Παράρτημα Fabius plus XL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παράρτημα Fabius plus XL"

Transcript

1 Παράρτημα Fabius plus XL ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Για τη σωστή χρήση αυτής της ιατρικής συσκευής, διαβάστε και συμμορφωθείτε με τις οδηγίες χρήσης και αυτό το παράρτημα. Αναισθησιολογικός σταθμός εργασίας Λογισμικό 3.n

2 Παράρτημα των οδηγιών χρήσης Fabius Αναισθησιολογικός plus XL σταθμός εργασίας Παράρτημα των οδηγιών χρήσης Συσκευή Αριθμός εξαρτήματος Έκδοση Fabius plus XL έως 1. Έκδοση Φυλάξτε αυτό το παράρτημα μαζί με τις οδηγίες χρήσης της ιατρικής συσκευής. Το παράρτημα αποτελεί ενημέρωση των πληροφοριών που περιέχονται στις οδηγίες χρήσης στα παρακάτω κεφάλαια: Εμπορικά σήματα Έχουν προστεθεί τα παρακάτω εμπορικά σήματα: Εμπορικά σήματα Actichlor BruTab 6S Buraton Mikrozid Perform Descogen Dismozon Klorsept Oxycide Virkon Κάτοχος εμπορικού σήματος Ecolab Brulin Schülke & Mayr Antiseptica Bode Chemie Medentech Ecolab USA DuPont 2 Παράρτημα Fabius plus XL SW 3.n

3 Για τη δική σας ασφάλεια και για την ασφάλεια των ασθενών σας Για τη δική σας ασφάλεια και για την ασφάλεια των ασθενών σας Γενικές Πληροφορίες Ασφαλείας Έχουν προστεθεί οι παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ) Ο ιατρικός ηλεκτρικός εξοπλισμός απαιτεί ιδιαίτερες προφυλάξεις όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και πριν από την αρχική λειτουργία, ακολουθείτε τις οδηγίες της ενότητας: " ήλωση Συμμόρφωσης για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (ΗΜΣ)" (σελίδα 45). Η παρούσα συσκευή μπορεί να επηρεαστεί από άλλες ηλεκτρικές συσκευές. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος λόγω ηλεκτροστατικής εκκένωσης Ενδέχεται να προκύψουν δυσλειτουργίες που θέτουν σε κίνδυνο τον ασθενή, εάν δεν ληφθούν μέτρα προστασίας ενάντια στην ηλεκτροστατική εκκένωση στις ακόλουθες περιπτώσεις: Όταν αγγίζετε τις ακίδες των συνδέσμων που φέρουν το προειδοποιητικό σύμβολο ESD. Όταν κάνετε σύνδεση με αυτούς τους συνδέσμους. Για να προλάβετε δυσλειτουργίες, τηρήστε τα ακόλουθα μέτρα και εκπαιδεύστε το σχετικό προσωπικό: Τηρήστε τα μέτρα προστασίας ESD. Τα συγκεκριμένα μέτρα προστασίας ενδέχεται να περιλαμβάνουν χρήση αντιστατικών ειδών ιματισμού και υποδημάτων, άγγιγμα ακίδας εξίσωσης δυναμικού πριν και κατά τη διάρκεια της σύνδεσης ή χρήση ηλεκτρομονωτικών και αντιστατικών γαντιών. Τηρήστε τις προδιαγραφές για χρήση σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον. Λάβετε υπόψη την ακόλουθη ενότητα: "Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον" (σελίδα 45). ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος λόγω ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών Οι συσκευές ασύρματης επικοινωνίας (π.χ., κινητά τηλέφωνα) και ο ιατρικός ηλεκτρικός εξοπλισμός (π.χ., απινιδωτές, ηλεκτροχειρουργικές συσκευές) εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Όταν τέτοιου είδους συσκευές λειτουργούν πολύ κοντά σε αυτή τη συσκευή ή τα καλώδιά της, η λειτουργική ακεραιότητα αυτής της συσκευής μπορεί να διακυβεύεται από ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Ως αποτέλεσμα, ο ασθενής ενδέχεται να τίθεται σε κίνδυνο. ιατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 0,3 m (1,0 ft) μεταξύ αυτής της συσκευής και συσκευών ασύρματης επικοινωνίας, για να διασφαλιστεί ότι η βασική απόδοση αυτής της συσκευής έχει εκπληρωθεί. ιατηρείτε επαρκή απόσταση μεταξύ αυτής της συσκευής και άλλων ιατρικών ηλεκτρικών συσκευών. Παράρτημα Fabius plus XL SW 3.n 3

4 Για τη δική σας ασφάλεια και για την ασφάλεια των ασθενών σας Ειδικές πληροφορίες ασφαλείας για το προϊόν Έχουν τροποποιηθεί οι παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας: ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος ανατροπής κατά τη μεταφορά Η ιατρική συσκευή μπορεί να ανατραπεί, αν δεν την χειριστείτε σωστά. Τηρείτε τα ακόλουθα κατά τη μεταφορά της ιατρικής συσκευής: Η ιατρική συσκευή επιτρέπεται να μετακινείται μόνο από άτομα που έχουν τη φυσική ικανότητα για κάτι τέτοιο. Για μεγαλύτερη ευκολία στο χειρισμό, φροντίστε να μεταφέρουν 2 άτομα τη συσκευή. Κατά τη μεταφορά σε κεκλιμένες επιφάνειες, σε στροφές και ανισόπεδες επιφάνειες (όπως π.χ. στο κατώφλι της πόρτας ή σε ανελκυστήρες), βεβαιωθείτε ότι η ιατρική συσκευή δεν θα προσκρούσει πουθενά. Αφαιρέστε τυχόν συσκευές που είναι προσαρτημένες στους βραχίονες συγκράτησης ή στο πάνω μέρος της συσκευής. Αδειάστε τον δίσκο γραφής και ωθήστε τον μέσα στη συσκευή μέχρι τέρμα. Μην τραβάτε την ιατρική συσκευή πάνω από εύκαμπτους σωλήνες, καλώδια ή άλλα εμπόδια που βρίσκονται στο δάπεδο. Μην ενεργοποιείτε το φρένο, ενώ η ιατρική συσκευή μετακινείται. Χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες λαβές, για να ωθήσετε ή να τραβήξετε τη συσκευή. Έχουν διαγραφεί οι παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας: ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος βλάβης της συσκευής Η συσκευή μπορεί να παρουσιάσει βλάβη, αν διακοπεί η παροχή ρεύματος. Συνδέετε πάντα τη συσκευή σε μια αδιάλειπτη παροχή ρεύματος. 4 Παράρτημα Fabius plus XL SW 3.n

5 Εφαρμογή Εφαρμογή Τα πρωτόκολλα MEDIBUS και Vitalink Έχουν τροποποιηθεί οι παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας: ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος να μην ακουστεί ο συναγερμός Εάν η ένταση του ήχου του συναγερμού είναι πολύ χαμηλή, οι συναγερμοί ενδέχεται να μην ακουστούν. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου του συναγερμού αρκετά δυνατά, ώστε ο συναγερμός να μπορεί να ακουστεί στο χώρο στον οποίο βρίσκεται τοποθετημένη η συσκευή. Ο χρήστης πρέπει να παραμένει εντός της ακτίνας ακοής των συναγερμών. Έχουν προστεθεί οι παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας: ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η χρήση μιας σειριακής διασύνδεσης για μια αναλογική ή οπτική σύνδεση και για τη μεταφορά δεδομένων μέσω του πρωτοκόλλου MEDIBUS ή Vitalink σε εξωτερικές συσκευές, συστήματα ή δίκτυα (LAN, WLAN, PDMS κ.λπ.) αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή του συστήματος ή του ιδρύματος που χρησιμοποιεί τη συσκευή. Κατά τη λειτουργία, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη και να εκτελείτε τις απαιτούμενες ενέργειες που υποδεικνύουν οι συναγερμοί και οι ενδείξεις πάνω στον αναισθησιολογικό σταθμό εργασίας. Παράρτημα Fabius plus XL SW 3.n 5

6 Επισκόπηση Επισκόπηση Πίνακας διασύνδεσης Τα ονόματα ορισμένων συνδέσεων έχουν αλλάξει. N O P A B M L K J I C D E F G H A B C D E F G H I J K Υποδοχή για αισθητήρα O2 ιακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης Θύρα COM1 Θύρα COM2 (προαιρετικό) Υποδοχή για αισθητήρα ροής Υποδοχή για τον αισθητήρα πίεσης αεραγωγού Σύνδεση για τον εύκαμπτο σωλήνα APL Σύνδεση για τον εύκαμπτο σωλήνα PEEP Είσοδος ρεύματος με ασφάλειες ρεύματος Ασφάλεια για την εσωτερική μπαταρία Ακίδα εξισορρόπησης δυναμικού L Ενσωματωμένες πρίζες ρεύματος (προαιρετικό) (σύνδεσμοι σε συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα) M Κύρια ασφάλεια N Ισοδυναμική σύνδεση για πολύπριζο O Σφιγκτήρες καλωδίου τροφοδοσίας P Ασφαλειοδιακόπτης για πρίζες ρεύματος 6 Παράρτημα Fabius plus XL SW 3.n

7 Επισκόπηση Έκδοση εγκατάστασης οροφής (προαιρετική) Έχουν τροποποιηθεί οι παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας: ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος ανατροπής Η έκδοση εγκατάστασης οροφής της συσκευής δεν πληροί τις απαιτήσεις των προτύπων ISO και IEC σε σχέση με τη σταθερότητα κατά της ανατροπής και τη σταθερότητα κατά τη μεταφορά. Πρέπει να ληφθούν προληπτικά μέτρα. Η ιατρική συσκευή μπορεί να ανατραπεί, αν δεν την χειριστείτε σωστά. Η ιατρική συσκευή επιτρέπεται να μετακινείται μόνο από άτομα που έχουν τη φυσική ικανότητα για κάτι τέτοιο. Η μεταφορά της συσκευής να γίνεται από 2 άτομα. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος. Αφαιρέστε τυχόν συσκευές που είναι προσαρτημένες στους συνδεδεμένους βραχίονες συγκράτησης ή στο πάνω μέρος της συσκευής. ιπλώστε τους βραχίονες συγκράτησης. Αδειάστε το δίσκο γραφής και ωθήστε τον μέσα μέχρι τέρμα. Παράρτημα Fabius plus XL SW 3.n 7

8 Επισκόπηση Επιτοίχια έκδοση (προαιρετική) Έχουν τροποποιηθεί οι παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας: ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος ανατροπής Η επιτοίχια έκδοση της συσκευής δεν πληροί τις απαιτήσεις των προτύπων ISO και IEC σε σχέση με τη σταθερότητα κατά της ανατροπής και τη σταθερότητα κατά τη μεταφορά. Πρέπει να ληφθούν προληπτικά μέτρα. Η ιατρική συσκευή μπορεί να ανατραπεί, αν δεν την χειριστείτε σωστά. Η ιατρική συσκευή επιτρέπεται να μετακινείται μόνο από άτομα που έχουν τη φυσική ικανότητα για κάτι τέτοιο. Η μεταφορά της συσκευής να γίνεται από 2 άτομα. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος. Αφαιρέστε τυχόν συσκευές που είναι προσαρτημένες στους συνδεδεμένους βραχίονες συγκράτησης ή στο πάνω μέρος της συσκευής. ιπλώστε τους βραχίονες συγκράτησης. Αδειάστε το δίσκο γραφής και ωθήστε τον μέσα μέχρι τέρμα. 8 Παράρτημα Fabius plus XL SW 3.n

9 Επισκόπηση Βοηθητική έξοδος φρέσκου αερίου Η ενότητα "Χρήση της βοηθητικής εξόδου φρέσκου αερίου ως κοινής εξόδου αερίου" δεν ισχύει πλέον. Έχει τροποποιηθεί η παρακάτω ενότητα: Χρήση της βοηθητικής εξόδου φρέσκου αερίου με διακόπτη και κλείδωμα αναπνευστήρα (προαιρετικό) Ο διακόπτης επιτρέπει την απλή αλλαγή της παροχής φρέσκου αερίου από το αναπνευστικό σύστημα στο σύστημα μη επανεισπνοής. Συνοπτική παρουσίαση G A B F E D C A B C D E F G Βοηθητική έξοδος φρέσκου αερίου με πρόσθετο διακόπτη Μακρύς εύκαμπτος σωλήνας φρέσκου αερίου (στη συσκευή Fabius) Εύκαμπτος σωλήνας παράκαμψης APL για το κλείδωμα αναπνευστήρα Κοντός εύκαμπτος σωλήνας φρέσκου αερίου (στο αναπνευστικό σύστημα) Αναπνευστικό σύστημα Γραμμή δειγματοληψίας Σύστημα μη επανεισπνοής (π.χ. Bain) Παράρτημα Fabius plus XL SW 3.n 9

