθεί σε κατάσταση αναμονής μέσω του διακόπτη χειρισμού. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Αναμονής στο τηλεχειριστήριο. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο διάλογος Απενεργοποίηση. Επισημάνετε το OK και πιέστε το πλήκτρο OK. Η τηλεόραση θα μεταβεί σε κατάσταση Αναμονής. Για απενεργοποίηση της τηλεόρασης Για να αποσυνδέσετε πλήρως την τηλεόραση από το ηλεκτρικό ρεύμα, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα ρεύματος δικτύου. Λειτουργία Γρήγορης Αναμονής Για να θέσετε την τηλεόραση σε κατάσταση γρήγορης αναμονής, είτε: Πιέστε το πλήκτρο Αναμονή στο τηλεχειριστήριο. Πιέστε το πάλι για να επιστρέψετε σε κατάσταση λειτουργίας. Πατήστε μέσα το κέντρο του διακόπτη χειρισμού στην τηλεόραση και κρατήστε το πατημένο για λίγα δευτερόλεπτα. Πιέστε το πάλι για να επιστρέψετε σε κατάσταση λειτουργίας. Ελληνικά - 8 -

11 Η τηλεόρασή σας συνεχίζει να λειτουργεί σε λειτουργία Γρήγορης Αναμονής, αφού ελέγχει τακτικά για ενημερώσεις. Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία, πληροί τις απαιτήσεις σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας. Για να ελαχιστοποιήσετε την κατανάλωση ενέργειας, θέστε την τηλεόρασή σας σε λειτουργία αναμονής όπως εξηγήθηκε παραπάνω. Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της τηλεόρασης Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η τηλεοπτική σας συσκευή είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί με πρίζα ρεύματος V AC, 50 Hz. Μετά την αποσυσκευασία, αφήστε την τηλεόραση να αποκτήσει τη θερμοκρασία του χώρου, πριν τη συνδέσετε στο ηλεκτρικό δίκτυο. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα ρεύματος δικτύου. H τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από κατάσταση Αναμονής Αν η τηλεόραση είναι σε κατάσταση αναμονής, είναι αναμμένη η λυχνία LED αναμονής. Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από την κατάσταση αναμονής, είτε: Πιέστε το πλήκτρο Αναμονή στο τηλεχειριστήριο. Πατήστε το κουμπί χειρισμού στην τηλεόραση. Τότε η τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί. Για να θέσετε την τηλεόραση σε κατάσταση Αναμονής Η τηλεόραση δεν μπορεί να τεθεί σε κατάσταση αναμονής μέσω του κουμπιού χειρισμού. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Αναμονής στο τηλεχειριστήριο. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο διάλογος Απενεργοποίηση. Επισημάνετε το OK και πιέστε το πλήκτρο OK. Η τηλεόραση θα μεταβεί σε κατάσταση Αναμονής. Για απενεργοποίηση της τηλεόρασης Για να αποσυνδέσετε πλήρως την τηλεόραση από το ηλεκτρικό ρεύμα, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα ρεύματος δικτύου. Λειτουργία Γρήγορης Αναμονής Για να θέσετε την τηλεόραση σε κατάσταση γρήγορης αναμονής, είτε: Πιέστε το πλήκτρο Αναμονή στο τηλεχειριστήριο. Πιέστε το πάλι για να επιστρέψετε σε κατάσταση λειτουργίας. Πατήστε το κουμπί χειρισμού στην τηλεόραση. Πιέστε το κουμπί χειρισμού πάλι για να επιστρέψετε σε κατάσταση λειτουργίας. Ελληνικά Η τηλεόρασή σας συνεχίζει να λειτουργεί σε λειτουργία Γρήγορης Αναμονής, αφού ελέγχει τακτικά για ενημερώσεις. Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία, πληροί τις απαιτήσεις σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας. Για να ελαχιστοποιήσετε την κατανάλωση ενέργειας, θέστε την τηλεόρασή σας σε λειτουργία αναμονής όπως εξηγήθηκε παραπάνω. Χειρισμός και λειτουργία της τηλεόρασης P+ V+ V- Το χειριστήριο joystick σας επιτρέπει να χειρίζεστε τις λειτουργίες της τηλεόρασης Ένταση ήχου / Πρόγραμμα / Πηγή και Γρήγορη Αναμονή-Ενεργοποίηση. Σημείωση: Η θέση του χειριστηρίου joystick μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο. Για αλλαγή έντασης ήχου: Με την πίσω πλευρά της τηλεόρασης προς το μέρος σας, κινήστε το χειριστήριο joystick αριστερά για να αυξήσετε την ένταση ήχου ή κινήστε το δεξιά για να μειώσετε την ένταση ήχου. Για να αλλάξετε κανάλι σε λειτουργία Ζωντανής TV: Μετακινηθείτε μέσα στα αποθηκευμένα κανάλια κινώντας το χειριστήριο joystick προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Για να αλλάξετε πηγή σε λειτουργία Ζωντανής TV: Πιέστε το κέντρο του χειριστηρίου joystick προς τα μέσα και θα εμφανιστεί το μενού Επιλογές TV. Επισημάνετε την επιλογή Πηγή και πιέστε το κέντρο του χειριστηρίου joystick πάλι προς τα μέσα, και στην οθόνη θα εμφανιστεί η λίστα Είσοδοι. Επιλέξτε την επιθυμητή πηγή κινώντας το χειριστήριο joystick προς τα πάνω ή κάτω και πιέστε προς τα μέσα το κέντρο του χειριστηρίου joystick. Για να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση (Γρήγορη αναμονή): Πιέστε το κέντρο του χειριστηρίου joystick προς τα μέσα και κρατήσετε το πατημένο για λίγα δευτερόλεπτα - η τηλεόραση θα μεταβεί σε κατάσταση γρήγορης αναμονής. Για να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση (Αναμονή): Η τηλεόραση δεν μπορεί να τεθεί σε κατάσταση αναμονής μέσω του χειριστηρίου joystick. Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση: Πιέστε το κέντρο του χειριστηρίου joystick προς τα μέσα και η τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί. P-