10 Επισκόπηση Συντομογραφίες Η συντομογραφία BTPS έχει αφαιρεθεί. Έχουν προστεθεί ή αλλάξει οι συντομογραφίες TI και STPD. Σύντµηση RI STPD Επεξήγηση Πίνακας αναθεωρήσεων Standard Temperature and Pressure, Dry 20 C (68 F), 1013 hpa, ξηρό αέριο Σύμβολα Τα παρακάτω σύμβολα έχουν προστεθεί ή έχουν αλλάξει: Σύµβολο Επεξήγηση Εφαρμοζόμενο μέρος τύπου BF (Body Floating) Εφαρμοζόμενο μέρος τύπου Β Να διατηρείται καθαρό από λάδια και γράσα Τάση συνεχούς ρεύματος Τάση AC Εύθραυστο, να χειρίζεστε προσεκτικά Να διατηρείται στεγνό gas return Σύνδεση για αγωγό επιστροφής δοκιμαστικού αερίου Έχει διαγραφεί το παρακάτω σύμβολο: Σύσταση! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε το κάλυμμα. 10 Παράρτημα Fabius plus XL SW 3.n

11 Επισκόπηση Ετικέτες προϊόντος Οι παρακάτω ετικέτες προϊόντος έχουν αλλάξει: Ετικέτα προϊόντος Επεξήγηση Κατά τη σύνδεση βοηθητικών συσκευών, προσέχετε το ρεύμα διαρροής. Για πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά, βλ. κεφάλαιο "Προετοιμασία για αποθήκευση ή μεταφορά". COSY Χρήση της βοηθητικής εξόδου φρέσκου αερίου με πρόσθετο διακόπτη: Όταν χρησιμοποιείται ένας ελεγχόμενος τρόπος αερισμού (Volume Control, Pressure Control, Pressure Support, SIMV/PS) ή ο τρόπος αερισμού ManSpont, ρυθμίστε το διακόπτη στη βοηθητική έξοδο φρέσκου αερίου στη θέση COSY. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση της βοηθητικής εξόδου φρέσκου αερίου με πρόσθετο διακόπτη (προαιρετικό)" στο κεφάλαιο "Λειτουργία" στις οδηγίες χρήσης. Παράρτημα Fabius plus XL SW 3.n 11

12 Συναρμολόγηση και προετοιμασία Συναρμολόγηση και προετοιμασία Πριν την πρώτη λειτουργία Ενεργοποίηση της μπαταρίας Έχουν αλλάξει οι παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας: ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος λόγω μειωμένης παροχής ρεύματος από την εσωτερική μπαταρία Η ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας μπορεί να μειωθεί ως αποτέλεσμα μακροχρόνιας αποθήκευσης. Αν η μπαταρία δεν έχει φορτιστεί για 6 μήνες, ελέγξτε τη λειτουργική της ακεραιότητα. Για να γίνει αυτό, φορτίστε την μπαταρία για 16 ώρες και χορηγήστε αερισμό σε έναν δοκιμαστικό πνεύμονα για τουλάχιστον 45 λεπτά σε λειτουργία μπαταρίας. 12 Παράρτημα Fabius plus XL SW 3.n

13 Συναρμολόγηση και προετοιμασία Συναρμολόγηση του αναπνευστικού συστήματος Τα παρακάτω κεφάλαια έχουν τροποποιηθεί: Σύνδεση των εύκαμπτων αναπνευστικών σωλήνων και των φίλτρων Τα δεδομένα για τους αναπνεόμενους όγκους για ενήλικες και παιδιατρικούς ασθενείς έχουν αλλάξει: 1 Επιλέξτε κατάλληλα εξαρτήματα για την αντίστοιχη κατηγορία ασθενούς. Αναπνεόμενος όγκος Αναπνευστικός ασκός Αναπνευστικό κύκλωμα Ενήλικες Παιδιατρικοί ασθενείς Νεογνά >700 ml 301 έως 700 ml 50 έως 300 ml <50 ml 3L 2L 1L 0,5L Ενήλικες Παιδιατρικό Νεογνά (ή παιδιατρικό) Φίλτρο Φίλτρο, HMEF ή HME Χρησιμοποιείτε φίλτρα με χαμηλή αντίσταση και ενδοτικότητα. Παράρτημα Fabius plus XL SW 3.n 13

14 Συναρμολόγηση και προετοιμασία Εισαγωγή καινούριας κάψουλας αισθητήρα O2 Έχει αλλάξει η ορολογία για τον αισθητήρα O2. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας Αν η κάψουλα αισθητήρα O2 αντικατασταθεί κατά τη λειτουργία, μπορεί να μεταφερθούν ρεύματα διαρροής. Μην αγγίζετε τον ασθενή. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος εσφαλμένης μέτρησης Ο2 Μια εσφαλμένα τοποθετημένη κάψουλα αισθητήρα Ο2 θα οδηγήσει σε εσφαλμένες μετρήσεις. Βεβαιωθείτε ότι η κάψουλα αισθητήρα Ο2 έχει εισαχθεί σωστά μέσα στο περίβλημα αισθητήρα Ο2. Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας Ο2 έχει εισαχθεί σωστά μέσα στη βαλβίδα εισπνοής A B C 1 Αφαιρέστε τον αισθητήρα Ο2 (Α) από τη βαλβίδα εισπνοής. 2 Ξεβιδώστε το βιδωτό πώμα (C) από το περίβλημα του αισθητήρα O2. 3 Αφαιρέστε τη νέα κάψουλα αισθητήρα Ο2 από τη συσκευασία. 4 Τοποθετήστε την κάψουλα αισθητήρα Ο2 (Β) μέσα στο περίβλημα του αισθητήρα Ο2, έτσι ώστε οι αγωγοί σχήματος δακτυλίου να ακουμπούν τις επαφές μέσα στο περίβλημα του αισθητήρα Ο2. 5 Βιδώστε το βιδωτό πώμα (C) σφιχτά με το χέρι. 6 Επανατοποθετήστε τον αισθητήρα Ο2 (Α) στη βαλβίδα εισπνοής. 14 Παράρτημα Fabius plus XL SW 3.n

15 Συναρμολόγηση και προετοιμασία Σύνδεση των αισθητήρων και των γραμμών μέτρησης Έχει προστεθεί το παρακάτω κεφάλαιο: Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα παράκαμψης APL και του εύκαμπτου σωλήνα PEEP/PMAX Σε συσκευές με την επιλογή "Χρήση της βοηθητικής εξόδου φρέσκου αερίου με διακόπτη και κλείδωμα αναπνευστήρα", πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω κατά τη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα παράκαμψης APL: COM1 COM2 O2 PEEP APL B E C D F A Ο εύκαμπτος σωλήνας παράκαμψης APL αποτελείται από έναν μακρύ εύκαμπτο σωλήνα με ένα εξάρτημα σχήματος T και έναν κοντό εύκαμπτο σωλήνα. 1 Συνδέστε τον μακρύ εύκαμπτο σωλήνα παράκαμψης APL στα συνδετικά A και B. 2 Συνδέστε τον κοντό εύκαμπτο σωλήνα παράκαμψης APL στα συνδετικά E και F. 3 Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα PEEP/PMAX στα συνδετικά C και D. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ο εύκαμπτος σωλήνας παράκαμψης APL είναι πιο παχύς από τον εύκαμπτο σωλήνα PEEP/PMAX. Παράρτημα Fabius plus XL SW 3.n 15

16 Λειτουργία Λειτουργία Αερισμός Τα παρακάτω κεφάλαια έχουν προστεθεί ή έχουν αλλάξει: Αλληλεξάρτηση μεταξύ των στοιχείων ελέγχου Ορισμένες ρυθμιζόμενες παράμετροι μπορεί να περιορίζονται ή να περιορίζουν αμοιβαία η μία την άλλη, ώστε ορισμένοι συνδυασμοί ρυθμίσεων θεραπείας να μην είναι δυνατοί, π.χ. VT και Freq στον τρόπο αερισμού Volume Control. Στην περίπτωση όπου μια παράμετρος δεν μπορεί πλέον να τροποποιηθεί, πρέπει πρώτα να προσαρμοστεί η περιοριστική παράμετρος. Αυτό θα επιτρέψει την προσαρμογή της περιορισμένης παραμέτρου. Βοηθητική έξοδος φρέσκου αερίου με διακόπτη και κλείδωμα αναπνευστήρα (προαιρετικό) Όταν ο διακόπτης της βοηθητικής εξόδου φρέσκου αερίου είναι ρυθμισμένος σε λειτουργία με σύστημα μη επανεισπνοής [ ], το κλείδωμα αναπνευστήρα εμποδίζει την έναρξη ενός ελεγχόμενου τρόπου αερισμού (Volume Control, Pressure Control, Pressure Support, SIMV/PS). Εκπέμπονται οι παρακάτω συναγερμοί: Από την έκδοση λογισμικού 3.37: VENTILATOR FAIL!!! CHECK APL / EXT. FGO!!! Με παλιότερες εκδόσεις λογισμικού: VENTILATOR FAIL!!! CHECK APL VALVE!!! ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος μη ανιχνευθείσας ανεπάρκειας φρέσκων αερίων Όταν ο διακόπτης της βοηθητικής εξόδου φρέσκου αερίου είναι ρυθμισμένος σε λειτουργία με σύστημα μη επανεισπνοής [ ], δεν εκπέμπεται συναγερμός κατά την έναρξη του τρόπου αερισμού ManSpont. Ελέγξτε ότι ο διακόπτης της βοηθητικής εξόδου φρέσκου αερίου ρυθμίστηκε στο COSY. COSY 1 Ρυθμίστε τον διακόπτη της βοηθητικής εξόδου φρέσκου αερίου στη θέση COSY. Η λειτουργία του κλειδώματος αναπνευστήρα είναι διαθέσιμη μόνο με την επιλογή "Βοηθητική έξοδος φρέσκου αερίου με διακόπτη και κλείδωμα αναπνευστήρα". Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε παλιότερες εκδόσεις της βοηθητικής εξόδου φρέσκου αερίου με διακόπτη Παράρτημα Fabius plus XL SW 3.n

17 Λειτουργία Τρόπος αερισμού ManSpont (Υποστήριξη πίεσης) Έχουν προστεθεί οι παρακάτω πληροφορίες: Για αερισμό στον τρόπο αερισμού ManSpont, χρησιμοποιήστε μια εφαρμοστή μάσκα ή έναν σωλήνα. Λειτουργίες ασφάλειας της συσκευής αερισμού Συμπεριφορά του Fabius αν ο χρήστης δεν αναλάβει καμία ενέργεια Έχουν αλλάξει οι παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας: ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος ο ασθενής να επανακτήσει τη συνείδησή του ή κίνδυνος υποξίας Αν διακοπεί η παροχή αερίου, το μηχάνημα αναισθησίας συνεχίζει να λειτουργεί με ατμοσφαιρικό αέρα. εν παρέχονται πλέον οξυγόνο και αναισθητικό αέριο. Λόγω της επανεισπνοής του ασθενή, μειώνεται η εισπνευστική συγκέντρωση αναισθητικών αερίων και οξυγόνου στο αναπνευστικό αέριο. Παρακολουθείτε προσεκτικά τις συγκεντρώσεις αερίων και χρησιμοποιήστε ενδοφλέβιους αναισθητικούς παράγοντες αν είναι απαραίτητο. Παράρτημα Fabius plus XL SW 3.n 17

18 Λειτουργία Χρήση της βοηθητικής εξόδου φρέσκου αερίου με διακόπτη και κλείδωμα αναπνευστήρα (προαιρετικό) ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Ανεπαρκής παροχή αερίου στον ασθενή Τα συστήματα μη επανεισπνοής προορίζονται μόνο για χειροκίνητο αερισμό ή αυθόρμητη αναπνοή και επιτρέπεται να συνδεθούν μόνο στην εξωτερική έξοδο φρέσκου αερίου. Κατά τη χρήση ενός συστήματος μη επανεισπνοής, διασφαλίστε επαρκή παρακολούθηση αερίων. Τα παρακάτω κεφάλαια έχουν αλλάξει: Προετοιμασία Παράδειγμα: Σύστημα μη επανεισπνοής Bain C A B ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος παρερμηνείας μετρούμενων τιμών Οι τιμές για το O2, την πίεση και τον όγκο που εμφανίζονται στο Fabius δεν αντιστοιχούν στις τιμές για τον ασθενή που είναι συνδεδεμένος στην εξωτερική έξοδο φρέσκου αερίου, καθώς βασίζονται σε μετρήσεις που λαμβάνονται στο περιεκτικό αναπνευστικό σύστημα. Όταν χρησιμοποιείτε την εξωτερική έξοδο φρέσκου αερίου, αλλάξτε σε κατάσταση Standby (Αναμονή). ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος εσφαλμένης παροχής αερίου Το O2 και το CO2, καθώς και τυχόν αναισθητικά, πρέπει επίσης να παρακολουθούνται για τα σύστημα μη επανεισπνοής. Η γραμμή δειγματοληψίας πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το συνδετικό του συστήματος μη επανεισπνοής και το συνδετικό του αναλυτή αερίων (π.χ. Scio, Vamos). 1 Συνδέστε το σύστημα μη επανεισπνοής (B) στη βοηθητική έξοδο φρέσκου αερίου (A). 2 Βιδώστε τη γραμμή δειγματοληψίας (C) στη σύνδεση Luer Lock στην αναπνευστική μάσκα ή στο φίλτρο του αναπνευστικού συστήματος και στην υδατοπαγίδα στο όργανο παρακολούθησης αερίων. D 3 Εάν χρειαστεί, συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα απομάκρυνσης αναισθητικού αερίου του συστήματος μη επανεισπνοής στη δεύτερη σύνδεση (D) του συστήματος λήψης αναισθητικών αερίων Παράρτημα Fabius plus XL SW 3.n

19 Λειτουργία Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του συστήματος μη επανεισπνοής και του συστήματος υποδοχής αναισθητικών αερίων. Λειτουργία με σύστημα μη επανεισπνοής Pmax= 125 hpa Πριν από τη χρήση ενός ελεγχόμενου τρόπου αερισμού (Volume Control, Pressure Control, Pressure Support, SIMV/PS) ή του τρόπου αερισμού ManSpont: 1 Ρυθμίστε τον διακόπτη στη θέση COSY. Ο διακόπτης είναι στραμμένος προς την κατεύθυνση της εισόδου φρέσκου αερίου. 2 Βιδώστε τη γραμμή δειγματοληψίας ξανά στο εξάρτημα σχήματος Y στο αναπνευστικό κύκλωµα. Εκτροπή της ροής φρέσκου αερίου προς το σύστημα μη επανεισπνοής: 1 Ρυθμίστε τον διακόπτη στη θέση. Ο διακόπτης είναι στραμμένος προς την κατεύθυνση του συστήματος μη επανεισπνοής. 2 Ρυθμίστε τη ροή φρέσκου αερίου. Για την αποφυγή επανεισπνοής, η παροχή φρέσκου αερίου πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσια του όγκου ανά λεπτό. 3 Χρησιμοποιείτε το σύστημα μη επανεισπνοής σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες χρήσης. Λειτουργία με το αναπνευστικό σύστημα (COSY) COSY ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος μη ανιχνευθείσας ανεπάρκειας φρέσκων αερίων Όταν ο διακόπτης της βοηθητικής εξόδου φρέσκου αερίου είναι ρυθμισμένος σε λειτουργία με σύστημα μη επανεισπνοής [ ], δεν εκπέμπεται συναγερμός κατά την έναρξη του τρόπου αερισμού ManSpont. Ελέγξτε ότι ο διακόπτης της βοηθητικής εξόδου φρέσκου αερίου ρυθμίστηκε στο COSY. Όταν ο διακόπτης της βοηθητικής εξόδου φρέσκου αερίου είναι ρυθμισμένος σε λειτουργία με σύστημα μη επανεισπνοής [ ], το κλείδωμα αναπνευστήρα εμποδίζει την έναρξη ενός ελεγχόμενου τρόπου αερισμού (Volume Control, Pressure Control, Pressure Support, SIMV/PS). Εκπέμπονται οι παρακάτω συναγερμοί: Από την έκδοση λογισμικού 3.37: VENTILATOR FAIL!!! CHECK APL / EXT. FGO!!! Με παλιότερες εκδόσεις λογισμικού: VENTILATOR FAIL!!! CHECK APL VALVE!!! Τερματισμός λειτουργίας 1 Κλείστε όλες τις βαλβίδες ελέγχου ροής στη συσκευή. Παράρτημα Fabius plus XL SW 3.n 19

20 Λειτουργία Τερματισμός λειτουργίας Έχουν προστεθεί οι παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας: ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος μόλυνσης Παθογόνοι μικροοργανισμοί μπορούν να μεταδοθούν από ασθενή σε ασθενή μέσω του συνδετικού φραγής κυκλώματος. Αν ένα χρησιμοποιημένο εξάρτημα σχήματος Υ ή ένα φίλτρο συνδεθεί στο συνδετικό φραγής κυκλώματος και αν ένα εξάρτημα που υπέστη επανεπεξεργασία συνδεθεί αργότερα στη διαδικασία (π.χ. κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου διαρροής), μπορεί το νέο εξάρτημα να μολυνθεί. Συνδέετε μόνο εξαρτήματα που έχουν υποστεί επανεπεξεργασία στο συνδετικό φραγής κυκλώματος. 20 Παράρτημα Fabius plus XL SW 3.n

21 Λειτουργία Προετοιμασία για αποθήκευση ή μεταφορά Έχουν αλλάξει οι παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας: ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος ανατροπής κατά τη μεταφορά Η ιατρική συσκευή μπορεί να ανατραπεί, αν δεν την χειριστείτε σωστά. Τηρείτε τα ακόλουθα κατά τη μεταφορά της ιατρικής συσκευής: Η ιατρική συσκευή επιτρέπεται να μετακινείται μόνο από άτομα που έχουν τη φυσική ικανότητα για κάτι τέτοιο. Για μεγαλύτερη ευκολία στο χειρισμό, φροντίστε να μεταφέρουν 2 άτομα τη συσκευή. Κατά τη μεταφορά σε κεκλιμένες επιφάνειες, σε στροφές και ανισόπεδες επιφάνειες (όπως π.χ. στο κατώφλι της πόρτας ή σε ανελκυστήρες), βεβαιωθείτε ότι η ιατρική συσκευή δεν θα προσκρούσει πουθενά. Αφαιρέστε τυχόν συσκευές που είναι προσαρτημένες στους βραχίονες συγκράτησης ή στο πάνω μέρος της συσκευής. Αδειάστε τον δίσκο γραφής και ωθήστε τον μέσα στη συσκευή μέχρι τέρμα. Μην τραβάτε την ιατρική συσκευή πάνω από εύκαμπτους σωλήνες, καλώδια ή άλλα εμπόδια που βρίσκονται στο δάπεδο. Μην ενεργοποιείτε το φρένο, ενώ η ιατρική συσκευή μετακινείται. Χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες λαβές, για να ωθήσετε ή να τραβήξετε τη συσκευή. Παράρτημα Fabius plus XL SW 3.n 21

22 ιαμόρφωση ιαμόρφωση ιαμόρφωση σε Κατάσταση Αναμονής Έλεγχος διαρροής Έχει αλλάξει το παρακάτω κείμενο: Έλεγχος βαλβίδων ασφαλείας Αυτός ο έλεγχος ελέγχει τη λειτουργική ακεραιότητα των βαλβίδων ασφαλείας. Τα αποτελέσματα του ελέγχου εμφανίζονται στην οθόνη με τα αποτελέσματα του ελέγχου διαρροής (Β). Αντιμετώπιση προβλημάτων στην περίπτωση αποτυχίας ελέγχου βαλβίδων ασφαλείας Έχουν αλλάξει οι παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας: ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος απρόσμενης υπερπίεσης ή αρνητικής πίεσης Μια λερωμένη ή μη λειτουργική βαλβίδα ασφαλείας δεν είναι σε θέση να αντισταθμίσει ξαφνική υπερπίεση ή αρνητική πίεση στο αναπνευστικό σύστημα. Εκτελέστε τον έλεγχο διαρροής πριν την εκκίνηση της συσκευής. Προσέξτε το αποτέλεσμα του ελέγχου βαλβίδων ασφαλείας. Επαναλάβετε τον έλεγχο διαρροής. Μην λειτουργείτε τη συσκευή αν ο έλεγχος διαρροής βαλβίδων ασφαλείας εξακολουθεί να αποτυγχάνει. Επικοινωνήστε με την DrägerService ή έναν εξουσιοδοτημένο τοπικό αντιπρόσωπο σέρβις. Αποτελέσματα του ελέγχου ενδοτικότητας Έχει αλλάξει η τιμή για την ενδοτικότητα συστήματος Ενδοτικότητα συστήματος [ml/cmh2o] 6,0 Εμφανιζόμενο αποτέλεσμα [ml/cmh2o] Μετρούμενη τιμή και PASSED (Απέτυχε) 22 Παράρτημα Fabius plus XL SW 3.n

23 ιαμόρφωση Σελίδα Standby Set-up ( ιαμόρφωση αναμονής) Αλλαγή των διαμορφώσεων Αλλαγή της μονάδας πίεσης Έχει αλλάξει το παρακάτω κείμενο: 3 Επιλέξτε τη νέα μονάδα και επιβεβαιώστε. Το παράθυρο κλείνει. Standby Set-up G 1 Επιλέξτε το στοιχείο μενού Pressure Unit (Μονάδα πίεσης) (G) και επιβεβαιώστε. Ανοίγει η οθόνη που ζητά τον κωδικό πρόσβασης. Standby Set-up H 2 Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης (H) και επιβεβαιώστε. Οι παρακάτω μονάδες μπορούν να επιλεγούν: hpa cmh2o mbar kpa Παράρτημα Fabius plus XL SW 3.n 23

24 Επίλυση προβλημάτων Επίλυση προβλημάτων ιακοπή παροχής ρεύματος ιακοπή τροφοδοσίας δικτύου Έχει αλλάξει το παρακάτω κείμενο: Σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, το Fabius αλλάζει αυτόματα σε τροφοδοσία από την εσωτερική μπαταρία. Το υπολειπόμενο φορτίο μπαταρίας εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Ο χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας εξαρτάται από τις ρυθμίσεις αερισμού και την κατάσταση της μπαταρίας (παλαιότητα και φορτίο μπαταρίας). Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία μπορεί να διασφαλίσει παροχή για τουλάχιστον 45 λεπτά. Έχουν τροποποιηθεί οι παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας: ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Ανεπαρκής αερισμός του ασθενή Όταν εμφανιστεί το μήνυμα συναγερμού BATTERY LOW!! (ΧΑΜΗΛΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ) (υπολειπόμενο φορτίο μπαταρίας 10 %), ο αναπνευστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί μόνο για μερικά ακόμη λεπτά. Επαναφέρετε την τροφοδοσία δικτύου. Στη συνέχεια, ο ελεγχόμενος αερισμός θα είναι και πάλι διαθέσιμος. Αποτυχία αναπνευστήρα Συναγερμός VENTILATOR FAIL!!! Έχει προστεθεί το πρώτο βήμα: 1 Ρυθμίστε τον διακόπτη της βοηθητικής εξόδου φρέσκου αερίου με κλείδωμα αναπνευστήρα (προαιρετικό) στο COSY. 2 Μεταβείτε σε τρόπο αερισμού ManSpont. 3 Ρυθμίστε τη βαλβίδα APL στη θέση Man. 4 Ρυθμίστε την βαλβίδα APL στην επιθυμητή πίεση. 5 Γεμίστε τον αναπνευστικό ασκό, αν χρειάζεται με τη βοήθεια με του κλειδιού έκπλυσης O2. 6 Χορηγήστε χειροκίνητο αερισμό στον ασθενή. 24 Παράρτημα Fabius plus XL SW 3.n