12 Χειρισμός με το τηλεχειριστήριο Πιέστε το πλήκτρο Μενού στο τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε το μενού ρυθμίσεων Ζωντανής TV όταν είστε σε λειτουργία Ζωντανής TV. Πιέστε το πλήκτρο Αρχική για να εμφανίσετε ή να επιστρέψετε στην Αρχική Οθόνη της Android τηλεόρασης. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να μετακινήσετε την εστία, να προχωρήσετε, να προσαρμόσετε ορισμένες ρυθμίσεις και πιέστε OK για να κάνετε επιλογές για να πραγματοποιήσετε αλλαγές, να ορίσετε τις προτιμήσεις σας, να εισέλθετε σε ένα υπομενού, να ξεκινήσετε μια εφαρμογή κλπ. πιέστε το πλήκτρο Επιστροφή/Πίσω για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη μενού. Επιλογή εισόδου Όταν έχετε συνδέσει εξωτερικά συστήματα στην τηλεόρασή σας, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές πηγές εισόδου. Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο Πηγή στο τηλεχειριστήριο ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο OK για να επιλέξετε διάφορες πηγές από τη λειτουργία Ζωντανής TV. Ή εισέλθετε στο μενού Είσοδοι της Αρχικής Οθόνης, επιλέξτε την επιθυμητή πηγή από τη λίστα και πιέστε OK. Αλλαγή καναλιών και έντασης ήχου Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση ήχου χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Ένταση +/- και να αλλάξετε το κανάλι σε λειτουργία Ζωντανής TV χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Πρόγραμμα +/- στο τηλεχειριστήριο. Χειρισμός και λειτουργία της τηλεόρασης Ο διακόπτης χειρισμού σας επιτρέπει να χειρίζεστε τις λειτουργίες της τηλεόρασης Πρόγραμμα και Γρήγορη Αναμονή-Ενεργοποίηση. Σημείωση: Η θέση του διακόπτη χειρισμού μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο. Για να αλλάξετε κανάλι σε λειτουργία Ζωντανής TV: Πιέστε μέσα το κέντρο του διακόπτη χειρισμού, και θα εμφανιστεί στην οθόνη το πλαίσιο πληροφοριών. Μετακινηθείτε μέσα στα αποθηκευμένα κανάλια κινώντας πατώντας τον διακόπτη χειρισμού πάνω ή κάτω. Για να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση (Γρήγορη αναμονή): Πιέστε το κέντρο του διακόπτη χειρισμού Ελληνικά προς τα μέσα και κρατήσετε το πατημένο για λίγα δευτερόλεπτα - η τηλεόραση θα μεταβεί σε κατάσταση γρήγορης αναμονής. Για να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση (Αναμονή): Η τηλεόραση δεν μπορεί να τεθεί σε κατάσταση αναμονής μέσω του διακόπτη χειρισμού. Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση: Πιέστε το κέντρο του διακόπτη χειρισμού προς τα μέσα και η τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί. Σημείωση: Οι ενδείξεις OSD του μενού ρυθμίσεων Ζωντανής TV σε λειτουργία Ζωντανής TV δεν μπορούν να εμφανιστούν μέσω του διακόπτη χειρισμού. Χειρισμός με το τηλεχειριστήριο Πιέστε το πλήκτρο Μενού στο τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε το μενού ρυθμίσεων Ζωντανής TV όταν είστε σε λειτουργία Ζωντανής TV. Πιέστε το πλήκτρο Αρχική για να εμφανίσετε ή να επιστρέψετε στην Αρχική Οθόνη της Android τηλεόρασης. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να μετακινήσετε την εστία, να προχωρήσετε, να προσαρμόσετε ορισμένες ρυθμίσεις και πιέστε OK για να κάνετε επιλογές για να πραγματοποιήσετε αλλαγές, να ορίσετε τις προτιμήσεις σας, να εισέλθετε σε ένα υπομενού, να ξεκινήσετε μια εφαρμογή κλπ. πιέστε το πλήκτρο Επιστροφή/Πίσω για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη μενού. Επιλογή εισόδου Όταν έχετε συνδέσει εξωτερικά συστήματα στην τηλεόρασή σας, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές πηγές εισόδου. Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο Πηγή στο τηλεχειριστήριο ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο OK για να επιλέξετε διάφορες πηγές από τη λειτουργία Ζωντανής TV. Ή εισέλθετε στο μενού Είσοδοι της Αρχικής Οθόνης, επιλέξτε την επιθυμητή πηγή από τη λίστα και πιέστε OK. Αλλαγή καναλιών και έντασης ήχου Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση ήχου χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Ένταση +/- και να αλλάξετε το κανάλι σε λειτουργία Ζωντανής TV χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Πρόγραμμα +/- στο τηλεχειριστήριο. Χειρισμός και λειτουργία της τηλεόρασης

13 Το κουμπί χειρισμού σας επιτρέπει να χειρίζεστε τις λειτουργίες της τηλεόρασης Γρήγορη Αναμονή- Ενεργοποίηση. Σημείωση: Η θέση του κουμπιού χειρισμού μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο. Για να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση (Γρήγορη αναμονή): Πιέστε το κουμπί χειρισμού για να θέσετε την τηλεόραση σε κατάσταση γρήγορης αναμονής. Για να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση (Αναμονή): Η τηλεόραση δεν μπορεί να τεθεί σε κατάσταση αναμονής μέσω του κουμπιού χειρισμού. Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση: Πατήστε το κουμπί χειρισμού, η τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί. Σημείωση: Οι ενδείξεις OSD του μενού ρυθμίσεων Ζωντανής TV σε λειτουργία Ζωντανής TV δεν μπορούν να εμφανιστούν μέσω του κουμπιού χειρισμού. Χειρισμός με το τηλεχειριστήριο Πιέστε το πλήκτρο Μενού στο τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε το μενού ρυθμίσεων Ζωντανής TV όταν είστε σε λειτουργία Ζωντανής TV. Πιέστε το πλήκτρο Αρχική για να εμφανίσετε ή να επιστρέψετε στην Αρχική Οθόνη της Android τηλεόρασης. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να μετακινήσετε την εστία, να προχωρήσετε, να προσαρμόσετε ορισμένες ρυθμίσεις και πιέστε OK για να κάνετε επιλογές για να πραγματοποιήσετε αλλαγές, να ορίσετε τις προτιμήσεις σας, να εισέλθετε σε ένα υπομενού, να ξεκινήσετε μια εφαρμογή κλπ. πιέστε το πλήκτρο Επιστροφή/Πίσω για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη μενού. Επιλογή εισόδου Όταν έχετε συνδέσει εξωτερικά συστήματα στην τηλεόρασή σας, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές πηγές εισόδου. Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο Πηγή στο τηλεχειριστήριο ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο OK για να επιλέξετε διάφορες πηγές από τη λειτουργία Ζωντανής TV. Ή εισέλθετε στο μενού Είσοδοι της Αρχικής Οθόνης, επιλέξτε την επιθυμητή πηγή από τη λίστα και πιέστε OK. Αλλαγή καναλιών και έντασης ήχου Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση ήχου χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Ένταση +/- και να αλλάξετε το κανάλι σε λειτουργία Ζωντανής TV χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Πρόγραμμα +/- στο τηλεχειριστήριο. Ελληνικά

14 Τηλεχειριστήριο Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο Πρώτα αφαιρέστε τη βίδα που ασφαλίζει το κάλυμμα του διαμερίσματος μπαταριών στην πίσω πλευρά του τηλεχειριστηρίου. Ανυψώστε το κάλυμμα προσεκτικά. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες 1,5 V τύπου AAA. Βεβαιωθείτε ότι οι ενδείξεις (+) και (-) συμφωνούν (προσέξτε τη σωστή πολικότητα). Μην χρησιμοποιείτε μαζί παλιές και νέες μπαταρίες. Να αντικαθίστανται μόνο με ίδιου ή ισοδύναμου τύπου. Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα. Κατόπιν βιδώστε πάλι το κάλυμμα στη θέση του. Πλήκτρο Αναμονής Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Αναμονής στο τηλεχειριστήριο. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο διάλογος Απενεργοποίηση. Επισημάνετε το OK και πιέστε το πλήκτρο OK. Η τηλεόραση θα μεταβεί σε κατάσταση Αναμονής. Πιέστε στιγμιαία και ελευθερώστε το πλήκτρο για να θέσετε την τηλεόραση σε κατάσταση γρήγορης αναμονής, ή για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση όταν είναι σε κατάσταση γρήγορης αναμονής ή αναμονής. 1. Αναμονή: Γρήγορη Αναμονή / Αναμονή / Ενεργοποίηση 2. Αριθμητικά πλήκτρα: Αλλαγή καναλιού σε λειτουργία Ζωντανής τηλεόρασης, εισαγωγή ενός αριθμού ή γράμματος στο πλαίσιο κειμένου στην οθόνη 3. Γλώσσα: Εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών ήχου (αναλογική τηλεόραση), εμφάνιση και αλλαγή γλώσσας ήχου (ψηφιακή τηλεόραση, όπου διατίθεται) 4. Αρχική: Άνοιγμα της Αρχικής Οθόνης 5. Σίγαση ήχου: Απενεργοποιεί τελείως την ένταση ήχου της τηλεόρασης 6. Ένταση ήχου +/- 7. Οδηγός (GUIDE): Εμφάνιση του ηλεκτρονικού οδηγού προγραμμάτων σε λειτουργία Ζωντανής τηλεόρασης 8. Πλήκτρα κατεύθυνσης: Πλοήγηση σε μενού, ρύθμιση επιλογών, μετακίνηση της εστίασης ή του δρομέα κλπ. ρύθμιση χρόνου εγγραφής και εμφάνιση υποσελίδων σε λειτουργία Τελετέξτ Ζωντανής τηλεόρασης με πάτημα του πλήκτρου Δεξιά ή Αριστερά. Ακολουθείτε τις οδηγίες στην οθόνη. 9. OK: Επιβεβαίωση επιλογών, είσοδος σε υπομενού, προβολή της λίστας καναλιών (σε λειτουργία Ζωντανής τηλεόρασης) 10. Πίσω/Επιστροφή (BACK): Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη μενού, μετάβαση ένα βήμα πίσω, κλείσιμο ανοικτών παραθύρων, κλείσιμο Τελετέξτ (σε λειτουργία Τελετέξτ Ζωντανής τηλεόρασης) 11. Netflix: Εκκίνηση της εφαρμογής Netflix 12. Μενού (MENU): Εμφάνιση του μενού Ρυθμίσεις της Ζωντανής τηλεόρασης σε λειτουργία Ζωντανής τηλεόρασης, εμφάνιση των διαθέσιμων επιλογών ρυθμίσεων όπως ήχου και εικόνας 13. Διακοπή: Σταμάτημα του πολυμέσου που αναπαράγεται 14. Επαναφορά: Κίνηση των καρέ προς τα πίσω σε πολυμέσα όπως ταινίες 15. Εγγραφή: Εγγραφή προγραμμάτων σε λειτουργία Ζωντανής τηλεόρασης 16. Έγχρωμα πλήκτρα: Για τις λειτουργίες των έγχρωμων πλήκτρων ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη 17. Κείμενο: Άνοιγμα και κλείσιμο του Τελετέξτ (όπου διατίθεται σε λειτουργία Ζωντανής τηλεόρασης) 18. Παύση: Παύση της αναπαραγωγής πολυμέσων, έναρξη χρονικής μετατόπισης σε λειτουργία Ζωντανής τηλεόρασης Αναπαραγωγή: Έναρξη αναπαραγωγής του επιλεγμένου πολυμέσου 19. Ταχεία προώθηση: Κίνηση των καρέ προς τα εμπρός σε πολυμέσα όπως ταινίες 20. MyButton1: Άνοιγμα του μενού ρυθμίσεων λειτουργίας εικόνας σε διαθέσιμες πηγές 21. YouTube: Εκκίνηση της εφαρμογής YouTube 22. Έξοδος (EXIT): Κλείσιμο και έξοδος από τα εμφανιζόμενα μενού ρυθμίσεων Ζωντανής τηλεόρασης, κλείσιμο εφαρμογών που ήταν σε λειτουργία και/ή της Αρχικής Οθόνης και μετάβαση στην τελευταία ρυθμισμένη πηγή 23. Πληροφορίες: Εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με το περιεχόμενο που εμφανίζεται στην οθόνη 24. Πηγή: Εμφάνιση όλων των διαθέσιμων πηγών εκπομπών και περιεχομένου, κλείσιμο της Αρχικής Οθόνης και μετάβαση στην τελευταία ρυθμισμένη πηγή 25. Πρόγραμμα +/-: Αύξηση/Μείωση του αριθμού καναλιού σε λειτουργία Ζωντανής τηλεόρασης 26. Υπότιτλοι (SUBTITLE): **Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των υποτίτλων (όταν είναι διαθέσιμοι) Ελληνικά