25 Επίλυση προβλημάτων Βλάβη του αισθητήρα Ο2 Έχει αλλάξει η ορολογία για τον αισθητήρα O2. Αιτίες εσφαλμένης βαθμονόμησης Η βαθμονόμηση δεν ήταν επιτυχής αν, μετά τη βαθμονόμηση του αισθητήρα Ο2, εμφανιστεί το μήνυμα συναγερμού O2 SENSOR FAIL! (ΒΛΑΒΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ Ο2). Πιθανές αιτίες και μέτρα αποκατάστασης περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Αιτία Αντιμετώπιση Στη διάρκεια της βαθμονόμησης, ο αισθητήρας Ο2 Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας Ο2 είναι εκτεθειμένος εκτέθηκε σε ένα μίγμα αέρα με εξαιρετικά υψηλή ή σε αέρα περιβάλλοντος σε όλη τη διάρκεια της βαθμονόμησης. χαμηλή συγκέντρωση οξυγόνου. Στη διάρκεια της βαθμονόμησης, ο αισθητήρας Ο2 εκτέθηκε σε ένα μίγμα αέρα με κυμαινόμενη συγκέντρωση οξυγόνου. Ο αισθητήρας Ο2 δεν εκτέθηκε αρκετά σε αέρα περιβάλλοντος πριν από τη βαθμονόμηση. Το μέγιστο διάστημα χρήσης της κάψουλας αισθητήρα Ο2 έχει παρέλθει. Ο αισθητήρας Ο2 δεν είναι συνδεδεμένος. Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας Ο2 είναι εκτεθειμένος σε αέρα περιβάλλοντος σε όλη τη διάρκεια της βαθμονόμησης. Εκθέστε τον αισθητήρα Ο2 στον αέρα περιβάλλοντος για 2 λεπτά. Αν έχει εισαχθεί νέα κάψουλα αισθητήρα O2, αφήστε τον αισθητήρα O2 εκτεθειμένο στον αέρα περιβάλλοντος για 15 λεπτά. Επανατοποθετήστε την κάψουλα του αισθητήρα Ο2. Εκθέστε τον αισθητήρα Ο2 στον αέρα περιβάλλοντος για 15 λεπτά πριν από τη βαθμονόμηση. Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα του καλωδίου του αισθητήρα Ο2 είναι συνδεδεμένο στο σημασμένο συνδετικό στο πίσω μέρος της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι η κάψουλα αισθητήρα Ο2 έχει εισαχθεί σωστά μέσα στο περίβλημα αισθητήρα Ο2. Συνδέστε σωστά τον αισθητήρα Ο2 και επαναλάβετε τη βαθμονόμηση. Παράρτημα Fabius plus XL SW 3.n 25

26 Επίλυση προβλημάτων Συναγερμός Αιτία Αντιμετώπιση Έχει αλλάξει η ορολογία για τον αισθητήρα O2. Προτεραιότητα συναγερμού Συναγερμός Αιτία Αντιμετώπιση (8) O2 SENSOR FAIL! Ο αισθητήρας Ο2 δεν βαθμονομήθηκε σωστά. Οι αιτίες και οι τρόποι αντιμετώπισης για τους παρακάτω συναγερμούς έχουν αλλάξει. Η κάψουλα του αισθητήρα Ο2 αντικαταστάθηκε ή/και ο αισθητήρας Ο2 δεν βαθμονομήθηκε. Η κάψουλα αισθητήρα Ο2 έχει υποστεί φθορά. εν είναι συνδεδεμένος ο αισθητήρας Ο2. Ελαττωματικό καλώδιο αισθητήρα. (6) O2 SENSOR CAL DUE! Έχουν παρέλθει περισσότερες από 18 ώρες από την τελευταία βαθμονόμηση αισθητήρα Ο2. Προτεραιότητα συναγερμού Εκτελέστε τη διαδικασία για τη βαθμονόμηση του αισθητήρα O2 (βλ. κεφάλαιο για τη βαθμονόμηση του αισθητήρα Ο2). Εκτελέστε τη διαδικασία για τη βαθμονόμηση του αισθητήρα O2 (βλ. κεφάλαιο για τη βαθμονόμηση του αισθητήρα Ο2). Αντικαταστήστε την κάψουλα του αισθητήρα Ο2 και βαθμονομήστε. Συνδέστε το καλώδιο του αισθητήρα Ο2. Αντικαταστήστε τη μονάδα περιβλήματος αισθητήρα Ο2. Εκτελέστε τη διαδικασία για τη βαθμονόμηση του αισθητήρα O2 (βλ. κεφάλαιο για τη βαθμονόμηση του αισθητήρα Ο2). Συναγερμός Αιτία Αντιμετώπιση (31) INSP O2 LOW!!! Η συγκέντρωση εισπνεόμενου Ο2 είναι κάτω από το κατώτερο όριο συναγερμού. Εσφαλμένη ρύθμιση του διακόπτη στη βοηθητική έξοδο φρέσκου αερίου. Ελέγξτε την παροχή Ο2. Ελέγξτε τη ρύθμιση της βαλβίδας ελέγχου ροής και το κατώτερο όριο συναγερμού O2. Ελέγξτε τη ρύθμιση του διακόπτη στη βοηθητική έξοδο φρέσκου αερίου. 26 Παράρτημα Fabius plus XL SW 3.n

27 Επίλυση προβλημάτων Προτεραιότητα συναγερμού Συναγερμός Αιτία Αντιμετώπιση (21) FRESH GAS LOW!! Ανεπαρκής παροχή φρέσκου αερίου σε όλους τους τρόπους αερισμού. Φραγμένος/διπλωμένος εύκαμπτος σωλήνας. ιαρροή στο αναπνευστικό σύστημα. Ο εύκαμπτος σωλήνας δεν είναι συνδεδεμένος στο αναπνευστικό σύστημα. Εσφαλμένη ρύθμιση του διακόπτη στη βοηθητική έξοδο φρέσκου αερίου. (28) VENTILATOR FAIL!!! Σφάλμα στη βαλβίδα παράκαμψης APL. ιακόπτης της βοηθητικής εξόδου φρέσκου αερίου με διακόπτη και κλείδωμα αναπνευστήρα σε λάθος θέση ( ), αντί της θέσης COSY. ιασφαλίστε την επαρκή παροχή φρέσκου αερίου. Ελέγξτε τους εύκαμπτους σωλήνες. Ελέγξτε το αναπνευστικό σύστημα. Ελέγξτε τη ρύθμιση του διακόπτη στη βοηθητική έξοδο φρέσκου αερίου. Ελέγξτε τη μεμβράνη του ανεμιστήρα και κλείστε το κάλυμμα. Ελέγξτε εάν η βαλβίδα παράκαμψης APL είναι σωστά συνδεδεμένη και αν υπάρχει διαρροή. Επιλέξτε την κατάσταση Standby (Αναμονή) και στη συνέχεια μεταβείτε στον προηγούμενο τρόπο αερισμού. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της βαλβίδας APL. Ρυθμίστε τον διακόπτη της βοηθητικής εξόδου φρέσκου αερίου στη θέση COSY. Παράρτημα Fabius plus XL SW 3.n 27

28 Επίλυση προβλημάτων Έχει προστεθεί ο παρακάτω συναγερμός: Προτεραιότητα συναγερμού Συναγερμός Αιτία Αντιμετώπιση (26) CHECK APL / EXT. FGO!!! Σφάλμα στη βαλβίδα παράκαμψης APL. ιακόπτης της βοηθητικής εξόδου φρέσκου αερίου σε λάθος θέση ( ), αντί της θέσης COSY. Ελέγξτε τη μεμβράνη του ανεμιστήρα και κλείστε το κάλυμμα. Ελέγξτε εάν η βαλβίδα παράκαμψης APL είναι σωστά συνδεδεμένη και αν υπάρχει διαρροή. Επιλέξτε την κατάσταση Standby (Αναμονή) και στη συνέχεια μεταβείτε στον προηγούμενο τρόπο αερισμού. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της βαλβίδας APL. Ρυθμίστε τον διακόπτη της βοηθητικής εξόδου φρέσκου αερίου στη θέση COSY. 28 Παράρτημα Fabius plus XL SW 3.n

29 Επανεπεξεργασία Επανεπεξεργασία Η επικεφαλίδα του κεφαλαίου «Καθαρισμός, απολύμανση και αποστείρωση» έχει αλλάξει. Αποσυναρμολόγηση Έχουν προστεθεί οι παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας: Πληροφορίες σχετικά με τα αποσυνδεδεμένα μέρη εξαρτημάτων και τις συνδεδεμένες συσκευές Τηρήστε τις οδηγίες χρήσης των παρακάτω μερών εξαρτημάτων: Συνδεδεμένες συσκευές Ενδοτραχειακή αναρρόφηση Αρθρωτοί βραχίονες Όργανα Παρακολούθησης Αισθητήρες και καλώδια Συστήματα πληροφορικής AGS Φωτισμός σταθμού εργασίας ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος μόλυνσης Αν δεν χρησιμοποιηθούν αντιμικροβιακά φίλτρα, το αναπνευστικό σύστημα μπορεί να μολυνθεί με παθογόνα. Σε αυτήν την περίπτωση, επανεπεξεργάζεστε το αναπνευστικό σύστημα μετά από κάθε αλλαγή ασθενή και εισαγάγετε μια νέα κάψουλα οξυγόνου. Έχουν αλλάξει οι παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας: ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος βλάβης στη συσκευή και τραυματισμού Η επανεπεξεργασία ή η αποστείρωση μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στον αισθητήρα Ο2. Οι διαφεύγουσες ουσίες μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στη βασική συσκευή και να θέσουν σε κίνδυνο τον ασθενή και τον χρήστη. Μην επανεπεξεργάζεστε και μην αποστειρώνετε τον αισθητήρα Ο2. Αφαίρεση του περιεκτικού αναπνευστικού συστήματος Έχει αλλάξει η ορολογία για τον αισθητήρα O2. Πριν από την αφαίρεση του περιεκτικού αναπνευστικού συστήματος, πρέπει να αφαιρεθούν οι παρακάτω εύκαμπτοι σωλήνες και τα καλώδια: Καλώδιο αισθητήρα ροής Καλώδιο αισθητήρα Ο2 και αισθητήρας Ο2 Εύκαμπτος σωλήνας μέτρησης πίεσης Εύκαμπτος σωλήνας παράκαμψης APL Εύκαμπτος σωλήνας PEEP/PMAX Παράρτημα Fabius plus XL SW 3.n 29

30 Επανεπεξεργασία Τα παρακάτω κεφάλαια έχουν προστεθεί ή έχουν αλλάξει. Πληροφορίες επανεπεξεργασίας Οι οδηγίες επανεπεξεργασίας βασίζονται σε οδηγίες που έχουν εγκριθεί διεθνώς, όπως για παράδειγμα το πρότυπο ISO Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος λόγω ακατάλληλα επανεπεξεργασμένων προϊόντων Τα επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα πρέπει να επανεπεξεργάζονται, διαφορετικά υπάρχει αυξημένος κίνδυνος μόλυνσης. Τηρήστε τους κανόνες πρόληψης μόλυνσης και τους κανονισμούς επανεπεξεργασίας της μονάδας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Τηρήστε τους εθνικούς κανόνες πρόληψης μόλυνσης και επανεπεξεργασίας. Χρησιμοποιήστε επικυρωμένες διαδικασίες επανεπεξεργασίας. Επανεπεξεργάζεστε τα επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα μετά από κάθε χρήση. Τηρήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με τα καθαριστικά, τα απολυμαντικά και τις συσκευές επανεπεξεργασίας. ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος σφάλματος στη μέτρηση ροής Η εσφαλμένη επανεπεξεργασία και οι ακαθαρσίες, όπως π.χ. οι επικαθίσεις ή τα σωματίδια, μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στον αισθητήρα ροής. Απαγορεύεται ο μηχανικός καθαρισμός ή απολύμανση Απαγορεύεται η αποστείρωση πλάσματος ή με ακτινοβολία Απαγορεύονται η εκτόξευση νερού, ο πεπιεσμένος αέρας, οι βούρτσες και τα συναφή Απαγορεύεται το λουτρό υπερήχων Απαγορεύεται η αποστείρωση με καυτό ατμό με τους αισθητήρες ροής Spirolog και Infinity ID Καθαρίζετε και απολυμαίνετε τον αισθητήρα ροής σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης. Για την απολύμανση του αισθητήρα ροής, χρησιμοποιείτε μόνο καθαρά απολυμαντικά διαλύματα. ΠΡΟΣΟΧΗ Κίνδυνος λόγω ελαττωματικών προϊόντων Ενδείξεις φθοράς, όπως ρωγμές, παραμόρφωση, αποχρωματισμός ή ξεφλούδισμα ενδέχεται να εμφανιστούν σε επανεπεξεργασμένα προϊόντα. Ελέγξτε τα προϊόντα για ενδείξεις φθοράς και αντικαταστήστε τα, εάν είναι απαραίτητο. 30 Παράρτημα Fabius plus XL SW 3.n