15 Τηλεχειριστήριο Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα για να αποκαλύψετε το διαμέρισμα μπαταρίας. Για να το επιτύχετε αυτό, πρέπει να κάνετε τα εξής: Τοποθετήστε τη μύτη ενός στυλό ή άλλου μυτερού αντικειμένου στην οπή πάνω από το κάλυμμα και πιέστε την προς τα κάτω. Κατόπιν πιέστε σταθερά το κάλυμμα και μετακινήστε το στην κατεύθυνση του βέλους. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες 1,5 V τύπου AAA. Βεβαιωθείτε ότι οι ενδείξεις (+) και (-) συμφωνούν (προσέξτε τη σωστή πολικότητα). Μην χρησιμοποιείτε μαζί παλιές και νέες μπαταρίες. Να αντικαθίστανται μόνο με ίδιου ή ισοδύναμου τύπου. Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα. Πλήκτρο Αναμονής Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Αναμονής στο τηλεχειριστήριο. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο διάλογος Απενεργοποίηση. Επισημάνετε το OK και πιέστε το πλήκτρο OK. Η τηλεόραση θα μεταβεί σε κατάσταση Αναμονής. Πιέστε στιγμιαία και ελευθερώστε το πλήκτρο για να θέσετε την τηλεόραση σε κατάσταση γρήγορης αναμονής, ή για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση όταν είναι σε κατάσταση γρήγορης αναμονής ή αναμονής. 1. Αναμονή: Γρήγορη Αναμονή / Αναμονή / Ενεργοποίηση 2. Αριθμητικά πλήκτρα: Αλλαγή καναλιού σε λειτουργία Ζωντανής τηλεόρασης, εισαγωγή ενός αριθμού ή γράμματος στο πλαίσιο κειμένου στην οθόνη 3. Γλώσσα: Εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών ήχου (αναλογική τηλεόραση), εμφάνιση και αλλαγή γλώσσας ήχου (ψηφιακή τηλεόραση, όπου διατίθεται) 4. Σίγαση ήχου: Απενεργοποιεί τελείως την ένταση ήχου της τηλεόρασης 5. Ένταση ήχου +/- 6. Μενού (MENU): Εμφάνιση του μενού Ρυθμίσεις της Ζωντανής τηλεόρασης σε λειτουργία Ζωντανής τηλεόρασης, εμφάνιση των διαθέσιμων επιλογών ρυθμίσεων όπως ήχου και εικόνας 7. Πλήκτρα κατεύθυνσης: Πλοήγηση σε μενού, ρύθμιση επιλογών, μετακίνηση της εστίασης ή του δρομέα κλπ. ρύθμιση χρόνου εγγραφής και εμφάνιση υποσελίδων σε λειτουργία Τελετέξτ Ζωντανής τηλεόρασης με πάτημα του πλήκτρου Δεξιά ή Αριστερά. Ακολουθείτε τις οδηγίες στην οθόνη. 8. OK: Επιβεβαίωση επιλογών, είσοδος σε υπομενού, προβολή της λίστας καναλιών (σε λειτουργία Ζωντανής τηλεόρασης) 9. Πίσω/Επιστροφή (BACK): Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη μενού, μετάβαση ένα βήμα πίσω, κλείσιμο ανοικτών παραθύρων, κλείσιμο Τελετέξτ (σε λειτουργία Τελετέξτ Ζωντανής τηλεόρασης) 10. Netflix: Εκκίνηση της εφαρμογής Netflix 11. MyButton1: Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των υποτίτλων (όταν είναι διαθέσιμοι) 12. Έγχρωμα πλήκτρα: Για τις λειτουργίες των έγχρωμων πλήκτρων ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη 13. Επαναφορά: Κίνηση των καρέ προς τα πίσω σε πολυμέσα όπως ταινίες 14. Εγγραφή: Εγγραφή προγραμμάτων σε λειτουργία Ζωντανής τηλεόρασης 15. Πλήκτρο Αναπαραγωγής/Παύσης (*) 16. Πλήκτρο Αναπαραγωγής/Παύσης (*) 17. Διακοπή: Σταμάτημα του πολυμέσου που αναπαράγεται 18. Ταχεία προώθηση: Κίνηση των καρέ προς τα εμπρός σε πολυμέσα όπως ταινίες 19. Οδηγός (GUIDE): Εμφάνιση του ηλεκτρονικού οδηγού προγραμμάτων σε λειτουργία Ζωντανής τηλεόρασης 20. YouTube: Εκκίνηση της εφαρμογής YouTube 21. Έξοδος (EXIT): Κλείσιμο και έξοδος από τα εμφανιζόμενα μενού ρυθμίσεων Ζωντανής τηλεόρασης, κλείσιμο εφαρμογών που ήταν σε λειτουργία και/ή της Αρχικής Οθόνης και μετάβαση στην τελευταία ρυθμισμένη πηγή 22. Πληροφορίες: Εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με το περιεχόμενο που εμφανίζεται στην οθόνη 23. Αρχική: Άνοιγμα της Αρχικής Οθόνης 24. Πρόγραμμα +/-: Αύξηση/Μείωση του αριθμού καναλιού σε λειτουργία Ζωντανής τηλεόρασης 25. Κείμενο: Άνοιγμα και κλείσιμο του Τελετέξτ (όπου διατίθεται σε λειτουργία Ζωντανής τηλεόρασης) 26. Πηγή: Εμφάνιση όλων των διαθέσιμων πηγών εκπομπών και περιεχομένου, κλείσιμο της Αρχικής Οθόνης και μετάβαση στην τελευταία ρυθμισμένη πηγή (*) Αναπαραγωγή - Έναρξη αναπαραγωγής των επιλεγμένων πολυμέσων Παύση - Παύση της αναπαραγωγής πολυμέσων, έναρξη χρονικής μετατόπισης σε λειτουργία Ζωντανής τηλεόρασηςτηλεχειριστήριο Ελληνικά

16 Αναμονή: Γρήγορη Αναμονή / Αναμονή / Ενεργοποίηση 2. Αριθμητικά πλήκτρα: Αλλαγή καναλιού σε λειτουργία Ζωντανής τηλεόρασης, εισαγωγή ενός αριθμού ή γράμματος στο πλαίσιο κειμένου στην οθόνη 3. Γλώσσα: Εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών ήχου (αναλογική τηλεόραση), εμφάνιση και αλλαγή γλώσσας ήχου (ψηφιακή τηλεόραση, όπου διατίθεται) 4. Ένταση ήχου +/- 5. Μικρόφωνο: Ενεργοποιεί το μικρόφωνο στο τηλεχειριστήριο. Ελληνικά Αρχική: Άνοιγμα της Αρχικής Οθόνης 7. Οδηγός (GUIDE): Εμφάνιση του ηλεκτρονικού οδηγού προγραμμάτων σε λειτουργία Ζωντανής τηλεόρασης 8. OK: Επιβεβαίωση επιλογών, είσοδος σε υπομενού, προβολή της λίστας καναλιών (σε λειτουργία Ζωντανής TV) 9. Πίσω/Επιστροφή: Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη μενού, μετάβαση ένα βήμα πίσω, κλείσιμο ανοικτών παραθύρων, κλείσιμο Τελετέξτ (σε λειτουργία Τελετέξτ Ζωντανής τηλεόρασης) 10. Netflix: Εκκίνηση της εφαρμογής Netflix 11. Μενού (MENU): Εμφάνιση του μενού Ρυθμίσεις Ζωντανής TV σε λειτουργία Ζωντανής TV 12. Έγχρωμα πλήκτρα: Για τις λειτουργίες των έγχρωμων πλήκτρων ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη 13. Επαναφορά: Κίνηση των καρέ προς τα πίσω σε πολυμέσα όπως ταινίες 14. Διακοπή: Σταμάτημα του πολυμέσου που αναπαράγεται 15. Εγγραφή: Εγγραφή προγραμμάτων σε λειτουργία Ζωντανής τηλεόρασης 16. Παύση: Παύση της αναπαραγωγής πολυμέσων, έναρξη χρονικής μετατόπισης σε λειτουργία Ζωντανής τηλεόρασης Παύση: Έναρξη αναπαραγωγής του επιλεγμένου πολυμέσου 17. Κείμενο: Άνοιγμα και κλείσιμο του Τελετέξτ (όπου διατίθεται σε λειτουργία Ζωντανής τηλεόρασης) 18. Ταχεία προώθηση: Κίνηση των καρέ προς τα εμπρός σε πολυμέσα όπως ταινίες 19. Πηγή: Εμφάνιση όλων των διαθέσιμων πηγών εκπομπών και περιεχομένου σε λειτουργία Ζωντανής TV 20. YouTube: Εκκίνηση της εφαρμογής YouTube 21. Έξοδος (EXIT): Κλείσιμο και έξοδος από εμφανιζόμενα μενού Ρυθμίσεων Ζωντανής TV, κλείσιμο της Αρχικής Οθόνης 22. Πλήκτρα κατεύθυνσης: Πλοήγηση σε μενού, ρύθμιση επιλογών, μετακίνηση της εστίασης ή του δρομέα κλπ. ρύθμιση χρόνου εγγραφής και εμφάνιση υποσελίδων σε λειτουργία Τελετέξτ Ζωντανής τηλεόρασης με πάτημα του πλήκτρου Δεξιά ή Αριστερά. Ακολουθείτε τις οδηγίες στην οθόνη. 23. Πληροφορίες: Εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με το περιεχόμενο που εμφανίζεται στην οθόνη 24. Πρόγραμμα +/-: Αύξηση/Μείωση του αριθμού καναλιού σε λειτουργία Ζωντανής τηλεόρασης 25. Σίγαση ήχου: Απενεργοποιεί τελείως την ένταση ήχου της τηλεόρασης 26. Υπότιτλοι (SUBTITLE): **Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των υποτίτλων (όταν είναι διαθέσιμοι)

17 Πλήκτρο Αναμονής Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Αναμονής στο τηλεχειριστήριο. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο διάλογος Απενεργοποίηση. Επισημάνετε το OK και πιέστε το πλήκτρο OK. Η τηλεόραση θα μεταβεί σε κατάσταση Αναμονής. Πιέστε στιγμιαία και ελευθερώστε το πλήκτρο για να θέσετε την τηλεόραση σε κατάσταση γρήγορης αναμονής, ή για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση όταν είναι σε κατάσταση γρήγορης αναμονής ή αναμονής. Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο Πρώτα αφαιρέστε τη βίδα που ασφαλίζει το κάλυμμα του διαμερίσματος μπαταριών στην πίσω πλευρά του τηλεχειριστηρίου. Ανυψώστε το κάλυμμα προσεκτικά. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες 1,5 V τύπου AAA. Βεβαιωθείτε ότι οι ενδείξεις (+) και (-) συμφωνούν (προσέξτε τη σωστή πολικότητα). Μην χρησιμοποιείτε μαζί παλιές και νέες μπαταρίες. Να αντικαθίστανται μόνο με ίδιου ή ισοδύναμου τύπου. Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα. Κατόπιν βιδώστε πάλι το κάλυμμα στη θέση του. Για σύζευξη του τηλεχειριστηρίου με την τηλεόραση Όταν ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά η τηλεόραση, θα πραγματοποιηθεί μια αναζήτηση για αξεσουάρ πριν αρχίσει η διαδικασία πρώτης εγκατάστασης. Στο σημείο αυτό θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε τη σύζευξη του τηλεχειριστηρίου σας με την τηλεόραση. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο Πηγή στο τηλεχειριστήριο για περίπου 5 δευτερόλεπτα, και η LED στο τηλεχειριστήριο θα ανάψει. Κατόπιν ελευθερώστε το πλήκτρο Πηγή και η LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Αυτό σημαίνει ότι το τηλεχειριστήριο είναι σε λειτουργία σύζευξης. Τώρα πρέπει να περιμένετε να εντοπίσει η τηλεόραση το κινητό σας. Όταν το όνομα του τηλεχειριστηρίου σας εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης, επιλέξτε το και πιέστε OK. Αν η διαδικασία σύζευξης ήταν επιτυχής, η LED στο τηλεχειριστήριο θα σβήσει. Αν η διαδικασία σύζευξης απέτυχε, το τηλεχειριστήριο θα εισέλθει σε λειτουργία νάρκης μετά από 30 δευτερόλεπτα. Βοηθός πρώτης εγκατάστασης Σημείωση: Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία πρώτης εγκατάστασης. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης και το κουμπί OK στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε στοιχείο μενού, να ρυθμίσετε, να επιβεβαιώσετε και να προχωρήσετε. Όταν ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά η συσκευή, θα πραγματοποιηθεί μια αναζήτηση για αξεσουάρ πριν αρχίσει η διαδικασία πρώτης εγκατάστασης. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να πραγματοποιήσετε τη σύζευξη του τηλεχειριστηρίου (εξαρτάται από το μοντέλο του τηλεχειριστηρίου) και άλλων ασύρματων αξεσουάρ με την τηλεόραση. Πατήστε Πίσω/Επιστροφή για να τερματίσετε τη διαδικασία προσθήκης αξεσουάρ και να ξεκινήσετε την εγκατάσταση. 1. Μήνυμα καλωσορίσματος και Επιλογή γλώσσας Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα "Welcome" (Καλωσορίσατε) μαζί με τις δυνατότητες επιλογής γλώσσας. Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε από τη λίστα και πιέστε OK για να συνεχίσετε. 2. Γρήγορη Εγκατάσταση Αν προηγουμένως δεν συνδέσατε την τηλεόρασή σας στο Ίντερνετ μέσω Ethernet, θα εμφανιστεί μια οθόνη όπου μπορείτε να μεταφέρετε το δίκτυο WLAN και τον Λογαριασμό Google του Android τηλεφώνου σας στην τηλεόρασή σας. Επισημάνετε Συνέχεια και πιέστε OK για να προχωρήσετε. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη της τηλεόρασής σας και στο τηλέφωνό σας για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. Μπορείτε επίσης να παραλείψετε αυτό το βήμα επιλέγοντας Παράλειψη. Μπορείτε ορισμένα βήματα να τα παραλείψετε ανάλογα με τις ρυθμίσεις που θα κάνετε σε αυτό το βήμα. Αν προηγουμένως συνδέσατε την τηλεόρασή σας στο Ίντερνετ μέσω Ethernet, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που αναφέρει ότι έχετε συνδεθεί. Μπορείτε να επιλέξετε να συνεχίσετε με ενσύρματη σύνδεση ή να αλλάξετε το δίκτυο. Επισημάνετε Αλλαγή δικτύου και πιέστε OK αν θέλετε να χρησιμοποιείτε ασύρματη σύνδεση αντί της ενσύρματης. 3. Σύνδεση σε δίκτυο Θα οδηγηθείτε αυτόματα στο επόμενο βήμα, αν σε αυτό το σημείο συνδέσετε την τηλεόρασή σας στο Ίντερνετ μέσω Ethernet. Αν όχι, θα γίνει αναζήτηση για τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα, τα οποία θα εμφανιστούν στην επόμενη οθόνη. Επισημάνετε το δίκτυο WLAN που επιθυμείτε από τη λίστα και πιέστε OK για να συνδεθείτε. Καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας το εικονικό πληκτρολόγιο, αν το δίκτυο προστατεύεται με κωδικό. Επιλέξτε Άλλο δίκτυο από τη λίστα, αν το δίκτυο στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε έχει κρυφό αναγνωριστικό SSID. Αν προτιμάτε να μη συνδεθείτε στο Ίντερνετ στο σημείο αυτό, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα επιλέγοντας Παράλειψη. Μπορείτε να συνδεθείτε στο Ίντερνετ αργότερα χρησιμοποιώντας τις επιλογές του μενού Δίκτυο & Ίντερνετ στο μενού Ρυθμίσεις από την Αρχική Οθόνη ή από το μενού Επιλογές TV σε λειτουργία Ζωντανής TV. Αυτό το βήμα θα παραλειφθεί αν δημιουργήθηκε σύνδεση στο Ίντερνετ στο προηγούμενο βήμα. 4. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Αν η σύνδεση ήταν επιτυχημένη, μπορείτε να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google στην οθόνη που ακολουθεί. Θα χρειαστεί να συνδεθείτε σε ένα λογαριασμό Google για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες Google. Αυτό το βήμα θα παραλειφθεί Ελληνικά