31 Επανεπεξεργασία ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος πυρκαγιάς Κατάλοιπα αναθυμιάσεων εύφλεκτων απολυμαντικών (π.χ. αλκοολών) και επικαθίσεις που δεν αφαιρέθηκαν κατά τη διάρκεια της επανεπεξεργασίας μπορούν να αναφλεγούν όταν ο αισθητήρας ροής είναι σε λειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός για εξάλειψη των σωματιδίων και απολύμανση. Μετά την απολύμανση, αφήστε τον αισθητήρα ροής να στεγνώσει στον αέρα για τουλάχιστον 30 λεπτά. Πριν από την εισαγωγή του αισθητήρα ροής, ελέγξτε για ορατές ζημιές και ακαθαρσίες όπως υπολείμματα βλέννας, φαρμακευτικά αερολύματα και σωματίδια. Αντικαθιστάτε τους αισθητήρες ροής όταν έχουν υποστεί ζημιά, είναι λερωμένοι ή αν φέρουν σωματίδια. Έχουν διαγραφεί οι παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας: ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος βλάβης της συσκευής Αν οι περιοχές ελέγχου που βρίσκονται στην πλάκα βαλβίδας δεν έχουν στεγνώσει επαρκώς, αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία της συσκευής ή να προκαλέσει βλάβη της ιατρικής συσκευής. Μετά τον καθαρισμό, το αναπνευστικό σύστημα πρέπει να αποστειρωθεί με ατμό, μέχρι να στεγνώσει εντελώς. Ταξινόμηση για επανεπεξεργασία Ταξινόμηση ιατρικών συσκευών Οι ιατρικές συσκευές και τα επί μέρους στοιχεία τους ταξινομούνται σύμφωνα με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται και τον κίνδυνο που προκύπτει από αυτόν. Ταξινόμηση Επεξήγηση Μη κρίσιμα Στοιχεία τα οποία έρχονται σε επαφή μόνο με άθικτο δέρμα Ημικρίσιμα Στοιχεία τα οποία μεταφέρουν αναπνευστικό αέριο ή έρχονται σε επαφή με τους βλεννογόνους υμένες ή με παθολογικά αλλοιωμένο δέρμα Επικίνδυνα Εξαρτήματα που διεισδύουν στο δέρμα ή τους βλεννογόνους υμένες ή έρχονται σε επαφή με το αίμα Παράρτημα Fabius plus XL SW 3.n 31

32 Επανεπεξεργασία Ταξινόμηση στοιχείων συγκεκριμένων συσκευών Τηρήστε τις οδηγίες χρήσης των επί μέρους στοιχείων. Η ακόλουθη ταξινόμηση αποτελεί σύσταση της Dräger. Μη κρίσιμα Στοιχεία ελέγχου και επιφάνειες συσκευής, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω: Οθόνη Προγραμματιζόμενα πλήκτρα Περιστροφικό κουμπί Πλήκτρο O2 flush Βαλβίδες ελέγχου ροής Βαλβίδα APL Περίβλημα αισθητήρα O2 ίσκος γραφής Μπάρα λαβής στο τροχήλατο Λαβές συρταριών Τυπικές ράγες και στις δύο πλευρές Προσαρμογέας Clic, απορροφητής Clic Συνδετικό φραγής κυκλώματος στον κεκαμμένο σωλήνα ασκού Εξωτερικός διακόπτης αλλαγής FGO και εξωτερική θύρα FGO Άλλες επιφάνειες που αγγίζονται συχνά: Πλευρικά μέρη των περιβλημάτων της οθόνης και άλλων συσκευών παρακολούθησης ασθενούς Εξαρτήματα: ίσκοι αποθήκευσης Ράφι Αρθρωτοί βραχίονες Αισθητήρες εύκαμπτων σωλήνων πεπιεσμένου αερίου Βύσμα τροφοδοσίας Βαλβίδες φιαλών αερίου Εύκαμπτος σωλήνας μεταφοράς του συστήματος υποδοχής αναισθητικών αερίων Καλώδια και εύκαμπτοι σωλήνες στο δάπεδο Φρένο Επιφάνειες που αγγίζονται λιγότερο συχνά: Καλώδια δικτύου και καλώδια δεδομένων Εύκαμπτοι σωλήνες πεπιεσμένου αερίου Μειωτήρες πίεσης Φιάλες αερίου Επιφάνειες συρταριών, εξωτερικές και εσωτερικές Σύστημα υποδοχής αναισθητικών αερίων Λυχνία Βάση για γραμμή δειγματοληψίας Ημικρίσιμα Αναπνευστικό σύστημα: Περίβλημα αναπνευστικού συστήματος Θύρες εισπνοής/εκπνοής, βαλβίδα APL Βαλβίδα εισπνοής, βαλβίδα εκπνοής Κεκαμμένος σωλήνας ασκού Άκαμπτος βραχίονας για αναπνευστικό ασκό (προαιρετικός) Εύκαμπτος βραχίονας για αναπνευστικό ασκό (προαιρετικό) Αναπνευστικοί σωλήνες Περιέκτης απορροφητή και ένθετο απορροφητή Φίλτρο σκόνης νατρασβέστου (προαιρετικό) Γραμμή δειγματοληψίας Όταν η γραμμή δειγματοληψίας είναι τοποθετημένη στο φίλτρο στο Y συνδετικό. Όταν η γραμμή δειγματοληψίας είναι τοποθετημένη απευθείας στο εξάρτημα σχήματος Y και τα φίλτρα είναι τοποθετημένα στο αναπνευστικό σύστημα Καπάκι αναπνευστήρα Μεμβράνη αναπνευστήρα Εύκαμπτος σωλήνας αναπνευστήρα Αισθητήρας ροής Επικίνδυνα Η συσκευή δεν περιέχει στοιχεία που ταξινομούνται ως κρίσιμα. 32 Παράρτημα Fabius plus XL SW 3.n

33 Επανεπεξεργασία Κατάλογος επανεπεξεργασίας Στοιχεία Επιφάνειες συσκευής Περίβλημα αναπνευστικού συστήματος Απολύμανση επιφάνειας με καθαρισμό Χειροκίνητος καθαρισμός και ακολούθως απολύμανση μέσω εμβάπτισης Μηχανικός καθαρισμός με θερ- ατμού Αποστείρωση μική απολύμανση Ναι Όχι Όχι Όχι Ναι Ναι Ναι Ναι Θύρες Όχι Ναι Ναι Ναι Βαλβίδα APL Ναι (εξωτερικά) Ναι Ναι Ναι Βαλβίδα εισπνοής, Όχι Ναι Ναι Ναι βαλβίδα εκπνοής Κεκαμμένος σωλήνας Ναι Ναι Ναι Ναι ασκού Άκαμπτος βραχίονας για αναπνευστικό ασκό (προαιρετικός) Ναι Ναι Ναι Ναι Εύκαμπτος βραχίονας για αναπνευστικό ασκό (προαιρετικό) Περιέκτης απορροφητή και ένθετο απορροφητή Ναι Ναι Ναι Ναι Όχι Ναι Ναι Ναι Προσαρμογέας Ναι Ναι Ναι Ναι Clic (προαιρετικός) Καπάκι αναπνευστήρα Ναι Όχι Ναι Ναι Μεμβράνη αναπνευστήρα Όχι Όχι Ναι Ναι Παράρτημα Fabius plus XL SW 3.n 33

34 Επανεπεξεργασία ιαδικασίες επανεπεξεργασίας Επικυρωμένες διαδικασίες επανεπεξεργασίας Κατά τη στιγμή της επικύρωσης της συγκεκριμένης συσκευής, οι ακόλουθες διαδικασίες επανεπεξεργασίας έδειξαν καλή συμβατότητα υλικών και αποτελεσματικότητα: Απολυμαντικά Χρησιμοποιήστε απολυμαντικά που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με εθνικές διατάξεις και είναι κατάλληλα για την συγκεκριμένη διαδικασία επανεπεξεργασίας. Χρόνος επαφής Incidin Extra N Ecolab Incidur Ecolab Χειροκίνητος καθαρισμός Neodisher FA, Dr. Weigert Neodisher Dr. Weigert Medizym Απολύμανση με εμβάπτιση Korsolex extra Bode Chemie Gigasept FF Schülke & Mayr Μηχανικός καθαρισμός Neodisher FA, Dr. Weigert Μηχανική απολύμανση (θερμική) Neodisher Medizym Dr. Weigert ιαδικασία Ουσία Κατασκευαστής Συγκέντρωση Απολύμανση επιφάνειας με καθαρισμό Θερμοκρασία 10 min 93 C (199,4 F) Αποστείρωση ατμού 5 min 134 C (273,2 F) Απολυμαντικά επιφάνειας Κατά τη χρονική στιγμή της δοκιμής, τα απολυμαντικά επιφάνειας που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα παρουσίασαν καλή συμβατότητα με τα υλικά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά με τα απολυμαντικά επιφάνειας που αναφέρονται στην ενότητα "Επικυρωμένες διαδικασίες επανεπεξεργασίας". Οι κατασκευαστές των απολυμαντικών επιφανειών επιθεώρησαν και επαλήθευσαν τουλάχιστον τα ακόλουθα φάσματα δράσης: Βακτηριοκτόνο Μυκητοκτόνο Ιοκτόνο ή ιοκτόνο κατά ιών με έλυτρο Τηρήστε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών απολυμαντικών επιφανειών. Άλλα απολυμαντικά επιφάνειας χρησιμοποιούνται υπό ιδία ευθύνη. 34 Παράρτημα Fabius plus XL SW 3.n

35 Επανεπεξεργασία Κατηγορία ενεργού συστατικού Ουσίες αποδέσμευσης χλωρίου Ουσίες αποδέσμευσης οξυγόνου Απολυμαντικά επιφάνειας Actichlor plus BruTab 6S Η Dräger δηλώνει ότι οι ουσίες αποδέσμευσης οξυγόνου και χλωρίου ενδέχεται να προκαλέσουν αλλαγή χρώματος σε ορισμένα υλικά. Η αλλαγή χρώματος δεν αποτελεί ένδειξη ότι το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά. Clorox Professional Disinfecting Bleach Cleaner Dispatch Hospital Cleaner Disinfectant Towels with Bleach Klorsept 17 Descogen Liquid Descogen Liquid r.f.u. Oxygenon Liquid r.f.u. Dismozon plus Dismozon pur 1) Oxycide Perform Virkon SteriMax Wipes Maxi Κατασκευαστής Ecolab Brulin Clorox Medentech Antiseptica Bode Chemie Ecolab USA Schülke & Mayr DuPont Aseptix Τεταρτοταγείς ενώσεις αμμωνίου Mikrozid sensitive liquid 2) Schülke & Mayr Mikrozid sensitive wipes 2) Mikrozid alcohol free liquid 2) Mikrozid alcohol free wipes 2) acryl-des 2) Cleanisept Wipes Maxi Dr. Schumacher Surfa'Safe Premium ANIOS Laboratories Wip'Anios Excel Tuffie 5 Vernacare Αλδεΰδες Buraton 10 F 1) Schülke & Mayr 1) ιακόπηκε η κυκλοφορία του από τον κατασκευαστή 2) Ιοκτόνο κατά ιών με έλυτρο Παράρτημα Fabius plus XL SW 3.n 35

36 Επανεπεξεργασία Απολυμαντικά Χρησιμοποιήστε απολυμαντικά που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με εθνικές διατάξεις και είναι κατάλληλα για την συγκεκριμένη διαδικασία επανεπεξεργασίας. Απολύμανση επιφάνειας με καθαρισμό ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος λόγω εισχώρησης υγρών Η εισχώρηση υγρών ενδέχεται να προκαλέσει τα ακόλουθα: Βλάβη της συσκευής Ηλεκτροπληξία υσλειτουργίες τις συσκευής Βεβαιωθείτε ότι δεν εισχωρούν υγρά στη συσκευή. 1 Αφαιρέστε άμεσα τους ρύπους. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί με απολυμαντικό για να αφαιρέσετε τους ρύπους. 2 Κάντε απολύμανση της επιφάνειας. 3 Μετά την έκθεση του προϊόντος στο απολυμαντικό για τον καθορισμένο χρόνο επαφής, αφαιρέστε τα κατάλοιπα του απολυμαντικού. 4 Σκουπίστε με ένα πανί το οποίο έχετε υγράνει με νερό (τουλάχιστον ποιότητας πόσιμου νερού). Αφήστε το προϊόν να στεγνώσει. 5 Ελέγξτε το προϊόν για εμφανείς ρύπους. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 5, εφόσον είναι απαραίτητο. 6 Ελέγξτε το προϊόν για εμφανείς φθορές και αντικαταστήστε το, εάν είναι απαραίτητο. 2 Ανακινήστε το προϊόν αρκετές φορές μέσα στο διάλυμα. Βεβαιωθείτε ότι το διάλυμα καλύπτει όλες τις επιφάνειες και τους εσωτερικούς χώρους. 3 Ξεπλύνετε το προϊόν με νερό (τουλάχιστον ποιότητας πόσιμου νερού), μέχρι να μην είναι πλέον ορατά τα κατάλοιπα του απολυμαντικού. 4 Ελέγξτε το προϊόν για εμφανείς ρύπους. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4, εφόσον είναι απαραίτητο. 5 Ελέγξτε το προϊόν για εμφανείς φθορές και αντικαταστήστε το, εάν είναι απαραίτητο. Απολύμανση με εμβάπτιση 1 Προετοιμάστε το απολυμαντικό διάλυμα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 2 Ανακινήστε το προϊόν αρκετές φορές μέσα στο διάλυμα. Βεβαιωθείτε ότι το διάλυμα καλύπτει όλες τις επιφάνειες και τους εσωτερικούς χώρους. 3 Μετά το χρόνο επαφής, ξεπλύνετε το προϊόν κάτω από τρεχούμενο νερό (τουλάχιστον ποιότητας πόσιμου νερού), μέχρι να μην είναι πλέον ορατά κατάλοιπα του απολυμαντικού. 4 Ελέγξτε το προϊόν για εμφανείς φθορές και αντικαταστήστε το, εάν είναι απαραίτητο. 5 Τινάξτε σχολαστικά τα υπολείμματα νερού. Αφήστε το προϊόν να στεγνώσει εντελώς. Χειροκίνητος καθαρισμός και ακολούθως απολύμανση μέσω εμβάπτισης Χειροκίνητος καθαρισμός Η τιμή ph του καθαριστικού που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι μεταξύ 9 και Προετοιμάστε το καθαριστικό διάλυμα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 36 Παράρτημα Fabius plus XL SW 3.n

37 Επανεπεξεργασία Μηχανικός καθαρισμός με θερμική απολύμανση Χρησιμοποιήστε ένα πλυντήριο-απολυμαντή, το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου ISO Η Dräger συνιστά τη χρήση ενός καλαθιού για τα εξαρτήματα αναισθησίας και αερισμού. 1 Τοποθετήστε το προϊόν με ασφάλεια στο καλάθι. Βεβαιωθείτε ότι: Το νερό φτάνει σε όλες τις επιφάνειες και τους εσωτερικούς χώρους. Το νερό μπορεί να στραγγίσει ελεύθερα. 2 Χρησιμοποιήστε κατάλληλο καθαριστικό. 3 Επιλέξτε κατάλληλο κύκλο. Χρησιμοποιήστε απιοντισμένο νερό για την τελική έκπλυση. 4 Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου, ελέγξτε το προϊόν για ορατούς ρύπους. Εάν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε τον κύκλο ή πραγματοποιήστε χειροκίνητο καθαρισμό και απολύμανση με εμβάπτιση. 5 Ελέγξτε το προϊόν για εμφανείς φθορές και αντικαταστήστε το, εάν είναι απαραίτητο. 6 Αφήστε το προϊόν να στεγνώσει εντελώς. Αποστείρωση ατμού Χρησιμοποιήστε μια συσκευή αποστείρωσης ατμού, η οποία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του προτύπου ISO Η Dräger προτείνει την αποστείρωση ατμού με κλασματικό κενό. Προϋπόθεση: το προϊόν έχει υποστεί καθαρισμό και απολύμανση. 1 Αποστειρώστε το προϊόν. 2 Ελέγξτε το προϊόν για εμφανείς φθορές και αντικαταστήστε το, εάν είναι απαραίτητο. Παράρτημα Fabius plus XL SW 3.n 37

38 Συντήρηση Συντήρηση Επιθεώρηση Έχει τροποποιηθεί ο παρακάτω πίνακας: Επιθεωρήσεις πρέπει να εκτελούνται τακτικά σύμφωνα με τις παρακάτω κατευθυντήριες οδηγίες και στα καθορισμένα διαστήματα. ιατίθεται τεχνική τεκμηρίωση κατόπιν αίτησης. Έλεγχοι ιάστημα Υπεύθυνο προσωπικό Επιθεώρηση και έλεγχοι ασφαλείας Ανά 12 μήνες Προσωπικό σέρβις 1) 1) Η ονομασία ισχύει για την Ομοσπονδιακή ημοκρατία της Γερμανίας και αντιστοιχεί στην "Περιοδική επιθεώρηση ασφαλείας" στη ημοκρατία της Αυστρίας Έλεγχοι ασφάλειας Έχει προστεθεί ένα επιπλέον σημείο ελέγχου στο κεφάλαιο "Ελέγξτε τις λειτουργίες ασφαλείας". 6 Ελέγξτε τις λειτουργίες ασφαλείας: Ελέγξτε τη λειτουργική κατάσταση των γεννητριών οπτικών και ηχητικών συναγερμών. Ελέγξτε τη λειτουργική κατάσταση του συναγερμού βλάβης Ο2. Ελέγξτε τη συσκευή ασφάλισης του εξαερωτήρα αναισθητικών. Ελέγξτε τη λειτουργία του συναγερμού διακοπής ρεύματος και τη λειτουργία της μπαταρίας. Ελέγξτε τη λειτουργία του συναγερμού βλάβης μπαταρίας. Ελέγξτε τη λειτουργικότητα του S-ORC. 38 Παράρτημα Fabius plus XL SW 3.n

39 Συντήρηση Συντήρηση Έχουν προστεθεί οι παρακάτω πληροφορίες ασφαλείας: ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εκτελείτε τα μέτρα συντήρησης, μόνο αν δεν υπάρχει συνδεδεμένος ασθενής στη συσκευή. Έχει τροποποιηθεί ο παρακάτω πίνακας: Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει τα διαστήματα συντήρησης: Στοιχείο ιάστημα Μέτρο Υπεύθυνο προσωπικό Απορροφητής CO2 Αν έχει βιολετί Αντικατάσταση Χρήστης χρώμα Υδατοπαγίδα Όταν απαιτείται ή Αντικατάσταση Χρήστης αν είναι λερωμένη Αισθητήρας ροής Όταν απαιτείται ή Καθαρισμός/αντικατάσταση Χρήστης αν δεν είναι πλέον δυνατή η βαθμονόμηση. Αισθητήρας O2 Όταν απαιτείται, αν δεν είναι πλέον δυνατή η βαθμονόμηση, ή αν εμφανίζεται το μήνυμα O2 SENSOR FAIL!. Αντικατάσταση Χρήστης Εσωτερική μπαταρία λιθίου Ανά 36 μήνες Αντικατάσταση Ειδικοί Μπαταρία μολύβδου τζελ Κάθε 3 έτη Αντικατάσταση Ειδικοί Μειωτήρας πίεσης φιαλών για τις φιάλες υψηλής πίεσης 1) Μετά από 6 έτη Βασική επιθεώρηση Ειδικοί Μειωτήρας πίεσης για πείρους Μετά από 6 έτη Αντικατάσταση Ειδικοί ασφαλείας 1) 1) προαιρετικό Παράρτημα Fabius plus XL SW 3.n 39

40 Τεχνικά δεδομένα Τεχνικά δεδομένα Γενικές πληροφορίες Έχει αλλάξει το παρακάτω κείμενο: Όλες οι τιμές όγκου που σχετίζονται με τον ασθενή κανονικοποιούνται σε συνθήκες STAPD. Όλες οι τιμές ροής που σχετίζονται με το φρέσκο αέριο και τον ασθενή κανονικοποιούνται σε συνθήκες STPD. Περιβαλλοντικές συνθήκες Έχει προστεθεί η μονάδα "psi" για την περιβαλλοντική πίεση. Κατά τη λειτουργία Θερμοκρασία Περιβαλλοντική πίεση Σχετική υγρασία Ύψος 10 έως 35 C (50 έως 95 F) 700 έως 1060 cmh2o (hpa) (10,9 έως 15,9 psi) 20 έως 80 % (χωρίς συμπύκνωση) Έως 3000 m (9843 ft) Κατά τη φύλαξη και τη μεταφορά Θερμοκρασία Περιβαλλοντική πίεση Σχετική υγρασία -10 έως 60 C (14 έως 140 F) 700 έως 1060 cmh2o (hpa) (10,9 έως 15,9 psi) 10 έως 90 % (χωρίς συμπύκνωση) Οι συνθήκες χρήσης, όταν χρησιμοποιούνται πρόσθετες συσκευές, μπορούν να περιορίσουν το πεδίο χρήσης ενός συστήματός στο σύνολό του. Οι εξαερωτήρες και τα αναισθητικά μπορούν να περιορίσουν τη χρήση ενός αναισθησιολογικού σταθμού εργασίας ως προς το εύρος θερμοκρασίας του και τη μέγιστη ροή φρέσκου αερίου. Συνεπώς, όταν χρησιμοποιούνται πρόσθετες συσκευές, να ακολουθείτε τις σχετικές οδηγίες χρήσης. 40 Παράρτημα Fabius plus XL SW 3.n

41 Τεχνικά δεδομένα Χαρακτηριστικά συσκευής Έχουν προστεθεί τα παρακάτω δεδομένα: Παροχή ιατρικού αερίου μέσω κεντρικής παροχής αερίου Μέση ροή εισόδου σε πίεση παροχής 2,8 kpa x 100 (40,6 psi) 60 L/min Παροχή ισχύος Ρεύμα εκκίνησης περίπου 25 έως 50 A το μέγιστο Ο αριθμός εξαρτήματος των οδηγιών χρήσης για το πολύπριζο έχει διαγραφεί: εν είναι δυνατή η διαμόρφωση της ονομαστικής ισχύος με προαιρετικό πολύπριζο Dräger (βλ. οδηγίες χρήσης πολύπριζου για ιατρικές συσκευές) Βοηθητική έξοδος φρέσκου αερίου Έχουν διαγραφεί τα δεδομένα για τη ροή φρέσκου αέρα: Ροή φρέσκου αερίου 0 και 0,2 έως 18 L/min Γενικά πρότυπα ασφαλείας για τους αναισθησιολογικούς σταθμούς εργασίας Έχει διαγραφεί η παρακάτω πρόταση: Τα παρακάτω ισχύουν και για συσκευές που θα κατασκευαστούν από τον Ιούλιο του 2014 και μετά: Ανεμιστήρας Η ακρίβεια του αναπνεόμενου όγκου έχει τροποποιηθεί: Ακρίβεια Αναπνεόμενος όγκος (VT) ±5 % της ρυθμισμένης τιμής ή 20 ml, όποιο είναι μεγαλύτερο Παράρτημα Fabius plus XL SW 3.n 41

42 Τεχνικά δεδομένα ιασύνδεση εξαερωτήρα Έχουν αλλάξει τα δεδομένα για τις παραμέτρους PAW, MVe και VTe στον παρακάτω πίνακα. Μετρούμενη τιμή ή κυματομορφή PAW MVe VTe Πίεση αεραγωγού (αριθμητική) Πίεση αεραγωγού (κυματομορφή) Μανόμετρο (μηχανικό) Ανά λεπτό όγκος εκπνοής Εκπνευστικός αναπνεόμενος όγκος Εύρος Ανάλυση Ακρίβεια Συνθήκες -20 έως 99 cmh2o (hpa) 0 έως 99 cmh2o (hpa) -20 έως 80 cmh2o (hpa) 1cmH2O (hpa) 5cmH2O (hpa) ±4 % 1) ±(2 % της τιμής κλίμακας +4 % της εμφανιζόμενης τιμής) 1 έως 32,0 L/min 0,1 L/min ±15 % ή ±0,2 L/min, ανάλογα με το ποια τιμή είναι υψηλότερη <1 L/min 0,1 L/min ±(20 ml x αναπνευστική συχνότητα) ή ±0,2 L/min, ανάλογα με το ποια τιμή είναι υψηλότερη 100 έως 1500 ml 1 ml ±15 % <100 ml 1 ml ±20 ml Σημείωση: Αν η τελοεκπνευστική συγκέντρωση δεσλφουρανίου αυξηθεί σε πάνω από 12 %, η ακρίβεια της μέτρησης του αναπνεόμενου όγκου και του όγκου ανά λεπτό μπορεί να παρεκκλίνει κατά περισσότερο από 15 %. Freq FiO2 Αναπνευστικός ρυθμός Μέτρηση Ο2 στην κύρια ροή 2 έως 99 bpm (1/min) ±1 bpm (1/min) ±1 bpm (±1 1/min) ή ±5 % της ρύθμισης, ανάλογα με το ποια τιμή είναι υψηλότερη 10 έως 100 Vol% 1 Vol% ±2,5 Vol% +2,5 % των μετρούμενων τιμών σύμφωνα με τα ISO και ISO ) Μέγ. ±4 % της μετρούμενης τιμής ή ±2 cmh2o (±2 hpa), ανάλογα με το ποια τιμή είναι υψηλότερη. Με περιβαλλοντική πίεση κατά τη βαθμονόμηση 42 Παράρτημα Fabius plus XL SW 3.n