18 αν δεν δημιουργήθηκε σύνδεση στο Ίντερνετ στο προηγούμενο βήμα ή αν συνδεθήκατε ήδη στον λογαριασμό σας Google στο βήμα Γρήγορη Εγκατάσταση. Με τη σύνδεσή σας θα μπορείτε να ανακαλύψετε στο Google Play νέες εφαρμογές για βίντεο, μουσική και παιχνίδια, να λαμβάνετε εξατομικευμένες προτάσεις από εφαρμογές όπως το YouTube, να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε τις τελευταίες ταινίες και εκπομπές στο Google Play Movies & TV, να αποκτήσετε πρόσβαση στην αγαπημένη σας ψυχαγωγία και νελέγχετε τα πολυμέσα σας. Επισημάνετε Σύνδεση και πιέστε OK για να προχωρήσετε. Οι επιλογές σύνδεσης έχουν ως εξής: Χρήση του τηλεφώνου ή υπολογιστή σας: Για να συνδεθείτε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο τηλέφωνο ή στον υπολογιστή σας. Επισημάνετε αυτή την επιλογή και πιέστε το πλήκτρο OK. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα εμφανιστεί ένας κωδικός. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο ή ο υπολογιστής σας είναι στο ίδιο δίκτυο με την τηλεόραση. Ανοίξτε τον αναφερόμενο ιστότοπο (androidtv.com/setup, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για την ενημερωμένη διεύθυνση URL του ιστότοπου) στο πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου ή του υπολογιστή σας και εισάγετε στο σχετικό πεδίο εισαγωγής τον κωδικό που βλέπετε στην οθόνη της τηλεόρασης. Κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες στη συσκευή σας και ολοκληρώστε τη διαδικασία. Χρήση του τηλεχειριστηρίου σας: Με αυτή την επιλογή μπορείτε να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google εισάγοντας τη διεύθυνση σας ή τον αριθμό τηλεφώνου σας και τον κωδικό πρόσβασής σας. Αν προτιμάτε να μη συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google στο σημείο αυτό, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα επιλέγοντας Παράλειψη. 5. Όροι Παροχής Υπηρεσιών Κατόπιν θα εμφανιστεί η οθόνη Όροι Παροχής Υπηρεσιών. Συνεχίζοντας, θα συμφωνήσετε στους Όρους Υπηρεσιών Google, την Πολιτική Απορρήτου Google και τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών Google Play. Επισημάνετε Αποδοχή και πιέστε OK στο τηλεχειριστήριο για να επιβεβαιώσετε και να προχωρήσετε. Στην οθόνη αυτή μπορείτε επίσης να προβάλλετε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών Google Play. Για να εμφανίσετε το περιεχόμενο απαιτείται σύνδεση στο Ίντερνετ. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που αναφέρει τη διαδικτυακή διεύθυνση στην οποία μπορείτε επίσης να δείτε αυτές τις πληροφορίες, σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμη πρόσβαση στο Ίντερνετ. 6. Τοποθεσία Στην οθόνη που ακολουθεί μπορείτε να επιτρέψετε ή να μην επιτρέψετε σε εφαρμογές της Google και τρίτων να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες τοποθεσίας της τηλεόρασής σας. Επιλέξτε Ναι για να επιβεβαιώσετε και πιέστε OK. Για να παραλείψετε αυτό το βήμα χωρίς επιβεβαίωση, επιλέξτε Όχι και προχωρήστε πιέζοντας το πλήκτρο OK. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση αργότερα χρησιμοποιώντας το μενού Ρυθμίσεις>Προτιμήσεις συσκευής>τοποθεσία στην Αρχική Οθόνη. 7. Βοηθήστε στη βελτίωση του Android Αποστέλλετε αυτόματα διαγνωστικές πληροφορίες στην Google, όπως αναφορές κατάρρευσης (crash reports) και δεδομένα χρήσης από τη συσκευή και τις εφαρμογές σας. Αυτές οι πληροφορίες δεν θα χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίησή σας. Επιλέξτε Ναι για να επιβεβαιώσετε και πιέστε OK. Για να παραλείψετε αυτό το βήμα χωρίς επιβεβαίωση, επιλέξτε Όχι και προχωρήστε πιέζοντας το πλήκτρο OK. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση αργότερα χρησιμοποιώντας το μενού Ρυθμίσεις>Προτιμήσεις συσκευής>χρήση & Διαγνωστικά στην Αρχική Οθόνη. Κατόπιν θα εμφανιστούν πληροφορίες για τις υπηρεσίες Google και για ορισμένες δυνατότητες της τηλεόρασής σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε προσωπικές επιλογές για τον Βοηθό επιλέγοντας τη σχετική επιλογή όταν θα σας ζητηθεί. Πιέστε επανειλημμένα OK για να συνεχίσετε. 8. Χώρα Στο βήμα που ακολουθεί επιλέξτε τη Χώρα σας από τη λίστα και πιέστε OK για να συνεχίσετε. 9. Κωδικός πρόσβασης Ανάλογα με την επιλογή χώρας που κάνατε στο προηγούμενο βήμα, μπορεί να σας ζητηθεί να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης (PIN) στο σημείο αυτό. Πιέστε ΟΚ για να συνεχίσετε. Ο κωδικός PIN που θα επιλέξετε δεν μπορεί να είναι Αυτός ο κωδικός PIN θα απαιτείται για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένα μενού, περιεχόμενα ή για να ξεκλειδώσετε κλειδωμένα κανάλια, πηγές κλπ. Θα πρέπει να το εισάγετε όταν σας ζητείται να εισάγετε έναν PIN από οποιαδήποτε λειτουργία του μενού σε μεταγενέστερο στάδιο. 10. Επιλέξτε λειτουργία TV Στο επόμενο βήμα της πρώτης εγκατάστασης, μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο λειτουργίας της τηλεόρασης είτε σαν Οικιακή είτε σαν Κατάστημα. Η επιλογή Κατάστημα θα διαμορφώσει τις ρυθμίσεις των ρυθμίσεων της τηλεόρασής σας για περιβάλλον καταστήματος. Αυτή η επιλογή προορίζεται για χρήση μόνο σε κατάστημα. Για χρήση στο σπίτι συνιστάται να επιλέξετε Οικιακή λειτουργία. 11. Ενσωματωμένο Chromecast πάντα διαθέσιμο Επιλέξτε την προτίμησή σας για τη διαθεσιμότητα του Chromecast Αν έχει τεθεί σε Ανοικτό, η τηλεόρασή Ελληνικά

43/49/55 V58 43/49/55 V68 43/49/55 T68 43/49/50/55/65/75 U68 43/49/50/55/65 U58 49/55 U78 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

43/49/55 V58 43/49/55 V68 43/49/55 T68 43/49/50/55/65/75 U68 43/49/50/55/65 U58 49/55 U78 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 43/49/55 V58 43/49/55 V68 43/49/55 T68 43/49/50/55/65/75 U68 43/49/50/55/65 U58 49/55 U78 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Πληροφορίες για το περιβάλλον... 2 Πληροφορίες σχετικά με την τελική διάθεση... 2 Ultra

Διαβάστε περισσότερα

55/65 X98 Series ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

55/65 X98 Series ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 55/65 X98 Series ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Πληροφορίες για το περιβάλλον... 2 Πληροφορίες σχετικά με την τελική διάθεση... 2 Ultra HD (UHD)... 3 Dolby Vision... 3 Διαδικασίες των τηλεοράσεων OLED... 3

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Ελληνικά

Περιεχόμενα Ελληνικά Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας... 2 Σημάνσεις πάνω στο προϊόν... 3 Πληροφορίες για το περιβάλλον... 3 Χαρακτηριστικά... 4 Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται... 4 Ειδοποιήσεις σχετικά με την αναμονή... 4 Διακόπτης

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 1

BeoLab 12. BeoLab 12 1 BeoLab 12 BeoLab 12 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως ανθοδοχεία, πάνω στη συσκευή. Το προϊόν απενεργοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ FM/MW/SW1,2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΛΗΨΗΣ, ΜΕ ΦΑΚΟ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Καθαρίστε τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης

Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Πολυμέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Ελληνικά

Περιεχόμενα Ελληνικά Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας... 2 Σημάνσεις πάνω στο προϊόν... 3 Πληροφορίες για το περιβάλλον... 3 Χαρακτηριστικά... 4 Ultra HD (UHD)... 4 Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται... 4 Ειδοποιήσεις σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

DigiFrame 1091 Ψηφιακή κορνίζα Full HD IPS

DigiFrame 1091 Ψηφιακή κορνίζα Full HD IPS DigiFrame 1091 Ψηφιακή κορνίζα Full HD IPS Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 Χαρακτηριστικά... 3 Περιεχόμενα συσκευασίας... 4 Χειριστήρια και συνδέσεις... 5 Τηλεχειριστήριο...

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο ποντίκι laser μεσαίου μεγέθους. Εγχειρίδιο χρήσεως

Ασύρματο ποντίκι laser μεσαίου μεγέθους. Εγχειρίδιο χρήσεως Ασύρματο ποντίκι laser μεσαίου μεγέθους Εγχειρίδιο χρήσεως Εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του καινοτόμου ασύρματου ποντικιού. Με εξαιρετική ακρίβεια ως προς τις λεπτομέρειες της επιφάνειας και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κεφάλαιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας. Διάβασε και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ FDF 8423

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ FDF 8423 ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ FDF 8423 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 3 ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 4 ΣΥΜΒΑΤΆ ΜΈΣΑ... 4 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑΣ... 5 ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗ ΚΟΥΜΠΙΏΝ ΣΤΟ ΠΊΣΩ ΜΈΡΟΣ... 5 ΣΎΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΉ ΡΕΎΜΑΤΟΣ... 5 ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris

Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Εγχειρίδιο χρήσης LivingColors Iris Πρώτα βήματα με το φωτιστικό LivingColors LivingColors Αφαίρεση συσκευασίας και εγκατάσταση Όταν αφαιρείτε τη συσκευασία του φωτιστικού LivingColors, το φωτιστικό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Ελληνικά

Περιεχόμενα Ελληνικά Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 32 Πληροφορίες ασφαλείας... 33 Σημάνσεις πάνω στο προϊόν... 34 Πληροφορίες για το περιβάλλον... 34 Χαρακτηριστικά... 35 Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται... 35 Ειδοποιήσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660

Mini DVR. Οδηγίες χρήσης MDS 660 Mini DVR MDS 660 Βασικά χαρακτηριστικά Σύστημα ανίχνευσης κίνησης με ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής εικόνας. Από τη στιγμή που ανιχνεύεται εισβολή στον επιτηρούμενο χώρο το αισθητήριο ανίχνευσης κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματη ψηφιακή συσκευή παρακολούθησης και αμφίδρομης επικοινωνίας για μωρό VB601

Ασύρματη ψηφιακή συσκευή παρακολούθησης και αμφίδρομης επικοινωνίας για μωρό VB601 Ασύρματη ψηφιακή συσκευή παρακολούθησης και αμφίδρομης επικοινωνίας για μωρό VB601 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν τη χρήση,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Ελληνικά

Περιεχόμενα Ελληνικά Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας... 35 Σημάνσεις πάνω στο προϊόν... 36 Πληροφορίες για το περιβάλλον... 36 Χαρακτηριστικά... 37 Ultra HD (UHD)... 37 Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται... 37 Ειδοποιήσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας SRP6011. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας SRP6011. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support Απορίες; Ρωτήστε τη Philips SRP6011 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Τηλεχειριστήριο γενικής

Διαβάστε περισσότερα

24/40/43/48/49 L18 Series 24/28/32 W18 Series ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

24/40/43/48/49 L18 Series 24/28/32 W18 Series ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 24/40/43/48/49 L18 Series 24/28/32 W18 Series ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας... 2 Σημάνσεις πάνω στο προϊόν... 3 Πληροφορίες για το περιβάλλον... 5 Πληροφορίες σχετικά με την τελική διάθεση...

Διαβάστε περισσότερα

24/32/39/40/43/48/49 L28 Series 32/39/40/43/49 L38 Series 24/28/32 D28 Series 24/28/32 W28 Series 24/28/32 D38 Series 24/28/32 W38 Series

24/32/39/40/43/48/49 L28 Series 32/39/40/43/49 L38 Series 24/28/32 D28 Series 24/28/32 W28 Series 24/28/32 D38 Series 24/28/32 W38 Series 24/32/39/40/43/48/49 L28 Series 32/39/40/43/49 L38 Series 24/28/32 D28 Series 24/28/32 W28 Series 24/28/32 D38 Series 24/28/32 W38 Series ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Πληροφορίες για το περιβάλλον... 2 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL

Γρήγορη έναρξη. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Γρήγορη έναρξη Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211300, Τεύχος 1 EL Πλήκτρα και µέρη 9 ευτερεύουσα κάµερα 10 Πλήκτρο Έντασης/Ζουµ 11 Πλήκτρο πολυµέσων 12 ιακόπτης κλειδώµατος οθόνης και πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση. 3511053 Έκδοση 1.0 1201 Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε βροχή ή υγρασία. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας Πληροφορίες ασφαλείας... 1 Σημάνσεις πάνω στο προϊόν... 2 Πληροφορίες για το περιβάλλον... 3 Χαρακτηριστικά... 3 Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται... 4 Ειδοποιήσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED 52 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED 52 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED 52 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ: MCF-16233 / MCF-16234 Διαβάστε τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά 1 ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 1. Κουμπί "SNOOZE / SLEEP / DIM" 2. Κουμπί"ON / OFF / ΝΑΡ" 3. Κουμπί "P-" 4. Κουμπί"ALARM

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4

ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 Sambo Hellas www.sambo.gr Email: info@sambo.gr ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 Έκδοση 1.0 1. Μέρη και Λειτουργίες 1 13 7 8 9 2 3 4 5 6 13 Sambo Hellas 10 12 Μπροστά όψη

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου!