43 Τεχνικά δεδομένα Έχουν προστεθεί τα δεδομένα για τον αισθητήρα Ο2. Αισθητήρας O2 (Ηλεκτροχημικό στοιχείο με συνεχή δημιουργία μετρούμενων τιμών) Χρόνος απόκρισης (T90) Λιγότερο από 16 δευτερόλεπτα Οι μετρούμενες τιμές δεν αντισταθμίζονται ως προς την πίεση. Χρόνος θέρμανσης 5 λεπτά Σφάλμα σε περίπτωση απόκλισης 3% από τη μετρούμενη τιμή Ευαισθησία παρέκκλισης ιευαισθησία ±1 % της μετρημένης τιμής/ 8 ώρες 1Vol% O2 στα 70 Vol% N2O και 5Vol% CO2 Με 4Vol% αλοθάνιο ή με 5Vol% ενφλουράνιο ή με 15 Vol% δεσφλουράνιο ή με 5Vol% ισοφλουράνιο ή με 10 Vol% σεβοφλουράνιο Απόκλιση μέτρησης λόγω υγρασίας Μέγ. ±0,02 % της μετρούμενης τιμής ανά % σχετικής υγρασίας εν παρουσιάζεται ποσοτική επίδραση στη μέτρηση αερίων εξαιτίας των περιβαλλοντικών συνθηκών. Μέγιστη περίοδος χρήσης στοιχείου αισθητήρα Ο2 >12 μήνες στους 25 C (77 F), 50 % σχετική υγρασία, 50 % O2 στο φρέσκο αέριο (ή >5000 ώρες σε 100 Vol% O2) Παράρτημα Fabius plus XL SW 3.n 43

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ Σ.Β. (%) ΓΕΝΙΚΑ Αναισθησιολογικό συγκρότημα κατάλληλο για χορήγηση αναισθησίας σε ενήλικες Το συγκρότημα να αποτελείται από: α. Μηχάνημα αναισθησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Αναπνευστήρας για χρήση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, κατάλληλος για μηχανικό αερισμό αυξημένων απαιτήσεων σε ενήλικες και βρέφη από 4 kgr. Ο αναπνευστήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΘ ΤΥΠΟΥ Α PLUS

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΘ ΤΥΠΟΥ Α PLUS ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΘ ΤΥΠΟΥ Α PLUS Σ.Β. (%) ΓΕΝΙΚΑ Αναπνευστήρας για χρήση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, κατάλληλος για μηχανικό αερισμό αυξημένων απαιτήσεων σε ενήλικες. Ο αναπνευστήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΘ ΤΥΠΟΥ Α PLUS

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΘ ΤΥΠΟΥ Α PLUS ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΘ ΤΥΠΟΥ Α PLUS Σ.Β. (%) ΓΕΝΙΚΑ Αναπνευστήρας για χρήση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, κατάλληλος για μηχανικό αερισμό αυξημένων απαιτήσεων σε ενήλικες. Ο αναπνευστήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Β

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Β Σ.Β. (%) ΓΕΝΙΚΑ Αναισθησιολογικό συγκρότημα κατάλληλο για χορήγηση αναισθησίας σε ενήλικες Το συγκρότημα να αποτελείται από: α. Μηχάνημα αναισθησίας

Διαβάστε περισσότερα

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης

MEDUMAT Transport. Αναπνευστήρας. MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300. MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400. Σύντομες οδηγίες χρήσης MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας MEDUMAT Transport χωρίς μέτρηση CO 2 WM 28300 MEDUMAT Transport με μέτρηση CO 2 WM 28400 Σύντομες οδηγίες χρήσης Σε αυτές τις σύντομες οδηγίες χρήσης συνοψίζονται τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Α Σ.Β. (%) ΓΕΝΙΚΑ Αναισθησιολογικό συγκρότημα υψηλών απαιτήσεων κατάλληλο για χορήγηση αναισθησίας σε ενήλικες. Το συγκρότημα να αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. ΤΥΠΟΥ Α plus

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. ΤΥΠΟΥ Α plus ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Α plus Σ.Β. (%) ΓΕΝΙΚΑ Αναισθησιολογικό συγκρότημα υψηλών απαιτήσεων κατάλληλο για χορήγηση αναισθησίας σε ενήλικες. Το συγκρότημα

Διαβάστε περισσότερα

MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης για συσκευές από την έκδοση λογισμικού 6.3 και άνω

MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης για συσκευές από την έκδοση λογισμικού 6.3 και άνω MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας Συνοπτικές οδηγίες χρήσης για συσκευές από την έκδοση λογισμικού 6.3 και άνω Σε αυτές τις σύντομες οδηγίες χρήσης συνοψίζονται τα σημαντικότερα σημεία σχετικά με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ Α Σ.Β. (%) ΓΕΝΙΚΑ Αναισθησιολογικό συγκρότημα υψηλών απαιτήσεων κατάλληλο για χορήγηση αναισθησίας σε ενήλικες. Το συγκρότημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 1. Πλήρες τροχήλατο αναισθησιολογικό μηχάνημα, σύγχρονης τεχνολογίας, ελεγχόμενο από κύκλωμα μικροεπεξεργαστών. 2. Να είναι κατάλληλο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των ενθέτων και λιμών SATELEC

Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των ενθέτων και λιμών SATELEC Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των ενθέτων και λιμών SATELEC Προειδοποιήσεις: Μην χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού ή λειαντικά προϊόντα καθαρισμού. Αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την ασφάλεια 1. Σύμβολα ασφάλειας 1. Συντήρηση 1. Κατά τη χρήση 2. Γενική περιγραφή 2. Μπροστινός πίνακας 3-4.

Πληροφορίες για την ασφάλεια 1. Σύμβολα ασφάλειας 1. Συντήρηση 1. Κατά τη χρήση 2. Γενική περιγραφή 2. Μπροστινός πίνακας 3-4. Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για την ασφάλεια 1 Σύμβολα ασφάλειας 1 Συντήρηση 1 Κατά τη χρήση 2 Γενική περιγραφή 2 Μπροστινός πίνακας 3-4 Προδιαγραφές 4 Γενικά 4-6 Οδηγίες λειτουργίας 6-7 Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 200/201/202 series

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 200/201/202 series ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 200/201/202 series ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο αμπεροτσιμπίδα μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη

Διαβάστε περισσότερα

XD100. Εγχειρίδιο Χρήσης Συσκευής Αποστείρωσης Αναπνευστικών Συσκευών. της

XD100. Εγχειρίδιο Χρήσης Συσκευής Αποστείρωσης Αναπνευστικών Συσκευών. της Εγχειρίδιο Χρήσης Συσκευής Αποστείρωσης Αναπνευστικών Συσκευών XD100 της Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης παρέχει πληροφορίες λειτουργίας, τακτικής συντήρησης και ασφάλειας. Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΔΙΑ: Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των κλειδιών SATELEC

ΚΛΕΙΔΙΑ: Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των κλειδιών SATELEC ΚΛΕΙΔΙΑ: Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης των κλειδιών SATELEC Προειδοποιήσεις: Μην χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού ή λειαντικά προϊόντα καθαρισμού. Αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕΘ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕΘ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕΘ 1. Αναπνευστήρας σύγχρονης τεχνολογίας, ελεγχόμενος από μικροεπεξεργαστές, κατάλληλος για μηχανικό αερισμό Μονάδα Αυξημένης Φροντίδα με ικανότητα μηχανικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. To υπό προμήθεια συγκρότημα θα πρέπει να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, άριστης αντοχής, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση, σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

MT-3102 Μίνι ψηφιακή αμπεροτσιμπίδα 3 1/2 2A

MT-3102 Μίνι ψηφιακή αμπεροτσιμπίδα 3 1/2 2A MT-3102 Μίνι ψηφιακή αμπεροτσιμπίδα 3 1/2 2A Εγχειρίδιο χρήσης 1 η Έκδοση 2010 2014 Copyright, Prokit s Industries Co., Ltd. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το μίνι ψηφιακό όργανο MT-3102 3 1/2 είναι μια αμπεροτσιμπίδα 3 1/2

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ HY-1300 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος 3 Αγαπητέ πελάτη, Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας για µελλοντική χρήση ή για τον επόµενο κάτοχο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1153. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1153. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Οδηγίες χρήσης Μοντέλο: VC1153 Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Σελ. 1 από 7 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

GM-392 & GM-393 700VDC 700 Vrms /AC.

GM-392 & GM-393  700VDC 700 Vrms /AC. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ GM-392 & GM-393 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

MT /2 Καπασιτόμετρο

MT /2 Καπασιτόμετρο MT-5110 3 1/2 Καπασιτόμετρο Εγχειρίδιο χρήσης 1 η Έκδοση 2012 2012 Copyright by Prokit s Industries Co., Ltd. 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Εύκολη και σωστή ανάγνωση τιμών. Υψηλή ακρίβεια μέτρησης. Οι μετρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης του συνόλου χειρολαβής-καλωδίου Piezotome SATELEC

Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης του συνόλου χειρολαβής-καλωδίου Piezotome SATELEC Προειδοποιήσεις Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και αποστείρωσης του συνόλου χειρολαβής-καλωδίου Piezotome SATELEC Μην χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού ή λειαντικά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ 1. Να προσφερθεί πλήρες σύστημα μεταφοράς νεογνών το οποίο να αποτελείτε από τα κάτωθι: Φορητή θερμοκοιτίδα Φορητό νεογνικό αναπνευστήρα Φορητό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΠΟΚΑΘΑΛΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ: SUPRASSON/NEWTRON/NEWTRON LED

ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΠΟΚΑΘΑΛΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ: SUPRASSON/NEWTRON/NEWTRON LED ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΠΟΚΑΘΑΛΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ: SUPRASSON/NEWTRON/NEWTRON LED Πρωτόκολλο προκαταρκτικής απολύμανσης/χειρωνακτικού καθαρισμού και απολύμανσης των χειρολαβών αποκαθαλατικών καλωδίων SATELEC Αυτό το πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εγχειρίδιο Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm EKCB07CAV Εγχειρίδιο Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες. λειτουργίας. Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ψύκτης 45 φιαλών κρασιού MFC-45202 Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας Περιεχόμενο 1. Ο ψ ύ κ τ η ς κ ρ α σ ι ώ ν σ α ς 3 2. Τ ε

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων

Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων Υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών / ξηρών ρύπων Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε τις υποδείξεις ασφαλείας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά ,

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά , Στοιχεία επικοινωνίας: Alelion Batteries AB Flöjelbergsgatan 14C 43137 Mölndal +46 31866200 support@alelion.com EasyPower EP48460P-R1-E (1002374) EP48310AP-R1-E (1002833) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ M266 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ

ΣΕΙΡΑ M266 ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ 6. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Εάν η ένδειξη BAT εμφανιστεί στην οθόνη LCD, αυτό υποδεικνύει ότι η μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί. Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταριών από το περίβλημα. Αντικαταστήστε την άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΘ» ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΔΥΟ (2) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 40.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΘ» ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΔΥΟ (2) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 40. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΘ» ΠΟΣΟΤΗΤΑ: ΔΥΟ (2) ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 40.000,00 ΜΕ ΦΠΑ Αριθμ. Πρωτ. 26250/17-7-2019 ΓΕΝΙΚΑ Αναπνευστήρας για χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό έγγραφο Συμπληρωματικές πληροφορίες

Επιχειρησιακό έγγραφο Συμπληρωματικές πληροφορίες Επιχειρησιακό έγγραφο Συμπληρωματικές πληροφορίες Πληροφορίες συμμόρφωσης με τις κανονιστικές διατάξεις Για το Σύστημα ασφαλείας μηχανήματος MSS3s (A5:S3) ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

BDS8000 ΤΡΙΒΕΙΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

BDS8000 ΤΡΙΒΕΙΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ.   Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης BDS8000 ΤΡΙΒΕΙΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 1. Οδηγίες ασφαλείας Σημείωση: Για να μειώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLHR-0020G ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ www.colorato.net Εισαγωγή Η θερμάστρα σας ζεσταίνει μέσω τις ακτινοβολίας (δε χρειάζεστε ενδιάμεσο) οπότε είναι και αποτελεσματική.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1154. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1154. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Οδηγίες χρήσης Μοντέλο: VC1154 Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Σελ. 1 από 7 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Σημαντικά μηνύματα ασφάλειας Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά για να εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό πριν επιχειρήσετε να τον

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΓΓΟΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΓΓΟΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΓΓΟΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 TOP ELECTRONIC COMPONENTS S.A., www.topelcom.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 1 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.2 ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ... 3 1.3 ΣΥΜΒΟΛΑ... 4 1.4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

SLIMLINE ΛΑΒΉ KEELER ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

SLIMLINE ΛΑΒΉ KEELER ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ SLIMLINE ΛΑΒΉ KEELER ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Slimline λαβή Keeler Διαβάστε προσεκτικά το παρόν Παράρτημα Οδηγιών πριν από τη χρήση του προϊόντος σας Keeler. Για

Διαβάστε περισσότερα

My1000 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ 100L 3HP ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ. Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

My1000 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ 100L 3HP ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ.   Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης My1000 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ 100L 3HP ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Οδηγίες χρήσης για κομπρεσέρ αέρος MY1000 / MY2000 1. Τεχνικά χαρακτηριστικά DIRECT DRIVEN COMPRESSOR

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚH ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ 3 1/2

ΨΗΦΙΑΚH ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ 3 1/2 ΨΗΦΙΑΚH ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ 3 1/2 MT-3266 ΨΗΦΙΑΚH ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αμπεροτσιμπίδα είναι ψηφιακή ό με οθόνη LCD 3 1/2 και τυπική λειτουργία μπαταρίας 9V για τη μέτρηση τάσης συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP 1. Οδηγίες ασφαλείας 2. Εισαγωγή προϊόντος 2.1 Δυνατότητες 2.2 Κύρια χαρακτηριστικά 3.Περιγραφή του πίνακα 3.1 Πρόσοψη 3.2 Ενδείξεις LED στην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΦΟΡΗΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΦΟΡΗΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Αυτό το όργανο σχεδιάστηκε σύμφωνα με το πρότυπο IEC-1010 αναφορικά με τα ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης με κατηγορία υπέρτασης (CAT

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-1225SW ΙΣΧΥΣ: 1200 W

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-1225SW ΙΣΧΥΣ: 1200 W www.colorato.net ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: CLVC-1225SW ΙΣΧΥΣ: 1200 W Η συσκευή προορίζεται για μάζεμα μόνο κρύας/ξερής στάχτης. Προσοχή: Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και τη χρήση 1

Διαβάστε περισσότερα

/AC. EM-610

/AC. EM-610 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ EM-610 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Volume Ventilation Plus

Επιλογή Volume Ventilation Plus Περιεχόµενα Εισαγωγή............................................. 2 Αρχικές ρυθµίσεις Volume Ventilation Plus................... 2 Τύπος αναπνοής VC+ (λειτουργία A/C ή SIMV)............... 2 Τύπος αναπνοής

Διαβάστε περισσότερα

1964-P-2001 1964-P-2000

1964-P-2001 1964-P-2000 1964-P-2001 1964-P-2000 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ Οδηγίες Εγκατάστασης Μονάδας Τοίχου Keeler Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας

Διαβάστε περισσότερα

TE DRS S. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 01

TE DRS S. Ελληνικά. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 01 TE DRS S Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

TC100N. Ανιχνευτής υγραερίου αντιεκρηκτικού τύπου. Πληροφορίες ασφάλειας

TC100N. Ανιχνευτής υγραερίου αντιεκρηκτικού τύπου. Πληροφορίες ασφάλειας TC100N Ανιχνευτής υγραερίου αντιεκρηκτικού τύπου Πληροφορίες ασφάλειας Πριν χρησιμοποιηθεί αυτή η συσκευή, παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες ασφάλειας: Μόλις ανοίξετε το κιβώτιο συσκευασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS 1. Οδηγίες ασφαλείας 2. Εισαγωγή προϊόντος καθαρού ημιτόνου YXP 2.1 Δυνατότητες 2.2 Κύρια χαρακτηριστικά 2.3 Πρόσοψη των 300-600W

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης ΒΡΗ1000

Οδηγίες Χρήσης ΒΡΗ1000 Οδηγίες Χρήσης ΒΡΗ1000 Τεχνικά χαρακτηριστικά Ισχύς Ταχύτητα περιστροφής εν κενό Κτυπήματα το λεπτό Ισχύς κτυπήματος Τύπος υποδοχέα τρυπανιού και εργαλείου Μέγιστη δυνατότητα τρυπήματος Βάρος 620W 0-870

Διαβάστε περισσότερα

FM1100 FM2000 FM3000 Μύλος Ζωοτροφών

FM1100 FM2000 FM3000 Μύλος Ζωοτροφών FM1100 FM2000 FM3000 Μύλος Ζωοτροφών Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Οδηγίες χρήσης για μύλο ζωοτροφών Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επανεπεξεργασίας AirSense 10 and AirCurve 10

Οδηγός επανεπεξεργασίας AirSense 10 and AirCurve 10 Οδηγός επανεπεξεργασίας AirSense 10 and AirCurve 10 Ελληνικά Αυτός ο οδηγός προορίζεται για τη χρήση των συσκευών AirSense 10 και AirCurve 10 σε πολλούς ασθενείς. Κατά τη χρήση της συσκευής σε πολλαπλούς

Διαβάστε περισσότερα

BeoLab 12. BeoLab 12 1

BeoLab 12. BeoLab 12 1 BeoLab 12 BeoLab 12 1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως ανθοδοχεία, πάνω στη συσκευή. Το προϊόν απενεργοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276 Βελτιστοποίηση ποιότητας αντιγραφής Διατίθενται οι ακόλουθες ρυθμίσεις ποιότητας αντιγράφων: Αυτόματη επιλογή: Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση αυτή όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΝΙΣΤΗΡΑ ΣΤΗΛΗ 47

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΝΙΣΤΗΡΑ ΣΤΗΛΗ 47 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΝΙΣΤΗΡΑ ΣΤΗΛΗ 47 Μοντέλο: MTF-16229 Διαβάστε προσεκτικά και κρατήστε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προαιρετικό κιβώτιο για εξωτερικές μονάδες με ενσωματωμένα EKCB07CAV Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης. Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο... Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Manufactured under license of Daewoo International Corporation, Korea ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 5 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Στοιχεία: ΟΘΟΝΗ LCD 1) Λειτουργία φόρτισης Όταν είναι σε χρήση, η LCD οθόνη δείχνει το τρέχον φορτίο: 2) Λειτουργία χρήσης Όταν είναι σε λειτουργία χρήσης, οι ενδείξεις στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

NS2000 Ψεκαστήρας Μπαταρίας Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

NS2000 Ψεκαστήρας Μπαταρίας   Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης NS2000 Ψεκαστήρας Μπαταρίας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν την λειτουργία. Προσοχή! Ο ψεκαστήρας έχει σχεδιαστεί για χρήση με χημικά που μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ES2300 Τροχιστικό αλυσίδας Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

ES2300 Τροχιστικό αλυσίδας   Owner s manual. Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης ES2300 Τροχιστικό αλυσίδας Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Περιεχόμενα 1. Περιγραφή μηχανήματος 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά 3. Οδηγίες ασφαλείας 4. Συναρμολόγηση 5. Συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-835 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Αφαιρέστε το καλοριφέρ και όλα τα παρελκόμενα από τη συσκευασία. 1. Γυρίστε το καλοριφέρ

Διαβάστε περισσότερα

M0320 EM320A. Ψηφιακό πολύμετρο.

M0320 EM320A. Ψηφιακό πολύμετρο. M0320 EM320A Ψηφιακό πολύμετρο www.emos.eu 2 EL Ψηφιακό πολύμετρο EM320A Προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το EM320A, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο. Τα ιδιαίτερα σημαντικά εδάφια που ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για ψεκαστήρα πλάτης μπαταρίας 16Lt

Οδηγίες χρήσης για ψεκαστήρα πλάτης μπαταρίας 16Lt Οδηγίες χρήσης για ψεκαστήρα πλάτης μπαταρίας 16Lt Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Owner s manual Art Nr.:010395 Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν την λειτουργία. Προσοχή! Ο ψεκαστήρας έχει

Διαβάστε περισσότερα

Συμπιεστής Νεφελοποιητής

Συμπιεστής Νεφελοποιητής ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Συμπιεστής Νεφελοποιητής Τηλ.: 210 29.23.783 Website: http://anorthosis.com.gr ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 1. Η εταιρεία μας σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας της συσκευής για χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm EKCB07CAV Προαιρετικό κιβώτιο monobloc χαμηλής θερμοκρασίας Dikin Altherm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 4.8V Ni-Cd Πρωτότυπο Οδηγιών χρήσης

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 4.8V Ni-Cd Πρωτότυπο Οδηγιών χρήσης ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΤΣΑΒΙ Ι 4.8V Ni-Cd 450055 Πρωτότυπο Οδηγιών χρήσης 5202650047366 1 2 5 4 3 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά αυτού του προϊόντος budget. Όπως όλα τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Truma E-Kit. Οδηγίες λειτουργίας Να φυλάσσονται πάντα στο όχημα. Σελίδα 02

Truma E-Kit. Οδηγίες λειτουργίας Να φυλάσσονται πάντα στο όχημα. Σελίδα 02 Truma E-Kit EL Οδηγίες λειτουργίας Να φυλάσσονται πάντα στο όχημα Σελίδα 02 Truma E-Kit Πίνακας περιεχομένων Σύμβολα που χρησιμοποιούνται...2 Ενδεδειγμένη χρήση...2 Υποδείξεις ασφαλείας...2 Οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός απολύμανσης και αποστείρωσης

Οδηγός απολύμανσης και αποστείρωσης Οδηγός απολύμανσης και αποστείρωσης Για κλινική χρήση μόνο Αυτός ο οδηγός προορίζεται για τη χρήση της μάσκας για ολόκληρο το πρόσωπο AirFit F20 / AirTouch F20 της ResMed σε πολλούς ασθενείς, σε εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

SWK 2510WH SWK 2511BK. GR Βραστήρας. Copyright 2016, Fast ČR, a.s

SWK 2510WH SWK 2511BK. GR Βραστήρας. Copyright 2016, Fast ČR, a.s SWK 2510WH SWK 2511BK GR Βραστήρας - 1 - GR Βραστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

/AC. GM-166

/AC. GM-166 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙ Α ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ GM 166 ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το πολύµετρο αµπεροτσιµπίδα µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης 2 σε 1 σκουπάκι χειρός

Εγχειρίδιο χρήσης 2 σε 1 σκουπάκι χειρός Εγχειρίδιο χρήσης 2 σε 1 σκουπάκι χειρός Μοντέλο: VC-1156 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς το: Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ. Νίκης 2, Κηφισιά. Γραφείο Προμηθειών. Αθήνα, 11 Απριλίου 2019

Προς το: Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ. Νίκης 2, Κηφισιά. Γραφείο Προμηθειών. Αθήνα, 11 Απριλίου 2019 Προς το: Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 Κηφισιά Γραφείο Προμηθειών Αθήνα, 11 Απριλίου 2019 Θέμα: Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τεσσάρων αναπνευστήρων για το ΤΕΠ με

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΣΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΣΤΗ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 230 V EKWCTRDI1V3 EKWCTRDI1V3 ENG Περιεχόμενα ENG 2 1 Σχετικά με αυτές τις οδηγίες...3 1.1 Εγκυρότητα, αποθήκευση και προώθηση των οδηγιών 3 1.2 Σύμβολα 3 2

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 6304 5398 04/2001 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Στοιχεία έκδοσης Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

MT-1233C/MT-1233D Ψηφιακό πολύμετρο 3-1/2

MT-1233C/MT-1233D Ψηφιακό πολύμετρο 3-1/2 MT-1233C/MT-1233D Ψηφιακό πολύμετρο 3-1/2 Εγχειρίδιο χρήσης 1 η Έκδοση 2013 2013 Copyright, Prokit s Industries Co., Ltd. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προειδοποίηση Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού, διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16" 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669. Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 16" 3 IN 1 ΜΟΝΤΕΛΟ: USF-669 Διαβάστε και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,

Διαβάστε περισσότερα

GR Ηλεκτρικός βραστήρας

GR Ηλεκτρικός βραστήρας SWK 1750SS GR Ηλεκτρικός βραστήρας - 1 - GR Ηλεκτρικός βραστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά

Διαβάστε περισσότερα