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του ηχείου! BeoLab 7 1 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του ηχείου όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Προστασία ηχείου Το ηχείο διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηριζόμενες αναλύσεις DVI...52 Συνδεσιμότητα...53 Πύλη Internet...57 Πρόγραμμα περιήγησης στο Internet...58 Smart Center...59.

Υποστηριζόμενες αναλύσεις DVI...52 Συνδεσιμότητα...53 Πύλη Internet...57 Πρόγραμμα περιήγησης στο Internet...58 Smart Center...59. Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...31 Σημάνσεις πάνω στο προϊόν...31 Πληροφορίες για το περιβάλλον...32 Χαρακτηριστικά...33 Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται...33 Ειδοποιήσεις σχετικά με την αναμονή...33 Κουμπιά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες. Περιγραφή λειτουργίας. ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_4 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Οδηγός έναρξης HT-XT1 Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Οδηγός έναρξης HT-XT1 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 3 2 Εγκατάσταση 4 3 Σύνδεση 6 4 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 5 Ακρόαση ήχου 9 Βασικοί χειρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido s_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Μην τοποθετείτε αντικείμενα με φλόγα, όπως αναμμένα κεριά κοντά στο προϊόν. Μην τοποθετείτε αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας SRP6013. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας SRP6013. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support Απορίες; Ρωτήστε τη Philips SRP6013 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Τηλεχειριστήριο γενικής

Διαβάστε περισσότερα

A box filled with epic moments

A box filled with epic moments A box filled with epic moments υπηρεσία τηλεόρασης www.epic.com.cy υπηρεσία τηλεόρασης Λειτουργίες με μια ματιά. Η Υπηρεσία Τηλεόρασης της epic σου δίνει τον απόλυτο έλεγχο της τηλεοπτικής σου εμπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΌΣ ΓΡΉΓΟΡΗΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΌΣ ΓΡΉΓΟΡΗΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ ΟΔΗΓΌΣ ΓΡΉΓΟΡΗΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ KA-PT04 ΟΔΗΓΌΣ ΓΡΉΓΟΡΗΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΈΞΑΤΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ, ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΉ ΤΟ ΠΑΡΌΝ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΠΡΟΤΟΎ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ ΚΑΙ ΦΥΛΆΞΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart

Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Οδηγό γρήγορης έναρξης Vodafone 858 Smart Προφυλάξεις ασφαλείας Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις προφυλάξεις ασφαλείας. Διαβάστε τον οδηγό "Πληροφορίες ασφαλείας"

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ APRC-106. ΦΟΡΗΤΟ MP3 Player με USB/SD

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ APRC-106. ΦΟΡΗΤΟ MP3 Player με USB/SD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ APRC-106 ΦΟΡΗΤΟ MP3 Player με USB/SD Είναι σημαντικό να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη χρήση του νέου προϊόντος σας για πρώτη φορά. Καλωσόρισμα Σας ευχαριστούμε για την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΌΣ ΓΡΉΓΟΡΗΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΌΣ ΓΡΉΓΟΡΗΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ ΟΔΗΓΌΣ ΓΡΉΓΟΡΗΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ KA-DM0 ΟΔΗΓΌΣ ΓΡΉΓΟΡΗΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΈΞΑΤΕ ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ, ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΉ ΤΟ ΠΑΡΌΝ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΠΡΟΤΟΎ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ ΚΑΙ ΦΥΛΆΞΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306

MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 MICRO SET / CD / MP3 / USB / AUX AMC306 1. Χρήση Το mini ηχοσύστημα αναπαράγει μουσική από CD και USB. Η μουσική μπορεί επίσης να αναπαραχθεί μέσω της θύρας LINE-IN. Η λειτουργία FM σας επιτρέπει να ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Ελληνικά

Περιεχόμενα Ελληνικά Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...31 Σημάνσεις πάνω στο προϊόν...31 Πληροφορίες Για Το Περιβάλλον...32 Χαρακτηριστικά...33 Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται...33 Ειδοποιήσεις σχετικά με την αναμονή...33 Διακόπτης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης. mtntv.com.cy

Οδηγός Χρήσης. mtntv.com.cy Οδηγός Χρήσης mtntv.com.cy ΜΤΝ TV Λειτουργίες με μια Ματιά. Η MTN ΤV σου δίνει τον απόλυτο έλεγχο της τηλεοπτικής σου εμπειρίας αφού προσφέρει μοναδικές διαδραστικές υπηρεσίες όπως: Record (μέχρι και 20

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Πίνακας περιεχομένων Προετοιμασία...3 Σύνδεση του βιντεοπροβολέα με τον υπολογιστή σας...3 Ενσύρματη σύνδεση... 3 Εξ αποστάσεως έλεγχος του βιντεοπροβολέα μέσω προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...2 Σημάνσεις πάνω στο προϊόν...2 Πληροφορίες για το περιβάλλον...4 Χαρακτηριστικά...6 Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται...6

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων!

Καθημερινή χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οινόπνευμα ή άλλους διαλύτες για να καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος των ηχείων! BeoLab 8002 Οδηγός Καθημερινή χρήση 3 Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση των ηχείων όπως περιγράφεται στις παρακάτω σελίδες, συνδέστε ολόκληρο το σύστημα στο ρεύμα. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει κόκκινη,

Διαβάστε περισσότερα

GR ΣΥΝΤΟΜΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

GR ΣΥΝΤΟΜΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GR ΣΥΝΤΟΜΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες 1. Κρατήστε αυτές τις οδηγίες. 2. Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις. 3. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. 4. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιεχόμενα συσκευασίας. 2. Γενική επισκόπηση της συσκευής. Τα πρώτα βήματα. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ Prestigio Nobile PER3162B

1. Περιεχόμενα συσκευασίας. 2. Γενική επισκόπηση της συσκευής. Τα πρώτα βήματα. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ Prestigio Nobile PER3162B Τα πρώτα βήματα EL 1. Περιεχόμενα συσκευασίας 1. Συσκευή ανάγνωσης ηλ. βιβλίων 2. Καλώδιο USB 3. Ακουστικά 4. Οδηγός για σύντομη έναρξη χρήσης 5. Κάρτα εγγύησης 2. Γενική επισκόπηση της συσκευής 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

EΓXPΩMH THΛEOPAΣH COLOUR TELEVISION UN3249S2

EΓXPΩMH THΛEOPAΣH COLOUR TELEVISION UN3249S2 EΓXPΩMH THΛEOPAΣH COLOUR TELEVISION UN3249S2 Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας... 2 Σημάνσεις πάνω στο προϊόν... 2 Πληροφορίες για το περιβάλλον... 4 Χαρακτηριστικά... 4 Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 18'' ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 18'' ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 18'' ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-780 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τους βασικούς

Διαβάστε περισσότερα

Ράβδος ήχου. Οδηγός έναρξης HT-CT370

Ράβδος ήχου. Οδηγός έναρξης HT-CT370 Ράβδος ήχου Οδηγός έναρξης HT-CT370 Πίνακας περιεχομένων Εγκατάσταση 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 4 2 Εγκατάσταση 5 3 Σύνδεση 6 4 Ενεργοποίηση του συστήματος 8 5 Ακρόαση ήχου 9 Βασικοί χειρισμοί Απόλαυση

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Οδηγός BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Οδηγός Προφυλάξεις! Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο είναι τοποθετημένο και συνδεδεμένο σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του Οδηγού. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το ηχείο. Αφήστε τέτοιου είδους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...4 Σημάνσεις πάνω στο προϊόν...5 Χαρακτηριστικά...9 Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται...9 Ειδοποιήσεις σχετικά με την αναμονή...9

Διαβάστε περισσότερα

TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης

TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης TOPFIELD TF-110 Οδηγίες Χρήσης High Definition Επίγειος Ψηφιακός Δέκτης USB PVR Ready Εργοστασιακός Κωδικός: 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να αποφύγετε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας μην ανοίγετε το καπάκι του δέκτη.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ελληνικά - 1 -

Περιεχόμενα. Ελληνικά - 1 - Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας... 2 Τα πρώτα βήματα... 3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ... 3 Σύνδεση κεραίας/καλωδιακής λήψης... 4 Τηλεχειριστήριο - 1... 6 Συνδέσεις... 7 Πρώτη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100

Οδηγός χρήστη. Owner s Guide. December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Οδηγός χρήστη Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 2 2 Νομικές πληροφορίες Legal Πνευματικά δικαιώματα 2011 Google Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Copyright 2010 Google Inc. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος. Πληροφορίες ασφαλείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος. Πληροφορίες ασφαλείας. Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας Πληροφορίες ασφαλείας... 26 Σημάνσεις πάνω στο προϊόν... 27 Πληροφορίες Για Το Περιβάλλον... 28 Χαρακτηριστικά... 28 Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται... 29 Ειδοποιήσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

WiFi V-Timer ΕΚΔΟΣΗ 2Η

WiFi V-Timer ΕΚΔΟΣΗ 2Η ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ WiFi V-Timer ΕΚΔΟΣΗ 2Η 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ WiFi V-Timer... 3 2. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ WiFi V-Timer... 4 3. ΤΟΠΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ WiFi V-Timer... 5 4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας SRP3014. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips

Εγχειρίδιο χρήσης. Πάντα δίπλα σας SRP3014. Απορίες; Ρωτήστε τη Philips Πάντα δίπλα σας Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/support Απορίες; Ρωτήστε τη Philips SRP3014 Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1 Τηλεχειριστήριο γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Android TV BOX Εγχειρίδιο χρήστη

Android TV BOX Εγχειρίδιο χρήστη Android TV BOX Εγχειρίδιο χρήστη 1.1 Σύνδεση Βήμα 1. Συνδέστε το φορτισή στην πρίζα και το καλώδιο στο tvbox Βήμα 2. Συνδέστε το καλώδιο HDMI στην τηλεόραση Βήμα 3. Συνδέστε το δικτύου στο Ethernet 01

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...27 Σημάνσεις πάνω στο προϊόν...28 Πληροφορίες για το περιβάλλον...29 Χαρακτηριστικά...29 Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται...30 Ειδοποιήσεις σχετικά με την αναμονή...30 Χειρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Ελληνικά

Περιεχόμενα Ελληνικά Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...32 Σημάνσεις πάνω στο προϊόν...32 Πληροφορίες Για Το Περιβάλλον...34 Χαρακτηριστικά...34 Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται...35 Ειδοποιήσεις σχετικά με την αναμονή...35 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της αναπαραγωγής ipod

Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Χρήση της αναπαραγωγής ipod Μόλις συνδέσετε ένα ipod, μπορείτε να εκτελέσετε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής ή βίντεο ipod. Με τη χρήση του δέκτη, μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Ελληνικά

Περιεχόμενα Ελληνικά Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...32 Σημάνσεις πάνω στο προϊόν...32 Πληροφορίες Για Το Περιβάλλον...34 Χαρακτηριστικά...34 Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται...35 Ειδοποιήσεις σχετικά με την αναμονή...35 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

FUSION MS-ARX70 Ο Δ Η Γ Ί Ε Σ

FUSION MS-ARX70 Ο Δ Η Γ Ί Ε Σ FUSION MS-ARX70 Ο Δ Η Γ Ί Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΆ FUSIONENTERTAINMENT.COM 2018 Garmin Ltd. ή οι θυγατρικές της Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Ελληνικά

Περιεχόμενα Ελληνικά INSTRUCTION MANUAL УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ NAVODILA ZA UPORABO MANUALI I PERDORIMIT INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽÍVANIE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ FLAT DIGITAL TV РАМЕН ТВ

Διαβάστε περισσότερα

FUSION MS-ARX70 Ο Δ Η Γ Ί Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΆ

FUSION MS-ARX70 Ο Δ Η Γ Ί Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΆ FUSION MS-ARX70 Ο Δ Η Γ Ί Ε Σ ΕΛΛΗΝΙΚΆ FUSIONENTERTAINMENT.COM 2018 Garmin Ltd. ή οι θυγατρικές της Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης

Πολυµέσα. Οδηγός χρήσης Πολυµέσα Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο HP Mobile (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης

Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Τηλεχειριστήριο μέσων HP (Μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα) Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονομασίες Windows και Windows Vista είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΙΑΣ ΥΝ ΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥ ΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ D. KS-PD500 Πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον προσαρμογέα 1 Υποστηριζόμενοι δέκτες αυτοκινήτου της JVC Αυτός ο προσαρμογέας υποστηρίζει τους παρακάτω δέκτες

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης

Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc /DVD BDV-NF7220 EL Ξεκινήστε εδώ Οδηγός γρήγορης έναρξης BDV-NF7220 1 Περιεχόμενα συσκευασίας/ρύθμιση των ηχείων BDV-NF7220 2 Σύνδεση της τηλεόρασης Κύρια μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL. Wireless remote control MR-BH01 MR-BC01. System Air Conditioner ENGLISH ESPAÑOL FRANÇAIS ITALIANO PORTUGUÊS DEUTSCH EΛΛHNIKA RUSSIAN

USER S MANUAL. Wireless remote control MR-BH01 MR-BC01. System Air Conditioner ENGLISH ESPAÑOL FRANÇAIS ITALIANO PORTUGUÊS DEUTSCH EΛΛHNIKA RUSSIAN USER S MANUAL Wireless remote control MR-BH01 MR-BC01 PORTUGUÊS ENGLISH ESPAÑOL ITALIANO FRANÇAIS System Air Conditioner RUSSIAN EΛΛHNIKA DEUTSCH E S F I P D G R A DB98-27997A(2) Προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοστάτης LTC 530. Οδηγίες Ο θερμοστάτης διαθέτει οθόνη με «LED» φωτισμό, η οποία εμφανίζει την πραγματική θερμοκρασία

Θερμοστάτης LTC 530. Οδηγίες Ο θερμοστάτης διαθέτει οθόνη με «LED» φωτισμό, η οποία εμφανίζει την πραγματική θερμοκρασία Θερμοστάτης LTC 530 Οδηγίες Ο θερμοστάτης διαθέτει οθόνη με «LED» φωτισμό, η οποία εμφανίζει την πραγματική θερμοκρασία Ο θερμοστάτης έχει σχεδιαστεί για να διατηρήσει μια σταθερή θερμοκρασία. Ο θερμοστάτης

Διαβάστε περισσότερα

VOYAGER2 DG310 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

VOYAGER2 DG310 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ VOYAGER2 DG310 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ VOYAGER2 DG310 Τα περιεχόμενα αυτού του οδηγού ενδέχεται να διαφέρουν λίγο από την περιγραφή της συσκευής σας ανάλογα με την έκδοση λογισμικού και τον πάροχό σας. Γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής

Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3 Χαρακτηριστικά...3

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης

Μεγάφωνο HP UC. Οδηγός χρήσης Μεγάφωνο HP UC Οδηγός χρήσης Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχό του και χρησιμοποιείται από τη Hewlett-Packard

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Τρόπος λειτουργίας TV και TV+STB. Τοποθέτηση και αντικατάσταση των µπαταριών. Γενικές πληροφορίες: Περιγραφή λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ruwido m_2 τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Σας συγχαίρουµε για την αγορά ενός RUWIDO τηλεχειριστηρίου γενικής χρήσης. Το νέο σας τηλεχειριστήριο αντικαθιστά το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο

Διαβάστε περισσότερα

22 LCD-DVB-T. Oδηγίες Χρήσεως OPERATING INSTRUCTIONS TXV-U4940SMT

22 LCD-DVB-T. Oδηγίες Χρήσεως OPERATING INSTRUCTIONS TXV-U4940SMT 22 LCD-DVB-T Oδηγίες Χρήσεως OPERATING INSTRUCTIONS TXV-U4940SMT Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...2 Σημάνσεις πάνω στο προϊόν...2 Πληροφορίες για το περιβάλλον...4 Χαρακτηριστικά...5 Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται...5

Διαβάστε περισσότερα